TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-"

Transkript

1 TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her: Version 3, 2014

2 Retninger fra båden. Inden vi kommer for godt i gang, skal vi lige være enige om, hvordan vi udtrykker retninger fra speedbåden, ud over kompasretningerne Nord Syd Øst Vest. Når du har læst grundigt på lektien, kan du teste dine færdigheder ved at klikke på linket Speedbåd-teori på Dueligedsklubbens hjemmeside:

3 Søvejsregler Speedbådsbeviset Føreren af et planende fartøj skal være fyldt 16 år. Bådføreren skal under sejladsen have speedbådseller duelighedsbevis hos sig, og på forlangende vise det til politiet eller Søfartsstyrelsen. Overtrædelse straffes med bøde. Man kan regne sig frem til om der kræves speedbådskort / duelighedsbevis til en bestemt båd, hvis man kender bådens længde i meter, samt motorens effekt i hestekræfter. Man tager bådens længde x bådens længde + 3, og ganger resultatet med 1,36 for at beregne hvor mange hestekræfter motoren maksimalt må have, hvis båden skal føres uden speedbådskort eller duelighedsbevis. Hvis båden f.eks. er 4,8 meter lang og har en motor på 35 hk, ser regnestykket således ud: 4,8 x 4,8 + 3 = 26,04 x 1,36 = 35,4144 hk. Man skal altså ikke have bevis for at føre denne båd. Der er en undergrænse, som medfører, at alle fritidsfartøjer under 4 meter må have en motoreffekt op til 26 HK (eller nærmere 25,84) uden krav om speedbådsbevis. Du kan nemt forberede dig til speedbådsprøven selv, men husk at have en ansvarlig skipper med speedbådsbevis ved din side på øvelsessejladserne. Læs om alt det praktiske her: 1.2 Ansvar Det er bådføreren, som har kommandoen ombord, og såvel besætning som passagerer skal følge bådførerens anvisninger, når det gælder sikkerheden ombord. Speedbådens ejer, fører og besætning har alle et ansvar for, at sejladsen gennemføres på en sikker måde. F.eks. skal ejeren sørge for, at skibet er udrustet og bemandet korrekt, skibsføreren at der navigeres ordentligt og arbejdes sikkert ombord, og besætningen har ansvaret for, at førerens ordrer udføres på en sømandsmæssig forsvarlig måde. Med andre ord kan du drages til ansvar, hvis du låner din båd ud, og der sker en søulykke på grund af tekniske fejl eller mangler ved fartøjet

4 1.3 Udkig Rigtig mange ulykker til søs opstår på grund af manglende udkig. Udkiggen har ikke frit udsyn, man tror de andre holder udkig, udkiggen er både døv, blind, fuld og skæv, eller kan ikke kende forskel på en nødraket og en vandcykel. Man kan ikke sætte hvem som helst til at holde udkig. Det er vigtigt, at man har styr på hvem der har vagten som udkig. Udkiggen skal bruge øjne og ører hele tiden. En kikkert er velegnet udstyr, især i hurtigsejlende fartøjer, så man i god tid kan tage stilling til, hvordan man vil forholde sig til en kommende situation på vandet. Den som holder udkig, skal have frit udsyn horisonten rundt, og må ikke have andre gøremål, som kan forstyrre vedkommendes effektive og vedvarende overblik over ændringer i omgivelserne. Udkiggen skal være fuldt opmærksom på faren for kollision, grundstødning m.v. samt holde øje med nødstedte skibe og fly, skibbrudne, vrag, drivgods og andet, der kan være til fare for sejladsen. 1.4 Vigereglerne Hvilket af to skibe, der skal gå af vejen ved fare for sammenstød, afhænger af fartøjernes evne til at manøvrere. En speedbåd manøvrerer hurtigt og præcist, og skal derfor i praksis gå af vejen for stort set alle andre fartøjer, end almindelige maskindrevne skibe der nærmer sig fra bagbord og overhalende fartøjer. Vigereglerne træder først i kraft, når der er konstateret fare for sammenstød. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er fare for kollision eller ej, skal du gå ud fra at faren for sammenstød er til stede, og tage vigereglerne i brug. Der er fare for sammenstød, når to skibe nærmer sig hinanden på skærende kurser, og når gentagne pejlinger skibene imellem ikke ændrer sig tydeligt. Man kan pejle hen over kompasset, eller med et pejleapparat, men i praksis er det nemmest at "sigte" på det andet fartøj, hen over et punkt på eget fartøj, f.eks. søgelænder, en klampe eller et klyds. Man kan også "sigte" hen over det andet fartøj, på et fast punkt i land, f.eks. en vindmølle. Hvis sigtet ikke holder "over et", ændrer pejlingen sig, og der er således ikke fare for sammenstød, med mindre man pejler et meget langt fartøj på kort afstand. Hvis der er fare for sammenstød mellem to maskindrevne skibe, skal man gå af vejen for trafik fra styrbord. Det fartøj, der har retten og pligten til at manøvrere, skal tydeligt og i god tid, ved sine manøvrer vise, hvilke ændringer i kurs eller fart, der foretages for at undgå kollision. Man skal passere i sikker fart og sikker afstand, og helst gå agten om det andet fartøj. Det fartøj, der har retten til vejen, har også pligt til at følge vejen, og må derfor ikke foretage pludselige manøvrer, men skal holde kurs og fart indtil der ikke længere er fare for sammenstød. Hvis speedbåden nærmer sig et andet motordrevet fartøj på modsat eller næsten modsat kurs, undgåes frontal kollision ved, at begge fartøjer drejer til styrbord. Hvis det andet fartøj ikke er maskindrevet (f.eks. en sejl- eller robåd), har motorbåden alene pligten til at vige til enten styrbord eller bagbord. Hvis speedbåden indhenter et andet fartøj og vil overhale, foregår overhalingen alene på den overhalendes ansvar, indtil passagen har fundet sted

5 Hvis du kommer i en situation, hvor et andet fartøj ikke ser ud til at ville gå af vejen efter vigereglerne, skal du afgive 5 korte med lys eller lydsignalapparat (jeg er i tvivl om Deres hensigter), og om nødvendigt gå af vejen selv, helst på en parallel kurs. Det er god skik, at fritidsbåde viser hensyn overfor erhvervstrafiken. Strengt taget, skal et stort tankskib iflg. søvejsreglerne gå af vejen for en speedbåd der nærmer sig fra styrbord, men det ville være himmelråbende tåbeligt af speedbådsføreren at holde på sin ret i denne situation, og prøve at tvinge tankskibet til at ændre kurs eller fart. I stedet viser speedbådsføreren sit dygtige sømandsskab ved tydeligt og i god tid at ændre kurs eller fart, således at tankskibets fører forstår, at faren for sammenstød ikke vil opstå. Med mindre lokale regler siger noget andet, skal skibe på vej ind i en dansk havn holde tilbage for et skib på vej ud, hvis begge ikke kan passere sikkert samtidigt. Man har lavet søvejsreglerne for at undgå at skibe støder sammen på havet. Skibe kommer alligevel i situationer, hvor det kan blive nødvendigt at handle på tværs af reglerne, for at undgå overhængende fare. Her gælder det om at bruge sin sunde fornuft, og sikre sig, at andre skibe forstår hvad man vil gøre. Du kan afgive lyd-, flag- og lyssignaler, for at fortælle andre fartøjer om dine hensigter, og så håbe at disse signaler observeres og forståes, men det vigtigste er, at du bruger dit fartøj som "retningsviser", så andre i god tid forstår hensigten med dine manøvrer

6 Lad os se på nogle eksempler: Du skal gå af vejen for al trafik fra styrbord, hvis der er fare for sammenstød. Gå helst agten om det andet fartøj, så der ikke opstår misforståelser. I dette tilfælde drejer du altså til styrbord. I dette tilfælde er det dig, som nærmer dig et andet maskindrevet fartøj fra styrbord. Hvis der er konstateret fare for sammenstød, skal du gå af vejen for alle andre fartøjer end maskindrevne skibe fra bagbord, og altså holde kurs og fart i dette eksempel

7 Hvis der er fare for sammenstød, skal du gå af vejen for fartøjer, der fremdrives af sejl, uanset fra hvilken side du nærmer dig. Dette gælder også møde med småjoller og windsurfere. Når du er på modsat kurs med et andet maskindrevet fartøj, skal begge fartøjer gå af vejen ved at dreje til styrbord. Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

8 Du sejler en hurtig speedbåd, og får øje på en langsom motorbåd, som nærmer sig på skærende kurser fra bagbord. Inden der opstår fare for sammenstød, kan du frit manøvrere dig uden om motorbåden, men i det øjeblik der er konstateret fare for sammenstød, altså når pejlingen til det andet skib ikke ændrer sig væsentligt, træder de internationale vigeregler i kraft. Det betyder i dette tilfælde, at du skal holde kurs og fart, mens motorbåden skal gå agten om din speedbåd. Dette fartøj fremdrives ved hjælp af maskine, og er således ikke et sejlskib i forbindelse med vigereglerne. Situationen er altså den samme som i eksemplet ovenfor - 8 -

9 1.5 Skibslys og dagsignaler Skibe skal føre navigationslys fra solnedgang til solopgang og i usigtbart vejr. Lanternerne skal være godkendte til formålet, og skal tjekkes inden afgang, selv før en dagsejlads, da man kan sejle ind i usigtbart vejr, eller uforvarent havne i mørke. Sidelys: Rød lanterne til bagbord - grøn lanterne til styrbord, begge med en lysbue på 112,5 grader fra ret forude. Find sidelysene i billedet. Agterlys: Hvidt lys agterud med en lysbue på 135 grader. Iflg. lovgivningen "overhaler" man et andet skib, når man nærmer sig skibet og kan se agterlyset. Find agterlysene i billedet.. Toplys: Hvidt lys højt anbragt, lyser forud med en lysbue på 225 grader, svarende til sidelysenes samlede lysbue. Dette lys kaldes også for motorlyset, da det viser at fartøjet fremdrives ved maskineri. Store skibe kan vise to toplys, det agterste er højere placeret end det forreste. Find toplysene i billedet. Da du som speedbådsfører går af vejen for alle andre fartøjer end maskindrevne fartøjer, der nærmer sig fra styrbord, er det ikke nødvendigt at du kan genkende alle de specielle skibstyper ud fra deres skibslys og dagsignaler, men der er et par stykker du skal huske, af hensyn til sikker passage. Det du skal holde øje med er, om skibe i usigtbart vejr viser røde eller grønne lys i riggen (ud over de almindelige sidelanterner), eller viser sorte signalfigurer om dagen (runde, diamantformede, cylinderformede eller trekantede i forskellige kombinationer). Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

10 Et maskindrevet skib nærmer sig din speedbåd fra styrbord på skærende kurser. Hvis der er fare for sammenstød, skal du gå af vejen, og hvis det er muligt undgå, at passere foran for det andet fartøj. Her nærmer et maskindrevet skib sig din speedbåd på skærende kurser fra bagbord. Du reagerer i følgende rækkefølge: 1) Manøvrerer tydeligt og i god tid for at undgå, at der opstår fare for kollision. 2) Hvis faren for sammenstød alligevel konstateres ved gentagne pejlinger, skal du holde kurs og fart, således at det andet fartøj kan manøvrere frit. 3) Hvis det viser sig, at han ikke kan overholde sin vigepligt, skal du undgå kollision ved at søge en parallel kurs, altså dreje til styrbord

11 Et større maskindrevet fartøj nærmer sig på skærende kurs fra styrbord. Du ser to toplys og bagbord sidelys. Du går af vejen og undgår, hvis det er muligt, at passere foran for skibet. Her nærmer et maskindrevet skib sig på skærende kurser fra bagbord. Det er et stort skib, der har vanskeligere ved at manøvrere end speedbåden, så du reagerer i følgende rækkefølge 4) Manøvrerer tydeligt og i god tid for at undgå, at der opstår fare for kollision. 5) Hvis faren for sammenstød alligevel konstateres ved gentagne pejlinger, skal du holde kurs og fart, således at det andet fartøj kan manøvrere frit. 6) Hvis det viser sig, at han ikke kan overholde sin vigepligt, skal du undgå kollision ved at søge en parallel kurs, altså dreje til styrbord

12 Her ses et større maskindrevet fartøj. Du ser to toplys og begge sidelys. I styrer direkte imod hinanden, og skal begge gå af vejen ved at dreje til styrbord. Du nærmer dig agterlyset fra et fartøj, og er på vej til at overhale. Som den overhalende, har du det fulde ansvar for, at manøvrere således, at passagen kan foregå uden risiko for kollision

13 Her ses motorlys og en sammensat lanterne med sidelys. I sejler lige imod hinanden, og skal begge to dreje til styrbord. Her ses styrbord sidelys, men ikke motorlys, så det er antageligt et sejlskib, som du skal gå af vejen for

14 Dette sejlskib viser sine sidelys i en sammensat lanterne. I sejler altså lige imod hinanden, og du skal gå af vejen til en af siderne. Det sikreste er at gå til styrbord. Et sejlskib nærmer sig på skærende kurs fra styrbord. Du ser intet toplys, men bagbord sidelanterne. Du går altid af vejen for sejlskibe

15 Når et sejlførende fartøj tillige fremdrives for maskine, skal det vise en sort trekant med spidsen nedad. Vi kalder den for motortrekanten. I forbindelse med vigereglerne er dette fartøj et maskindrevet skib, der nærmer sig på skærende kurs fra bagbord. Du skal forholde dig således: 1) Manøvrerer tydeligt og i god tid for at undgå, at der opstår fare for kollision. 2) Hvis faren for sammenstød alligevel konstateres ved gentagne pejlinger, skal du holde kurs og fart, således at det andet fartøj kan manøvrere frit. 3) Hvis det viser sig, at han ikke kan overholde sin vigepligt, skal du undgå kollision ved at søge en parallel kurs, altså dreje til styrbord. Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

16 Dette fartøj viser timeglasset, hvilket betyder at han har fiskeredskaber ude, som gør det vanskeligt for ham at manøvrere efter vigereglerne. Ham går du af vejen for under alle forhold, også når han nærmer sig fra bagbord. Fiskefartøjer, der har redskaber ude, som vanskliggør manøvrering, viser sidelys og rød over hvid. Hold dig godt klar af ham

17 Et fartøj som har trawl ude, og derfor har vanskeligt ved at manøvrere, viser grønt lys over hvidt lys i riggen. Hold dig godt klar af ham. Tre kugler i riggen, den ene i mastetoppen og to for enden af råen signalerer, at dette skib er beskæftiget med at rydde miner. Ham skal du holde en afstand til på mindst meter

18 Signalet i masten (kugle diamant kugle) betyder, at fartøjet har begrænset manøvreevne. Du må ikke passere i den side, hvor der vises to kugler, men skal passere i den side, hvor der vises to diamanter. Situationen er den samme som ovenfor. Signalet i masten (rød hvid rød) betyder, at fartøjet har begrænset manøvreevne. Du må ikke passere i den side, hvor der vises to røde lys, men skal passere i den side, hvor der vises to grønne lys

19 En sort cylinder viser dig, at dette skib er begrænset i at manøvrere på grund af sin dybgang. Vis hensyn og hold dig klar af ham, så han ikke tvinges til at manøvrere, og derved sejler på grund. Der er en dykker i vandet. Når du støder på et fartøj som viser dykkerflaget, d.v.s. et blå/hvidt splitflag, skal du passere i sikker afstand og langsom fart, evt. slå skruen fra

20 Dette hangarskib signalerer, at han begrænset manøvreevne (kugle diamant kugle). Du skal gå af vejen i god tid og ved tydelige manøvrer. Dette fartøj viser ankerkugle. Du kan passere til begge sider, men pas på ikke at få ankergrejet i skruen

21 Om natten viser ankerliggere et eller to hvide ankerlys. Hvis der vises to ankerlys, er det forreste højere end det agterste (altså modsat af toplys). Ankerkæden er som regel lagt ud fra forskibet. Et grundstødt skib viser to røde lys og ankerlys. Hold godt klar af ham

22 Om dagen viser et grundstødt skib 3 sorte kugler over hinanden. Hold godt klar af ham. Her er et skib med slæb. De grønne lys er sidelys fra slæberen og 2 slæbte fartøjer. De 3 hvide toplys over hinanden viser at skibet slæber. Rød hvid rød betyder at han har vanskeligt ved at manøvrere. Hold godt klar af ham. Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

23 Hold dig godt klar af skibe der slæber. De har meget vanskeligt ved at manøvrere i henhold til vigereglerne. Her ser vi styrbord sidelys og to røde lys over hinanden. De to røde lys kender vi fra grundstøderen, og de betyder, at skibet ikke er under kommando, d.v.s. ikke kan styres eller stoppes. Hold dig godt klar af ham

24 De to sorte kugler signalerer, som de to røde lys ovenfor, at skibet ikke er under kommando. Hold godt klar af ham, der kan forekomme uforudsigelige manøvrer. Her ser vi en slæber med slæb, som vi nærmer os bagfra. Vi ser et gult lys (slæbelys) over slæberens agterlys samt agterlyset fra to skibe som slæbes. Speedbåde holder sig godt klar af slæbere, og da du samtidig er overhalende/indhentende, har du det fulde ansvar for sikker pasage

25 Når du møder offshoreinstallationer af en eller anden art, skal du holde en sikkerhedsafstand på mindst 500 meter Lyd- og lyssignaler En kort tone ( ) varer ca. 1 sekund, en lang tone ( ) varer ca. 4 sekunder Tågesignaler Her kommer jeg (er der nogen?). Jeg behøver hjælp. SOS (Nødsignal). Jeg forstår ikke hensigten med Deres manøvrer? Jeg drejer til styrbord. Jeg drejer til bagbord. Min maskine går bak. Sigtbarheden kan hurtigt blive dårlig. Tåge opstår ofte i nat- og morgentimerne og da bør du undgå at sejle, før tågen er lettet. Nedsat sigtbarhed kan også skyldes kraftige regnbyger og tæt vedvarende regn. Hvis du løber ind i usigtbart vejr, skal du tænde navigationslyset, gå i sikker fart, skærpe udkiggen, afgive tågesignaler mindst hvert andet minut, og søge væk fra trafikerede områder evt. ind under land. Hører du tågesignalet fra et andet fartøj forude, går du til laveste styrefart, indtil tågesignalet forsvinder eller du får det andet fartøj i sigte. Først når det andet fartøj er visuelt i sigte, og der er konstateret fare for sammenstød, træder vigereglerne i kraft. Her er de mest almindelige tågesignaler: maskindrevne skibe der gør fart gennem vandet. maskindrevne skibe der ligger stille. næsten alle andre skibe. Husk, at hvis du ligger for anker i usigtbart vejr, kan du ikke flytte dig i en fart. Bliver det alligevel aktuelt at "kaste krogen", skal du prøve at finde en plads hvor der ikke er gennemsejlende trafik, og

26 afgive lydsignal ved at ringe med skibsklokken eller slå hurtigt på en gryde i ca. 5 sekunder 1 gang i minuttet Fartbegrænsninger Fartbegrænsninger i et farvand fremgår af de lokale vedtægter. Du har pligt til at rekvirere disse bestemmelser fra politi- eller havnemyndigheder, og sætte dig ind i lokale regler inden du sejler ud. 1.9 Trafikseparering og sejlrender Trafiksepareringssystemerne er havets motorveje, som adskiller trafiken fra begge retninger med en "midterrabat" af sømærker. Disse "motorveje" fremgår af søkortene, og er forbeholdt kommerciel gennemgående trafik. Småbåde skal holde sig væk fra trafiksepareringssystemerne. Hvis du ikke kan undgå at krydse en trafikseparering, skal det ske med stor agtpågivenhed, vinkelret på sejlretningen i trafiksepareringen, og ikke nær ved enderne af trafiksepareringen. Hvis du sejler i et snævert løb, skal du holde så langt til styrbord, som det er sikkert og muligt. Småbåde må ikke gå i vejen for fartøjer, som sejler i en sejlrende Alkohol og medicin Her gælder samme regler for speedbåde som for biler på landevejene. Man må ikke være påvirket af stoffer eller alkohol i en sådan grad, at sejladssikkerheden forringes. Promillegrænsen for alkohol er 0, Sømærker Sømærker kan til en vis grad sammenlignes med vejskilte i trafikken, men der er den væsentlige forskel at sømærker i de fleste tilfælde kun er vejledende og deres relevans må vurderes på det

27 enkelte fartøj. F.eks. kan en markering af et grundt område have stor betydning for et fragtskib, mens det kan være uden betydning for en speedbåd. En sådan vurdering kan kun foretages ved at studere søkort over farvandet. Sømærker forekommer både som flydende mærker (tønder), og som bundfaste mærker (stager). Nogle sømærker viser lys om natten, hvilket også vil fremgå af søkortet. For at afgøre, om røde og grønne sømærker (sideafmærkninger) skal passeres om styrbord eller bagbord, skal bådføreren til enhver tid vide, om speedbåden sejler indgående (sejler i pilenes retning) eller udgående (sejler imod pilenes retning). Forestil dig, at du sejler ind i Limfjorden fra Kattegat. Indtil Aalborg sejler du indgående, og holder de grønne sideafmærkninger om styrbord. Ved Aalborg skifter sejlretningen til udgående, og nu skal du have de grønne sideafmærkninger om bagbord. Prøv at finde de 5 steder i kortet herover, hvor retningen skifter fra indgående til udgående

28 Lad os se på de mest almindelige sømærker: Grønne og røde sømærker kaldes for sideafmærkninger, og benyttes som regel til at afmærke sejlruter og -render. Læg mærke til, at toppen af det grønne sømærke er en trekant med spidsen opad, ligesom et grønt juletræ.om natten blinker det grønne sømærke evt. med grønt lys. Grønne sømærker skal holdes om styrbord når du er indgående. Prøv at finde nogle grønne sømærker i dit søkort: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

29 I dette eksempel sejler du for udgående, og skal holde den røde sideafmærkning om styrbord. Toppen af det røde sømærke er cylinderformet, og om natten blinker røde sideafmærkninger evt. med rødt lys. Prøv at finde nogle røde sideafmærkninger i dit søkort:

30 Denne rød og hvidstribede slikkepind er en midfarvandsafmærkning, som du finder 3 forskellige steder. 1) Skillelinien i et trafiksepareringssystem (Skibene i trafiksepareringssystemet skal holde sømærket om bagbord) 2) Midtlinjen i en anbefalet sejlrute (Skibene i sejlruten bør holde sømærket om bagbord) 3) Midtfarvandsafmærkningen kaldes også for en anduvningsbøje, når den markerer starten på en fjord, løb eller havnerende. Anduvningsbøjer kan passeres til den side du har lyst til, men det er ikke alle sejlere der ved dette, hvorfor det sikreste er at holde anduvningsbøjen om bagbord. Læg mærke til, at midfarvandsafmærkninger har en rød kugle i toppen, og blinker med hvidt lys om natten. Prøv at finde nogle midfarvandsafmærkninger i dit søkort: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

31 Dette røde og sorte sømærke er en isoleret fareafmærkning, der anvendes til afmærkning af en hindring, der kan passeres på alle sider. Der kan ligge en stor sten eller et skibsvrag under sømærket, så hold en sikker aftand når du passerer. Sømærket har to sorte kugler på toppen, og blinker evt. med hvidt lys om natten. Prøv at finde en isoleret fareafmærkning i dit søkort:

32 Gule / sorte sømærker kaldes for kompasafmærkninger, fordi de bruges til at afmærke en sejladshinding i forholdet til nord, syd, øst eller vest. Når du møder et af disse sømærker, er det meget vigtigt at du kender din kurs, og ved om du nærmer dig sømærket fra N, S, Ø eller V. Om natten blinker disse sømærker med hvidt lys. Sømærket herover har to trekanter med spidsen opad på toppen (huskeregel: peger mod nord ). Dette kaldes et Nordmærke, og er placeret nord for en sejladshindring, f.eks. en stengrund. Du skal passere nord om et Nordmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til styrbord, hvis du sejler en vestlig kurs efter kompasset. Prøv at finde et Nordmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

33 Sømærket herover har to trekanter med spidsen hver sin vej på toppen (huskeregel: trekanterne former et Ø, som i øst ). Dette kaldes et Østmærke, og er placeret øst for en sejladshindring, f.eks. et dambrug. Du skal passere øst om et Østmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til styrbord, hvis du sejler en nordlig kurs efter kompasset. Prøv at finde et Østmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er:

34 Sømærket herover har to trekanter med spidsen nedad på toppen (huskeregel: trekanterne peger mod syd ). Dette kaldes et Sydmærke, og er placeret syd for en sejladshindring, f.eks. et lavvandet område. Du skal passere syd om et Sydmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til bagbord, hvis du sejler imod solnedgangen (vestlig kurs efter kompasset).. Prøv at finde et Sydmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

35 Sømærket herover har to trekanter med spidsen imod hinanden på toppen (huskeregel: den øverste trekant former et V som i vest ). Dette kaldes et Vestmærke, og er placeret vest for en sejladshindring, f.eks. et skibsvrag. Du skal passere vest om et Vestmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til bagbord, hvis du sejler en nordlig kurs efter kompasset. Prøv at finde et Vestmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er: Når du har læst grundigt på lektien, kan du teste dine færdigheder ved at klikke på linket Speedbåd-teori på Dueligedsklubbens hjemmeside:

36 De gule specialafmærkning benyttes ved trafikskillezoner, forbudsområder, skydeområder, fredningsområder, lossepladser, kapsejladsbaner (gult flag), kabler, rørledninger, havbrug og måleinstrumenter m.m. Disse mærker må du ikke passere, hvis du ikke er helt sikker på, at det er tilladt. Afmærkningens betydning vil fremgå af søkort og/eller Efterretninger for Søfarende og eventuelt Søkortrettelser. Om natten blinker specialafmærkninger evt. med gult lys. Prøv at finde en specialafærkning i dit søkort, og tænk over hvorfor den er placeret netop der. Båker er en afmærkning, som består af en forbåke og en bagbåke placeret på land eller på en grund og indbyrdes forskudt således at de markerer en kurslinje. Båker kan markere sejlrender (sejladsbåker), kabler og rør (kabel- og rørledningsbåker) eller afgrænsninger af specielle områder som skydeområder eller naturreservater (tjek i søkortet)

37 Fyr kan være placeret på land eller i søen og er et ofte kraftigt lys, som lyser med en bestemt fyrkarakteristik, hvilket vil sige at det blinker efter et særligt mønster som er angivet i søkortene. Når man har et fyr i sigte kan man sammenholde den observerede fyrkarakteristik med den i søkortet angivne fyrkarakteristik og dermed afgøre hvilket fyr der er tale om og bruge det til den videre navigation. Fyr kan være opført som vinkelfyr, der lyser med forskellige farver i forskellige retninger (sektorer) Opmærksomhedssignaler Vinker med en tovende = jeg ønsker bugsering Svinger med en reservedunk = jeg mangler brændstof Hvide og grønne raketter = jeg ønsker at komme i kontakt med Dem 1.13 Nødsignaler Når et skib er i nød og behøver hjælp, skal det bruge eller vise de i søvejsreglerne beskrevne signaler. Den person som holder udkig ombord, skal kende disse signaler. Hvis du observerer et nødsignal, skal du hjælpe hvis du kan - evt. tilkalde mere hjælp Misbrug af nødsignaler er strafbart, og kan udløse store erstatningskrav fra redningstjenesten. 1) Kanonskud eller andet knaldsignal affyret med mellemrum af ca. 1 minut; 2) Uafbrudt brug af et tågesignalapparat; 3) Raketter eller bomber, der udkaster røde stjerner, og som affyres en ad gangen med korte mellemrum; 4) Orange røg; 5) Et signal, der afgives ved hjælp af en hvilken som helst signaleringsmetode, bestående af gruppen (SOS) efter morsesystemet; 6) Et signal, der udsendes radiotelefonisk, f.eks. VHF på kanal 16, bestående af det talte ord»mayday«; 7) Nødsignalet NC efter den internationale signalbog; 8) Et signal bestående af et firkantet flag med en kugle eller noget, der ligner en kugle, over eller under flaget; 9) Flammer om bord i skibet (såsom fra en brændende tjæretønde, olietønde el. lign.); 10) Et raketfaldskærmsblus eller et håndblus, som viser et rødt lys; 11) Et røgsignal, der afgiver orangefarvet røg; 13) Langsom og gentagen hævning og sænkning af armene udstrakt til hver side; 14) En nødalarm foretaget ved hjælp af DSC (Digital Selective Calling) 15) En skib-til-land nødalarm transmitteret via en landstation for skibets anerkendte mobile satellitudbyder; 16) Signaler udsendt af nødradiopejlsender;

38 Godkendte nødraketter og håndblus har påtrykt en udløbsdato. Gamle raketter og håndblus må ikke bruges som fyrværkeri, da krudtet kan være stampet, så de eksploderer i hånden på dig. Misbrug kan også udløse en unødvendig redningsaktion. Datoudløbet pyroteknik skal afleveres til Politiet Fartøjskendskab Speedbådens konstruktion De fleste speedbåde er konstrueret med en V-formet bund for, og en mere flad bund agter. Ved bådens længde forstås den største skroglængde minus evt. fenderliste 2.2 De mest almindelige knob og stik Knuder svækker styrken på et tovværk, så hvor det er muligt er det klogt at anvende splejsninger. Nogle knuder (knob) bliver strammere når man trækker i tovværket, andre knuder (stik) er ikke selvstrammende, og derfor nemmere at løsne igen. Hold altid øje med om der er skader eller slitage på det tovværk du anvender, som kan svække brudstyrken. Hvis et tovværk bliver "låddent", fordi de små tråde i tovværket stritter ud, er der tale om alvorlig slitage. Du skal som minimum kunne binde disse 4 knob, selv i mørke: Pælestikket er god til fortøjninger. Danner en løkke der ikke trækker sig sammen, hvorfor du nemt kan løsne stikket igen

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis 3. Aften Vinteren 2015/2016

Egå sejlklub Duelighedsbevis 3. Aften Vinteren 2015/2016 Egå sejlklub Duelighedsbevis 3. Aften Vinteren 2015/2016 3. Aften Repetition: Søvejsregler (1-3, 20-23 & 25) Søvejsregler: (4), 5, 6, 24 og 26 Navigation: Søkort med repetition og arbejde i søkort og opgave

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven. Version: 14 / 2014 FACITLISTEN

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven. Version: 14 / 2014 FACITLISTEN Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Version: 14 / 2014 FACITLISTEN Indhold: Lektion nr. 1 Side 3 De almindelige bestemmelser i "De internationale søvejsregler" samt indledningen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Yachtskippereksamen af 3. grad

Yachtskippereksamen af 3. grad NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur 1 Figur 2 Figur 3 NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter. Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

1 Udarbejdet af: Stefan Gerber & Martin Rise

1 Udarbejdet af: Stefan Gerber & Martin Rise Mundtlig eksamen!... 2 Vigeforpligtelser... 2 7 er Rækkefølgen:... 2 Vigeregler... 2 Motor:... 2 Sejl:... 2 Navigation... 5 1. Kompas og retninger... 5 2. Gradnet og søkort... 5 3. Fyr og båker... 5 4.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Version: 14 / 2014 Vigtigt at vide: Hvis bogen tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både undervisere og elever være

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B?

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Y3Søv-2/98

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016 1. Formål Formålet med denne vejledning er at opstille retningslinjer for afholdelse af speedbådsprøven 1. 2. Anvendelse/Omfang Vejledningen anvendes af censorer, der er bemyndiget til at afholde speedbådsprøver.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Værd at vide før du sejler

Værd at vide før du sejler Værd at vide før du sejler Forord Denne lille håndbog kan sammen med Det levende Søkort hjælpe dig med at forbedre din sikkerhed til søs. I de tre kapitler Før du sejler, Når du sejler og Hvis uheldet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et maskindrevet skib, der er let. B er beskæftiget med at slæbe, og længden af slæbet

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et maskindrevet skib, der er let. B er beskæftiget med at slæbe, og længden af slæbet SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften

Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften Egå sejlklub Duelighedsbevis 4. Aften Vinteren 2016/2017 4. Aften Søvejsregler: Repetition af 4, 5, 6 og nu 7, 8 Repetition af 24, 26 og nu 27 og 28 Navigation: Folder: kort repetition af farvandsafmærkning

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Sømandskab Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Søvejsregler De Internationale Søvejsregler 1840 - DK

Læs mere

Sikkerhedsudstyr til kystsejlads.

Sikkerhedsudstyr til kystsejlads. Sikkerhedsudstyr til kystsejlads. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Man kan købe sig fattig i forkromet udstyr, så herunder vil jeg udelukkende koncentrere mig om det udstyr, der kan øge

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et skib beskæftiget med anden form for fiskeri end trawlfiskeri. B gør fart gennem van-

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et skib beskæftiget med anden form for fiskeri end trawlfiskeri. B gør fart gennem van- SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013 UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE OG PRØVE FOR FØRERE AF VISSE MOTORDREVNE FRITIDSFARTØJER MED EN SKROGLÆNGDE UNDER 15 METER (SPEEDBÅDE) 1. Formål Version 1.0 Dato: 27. juni

Læs mere

16-12-2008. Navigation & søvejsregler, lektion 6-3. Synopsis - søvejsregler. Almindelige bestemmelser. Søvejsregler

16-12-2008. Navigation & søvejsregler, lektion 6-3. Synopsis - søvejsregler. Almindelige bestemmelser. Søvejsregler Navigation & søvejsregler 2008, lektion 6 Søvejsregler Navigation & søvejsregler, lektion 6-1 Synopsis - søvejsregler. lmindelige bestemmelser, fornuft, ansvar, definitioner. Regler for styring og sejlads

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

CEVNI regler. gennemgang af de CEVNI regler, der er nødvendige for at føre et fartøj på op til 15 meter på de indre europæiske vandveje.

CEVNI regler. gennemgang af de CEVNI regler, der er nødvendige for at føre et fartøj på op til 15 meter på de indre europæiske vandveje. CEVNI regler gennemgang af de CEVNI regler, der er nødvendige for at føre et fartøj på op til 15 meter på de indre europæiske vandveje. Pensum til erhvervelse af kanalbevis fra Dansk Sejlunion Indre vandveje

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Som Søvejsregler beskriver, er det vigtigt at du også tager ansvar for, at din roning om natten overholder søvejsreglerne.

Som Søvejsregler beskriver, er det vigtigt at du også tager ansvar for, at din roning om natten overholder søvejsreglerne. Natroning i kajak Vi har lys for at blive set Lys for at se Lys for at kunne se andre Nattesyn Vind vejr og bølger Navigation om natten Der er to grunde til at ro kajak om natten. Den ene er fordi du skal.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst:

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 16-1-2017 Oddesundbroen Sidste opdateringer Tekst: 9-11-2016 Beliggenhed Limfjorden, Oddesund mellem W-siden af Grisetåodde og E-spidsen af Sunddraget. 56 34,7'N

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

Uddannelsesbog til On the Job Training 1

Uddannelsesbog til On the Job Training 1 Uddannelsesbog til On the Job Training 1 For, at blive kvalificeret til optagelse på NAV II, skal aspiranten deltage i søvagter, blive undervist og vejledt ud fra uddannelsesbogens emner, under kyndig

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Sikkerhedsartikler SOLAS: Safety of Life at Sea

Sikkerhedsartikler SOLAS: Safety of Life at Sea Sikkerhedsartikler SOLAS: Safety of Life at Sea Elektrisk vandlys, m/ tilbehør Comet Beskrivelse 17 04 9550 Comet vandlys, selvaktiverende når de kastes i vandet og pæren vender opad 17 04 9560 Holder

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE 1. Formål Version 1.1 Dato: 1. juni 2016 Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav for opnåelse af Duelighedsbevis

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN Mappen indeholder vigtige oplysninger vedrørende brugen af MAKRELLEN, så gør dig bekendt med indholdet i denne mappe før du sejler ud! Afprøve din viden om sikkerhed til søs på: www.sejlsikkert.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kompendium. Til brug for erhvervelse af speedbådskørekort 6. udg. Nautic Marine, Havnevej 4, 2670 Greve Tlf

Kompendium. Til brug for erhvervelse af speedbådskørekort 6. udg. Nautic Marine, Havnevej 4, 2670 Greve Tlf Kompendium Til brug for erhvervelse af speedbådskørekort 6. udg. Nautic Marine, Havnevej 4, 2670 Greve Tlf. 51 30 44 55 www.nauticmarine.dk Tilmelding: Nautic Marine på Havnevej 4. 2670 Greve Tlf.: 51

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Limfjordsbroen Sidste opdateringer Tekst: 29-7-2015 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,3'N 9 55,2'E - kort 107 Set fra E - fotograferet

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Februar 2016 Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

FAGPLAN. Viden Have grundlæggende viden om manøvrering, styring og sejlads af visse motordrevne fritidsfartøjer.

FAGPLAN. Viden Have grundlæggende viden om manøvrering, styring og sejlads af visse motordrevne fritidsfartøjer. UKLASSIFICERET U-DIR 1420 DeMars DIR D 02059361 AUG 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN 1. FAG Speedbådscertifikatur, Lovpligtig uddannelse 2, LPU, MHV, 1420 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-1-2017 Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: 6-4-2016 Beliggenhed Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn. 55 50,6'N 12 02,3'E - kort

Læs mere

20. november Nr

20. november Nr 20. november 2009 2 Nr. 1083. Bilag 1 Internationale søvejsregler, (Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea, 1972), som ændret ved resolution A.464 (XII), A.626 (15),

Læs mere

Nordstjernen. Procedurer

Nordstjernen. Procedurer Indholdsfortegnelse 1 - Nødsituationer - procedurer med kontakttelefonnumre.... - 3 - I nødstilfælde.... - 3 - Alarm.... - 3 - VHF... - 4 - Nødkald... - 5 - Nødkald - Mayday... - 5 - Nødmelding... - 5-2

Læs mere

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 17-1-2017 Rudkøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 7-12-2016 - Plan 1: 27-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Rudkøbing Løb, Langeland W-kyst 54 56,5'N 10

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens to parter roterer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

LystSejlads. Søren Toftegaard Olsen

LystSejlads. Søren Toftegaard Olsen LystSejlads Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk LystSejlads 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-991996-1-7 Mekanisk, fotogrask, elektronisk eller anden

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 8 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Opdateret: 28. marts 2017 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Tornado Viking 580 Skriv navn og kaldesignal: ORCA I - XPD4040

Læs mere

Sejlads på HMI. - en introduktion

Sejlads på HMI. - en introduktion Sejlads på HMI - en introduktion Forord Formålet med dette lille hæfte, er at forberede dig på sejlads. Hæftet skal kunne bruges som et lille opslagsværk til sejlads, og til reglerne på HMI! Sejlerlærerne

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2015/ Aften aften

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2015/ Aften aften Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 5. aften Fra 3 og 4. aften: Repetition søvejsregler Søvejsregler(4), 5, 6, 24 og 26 7, 8, 27 og 28. Gennemgang opgaver 6-16. Instrumenter. Kompas (herunder

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-2-2017 Egernsundbroen Sidste opdateringer Tekst: 16-11-2016 Beliggenhed Fører over den S.-lige indsnævring af Egernsund ud for Egernsund By. 54 54,4'N 9 36,0'E

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Søsikkerhedsbestemmelser Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Sikkerhedsreglerne er godkendt af gruppebestyrelsen Maj 2016. 1. Fartøjer Svendborgjolle og J22 skal under sejlads være bemandet

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis 6. Aften Vinteren 2015/16

Egå sejlklub Duelighedsbevis 6. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen til sidste aften før jul Egå sejlklub Duelighedsbevis 6. Aften Vinteren 6. Aften Fra 5. aften: instrumenter og Værd at vide om GPS, AIS og Radar. Kort opfølgning på Havets hovedveje Søvejsregler

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for windsurfere PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for windsurfere PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for windsurfere PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerheden i forbindelse med windsurfing, herunder søvejsregler,

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere