Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling"

Transkript

1 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

2 2 2

3 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

4 Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper - Arkaderne og Højhuset...26 Ny affaldshåndtering - Kvartermiljøstation og multiskure Grønne rum mellem husene - 24 haverum...39 Ruten, veje og pladser - Ophold, aktivitet og trafiksikkerhed Lys i Tingbjerg - Belysning...51 Velkommen til Tingbjerg og Utterslevhuse...55 En mangfoldig bydel: Gennemgående tekst i publikationen Udgivet af boligselskaberne SAB og FSB med støtte fra Realdania. Juni 2009 Tekst: WITRAZ arkitekter + landskab i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter a/s, Tegnestuen Bornebusch a/s, FSB, KAB og Kuben Byfornyelse Danmark Anmeldelser Lars Gemzøe og Niels Hesse samt Tingbjergs beboere Fotos: Luftfotos: Croma Media Øvrige fotos leveret af Karen Z. Steen, Gøsta Knudsen og Thomas B. Steen samt Områdesekretariatet i Tingbjerg, Arkitektfirmaet MW A/S, GHB Landskabsarkitekter a/s, Tegnestuen Bornebusch a/s, WITRAZ arkitekter + landskab, FSB og KAB Layout: KAB Tryk: CJGrafik ApS Oplag: eks. 4

5 Forord Vi kan her i sommeren 2009 fejre afslutningen på en omfattende renovering og udvikling af Tingbjerg og Utterslevhuse. En renovering som bevarer og fremtidssikrer Ting bjerg og Utterslevhuse som en grøn og familievenlig bydel i København. En arkitektonisk perle, som nuværende beboere har været med til at udvikle til et bedre sted at bo, og som forhåbentlig mange forskellige mennesker gennem de næste år flytter til, fordi den rummer varierede og tidssvarende boliger, frodige haver mellem husene og alsidige tilbud. En bolig i Tingbjerg og Utterslevhuse er ikke en bolig hvor som helst, men en bolig i en bydel som på en og samme tid er i rivende udvikling og som bærer sin sjæl og historie med sig. Tingbjerg og Utterslevhuse kan noget særligt og har fornyet sig med afsæt i en stærk lokal identitet. En lang tradition for at organisere sig er videreført i en omfattende beboerinvolvering gennem hele renoveringsprocessen, og udviklingen af området er sket med udgangspunkt i Tingbjergs oprindelige arkitektur og grundlæggende idé om at skabe en bydel, hvor mennesker i alle aldre kan bo, leve og trives sammen. Men udviklingen stopper ikke her. I de kommende år fortsætter processen med at udvikle Tingbjerg og Utterslevhuse mod den omliggende by samt synliggøre bydelens mange kvaliteter i tæt dialog med bydelens beboere. Men allerede nu er vi nået langt. Så tillykke til Tingbjerg og Utterslevhuse med - de nye fleksible gennemlyste familieboliger. Boliger med god tilgængelighed og høj bokvalitet, inddækkede altaner med solstrejf og udsigt - varierede haverum med løgplæner, klatre net og picnictæpper og smukt formede pladser til eftertænksomhed, møde og ophold - gennemført belysning af gader, pladser og indgangspartier - en varieret og fremtidssikker beplantning, som medvirker til trygge og oplevelsesrige vejforløb - at der er skabt et fundament for lokal bæredygtighed både socialt og miljømæssigt Ritta Fischer Jensen Formand Samvirkende Boligselskaber Birthe Qasem Formand FSBbolig 5

6 Tingbjerg er eksemplet på et vellykket samarbejde mellem arkitekt og havearkitekt. Husene respekterer plantningerne og omvendt. Sådan skrev tidsskriftet Arkitekten i 1958 og fremhævede ligeledes bydelen for dens høje brugsværdi og mange oplevelsesmuligheder. Fornyelse af udearealerne har videreført det oprindelige vellykkede samarbejde mellem arkitekt og landskabsarkitekt. Som det fremgår af dette oversigtskort, er der gennemført en omfattende udvikling overalt i Tingbjerg. Kig med indenfor i bydelen, når de mange gennemførte projekter og hele renoveringsprocessen beskrives på de følgende sider. 6

7 Tingbjerg er et godt eksempel på dansk modernisme. Her finder vi ikke spektakulære eller højtråbende bygningsudtryk, men en nærmest beskeden og alligevel solid arkitektonisk tradition, der holder vand - også når årene er gået. Men robuste og rationelle bygninger skal jo også vedligeholdes. Og her ser vi, hvor nemt det er, når fornuftig tænkning har stået bag den lykkelige forening af tegl, beton og træ. Uanset hvor man bevæger sig i bebyggelsen, får man indtryk af den gode danske byggeskik, der gør brug af materialernes evne til at skabe såvel sammenhæng som adskillelse. Renoveringen af bygningerne på Tingbjerg er blevet udført i respekt for denne grundholdning. Det er en fornøjelse at se, hvordan man har videreført stedets lavmælte tone. Der er gudskelov ingen tiltag, der lige skal præsentere en yngre kreativ arkitekts signatur. Niels Hesse, arkitekt MAA Arbejder som arkitekt hos Kgl. Bygningsinspektør Peter Holsøe. Niels Hesse anmelder og skriver kommentarer om tidens arkitektur i dagspressen bl.a. i tidsskriftet Tegl. Tidsskriftets artikler handler om aktuelle nye bygninger og bebyggelser og aktuelle spørgsmål og problemstillinger af samfundsmæssig art med fokus på arkitektur. Niels Hesse interviewer ofte arkitekter, hvis meninger kan have interesse for byggefagets udøvere, både blandt arkitekter og håndværkere. 7

8 Mange aktører en vision Med afsæt i et lokalt ønske om udvikling organiserede Tingbjerg Fællesråd, der tæller lokale erhvervsdrivende, foreninger og institutioner, boligorganisationerne FSB og SAB/KAB og Københavns Kommune sig i et partnerskab i Dermed indledte parterne et forpligtigende og frugtbart samarbejde centreret omkring løsning af Tingbjerg og Utterslevhuses udfordringer og udvikling af bydelens mange ressourcer. Det er sket gennem en omfattende renovering, der handler om meget mere end gule mursten og genopretning af nedslidte rammer. Samarbejde og omfattende beboerinvolvering har gjort renoveringen til en proces med mange forskellige faser. Det har krævet mange ressourcer, men har til gengæld skabt gedigne løsninger og ejerskab. 8

9 Nye samarbejdsformer Udviklingen af Tingbjerg og Utterslevhuse er realiseret gennem et unikt samarbejde mellem lokalsamfundet i Tingbjerg og Utterslevhuse, boligorganisationerne og Københavns Kommune. Det er sket gennem tværgående dialog, ikke blot mellem ovenstående parter, men på tværs af beboergrupper med hver deres behov og ønsker, forvaltningsskel, faggrupper og parter med forskellige tilgange til udvikling af bebyggelsen. Det har krævet en fælles vision og en forståelse for, at alle parter har kunnet bidrage med noget særligt. Forudsætninger som bl.a. er realiseret gennem nedsættelse af tværgående udvalg og afvikling af en række workshops og konferencer med deltagelse af beboere, lokale igangsættere, administration og rådgivere. Tværgående udvalg har skabt tværgående dialog. Traditionelle beslutningsprocesser og løsningsmodeller er blevet udfordret til gavn for det endelige resultat. Det arkitektoniske løft i Tingbjerg og Utterslevhuse er hovedsageligt finansieret af midler fra Landsbyggefonden. Herudover har Københavns Kommune, Staten, FSB og SAB/KAB og K/S Butikscenter Brønshøj bidraget. Den omfattende udvikling af Tingbjergs fysiske rammer har afsæt i en helhedsplan, beboerne udviklede og vedtog i I 2007 udviklede og vedtog be boerne endnu en helhedsplan med overskriften Åben by. Heri beskrives visionerne for den videre udvikling af bydelen. (Se kapitlet Velkommen til Tingbjerg og striben En mangfoldig bydel) 9

10 Beboere som drivkraft Viljen til forandring er fra første færd kommet fra Tingbjergs beboere, der indledte det nye årtusinde med at igangsætte en proces, som skulle styrke en positiv udvikling af deres boligområde. Beboerne organiserede sig siden hen i en række tema- og arbejdsgrupper, som arbejdede med at samle og udvikle de mange idéer. På åbne bydelsmøder blev idéerne debatteret og prioriteret for endeligt at blive formuleret i en helhedsplan. Den efterfølgende proces foregik i en vekselvirkning mellem skitse- og projekteringsforløb på den ene side og præsentations- og justeringsmøder på den anden. Da projekterne bevægede sig væk fra tegnebordene og ud i byrummet, blev den brede beboerinvolvering suppleret af specifikke byggeudvalg, hvor bl.a. repræsentanter fra beboerdemokratiet fulgte byggesagerne på tætteste hold. Arbejdsgrupper og byggeudvalg har fulgt renoveringsprocessen tæt. Her debatterer beboere de forestående arbejder i Højhuset. Cykelstier? Boldbane? Blomster? Stor bolig? Beboerne afleverede 218 idéer til Arkitema og SLA på den første arbejdskonference i Idéerne var udviklet i lokale arbejdsgrupper. Næste skridt blev at prioritere idéerne og knytte dem sammen i en realiserbar helhedsplan. En mangfoldig bydel Et godt sted at bo ikke blot i kraft af alsidige byrum og boliger, men også i kraft af alsidige muligheder, tilbud og fællesskaber. En vifte af indsatser er med til at udvikle Tingbjerg og Utterslevhuse og synliggøre bydelens forenings- og fritidsliv. 10

11 Dialogmøder med processens mange aktører har sikret debat, lokalt ejerskab og fælles visioner. Beboermøde 2005 Lektiecafé

12 Fremtidssikker og livlig bydel! Den fysiske udvikling af Tingbjerg og Utterslevhuse er realiseret i tæt samspil med det liv, der leves i bydelen i dag og i fremtiden. En mangfoldig bydel Bedre belysning øger tryghed og tilgængelighed. Tryg og varieret Som den fysiske indsats handler den kulturelle og sociale indsats om at skabe en tryg og varieret ramme om hverdagslivet i Tingbjerg. Det handler om at forene Tingbjergs status som en by i byen med en dynamik, der dels tiltrækker Helhed og synergi Den fysiske udvikling af Tingbjerg og Utterslevhuse er tænkt og realiseret i tæt sammenhæng med en fortløbende kulturel og social udvikling af bydelen. Sammentænkningen er sket med udgangspunkt i koordinerede helhedsplaner, der er vedtaget og igangsat af beboerdemokratiet. Det lokale områdesekretariat har varetaget koordinering og formidling af de mange projekter. Det har betydet synergi, tyngde og helhed i såvel proces som resultat. Beboerengagementet på det ene område har bredt sig til det andet, og indsatserne har forstærket hinanden, så lokalsamfundet har de bedste forudsætninger for at passe på de nye rammer og give dem liv. Samspillet mellem de to indsatser fremgår af En mangfoldig bydel, der løber som en stribe nederst i denne publikation. omverdenen og dels understøtter fællesskaber og beboerbårne initiativer samt udvikler gode muligheder for alle beboere. Indsatsen er finansieret af Integrationsministeriet, Københavns Kommune, boligorganisationerne og Landsbyggefonden. Den nuværende bevilling løber frem til

13 Ejerskab og udsyn Gennem hele processen har samspillet mellem lokale beboere og eksterne rådgivere været afgørende. Beboerne har bidraget med et nært kendskab til hverdagen i boligområdet og det særlige engagement, der opstår, når man er knyttet til sin bydel, dets hemmelige kringelkroge, skyggen under det gamle træ og savnet af lige netop den aktivitet eller boligforbedring, der gør en forskel. Arkitekter, øvrige rådgivere og admi nistrationen har bidraget med inspiration, professionel viden og erfaring. Beboernes erfaringer og ønsker har udfordret dem til hele tiden at tænke i nye løsninger. Samarbejdet har betydet, at de mange idéer har givet et kvalitetsløft med lokalt ejerskab. Det har været en spændende og udbytterig proces med de udfordringer, der er, når et så omfattende udviklingsprojekt skal gennemføres over tid. Dynamik og engagement er opretholdt gennem kontinuerlige aktiviteter, demonstrationsprojekter og en formidlingsindsats, der har synliggjort processens mange faser og interessenter. Tingbjerg på vej Stormøde for beboere En beboer ville have træer uden for vinduet, så han kunne høre fuglene synge, en anden ville have træerne væk Løsningerne har ikke altid peget i samme retning. Gennem dialog mellem bydelens mange forskellige beboere og mellem beboere og arkitekter er det lykkedes at skabe løsninger, der tilgodeser mange ønsker på samme tid. 13

14 Indflydelse kræver viden Formidlingen af proces og vision har været afgørende og er foregået på flere niveauer. Dels gennem nyhedsbreve, hjemmeside og projektaviser, dels gennem dialogmøder, visuelle udstillinger og bydelsaktiviteter som for eksempel en festival åben for alle. Demonstrationsprojekter og modeller i bydelen, studieture til andre bydele og fysiske markeringer i byrummet har ligeledes medvirket til at konkretisere projekterne og skabe den vigtige debat og beboerinvolvering. Syrener? Kirsebær? Grillpladser? Klatrestativer? Hængekøjer? Også Tingbjergs 24 nyrenoverede haverum er udviklet i tæt samarbejde mellem beboere og rådgivere. En mangfoldig bydel Egen festival Festival, tøndeslagning og juletræsfest er blot nogle af de begivenheder, der samler Tingbjerg og Utterslevhuses mange ressourcer og skaber liv og møde på tværs mangfoldigheden. På en tilbagevendende festival omdanner foreninger, fritidsliv, institutioner og beboere en kæmpe fodboldbane til en summende festplads. Det giver oplevelser indadtil og forbedrer bydelens image udadtil. 14

15 På et heldagsseminar blev der diskuteret, hvordan byggeprocessen kunne blive en god og effektiv oplevelse for alle. Tingbjerg Fritidscenter viser, hvad de kan. Tingbjerg Festival Tingbjergs beboere markerer fællesskabet. Hold i hånd dag

16 Også Tingbjerg og Utterslevhuses mange børn har bidraget til udviklingen af deres boligområde. Her sætter børn og arkitekter fokus på det fælles ansvar for at passe på bydelen. Tingbjerg Festival Demonstrationsprojekter er blevet etableret i bydelen undervejs i processen. Det har engageret og skabt debat. Samtidig har de bidraget til at udvikle de helt rigtige løsninger tilpasset lokale forhold. En mangfoldig bydel 16 Dans, musik og teater for alle aldre på Tingbjerg Festival. Tingbjerg pensionistklub arrangerer banko Tingbjerg Festival. Fastelavns- og juletræsfester er et tilløbsstykke blandt bydelens beboere.

17 Renovering og mere til Udvikling af Tingbjerg og Utterslevhuse er gennemført på en måde, der giver bydelen ekstra kvalitet og værdi. Slidstærke materialer og uderum fulde af aktiviteter giver nye rammer for et meningsfuldt fritidsliv især for bydelens mange børn og unge. Varierede løsninger tilbyder oplevelser, plads og ro til bydelens mange fællesskaber. Belysning og trafikregulering øger tilgængelighed, tryghed og sikkerhed. De nye boliger og renovering af byrum gør bydelen til et bedre sted at bo, hvor de forskellige lejlighedsstørrelser bidrager til en mere varieret beboersammensætning. Endelig styrker helt nye rammer om affaldssortering lokal ansvarsfølelse og miljøbevidsthed. Renoveringen har forbedret det eksisterende og tilført bebyggelsen ekstra værdi. Her en ny fleksibel familiebolig i Arkaderne. Trafikregulering, tryghed, aktivitet og forskønnelse på hovedstrøget Ruten, hvor der blandt andet er etableret boldbane og cykelsti. Månedens buket. Godt naboskab betyder meget! Tingbjerg og Utterslevhuse er en bydel med tradition for at organisere sig i klubber og foreninger. Her foreningen Mødestedet for kvinder. 17

18 Arkitekturen Opførelsen af Tingbjerg I 1950 udarbejdede Steen Eiler Rasmussen en bebyggelsesplan for Tingbjerg med FSB (Foreningen Socialt Boligbyggeri) og KAB (Københavns Almindelige Boligselskab), og senere også SAB (Samvirkende Boligselskaber) som bygherrer. Baggrunden for opførelsen af Tingbjerg var den nye lov om boligsanering, der kom i I 1942 vedtog Københavns Borgerrepræsentationen en saneringsplan, som betød nedrivning af et meget stort antal boliger i indre by. Dette medførte et stort behov for genhusningsmuligheder og var en del af begrundelsen for, at kommunen i begyndelsen af 1940 erne vedtog at opføre boliger på arealerne nord for Vestvolden ved Utterslev- og Gyngemosen, med Steen Eiler Rasmussens som arkitekt og i samarbejde med landskabsarkitekten C. Th. Sørensen. En mangfoldig bydel Tingbjerg 2002 Tingbjerg Kirke. 18

19 Tingbjerg blev bygget over to perioder, hvor den første periode løb fra med start på den østlige del af byggegrunden. På den vestlige del af arealet, som der tidligere havde været kolonihaver på, begyndte opførelsen i 1964 og afsluttedes i I 1996 blev Utterslevhuse føjet til bydelen som en selvstændig enhed i forhold til Tingbjerg. Langhusvej Gavlhusvej Arkaderne Hækkevold Hillerødmotorvejen Tingbjerg Kollegiet Steen Eiler Rasmussen ( ) var forfatter og en af sin tids førende arkitekter. Steen Eiler Rasmussen var i en lang årrække professor i bygningskunst ved Kunstakademiet, hvor han underviste blandt andre Jørn Utzon. Han står bag en lang række offentlige bygninger samt boliger og byplanlægninger. I offentligheden er han mest kendt som skribent, digter, foredragsholder og debattør. Tingbjerg Kirke Midtfløjene Vestvolden Skolesiden Ruten Tingbjerg Skole Tårnhusstræde Højhuset Bygårdsstræde Helleborg Ved Bygården Åkandevej Terrasserne Tingbjerghallen Svømmehal Idrætsanlæg Forskellige informationsmøder afholdes for beboerne ved planlægning af ombygninger og renoveringer. 19

20 I alt omfatter Tingbjerg Utterslevhuse boliger, der bortset fra kollegieboligerne er ejet af boligselskaberne SAB og FSB. SAB ejer 49 % af boligerne og FSB ejer 51 %. SAB har 1131 boliger i Tingbjerg og 211 boliger i Utterslevhuse. FSB har 401 boliger i Tingbjerg I og 689 boliger inkl. enkeltværelser i Tingbjerg II. I dette er der ikke medregnet institutioner og erhverv. Steen Eiler Rasmussens plan for Tingbjerg Steen Eiler Rasmussen var stærkt inspireret af engelsk byplanlægning og hentede her mange af de grundlæggende idéer til og tanker om, hvordan bebyggelsen af Tingbjerg skulle udformes. Hans bebyggelsesplan for området indeholdt både byplanarbejde, arkitektur og sociale elementer. Intensionen var at skabe en bymæssig bebyggelse, der nænsomt respekterede det grønne landskab, var så økonomisk som mulig og som kunne rumme et helt menneskeliv. Bebyggelsen skulle udgøre en selvstændig byenhed med alle nødvendige fællesfaciliteter - en by i byen - med vuggestuer, butikker, institutioner mv. Tingbjerg skulle være til beboere i alle aldre, et sted hvor man kunne bo gennem hele livet med alt, hvad det indebærer for at få den daglige tilværelse til at fungere. Steen Eiler Rasmussens bebyggelsesplan indeholder en samling klare ensartede gule murstensbygninger med vinduer og franske altandøre med skodder i hvidt træ samt tagpapbelagte saddeltage. Det eneste, der skiller sig ud fra den gule sammenhæng, er butikkerne langs Ruten samt kirken, der blev opført i Det var fra kommunes side et ønske, at bebyggelsen markerede sig så lidt i landskabet som muligt, og derfor højst måtte bygges i tre etager. Derfor blev taghældningen på bygningerne gjort så flad som muligt, og rækkehuse og institutioner blev opført i kun én etage. Bebyggelsesplanen indeholder optimal solorientering for boligerne og friarealerne samt en overordnet opdeling af bebyggelsen i overskuelige enheder. En mangfoldig bydel 20

21 Utterslevhuse Utterslevhuse er som Tingbjerg nænsomt placeret i et stort grønt område mod Vestvolden og det smukke søområde ved Utterslev Mose. Arkitema tegnede Utterslevhuse, der var færdig i Bebyggelsen består af flere slags bygninger med både familie- og ungdomsboliger opført i gule mursten, der fint markerer slægtskab og sammenhæng med Steen Eiler Rasmussens Tingbjerg byggeri. Bebyggelsen ligger som en vifteformet bydel i forhold til Tingbjerg og er orienteret mod syd mod de grønne områder omkring Vestvolden og kanalen, som friarealerne har forbindelse til. En række mindre uderum langs det interne system af stier er indrettet som nærlegepladser og opholdsarealer for voksne og børn, og et stisystem går endvidere direkte ned til Utterslev Mose. Adgang til Utterslevhuse sker via hovedgaden Ruten og er derved knyttet til Tingbjerg og de faciliteter, der eksisterer i bydelen i form af indkøbs- og torvemuligheder, skole og børneinstitutioner, kirke, bibliotek, svømmehal og fritidsfaciliteter. 21

22 Karakteristisk bebyggelse Tingbjerg er kendetegnet ved den måde, de større gennemgående veje ligger let krumt omkring bebyggelsen, samtidig med at de knytter sig tæt til boligblokkene. Samtidig har Tingbjerg en præcis afgrænsning i forhold til de omkringliggende kvarterer, således at man ikke er i tvivl, om man er inde i eller uden for bebyggelsen. En anden særlig karakteristik er placeringen i naturskønne omgivelser, idet Tingberg og Utterslevhuse på alle sider er omgivet af grønne områder. Mod nord og vest ligger Gyngemosen, mod syd Vestvoldens anlæg, og mod øst ligger Tingbjerg Idrætspark og Utterslev Mose. Utterslevhuse er en randbebyggelse på 4 etager med altangange, fire punkthuse ligeledes på 4 etager samt fællesbygninger på 1 og 2 etager. Der er 196 almene familieboliger og 18 ungdomsboliger og 16 seniorboliger. De fleste boliger er på 3 værelser og ca. 85 kvm. Der er fællesfaciliteter i form af selskabslokale, klublokaler, fritidsforening og fællesvaskeri. Der er altan og i stue etagen terrasser. I bebyggelsen er der vaskeri, selskabslokaler, klub- og værkstedslokaler, legepladser samt materialegård. En mangfoldig bydel Tingbjerg har Danmarks længste rækkehus med grønne haver bagved. 22

23 Særegne materialer Steen Eiler Rasmussens materialevalg for Tingbjerg skaber en fin karakter og særegenhed til bebyggelsen. De gule mursten, og vinduer med hvide karme og rammer - og for familieboligernes vedkommende skydeskodder ved de franske altaner - er med til at give bebyggelsen karakter. De gule bygninger strækker sig på lange rækker og giver et harmonisk udtryk. Inde bag de forholdsvis homogene facader er der dog en god variation af forskellige boligtyper. Der er i bygningernes fremtoning stor variation over det samme tema; de gule mursten og de hvide vinduesrammer og -skodder, og dette er med til at skabe stor kvalitet i oplevelsen, når man bevæger sig rundt i bebyggelsen. Højhuset, butikkerne og kirken skiller sig ud fra det gule sammenhæng. Historien om Højhuset er, at Steen Eiler Rasmussen ønske de at kamuflere den høje skorsten til den oprindelige varmecentral, og derfor blev der bygget et højhus. Højhuset står i dag som et karakteristisk varetegn for Tingbjerg. Rækkehusene danner bebyggelsens grænse mod vest og er med sin huslængde på ca. 600 m blandt landets længste. 23

24 Mange aktiviteter og tilbud i Tingbjerg Tingbjerg og Utterslevhuse rummer en lang række af forskellige aktiviteter og tilbud til beboerne. Her er børnehave, vuggestue, kollegium, plejehjem, pensionistklub, kirke, butikker, skole, bibliotek, sportsklubber og forskellige kulturelle og sociale foreninger. Bydelen rummer således mange af de aktiviteter, der skal til for at være en aktiv bydel, og - som Steen Eiler Rasmussen formulerede det - være en by i byen. Tingbjerg fritidscenter blev opført i den første byggeperiode i det nordøstlige hjørne, og fungerede i de første år som skole. Tingbjerg Skole blev følgende bygget i Skolen og børneinstitutionerne var tænkt som en del af bebyggelsen fra starten, mens plejehjemmet først indgik i sidste etape af bebyggelsen og blev taget i brug i 1972, ligesom Kollegiet. Skolen og institutionerne er afstemt i den overordnede struktur for bebyggelsen og består hoved sagelig af énetagers bygninger. En mangfoldig bydel 24

25 C. Th. Sørensens haveplan Det var havearkitekten, professor C. Th. Sørensen, der i tæt samarbejde med Steen Eiler Rasmussen udformede friarealerne for Tingbjerg. Han var sin tids førende danske landskabsarkitekt, og han rettede mere end nogen anden opmærksomheden på, at havearkitektur skulle implementeres i forhold til den sociale virkelighed og kontekst. C. Th. Sørensens plan for Tingbjerg tog afsæt i integrering af landskab og bygninger, og de gedigne bygninger med de gule mursten, der ligger langs de krumme gadeforløb, føjer sig da også smukt ind i det kuperede terræn. C. Th. Sørensen var optaget af, at offentlige rum skulle kunne bruges til sport og leg af borgere/beboere i stedet for blot at stå som prydhaver. Disse tanker kan ses i Tingbjerg bl.a. ved idéen om en byggelegeplads, hvor børnene selv skulle bygge det hele af overflødigt materiale fra byggepladserne. C.Th. Sørensens idéer faldt fint i tråd med Steen Eiler Rasmussens tanker om, hvordan arkitek turen i Tingbjerg skulle indpasses i land skabet. Tingbjerg har gode, nære friarealer i rummene, som dannes mellem boligblokkene. Gårdrummene er dimensioneret sådan, at der er sol både på friarealer og i alle boligerne det meste af dagen. I næsten alle gård rum er der indrettet lege- og opholdsarealer, og langs en del af boligblokkene er der private haver til boligerne i stueetagen. 25

26 Modernisering og nye boligtyper Højhuset Totalrådgivere: WITRAZ arkitekter + landskab Underrådgivere på konstruktioner og vvs: Wissenberg Underrådgivere på el-installationer: ÅF Hansen & Henneberg Entreprenør: MT Højgaard Arkadeblokkene Totalrådgivere WITRAZ arkitekter + landskab Underrådgivere på konstruktioner og vvs: Wissenberg Underrådgivere på el-installationer: ÅF Hansen & Henneberg Entreprenør: E. Kornerup Byggeforretningsfører på renovering og modernisering af Højhuset samt ombygning af Arkadeblokkene: KAB En mangfoldig bydel 26 Aktivitet for alle aldre Sports-, ungdoms- og pensionistklubber. Aktiviteter og tilbud til mange forskellige behov og muligheden for at påvirke lokalmiljøet gør bydelen attraktiv - også for børnefamilier. Mangfoldighed! En del har boet i Tingbjerg gennem årtier, andre vokser op sammen med bydelens mange andre børn og unge.

27 Arkadeblokkene Arkadeblokkene ligger omtrent i midten af Tingbjerg og Utterslevhuse og er med sine krumme karakteristiske bygningsforløb og iøjnefaldende søjlefacader med til at skabe et karakterfuldt gaderum med en byagtig stemning. Haverummene til Arkadeblokkene er for det meste udformet med et grønt græsklædt fælles areal og med smukke kirsebærtræer, der blomstrer lyserødt om foråret. Her er der mulighed for ophold i eftermiddagssolen og en snak med naboen. Arkadeblokkene med de iøjenfaldende søjlefacader, der vender ud mod vejen Arkaderne. Idéen med ombygningen Arkadeblokkene kaldes også for familieboligerne, og det er der en god grund til. De oprindelige mange små lejligheder i peri oden fra 2006 og frem til 2009 lagt rammen til nye og større boliger, der kan rumme de mange måder, man kan være familie i dag. Aktiviteter for hele familien! 27

28 Nye boligtyper Lejlighederne blev i sin tid bygget som 1-værelses aldersrente-boliger med toilet uden dagslys, et lille køkken, et enkelt opholdsrum og integrerede plantekasser ved de sydvendte vinduer et element som var tiltænkt som beskæftigelse for beboerne. I dag har de oprindelige boliger været igennem en gennemgribende ombygning og renovering, så de fremstår som moderne funktionelle boliger med fokus på tilgængelighed og kvalitet. I dialog med byggeudvalget er der ved renoveringen lagt vægt på gode indretningsmuligheder, tilgængelighed, lys, rummelig variation og kontakt til de fælles havearealer. Den eksisterende arkadebebyggelse indeholder allerede fra opførelsen elevatorer, hvilket har haft stor betydning for etablering af de tilgængelige familieboliger, hvor familier med et gangbesværet familiemedlem har mulighed for at bo i de nye boliger. Alle boligerne er gennemlyste og har adgang til fransk altan på etagerne, og fra stueplan er der trapper direk te til de grønne gårdrum. Større boliger De nye boliger varierer i størrelse, men de fleste er 3-værelses lejligheder på omkring 96 m² brutto. Alle lejligheder er indrettet med åbent køkken placeret i et gennemlyst stue/alrum. I stuen er der tilknyttet en alkove/niche, der kan benyttes som f.eks. arbejds rum, legerum, soveniche mv., og som forøger beboernes mulighed for fleksibilitet alt efter ønsker og behov. 1- og 2- rums boligerne er alle indrettet med rumme lig entré, bad og åbent køkken ved stuen/opholdsrummet. Arkaderne har været igennem en omfattende ombygning og renovering, og resultatet er moderne funktionelle boliger. En mangfoldig bydel 28 Beboere og foreninger realiserer deres idéer gennem lokale puljemidler. BLOK 27 har udgivet deres egen rap-cd med sange fra Tingbjerg.

29 Udendørs kontakt I stueboligerne er der direkte adgang til de fælles haverum med de græsbeklædte arealer. På den anden side af bebyggelsen ud mod vejen er det tidligere gangareal langs facaden blevet flyttet mod vejen, således at arealet under altangangene har fået mere privat karakter. I søjlegangen i stueplan er der mulighed for, at udendørsarealerne kan indrettes, således at beboerne kan skabe hver deres grønne plet med krukker, planter m.v. På altangangene på etagerne er der opsat espalier, som kan tilplantes med klatreplanter og på den måde afskærme for ophold. Der er skabt god udendørs kontakt ved, at stueboligerne har direkte udgang til haverummene. 29

30 SAB s og FSB s afdelinger i Arkaderne nr består af 70 store, lyse familieboliger samt 10 solist-boliger. Derudover findes der servicearealer i bebyggelsen. Prøvelejligheden i Arkaderne viser en moderne bolig med store lyse rum. En mangfoldig bydel 30

31 Højhuset Ved indkørslen til Tingbjerg og Utterslevhuse ligger Højhuset, der med sine 12 etager er fremtrædende i bebyggelsen og med sin markante facade med chokgitter af beton udgør et særegent og flot vartegn for Tingbjerg. I dag står huset flottere end nogensinde med bl.a. nyt indgangsparti, inddækkede altaner og moderniseret elevator. Højhuset står som Tingbjergs smukke vartegn. 31

32 Idéen med ombygningen Inden renoveringen havde huset en del betonskader, og for at beskytte betonen på vestfacaden af huset valgte man at inddække de tidligere åbne altaner med glas. Altanens nedbrudte betonværn er erstattet af nye glasværn i støbte elementer, der tillader lyset at komme ind på altanen, samtidig med at det skærmer for indblik. Herudover er der monteret skyde/foldeglas, der giver fleksibilitet i forhold til, hvordan altanen kan bruges, således at man kan have helt åbent eller kun delvist, alt afhængig af vejret. For at fastholde den eksisterende materialekarakter er betonkonstruktionerne mod vest og nord inddækket med fiberbeton. På Højhuset er der etableret inddækkede altaner med skydedøre/foldeglas. Ved inddækningen er der blevet skabt nye altanrum til beboerne, der nu har mulighed for at nyde vejr, luft og lys fra tidligt forår til sent efterår. Boligerne i stueetagen er blevet afskærmet med vævet stålnet, der arkitektonisk passer til huset og skærmer beboerne i stueetagen for indblik. En mangfoldig bydel 32

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Tingbjerg. Landsbystemning i storbyen

Tingbjerg. Landsbystemning i storbyen Tingbjerg. Landsbystemning i storbyen Henrik: Jeg er flyttet til Tingbjerg med min kæreste, fordi hun er gravid, og det er et godt område for børnefamilier. Her er meget natur, og så har vi fået en stor

Læs mere

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012

Brøndbyparken OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED. Brøndbyparken lørdag den 4. februar 2012 lørdag den 4. februar 2012 OPSAMLING FRA BESIGTIGELSESTUR OG IDÉVÆRKSTED Tak for en begivenhedsrig dag med gode snakke, diskussioner og godt gruppearbejde. - Og ikke mindst jeres gode humør, trods den

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig -

- Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - LÆRKEPARKEN - Hvorfor nybyggeri? - Indledende undersøgelser - Skitseforslag - Landskabsbearbejdning - Facaderenovering - Forbedringer i den enkelte bolig - Spørgsmål Lærkeparken i dag ca. 11.000 m2 uudnyttet

Læs mere

39 Ejerlejligheder i København NV

39 Ejerlejligheder i København NV 39 Ejerlejligheder i København NV Nord, vest, hjemme bedst men 3D-visualiseringer. Der tages forbehold for ændringer og fejl, samt farveangivelser af materialer. Forbeholdet er også gældende for medvirkende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

VÆRDIFULDE KULtURmILjøER I KøbEnhaVn KøbEnhaVnERnEs VELFÆRD 4.8 tingbjerg

VÆRDIFULDE KULtURmILjøER I KøbEnhaVn KøbEnhaVnERnEs VELFÆRD 4.8 tingbjerg VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Tingbjerg 4.8 4.8 Tingbjerg Stedet Området omfatter hele Tingbjergbebyggelsen med boliger, butikker, skole, svømmehal, børneinstitutioner, kollegium,

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Helleborg 21 moderniserede boliger i Brønshøj. September 2015

Helleborg 21 moderniserede boliger i Brønshøj. September 2015 Helleborg 2 moderniserede boliger i Brønshøj September 205 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Kort over området Velkommen til Helleborg Situationsplan Materialer og udstyr Boligtyper

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og oversigtstegning Side 1 2. Kvartermiljøstationen i Tingbjerg. Generel beskrivelse. Side 2 3. Forslag

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

Farum Midtpunkt åbner sig

Farum Midtpunkt åbner sig Renoverprisen: Indstilling af Farum Midtpunkt Farum Midtpunkt åbner sig Vi har altid været lidt af en lukket enklave, nu bliver vi åbnet udadtil til byen. - Niels, beboer på workshop i 2013. Rambøll og

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4 Projekttemamøde vedrørende udearealer og byggelogistik Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-03-12 PROGRAM 19.00-19.45 Udearealer og byggelogistik 19.45-20.45 Arbejde

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Farum Midtpunkt åbner sig

Farum Midtpunkt åbner sig Renoverprisen: Indstilling af Farum Midtpunkt Farum Midtpunkt åbner sig Vi har altid været lidt af en lukket enklave, nu bliver vi åbnet udadtil til byen. - Niels, beboer på workshop i 2013. Rambøll og

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

KVALITETSBOLIGER TÆT PÅ MIDTBY OG NATUR

KVALITETSBOLIGER TÆT PÅ MIDTBY OG NATUR KVALITETSBOLIGER TÆT PÅ MIDTBY OG NATUR Om herning SKY IDÉMANDEN BAG HERNING SKY Den primære drivkraft bag udviklingen og opførelsen af herning SKY er Benny Christensen, projektudvikler og byggeentreprenør

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194

Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194 Bilag 5 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Baldersgade 2-4, 8 og 10, Dagmarsgade 41, Ægirsgade 1-23 og Nørrebrogade 190-194 Borgerrepræsentationen har XX. YYY 2015 truffet byfornyelsesbeslutning om indretning

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Fra kaserne til boligområde

Fra kaserne til boligområde Fra kaserne til boligområde - en artikel fra Byggeri 9-2009 Fra kaserne til boligområde Slottet, der tidligere har rummet kasernens administration, accentuerer lejrens akse. Nyfortolkning af kasernebygninger:

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk

Fælledudsigten II. Skønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad Syd. balder.dk Fælledudsigten II kønne lejeboliger med plads til livet i Ørestad yd balder.dk 1 Fælledudsigten I Fremtidigt erhvervsbyggeri Fælledudsigten II køjtehal Med nem adgang til det praktiske og med metro tæt

Læs mere