FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING"

Transkript

1 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri

2 Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag, der skal binde os sammen som organisation og være udgangspunktet for de mange valg, vi hver dag træffer. Faglighed, ansvar, respekt og udvikling er de fire forpligtende værdier, som alle hverdagens små og store valg skal leve op til; når vi skal samarbejde, når kollegaer måske har brug for en hånd, en patient beder om konkret støtte, eller lige præcis, når dit arbejdsområde kræver en klar beslutning. Det er ikke bare ord, vi har trukket op af skuffen. Værdiambassadører har besøgt alle centre og tilbud i Psykiatrien, hvor værdierne er diskuteret og konkretiseret. Vi startede ud med tre værdier, men processen og den gode dialog ledere og medarbejdere imellem gjorde det tydeligt, at vi har brug for endnu en værdi udvikling. Jeg er derfor sikker på, vi alle kan stå inde for, har tillid til og kan være fælles om værdierne. Jeg vil gerne sige tak for den store indsats til værdiambassadører, medarbejdere og ledere. Processen har været tidskrævende, men resultatet er godt og et vigtigt fundament for vores fremtidige arbejde. I Psykiatrien har vi fokus på mennesker: både vores patienter, vores brugere, deres pårørende og alle os medarbejdere. Det er mennesker, vi skal hjælpe, behandle og støtte og det er os som individer, kollegaer, medarbejdere og ledere, der skal få det hele til at lykkes. Værdierne gør ingen forskel i sig selv det er os, der skal få det til at ske. I første omgang ved at tage diskussionen af, hvad der skal til i hver eneste krog af vores organisation, for at vi kan blive endnu bedre til at lade ikke blot faglighed, men også ansvar, respekt og udvikling gennemsyre vores arbejde. Jeg glæder mig til at være med i diskussionerne, mærke forandringerne og ikke mindst selv være med til at sætte handling bag værdierne. Med venlig hilsen Martin Lund Psykiatridirektør

3 Faglighed som i kompetent, professionel og dygtig Det er vores ambition, at brugere, patienter og pårørende får den bedst mulige behandling og pleje. Det kræver, at vi er eksperter på det psykiatriske felt. Medarbejderne konstant udvikler deres faglige og personlige kompetencer. Medarbejderne interesserer sig for kerneopgaven som helhed og for hvordan eget arbejde passer ind i og påvirker andre funktioner. Medarbejderne deler viden og erfaringer samt lærer af fejl. Fagligheden er vigtig for os alle sammen og det er afgørende, at vi ikke tager den for givet, uanset hvilken opgave vi hver især har. Vi skal alle arbejde for hele tiden at holde fast og udvikle vores faglighed og også bruge hinandens fagligheder rigtigt. Sæt fagligheden i centrum både hos dig selv og andre, så vi hele tiden flytter os i en endnu bedre retning. Del din viden, tag udfordringer, faldgruber og fejl op. Kun med sikkert fagligt blik fra alle vores fagligheder, gør vi vores bedste. Det stiller krav til os alle også til lederne, der skal gøre alt for at sikre, at rammer, ressourcer og motivation er på plads. Fagligheden er vores grundlag Hvor ser du udfordringerne for fagligheden hos jer? Hvornår har fagligheden de bedste levevilkår? Hvor opstår dilemmaerne i hverdagen? Hvornår bliver fagligheden kvalt? Tag en snak om faglighed. Forbered dig ved at skrive stikord ind i nedenstående Medarbejderne efterspørger mål og rammer, hvis de oplever, at der er uklarhed om disse. Medarbejderne kender sammenhængen mellem deres daglige indsatser og Psykiatriens mål. Lederne skaber et højt fagligt niveau. faglighed Lederne sikrer en sammenhængende Psykiatri og fokuserer på patienten og patientsikkerhed. har en central plads. Lederne sætter høje mål og sammenligner præstationer med andre. Lederne understøtter, at medarbejderne har ressourcer og motivation til at løse kerneopgaven.

4 Ansvar som i loyal, pålidelig og handlingsorienteret Det er vores ambition, at det skal være let at være bruger, patient og pårørende. Derfor tager vi ansvar for et sammenhængende forløb. Medarbejderne tager ansvar og støtter brugere, patienter og pårørende for at skabe det bedste og mest sammenhængende forløb. Medarbejderne varetager brugernes og patienternes behov, når de ikke selv er i stand til det. Medarbejderne optræder ansvarligt, professionelt og serviceorienteret. At tage ansvar er ikke blot en floskel, men en afgørende del af vores arbejde. Hver eneste bruger, patient, pårørende og kollega skal kunne mærke, at vi hver især tager ansvar. Vi skal sikre sammenhængende forløb og gode løsninger i det daglige. Tag ansvar i din hverdag - ikke kun for brugere, patienter og pårørende, men også for dine kollegaer og vores fælles arbejdsmiljø. Vi skal alle holde fokus på det fælles mål og møde alle med ansvarlighed, professionalisme og en god service. Vi tager alle sammen ansvar Hvor ser du udfordringerne for ansvar hos jer? Hvor opstår dilemmaerne i hverdagen? Hvornår bliver det svært at tage ansvar? Hvordan gør I det bedst? Tag en snak om ansvar. Forbered dig ved at skrive stikord ind i nedenstående Medarbejderne siger deres mening, kommer med nye forslag og giver konstruktiv kritik både til hinanden og til lederne. Lederne delegerer og viser, at medarbejderne også er ansvarlige for resultatet. Lederne tager ansvar for eget og medarbejdernes velbefindende. ansvar Lederne motiverer og engagerer medarbejderne gennem involvering i mål og indsatser. Lederne oversætter, i samarbejde med medarbejderne, Psykiatriens mål, så de opleves som nærværende og meningsfulde og tager ansvar for, at de nås. Lederne har fokus på at opnå de aftalte mål og understøtter en optimal udnyttelse af ressourcerne.

5 Respekt som i samarbejde, anerkendelse, indlevelse, empati og tillid Det er vores ambition at behandle brugere, patienter og pårørende individuelt. Derfor foregår udredning, behandling og social støtte i en atmosfære af respekt, lydhørhed og samarbejde. Medarbejderne sætter brugeres, patienters og pårørendes særlige behov og ønsker i centrum. Medarbejderne inddrager patienter med psykiske lidelser og deres pårørende, når vi planlægger og udfører behandling samt social støtte og pleje. Medarbejderne er hinandens arbejdsmiljø. Respekt er afgørende for alle mennesker. For patienten der skal opleve, at han bliver taget alvorligt, for kollegaen hvis arbejde skal værdsættes, og for lederen hvis beslutninger skal accepteres. Derfor er respekt naturligvis en af vores fire centrale værdier. Vi skal vise respekt for vores brugere, patienter og deres pårørende i det daglige ved at være nærværende og vise forståelse for deres behov, ønsker og meninger. Og ved at inddrage dem aktivt i planlægningen af de bedst mulige forløb. Men også vores kollegaer og ledere fortjener den respekt, der får hverdagen til at fungere. Vi skal lytte, inddrage, anerkende hinanden og fremme et tillidsfuldt samarbejde og ikke være bange for at hjælpe hinanden, hvis nogen rammes af sygdom eller kriser. Respekt er det, vi bygger hverdagen på. Men hvad betyder det hos jer? Hvor opstår dilemmaerne i hverdagen? Hvor kniber det med respekten i jeres hverdag? Hvad kan I gøre ved det? Tag en snak om respekt. Forbered dig ved at skrive stikord ind i nedenstående Medarbejderne har forståelse for den nødvendige balance mellem udvikling og stabilitet. Medarbejderne viser respekt for de ledelsesmæssige beslutninger og for de rammer, Psykiatrien arbejder indenfor. Respekt er kendetegnet ved klare mål, oprigtighed, åbenhed og sparring. Lederne lytter, anerkender og inddrager andres idéer og forslag og sikrer, at samarbejde foregår i en tillidsfuld atmosfære. Lederne giver og søger feedback. Lederne inddrager forskellige fagkompetencer i løsningen af opgaver. Lederne er bevidste om deres funktion som rollemodel.

6 Udvikling som i innovation, nytænkende, visionær og målrettet Det er vores ambition at gå forrest i udviklingen af Psykiatrien til gavn for brugere, patienter og pårørende. Medarbejderne handler på feedback fra brugernes, patienternes og de pårørendes oplevelser af behandlingen og plejen. Medarbejderne synes, det er sjovt at gå på arbejde et godt grin giver overskud og færre konflikter. Medarbejderne er klar til nye udfordringer og sætter udfordrende mål også selvom de er på kanten af det vi plejer. Udvikling er noget, vi alle er med til at skabe. Idéer, forbedringer og mærkbart engagement, gør hverdagen sjovere og kvaliteten af arbejdet langt højere. Vi skal derfor alle have blik for fornyelse og forbedring ved både at blive klogere af brugeres, patienters og pårørendes oplevelser og ikke mindst ved at turde at prøve nye veje til at blive endnu bedre. Vi skal have modet til at tænke nyt og være gode til med et skulderklap at kvittere for ekstra vovemod fra en kollega eller medarbejder, der er udviklingsorienteret og prøver at gøre en endnu større forskel. Udvikling motiverer os. Men hvordan står det til med udviklingen hos jer? Er der plads til fornyelse og forbedring? Hvornår og hvorfor kniber det? Hvad kan I blive endnu bedre til? Tag en snak om udvikling. Forbered dig ved at skrive stikord ind i nedenstående Medarbejderne orienterer sig udenfor Psykiatrien, er nysgerrige og finder løsninger på de udfordringer, de møder. Lederne er visionære, tænker ud af boksen og udfordrer faste antagelser. Lederne er ambitiøse, viser mod og tager kalkulerede risici. Lederne viser drive, energi og får tingene gjort. Lederne er direkte og stiller krav. udvikling Lederne er innovative og skaber udvikling og vækst.

7 Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Tlf: Grafisk design: Anne Bundgaard og Rikke Bransner Koncern Kommunikation, Grafik & TV Foto: Phillip Drago Jørgensen Marts 2010 Billederne i værdigrundlaget med patienter og medarbejdere viser situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Ordre nr: 14583

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT

LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT LEDELSE ER (OGSÅ) EN HOLDSPORT Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner 2 Ledelse er (også) en holdsport Fem kendetegn ved velfungerende ledelsesteam i kommuner og regioner Væksthus

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer

Kom i dybden med arbejdsglæden. 3-5 timer Kom i dybden med arbejdsglæden 3-5 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi kommer i dybden med arbejdsglæden. I de næste timer laver vi et fremtidsværksted, hvor vi undersøger, hvad

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere