Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen"

Transkript

1 NR forår 2008 Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen

2 B e s t y r e l s e o g u d v a l g BESTYRELSEN FORMAND Torben Mochau Præstevej 10, Langskov, 7160 Tørring. Tlf (efter kl.18.00) NÆSTFORMAND Jan Jensen, Gambiavej 38, 2770 Kastrup. Tlf KASSERER / UDSTILLINGSLEDER Hanne Christensen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal. Tlf SEKRETÆR Mette Aunsberg Lunden 53, Bullerup, 5320 Agedrup. Tlf MEDLEMSADMINISTRATION: REGIONSFORMAND: Gitte D. Mathiasen. Mejsevej 2 D, 9330 Dronninglund. Tlf BESTYRELSESMEDLEM / FDA-KONTAKT Jens E. Sørensen, Svendborgvej 43, 5792 Årslev Tlf BESTYRELSESMEDLEM / DOMMERKONTAKT Margareta Granqvist, Langforte 9, Stepping, 6070 Christiansfeld Tlf suppleant Helle Hansen, Søkbækvej 35, Søkbæk, 9640 Farsø. Tlf SUPPLEANT: Pt. ingen HVALPEANVISNING Birgit Ammitzbøll, Fuglsvej 22, 4300 Holbæk. Tlf Diverse udvalg UDSTILLINGSUDVALG Jan Jensen, Hanne Christensen, Margareta Granqvist og Torben Mochau. DRESSURUDVALG: Lise Winter Hansen, tlf Laila Lysdal, tlf SCHWEISS-& DREVUDVALG Kurt Holck, tlf STANDARD-UDVALG Mogens Slot Hansen, tlf Per C. Knudsen, tlf Karin Neermann Pedersen, tlf SUNDHEDS- & VELFÆRDSUDv. Jan Jensen, Tlf Hanne Christensen, Tlf Karin C. Andersen, Tlf Jette Vind Ramvad, Tlf Birgitte Winter, Tlf INTERNETUDVALG Henk Møller Rasmussen, Tlf Jens E. Sørensen, tlf REGIONERNE Nord-Jylland Hanne Christensen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal. Tlf Midt-jylland Vibeke Krogsgaard, Søparken 12, 6950 Ringkøbing Tlf Syd-Jylland Agathe Refslund Ladefoged, Skolevej 26, Nustrup, 6500 Vojens. tlf Fyn Jens E. Sørensen, Svendborgvej 43, 5792 Årslev. Tlf Mette Aunsberg, Lunden 53, 5320 Agedrup. Tlf Sjælland Pt. ingen ANNONCER: 200 kr. pr. 1/1 side 100 kr. pr. I/2 side 250 kr. for bagside Ved 4 hel-sider (155x225) ydes der 10% rabat. Anonncepriserne er inkl. billeder BLADPRISER Ekstra eksemplarer af Basset Bladet kan bestilles hos kassereren og koster 25,- kr. pr. stk. Hvalpe- & vinderbilleder: 50 kr. pr. stk. Dansk cert. Bedste Baby eller Bedste Hvalp på en dansk udstilling er GRATIS. DEADLINE Basset Bladet udkommer 4 gange årligt: 15. Marts, 15. Juni. 15. September og 15. December. Deadline er d. 31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober. Forside ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Torben Mochau Redaktør/ BLADANSVARLIG Karin C. Andersen, Sdr. Rindvej 118, Sdr. Rind 8800 Viborg Tlf.: TRYK Grafisk Hus, HJEMMESIDEN:

3 F R A F O R M A N D E N 3 Nyt bedømmelsesforløb fra 1. januar Der har været en del kritik af det nye pointsystem, og selv om bestyrelsen havde haft brave hundefolk, der er inde i point og placeringer, til at rette systemet til, er der efter den første udstilling påvist flere ting, som ikke var tiltænkt. Min holdning har været, at vi nu tog det første år, og så rettede systemet til inden næste sæson. Men vi har i bestyrelsen besluttet at nedsætte et udvalg (hurtigtarbejdende) til at komme med et nyt udspil, ud fra de skævheder der er påvist. Vi må så rette hitlisteplaceringerne ved første udstilling til efter det nye system. Jeg håber, at de der bliver spurgt, er villige til afsætte tid til en arbejdsdag for klubben, så vi får et pointsystem som flere, men nok ikke alle, finder mere retfærdigt. Jeg håber at vi kan have det klar til generalforsamlingen. FDA: Skal skal ikke..! Vi drøftede sidste år på generalforsamlingen, hvad vi egentlig fik ud af at være medlem af FDA, men ud over at deltage på udstillingen, var der hvis ikke mere vi gjorde brug af. Vi har her i år været lidt i krig med FDA omkring dommeren på udstillingen 1. maj. Vi havde bestilt Sven Lövenkjær til at dømme, og FDA havde sat John Finnich på dommerlisten. Vi har gjort indsigelse mod dette valg, ikke fordi vi har noget imod John, men vi mener at vi skulle ha Sven i gang med Basset-racerne, nu da han må dømme dem. FDA har besluttet at fastholde John Finnich som dommer, og bestyrelsen har derfor besluttet at stille et forslag til generalforsamlingen. om udmeldelse af FDA, og samtidig opfordre medlemmerne til at være opmærksom på bestyrelsens indstilling, hvis de agter at tilmelde deres hunde til udstillingen. Det er jo heller ikke fordi at vi mangler udstillinger, vi har i år en ny udstilling til oktober i Års, og igen sidst i november i Næstved Klubben s udstillingsprogram 2009 Udstillingsprogrammet for 2009 er blevet ændret, da DKK har besluttet at holde en dobbeltudstilling juni i Vejen. Vi havde regnet med at holde udstilling på Sjælland d. 13. juni, men den er nu aflyst. Vi holder i stedet udstilling ved Hårlev-hallen d. 15. august i forbindelse med DKK udstillingen i Hillerød. Årsprogrammet vil løbende blive opdateret, efterhånden som vi får de sidste dommere på plads. Generalforsamlingen Husk at tilmelde dig spisningen ved generalforsamlingen i Stepping, på tlf efter kl eller på mail: Torben Mochau. R e t n i n g s l i n e r f o r m at e r i a l e t i l b a s s e t b l a d e t Der kan ikke annonceres med placeringer fra Årskonkurrencen, før disse er blevet offentliggjort på hjemmesiden. Alt materiale skal indleveres i A4 størrelse. Indlæg, der indsendes uden fuldt navn, adresse samt underskrift, kan ikke optages i Basset Bladet. Redaktøren forbeholder sig ret til at udskyde indkommet materiale til et efterfølgende nummer. Annoncer, som ikke er betalt inden deadline, vil IKKE blive bragt i Basset Bladet. Gengivelse af Basset Bladets indhold er kun tilladt i ikke-kommercielt øjemed og kun med kildeangivelse. Basset Bladet udkommer 4 gange årligt. Artikler og læser-breve m.v. udtrykker ikke nødvendigvis bestyrelsens eller redaktørens mening og holdning. Spørgsmål vedr. medlemskab, såsom adresseændring, manglende blade o.s.v. bedes rettes til: Gitte D. Mathiasen. Mejsevej 2 D, 9330 Dronninglund. Mail: Tlf

4 Det er med sorg, at vi i Basset Klubben har modtaget meddelelsen om, at vort mangeårige medlem HENRY SMIDT ikke længere er i blandt os. Han sov stille ind d. 1. februar 2008, efter længere tids svær sygdom. Vi vil savne Henry s lune humor og gode humør på vores udstillinger, og vore tanker går til Nina, i den svære tid som kommer. Æret være Henry s minde..! P.k.v. Torben Mochau Nekrolog Et af Basset Klubbens mange årige medlemmer Henry Smidt, Kennel Mørkeberg, er efter længere tids sygdom afgået ved døden i sit hjem i Kværkeby, ved Ringsted. Henry der i Maj måned fejrede sit guldbryllup med Nina, døde stille og roligt omgivet af sin familie fredag den 1. februar 2008, 72 år gammel. Henry og Nina fik deres første i 1981 og var fra første færd aktive i Basset Klubben, som opdrættere og udstillere. Henry var for år tilbage medlem af Basset Klubbens bestyrelse og i en længere periode regionsformand på sjælland. Mange af vi gamle husker når han arrangerede skuer i Hedehusene, hans skovture med kaffe og hjemmebagt kage og ikke mindst julestuen i hjemmet i Kværkeby. Basserne det var Nina s! Men man skal ikke tage fejl, Henry var lige så interesseret og glad for hundene som Nina og bakkede 100% op om hendes interesse for avl og udstilling. Henry var et udadvendt og hjælpsomt menneske der aldrig sagde nej, hvis man havde brug for en hjælpende hånd, et godt råd eller bare en snak. På vore udstillinger så man ofte Henry i snak, med såvel nye som gamle udstillere og mange nye medlemmer har fået deres første indtryk af klubben gennem ham. Henry var en glad mand, der gerne holdt både en stor og en lille fest og mange af klubbens medlemmer har deltaget i runde eller halvrunde fødselsdage i hjemmet i Kværkeby. Henry havde set frem til flere gode år som pensionist, sådan skulle det desværre ikke gå. Æret være Henry Smidt s Minde. Aksel Hansen Tak Tak er kun et fattigt ord. Men den varme og kærlige opmærksomhed der blev vist os under Henry s sygdom og død er helt uforglemmelig. Tak for alle søde ord og støtte. Tak for det store fremmøde ved Henry s bisættelse. Tak for blomster, kranse og pengegave. Tusind tak og varme tanker fra Nina.

5 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N Spisning før generalforsamlingen D. 5. APRIL VED TREKLØVER-HALLEN Efter udstillingen ved Trekløver Hallen, er der arrangeret spisning i cafeteriaet kl Menu: Wienersnitsel m. brasede kartofler og ærter. Pris: kr. Tilmelding til formanden på efter kl eller SENEST D. 30. MARTS Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Basset Klubben Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. april 2008 kl i Trekløver-Hallen, Sdr. Allé 30, Stepping, 6070 Christiansfeld. Dagsorden ifølge lovene. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af 2 stemmetællere. 4. Formandens beretning. 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. (decharge.) 6. Bestyrelsen forelægger budget for det kommende år, herunder fastsættelse af næste års kontingent. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Offentliggørelse af valgets resultat. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt. På valg er: Jens E. Sørensen (Modtager genvalg) Hanne Christensen (Modtager genvalg) Margareta Granqvist (Modtager genvalg) (Da formanden trækker sig, skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.) P.b.v. Torben Mochau.

6 6 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N Forslag til generalforsamlingen 2008 FORSLAG: En enig bestyrelse foreslår, at Basset Klubben melder sig ud af FDA snarest muligt. BEGRUNDELSE: Der var flere, der spurgte på sidste generalforsamling, hvad vi får ud af vores medlemskab af FDA, og hvad vi kan bruge FDA til.cbestyrelsen har derfor efter længere overvejelser med for og imod valgt at indstille til generalforsamlingen, at vi melder os ud, da vi ikke mener, at vi kan bruge FDA optimalt. Udover den årlige udstilling er der ingen aktiviteter, som vore medlemmer deltager i. Vi har flere år i træk foreslået dommere til udstillingerne, som alle er blevet afslået, hvilket rent økonomisk ikke burde være noget problem, da FDA har en meget sund økonomi. Bestyrelsen har den holdning, at vi så hellere selv vil prioritere vores egen klub og udstillinger. På bestyrelsens vegne Torben Mochau Forslag til vedtagelse på Basset Klubbens generalforsamling 2008 FORSLAG: Det foreslås herved, at det kun er hunde ejet af klubbens medlemmer der kan komme på klubbens hitliste, og at hunde der ikke er ejet af klubbens medlemmer ikke kan komme i betragtning til en placering på Hitlisten. Eventuelle hitliste point tæller kun med fra medlemskabet betalingsdato. Point opnået før etablering af medlemskabet kan ikke medregnes. BEGRUNDELSE: Jeg mener, at det ikke kan være meningen at ikke medlemmer skal kunne tage hitliste placeringer fra dem der er medlemmer og dermed støtter klubben, man skal være ydende for at kunne godt af at være på klubbens hitliste, man skal ikke kunne køre på frihjul og så samtidig nyde godt af klubben, eller den reklame en god hitliste placering kan give. Arne Finsen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal Ændringsforslag til vedtagelse på Basset Klubbens generalforsamling 2008 Bestyrelsen stiller herved følgende ændringsforslag til Arne Finsen s forslag: Årsgaverne, som gives til det tre højst placerede på hitlisten ved årsafslutningen, kan kun uddeles til medlemmer af Basset Klubben. Ikke medlemmer, får fremover kun diplomet udleveret. Bestyrelsen

7 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N 7 Formandens/Bestyrelsens beretning 2007 Så er der igen gået et år, og tiden er inde, til at skrive beretningen for året 2007, en beretning som bliver min sidste i denne omgang, da jeg holder som formand ved generalforsamlingens afslutning, og trækker mig samtidig fra bestyrelsen, og holder helt når diverse korrespondance og materiale er afviklet. Men tilbage til beretningen: Det blev et år som heldigvis har været rimeligt stille, om det så skyldes at man nu har fået mere rutine med udstillingsarbejdet, er da muligt. Men det var meget ekstraarbejde der blev lagt på formand og kasserer ved Bent Rasmussen sygdom i foråret 2006, det er et problem som må løses på eller efter generalforsamlingen. Som jeg skrev sidste år, så er det jo fritidsarbejde, og det skal helst være en fornøjelse at arbejde i klubregi, og ikke en pligt og plage. Men som de foregående år, har igen været vores udstillinger, som er rygraden i klubbens aktiviteter, og antallet af udstillinger er øget med nogle fællesudstillinger. Jeg skrev sidste år, at det var helt galt med opbakningen til arbejdet i regionerne, og det er bestemt ikke blevet bedre det sidste år. Jeg tager hatten af for vores regionsledere rundt i landet, for det må nogle gange være surt arbejde. I sommer havde vi en stand på dyrskuet i Roskilde, hvor vi viste vores racer frem. En særlig god og positiv oplevelse har været Vi med Hund messen, hvor klubben havde en stand. De der tog slæbet for klubben var: Jan, Henk, Birgit, Uffe, Grete, Jens og Mette Der var rigtig mange besøgende i vores stand, og personalet fik snakket med rigtig mange mennesker. Vi har planer om at deltage igen i 2008 Jeg har, som de foregående år, delt beretningen op i blokke, så er det hele mere overskueligt. Udstillinger Som tidligere år, er det udstillingerne der giver overskuddet i klubbens regnskaber. Vi har i 2007 holdt 7 udstillinger i eget regi, og været med ved de 3 fællesudstillinger i Stepping, Silkeborg og Næstved. Her i år er der også en fællesudstilling i Års, og når så DKK Udstillede hunde : (213) Petit Basset Griffon Vendéen: (130) Grand Basset Griffon Vendéen: (8) Basset Fauve De Bretagne: (77) Basset Artesien Normand: (13) Basset Bleu de Gascogne:... 0 (2) I alt 475 (412) holder dobbeltudstillinger og så kredsudstillingerne, så er der udstillinger nok at vælge i mellem. Dertil kommer så de udenlandske udstillinger, som flere af os deltager på. Ved nedenstående gennemgang af udstillede hunde på klubbens egne udstillinger, er resultatet som nedenstående: Trods nedgang i antallet udstillede hunde i nogle af vore racer, har der været en pæn fremgang i det samlede antal af udstillede hunde, hvilket gavner klubbens samlede økonomi. Klubben kamera har igen i 2007, været betjent af Jan Jensen, med velvillig bistand af Henk Møller Rasmussen og Jette Ramvad. Udstillingskataloget Som noget nyt, vil kataloget i løbet af foråret, blive trykt i farver, og bestyrelsen vil drøfte muligheden for at tegne annoncer med f.eks. salg af hvalpe. Mere om det senere. Regionerne Det er fortsat flest af Tordenskjolds soldater der møder frem til arrangementerne i regionerne, og som jeg har skrevet tidligere, er det er utroligt vigtigt, at man som opdrætter ta r sig sammen bare en gang imellem, og så se at få fat i hvalpekøberne, og få dem med ud til de aktiviteter der foregår lokalt. Så kan interessen for at udstille måske komme ved snak med de øvrige deltagere på traveturen. Men igen en

8 8 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N stor tak til regionslederne for deres udholdenhed med arrangementerne, trods den manglende tilslutning. PS. Vi mangler en regionsleder på Sjælland, da Henk Møller Rasmussen, har valgt at stoppe her ved årsskiftet. Men også i år en gennemgang af de enkelte regioners aktiviteter, så i kan se, at der, trods alt, er liv i regionerne: NORDJYLLAND: Regionsleder:Hanne Christensen 15. april: Forårstur til Den Tilsandede Kirke ved Skagen. 19. august: Sommertue ved Gjøl. 2. december: Juletur til Slotsved Skov, derefter gløgg og æbleskiver og pakkefest. MIDTJYLLAND: Regionsleder: Vibeke Krogsgaard 25. marts: Forårstur i Løvbakkeskoven i Herning. 7. oktober: Efterårstur til en hundeskov i Haunstrup. 1. december: Juletur til Hjerl Hede. SYDJYLLAND: Regionsleder: Agathe Refslund 3. marts: Gåtur på Rømø. 1. juli: Gåtur ved Jels Voldsted. 22. september: Efterårstur ved Høruphav på Als. FYN: Regionsleder: Mette Aunsberg og Jens E. Sørensen 14. april: Forårstur i Nyborg langs Storebælt. 6. oktober: Gåtur på Fyns Hoved. 2. december: Juletur ved Langesø.. SJÆLLAND: Regionsleder: Henk Møller Rasmussen 22. april: Forårstur i Lille Hareskov. 7. oktober: Løvfaldstur i Slotsparken i Hillerød. 2. december: Juletur i Boserup Skov ved Roskilde. Medlemsudviklingen Den 31. december 2007 var der 556 medlemmer, en lille tilbagegang på 13 medlemmer, men dog det trediehøjeste medlemstal de sidste 11 år. Medlemstallet dækker over følgende: 397 rigtige medlemmer, deraf 6 fra udlandet, 159 husstandsmedlemmer. Men gennemsnittet har over de sidste 11 år været på lige knap 522 medlemmer, så medlemstallet er meget stabilt. Nedenfor kan du se tallene: Det er, som nævnt før, ret vigtigt, at vi får hvalpekøberne meldt ind i klubben, men lige så vigtigt at opdrætterne følger op, og efterfølgende får dem med til de arrangementer, ringtræning, skuer og udstillinger der er, så de får snust lidt til atmosfæren i klubben, og så må vi håbe at de så bliver hængende. Medlemsadministrationen har været administreret af Gitte Mathiasen, og det har fungeret rigtigt godt, dog med lidt hjælp fra kassereren i starten. Internet / hjemmesiden Her er det Henk Møller Rasmussen der fortsat trækker det store læs med at opdaterer hjemmesiden. og Jens E. Sørensen er bestyrelsens mand på området. Det er der ikke de store ændringer eller fornyelser der er sket det sidste år, det er vel også snart tiden, hvor vi skal til at tænke på et nyt design på hjemmesiden, alting ændre sig løbende, og det bør hjemmesiden nok også gøre. Her i løbet af foråret kan vi igen forvente en opdatering af vores championbog med Igen en stor tak til Henk og Birgit for deres arbejde med hjemmeside og championbog Hvalpeanvisningen og hitlisten Igen i år, kan det oplyses at tingene fortsat i faste rammer, Birgit Ammitzbøl har de sidste mange år, administreret hvalpe- og ældre hundeanvisningen godt og seriøst. Hun har nu også arbejdet med at administrerer Hitlisten, hvor alle kritikker og præmielister skal gennemgås, inden de sendes videre til DKK. En stor tak for hjælpen, til det store arbejde det er. Basset Bladet Karin C. Andersens har det praktiske arbejde med bladet, og der har, som der altid er, været et par smuttere, men det kan lige så godt være min fejl,

9 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N 9 da jeg også læser korrektur på bladet. Vi har i bestyrelsen et ønske om større billeder i bladet, men det kræver en bedre billedkvalitet, så jeg nævner det lige igen: De foto der bliver sendt til bladet SKAL være 300 DPI / 1 mb / 100 K, ellers er de ikke store nok. Men generelt mener jeg vi har et lille godt og pænt blad, hvor der stadig mangler flere indlæg fra Jer almindelige medlemmer, for der er jo meget omkring udstillingsfolket, som jo også er de mest aktive i klubben. Selv om vi har sat annonceprisen ned til ½ pris, er der ikke kommet væsentligt flere annoncer, men det er midt håb at flere opdrættere og andre annoncører vil bruge bladet til reklame, der er jo stadig andre end udstillingsfolket der læser Basset Bladet. Schweiss 2007 var et spændende år for schweissarbejdet, 1. januar trådte de nye prøveregler i kraft, hvilket betød at alle hunde med DKK stambog nu kunne deltage ved schweissprøver. Det som har fået tørst betydning for vore racer er dog, at man nu kan aflægge prøver på alle sportyper ( 400m x 3 t, 400m x 20 t, 1000m x 20 t og 1000m x 40 t ) uden at man skal fremvise jagttegn. Dette har betydet at der er blevet mere at stræbe efter også for alm. hundesports interesserede. Vi har nu haft træning i Rønbjerg i næsten fire år, der har været opbakning af bassetracerne, men det kunne ønskes, at flere i fremtiden havde lyst deltage, bare for hundens skyld. Klubben kunne igen i år med stolthed modtage en hund med titlen INTCH, godt gået. Afslutning Det er mit håb, at der kan startes flere træningssteder op, i de kommende år rundt i landet, så flere kan deltage inden for en rimelig afstand. Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen/ klubben for Årets Freddie. Det er et dejligt skulderklap, som hjælper til med at holde modet oppe med arbejdet. Kurt Holck Du har nu læst formandens / bestyrelsens skriftlige beretning for året 2007, men der kan være ting som ikke er omtalt, men som du mener der skal oplyses om. Den mulighed har du, hvis du møder frem på generalforsamlingen, dels i den mundtlige beretning, hvor der er en yderlig orientering, men også ved at komme med spørgsmål, kommentarer og synspunkter til beretningen. Det er mit og bestyrelsens håb, at mange medlemmer møder op i Trekløver-hallen i Stepping, så vi kan få en saglig og konstruktiv generalforsamling. På bestyrelsens vegne Torben Mochau, Formand.

10 1 0 R E G N S K A B Regnskab for Resultatopgørelse for året 2007 regnskab Budget Budget Regnskab Kontingenter Udstillinger: Udstillingsgebyrer Katalogsalg Diverse indtægter Dommere Ringpersonale Fortæring Katalog & Kritik Halleje Porto Udstillingsledere Præmier, Rosetter m.v Udstillingsresultat Salg af Ting & Sager 0-83 Ting & Sager netto Internet Overskud af dressurkurser Underskud fra Regionerne Renteindtægter Indtægter i alt Bassetbladet udgifter Annonceindtægter Bladet i Alt Porto, bankgebyrer og papir Refusioner og fortæring Telefongodtgørelse Annonceudgifter 0 0 Vandrepræmier og årsgaver Småanskaf. Kamera småanskaf Databehandling Forsikringer Gaver m.v Lagerregulering pr Gebyrer div. Møder/Foreninger Sundhedsseminar Gravering EDB anlæg 0 Internet abonnement Udgifter i alt Årets resultat

11 R E G N S K A B 11 Aktiver Kassebeholdning Bankindestående Postgiro Udstillingskonto Fyn Nordjylland 0 0 Midtjylland 0-25 Sydjylland 0 0 Bladet Div. Mellemregninger Dressurudvalget Forudbetalte omkostninger 0 0 Ting & Sager, lager Beholdning af præmier Div. tilgodehavender Aktiver i alt Passiver Forudbetalt kontingent + udstil.gebyr Skyldige omkostninger Skyldig moms 0 0 Reg. til Egenkapital Gæld i alt Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt Passiver i Alt Regnskab er ikke revideret Torben Mochau Formand Hanne Christensen Kasserer

12 12 V a l g t i l b e s t y r e l s e n Valg til bestyrelsen 2008 Der afgår ordinært 3 bestyrelsesmedlemmer. Da det er besluttet i bestyrelsen, at formanden udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingens afslutning, skal der vælges yderligt et bestyrelsesmedlem. Derudover skal der vælges 2 suppleanter, da disse iht. lovene er på valg hvert år. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jens E. Sørensen (Modtager genvalg) Hanne Christensen (Modtager genvalg) Margareta Granqvist (Modtager genvalg) Følgende suppleanter er på valg: Helle Hansen Ved fristens udløb d. 1. februar er der indkommet følgende kandidater: KARIN C. ANDERSEN OPSTILLET AF: Hanne Christensen, Arne Finsen, Charlotte Rokkjær, Aage Johnsen og Birthe Johnsen. Præsentation af kandidaten: Jeg tillader mig at stille op til Basset Klubbens bestyrelse bl.a. fordi jeg nu føler mig klar efter 8 år som menigt medlem. Jeg har været bladansvarlig siden forår 2006, samt er med i Sundheds- & Velfærdsudvalget. Vil ikke ligefrem sige jeg lever og ånder for Basset Klubben, men dens ve og vel samt fremtid, betyder meget for mig. Min første fik jeg for 8 år siden og er nu den lykkelige ejer af 5 måske snart 6 dejlige Basser og ja, det er dem jeg lever og ånder for. (næst efter min datter ) Jeg deltager i de udstillinger jeg har mulighed for, hvilket både hunde og jeg nyder til fulde. Jeg har Opdrætteruddannelsen og et lille stueopdræt. I år 2007 blev jeg færdig med uddannelsen som Dyrlæge Exam. Hundemassør. Min daglige indtægt for at kunne underholde mine hunde tjener jeg ved mit arbejde som nattevagt på et plejehjem, samt i min klinik m/ Zoneterapi, Massage, Fodpleje og Hundemassage. Jeg håber I vil stemme på mig til valget. Med venlig hilsen, Karin C. Andersen Viborg. Bemærk venligst I henhold til klubbens love 8 stk. 4. Skal der IKKE afholdes afstemning blandt de opstillede kandidater til bestyrelsen, når der ikke er opstillet flere, end der skal vælges.

13 r e f e r at 13 Referat fra Bestyrelsesmødet den 3. februar 2008 Referat af bestyrelsesmøde i Basset Klubben søndag den 3. februar 2008, kl Tilstede Torben Mochau, Gitte Mathiasen, Margareta Granqvist, Hanne Christensen, Jens E. Sørensen, Helle Hansen og Mette Aunsberg Afbud fra: Jan Jensen 1. Godkendelse af sidste referat Godkendt uden bemærkninger. 2. Indkommen post Diverse skrivelser og mails blev gennemgået. 3. FDA Det fremtidige samarbejde og medlemskab af FDA blev på ny drøftet, og bestyrelsen var enige om at fastholde forslaget om udmeldelse til generalforsamlingen. 4. Generalforsamling 2008 Dirigent og lokaler er i orden. På valg er Hanne, Jens og Margareta, som alle modtager genvalg. Torben har besluttet at trække sig på generalforsamlingen. Det er stillet en kandidat Karin Andersen. Forslag til generalforsamlingen blev gennemgået. 5. Opfølgning af udstillinger / Jyllinge - Torben tjekker det endelige areal (kræmmermarked på de øvrige) / Knabstrup - Torben afklarer areal med Jan samt ringpersonale til den ene ring. - Jens undersøger præmiegaver Øvrige udstillinger i 2008 er ok. 6. Opfølgning af udstillinger 2009 Enkelte steder og dommere er endnu ikke helt på plads. 7. Nyt bedømmelsesforløb, hitliste, anmeldelsesblanket m.m. Forslag til ændring af pointsystemet til hitlisten blev gennemgået og drøftet. Det blev vedtaget at nedsætte et udvalg, som laver et udkast til et forbedret og mere enkelt pointsystem. 8. Hjemmesiden/Internet Anmeldelsesblanket vedr. tilmelding til udstilling vil ske via et link til hundeweb. 9. Basset Bladet Der er taget initiativer til nye tiltag i Basset Bladet. 10. Kørepenge / telefonpenge / afregninger Blev afregnet iflg. gældende regler. 11. Eventuelt Region Sjælland mangler ny regionsformand. Gitte laver en ny velkomstfolder. Forslag til etiske anbefalinger blev drøftet. Torben laver en opdateret mail-liste. Næste møde afholdes søndag den 30. marts 2008, kl hos formanden. Referat ved Mette Aunsberg

14 1 4 u d s t i l l i n g e r Certifikatudstilling Lørdag d. 3. maj 2008 afholder Basset Klubben certifikat-udstilling ved: Jyllinge-Hallen, Planetvej 35, 4040 Jyllinge. Dommer: Ringsekretær: Ringsteward: Søren Wesseltoft, Danmark. Ivan Madsen, Borup. Karin Madsen, Borup. Tilmelding SENEST d. 29. marts Ved for sen tilmelding tillægges et gebyr på kr. pr. hund. Vi forbeholder os retten til at afvise for sent tilmeldte hunde. Tilmelding til: Kasserer Hanne Christensen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal. Tlf.: Eller online via Basset Klubben s hjemmeside. VIGTIGT: Hvis du tilmelder online, vil du inden 8 dage modtage en bekræftelse på at din tilmelding er modtaget. Hvis det ikke sker, så kontakt ovenstående. Anmeldelsesblanketter ( kopier kan bruges ) rekvireres og sendes til ovenstående adresse. Anmeldelsesblanketter kan mailes ( husk at bede om en kvittering for modtagelsen). Ved bankoverførsel: BG-Bank reg.nr kontonr HUSK Very Special Show 2008 ved Knabstrup Hallen i Mørkøv d. 19. og 20. juli. Sæt allerede nu X i kalenderen Mere om udstillingen i næste nr. af Basset Bladet

15 å r e t s h u n d e 1 5 Basset Artesien Normand Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 KBHV07 Night-Bird s le Pot-au-Feu Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Tæve 1 DKKV07 Bessie de Bérénice 5 85 Opdr.: Maas, Holland Ejer: Bjørg Espelund, Gørding 2 Night-Bird s Soupe á la Tomate 3 63 Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev 3 Night-Bird s Cassis Givrés 3 50 Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Tæve Nr. Navn A afkom Point 1 DKCH KBHV02 KLBCH Night-Bird s Morue a la Creme Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev KBHV07 Night-Bird s le Pot-au-Feu 100 Night-Bird s Soupe á la Tomate 63 Årets opdrætter 1 Kennel Night-Bird s v/ Karin Neermann Pedersen, Gørlev KBHV07 Night-Bird s le Pot-au-Feu 100 Night-Bird s Soupe á la Tomate 63 Night-Bird s Cassis Givrés 50 DKCH KBHV04 KLBCH KBHV06 Night-Bird s Moules á la Fécampoise 40 Basset Fauve de Bretagne Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH KBHV03 KBHV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV07 Check Star s Usick Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup

16 1 6 å r e t s h u n d e 2 DKJUBV07 Boldos des Domaines de Keremma 5 99 Opdr.: Pascal Bescond, Frankrig Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup 3 JVV06 KBHV07 Shiroblam First Slip 4 92 Opdr.: P. A. Turton, England Ejer: Elisabeth Strömberg, Sverige Tæve 1 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup 2 DKCH Valseuse Opdr.: Regis Drapeau, Frankrig Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup 3 DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 5 93 Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup Årets senior Tæve 1 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha 2 31 Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup Årets veteran Tæve 1 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha 5 86 Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup Årets avlshund Han Nr. Navn A afkom Point 1 DKCH KBHV03 KBHV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV07 Check Star s Usick Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 93 DKCH Check Star s Xena 84 DKJUBV07 Sverdrups Questa 77 Check Star s Yo-Yo 71

17 å r e t s h u n d e 17 Tæve 1 DKCH KLBCH Check Star s Scharlet Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 93 DKCH Check Star s Xena 84 Årets opdrætter 1 Kennel Check Star v/ Uffe Jørgensen, Kværndrup DKCH KBHV03 KBHV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV07 Check Star s Usick 113 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha 111 DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 93 DKCH Check Star s Xena 84 Check Star s Yo-Yo 71 Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH SECH DKJUBV07 KLBCH Bobass Unicum Opdr.: Bodil Bossen, Sabro Ejer: Henk Møller Rasmussen & Birgit Ammitzbøll, Holbæk 2 DKCH DEVDHCH DECH KLBCH KBHV07 Bobass Rolls Royce Opdr.: Bodil Bossen, Sabro Ejer: Carsten Sandvad, Skanderborg 3 Cocio 5 90 Opdr.: Karina Brochmann, Broby Ejer: Gitte D. Mathiasen, Dronninglund Tæve 1 DKCH DKKV06 DKKV07 Swede Sun s Ingrid Opdr.: Paula & Richard Sunebring, Sverige Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev 2 DKCH DKVUBV07 Jentriol s Elvira Madigan 5 98 Opdr.: Hanne Christensen, Sindal Ejer: Hanne Christensen, Sindal 3 KBHV07 Axmos Rositta 5 96 Opdr.: Mogens Slot Hansen, Gadstrup Ejer: Mogens Slot Hansen, Gadstrup

18 1 8 å r e t s h u n d e Årets senior Han 1 DKCH NORV04 KLBCH KBHV05 DKKV05 Game Boy van Hollandheim 3 38 Opdr.: Carla Gerber, Holland Ejer: Karin C. Andersen, Viborg 2 DKCH SECH KLBCH Axmos Zorba 2 31 Opdr.: Mogens Slot Hansen, Gadstrup Ejer: Mogens Slot Hansen, Gadstrup Årets avlshund Han Nr. Navn A afkom Point 1 SECH Cheerwood s Poker Face Opdr.: Lisbeth og Anders Hjort, Sverige Ejer: Margareta Granqvist, Stepping DKCH DKJUBV07 Longbody s Jammer 85 DKCH Longbody s Jimmy Joo 69 Longbody s Minnie Mouse 48 DKCH Mochound s Anton 47 2 Bassbarr Missoni Opdr.: William Patrick O Loughlin Ejer: Bodil Bossen, Sabro Bobass Goliat 50 Bobass Garfield 35 Bobass Gosia 28 Tæve 1 Bobass the Night Queen Opdr.: Bodil Bossen, Sabro Ejer: Bodil Bossen, Sabro DKCH DKJUBV07 Bobass Daddy 84 Bobass Design 52 Bobass Goliat 50 Bobass Garfield 35 Bobass Gosia 28 2 Longbody s Humour Noir Opdr.: Margareta Granqvist, Stepping Ejer: Margareta Granqvist, Stepping DKCH DKJUBV07 Longbody s Jammer 85 DKCH Longbody s Jimmy Joo 69 DKCH FICH SECH NOCH Longbody s Diplomat 54 3 Mørkeberg s Nikita Opdr.: Nina Mørkeberg Smidt, Ringsted Ejer: Nina Mørkeberg Smidt, Ringsted DKCH Mørkeberg s Morgan 85 DKCH Mørkeberg s Stars and Stripes 71 Mørkeberg s Leonora Kristine 47

19 å r e t s h u n d e 1 9 Årets opdrætter 1 Kennel Bobass v/ Bodil Bossen, Sabro DKCH SECH DKJUBV07 KLBCH Bobass Unicum 109 DKCH DEVDHCH DECH KLBCH KBHV07 Bobass Rolls Royce 101 DKCH DKJUBV07 Bobass Daddy 84 Bobass Design 52 Bobass Goliat 50 2 Kennel Mørkeberg v/ Nina Mørkeberg Smidt, Ringsted DKCH Mørkeberg s Morgan 85 DKCH Mørkeberg s Rosa 82 DKCH Mørkeberg s Stars and Stripes 71 DKCH Mørkeberg s Maude 63 Mørkeberg s Leonora Kristine 47 3 Kennel Longbody v/ Margareta Granqvist, Christiansfeld DKCH DKJUBV07 Longbody s Jammer 85 DKCH Longbody s Jimmy Joo 69 DKCH FICH SECH NOCH Longbody s Diplomat 54 Longbody s Minnie Mouse 48 DKCH KLBCH Longbody s Pink Clouds 37 Grand Basset Griffon Vendeen Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH Arnold v. Tum-Tums Vriendjes Opdr.: Gwen Huikeshoven, Holland Ejer: Connie & Bent Rasmussen, Jægerspris 2 NLCH DKCH DKKV06 Bassbarr Hermitage 2 46 Opdr.: William Patrick O Loughlin Ejer: Gwen Huikeshoven, Holland 2 Tarmachan Danse de la Pluie 2 46 Opdr.: M. Maclaren & F. Buchanan, England Ejer: Lotte Hvid Ramsdal, Norge Tæve 1 DKCH DKJUBV07 DKKV07 Applause v. Tum-Tums Vriendjes 4 88 Opdr.: Gwen Huikeshoven, Holland Ejer: Gwen Huikeshoven, Holland 2 DKCH Jeca s Ninka de le Village 2 44 Opdr.: Jette Lindgren, Kirke Såby Ejer: Mette Buus Johannesen, Års 3 Newgrif American Pie 4 39 Opd.: Connie & Bent Rasmussen, Jægerspris Ejer: Connie & Bent Rasmussen, Jægerspris

20 2 0 å r e t s h u n d e Petit Basset Griffon Vendeen Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH FICH NORDJV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV06 DKJUBV07 KBHV07 Chouan Firecracker Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev 2 USCH DKCH DKJUBV07 DKKV07 Chouan Fish N Chips Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev 3 DKCH INTCH KBHV03 KLBCH Vickys Extra Vagance 5 86 Opdr.: Connie Johansen, Hirtshals Ejer: Jette Vind & Chr. Ramvad, Skive Tæve 1 DKCH NORDJV04 KBHV05 KBHV06 PLCH DKJUBV07 KBHV07 Chouan Fran Fine the Nanny Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev 2 DKCH Chouan Liberty Bell 5 97 Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gitte & Jan Jensen, Kastrup 3 DKCH KLBCH Peak s Royal Prestige 5 93 Opdr.: Karina & Peter Stenå, Ringsted Ejer: Karina & Peter Stenå, Ringsted Årets senior Han 1 DKCH INTCH KBHV03 KLBCH Vickys Extra Vagance 5 80 Opdr.: Connie Johansen, Hirtshals Ejer: Jette Vind & Chr. Ramvad, Skive Årets Veteran Han 1 DKCH Chouan Officer & Gentleman 2 28 Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Tæve 1 EUV98 DKCH FICH EUV99 EUVV06 KLBCH KBHV99 KBHV00 KBHV01 DKJUBV07 Morebess Gazelle de Tours 5 85 Opdr.: Per C. Knudsen, Christiansfeld Ejer: Karina og Peter Stenå, Ringsted

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011

Beslutning: Dagsorden godkendes som fremsendt + tilføjelse af nyt pkt. 3a: opfølgning på de 2 foregående referater i 2011 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2011 i Langhårsklubben Fredag den 17. juni 2011 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Kim Lybker, KL Leif Hansen, LH Jørgen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul

6. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt beretning fra jubilæumsfonden. Kasserer: Erling Juul Dagsorden i henhold til 12 Referat af DISK s generalforsamlingen den 30. marts 2012. 1. Valg af dirigent Valgt: Ole Søager ole@soeager.dk Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009

Jydsk Racekatte Klub. Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Jydsk Racekatte Klub Resultatopgørelse 2009 & Balance pr. 31. december 2009 Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Resultatopgørelse for 2009 4 Balance

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011)

Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Referat fra Dressur-udvalgsmøde Herlev 10. oktober 2011 (udsendt 26.10.2011) Tid og Sted: hos Nina Dige Vinther på Topasvej 20, Herlev Torsdag d. 6. oktober 2011 Kl. 18.30 MØDEDELTAGERE: Knud Hald (KH)

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012

Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Referat fra Bestyrelsesmøde 5/2012 Dato: 6. oktober 2012 kl. 09:00 Sted: Nordborggade 3, 2. tv, 2100 København Ø Fremmødt var hele bestyrelsen: Aage Jakobsen (AaJa) Michael Johansen (MiJo), Marie Louise

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere