Udvikling i byggeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i byggeriet"

Transkript

1 Udvikling i byggeriet Overblik over aktuelle udviklings-og innovationstendenser i Norge, Sverige, Finland, England, Tyskland og EU Udarbejdet marts 2013 som led i strategiarbejde for Realdania

2 Indhold Optakt: Formål og metode Kortlægning: Fokusområder for udvikling og innovation i landene Analyse: Tværgående udviklingsspor Afrunding: Innovationsfokus og udviklingsretning

3 Optakt FORMÅL OG METODE

4 Formål At belyse fokusområderne for udviklingen og innovation i byggeriet, som har præget dagsordenen i den seneste årrække og som vil få betydning fremadrettet i byggesektoren i Sverige, Norge, Finland, UK, Tyskland og i EU. Analysen er ikke En komplet kortlægning af tendenserne, aktørerne og initiativerne i alle landene Ambitionen derimod Med et tværgående og overordnet snit at give et indblik i, hvilke tematikker og tenderser, der former udviklingsdagsordenen i de forskellige lande.

5 Metode Resultaterne er udledt på baggrund af; Desk research med fokus på væsentlige programmer, strategier og initiativer i de respektive lande. Herforuden inddrages relevante analyser, overbliksrapporter og oplæg. Dette suppleret af kontakt til: PD Dr. Dieter Rehfeld, Institut Arbeit und Technik (Tyskland) Jan Bröchner, Chalmers (Sverige) Lena Bygballe, Handelshøyskolen BI (Norge) En optagethed af de overordnede tematikker og af at udlede de tendenser der samler, mere end de, der adskiller. Med udgangspunkt i kategorierne indkredses først de centrale udviklingstemaer af generel karakter i de respektive lande, og herefter udledes og gennemgås tværgående udviklingstendenser. Der arbejdes med fællesbetegnende overskrifter. Analysen af fokusområderne for de forskellige lande er drevet af den tilgængelige information, hvorfor der er forskel på hvor dybt analysen er for de forskellige lande. Kategorisering Analysen tager udgangspunkt i en kategorisering der strukturerer de tematikker, der fremhæves og italesættes i udvalgte programmer, strategier og initiativer for innovation og udvikling: Kontekstuelle drivers: Faktorer der er eksterne for sektoren, men har en direkte indflydelse på måden der arbejdes med udvikling og innovation. Brancheudfordringer: Udfordringer der er skabt af eller direkte relateret til branchens nuværende situation, struktur og arbejdsgange. Indsatsområder: Er typen af aktivitet, der enten er igangsat eller foreslås igangsat. Programmer: De konkrete programmer og ordninger der skal understøtte indsatsområderne. (her vil kun nævnes et udpluk) Centrale organisationer: De organisationer i de respektive lande der er med til at sætte dagsordenen og tage initiativerne for udvikling og innovation i byggeriget.

6 Kortlægning FOKUSOMRÅDER FOR UDVIKLING OG INNOVATION

7 Et fælles afsæt Der er mange ligheder mellem fokusområderne og tematikkerne i landene. Fælles er at udviklings- og innovationsindsatsen foranlediges af: at byggeriet har stor betydning for BNP, miljø og klimadagsordenen, og derfor skal have høj prioritering. at innovationskraften i byggeriet er begrænset, og at der er behov for innovation og udvikling hvis branchen skal klare sig og tilpasse sig de kontekstuelle og brancherelaterede udfordringer og at der investeres for lidt i R&D inden for byggeri set i forhold til andre industrier at udfordringer som fx klima og energi skal bruges som en mulighed for udvikling og innovation.

8 Oversigt over fokusområder - UK Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Centrale organisationer Økonomisk krise Klima og miljø International konkurrence Demografi Ineffektivt indkøb og efterspørgselsstruktur Byggeriets organisering Lavt investeringsniveau Bureaukrati Kvalificeret arbejdskraft Professionalisering af offentligt indkøb Omkostningsoptimering i det offentlige byggeri Benchmarking Standardisering Synlighed og registrering BIM Øget integration i værdikæden Nul og lav energi bygninger Omkostnings-og benchmarking modeller Uddannelse og træning Samarbejde og partnerskab mellem offentlige sektor og industrien Fokus på det byggede miljø Klimatilpasning Styrke nye forretningsområder Bevægelse: Fra bygherredrevet til virksomhedsdrevet udvikling? Government Construction Strategy (2011) og vækstplan (2011) Low Impact Buildings innovation platform (LIBIP) (Løsninger til reduktion af miljøbelastning) Zero Carbon HUB (information om energieffektivitet) Never Waste a Good Crisis ( Dagsorden efter rethink Construction) Construction Excellence Department for Business, Innovation and Skills (BIS) (Offentlig styrelse for vækst) Technology Strategy Board (nondepartmental public body der understøtter innovation) University of Reading Salford University Primære kilder: BIS(2012); Strengthening UK Supply Chains: Public procurement, Government (2011); Plan for Growth, Government(2011),Government Construction strategy, Construction Excellence(2009), Never Waste a Good Crisis, Experian (2008), 2020 Vision The Future of UK construction, Government (2011), Low Carbon Construction Action Plan, HM Government (2010), Climate Change: Taking action.

9 In the current economic downturn, clients will struggle to lead the way we need suppliers to show how they can create additional value. Industry firms and their clients have a strategic choice turn back to the bad old ways of lowest-price tendering with negative margins and a subsequent claims battle, or embrace beneficial, sustainable change. This starts with proper collaborative working including integrated, lean processes. Evidence exists for this latter course of action, but Constructing Excellence needs to be more effective in presenting this data to persuade senior decision-makers. Construction Excellence(2009), Never Waste a Good Crisis p. 26 The principal barriers to growth are a lack of visibility and confidence around the forward pipeline and the lack of integration in supply chains. This has been exacerbated by poor and inconsistent public procurement practices, compounded by a lack of standardisation and repetition in the product production (e.g. fragmented and unpredictable demand) and by relative protection from overseas competition BIS(2012); Strengthening UK Supply Chains: Public procurement The Government has challenged industry to reduce construction costs by up to 30%, which would enable low carbon buildings to be constructed for the cost of a standard building. The work we are funding will encourage the UK construction industry to undertake a fundamental rethink of current ways of working and enable businesses to explore potential commercial opportunities created by novel design, procurement and construction processes. Iain Gray, Chief Executive of the Technology Strategy Board, Press Release Construction Excellence (2009), Never Waste a Good Crisis p. 26

10 Primære kilder: SITRA og Tekes(2010): ERA17 For an energy-smart built environment 2017, Tekes (2009): Programme of Finish Funding Agency for Technology and innovation , RYM CHOK(2009): Sustainable competitiveness through research and innovation, Tom Warras(2011), Tekes in the Finish innovation system-encouraging change in construction (presentation ), PRC (2011), Finland-Country repport, Diverse pressemeddelser fra den finske regering. Oversigt over fokusområder Finland Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Centrale organisationer Økonomisk krise Klima og miljø Globalisering Demografi Byggeriets organisering Produktivitet og effektivitet i byggeriet Energieffektivt byggeri, fx ved. passiv huse og renovering. Udvikling af proces og drifts modeller BIM Skabe well-being Bruger - orienteering Serviceability gøre byggeri til en service industry Indeklima og komfort Klassificering af bæredygtigt byggeri Professionalisering af indkøbsprocesser Stakeholder management Tværgående samarbejde og samskabelse Fokus på udvikle i stedet for reparation. Integrerede løsninger Livscyklus management Klimatilpasning ERA 17 (energi rigtigt I 2017) Built Environment Programme (program for Tekes) Tee Parannus (kommunikationsprogram for renovering) Energy Efficiency Agreement VIT Klassifikationssystemer (klassificering af bæredygtigt byggeri) National renovation Strategy RYM SHOK(2009): Sustainable competitiveness through research and innovation (forskningsprogram) FINADAPT (tilpasning til klimaforandringer) Tekes (funding instans for innovation og teknologi) Rym-Oy (Strategisk center for videnskab, teknologi og innovation I det byggede miljø)

11 Tekes: Built Environment

12 The built environment will be developed with a user- and customer-oriented approach so that it will improve people s health and well-being, and create good conditions for competition as well as respond to changing needs of industry, business, habitation and consumption in the best possible way. This presumes constant improvement of efficiency of processes and exploitation of new technologies. RYM SHOK(2009): Sustainable competitiveness through research and innovation, p. 3 Warras(2011), Tekes in the Finish innovation system-encouraging change in construction (presentation ), ERA 17 for an energy-smart built environment 2017

13 Oversigt over fokusområder Sverige Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Centrale organisationer Økonomisk krise Klima og miljø International konkurrence og globalisering Sociale forhold Demografi og urbanisering Byggeriets organisering og processer Ineffektivt indkøb og efterspørgsel Produktivitet og effektivitet Kvalitet Behov for koordinerede strategier og behov for øget dialog i værdikæde Behov for øget kompetencenivea u Produkt-og teknologiudvikling Kundedrevet udvikling Bæredygtige bymiljøer (fx Hammerby og Malmø) Klassificerings-og standardiseringssystemer Udvikling af energirigtigt byggeri, fx ved passiv huse Øget samarbejde og strategiske alliancer Kompetenceprogrammer Proces optimering, bla. Gennem regelforenkling og integreret planlægning BIM Livscyklusbetragtning Klimatilpasning Øget samarbejde til forskning Øget byggeforskning, Bygg-innovationen (nationalt innovationsprogram for byggeri) Hållbart samhällsbyggande i världsklass (brancheprogram) Building- Living Dialouge (BLD) KLIMP (klimainvesteringsprogram ) Byggvarubedömningen The envirionmental classification system BELOK (driver udviklingsprojekter vedr. Energi og miljø I bygninger) Bygg-innovationen Sveriges Byggindustrier Ecocycle Council Centrum för energi- og ressourseeffektivitet I bygganda og förvaltning (CERBOF) Formas (forskningsråd) SBUF (svenske byggebranches udviklingsfond) Vinnova (statslig innovations instans) Chalmers, Uppsala, KTH og LTU (forskning) Primære kilder: Dialog med Jan Bröchner, BYGGinnovationen (2012): Innovationsstrategi för det svenska samhällsbyggandet, Sveriges Byggeindustrier (2012), Att bygga Förnyelse Hur byggbranschen förnyas, Formas(2008), B08 Melbourne,Formas(2011): Sveriges Byggeindustrier, The swedish construction sector, Bengt Rydell mfl. (2010). Klimatanpassning i Sverige, Diverse pressemeddelser fra svenske myndigheder

14 Important obstacles to the international competitiveness of what the firms produce (including services) are according to the interviewees: 1. Weak client competence in Sweden 2. Differences in standards 3. Lack of a highly educated workforce 4. Weak university research in the field It is urgent to evolve from project thinking to platform thinking with an emphasis on methods and processes. Process changes are based on introducing new IT systems, primarily Building Information Modelling, BIM, which transforms both ways of working and the distribution of roles. It is related to partnering and other new forms of collaboration. Large clients have possibilities to influence development in the right direction by formulating more advanced requirements, concentrating on their own client role and being less good at details. Current work within the Swedish Transport Administration for increasing the proportion of Design-and-Construct contracts and more purposefully and distinctly defining their performance requirements can be a good example for others. Kilde: Bygginnovationen tegy_ pdf

15 Oversigt over fokusområder Norge Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Centrale organisationer Klima og Miljø International konkurrence Demografi Byggeriets organisering Effektivisering og produktivitetsvækst Høje byggeomkostninger Behov for øget kompetence og vidensniveau Teknologier som BIM og VDC LEAN Professionalisering af offentlig indkøb Nye og styrkede samarbejdsformer i værdikæden (partnering mm.) Styrke vidensdeling, herunder samspil mellem industri og forskning. Effektivisering og produktivitet Udvikling af åbne standarder Udvikling af materialer, forskning og demonstration ifht. Energi effektivt byggeri (fx powerhouse.no) Kompetenceprogrammer og rekruttering Klimatilpasning Internationalt samarbejde Bygg 21 (samarbejdsprojekt for udvikling af strategi for FogU, kompetenceudvikling og formidling af viden) ZEB (Zero Emission in Buildings) Regeringen barsler med innovationsindsats i forhold til erhvervslivet, som bl.a har byggeriet i fokus. Grønne Bygg Norge Statsbygg: Strategi for forskning og utvikling Innovasjon Norge (offentligt initiativ til understøttelse af innovation) Statsbyg SINTEF bygforsk ENOVA Centre for the construction industry, Norwegian business school Primære kilder: Dialog med Lena Bygballe, Innovation Norway (2011) The Norwegian strategy to develop sustainable production in the construction sector (presentation ved Tor Mühlbradt), Statsbygg (2007), strategi for forskning og utvikling , Jørgen Sjøgren (2008), buildingsmart-a smart way for implementing standards, Direktoratet for Byggekvalitet ( Bygballe, L. og Goldeng, E. (2011) En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring, Espelien, A. og Reve, T. (2007) Hva skal vi leve av i fremtiden?

16

17 Hvad har været det primære fokusområde i henhold til innovation og udvikling i byggeriet i de seneste 10 år? Redusere byggekostnader og fremme produktivitet gjennom nye gjennomføringsmodeller (partnering, samspill, design & build), Lean Construction, Virtual Design and Construction, BIM, energieffektivisering. Fokus på både organisering og teknologi. Det er imidlertid forskjeller på store og små bedrifter. Store bedrifter drar utviklingen på disse områdene. Hvilke områder forestiller du dig vil få fokus i den kommende årrække? Er der særlige nye programmer eller initiativer på dagsordenen? Fortsatt fokus på produktivitetsfremmende initiativ, slik som lean og bruk av ny teknologi (VDC og BIM), samt skape energieffektive bygg og håndtere klimaendringer. Dette vil videre skape et sterkere behov for samarbeidsformer. Vi ser eksempler på samarbeidsprosjekter, for eksempel Powerhouse (powerhouse.no), som er et initiativ der man gjennom tett samarbeid mellom byggherre, arktiekt og byggentreprenør søker å løse energieffektivseringsbehovet. Generelt kan det bli mer fokus på produktivitet og innovasjon. Det er etablert et Bygg 21, som skal legge en strategi for byggenæringen i det 21 århundre når det gjelder FoU, utdanning & kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Samtidig varsles det om en ny Stortingsmelding om innovasjon i næringslivet, der ikke bare eksportbedrifter skal stå i fokus, men også hjemmenæringen, slik som byggenæringen blir trukket fram som fokus. Det er allerede store forskningsprogrammer på energiutslipp i bygg - ZEB (Zero Emission in Buildings), og det er sannsynlig at Norges Forskningsråd vil fortsette å bevilge penger til forskning innenfor dette området. Hvad er set som hovedproblemet I byggeriet, som nye initiativer i Norge skal være med til at løse? Først og fremst snakkes det om produktivitet og hvordan å øke denne, samt redusere byggekostnadene. Dette henger blant annet sammen med den demografisk utviklingen i samfunnet og en bekymring for kapasiteten i næringen og hva en sterk økning i boligbygging vil bety. Energikonsumet som bygg står for og hvordan klimaendringer påvirker våre bygg, vil sannsynligvis også være en videre driver for nye energieffektive og robuste løsninger. Lena Elisabeth Bygballe, Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI

18 Oversigt over fokusområder Tyskland Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Centrale organisationer Miljø og klima Ressourceknaphed Demografi og urbanisering Sundhed Sikkerhedsrisiko (terror) Kvalificeret arbejdskraft Netværk og samarbejde i branchen Vedligehold af offentlige bygninger Fremme energieffektivitet i bygninger Offentlige som rollemodel (fx offentlige pilotprojekter i Berlin og Bonn) Up-stream aktiviteter, skal primært drive innovation Udvikling af byggematerialer. Arbejder fx med brug af Nanoteknologi og membraner Softwareudvikling og implementering, herunder planlægningsværktøjer BIM Indeklima og komfort i bygningerne Udvikling af bæredygtige byområder Automatisering i bygninger Internationalisering Sikkerhed i bygninger Trænings-og uddannelsesprogrammer Klimatilpasning Certificering og harmonisering af data og evalueringsmetoder. Building Innovation Alliance Forschungsinitiative Zukunft Bau Integrated Urban Development, construction Sector & VET promotion The German government s Energy Concept Long-term strategy for future energy supply(2010) Fraunhofer Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development Institut Arbeit und Technik Primære kilder: Dialog med Dieter Rehfeld (2013), Fraunhofer (2012), Building for the Future The future for building, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (2010), Building the Future The magazine of the Zukunft Bau research initiative Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (2011) International comparison of innovation strategies in the construction sector., Diverse pressemeddelser fra den tyske regering.

19 Employing some 700,000 people, the construction industry is one of the mainstays of the German economy. Its ability to innovate will determine whether we can meet our CO2 reduction and energy saving goals through continuing improvements to energy efficiency and sustainability and, at the same time, whether we can respond to people s changing expectations regarding their standard of living and comfort. Modern buildings are increasingly developing into complex, high-tech systems: In the future, we will be building energy-plus-houses that will also charge up our electric cars; houses will be flexible and multifunctional, capable of adapting to the climate based on weather forecasts and supporting users with intelligent systems and building control technologies. Yet transforming this vision into reality will require significant further research and development work. Fraunhofer (2012), Building for the Future The future for building

20 In my view, there are plainly three megatrends in social development. First of all, energy efficiency and the use of renewable sources of energy.the second megatrend, as I see it, is the efficient use of raw materials.the third major megatrend is demographic change in our country Building activities and the modernisation of buildings must take this trend into account. Removal or reduction of restrictions on the construction and rehabilitation of buildings, guaranteed flexibility and reutilisation, backed up by government aid schemes, are the items on today s agenda To strengthen innovation, we need to see a higher measure of commitment from the construction industry Not only is more investment needed on the part of the industry, we also need above all to see an amalgamation of the very splintered structures and interests that are involved. The increasing convergence of universities and academic institutions with industrial practice will lead to a more practical approach and the more rapid implementation of new ideas in building processes. The networks of politics, industry and science must be strengthened. So there is altogether a great potential for innovation in the German building industry. The study has shown that the pattern of innovations in the German construction industry is significantly different from that of other industrial sectors. Innovations in building are generally introduced with a view to optimising internal processes and procedures and cutting costs, and frequently relate to a distinct problem that needs to be resolved in the short term. This does however detract from their visibility, and means by contrast with pure product innovations that they are only rarely noticed by the customer and fail to raise the image of the industry. Product innovations essentially occur in the sphere of the building trade suppliers (manufacturers of construction materials and building products, and the construction machine industry), whereas construction companies on the whole focus on the development of procedural innovations. The tasks of planners and commercial builders, as significant technology users in the areas of construction machinery, construction materials and technical building services, are particularly concerned with the implementation of innovative solutions on the practical level. Planning and building processes need to be coordinated in the best possible way to take advantage of innovations. New products should be tried out on the market, and feedback given in relation to any problems and possible optimisations. Planners and the building trade thus have a decisive part to play in the dissemination of innovative products. Stefan Rein, GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen) Interview: Hans Dieter Hegner, Ministerial Secretary

21 Oversigt over fokusområder EU Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Makroøkonomis k situation Konkurrence fra ikke-europæiske lande Miljø og klima Demografi Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Energireduktion i bygninger Lav investering i R&D i Europa Lav grad af investering i byggeriet Byggeriets organisering/værdik æde Koordineret indsats på EU-niveau skal: Skabe bedre betingelser for investeringer, herunder finansieringsmuligheder Forbedre grundlaget for menneskelig kapital Forbedre ressource effektivitet, miljø og forretningsmuligheder Tilpasse EU regulering mod et stærke indre marked Sikre global konkurrencedygtighed Harmonisering af evalueringsmetoder Fremme grøn offentlig indkøb Øget integration i værdikæden og øget samarbejde. Offentlig private partnerskaber Europe 2020 Energi: Energy Roadmap 205o (2011) Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050 (2011) Buildings Directive (2010) Finansiering: Structural and Cohesion Funds ( ) JESSICA instruments (urban udvikling) Renoveriring finansieret ved EIB, EBRD, EEEF og ELEANA Human kapital Build UP Skills VET EU social dialogue EU Sector Skills Alliance Primære kilder: Communication from the comission to the european parliament and the council, Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises,

22 EU Commision: Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises The markets of the EU construction sector and the sector itself are highly fragmented, with many micro-enterprises, large differences between Member States in the performance of the sector and considerable difficulty in spreading good practices. Better value-chain integration would significantly increase the scope for spillover nnovation effects from collaboration. In the short term, emphasis is put on the need to support growth and employment in the construction sector in response to the crisis. In the long term, the challenges the industry faces will require a concerted and coordinated approach at European level to improve the functioning of the value chain, particularly through voluntary partnerships between the private and public sectors and an appropriate regulatory framework, where necessary Implementation of the strategy requires streamlining and coordination of the many ongoing initiatives at EU, national and sectoral levels to create more synergies and maximise their impact in the short, medium and long term. It should be based on a governance structure that combines coordination and monitoring from both a thematic and a strategic perspective...

23 Analyse TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSSPOR

24 Globalisering og konkurrence Byggeriets organisering Tværgående udviklingsspor - Oversigt Klima og Miljø Indkøb og efterspørgsel Livscyklus management Offentligt indkøb Brugerinddragelse Produkt-og teknologiudvikling Integration og samarbejde i værdikæden Sikkerhed i bygninger Klimatilpasning Klassificerings-og standardiseringssystemer It og kommunikationsværktøjer Automatisering i bygninger Komfort og værdi Effektivisering og produktivitets tiltag Internationalt samarbejde Styrke indre marked Kompetence Styrke nye forretningsområder Viden Energieffektivt byggeri Fokus på udvikling i stedet for reparation. Det byggede miljø Investeringsbetingelser Stakeholder management Produktivitet og effektivitet Demografi og urbanisering Byggeriets værdi Human kapital og viden Makroøkonomisk situation Konktestuelle Drivers Branche Udfordringer Indsatsområder

25 Tværgående udviklingsspor - Kontekstuelle drivers 1 Udfordringer og drivers Makroøkonomisk situation Økonomiske krise har haft betydelige konsekvenser for byggeriet, blandt andet i form af arbejdspladser og faldene investeringer. Dagsorden rettet mod at skabe vækst og reetablere investeringsniveau og beskæftigelse. Indsatsområder EU kommissionen peger på at mange lande har igangsat stimuleringspakker, som infrastruktur og renovering, men at disse skal suppleres af kompetenceopbygning og den grønne dagsorden Koblingen bliver afgørende Øget produktivitet og effektivitet i byggeriet, bl.a. gennem IT og samspil og procesoptimering i værdikæden. Styrket indre marked Styrke investeringsbetingelser og fremme nye forretningsområder Klima og Miljø Gennemgribende tema, at bygningsmassen står for en stor del af det samlede energiforbrug. Evnen til at innovere vil være afgørende for om man kan opnå de ønskede Co2 reduktioner og tilpasse byer og bygninger til de ændrede klimatiske forhold. Byggesektoren har stor miljøbelastning, fx i form af affald. Grønne dagsorden som kilde til innovation. Træk på råstoffer og naturresourcer Primært fokus på klimaforebyggende tiltag, i form af at fremme energirigtigt byggeri. Dette sker gennem: Krav og regulering Renoveringsdagsorden Udvikling af nye materialer og teknologier Ny energiforsyning Klimatilpasning: Tilpasning af bygninger og byer til ekstreme vejrforhold og havvansstigninger. Reducere miljøbelastning Livscyklusmanagement Integreret byplanlægning

26 Tværgående udviklingsspor - Kontekstuelle drivers 2 Udfordringer og drivers Globalisering og konkurrence Ændrede konkurrenceforhold med øget konkurrence fra ikke-europæiske lande Internationale samarbejds- og markedsmuligheder Indsatsområder Produktivitets og effektivitets fremmende tiltag, fx gennem ICT og BIM Styrke kompetencer Fremme samarbejde og vidensdeling på tværs af grænser. Produkt-og teknologiudvikling. Fremme internationalt samarbejde og nye forretningsmuligheder Demografi og urbanisering Udfordring i fire henseender: 1) Befolkningsudvikling stiller nye krav til bygningsmassen 2) Mangel på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden 3) Befolkningstilvæksten vil med en øget urbanisering stille krav til udvikling i byerne. 4) Sociale udfordringer Fokus på udvikling af by- og boligområder Brugerinddragelse og forståelse af brugerbehov Kompetenceudvikling Integreret planlægning

27 Tværgående udviklingsspor Brancheudfordringer 1 Udfordringer og drivers Indsatsområder Byggeriets organisering Fragmenteret værdikæde ses som udfordring for udvikling i byggeriet Begrænset vidensdeling og samarbejde Øget vertikal integration Fremme samarbejde og samspil mellem aktører i værdikæden. Stakeholder management Offentlig-private samarbejde Samarbejde med forskningsinstitutioner Indkøb og efterspørgsel Behov for en styrket efterspørgselsstruktur, der kan drive innovation og udvikling. Her peges særligt på Offentlige indkøb som kilde til innovation Manglende standardiserede og synlige indkøbsprocesser Svage bygherrekompetencer Produktivitet og effektivitet Med globalisering og økonomi som driver bliver produktivitet og effektivitet i byggeriet en central brancheudfordring. Byggeri haft lav produktivitetstilvækst Ineffektive processer Uudnyttede potentialer for effektiviseringer gennem IT og kommunikationsteknologier. Mål er at øge produktivitet og reducere byggeomkostninger. Professionalisering af offentlige indkøb gennem: Standardisering Gentagelse Synlighed brobygger funktion mellem byggeriets aktører. Offentlig- private samarbejde Klassificerings og standardiseringssystemer Styrke kompetencer (se human kapital) ICT BIM Byggeriets organisering Klassificering og standardiseringssystemer LEAN

28 Tværgående udviklingsspor Brancheudfordringer 2 Udfordringer og drivers Indsatsområder Byggeriets værdi Udvikling i byggeriet afhængig af en ny værdiforståelse, dvs. at byggeriets værdi er mere og andet end pris Sammenligning af værdi (primært pris) Byggeri skal skabe værdi for brugerne og imødekomme behov. Fokusere på værdi som Well being og byggeriets Serviceability (Finland) Brugerinddragelse og forståelse. Benchmarking systemer. Fokus på Det byggede miljø som begreb. Indeklima og komfort Livscyklus Human kapital og viden Demografisk udvikling vil føre til brancheudfordring i form af mangel på kvalificeret arbejdskraft Byggeriet har et imageproblem der gør det svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Energidagsorden kræver opkvalificering af arbejdskraft Lederskab i forhold til forandring i byggeri er underprioriteret Svage bygherrekompetencer ifht. Efterspørgsel Svag vidensdeling mellem industri og forskning Vidensproduktion og forskning Øget samarbejde mellem forskning og industri Træning og uddannelsesprogrammer Kompetenceprogrammer ifht. Energi Ledertræning, drive forandringsprocesser Styrke bygherrekompetencer

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

BBI-JU: Bio-Based Industries Joint Undertaking. Kan og skal vi bruge BioValue i forhold til BBI?

BBI-JU: Bio-Based Industries Joint Undertaking. Kan og skal vi bruge BioValue i forhold til BBI? BBI-JU: Bio-Based Industries Joint Undertaking Kan og skal vi bruge BioValue i forhold til BBI? BBI-JU PPP: EU and the Bio-based Industries Consortium (BIC) A joint commitment of 3.7 billion over 2014-2020

Læs mere

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab kan klare alt: Fra ledighed til ligtorne En smart trend eller gammel vin på nye flasker?

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi

»Industrial water efficiency. Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi »Industrial water efficiency Danish Water Forum, 30. april 2013 Karsten Nielsen, Forretningschef - vand, miljø og energi Markedet Industriens behov Danske løsninger - aktører »Market Opportunities Global

Læs mere

CGI Microsoft-dagen 2015

CGI Microsoft-dagen 2015 Velkommen til: CGI Microsoft-dagen 2015 Torben Ryttersgaard Vice President, CGI Danmark CGI Group Inc. 2015 Dagens agenda 1 2 3 4 5 6 7 09.00-09.15: Velkommen 09.15-10.00: Plenum-indlæg: PANDORA 10.15-11.00:

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl

Digital Future lab 16/08/17. Digital Future Lab. 16. august 2017 /kl Digital Future lab Digital Future Lab 16. august 2017 /kl. 14-17.00 Program 14.00 Velkomst Christian Bruhn Rieper, Region Hovedstaden 14.20 Talk: Leading value creation by design v/ Christian Bason, Dansk

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP Hvordan skal vi forstå innovation i den offentlige sektor? Kan vi bruge erfaringer fra innovationsteorier i virksomheder til den offentlige sektor? Hvor kommer innovationer fra? Hvem er innovationsaktører?

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk

Agenda. Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government. Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Agenda Ny Digital Strategi Data og Vækst Smart Government Carsten Ingerslev: caring@erst.dk Roadmap for forudsætninger Indsatsområder 1 2 Vision og rammefortælling 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Digital

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG DESIGN Overblik og indblik i stat of art af hvordan man indenfor design kan adressere bæredygcghed

BÆREDYGTIGHED OG DESIGN Overblik og indblik i stat of art af hvordan man indenfor design kan adressere bæredygcghed BÆREDYGTIGHED OG DESIGN Overblik og indblik i stat of art af hvordan man indenfor design kan adressere bæredygcghed Etrans.dk > AGENDA 1. Overblik over bæredyg@ghed og design. Forskning og tradi@oner indenfor

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADM. HJÆLPE MED? EUROPEAN FUNDING - HORIZON 2020 Shared Objectives and Principles 3 Societal Challenges Health,

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Hvad er Asset Management

Hvad er Asset Management Hvad er Asset Management 1 Klaus Rosendal Head of the Water Department Grontmij Denmark M : +45 2723 6645 E: Klaus.Rosendal@grontmij.dk Javier Serrano Alonso Technical Director Grontmij UK M : +44 7738

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Idé skitse: Dansk CoM platform. Udarbejdet af:

Idé skitse: Dansk CoM platform. Udarbejdet af: Idé skitse: Dansk CoM platform Udarbejdet af: Baggrund udviklingen af CoM Mere end 5.000 byer har tilsluttet sig Borgmesteraftalen og der er indsendt mere end 3.000 SEAPs = et kæmpe potentiale for investeringer

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME Henrik Rosenberg Seiding Executive Director hers@ramboll.com +45 51618255 Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Morten Bøgebjerg Managing Consultant motb@ramboll.com

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Kort om Danisco Daniscos bæredygtighedsrapport Kort om bæredygtighedsrapportering Brugen af GRI-G3 som

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere