Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune"

Transkript

1

2 Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin Håkan, Campus Køge, Køge Handelsskole, Cobe Arkitekter. Tryk: Rosendahls A/S Det handler om fremtidens a velfærd for os alle også de kommende generationer

3

4

5 Forord Tusinder af nye arbejdspladser, bedre tog- og vejforbindelser, nye byrum og stærke uddannelsestilbud. Køge Kommune står i disse år foran en kæmpe udvikling, som vil være med til at skabe vigtig vækst og velfærd - i hele lokalområdet. Med UDVIKLING, VÆKST, KØGE! får du et overblik over de otte største, i gangværende udviklingsprojekter, der vil forandre Køge Kommune både nu og fremover. Læs også, hvorfor det er så vigtigt for Køge Kommune at være Sjællands nye kraftcenter og hvordan udviklingen er kommet til Køge. Projekterne, som er sat i gang af Staten, Region Sjælland samt Køge Kommune selv i et tæt samarbejde med private og offentlige partnere, er: Nyt Universitetssygehus Køge Ny jernbane København-Ringsted via Køge Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen Ny Erhvervshavn Nyt byområde med Køge Kyst Nyt byområde Køge Nord Udvidelse af Skandinavisk Transport Center Ny uddannelse sby Campus Køge

6 Vores område vil få en helt anden karakter og rolle i takt med, at de store projekter tager form frem mod 2020

7 Kommune og kraftcenter Udviklingsvindene blæser særdeles gunstigt over Køge Kommune i disse år - og i en grad som ikke ret mange andre kommuner oplever. Det gælder regionens nye universitetssygehus, som alene vil skabe nye arbejdspladser. Den nye jernbane fra Ringsted til København med ny station i Køge Nord og udvidelsen af Køge Bugt-motorvejen fra seks til otte spor helt til Køge, som understreger Køge som et vigtigt trafikknudepunkt. Og hertil en ny stor erhvervshavn, udvidelse af Skandinavisk Transport Center, hele byudviklingen med Køge Kystprojektet og det nye uddannelsescenter Campus Køge blandt tiltagene i udviklingsstrømmen. Vores område vil få en helt anden karakter og rolle i takt med, at de store projekter tager form frem mod Sjællands nye kraftcenter er Køge ligefrem blevet kaldt. Samtidig oplever Køge Kommune lige nu vækst inden for blandt andet service, handel, transport og logistik, hvor nye virksomheder i alle størrelser skyder op og supplerer de store industrier, der traditionelt har trukket for og fortsat har stor betydning. Køge Kommune er også selv i gang med at renovere eller opføre helt nye kommunale bygninger og veje i mange hjørner af kommunen, som vil komme borgerne til gode i hverdagen. Selvom de største udviklingsprojekter ligger omkring Køge by, vil aktiviteten og de mange arbejdspladser smitte positivt af på hele kommunen som ringe i vandet og faktisk også have betydning for størstedelen af Sjælland.

8 Unik placering og målrettet arbejde Når der sker så meget udvikling omkring Køge, er det ikke tilfældigt. Køge Kommune har gennem mange år selv arbejdet målrettet for at trække mere aktivitet til området, hvor Byrådet over tid og på tværs af partier har stået sammen om at tænke og planlægge ud i fremtiden. Det lange lys har været på, som vi plejer at sige. Også omverdenen har fået øjnene op for Køges unikke geografiske placering både regionalt og nationalt. Tæt på København og forbundet direkte med resten af Sjælland, Fyn og Jylland gennem motorvejsnettet og med havet lige ved hånden. Samtidig ligger vi lige midt på aksen Hamborg København Stockholm, som er forstærket med Øresundsbroen og snart også en Femern-forbindelse. Køge er på den måde et trafikalt knudepunkt for mange virksomheder og for borgere og pendlere fra store dele af Sjælland. Offentlige myndigheder og flere store virksomheder ser derfor også naturligt mod Køge, når nye beslutninger skal omsættes i konkrete investeringer. Hovedparten af udviklingen i Køge er netop finansieret af statslige og private kroner, mens Køge Kommune selv betaler en mindre del. Den geografiske placering er et es for Køge Kommune. Men selv esser kræver at blive spillet rigtigt og indimellem også med is i maven - før de gode stik kan hives hjem. Køge Kommune har selv skubbet på for at få skabt mest mulig udvikling omkring Køge. Nu gælder det om at vi skal få omsat de store projekter til størst mulig gavn for vores område og selvfølgelig også tage godt hånd om de gener, som store byggepladser vil føre med sig undervejs.

9 Aktiviteten og de mange arbejdspladser vil smitte positivt af på hele kommunen som ringe i vandet og faktisk også have betydning for størstedelen af Sjælland

10 Køge Kommune har selv skubbet på for at få skabt mest mulig udvikling omkring Køge. Nu gælder det om, at vi skal få omsat de store projekter til størst mulig gavn for vores område

11 Velfærd og vækst Når udvikling og de store projekter er vigtige for Køge Kommune, handler det helt grundlæggende om at skabe flere arbejdspladser og mere vækst i området og dermed gode rammer for hver enkelt af kommunens borgere. Arbejdspladser og vækst er altafgørende, hvis vi i fremtiden vil kunne sikre god velfærd i kommunen, så også vores børn og børnebørn vokser op i et velfærdssamfund. Lige nu tyder prognoserne nemlig på, at de offentlige budgetter kun bliver mere trængte i årene, der kommer. Udover et mere robust lokalsamfund betyder flere og mange forskellige typer arbejdspladser, at der bliver flere indtægter og færre udgifter for kommunen - og dermed penge til at betale for vores skoler, dagtilbud, hjemmehjælp, veje, fritids- og kulturtilbud og de mange andre eksempler på velfærd, vi er vant til i dag. Vækst er på den måde med til at sikre god kvalitet i kommunens mange velfærdsydelser, som ikke bare kommer nuværende borgere til gode, men også kan være med til at trække nye borgere og mere vækst til. De store projekter rummer tilsammen tusindvis af nye arbejdspladser faktisk bliver der allerede nye jobs i anlægsfasen. Udover nye jobs vil de forbedrede transportmuligheder, nye byrum, attraktive boliger og stærke uddannelsestilbud, der følger med projekterne, være med til at trække endnu flere virksomheder og borgere til området, fordi vi får mere på hylderne. De mange koordinerede projekter og initiativer virker på den måde positivt ind på hinanden. Med eksempelvis Køge Kystprojektet vil Køge i de kommende år kunne styrke sin position som regionalt detailhandelscenter med helt nye butikker, som udover arbejdspladser skaber nye indkøbsmuligheder lokalt hos os. Parallelt med udviklingsprojekterne skal der også satses strategisk med udbygning af nye boliger på

12 det rigtige tidspunkt og med det rigtige match. Her spiller ikke kun Køge Kyst-projektet ind med attraktive boliger i Søndre Havn, men også Borup og Herfølge med spændende muligheder for nye og anderledes boligtyper i tæt samspil med vores åbne naturområder. Netop udviklingen af også de mindre byområder er i fokus i Kommuneplan 2013 særligt i forhold til boliger og erhverv. Vækst og velfærd hænger tæt sammen. Køge Kommune har derfor valgt at arbejde målrettet og langsigtet for at skabe mere udvikling - og dermed mere vækst. For vi vil ikke risikere, at den går lige forbi os. Det handler om fremtidens velfærd for os alle også de kommende generationer. Arbejdspladser og vækst er altafgørende, hvis vi i fremtiden vil kunne sikre god velfærd i kommunen, så også vores børn og børnebørn vokser op i et velfærdssamfund

13

14 Nyt Universitetssygehus Køge

15 Region Sjællands nye Universitetssygehus skal ligge i Køge dér, hvor Køge Sygehus ligger i dag vest for Ølby Station. Byggeriet forventes at begynde i 2015 og vil stå endeligt færdigt i 2020 Som fremtidigt Universitetssygehus vil Køge Sygehus skulle varetage størsteparten af de specialiserede behandlinger for hele regionen og også en del af den almindelige behandling inden for en lang række områder blandt andet lungesygdomme, neurologi, kirurgi, øjensygdomme, ørenæse-hals sygdomme, gynækologi og arbejdsmedicin. Samtidig bliver det akutsygehus for et optageområde på omkring borgere, som svarer til en tredjedel af regionens borgere. Universitetssygehus Køge bliver etableret som en del af realiseringen af Region Sjællands sygehusplan. Universitetssygehuset forventes at få omkring 900 senge og en væsentlig ambulant aktivitet og vil afføde op mod nye lokale arbejdspladser. Universitetssygehuset bliver projekteret af et konsortium med arkitektfirmaet C. F. Møller i spidsen. De har tegnet et flot og funktionelt sygehus, der udnytter det eksisterende Køge Sygehus og bliver et vartegn for Region Sjælland. Sygehuset bliver 11 etager højt og omgivet af beplantning, søer og vandløb. Med et budget på 4 mia. kroner er byggeriet af

16 Universitetssygehus Køge det dyreste byggeprojekt i Region Sjællands historie. Køge Sygehus vil være i drift under hele byggeperioden. Så meget større bliver det nye sygehus Køge Sygehus anno 2013: m 2 3 etager inkl. kælder 296 senge 15 operationsstuer 700 parkeringspladser Universitetssygehuset Køge: m 2 (heraf m2 som nybyggeri) 3-11 etager inkl. kælder 899 senge 41 operationsstuer parkeringspladser Hvis du vil vide mere Følg med i byggeriet af Universitetssygehuset Køge på

17

18 Ny København-Ringsted jernbane via Køge

19 Banedanmark anlægger en helt ny, dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted, som går over Køge. Jernbanen vil stå færdig i 2018 Den nye bane vil give en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser mellem hovedstaden og resten af landet. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t for persontog og er Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog. Det betyder, at det i fremtiden bliver muligt at nå fra Køge Station til København H eller omvendt på blot 20 minutter mod 38 minutter i dag. Med jernbanen følger en helt ny station - Køge Nord Station lige øst for Ølsemagle Landsby og Skandinavisk Transport Center. Køge Nord Station bliver et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen, som dermed også får et ekstra stoppested mellem Ølby og Solrød. Samtidig bygges et Parkér-og-Rejs anlæg ved motorvejen for at gøre det nemt at skifte fra bil til tog. Togene fra Køge Nord Station vil køre til København, Vestsjælland, Fyn og Jylland samt via Køge Station direkte til Herfølge og Næstved. Den nye 60 km lange jernbane skal aflaste den nuværende jernbane mellem København og Ringsted over Roskilde, som er en af de mest benyttede

20 og vigtigste banestrækninger i Danmark for både person- og godstransport og i dag en trafikal flaskehals. Tættere kobling til Europa Strækningen København-Køge-Ringsted har international betydning. Den indgår i det banenetværk som forbinder Skandinavien og det øvrige Europa og er ligeledes en vigtig strækning i korridoren fra Helsinki i Finland til Palermo i Italien og Valetta på Malta. Den internationale gods- og persontrafik bliver samtidig styrket med den nye Femern Bælt-forbindelse, som også indebærer en udbygning af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Køge kommer på den måde tættere på Europa. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i anlægget af den nye jernbane på

21

22 Udvidelse af Køge Bugt motorvejen

23 Vejdirektoratet er i gang med at udbygge Køge Bugt Motor-vejen fra seks til otte spor mellem Greve Syd og Køge Køge Bugt Motorvejen er i dag den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring køretøjer i døgnet. Det giver store problemer med trængsel især på strækningen nord for Greve mod Køge, hvor der hidtil kun har været seks spor. Derfor har Folketinget besluttet at udbygge denne del af motorvejen, så det bliver lettere for pendlere og andre trafikanter at komme til og fra hovedstaden. Parallelt med udvidelsen af motorvejen kommer der også nye tilkørselsramper til motorvejen ved Egedesvej nord for Køge med adgang direkte til den nye Køge Nord Station. Udbygningen af det 14 km lange stykke motorvej er delt i to etaper. Etape 1 dækker strækningen Greve S - Solrød S samt tilkørselsanlægget ved Egedesvej, hvor de nye spor vil være færdige i efteråret Etape 2

24 dækker strækningen Solrød S Køge, hvor de nye spor åbner for trafik i Køge Bugt Motorvejen blev senest udvidet i 2008, hvor der blev føjet ekstra spor til mellem Hundige og Greve Syd. Trafikstøj skærmes af Motorvejen bliver større, men trafikstøjen bliver mindre. Vejdirektoratet vil nemlig benytte lejligheden til at støjdæmpe motorvejsstrækningen ved Køge med ny lyddæmpende vejbelægning og fire meter høje støjskærme, som skal mindske støjgenerne for motorvejens naboer. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen på

25

26 Ny erhvervshavn

27 Køge Kommune bygger en helt ny, moderne erhvervshavn, som vil stå færdig omkring 2022 Køge Havn er i dag en af landets ældste havne - og målt på gods også en af de større. Ambitionerne rækker imidlertid videre. For at styrke Køges transport- og havneerhverv - og samtidig gøre plads til byudvikling på Søndre Havn etableres der en ny erhvervshavn i den nordlige del af havneområdet. Med meter ny kaj og en vanddybde på 8,5 meter bliver den nye erhvervshavn dobbelt så stor som den gamle havn. Det gør det muligt at modtage større skibe på op til 200 meters længde og 30 meters bredde. Havnen vil også rumme et helt nyt landareal på m 2 til forskellige 2 erhvervsaktiviteter. Samtidig forsvinder dog m og 600 kajmeter på søndre Havn, som indgår i Køge Kyst-projektet. Etableringen af den nye havn begyndte i 2007 med Køge Jorddepot, som via opfyldning med ren og lettere forurenet jord fra de mange byggeprojekter på Sjælland skal skabe mere havneplads. Den nye erhvervshavn vil sammen med Skandinavisk Transport Center og

28 den kommende København-Ringsted jernbane via Køge styrke udviklingen af en stærk logistik- og transportsektor i Køge og på den måde sikre flere lokale arbejdspladser. For at imødekomme fremtidens krav om CO2- reduktioner og klimaforbedringer, undersøger Køge Kommune desuden mulighederne for at sætte store vindmøller op på havnens moleanlæg. Udviklingsløft til Køge Marina Det bliver ikke kun skibe og virksomheder, der får glæde af den nye erhvervshavn. En af sidegevinsterne ved udvidelsen af Køge Havn er, at Køge Marina også kan vokse og udvikle sig til glæde for bådejere og borgere. Køge Marina skal i fremtiden byde på en bredere vifte af kulturelle tilbud til borgere og turister, og allerede fra 2014 kommer der en ny og bedre badestrand på Nordstranden. Hvis du vil vide mere Læs mere om Køge Havn på Læs mere om Køge Jorddepot på

29

30 Nyt byområde i Køge Nord

31 Knud statio Parke Med den nye København-Ringsted jernbane bliver Køge styrket som et regionalt knudepunkt. Dét potentiale vil Køge Kommune udnytte til at udvikle ikke blot nye attraktive erhvervsområder, men en helt ny bydel i Køge Nord Den nye bydel vil over en årrække Campus skyde op i en naturlig tilknytning til de to nye togstationer, Parker- og Rejsanlægget og de nye motorvejsramper. De 80 hektar byudvikling vil omfatte både boliger, kontorbyggeri og en stor ny erhvervsby for innovative virksomheder, transport og logistik. Området er i forvejen rigt på natur og kulturhistoriske spor ikke mindst de fredede diger, gravhøje og landsbyen Ølsemagle som også skal være en vigtig del af en ny bydels identitet. Udviklingen af Køge Nord vil således tage afsæt i de historier og kvaliteter, som findes lokalt nu.

32 epunktn + r og Rejs 600 m 1200 m Udbygningen af erhvervsområderne ved Egedesvej kan begyndes i 2015, mens boligudbygningen følger efter fra Den fuldt udbyggede Køge Nord Station og det omkringliggende område forventes samlet at skulle rumme ca P-pladser med Parker- og Rejs-anlægget, arbejdspladser og boliger. Hvis du vil vide mere Læs mere om udvikling af Køge Nord på Visionsskitse Juni 2013 Skov + beplantningsbælter Fingerplanens byudviklingsområde Stationsnærhed

33

34 Nyt byområde Køge Kyst

35 Over de næste år udvikler Køge Kyst en helt ny bydel mellem Køges gamle, historiske bykerne og vandet m 2 i det gamle industriområde på Søndre Havn, på Collstropgrunden og i Stationsområdet forvandles til en levende og bæredygtig bydel med boliger, butikker, erhverv, kultur og grønne områder. Samtidig får infrastrukturen i området et tiltrængt løft, så byen åbnes mod vandet. Køge Kyst-projektet skal være med til at gøre Køge til en af de mest attraktive bolig- og erhvervsbyer på Sjælland og i den samlede Øresundsregion og vil konkret give nye muligheder og tilbud til alle, der allerede bor i, arbejder i eller besøger Køge. Det gælder blandt andet nye boliger, 100 nye butikker og op mod arbejdspladser inden for kontor, viden, service og kreative erhverv. De første tanker og idéer om byudviklingen blev skabt i starten af 1990 erne - og for alvor muliggjort i 2007 med Køge Jorddepot, som skal flytte de tunge havneaktiviteter længere mod nord. I 2009 gik Køge Kommune og Realdania By sammen i et partnerskab om at føre byudviklingsprojektet Køge Kyst ud i livet ud fra en fælles vision. I 2011 kunne Køge Kyst lancere en udviklingsplan for byudviklingen, som udspringer af en

36 tværfaglig, international konkurrence. I de kommende år skal området sælges etapevis til investorer og developere. Først kommer Stationsområdet, hvor byggeriet ventes at gå i gang i Partnerselskabet Køge Kyst P/S driver byudviklingen. Etape 0 - Livet før byen Den nye bydel skal emme af aktivitet, oplevelse og udfoldelse. Allerede inden første byggesten er lagt, er Køge Kyst derfor i fuld gang med at skabe liv i området gennem en Etape 0 med vægt på kunst, kultur og idræt. Sammen med borgere og aktører etablerer og afprøver Køge Kyst her nye byrum og aktiviteter - primært langs Tråden, som er et nyt markeret forløb mellem det gamle Torv og Køge Bugt. Vi kalder det LIVET FØR BYEN BYEN FOR LIVET. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i Køge Kyst-projektet på

37

38 Udvidelse af Skandinavisk Transport Center

39 Køge Kommune udvider Skandinavisk Transport Center (STC), som er godt på vej til at være Nordeuropas hurtigst voksende erhvervsområde og et af Sjællands største samlede erhvervsog transportområder Med dets unikke placering nær tre motorveje, jernbane og havn har STC siden 2001 skabt et dynamisk transportcenter med mange store virksomheder og stadig efterspørgsel på flere grunde. Det m 2 store område bliver derfor udvidet med yderligere godt m 2 mod nord mellem Ølsemaglevej og Lille Skensved for at imødekomme efterspørgslen fra virksomheder, der gerne vil placere deres erhvervsaktiviteter her - typisk inden for lager, transport og distribution. Med virksomheder som Netto, Lidl, OK, NCC, Nyscan og DBK har STC fået erhvervslivets blå stempel. Der er i dag mere end personer beskæftiget på transportcenteret, som dermed er en vigtig lokal og regional arbejdsplads. De nye bygninger i STC-udvidelsen kan bygges op til 30 meter i højden. Når træer og buske omkring transportcentret er vokset til, vil centret markere sig i den store skala, men indpasser sig samtidig i de lokale omgivelser.

40 Resultat af strategisk erhvervsudvikling Industrivirksomhederne har i mange år været driveren i Køge-områdets økonomiske udvikling. Men de seneste årtier har den traditionelle industri været under pres, og beskæftigelsen er faldet. Køge Kommune valgte med Udsyn og vækst Køge Kommunes Erhvervspolitik at møde udfordringerne offensivt. Blandt visionerne var netop at understøtte udviklingen af en international, konkurrencedygtig transport- og logistiksektor for at udnytte kommunens beliggenhed til at skabe arbejdspladser. Hvis du vil vide mere Læs mere om Skandinavisk Transport Center på Læs mere om Køge Kommunes Erhvervspolitik på

41

42 Ny uddannelsesby Campus Køge

43 Køge får sin egen uddannelsesby Campus Køge, som samler både ungdoms- og videregående uddannelser, forskning, erhverv og studieliv på ét sted Campus Køge skal skabe rammerne for, at unge og voksne kan få en uddannelse og dygtiggøre sig. Campus Køge er således et stærkt lokalt og regionalt bidrag til den nationale målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, mens 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse. Ligeledes er campussamarbejdet et vigtigt element i Region Sjællands strategi for kompetenceløft af voksne samt styrkelse af forskning og innovative miljøer. Endelig arbejder Campus Køge tæt sammen med erhvervslivet om vækstmuligheder. Campus Køge er blevet til i et samarbejde mellem Køge Kommune, Region Sjælland, det lokale erhvervsliv, og 11 forskellige uddannelsesinstitutioner. Nogle institutioner vil have til huse på selve campus-området, mens andre deltager i tæt samarbejde på et virtuelt niveau. Ved at samle en bred palet af stærke uddannelsestilbud lokalt, får unge og voksne fra et stort geografisk område ikke mindst fra Køge Kommune selv kortere rejseafstand til ny viden.

44 Den nye campus bliver udviklet i umiddelbar tilknytning til EUC, Køge Handelsskole og Erhvervsakademi Sjælland. Med en placering nær motorvej, Ølby Station og den nye Køge Nord Station bliver Campus Køge meget tilgængeligt og ligger desuden tæt på Universitetssygehus Køge. Campus-området vil løbende blive udbygget i løbet af de kommende 5-10 år, hvor der forventes at være flere end studerende og hen mod 700 medarbejdere i området. En campus med liv Campus Køge skal være en uddannelsesby, hvor alle har lyst til at være 24/7 også uden for undervisningstiden. Campus Køge har stort fokus på, at campus-området bliver et sted, hvor der er plads til hele studielivet. Blandt andet vil alle uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning være placerede om det såkaldte campus-torv. Her skal være liv, atmosfære og fællesskab. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i Campus Køge på

45

46 køge kommune torvet køge t F

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Fakta om byudviklingen

Fakta om byudviklingen Fakta om byudviklingen Den forestående byudvikling i Køge skal finde sted på et samlet område i det centrale Køge. Området er på 24 hektar og omfatter tre centrale arealer: Stationsområdet, Søndre Havn

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Investér i Køge Kyst og få del i

Investér i Køge Kyst og få del i Investér i Køge Kyst Investér i Køge Kyst Køge Kyst-området (markeret med modelbyggeri) ligger i umiddelbar nærhed af Køges bymidte, vand og natur. Investér i Køge Kyst og få del i Køges vækst, som yderligere

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne

200 milliarder indtil 2025. Oversigt over anlægsprojekterne 200 milliarder indtil 2025 Oversigt over anlægsprojekterne KLAR TIL HEDER ULIG NYE M Hvorfor være med i Klar til nye muligheder? De kommende 10 til 15 år vil der blive brugt for over 200 milliarder kroner

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt Søndre Havn 15 ha Stationsområdet 6 ha Collstrop 3 ha Boliger: 152.000 kvm Erhverv: 118.000 kvm Detail: 22.000 kvm Kultur: 15.000 kvm Offentlig

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere