DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTERET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTERET"

Transkript

1 DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTERET For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2012 / 2013

2 INDHOLD Introduktion Aktiviteter Kulturfag Praktiske fag Sprog Motion Andre aktiviteter Praktiske informationer s. 3 s. 4-5 s s s. 16 s s s

3 VELKOmmEN KærE KOmmENDE bruger... Livet er fuldt af muligheder også for dig. Her har du én af de rigtig gode: Daghøjskolens program for sæsonen 2012 / 2013 Mere end 70 forskellige tilbud inden for områderne Kultur, Kost, Krop og Kreativitet. Undervisning, aktiviteter og oplevelser Samvær og mulighed for sociale kontakter og fællesskab Aktuelle og udviklende undervisningstilbud Træning, vedligeholdelse og udvikling af krop, intellekt og kreativitet I en atmosfære præget af åbenhed, livsglæde, tolerance og respekt skaber vi sammen positive oplevelser mennesker imellem Daghøjskolen har følgende Værdigrundlag: På Daghøjskolen for førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune på Peder Lykke Centret er grundlaget for al aktivitet værdsættelse af og respekt for det enkelte menneske under hensyntagen til fællesskabets interesser. Gennem brugeres og medarbejderes reelle demokratiske deltagelse skabes et sundhedsfremmende miljø med udfordringer, udviklings- og handlemuligheder for den enkelte og for fællesskabet. Med inddragelse af brugernes livserfaring tilbydes alsidig, aktuel og faglig kvalificeret undervisning. Herved får brugerne mulighed for at tilegne sig ny viden, nå frem til nye indfaldsvinkler samt vedligeholde og styrke eksisterende færdigheder. Gennem den udviklende dialog om fælles interesser og i undervisningen skabes mulighed for udvikling for det enkelte menneske, fællesskab og nye netværk. Daghøjskolen skaber på denne måde et miljø, hvor: Den enkelte får mulighed for at fortsætte som aktiv, ansvarstagende samfundsborger den enkelte kan finde plads til at udfordres og udvikle sig alle er ligeværdige og værdsatte deltagere i et fællesskab der er fokus på livskvalitet i ordets brede betydning: livsglæde og livsmod, tryghed, fysisk og mental sundhed, handlekraft og kompetence Daghøjskolen er partipolitisk og religiøst uafhængig. Alle bydes velkommen til en ny og spændende sæson på Daghøjskolen. 3

4 AKTIVITETEr ugens AKTIVITETEr Hold mærket * er en brugerstyret aktivitet. mandage 09:00-09:45 09:00-09:45 09:30-09:45 09:50-10:35 10:00-10: :40 10:00-12:00 10:45-12:15 11:00-11:45 12:25-14:05 12:25-13:55 12:25-14:05 12:25-14:05 12:25-14:05 12:30-14:05 14:15-16:30 TIrSDAGE 09:30-09:45 10:00-10:45 12:25-14:05 11:00-11:45 10:30-13:30 12:00-12:45 12:25-14:05 12:25-13:25 12:25-14:05 12:25-14:05 12:30-14:05 14:00-17:00 15:00-16:30 ONSDAGE 09:00-9:45 09:30-9:45 Motionscenter, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Foredragssalen Gymnastiksalen, kælderen Motionscenter, kælderen Foredragssalen Lok. 5-6 Edb-lokalet Billardlokalet, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Motionscenter, kælderen Lok. 5-6 Gymnastiksalen Foredragssalen Lok. 7-8 Edb-lokalet Værkstedet, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Foredragssalen Gymnastiksalen, kælderen Foredragssalen Lok. 7-8 Lok. 9 Edb-lokalet Lok. 5-6 Gymnastiksalen, kælderen Skolekøkkenet Gymnastiksalen, kælderen Foredragssalen Lok. 5-6 Lok. 9 Edb-lokalet Værkstedet, kælderen Skolekøkkenet Lok. 5-6 Motionscenter, kælderen Foredragssalen Styrketræning Gymnastik Morgensamling* Gymnastik Styrketræning Københavns historie Spansk for øvede* Edb 1 Billard* Yoga Styrketræning Spansk for beg./let øvede* Hensynstagende Yoga Samfundsfag Spansk for begyndere* Edb 2 Gør-det-selv* Bordtennis* Morgensamling* Pilates Livsenergi Engelsk for let øvede Billedværksted Slægtsforskning/fortsættere* Anvendt psykologi Pilates Kokkeskolen/for enkemænd Senioraerobics Korsang: Peder Lykke Koret Bækkenbundstræning for mænd Danmarkshistorie Nem-ID/Borgerservice Gør-det-selv* Hjertevenlig mad Superskak* Styrketræning Morgensamling* 4

5 AKTIVITETEr ONSDAGE :00-10:45 10:00-12:00 10:00-12:00 11:00-11:45 12:30-14:05 12:25-14: :25-14:05 14:30-16:30 TOrSDAGE 09:00-10:30 09:30-09:45 10:00-13:00 11:00-12:30 12:25-14: :05 12:25-14:05 12:30-14:05 12:30-14:45 13:00-14:30 14:45-16:30 fredage 09:30-10:45 10:00-12:00 10:45-11:40 11:00-14:00 12:00-13:00 12:00-14:30 12:25-14:05 Udendørs Motionscenter, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Billiardrummet, kælderen Foredragssalen Lok. 7-8 Lok. 9 Edb-lokalet Skolekøkkenet Motionscenter, kælderen Værkstedet, kælderen Lok. 7-8 Edb-lokalet Lok. 9 Foredragssalen Gymnastiksalen, kælderen Foredragssalen Foredragssalen Lok. 7-8 Lok. 9 Edb-lokalet Lok. 5-6 Skolekøkkenet Gymnastiksalen, kælderen Værkstedet, kælderen Foredragssalen Edb-lokalet Værkstedet, kælderen Lok. 9 Gymnastiksalen, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Sundbybadet Lok. 7-8 Lok. 9 Edb-lokalet Billardlokalet, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Skolekøkkenet Lok. 9 Gymnastiksalen, kælderen Edb-lokalet 5 Walk & Talk* Styrketræning Square Dance og gl. engelske danse* Billard* Tværfaglig: Religion Tværfaglig: Religion Tværfaglig: Religion Edb 3 Madlavning for mænd og kvinder Styrkestræning Gør-det-selv* Filosofi Edb 1 Fransk for let øvede Husmøde (1. onsdag hver måned)* Yoga Morgensamling* Opera Bli r man aldrig træt af Patchwork Akrylmaleri Slægtsforskning for begyndere* Personlig kommunikation * Alm. sund og ernæringsrigtig mad Yoga Gør-det-selv* Kunsthistorie Edb 2 Gør-det-selv* Spillekrogen* Effekttræning Seniordans* Svømning og vandgymnastik * Tværfaglig: Østersøen rundt Tværfaglig: Østersøen rundt EDB og Internettet Billard* Zumba Herremad og historier Bækkenbundstræning* Bordtennis * EDB 1

6 KuLTurfAG KØbENHAVNS HISTOrIE: Amager & sundets Historie Mandage fra kl v. arkæolog Andreas Bonde Hansen Max. 45. deltagere Det populære fag Københavns historie, vender i denne sæson blikket mod vor hovedstads naturlige bagland Øresundsregionen. Vi starter med vor ø Amager en kulturhistorisk set helt unik egn i Danmark og vender senere blikket mod Øresundskysten og Sydskåne. Hvert af disse områder bærer deres særegne historier, men har i ligeså høj grad formet det moderne København. Så glæd Dem til en kulturhistorisk rejse fra Øresundskysternes mange stenalderbopladser, over amar kansk landbrugs og fiskerikultur, til den moderne Ørestad. DANmArKSHISTOrIE: 1980 erne Tirsdage kl v. cand.scient.pol. i statskundskab Mads Fleckner Max. 18 deltagere Danmark undergik ligesom resten af verden radikale forandringer op gennem 1980 erne. Forudgående oliekriser, svingende valutakurser og massearbejdsløshed banede vej for nye politiske dagsordner, der gjorde op med hidtil gældende normer. På det økonomiske område skulle der spares, og der blev skåret helt ind til benet med tiltag som kartoffelkur og karensdag. Kulturlivet polariseredes også i dette årti, hvor der opstod subkulturer med vidt forskellige livsanskuelser fra den sortseende punkbevægelse til de fortravlede yuppier. I 1980 erne blev Danmark også gradvist mere digitaliseret med Edb-maskinens udbredelse, og informationssamfundet afløste her for alvor industrisamfundet. I faget går vi i kødet på de faktorer, der forandrede Danmark, og undersøger hvilke konsekvenser det havde for danskerne. filosofi: For alle Onsdage kl v. stud. mag. i filosofi Morten Bønke Pedersen Max. 30 deltagere Hver dag bombarderes vi med meninger. I medierne og i vores samtale med andre mennesker. Alle mener noget om alting og vi afkræves også en mening om alt. FILOSOFI er faget om de største spørgsmål og den levende nysgerrighed. Hver uge vil vi udfolde et vedkommende og tidsaktuelt tema med filosofisk dybde. Vi vil i år koncentrere os om den moderne filosofi, og kigge på hvordan den mere konkret kan anvendes i spørgsmål som: Hvorfor kræver det katastrofer, før vi opdager at der er mennesker i verden der har brug for hjælp? Hvorfor gør overvågning os trygge? Har vi et etisk ansvar overfor klimaet og fremtidige generationer og i så fald hvilket? 6

7 KuLTurfAG SAmfuNDSfAG OG INTErNATIONAL POLITIK Mandage kl v. historiestuderende Mikael Hegelund Martinsen Max. 25. deltagere Danmarks politiske landskab bærer i stadig højere grad præg af den hastige globalisering. Hvad har det af konsekvenser? Æder EU sig længere ind i vores kerneværdier, som f.eks. suverænitet? Kan en nation overleve uden sin stat? Er det virkelig nødvendigt at engagere sig i den ene, snart den anden krig på den anden side af kloden? Hvad med The Rise of China? Fik demokratiet en lykkelig slutning, som nu er byttet ud med manuskriptet til en intensiv finansthriller? Kan Helle Thorning virkelig lære Villy Søvndal at snakke engelsk? Hvad med Anders Fogh spiller et politiseret NATO nogen rolle for Danmark? Vel mødt, der er nok at gå til! ANVENDT PSYKOLOGI Onsdage kl v. cand. psych. Inger Christensen Max. 16 deltagere Velkommen til et kursus, der har som mål, at den enkelte deltager får en større forståelse af sig selv og andre mennesker. Hvorfor er jeg og andre, som vi er, og hvorfor handler vi, som vi gør? Kursets hovedemner er: 1. Samspillet mellem psykens dele: Tanker, følelser, sanser, intuition. 2. De psykiske og fysiske reaktionsmønstre ved stress og stressreaktioner. 3. De psykiske processer ved selvtillid og konfliktskyhed. Der er på kurset plads til en fri og åben dialog, og deltagernes menneskelige erfaringer vil indgå aktivt i kurset. PErSONLIG KOmmuNIKATION Torsdage kl * v. Højskoleleder Jeanne Christoffersen Max. 16 deltagere NB! Holdet starter torsdag d. 27. september. Lær at sige tingene lige ud med respekt for dig selv og andre! Dit udbytte: At mestre personlig kommunikation indebærer at kunne håndtere konflikter, modstand og forskellighed, men først og fremmest at kende og forstå afsættet for egen personlig kommunikation. Du får en forståelse for, hvad der former din personlige kommunikation. Du lærer at blive bevidst om dine ubevidste signaler, og at læse andres. Hovedpunkter i kurset er: Grundlæggende adfærdsforståelse/introduktion til transaktionsanalyse og perception. Assertion Konfliktforståelse og mægling: Kan en konflikter forandres til en meningsudveksling? Mindfulness 7

8 KuLTurfAG SLæGTSfOrSKNING: For begyndere og let øvede Torsdage kl *Brugerstyret hold v. Rose Marie Spooner Max. 8 deltagere Find dine aner ved søgning på Internettet og besøg på arkiverne. Få inspiration til at finde din egen historie i en studiekreds, hvor vi kan lære af hinandens erfaringer. Forudsætning for et godt resultat er kendskab til pc, da mange oplysninger er at finde på Internettet. SLæGTSfOrSKNING: Fortsætterniveau Tirsdage kl *Brugerstyret hold v. Jette Christiansen Max. 8 deltagere Dette er kurset, der får dig videre med din slægtsforskning. Undervisningen på dette kursus tager udgangspunkt i, at du har benyttet kirkebøger og folketællinger en hel del, og nu har brug for at komme videre. Der introduceres til flere hjælpemidler på nettet. Få inspiration til at finde din egen Danmarkshistorie i en studiekreds hvor vi kan lære af hinandens erfaringer. Forudsætning for et godt resultat er kendskab til pc, da mange oplysninger er at finde på Internettet. LIVSENErGI Tirsdage kl v. lærer og kinesiolog Mette Pedersen Max. 25 deltagere Hvorledes får vi det bedste ud af vores hverdag? Hvordan holder vi os sunde og friske og får energi til alt det, som vi gerne vil? Hvordan undgår vi stress? På holdet ser vi på alternative muligheder for et optimalt liv dagens lille opkvikker hvad kan jeg selv gøre og hvad kan jeg gøre sammen med andre. Kurset tilrettelægges sammen med deltagerne. Der påregnes et beløb for materialer på ca. 2 kr. pr gang KuNSTHISTOrIE Torsdage kl v. kunstner og kulturformidler John Due Mülich KUNST I 3-D Max. 25 deltagere I denne sæson vil vi primært beskæftige os med den rumlige kunst, dvs. skulptur, monumenter i det offentlige rum, arkitektur, landskab og installation. Både det nye, det ældre og det helt gamle mest det danske men også et drys af det fremmede og så vil vi selvfølgelig tage ud og se en masse god kunst, derude i virkeligheden. 8

9 KuLTurfAG OPErA: Bliver man aldrig træt af Torsdage kl v. cand.mag. Lilo Sørensen Max. 30 deltagere Opera er sang, musik og drama. Men opera er også de gode historier, som vækker genklang i vores sind. Opera vækker tårer og latter - masken vender begge veje. Opera er stemmer og teatermagi pakket ind i stor musik, der fører os til alverdens lande med forskellige operatraditioner. Vi løfter tæppet for denne fantastiske verden. Kom og vær med - livet skal leves med opera. TVærfAGLIG ONSDAG: Religion Onsdage kl hold ( Æ, Ø og Å) á max. 18 deltagere - gennemgår på skift de 3 emner. Denne sæsons onsdagstværfag giver Dem en tur rundt, i alle hjørner af verdens religioner - fra naturreligioner til vores egen folkekirke. Faget består af følgende elementer: religionernes oprindelse v. Mag. Art. I Forhistorisk Arkæologi Andreas Bonde Hansen I denne afdeling kigger vi tilbage på udgangspunktet for verdens toneangivende religioner, samt deres forløbere. Vi vil særligt anskue dem ud fra et forhistorisk synspunkt, hvilket indbefatter at vi vil runde diverse oldtids- og naturreligioner, samt disses kulturhistoriske kontekst. religionernes kunst v. Arkitektstuderende Andreas Korsgaard Rasmussen I denne afdeling skal vi gennemgå, hvordan religionerne manifesterer sig kunstnerisk. Dette gælder først og fremmest arkitektur, men også religiøse motiver i billedkunsten, og religiøs musik, vil blive berørt. Så glæd Dem til en rejse i hellenistiske Budastatuer, gotiske kirker og kryptiske malerier. religionen i litteraturen v. Filosofistuderende Morten Bønke Pedersen I denne afdeling vil vi dykke ned i verdenslitteraturen, og kigge på hvordan religionen fra tidernes morgen har fundet udtryk i digte, romaner, noveller og folkeeventyr. Foruden at undersøge hvordan de religiøse motiver gennem tiden er blevet brugt, vil vi behandle værkernes historiske kontekst og perspektiverne i forhold til den sociale og politiske virkelighed, som de fødes af. Faget vil spænde over kilder så forskellige som Homers epos, den buddhistiske mystik og Søren Kierkegaards kristne eksistentialisme. 9

10 KuLTurfAG TVærfAGLIG fredag: Østersøen rundt Fredage hold (A og B) à 18 deltagere gennemgår på skift de to emner. Lande og egne behøver ikke at være ueksotiske, bare fordi de ligger tæt på os. Denne sæsons fredagstværfag tager dig med på en fascinerende tur Østersøen rundt en rundtur i vores nære, men ikke desto mindre spændende udland. Faget vil have særlig fokus på Baltikum, Finland og Østersøens øer, men også vores nabolande vil blive berørt. Faget vil bestå af følgende afdelinger: folk, forhistorie og kunst v. mag.art. i forhistorisk arkæologi, Andreas Bonde Hansen Hvem bor langs Østersøens kyster? Hvor stammer de fra? Og hvordan har de formet vores verden? Disse spørgsmål vil blive besvaret i denne afdeling af fredagstværfag, hvor der vil være særlig fokus på arkæologi, folklore og folkekultur. Glæd dig derfor til en underholdende gennemgang af Østersøens myter, historier, kulturhåndværk og musik. Historie & samfund v. cand.scient.pol. i statskundskab Mads Fleckner Vi starter ved middelalderens såkaldte nordiske korstog, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen, og slutter med det politiske landskab i østersølandene anno Derimellem skal vi gennem tyske ordner, enorme søslag, to skæbnesvangre verdenskrige, og en kold krig, der splittede naturlige naboer ad, og på ny gjorde Danmark til en aktiv udenrigspolitisk aktør. Denne afdeling vil give dig indsigt i regionens historie, samfundsforhold og politiske skæbne, der på en og samme gang er uhyre eksotisk, samtidig med at være tæt forbundet med vores eget samfund. 10

11 PrAKTISKE fag EDb 1: For begyndere Mandage kl og onsdage kl samt fredage kl v. IT-lærer Trevor Streeton - Max. 10 deltagere. For dem med ingen eller meget lidt viden og erfaring. Bliv dus med tastaturet og musen. Lær at bruge de ressourcer indeholdt i Windows samt basal tekstbehandling, Internet og færdigheder. Stil dine egne krav til læreren, alt efter hvad du personligt føler, du har behov for. EDb 2: For let øvede Mandage og torsdage kl v. IT-lærer Trevor Streeton Max. 10 deltagere For dem som har rimeligt kendskab til de basale færdigheder. Lær hvordan man beskytter sig mod virusser og spionprogrammer. Lær mere udvidet tekstbehandling og talbehandling (regneark). Stil dine egne krav til læreren, alt efter hvad du personligt føler, du har behov for. EDb 3: For øvede Onsdage kl v. IT-lærer Trevor Streeton Max 10 deltagere Kurset er for de lidt mere erfarne brugere. Lær om tilpasning af din PC, billedbehandling både praktisk og sjov. Stil dine egne krav til læreren, alt efter hvad du personligt føler, du har behov for. EDb: Internet Fredage kl v. IT-lærer Trevor Streeton Max. 10 deltagere På dette kursus gives en grundig introduktion til Internettet og hvordan det virker. Desuden arbejder vi med søgeteknikker, øvelser, evt. oprettelse af en Hotmail eller G-mail konto samt formatering af en og evt. tilføjelse af grafik. Andre emner kan inddrages efter deltagernes interesser og behov. Forudsætninger: Der kræves basal viden, der svarer til et begynderkursus i EDB. 11

12 PrAKTISKE fag Nem-ID OG borger- SErVICE : Begynderkursus i offentlige IT-systemer Tirsdage kl og fredage kl V. mag.art. Andreas Bonde Hansen Max. 10 deltagere Er De blandt dem der finder det indviklet og uoverskueligt at opdatere skatteoplysninger, gå på netbank eller hente nødvendige samfunds-oplysninger på nettet? Så vil De måske finde dette kursus interessant. I Nem -ID & Borger- service Tager vi det offentlige og internettet helt fra begyndelsen. Og vi udvikler de basale computer-kompetencer der skal til, for at kunne klare sig i dagens Danmark. billard Mandage kl *Brugerstyret hold v. Mette Parknov Onsdage kl *Brugerstyret hold v. Leila Gøtterup Fredage kl *Brugerstyret hold v. Verner Sørensen Max. 8 deltagere Daghøjskolen har et dejligt billardlokale med 3 borde. Kom og vær med til nogle hyggelige stunder. Vi spiller på 1/4 borde. GØr DET SELV VærKSTED Mandag til torsdag kl *Brugerstyret hold v. værktøjsmager Palle Johansen og maskinarbejder/flymekaniker Erik Sørensen Har du lyst til at prøve at arbejde med metal, evt, pudse messingslysestager, kobberkar eller rense sølvlysestager, så kom ned i pudsekælderen og prøv hos os, evt. med lidt hjælp og ideer fra os. Vi kan også hjælpe med mindre reparationer af lamper, d.v.s. udskiftning af ledning og kontakt, blot man selv medbringer materialer. Lodning af afbrækkede dele og lignende kan der også hjælpes med. Slibning af køkkenknive er vi også behjælpelige med 12

13 PrAKTISKE fag SuPErSKAK Tirsdage kl *Brugerstyret hold v. Benny G. Thomsen På opfordring oprettes et hold med SUPERSKAK. Superskak spilles på et bræt med 10 gange 10 felter (A-J og 1-10), mod de normale 8 gange 8 felter (A-H og 1-8). Dette kræver 2 ekstra bønder til hver, hvid og sort. Desuden 2 nye officerer, Gardere. Disse skal stå ved siden af Kongen og Dronningen. Gardere kan gå 2 skridt i alle retninger, altså en slags minidronning. Ellers er reglerne som i almindelig skak. Kom og lad os prøve, om det er noget. SPILLEKrOGEN Torsdage kl *Brugerstyret hold v. Benny G. Thomsen Spillekrogen er stedet, hvor du enten selv kommer med en makker, eller prøver at finde en makker på holdet at spille med. Fortrinsvis whist, men der er også mulighed for andre spil, eksempelvis poker eller bridge, hvis der er interesse for det. De mindre øvede kan lære af de mere øvede. Prøv det nye spil: SUPERWHIST. Flere former for spil er til fri afbenyttelse. billedværksted for begyndere OG ØVEDE Tirsdage kl v. kunstner og kulturformidler John Due Mülich Max. 16 deltagere Her er der mulighed for at arbejde med tegning, akvarelmaleri og collage. Alle kan lære at udtrykke sig i billeder. De forskellige teknikker og discipliner vil blive introduceret. Men først og sidst er det DIN lyst og nysgerrighed, der driver og skaber værket. Tegne-, akvarelblokke, blyanter, akvarelfarve, pensler og evt. lærred eller maleplader medbringes af kursister. Fællesindkøb af akrylmaling. AKrYLmALErI Torsdage kl v. kunstner og kulturformidler John Due Mülich Max. 16 deltagere Har du lyst, farveglæde og god energi, er du velkommen på dette hold, hvor vi arbejder med at udforske maleriets muligheder og udfordringer. Akrylfarven kan hurtig ændres, males over, lægges til og trækkes fra. Undervisningen er mest individuel, men der vil også være projekter med større fællesmalerier, som giver gode muligheder for at diskutere indhold, komposition og farver. Kursister medbringer selv pensler og malegrund. Fællesindkøb af akrylmaling. 13

14 PrAKTISKE fag KOrSANG: Peder Lykke Koret Tirsdage kl v. korleder og B.A. Trille Pellesson Sang giver livsglæde og livskvalitet. At synge i kor giver yderligere mulighed for at blive en del af et socialt fællesskab. Koret består af ca. 40 sangglade pensionister der hygger sammen i en tryg, åben og respektfuld atmosfære. Vores repertoire består for det meste af trestemmige danske sange og viser. Vi afholder flere koncerter årligt, bl.a. en jule- og en forårskoncert på Daghøjskolen. Vi er altid glade for nye deltagere, og herrer er ekstra velkomne. Det er en fordel, hvis du kan læse noder, men ingen betingelse. PATCHWOrK Torsdage kl v. håndarbejdslærer Lene Mousten Max. 14 deltagere Hvad enten du er øvet quilter eller skal i gang med dit første arbejde, er dette holdet for dig. Her kan du lære at fremstille alt i patchwork, lige fra de mindre ting som grydelapper, dækkeservietter, flotte puder til slumre-tæpper, ophæng og sengetæpper. Har du lysten, til at arbejde præcist og nøjagtigt, lærer du hurtigt de forskellige patchwork-mønstre og quilte-teknikker, såvel enkle som komplicerede. KOKKESKOLE: Madlavning for enkemænd Tirsdage kl v. professionsbachelor i ernæring og sundhed Tomas Imperial Max. 14 deltagere Madlavning for enkemænd der gerne vil lære at lave sund, lækker og velsmagende mad, fra både det danske køkken og fra andre lande. Vi går også meget op i det sociale og hyggelige ved at lave mad sammen. Alle enkemænd er velkomne, såvel øvede som uøvede. Pris for mad inkl. kaffe/te og brød er kr. 40,- pr. gang. Der betales forud. HJErTEVENLIG madlavning Tirsdage kl v. professionsbachelor i ernæring og sundhed Tomas Imperial Max. 14 deltagere Dette kursus henvender sig til alle mænd og kvinder, der gerne vil forebygge hjertesygdomme. Vi laver lækker og velsmagende mad med masser af grønt fra det danske køkken, men vi bliver også inspireret af maden fra det asiatiske køkken eller madkulturen fra middelhavsområdet. Vi holder fast i det sociale og hyggelige ved at lave mad sammen. Alle er velkomme. Pris for mad inkl. kaffe/te og brød er kr. 40,- pr. gang. Der betales forud. 14

15 PrAKTISKE fag ALmINDELIG SuND OG ErNærINGSrIGTIG NEm mad Torsdage v. professionsbachelor i ernæring og sundhed Tomas Imperial Max. 14 deltagere Kurset henvender sig til alle, der ønsker at lave lækre og sunde retter med inspiration fra det danske køkken, men vi laver også mad inspireret af andre mad kulturer fra hele verden. Med fokus på brug af sæsonernes råvarer. Der gives tips til tilberedningen af mad efter nye sundheds informationer. Hver gang starter vi med en kop kaffe eller te og en bid brød med fokus på det sociale samvær. Derefter går vi i gang med at lave lækker mad, men vi holder fast i det sociale og hyggelige ved at lave mad sammen. Alle er velkomme. Pris for mad inkl. kaffe/te og brød er kr. 40,- pr. gang. Der betales forud. HErrEmAD OG HISTOrIEr Fredage v. arkæolog og amatørgastronom Andreas Bonde Hansen Max. 16 deltagere Herremad og historier er det fag, som afslutter en travl undervisningsuge på Peder Lykkes vej, tre timer, hver fredag eftermiddag. Med hygge i højsædet laver vi mad og fortæller historier. Maden kan være alt fra en hakkedreng til finere gastronomi, eneste krav er, at det skal være hyggeligt (og nemt) at lave, og at vi blæser kalorietælleren et stykke. Historierne kan være alt fra røverhistorier fra et langt liv til decideret kulturhistorisk undervisning. Derudover supplerer vi indimellem op med en øl eller vinsmagning. NB: Eleverne betaler selv råvarerne til undervisningen. KOKKESKOLE: Madlavning for mænd og kvinder Onsdage * v. kok og underviser Benny Løvholm Christensen Max. 14 deltagere Jeg vil lære jer at fremstille retter der tager udgangspunkt i såvel dansk, som udenlandsk mad. Vi afstemmer forløbet ud fra jeres forventninger og ønsker. Vi skal lave supper, forretter, hovedretter og desserter, så I kan lære at sammensætte en menu. Vidste du, at over personer blev registreret som ramt af forskellige bakterier i deres mad sidste år? Det betyder, at ca har været syge af det de spiser, da ikke alle bliver registreret. Derfor vil jeg informere om, hvordan I kan sikre den gode hygiejne i jeres hverdag, både ved indkøb, opbevaring og fremstilling af madvarer. Betaling vil være ca. 40 kr. pr. gang. 15

16 SPrOG fag SPANSK: For viderekomne Mandage kl *Brugerstyret hold v. Karen Vennervald Max. 10 deltagere Vi læser lettere spansk litteratur, og graver os dybere ned i grammatikkens mysterier. SPANSK: For let øvede Mandage kl *Brugerstyret hold v. Karen Vennervald Max. 10 deltagere Vi læser Eso Es 1 og terper gloser og verber i flere tider, og små sætninger om bogens emner flyver gennem luften. SPANSK: For begyndere Mandage kl *Brugerstyret hold v. Tina Nørløv Max. 10 deltagere Vi vil arbejde med elementær grammatik og lette tekster efter ESO SI. Desuden vil vi lære en enkelt sang udenad. Det stimulerer sprog og udtale. fransk: For let øvede Tirsdage kl v. bachelor i fransk Pernille Karla Lundsgaard Max. 16 deltagere Dette kursus henvender sig til folk som allerede har et vis kendskab til fransk, og som ønsker, at blive bedre til at tale og forstå sproget og kulturen. Vi skal læse lettere fransk litteratur, konversere, gennemgå små skriftlige øvelser i grammatik og se franske film, for der i gennem, at få et bedre kendskab til Frankrig og det franske folk. ENGELSK: Engelsk konversation for let øvede Mandage kl v. stud. mag. I filosofi Morten Bønke Pedersen Max. 16 deltagere How do you do? Engelsk er et globalt sprog, som man kan bruge i det meste af verden. Vi hører det konstant i radio og tv. Kunne du tænke dig at blive bedre til selv at udtrykke dig på engelsk og blive i stand til at føre en samtale, så meld dig til dette konversationskursus. Dit udgangsniveau behøver ikke være særligt højt. Det vigtigste er, at du er klar på at give dig i kast med at tale engelsk sammen med de andre på holdet. 16

17 17

18 motion YOGA (Hatha) Mandage kl og torsdage kl og kl v. yogalærer Susanne Petersen Max. 16 deltagere. Blandede hold. Yoga betyder at forene. Man arbejder med at forene og skabe balance mellem krop og sind. Hatha yoga gør brug af en kombination af fysiske stillinger og åndedræt. Hatha yoga er praktisk yoga, der skaber balance mellem styrke og smidighed, giver velvære, harmoni og ro i sindet. Hatha yoga er kendt for sin helbredende og forebyggende virkning. Der afsluttes med ca. 20 minutters afspænding. HENSYNTAGENDE YOGA Mandage kl v. yogalærer Susanne Petersen Max. 16 deltagere. Blandede hold. Her arbejder vi med øvelser fra yoga (se yoga ovenfor) + øvelser fra effekt (se effekt nedenfor), men her tages mere hensyn til evt. handicaps. EffEKTTræNING Torsdage kl v. yogalærer Susanne Petersen Max. 16 deltagere. Blandede hold. EFFEKT er funktionel træning, der gør din krop bedre til at udføre dagligdagens gøremål. EFFEKT er øvelser, der udføres langsomt og kontrolleret. Der arbejdes med en lille bold (redondo), der gør øvelserne endnu mere effektive og udfordrende, og mave- og rygøvelserne supereffektive, så du opnår synligt resultat på kort tid. EFFEKT har til formål, rent fysisk at skabe større kropsbevidsthed, bedre holdning og gør kroppen stærkere, mere udholdende, sundere og velformet. GYmNASTIK Mandage kl og v. gymnastiklærer Grethe Axmark Max. 25 deltagere. Blandede hold. Frisk gymnastik med inspirerende musik. Vi gennemgår kroppen fra top til tå med almindelig opvarmning, for at få pulsen let op. Vi arbejder med styrke, balance, koordinering og så forsøger vi at drosle ned til sidst. Det skulle gerne ende med et dejligt velvære. 18

19 motion STYrKETræNING I motionscenter Mandage kl , kl og kl Onsdage kl , kl og kl v. stud. scient. i idræt Felipe Maggiolo D Ottone Max. 14 deltagere. Blandede hold. Peder Lykke Centrets motionskælder rummer træningsmaskiner, håndvægte, løbebånd, stepmaskine, motionscykler, balancebrædder og pilatesbolde. Du får udarbejdet et personligt træningsprogram, som både tager hensyn til dit funktionsniveau og udfordrer, så du kan øge din muskelstyrke, og dermed bedre klare dagligdagens gøremål. Vi starter med 5-10 min. fælles opvarmning, herefter udfører man sit individuelle træningsprogram, og til slut laver vi 5-10 min. balancetræning. ALLE KNIb GæLDEr! : Bækkenbundstræning for mænd *brugerstyret hold v. Hans Rendfors og Tomas Imperial Max. 8 deltagere Helt nyt hold for mænd! Ugedag og tid: se opslag på Daghøjskolen. Du er også meget velkommen til at ringe til os for at få flere oplysninger. bækkenbundstræning Fredag kl *brugerstyret hold v. Mette Parknov og Hanne Hansen Max. 8 deltagere. Kvindehold. Styrk din bækkenbund. Kurset foregår i afslappet og munter atmosfære, hvor formålet er: At styrke bækkenbundsmuskler og stabilisere bækkenet. At sikre bedre søvn, sex og mobilitet. Slå dårlige vaner ihjel. Muliggøre nye gode vaner. Kurset bliver afholdt som studiekreds, og vi lover hinanden tavshedspligt. Nogle af øvelserne foregår liggende på gulvet. Kurset strækker sig over 10 lektioner, hver fredag fra kl Start 14. september SENIOr AErObIC Tirsdage kl v. Mariann Mie Jensen Max. 25 deltagere. Blandet hold. For dig, som elsker kraftfuld musik og bevægelse. Vi gennemarbejder hele kroppen og øvelserne varierer fra afsæt til mere dansante bevægelser, men især forflytninger med lavt tyngdepunkt for de kære baller og lår. 19

20 motion PILATES for begyndere OG LET ØVEDE Tirsdage kl og v. Mariann Mie Jensen Max. 16 deltagere. Blandede hold. Joseph Pilates udviklede træningsformen i 1920 og øvelserne, der foregår enten stående, liggende eller siddende, styrker muskulaturen, der støtter rygsøjlen, dvs. mave og ryg, men også ben og arme bliver styrket. Holdene er for begyndere/let øvede, men øvede/rutinerede kan også få noget ud af undervisningen. Ha behageligt tøj på, bare tæer eller lette strømper og medbring et håndklæde. ZumbA Fredage kl v. uddannet Zumba/fitness instruktør Per Jensen Max. 16 deltagere. Blandede hold. Zumba spreder sand livsglæde, og træningen er intet mindre end genial, da den booster glæde og kalorieforbrænding samtidtigt. Zumba er baseret på enkle trin til latinamerikanske rytmer i et mix af salsa, reggaetoner, samba og merenquemusik - og alle kan være med. Så tøv ikke. Slå hovedet fra og hofterne til. SENIOrDANS Torsdage kl *Brugerstyret hold v. danselærer Suzanne Hamburger Kurset starter: Torsdag d. 13. september 2012 En charmerende form for dans med danske og udenlandske danse. Vi danser til iørefaldende musik og gode rytmer. Dansene er tilpassede, så der hverken er hop eller skarpe drejninger. I seniordansen oplever man glæden ved dansen og får god motion. Alle kan være med. TrADITIONEL SQuArE DANCE /ENGELSKE HISTOrISKE DANSE Onsdage kl *Brugerstyret hold v. danselærer Inge Aakilde NB! Kursets varighed: 3. oktober marts 2013 (begge dage inkl.) Square Dance er for alle, der kan lide at bevæge sig til musik. Vi danser i kredse, rækker og squares (kvadrilledanse). Partner er ikke nødvendig, alle danser med alle. Musikken er livlig og giver ekstra energi. Musikken til engelske historiske danse er anderledes, men selve dansene er ikke mere krævende. 20

DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTRET. For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2013 / 2014

DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTRET. For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2013 / 2014 Program 2013 tryk:layout 1 14/05/13 15.05 Page 1 DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTRET For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2013 / 2014 INDHOLD Indhold

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

Aktiviteter Årsprogram 2015/16

Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Foto af IO Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Romdrup- Klarup Aktivitetscenter Hellasvej 100 9270 Klarup Tlf: 9982 3571 Åbningstider mandag til fredag 08.30-16.00. Romdrup - Klarup Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Tank op! Sommerkurser 2015

Tank op! Sommerkurser 2015 Tank op! Sommerkurser 2015 Ubberup Højskole er den største og mest erfarne livsstilshøjskole i Danmark. Vi tilbyder korte og lange høj skolekurser med ernæring, idræt, psykologi og kreative fag som omdrej

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Undervisning i Krepo Odense Efterår 2014. Ny udg. den 18/8 2014

Undervisning i Krepo Odense Efterår 2014. Ny udg. den 18/8 2014 Undervisning i Krepo Odense Efterår 2014. Ny udg. den 18/8 2014 Krepo er en forening med mange forskellige aktiviteter, bl.a. undervisning, som er karakteriseret ved at medlemmer underviser andre medlemmer.

Læs mere

BGIF Gymnastik - holdoversigt for sæsonen 2012/2013.

BGIF Gymnastik - holdoversigt for sæsonen 2012/2013. Tilmelding på hjemmesiden www.bgif.dk - Sæsonstart uge 36 Mandag 9.00-9.55 Powerhoop Workout Den gamle hula hop ring, som vi kender fra vores barndom, har nu fået indbygget vægt og er dermed blevet til

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk

Forår 2014. Center for krop og bevægelse. Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Forår 2014 Center for krop og bevægelse Fasanvej 14-3600 Frederikssund Tlf. 42 50 85 50 - www.brugkroppen.dk Velkommen til forår 2014 Velkommen til foråret 2014 med disse kursustilbud til alle, der har

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Brug for hjælp til it?

Brug for hjælp til it? Indholdet er samlet og udgivet af Nordfyns Kommune Kontakt: Digital formidler Susan Buer Toldam sbt@nordfynskommune.dk Tlf: 24968974 Brug for hjælp til it? Se, hvor i Nordfyns Kommune du kan få hjælp,

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

SOMMERHØJSKOLE. Appetit på livet. en uge i madens tegn

SOMMERHØJSKOLE. Appetit på livet. en uge i madens tegn SOMMER KURSER 2015 SOMMERHØJSKOLE Appetit på livet en uge i madens tegn Kan du lide mad? Kan du lide smukke måltider med musik og samtale? Kan du lide kreativ keramik og køkkener med rytme? Så skal du

Læs mere

GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16

GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16 GYMNASTIK HOLD OG KURSER 2015/16 HVILKET HOLD SKAL JEG VÆLGE? FØR- OG EFTERFØDSELSGYMNASTIK Opmærksomhed, støtte og viden Den gravide krop har brug for energigivende træning, der giver kræfter til vægtforøgelse

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015

Kursusprogram Mavedans Efterår 2015 Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Efterår Efterår 2015 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015. Tilmelding og forespørgsel:

Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015. Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa Kursusprogram Mavedans Vinter / forår 2015 Tilmelding og forespørgsel: Suzzane Sofia Potempa www.orientalskdans.dk suzzane.potempa@gmail.com tlf : 60 63 84 03. Skole for Orientalsk

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Aktivitets- Klub. Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet. Århus Universitetshospital. Skejby. Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k.

Aktivitets- Klub. Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet. Århus Universitetshospital. Skejby. Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k. Skejby Aktivitets- Klub Styrk fællesskabet ved sportslig aktivitet Århus Universitetshospital Skejby Skejby Aktivitets-Klub www.s-a-k.dk Aktivitetsklubben SAK SAK betyder Skejby Aktivitetsklub. Vi er en

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktiviteter på Sundbygård

Aktiviteter på Sundbygård Aktiviteter på Sundbygård Aktivitetskatalog 2007 2007-2008 Oversigt Om Aktivitetskatalog 2007-2008...3 Praktiske oplysninger...4 Motion, fitness og afspænding... 5 Almindeligt slankehold...5 Styrketræning

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet

Tune Idrætsforening Center for Bedre Livskvalitet Resume af Center For Bedre Livskvalitets medlemsmøde mandag den 15. april 2013. Medlemsmøde den 15. april, dagsorden a. Velkommen og overordnet om året, Sven. Sven bød velkommen og pointerede fra start

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Her kan du læse om alle de aktiviteter som bliver udbudt i forbindelse med sommermotion i parkerne 2010. Det er gratis at deltage. Mød blot op i tidsrummet kl.

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE VINTER 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted... 9 Motion...10 Svømning..11

Læs mere

Forår 2013. Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk

Forår 2013. Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk Forår 2013 Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk www.gok-thisted.dk 97 99 11 81 2 Velkommen i GOK Med denne brochure byder GOK-Thisted velkommen til nye og gamle kursister, der har lyst til og brug for

Læs mere

Velkommen til sæson 2014/2015. Pensionist Idræt Frederiksberg

Velkommen til sæson 2014/2015. Pensionist Idræt Frederiksberg Velkommen til sæson 2014/2015 Pensionist Idræt Frederiksberg Hvad er Pensionist Idræt? Under mottoet giv liv til årene, læg år til livet begyndte Pensionist Gymnastik sit virke i 1966 i Københavns Kommune.

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE Ambitionerne er høje, når vi taler om sundhed blandt medarbejdere i Skejby Erhvervsområde. Udover sundhedsfremme vil dette

Læs mere

løget Undervisning og aktiviteter i Løget

løget Undervisning og aktiviteter i Løget løget Undervisning og aktiviteter i Løget Beboere fra boligkvartererne rundt om Løget er velkomne til at deltage i aktiviteterne Kom til bazar om kurser og aktiviteter Torsdag den 16. januar kl. 17 i Kvartershuset

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Efterår 2010. Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk

Efterår 2010. Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk Efterår 2010 Tlf. 97 99 11 81 - www.gok-thisted.dk www.gok-thisted.dk 97 99 11 81 2 Velkommen i GOK Med denne brochure byder GOK-Thisted velkommen til nye og gamle kursister, der har lyst til og brug for

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år. Hold 11 - "Familie-ræs", piger og drenge, 2-4 år. Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17.

Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år. Hold 11 - Familie-ræs, piger og drenge, 2-4 år. Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17. Hold 11 - "Familie-ræs", piger og drenge, 2-4 år Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17.20 Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år Tidspunkt: Mandag kl. 17.00 17.50 Kr. 945,00 Annika og Frederikke

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Skolen for Sen-Hjerneskadede. Efterår 2013. Hjerneskadeforeningen Aarhus / Østjylland

Skolen for Sen-Hjerneskadede. Efterår 2013. Hjerneskadeforeningen Aarhus / Østjylland Skolen for Sen-Hjerneskadede Efterår 2013 Aarhus / Østjylland Nu er det tiden, hvor man kan tilmelde sig undervisning i efteråret 2013. HUSK: Selv om du har gået til undervisning i foråret eller du mener,

Læs mere

VALGFAG 2014/2015. Skals skole

VALGFAG 2014/2015. Skals skole VALGFAG 2014/2015 Skals skole 1 Valgfagene opdeles i 2 perioder: 1. periode: Uge 36-51 2014 2. periode: uge 2-19 2015 Alle valgfagene afvikles i begge perioder - undtagen: Friluftsliv - som kun kører i

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK

INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK Velkommen Vi forsøger i KGI at have et bredt udvalg af hold, som dækker alle fra de yngste til de ældste. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Velkommen. www.aqua-academy.dk

Velkommen. www.aqua-academy.dk Velkommen Rikke Hjorth 15 års erfaring med at undervise aquafitness Raske og syge / varmt og koldt vand 2012 grundlagde AquAcademy Udanner Aquafitness instruktører og afholder inspirationskurser for instruktører

Læs mere

Kursuskatalog 1.. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund

Kursuskatalog 1.. semester 2015. Undervisningscenter Frederikssund Kursuskatalog 1.. semester 2015 201 Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund Undervisningscenter Frederikssund tilbyder hensyntagende undervisning til borgere i den socialpsykiatriske

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Bliv vild med 2010 / 2011

Bliv vild med 2010 / 2011 Dans Bliv vild med 2010 / 2011 Show med verdensmestrene Stokkebroe. Program mandage Sal 1: Dansemus Kl. 16.10 17.00: begynder 3-5 år Børnedans Kl. 17.10 18.00, begynder/letøvede 7-12 år Showjazz 18.10

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast

Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast Værestedet Den Blå Cafe Socialpsykiatrisk Center Nord Norgesgade nr. 15-17 7430 Ikast 20 Indholdsfortegnelse Intro til aktiviter... 3 Madgruppe... 4 Sang og musik... 5 Nada... 6 PC-Kursus... 8 Maleværksted...

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013.

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Der undervises i følgende kurser: Modul 1a for dig som ikke tidligere har brugt en computer. Kurset henvender sig til dig som vil lære

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Åbne kurser på Severin Kursuscenter

Åbne kurser på Severin Kursuscenter Åbne kurser på Severin Kursuscenter Severin Kursuscenter A/S - Skovsvinget 25-5500 Middelfart - Tlf.. 63 41 91 00 - severin@fdb.dk - www.severinkursuscenter.dk Åbne kurser - for dig som vil prøve noget

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde.

I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. I hverdagen på Hylleholt tilstræber vi at arbejde med selvpsykologiens fire dimensioner på følgende måde. Anerkendelse/omsorg: I anerkendelsesdimensionen er det vigtigt: At føle sig ok som man er: - Vi

Læs mere