Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse"

Transkript

1 Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side Vindretninger side 15 Vigeregler side 16 Stagvending side 17 Bomning side 18 Kurser side 19 Mand over bord side 20 Afmærkninger side Spørgsmål vedr. praktisk prøve side 24 Duelighedsprøven Søfartsstyrelsen side Reglement for sejlerskolen side 32-33

2 Drabant 24 data Skroget Længde Længde i.vl. Bredde Dybgang Deplacement Kølvægt 7,47 m 6,78 m 2,53 m 1,53 m kg 950 kg Sejlene Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m² Diverse Køjepladser 4 Konstruktør Gert Gerlach Konstruktionsår

3 Skolebådslog for Phonix Ugedag: Sejlsæson: 20 Nr.: INDHOLD - LEKTIONER 1 Kendskab til bådens- og riggens benævnelser 2 Havnemanøvre påhængsmotor / Bøjemanøvre 3 At anløbe havn og sejle fast kurs 4 Sejle på angiven halse ved forskellige vindretninger 5 Krydse mod et mærke vige regler 6 Gå til fast mærke fra forskellige vindretninger vige regler 7 Bomning 8 Ligge bak mindske fart knob og stik 9 Rebe sejl under sejlads knob og stik 10 Mand over bord manøvre med stagvending, krydse / halvvind mod manden 11 Mand over bord manøvre med bomning, lænse mod manden halvvind til sidst 12 Ankre Fortøje, lægge spring, kaste liner REPETION AF OVENSTÅENDE PUNKTER Skemaet udfyldes med vindstyrke og retning, vejr ud fyldes med hvor overskyet det er i ottendedele ( 3/8) hvor 0 er skyfrit og 8 er total overskyet. I lektion krydses der hvilken lektion der er udfør denne aften. I deltagere kan der skrives navnet på de faste deltagere. Dato Vejr Sejlet lektion nr. Deltagere: Vind i m/s Retning: Vejr: Lektioner i alt Lektioner i alt BEMÆRKNINGER: 3

4 Hvad checker vi før vi sejler: Vejret: Radio Vejrudsigterne kan høres på mellembølgesenderen på 1062 khz. DMI udsender nye 24-timers udsigter for farvandene hver dag lidt før kl , 08.45, og Tekst tv På telefonen: ringe 1853 mobil.dmi.dk (hvis man her internet på mobiltelefonen) Så skal båden checkes: Er den stående rig i orden Stagene står ordentlig, Vantskruer sikret, Er den løbende rig i orden Er der fortøjninger ombord Er der et anker med ankerline Brandslukningsmateriel (pulverslukker Brandtæppe) Nødblus / nødraketter Førstehjælpskasse Værktøjskasse Motor: Er der brændstof nok til vores tur? (Vores motor bruger ca. 1 til 1,5 liter i timen) Når motoren er startet kommer der så kølevand ud? Hvis ikke stop motoren med det samme. Personligt udstyr: Varmt tøj Regntøj Redningsvest (Lovkrav en vest pr.person) Navigations udstyr: Søkort (kort 112 Århus bugten) Kompas Kurslineal Gps 4

5 Bådens benævnlser: 5

6 6

7 7

8 8

9 Karabinhager Skødeskinne med skødevogn 9

10 Disse knob skulle vi kunne: Ottetalsknob, Råbåndsknob, Pælestik, Flagknob, Dobbelt halvstik Ottetalsknob: Råbåndsknob: 10

11 Pælestik: 11

12 Flagknob: 12

13 Dobbelthalvstik: 13

14 Dobbelthalvstik: 14

15 Vindretninger: 15

16 Vigeregler: 1) Motor viger for sejl. 2) En båd på styrbords halse dvs. med vinden ind på styrbords side, har retten til vejen. Bagbords halse båden skal vige. 3) Ved havne og smalle passager: Indad gående viger for udad gående. 4) Luv båd skal gå af vejen. Når to både på samme halse sejler skærende kurser, skal den luv båd dvs. den båd der er nærmest vinden, gå af vejen for den anden. 5) Indhentende båd skal altid gå af vejen. Når to både sejler på samme halse og den ene sejler hurtigere, skal den indhentende båd gå af vejen for den indhentede båd. Gælder også hvis en sejlbåd indhenter en motorbåd, skal sejlbåden vige. 16

17 Stagvending - kryds. En stagvending betyder, at båden drejes mod vinden, så stævnen passerer vindøjet. Man skifter herved halse. Båden må udnytte sit opskud for at komme forbi vindøjet, da sejlene i denne periode ikke trækker. Båden sejler på styrbords halse og rorsmanden varskor ved at råbe: Klar vende! Gasten der holder fokkeskødet i hånden, gør klar til at slække ud og melder bekræftende Klar vende! Når rorsmanden begynder at lægge rorpinden ned i læ siger han Ror i læ eller blot læ. I vindøjer tages fokkeskødet af i læ side og luv fokkeskøde hales hjem. Båden sejler nu på ny halse (bagbord). En virkelig trænet besætning kan klare hele denne manøvre på ca. 4 sekunder. Fra bagbords halse til styrbords halse er proceduren den samme. 17

18 Bomning. En bomning består i at skifte halse ved at båden drejes væk fra vinden, så denne kommer ind agter fra den ene side og skifter til den anden. Rorsmanden adviserer besætning om en bomning ved at sige: Klar bomme Besætningen gør klar til at skifte sejlene til modsat side og svarer: Klar bomme. Rorsmanden påbegynder ændring til ny kurs og siger: Vi bommer Besætning og rorsmand dukker sig for at undgå bommen besætningen hjælper storsejlet over og sørger for fokken er indstillet til ny halse. 18

19 Kurser. Når båden har vinden ind fra ret agter, slækker man rigeligt af på skøderne, så vinden fanges. Man siger da, at båden lænser (1). Luffer man lidt op mod vinden, sejler man med vinden agten for tværs (2). For at forhindre sejlene i at blafre, er det nødvendigt at hale noget hjem. Man kan stadig føre spiler. Når båden har vinden ind fra siden sejler man halv vind (3). I svag vind kan det være muligt at føre en flad spiler. Andre sejl danner ca. 45 o vinkel mod langskibslinien. Luffer man endnu mere, så vinden kommer ca. 60 o forfra, sejler båden let bidevind, og kan stadig strække op til målet (4). Sejlene skal skødes endnu mere ind. Man kan ikke føre spiler. Nu sejler man bidevind eller kryds mod vinden (5). Det er sådan en båd sejler mod vinden; bidevind på skiftende halser (sejler i siksak). Luffer man yderligere, begynder sejlene at blafre (leve). Man piner båden, og der er fare for, at båden helt stopper med stævnen mod vinden. Med stævnen i vindøjet vil sejlene blafre kraftigt. Ingen sejlbåd kan sejle direkte mod vinden. 1 & 5a sejler styrbords halse mens 2 & 3 sejler bagbords halse. 19

20 Mand over bord manøvrer. Mand over bord manøvren eller anduvning af en bøje er en lidt vanskeligere manøvre end det at sejle en halse. Hvad enten der sejles kryds, halv vind eller læns til personen eller bøjen ligger det vanskelige i, at få båden til at stoppe nøjagtig på positionen. Kryds: Halv vind: Læns: Det anbefales at sejle båden til en position således at sidste ben foretages på halv vind eller foran for tværs, med en vinkel der svare til ca til vind retningen. Der opnås derved den fordel at sejlene kan slækkes af på ret kurs og bådens fart kontrolleres. Undlad at sejle bide vind til positionen. Vinden skal blot springe ganske få grader og manøvren er forfejlet. Samme procedure hvor bådens fart kan kontrolleres. Der sejles mod positionen, men i rigelig afstand således at sidste ben bliver på halv vind eller foran for tværs. Ved mand over bord manøvre kan ikke anbefales bomning. 1. Smid MOB udstyret ud. Råb Mand over bord 2. Hold godt øje med den overbordfaldne - eller sæt en til det 3. Drej båden, så du kommer til at sejle med vinden agten for tværs - ca. 10 bådlængder væk 4. Herefter stagvending og sejl med vinden agten for tværs 5. Når du er ved at nærme dig, drejer du mod personen, uden at hale hjem på skøderne 6. Hal og slæk på storskødet, så du nærmer dig personen med 1-2 knob, ca. 60 mod vinden - og et par meter i luv side af personen. 7. Husk, at når farten går ned, vil båden begynde at drive sideværts 20

21 Afmærkninger: (vi kan finde i Århus bugten) 21

22 22

23 23

24 Spørgsmål til praktisk prøve. Hvad kan jeg evt. blive spurgt om? Vejrudsigt, hvor kan vi finde den. Dmi tekst tv vejrmeldinger radio telefon. Er båden sejlklar, vanter ok, sejl ok osv. Er der redningsveste ombord, 1 per person, det er lovpligtig og de skal være ce mærket. Er motoren checket med vand, olie eller andre ting ved en given motor Hvis vi skal sejle til Tunø hvor meget brændstof skal vi have med til en retur tur? Er der brandsluknings udstyr ombord, brandtæppe, brandslukker, en 2kg pulver slukker holder ca sek. Er der nødhjælpskasse ombord. Beklædning. Er der livliner ombord. Hvad kunne man ellers tænke sig der skal være ombord? Kompas, søkort, kurslinial, passer, blyant, evt. gps, log, ekkolod. Havnelods hvis man skal til fremmed havn. Hvad gør man hvis en person falder over bord og har fået personen ombord, tager det våde tøj af og giver evt. et tørt tæppe omkring ikke noget med at varme personen op udefra varmen skal komme inde fra. Den bedste farve på tøj hvis man falder overbord. Kunne de 5 knob Dobbelt halvstik, pælestik, råbondsknob, flagknob, ottetalsknob. I det hele taget bliver der spurgt meget om sikkerhed. Grønne og hvide signaler er opmærksomheds signaler. Vige regler Må vi sejle i det gule område ud får egå. Nødsignaler bliver der altid spurgt om 24

25 Duelighedsprøven Tager du en duelighedsprøve, får du klar besked om sikkerhed til søs. Har du en båd, eller tænker du på at få det, må du ikke undlade at lære noget om at sejle. Undervisningen er skræddersyet nye fritidssejlere. Du lærer noget om søvejsregler, navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer og beskyttelse af havmiljøet. For at kunne bestå prøven, må du regne med noget hjemmearbejde. Der må påregnes udgifter til materialer, bøger, sikkerhedskursus, evt. aftensejlads og eksamensgebyr. Læs mere om duelighedsprøven her: 1. Hvilke emner indeholder duelighedsprøven? 2. Hvad skal jeg kunne for at bestå duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere? 3. Rammer for den praktiske prøve 4. Hvordan aflægger jeg prøve? 5. Får jeg et bevis, når duelighedsprøven er bestået? 6. Kan jeg også få et sønæringsbevis? 7. Hvor meget koster det, at gå op til en duelighedsprøve 8. Bliver min duelighedsprøve registreret? 9. Hvad nu hvis jeg dumper? 10. Hvor skal jeg henvende mig for at få undervisning? 1. Hvilke emner indeholder duelighedsprøven? Søfartsstyrelsen fastlægger kravene for opnåelse af "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere". Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere består af en teori- og en praktikprøve omfattende: TEORI 1. Søvejsregler 2. Navigation 3. Søsikkerhed 4. Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer 5. Beskyttelse af havmiljøet PRAKTIK 6. Fartøjskendskab 7. Styring og manøvrering af et mindre fartøj 8. Fritidsfartøjers maskineri 2. Hvad skal jeg kunne for at bestå duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere? Teori Teoridelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere kan afholdes delvis som skriftlig prøve, men skal omfatte en individuel mundtlig overhøring i søvejsreglerne. Teoriprøven omfatter: 1) Søvejsregler 2) Terrestrisk navigation 25

26 3) Søsikkerhed 4) Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer 5) Beskyttelse af havmiljøet 1) Søvejsregler Du skal være bekendt med indholdet i den seneste udgave af "De internationale søvejsregler". Udover at være bekendt med de almindelige bestemmelser i søvejsreglernes afsnit I skal du kunne identificere forskellige kategorier af skibe ud fra førte lanterner og dagsignaler, kunne gøre rede for, hvorledes man ved hjælp af gentagne pejlinger kan afgøre, om der er fare for sammenstød med observerede skibe, kunne - i tilfælde af fare for sammenstød - afgøre, hvilket skib der har vigepligt, og angive, hvorledes eget skib skal forholde sig, kunne redegøre for forholdsregler under nedsat sigtbarhed, kunne identificere lydsignaler for forskellige kategorier af skibe i forskellige situationer, kunne redegøre for sejlads i snævre løb samt i og i nærheden af trafiksepareringsområder, være bekendt med, at der findes særlige regler for sejlads i indre danske farvande, gennem broer, i havne m.v., og hvor oplysninger om disse regler kan findes, kunne nødsignalerne. Du skal endvidere kunne redegøre for søvejsreglernes krav om behørigt udkig, for skibsførerens ansvar, samt de almindelige bestemmelser om vagthold i skibe. Til dette hører bl.a. emnerne: forsvarlig bemanding, behørigt udrustet fartøj, herunder betydningen af korrekt lanterneføring, sejlads i nærheden af hurtigfærger, stærkt trafikerede områder m.v., alkohol, euforiserende stoffer og sløvende medicin, pligt til at hjælpe andre fartøjer og personer i nød. 2) Terrestrisk navigation Du skal kunne redegøre for følgende: kompassets inddeling, begreberne styret kurs, misvisning og deviation, sejlet kurs og beholden kurs, sammenhæng mellem tid, fart og distance, begreberne sejlet og beholden fart/distance, loggen, loddet, bestikberegning, søkortets indhold og brug, farvandsafmærkning efter IALA-system A, stedliniebegrebet og de terrestriske stedlinier: mærke, pejling og afstand, stedbestemmelse ved samtidige stedlinier, stedbestemmelse ved brug af GPS navigator inkl. korrektion for kort datum, planlægning af sejlads ved udlægning af rutepunkter (waypoints). Du skal være bekendt med og anvendelsen af følgende publikationer: Fiskeriårbogen, Havnelodsen, Den danske lods og Kort 1. Du skal desuden kunne redegøre for, hvorledes man kan indhente informationer om vejrudsigten for det aktuelle farvandsområde. 26

27 3) Søsikkerhed Du skal være bekendt med: anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr (redningsvest, livline mv.), anvendelse af kollektivt redningsudstyr (flåde), betydningen af at undgå afkøling, indpakning af kuldeskadet person, organisationen af søredning i Danmark og tilstødende farvande, forholdsregler for at undgå unødige eftersøgninger, indholdet af Søsportens Sikkerhedsråds pjecer, hvorledes hjælp tilkaldes, såvel telefonisk som over radio. 4) Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer Du skal være bekendt med: forebyggelse af brand i fartøjets brændstof, forebyggelse af brand i fartøjets tekniske installationer i øvrigt, faren ved rygning i køjen, anvendelsen af brandslukningsudstyr der er hensigtsmæssigt i mindre fartøjer. 5) Beskyttelse af havmiljøet Du skal være bekendt med reglerne for beskyttelse af havmiljøet (olieudslip, affald, gråt- og sort lænsevand, kemikalier etc.) og med fredningsbestemmelserne. Bemærkninger Du bør forud for prøven have fået demonstreret forskellige typer redningsveste, inkl. oppustelige, en redningsflåde, brugen af brandtæppe, brugen af transportable ildslukkere (vand, pulver, CO2). Praktik Praktikdelen af duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere begynder med tilrigning af fartøjet, hvorefter det pågældende fartøjs plads forlades. Prøven afholdes til søs og afsluttes igen på fartøjets plads. Nødvendig besætning for at sejle båden må være om bord, men prøveaflæggeren er fører af fartøjet under prøven. 27

28 Praktikprøven omfatter: 6) Fartøjskendskab 7) Styring og manøvrering af et mindre fartøj 8) Fritidsfartøjers maskineri 6) Fartøjskendskab Inden fartøjet forlader sin plads, skal du vise et sådant kendskab til fartøjets konstruktion og udrustning, at du kan forestå klargøring til sejlads. Herunder skal du sikre dig, at fartøjet er gjort søklart, at sikkerhedsudrustningen er på plads og i orden, at sejl og/eller motor er klar til brug, at alle ombordværende har den fornødne personlige sikkerhedsudrustning og er vidende om anvendelsen af denne og, at besætningsmedlemmerne er klar over deres rolle under sejladsen. Du skal have kendskab til almindelig anvendelse af knob og stik. Dette demonstreres ved, at fortøjninger, fald, skøder mv. behandles korrekt i alle forekommende situationer. Du skal endvidere kunne redegøre for sikkerhedsudrustningens brug. 7) Styring og manøvrering af et mindre fartøj Du skal kunne: afgå fra og anløbe kaj eller bro med pæle, styre efter kompas og fjerntliggende punkter, styre efter mærker overét, tage højde for strøm og vinds påvirkning af sejladsen, foretage en mand-over-bord manøvre efter følgende retningslinier: o Prøveholderen udkaster "mand-over-bord bøjen" (MOB-bøjen). Samtidig varskoes: "Bjærgemærs over bord". Der lægges vægt på, at du viser selvstændigt initiativ og foretager følgende: Så hurtigt som muligt kaster en redningskrans ud til MOB-bøjen. Dette kan evt. blot markeres. Etablerer udkig efter bøjen. Forbereder grej til indfangning og ombordtagning af en overbordfalden (line, evt. fortøjning o.lign., men IKKE bådshage). Foretager en sådan manøvre, at fartøjet kommer helt hen til bøjen og ligger stille ved den i så lang tid, at det er realistisk f.eks. at få en line rundt om en overbordfalden. Bøjen må ikke påsejles eller samles op ved hjælp af en bådshage. Du skal desuden kunne redegøre for, hvorledes en bevidstløs person kan bjærges ombord i det til prøven anvendte fartøj med anvendelse af den aktuelle besætning minus en person. Såfremt prøven aflægges i sejlbåd skal du endvidere demonstrere kendskab til: sætning, bjærgning og rebning af sejl, trimning af sejl under såvel rumskøds- som bidevindssejlads, stagvending og bomning. Du skal kende til almindelige maritime udtryk som styrbord, bagbord, agter, luv, læ etc. og kunne redegøre for: 28

29 hvorledes en slæbetrosse til / fra andet skib kan fastgøres om bord i eget fartøj, hvorledes anker og drivanker anvendes, fartøjets begrænsninger i dårligt vejr, hvorledes personers placering om bord er af betydning for sikker sejlads, specielt i dårligt vejr, betydningen af at være opmærksom på forskellige farer for sejladsen, f.eks. bundgarn, drivgarn, drivtømmer, forholdsregler i forbindelse med optrækkende byger, vejrudsigtens indhold på prøvetidspunktet for det farvandsområde prøven afholdes i. 8) Fritidsfartøjers maskineri Du skal demonstrere kendskab til: måling af brændstofbeholdningen om bord og beregning af fartøjets rækkevidde under forskellige omstændigheder, motorens brændstoftilførsel og evt. tændingssystem. Ved dieselmotor skal der kunne redegøres for udluftning af brændstofsystemet, motorens smøreoliebeholdning og supplering heraf, kontrol af motorens kølesystem. Du skal kunne: starte og stoppe motoren, omskifte mellem frem og bak samt fritstille skruen, regulere skruens effekt (omdrejninger / stigning), nødstoppe motoren. Såfremt den øvrige prøve udelukkende afholdes for sejl, behøver det fartøj, som motordelen af prøven afholdes i, ikke at forlade kajen. Bemærkninger Hele prøveforløbet gennemføres under iagttagelse af søvejsreglerne, herunder med specielt fokus på vagthold, behørig udkig og vigereglerne. Du skal desuden have et kendskab til pensum fra teoriprøven herunder søredning, forebyggelse og bekæmpelse af brand og beskyttelse af havmiljøet, baseret på f.eks. Søsportens Sikkerhedsråds pjecer. Personer, der har bestået "Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer (speedbåde)", anses tillige for at have bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere". Personer, der alene har bestået praktikprøven til "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere" anses ikke for at have bestået "Prøven for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer". 29

30 3.Rammer for den praktiske prøve Hvilke krav stilles der til prøvefartøjet? Prøven skal afholdes i et fartøj, der opfylder følgende betingelser: vandlinielængden skal være mindst 4,5 m, skroglængden skal være under 15 m, maskineffekt på mindst 3,5 kw (4,5 hk). Dog kan det vælges at aflægge prøven i et fartøj uden maskineri. I så tilfælde skal den del af prøven, der vedrører fritidsfartøjets maskineri aflægges i et andet fartøj, der dog ikke behøver at opfylde vandliniekravet på mindst 4,5 m. Maskinen kan være en påhængsmotor. fartøjet skal være udrustet med kompas, der kan ses fra styrepladsen, og som er velegnet til at styre efter. fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter prøveholderens skøn stiller rimeligt store krav til føreren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering. Er fartøjet, som prøven aflægges i, forsynet med såvel sejl som motor, bestemmer du selv, under hvilket fremdrivningsmiddel prøven skal aflægges, f.eks. at manøvrer uden for havn bliver foretaget for sejl, men at havnemanøvre gennemføres for motor. Valget af fremdrivningsmiddel i forbindelse med prøvens afholdelse skal dog være i harmoni med bådens hele karakter. En prøve i f.eks. en folkebåd med påhængsmotor bør aflægges for sejl, medens en større sejlbåd med indbygget kraftig dieselmotor meget vel kan gennemføre havnemanøvrer for maskine og manøvrere uden for havnen for sejl. I tilfælde af, at prøveaflæggelsen finder sted i sejlbåd med egentlig motorinstallation, skal kendskabet til fritidsfartøjets maskineri demonstreres om bord i prøvefartøjet. Du må om nødvendigt selv stille fartøj til rådighed ved prøven. Hvilke krav stilles der til mand-over-bord bøjen? Til brug for prøven skal der medtages en MOB-bøje. Til prøven er udformningen af denne bøje fri, den skal dog flyde lavt i vandet. Det anbefales, at manøvren også øves med et emne, der i størrelse og vægt ligner en person liggende i vandet således, at der kan trænes i bjærgning af en bevidstløs person. Dette kan f.eks. være en "udstoppet" kedeldragt iklædt en redningsvest. Hvad med vejret under prøven? Vejrforholdene under prøven må være af en sådan karakter, at de stiller rimelige krav til prøveaflæggeren. Således vil vindstyrker under ca. 4 m/s normalt ikke være tilstrækkeligt, ligesom vindstyrker over m/s normalt vil være grund til at udskyde prøven. Bemærkninger Fartøj, motor og MOB-bøje skal godkendes af den bemyndigede inden prøven påbegyndes. 30

31 4. Hvordan aflægger jeg prøve? Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere kan du aflægge for personer, der af Søfartsstyrelsen er bemyndiget til at afholde prøve og udstede dokumentation for bestået prøve. Bemyndigede kan ikke afholde prøve for personer, de selv har forberedt til prøven (eller til en delprøve). Klik her for at se en fortegnelse over bemyndigede (censorer). 5. Får jeg et bevis, når duelighedsprøven er bestået? Dokumentation for bestået duelighedsprøve i form af et kreditkort lignende plastickort udstedes af Søfartsstyrelsen, når den fulde duelighedsprøve er bestået. Kortet koster 40.- kr. 6. Kan jeg også få et sønæringsbevis? Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere (sønæringsbevis) udstedes uden betaling af Søfartsstyrelsen mod forevisning af dokumentation for bestået duelighedsprøve og godkendt syns- og høreprøveattest for fritidssejlere. 7. Hvor meget koster det, at gå op til en duelighedsprøve? Udover betaling for plastickortet kan den bemyndigede pr. elev højst opkræve 110,00 kr. pr. teoriprøve og 160,00 kr. pr. praktikprøve samt et beløb til dækning af eventuelle transportudgifter. 8. Bliver min duelighedsprøve registreret? Den bemyndigede skal elektronisk indrapportere alle beståede prøvetagere med cpr.nr. og fulde navn til Søfartsstyrelsen umiddelbart efter en prøves afholdelse. 9. Hvad nu, hvis jeg dumper? Såfremt du ikke består en delprøve, kan du tidligst gå til omprøve 14 dage senere. 10. Hvor skal jeg henvende mig for at få undervisning? Såfremt du ønsker at gå til duelighedsprøve/speedbådsprøve, kan du få undervisning i sejlklubber, sejlforeninger, igennem oplysningsforbundene (AOF, LOF, FO el. lign.), eller søg på en søgemaskine under for eks. "navigationsundervisning", "speedboat", "speedbådsundervisning", "sejlerskole" og lign. 31

32 Regulativ for Egå Sejlklubs Sejlerskole. Generelt. Egå Sejlklubs bestyrelse har ønsket nærværende regulativ udformet for sejlerskolen. Regulativet, der forudsætter bestyrelsens godkendelse, tager udgangspunkt i følgende hovedprincipper: Sejlerskolen er en aktivitet, der udøves indenfor Egå Sejlklubs vedtægter. Sejlerskolen må ikke udvikle sig til en selvstændig forening eller en klub i klubben. Formålet med Sejlerskolen er at fremme interessen for og tilgangen til sejlsporten ved at tilbyde teoretisk og praktisk undervisning i sejlads for personer, der ikke har egen båd eller ønsker at øge kendskabet til bådføring og sejlads. Sejlerskolen skal medvirke til at styrke sammenholdet i klubben ved at give medlemmerne mulighed for at arbejde aktivt sammen om dette projekt. Sejlerskolen skal ledes af en udvalgsformand, der er budgetansvarlig og refererer til Egå Sejlklubs bestyrelse. I en forsøgsperiode, fra starten, ledes Sejlerskolen af en styregruppe med en udpeget daglig leder, der refererer til Egå Sejlklubs bestyrelse igennem næstformanden. Efter en passende forsøgsperiode oprettes igennem en vedtægtsmæssig ændring for sejlklubben et nyt stående udvalg til forestå aktiviteten efter vilkårene i 11 stk. 2 og 15 stk. 3. Nærværende regulativ er godkendt af Egå Sejlklubs bestyrelse og kan til enhver tid justeres eller ændres af samme efter forslag fra eller samråd med udvalget. Deltagelse som kursist. Deltagelse i sejlerskolen som kursist forudsætter aktivt medlemskab af Egå Sejlklub. Der udleveres ikke personligt sikkerhedsudstyr eller beklædning til sejlads. Kursisten skal, med mindre andet udtrykkeligt aftales, selv anskaffe og medbringe redningsvest eller svømmevest, egnet fodtøj samt passende og egnet beklædning i øvrigt. En kursist, der igennem sin opførsel er til skade for undervisningen eller sejladsaktiviteterne, kan af instruktøren udelukkes fra deltagelse. Instruktørens anvisninger skal følges og bevidst adfærd i strid hermed, der kan være til fare for båd eller mandskab, kan medføre udelukkelse eller bortvisning. Instruktøren informerer udvalgsformanden om opståede problemer. Det er ikke tilladt ryge om bord (læ) eller at indtage øl og spirituøse drikke under nogen form umiddelbart før eller under sejlads. Der gælder samme regler for alkohol på vandet som på vejen. Kursisten skal omgås sejlklubbens materiel forsvarligt og ikke udsætte dette for unødig belastning eller beskadigelse. Eventuelle fejl og skader skal oplyses til instruktøren eller den bådansvarlige. Sikkerhed og ansvar. Undervisningen til søs foregår i Egå Sejlklubs skolebåde eller i anden båd, som er stillet til rådighed for klubben til dette formål. Under sejlads skal en godkendt instruktør være ombord eller denne skal opholde sig i en anden båd i den umiddelbare nærhed, således at sejladsen kan ledes og kontrolleres herfra. Når instruktøren, under disse omstændigheder, forudser ikke at være ombord, udnævner han en bådfører blandt de ombordværende, mest øvede, kursister. Instruktøren har, som fører af båden, eller som leder jf. ovenstående, det fulde sikkerhedsmæssige ansvar for sejladsens gennemførelse. Instruktøren afgør på hvilke vilkår sejlads kan gennemføres og kan i givet fald aflyse sejlads hvis f.eks. vejrliget er uegnet eller gør sejlads uforsvarlig. Kursisterne deltager frivilligt og på eget ansvar. Erstatningskrav kan ikke gøres gældende overfor hverken instruktør, ledelse eller Egå Sejlklub. Redningsvest eller svømmevest er obligatorisk under sejlads. Der er ikke tegnet ulykkesforsikring for bådens besætning eller eventuelle andre ombordværende. Det anbefales, hvis dækning ønskes, at kusister tegner egen ulykkesforsikring. Betaling. Den særskilte betaling for deltagelse i Sejlerskolen fastsættes af sejlerskoleudvalget med udgangspunkt i det af Egå Sejlklubs bestyrelse godkendte budget. 32

33 Betaling erlægges forud for Sejlerskolens starttermin i foråret eller ved kursusstart. Undervisning og sejlads søges gennemført i henhold til en forud lagt plan. Kursisten har ikke krav på kompensation af nogen art i konsekvens af eventuelle aflysninger. Ved gentagne sejladsaflysninger arrangeres dog så vidt muligt alternativ sejlads. Kursusgebyr godtgøres ikke i tilfælde af kursistens egen udeblivelse eller berettiget udelukkelse. Lån Skolens både anvendes primært til Sejlerskolens undervisningssejladser. En båd kan lånes for en kort dagssejlads eller eventuelt lånes til weekend og feriesejlads, i det omfang dette ikke kolliderer med bådens anvendelse til undervisning. Udlånet kan principielt ske til alle medlemmer af Egå Sejlklub, men deltagere i sejlerskoleundervisningen har absolut fortrinsret hertil. Gennem et hensigtsmæssigt bookingsystem skal det sikres, at alle der har ret hertil, sikres rimelige muligheder for benyttelse af bådene. Instruktører kan vederlagsfrit låne en båd til eget brug, dog primært med sigte på at lære båden bedre at kende. For at kunne låne båden skal man have duelighedsbevis og have en generel sejlerfaring, som skønnes tilstrækkelig. Udvalgsformanden, eller af ham godkendt instruktør, træffer afgørelse herom. Den godkendte låner fungerer som skipper/ bådfører på båden og er i denne sammenhæng ansvarlig for overholdelsen af de regler, der gælder for en bådfører. Bådføreren skal indestå for alle ombordværende og underskrive en låneaftale. Principperne for lånet fastsættes af sejlerskoleudvalget. Ledelse og instruktører. Sejlerskolen ledes af sejlerskoleudvalgets formand. Denne organiserer arbejdet og delegerer opgaver som økonomi, tilsyn med bådene, planlægning og booking mv. til udvalgsmedlemmerne eller andre udpegede medvirkende. Instruktører udpeges og godkendes af udvalgsformanden på basis af generel sejlerfaring. Instruktørerne skal være aktive medlemmer af Egå Sejlklub og selv have duelighedsbevis. Tilsyn med både. Det udvalgsmedlem, der er udpeget til tilsyn med bådene, påser at de stedse er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og iværksætter nødvendig reparation og vedligeholdelse. Den tilsynsførende kan beslutte at båden ikke må anvendes før nødvendig reparation er udført. Generel klargøring og vedligeholdelse sker efter godkendt budget, mens større ikke forudsete reparationer forudsætter behandling og godkendelse i udvalget. Den i enhver sammenhæng ansvarlige bådfører oplyser om optrådte vanskeligheder og eventuelle skader, sejlerskolens forman eller den der er udpeget til tilsynsførende. Dette regulativ er godkendt af Egå Sejlklubs bestyrelse 33

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Version: 14 / 2014 Vigtigt at vide: Hvis bogen tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både undervisere og elever være

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2 1 KONTAKT OPLYSNINGER Navn:.. Adresse:.. Sommer:.... Mobiltelefon:..... Mail:... Sejler erfaring:... Indmeldt i RØS som aktivt medlem den Samtykkeerklæring til børneattest afleveret til Ole B A d.. Børneattest

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE

HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE KVALITETSHÅNDBOG FOR HORSENS SEJLKLUBS SEJLERSKOLE DEL 1 Version: 1 Dato: 20 DEC 2010 Godkendt af: Sejlerskolen Hans Chr. D. Koch Godkendt af: Horsens Sejlklub Bent Rønn Side 1 af 11 Indhold: 0. Formålet

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT

REKLAME, DELTAGERNUMMERSKILT OG PRESSEKONTAKT Watski 1-2-3 SAILING ALONE OR WITH FRINDS 1-handed, 2-handed eller 3-handed distancekapsejlads Rungsted-Flakfortet og Flakfortet-Rungsted Kongelig Dansk Yachtklub Rungsted Havn 13. 15. august 2015 INDBYDELSE

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser

Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser Sjælland Rundt 2015 Racing Sejladsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Racingbåde: Sejler efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Disse Bestemmelser,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig

Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 3/81. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Stof fra bladet må i Danmark kun citeres med tydelig kildeangivelse. Artikler og billeder i Bådnyt kan ikke uden forlagets

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring:

Introduktion af William Friis-Møller. Sejlads erfaring: Velkommen Introduktion af William Friis-Møller CV 2 år rådgivende ingeniør firma i Køge 2 år planlægger på Helsingør Værft 25 år Teknisk Chef (Skibsaptering) 4 år Service Chef hos X-Yachts 1½ år Sælger

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere