Udvikling i byggeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling i byggeriet"

Transkript

1 Udvikling i byggeriet Overblik over aktuelle udviklings-og innovationstendenser i Norge, Sverige, Finland, England, Tyskland og EU Udarbejdet marts 2013 som led i strategiarbejde for Realdania

2 Indhold Optakt: Formål og metode Kortlægning: Fokusområder for udvikling og innovation i landene Analyse: Tværgående udviklingsspor Afrunding: Innovationsfokus og udviklingsretning

3 Optakt FORMÅL OG METODE

4 Formål At belyse fokusområderne for udviklingen og innovation i byggeriet, som har præget dagsordenen i den seneste årrække og som vil få betydning fremadrettet i byggesektoren i Sverige, Norge, Finland, UK, Tyskland og i EU. Analysen er ikke En komplet kortlægning af tendenserne, aktørerne og initiativerne i alle landene Ambitionen derimod Med et tværgående og overordnet snit at give et indblik i, hvilke tematikker og tenderser, der former udviklingsdagsordenen i de forskellige lande.

5 Metode Resultaterne er udledt på baggrund af; Desk research med fokus på væsentlige programmer, strategier og initiativer i de respektive lande. Herforuden inddrages relevante analyser, overbliksrapporter og oplæg. Dette suppleret af kontakt til: PD Dr. Dieter Rehfeld, Institut Arbeit und Technik (Tyskland) Jan Bröchner, Chalmers (Sverige) Lena Bygballe, Handelshøyskolen BI (Norge) En optagethed af de overordnede tematikker og af at udlede de tendenser der samler, mere end de, der adskiller. Med udgangspunkt i kategorierne indkredses først de centrale udviklingstemaer af generel karakter i de respektive lande, og herefter udledes og gennemgås tværgående udviklingstendenser. Der arbejdes med fællesbetegnende overskrifter. Analysen af fokusområderne for de forskellige lande er drevet af den tilgængelige information, hvorfor der er forskel på hvor dybt analysen er for de forskellige lande. Kategorisering Analysen tager udgangspunkt i en kategorisering der strukturerer de tematikker, der fremhæves og italesættes i udvalgte programmer, strategier og initiativer for innovation og udvikling: Kontekstuelle drivers: Faktorer der er eksterne for sektoren, men har en direkte indflydelse på måden der arbejdes med udvikling og innovation. Brancheudfordringer: Udfordringer der er skabt af eller direkte relateret til branchens nuværende situation, struktur og arbejdsgange. Indsatsområder: Er typen af aktivitet, der enten er igangsat eller foreslås igangsat. Programmer: De konkrete programmer og ordninger der skal understøtte indsatsområderne. (her vil kun nævnes et udpluk) Centrale organisationer: De organisationer i de respektive lande der er med til at sætte dagsordenen og tage initiativerne for udvikling og innovation i byggeriget.

6 Kortlægning FOKUSOMRÅDER FOR UDVIKLING OG INNOVATION

7 Et fælles afsæt Der er mange ligheder mellem fokusområderne og tematikkerne i landene. Fælles er at udviklings- og innovationsindsatsen foranlediges af: at byggeriet har stor betydning for BNP, miljø og klimadagsordenen, og derfor skal have høj prioritering. at innovationskraften i byggeriet er begrænset, og at der er behov for innovation og udvikling hvis branchen skal klare sig og tilpasse sig de kontekstuelle og brancherelaterede udfordringer og at der investeres for lidt i R&D inden for byggeri set i forhold til andre industrier at udfordringer som fx klima og energi skal bruges som en mulighed for udvikling og innovation.

8 Oversigt over fokusområder - UK Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Centrale organisationer Økonomisk krise Klima og miljø International konkurrence Demografi Ineffektivt indkøb og efterspørgselsstruktur Byggeriets organisering Lavt investeringsniveau Bureaukrati Kvalificeret arbejdskraft Professionalisering af offentligt indkøb Omkostningsoptimering i det offentlige byggeri Benchmarking Standardisering Synlighed og registrering BIM Øget integration i værdikæden Nul og lav energi bygninger Omkostnings-og benchmarking modeller Uddannelse og træning Samarbejde og partnerskab mellem offentlige sektor og industrien Fokus på det byggede miljø Klimatilpasning Styrke nye forretningsområder Bevægelse: Fra bygherredrevet til virksomhedsdrevet udvikling? Government Construction Strategy (2011) og vækstplan (2011) Low Impact Buildings innovation platform (LIBIP) (Løsninger til reduktion af miljøbelastning) Zero Carbon HUB (information om energieffektivitet) Never Waste a Good Crisis ( Dagsorden efter rethink Construction) Construction Excellence Department for Business, Innovation and Skills (BIS) (Offentlig styrelse for vækst) Technology Strategy Board (nondepartmental public body der understøtter innovation) University of Reading Salford University Primære kilder: BIS(2012); Strengthening UK Supply Chains: Public procurement, Government (2011); Plan for Growth, Government(2011),Government Construction strategy, Construction Excellence(2009), Never Waste a Good Crisis, Experian (2008), 2020 Vision The Future of UK construction, Government (2011), Low Carbon Construction Action Plan, HM Government (2010), Climate Change: Taking action.

9 In the current economic downturn, clients will struggle to lead the way we need suppliers to show how they can create additional value. Industry firms and their clients have a strategic choice turn back to the bad old ways of lowest-price tendering with negative margins and a subsequent claims battle, or embrace beneficial, sustainable change. This starts with proper collaborative working including integrated, lean processes. Evidence exists for this latter course of action, but Constructing Excellence needs to be more effective in presenting this data to persuade senior decision-makers. Construction Excellence(2009), Never Waste a Good Crisis p. 26 The principal barriers to growth are a lack of visibility and confidence around the forward pipeline and the lack of integration in supply chains. This has been exacerbated by poor and inconsistent public procurement practices, compounded by a lack of standardisation and repetition in the product production (e.g. fragmented and unpredictable demand) and by relative protection from overseas competition BIS(2012); Strengthening UK Supply Chains: Public procurement The Government has challenged industry to reduce construction costs by up to 30%, which would enable low carbon buildings to be constructed for the cost of a standard building. The work we are funding will encourage the UK construction industry to undertake a fundamental rethink of current ways of working and enable businesses to explore potential commercial opportunities created by novel design, procurement and construction processes. Iain Gray, Chief Executive of the Technology Strategy Board, Press Release Construction Excellence (2009), Never Waste a Good Crisis p. 26

10 Primære kilder: SITRA og Tekes(2010): ERA17 For an energy-smart built environment 2017, Tekes (2009): Programme of Finish Funding Agency for Technology and innovation , RYM CHOK(2009): Sustainable competitiveness through research and innovation, Tom Warras(2011), Tekes in the Finish innovation system-encouraging change in construction (presentation ), PRC (2011), Finland-Country repport, Diverse pressemeddelser fra den finske regering. Oversigt over fokusområder Finland Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Centrale organisationer Økonomisk krise Klima og miljø Globalisering Demografi Byggeriets organisering Produktivitet og effektivitet i byggeriet Energieffektivt byggeri, fx ved. passiv huse og renovering. Udvikling af proces og drifts modeller BIM Skabe well-being Bruger - orienteering Serviceability gøre byggeri til en service industry Indeklima og komfort Klassificering af bæredygtigt byggeri Professionalisering af indkøbsprocesser Stakeholder management Tværgående samarbejde og samskabelse Fokus på udvikle i stedet for reparation. Integrerede løsninger Livscyklus management Klimatilpasning ERA 17 (energi rigtigt I 2017) Built Environment Programme (program for Tekes) Tee Parannus (kommunikationsprogram for renovering) Energy Efficiency Agreement VIT Klassifikationssystemer (klassificering af bæredygtigt byggeri) National renovation Strategy RYM SHOK(2009): Sustainable competitiveness through research and innovation (forskningsprogram) FINADAPT (tilpasning til klimaforandringer) Tekes (funding instans for innovation og teknologi) Rym-Oy (Strategisk center for videnskab, teknologi og innovation I det byggede miljø)

11 Tekes: Built Environment https://document.chalmers.se/download?docid=

12 The built environment will be developed with a user- and customer-oriented approach so that it will improve people s health and well-being, and create good conditions for competition as well as respond to changing needs of industry, business, habitation and consumption in the best possible way. This presumes constant improvement of efficiency of processes and exploitation of new technologies. RYM SHOK(2009): Sustainable competitiveness through research and innovation, p. 3 Warras(2011), Tekes in the Finish innovation system-encouraging change in construction (presentation ), ERA 17 for an energy-smart built environment 2017

13 Oversigt over fokusområder Sverige Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Centrale organisationer Økonomisk krise Klima og miljø International konkurrence og globalisering Sociale forhold Demografi og urbanisering Byggeriets organisering og processer Ineffektivt indkøb og efterspørgsel Produktivitet og effektivitet Kvalitet Behov for koordinerede strategier og behov for øget dialog i værdikæde Behov for øget kompetencenivea u Produkt-og teknologiudvikling Kundedrevet udvikling Bæredygtige bymiljøer (fx Hammerby og Malmø) Klassificerings-og standardiseringssystemer Udvikling af energirigtigt byggeri, fx ved passiv huse Øget samarbejde og strategiske alliancer Kompetenceprogrammer Proces optimering, bla. Gennem regelforenkling og integreret planlægning BIM Livscyklusbetragtning Klimatilpasning Øget samarbejde til forskning Øget byggeforskning, Bygg-innovationen (nationalt innovationsprogram for byggeri) Hållbart samhällsbyggande i världsklass (brancheprogram) Building- Living Dialouge (BLD) KLIMP (klimainvesteringsprogram ) Byggvarubedömningen The envirionmental classification system BELOK (driver udviklingsprojekter vedr. Energi og miljø I bygninger) Bygg-innovationen Sveriges Byggindustrier Ecocycle Council Centrum för energi- og ressourseeffektivitet I bygganda og förvaltning (CERBOF) Formas (forskningsråd) SBUF (svenske byggebranches udviklingsfond) Vinnova (statslig innovations instans) Chalmers, Uppsala, KTH og LTU (forskning) Primære kilder: Dialog med Jan Bröchner, BYGGinnovationen (2012): Innovationsstrategi för det svenska samhällsbyggandet, Sveriges Byggeindustrier (2012), Att bygga Förnyelse Hur byggbranschen förnyas, Formas(2008), B08 Melbourne,Formas(2011): Sveriges Byggeindustrier, The swedish construction sector, Bengt Rydell mfl. (2010). Klimatanpassning i Sverige, Diverse pressemeddelser fra svenske myndigheder

14 Important obstacles to the international competitiveness of what the firms produce (including services) are according to the interviewees: 1. Weak client competence in Sweden 2. Differences in standards 3. Lack of a highly educated workforce 4. Weak university research in the field It is urgent to evolve from project thinking to platform thinking with an emphasis on methods and processes. Process changes are based on introducing new IT systems, primarily Building Information Modelling, BIM, which transforms both ways of working and the distribution of roles. It is related to partnering and other new forms of collaboration. Large clients have possibilities to influence development in the right direction by formulating more advanced requirements, concentrating on their own client role and being less good at details. Current work within the Swedish Transport Administration for increasing the proportion of Design-and-Construct contracts and more purposefully and distinctly defining their performance requirements can be a good example for others. Kilde: Bygginnovationen tegy_ pdf

15 Oversigt over fokusområder Norge Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Centrale organisationer Klima og Miljø International konkurrence Demografi Byggeriets organisering Effektivisering og produktivitetsvækst Høje byggeomkostninger Behov for øget kompetence og vidensniveau Teknologier som BIM og VDC LEAN Professionalisering af offentlig indkøb Nye og styrkede samarbejdsformer i værdikæden (partnering mm.) Styrke vidensdeling, herunder samspil mellem industri og forskning. Effektivisering og produktivitet Udvikling af åbne standarder Udvikling af materialer, forskning og demonstration ifht. Energi effektivt byggeri (fx powerhouse.no) Kompetenceprogrammer og rekruttering Klimatilpasning Internationalt samarbejde Bygg 21 (samarbejdsprojekt for udvikling af strategi for FogU, kompetenceudvikling og formidling af viden) ZEB (Zero Emission in Buildings) Regeringen barsler med innovationsindsats i forhold til erhvervslivet, som bl.a har byggeriet i fokus. Grønne Bygg Norge Statsbygg: Strategi for forskning og utvikling Innovasjon Norge (offentligt initiativ til understøttelse af innovation) Statsbyg SINTEF bygforsk ENOVA Centre for the construction industry, Norwegian business school Primære kilder: Dialog med Lena Bygballe, Innovation Norway (2011) The Norwegian strategy to develop sustainable production in the construction sector (presentation ved Tor Mühlbradt), Statsbygg (2007), strategi for forskning og utvikling , Jørgen Sjøgren (2008), buildingsmart-a smart way for implementing standards, Direktoratet for Byggekvalitet (http://www.dibk.no/no/), Bygballe, L. og Goldeng, E. (2011) En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring, Espelien, A. og Reve, T. (2007) Hva skal vi leve av i fremtiden?

16

17 Hvad har været det primære fokusområde i henhold til innovation og udvikling i byggeriet i de seneste 10 år? Redusere byggekostnader og fremme produktivitet gjennom nye gjennomføringsmodeller (partnering, samspill, design & build), Lean Construction, Virtual Design and Construction, BIM, energieffektivisering. Fokus på både organisering og teknologi. Det er imidlertid forskjeller på store og små bedrifter. Store bedrifter drar utviklingen på disse områdene. Hvilke områder forestiller du dig vil få fokus i den kommende årrække? Er der særlige nye programmer eller initiativer på dagsordenen? Fortsatt fokus på produktivitetsfremmende initiativ, slik som lean og bruk av ny teknologi (VDC og BIM), samt skape energieffektive bygg og håndtere klimaendringer. Dette vil videre skape et sterkere behov for samarbeidsformer. Vi ser eksempler på samarbeidsprosjekter, for eksempel Powerhouse (powerhouse.no), som er et initiativ der man gjennom tett samarbeid mellom byggherre, arktiekt og byggentreprenør søker å løse energieffektivseringsbehovet. Generelt kan det bli mer fokus på produktivitet og innovasjon. Det er etablert et Bygg 21, som skal legge en strategi for byggenæringen i det 21 århundre når det gjelder FoU, utdanning & kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Samtidig varsles det om en ny Stortingsmelding om innovasjon i næringslivet, der ikke bare eksportbedrifter skal stå i fokus, men også hjemmenæringen, slik som byggenæringen blir trukket fram som fokus. Det er allerede store forskningsprogrammer på energiutslipp i bygg - ZEB (Zero Emission in Buildings), og det er sannsynlig at Norges Forskningsråd vil fortsette å bevilge penger til forskning innenfor dette området. Hvad er set som hovedproblemet I byggeriet, som nye initiativer i Norge skal være med til at løse? Først og fremst snakkes det om produktivitet og hvordan å øke denne, samt redusere byggekostnadene. Dette henger blant annet sammen med den demografisk utviklingen i samfunnet og en bekymring for kapasiteten i næringen og hva en sterk økning i boligbygging vil bety. Energikonsumet som bygg står for og hvordan klimaendringer påvirker våre bygg, vil sannsynligvis også være en videre driver for nye energieffektive og robuste løsninger. Lena Elisabeth Bygballe, Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI

18 Oversigt over fokusområder Tyskland Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Centrale organisationer Miljø og klima Ressourceknaphed Demografi og urbanisering Sundhed Sikkerhedsrisiko (terror) Kvalificeret arbejdskraft Netværk og samarbejde i branchen Vedligehold af offentlige bygninger Fremme energieffektivitet i bygninger Offentlige som rollemodel (fx offentlige pilotprojekter i Berlin og Bonn) Up-stream aktiviteter, skal primært drive innovation Udvikling af byggematerialer. Arbejder fx med brug af Nanoteknologi og membraner Softwareudvikling og implementering, herunder planlægningsværktøjer BIM Indeklima og komfort i bygningerne Udvikling af bæredygtige byområder Automatisering i bygninger Internationalisering Sikkerhed i bygninger Trænings-og uddannelsesprogrammer Klimatilpasning Certificering og harmonisering af data og evalueringsmetoder. Building Innovation Alliance Forschungsinitiative Zukunft Bau Integrated Urban Development, construction Sector & VET promotion The German government s Energy Concept Long-term strategy for future energy supply(2010) Fraunhofer Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development Institut Arbeit und Technik Primære kilder: Dialog med Dieter Rehfeld (2013), Fraunhofer (2012), Building for the Future The future for building, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development (2010), Building the Future The magazine of the Zukunft Bau research initiative Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (2011) International comparison of innovation strategies in the construction sector., Diverse pressemeddelser fra den tyske regering.

19 Employing some 700,000 people, the construction industry is one of the mainstays of the German economy. Its ability to innovate will determine whether we can meet our CO2 reduction and energy saving goals through continuing improvements to energy efficiency and sustainability and, at the same time, whether we can respond to people s changing expectations regarding their standard of living and comfort. Modern buildings are increasingly developing into complex, high-tech systems: In the future, we will be building energy-plus-houses that will also charge up our electric cars; houses will be flexible and multifunctional, capable of adapting to the climate based on weather forecasts and supporting users with intelligent systems and building control technologies. Yet transforming this vision into reality will require significant further research and development work. Fraunhofer (2012), Building for the Future The future for building

20 In my view, there are plainly three megatrends in social development. First of all, energy efficiency and the use of renewable sources of energy.the second megatrend, as I see it, is the efficient use of raw materials.the third major megatrend is demographic change in our country Building activities and the modernisation of buildings must take this trend into account. Removal or reduction of restrictions on the construction and rehabilitation of buildings, guaranteed flexibility and reutilisation, backed up by government aid schemes, are the items on today s agenda To strengthen innovation, we need to see a higher measure of commitment from the construction industry Not only is more investment needed on the part of the industry, we also need above all to see an amalgamation of the very splintered structures and interests that are involved. The increasing convergence of universities and academic institutions with industrial practice will lead to a more practical approach and the more rapid implementation of new ideas in building processes. The networks of politics, industry and science must be strengthened. So there is altogether a great potential for innovation in the German building industry. The study has shown that the pattern of innovations in the German construction industry is significantly different from that of other industrial sectors. Innovations in building are generally introduced with a view to optimising internal processes and procedures and cutting costs, and frequently relate to a distinct problem that needs to be resolved in the short term. This does however detract from their visibility, and means by contrast with pure product innovations that they are only rarely noticed by the customer and fail to raise the image of the industry. Product innovations essentially occur in the sphere of the building trade suppliers (manufacturers of construction materials and building products, and the construction machine industry), whereas construction companies on the whole focus on the development of procedural innovations. The tasks of planners and commercial builders, as significant technology users in the areas of construction machinery, construction materials and technical building services, are particularly concerned with the implementation of innovative solutions on the practical level. Planning and building processes need to be coordinated in the best possible way to take advantage of innovations. New products should be tried out on the market, and feedback given in relation to any problems and possible optimisations. Planners and the building trade thus have a decisive part to play in the dissemination of innovative products. Stefan Rein, GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen) Interview: Hans Dieter Hegner, Ministerial Secretary

21 Oversigt over fokusområder EU Kontekstuelle drivers Brancheudfordringer Indsatsområder Konkrete programmer (udpluk) Makroøkonomis k situation Konkurrence fra ikke-europæiske lande Miljø og klima Demografi Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft Energireduktion i bygninger Lav investering i R&D i Europa Lav grad af investering i byggeriet Byggeriets organisering/værdik æde Koordineret indsats på EU-niveau skal: Skabe bedre betingelser for investeringer, herunder finansieringsmuligheder Forbedre grundlaget for menneskelig kapital Forbedre ressource effektivitet, miljø og forretningsmuligheder Tilpasse EU regulering mod et stærke indre marked Sikre global konkurrencedygtighed Harmonisering af evalueringsmetoder Fremme grøn offentlig indkøb Øget integration i værdikæden og øget samarbejde. Offentlig private partnerskaber Europe 2020 Energi: Energy Roadmap 205o (2011) Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050 (2011) Buildings Directive (2010) Finansiering: Structural and Cohesion Funds ( ) JESSICA instruments (urban udvikling) Renoveriring finansieret ved EIB, EBRD, EEEF og ELEANA Human kapital Build UP Skills VET EU social dialogue EU Sector Skills Alliance Primære kilder: Communication from the comission to the european parliament and the council, Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises,

22 EU Commision: Strategy for the sustainable competitiveness of the construction sector and its enterprises The markets of the EU construction sector and the sector itself are highly fragmented, with many micro-enterprises, large differences between Member States in the performance of the sector and considerable difficulty in spreading good practices. Better value-chain integration would significantly increase the scope for spillover nnovation effects from collaboration. In the short term, emphasis is put on the need to support growth and employment in the construction sector in response to the crisis. In the long term, the challenges the industry faces will require a concerted and coordinated approach at European level to improve the functioning of the value chain, particularly through voluntary partnerships between the private and public sectors and an appropriate regulatory framework, where necessary Implementation of the strategy requires streamlining and coordination of the many ongoing initiatives at EU, national and sectoral levels to create more synergies and maximise their impact in the short, medium and long term. It should be based on a governance structure that combines coordination and monitoring from both a thematic and a strategic perspective...

23 Analyse TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSSPOR

24 Globalisering og konkurrence Byggeriets organisering Tværgående udviklingsspor - Oversigt Klima og Miljø Indkøb og efterspørgsel Livscyklus management Offentligt indkøb Brugerinddragelse Produkt-og teknologiudvikling Integration og samarbejde i værdikæden Sikkerhed i bygninger Klimatilpasning Klassificerings-og standardiseringssystemer It og kommunikationsværktøjer Automatisering i bygninger Komfort og værdi Effektivisering og produktivitets tiltag Internationalt samarbejde Styrke indre marked Kompetence Styrke nye forretningsområder Viden Energieffektivt byggeri Fokus på udvikling i stedet for reparation. Det byggede miljø Investeringsbetingelser Stakeholder management Produktivitet og effektivitet Demografi og urbanisering Byggeriets værdi Human kapital og viden Makroøkonomisk situation Konktestuelle Drivers Branche Udfordringer Indsatsområder

25 Tværgående udviklingsspor - Kontekstuelle drivers 1 Udfordringer og drivers Makroøkonomisk situation Økonomiske krise har haft betydelige konsekvenser for byggeriet, blandt andet i form af arbejdspladser og faldene investeringer. Dagsorden rettet mod at skabe vækst og reetablere investeringsniveau og beskæftigelse. Indsatsområder EU kommissionen peger på at mange lande har igangsat stimuleringspakker, som infrastruktur og renovering, men at disse skal suppleres af kompetenceopbygning og den grønne dagsorden Koblingen bliver afgørende Øget produktivitet og effektivitet i byggeriet, bl.a. gennem IT og samspil og procesoptimering i værdikæden. Styrket indre marked Styrke investeringsbetingelser og fremme nye forretningsområder Klima og Miljø Gennemgribende tema, at bygningsmassen står for en stor del af det samlede energiforbrug. Evnen til at innovere vil være afgørende for om man kan opnå de ønskede Co2 reduktioner og tilpasse byer og bygninger til de ændrede klimatiske forhold. Byggesektoren har stor miljøbelastning, fx i form af affald. Grønne dagsorden som kilde til innovation. Træk på råstoffer og naturresourcer Primært fokus på klimaforebyggende tiltag, i form af at fremme energirigtigt byggeri. Dette sker gennem: Krav og regulering Renoveringsdagsorden Udvikling af nye materialer og teknologier Ny energiforsyning Klimatilpasning: Tilpasning af bygninger og byer til ekstreme vejrforhold og havvansstigninger. Reducere miljøbelastning Livscyklusmanagement Integreret byplanlægning

26 Tværgående udviklingsspor - Kontekstuelle drivers 2 Udfordringer og drivers Globalisering og konkurrence Ændrede konkurrenceforhold med øget konkurrence fra ikke-europæiske lande Internationale samarbejds- og markedsmuligheder Indsatsområder Produktivitets og effektivitets fremmende tiltag, fx gennem ICT og BIM Styrke kompetencer Fremme samarbejde og vidensdeling på tværs af grænser. Produkt-og teknologiudvikling. Fremme internationalt samarbejde og nye forretningsmuligheder Demografi og urbanisering Udfordring i fire henseender: 1) Befolkningsudvikling stiller nye krav til bygningsmassen 2) Mangel på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden 3) Befolkningstilvæksten vil med en øget urbanisering stille krav til udvikling i byerne. 4) Sociale udfordringer Fokus på udvikling af by- og boligområder Brugerinddragelse og forståelse af brugerbehov Kompetenceudvikling Integreret planlægning

27 Tværgående udviklingsspor Brancheudfordringer 1 Udfordringer og drivers Indsatsområder Byggeriets organisering Fragmenteret værdikæde ses som udfordring for udvikling i byggeriet Begrænset vidensdeling og samarbejde Øget vertikal integration Fremme samarbejde og samspil mellem aktører i værdikæden. Stakeholder management Offentlig-private samarbejde Samarbejde med forskningsinstitutioner Indkøb og efterspørgsel Behov for en styrket efterspørgselsstruktur, der kan drive innovation og udvikling. Her peges særligt på Offentlige indkøb som kilde til innovation Manglende standardiserede og synlige indkøbsprocesser Svage bygherrekompetencer Produktivitet og effektivitet Med globalisering og økonomi som driver bliver produktivitet og effektivitet i byggeriet en central brancheudfordring. Byggeri haft lav produktivitetstilvækst Ineffektive processer Uudnyttede potentialer for effektiviseringer gennem IT og kommunikationsteknologier. Mål er at øge produktivitet og reducere byggeomkostninger. Professionalisering af offentlige indkøb gennem: Standardisering Gentagelse Synlighed brobygger funktion mellem byggeriets aktører. Offentlig- private samarbejde Klassificerings og standardiseringssystemer Styrke kompetencer (se human kapital) ICT BIM Byggeriets organisering Klassificering og standardiseringssystemer LEAN

28 Tværgående udviklingsspor Brancheudfordringer 2 Udfordringer og drivers Indsatsområder Byggeriets værdi Udvikling i byggeriet afhængig af en ny værdiforståelse, dvs. at byggeriets værdi er mere og andet end pris Sammenligning af værdi (primært pris) Byggeri skal skabe værdi for brugerne og imødekomme behov. Fokusere på værdi som Well being og byggeriets Serviceability (Finland) Brugerinddragelse og forståelse. Benchmarking systemer. Fokus på Det byggede miljø som begreb. Indeklima og komfort Livscyklus Human kapital og viden Demografisk udvikling vil føre til brancheudfordring i form af mangel på kvalificeret arbejdskraft Byggeriet har et imageproblem der gør det svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Energidagsorden kræver opkvalificering af arbejdskraft Lederskab i forhold til forandring i byggeri er underprioriteret Svage bygherrekompetencer ifht. Efterspørgsel Svag vidensdeling mellem industri og forskning Vidensproduktion og forskning Øget samarbejde mellem forskning og industri Træning og uddannelsesprogrammer Kompetenceprogrammer ifht. Energi Ledertræning, drive forandringsprocesser Styrke bygherrekompetencer

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC

Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC Manag Event København, 27 Maj 2013 Europæiske og danske målsætninger for energieffektivisering og EPC V/Nils Daugaard, EC Network Hvorfor energi besparelser? Økonomiske besparelser almindelig sund fornuft

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling?

IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Karsten Fogh Ho-Lanng Nordisk Analysedirektør IT: Støtteproces eller Forretningsudvikling? Cisco Expo 22. marts 2006 www.idc.com En historie om to IT-verdener Enterprise IT verdenen Netværket i går Netværket

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015

CSR Rapport / Communication on progress. Christensen & Co. Arkitekter 2015 CSR Rapport / Communication on progress. Arkitekter 2015 Executive Statement of Continuing Commitment Vi bekræfter hermed vore fortsatte engagement og opbakning til Global Compact og de 10 principper.

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere