Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen"

Transkript

1 NR forår 2008 Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen

2 B e s t y r e l s e o g u d v a l g BESTYRELSEN FORMAND Torben Mochau Præstevej 10, Langskov, 7160 Tørring. Tlf (efter kl.18.00) NÆSTFORMAND Jan Jensen, Gambiavej 38, 2770 Kastrup. Tlf KASSERER / UDSTILLINGSLEDER Hanne Christensen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal. Tlf SEKRETÆR Mette Aunsberg Lunden 53, Bullerup, 5320 Agedrup. Tlf MEDLEMSADMINISTRATION: REGIONSFORMAND: Gitte D. Mathiasen. Mejsevej 2 D, 9330 Dronninglund. Tlf BESTYRELSESMEDLEM / FDA-KONTAKT Jens E. Sørensen, Svendborgvej 43, 5792 Årslev Tlf BESTYRELSESMEDLEM / DOMMERKONTAKT Margareta Granqvist, Langforte 9, Stepping, 6070 Christiansfeld Tlf suppleant Helle Hansen, Søkbækvej 35, Søkbæk, 9640 Farsø. Tlf SUPPLEANT: Pt. ingen HVALPEANVISNING Birgit Ammitzbøll, Fuglsvej 22, 4300 Holbæk. Tlf Diverse udvalg UDSTILLINGSUDVALG Jan Jensen, Hanne Christensen, Margareta Granqvist og Torben Mochau. DRESSURUDVALG: Lise Winter Hansen, tlf Laila Lysdal, tlf SCHWEISS-& DREVUDVALG Kurt Holck, tlf STANDARD-UDVALG Mogens Slot Hansen, tlf Per C. Knudsen, tlf Karin Neermann Pedersen, tlf SUNDHEDS- & VELFÆRDSUDv. Jan Jensen, Tlf Hanne Christensen, Tlf Karin C. Andersen, Tlf Jette Vind Ramvad, Tlf Birgitte Winter, Tlf INTERNETUDVALG Henk Møller Rasmussen, Tlf Jens E. Sørensen, tlf REGIONERNE Nord-Jylland Hanne Christensen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal. Tlf Midt-jylland Vibeke Krogsgaard, Søparken 12, 6950 Ringkøbing Tlf Syd-Jylland Agathe Refslund Ladefoged, Skolevej 26, Nustrup, 6500 Vojens. tlf Fyn Jens E. Sørensen, Svendborgvej 43, 5792 Årslev. Tlf Mette Aunsberg, Lunden 53, 5320 Agedrup. Tlf Sjælland Pt. ingen ANNONCER: 200 kr. pr. 1/1 side 100 kr. pr. I/2 side 250 kr. for bagside Ved 4 hel-sider (155x225) ydes der 10% rabat. Anonncepriserne er inkl. billeder BLADPRISER Ekstra eksemplarer af Basset Bladet kan bestilles hos kassereren og koster 25,- kr. pr. stk. Hvalpe- & vinderbilleder: 50 kr. pr. stk. Dansk cert. Bedste Baby eller Bedste Hvalp på en dansk udstilling er GRATIS. DEADLINE Basset Bladet udkommer 4 gange årligt: 15. Marts, 15. Juni. 15. September og 15. December. Deadline er d. 31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober. Forside ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Torben Mochau Redaktør/ BLADANSVARLIG Karin C. Andersen, Sdr. Rindvej 118, Sdr. Rind 8800 Viborg Tlf.: TRYK Grafisk Hus, HJEMMESIDEN:

3 F R A F O R M A N D E N 3 Nyt bedømmelsesforløb fra 1. januar Der har været en del kritik af det nye pointsystem, og selv om bestyrelsen havde haft brave hundefolk, der er inde i point og placeringer, til at rette systemet til, er der efter den første udstilling påvist flere ting, som ikke var tiltænkt. Min holdning har været, at vi nu tog det første år, og så rettede systemet til inden næste sæson. Men vi har i bestyrelsen besluttet at nedsætte et udvalg (hurtigtarbejdende) til at komme med et nyt udspil, ud fra de skævheder der er påvist. Vi må så rette hitlisteplaceringerne ved første udstilling til efter det nye system. Jeg håber, at de der bliver spurgt, er villige til afsætte tid til en arbejdsdag for klubben, så vi får et pointsystem som flere, men nok ikke alle, finder mere retfærdigt. Jeg håber at vi kan have det klar til generalforsamlingen. FDA: Skal skal ikke..! Vi drøftede sidste år på generalforsamlingen, hvad vi egentlig fik ud af at være medlem af FDA, men ud over at deltage på udstillingen, var der hvis ikke mere vi gjorde brug af. Vi har her i år været lidt i krig med FDA omkring dommeren på udstillingen 1. maj. Vi havde bestilt Sven Lövenkjær til at dømme, og FDA havde sat John Finnich på dommerlisten. Vi har gjort indsigelse mod dette valg, ikke fordi vi har noget imod John, men vi mener at vi skulle ha Sven i gang med Basset-racerne, nu da han må dømme dem. FDA har besluttet at fastholde John Finnich som dommer, og bestyrelsen har derfor besluttet at stille et forslag til generalforsamlingen. om udmeldelse af FDA, og samtidig opfordre medlemmerne til at være opmærksom på bestyrelsens indstilling, hvis de agter at tilmelde deres hunde til udstillingen. Det er jo heller ikke fordi at vi mangler udstillinger, vi har i år en ny udstilling til oktober i Års, og igen sidst i november i Næstved Klubben s udstillingsprogram 2009 Udstillingsprogrammet for 2009 er blevet ændret, da DKK har besluttet at holde en dobbeltudstilling juni i Vejen. Vi havde regnet med at holde udstilling på Sjælland d. 13. juni, men den er nu aflyst. Vi holder i stedet udstilling ved Hårlev-hallen d. 15. august i forbindelse med DKK udstillingen i Hillerød. Årsprogrammet vil løbende blive opdateret, efterhånden som vi får de sidste dommere på plads. Generalforsamlingen Husk at tilmelde dig spisningen ved generalforsamlingen i Stepping, på tlf efter kl eller på mail: Torben Mochau. R e t n i n g s l i n e r f o r m at e r i a l e t i l b a s s e t b l a d e t Der kan ikke annonceres med placeringer fra Årskonkurrencen, før disse er blevet offentliggjort på hjemmesiden. Alt materiale skal indleveres i A4 størrelse. Indlæg, der indsendes uden fuldt navn, adresse samt underskrift, kan ikke optages i Basset Bladet. Redaktøren forbeholder sig ret til at udskyde indkommet materiale til et efterfølgende nummer. Annoncer, som ikke er betalt inden deadline, vil IKKE blive bragt i Basset Bladet. Gengivelse af Basset Bladets indhold er kun tilladt i ikke-kommercielt øjemed og kun med kildeangivelse. Basset Bladet udkommer 4 gange årligt. Artikler og læser-breve m.v. udtrykker ikke nødvendigvis bestyrelsens eller redaktørens mening og holdning. Spørgsmål vedr. medlemskab, såsom adresseændring, manglende blade o.s.v. bedes rettes til: Gitte D. Mathiasen. Mejsevej 2 D, 9330 Dronninglund. Mail: Tlf

4 Det er med sorg, at vi i Basset Klubben har modtaget meddelelsen om, at vort mangeårige medlem HENRY SMIDT ikke længere er i blandt os. Han sov stille ind d. 1. februar 2008, efter længere tids svær sygdom. Vi vil savne Henry s lune humor og gode humør på vores udstillinger, og vore tanker går til Nina, i den svære tid som kommer. Æret være Henry s minde..! P.k.v. Torben Mochau Nekrolog Et af Basset Klubbens mange årige medlemmer Henry Smidt, Kennel Mørkeberg, er efter længere tids sygdom afgået ved døden i sit hjem i Kværkeby, ved Ringsted. Henry der i Maj måned fejrede sit guldbryllup med Nina, døde stille og roligt omgivet af sin familie fredag den 1. februar 2008, 72 år gammel. Henry og Nina fik deres første i 1981 og var fra første færd aktive i Basset Klubben, som opdrættere og udstillere. Henry var for år tilbage medlem af Basset Klubbens bestyrelse og i en længere periode regionsformand på sjælland. Mange af vi gamle husker når han arrangerede skuer i Hedehusene, hans skovture med kaffe og hjemmebagt kage og ikke mindst julestuen i hjemmet i Kværkeby. Basserne det var Nina s! Men man skal ikke tage fejl, Henry var lige så interesseret og glad for hundene som Nina og bakkede 100% op om hendes interesse for avl og udstilling. Henry var et udadvendt og hjælpsomt menneske der aldrig sagde nej, hvis man havde brug for en hjælpende hånd, et godt råd eller bare en snak. På vore udstillinger så man ofte Henry i snak, med såvel nye som gamle udstillere og mange nye medlemmer har fået deres første indtryk af klubben gennem ham. Henry var en glad mand, der gerne holdt både en stor og en lille fest og mange af klubbens medlemmer har deltaget i runde eller halvrunde fødselsdage i hjemmet i Kværkeby. Henry havde set frem til flere gode år som pensionist, sådan skulle det desværre ikke gå. Æret være Henry Smidt s Minde. Aksel Hansen Tak Tak er kun et fattigt ord. Men den varme og kærlige opmærksomhed der blev vist os under Henry s sygdom og død er helt uforglemmelig. Tak for alle søde ord og støtte. Tak for det store fremmøde ved Henry s bisættelse. Tak for blomster, kranse og pengegave. Tusind tak og varme tanker fra Nina.

5 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N Spisning før generalforsamlingen D. 5. APRIL VED TREKLØVER-HALLEN Efter udstillingen ved Trekløver Hallen, er der arrangeret spisning i cafeteriaet kl Menu: Wienersnitsel m. brasede kartofler og ærter. Pris: kr. Tilmelding til formanden på efter kl eller SENEST D. 30. MARTS Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Basset Klubben Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. april 2008 kl i Trekløver-Hallen, Sdr. Allé 30, Stepping, 6070 Christiansfeld. Dagsorden ifølge lovene. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af 2 stemmetællere. 4. Formandens beretning. 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. (decharge.) 6. Bestyrelsen forelægger budget for det kommende år, herunder fastsættelse af næste års kontingent. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Offentliggørelse af valgets resultat. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt. På valg er: Jens E. Sørensen (Modtager genvalg) Hanne Christensen (Modtager genvalg) Margareta Granqvist (Modtager genvalg) (Da formanden trækker sig, skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.) P.b.v. Torben Mochau.

6 6 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N Forslag til generalforsamlingen 2008 FORSLAG: En enig bestyrelse foreslår, at Basset Klubben melder sig ud af FDA snarest muligt. BEGRUNDELSE: Der var flere, der spurgte på sidste generalforsamling, hvad vi får ud af vores medlemskab af FDA, og hvad vi kan bruge FDA til.cbestyrelsen har derfor efter længere overvejelser med for og imod valgt at indstille til generalforsamlingen, at vi melder os ud, da vi ikke mener, at vi kan bruge FDA optimalt. Udover den årlige udstilling er der ingen aktiviteter, som vore medlemmer deltager i. Vi har flere år i træk foreslået dommere til udstillingerne, som alle er blevet afslået, hvilket rent økonomisk ikke burde være noget problem, da FDA har en meget sund økonomi. Bestyrelsen har den holdning, at vi så hellere selv vil prioritere vores egen klub og udstillinger. På bestyrelsens vegne Torben Mochau Forslag til vedtagelse på Basset Klubbens generalforsamling 2008 FORSLAG: Det foreslås herved, at det kun er hunde ejet af klubbens medlemmer der kan komme på klubbens hitliste, og at hunde der ikke er ejet af klubbens medlemmer ikke kan komme i betragtning til en placering på Hitlisten. Eventuelle hitliste point tæller kun med fra medlemskabet betalingsdato. Point opnået før etablering af medlemskabet kan ikke medregnes. BEGRUNDELSE: Jeg mener, at det ikke kan være meningen at ikke medlemmer skal kunne tage hitliste placeringer fra dem der er medlemmer og dermed støtter klubben, man skal være ydende for at kunne godt af at være på klubbens hitliste, man skal ikke kunne køre på frihjul og så samtidig nyde godt af klubben, eller den reklame en god hitliste placering kan give. Arne Finsen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal Ændringsforslag til vedtagelse på Basset Klubbens generalforsamling 2008 Bestyrelsen stiller herved følgende ændringsforslag til Arne Finsen s forslag: Årsgaverne, som gives til det tre højst placerede på hitlisten ved årsafslutningen, kan kun uddeles til medlemmer af Basset Klubben. Ikke medlemmer, får fremover kun diplomet udleveret. Bestyrelsen

7 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N 7 Formandens/Bestyrelsens beretning 2007 Så er der igen gået et år, og tiden er inde, til at skrive beretningen for året 2007, en beretning som bliver min sidste i denne omgang, da jeg holder som formand ved generalforsamlingens afslutning, og trækker mig samtidig fra bestyrelsen, og holder helt når diverse korrespondance og materiale er afviklet. Men tilbage til beretningen: Det blev et år som heldigvis har været rimeligt stille, om det så skyldes at man nu har fået mere rutine med udstillingsarbejdet, er da muligt. Men det var meget ekstraarbejde der blev lagt på formand og kasserer ved Bent Rasmussen sygdom i foråret 2006, det er et problem som må løses på eller efter generalforsamlingen. Som jeg skrev sidste år, så er det jo fritidsarbejde, og det skal helst være en fornøjelse at arbejde i klubregi, og ikke en pligt og plage. Men som de foregående år, har igen været vores udstillinger, som er rygraden i klubbens aktiviteter, og antallet af udstillinger er øget med nogle fællesudstillinger. Jeg skrev sidste år, at det var helt galt med opbakningen til arbejdet i regionerne, og det er bestemt ikke blevet bedre det sidste år. Jeg tager hatten af for vores regionsledere rundt i landet, for det må nogle gange være surt arbejde. I sommer havde vi en stand på dyrskuet i Roskilde, hvor vi viste vores racer frem. En særlig god og positiv oplevelse har været Vi med Hund messen, hvor klubben havde en stand. De der tog slæbet for klubben var: Jan, Henk, Birgit, Uffe, Grete, Jens og Mette Der var rigtig mange besøgende i vores stand, og personalet fik snakket med rigtig mange mennesker. Vi har planer om at deltage igen i 2008 Jeg har, som de foregående år, delt beretningen op i blokke, så er det hele mere overskueligt. Udstillinger Som tidligere år, er det udstillingerne der giver overskuddet i klubbens regnskaber. Vi har i 2007 holdt 7 udstillinger i eget regi, og været med ved de 3 fællesudstillinger i Stepping, Silkeborg og Næstved. Her i år er der også en fællesudstilling i Års, og når så DKK Udstillede hunde : (213) Petit Basset Griffon Vendéen: (130) Grand Basset Griffon Vendéen: (8) Basset Fauve De Bretagne: (77) Basset Artesien Normand: (13) Basset Bleu de Gascogne:... 0 (2) I alt 475 (412) holder dobbeltudstillinger og så kredsudstillingerne, så er der udstillinger nok at vælge i mellem. Dertil kommer så de udenlandske udstillinger, som flere af os deltager på. Ved nedenstående gennemgang af udstillede hunde på klubbens egne udstillinger, er resultatet som nedenstående: Trods nedgang i antallet udstillede hunde i nogle af vore racer, har der været en pæn fremgang i det samlede antal af udstillede hunde, hvilket gavner klubbens samlede økonomi. Klubben kamera har igen i 2007, været betjent af Jan Jensen, med velvillig bistand af Henk Møller Rasmussen og Jette Ramvad. Udstillingskataloget Som noget nyt, vil kataloget i løbet af foråret, blive trykt i farver, og bestyrelsen vil drøfte muligheden for at tegne annoncer med f.eks. salg af hvalpe. Mere om det senere. Regionerne Det er fortsat flest af Tordenskjolds soldater der møder frem til arrangementerne i regionerne, og som jeg har skrevet tidligere, er det er utroligt vigtigt, at man som opdrætter ta r sig sammen bare en gang imellem, og så se at få fat i hvalpekøberne, og få dem med ud til de aktiviteter der foregår lokalt. Så kan interessen for at udstille måske komme ved snak med de øvrige deltagere på traveturen. Men igen en

8 8 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N stor tak til regionslederne for deres udholdenhed med arrangementerne, trods den manglende tilslutning. PS. Vi mangler en regionsleder på Sjælland, da Henk Møller Rasmussen, har valgt at stoppe her ved årsskiftet. Men også i år en gennemgang af de enkelte regioners aktiviteter, så i kan se, at der, trods alt, er liv i regionerne: NORDJYLLAND: Regionsleder:Hanne Christensen 15. april: Forårstur til Den Tilsandede Kirke ved Skagen. 19. august: Sommertue ved Gjøl. 2. december: Juletur til Slotsved Skov, derefter gløgg og æbleskiver og pakkefest. MIDTJYLLAND: Regionsleder: Vibeke Krogsgaard 25. marts: Forårstur i Løvbakkeskoven i Herning. 7. oktober: Efterårstur til en hundeskov i Haunstrup. 1. december: Juletur til Hjerl Hede. SYDJYLLAND: Regionsleder: Agathe Refslund 3. marts: Gåtur på Rømø. 1. juli: Gåtur ved Jels Voldsted. 22. september: Efterårstur ved Høruphav på Als. FYN: Regionsleder: Mette Aunsberg og Jens E. Sørensen 14. april: Forårstur i Nyborg langs Storebælt. 6. oktober: Gåtur på Fyns Hoved. 2. december: Juletur ved Langesø.. SJÆLLAND: Regionsleder: Henk Møller Rasmussen 22. april: Forårstur i Lille Hareskov. 7. oktober: Løvfaldstur i Slotsparken i Hillerød. 2. december: Juletur i Boserup Skov ved Roskilde. Medlemsudviklingen Den 31. december 2007 var der 556 medlemmer, en lille tilbagegang på 13 medlemmer, men dog det trediehøjeste medlemstal de sidste 11 år. Medlemstallet dækker over følgende: 397 rigtige medlemmer, deraf 6 fra udlandet, 159 husstandsmedlemmer. Men gennemsnittet har over de sidste 11 år været på lige knap 522 medlemmer, så medlemstallet er meget stabilt. Nedenfor kan du se tallene: Det er, som nævnt før, ret vigtigt, at vi får hvalpekøberne meldt ind i klubben, men lige så vigtigt at opdrætterne følger op, og efterfølgende får dem med til de arrangementer, ringtræning, skuer og udstillinger der er, så de får snust lidt til atmosfæren i klubben, og så må vi håbe at de så bliver hængende. Medlemsadministrationen har været administreret af Gitte Mathiasen, og det har fungeret rigtigt godt, dog med lidt hjælp fra kassereren i starten. Internet / hjemmesiden Her er det Henk Møller Rasmussen der fortsat trækker det store læs med at opdaterer hjemmesiden. og Jens E. Sørensen er bestyrelsens mand på området. Det er der ikke de store ændringer eller fornyelser der er sket det sidste år, det er vel også snart tiden, hvor vi skal til at tænke på et nyt design på hjemmesiden, alting ændre sig løbende, og det bør hjemmesiden nok også gøre. Her i løbet af foråret kan vi igen forvente en opdatering af vores championbog med Igen en stor tak til Henk og Birgit for deres arbejde med hjemmeside og championbog Hvalpeanvisningen og hitlisten Igen i år, kan det oplyses at tingene fortsat i faste rammer, Birgit Ammitzbøl har de sidste mange år, administreret hvalpe- og ældre hundeanvisningen godt og seriøst. Hun har nu også arbejdet med at administrerer Hitlisten, hvor alle kritikker og præmielister skal gennemgås, inden de sendes videre til DKK. En stor tak for hjælpen, til det store arbejde det er. Basset Bladet Karin C. Andersens har det praktiske arbejde med bladet, og der har, som der altid er, været et par smuttere, men det kan lige så godt være min fejl,

9 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N 9 da jeg også læser korrektur på bladet. Vi har i bestyrelsen et ønske om større billeder i bladet, men det kræver en bedre billedkvalitet, så jeg nævner det lige igen: De foto der bliver sendt til bladet SKAL være 300 DPI / 1 mb / 100 K, ellers er de ikke store nok. Men generelt mener jeg vi har et lille godt og pænt blad, hvor der stadig mangler flere indlæg fra Jer almindelige medlemmer, for der er jo meget omkring udstillingsfolket, som jo også er de mest aktive i klubben. Selv om vi har sat annonceprisen ned til ½ pris, er der ikke kommet væsentligt flere annoncer, men det er midt håb at flere opdrættere og andre annoncører vil bruge bladet til reklame, der er jo stadig andre end udstillingsfolket der læser Basset Bladet. Schweiss 2007 var et spændende år for schweissarbejdet, 1. januar trådte de nye prøveregler i kraft, hvilket betød at alle hunde med DKK stambog nu kunne deltage ved schweissprøver. Det som har fået tørst betydning for vore racer er dog, at man nu kan aflægge prøver på alle sportyper ( 400m x 3 t, 400m x 20 t, 1000m x 20 t og 1000m x 40 t ) uden at man skal fremvise jagttegn. Dette har betydet at der er blevet mere at stræbe efter også for alm. hundesports interesserede. Vi har nu haft træning i Rønbjerg i næsten fire år, der har været opbakning af bassetracerne, men det kunne ønskes, at flere i fremtiden havde lyst deltage, bare for hundens skyld. Klubben kunne igen i år med stolthed modtage en hund med titlen INTCH, godt gået. Afslutning Det er mit håb, at der kan startes flere træningssteder op, i de kommende år rundt i landet, så flere kan deltage inden for en rimelig afstand. Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen/ klubben for Årets Freddie. Det er et dejligt skulderklap, som hjælper til med at holde modet oppe med arbejdet. Kurt Holck Du har nu læst formandens / bestyrelsens skriftlige beretning for året 2007, men der kan være ting som ikke er omtalt, men som du mener der skal oplyses om. Den mulighed har du, hvis du møder frem på generalforsamlingen, dels i den mundtlige beretning, hvor der er en yderlig orientering, men også ved at komme med spørgsmål, kommentarer og synspunkter til beretningen. Det er mit og bestyrelsens håb, at mange medlemmer møder op i Trekløver-hallen i Stepping, så vi kan få en saglig og konstruktiv generalforsamling. På bestyrelsens vegne Torben Mochau, Formand.

10 1 0 R E G N S K A B Regnskab for Resultatopgørelse for året 2007 regnskab Budget Budget Regnskab Kontingenter Udstillinger: Udstillingsgebyrer Katalogsalg Diverse indtægter Dommere Ringpersonale Fortæring Katalog & Kritik Halleje Porto Udstillingsledere Præmier, Rosetter m.v Udstillingsresultat Salg af Ting & Sager 0-83 Ting & Sager netto Internet Overskud af dressurkurser Underskud fra Regionerne Renteindtægter Indtægter i alt Bassetbladet udgifter Annonceindtægter Bladet i Alt Porto, bankgebyrer og papir Refusioner og fortæring Telefongodtgørelse Annonceudgifter 0 0 Vandrepræmier og årsgaver Småanskaf. Kamera småanskaf Databehandling Forsikringer Gaver m.v Lagerregulering pr Gebyrer div. Møder/Foreninger Sundhedsseminar Gravering EDB anlæg 0 Internet abonnement Udgifter i alt Årets resultat

11 R E G N S K A B 11 Aktiver Kassebeholdning Bankindestående Postgiro Udstillingskonto Fyn Nordjylland 0 0 Midtjylland 0-25 Sydjylland 0 0 Bladet Div. Mellemregninger Dressurudvalget Forudbetalte omkostninger 0 0 Ting & Sager, lager Beholdning af præmier Div. tilgodehavender Aktiver i alt Passiver Forudbetalt kontingent + udstil.gebyr Skyldige omkostninger Skyldig moms 0 0 Reg. til Egenkapital Gæld i alt Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt Passiver i Alt Regnskab er ikke revideret Torben Mochau Formand Hanne Christensen Kasserer

12 12 V a l g t i l b e s t y r e l s e n Valg til bestyrelsen 2008 Der afgår ordinært 3 bestyrelsesmedlemmer. Da det er besluttet i bestyrelsen, at formanden udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingens afslutning, skal der vælges yderligt et bestyrelsesmedlem. Derudover skal der vælges 2 suppleanter, da disse iht. lovene er på valg hvert år. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jens E. Sørensen (Modtager genvalg) Hanne Christensen (Modtager genvalg) Margareta Granqvist (Modtager genvalg) Følgende suppleanter er på valg: Helle Hansen Ved fristens udløb d. 1. februar er der indkommet følgende kandidater: KARIN C. ANDERSEN OPSTILLET AF: Hanne Christensen, Arne Finsen, Charlotte Rokkjær, Aage Johnsen og Birthe Johnsen. Præsentation af kandidaten: Jeg tillader mig at stille op til Basset Klubbens bestyrelse bl.a. fordi jeg nu føler mig klar efter 8 år som menigt medlem. Jeg har været bladansvarlig siden forår 2006, samt er med i Sundheds- & Velfærdsudvalget. Vil ikke ligefrem sige jeg lever og ånder for Basset Klubben, men dens ve og vel samt fremtid, betyder meget for mig. Min første fik jeg for 8 år siden og er nu den lykkelige ejer af 5 måske snart 6 dejlige Basser og ja, det er dem jeg lever og ånder for. (næst efter min datter ) Jeg deltager i de udstillinger jeg har mulighed for, hvilket både hunde og jeg nyder til fulde. Jeg har Opdrætteruddannelsen og et lille stueopdræt. I år 2007 blev jeg færdig med uddannelsen som Dyrlæge Exam. Hundemassør. Min daglige indtægt for at kunne underholde mine hunde tjener jeg ved mit arbejde som nattevagt på et plejehjem, samt i min klinik m/ Zoneterapi, Massage, Fodpleje og Hundemassage. Jeg håber I vil stemme på mig til valget. Med venlig hilsen, Karin C. Andersen Viborg. Bemærk venligst I henhold til klubbens love 8 stk. 4. Skal der IKKE afholdes afstemning blandt de opstillede kandidater til bestyrelsen, når der ikke er opstillet flere, end der skal vælges.

13 r e f e r at 13 Referat fra Bestyrelsesmødet den 3. februar 2008 Referat af bestyrelsesmøde i Basset Klubben søndag den 3. februar 2008, kl Tilstede Torben Mochau, Gitte Mathiasen, Margareta Granqvist, Hanne Christensen, Jens E. Sørensen, Helle Hansen og Mette Aunsberg Afbud fra: Jan Jensen 1. Godkendelse af sidste referat Godkendt uden bemærkninger. 2. Indkommen post Diverse skrivelser og mails blev gennemgået. 3. FDA Det fremtidige samarbejde og medlemskab af FDA blev på ny drøftet, og bestyrelsen var enige om at fastholde forslaget om udmeldelse til generalforsamlingen. 4. Generalforsamling 2008 Dirigent og lokaler er i orden. På valg er Hanne, Jens og Margareta, som alle modtager genvalg. Torben har besluttet at trække sig på generalforsamlingen. Det er stillet en kandidat Karin Andersen. Forslag til generalforsamlingen blev gennemgået. 5. Opfølgning af udstillinger / Jyllinge - Torben tjekker det endelige areal (kræmmermarked på de øvrige) / Knabstrup - Torben afklarer areal med Jan samt ringpersonale til den ene ring. - Jens undersøger præmiegaver Øvrige udstillinger i 2008 er ok. 6. Opfølgning af udstillinger 2009 Enkelte steder og dommere er endnu ikke helt på plads. 7. Nyt bedømmelsesforløb, hitliste, anmeldelsesblanket m.m. Forslag til ændring af pointsystemet til hitlisten blev gennemgået og drøftet. Det blev vedtaget at nedsætte et udvalg, som laver et udkast til et forbedret og mere enkelt pointsystem. 8. Hjemmesiden/Internet Anmeldelsesblanket vedr. tilmelding til udstilling vil ske via et link til hundeweb. 9. Basset Bladet Der er taget initiativer til nye tiltag i Basset Bladet. 10. Kørepenge / telefonpenge / afregninger Blev afregnet iflg. gældende regler. 11. Eventuelt Region Sjælland mangler ny regionsformand. Gitte laver en ny velkomstfolder. Forslag til etiske anbefalinger blev drøftet. Torben laver en opdateret mail-liste. Næste møde afholdes søndag den 30. marts 2008, kl hos formanden. Referat ved Mette Aunsberg

14 1 4 u d s t i l l i n g e r Certifikatudstilling Lørdag d. 3. maj 2008 afholder Basset Klubben certifikat-udstilling ved: Jyllinge-Hallen, Planetvej 35, 4040 Jyllinge. Dommer: Ringsekretær: Ringsteward: Søren Wesseltoft, Danmark. Ivan Madsen, Borup. Karin Madsen, Borup. Tilmelding SENEST d. 29. marts Ved for sen tilmelding tillægges et gebyr på kr. pr. hund. Vi forbeholder os retten til at afvise for sent tilmeldte hunde. Tilmelding til: Kasserer Hanne Christensen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal. Tlf.: Eller online via Basset Klubben s hjemmeside. VIGTIGT: Hvis du tilmelder online, vil du inden 8 dage modtage en bekræftelse på at din tilmelding er modtaget. Hvis det ikke sker, så kontakt ovenstående. Anmeldelsesblanketter ( kopier kan bruges ) rekvireres og sendes til ovenstående adresse. Anmeldelsesblanketter kan mailes ( husk at bede om en kvittering for modtagelsen). Ved bankoverførsel: BG-Bank reg.nr kontonr HUSK Very Special Show 2008 ved Knabstrup Hallen i Mørkøv d. 19. og 20. juli. Sæt allerede nu X i kalenderen Mere om udstillingen i næste nr. af Basset Bladet

15 å r e t s h u n d e 1 5 Basset Artesien Normand Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 KBHV07 Night-Bird s le Pot-au-Feu Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Tæve 1 DKKV07 Bessie de Bérénice 5 85 Opdr.: Maas, Holland Ejer: Bjørg Espelund, Gørding 2 Night-Bird s Soupe á la Tomate 3 63 Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev 3 Night-Bird s Cassis Givrés 3 50 Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Tæve Nr. Navn A afkom Point 1 DKCH KBHV02 KLBCH Night-Bird s Morue a la Creme Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev KBHV07 Night-Bird s le Pot-au-Feu 100 Night-Bird s Soupe á la Tomate 63 Årets opdrætter 1 Kennel Night-Bird s v/ Karin Neermann Pedersen, Gørlev KBHV07 Night-Bird s le Pot-au-Feu 100 Night-Bird s Soupe á la Tomate 63 Night-Bird s Cassis Givrés 50 DKCH KBHV04 KLBCH KBHV06 Night-Bird s Moules á la Fécampoise 40 Basset Fauve de Bretagne Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH KBHV03 KBHV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV07 Check Star s Usick Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup

16 1 6 å r e t s h u n d e 2 DKJUBV07 Boldos des Domaines de Keremma 5 99 Opdr.: Pascal Bescond, Frankrig Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup 3 JVV06 KBHV07 Shiroblam First Slip 4 92 Opdr.: P. A. Turton, England Ejer: Elisabeth Strömberg, Sverige Tæve 1 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup 2 DKCH Valseuse Opdr.: Regis Drapeau, Frankrig Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup 3 DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 5 93 Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup Årets senior Tæve 1 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha 2 31 Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup Årets veteran Tæve 1 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha 5 86 Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup Årets avlshund Han Nr. Navn A afkom Point 1 DKCH KBHV03 KBHV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV07 Check Star s Usick Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 93 DKCH Check Star s Xena 84 DKJUBV07 Sverdrups Questa 77 Check Star s Yo-Yo 71

17 å r e t s h u n d e 17 Tæve 1 DKCH KLBCH Check Star s Scharlet Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 93 DKCH Check Star s Xena 84 Årets opdrætter 1 Kennel Check Star v/ Uffe Jørgensen, Kværndrup DKCH KBHV03 KBHV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV07 Check Star s Usick 113 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha 111 DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 93 DKCH Check Star s Xena 84 Check Star s Yo-Yo 71 Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH SECH DKJUBV07 KLBCH Bobass Unicum Opdr.: Bodil Bossen, Sabro Ejer: Henk Møller Rasmussen & Birgit Ammitzbøll, Holbæk 2 DKCH DEVDHCH DECH KLBCH KBHV07 Bobass Rolls Royce Opdr.: Bodil Bossen, Sabro Ejer: Carsten Sandvad, Skanderborg 3 Cocio 5 90 Opdr.: Karina Brochmann, Broby Ejer: Gitte D. Mathiasen, Dronninglund Tæve 1 DKCH DKKV06 DKKV07 Swede Sun s Ingrid Opdr.: Paula & Richard Sunebring, Sverige Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev 2 DKCH DKVUBV07 Jentriol s Elvira Madigan 5 98 Opdr.: Hanne Christensen, Sindal Ejer: Hanne Christensen, Sindal 3 KBHV07 Axmos Rositta 5 96 Opdr.: Mogens Slot Hansen, Gadstrup Ejer: Mogens Slot Hansen, Gadstrup

18 1 8 å r e t s h u n d e Årets senior Han 1 DKCH NORV04 KLBCH KBHV05 DKKV05 Game Boy van Hollandheim 3 38 Opdr.: Carla Gerber, Holland Ejer: Karin C. Andersen, Viborg 2 DKCH SECH KLBCH Axmos Zorba 2 31 Opdr.: Mogens Slot Hansen, Gadstrup Ejer: Mogens Slot Hansen, Gadstrup Årets avlshund Han Nr. Navn A afkom Point 1 SECH Cheerwood s Poker Face Opdr.: Lisbeth og Anders Hjort, Sverige Ejer: Margareta Granqvist, Stepping DKCH DKJUBV07 Longbody s Jammer 85 DKCH Longbody s Jimmy Joo 69 Longbody s Minnie Mouse 48 DKCH Mochound s Anton 47 2 Bassbarr Missoni Opdr.: William Patrick O Loughlin Ejer: Bodil Bossen, Sabro Bobass Goliat 50 Bobass Garfield 35 Bobass Gosia 28 Tæve 1 Bobass the Night Queen Opdr.: Bodil Bossen, Sabro Ejer: Bodil Bossen, Sabro DKCH DKJUBV07 Bobass Daddy 84 Bobass Design 52 Bobass Goliat 50 Bobass Garfield 35 Bobass Gosia 28 2 Longbody s Humour Noir Opdr.: Margareta Granqvist, Stepping Ejer: Margareta Granqvist, Stepping DKCH DKJUBV07 Longbody s Jammer 85 DKCH Longbody s Jimmy Joo 69 DKCH FICH SECH NOCH Longbody s Diplomat 54 3 Mørkeberg s Nikita Opdr.: Nina Mørkeberg Smidt, Ringsted Ejer: Nina Mørkeberg Smidt, Ringsted DKCH Mørkeberg s Morgan 85 DKCH Mørkeberg s Stars and Stripes 71 Mørkeberg s Leonora Kristine 47

19 å r e t s h u n d e 1 9 Årets opdrætter 1 Kennel Bobass v/ Bodil Bossen, Sabro DKCH SECH DKJUBV07 KLBCH Bobass Unicum 109 DKCH DEVDHCH DECH KLBCH KBHV07 Bobass Rolls Royce 101 DKCH DKJUBV07 Bobass Daddy 84 Bobass Design 52 Bobass Goliat 50 2 Kennel Mørkeberg v/ Nina Mørkeberg Smidt, Ringsted DKCH Mørkeberg s Morgan 85 DKCH Mørkeberg s Rosa 82 DKCH Mørkeberg s Stars and Stripes 71 DKCH Mørkeberg s Maude 63 Mørkeberg s Leonora Kristine 47 3 Kennel Longbody v/ Margareta Granqvist, Christiansfeld DKCH DKJUBV07 Longbody s Jammer 85 DKCH Longbody s Jimmy Joo 69 DKCH FICH SECH NOCH Longbody s Diplomat 54 Longbody s Minnie Mouse 48 DKCH KLBCH Longbody s Pink Clouds 37 Grand Basset Griffon Vendeen Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH Arnold v. Tum-Tums Vriendjes Opdr.: Gwen Huikeshoven, Holland Ejer: Connie & Bent Rasmussen, Jægerspris 2 NLCH DKCH DKKV06 Bassbarr Hermitage 2 46 Opdr.: William Patrick O Loughlin Ejer: Gwen Huikeshoven, Holland 2 Tarmachan Danse de la Pluie 2 46 Opdr.: M. Maclaren & F. Buchanan, England Ejer: Lotte Hvid Ramsdal, Norge Tæve 1 DKCH DKJUBV07 DKKV07 Applause v. Tum-Tums Vriendjes 4 88 Opdr.: Gwen Huikeshoven, Holland Ejer: Gwen Huikeshoven, Holland 2 DKCH Jeca s Ninka de le Village 2 44 Opdr.: Jette Lindgren, Kirke Såby Ejer: Mette Buus Johannesen, Års 3 Newgrif American Pie 4 39 Opd.: Connie & Bent Rasmussen, Jægerspris Ejer: Connie & Bent Rasmussen, Jægerspris

20 2 0 å r e t s h u n d e Petit Basset Griffon Vendeen Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH FICH NORDJV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV06 DKJUBV07 KBHV07 Chouan Firecracker Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev 2 USCH DKCH DKJUBV07 DKKV07 Chouan Fish N Chips Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev 3 DKCH INTCH KBHV03 KLBCH Vickys Extra Vagance 5 86 Opdr.: Connie Johansen, Hirtshals Ejer: Jette Vind & Chr. Ramvad, Skive Tæve 1 DKCH NORDJV04 KBHV05 KBHV06 PLCH DKJUBV07 KBHV07 Chouan Fran Fine the Nanny Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev 2 DKCH Chouan Liberty Bell 5 97 Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gitte & Jan Jensen, Kastrup 3 DKCH KLBCH Peak s Royal Prestige 5 93 Opdr.: Karina & Peter Stenå, Ringsted Ejer: Karina & Peter Stenå, Ringsted Årets senior Han 1 DKCH INTCH KBHV03 KLBCH Vickys Extra Vagance 5 80 Opdr.: Connie Johansen, Hirtshals Ejer: Jette Vind & Chr. Ramvad, Skive Årets Veteran Han 1 DKCH Chouan Officer & Gentleman 2 28 Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Tæve 1 EUV98 DKCH FICH EUV99 EUVV06 KLBCH KBHV99 KBHV00 KBHV01 DKJUBV07 Morebess Gazelle de Tours 5 85 Opdr.: Per C. Knudsen, Christiansfeld Ejer: Karina og Peter Stenå, Ringsted

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle

REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben. Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2009 i Langhårsklubben Søndag den 15. februar 2009 på Hotel Hedegården, Vejle Deltagere: Bent Hansen, BH Svend Due, SD Just Mikkelsen, JM Henning Juul, HJ Frede

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde h/jan Marker Ledreborg Allé 10 Tirsdag den 2. september 2014

Referat af Bestyrelsesmøde h/jan Marker Ledreborg Allé 10 Tirsdag den 2. september 2014 Referat af Bestyrelsesmøde h/jan Marker Ledreborg Allé 10 Tirsdag den 2. september 2014 Til stede: Afbud: Peter Vesterlund Charlotte Christoffersen Jan Marker Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur Nauta

Læs mere

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser.

2. AaJa Årets Nuser m.m. Efter en forholdsvis kort snak enedes man om Årets Nuser. Referat fra Bestyrelsesmøde 6/2012 Herlev 26.11.2012 Dato: 18. november 2012 kl. 09:00 Sted: Gislavænget 2, st., 5210 Odense NV Fremmødt var: Aage Jakobsen (AaJa) Connie Stisen (Cost) Hanne Grøn Veggerby

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2014 i Langhårsklubben Torsdag den 5. juni 2014 kl.: 14:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Bent Hansen, BH Jens Jensen, JJ

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet.

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2013 i Langhårsklubben Fredag den 24. maj 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Jens Jensen, JJ Leif Hansen, LH Carsten

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00:

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00: Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 Søndag d. 19. oktober 2014 kl. 09.00-16.00 Møde med Sundhedsudvalget kl. 10.00-12.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta)

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg lørdag den 21. juni 2008 kl. 10.00 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding (hos Benta) Mødedeltagere: Frank Andersen (FA) - Brian Seitzberg (BS) - Benta Dons

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg

Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg Generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub, den 31. marts 2012 i Hotel Villa Gulle, Nyborg Dagsorden ifølge lovene og udsendt materiale i bladet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Ida Thyssen, IT og Bent Hansen, BH REFERAT (Protokol) Af bestyrelsesmøde nr. 1-2014 i Langhårsklubben Fredag den 3. januar 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Just Mikkelsen, JM Niels Grønbæk, NG Jens Jensen, JJ Jørgen Larsen, JL Leif

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding

REFERAT. Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009. Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding REFERAT Møde i Beagle Klubbens Schweissudvalg søndag den 1. marts 2009 Sted: Klovtoftvej 34, Jels, 6630 Rødding Følgende deltog i møde: Frank Andersen (FA), Brian Seitzberg (BS), Benta Dons Møller (BDM)

Læs mere

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C.

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen.

Sandager Næs. Fritidshus og Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. Sandager Næs Fritidshus og Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag den 21. juni 2009 kl. 10:00 i Salbrovad-hallen. 67 husstande var repræsenteret. Odense juni - juli 2009 Formanden

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2015 i Langhårsklubben Fredag den 29. maj 2015 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Bent Hansen, BH Jens Jensen, JJ

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN

REFERAT BESTYRELSESMØDE DANSK SHEETLAND SHEEPDOG KLUB, DEN Tilstede: Ivan, Annemie, Flemming, Kirsten, Katja, Christine, Tina og Ernst Afbud: Lokalrepræsentanter: Laila Koch, Lone R. Jørgensen, Kirsten K, Susan(ny) Afbud: Lotte Skriver, Vibeke Midlander Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere