Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen"

Transkript

1 NR forår 2008 Swede Sun s Polly Ejet af Torben Mochau Fra travetur på Vejle egnen

2 B e s t y r e l s e o g u d v a l g BESTYRELSEN FORMAND Torben Mochau Præstevej 10, Langskov, 7160 Tørring. Tlf (efter kl.18.00) NÆSTFORMAND Jan Jensen, Gambiavej 38, 2770 Kastrup. Tlf KASSERER / UDSTILLINGSLEDER Hanne Christensen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal. Tlf SEKRETÆR Mette Aunsberg Lunden 53, Bullerup, 5320 Agedrup. Tlf MEDLEMSADMINISTRATION: REGIONSFORMAND: Gitte D. Mathiasen. Mejsevej 2 D, 9330 Dronninglund. Tlf BESTYRELSESMEDLEM / FDA-KONTAKT Jens E. Sørensen, Svendborgvej 43, 5792 Årslev Tlf BESTYRELSESMEDLEM / DOMMERKONTAKT Margareta Granqvist, Langforte 9, Stepping, 6070 Christiansfeld Tlf suppleant Helle Hansen, Søkbækvej 35, Søkbæk, 9640 Farsø. Tlf SUPPLEANT: Pt. ingen HVALPEANVISNING Birgit Ammitzbøll, Fuglsvej 22, 4300 Holbæk. Tlf Diverse udvalg UDSTILLINGSUDVALG Jan Jensen, Hanne Christensen, Margareta Granqvist og Torben Mochau. DRESSURUDVALG: Lise Winter Hansen, tlf Laila Lysdal, tlf SCHWEISS-& DREVUDVALG Kurt Holck, tlf STANDARD-UDVALG Mogens Slot Hansen, tlf Per C. Knudsen, tlf Karin Neermann Pedersen, tlf SUNDHEDS- & VELFÆRDSUDv. Jan Jensen, Tlf Hanne Christensen, Tlf Karin C. Andersen, Tlf Jette Vind Ramvad, Tlf Birgitte Winter, Tlf INTERNETUDVALG Henk Møller Rasmussen, Tlf Jens E. Sørensen, tlf REGIONERNE Nord-Jylland Hanne Christensen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal. Tlf Midt-jylland Vibeke Krogsgaard, Søparken 12, 6950 Ringkøbing Tlf Syd-Jylland Agathe Refslund Ladefoged, Skolevej 26, Nustrup, 6500 Vojens. tlf Fyn Jens E. Sørensen, Svendborgvej 43, 5792 Årslev. Tlf Mette Aunsberg, Lunden 53, 5320 Agedrup. Tlf Sjælland Pt. ingen ANNONCER: 200 kr. pr. 1/1 side 100 kr. pr. I/2 side 250 kr. for bagside Ved 4 hel-sider (155x225) ydes der 10% rabat. Anonncepriserne er inkl. billeder BLADPRISER Ekstra eksemplarer af Basset Bladet kan bestilles hos kassereren og koster 25,- kr. pr. stk. Hvalpe- & vinderbilleder: 50 kr. pr. stk. Dansk cert. Bedste Baby eller Bedste Hvalp på en dansk udstilling er GRATIS. DEADLINE Basset Bladet udkommer 4 gange årligt: 15. Marts, 15. Juni. 15. September og 15. December. Deadline er d. 31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober. Forside ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Torben Mochau Redaktør/ BLADANSVARLIG Karin C. Andersen, Sdr. Rindvej 118, Sdr. Rind 8800 Viborg Tlf.: TRYK Grafisk Hus, HJEMMESIDEN:

3 F R A F O R M A N D E N 3 Nyt bedømmelsesforløb fra 1. januar Der har været en del kritik af det nye pointsystem, og selv om bestyrelsen havde haft brave hundefolk, der er inde i point og placeringer, til at rette systemet til, er der efter den første udstilling påvist flere ting, som ikke var tiltænkt. Min holdning har været, at vi nu tog det første år, og så rettede systemet til inden næste sæson. Men vi har i bestyrelsen besluttet at nedsætte et udvalg (hurtigtarbejdende) til at komme med et nyt udspil, ud fra de skævheder der er påvist. Vi må så rette hitlisteplaceringerne ved første udstilling til efter det nye system. Jeg håber, at de der bliver spurgt, er villige til afsætte tid til en arbejdsdag for klubben, så vi får et pointsystem som flere, men nok ikke alle, finder mere retfærdigt. Jeg håber at vi kan have det klar til generalforsamlingen. FDA: Skal skal ikke..! Vi drøftede sidste år på generalforsamlingen, hvad vi egentlig fik ud af at være medlem af FDA, men ud over at deltage på udstillingen, var der hvis ikke mere vi gjorde brug af. Vi har her i år været lidt i krig med FDA omkring dommeren på udstillingen 1. maj. Vi havde bestilt Sven Lövenkjær til at dømme, og FDA havde sat John Finnich på dommerlisten. Vi har gjort indsigelse mod dette valg, ikke fordi vi har noget imod John, men vi mener at vi skulle ha Sven i gang med Basset-racerne, nu da han må dømme dem. FDA har besluttet at fastholde John Finnich som dommer, og bestyrelsen har derfor besluttet at stille et forslag til generalforsamlingen. om udmeldelse af FDA, og samtidig opfordre medlemmerne til at være opmærksom på bestyrelsens indstilling, hvis de agter at tilmelde deres hunde til udstillingen. Det er jo heller ikke fordi at vi mangler udstillinger, vi har i år en ny udstilling til oktober i Års, og igen sidst i november i Næstved Klubben s udstillingsprogram 2009 Udstillingsprogrammet for 2009 er blevet ændret, da DKK har besluttet at holde en dobbeltudstilling juni i Vejen. Vi havde regnet med at holde udstilling på Sjælland d. 13. juni, men den er nu aflyst. Vi holder i stedet udstilling ved Hårlev-hallen d. 15. august i forbindelse med DKK udstillingen i Hillerød. Årsprogrammet vil løbende blive opdateret, efterhånden som vi får de sidste dommere på plads. Generalforsamlingen Husk at tilmelde dig spisningen ved generalforsamlingen i Stepping, på tlf efter kl eller på mail: Torben Mochau. R e t n i n g s l i n e r f o r m at e r i a l e t i l b a s s e t b l a d e t Der kan ikke annonceres med placeringer fra Årskonkurrencen, før disse er blevet offentliggjort på hjemmesiden. Alt materiale skal indleveres i A4 størrelse. Indlæg, der indsendes uden fuldt navn, adresse samt underskrift, kan ikke optages i Basset Bladet. Redaktøren forbeholder sig ret til at udskyde indkommet materiale til et efterfølgende nummer. Annoncer, som ikke er betalt inden deadline, vil IKKE blive bragt i Basset Bladet. Gengivelse af Basset Bladets indhold er kun tilladt i ikke-kommercielt øjemed og kun med kildeangivelse. Basset Bladet udkommer 4 gange årligt. Artikler og læser-breve m.v. udtrykker ikke nødvendigvis bestyrelsens eller redaktørens mening og holdning. Spørgsmål vedr. medlemskab, såsom adresseændring, manglende blade o.s.v. bedes rettes til: Gitte D. Mathiasen. Mejsevej 2 D, 9330 Dronninglund. Mail: Tlf

4 Det er med sorg, at vi i Basset Klubben har modtaget meddelelsen om, at vort mangeårige medlem HENRY SMIDT ikke længere er i blandt os. Han sov stille ind d. 1. februar 2008, efter længere tids svær sygdom. Vi vil savne Henry s lune humor og gode humør på vores udstillinger, og vore tanker går til Nina, i den svære tid som kommer. Æret være Henry s minde..! P.k.v. Torben Mochau Nekrolog Et af Basset Klubbens mange årige medlemmer Henry Smidt, Kennel Mørkeberg, er efter længere tids sygdom afgået ved døden i sit hjem i Kværkeby, ved Ringsted. Henry der i Maj måned fejrede sit guldbryllup med Nina, døde stille og roligt omgivet af sin familie fredag den 1. februar 2008, 72 år gammel. Henry og Nina fik deres første i 1981 og var fra første færd aktive i Basset Klubben, som opdrættere og udstillere. Henry var for år tilbage medlem af Basset Klubbens bestyrelse og i en længere periode regionsformand på sjælland. Mange af vi gamle husker når han arrangerede skuer i Hedehusene, hans skovture med kaffe og hjemmebagt kage og ikke mindst julestuen i hjemmet i Kværkeby. Basserne det var Nina s! Men man skal ikke tage fejl, Henry var lige så interesseret og glad for hundene som Nina og bakkede 100% op om hendes interesse for avl og udstilling. Henry var et udadvendt og hjælpsomt menneske der aldrig sagde nej, hvis man havde brug for en hjælpende hånd, et godt råd eller bare en snak. På vore udstillinger så man ofte Henry i snak, med såvel nye som gamle udstillere og mange nye medlemmer har fået deres første indtryk af klubben gennem ham. Henry var en glad mand, der gerne holdt både en stor og en lille fest og mange af klubbens medlemmer har deltaget i runde eller halvrunde fødselsdage i hjemmet i Kværkeby. Henry havde set frem til flere gode år som pensionist, sådan skulle det desværre ikke gå. Æret være Henry Smidt s Minde. Aksel Hansen Tak Tak er kun et fattigt ord. Men den varme og kærlige opmærksomhed der blev vist os under Henry s sygdom og død er helt uforglemmelig. Tak for alle søde ord og støtte. Tak for det store fremmøde ved Henry s bisættelse. Tak for blomster, kranse og pengegave. Tusind tak og varme tanker fra Nina.

5 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N Spisning før generalforsamlingen D. 5. APRIL VED TREKLØVER-HALLEN Efter udstillingen ved Trekløver Hallen, er der arrangeret spisning i cafeteriaet kl Menu: Wienersnitsel m. brasede kartofler og ærter. Pris: kr. Tilmelding til formanden på efter kl eller SENEST D. 30. MARTS Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Basset Klubben Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. april 2008 kl i Trekløver-Hallen, Sdr. Allé 30, Stepping, 6070 Christiansfeld. Dagsorden ifølge lovene. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af 2 stemmetællere. 4. Formandens beretning. 5. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. (decharge.) 6. Bestyrelsen forelægger budget for det kommende år, herunder fastsættelse af næste års kontingent. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Offentliggørelse af valgets resultat. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt. På valg er: Jens E. Sørensen (Modtager genvalg) Hanne Christensen (Modtager genvalg) Margareta Granqvist (Modtager genvalg) (Da formanden trækker sig, skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.) P.b.v. Torben Mochau.

6 6 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N Forslag til generalforsamlingen 2008 FORSLAG: En enig bestyrelse foreslår, at Basset Klubben melder sig ud af FDA snarest muligt. BEGRUNDELSE: Der var flere, der spurgte på sidste generalforsamling, hvad vi får ud af vores medlemskab af FDA, og hvad vi kan bruge FDA til.cbestyrelsen har derfor efter længere overvejelser med for og imod valgt at indstille til generalforsamlingen, at vi melder os ud, da vi ikke mener, at vi kan bruge FDA optimalt. Udover den årlige udstilling er der ingen aktiviteter, som vore medlemmer deltager i. Vi har flere år i træk foreslået dommere til udstillingerne, som alle er blevet afslået, hvilket rent økonomisk ikke burde være noget problem, da FDA har en meget sund økonomi. Bestyrelsen har den holdning, at vi så hellere selv vil prioritere vores egen klub og udstillinger. På bestyrelsens vegne Torben Mochau Forslag til vedtagelse på Basset Klubbens generalforsamling 2008 FORSLAG: Det foreslås herved, at det kun er hunde ejet af klubbens medlemmer der kan komme på klubbens hitliste, og at hunde der ikke er ejet af klubbens medlemmer ikke kan komme i betragtning til en placering på Hitlisten. Eventuelle hitliste point tæller kun med fra medlemskabet betalingsdato. Point opnået før etablering af medlemskabet kan ikke medregnes. BEGRUNDELSE: Jeg mener, at det ikke kan være meningen at ikke medlemmer skal kunne tage hitliste placeringer fra dem der er medlemmer og dermed støtter klubben, man skal være ydende for at kunne godt af at være på klubbens hitliste, man skal ikke kunne køre på frihjul og så samtidig nyde godt af klubben, eller den reklame en god hitliste placering kan give. Arne Finsen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal Ændringsforslag til vedtagelse på Basset Klubbens generalforsamling 2008 Bestyrelsen stiller herved følgende ændringsforslag til Arne Finsen s forslag: Årsgaverne, som gives til det tre højst placerede på hitlisten ved årsafslutningen, kan kun uddeles til medlemmer af Basset Klubben. Ikke medlemmer, får fremover kun diplomet udleveret. Bestyrelsen

7 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N 7 Formandens/Bestyrelsens beretning 2007 Så er der igen gået et år, og tiden er inde, til at skrive beretningen for året 2007, en beretning som bliver min sidste i denne omgang, da jeg holder som formand ved generalforsamlingens afslutning, og trækker mig samtidig fra bestyrelsen, og holder helt når diverse korrespondance og materiale er afviklet. Men tilbage til beretningen: Det blev et år som heldigvis har været rimeligt stille, om det så skyldes at man nu har fået mere rutine med udstillingsarbejdet, er da muligt. Men det var meget ekstraarbejde der blev lagt på formand og kasserer ved Bent Rasmussen sygdom i foråret 2006, det er et problem som må løses på eller efter generalforsamlingen. Som jeg skrev sidste år, så er det jo fritidsarbejde, og det skal helst være en fornøjelse at arbejde i klubregi, og ikke en pligt og plage. Men som de foregående år, har igen været vores udstillinger, som er rygraden i klubbens aktiviteter, og antallet af udstillinger er øget med nogle fællesudstillinger. Jeg skrev sidste år, at det var helt galt med opbakningen til arbejdet i regionerne, og det er bestemt ikke blevet bedre det sidste år. Jeg tager hatten af for vores regionsledere rundt i landet, for det må nogle gange være surt arbejde. I sommer havde vi en stand på dyrskuet i Roskilde, hvor vi viste vores racer frem. En særlig god og positiv oplevelse har været Vi med Hund messen, hvor klubben havde en stand. De der tog slæbet for klubben var: Jan, Henk, Birgit, Uffe, Grete, Jens og Mette Der var rigtig mange besøgende i vores stand, og personalet fik snakket med rigtig mange mennesker. Vi har planer om at deltage igen i 2008 Jeg har, som de foregående år, delt beretningen op i blokke, så er det hele mere overskueligt. Udstillinger Som tidligere år, er det udstillingerne der giver overskuddet i klubbens regnskaber. Vi har i 2007 holdt 7 udstillinger i eget regi, og været med ved de 3 fællesudstillinger i Stepping, Silkeborg og Næstved. Her i år er der også en fællesudstilling i Års, og når så DKK Udstillede hunde : (213) Petit Basset Griffon Vendéen: (130) Grand Basset Griffon Vendéen: (8) Basset Fauve De Bretagne: (77) Basset Artesien Normand: (13) Basset Bleu de Gascogne:... 0 (2) I alt 475 (412) holder dobbeltudstillinger og så kredsudstillingerne, så er der udstillinger nok at vælge i mellem. Dertil kommer så de udenlandske udstillinger, som flere af os deltager på. Ved nedenstående gennemgang af udstillede hunde på klubbens egne udstillinger, er resultatet som nedenstående: Trods nedgang i antallet udstillede hunde i nogle af vore racer, har der været en pæn fremgang i det samlede antal af udstillede hunde, hvilket gavner klubbens samlede økonomi. Klubben kamera har igen i 2007, været betjent af Jan Jensen, med velvillig bistand af Henk Møller Rasmussen og Jette Ramvad. Udstillingskataloget Som noget nyt, vil kataloget i løbet af foråret, blive trykt i farver, og bestyrelsen vil drøfte muligheden for at tegne annoncer med f.eks. salg af hvalpe. Mere om det senere. Regionerne Det er fortsat flest af Tordenskjolds soldater der møder frem til arrangementerne i regionerne, og som jeg har skrevet tidligere, er det er utroligt vigtigt, at man som opdrætter ta r sig sammen bare en gang imellem, og så se at få fat i hvalpekøberne, og få dem med ud til de aktiviteter der foregår lokalt. Så kan interessen for at udstille måske komme ved snak med de øvrige deltagere på traveturen. Men igen en

8 8 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N stor tak til regionslederne for deres udholdenhed med arrangementerne, trods den manglende tilslutning. PS. Vi mangler en regionsleder på Sjælland, da Henk Møller Rasmussen, har valgt at stoppe her ved årsskiftet. Men også i år en gennemgang af de enkelte regioners aktiviteter, så i kan se, at der, trods alt, er liv i regionerne: NORDJYLLAND: Regionsleder:Hanne Christensen 15. april: Forårstur til Den Tilsandede Kirke ved Skagen. 19. august: Sommertue ved Gjøl. 2. december: Juletur til Slotsved Skov, derefter gløgg og æbleskiver og pakkefest. MIDTJYLLAND: Regionsleder: Vibeke Krogsgaard 25. marts: Forårstur i Løvbakkeskoven i Herning. 7. oktober: Efterårstur til en hundeskov i Haunstrup. 1. december: Juletur til Hjerl Hede. SYDJYLLAND: Regionsleder: Agathe Refslund 3. marts: Gåtur på Rømø. 1. juli: Gåtur ved Jels Voldsted. 22. september: Efterårstur ved Høruphav på Als. FYN: Regionsleder: Mette Aunsberg og Jens E. Sørensen 14. april: Forårstur i Nyborg langs Storebælt. 6. oktober: Gåtur på Fyns Hoved. 2. december: Juletur ved Langesø.. SJÆLLAND: Regionsleder: Henk Møller Rasmussen 22. april: Forårstur i Lille Hareskov. 7. oktober: Løvfaldstur i Slotsparken i Hillerød. 2. december: Juletur i Boserup Skov ved Roskilde. Medlemsudviklingen Den 31. december 2007 var der 556 medlemmer, en lille tilbagegang på 13 medlemmer, men dog det trediehøjeste medlemstal de sidste 11 år. Medlemstallet dækker over følgende: 397 rigtige medlemmer, deraf 6 fra udlandet, 159 husstandsmedlemmer. Men gennemsnittet har over de sidste 11 år været på lige knap 522 medlemmer, så medlemstallet er meget stabilt. Nedenfor kan du se tallene: Det er, som nævnt før, ret vigtigt, at vi får hvalpekøberne meldt ind i klubben, men lige så vigtigt at opdrætterne følger op, og efterfølgende får dem med til de arrangementer, ringtræning, skuer og udstillinger der er, så de får snust lidt til atmosfæren i klubben, og så må vi håbe at de så bliver hængende. Medlemsadministrationen har været administreret af Gitte Mathiasen, og det har fungeret rigtigt godt, dog med lidt hjælp fra kassereren i starten. Internet / hjemmesiden Her er det Henk Møller Rasmussen der fortsat trækker det store læs med at opdaterer hjemmesiden. og Jens E. Sørensen er bestyrelsens mand på området. Det er der ikke de store ændringer eller fornyelser der er sket det sidste år, det er vel også snart tiden, hvor vi skal til at tænke på et nyt design på hjemmesiden, alting ændre sig løbende, og det bør hjemmesiden nok også gøre. Her i løbet af foråret kan vi igen forvente en opdatering af vores championbog med Igen en stor tak til Henk og Birgit for deres arbejde med hjemmeside og championbog Hvalpeanvisningen og hitlisten Igen i år, kan det oplyses at tingene fortsat i faste rammer, Birgit Ammitzbøl har de sidste mange år, administreret hvalpe- og ældre hundeanvisningen godt og seriøst. Hun har nu også arbejdet med at administrerer Hitlisten, hvor alle kritikker og præmielister skal gennemgås, inden de sendes videre til DKK. En stor tak for hjælpen, til det store arbejde det er. Basset Bladet Karin C. Andersens har det praktiske arbejde med bladet, og der har, som der altid er, været et par smuttere, men det kan lige så godt være min fejl,

9 F R A F O R M A N D E N o g B E S T Y R E L S E N 9 da jeg også læser korrektur på bladet. Vi har i bestyrelsen et ønske om større billeder i bladet, men det kræver en bedre billedkvalitet, så jeg nævner det lige igen: De foto der bliver sendt til bladet SKAL være 300 DPI / 1 mb / 100 K, ellers er de ikke store nok. Men generelt mener jeg vi har et lille godt og pænt blad, hvor der stadig mangler flere indlæg fra Jer almindelige medlemmer, for der er jo meget omkring udstillingsfolket, som jo også er de mest aktive i klubben. Selv om vi har sat annonceprisen ned til ½ pris, er der ikke kommet væsentligt flere annoncer, men det er midt håb at flere opdrættere og andre annoncører vil bruge bladet til reklame, der er jo stadig andre end udstillingsfolket der læser Basset Bladet. Schweiss 2007 var et spændende år for schweissarbejdet, 1. januar trådte de nye prøveregler i kraft, hvilket betød at alle hunde med DKK stambog nu kunne deltage ved schweissprøver. Det som har fået tørst betydning for vore racer er dog, at man nu kan aflægge prøver på alle sportyper ( 400m x 3 t, 400m x 20 t, 1000m x 20 t og 1000m x 40 t ) uden at man skal fremvise jagttegn. Dette har betydet at der er blevet mere at stræbe efter også for alm. hundesports interesserede. Vi har nu haft træning i Rønbjerg i næsten fire år, der har været opbakning af bassetracerne, men det kunne ønskes, at flere i fremtiden havde lyst deltage, bare for hundens skyld. Klubben kunne igen i år med stolthed modtage en hund med titlen INTCH, godt gået. Afslutning Det er mit håb, at der kan startes flere træningssteder op, i de kommende år rundt i landet, så flere kan deltage inden for en rimelig afstand. Jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen/ klubben for Årets Freddie. Det er et dejligt skulderklap, som hjælper til med at holde modet oppe med arbejdet. Kurt Holck Du har nu læst formandens / bestyrelsens skriftlige beretning for året 2007, men der kan være ting som ikke er omtalt, men som du mener der skal oplyses om. Den mulighed har du, hvis du møder frem på generalforsamlingen, dels i den mundtlige beretning, hvor der er en yderlig orientering, men også ved at komme med spørgsmål, kommentarer og synspunkter til beretningen. Det er mit og bestyrelsens håb, at mange medlemmer møder op i Trekløver-hallen i Stepping, så vi kan få en saglig og konstruktiv generalforsamling. På bestyrelsens vegne Torben Mochau, Formand.

10 1 0 R E G N S K A B Regnskab for Resultatopgørelse for året 2007 regnskab Budget Budget Regnskab Kontingenter Udstillinger: Udstillingsgebyrer Katalogsalg Diverse indtægter Dommere Ringpersonale Fortæring Katalog & Kritik Halleje Porto Udstillingsledere Præmier, Rosetter m.v Udstillingsresultat Salg af Ting & Sager 0-83 Ting & Sager netto Internet Overskud af dressurkurser Underskud fra Regionerne Renteindtægter Indtægter i alt Bassetbladet udgifter Annonceindtægter Bladet i Alt Porto, bankgebyrer og papir Refusioner og fortæring Telefongodtgørelse Annonceudgifter 0 0 Vandrepræmier og årsgaver Småanskaf. Kamera småanskaf Databehandling Forsikringer Gaver m.v Lagerregulering pr Gebyrer div. Møder/Foreninger Sundhedsseminar Gravering EDB anlæg 0 Internet abonnement Udgifter i alt Årets resultat

11 R E G N S K A B 11 Aktiver Kassebeholdning Bankindestående Postgiro Udstillingskonto Fyn Nordjylland 0 0 Midtjylland 0-25 Sydjylland 0 0 Bladet Div. Mellemregninger Dressurudvalget Forudbetalte omkostninger 0 0 Ting & Sager, lager Beholdning af præmier Div. tilgodehavender Aktiver i alt Passiver Forudbetalt kontingent + udstil.gebyr Skyldige omkostninger Skyldig moms 0 0 Reg. til Egenkapital Gæld i alt Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt Passiver i Alt Regnskab er ikke revideret Torben Mochau Formand Hanne Christensen Kasserer

12 12 V a l g t i l b e s t y r e l s e n Valg til bestyrelsen 2008 Der afgår ordinært 3 bestyrelsesmedlemmer. Da det er besluttet i bestyrelsen, at formanden udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingens afslutning, skal der vælges yderligt et bestyrelsesmedlem. Derudover skal der vælges 2 suppleanter, da disse iht. lovene er på valg hvert år. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jens E. Sørensen (Modtager genvalg) Hanne Christensen (Modtager genvalg) Margareta Granqvist (Modtager genvalg) Følgende suppleanter er på valg: Helle Hansen Ved fristens udløb d. 1. februar er der indkommet følgende kandidater: KARIN C. ANDERSEN OPSTILLET AF: Hanne Christensen, Arne Finsen, Charlotte Rokkjær, Aage Johnsen og Birthe Johnsen. Præsentation af kandidaten: Jeg tillader mig at stille op til Basset Klubbens bestyrelse bl.a. fordi jeg nu føler mig klar efter 8 år som menigt medlem. Jeg har været bladansvarlig siden forår 2006, samt er med i Sundheds- & Velfærdsudvalget. Vil ikke ligefrem sige jeg lever og ånder for Basset Klubben, men dens ve og vel samt fremtid, betyder meget for mig. Min første fik jeg for 8 år siden og er nu den lykkelige ejer af 5 måske snart 6 dejlige Basser og ja, det er dem jeg lever og ånder for. (næst efter min datter ) Jeg deltager i de udstillinger jeg har mulighed for, hvilket både hunde og jeg nyder til fulde. Jeg har Opdrætteruddannelsen og et lille stueopdræt. I år 2007 blev jeg færdig med uddannelsen som Dyrlæge Exam. Hundemassør. Min daglige indtægt for at kunne underholde mine hunde tjener jeg ved mit arbejde som nattevagt på et plejehjem, samt i min klinik m/ Zoneterapi, Massage, Fodpleje og Hundemassage. Jeg håber I vil stemme på mig til valget. Med venlig hilsen, Karin C. Andersen Viborg. Bemærk venligst I henhold til klubbens love 8 stk. 4. Skal der IKKE afholdes afstemning blandt de opstillede kandidater til bestyrelsen, når der ikke er opstillet flere, end der skal vælges.

13 r e f e r at 13 Referat fra Bestyrelsesmødet den 3. februar 2008 Referat af bestyrelsesmøde i Basset Klubben søndag den 3. februar 2008, kl Tilstede Torben Mochau, Gitte Mathiasen, Margareta Granqvist, Hanne Christensen, Jens E. Sørensen, Helle Hansen og Mette Aunsberg Afbud fra: Jan Jensen 1. Godkendelse af sidste referat Godkendt uden bemærkninger. 2. Indkommen post Diverse skrivelser og mails blev gennemgået. 3. FDA Det fremtidige samarbejde og medlemskab af FDA blev på ny drøftet, og bestyrelsen var enige om at fastholde forslaget om udmeldelse til generalforsamlingen. 4. Generalforsamling 2008 Dirigent og lokaler er i orden. På valg er Hanne, Jens og Margareta, som alle modtager genvalg. Torben har besluttet at trække sig på generalforsamlingen. Det er stillet en kandidat Karin Andersen. Forslag til generalforsamlingen blev gennemgået. 5. Opfølgning af udstillinger / Jyllinge - Torben tjekker det endelige areal (kræmmermarked på de øvrige) / Knabstrup - Torben afklarer areal med Jan samt ringpersonale til den ene ring. - Jens undersøger præmiegaver Øvrige udstillinger i 2008 er ok. 6. Opfølgning af udstillinger 2009 Enkelte steder og dommere er endnu ikke helt på plads. 7. Nyt bedømmelsesforløb, hitliste, anmeldelsesblanket m.m. Forslag til ændring af pointsystemet til hitlisten blev gennemgået og drøftet. Det blev vedtaget at nedsætte et udvalg, som laver et udkast til et forbedret og mere enkelt pointsystem. 8. Hjemmesiden/Internet Anmeldelsesblanket vedr. tilmelding til udstilling vil ske via et link til hundeweb. 9. Basset Bladet Der er taget initiativer til nye tiltag i Basset Bladet. 10. Kørepenge / telefonpenge / afregninger Blev afregnet iflg. gældende regler. 11. Eventuelt Region Sjælland mangler ny regionsformand. Gitte laver en ny velkomstfolder. Forslag til etiske anbefalinger blev drøftet. Torben laver en opdateret mail-liste. Næste møde afholdes søndag den 30. marts 2008, kl hos formanden. Referat ved Mette Aunsberg

14 1 4 u d s t i l l i n g e r Certifikatudstilling Lørdag d. 3. maj 2008 afholder Basset Klubben certifikat-udstilling ved: Jyllinge-Hallen, Planetvej 35, 4040 Jyllinge. Dommer: Ringsekretær: Ringsteward: Søren Wesseltoft, Danmark. Ivan Madsen, Borup. Karin Madsen, Borup. Tilmelding SENEST d. 29. marts Ved for sen tilmelding tillægges et gebyr på kr. pr. hund. Vi forbeholder os retten til at afvise for sent tilmeldte hunde. Tilmelding til: Kasserer Hanne Christensen, Danmarksgade 122, 9870 Sindal. Tlf.: Eller online via Basset Klubben s hjemmeside. VIGTIGT: Hvis du tilmelder online, vil du inden 8 dage modtage en bekræftelse på at din tilmelding er modtaget. Hvis det ikke sker, så kontakt ovenstående. Anmeldelsesblanketter ( kopier kan bruges ) rekvireres og sendes til ovenstående adresse. Anmeldelsesblanketter kan mailes ( husk at bede om en kvittering for modtagelsen). Ved bankoverførsel: BG-Bank reg.nr kontonr HUSK Very Special Show 2008 ved Knabstrup Hallen i Mørkøv d. 19. og 20. juli. Sæt allerede nu X i kalenderen Mere om udstillingen i næste nr. af Basset Bladet

15 å r e t s h u n d e 1 5 Basset Artesien Normand Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 KBHV07 Night-Bird s le Pot-au-Feu Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Tæve 1 DKKV07 Bessie de Bérénice 5 85 Opdr.: Maas, Holland Ejer: Bjørg Espelund, Gørding 2 Night-Bird s Soupe á la Tomate 3 63 Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev 3 Night-Bird s Cassis Givrés 3 50 Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Tæve Nr. Navn A afkom Point 1 DKCH KBHV02 KLBCH Night-Bird s Morue a la Creme Opdr.: Karin Neermann Pedersen, Gørlev Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev KBHV07 Night-Bird s le Pot-au-Feu 100 Night-Bird s Soupe á la Tomate 63 Årets opdrætter 1 Kennel Night-Bird s v/ Karin Neermann Pedersen, Gørlev KBHV07 Night-Bird s le Pot-au-Feu 100 Night-Bird s Soupe á la Tomate 63 Night-Bird s Cassis Givrés 50 DKCH KBHV04 KLBCH KBHV06 Night-Bird s Moules á la Fécampoise 40 Basset Fauve de Bretagne Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH KBHV03 KBHV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV07 Check Star s Usick Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup

16 1 6 å r e t s h u n d e 2 DKJUBV07 Boldos des Domaines de Keremma 5 99 Opdr.: Pascal Bescond, Frankrig Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup 3 JVV06 KBHV07 Shiroblam First Slip 4 92 Opdr.: P. A. Turton, England Ejer: Elisabeth Strömberg, Sverige Tæve 1 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup 2 DKCH Valseuse Opdr.: Regis Drapeau, Frankrig Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup 3 DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 5 93 Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup Årets senior Tæve 1 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha 2 31 Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup Årets veteran Tæve 1 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha 5 86 Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup Årets avlshund Han Nr. Navn A afkom Point 1 DKCH KBHV03 KBHV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV07 Check Star s Usick Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 93 DKCH Check Star s Xena 84 DKJUBV07 Sverdrups Questa 77 Check Star s Yo-Yo 71

17 å r e t s h u n d e 17 Tæve 1 DKCH KLBCH Check Star s Scharlet Opdr.: Uffe Jørgensen, Kværndrup Ejer: Uffe Jørgensen, Kværndrup DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 93 DKCH Check Star s Xena 84 Årets opdrætter 1 Kennel Check Star v/ Uffe Jørgensen, Kværndrup DKCH KBHV03 KBHV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV07 Check Star s Usick 113 DKCH KLBCH KBHV06 DKKV06 Check Star s Tascha 111 DKCH KBHV05 Check Star s Xmira 93 DKCH Check Star s Xena 84 Check Star s Yo-Yo 71 Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH SECH DKJUBV07 KLBCH Bobass Unicum Opdr.: Bodil Bossen, Sabro Ejer: Henk Møller Rasmussen & Birgit Ammitzbøll, Holbæk 2 DKCH DEVDHCH DECH KLBCH KBHV07 Bobass Rolls Royce Opdr.: Bodil Bossen, Sabro Ejer: Carsten Sandvad, Skanderborg 3 Cocio 5 90 Opdr.: Karina Brochmann, Broby Ejer: Gitte D. Mathiasen, Dronninglund Tæve 1 DKCH DKKV06 DKKV07 Swede Sun s Ingrid Opdr.: Paula & Richard Sunebring, Sverige Ejer: Karin Neermann Pedersen, Gørlev 2 DKCH DKVUBV07 Jentriol s Elvira Madigan 5 98 Opdr.: Hanne Christensen, Sindal Ejer: Hanne Christensen, Sindal 3 KBHV07 Axmos Rositta 5 96 Opdr.: Mogens Slot Hansen, Gadstrup Ejer: Mogens Slot Hansen, Gadstrup

18 1 8 å r e t s h u n d e Årets senior Han 1 DKCH NORV04 KLBCH KBHV05 DKKV05 Game Boy van Hollandheim 3 38 Opdr.: Carla Gerber, Holland Ejer: Karin C. Andersen, Viborg 2 DKCH SECH KLBCH Axmos Zorba 2 31 Opdr.: Mogens Slot Hansen, Gadstrup Ejer: Mogens Slot Hansen, Gadstrup Årets avlshund Han Nr. Navn A afkom Point 1 SECH Cheerwood s Poker Face Opdr.: Lisbeth og Anders Hjort, Sverige Ejer: Margareta Granqvist, Stepping DKCH DKJUBV07 Longbody s Jammer 85 DKCH Longbody s Jimmy Joo 69 Longbody s Minnie Mouse 48 DKCH Mochound s Anton 47 2 Bassbarr Missoni Opdr.: William Patrick O Loughlin Ejer: Bodil Bossen, Sabro Bobass Goliat 50 Bobass Garfield 35 Bobass Gosia 28 Tæve 1 Bobass the Night Queen Opdr.: Bodil Bossen, Sabro Ejer: Bodil Bossen, Sabro DKCH DKJUBV07 Bobass Daddy 84 Bobass Design 52 Bobass Goliat 50 Bobass Garfield 35 Bobass Gosia 28 2 Longbody s Humour Noir Opdr.: Margareta Granqvist, Stepping Ejer: Margareta Granqvist, Stepping DKCH DKJUBV07 Longbody s Jammer 85 DKCH Longbody s Jimmy Joo 69 DKCH FICH SECH NOCH Longbody s Diplomat 54 3 Mørkeberg s Nikita Opdr.: Nina Mørkeberg Smidt, Ringsted Ejer: Nina Mørkeberg Smidt, Ringsted DKCH Mørkeberg s Morgan 85 DKCH Mørkeberg s Stars and Stripes 71 Mørkeberg s Leonora Kristine 47

19 å r e t s h u n d e 1 9 Årets opdrætter 1 Kennel Bobass v/ Bodil Bossen, Sabro DKCH SECH DKJUBV07 KLBCH Bobass Unicum 109 DKCH DEVDHCH DECH KLBCH KBHV07 Bobass Rolls Royce 101 DKCH DKJUBV07 Bobass Daddy 84 Bobass Design 52 Bobass Goliat 50 2 Kennel Mørkeberg v/ Nina Mørkeberg Smidt, Ringsted DKCH Mørkeberg s Morgan 85 DKCH Mørkeberg s Rosa 82 DKCH Mørkeberg s Stars and Stripes 71 DKCH Mørkeberg s Maude 63 Mørkeberg s Leonora Kristine 47 3 Kennel Longbody v/ Margareta Granqvist, Christiansfeld DKCH DKJUBV07 Longbody s Jammer 85 DKCH Longbody s Jimmy Joo 69 DKCH FICH SECH NOCH Longbody s Diplomat 54 Longbody s Minnie Mouse 48 DKCH KLBCH Longbody s Pink Clouds 37 Grand Basset Griffon Vendeen Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH Arnold v. Tum-Tums Vriendjes Opdr.: Gwen Huikeshoven, Holland Ejer: Connie & Bent Rasmussen, Jægerspris 2 NLCH DKCH DKKV06 Bassbarr Hermitage 2 46 Opdr.: William Patrick O Loughlin Ejer: Gwen Huikeshoven, Holland 2 Tarmachan Danse de la Pluie 2 46 Opdr.: M. Maclaren & F. Buchanan, England Ejer: Lotte Hvid Ramsdal, Norge Tæve 1 DKCH DKJUBV07 DKKV07 Applause v. Tum-Tums Vriendjes 4 88 Opdr.: Gwen Huikeshoven, Holland Ejer: Gwen Huikeshoven, Holland 2 DKCH Jeca s Ninka de le Village 2 44 Opdr.: Jette Lindgren, Kirke Såby Ejer: Mette Buus Johannesen, Års 3 Newgrif American Pie 4 39 Opd.: Connie & Bent Rasmussen, Jægerspris Ejer: Connie & Bent Rasmussen, Jægerspris

20 2 0 å r e t s h u n d e Petit Basset Griffon Vendeen Årets hunde Han Nr. Navn U udst. Total 1 DKCH FICH NORDJV04 KBHV05 DKKV05 KBHV06 DKKV06 DKJUBV07 KBHV07 Chouan Firecracker Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev 2 USCH DKCH DKJUBV07 DKKV07 Chouan Fish N Chips Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev 3 DKCH INTCH KBHV03 KLBCH Vickys Extra Vagance 5 86 Opdr.: Connie Johansen, Hirtshals Ejer: Jette Vind & Chr. Ramvad, Skive Tæve 1 DKCH NORDJV04 KBHV05 KBHV06 PLCH DKJUBV07 KBHV07 Chouan Fran Fine the Nanny Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev 2 DKCH Chouan Liberty Bell 5 97 Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gitte & Jan Jensen, Kastrup 3 DKCH KLBCH Peak s Royal Prestige 5 93 Opdr.: Karina & Peter Stenå, Ringsted Ejer: Karina & Peter Stenå, Ringsted Årets senior Han 1 DKCH INTCH KBHV03 KLBCH Vickys Extra Vagance 5 80 Opdr.: Connie Johansen, Hirtshals Ejer: Jette Vind & Chr. Ramvad, Skive Årets Veteran Han 1 DKCH Chouan Officer & Gentleman 2 28 Opdr.: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Ejer: Gunnar Nymann og Holger Busk, Fjenneslev Tæve 1 EUV98 DKCH FICH EUV99 EUVV06 KLBCH KBHV99 KBHV00 KBHV01 DKJUBV07 Morebess Gazelle de Tours 5 85 Opdr.: Per C. Knudsen, Christiansfeld Ejer: Karina og Peter Stenå, Ringsted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

NR. 2 MAJ 2015 49. ÅRGANG

NR. 2 MAJ 2015 49. ÅRGANG PUDELKLUBBEN NR. 2 MAJ 2015 49. ÅRGANG S p e c i a l k PK l u b u n d e r D K K 2 Indhold Fra formanden... 5 Generalforsamling... 6 Referat fra konstituerende møde... 10 Redaktøren har ordet... 11 Udstillingsresultater

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang

Schæferhunden. Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Schæferhunden Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Stiftet år 1918 35. årgang Nr. 5. maj 2007 Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal

Læs mere

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang

SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang SCHÆFERHUNDEN Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark Nr. 1-2 januar-februar 2007 35. årgang Schæferhund Stærk, modig og trofast og gerne fuld af vitalitet livet igennem. En følsom hud, der skal beskyttes

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (30) Marts 2008 Redaktør: S. Jacobsen, wsj@mx5club.dk Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 49. ÅRGANG

NR. 1 FEBRUAR 2015 49. ÅRGANG PUDELKLUBBEN NR. 1 FEBRUAR 2015 49. ÅRGANG S p e c i a l k PK l u b u n d e r D K K 2 Indhold Fra formanden... 5 Redaktøren har ordet... 6 Ordinær generalforsamling... 7 Forslag til lovændringer... 8 Årsberetning...

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012

BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 2 BOXEREN Medlemsblad for Boxer-klubben April 2012 Generalforsamling Spændende artikler Historien om Bette Baktus BOXEREN 1 Specialudstilling Hanner: Fru Beate Spelsberg TÆVER: Fru Ursula Heidelberg Tilmeldingsfrist

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 1 (34) Marts 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere