Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson"

Transkript

1 Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson

2 Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som 2) skaber overblik og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanerne 3) indarbejdes direkte i eller som et tillæg til kommuneplanerne. Staten understøtter kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner ved at stille data og korttil rådighed for kommunernes risikokortlægning og ved at gennemføre de nødvendige ændringer af regelgrundlaget. Data er tilgængelige på kortforsyningen

3 Vejledning - Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledningen består af en procesvejledning til direktører og chefer, samt en planlægnings del der har fokus på kommunale medarbejdere Giver en beskrivelse af hvordan kortlægningen skal foretages samt virkemidler til at gennemføre klimatilpasningsplanerne Findes på klimatilpasning.dk

4 Rejseholdets møder

5

6 De 3 krav i aftalen Ad 1) Kortlægning af risikoen for oversvømmelse

7 Kortlægning og analyser Staten og vandselskaberne leverer kort som kan suppleres med kommunernes egne kort Oversvømmelseskort Værdikort Risikokort Kilde: "Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012", Københavns Kommune KLIMATILPASNINGSPLANER OG KLIMALOKALPLANER SIDE 7

8 Oversvømmelseskort Kort for havvand Kort for grundvand Kort for vandløb Kort for nedbør Kort for strømningsveje Kort for oversvømmelse fra kloakker KLIMATILPASNINGSPLANER OG KLIMALOKALPLANER SIDE 8

9 Kortlægningen af kapacitetsproblemer Vandselskabet udarbejder kort p baggrund af afløbsmodel, for oversvømmelse fra spildevandssystemet som følge af kapacitetsproblemer Estimerede nedbørhændelser i , 10-, 20-, 50-og 100-års nedbørhændelser samt andre hændelser der måtte fastsættes af kommunalbestyrelsen SIDE 9

10 Kortlægning og analyser Værdikort Kort fra staten over bygningsværdier baseret på informationer fra BBR Kan suppleres med kommunernes egne oplysninger om bygningsværdier eller skadeopgørelser, infrastruktur, særligt kritiske punkter, kulturarv -bevaringsværdier, værdifulde landbrugsarealer mv. KLIMATILPASNINGSPLANER OG KLIMALOKALPLANER COWI SIDE 10

11 Kortlægning og analyser Risikokort Risikokortene udarbejdes ved at sammenstille kortene over sandsynlighed for oversvømmelse med værdikortkortene Sandsynlighed for oversvømmelse * værdi = Risiko Grundlag for prioritering af områder, der skal udpeges i kommuneplanen som risikoområder Kilde: "Københavns Kommunes Skybrudsplan 2012", KLIMATILPASNINGSPLANER OG KLIMALOKALPLANER Københavns Kommune SIDE 11

12 Screeningsværktøjer- til brug for kortlægning SIDE 12

13 Kystplanlæggeren

14 Højvandsstatistik historiske hændelser SIDE 14

15 Kystplanlæggeren nedre grænse for fremtidig højvandshændelse ved Fredericia SIDE 15

16 Øvre grænse for højvandshændelse SIDE 16

17 ved vandstand på 1,5m SIDE 17

18 ved vandstand på 1,5m

19 ved vandstand på 1,6m SIDE 19

20 ved vandstand på 1,6m

21 Grundvandskort for midten af århundrede SIDE 21

22 Hent data hos kortforsyningen Datagrundlaget for screeningsværktøjerne er tilgængelige på kortforsyningen SIDE 22

23 Hvordan indarbejdes klimatilpasningsplanerne i kommuneplanen? ingen krav til opbygning. indhold: risikokortlægningen, skaber overblik og prioriterer indsatsen en del af KP13 eller som et tillæg det følgende er eksempler på opbygning SIDE 23 Danske Kloakmestre

24 Fra kortlægning via prioritering til kommuneplan Oversvømmelses-og værdikortlægningskort sammenfattes i et risikokort, som prioriteres i de risikoområder, der skal indgå i kommuneplanen 1: Oversvømmelseskort 2: Risikokort 3: Prioritering 4: Kommuneplan 1: Værdikortlægningskort SIDE 24

25 Prioritering af risikoområder Hvor er der størst risiko? Hvor opnås størst synergi med andre formål? Hvad kan udføres hurtigt og let med stor effekt? Hvor vil indsatsen være mest omkostningseffektiv? Hvilke praktiske bindinger kan der være på rækkefølgen? Er der mulighed for at gennemføre fælles projekter med nabokommuner, grundejere mv.?

26 Prioritering i Kolding Kommune Prioritet 1 pba: Kendte hændelser Høj risiko ved 5 års hændelser (høj skadesomkostning X høj sandsynlighed for oversvømmelse) Langsigtet planlægning Kritiske hotspots

27 Kommuneplanens indhold 1. hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen, 2. retningslinjer for arealanvendelsen m.v. (pl 11 a) 3. rammer for lokalplaners indhold for de enkelte dele af kommunen (pl 11 b) (4) Dertil kommer redegørelsen (pl 11e) som principielt set ikke er en del af kommuneplanen og derfor ikke har retsvirkning som selve kommuneplanen og er ikke omfattet af 12, stk. 1

28 Hovedstruktur kan f.eks. indeholde (eks. Odsherred, Gentofte og Frederiksberg) byudvikling under hensyn til ændret havspejl og nedbør blå-/grønne strukturplaner 30 % af regnvandet afkobles fra kloaksystemet inden for 100 år formidling og vejledning klimatilpasning ind i alle kommunens planer planter og vand skal reducere temperaturen i byen

29 Retningslinjerne kan for eksempel indeholde kort med de udpegede risikoområder (risikokortkortet) tilknyttede retningslinjer Emner i emnekataloget i planloven ( 11 a)

30 Eksempler på retningslinjer og generelle rammer (eks. Odsherred, Gentofte, Frb. og Greve) nærmere analyse af udpegede risikoområder friholdes fra bebyggelse eller krav om forebyggelse krav om vandafledning-og opsamling på overflade udpegning af skybrudsveje jordbundsundersøgelser før infiltrationsanlæg

31 Eksempler på retningslinjer (Samsø) kritiske områder og prioriteret indsats

32 Redegørelsen kan f.eks. bruges til: redegøre for udpegning af risikoområder redegøre for prioritering af indsats i udpegede områder redegøre for samarbejder

33 Fra plan til handling Yderligere kortlægning Implementering i sektorplaner Koordinere med initiativer i øvrige sektorer Indarbejdelse i lokalplaner Takst-og skattefinansiering af synergiprojekter Aktivering af borgere og virksomheder

34 VANDPLUS v/real Dania, Lokale og Anlægsfonden og Naturstyrelsen Frederiksberg: Lindevangsparken og Sløjfen Gladsaxe: Gladsaxe Sportscenter Solrød: Kilen v. Solrød Gymnasium Viborg: Sønæs v. Søndersø

35 Pilotpartnerskab om Vandet fra landet Lead: Rørcenteret, Orbicon og Smith Innovation Cases: Storåen, Århus Å, Vejle Å, vandløb i Gribskov Forløb: Afdækning, udvikling, afprøvning og udbredelse SIDE 35

36 Tak for opmærksomheden

37 Planlovens 15, stk. 1»En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Formålet skal fastlægge den planlægningsmæssige begrundelse, eksempelvis varetagelse af klimatilpasning eller forebyggelse af forurening.«

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis juraen som medspiller dansk byplan laboratorium den 14. januar 2015 Indlæg af Jens Flensborg) 1 Disposition Klimatilpasning i planlægning og planloven Kommuneplan og klimatilpasningsplan

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Alle taler om vejret vi gør noget ved det

Alle taler om vejret vi gør noget ved det side 1 Alle taler om vejret Resultatet af 70 kommuners brug af forsikringsdata side 2 side 3 Indhold 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud 4 70 pct. tænker på vandskader,

Læs mere

Klimastrategi for hovedstadsregionen

Klimastrategi for hovedstadsregionen Klimastrategi November 2011 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Klimastrategi for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Forord følger efter høring Organisering af klimastrategiarbejdet KKR Hovedstaden og

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere