Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse"

Transkript

1 Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side Vindretninger side 15 Vigeregler side 16 Stagvending side 17 Bomning side 18 Kurser side 19 Mand over bord side 20 Afmærkninger side Spørgsmål vedr. praktisk prøve side 24 Duelighedsprøven Søfartsstyrelsen side Reglement for sejlerskolen side 32-33

2 Drabant 24 data Skroget Længde Længde i.vl. Bredde Dybgang Deplacement Kølvægt 7,47 m 6,78 m 2,53 m 1,53 m kg 950 kg Sejlene Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m² Diverse Køjepladser 4 Konstruktør Gert Gerlach Konstruktionsår

3 Skolebådslog for Phonix Ugedag: Sejlsæson: 20 Nr.: INDHOLD - LEKTIONER 1 Kendskab til bådens- og riggens benævnelser 2 Havnemanøvre påhængsmotor / Bøjemanøvre 3 At anløbe havn og sejle fast kurs 4 Sejle på angiven halse ved forskellige vindretninger 5 Krydse mod et mærke vige regler 6 Gå til fast mærke fra forskellige vindretninger vige regler 7 Bomning 8 Ligge bak mindske fart knob og stik 9 Rebe sejl under sejlads knob og stik 10 Mand over bord manøvre med stagvending, krydse / halvvind mod manden 11 Mand over bord manøvre med bomning, lænse mod manden halvvind til sidst 12 Ankre Fortøje, lægge spring, kaste liner REPETION AF OVENSTÅENDE PUNKTER Skemaet udfyldes med vindstyrke og retning, vejr ud fyldes med hvor overskyet det er i ottendedele ( 3/8) hvor 0 er skyfrit og 8 er total overskyet. I lektion krydses der hvilken lektion der er udfør denne aften. I deltagere kan der skrives navnet på de faste deltagere. Dato Vejr Sejlet lektion nr. Deltagere: Vind i m/s Retning: Vejr: Lektioner i alt Lektioner i alt BEMÆRKNINGER: 3

4 Hvad checker vi før vi sejler: Vejret: Radio Vejrudsigterne kan høres på mellembølgesenderen på 1062 khz. DMI udsender nye 24-timers udsigter for farvandene hver dag lidt før kl , 08.45, og Tekst tv På telefonen: ringe 1853 mobil.dmi.dk (hvis man her internet på mobiltelefonen) Så skal båden checkes: Er den stående rig i orden Stagene står ordentlig, Vantskruer sikret, Er den løbende rig i orden Er der fortøjninger ombord Er der et anker med ankerline Brandslukningsmateriel (pulverslukker Brandtæppe) Nødblus / nødraketter Førstehjælpskasse Værktøjskasse Motor: Er der brændstof nok til vores tur? (Vores motor bruger ca. 1 til 1,5 liter i timen) Når motoren er startet kommer der så kølevand ud? Hvis ikke stop motoren med det samme. Personligt udstyr: Varmt tøj Regntøj Redningsvest (Lovkrav en vest pr.person) Navigations udstyr: Søkort (kort 112 Århus bugten) Kompas Kurslineal Gps 4

5 Bådens benævnlser: 5

6 6

7 7

8 8

9 Karabinhager Skødeskinne med skødevogn 9

10 Disse knob skulle vi kunne: Ottetalsknob, Råbåndsknob, Pælestik, Flagknob, Dobbelt halvstik Ottetalsknob: Råbåndsknob: 10

11 Pælestik: 11

12 Flagknob: 12

13 Dobbelthalvstik: 13

14 Dobbelthalvstik: 14

15 Vindretninger: 15

16 Vigeregler: 1) Motor viger for sejl. 2) En båd på styrbords halse dvs. med vinden ind på styrbords side, har retten til vejen. Bagbords halse båden skal vige. 3) Ved havne og smalle passager: Indad gående viger for udad gående. 4) Luv båd skal gå af vejen. Når to både på samme halse sejler skærende kurser, skal den luv båd dvs. den båd der er nærmest vinden, gå af vejen for den anden. 5) Indhentende båd skal altid gå af vejen. Når to både sejler på samme halse og den ene sejler hurtigere, skal den indhentende båd gå af vejen for den indhentede båd. Gælder også hvis en sejlbåd indhenter en motorbåd, skal sejlbåden vige. 16

17 Stagvending - kryds. En stagvending betyder, at båden drejes mod vinden, så stævnen passerer vindøjet. Man skifter herved halse. Båden må udnytte sit opskud for at komme forbi vindøjet, da sejlene i denne periode ikke trækker. Båden sejler på styrbords halse og rorsmanden varskor ved at råbe: Klar vende! Gasten der holder fokkeskødet i hånden, gør klar til at slække ud og melder bekræftende Klar vende! Når rorsmanden begynder at lægge rorpinden ned i læ siger han Ror i læ eller blot læ. I vindøjer tages fokkeskødet af i læ side og luv fokkeskøde hales hjem. Båden sejler nu på ny halse (bagbord). En virkelig trænet besætning kan klare hele denne manøvre på ca. 4 sekunder. Fra bagbords halse til styrbords halse er proceduren den samme. 17

18 Bomning. En bomning består i at skifte halse ved at båden drejes væk fra vinden, så denne kommer ind agter fra den ene side og skifter til den anden. Rorsmanden adviserer besætning om en bomning ved at sige: Klar bomme Besætningen gør klar til at skifte sejlene til modsat side og svarer: Klar bomme. Rorsmanden påbegynder ændring til ny kurs og siger: Vi bommer Besætning og rorsmand dukker sig for at undgå bommen besætningen hjælper storsejlet over og sørger for fokken er indstillet til ny halse. 18

19 Kurser. Når båden har vinden ind fra ret agter, slækker man rigeligt af på skøderne, så vinden fanges. Man siger da, at båden lænser (1). Luffer man lidt op mod vinden, sejler man med vinden agten for tværs (2). For at forhindre sejlene i at blafre, er det nødvendigt at hale noget hjem. Man kan stadig føre spiler. Når båden har vinden ind fra siden sejler man halv vind (3). I svag vind kan det være muligt at føre en flad spiler. Andre sejl danner ca. 45 o vinkel mod langskibslinien. Luffer man endnu mere, så vinden kommer ca. 60 o forfra, sejler båden let bidevind, og kan stadig strække op til målet (4). Sejlene skal skødes endnu mere ind. Man kan ikke føre spiler. Nu sejler man bidevind eller kryds mod vinden (5). Det er sådan en båd sejler mod vinden; bidevind på skiftende halser (sejler i siksak). Luffer man yderligere, begynder sejlene at blafre (leve). Man piner båden, og der er fare for, at båden helt stopper med stævnen mod vinden. Med stævnen i vindøjet vil sejlene blafre kraftigt. Ingen sejlbåd kan sejle direkte mod vinden. 1 & 5a sejler styrbords halse mens 2 & 3 sejler bagbords halse. 19

20 Mand over bord manøvrer. Mand over bord manøvren eller anduvning af en bøje er en lidt vanskeligere manøvre end det at sejle en halse. Hvad enten der sejles kryds, halv vind eller læns til personen eller bøjen ligger det vanskelige i, at få båden til at stoppe nøjagtig på positionen. Kryds: Halv vind: Læns: Det anbefales at sejle båden til en position således at sidste ben foretages på halv vind eller foran for tværs, med en vinkel der svare til ca til vind retningen. Der opnås derved den fordel at sejlene kan slækkes af på ret kurs og bådens fart kontrolleres. Undlad at sejle bide vind til positionen. Vinden skal blot springe ganske få grader og manøvren er forfejlet. Samme procedure hvor bådens fart kan kontrolleres. Der sejles mod positionen, men i rigelig afstand således at sidste ben bliver på halv vind eller foran for tværs. Ved mand over bord manøvre kan ikke anbefales bomning. 1. Smid MOB udstyret ud. Råb Mand over bord 2. Hold godt øje med den overbordfaldne - eller sæt en til det 3. Drej båden, så du kommer til at sejle med vinden agten for tværs - ca. 10 bådlængder væk 4. Herefter stagvending og sejl med vinden agten for tværs 5. Når du er ved at nærme dig, drejer du mod personen, uden at hale hjem på skøderne 6. Hal og slæk på storskødet, så du nærmer dig personen med 1-2 knob, ca. 60 mod vinden - og et par meter i luv side af personen. 7. Husk, at når farten går ned, vil båden begynde at drive sideværts 20

21 Afmærkninger: (vi kan finde i Århus bugten) 21

22 22

23 23

24 Spørgsmål til praktisk prøve. Hvad kan jeg evt. blive spurgt om? Vejrudsigt, hvor kan vi finde den. Dmi tekst tv vejrmeldinger radio telefon. Er båden sejlklar, vanter ok, sejl ok osv. Er der redningsveste ombord, 1 per person, det er lovpligtig og de skal være ce mærket. Er motoren checket med vand, olie eller andre ting ved en given motor Hvis vi skal sejle til Tunø hvor meget brændstof skal vi have med til en retur tur? Er der brandsluknings udstyr ombord, brandtæppe, brandslukker, en 2kg pulver slukker holder ca sek. Er der nødhjælpskasse ombord. Beklædning. Er der livliner ombord. Hvad kunne man ellers tænke sig der skal være ombord? Kompas, søkort, kurslinial, passer, blyant, evt. gps, log, ekkolod. Havnelods hvis man skal til fremmed havn. Hvad gør man hvis en person falder over bord og har fået personen ombord, tager det våde tøj af og giver evt. et tørt tæppe omkring ikke noget med at varme personen op udefra varmen skal komme inde fra. Den bedste farve på tøj hvis man falder overbord. Kunne de 5 knob Dobbelt halvstik, pælestik, råbondsknob, flagknob, ottetalsknob. I det hele taget bliver der spurgt meget om sikkerhed. Grønne og hvide signaler er opmærksomheds signaler. Vige regler Må vi sejle i det gule område ud får egå. Nødsignaler bliver der altid spurgt om 24

25 Duelighedsprøven Tager du en duelighedsprøve, får du klar besked om sikkerhed til søs. Har du en båd, eller tænker du på at få det, må du ikke undlade at lære noget om at sejle. Undervisningen er skræddersyet nye fritidssejlere. Du lærer noget om søvejsregler, navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer og beskyttelse af havmiljøet. For at kunne bestå prøven, må du regne med noget hjemmearbejde. Der må påregnes udgifter til materialer, bøger, sikkerhedskursus, evt. aftensejlads og eksamensgebyr. Læs mere om duelighedsprøven her: 1. Hvilke emner indeholder duelighedsprøven? 2. Hvad skal jeg kunne for at bestå duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere? 3. Rammer for den praktiske prøve 4. Hvordan aflægger jeg prøve? 5. Får jeg et bevis, når duelighedsprøven er bestået? 6. Kan jeg også få et sønæringsbevis? 7. Hvor meget koster det, at gå op til en duelighedsprøve 8. Bliver min duelighedsprøve registreret? 9. Hvad nu hvis jeg dumper? 10. Hvor skal jeg henvende mig for at få undervisning? 1. Hvilke emner indeholder duelighedsprøven? Søfartsstyrelsen fastlægger kravene for opnåelse af "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere". Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere består af en teori- og en praktikprøve omfattende: TEORI 1. Søvejsregler 2. Navigation 3. Søsikkerhed 4. Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer 5. Beskyttelse af havmiljøet PRAKTIK 6. Fartøjskendskab 7. Styring og manøvrering af et mindre fartøj 8. Fritidsfartøjers maskineri 2. Hvad skal jeg kunne for at bestå duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere? Teori Teoridelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere kan afholdes delvis som skriftlig prøve, men skal omfatte en individuel mundtlig overhøring i søvejsreglerne. Teoriprøven omfatter: 1) Søvejsregler 2) Terrestrisk navigation 25

26 3) Søsikkerhed 4) Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer 5) Beskyttelse af havmiljøet 1) Søvejsregler Du skal være bekendt med indholdet i den seneste udgave af "De internationale søvejsregler". Udover at være bekendt med de almindelige bestemmelser i søvejsreglernes afsnit I skal du kunne identificere forskellige kategorier af skibe ud fra førte lanterner og dagsignaler, kunne gøre rede for, hvorledes man ved hjælp af gentagne pejlinger kan afgøre, om der er fare for sammenstød med observerede skibe, kunne - i tilfælde af fare for sammenstød - afgøre, hvilket skib der har vigepligt, og angive, hvorledes eget skib skal forholde sig, kunne redegøre for forholdsregler under nedsat sigtbarhed, kunne identificere lydsignaler for forskellige kategorier af skibe i forskellige situationer, kunne redegøre for sejlads i snævre løb samt i og i nærheden af trafiksepareringsområder, være bekendt med, at der findes særlige regler for sejlads i indre danske farvande, gennem broer, i havne m.v., og hvor oplysninger om disse regler kan findes, kunne nødsignalerne. Du skal endvidere kunne redegøre for søvejsreglernes krav om behørigt udkig, for skibsførerens ansvar, samt de almindelige bestemmelser om vagthold i skibe. Til dette hører bl.a. emnerne: forsvarlig bemanding, behørigt udrustet fartøj, herunder betydningen af korrekt lanterneføring, sejlads i nærheden af hurtigfærger, stærkt trafikerede områder m.v., alkohol, euforiserende stoffer og sløvende medicin, pligt til at hjælpe andre fartøjer og personer i nød. 2) Terrestrisk navigation Du skal kunne redegøre for følgende: kompassets inddeling, begreberne styret kurs, misvisning og deviation, sejlet kurs og beholden kurs, sammenhæng mellem tid, fart og distance, begreberne sejlet og beholden fart/distance, loggen, loddet, bestikberegning, søkortets indhold og brug, farvandsafmærkning efter IALA-system A, stedliniebegrebet og de terrestriske stedlinier: mærke, pejling og afstand, stedbestemmelse ved samtidige stedlinier, stedbestemmelse ved brug af GPS navigator inkl. korrektion for kort datum, planlægning af sejlads ved udlægning af rutepunkter (waypoints). Du skal være bekendt med og anvendelsen af følgende publikationer: Fiskeriårbogen, Havnelodsen, Den danske lods og Kort 1. Du skal desuden kunne redegøre for, hvorledes man kan indhente informationer om vejrudsigten for det aktuelle farvandsområde. 26

27 3) Søsikkerhed Du skal være bekendt med: anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr (redningsvest, livline mv.), anvendelse af kollektivt redningsudstyr (flåde), betydningen af at undgå afkøling, indpakning af kuldeskadet person, organisationen af søredning i Danmark og tilstødende farvande, forholdsregler for at undgå unødige eftersøgninger, indholdet af Søsportens Sikkerhedsråds pjecer, hvorledes hjælp tilkaldes, såvel telefonisk som over radio. 4) Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer Du skal være bekendt med: forebyggelse af brand i fartøjets brændstof, forebyggelse af brand i fartøjets tekniske installationer i øvrigt, faren ved rygning i køjen, anvendelsen af brandslukningsudstyr der er hensigtsmæssigt i mindre fartøjer. 5) Beskyttelse af havmiljøet Du skal være bekendt med reglerne for beskyttelse af havmiljøet (olieudslip, affald, gråt- og sort lænsevand, kemikalier etc.) og med fredningsbestemmelserne. Bemærkninger Du bør forud for prøven have fået demonstreret forskellige typer redningsveste, inkl. oppustelige, en redningsflåde, brugen af brandtæppe, brugen af transportable ildslukkere (vand, pulver, CO2). Praktik Praktikdelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere begynder med tilrigning af fartøjet, hvorefter det pågældende fartøjs plads forlades. Prøven afholdes til søs og afsluttes igen på fartøjets plads. Nødvendig besætning for at sejle båden må være om bord, men prøveaflæggeren er fører af fartøjet under prøven. 27

28 Praktikprøven omfatter: 6) Fartøjskendskab 7) Styring og manøvrering af et mindre fartøj 8) Fritidsfartøjers maskineri 6) Fartøjskendskab Inden fartøjet forlader sin plads, skal du vise et sådant kendskab til fartøjets konstruktion og udrustning, at du kan forestå klargøring til sejlads. Herunder skal du sikre dig, at fartøjet er gjort søklart, at sikkerhedsudrustningen er på plads og i orden, at sejl og/eller motor er klar til brug, at alle ombordværende har den fornødne personlige sikkerhedsudrustning og er vidende om anvendelsen af denne og, at besætningsmedlemmerne er klar over deres rolle under sejladsen. Du skal have kendskab til almindelig anvendelse af knob og stik. Dette demonstreres ved, at fortøjninger, fald, skøder mv. behandles korrekt i alle forekommende situationer. Du skal endvidere kunne redegøre for sikkerhedsudrustningens brug. 7) Styring og manøvrering af et mindre fartøj Du skal kunne: afgå fra og anløbe kaj eller bro med pæle, styre efter kompas og fjerntliggende punkter, styre efter mærker overét, tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladsen, foretage en mand-over-bord manøvre efter følgende retningslinier: o Prøveholderen udkaster "mand-over-bord bøjen" (MOB-bøjen). Samtidig varskoes: "Bjærgemærs over bord". Der lægges vægt på, at du viser selvstændigt initiativ og foretager følgende: Så hurtigt som muligt kaster en redningskrans ud til MOB-bøjen. Dette kan evt. blot markeres. Etablerer udkig efter bøjen. Forbereder grej til indfangning og ombordtagning af en overbordfalden (line, evt. fortøjning o.lign., men IKKE bådshage). Foretager en sådan manøvre, at fartøjet kommer helt hen til bøjen og ligger stille ved den i så lang tid, at det er realistisk f.eks. at få en line rundt om en overbordfalden. Bøjen må ikke påsejles eller samles op ved hjælp af en bådshage. Du skal desuden kunne redegøre for, hvorledes en bevidstløs person kan bjærges ombord i det til prøven anvendte fartøj med anvendelse af den aktuelle besætning minus en person. Såfremt prøven aflægges i sejlbåd skal du endvidere demonstrere kendskab til: sætning, bjærgning og rebning af sejl, trimning af sejl under såvel rumskøds- som bidevindssejlads, stagvending og bomning. Du skal kende til almindelige maritime udtryk som styrbord, bagbord, agter, luv, læ etc. og kunne redegøre for: 28

29 hvorledes en slæbetrosse til / fra andet skib kan fastgøres om bord i eget fartøj, hvorledes anker og drivanker anvendes, fartøjets begrænsninger i dårligt vejr, hvorledes personers placering om bord er af betydning for sikker sejlads, specielt i dårligt vejr, betydningen af at være opmærksom på forskellige farer for sejladsen, f.eks. bundgarn, drivgarn, drivtømmer, forholdsregler i forbindelse med optrækkende byger, vejrudsigtens indhold på prøvetidspunktet for det farvandsområde prøven afholdes i. 8) Fritidsfartøjers maskineri Du skal demonstrere kendskab til: måling af brændstofbeholdningen om bord og beregning af fartøjets rækkevidde under forskellige omstændigheder, motorens brændstoftilførsel og evt. tændingssystem. Ved dieselmotor skal der kunne redegøres for udluftning af brændstofsystemet, motorens smøreoliebeholdning og supplering heraf, kontrol af motorens kølesystem. Du skal kunne: starte og stoppe motoren, omskifte mellem frem og bak samt fritstille skruen, regulere skruens effekt (omdrejninger / stigning), nødstoppe motoren. Såfremt den øvrige prøve udelukkende afholdes for sejl, behøver det fartøj, som motordelen af prøven afholdes i, ikke at forlade kajen. Bemærkninger Hele prøveforløbet gennemføres under iagttagelse af søvejsreglerne, herunder med specielt fokus på vagthold, behørig udkig og vigereglerne. Du skal desuden have et kendskab til pensum fra teoriprøven herunder søredning, forebyggelse og bekæmpelse af brand og beskyttelse af havmiljøet, baseret på f.eks. Søsportens Sikkerhedsråds pjecer. Personer, der har bestået "Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer (speedbåde)", anses tillige for at have bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere". Personer, der alene har bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere" anses ikke for at have bestået "Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer". 29

30 3.Rammer for den praktiske prøve Hvilke krav stilles der til prøvefartøjet? Prøven skal afholdes i et fartøj, der opfylder følgende betingelser: vandlinielængden skal være mindst 4,5 m, skroglængden skal være under 15 m, maskineffekt på mindst 3,5 kw (4,5 hk). Dog kan det vælges at aflægge prøven i et fartøj uden maskineri. I så tilfælde skal den del af prøven, der vedrører fritidsfartøjets maskineri aflægges i et andet fartøj, der dog ikke behøver at opfylde vandliniekravet på mindst 4,5 m. Maskinen kan være en påhængsmotor. fartøjet skal være udrustet med kompas, der kan ses fra styrepladsen, og som er velegnet til at styre efter. fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter prøveholderens skøn stiller rimeligt store krav til føreren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering. Er fartøjet, som prøven aflægges i, forsynet med såvel sejl som motor, bestemmer du selv, under hvilket fremdrivningsmiddel prøven skal aflægges, f.eks. at manøvrer uden for havn bliver foretaget for sejl, men at havnemanøvre gennemføres for motor. Valget af fremdrivningsmiddel i forbindelse med prøvens afholdelse skal dog være i harmoni med bådens hele karakter. En prøve i f.eks. en folkebåd med påhængsmotor bør aflægges for sejl, medens en større sejlbåd med indbygget kraftig dieselmotor meget vel kan gennemføre havnemanøvrer for maskine og manøvrere uden for havnen for sejl. I tilfælde af, at prøveaflæggelsen finder sted i sejlbåd med egentlig motorinstallation, skal kendskabet til fritidsfartøjets maskineri demonstreres om bord i prøvefartøjet. Du må om nødvendigt selv stille fartøj til rådighed ved prøven. Hvilke krav stilles der til mand-over-bord bøjen? Til brug for prøven skal der medtages en MOB-bøje. Til prøven er udformningen af denne bøje fri, den skal dog flyde lavt i vandet. Det anbefales, at manøvren også øves med et emne, der i størrelse og vægt ligner en person liggende i vandet således, at der kan trænes i bjærgning af en bevidstløs person. Dette kan f.eks. være en "udstoppet" kedeldragt iklædt en redningsvest. Hvad med vejret under prøven? Vejrforholdene under prøven må være af en sådan karakter, at de stiller rimelige krav til prøveaflæggeren. Således vil vindstyrker under ca. 4 m/s normalt ikke være tilstrækkeligt, ligesom vindstyrker over m/s normalt vil være grund til at udskyde prøven. Bemærkninger Fartøj, motor og MOB-bøje skal godkendes af den bemyndigede inden prøven påbegyndes. 30

31 4. Hvordan aflægger jeg prøve? Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere kan du aflægge for personer, der af Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at afholde prøve og udstede dokumentation for bestået prøve. Bemyndigede kan ikke afholde prøve for personer, de selv har forberedt til prøven (eller til en delprøve). Klik her for at se en fortegnelse over bemyndigede (censorer). 5. Får jeg et bevis, når duelighedsprøven er bestået? Dokumentation for bestået duelighedsprøve i form af et kreditkort lignende plastickort udstedes af Søfartsstyrelsen, når den fulde duelighedsprøve er bestået. Kortet koster 40.- kr. 6. Kan jeg også få et sønæringsbevis? Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere (sønæringsbevis) udstedes uden betaling af Søfartsstyrelsen mod forevisning af dokumentation for bestået duelighedsprøve og godkendt syns- og høreprøveattest for fritidssejlere. 7. Hvor meget koster det, at gå op til en duelighedsprøve? Udover betaling for plastickortet kan den bemyndigede pr. elev højst opkræve 110,00 kr. pr. teoriprøve og 160,00 kr. pr. praktikprøve samt et beløb til dækning af eventuelle transportudgifter. 8. Bliver min duelighedsprøve registreret? Den bemyndigede skal elektronisk indrapportere alle beståede prøvetagere med cpr.nr. og fulde navn til Søfartsstyrelsen umiddelbart efter en prøves afholdelse. 9. Hvad nu, hvis jeg dumper? Såfremt du ikke består en delprøve, kan du tidligst gå til omprøve 14 dage senere. 10. Hvor skal jeg henvende mig for at få undervisning? Såfremt du ønsker at gå til duelighedsprøve/speedbådsprøve, kan du få undervisning i sejlklubber, sejlforeninger, igennem oplysningsforbundene (AOF, LOF, FO el. lign.), eller søg på en søgemaskine under for eks. "navigationsundervisning", "speedboat", "speedbådsundervisning", "sejlerskole" og lign. 31

32 Regulativ for Egå Sejlklubs Sejlerskole. Generelt. Egå Sejlklubs bestyrelse har ønsket nærværende regulativ udformet for sejlerskolen. Regulativet, der forudsætter bestyrelsens godkendelse, tager udgangspunkt i følgende hovedprincipper: Sejlerskolen er en aktivitet, der udøves indenfor Egå Sejlklubs vedtægter. Sejlerskolen må ikke udvikle sig til en selvstændig forening eller en klub i klubben. Formålet med Sejlerskolen er at fremme interessen for og tilgangen til sejlsporten ved at tilbyde teoretisk og praktisk undervisning i sejlads for personer, der ikke har egen båd eller ønsker at øge kendskabet til bådføring og sejlads. Sejlerskolen skal medvirke til at styrke sammenholdet i klubben ved at give medlemmerne mulighed for at arbejde aktivt sammen om dette projekt. Sejlerskolen skal ledes af en udvalgsformand, der er budgetansvarlig og refererer til Egå Sejlklubs bestyrelse. I en forsøgsperiode, fra starten, ledes Sejlerskolen af en styregruppe med en udpeget daglig leder, der refererer til Egå Sejlklubs bestyrelse igennem næstformanden. Efter en passende forsøgsperiode oprettes igennem en vedtægtsmæssig ændring for sejlklubben et nyt stående udvalg til forestå aktiviteten efter vilkårene i 11 stk. 2 og 15 stk. 3. Nærværende regulativ er godkendt af Egå Sejlklubs bestyrelse og kan til enhver tid justeres eller ændres af samme efter forslag fra eller samråd med udvalget. Deltagelse som kursist. Deltagelse i sejlerskolen som kursist forudsætter aktivt medlemskab af Egå Sejlklub. Der udleveres ikke personligt sikkerhedsudstyr eller beklædning til sejlads. Kursisten skal, med mindre andet udtrykkeligt aftales, selv anskaffe og medbringe redningsvest eller svømmevest, egnet fodtøj samt passende og egnet beklædning i øvrigt. En kursist, der igennem sin opførsel er til skade for undervisningen eller sejladsaktiviteterne, kan af instruktøren udelukkes fra deltagelse. Instruktørens anvisninger skal følges og bevidst adfærd i strid hermed, der kan være til fare for båd eller mandskab, kan medføre udelukkelse eller bortvisning. Instruktøren informerer udvalgsformanden om opståede problemer. Det er ikke tilladt ryge om bord (læ) eller at indtage øl og spirituøse drikke under nogen form umiddelbart før eller under sejlads. Der gælder samme regler for alkohol på vandet som på vejen. Kursisten skal omgås sejlklubbens materiel forsvarligt og ikke udsætte dette for unødig belastning eller beskadigelse. Eventuelle fejl og skader skal oplyses til instruktøren eller den bådansvarlige. Sikkerhed og ansvar. Undervisningen til søs foregår i Egå Sejlklubs skolebåde eller i anden båd, som er stillet til rådighed for klubben til dette formål. Under sejlads skal en godkendt instruktør være ombord eller denne skal opholde sig i en anden båd i den umiddelbare nærhed, således at sejladsen kan ledes og kontrolleres herfra. Når instruktøren, under disse omstændigheder, forudser ikke at være ombord, udnævner han en bådfører blandt de ombordværende, mest øvede, kursister. Instruktøren har, som fører af båden, eller som leder jf. ovenstående, det fulde sikkerhedsmæssige ansvar for sejladsens gennemførelse. Instruktøren afgør på hvilke vilkår sejlads kan gennemføres og kan i givet fald aflyse sejlads hvis f.eks. vejrliget er uegnet eller gør sejlads uforsvarlig. Kursisterne deltager frivilligt og på eget ansvar. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende overfor hverken instruktør, ledelse eller Egå Sejlklub. Redningsvest eller svømmevest er obligatorisk under sejlads. Der er ikke tegnet ulykkesforsikring for bådens besætning eller eventuelle andre ombordværende. Det anbefales, hvis dækning ønskes, at kusister tegner egen ulykkesforsikring. Betaling. Den særskilte betaling for deltagelse i Sejlerskolen fastsættes af sejlerskoleudvalget med udgangspunkt i det af Egå Sejlklubs bestyrelse godkendte budget. 32

33 Betaling erlægges forud for Sejlerskolens starttermin i foråret eller ved kursusstart. Undervisning og sejlads søges gennemført i henhold til en forud lagt plan. Kursisten har ikke krav på kompensation af nogen art i konsekvens af eventuelle aflysninger. Ved gentagne sejladsaflysninger arrangeres dog så vidt muligt alternativ sejlads. Kursusgebyr godtgøres ikke i tilfælde af kursistens egen udeblivelse eller berettiget udelukkelse. Lån Skolens både anvendes primært til Sejlerskolens undervisningssejladser. En båd kan lånes for en kort dagssejlads eller eventuelt lånes til weekend og feriesejlads, i det omfang dette ikke kolliderer med bådens anvendelse til undervisning. Udlånet kan principielt ske til alle medlemmer af Egå Sejlklub, men deltagere i sejlerskoleundervisningen har absolut fortrinsret hertil. Gennem et hensigtsmæssigt bookingsystem skal det sikres, at alle der har ret hertil, sikres rimelige muligheder for benyttelse af bådene. Instruktører kan vederlagsfrit låne en båd til eget brug, dog primært med sigte på at lære båden bedre at kende. For at kunne låne båden skal man have duelighedsbevis og have en generel sejlerfaring, som skønnes tilstrækkelig. Udvalgsformanden, eller af ham godkendt instruktør, træffer afgørelse herom. Den godkendte låner fungerer som skipper/ bådfører på båden og er i denne sammenhæng ansvarlig for overholdelsen af de regler, der gælder for en bådfører. Bådføreren skal indestå for alle ombordværende og underskrive en låneaftale. Principperne for lånet fastsættes af sejlerskoleudvalget. Ledelse og instruktører. Sejlerskolen ledes af sejlerskoleudvalgets formand. Denne organiserer arbejdet og delegerer opgaver som økonomi, tilsyn med bådene, planlægning og booking mv. til udvalgsmedlemmerne eller andre udpegede medvirkende. Instruktører udpeges og godkendes af udvalgsformanden på basis af generel sejlerfaring. Instruktørerne skal være aktive medlemmer af Egå Sejlklub og selv have duelighedsbevis. Tilsyn med både. Det udvalgsmedlem, der er udpeget til tilsyn med bådene, påser at de stedse er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og iværksætter nødvendig reparation og vedligeholdelse. Den tilsynsførende kan beslutte at båden ikke må anvendes før nødvendig reparation er udført. Generel klargøring og vedligeholdelse sker efter godkendt budget, mens større ikke forudsete reparationer forudsætter behandling og godkendelse i udvalget. Den i enhver sammenhæng ansvarlige bådfører oplyser om optrådte vanskeligheder og eventuelle skader, sejlerskolens forman eller den der er udpeget til tilsynsførende. Dette regulativ er godkendt af Egå Sejlklubs bestyrelse 33

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013 UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE OG PRØVE FOR FØRERE AF VISSE MOTORDREVNE FRITIDSFARTØJER MED EN SKROGLÆNGDE UNDER 15 METER (SPEEDBÅDE) 1. Formål Version 1.0 Dato: 27. juni

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE 1. Formål Version 1.1 Dato: 1. juni 2016 Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav for opnåelse af Duelighedsbevis

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

Sejlerskolen. Thurø Sejlklub. Glæden ved at sejle. Steen & John

Sejlerskolen. Thurø Sejlklub. Glæden ved at sejle. Steen & John Sejlerskolen Thurø Sejlklub Glæden ved at sejle Steen & John Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Vision for sejlerskolen... 1 Visionsuddybelse... 1 Missionen for sejlerskolen... 2 Formålet med sejlerskolen...

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole

Logbog. Sundets Sejlerskole Logbog Sundets Sejlerskole Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016 1. Formål Formålet med denne vejledning er at opstille retningslinjer for afholdelse af speedbådsprøven 1. 2. Anvendelse/Omfang Vejledningen anvendes af censorer, der er bemyndiget til at afholde speedbådsprøver.

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2016 - Forår 2017 SEJLERSKOLEN - Efterår 2016 - forår 2017 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog

Sejlerskolen Aarhus. Studiehåndbog Sejlerskolen Aarhus Studiehåndbog Efterår 2015 - Forår 2016 Sejlerskolen - Efterår 2015 - forår 2016 Tilmeldinger og oplysninger om datoer: FOF Aarhus Bispegården Fredensgade 36 8000 Aarhus C Telefon 86

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere Lovtidende A Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere I medfør af 10, stk. 1, og 10 a i lov om skibes besætning, (jr. lovbekendtgørelse nr 74 af 17. januar 2014,) fastsættes følgende (efter

Læs mere

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev.

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev. Instruktørpolitik og uddannelse af instruktører Mål og formål Kvindelig Sejlklubs sejlerskole har et ambitiøst mål om at uddanne dygtige sejlere. Klubben har siden 1951 drevet en officielt anerkendt sejlerskole,

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Sejlads på HMI. - en introduktion

Sejlads på HMI. - en introduktion Sejlads på HMI - en introduktion Forord Formålet med dette lille hæfte, er at forberede dig på sejlads. Hæftet skal kunne bruges som et lille opslagsværk til sejlads, og til reglerne på HMI! Sejlerlærerne

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 119 SØFARTSSTYRELSENS BEKENDTGØRELSE Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v. I medfør af 19, stk. 1, og 20, stk. 3, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes: Formål 1. Bekendtgørelsens

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B?

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Y3Søv-2/98

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Søsikkerhedsbestemmelser Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Sikkerhedsreglerne er godkendt af gruppebestyrelsen Maj 2016. 1. Fartøjer Svendborgjolle og J22 skal under sejlads være bemandet

Læs mere

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole Frederiksværk Sejlklubs Sejlerskole gennemfører undervisning i 2015 efter nedenstående retningslinier. Ledelse Sejlerskolen ledes af et Sejlerskoleudvalg bestående af Instruktører og bådsmand. Sejlerudvalget

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8.

Læs mere

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Sømandskab Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Søvejsregler De Internationale Søvejsregler 1840 - DK

Læs mere

Uddannelsesbog til On the Job Training 1

Uddannelsesbog til On the Job Training 1 Uddannelsesbog til On the Job Training 1 For, at blive kvalificeret til optagelse på NAV II, skal aspiranten deltage i søvagter, blive undervist og vejledt ud fra uddannelsesbogens emner, under kyndig

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Yachtskipper 3 kursus

Yachtskipper 3 kursus Yachtskipper 3 kursus Undervisning: Undervisningen foregår i Gilleleje Sejlklub hver torsdag fra den 26. oktober 2017 til den 10. maj 2018. Undervisningen tilrettelægges som workshops, instruktøren gennemgår

Læs mere

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue

Kapsejladsreglerne. Tirsdagskapsejlads Bugt Kredsen. April 2008, Søren Badstue Kapsejladsreglerne Tirsdagskapsejlads Køge Bugt Kredsen April 2008, Søren Badstue Definitioner Holde klar: En båd holder klar når den anden båd ikke skal ændre sin kurs. Plads er den plads en båd behøver

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Teori 2011-2012 Duelighedsprøven. Undervisningsplan og fagbeskrivelse mv.

Teori 2011-2012 Duelighedsprøven. Undervisningsplan og fagbeskrivelse mv. Silkeborg Sejlklub Sejlerskolen 2011 2012 Teori 2011-2012 Duelighedsprøven Undervisningsplan og fagbeskrivelse mv. Første mødeaften i Silkeborg Sejlklub tirsdag den 22. november 2011, kl. 18.30 Side 1

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

Nordstjernen. Procedurer

Nordstjernen. Procedurer Indholdsfortegnelse 1 - Nødsituationer - procedurer med kontakttelefonnumre.... - 3 - I nødstilfælde.... - 3 - Alarm.... - 3 - VHF... - 4 - Nødkald... - 5 - Nødkald - Mayday... - 5 - Nødmelding... - 5-2

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

FRITIDSSEJLERE HOLDER AF LIVET

FRITIDSSEJLERE HOLDER AF LIVET Søfartsstyrelsen FRITIDSSEJLERE HOLDER AF LIVET Ingen skal drukne i Danmark. Alle skal sejle sikkert Dansk Sejlunions klubkonference november 2015 Søfartsstyrelsen De 5 sejlråd for en sikker sejlads Lær

Læs mere

Manual. 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler

Manual. 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler Manual 1. Samleanvisning. 2. Check før sejlads. 3. Trimning. 4. Vedligehold. 5. Reservedelsliste. 6. Klasseregler. - Mangler 7. Nyt fra SUPERNOVA. - Mangler 8. Stikordsregister. - Mangler Trampolinens

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB

HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB HANDLINGSPLAN FOR SEJLERSKOLEN I KOLDING SEJLKLUB INDHOLDSFORTEGNELSE VISION... 3 MÅLSÆTNING... 3 ELEVPOLITIK... 3 Fastholdelse af elever:... 4 Sikkerhedspolitik:... 4 SEJLERSKOLENS ANSVARSOMRÅDER:...

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole. Indholdsfortegnelse. Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3

Logbog. Sundets Sejlerskole. Indholdsfortegnelse. Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger til eleverne... 4 Undervisningen...

Læs mere

Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg

Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg Sikker sejlads med Jensine sæson 2007 v. 1.4 - oplæg Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...2 2 Procedurer ved sejlads start (ved påmønstring)...2 3 Procedurer under sejlads...2 4 Procedurer ved sejlads afslutning

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Basisteori 2010-2011 til duelighedsbevis. Undervisningsplan og fagbeskrivelse mv.

Basisteori 2010-2011 til duelighedsbevis. Undervisningsplan og fagbeskrivelse mv. Basisteori 2010-2011 til duelighedsbevis Undervisningsplan og fagbeskrivelse mv. Første mødeaften i Silkeborg Sejlklub torsdag den 04. november 2010, kl. 18.30 Revideret 09. november 2010 Side 1 af 14

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 3, Marinehjemmeværnet, speedbådscertifikatkursus

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 3, Marinehjemmeværnet, speedbådscertifikatkursus Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 3, Marinehjemmeværnet, speedbådscertifikatkursus Udarbejdet af: AG LPU 2017 Dato og år: 08-09-2016 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten kunne løse opgaver og anvende materiel, der vedrører dæksarbejde

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Version: 14 / 2014 Vigtigt at vide: Hvis bogen tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både undervisere og elever være

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk

Sikkerhedsinstruks. Hjarbæk Sjægtelaug. for sejlads med børn og gæster. www.sjaegt.dk Sikkerhedsinstruks for sejlads med børn og gæster Hjarbæk Sjægtelaug 1 Forord Hjarbæk Sjægtelaug s sikkerhedsinstruks er udarbejdet i vinteren 2012/13 af en gruppe sejlere, som gennem en årrække har beskæftiget

Læs mere