Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune"

Transkript

1

2 Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin Håkan, Campus Køge, Køge Handelsskole, Cobe Arkitekter. Tryk: Rosendahls A/S Det handler om fremtidens a velfærd for os alle også de kommende generationer

3

4

5 Forord Tusinder af nye arbejdspladser, bedre tog- og vejforbindelser, nye byrum og stærke uddannelsestilbud. Køge Kommune står i disse år foran en kæmpe udvikling, som vil være med til at skabe vigtig vækst og velfærd - i hele lokalområdet. Med UDVIKLING, VÆKST, KØGE! får du et overblik over de otte største, i gangværende udviklingsprojekter, der vil forandre Køge Kommune både nu og fremover. Læs også, hvorfor det er så vigtigt for Køge Kommune at være Sjællands nye kraftcenter og hvordan udviklingen er kommet til Køge. Projekterne, som er sat i gang af Staten, Region Sjælland samt Køge Kommune selv i et tæt samarbejde med private og offentlige partnere, er: Nyt Universitetssygehus Køge Ny jernbane København-Ringsted via Køge Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen Ny Erhvervshavn Nyt byområde med Køge Kyst Nyt byområde Køge Nord Udvidelse af Skandinavisk Transport Center Ny uddannelse sby Campus Køge

6 Vores område vil få en helt anden karakter og rolle i takt med, at de store projekter tager form frem mod 2020

7 Kommune og kraftcenter Udviklingsvindene blæser særdeles gunstigt over Køge Kommune i disse år - og i en grad som ikke ret mange andre kommuner oplever. Det gælder regionens nye universitetssygehus, som alene vil skabe nye arbejdspladser. Den nye jernbane fra Ringsted til København med ny station i Køge Nord og udvidelsen af Køge Bugt-motorvejen fra seks til otte spor helt til Køge, som understreger Køge som et vigtigt trafikknudepunkt. Og hertil en ny stor erhvervshavn, udvidelse af Skandinavisk Transport Center, hele byudviklingen med Køge Kystprojektet og det nye uddannelsescenter Campus Køge blandt tiltagene i udviklingsstrømmen. Vores område vil få en helt anden karakter og rolle i takt med, at de store projekter tager form frem mod Sjællands nye kraftcenter er Køge ligefrem blevet kaldt. Samtidig oplever Køge Kommune lige nu vækst inden for blandt andet service, handel, transport og logistik, hvor nye virksomheder i alle størrelser skyder op og supplerer de store industrier, der traditionelt har trukket for og fortsat har stor betydning. Køge Kommune er også selv i gang med at renovere eller opføre helt nye kommunale bygninger og veje i mange hjørner af kommunen, som vil komme borgerne til gode i hverdagen. Selvom de største udviklingsprojekter ligger omkring Køge by, vil aktiviteten og de mange arbejdspladser smitte positivt af på hele kommunen som ringe i vandet og faktisk også have betydning for størstedelen af Sjælland.

8 Unik placering og målrettet arbejde Når der sker så meget udvikling omkring Køge, er det ikke tilfældigt. Køge Kommune har gennem mange år selv arbejdet målrettet for at trække mere aktivitet til området, hvor Byrådet over tid og på tværs af partier har stået sammen om at tænke og planlægge ud i fremtiden. Det lange lys har været på, som vi plejer at sige. Også omverdenen har fået øjnene op for Køges unikke geografiske placering både regionalt og nationalt. Tæt på København og forbundet direkte med resten af Sjælland, Fyn og Jylland gennem motorvejsnettet og med havet lige ved hånden. Samtidig ligger vi lige midt på aksen Hamborg København Stockholm, som er forstærket med Øresundsbroen og snart også en Femern-forbindelse. Køge er på den måde et trafikalt knudepunkt for mange virksomheder og for borgere og pendlere fra store dele af Sjælland. Offentlige myndigheder og flere store virksomheder ser derfor også naturligt mod Køge, når nye beslutninger skal omsættes i konkrete investeringer. Hovedparten af udviklingen i Køge er netop finansieret af statslige og private kroner, mens Køge Kommune selv betaler en mindre del. Den geografiske placering er et es for Køge Kommune. Men selv esser kræver at blive spillet rigtigt og indimellem også med is i maven - før de gode stik kan hives hjem. Køge Kommune har selv skubbet på for at få skabt mest mulig udvikling omkring Køge. Nu gælder det om at vi skal få omsat de store projekter til størst mulig gavn for vores område og selvfølgelig også tage godt hånd om de gener, som store byggepladser vil føre med sig undervejs.

9 Aktiviteten og de mange arbejdspladser vil smitte positivt af på hele kommunen som ringe i vandet og faktisk også have betydning for størstedelen af Sjælland

10 Køge Kommune har selv skubbet på for at få skabt mest mulig udvikling omkring Køge. Nu gælder det om, at vi skal få omsat de store projekter til størst mulig gavn for vores område

11 Velfærd og vækst Når udvikling og de store projekter er vigtige for Køge Kommune, handler det helt grundlæggende om at skabe flere arbejdspladser og mere vækst i området og dermed gode rammer for hver enkelt af kommunens borgere. Arbejdspladser og vækst er altafgørende, hvis vi i fremtiden vil kunne sikre god velfærd i kommunen, så også vores børn og børnebørn vokser op i et velfærdssamfund. Lige nu tyder prognoserne nemlig på, at de offentlige budgetter kun bliver mere trængte i årene, der kommer. Udover et mere robust lokalsamfund betyder flere og mange forskellige typer arbejdspladser, at der bliver flere indtægter og færre udgifter for kommunen - og dermed penge til at betale for vores skoler, dagtilbud, hjemmehjælp, veje, fritids- og kulturtilbud og de mange andre eksempler på velfærd, vi er vant til i dag. Vækst er på den måde med til at sikre god kvalitet i kommunens mange velfærdsydelser, som ikke bare kommer nuværende borgere til gode, men også kan være med til at trække nye borgere og mere vækst til. De store projekter rummer tilsammen tusindvis af nye arbejdspladser faktisk bliver der allerede nye jobs i anlægsfasen. Udover nye jobs vil de forbedrede transportmuligheder, nye byrum, attraktive boliger og stærke uddannelsestilbud, der følger med projekterne, være med til at trække endnu flere virksomheder og borgere til området, fordi vi får mere på hylderne. De mange koordinerede projekter og initiativer virker på den måde positivt ind på hinanden. Med eksempelvis Køge Kystprojektet vil Køge i de kommende år kunne styrke sin position som regionalt detailhandelscenter med helt nye butikker, som udover arbejdspladser skaber nye indkøbsmuligheder lokalt hos os. Parallelt med udviklingsprojekterne skal der også satses strategisk med udbygning af nye boliger på

12 det rigtige tidspunkt og med det rigtige match. Her spiller ikke kun Køge Kyst-projektet ind med attraktive boliger i Søndre Havn, men også Borup og Herfølge med spændende muligheder for nye og anderledes boligtyper i tæt samspil med vores åbne naturområder. Netop udviklingen af også de mindre byområder er i fokus i Kommuneplan 2013 særligt i forhold til boliger og erhverv. Vækst og velfærd hænger tæt sammen. Køge Kommune har derfor valgt at arbejde målrettet og langsigtet for at skabe mere udvikling - og dermed mere vækst. For vi vil ikke risikere, at den går lige forbi os. Det handler om fremtidens velfærd for os alle også de kommende generationer. Arbejdspladser og vækst er altafgørende, hvis vi i fremtiden vil kunne sikre god velfærd i kommunen, så også vores børn og børnebørn vokser op i et velfærdssamfund

13

14 Nyt Universitetssygehus Køge

15 Region Sjællands nye Universitetssygehus skal ligge i Køge dér, hvor Køge Sygehus ligger i dag vest for Ølby Station. Byggeriet forventes at begynde i 2015 og vil stå endeligt færdigt i 2020 Som fremtidigt Universitetssygehus vil Køge Sygehus skulle varetage størsteparten af de specialiserede behandlinger for hele regionen og også en del af den almindelige behandling inden for en lang række områder blandt andet lungesygdomme, neurologi, kirurgi, øjensygdomme, ørenæse-hals sygdomme, gynækologi og arbejdsmedicin. Samtidig bliver det akutsygehus for et optageområde på omkring borgere, som svarer til en tredjedel af regionens borgere. Universitetssygehus Køge bliver etableret som en del af realiseringen af Region Sjællands sygehusplan. Universitetssygehuset forventes at få omkring 900 senge og en væsentlig ambulant aktivitet og vil afføde op mod nye lokale arbejdspladser. Universitetssygehuset bliver projekteret af et konsortium med arkitektfirmaet C. F. Møller i spidsen. De har tegnet et flot og funktionelt sygehus, der udnytter det eksisterende Køge Sygehus og bliver et vartegn for Region Sjælland. Sygehuset bliver 11 etager højt og omgivet af beplantning, søer og vandløb. Med et budget på 4 mia. kroner er byggeriet af

16 Universitetssygehus Køge det dyreste byggeprojekt i Region Sjællands historie. Køge Sygehus vil være i drift under hele byggeperioden. Så meget større bliver det nye sygehus Køge Sygehus anno 2013: m 2 3 etager inkl. kælder 296 senge 15 operationsstuer 700 parkeringspladser Universitetssygehuset Køge: m 2 (heraf m2 som nybyggeri) 3-11 etager inkl. kælder 899 senge 41 operationsstuer parkeringspladser Hvis du vil vide mere Følg med i byggeriet af Universitetssygehuset Køge på

17

18 Ny København-Ringsted jernbane via Køge

19 Banedanmark anlægger en helt ny, dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted, som går over Køge. Jernbanen vil stå færdig i 2018 Den nye bane vil give en markant bedre køreplan med flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser mellem hovedstaden og resten af landet. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t for persontog og er Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog. Det betyder, at det i fremtiden bliver muligt at nå fra Køge Station til København H eller omvendt på blot 20 minutter mod 38 minutter i dag. Med jernbanen følger en helt ny station - Køge Nord Station lige øst for Ølsemagle Landsby og Skandinavisk Transport Center. Køge Nord Station bliver et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen, som dermed også får et ekstra stoppested mellem Ølby og Solrød. Samtidig bygges et Parkér-og-Rejs anlæg ved motorvejen for at gøre det nemt at skifte fra bil til tog. Togene fra Køge Nord Station vil køre til København, Vestsjælland, Fyn og Jylland samt via Køge Station direkte til Herfølge og Næstved. Den nye 60 km lange jernbane skal aflaste den nuværende jernbane mellem København og Ringsted over Roskilde, som er en af de mest benyttede

20 og vigtigste banestrækninger i Danmark for både person- og godstransport og i dag en trafikal flaskehals. Tættere kobling til Europa Strækningen København-Køge-Ringsted har international betydning. Den indgår i det banenetværk som forbinder Skandinavien og det øvrige Europa og er ligeledes en vigtig strækning i korridoren fra Helsinki i Finland til Palermo i Italien og Valetta på Malta. Den internationale gods- og persontrafik bliver samtidig styrket med den nye Femern Bælt-forbindelse, som også indebærer en udbygning af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Køge kommer på den måde tættere på Europa. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i anlægget af den nye jernbane på

21

22 Udvidelse af Køge Bugt motorvejen

23 Vejdirektoratet er i gang med at udbygge Køge Bugt Motor-vejen fra seks til otte spor mellem Greve Syd og Køge Køge Bugt Motorvejen er i dag den mest trafikerede vej i Danmark med et gennemsnit på omkring køretøjer i døgnet. Det giver store problemer med trængsel især på strækningen nord for Greve mod Køge, hvor der hidtil kun har været seks spor. Derfor har Folketinget besluttet at udbygge denne del af motorvejen, så det bliver lettere for pendlere og andre trafikanter at komme til og fra hovedstaden. Parallelt med udvidelsen af motorvejen kommer der også nye tilkørselsramper til motorvejen ved Egedesvej nord for Køge med adgang direkte til den nye Køge Nord Station. Udbygningen af det 14 km lange stykke motorvej er delt i to etaper. Etape 1 dækker strækningen Greve S - Solrød S samt tilkørselsanlægget ved Egedesvej, hvor de nye spor vil være færdige i efteråret Etape 2

24 dækker strækningen Solrød S Køge, hvor de nye spor åbner for trafik i Køge Bugt Motorvejen blev senest udvidet i 2008, hvor der blev føjet ekstra spor til mellem Hundige og Greve Syd. Trafikstøj skærmes af Motorvejen bliver større, men trafikstøjen bliver mindre. Vejdirektoratet vil nemlig benytte lejligheden til at støjdæmpe motorvejsstrækningen ved Køge med ny lyddæmpende vejbelægning og fire meter høje støjskærme, som skal mindske støjgenerne for motorvejens naboer. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen på

25

26 Ny erhvervshavn

27 Køge Kommune bygger en helt ny, moderne erhvervshavn, som vil stå færdig omkring 2022 Køge Havn er i dag en af landets ældste havne - og målt på gods også en af de større. Ambitionerne rækker imidlertid videre. For at styrke Køges transport- og havneerhverv - og samtidig gøre plads til byudvikling på Søndre Havn etableres der en ny erhvervshavn i den nordlige del af havneområdet. Med meter ny kaj og en vanddybde på 8,5 meter bliver den nye erhvervshavn dobbelt så stor som den gamle havn. Det gør det muligt at modtage større skibe på op til 200 meters længde og 30 meters bredde. Havnen vil også rumme et helt nyt landareal på m 2 til forskellige 2 erhvervsaktiviteter. Samtidig forsvinder dog m og 600 kajmeter på søndre Havn, som indgår i Køge Kyst-projektet. Etableringen af den nye havn begyndte i 2007 med Køge Jorddepot, som via opfyldning med ren og lettere forurenet jord fra de mange byggeprojekter på Sjælland skal skabe mere havneplads. Den nye erhvervshavn vil sammen med Skandinavisk Transport Center og

28 den kommende København-Ringsted jernbane via Køge styrke udviklingen af en stærk logistik- og transportsektor i Køge og på den måde sikre flere lokale arbejdspladser. For at imødekomme fremtidens krav om CO2- reduktioner og klimaforbedringer, undersøger Køge Kommune desuden mulighederne for at sætte store vindmøller op på havnens moleanlæg. Udviklingsløft til Køge Marina Det bliver ikke kun skibe og virksomheder, der får glæde af den nye erhvervshavn. En af sidegevinsterne ved udvidelsen af Køge Havn er, at Køge Marina også kan vokse og udvikle sig til glæde for bådejere og borgere. Køge Marina skal i fremtiden byde på en bredere vifte af kulturelle tilbud til borgere og turister, og allerede fra 2014 kommer der en ny og bedre badestrand på Nordstranden. Hvis du vil vide mere Læs mere om Køge Havn på Læs mere om Køge Jorddepot på

29

30 Nyt byområde i Køge Nord

31 Knud statio Parke Med den nye København-Ringsted jernbane bliver Køge styrket som et regionalt knudepunkt. Dét potentiale vil Køge Kommune udnytte til at udvikle ikke blot nye attraktive erhvervsområder, men en helt ny bydel i Køge Nord Den nye bydel vil over en årrække Campus skyde op i en naturlig tilknytning til de to nye togstationer, Parker- og Rejsanlægget og de nye motorvejsramper. De 80 hektar byudvikling vil omfatte både boliger, kontorbyggeri og en stor ny erhvervsby for innovative virksomheder, transport og logistik. Området er i forvejen rigt på natur og kulturhistoriske spor ikke mindst de fredede diger, gravhøje og landsbyen Ølsemagle som også skal være en vigtig del af en ny bydels identitet. Udviklingen af Køge Nord vil således tage afsæt i de historier og kvaliteter, som findes lokalt nu.

32 epunktn + r og Rejs 600 m 1200 m Udbygningen af erhvervsområderne ved Egedesvej kan begyndes i 2015, mens boligudbygningen følger efter fra Den fuldt udbyggede Køge Nord Station og det omkringliggende område forventes samlet at skulle rumme ca P-pladser med Parker- og Rejs-anlægget, arbejdspladser og boliger. Hvis du vil vide mere Læs mere om udvikling af Køge Nord på Visionsskitse Juni 2013 Skov + beplantningsbælter Fingerplanens byudviklingsområde Stationsnærhed

33

34 Nyt byområde Køge Kyst

35 Over de næste år udvikler Køge Kyst en helt ny bydel mellem Køges gamle, historiske bykerne og vandet m 2 i det gamle industriområde på Søndre Havn, på Collstropgrunden og i Stationsområdet forvandles til en levende og bæredygtig bydel med boliger, butikker, erhverv, kultur og grønne områder. Samtidig får infrastrukturen i området et tiltrængt løft, så byen åbnes mod vandet. Køge Kyst-projektet skal være med til at gøre Køge til en af de mest attraktive bolig- og erhvervsbyer på Sjælland og i den samlede Øresundsregion og vil konkret give nye muligheder og tilbud til alle, der allerede bor i, arbejder i eller besøger Køge. Det gælder blandt andet nye boliger, 100 nye butikker og op mod arbejdspladser inden for kontor, viden, service og kreative erhverv. De første tanker og idéer om byudviklingen blev skabt i starten af 1990 erne - og for alvor muliggjort i 2007 med Køge Jorddepot, som skal flytte de tunge havneaktiviteter længere mod nord. I 2009 gik Køge Kommune og Realdania By sammen i et partnerskab om at føre byudviklingsprojektet Køge Kyst ud i livet ud fra en fælles vision. I 2011 kunne Køge Kyst lancere en udviklingsplan for byudviklingen, som udspringer af en

36 tværfaglig, international konkurrence. I de kommende år skal området sælges etapevis til investorer og developere. Først kommer Stationsområdet, hvor byggeriet ventes at gå i gang i Partnerselskabet Køge Kyst P/S driver byudviklingen. Etape 0 - Livet før byen Den nye bydel skal emme af aktivitet, oplevelse og udfoldelse. Allerede inden første byggesten er lagt, er Køge Kyst derfor i fuld gang med at skabe liv i området gennem en Etape 0 med vægt på kunst, kultur og idræt. Sammen med borgere og aktører etablerer og afprøver Køge Kyst her nye byrum og aktiviteter - primært langs Tråden, som er et nyt markeret forløb mellem det gamle Torv og Køge Bugt. Vi kalder det LIVET FØR BYEN BYEN FOR LIVET. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i Køge Kyst-projektet på

37

38 Udvidelse af Skandinavisk Transport Center

39 Køge Kommune udvider Skandinavisk Transport Center (STC), som er godt på vej til at være Nordeuropas hurtigst voksende erhvervsområde og et af Sjællands største samlede erhvervsog transportområder Med dets unikke placering nær tre motorveje, jernbane og havn har STC siden 2001 skabt et dynamisk transportcenter med mange store virksomheder og stadig efterspørgsel på flere grunde. Det m 2 store område bliver derfor udvidet med yderligere godt m 2 mod nord mellem Ølsemaglevej og Lille Skensved for at imødekomme efterspørgslen fra virksomheder, der gerne vil placere deres erhvervsaktiviteter her - typisk inden for lager, transport og distribution. Med virksomheder som Netto, Lidl, OK, NCC, Nyscan og DBK har STC fået erhvervslivets blå stempel. Der er i dag mere end personer beskæftiget på transportcenteret, som dermed er en vigtig lokal og regional arbejdsplads. De nye bygninger i STC-udvidelsen kan bygges op til 30 meter i højden. Når træer og buske omkring transportcentret er vokset til, vil centret markere sig i den store skala, men indpasser sig samtidig i de lokale omgivelser.

40 Resultat af strategisk erhvervsudvikling Industrivirksomhederne har i mange år været driveren i Køge-områdets økonomiske udvikling. Men de seneste årtier har den traditionelle industri været under pres, og beskæftigelsen er faldet. Køge Kommune valgte med Udsyn og vækst Køge Kommunes Erhvervspolitik at møde udfordringerne offensivt. Blandt visionerne var netop at understøtte udviklingen af en international, konkurrencedygtig transport- og logistiksektor for at udnytte kommunens beliggenhed til at skabe arbejdspladser. Hvis du vil vide mere Læs mere om Skandinavisk Transport Center på Læs mere om Køge Kommunes Erhvervspolitik på

41

42 Ny uddannelsesby Campus Køge

43 Køge får sin egen uddannelsesby Campus Køge, som samler både ungdoms- og videregående uddannelser, forskning, erhverv og studieliv på ét sted Campus Køge skal skabe rammerne for, at unge og voksne kan få en uddannelse og dygtiggøre sig. Campus Køge er således et stærkt lokalt og regionalt bidrag til den nationale målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, mens 60 pct. skal gennemføre en videregående uddannelse. Ligeledes er campussamarbejdet et vigtigt element i Region Sjællands strategi for kompetenceløft af voksne samt styrkelse af forskning og innovative miljøer. Endelig arbejder Campus Køge tæt sammen med erhvervslivet om vækstmuligheder. Campus Køge er blevet til i et samarbejde mellem Køge Kommune, Region Sjælland, det lokale erhvervsliv, og 11 forskellige uddannelsesinstitutioner. Nogle institutioner vil have til huse på selve campus-området, mens andre deltager i tæt samarbejde på et virtuelt niveau. Ved at samle en bred palet af stærke uddannelsestilbud lokalt, får unge og voksne fra et stort geografisk område ikke mindst fra Køge Kommune selv kortere rejseafstand til ny viden.

44 Den nye campus bliver udviklet i umiddelbar tilknytning til EUC, Køge Handelsskole og Erhvervsakademi Sjælland. Med en placering nær motorvej, Ølby Station og den nye Køge Nord Station bliver Campus Køge meget tilgængeligt og ligger desuden tæt på Universitetssygehus Køge. Campus-området vil løbende blive udbygget i løbet af de kommende 5-10 år, hvor der forventes at være flere end studerende og hen mod 700 medarbejdere i området. En campus med liv Campus Køge skal være en uddannelsesby, hvor alle har lyst til at være 24/7 også uden for undervisningstiden. Campus Køge har stort fokus på, at campus-området bliver et sted, hvor der er plads til hele studielivet. Blandt andet vil alle uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning være placerede om det såkaldte campus-torv. Her skal være liv, atmosfære og fællesskab. Hvis du vil vide mere Læs mere og følg med i Campus Køge på

45

46 køge kommune torvet køge t F

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Lad os vise, hvad vi gør

Lad os vise, hvad vi gør Lad os vise, hvad vi gør Puls er et udtryk for, hvor mange gange hjertet trækker sig sammen og pumper blod ud i minuttet. Bevægelsen kaldes også for et hjerteslag. At få pulsen op forebygger sygdomme og

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Det Nye Storetorv Vores torv

Det Nye Storetorv Vores torv Det Nye Storetorv Vores torv Juni 2013 Et nyt fællesskab DEBATOPLÆG OM DET NYE STORETORV Det Nye Storetorv skal være byens store, rummelige og åbne mødested. Både det folkelige mødested for borgerne og

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere