Erhvervspraktikanter i banken. En guide til tilrettelæggelse af folkeskoleelevers erhvervspraktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervspraktikanter i banken. En guide til tilrettelæggelse af folkeskoleelevers erhvervspraktik"

Transkript

1 Erhvervspraktikanter i banken En guide til tilrettelæggelse af folkeskoleelevers erhvervspraktik 1

2 Indholdsfortegnelse Hvorfor praktikanter? 3 Inspiration 4 Vejledende program 5 Opgave Evalueringsskemaer 7 Forslag til velkomstbrev 9 Forslag til tavshedserklæring 10 Røveriinstruks 11 Kolofon: Udgiver: Finansrådet. Design og Illustration: Finansrådet ISBN: ID nr:

3 Hvorfor praktikanter? Kontakt til unge elever og studerende er vital i jagten på kvalificeret arbejdskraft. Jobmarkedet er trængt, og det er ikke kun den finansielle sektor, der er klar over det. Allerede i grundskolen lægger eleverne deres første planer for fremtiden. Konkret sker det gennem uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorienteringen, som er en del af undervisningsindholdet i folkeskolen. Det er også i den forbindelse, at eleverne besøger forskellige virksomheder i erhvervspraktikken. Erhvervspraktikken giver bankerne mulighed for at pejle sig ind på de unge og de unges arbejdsinteresser. Hvordan ser de på det at varetage et arbejde, og hvad er deres tilgang til det? Det er væsentlige elementer at være opmærksomme på, så vi kan være sikre på at appellere til deres interesser, men også tydeliggøre bankernes forventninger til de unge. Så er de klar over, hvad de går ind til, når de senere i deres liv vælger en karriere i en bank. Undersøgelser viser, at ca. halvdelen af de unge, der har været i erhvervspraktik, vælger en elevplads inden for et fag, hvor de har været igennem et praktikforløb. Derfor er det vigtigt, at bankerne er til stede som en medspiller i erhvervspraktikken, en medspiller som folkeskolerne kan regne med. Omvendt handler det heller ikke om at være et serviceorgan. Bankerne gør et stykke arbejde, for at erhvervspraktikanterne kan lære noget. Derfor kan vi også forvente noget tilbage. Skab derfor seriøse forventninger til eleverne allerede i forberedelsen. Erhvervspraktikken skal give eleverne et seriøst indblik i bankansattes verden. Derfor er det nødvendigt med en god planlægning, og at eleven kan "tage fat" i noget andet end kaffebrygning. Formål med guiden Denne guide er ment som en hjælp til at planlægge et forløb, så både bankmedarbejdere, elevens vejleder og eleven selv ved, hvad der skal ske i løbet af ugen, og hvad der forventes. Det gør det lettere og mere overskueligt at have besøg af en praktikant. Det er en brik i den samlede indsats for konstant at holde rekrutteringsgryden i kog og tiltrække kompetente og seriøse medarbejdere. 3

4 Inspiration Der er forskellige forhold, som I skal være opmærksomme på, når I modtager en erhvervspraktikant. Som nævnt i indledningen er det formålet, at praktikanten modtager et indblik i de arbejdsforhold og områder, som banken rummer. Eleven skal gøres bekendt med hvilke regler og vilkår, der er gældende i banken samt uddannelseskrav i forhold til jobbet. Det betyder, at I som bank skal være klar til at afsætte de fornødne ressourcer. Derfor stiller vi nogle forhold op, som kan være med til at gøre ressourceforbruget overkommeligt. Gode idéer i forbindelse med planlægningen > Praktikanten skal føle sig velkommen. Send derfor et velkomstbrev i god tid, og betragt praktikanten som en kollega. > Udpeg en ansvarlig for praktikanten. Det bliver kontaktpersonen under hele forløbet, der følger praktikanten. Kontaktpersonen sørger for, at de andre kollegaer er orienteret om, at praktikanten kommer. > Den første dag. Praktikanten behøver ikke for mange informationer den første dag. Han er muligvis lidt nervøs og skal lige finde sig til rette. > Hav en opgave parat. Det er godt at komme hurtigt i gang, så praktikanten føler, at han gør nytte. Vær sikker på at det er en opgave, som praktikanten kan løse. > Praktikanten skal med i fællesskabet. I pauserne er det vigtigt, at praktikanten føler sig som ligeværdig medarbejder. > Lad en ung medarbejder møde praktikanten. Det er en god idé at give tid til en uformel snak mellem den yngste medarbejder (finanselev) og praktikanten. Det skaber en god forståelse for unges syn på sektoren og uddannelsesvejene. > Sørg for at praktikanten er aktiv. Lad praktikanten arbejde med nogle daglige rutiner for derved at få fornemmelsen af et ansvarsområde. > Besøg af læreren. Det er normalt, at læreren besøger praktikanten i løbet af perioden. Vær opmærksom på det i planlægningen og sæt tid af til det. > Den sidste dag. Sørg for at afslutte på en god måde. Tag en snak om ugens oplevelser og vær åben over for kritik og ændringsforslag. > Tilbyd evt. praktikanten en skriftlig udtalelse om praktikopholdet. Tilskadekomst, erstatningsansvar eller dårlig opførsel. > Praktikanten kommer til skade. Statens erstatningsordning har automatisk tegnet heltidsulykkesforsikring på praktikanter. > Praktikanten forvolder skade på ting eller personer. Statens erstatningsordning dækker det erstatningsansvar, som praktikanten kan blive pålagt. > Alvorlige problemer. Hvis praktikanten viser en negativ holdning, taler grimt til kunder mv., kan han sendes hjem. Det skal dog først meddeles praktikantens vejleder. 4

5 Vejledende program for erhvervspraktikanter Dag 1: > Velkomst > Orientering om: > Afdelingen, personale og opgavefordeling > Arbejdstider, pauser > Tavshedserklæring > Røveriinstruks > Påklædning > Normer for kundebetjening/telefonbetjening > Bankens opbygning (organisation) > Udlevering af navneskilt > Indsigt i hvad kundemedarbejderens opgaver er > Resten af dagen følger praktikanten kassererens arbejde Dag 2: > Følger afdelingens yngste medarbejder > Indsigt i budgetlægning > Brug opgave til download fra > Indsigt i forskellige kontoformer, PBS, netbank Især i forhold til unge kunder Dag 4: > Opgave 2 > Tilbagemelding på opgave 2 > Følge en rådgiver, der orienterer om investering og pension, herunder: > Kapitalpension > Værdipapirer > Alder og tidshorisont > Krav til afkast > Skat Dag 5: > Opgave 3 > Tilbagemelding på opgave 3 > Kort orientering om erhvervskunder fra en erhvervsrådgiver > Orientering om de normale indgange til bankjobbet: > FinansUddannelsen > Finansøkonomuddannelsen > Professionsbachelor i Finans > Alternative muligheder > Efteruddannelse/karrieremuligheder Dag 3: > Opgave 1 > Tilbagemelding på opgave 1 > Følge en privatrådgiver, der orienterer om kreditgivning, herunder: > Lån til køb af bolig > Lån til køb af bil, båd eller andre forbrugsgoder > Kreditværdighed > Indsigt i forsikring (skadesforsikring) > Resten af dagen følger praktikanten en ung medarbejder > Evaluering af opholdet (skema) og en snak med den praktikansvarlige Det er en fordel at lægge små opgaver ind i løbet af dagen: Optælling af døgnboks, opfyldning af pengeautomat, post mv. Derudover er det vigtigt, at praktikanten deltager i planlagte afdelingsmøder mv. Dette giver et så realistisk billede som muligt. 5

6 Opgaver: Opgave 1 Hvilke produkter og serviceydelser kan banken tilbyde de unge på din alder og måske lidt ældre? Hvad er godt, og hvad er mindre godt ved de produkter? Hvordan kan man ændre produkterne, så de bliver endnu bedre? Kan man alternativt lave helt nye produkter til unge? Hvad er vigtigt for dig, når du skal vælge en bank? Opgave 2 Hans faste udgifter bliver: Husleje kr. pr. måned Lys og varme 550 kr. pr. måned Indboforsikring kr. pr. år Ulykkesforsikring 800 kr. pr. år Telefon kr. pr. kvartal Kontingenter kr. pr. halvår Søren ønsker din rådgivning vedrørende følgende: > Kan Søren låne kr., og hvordan vil du foreslå, at han betaler dem tilbage? > Hvor meget har Søren tilbage hver måned, når han har betalt de faste udgifter? > Mener du, at Søren kan klare sig uden at tage studielån? Søren er 20 år. Han er på vej hen til sin bankrådgiver for at få en snak. Opgave 3 Han skal flytte hjemmefra og har været heldig at få en lille toværelses lejlighed tæt på universitetet, hvor han studerer HA. Søren får SU ca kr. om måneden han tjener kr. efter skat ved at arbejde på en café. Derudover har han mulighed for at tage studielån på kr. hver måned. Det skal først betales tilbage efter studietiden. Han vil dog helst klare sig uden studielån. Søren har lidt penge i banken lige nu. Lønkonto: kr. Børneopsparing: kr. 3.1 Find kursen på følgende aktier: (vælg 3 4 aktuelle aktier) Beskriv deres udvikling. 3.2 Fru Jensen, der er 58 år, vil gerne investere kr. Hun regner med, at pengene skal bruges, når hun fylder 65 år. Hun har en fin pensionsordning, så pengene skal ikke bruges til det. De skal bruges til at rejse for med hele familien. Hvad vil du rådgive Fru Jensen til at investere i? Børneopsparingen kan først udbetales om syv måneder, når han fylder 21 år. I forbindelse med flytningen skal Søren bruge omkring kr. til indskud i lejligheden og maling. 6

7 Evalueringsskema praktikophold (udfyldes hver dag) Navn: Afdeling: Praktikuge: Kontaktperson: Hvad har du lavet i dag? Hvad var mest spændende? Hvad var mindst spændende? 7

8 Afsluttende evalueringsskema Navn: Afdeling: Praktikuge: Kontaktperson: Hvad er dit generelle indtryk af praktikopholdet? Hvordan blev du taget imod i mandags? Hvilke opgaver har været de mest spændende i ugens løb? Var praktikopholdet, som du havde forestillet dig? Hvis ja hvorfor? Hvis nej hvorfor ikke? Hvad har du fået ud af praktikopholdet? Har du idéer til, hvordan vi kan gøre praktikopholdet endnu bedre? Kunne du finde på at arbejde i en bank i fremtiden? 8

9 Forslag til velkomstbrev Kære "Praktikant" Nu er der ikke længe til, at du skal starte din praktik hos os. Derfor sender vi dig lige lidt praktiske oplysninger om ugens forløb. Du skal møde mandag d kl i vores afdeling, der ligger xxxxxxxxx. Da vi først åbner kl. 9.30, skal du bare ringe på, så vi kan lukke dig ind. Dagen slutter kl Resten af ugen er din arbejdstid fra kl undtagen torsdag, hvor du skal være her til kl Vi har en halv times frokost, hvor du kan tage en madpakke med eller købe smørrebrød i butikken ved siden af. Med hensyn til tøjvalg, har vi ikke specielle krav, men du må gerne tænke på, at der kommer kunder i afdelingen. Vi har vedlagt en tavshedserklæring. Den skal du læse godt igennem, skrive under og tage med den første dag. Vi glæder os meget til at se dig, og vi har planlagt en uge, hvor du prøver en masse forskellige arbejdsområder i banken. Så vi håber, at du er klar. Hvis du har spørgsmål, kan du bare ringe på tlf.: Med venlig hilsen 9

10 Tavshedserklæring Det er meget vigtigt for vores kunder, at de kan være helt sikre på, at personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt. For at du kan få noget ud af dit praktikophold, skal du deltage i det daglige arbejde i en bank. Derfor vil du få kendskab til nogle kunders økonomi. Det er meget vigtigt, at du ikke fortæller venner, forældre eller andre om de ting, som du får kendskab til under dit praktikophold. Hverken under praktikken eller senere. Tavshedspligten gælder også den viden, som du opnår om bankens sikkerhedsprocedurer. Det kan være strafbart for en praktikant ikke at overholde sin tavshedspligt. Derudover kan det få meget store konsekvenser for tillidsforholdet mellem kunder og bank, hvilket kan ende med, at banken mister kunden. Endeligt kan det medføre, at bankens medarbejdere kommer i en farlig situation, hvis du røber noget om forholdene i bankens sikkerhedsprocedurer. Vi beder dig derfor læse og underskrive denne erklæring, inden du starter dit praktikophold: Undertegnede CPR. NR. erklærer herved, at jeg under mit ophold som erhvervspraktikant, er indforstået med, > at jeg har absolut tavshedspligt vedrørende alt, hvad jeg gennem min erhvervspraktiktid får kendskab til. Min tavshedspligt gælder bankens, kunders og medarbejderes forhold. Tavshedspligten gælder også efter afslutningen af erhvervspraktiktiden i banken. > at jeg ikke må bruge eller forsøge at bruge bankens it-udstyr til at udføre andre opgaver end dem, der er autoriserede af banken, og at jeg ikke må anvende data, som jeg får adgang til. Dato: Praktikantens underskrift: 10

11 Røveriinstruks Det er heldigvis sjældent, at der sker røveri i en afdeling. Skulle det ske, mens du er i praktik, er det vigtigt, at du ved, hvordan du skal forholde dig. > Du skal bevare roen > Lad være med at spille helt > Undgå unødvendige bevægelser. Selvom du selv er i sikkerhed, kan dine bevægelser blive set af røveren, og derved kan det være farligt for andre mennesker. > Gør nøjagtigt hvad røveren siger. Hverken mere eller mindre. > Se på røveren og eventuelle hjælpere, hvis det er muligt. Læg mærke til køn, højde, kropsbygning, hårfarve, øjenfarve, særlige kendetegn, påklædning mv. Dette kan hjælpe politiet med at finde røveren. > Efter røveriet må du ikke røre steder eller ting, som røveren har rørt ved. > Du må ikke tale med andre i afdelingen, før alle har givet et signalement. > Du må ikke udtale dig til journalister. Din tavshedspligt gælder også ved røverier. Jeg har læst ovenstående og fået eventuelle spørgsmål forklaret. Dato: Praktikantens underskrift: 11

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse

Budget. Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse Budget Et undervisningsmateriale for 7. 9. klasse 1 Forord Unge mennesker har mange penge mellem hænderne og bruger dem på både dagligdagsfornøjelser og større ting som mp3-afspillere og mobiltelefoner.

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Din og familiens bank

Din og familiens bank Din og familiens bank Tale og lytte. Så forstår man bedst hinanden. I Max Bank har alle medarbejdere givet hinanden håndslag på, at vi vil være den bedste bank til kunder...i Danmark. Vel vidende, det

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere