Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling"

Transkript

1 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

2 2 2

3 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

4 Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper - Arkaderne og Højhuset...26 Ny affaldshåndtering - Kvartermiljøstation og multiskure Grønne rum mellem husene - 24 haverum...39 Ruten, veje og pladser - Ophold, aktivitet og trafiksikkerhed Lys i Tingbjerg - Belysning...51 Velkommen til Tingbjerg og Utterslevhuse...55 En mangfoldig bydel: Gennemgående tekst i publikationen Udgivet af boligselskaberne SAB og FSB med støtte fra Realdania. Juni 2009 Tekst: WITRAZ arkitekter + landskab i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter a/s, Tegnestuen Bornebusch a/s, FSB, KAB og Kuben Byfornyelse Danmark Anmeldelser Lars Gemzøe og Niels Hesse samt Tingbjergs beboere Fotos: Luftfotos: Croma Media Øvrige fotos leveret af Karen Z. Steen, Gøsta Knudsen og Thomas B. Steen samt Områdesekretariatet i Tingbjerg, Arkitektfirmaet MW A/S, GHB Landskabsarkitekter a/s, Tegnestuen Bornebusch a/s, WITRAZ arkitekter + landskab, FSB og KAB Layout: KAB Tryk: CJGrafik ApS Oplag: eks. 4

5 Forord Vi kan her i sommeren 2009 fejre afslutningen på en omfattende renovering og udvikling af Tingbjerg og Utterslevhuse. En renovering som bevarer og fremtidssikrer Ting bjerg og Utterslevhuse som en grøn og familievenlig bydel i København. En arkitektonisk perle, som nuværende beboere har været med til at udvikle til et bedre sted at bo, og som forhåbentlig mange forskellige mennesker gennem de næste år flytter til, fordi den rummer varierede og tidssvarende boliger, frodige haver mellem husene og alsidige tilbud. En bolig i Tingbjerg og Utterslevhuse er ikke en bolig hvor som helst, men en bolig i en bydel som på en og samme tid er i rivende udvikling og som bærer sin sjæl og historie med sig. Tingbjerg og Utterslevhuse kan noget særligt og har fornyet sig med afsæt i en stærk lokal identitet. En lang tradition for at organisere sig er videreført i en omfattende beboerinvolvering gennem hele renoveringsprocessen, og udviklingen af området er sket med udgangspunkt i Tingbjergs oprindelige arkitektur og grundlæggende idé om at skabe en bydel, hvor mennesker i alle aldre kan bo, leve og trives sammen. Men udviklingen stopper ikke her. I de kommende år fortsætter processen med at udvikle Tingbjerg og Utterslevhuse mod den omliggende by samt synliggøre bydelens mange kvaliteter i tæt dialog med bydelens beboere. Men allerede nu er vi nået langt. Så tillykke til Tingbjerg og Utterslevhuse med - de nye fleksible gennemlyste familieboliger. Boliger med god tilgængelighed og høj bokvalitet, inddækkede altaner med solstrejf og udsigt - varierede haverum med løgplæner, klatre net og picnictæpper og smukt formede pladser til eftertænksomhed, møde og ophold - gennemført belysning af gader, pladser og indgangspartier - en varieret og fremtidssikker beplantning, som medvirker til trygge og oplevelsesrige vejforløb - at der er skabt et fundament for lokal bæredygtighed både socialt og miljømæssigt Ritta Fischer Jensen Formand Samvirkende Boligselskaber Birthe Qasem Formand FSBbolig 5

6 Tingbjerg er eksemplet på et vellykket samarbejde mellem arkitekt og havearkitekt. Husene respekterer plantningerne og omvendt. Sådan skrev tidsskriftet Arkitekten i 1958 og fremhævede ligeledes bydelen for dens høje brugsværdi og mange oplevelsesmuligheder. Fornyelse af udearealerne har videreført det oprindelige vellykkede samarbejde mellem arkitekt og landskabsarkitekt. Som det fremgår af dette oversigtskort, er der gennemført en omfattende udvikling overalt i Tingbjerg. Kig med indenfor i bydelen, når de mange gennemførte projekter og hele renoveringsprocessen beskrives på de følgende sider. 6

7 Tingbjerg er et godt eksempel på dansk modernisme. Her finder vi ikke spektakulære eller højtråbende bygningsudtryk, men en nærmest beskeden og alligevel solid arkitektonisk tradition, der holder vand - også når årene er gået. Men robuste og rationelle bygninger skal jo også vedligeholdes. Og her ser vi, hvor nemt det er, når fornuftig tænkning har stået bag den lykkelige forening af tegl, beton og træ. Uanset hvor man bevæger sig i bebyggelsen, får man indtryk af den gode danske byggeskik, der gør brug af materialernes evne til at skabe såvel sammenhæng som adskillelse. Renoveringen af bygningerne på Tingbjerg er blevet udført i respekt for denne grundholdning. Det er en fornøjelse at se, hvordan man har videreført stedets lavmælte tone. Der er gudskelov ingen tiltag, der lige skal præsentere en yngre kreativ arkitekts signatur. Niels Hesse, arkitekt MAA Arbejder som arkitekt hos Kgl. Bygningsinspektør Peter Holsøe. Niels Hesse anmelder og skriver kommentarer om tidens arkitektur i dagspressen bl.a. i tidsskriftet Tegl. Tidsskriftets artikler handler om aktuelle nye bygninger og bebyggelser og aktuelle spørgsmål og problemstillinger af samfundsmæssig art med fokus på arkitektur. Niels Hesse interviewer ofte arkitekter, hvis meninger kan have interesse for byggefagets udøvere, både blandt arkitekter og håndværkere. 7

8 Mange aktører en vision Med afsæt i et lokalt ønske om udvikling organiserede Tingbjerg Fællesråd, der tæller lokale erhvervsdrivende, foreninger og institutioner, boligorganisationerne FSB og SAB/KAB og Københavns Kommune sig i et partnerskab i Dermed indledte parterne et forpligtigende og frugtbart samarbejde centreret omkring løsning af Tingbjerg og Utterslevhuses udfordringer og udvikling af bydelens mange ressourcer. Det er sket gennem en omfattende renovering, der handler om meget mere end gule mursten og genopretning af nedslidte rammer. Samarbejde og omfattende beboerinvolvering har gjort renoveringen til en proces med mange forskellige faser. Det har krævet mange ressourcer, men har til gengæld skabt gedigne løsninger og ejerskab. 8

9 Nye samarbejdsformer Udviklingen af Tingbjerg og Utterslevhuse er realiseret gennem et unikt samarbejde mellem lokalsamfundet i Tingbjerg og Utterslevhuse, boligorganisationerne og Københavns Kommune. Det er sket gennem tværgående dialog, ikke blot mellem ovenstående parter, men på tværs af beboergrupper med hver deres behov og ønsker, forvaltningsskel, faggrupper og parter med forskellige tilgange til udvikling af bebyggelsen. Det har krævet en fælles vision og en forståelse for, at alle parter har kunnet bidrage med noget særligt. Forudsætninger som bl.a. er realiseret gennem nedsættelse af tværgående udvalg og afvikling af en række workshops og konferencer med deltagelse af beboere, lokale igangsættere, administration og rådgivere. Tværgående udvalg har skabt tværgående dialog. Traditionelle beslutningsprocesser og løsningsmodeller er blevet udfordret til gavn for det endelige resultat. Det arkitektoniske løft i Tingbjerg og Utterslevhuse er hovedsageligt finansieret af midler fra Landsbyggefonden. Herudover har Københavns Kommune, Staten, FSB og SAB/KAB og K/S Butikscenter Brønshøj bidraget. Den omfattende udvikling af Tingbjergs fysiske rammer har afsæt i en helhedsplan, beboerne udviklede og vedtog i I 2007 udviklede og vedtog be boerne endnu en helhedsplan med overskriften Åben by. Heri beskrives visionerne for den videre udvikling af bydelen. (Se kapitlet Velkommen til Tingbjerg og striben En mangfoldig bydel) 9

10 Beboere som drivkraft Viljen til forandring er fra første færd kommet fra Tingbjergs beboere, der indledte det nye årtusinde med at igangsætte en proces, som skulle styrke en positiv udvikling af deres boligområde. Beboerne organiserede sig siden hen i en række tema- og arbejdsgrupper, som arbejdede med at samle og udvikle de mange idéer. På åbne bydelsmøder blev idéerne debatteret og prioriteret for endeligt at blive formuleret i en helhedsplan. Den efterfølgende proces foregik i en vekselvirkning mellem skitse- og projekteringsforløb på den ene side og præsentations- og justeringsmøder på den anden. Da projekterne bevægede sig væk fra tegnebordene og ud i byrummet, blev den brede beboerinvolvering suppleret af specifikke byggeudvalg, hvor bl.a. repræsentanter fra beboerdemokratiet fulgte byggesagerne på tætteste hold. Arbejdsgrupper og byggeudvalg har fulgt renoveringsprocessen tæt. Her debatterer beboere de forestående arbejder i Højhuset. Cykelstier? Boldbane? Blomster? Stor bolig? Beboerne afleverede 218 idéer til Arkitema og SLA på den første arbejdskonference i Idéerne var udviklet i lokale arbejdsgrupper. Næste skridt blev at prioritere idéerne og knytte dem sammen i en realiserbar helhedsplan. En mangfoldig bydel Et godt sted at bo ikke blot i kraft af alsidige byrum og boliger, men også i kraft af alsidige muligheder, tilbud og fællesskaber. En vifte af indsatser er med til at udvikle Tingbjerg og Utterslevhuse og synliggøre bydelens forenings- og fritidsliv. 10

11 Dialogmøder med processens mange aktører har sikret debat, lokalt ejerskab og fælles visioner. Beboermøde 2005 Lektiecafé

12 Fremtidssikker og livlig bydel! Den fysiske udvikling af Tingbjerg og Utterslevhuse er realiseret i tæt samspil med det liv, der leves i bydelen i dag og i fremtiden. En mangfoldig bydel Bedre belysning øger tryghed og tilgængelighed. Tryg og varieret Som den fysiske indsats handler den kulturelle og sociale indsats om at skabe en tryg og varieret ramme om hverdagslivet i Tingbjerg. Det handler om at forene Tingbjergs status som en by i byen med en dynamik, der dels tiltrækker Helhed og synergi Den fysiske udvikling af Tingbjerg og Utterslevhuse er tænkt og realiseret i tæt sammenhæng med en fortløbende kulturel og social udvikling af bydelen. Sammentænkningen er sket med udgangspunkt i koordinerede helhedsplaner, der er vedtaget og igangsat af beboerdemokratiet. Det lokale områdesekretariat har varetaget koordinering og formidling af de mange projekter. Det har betydet synergi, tyngde og helhed i såvel proces som resultat. Beboerengagementet på det ene område har bredt sig til det andet, og indsatserne har forstærket hinanden, så lokalsamfundet har de bedste forudsætninger for at passe på de nye rammer og give dem liv. Samspillet mellem de to indsatser fremgår af En mangfoldig bydel, der løber som en stribe nederst i denne publikation. omverdenen og dels understøtter fællesskaber og beboerbårne initiativer samt udvikler gode muligheder for alle beboere. Indsatsen er finansieret af Integrationsministeriet, Københavns Kommune, boligorganisationerne og Landsbyggefonden. Den nuværende bevilling løber frem til

13 Ejerskab og udsyn Gennem hele processen har samspillet mellem lokale beboere og eksterne rådgivere været afgørende. Beboerne har bidraget med et nært kendskab til hverdagen i boligområdet og det særlige engagement, der opstår, når man er knyttet til sin bydel, dets hemmelige kringelkroge, skyggen under det gamle træ og savnet af lige netop den aktivitet eller boligforbedring, der gør en forskel. Arkitekter, øvrige rådgivere og admi nistrationen har bidraget med inspiration, professionel viden og erfaring. Beboernes erfaringer og ønsker har udfordret dem til hele tiden at tænke i nye løsninger. Samarbejdet har betydet, at de mange idéer har givet et kvalitetsløft med lokalt ejerskab. Det har været en spændende og udbytterig proces med de udfordringer, der er, når et så omfattende udviklingsprojekt skal gennemføres over tid. Dynamik og engagement er opretholdt gennem kontinuerlige aktiviteter, demonstrationsprojekter og en formidlingsindsats, der har synliggjort processens mange faser og interessenter. Tingbjerg på vej Stormøde for beboere En beboer ville have træer uden for vinduet, så han kunne høre fuglene synge, en anden ville have træerne væk Løsningerne har ikke altid peget i samme retning. Gennem dialog mellem bydelens mange forskellige beboere og mellem beboere og arkitekter er det lykkedes at skabe løsninger, der tilgodeser mange ønsker på samme tid. 13

14 Indflydelse kræver viden Formidlingen af proces og vision har været afgørende og er foregået på flere niveauer. Dels gennem nyhedsbreve, hjemmeside og projektaviser, dels gennem dialogmøder, visuelle udstillinger og bydelsaktiviteter som for eksempel en festival åben for alle. Demonstrationsprojekter og modeller i bydelen, studieture til andre bydele og fysiske markeringer i byrummet har ligeledes medvirket til at konkretisere projekterne og skabe den vigtige debat og beboerinvolvering. Syrener? Kirsebær? Grillpladser? Klatrestativer? Hængekøjer? Også Tingbjergs 24 nyrenoverede haverum er udviklet i tæt samarbejde mellem beboere og rådgivere. En mangfoldig bydel Egen festival Festival, tøndeslagning og juletræsfest er blot nogle af de begivenheder, der samler Tingbjerg og Utterslevhuses mange ressourcer og skaber liv og møde på tværs mangfoldigheden. På en tilbagevendende festival omdanner foreninger, fritidsliv, institutioner og beboere en kæmpe fodboldbane til en summende festplads. Det giver oplevelser indadtil og forbedrer bydelens image udadtil. 14

15 På et heldagsseminar blev der diskuteret, hvordan byggeprocessen kunne blive en god og effektiv oplevelse for alle. Tingbjerg Fritidscenter viser, hvad de kan. Tingbjerg Festival Tingbjergs beboere markerer fællesskabet. Hold i hånd dag

16 Også Tingbjerg og Utterslevhuses mange børn har bidraget til udviklingen af deres boligområde. Her sætter børn og arkitekter fokus på det fælles ansvar for at passe på bydelen. Tingbjerg Festival Demonstrationsprojekter er blevet etableret i bydelen undervejs i processen. Det har engageret og skabt debat. Samtidig har de bidraget til at udvikle de helt rigtige løsninger tilpasset lokale forhold. En mangfoldig bydel 16 Dans, musik og teater for alle aldre på Tingbjerg Festival. Tingbjerg pensionistklub arrangerer banko Tingbjerg Festival. Fastelavns- og juletræsfester er et tilløbsstykke blandt bydelens beboere.

17 Renovering og mere til Udvikling af Tingbjerg og Utterslevhuse er gennemført på en måde, der giver bydelen ekstra kvalitet og værdi. Slidstærke materialer og uderum fulde af aktiviteter giver nye rammer for et meningsfuldt fritidsliv især for bydelens mange børn og unge. Varierede løsninger tilbyder oplevelser, plads og ro til bydelens mange fællesskaber. Belysning og trafikregulering øger tilgængelighed, tryghed og sikkerhed. De nye boliger og renovering af byrum gør bydelen til et bedre sted at bo, hvor de forskellige lejlighedsstørrelser bidrager til en mere varieret beboersammensætning. Endelig styrker helt nye rammer om affaldssortering lokal ansvarsfølelse og miljøbevidsthed. Renoveringen har forbedret det eksisterende og tilført bebyggelsen ekstra værdi. Her en ny fleksibel familiebolig i Arkaderne. Trafikregulering, tryghed, aktivitet og forskønnelse på hovedstrøget Ruten, hvor der blandt andet er etableret boldbane og cykelsti. Månedens buket. Godt naboskab betyder meget! Tingbjerg og Utterslevhuse er en bydel med tradition for at organisere sig i klubber og foreninger. Her foreningen Mødestedet for kvinder. 17

18 Arkitekturen Opførelsen af Tingbjerg I 1950 udarbejdede Steen Eiler Rasmussen en bebyggelsesplan for Tingbjerg med FSB (Foreningen Socialt Boligbyggeri) og KAB (Københavns Almindelige Boligselskab), og senere også SAB (Samvirkende Boligselskaber) som bygherrer. Baggrunden for opførelsen af Tingbjerg var den nye lov om boligsanering, der kom i I 1942 vedtog Københavns Borgerrepræsentationen en saneringsplan, som betød nedrivning af et meget stort antal boliger i indre by. Dette medførte et stort behov for genhusningsmuligheder og var en del af begrundelsen for, at kommunen i begyndelsen af 1940 erne vedtog at opføre boliger på arealerne nord for Vestvolden ved Utterslev- og Gyngemosen, med Steen Eiler Rasmussens som arkitekt og i samarbejde med landskabsarkitekten C. Th. Sørensen. En mangfoldig bydel Tingbjerg 2002 Tingbjerg Kirke. 18

19 Tingbjerg blev bygget over to perioder, hvor den første periode løb fra med start på den østlige del af byggegrunden. På den vestlige del af arealet, som der tidligere havde været kolonihaver på, begyndte opførelsen i 1964 og afsluttedes i I 1996 blev Utterslevhuse føjet til bydelen som en selvstændig enhed i forhold til Tingbjerg. Langhusvej Gavlhusvej Arkaderne Hækkevold Hillerødmotorvejen Tingbjerg Kollegiet Steen Eiler Rasmussen ( ) var forfatter og en af sin tids førende arkitekter. Steen Eiler Rasmussen var i en lang årrække professor i bygningskunst ved Kunstakademiet, hvor han underviste blandt andre Jørn Utzon. Han står bag en lang række offentlige bygninger samt boliger og byplanlægninger. I offentligheden er han mest kendt som skribent, digter, foredragsholder og debattør. Tingbjerg Kirke Midtfløjene Vestvolden Skolesiden Ruten Tingbjerg Skole Tårnhusstræde Højhuset Bygårdsstræde Helleborg Ved Bygården Åkandevej Terrasserne Tingbjerghallen Svømmehal Idrætsanlæg Forskellige informationsmøder afholdes for beboerne ved planlægning af ombygninger og renoveringer. 19

20 I alt omfatter Tingbjerg Utterslevhuse boliger, der bortset fra kollegieboligerne er ejet af boligselskaberne SAB og FSB. SAB ejer 49 % af boligerne og FSB ejer 51 %. SAB har 1131 boliger i Tingbjerg og 211 boliger i Utterslevhuse. FSB har 401 boliger i Tingbjerg I og 689 boliger inkl. enkeltværelser i Tingbjerg II. I dette er der ikke medregnet institutioner og erhverv. Steen Eiler Rasmussens plan for Tingbjerg Steen Eiler Rasmussen var stærkt inspireret af engelsk byplanlægning og hentede her mange af de grundlæggende idéer til og tanker om, hvordan bebyggelsen af Tingbjerg skulle udformes. Hans bebyggelsesplan for området indeholdt både byplanarbejde, arkitektur og sociale elementer. Intensionen var at skabe en bymæssig bebyggelse, der nænsomt respekterede det grønne landskab, var så økonomisk som mulig og som kunne rumme et helt menneskeliv. Bebyggelsen skulle udgøre en selvstændig byenhed med alle nødvendige fællesfaciliteter - en by i byen - med vuggestuer, butikker, institutioner mv. Tingbjerg skulle være til beboere i alle aldre, et sted hvor man kunne bo gennem hele livet med alt, hvad det indebærer for at få den daglige tilværelse til at fungere. Steen Eiler Rasmussens bebyggelsesplan indeholder en samling klare ensartede gule murstensbygninger med vinduer og franske altandøre med skodder i hvidt træ samt tagpapbelagte saddeltage. Det eneste, der skiller sig ud fra den gule sammenhæng, er butikkerne langs Ruten samt kirken, der blev opført i Det var fra kommunes side et ønske, at bebyggelsen markerede sig så lidt i landskabet som muligt, og derfor højst måtte bygges i tre etager. Derfor blev taghældningen på bygningerne gjort så flad som muligt, og rækkehuse og institutioner blev opført i kun én etage. Bebyggelsesplanen indeholder optimal solorientering for boligerne og friarealerne samt en overordnet opdeling af bebyggelsen i overskuelige enheder. En mangfoldig bydel 20

21 Utterslevhuse Utterslevhuse er som Tingbjerg nænsomt placeret i et stort grønt område mod Vestvolden og det smukke søområde ved Utterslev Mose. Arkitema tegnede Utterslevhuse, der var færdig i Bebyggelsen består af flere slags bygninger med både familie- og ungdomsboliger opført i gule mursten, der fint markerer slægtskab og sammenhæng med Steen Eiler Rasmussens Tingbjerg byggeri. Bebyggelsen ligger som en vifteformet bydel i forhold til Tingbjerg og er orienteret mod syd mod de grønne områder omkring Vestvolden og kanalen, som friarealerne har forbindelse til. En række mindre uderum langs det interne system af stier er indrettet som nærlegepladser og opholdsarealer for voksne og børn, og et stisystem går endvidere direkte ned til Utterslev Mose. Adgang til Utterslevhuse sker via hovedgaden Ruten og er derved knyttet til Tingbjerg og de faciliteter, der eksisterer i bydelen i form af indkøbs- og torvemuligheder, skole og børneinstitutioner, kirke, bibliotek, svømmehal og fritidsfaciliteter. 21

22 Karakteristisk bebyggelse Tingbjerg er kendetegnet ved den måde, de større gennemgående veje ligger let krumt omkring bebyggelsen, samtidig med at de knytter sig tæt til boligblokkene. Samtidig har Tingbjerg en præcis afgrænsning i forhold til de omkringliggende kvarterer, således at man ikke er i tvivl, om man er inde i eller uden for bebyggelsen. En anden særlig karakteristik er placeringen i naturskønne omgivelser, idet Tingberg og Utterslevhuse på alle sider er omgivet af grønne områder. Mod nord og vest ligger Gyngemosen, mod syd Vestvoldens anlæg, og mod øst ligger Tingbjerg Idrætspark og Utterslev Mose. Utterslevhuse er en randbebyggelse på 4 etager med altangange, fire punkthuse ligeledes på 4 etager samt fællesbygninger på 1 og 2 etager. Der er 196 almene familieboliger og 18 ungdomsboliger og 16 seniorboliger. De fleste boliger er på 3 værelser og ca. 85 kvm. Der er fællesfaciliteter i form af selskabslokale, klublokaler, fritidsforening og fællesvaskeri. Der er altan og i stue etagen terrasser. I bebyggelsen er der vaskeri, selskabslokaler, klub- og værkstedslokaler, legepladser samt materialegård. En mangfoldig bydel Tingbjerg har Danmarks længste rækkehus med grønne haver bagved. 22

23 Særegne materialer Steen Eiler Rasmussens materialevalg for Tingbjerg skaber en fin karakter og særegenhed til bebyggelsen. De gule mursten, og vinduer med hvide karme og rammer - og for familieboligernes vedkommende skydeskodder ved de franske altaner - er med til at give bebyggelsen karakter. De gule bygninger strækker sig på lange rækker og giver et harmonisk udtryk. Inde bag de forholdsvis homogene facader er der dog en god variation af forskellige boligtyper. Der er i bygningernes fremtoning stor variation over det samme tema; de gule mursten og de hvide vinduesrammer og -skodder, og dette er med til at skabe stor kvalitet i oplevelsen, når man bevæger sig rundt i bebyggelsen. Højhuset, butikkerne og kirken skiller sig ud fra det gule sammenhæng. Historien om Højhuset er, at Steen Eiler Rasmussen ønske de at kamuflere den høje skorsten til den oprindelige varmecentral, og derfor blev der bygget et højhus. Højhuset står i dag som et karakteristisk varetegn for Tingbjerg. Rækkehusene danner bebyggelsens grænse mod vest og er med sin huslængde på ca. 600 m blandt landets længste. 23

24 Mange aktiviteter og tilbud i Tingbjerg Tingbjerg og Utterslevhuse rummer en lang række af forskellige aktiviteter og tilbud til beboerne. Her er børnehave, vuggestue, kollegium, plejehjem, pensionistklub, kirke, butikker, skole, bibliotek, sportsklubber og forskellige kulturelle og sociale foreninger. Bydelen rummer således mange af de aktiviteter, der skal til for at være en aktiv bydel, og - som Steen Eiler Rasmussen formulerede det - være en by i byen. Tingbjerg fritidscenter blev opført i den første byggeperiode i det nordøstlige hjørne, og fungerede i de første år som skole. Tingbjerg Skole blev følgende bygget i Skolen og børneinstitutionerne var tænkt som en del af bebyggelsen fra starten, mens plejehjemmet først indgik i sidste etape af bebyggelsen og blev taget i brug i 1972, ligesom Kollegiet. Skolen og institutionerne er afstemt i den overordnede struktur for bebyggelsen og består hoved sagelig af énetagers bygninger. En mangfoldig bydel 24

25 C. Th. Sørensens haveplan Det var havearkitekten, professor C. Th. Sørensen, der i tæt samarbejde med Steen Eiler Rasmussen udformede friarealerne for Tingbjerg. Han var sin tids førende danske landskabsarkitekt, og han rettede mere end nogen anden opmærksomheden på, at havearkitektur skulle implementeres i forhold til den sociale virkelighed og kontekst. C. Th. Sørensens plan for Tingbjerg tog afsæt i integrering af landskab og bygninger, og de gedigne bygninger med de gule mursten, der ligger langs de krumme gadeforløb, føjer sig da også smukt ind i det kuperede terræn. C. Th. Sørensen var optaget af, at offentlige rum skulle kunne bruges til sport og leg af borgere/beboere i stedet for blot at stå som prydhaver. Disse tanker kan ses i Tingbjerg bl.a. ved idéen om en byggelegeplads, hvor børnene selv skulle bygge det hele af overflødigt materiale fra byggepladserne. C.Th. Sørensens idéer faldt fint i tråd med Steen Eiler Rasmussens tanker om, hvordan arkitek turen i Tingbjerg skulle indpasses i land skabet. Tingbjerg har gode, nære friarealer i rummene, som dannes mellem boligblokkene. Gårdrummene er dimensioneret sådan, at der er sol både på friarealer og i alle boligerne det meste af dagen. I næsten alle gård rum er der indrettet lege- og opholdsarealer, og langs en del af boligblokkene er der private haver til boligerne i stueetagen. 25

26 Modernisering og nye boligtyper Højhuset Totalrådgivere: WITRAZ arkitekter + landskab Underrådgivere på konstruktioner og vvs: Wissenberg Underrådgivere på el-installationer: ÅF Hansen & Henneberg Entreprenør: MT Højgaard Arkadeblokkene Totalrådgivere WITRAZ arkitekter + landskab Underrådgivere på konstruktioner og vvs: Wissenberg Underrådgivere på el-installationer: ÅF Hansen & Henneberg Entreprenør: E. Kornerup Byggeforretningsfører på renovering og modernisering af Højhuset samt ombygning af Arkadeblokkene: KAB En mangfoldig bydel 26 Aktivitet for alle aldre Sports-, ungdoms- og pensionistklubber. Aktiviteter og tilbud til mange forskellige behov og muligheden for at påvirke lokalmiljøet gør bydelen attraktiv - også for børnefamilier. Mangfoldighed! En del har boet i Tingbjerg gennem årtier, andre vokser op sammen med bydelens mange andre børn og unge.

27 Arkadeblokkene Arkadeblokkene ligger omtrent i midten af Tingbjerg og Utterslevhuse og er med sine krumme karakteristiske bygningsforløb og iøjnefaldende søjlefacader med til at skabe et karakterfuldt gaderum med en byagtig stemning. Haverummene til Arkadeblokkene er for det meste udformet med et grønt græsklædt fælles areal og med smukke kirsebærtræer, der blomstrer lyserødt om foråret. Her er der mulighed for ophold i eftermiddagssolen og en snak med naboen. Arkadeblokkene med de iøjenfaldende søjlefacader, der vender ud mod vejen Arkaderne. Idéen med ombygningen Arkadeblokkene kaldes også for familieboligerne, og det er der en god grund til. De oprindelige mange små lejligheder i peri oden fra 2006 og frem til 2009 lagt rammen til nye og større boliger, der kan rumme de mange måder, man kan være familie i dag. Aktiviteter for hele familien! 27

28 Nye boligtyper Lejlighederne blev i sin tid bygget som 1-værelses aldersrente-boliger med toilet uden dagslys, et lille køkken, et enkelt opholdsrum og integrerede plantekasser ved de sydvendte vinduer et element som var tiltænkt som beskæftigelse for beboerne. I dag har de oprindelige boliger været igennem en gennemgribende ombygning og renovering, så de fremstår som moderne funktionelle boliger med fokus på tilgængelighed og kvalitet. I dialog med byggeudvalget er der ved renoveringen lagt vægt på gode indretningsmuligheder, tilgængelighed, lys, rummelig variation og kontakt til de fælles havearealer. Den eksisterende arkadebebyggelse indeholder allerede fra opførelsen elevatorer, hvilket har haft stor betydning for etablering af de tilgængelige familieboliger, hvor familier med et gangbesværet familiemedlem har mulighed for at bo i de nye boliger. Alle boligerne er gennemlyste og har adgang til fransk altan på etagerne, og fra stueplan er der trapper direk te til de grønne gårdrum. Større boliger De nye boliger varierer i størrelse, men de fleste er 3-værelses lejligheder på omkring 96 m² brutto. Alle lejligheder er indrettet med åbent køkken placeret i et gennemlyst stue/alrum. I stuen er der tilknyttet en alkove/niche, der kan benyttes som f.eks. arbejds rum, legerum, soveniche mv., og som forøger beboernes mulighed for fleksibilitet alt efter ønsker og behov. 1- og 2- rums boligerne er alle indrettet med rumme lig entré, bad og åbent køkken ved stuen/opholdsrummet. Arkaderne har været igennem en omfattende ombygning og renovering, og resultatet er moderne funktionelle boliger. En mangfoldig bydel 28 Beboere og foreninger realiserer deres idéer gennem lokale puljemidler. BLOK 27 har udgivet deres egen rap-cd med sange fra Tingbjerg.

29 Udendørs kontakt I stueboligerne er der direkte adgang til de fælles haverum med de græsbeklædte arealer. På den anden side af bebyggelsen ud mod vejen er det tidligere gangareal langs facaden blevet flyttet mod vejen, således at arealet under altangangene har fået mere privat karakter. I søjlegangen i stueplan er der mulighed for, at udendørsarealerne kan indrettes, således at beboerne kan skabe hver deres grønne plet med krukker, planter m.v. På altangangene på etagerne er der opsat espalier, som kan tilplantes med klatreplanter og på den måde afskærme for ophold. Der er skabt god udendørs kontakt ved, at stueboligerne har direkte udgang til haverummene. 29

30 SAB s og FSB s afdelinger i Arkaderne nr består af 70 store, lyse familieboliger samt 10 solist-boliger. Derudover findes der servicearealer i bebyggelsen. Prøvelejligheden i Arkaderne viser en moderne bolig med store lyse rum. En mangfoldig bydel 30

31 Højhuset Ved indkørslen til Tingbjerg og Utterslevhuse ligger Højhuset, der med sine 12 etager er fremtrædende i bebyggelsen og med sin markante facade med chokgitter af beton udgør et særegent og flot vartegn for Tingbjerg. I dag står huset flottere end nogensinde med bl.a. nyt indgangsparti, inddækkede altaner og moderniseret elevator. Højhuset står som Tingbjergs smukke vartegn. 31

32 Idéen med ombygningen Inden renoveringen havde huset en del betonskader, og for at beskytte betonen på vestfacaden af huset valgte man at inddække de tidligere åbne altaner med glas. Altanens nedbrudte betonværn er erstattet af nye glasværn i støbte elementer, der tillader lyset at komme ind på altanen, samtidig med at det skærmer for indblik. Herudover er der monteret skyde/foldeglas, der giver fleksibilitet i forhold til, hvordan altanen kan bruges, således at man kan have helt åbent eller kun delvist, alt afhængig af vejret. For at fastholde den eksisterende materialekarakter er betonkonstruktionerne mod vest og nord inddækket med fiberbeton. På Højhuset er der etableret inddækkede altaner med skydedøre/foldeglas. Ved inddækningen er der blevet skabt nye altanrum til beboerne, der nu har mulighed for at nyde vejr, luft og lys fra tidligt forår til sent efterår. Boligerne i stueetagen er blevet afskærmet med vævet stålnet, der arkitektonisk passer til huset og skærmer beboerne i stueetagen for indblik. En mangfoldig bydel 32

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og oversigtstegning Side 1 2. Kvartermiljøstationen i Tingbjerg. Generel beskrivelse. Side 2 3. Forslag

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

HELLEBORG 18 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

HELLEBORG 18 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG HELLEBORG 18 ALMENE BOLIGER I INGBJERG INDHOLDSFOREGNELSE Gavlhusvej Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Fritids- og ungdomsklub Byggelegeplads

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. September 2011

Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. September 2011 Lundtoftegade Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. September 2011 2 Velkommen til Lundtoftegade - lyse, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen Lundtoftegade er beliggende

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Udkast 1 Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Indledning Udarbejdelsen af projekt Nyt Rosenhøj tager sit udspring i en påkrævet renovering af bygningsmæssige forhold som fx betonskader,

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser Helhedsplanen Det helhedsorienterede byfornyelsesområde omfatter s 4 afdelinger i Fortunbyen, 4 kommunalt ejede boligblokke og et butikscenter. I området er der omkring 850 boliger med ca. 1.400 beboere.

Læs mere