DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTERET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTERET"

Transkript

1 DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTERET For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2012 / 2013

2 INDHOLD Introduktion Aktiviteter Kulturfag Praktiske fag Sprog Motion Andre aktiviteter Praktiske informationer s. 3 s. 4-5 s s s. 16 s s s

3 VELKOmmEN KærE KOmmENDE bruger... Livet er fuldt af muligheder også for dig. Her har du én af de rigtig gode: Daghøjskolens program for sæsonen 2012 / 2013 Mere end 70 forskellige tilbud inden for områderne Kultur, Kost, Krop og Kreativitet. Undervisning, aktiviteter og oplevelser Samvær og mulighed for sociale kontakter og fællesskab Aktuelle og udviklende undervisningstilbud Træning, vedligeholdelse og udvikling af krop, intellekt og kreativitet I en atmosfære præget af åbenhed, livsglæde, tolerance og respekt skaber vi sammen positive oplevelser mennesker imellem Daghøjskolen har følgende Værdigrundlag: På Daghøjskolen for førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune på Peder Lykke Centret er grundlaget for al aktivitet værdsættelse af og respekt for det enkelte menneske under hensyntagen til fællesskabets interesser. Gennem brugeres og medarbejderes reelle demokratiske deltagelse skabes et sundhedsfremmende miljø med udfordringer, udviklings- og handlemuligheder for den enkelte og for fællesskabet. Med inddragelse af brugernes livserfaring tilbydes alsidig, aktuel og faglig kvalificeret undervisning. Herved får brugerne mulighed for at tilegne sig ny viden, nå frem til nye indfaldsvinkler samt vedligeholde og styrke eksisterende færdigheder. Gennem den udviklende dialog om fælles interesser og i undervisningen skabes mulighed for udvikling for det enkelte menneske, fællesskab og nye netværk. Daghøjskolen skaber på denne måde et miljø, hvor: Den enkelte får mulighed for at fortsætte som aktiv, ansvarstagende samfundsborger den enkelte kan finde plads til at udfordres og udvikle sig alle er ligeværdige og værdsatte deltagere i et fællesskab der er fokus på livskvalitet i ordets brede betydning: livsglæde og livsmod, tryghed, fysisk og mental sundhed, handlekraft og kompetence Daghøjskolen er partipolitisk og religiøst uafhængig. Alle bydes velkommen til en ny og spændende sæson på Daghøjskolen. 3

4 AKTIVITETEr ugens AKTIVITETEr Hold mærket * er en brugerstyret aktivitet. mandage 09:00-09:45 09:00-09:45 09:30-09:45 09:50-10:35 10:00-10: :40 10:00-12:00 10:45-12:15 11:00-11:45 12:25-14:05 12:25-13:55 12:25-14:05 12:25-14:05 12:25-14:05 12:30-14:05 14:15-16:30 TIrSDAGE 09:30-09:45 10:00-10:45 12:25-14:05 11:00-11:45 10:30-13:30 12:00-12:45 12:25-14:05 12:25-13:25 12:25-14:05 12:25-14:05 12:30-14:05 14:00-17:00 15:00-16:30 ONSDAGE 09:00-9:45 09:30-9:45 Motionscenter, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Foredragssalen Gymnastiksalen, kælderen Motionscenter, kælderen Foredragssalen Lok. 5-6 Edb-lokalet Billardlokalet, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Motionscenter, kælderen Lok. 5-6 Gymnastiksalen Foredragssalen Lok. 7-8 Edb-lokalet Værkstedet, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Foredragssalen Gymnastiksalen, kælderen Foredragssalen Lok. 7-8 Lok. 9 Edb-lokalet Lok. 5-6 Gymnastiksalen, kælderen Skolekøkkenet Gymnastiksalen, kælderen Foredragssalen Lok. 5-6 Lok. 9 Edb-lokalet Værkstedet, kælderen Skolekøkkenet Lok. 5-6 Motionscenter, kælderen Foredragssalen Styrketræning Gymnastik Morgensamling* Gymnastik Styrketræning Københavns historie Spansk for øvede* Edb 1 Billard* Yoga Styrketræning Spansk for beg./let øvede* Hensynstagende Yoga Samfundsfag Spansk for begyndere* Edb 2 Gør-det-selv* Bordtennis* Morgensamling* Pilates Livsenergi Engelsk for let øvede Billedværksted Slægtsforskning/fortsættere* Anvendt psykologi Pilates Kokkeskolen/for enkemænd Senioraerobics Korsang: Peder Lykke Koret Bækkenbundstræning for mænd Danmarkshistorie Nem-ID/Borgerservice Gør-det-selv* Hjertevenlig mad Superskak* Styrketræning Morgensamling* 4

5 AKTIVITETEr ONSDAGE :00-10:45 10:00-12:00 10:00-12:00 11:00-11:45 12:30-14:05 12:25-14: :25-14:05 14:30-16:30 TOrSDAGE 09:00-10:30 09:30-09:45 10:00-13:00 11:00-12:30 12:25-14: :05 12:25-14:05 12:30-14:05 12:30-14:45 13:00-14:30 14:45-16:30 fredage 09:30-10:45 10:00-12:00 10:45-11:40 11:00-14:00 12:00-13:00 12:00-14:30 12:25-14:05 Udendørs Motionscenter, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Billiardrummet, kælderen Foredragssalen Lok. 7-8 Lok. 9 Edb-lokalet Skolekøkkenet Motionscenter, kælderen Værkstedet, kælderen Lok. 7-8 Edb-lokalet Lok. 9 Foredragssalen Gymnastiksalen, kælderen Foredragssalen Foredragssalen Lok. 7-8 Lok. 9 Edb-lokalet Lok. 5-6 Skolekøkkenet Gymnastiksalen, kælderen Værkstedet, kælderen Foredragssalen Edb-lokalet Værkstedet, kælderen Lok. 9 Gymnastiksalen, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Sundbybadet Lok. 7-8 Lok. 9 Edb-lokalet Billardlokalet, kælderen Gymnastiksalen, kælderen Skolekøkkenet Lok. 9 Gymnastiksalen, kælderen Edb-lokalet 5 Walk & Talk* Styrketræning Square Dance og gl. engelske danse* Billard* Tværfaglig: Religion Tværfaglig: Religion Tværfaglig: Religion Edb 3 Madlavning for mænd og kvinder Styrkestræning Gør-det-selv* Filosofi Edb 1 Fransk for let øvede Husmøde (1. onsdag hver måned)* Yoga Morgensamling* Opera Bli r man aldrig træt af Patchwork Akrylmaleri Slægtsforskning for begyndere* Personlig kommunikation * Alm. sund og ernæringsrigtig mad Yoga Gør-det-selv* Kunsthistorie Edb 2 Gør-det-selv* Spillekrogen* Effekttræning Seniordans* Svømning og vandgymnastik * Tværfaglig: Østersøen rundt Tværfaglig: Østersøen rundt EDB og Internettet Billard* Zumba Herremad og historier Bækkenbundstræning* Bordtennis * EDB 1

6 KuLTurfAG KØbENHAVNS HISTOrIE: Amager & sundets Historie Mandage fra kl v. arkæolog Andreas Bonde Hansen Max. 45. deltagere Det populære fag Københavns historie, vender i denne sæson blikket mod vor hovedstads naturlige bagland Øresundsregionen. Vi starter med vor ø Amager en kulturhistorisk set helt unik egn i Danmark og vender senere blikket mod Øresundskysten og Sydskåne. Hvert af disse områder bærer deres særegne historier, men har i ligeså høj grad formet det moderne København. Så glæd Dem til en kulturhistorisk rejse fra Øresundskysternes mange stenalderbopladser, over amar kansk landbrugs og fiskerikultur, til den moderne Ørestad. DANmArKSHISTOrIE: 1980 erne Tirsdage kl v. cand.scient.pol. i statskundskab Mads Fleckner Max. 18 deltagere Danmark undergik ligesom resten af verden radikale forandringer op gennem 1980 erne. Forudgående oliekriser, svingende valutakurser og massearbejdsløshed banede vej for nye politiske dagsordner, der gjorde op med hidtil gældende normer. På det økonomiske område skulle der spares, og der blev skåret helt ind til benet med tiltag som kartoffelkur og karensdag. Kulturlivet polariseredes også i dette årti, hvor der opstod subkulturer med vidt forskellige livsanskuelser fra den sortseende punkbevægelse til de fortravlede yuppier. I 1980 erne blev Danmark også gradvist mere digitaliseret med Edb-maskinens udbredelse, og informationssamfundet afløste her for alvor industrisamfundet. I faget går vi i kødet på de faktorer, der forandrede Danmark, og undersøger hvilke konsekvenser det havde for danskerne. filosofi: For alle Onsdage kl v. stud. mag. i filosofi Morten Bønke Pedersen Max. 30 deltagere Hver dag bombarderes vi med meninger. I medierne og i vores samtale med andre mennesker. Alle mener noget om alting og vi afkræves også en mening om alt. FILOSOFI er faget om de største spørgsmål og den levende nysgerrighed. Hver uge vil vi udfolde et vedkommende og tidsaktuelt tema med filosofisk dybde. Vi vil i år koncentrere os om den moderne filosofi, og kigge på hvordan den mere konkret kan anvendes i spørgsmål som: Hvorfor kræver det katastrofer, før vi opdager at der er mennesker i verden der har brug for hjælp? Hvorfor gør overvågning os trygge? Har vi et etisk ansvar overfor klimaet og fremtidige generationer og i så fald hvilket? 6

7 KuLTurfAG SAmfuNDSfAG OG INTErNATIONAL POLITIK Mandage kl v. historiestuderende Mikael Hegelund Martinsen Max. 25. deltagere Danmarks politiske landskab bærer i stadig højere grad præg af den hastige globalisering. Hvad har det af konsekvenser? Æder EU sig længere ind i vores kerneværdier, som f.eks. suverænitet? Kan en nation overleve uden sin stat? Er det virkelig nødvendigt at engagere sig i den ene, snart den anden krig på den anden side af kloden? Hvad med The Rise of China? Fik demokratiet en lykkelig slutning, som nu er byttet ud med manuskriptet til en intensiv finansthriller? Kan Helle Thorning virkelig lære Villy Søvndal at snakke engelsk? Hvad med Anders Fogh spiller et politiseret NATO nogen rolle for Danmark? Vel mødt, der er nok at gå til! ANVENDT PSYKOLOGI Onsdage kl v. cand. psych. Inger Christensen Max. 16 deltagere Velkommen til et kursus, der har som mål, at den enkelte deltager får en større forståelse af sig selv og andre mennesker. Hvorfor er jeg og andre, som vi er, og hvorfor handler vi, som vi gør? Kursets hovedemner er: 1. Samspillet mellem psykens dele: Tanker, følelser, sanser, intuition. 2. De psykiske og fysiske reaktionsmønstre ved stress og stressreaktioner. 3. De psykiske processer ved selvtillid og konfliktskyhed. Der er på kurset plads til en fri og åben dialog, og deltagernes menneskelige erfaringer vil indgå aktivt i kurset. PErSONLIG KOmmuNIKATION Torsdage kl * v. Højskoleleder Jeanne Christoffersen Max. 16 deltagere NB! Holdet starter torsdag d. 27. september. Lær at sige tingene lige ud med respekt for dig selv og andre! Dit udbytte: At mestre personlig kommunikation indebærer at kunne håndtere konflikter, modstand og forskellighed, men først og fremmest at kende og forstå afsættet for egen personlig kommunikation. Du får en forståelse for, hvad der former din personlige kommunikation. Du lærer at blive bevidst om dine ubevidste signaler, og at læse andres. Hovedpunkter i kurset er: Grundlæggende adfærdsforståelse/introduktion til transaktionsanalyse og perception. Assertion Konfliktforståelse og mægling: Kan en konflikter forandres til en meningsudveksling? Mindfulness 7

8 KuLTurfAG SLæGTSfOrSKNING: For begyndere og let øvede Torsdage kl *Brugerstyret hold v. Rose Marie Spooner Max. 8 deltagere Find dine aner ved søgning på Internettet og besøg på arkiverne. Få inspiration til at finde din egen historie i en studiekreds, hvor vi kan lære af hinandens erfaringer. Forudsætning for et godt resultat er kendskab til pc, da mange oplysninger er at finde på Internettet. SLæGTSfOrSKNING: Fortsætterniveau Tirsdage kl *Brugerstyret hold v. Jette Christiansen Max. 8 deltagere Dette er kurset, der får dig videre med din slægtsforskning. Undervisningen på dette kursus tager udgangspunkt i, at du har benyttet kirkebøger og folketællinger en hel del, og nu har brug for at komme videre. Der introduceres til flere hjælpemidler på nettet. Få inspiration til at finde din egen Danmarkshistorie i en studiekreds hvor vi kan lære af hinandens erfaringer. Forudsætning for et godt resultat er kendskab til pc, da mange oplysninger er at finde på Internettet. LIVSENErGI Tirsdage kl v. lærer og kinesiolog Mette Pedersen Max. 25 deltagere Hvorledes får vi det bedste ud af vores hverdag? Hvordan holder vi os sunde og friske og får energi til alt det, som vi gerne vil? Hvordan undgår vi stress? På holdet ser vi på alternative muligheder for et optimalt liv dagens lille opkvikker hvad kan jeg selv gøre og hvad kan jeg gøre sammen med andre. Kurset tilrettelægges sammen med deltagerne. Der påregnes et beløb for materialer på ca. 2 kr. pr gang KuNSTHISTOrIE Torsdage kl v. kunstner og kulturformidler John Due Mülich KUNST I 3-D Max. 25 deltagere I denne sæson vil vi primært beskæftige os med den rumlige kunst, dvs. skulptur, monumenter i det offentlige rum, arkitektur, landskab og installation. Både det nye, det ældre og det helt gamle mest det danske men også et drys af det fremmede og så vil vi selvfølgelig tage ud og se en masse god kunst, derude i virkeligheden. 8

9 KuLTurfAG OPErA: Bliver man aldrig træt af Torsdage kl v. cand.mag. Lilo Sørensen Max. 30 deltagere Opera er sang, musik og drama. Men opera er også de gode historier, som vækker genklang i vores sind. Opera vækker tårer og latter - masken vender begge veje. Opera er stemmer og teatermagi pakket ind i stor musik, der fører os til alverdens lande med forskellige operatraditioner. Vi løfter tæppet for denne fantastiske verden. Kom og vær med - livet skal leves med opera. TVærfAGLIG ONSDAG: Religion Onsdage kl hold ( Æ, Ø og Å) á max. 18 deltagere - gennemgår på skift de 3 emner. Denne sæsons onsdagstværfag giver Dem en tur rundt, i alle hjørner af verdens religioner - fra naturreligioner til vores egen folkekirke. Faget består af følgende elementer: religionernes oprindelse v. Mag. Art. I Forhistorisk Arkæologi Andreas Bonde Hansen I denne afdeling kigger vi tilbage på udgangspunktet for verdens toneangivende religioner, samt deres forløbere. Vi vil særligt anskue dem ud fra et forhistorisk synspunkt, hvilket indbefatter at vi vil runde diverse oldtids- og naturreligioner, samt disses kulturhistoriske kontekst. religionernes kunst v. Arkitektstuderende Andreas Korsgaard Rasmussen I denne afdeling skal vi gennemgå, hvordan religionerne manifesterer sig kunstnerisk. Dette gælder først og fremmest arkitektur, men også religiøse motiver i billedkunsten, og religiøs musik, vil blive berørt. Så glæd Dem til en rejse i hellenistiske Budastatuer, gotiske kirker og kryptiske malerier. religionen i litteraturen v. Filosofistuderende Morten Bønke Pedersen I denne afdeling vil vi dykke ned i verdenslitteraturen, og kigge på hvordan religionen fra tidernes morgen har fundet udtryk i digte, romaner, noveller og folkeeventyr. Foruden at undersøge hvordan de religiøse motiver gennem tiden er blevet brugt, vil vi behandle værkernes historiske kontekst og perspektiverne i forhold til den sociale og politiske virkelighed, som de fødes af. Faget vil spænde over kilder så forskellige som Homers epos, den buddhistiske mystik og Søren Kierkegaards kristne eksistentialisme. 9

10 KuLTurfAG TVærfAGLIG fredag: Østersøen rundt Fredage hold (A og B) à 18 deltagere gennemgår på skift de to emner. Lande og egne behøver ikke at være ueksotiske, bare fordi de ligger tæt på os. Denne sæsons fredagstværfag tager dig med på en fascinerende tur Østersøen rundt en rundtur i vores nære, men ikke desto mindre spændende udland. Faget vil have særlig fokus på Baltikum, Finland og Østersøens øer, men også vores nabolande vil blive berørt. Faget vil bestå af følgende afdelinger: folk, forhistorie og kunst v. mag.art. i forhistorisk arkæologi, Andreas Bonde Hansen Hvem bor langs Østersøens kyster? Hvor stammer de fra? Og hvordan har de formet vores verden? Disse spørgsmål vil blive besvaret i denne afdeling af fredagstværfag, hvor der vil være særlig fokus på arkæologi, folklore og folkekultur. Glæd dig derfor til en underholdende gennemgang af Østersøens myter, historier, kulturhåndværk og musik. Historie & samfund v. cand.scient.pol. i statskundskab Mads Fleckner Vi starter ved middelalderens såkaldte nordiske korstog, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen, og slutter med det politiske landskab i østersølandene anno Derimellem skal vi gennem tyske ordner, enorme søslag, to skæbnesvangre verdenskrige, og en kold krig, der splittede naturlige naboer ad, og på ny gjorde Danmark til en aktiv udenrigspolitisk aktør. Denne afdeling vil give dig indsigt i regionens historie, samfundsforhold og politiske skæbne, der på en og samme gang er uhyre eksotisk, samtidig med at være tæt forbundet med vores eget samfund. 10

11 PrAKTISKE fag EDb 1: For begyndere Mandage kl og onsdage kl samt fredage kl v. IT-lærer Trevor Streeton - Max. 10 deltagere. For dem med ingen eller meget lidt viden og erfaring. Bliv dus med tastaturet og musen. Lær at bruge de ressourcer indeholdt i Windows samt basal tekstbehandling, Internet og færdigheder. Stil dine egne krav til læreren, alt efter hvad du personligt føler, du har behov for. EDb 2: For let øvede Mandage og torsdage kl v. IT-lærer Trevor Streeton Max. 10 deltagere For dem som har rimeligt kendskab til de basale færdigheder. Lær hvordan man beskytter sig mod virusser og spionprogrammer. Lær mere udvidet tekstbehandling og talbehandling (regneark). Stil dine egne krav til læreren, alt efter hvad du personligt føler, du har behov for. EDb 3: For øvede Onsdage kl v. IT-lærer Trevor Streeton Max 10 deltagere Kurset er for de lidt mere erfarne brugere. Lær om tilpasning af din PC, billedbehandling både praktisk og sjov. Stil dine egne krav til læreren, alt efter hvad du personligt føler, du har behov for. EDb: Internet Fredage kl v. IT-lærer Trevor Streeton Max. 10 deltagere På dette kursus gives en grundig introduktion til Internettet og hvordan det virker. Desuden arbejder vi med søgeteknikker, øvelser, evt. oprettelse af en Hotmail eller G-mail konto samt formatering af en og evt. tilføjelse af grafik. Andre emner kan inddrages efter deltagernes interesser og behov. Forudsætninger: Der kræves basal viden, der svarer til et begynderkursus i EDB. 11

12 PrAKTISKE fag Nem-ID OG borger- SErVICE : Begynderkursus i offentlige IT-systemer Tirsdage kl og fredage kl V. mag.art. Andreas Bonde Hansen Max. 10 deltagere Er De blandt dem der finder det indviklet og uoverskueligt at opdatere skatteoplysninger, gå på netbank eller hente nødvendige samfunds-oplysninger på nettet? Så vil De måske finde dette kursus interessant. I Nem -ID & Borger- service Tager vi det offentlige og internettet helt fra begyndelsen. Og vi udvikler de basale computer-kompetencer der skal til, for at kunne klare sig i dagens Danmark. billard Mandage kl *Brugerstyret hold v. Mette Parknov Onsdage kl *Brugerstyret hold v. Leila Gøtterup Fredage kl *Brugerstyret hold v. Verner Sørensen Max. 8 deltagere Daghøjskolen har et dejligt billardlokale med 3 borde. Kom og vær med til nogle hyggelige stunder. Vi spiller på 1/4 borde. GØr DET SELV VærKSTED Mandag til torsdag kl *Brugerstyret hold v. værktøjsmager Palle Johansen og maskinarbejder/flymekaniker Erik Sørensen Har du lyst til at prøve at arbejde med metal, evt, pudse messingslysestager, kobberkar eller rense sølvlysestager, så kom ned i pudsekælderen og prøv hos os, evt. med lidt hjælp og ideer fra os. Vi kan også hjælpe med mindre reparationer af lamper, d.v.s. udskiftning af ledning og kontakt, blot man selv medbringer materialer. Lodning af afbrækkede dele og lignende kan der også hjælpes med. Slibning af køkkenknive er vi også behjælpelige med 12

13 PrAKTISKE fag SuPErSKAK Tirsdage kl *Brugerstyret hold v. Benny G. Thomsen På opfordring oprettes et hold med SUPERSKAK. Superskak spilles på et bræt med 10 gange 10 felter (A-J og 1-10), mod de normale 8 gange 8 felter (A-H og 1-8). Dette kræver 2 ekstra bønder til hver, hvid og sort. Desuden 2 nye officerer, Gardere. Disse skal stå ved siden af Kongen og Dronningen. Gardere kan gå 2 skridt i alle retninger, altså en slags minidronning. Ellers er reglerne som i almindelig skak. Kom og lad os prøve, om det er noget. SPILLEKrOGEN Torsdage kl *Brugerstyret hold v. Benny G. Thomsen Spillekrogen er stedet, hvor du enten selv kommer med en makker, eller prøver at finde en makker på holdet at spille med. Fortrinsvis whist, men der er også mulighed for andre spil, eksempelvis poker eller bridge, hvis der er interesse for det. De mindre øvede kan lære af de mere øvede. Prøv det nye spil: SUPERWHIST. Flere former for spil er til fri afbenyttelse. billedværksted for begyndere OG ØVEDE Tirsdage kl v. kunstner og kulturformidler John Due Mülich Max. 16 deltagere Her er der mulighed for at arbejde med tegning, akvarelmaleri og collage. Alle kan lære at udtrykke sig i billeder. De forskellige teknikker og discipliner vil blive introduceret. Men først og sidst er det DIN lyst og nysgerrighed, der driver og skaber værket. Tegne-, akvarelblokke, blyanter, akvarelfarve, pensler og evt. lærred eller maleplader medbringes af kursister. Fællesindkøb af akrylmaling. AKrYLmALErI Torsdage kl v. kunstner og kulturformidler John Due Mülich Max. 16 deltagere Har du lyst, farveglæde og god energi, er du velkommen på dette hold, hvor vi arbejder med at udforske maleriets muligheder og udfordringer. Akrylfarven kan hurtig ændres, males over, lægges til og trækkes fra. Undervisningen er mest individuel, men der vil også være projekter med større fællesmalerier, som giver gode muligheder for at diskutere indhold, komposition og farver. Kursister medbringer selv pensler og malegrund. Fællesindkøb af akrylmaling. 13

14 PrAKTISKE fag KOrSANG: Peder Lykke Koret Tirsdage kl v. korleder og B.A. Trille Pellesson Sang giver livsglæde og livskvalitet. At synge i kor giver yderligere mulighed for at blive en del af et socialt fællesskab. Koret består af ca. 40 sangglade pensionister der hygger sammen i en tryg, åben og respektfuld atmosfære. Vores repertoire består for det meste af trestemmige danske sange og viser. Vi afholder flere koncerter årligt, bl.a. en jule- og en forårskoncert på Daghøjskolen. Vi er altid glade for nye deltagere, og herrer er ekstra velkomne. Det er en fordel, hvis du kan læse noder, men ingen betingelse. PATCHWOrK Torsdage kl v. håndarbejdslærer Lene Mousten Max. 14 deltagere Hvad enten du er øvet quilter eller skal i gang med dit første arbejde, er dette holdet for dig. Her kan du lære at fremstille alt i patchwork, lige fra de mindre ting som grydelapper, dækkeservietter, flotte puder til slumre-tæpper, ophæng og sengetæpper. Har du lysten, til at arbejde præcist og nøjagtigt, lærer du hurtigt de forskellige patchwork-mønstre og quilte-teknikker, såvel enkle som komplicerede. KOKKESKOLE: Madlavning for enkemænd Tirsdage kl v. professionsbachelor i ernæring og sundhed Tomas Imperial Max. 14 deltagere Madlavning for enkemænd der gerne vil lære at lave sund, lækker og velsmagende mad, fra både det danske køkken og fra andre lande. Vi går også meget op i det sociale og hyggelige ved at lave mad sammen. Alle enkemænd er velkomne, såvel øvede som uøvede. Pris for mad inkl. kaffe/te og brød er kr. 40,- pr. gang. Der betales forud. HJErTEVENLIG madlavning Tirsdage kl v. professionsbachelor i ernæring og sundhed Tomas Imperial Max. 14 deltagere Dette kursus henvender sig til alle mænd og kvinder, der gerne vil forebygge hjertesygdomme. Vi laver lækker og velsmagende mad med masser af grønt fra det danske køkken, men vi bliver også inspireret af maden fra det asiatiske køkken eller madkulturen fra middelhavsområdet. Vi holder fast i det sociale og hyggelige ved at lave mad sammen. Alle er velkomme. Pris for mad inkl. kaffe/te og brød er kr. 40,- pr. gang. Der betales forud. 14

15 PrAKTISKE fag ALmINDELIG SuND OG ErNærINGSrIGTIG NEm mad Torsdage v. professionsbachelor i ernæring og sundhed Tomas Imperial Max. 14 deltagere Kurset henvender sig til alle, der ønsker at lave lækre og sunde retter med inspiration fra det danske køkken, men vi laver også mad inspireret af andre mad kulturer fra hele verden. Med fokus på brug af sæsonernes råvarer. Der gives tips til tilberedningen af mad efter nye sundheds informationer. Hver gang starter vi med en kop kaffe eller te og en bid brød med fokus på det sociale samvær. Derefter går vi i gang med at lave lækker mad, men vi holder fast i det sociale og hyggelige ved at lave mad sammen. Alle er velkomme. Pris for mad inkl. kaffe/te og brød er kr. 40,- pr. gang. Der betales forud. HErrEmAD OG HISTOrIEr Fredage v. arkæolog og amatørgastronom Andreas Bonde Hansen Max. 16 deltagere Herremad og historier er det fag, som afslutter en travl undervisningsuge på Peder Lykkes vej, tre timer, hver fredag eftermiddag. Med hygge i højsædet laver vi mad og fortæller historier. Maden kan være alt fra en hakkedreng til finere gastronomi, eneste krav er, at det skal være hyggeligt (og nemt) at lave, og at vi blæser kalorietælleren et stykke. Historierne kan være alt fra røverhistorier fra et langt liv til decideret kulturhistorisk undervisning. Derudover supplerer vi indimellem op med en øl eller vinsmagning. NB: Eleverne betaler selv råvarerne til undervisningen. KOKKESKOLE: Madlavning for mænd og kvinder Onsdage * v. kok og underviser Benny Løvholm Christensen Max. 14 deltagere Jeg vil lære jer at fremstille retter der tager udgangspunkt i såvel dansk, som udenlandsk mad. Vi afstemmer forløbet ud fra jeres forventninger og ønsker. Vi skal lave supper, forretter, hovedretter og desserter, så I kan lære at sammensætte en menu. Vidste du, at over personer blev registreret som ramt af forskellige bakterier i deres mad sidste år? Det betyder, at ca har været syge af det de spiser, da ikke alle bliver registreret. Derfor vil jeg informere om, hvordan I kan sikre den gode hygiejne i jeres hverdag, både ved indkøb, opbevaring og fremstilling af madvarer. Betaling vil være ca. 40 kr. pr. gang. 15

16 SPrOG fag SPANSK: For viderekomne Mandage kl *Brugerstyret hold v. Karen Vennervald Max. 10 deltagere Vi læser lettere spansk litteratur, og graver os dybere ned i grammatikkens mysterier. SPANSK: For let øvede Mandage kl *Brugerstyret hold v. Karen Vennervald Max. 10 deltagere Vi læser Eso Es 1 og terper gloser og verber i flere tider, og små sætninger om bogens emner flyver gennem luften. SPANSK: For begyndere Mandage kl *Brugerstyret hold v. Tina Nørløv Max. 10 deltagere Vi vil arbejde med elementær grammatik og lette tekster efter ESO SI. Desuden vil vi lære en enkelt sang udenad. Det stimulerer sprog og udtale. fransk: For let øvede Tirsdage kl v. bachelor i fransk Pernille Karla Lundsgaard Max. 16 deltagere Dette kursus henvender sig til folk som allerede har et vis kendskab til fransk, og som ønsker, at blive bedre til at tale og forstå sproget og kulturen. Vi skal læse lettere fransk litteratur, konversere, gennemgå små skriftlige øvelser i grammatik og se franske film, for der i gennem, at få et bedre kendskab til Frankrig og det franske folk. ENGELSK: Engelsk konversation for let øvede Mandage kl v. stud. mag. I filosofi Morten Bønke Pedersen Max. 16 deltagere How do you do? Engelsk er et globalt sprog, som man kan bruge i det meste af verden. Vi hører det konstant i radio og tv. Kunne du tænke dig at blive bedre til selv at udtrykke dig på engelsk og blive i stand til at føre en samtale, så meld dig til dette konversationskursus. Dit udgangsniveau behøver ikke være særligt højt. Det vigtigste er, at du er klar på at give dig i kast med at tale engelsk sammen med de andre på holdet. 16

17 17

18 motion YOGA (Hatha) Mandage kl og torsdage kl og kl v. yogalærer Susanne Petersen Max. 16 deltagere. Blandede hold. Yoga betyder at forene. Man arbejder med at forene og skabe balance mellem krop og sind. Hatha yoga gør brug af en kombination af fysiske stillinger og åndedræt. Hatha yoga er praktisk yoga, der skaber balance mellem styrke og smidighed, giver velvære, harmoni og ro i sindet. Hatha yoga er kendt for sin helbredende og forebyggende virkning. Der afsluttes med ca. 20 minutters afspænding. HENSYNTAGENDE YOGA Mandage kl v. yogalærer Susanne Petersen Max. 16 deltagere. Blandede hold. Her arbejder vi med øvelser fra yoga (se yoga ovenfor) + øvelser fra effekt (se effekt nedenfor), men her tages mere hensyn til evt. handicaps. EffEKTTræNING Torsdage kl v. yogalærer Susanne Petersen Max. 16 deltagere. Blandede hold. EFFEKT er funktionel træning, der gør din krop bedre til at udføre dagligdagens gøremål. EFFEKT er øvelser, der udføres langsomt og kontrolleret. Der arbejdes med en lille bold (redondo), der gør øvelserne endnu mere effektive og udfordrende, og mave- og rygøvelserne supereffektive, så du opnår synligt resultat på kort tid. EFFEKT har til formål, rent fysisk at skabe større kropsbevidsthed, bedre holdning og gør kroppen stærkere, mere udholdende, sundere og velformet. GYmNASTIK Mandage kl og v. gymnastiklærer Grethe Axmark Max. 25 deltagere. Blandede hold. Frisk gymnastik med inspirerende musik. Vi gennemgår kroppen fra top til tå med almindelig opvarmning, for at få pulsen let op. Vi arbejder med styrke, balance, koordinering og så forsøger vi at drosle ned til sidst. Det skulle gerne ende med et dejligt velvære. 18

19 motion STYrKETræNING I motionscenter Mandage kl , kl og kl Onsdage kl , kl og kl v. stud. scient. i idræt Felipe Maggiolo D Ottone Max. 14 deltagere. Blandede hold. Peder Lykke Centrets motionskælder rummer træningsmaskiner, håndvægte, løbebånd, stepmaskine, motionscykler, balancebrædder og pilatesbolde. Du får udarbejdet et personligt træningsprogram, som både tager hensyn til dit funktionsniveau og udfordrer, så du kan øge din muskelstyrke, og dermed bedre klare dagligdagens gøremål. Vi starter med 5-10 min. fælles opvarmning, herefter udfører man sit individuelle træningsprogram, og til slut laver vi 5-10 min. balancetræning. ALLE KNIb GæLDEr! : Bækkenbundstræning for mænd *brugerstyret hold v. Hans Rendfors og Tomas Imperial Max. 8 deltagere Helt nyt hold for mænd! Ugedag og tid: se opslag på Daghøjskolen. Du er også meget velkommen til at ringe til os for at få flere oplysninger. bækkenbundstræning Fredag kl *brugerstyret hold v. Mette Parknov og Hanne Hansen Max. 8 deltagere. Kvindehold. Styrk din bækkenbund. Kurset foregår i afslappet og munter atmosfære, hvor formålet er: At styrke bækkenbundsmuskler og stabilisere bækkenet. At sikre bedre søvn, sex og mobilitet. Slå dårlige vaner ihjel. Muliggøre nye gode vaner. Kurset bliver afholdt som studiekreds, og vi lover hinanden tavshedspligt. Nogle af øvelserne foregår liggende på gulvet. Kurset strækker sig over 10 lektioner, hver fredag fra kl Start 14. september SENIOr AErObIC Tirsdage kl v. Mariann Mie Jensen Max. 25 deltagere. Blandet hold. For dig, som elsker kraftfuld musik og bevægelse. Vi gennemarbejder hele kroppen og øvelserne varierer fra afsæt til mere dansante bevægelser, men især forflytninger med lavt tyngdepunkt for de kære baller og lår. 19

20 motion PILATES for begyndere OG LET ØVEDE Tirsdage kl og v. Mariann Mie Jensen Max. 16 deltagere. Blandede hold. Joseph Pilates udviklede træningsformen i 1920 og øvelserne, der foregår enten stående, liggende eller siddende, styrker muskulaturen, der støtter rygsøjlen, dvs. mave og ryg, men også ben og arme bliver styrket. Holdene er for begyndere/let øvede, men øvede/rutinerede kan også få noget ud af undervisningen. Ha behageligt tøj på, bare tæer eller lette strømper og medbring et håndklæde. ZumbA Fredage kl v. uddannet Zumba/fitness instruktør Per Jensen Max. 16 deltagere. Blandede hold. Zumba spreder sand livsglæde, og træningen er intet mindre end genial, da den booster glæde og kalorieforbrænding samtidtigt. Zumba er baseret på enkle trin til latinamerikanske rytmer i et mix af salsa, reggaetoner, samba og merenquemusik - og alle kan være med. Så tøv ikke. Slå hovedet fra og hofterne til. SENIOrDANS Torsdage kl *Brugerstyret hold v. danselærer Suzanne Hamburger Kurset starter: Torsdag d. 13. september 2012 En charmerende form for dans med danske og udenlandske danse. Vi danser til iørefaldende musik og gode rytmer. Dansene er tilpassede, så der hverken er hop eller skarpe drejninger. I seniordansen oplever man glæden ved dansen og får god motion. Alle kan være med. TrADITIONEL SQuArE DANCE /ENGELSKE HISTOrISKE DANSE Onsdage kl *Brugerstyret hold v. danselærer Inge Aakilde NB! Kursets varighed: 3. oktober marts 2013 (begge dage inkl.) Square Dance er for alle, der kan lide at bevæge sig til musik. Vi danser i kredse, rækker og squares (kvadrilledanse). Partner er ikke nødvendig, alle danser med alle. Musikken er livlig og giver ekstra energi. Musikken til engelske historiske danse er anderledes, men selve dansene er ikke mere krævende. 20

DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTRET. For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2013 / 2014

DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTRET. For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2013 / 2014 Program 2013 tryk:layout 1 14/05/13 15.05 Page 1 DAGHØJSKOLEN PEDER LYKKE CENTRET For førtids- og folkepensionister i Københavns Kommune Undervisnings- og aktivitetsprogram 2013 / 2014 INDHOLD Indhold

Læs mere

Dansk & fremmedsprog. V E L K O M M E N Dalgas Skolen tilbyder kvalificeret undervisning til voksne med psykiske problemer/sindslidende.

Dansk & fremmedsprog. V E L K O M M E N Dalgas Skolen tilbyder kvalificeret undervisning til voksne med psykiske problemer/sindslidende. Kursusprogram efterår 2014 Dansk & fremmedsprog V E L K O M M E N Dalgas Skolen tilbyder kvalificeret undervisning til voksne med psykiske problemer/sindslidende. Vi lægger vægt på et inspirerende miljø

Læs mere

Lille Skole for Voksne

Lille Skole for Voksne Forårsprogram 2015 Lille Skole for Voksne - en skole for psykisk sårbare voksne Ny hjemmeside fra d. 12. januar 2015 www.sindskole.dk Her finder du alt om: Sind Daghøjskole Aktivering Frit optag Aalborg

Læs mere

DEBAT KUNSTSKOLE KROP OG BEVÆGELSE. Lille Skole for Voksne GLASFUSNING. Debat Foredrag Koncerter STØB DIT EGET SMYKKE FOREDRAG SY HVAD DU HAR LYST TIL

DEBAT KUNSTSKOLE KROP OG BEVÆGELSE. Lille Skole for Voksne GLASFUSNING. Debat Foredrag Koncerter STØB DIT EGET SMYKKE FOREDRAG SY HVAD DU HAR LYST TIL DEBAT Lille Skole for Voksne - et målrettet tilbud til udsatte og psykisk sårbare mennesker Debat Foredrag Koncerter KUNSTSKOLE STØB DIT EGET SMYKKE GLASFUSNING SY HVAD DU HAR LYST TIL PERSONLIG UDVIKLING

Læs mere

is all around you KURSUSKATALOG LOF Holbæk Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig www.lofholbaek.dk så kan du lære det!

is all around you KURSUSKATALOG LOF Holbæk Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig www.lofholbaek.dk så kan du lære det! KURSUSKATALOG Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig forår 2014 KREATIVITET MUSIK SUNDHED SPROG INDSIGT OPLEVELSER MOTION IT DEBAT www.lofholbaek.dk is all around you LOF Holbæk Så kan du lære det!

Læs mere

holder dig i gang og meget mere..

holder dig i gang og meget mere.. PILATES YOGA TURE KERAMIK EFTERFØDSEL SUND RYG IT SPROG LEG OG BEVÆGELSE SLÆGTSFORSKNING AFSPÆNDING GENOPTRÆNING ZUMBA DEBAT BALLROOM FITNESS holder dig i gang og meget mere.. KURSUSPROGRAM 2013/2014 PRAKTISKE

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2015-2016 40

KURSUSPROGRAM 2015-2016 40 Vejledning for tilmelding til kurser: Årets generalforsamlinger: Ring på 3675 7522 Rødovre 21/4-2016 kl.13.00 Via hjemmeside www.dofvestegnen.dk Hvidovre 21/4-2016 kl.15.00 Indsend nedenstående blanket

Læs mere

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6)

Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) 2. halvår 2008 36. årgang Aktiv Nytprogram & magasin for seniorer i århus Godt øje til mænd omkring de 60 hold op med at være usynlig (s. 2) Ny Seniorhøjskole tag kunsten i egen hånd (s. 6) Fremtidens

Læs mere

specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd

specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd Nyt livsmod og opkvikkende inspiration til andre måder at gøre tingene på. Ro til at finde ud af i hvilken retning, dit liv skal gå.

Læs mere

Aftenskolernes tilbud 2013/14

Aftenskolernes tilbud 2013/14 Aftenskolernes tilbud 2013/14 i Middelfart Kommune Margit Bjarnø FO/LOF Ejby Vestfyns Husflid FOF Fredericia/Middelfart Debatforum AOF Middelfart DOF Middelfart MusikAftenskole Aftenskolen GOK Aftenskolen

Læs mere

KURSUSKATALOG. LOF Holbæk 2013/2014. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det!

KURSUSKATALOG. LOF Holbæk 2013/2014. Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det! KURSUSKATALOG Bliv klogere Ha' det sjovt Lær nyt Bevæg dig 2013/2014 KREATIVITET MUSIK SUNDHED SPROG INDSIGT OPLEVELSER MOTION IT DEBAT LOF Holbæk www.lofholbaek.dk Så kan du lære det! Foredrag... side

Læs mere

LOF HOLBÆK KURSUSKATALOG FORÅR 2015 MOTION SUNDHED MAD DRIKKE YOGA MINDFULL BEVÆG DIG GRAVID SMÅBØRN FOREDRAG DEBAT LÆR NYT BLIV JÆGER IT FOTO

LOF HOLBÆK KURSUSKATALOG FORÅR 2015 MOTION SUNDHED MAD DRIKKE YOGA MINDFULL BEVÆG DIG GRAVID SMÅBØRN FOREDRAG DEBAT LÆR NYT BLIV JÆGER IT FOTO KURSUSKATALOG LOF HOLBÆK FORÅR 2015 LÆR NYT MAD DRIKKE KREATIV PRAKTISK GRAVID SMÅBØRN FOREDRAG DEBAT BLIV KLOGERE YOGA MINDFULL BLIV JÆGER FØRSTE HJÆLP MOTION SUNDHED BEVÆG DIG IT FOTO MUSIK SANG HA'

Læs mere

FIND VEJ TIL KOFOEDS SKOLE

FIND VEJ TIL KOFOEDS SKOLE KURSUSKATALOG 1. HALVÅR 2015 FIND VEJ TIL KOFOEDS SKOLE Holmbladsgade Kofoeds Skole BUS 77 BUS 40+78 Nyrnberggade Nyrnberggade Polensgade Polensgade Polensgade Jenagade Bremensgade BUS 2A+77 Eliasgade

Læs mere

SILKEBORG. VIBORG. BJERRINGBRO PROGRAM EFTERÅR 2013

SILKEBORG. VIBORG. BJERRINGBRO PROGRAM EFTERÅR 2013 AFTENSKOLEN. VIBORG. BJERRINGBRO PROGRAM EFTERÅR 2013 Velkommen på Aftenskolen i Silkeborg,Viborg og Bjerringbro Kursussekretærer: Mette Agervig, Birthe Petersen og Marianna Willumsen samt aftenskoleleder

Læs mere

KULTUR 2013/2014. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune

KULTUR 2013/2014. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune KULTUR 2013/2014 posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune Foreninger og institutioner Navne og adresser Frit Oplysningsforbund Nordfyn....Side 4 Vera Andersen,

Læs mere

Indhold. Håndarbejde Knipling... 29 Syning... 28-29 Tekstilbilleder... 29 Tilskæring... 28 Trendy puder og boligaccessories... 28 Vævning...

Indhold. Håndarbejde Knipling... 29 Syning... 28-29 Tekstilbilleder... 29 Tilskæring... 28 Trendy puder og boligaccessories... 28 Vævning... Indhold Bevægelse og sundhed Aerobic... 18 Afspænding... 19/25 Afspænd, styrk og stræk... 19 Bevægelse i vand... 27 Bækkenbundstræning... 18 Callanetics... 18 Effekt-træning... 23 Gymnastik... 17 KOL...

Læs mere

FO-Aarhus.dk. Kulturmagazin. Forår 2012. Hatte side 6. Lad glæden åbne side 10. ... fordi netværk handler om mennesker

FO-Aarhus.dk. Kulturmagazin. Forår 2012. Hatte side 6. Lad glæden åbne side 10. ... fordi netværk handler om mennesker Hatte side 6 Foto: Bjarne Elm Foto: Søren? Zeuth Kurser Kulturmagazin Lad glæden åbne side 10 Foto: Connie Bolsen Forår 2012 http:// udeliv mad graviditet kreativt digitalt sprog personligt motion musik

Læs mere

Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare

Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare Aktivitetscentret Et tilbud til psykisk sårbare Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Aktivitetscentrets adresse og beliggenhed:... 3 Målgruppe:... 4 Aktivitetscenter:... 4 Beskrivelse af de aktiviteter der

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Kursusprogram. LOF Holbæk 2012/2013. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det! Oplevelser & Foredrag. Personlig udvikling.

Kursusprogram. LOF Holbæk 2012/2013. www.lofholbaek.dk. så kan du lære det! Oplevelser & Foredrag. Personlig udvikling. Kursusprogram 2012/2013 Oplevelser & Foredrag Personlig udvikling Sejler & Jæger Krop & Bevægelse Gravid & Småbørn Kreativ & Praktisk Mad & Drikke Sprog PC & Foto Seniorhøjskole Førstehjælp Sang & Musik

Læs mere

AOF SYD, Sønderborg. Kursuskatalog for sæsonen 2014/2015. og meget mere... MAD OG VIN

AOF SYD, Sønderborg. Kursuskatalog for sæsonen 2014/2015. og meget mere... MAD OG VIN Kursuskatalog for sæsonen 2014/2015 FOREDRAG OG DEBAT KREATIV FRITID MAD OG VIN FRILUFTSLIV SUNDHED OG MOTION FØRSTEHJÆLP IT/EDB SPROG MUSIK OG SANG og meget mere... Sønderborg_2014_01.indd 1 25/06/14

Læs mere

Tryk: Knudepunktet Udgivet: August 2014 1. oplag: 400 stk.

Tryk: Knudepunktet Udgivet: August 2014 1. oplag: 400 stk. 1 2 Tryk: Knudepunktet Udgivet: August 2014 1. oplag: 400 stk. 3 Indholdsfortegnelse: Forord...side 5 Praktiske oplysninger...side 6 Personale...side 9 Oversigt over aktiviteter... side 10 Oversigt over

Læs mere

VEJEN AFTENSKOLE 2015-2016. KURSER OG FOREDRAG Vejen * Rødding * Brørup * Holsted. Askov. Bække. Gesten. Læborg. Føvling

VEJEN AFTENSKOLE 2015-2016. KURSER OG FOREDRAG Vejen * Rødding * Brørup * Holsted. Askov. Bække. Gesten. Læborg. Føvling VEJEN AFTENSKOLE 2015-2016 KURSER OG FOREDRAG Vejen * Rødding * Brørup * Holsted Askov. Bække. Gesten. Læborg. Føvling Vejen Aftenskole byder velkommen I aftenskolen mødes kursister og undervisere på lige

Læs mere

NETVÆRK! Alle vore tilbud er nu emneopdelt Læs mere fra side 10 Facebook - nu med Klostergadecentret! Læs mere på side 9

NETVÆRK! Alle vore tilbud er nu emneopdelt Læs mere fra side 10 Facebook - nu med Klostergadecentret! Læs mere på side 9 2. halvår 2009 37. årgang Aktiv NytAktivitetsprogram for seniorer i Århus NETVÆRK! Alle vore tilbud er nu emneopdelt Læs mere fra side 10 Facebook - nu med Klostergadecentret! Læs mere på side 9 LEDER

Læs mere

KULTUR 2014/2015. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune

KULTUR 2014/2015. posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune KULTUR 2014/2015 posten Folkeoplysning, undervisning og kulturelle arrangementer i Nordfyns kommune Foreninger og institutioner Navne og adresser AOF Nordfyn....Side 4 Mogens Jørgensen, Bredbjergvej 64,

Læs mere

GLADSAXE OPLYSNINGS FORBUND 2010-2011

GLADSAXE OPLYSNINGS FORBUND 2010-2011 GLADSAXE OPLYSNINGS FORBUND 2010-2011 Gode oplevelser i Fællesskab Indhold Bevægelse og sundhed Afrikansk dans... 19 Afspænding... 23 Afspænd, styrk og stræk... 23 Bevægelse i vand... 27 Callanetics...

Læs mere

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand.

Saxild Strand. Katalog 2014. Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. Saxild Strand Katalog 2014 Saxild Strand Saxild Strand Christian Petersensvej 1 8300 ODDER TELEFON 86554055 info@saxild-strand.dk www.saxild-strand. dk Velkommen til Saxild Strand Det er med stolthed at

Læs mere

LOF Varde. Kursusprogram 2011/2012. lof.dk /varde. Foredrag, debat & oplevelser. Kreativitet. Bevægelse. Højskoledage EDB. Mad & kokkeskole.

LOF Varde. Kursusprogram 2011/2012. lof.dk /varde. Foredrag, debat & oplevelser. Kreativitet. Bevægelse. Højskoledage EDB. Mad & kokkeskole. LOF Varde Ølgod Helle Blåvandshuk Blåbjerg Foredrag, debat & oplevelser Kreativitet Bevægelse Højskoledage EDB Mad & kokkeskole Sprog Førstehjælp Personlighedsudvikling Kursusprogram 2011/2012 lof.dk /varde

Læs mere

Danmarks første og største livstilshøjskole

Danmarks første og største livstilshøjskole Danmarks første og største livstilshøjskole Alle kan lære at leve sundt. Men det er vigtigt, at den sunde livsstil holder i længden og bliver en del af hverdagen. Derfor arbejder vi ikke med slankekure,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2. HALVÅR 2014. 100414 KSO katalog 2_halvår_2014 KK.indd 1 11-04-2014 08:55:04

KURSUSKATALOG 2. HALVÅR 2014. 100414 KSO katalog 2_halvår_2014 KK.indd 1 11-04-2014 08:55:04 KURSUSKATALOG 2. HALVÅR 2014 100414 KSO katalog 2_halvår_2014 KK.indd 1 11-04-2014 08:55:04 FIND VEJ TIL KOFOEDS SKOLE AMAGERBROGADE Skånegade 2a B U S 5a B U S HOLMBLADSGADE AMAGERBRO METRO ST. Geislersgade

Læs mere