Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning"

Transkript

1 Ny beplantnings- & driftsplan for Grundejerforeningen Skovbakkens randbeplantning Side 1 af 8

2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Problemformulering:... 2 Løsningsforslag overordnet:... 3 Områdedefinitioner / opdeling:... 3 Løsningsbeskrivelse generelt for alle etaper:... 4 Etablering:... 4 Renholdelse:... 4 Fremtidig drift:... 4 Skitse over ny randbeplantningsplans etaper Økonomi:... 6 Løsningsbeskrivelse pr. område:... 7 Etape Etape Etape Etape Etape Etape Etape Etape Planteliste:... 8 Træarter:... 8 Buske:... 8 Planteplan:... 8 Problemformulering: Grundejerforeningen Skovbakken (Herefter GS) ønsker at bevare udsigten over Nibe Bredning, ud over bakkerne imod Vokslev, Frendrup Nihøje og Moldbjerg, samt fortsat at have sol ned i haverne langs randbeplantningen. Aalborg Kommune tillader ikke at den etablerede randbeplantning i Bøg beskæres som pur således at udsigten bevares. Kommunen mener ikke at beplantningen i den form lever op til lokalplanens bestemmelse om at randbeplantningen som skovudløber fra Skalskoven skal have skovagtig karakter. På mødet den 15 juni 2010 mellem 2 GS Bestyrelsesrepræsentanter og 3 repræsentanter fra Aalborg Kommune, Jørgen Mark, Plan & Byg, Monika Mohr, Park & Natur, Anne-Mette Bech, Park & Natur, samt Skovfoged Peter Markmann fra Skov og Naturstyrelsen blev der opnået enighed om at GS ændrer randbeplantningen således at den får skovagtig karakter, og GS s ønsker om at bevare de nævnte udsigter og sol i haverne kan realiseres. Side 2 af 8

3 Løsningsforslag overordnet: GS vil i 8 etaper omplante randbeplantningen, j.f. vedlagte skitse, samt nedenstående plan med detaljer. På skitsen er hver områdes etape nummer påført med tal. Der er pga. projektets omfattende økonomi berammet en projektperiode på ca. 8 år. Svarende til ca. 1 etape pr. år. GS vil anmode Aalborg Kommune om et tilskud til hver etape, til omlægningen af randbeplantningen. GS foreslår at dele projektomkostningerne ligeligt med Aalborg Kommune. I løbet af perioden, må GS foranledige den eksisterende randbeplantning af bøg beskåret således at udsigter bevares. Beskæringen foretages kun i de områder som denne plan berører. Og således ikke i den blivende bøgerandbeplantning, i området mærket A på skitsen. Ej heller i området mærket B (øst for svømmehallen). Den nye beplantning renholdes og drives / beskæres fremover som skitseret herunder, således at bevoksningen opnår skovagtig karakter samtidig med at udsigter m.m. bevares. Ansvaret for driften af skovrejsningsarealet og randbeplantningen omfattet af lokalplan 28 nibe, i sin helhed overgår fremover til GS. Dvs. også de områder af Skovrejsningen og randbeplantningen som ikke er berørt af nærværende plan. GS betragter det som en forudsætning for GS s investering i projektet at ejerskabet for alle skovrejsnings og randbeplantningsmatriklerne tilbageføres til GS fra Aalborg Kommune, vederlagsfrit og omkostningsfrit for GS. GS anmoder Aalborg Kommune om at den evt. nye beplantning i område B øst for svømmehallen følger de principper for beplantning, som Kommunen har dikteret for GS, beskrevet i denne plan. Områdedefinitioner / opdeling: Den vedlagte principskitse opdeler de af omplantningen berørte randbeplantninger i 8 dele / etaper. Nummereringen angiver desuden den rækkefølge som etaperne tænkes udført i. Der er ved etapeopdelingen tænkt på at udnytte den eksisterende randbeplantnings lægivende effekt mest muligt, samt at sørge for at randbeplantningen så vidt muligt kan skærme huse og haver imod indkig fra de offentlige stier i området. Opdelingen i etaper og rækkefølgen af disse kan ændres, hvis dette besluttes af bestyrelsen. Områder mærket A og B berøres ikke af dette projekt. Side 3 af 8

4 Løsningsbeskrivelse generelt for alle etaper: Etablering: - Høj bevoksning fjernes med motorsav og flishugger, flisindtægter indgår i prisen herfor. Resterende beplantning fjernes med grenknuser. Der knuses til jordhøjde. - Der plantes ny bevoksning, j.f. planteliste og planteplan. Renholdelse: - Der renholdes i hver etape 2-3 år efter behov. Fremtidig drift: - Ammetræer fjernes (Rødel) - Bevoksningen beskæres efter behov af GS, og det holdes for øje at den ikke får purkarakter, dvs. helt ens højde og lige sider. Side 4 af 8

5 Skitse over ny randbeplantningsplans etaper. (Se forside luftfoto for at relatere skitsen til faktiske forhold) Side 5 af 8

6 Økonomi: Overordnet har etaperne årligt en økonomisk ramme for GS på ca kr. Dette skal dække nyetablering samt renholdelse. Her er angivet kvalificeret skøn over etableringsomkostninger, nærmere budget fremkommer efter overslag fra relevante skov-entreprenører. Rydning og plantning af 100m randbeplantning inkl. 2,5 års renhold Opgave Timer/stk pris /time/stk subtotal Fældning af læhegn 3,00 350, ,00 Flishugning 1, , ,00 Grenknusning 1, , ,00 Flytning grenknuser 1, , ,00 plantning 230,77 2,44 562,15 planter 230,77 4, ,46 renhold 15,00 252, ,00 plantebeskyttelse 7,50 100,00 750,00 kørsel 180,00 3,56 640,80 tektid 2,00 600, , Total kr Pris pr m 127,21 kr/m Samlet projekt økonomi Opgave Antal m kr/m Pris Etape , Etape , Etape , Etape , Etape , Etape , Etape , Etape , Total projektomkostning Gns omkostning pr år i 8 år Side 6 af 8

7 Løsningsbeskrivelse pr. område: Ud over de generelle løsningsbeskrivelser som skitseret ovenfor er herunder anført de særlige forhold som gør sig gældende for hver etape. Etape 1 Der lægges vægt på at der primært benyttes lave og mellemhøje buske. 310 m + 120mx2 = 550 m Etape 2 Der benyttes primært blomstrende frugtbærende buske med god dækevne. Kategori lav og mellem. 240m Etape 3 Der benyttes primært blomstrende frugtgivende buske og mindre træer. (Kategori Lav og mellem). Der plantes fuglekirsebær og småbladet lind som bestandstræer. Ca. 30 i alt. 320 m Etape 4 Der lægges vægt på at der primært benyttes lave og mellemhøje buske samt en enkelt art træ som kan blive høj. Der benyttes hertil ca. 5 fuglekirsebær i etapen. 207 m Etape 5 Der benyttes primært blomstrende frugtbærende buske med god dækevne. Kategori lav og mellem. 115 m Etape 6 Der lægges vægt på at der primært benyttes lave og mellemhøje buske samt en enkelt art træ som kan blive høj. Der benyttes hertil ca. 3 fuglekirsebær i etapen. 320 m Etape 7 Der benyttes primært blomstrende frugtbærende buske med god dækevne. Kategori lav og mellem. Der plantes fuglekirsebær, og småbladet lind som bestandstræer. Ca stk. i alt 200 m Etape 8 Der benyttes primært blomstrende frugtbærende buske med god dækevne. Kategori lav og mellem. Der plantes fuglekirsebær, og småbladet lind som bestandstræer. Ca stk. i alt på hele strækningen langs parkvej. 115 m Side 7 af 8

8 Planteliste: Træarter: Vinter-eg (Høj > 4m) Småbladet Lind (Høj > 4m) Fuglekirsebær (Høj > 4m) Vorte birk (Høj > 4m) Rødel (Ammetræ) (Høj > 4m) Navr (Mellem ) Vild æble Alm. æble Vild pære Alm. røn Buske: Benved (Lav < 2m ) Hassel Alm. hyld (Lav/mellem) Alm. hæg (Lav/mellem) Engriflet hvidtjørn. Slåen (Lav < 2m ) Dunet gedeblad (Lav < 2m ) Rød kornel (Lav < 2m ) Solbær (Lav < 2m ) Planteplan: Der plantes med rækkeafstand på 1,5 m og ca. 1,3m i planteafstand. Buske plantes i grupper af 5 stk. Træer som bliver høje, spredes jævnt i rækkerne. Der tages så vidt muligt hensyn til de enkelte huses udsigter ved placeringen af træerne. Det kan ikke undgås at nogen huses udsigter bliver generet delvist, af et eller flere træer. Rødel benyttes som ammetræ, rødel fjernes helt efter ca. 6-8 år. p.v.a. Grundejerforeningen Skovbakken s bestyrelse og randbeplantningsudvalg April 2011 Kim Steen Formand Side 8 af 8

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger August 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse... 5 2.1

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup.

Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Notat. Tilgroning med træagtig opvækst på Flyvestation Karup. Af Hans Jørgen Degn, Degn s Naturconsult. Udarbejdet for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Driftsdivisionen, 2010. 1 Formål.

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede formål og placering... 4 3. Udstyr og leverandør...

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER

STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER Den modne skovs kvaliteter kan skabes på relativ kort tid på begrænset plads. Det kan udnyttes i byens skove. Af Björn Wiström, Gustav Richnau, Anders Busse Nielsen, Roland Gustavsson

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere