Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune"

Transkript

1

2 Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin Håkan, Campus Køge, Køge Handelsskole, Cobe Arkitekter. Tryk: Rosendahls A/S Det handler om fremtidens a velfærd for os alle også de kommende generationer

3

4

5 Forord Tusinder af nye arbejdspladser, bedre tog- og vejforbindelser, nye byrum og stærke uddannelsestilbud. Køge Kommune står i disse år foran en kæmpe udvikling, som vil være med til at skabe vigtig vækst og velfærd - i hele lokalområdet. Med UDVIKLING, VÆKST, KØGE! får du et overblik over de otte største, i gangværende udviklingsprojekter, der vil forandre Køge Kommune både nu og fremover. Læs også, hvorfor det er så vigtigt for Køge Kommune at være Sjællands nye kraftcenter og hvordan udviklingen er kommet til Køge. Projekterne, som er sat i gang af Staten, Region Sjælland samt Køge Kommune selv i et tæt samarbejde med private og offentlige partnere, er: Nyt Universitetssygehus Køge Ny jernbane København-Ringsted via Køge Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen Ny Erhvervshavn Nyt byområde med Køge Kyst Nyt byområde Køge Nord Udvidelse af Skandinavisk Transport Center Ny uddannelse sby Campus Køge

6 Vores område vil få en helt anden karakter og rolle i takt med, at de store projekter tager form frem mod 2020

7 Kommune og kraftcenter Udviklingsvindene blæser særdeles gunstigt over Køge Kommune i disse år - og i en grad som ikke ret mange andre kommuner oplever. Det gælder regionens nye universitetssygehus, som alene vil skabe nye arbejdspladser. Den nye jernbane fra Ringsted til København med ny station i Køge Nord og udvidelsen af Køge Bugt-motorvejen fra seks til otte spor helt til Køge, som understreger Køge som et vigtigt trafikknudepunkt. Og hertil en ny stor erhvervshavn, udvidelse af Skandinavisk Transport Center, hele byudviklingen med Køge Kystprojektet og det nye uddannelsescenter Campus Køge blandt tiltagene i udviklingsstrømmen. Vores område vil få en helt anden karakter og rolle i takt med, at de store projekter tager form frem mod Sjællands nye kraftcenter er Køge ligefrem blevet kaldt. Samtidig oplever Køge Kommune lige nu vækst inden for blandt andet service, handel, transport og logistik, hvor nye virksomheder i alle størrelser skyder op og supplerer de store industrier, der traditionelt har trukket for og fortsat har stor betydning. Køge Kommune er også selv i gang med at renovere eller opføre helt nye kommunale bygninger og veje i mange hjørner af kommunen, som vil komme borgerne til gode i hverdagen. Selvom de største udviklingsprojekter ligger omkring Køge by, vil aktiviteten og de mange arbejdspladser smitte positivt af på hele kommunen som ringe i vandet og faktisk også have betydning for størstedelen af Sjælland.

8 Unik placering og målrettet arbejde Når der sker så meget udvikling omkring Køge, er det ikke tilfældigt. Køge Kommune har gennem mange år selv arbejdet målrettet for at trække mere aktivitet til området, hvor Byrådet over tid og på tværs af partier har stået sammen om at tænke og planlægge ud i fremtiden. Det lange lys har været på, som vi plejer at sige. Også omverdenen har fået øjnene op for Køges unikke geografiske placering både regionalt og nationalt. Tæt på København og forbundet direkte med resten af Sjælland, Fyn og Jylland gennem motorvejsnettet og med havet lige ved hånden. Samtidig ligger vi lige midt på aksen Hamborg København Stockholm, som er forstærket med Øresundsbroen og snart også en Femern-forbindelse. Køge er på den måde et trafikalt knudepunkt for mange virksomheder og for borgere og pendlere fra store dele af Sjælland. Offentlige myndigheder og flere store virksomheder ser derfor også naturligt mod Køge, når nye beslutninger skal omsættes i konkrete investeringer. Hovedparten af udviklingen i Køge er netop finansieret af statslige og private kroner, mens Køge Kommune selv betaler en mindre del. Den geografiske placering er et es for Køge Kommune. Men selv esser kræver at blive spillet rigtigt og indimellem også med is i maven - før de gode stik kan hives hjem. Køge Kommune har selv skubbet på for at få skabt mest mulig udvikling omkring Køge. Nu gælder det om at vi skal få omsat de store projekter til størst mulig gavn for vores område og selvfølgelig også tage godt hånd om de gener, som store byggepladser vil føre med sig undervejs.

9 Aktiviteten og de mange arbejdspladser vil smitte positivt af på hele kommunen som ringe i vandet og faktisk også have betydning for størstedelen af Sjælland

10 Køge Kommune har selv skubbet på for at få skabt mest mulig udvikling omkring Køge. Nu gælder det om, at vi skal få omsat de store projekter til størst mulig gavn for vores område

11 Velfærd og vækst Når udvikling og de store projekter er vigtige for Køge Kommune, handler det helt grundlæggende om at skabe flere arbejdspladser og mere vækst i området og dermed gode rammer for hver enkelt af kommunens borgere. Arbejdspladser og vækst er altafgørende, hvis vi i fremtiden vil kunne sikre god velfærd i kommunen, så også vores børn og børnebørn vokser op i et velfærdssamfund. Lige nu tyder prognoserne nemlig på, at de offentlige budgetter kun bliver mere trængte i årene, der kommer. Udover et mere robust lokalsamfund betyder flere og mange forskellige typer arbejdspladser, at der bliver flere indtægter og færre udgifter for kommunen - og dermed penge til at betale for vores skoler, dagtilbud, hjemmehjælp, veje, fritids- og kulturtilbud og de mange andre eksempler på velfærd, vi er vant til i dag. Vækst er på den måde med til at sikre god kvalitet i kommunens mange velfærdsydelser, som ikke bare kommer nuværende borgere til gode, men også kan være med til at trække nye borgere og mere vækst til. De store projekter rummer tilsammen tusindvis af nye arbejdspladser faktisk bliver der allerede nye jobs i anlægsfasen. Udover nye jobs vil de forbedrede transportmuligheder, nye byrum, attraktive boliger og stærke uddannelsestilbud, der følger med projekterne, være med til at trække endnu flere virksomheder og borgere til området, fordi vi får mere på hylderne. De mange koordinerede projekter og initiativer virker på den måde positivt ind på hinanden. Med eksempelvis Køge Kystprojektet vil Køge i de kommende år kunne styrke sin position som regionalt detailhandelscenter med helt nye butikker, som udover arbejdspladser skaber nye indkøbsmuligheder lokalt hos os. Parallelt med udviklingsprojekterne skal der også satses strategisk med udbygning af nye boliger på

12 det rigtige tidspunkt og med det rigtige match. Her spiller ikke kun Køge Kyst-projektet ind med attraktive boliger i Søndre Havn, men også Borup og Herfølge med spændende muligheder for nye og anderledes boligtyper i tæt samspil med vores åbne naturområder. Netop udviklingen af også de mindre byområder er i fokus i Kommuneplan 2013 særligt i forhold til boliger og erhverv. Vækst og velfærd hænger tæt sammen. Køge Kommune har derfor valgt at arbejde målrettet og langsigtet for at skabe mere udvikling - og dermed mere vækst. For vi vil ikke risikere, at den går lige forbi os. Det handler om fremtidens velfærd for os alle også de kommende generationer. Arbejdspladser og vækst er altafgørende, hvis vi i fremtiden vil kunne sikre god velfærd i kommunen, så også vores børn og børnebørn vokser op i et velfærdssamfund

13

14 Nyt Universitetssygehus Køge

15 Region Sjællands nye Universitetssygehus skal ligge i Køge dér, hvor Køge Sygehus ligger i dag vest for Ølby Station. Byggeriet forventes at begynde i 2015 og vil stå endeligt færdigt i 2020 Som fremtidigt Universitetssygehus vil Køge Sygehus skulle varetage størsteparten af de specialiserede behandlinger for hele regionen og også en del af den almindelige behandling inden for en lang række områder blandt andet lungesygdomme, neurologi, kirurgi, øjensygdomme, ørenæse-hals sygdomme, gynækologi og arbejdsmedicin. Samtidig bliver det akutsygehus for et optageområde på omkring borgere, som svarer til en tredjedel af regionens borgere. Universitetssygehus Køge bliver etableret som en del af realiseringen af Region Sjællands sygehusplan. Universitetssygehuset forventes at få omkring 900 senge og en væsentlig ambulant aktivitet og vil afføde op mod nye lokale arbejdspladser. Universitetssygehuset bliver projekteret af et konsortium med arkitektfirmaet C. F. Møller i spidsen. De har tegnet et flot og funktionelt sygehus, der udnytter det eksisterende Køge Sygehus og bliver et vartegn for Region Sjælland. Sygehuset bliver 11 etager højt og omgivet af beplantning, søer og vandløb. Med et budget på 4 mia. kroner er byggeriet af

16 Universitetssygehus Køge det dyreste byggeprojekt i Region Sjællands historie. Køge Sygehus vil være i drift under hele byggeperioden. Så meget større bliver det nye sygehus Køge Sygehus anno 2013: m 2 3 etager inkl. kælder 296 senge 15 operationsstuer 700 parkeringspladser Universitetssygehuset Køge: m 2 (heraf m2 som nybyggeri) 3-11 etager inkl. kælder 899 senge 41 operationsstuer parkeringspladser Hvis du vil vide mere Følg med i byggeriet af Universitetssygehuset Køge på

17

18 Ny København-Ringsted jernbane via Køge

19 Banedanmark anlægger en helt ny, dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted, som går over Køge. Jernbanen vil stå færdig i 2018 Den nye bane vil give en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser mellem hovedstaden og resten af landet. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t for persontog og er Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog. Det betyder, at det i fremtiden bliver muligt at nå fra Køge Station til København H eller omvendt på blot 20 minutter mod 38 minutter i dag. Med jernbanen følger en helt ny station - Køge Nord Station lige øst for Ølsemagle Landsby og Skandinavisk Transport Center. Køge Nord Station bliver et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen, som dermed også får et ekstra stoppested mellem Ølby og Solrød. Samtidig bygges et Parkér-og-Rejs anlæg ved motorvejen for at gøre det nemt at skifte fra bil til tog. Togene fra Køge Nord Station vil køre til København, Vestsjælland, Fyn og Jylland samt via Køge Station direkte til Herfølge og Næstved. Den nye 60 km lange jernbane skal aflaste den nuværende jernbane mellem København og Ringsted over Roskilde, som er en af de mest benyttede

20 og vigtigste banestrækninger i Danmark for både person- og godstransport og i dag en trafikal flaskehals. Tættere kobling til Europa Strækningen København-Køge-Ringsted har international betydning. Den indgår i det banenetværk som forbinder Skandinavien og det øvrige Europa og er ligeledes en vigtig strækning i korridoren fra Helsinki i Finland til Palermo i Italien og Valetta på Malta. Den internationale gods- og persontrafik bliver samtidig styrket med den nye Femern Bælt-forbindelse, som også indebærer en udbygning af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Køge kommer på den måde tættere på Europa. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i anlægget af den nye jernbane på

21

22 Udvidelse af Køge Bugt motorvejen

23 Vejdirektoratet er i gang med at udbygge Køge Bugt Motor-vejen fra seks til otte spor mellem Greve Syd og Køge Køge Bugt Motorvejen er i dag den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring køretøjer i døgnet. Det giver store problemer med trængsel især på strækningen nord for Greve mod Køge, hvor der hidtil kun har været seks spor. Derfor har Folketinget besluttet at udbygge denne del af motorvejen, så det bliver lettere for pendlere og andre trafikanter at komme til og fra hovedstaden. Parallelt med udvidelsen af motorvejen kommer der også nye tilkørselsramper til motorvejen ved Egedesvej nord for Køge med adgang direkte til den nye Køge Nord Station. Udbygningen af det 14 km lange stykke motorvej er delt i to etaper. Etape 1 dækker strækningen Greve S - Solrød S samt tilkørselsanlægget ved Egedesvej, hvor de nye spor vil være færdige i efteråret Etape 2

24 dækker strækningen Solrød S Køge, hvor de nye spor åbner for trafik i Køge Bugt Motorvejen blev senest udvidet i 2008, hvor der blev føjet ekstra spor til mellem Hundige og Greve Syd. Trafikstøj skærmes af Motorvejen bliver større, men trafikstøjen bliver mindre. Vejdirektoratet vil nemlig benytte lejligheden til at støjdæmpe motorvejsstrækningen ved Køge med ny lyddæmpende vejbelægning og fire meter høje støjskærme, som skal mindske støjgenerne for motorvejens naboer. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen på

25

26 Ny erhvervshavn

27 Køge Kommune bygger en helt ny, moderne erhvervshavn, som vil stå færdig omkring 2022 Køge Havn er i dag en af landets ældste havne - og målt på gods også en af de større. Ambitionerne rækker imidlertid videre. For at styrke Køges transport- og havneerhverv - og samtidig gøre plads til byudvikling på Søndre Havn etableres der en ny erhvervshavn i den nordlige del af havneområdet. Med meter ny kaj og en vanddybde på 8,5 meter bliver den nye erhvervshavn dobbelt så stor som den gamle havn. Det gør det muligt at modtage større skibe på op til 200 meters længde og 30 meters bredde. Havnen vil også rumme et helt nyt landareal på m 2 til forskellige 2 erhvervsaktiviteter. Samtidig forsvinder dog m og 600 kajmeter på søndre Havn, som indgår i Køge Kyst-projektet. Etableringen af den nye havn begyndte i 2007 med Køge Jorddepot, som via opfyldning med ren og lettere forurenet jord fra de mange byggeprojekter på Sjælland skal skabe mere havneplads. Den nye erhvervshavn vil sammen med Skandinavisk Transport Center og

28 den kommende København-Ringsted jernbane via Køge styrke udviklingen af en stærk logistik- og transportsektor i Køge og på den måde sikre flere lokale arbejdspladser. For at imødekomme fremtidens krav om CO2- reduktioner og klimaforbedringer, undersøger Køge Kommune desuden mulighederne for at sætte store vindmøller op på havnens moleanlæg. Udviklingsløft til Køge Marina Det bliver ikke kun skibe og virksomheder, der får glæde af den nye erhvervshavn. En af sidegevinsterne ved udvidelsen af Køge Havn er, at Køge Marina også kan vokse og udvikle sig til glæde for bådejere og borgere. Køge Marina skal i fremtiden byde på en bredere vifte af kulturelle tilbud til borgere og turister, og allerede fra 2014 kommer der en ny og bedre badestrand på Nordstranden. Hvis du vil vide mere Læs mere om Køge Havn på Læs mere om Køge Jorddepot på

29

30 Nyt byområde i Køge Nord

31 Knud statio Parke Med den nye København-Ringsted jernbane bliver Køge styrket som et regionalt knudepunkt. Dét potentiale vil Køge Kommune udnytte til at udvikle ikke blot nye attraktive erhvervsområder, men en helt ny bydel i Køge Nord Den nye bydel vil over en årrække Campus skyde op i en naturlig tilknytning til de to nye togstationer, Parker- og Rejsanlægget og de nye motorvejsramper. De 80 hektar byudvikling vil omfatte både boliger, kontorbyggeri og en stor ny erhvervsby for innovative virksomheder, transport og logistik. Området er i forvejen rigt på natur og kulturhistoriske spor ikke mindst de fredede diger, gravhøje og landsbyen Ølsemagle som også skal være en vigtig del af en ny bydels identitet. Udviklingen af Køge Nord vil således tage afsæt i de historier og kvaliteter, som findes lokalt nu.

32 epunktn + r og Rejs 600 m 1200 m Udbygningen af erhvervsområderne ved Egedesvej kan begyndes i 2015, mens boligudbygningen følger efter fra Den fuldt udbyggede Køge Nord Station og det omkringliggende område forventes samlet at skulle rumme ca P-pladser med Parker- og Rejs-anlægget, arbejdspladser og boliger. Hvis du vil vide mere Læs mere om udvikling af Køge Nord på Visionsskitse Juni 2013 Skov + beplantningsbælter Fingerplanens byudviklingsområde Stationsnærhed

33

34 Nyt byområde Køge Kyst

35 Over de næste år udvikler Køge Kyst en helt ny bydel mellem Køges gamle, historiske bykerne og vandet m 2 i det gamle industriområde på Søndre Havn, på Collstropgrunden og i Stationsområdet forvandles til en levende og bæredygtig bydel med boliger, butikker, erhverv, kultur og grønne områder. Samtidig får infrastrukturen i området et tiltrængt løft, så byen åbnes mod vandet. Køge Kyst-projektet skal være med til at gøre Køge til en af de mest attraktive bolig- og erhvervsbyer på Sjælland og i den samlede Øresundsregion og vil konkret give nye muligheder og tilbud til alle, der allerede bor i, arbejder i eller besøger Køge. Det gælder blandt andet nye boliger, 100 nye butikker og op mod arbejdspladser inden for kontor, viden, service og kreative erhverv. De første tanker og idéer om byudviklingen blev skabt i starten af 1990 erne - og for alvor muliggjort i 2007 med Køge Jorddepot, som skal flytte de tunge havneaktiviteter længere mod nord. I 2009 gik Køge Kommune og Realdania By sammen i et partnerskab om at føre byudviklingsprojektet Køge Kyst ud i livet ud fra en fælles vision. I 2011 kunne Køge Kyst lancere en udviklingsplan for byudviklingen, som udspringer af en

36 tværfaglig, international konkurrence. I de kommende år skal området sælges etapevis til investorer og developere. Først kommer Stationsområdet, hvor byggeriet ventes at gå i gang i Partnerselskabet Køge Kyst P/S driver byudviklingen. Etape 0 - Livet før byen Den nye bydel skal emme af aktivitet, oplevelse og udfoldelse. Allerede inden første byggesten er lagt, er Køge Kyst derfor i fuld gang med at skabe liv i området gennem en Etape 0 med vægt på kunst, kultur og idræt. Sammen med borgere og aktører etablerer og afprøver Køge Kyst her nye byrum og aktiviteter - primært langs Tråden, som er et nyt markeret forløb mellem det gamle Torv og Køge Bugt. Vi kalder det LIVET FØR BYEN BYEN FOR LIVET. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i Køge Kyst-projektet på

37

38 Udvidelse af Skandinavisk Transport Center

39 Køge Kommune udvider Skandinavisk Transport Center (STC), som er godt på vej til at være Nordeuropas hurtigst voksende erhvervsområde og et af Sjællands største samlede erhvervsog transportområder Med dets unikke placering nær tre motorveje, jernbane og havn har STC siden 2001 skabt et dynamisk transportcenter med mange store virksomheder og stadig efterspørgsel på flere grunde. Det m 2 store område bliver derfor udvidet med yderligere godt m 2 mod nord mellem Ølsemaglevej og Lille Skensved for at imødekomme efterspørgslen fra virksomheder, der gerne vil placere deres erhvervsaktiviteter her - typisk inden for lager, transport og distribution. Med virksomheder som Netto, Lidl, OK, NCC, Nyscan og DBK har STC fået erhvervslivets blå stempel. Der er i dag mere end personer beskæftiget på transportcenteret, som dermed er en vigtig lokal og regional arbejdsplads. De nye bygninger i STC-udvidelsen kan bygges op til 30 meter i højden. Når træer og buske omkring transportcentret er vokset til, vil centret markere sig i den store skala, men indpasser sig samtidig i de lokale omgivelser.

40 Resultat af strategisk erhvervsudvikling Industrivirksomhederne har i mange år været driveren i Køge-områdets økonomiske udvikling. Men de seneste årtier har den traditionelle industri været under pres, og beskæftigelsen er faldet. Køge Kommune valgte med Udsyn og vækst Køge Kommunes Erhvervspolitik at møde udfordringerne offensivt. Blandt visionerne var netop at understøtte udviklingen af en international, konkurrencedygtig transport- og logistiksektor for at udnytte kommunens beliggenhed til at skabe arbejdspladser. Hvis du vil vide mere Læs mere om Skandinavisk Transport Center på Læs mere om Køge Kommunes Erhvervspolitik på

41

42 Ny uddannelsesby Campus Køge

43 Køge får sin egen uddannelsesby Campus Køge, som samler både ungdoms- og videregående uddannelser, forskning, erhverv og studieliv på ét sted Campus Køge skal skabe rammerne for, at unge og voksne kan få en uddannelse og dygtiggøre sig. Campus Køge er således et stærkt lokalt og regionalt bidrag til den nationale målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, mens 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse. Ligeledes er campussamarbejdet et vigtigt element i Region Sjællands strategi for kompetenceløft af voksne samt styrkelse af forskning og innovative miljøer. Endelig arbejder Campus Køge tæt sammen med erhvervslivet om vækstmuligheder. Campus Køge er blevet til i et samarbejde mellem Køge Kommune, Region Sjælland, det lokale erhvervsliv, og 11 forskellige uddannelsesinstitutioner. Nogle institutioner vil have til huse på selve campus-området, mens andre deltager i tæt samarbejde på et virtuelt niveau. Ved at samle en bred palet af stærke uddannelsestilbud lokalt, får unge og voksne fra et stort geografisk område ikke mindst fra Køge Kommune selv kortere rejseafstand til ny viden.

44 Den nye campus bliver udviklet i umiddelbar tilknytning til EUC, Køge Handelsskole og Erhvervsakademi Sjælland. Med en placering nær motorvej, Ølby Station og den nye Køge Nord Station bliver Campus Køge meget tilgængeligt og ligger desuden tæt på Universitetssygehus Køge. Campus-området vil løbende blive udbygget i løbet af de kommende 5-10 år, hvor der forventes at være flere end studerende og hen mod 700 medarbejdere i området. En campus med liv Campus Køge skal være en uddannelsesby, hvor alle har lyst til at være 24/7 også uden for undervisningstiden. Campus Køge har stort fokus på, at campus-området bliver et sted, hvor der er plads til hele studielivet. Blandt andet vil alle uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning være placerede om det såkaldte campus-torv. Her skal være liv, atmosfære og fællesskab. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i Campus Køge på

45

46 køge kommune torvet køge t F

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden

Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Greve Kommune 20. maj 2008 Høringssvar til Forslag til Regional Udviklingsplan for Region Hovedstaden Nærværende høringssvar behandles i Greve Byråd den 27. maj 2008. Der tages derfor forbehold for denne

Læs mere

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6

NOTAT. Økonomi og analyse. Kommisorium for Campus Køge. Side 1/6 NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 08-04-2011 2009-28938 2011-64253 Kommisorium for Campus Køge Baggrund Vores uddannelsesinstitutioner, Køge Kommune,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013

INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013 INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013 Jeg synes jo, at Køge Kyst er et fantastisk, men bestemt også udfordrende projekt og jeg har været glad for og stolt

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Fakta om byudviklingen

Fakta om byudviklingen Fakta om byudviklingen Den forestående byudvikling i Køge skal finde sted på et samlet område i det centrale Køge. Området er på 24 hektar og omfatter tre centrale arealer: Stationsområdet, Søndre Havn

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Fremtidens velfærd i Køge Kommune: VELFÆRD PÅ NYE MÅDER

Fremtidens velfærd i Køge Kommune: VELFÆRD PÅ NYE MÅDER Fremtidens velfærd i Køge Kommune: VELFÆRD PÅ NYE MÅDER Februar 2013, Køge Kommune VELFÆRD PÅ NYE MÅDER er vedtaget af Køge Byråd 2012 Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Studio Louise Breyen Fotos:

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Forord...3. Vibeengskolen Campus for ungdomsuddannelser i Haslev...5. Eco Park Rønnede...6. Faxe Sundhedscenter...7

Forord...3. Vibeengskolen Campus for ungdomsuddannelser i Haslev...5. Eco Park Rønnede...6. Faxe Sundhedscenter...7 - i udvikling Indhold Forord...3 Vibeengskolen... 4 Campus for ungdomsuddannelser i Haslev...5 Eco Park Rønnede...6 Faxe Sundhedscenter...7 Ny bystrategi for Haslev...8 Kollektiv trafik...9 Sammenhæng

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Køge Nord. Side 1 / 9

Køge Nord. Side 1 / 9 Køge Nord Side 1 / 9 Køge Nord: Køge Nord er et 130 ha. stort byudviklingsområde. I 2018 åbner den nye station på København Ringstedbanen, og en station på S-banen, kombineret med nye motorvejeramper ved

Læs mere

NOTAT. Reorganisering af Campus Køge

NOTAT. Reorganisering af Campus Køge NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Reorganisering af Campus Køge Planafdelingen Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Udviklingen i Køge Kommune går stærkt i disse år, herunder også udviklingen af Campus

Læs mere

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen

Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Hvad betyder samspillet mellem by-, erhvervsog infrastrukturudviklingen? Direktør Niels Christensen, By- og Landskabsstyrelsen Fælles mål og udfordringer - Transportens CO 2 -udledning skal ned - Kollektiv

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ

Køge Kommune. Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord RESUMÉ Køge Kommune Miljøvurdering Køge Nord Resumé Rekvirent Køge Kommune Teknisk Forvaltning Byg og Plan Torvet 1 4600 Køge Kontaktperson Henrik Holmer Rådgiver

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere