TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-"

Transkript

1 TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her: Version 3, 2014

2 Retninger fra båden. Inden vi kommer for godt i gang, skal vi lige være enige om, hvordan vi udtrykker retninger fra speedbåden, ud over kompasretningerne Nord Syd Øst Vest. Når du har læst grundigt på lektien, kan du teste dine færdigheder ved at klikke på linket Speedbåd-teori på Dueligedsklubbens hjemmeside:

3 Søvejsregler Speedbådsbeviset Føreren af et planende fartøj skal være fyldt 16 år. Bådføreren skal under sejladsen have speedbådseller duelighedsbevis hos sig, og på forlangende vise det til politiet eller Søfartsstyrelsen. Overtrædelse straffes med bøde. Man kan regne sig frem til om der kræves speedbådskort / duelighedsbevis til en bestemt båd, hvis man kender bådens længde i meter, samt motorens effekt i hestekræfter. Man tager bådens længde x bådens længde + 3, og ganger resultatet med 1,36 for at beregne hvor mange hestekræfter motoren maksimalt må have, hvis båden skal føres uden speedbådskort eller duelighedsbevis. Hvis båden f.eks. er 4,8 meter lang og har en motor på 35 hk, ser regnestykket således ud: 4,8 x 4,8 + 3 = 26,04 x 1,36 = 35,4144 hk. Man skal altså ikke have bevis for at føre denne båd. Der er en undergrænse, som medfører, at alle fritidsfartøjer under 4 meter må have en motoreffekt op til 26 HK (eller nærmere 25,84) uden krav om speedbådsbevis. Du kan nemt forberede dig til speedbådsprøven selv, men husk at have en ansvarlig skipper med speedbådsbevis ved din side på øvelsessejladserne. Læs om alt det praktiske her: 1.2 Ansvar Det er bådføreren, som har kommandoen ombord, og såvel besætning som passagerer skal følge bådførerens anvisninger, når det gælder sikkerheden ombord. Speedbådens ejer, fører og besætning har alle et ansvar for, at sejladsen gennemføres på en sikker måde. F.eks. skal ejeren sørge for, at skibet er udrustet og bemandet korrekt, skibsføreren at der navigeres ordentligt og arbejdes sikkert ombord, og besætningen har ansvaret for, at førerens ordrer udføres på en sømandsmæssig forsvarlig måde. Med andre ord kan du drages til ansvar, hvis du låner din båd ud, og der sker en søulykke på grund af tekniske fejl eller mangler ved fartøjet

4 1.3 Udkig Rigtig mange ulykker til søs opstår på grund af manglende udkig. Udkiggen har ikke frit udsyn, man tror de andre holder udkig, udkiggen er både døv, blind, fuld og skæv, eller kan ikke kende forskel på en nødraket og en vandcykel. Man kan ikke sætte hvem som helst til at holde udkig. Det er vigtigt, at man har styr på hvem der har vagten som udkig. Udkiggen skal bruge øjne og ører hele tiden. En kikkert er velegnet udstyr, især i hurtigsejlende fartøjer, så man i god tid kan tage stilling til, hvordan man vil forholde sig til en kommende situation på vandet. Den som holder udkig, skal have frit udsyn horisonten rundt, og må ikke have andre gøremål, som kan forstyrre vedkommendes effektive og vedvarende overblik over ændringer i omgivelserne. Udkiggen skal være fuldt opmærksom på faren for kollision, grundstødning m.v. samt holde øje med nødstedte skibe og fly, skibbrudne, vrag, drivgods og andet, der kan være til fare for sejladsen. 1.4 Vigereglerne Hvilket af to skibe, der skal gå af vejen ved fare for sammenstød, afhænger af fartøjernes evne til at manøvrere. En speedbåd manøvrerer hurtigt og præcist, og skal derfor i praksis gå af vejen for stort set alle andre fartøjer, end almindelige maskindrevne skibe der nærmer sig fra bagbord og overhalende fartøjer. Vigereglerne træder først i kraft, når der er konstateret fare for sammenstød. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er fare for kollision eller ej, skal du gå ud fra at faren for sammenstød er til stede, og tage vigereglerne i brug. Der er fare for sammenstød, når to skibe nærmer sig hinanden på skærende kurser, og når gentagne pejlinger skibene imellem ikke ændrer sig tydeligt. Man kan pejle hen over kompasset, eller med et pejleapparat, men i praksis er det nemmest at "sigte" på det andet fartøj, hen over et punkt på eget fartøj, f.eks. søgelænder, en klampe eller et klyds. Man kan også "sigte" hen over det andet fartøj, på et fast punkt i land, f.eks. en vindmølle. Hvis sigtet ikke holder "over et", ændrer pejlingen sig, og der er således ikke fare for sammenstød, med mindre man pejler et meget langt fartøj på kort afstand. Hvis der er fare for sammenstød mellem to maskindrevne skibe, skal man gå af vejen for trafik fra styrbord. Det fartøj, der har retten og pligten til at manøvrere, skal tydeligt og i god tid, ved sine manøvrer vise, hvilke ændringer i kurs eller fart, der foretages for at undgå kollision. Man skal passere i sikker fart og sikker afstand, og helst gå agten om det andet fartøj. Det fartøj, der har retten til vejen, har også pligt til at følge vejen, og må derfor ikke foretage pludselige manøvrer, men skal holde kurs og fart indtil der ikke længere er fare for sammenstød. Hvis speedbåden nærmer sig et andet motordrevet fartøj på modsat eller næsten modsat kurs, undgåes frontal kollision ved, at begge fartøjer drejer til styrbord. Hvis det andet fartøj ikke er maskindrevet (f.eks. en sejl- eller robåd), har motorbåden alene pligten til at vige til enten styrbord eller bagbord. Hvis speedbåden indhenter et andet fartøj og vil overhale, foregår overhalingen alene på den overhalendes ansvar, indtil passagen har fundet sted

5 Hvis du kommer i en situation, hvor et andet fartøj ikke ser ud til at ville gå af vejen efter vigereglerne, skal du afgive 5 korte med lys eller lydsignalapparat (jeg er i tvivl om Deres hensigter), og om nødvendigt gå af vejen selv, helst på en parallel kurs. Det er god skik, at fritidsbåde viser hensyn overfor erhvervstrafiken. Strengt taget, skal et stort tankskib iflg. søvejsreglerne gå af vejen for en speedbåd der nærmer sig fra styrbord, men det ville være himmelråbende tåbeligt af speedbådsføreren at holde på sin ret i denne situation, og prøve at tvinge tankskibet til at ændre kurs eller fart. I stedet viser speedbådsføreren sit dygtige sømandsskab ved tydeligt og i god tid at ændre kurs eller fart, således at tankskibets fører forstår, at faren for sammenstød ikke vil opstå. Med mindre lokale regler siger noget andet, skal skibe på vej ind i en dansk havn holde tilbage for et skib på vej ud, hvis begge ikke kan passere sikkert samtidigt. Man har lavet søvejsreglerne for at undgå at skibe støder sammen på havet. Skibe kommer alligevel i situationer, hvor det kan blive nødvendigt at handle på tværs af reglerne, for at undgå overhængende fare. Her gælder det om at bruge sin sunde fornuft, og sikre sig, at andre skibe forstår hvad man vil gøre. Du kan afgive lyd-, flag- og lyssignaler, for at fortælle andre fartøjer om dine hensigter, og så håbe at disse signaler observeres og forståes, men det vigtigste er, at du bruger dit fartøj som "retningsviser", så andre i god tid forstår hensigten med dine manøvrer

6 Lad os se på nogle eksempler: Du skal gå af vejen for al trafik fra styrbord, hvis der er fare for sammenstød. Gå helst agten om det andet fartøj, så der ikke opstår misforståelser. I dette tilfælde drejer du altså til styrbord. I dette tilfælde er det dig, som nærmer dig et andet maskindrevet fartøj fra styrbord. Hvis der er konstateret fare for sammenstød, skal du gå af vejen for alle andre fartøjer end maskindrevne skibe fra bagbord, og altså holde kurs og fart i dette eksempel

7 Hvis der er fare for sammenstød, skal du gå af vejen for fartøjer, der fremdrives af sejl, uanset fra hvilken side du nærmer dig. Dette gælder også møde med småjoller og windsurfere. Når du er på modsat kurs med et andet maskindrevet fartøj, skal begge fartøjer gå af vejen ved at dreje til styrbord. Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

8 Du sejler en hurtig speedbåd, og får øje på en langsom motorbåd, som nærmer sig på skærende kurser fra bagbord. Inden der opstår fare for sammenstød, kan du frit manøvrere dig uden om motorbåden, men i det øjeblik der er konstateret fare for sammenstød, altså når pejlingen til det andet skib ikke ændrer sig væsentligt, træder de internationale vigeregler i kraft. Det betyder i dette tilfælde, at du skal holde kurs og fart, mens motorbåden skal gå agten om din speedbåd. Dette fartøj fremdrives ved hjælp af maskine, og er således ikke et sejlskib i forbindelse med vigereglerne. Situationen er altså den samme som i eksemplet ovenfor - 8 -

9 1.5 Skibslys og dagsignaler Skibe skal føre navigationslys fra solnedgang til solopgang og i usigtbart vejr. Lanternerne skal være godkendte til formålet, og skal tjekkes inden afgang, selv før en dagsejlads, da man kan sejle ind i usigtbart vejr, eller uforvarent havne i mørke. Sidelys: Rød lanterne til bagbord - grøn lanterne til styrbord, begge med en lysbue på 112,5 grader fra ret forude. Find sidelysene i billedet. Agterlys: Hvidt lys agterud med en lysbue på 135 grader. Iflg. lovgivningen "overhaler" man et andet skib, når man nærmer sig skibet og kan se agterlyset. Find agterlysene i billedet.. Toplys: Hvidt lys højt anbragt, lyser forud med en lysbue på 225 grader, svarende til sidelysenes samlede lysbue. Dette lys kaldes også for motorlyset, da det viser at fartøjet fremdrives ved maskineri. Store skibe kan vise to toplys, det agterste er højere placeret end det forreste. Find toplysene i billedet. Da du som speedbådsfører går af vejen for alle andre fartøjer end maskindrevne fartøjer, der nærmer sig fra styrbord, er det ikke nødvendigt at du kan genkende alle de specielle skibstyper ud fra deres skibslys og dagsignaler, men der er et par stykker du skal huske, af hensyn til sikker passage. Det du skal holde øje med er, om skibe i usigtbart vejr viser røde eller grønne lys i riggen (ud over de almindelige sidelanterner), eller viser sorte signalfigurer om dagen (runde, diamantformede, cylinderformede eller trekantede i forskellige kombinationer). Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

10 Et maskindrevet skib nærmer sig din speedbåd fra styrbord på skærende kurser. Hvis der er fare for sammenstød, skal du gå af vejen, og hvis det er muligt undgå, at passere foran for det andet fartøj. Her nærmer et maskindrevet skib sig din speedbåd på skærende kurser fra bagbord. Du reagerer i følgende rækkefølge: 1) Manøvrerer tydeligt og i god tid for at undgå, at der opstår fare for kollision. 2) Hvis faren for sammenstød alligevel konstateres ved gentagne pejlinger, skal du holde kurs og fart, således at det andet fartøj kan manøvrere frit. 3) Hvis det viser sig, at han ikke kan overholde sin vigepligt, skal du undgå kollision ved at søge en parallel kurs, altså dreje til styrbord

11 Et større maskindrevet fartøj nærmer sig på skærende kurs fra styrbord. Du ser to toplys og bagbord sidelys. Du går af vejen og undgår, hvis det er muligt, at passere foran for skibet. Her nærmer et maskindrevet skib sig på skærende kurser fra bagbord. Det er et stort skib, der har vanskeligere ved at manøvrere end speedbåden, så du reagerer i følgende rækkefølge 4) Manøvrerer tydeligt og i god tid for at undgå, at der opstår fare for kollision. 5) Hvis faren for sammenstød alligevel konstateres ved gentagne pejlinger, skal du holde kurs og fart, således at det andet fartøj kan manøvrere frit. 6) Hvis det viser sig, at han ikke kan overholde sin vigepligt, skal du undgå kollision ved at søge en parallel kurs, altså dreje til styrbord

12 Her ses et større maskindrevet fartøj. Du ser to toplys og begge sidelys. I styrer direkte imod hinanden, og skal begge gå af vejen ved at dreje til styrbord. Du nærmer dig agterlyset fra et fartøj, og er på vej til at overhale. Som den overhalende, har du det fulde ansvar for, at manøvrere således, at passagen kan foregå uden risiko for kollision

13 Her ses motorlys og en sammensat lanterne med sidelys. I sejler lige imod hinanden, og skal begge to dreje til styrbord. Her ses styrbord sidelys, men ikke motorlys, så det er antageligt et sejlskib, som du skal gå af vejen for

14 Dette sejlskib viser sine sidelys i en sammensat lanterne. I sejler altså lige imod hinanden, og du skal gå af vejen til en af siderne. Det sikreste er at gå til styrbord. Et sejlskib nærmer sig på skærende kurs fra styrbord. Du ser intet toplys, men bagbord sidelanterne. Du går altid af vejen for sejlskibe

15 Når et sejlførende fartøj tillige fremdrives for maskine, skal det vise en sort trekant med spidsen nedad. Vi kalder den for motortrekanten. I forbindelse med vigereglerne er dette fartøj et maskindrevet skib, der nærmer sig på skærende kurs fra bagbord. Du skal forholde dig således: 1) Manøvrerer tydeligt og i god tid for at undgå, at der opstår fare for kollision. 2) Hvis faren for sammenstød alligevel konstateres ved gentagne pejlinger, skal du holde kurs og fart, således at det andet fartøj kan manøvrere frit. 3) Hvis det viser sig, at han ikke kan overholde sin vigepligt, skal du undgå kollision ved at søge en parallel kurs, altså dreje til styrbord. Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

16 Dette fartøj viser timeglasset, hvilket betyder at han har fiskeredskaber ude, som gør det vanskeligt for ham at manøvrere efter vigereglerne. Ham går du af vejen for under alle forhold, også når han nærmer sig fra bagbord. Fiskefartøjer, der har redskaber ude, som vanskliggør manøvrering, viser sidelys og rød over hvid. Hold dig godt klar af ham

17 Et fartøj som har trawl ude, og derfor har vanskeligt ved at manøvrere, viser grønt lys over hvidt lys i riggen. Hold dig godt klar af ham. Tre kugler i riggen, den ene i mastetoppen og to for enden af råen signalerer, at dette skib er beskæftiget med at rydde miner. Ham skal du holde en afstand til på mindst meter

18 Signalet i masten (kugle diamant kugle) betyder, at fartøjet har begrænset manøvreevne. Du må ikke passere i den side, hvor der vises to kugler, men skal passere i den side, hvor der vises to diamanter. Situationen er den samme som ovenfor. Signalet i masten (rød hvid rød) betyder, at fartøjet har begrænset manøvreevne. Du må ikke passere i den side, hvor der vises to røde lys, men skal passere i den side, hvor der vises to grønne lys

19 En sort cylinder viser dig, at dette skib er begrænset i at manøvrere på grund af sin dybgang. Vis hensyn og hold dig klar af ham, så han ikke tvinges til at manøvrere, og derved sejler på grund. Der er en dykker i vandet. Når du støder på et fartøj som viser dykkerflaget, d.v.s. et blå/hvidt splitflag, skal du passere i sikker afstand og langsom fart, evt. slå skruen fra

20 Dette hangarskib signalerer, at han begrænset manøvreevne (kugle diamant kugle). Du skal gå af vejen i god tid og ved tydelige manøvrer. Dette fartøj viser ankerkugle. Du kan passere til begge sider, men pas på ikke at få ankergrejet i skruen

21 Om natten viser ankerliggere et eller to hvide ankerlys. Hvis der vises to ankerlys, er det forreste højere end det agterste (altså modsat af toplys). Ankerkæden er som regel lagt ud fra forskibet. Et grundstødt skib viser to røde lys og ankerlys. Hold godt klar af ham

22 Om dagen viser et grundstødt skib 3 sorte kugler over hinanden. Hold godt klar af ham. Her er et skib med slæb. De grønne lys er sidelys fra slæberen og 2 slæbte fartøjer. De 3 hvide toplys over hinanden viser at skibet slæber. Rød hvid rød betyder at han har vanskeligt ved at manøvrere. Hold godt klar af ham. Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

23 Hold dig godt klar af skibe der slæber. De har meget vanskeligt ved at manøvrere i henhold til vigereglerne. Her ser vi styrbord sidelys og to røde lys over hinanden. De to røde lys kender vi fra grundstøderen, og de betyder, at skibet ikke er under kommando, d.v.s. ikke kan styres eller stoppes. Hold dig godt klar af ham

24 De to sorte kugler signalerer, som de to røde lys ovenfor, at skibet ikke er under kommando. Hold godt klar af ham, der kan forekomme uforudsigelige manøvrer. Her ser vi en slæber med slæb, som vi nærmer os bagfra. Vi ser et gult lys (slæbelys) over slæberens agterlys samt agterlyset fra to skibe som slæbes. Speedbåde holder sig godt klar af slæbere, og da du samtidig er overhalende/indhentende, har du det fulde ansvar for sikker pasage

25 Når du møder offshoreinstallationer af en eller anden art, skal du holde en sikkerhedsafstand på mindst 500 meter Lyd- og lyssignaler En kort tone ( ) varer ca. 1 sekund, en lang tone ( ) varer ca. 4 sekunder Tågesignaler Her kommer jeg (er der nogen?). Jeg behøver hjælp. SOS (Nødsignal). Jeg forstår ikke hensigten med Deres manøvrer? Jeg drejer til styrbord. Jeg drejer til bagbord. Min maskine går bak. Sigtbarheden kan hurtigt blive dårlig. Tåge opstår ofte i nat- og morgentimerne og da bør du undgå at sejle, før tågen er lettet. Nedsat sigtbarhed kan også skyldes kraftige regnbyger og tæt vedvarende regn. Hvis du løber ind i usigtbart vejr, skal du tænde navigationslyset, gå i sikker fart, skærpe udkiggen, afgive tågesignaler mindst hvert andet minut, og søge væk fra trafikerede områder evt. ind under land. Hører du tågesignalet fra et andet fartøj forude, går du til laveste styrefart, indtil tågesignalet forsvinder eller du får det andet fartøj i sigte. Først når det andet fartøj er visuelt i sigte, og der er konstateret fare for sammenstød, træder vigereglerne i kraft. Her er de mest almindelige tågesignaler: maskindrevne skibe der gør fart gennem vandet. maskindrevne skibe der ligger stille. næsten alle andre skibe. Husk, at hvis du ligger for anker i usigtbart vejr, kan du ikke flytte dig i en fart. Bliver det alligevel aktuelt at "kaste krogen", skal du prøve at finde en plads hvor der ikke er gennemsejlende trafik, og

26 afgive lydsignal ved at ringe med skibsklokken eller slå hurtigt på en gryde i ca. 5 sekunder 1 gang i minuttet Fartbegrænsninger Fartbegrænsninger i et farvand fremgår af de lokale vedtægter. Du har pligt til at rekvirere disse bestemmelser fra politi- eller havnemyndigheder, og sætte dig ind i lokale regler inden du sejler ud. 1.9 Trafikseparering og sejlrender Trafiksepareringssystemerne er havets motorveje, som adskiller trafiken fra begge retninger med en "midterrabat" af sømærker. Disse "motorveje" fremgår af søkortene, og er forbeholdt kommerciel gennemgående trafik. Småbåde skal holde sig væk fra trafiksepareringssystemerne. Hvis du ikke kan undgå at krydse en trafikseparering, skal det ske med stor agtpågivenhed, vinkelret på sejlretningen i trafiksepareringen, og ikke nær ved enderne af trafiksepareringen. Hvis du sejler i et snævert løb, skal du holde så langt til styrbord, som det er sikkert og muligt. Småbåde må ikke gå i vejen for fartøjer, som sejler i en sejlrende Alkohol og medicin Her gælder samme regler for speedbåde som for biler på landevejene. Man må ikke være påvirket af stoffer eller alkohol i en sådan grad, at sejladssikkerheden forringes. Promillegrænsen for alkohol er 0, Sømærker Sømærker kan til en vis grad sammenlignes med vejskilte i trafikken, men der er den væsentlige forskel at sømærker i de fleste tilfælde kun er vejledende og deres relevans må vurderes på det

27 enkelte fartøj. F.eks. kan en markering af et grundt område have stor betydning for et fragtskib, mens det kan være uden betydning for en speedbåd. En sådan vurdering kan kun foretages ved at studere søkort over farvandet. Sømærker forekommer både som flydende mærker (tønder), og som bundfaste mærker (stager). Nogle sømærker viser lys om natten, hvilket også vil fremgå af søkortet. For at afgøre, om røde og grønne sømærker (sideafmærkninger) skal passeres om styrbord eller bagbord, skal bådføreren til enhver tid vide, om speedbåden sejler indgående (sejler i pilenes retning) eller udgående (sejler imod pilenes retning). Forestil dig, at du sejler ind i Limfjorden fra Kattegat. Indtil Aalborg sejler du indgående, og holder de grønne sideafmærkninger om styrbord. Ved Aalborg skifter sejlretningen til udgående, og nu skal du have de grønne sideafmærkninger om bagbord. Prøv at finde de 5 steder i kortet herover, hvor retningen skifter fra indgående til udgående

28 Lad os se på de mest almindelige sømærker: Grønne og røde sømærker kaldes for sideafmærkninger, og benyttes som regel til at afmærke sejlruter og -render. Læg mærke til, at toppen af det grønne sømærke er en trekant med spidsen opad, ligesom et grønt juletræ.om natten blinker det grønne sømærke evt. med grønt lys. Grønne sømærker skal holdes om styrbord når du er indgående. Prøv at finde nogle grønne sømærker i dit søkort: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

29 I dette eksempel sejler du for udgående, og skal holde den røde sideafmærkning om styrbord. Toppen af det røde sømærke er cylinderformet, og om natten blinker røde sideafmærkninger evt. med rødt lys. Prøv at finde nogle røde sideafmærkninger i dit søkort:

30 Denne rød og hvidstribede slikkepind er en midfarvandsafmærkning, som du finder 3 forskellige steder. 1) Skillelinien i et trafiksepareringssystem (Skibene i trafiksepareringssystemet skal holde sømærket om bagbord) 2) Midtlinjen i en anbefalet sejlrute (Skibene i sejlruten bør holde sømærket om bagbord) 3) Midtfarvandsafmærkningen kaldes også for en anduvningsbøje, når den markerer starten på en fjord, løb eller havnerende. Anduvningsbøjer kan passeres til den side du har lyst til, men det er ikke alle sejlere der ved dette, hvorfor det sikreste er at holde anduvningsbøjen om bagbord. Læg mærke til, at midfarvandsafmærkninger har en rød kugle i toppen, og blinker med hvidt lys om natten. Prøv at finde nogle midfarvandsafmærkninger i dit søkort: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

31 Dette røde og sorte sømærke er en isoleret fareafmærkning, der anvendes til afmærkning af en hindring, der kan passeres på alle sider. Der kan ligge en stor sten eller et skibsvrag under sømærket, så hold en sikker aftand når du passerer. Sømærket har to sorte kugler på toppen, og blinker evt. med hvidt lys om natten. Prøv at finde en isoleret fareafmærkning i dit søkort:

32 Gule / sorte sømærker kaldes for kompasafmærkninger, fordi de bruges til at afmærke en sejladshinding i forholdet til nord, syd, øst eller vest. Når du møder et af disse sømærker, er det meget vigtigt at du kender din kurs, og ved om du nærmer dig sømærket fra N, S, Ø eller V. Om natten blinker disse sømærker med hvidt lys. Sømærket herover har to trekanter med spidsen opad på toppen (huskeregel: peger mod nord ). Dette kaldes et Nordmærke, og er placeret nord for en sejladshindring, f.eks. en stengrund. Du skal passere nord om et Nordmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til styrbord, hvis du sejler en vestlig kurs efter kompasset. Prøv at finde et Nordmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

33 Sømærket herover har to trekanter med spidsen hver sin vej på toppen (huskeregel: trekanterne former et Ø, som i øst ). Dette kaldes et Østmærke, og er placeret øst for en sejladshindring, f.eks. et dambrug. Du skal passere øst om et Østmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til styrbord, hvis du sejler en nordlig kurs efter kompasset. Prøv at finde et Østmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er:

34 Sømærket herover har to trekanter med spidsen nedad på toppen (huskeregel: trekanterne peger mod syd ). Dette kaldes et Sydmærke, og er placeret syd for en sejladshindring, f.eks. et lavvandet område. Du skal passere syd om et Sydmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til bagbord, hvis du sejler imod solnedgangen (vestlig kurs efter kompasset).. Prøv at finde et Sydmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

35 Sømærket herover har to trekanter med spidsen imod hinanden på toppen (huskeregel: den øverste trekant former et V som i vest ). Dette kaldes et Vestmærke, og er placeret vest for en sejladshindring, f.eks. et skibsvrag. Du skal passere vest om et Vestmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til bagbord, hvis du sejler en nordlig kurs efter kompasset. Prøv at finde et Vestmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er: Når du har læst grundigt på lektien, kan du teste dine færdigheder ved at klikke på linket Speedbåd-teori på Dueligedsklubbens hjemmeside:

36 De gule specialafmærkning benyttes ved trafikskillezoner, forbudsområder, skydeområder, fredningsområder, lossepladser, kapsejladsbaner (gult flag), kabler, rørledninger, havbrug og måleinstrumenter m.m. Disse mærker må du ikke passere, hvis du ikke er helt sikker på, at det er tilladt. Afmærkningens betydning vil fremgå af søkort og/eller Efterretninger for Søfarende og eventuelt Søkortrettelser. Om natten blinker specialafmærkninger evt. med gult lys. Prøv at finde en specialafærkning i dit søkort, og tænk over hvorfor den er placeret netop der. Båker er en afmærkning, som består af en forbåke og en bagbåke placeret på land eller på en grund og indbyrdes forskudt således at de markerer en kurslinje. Båker kan markere sejlrender (sejladsbåker), kabler og rør (kabel- og rørledningsbåker) eller afgrænsninger af specielle områder som skydeområder eller naturreservater (tjek i søkortet)

37 Fyr kan være placeret på land eller i søen og er et ofte kraftigt lys, som lyser med en bestemt fyrkarakteristik, hvilket vil sige at det blinker efter et særligt mønster som er angivet i søkortene. Når man har et fyr i sigte kan man sammenholde den observerede fyrkarakteristik med den i søkortet angivne fyrkarakteristik og dermed afgøre hvilket fyr der er tale om og bruge det til den videre navigation. Fyr kan være opført som vinkelfyr, der lyser med forskellige farver i forskellige retninger (sektorer) Opmærksomhedssignaler Vinker med en tovende = jeg ønsker bugsering Svinger med en reservedunk = jeg mangler brændstof Hvide og grønne raketter = jeg ønsker at komme i kontakt med Dem 1.13 Nødsignaler Når et skib er i nød og behøver hjælp, skal det bruge eller vise de i søvejsreglerne beskrevne signaler. Den person som holder udkig ombord, skal kende disse signaler. Hvis du observerer et nødsignal, skal du hjælpe hvis du kan - evt. tilkalde mere hjælp Misbrug af nødsignaler er strafbart, og kan udløse store erstatningskrav fra redningstjenesten. 1) Kanonskud eller andet knaldsignal affyret med mellemrum af ca. 1 minut; 2) Uafbrudt brug af et tågesignalapparat; 3) Raketter eller bomber, der udkaster røde stjerner, og som affyres en ad gangen med korte mellemrum; 4) Orange røg; 5) Et signal, der afgives ved hjælp af en hvilken som helst signaleringsmetode, bestående af gruppen (SOS) efter morsesystemet; 6) Et signal, der udsendes radiotelefonisk, f.eks. VHF på kanal 16, bestående af det talte ord»mayday«; 7) Nødsignalet NC efter den internationale signalbog; 8) Et signal bestående af et firkantet flag med en kugle eller noget, der ligner en kugle, over eller under flaget; 9) Flammer om bord i skibet (såsom fra en brændende tjæretønde, olietønde el. lign.); 10) Et raketfaldskærmsblus eller et håndblus, som viser et rødt lys; 11) Et røgsignal, der afgiver orangefarvet røg; 13) Langsom og gentagen hævning og sænkning af armene udstrakt til hver side; 14) En nødalarm foretaget ved hjælp af DSC (Digital Selective Calling) 15) En skib-til-land nødalarm transmitteret via en landstation for skibets anerkendte mobile satellitudbyder; 16) Signaler udsendt af nødradiopejlsender;

38 Godkendte nødraketter og håndblus har påtrykt en udløbsdato. Gamle raketter og håndblus må ikke bruges som fyrværkeri, da krudtet kan være stampet, så de eksploderer i hånden på dig. Misbrug kan også udløse en unødvendig redningsaktion. Datoudløbet pyroteknik skal afleveres til Politiet Fartøjskendskab Speedbådens konstruktion De fleste speedbåde er konstrueret med en V-formet bund for, og en mere flad bund agter. Ved bådens længde forstås den største skroglængde minus evt. fenderliste 2.2 De mest almindelige knob og stik Knuder svækker styrken på et tovværk, så hvor det er muligt er det klogt at anvende splejsninger. Nogle knuder (knob) bliver strammere når man trækker i tovværket, andre knuder (stik) er ikke selvstrammende, og derfor nemmere at løsne igen. Hold altid øje med om der er skader eller slitage på det tovværk du anvender, som kan svække brudstyrken. Hvis et tovværk bliver "låddent", fordi de små tråde i tovværket stritter ud, er der tale om alvorlig slitage. Du skal som minimum kunne binde disse 4 knob, selv i mørke: Pælestikket er god til fortøjninger. Danner en løkke der ikke trækker sig sammen, hvorfor du nemt kan løsne stikket igen

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven

Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Lærebog og opgavesamling til den teoretiske del af Duelighedsprøven Version: 14 / 2014 Vigtigt at vide: Hvis bogen tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både undervisere og elever være

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om VHF og DSC KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK BILLEDERNE VISER PRODUKTER FRA FORSKELLIGE VIRKSOMHEDERS SORTIMENT. Nød- og sikkerhedskommunikation Eksempel på en standard

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012 Revision 10, 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse...

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Introduktion til Europas indre Vandveje

Introduktion til Europas indre Vandveje Introduktion til Europas indre Vandveje Kom godt i gang med flod- og kanalsejlads ved Ove V. Hansen og Svend Albrechtsen 2008 Dansk Sejlunion og forfatterne Kopiering fra denne udgivelse er kun tilladt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt.

I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst under 5 m/s. God sigt. OPGAVE 1 Hornbæk Havn Mölle Havn Planlæg en natsejlads fra Hornbæk Havn til Mölle Havn. Farvandsudsigt for Sundet, Bælthavet og Kattegat I aften og i nat øst omkring 3-8 m/s, i morgen drejende nordøst

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet * Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen Syddansk Universitet * Inspireret af Swetz, F. & Hartzler, J. S. (eds) 1991, Yellow Traffic Lights, in Mathematical Modeling in the Secondary School

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG

HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG HIRTSHALS FYR 1862 TIL I DAG 3. 2. 5. 6. 1. Postkort fra ca. 1920. Lokaliteterne er markeret ude i terrænet med disse pæle. HIRTSHALS FYR Opført 1878. Nedrevet 1943. Opført af granitsten med et tagpapbelagt

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR. www.soesport.dk

Værd at vide om GPS, AIS og RADAR. www.soesport.dk Værd at vide om GPS, AIS og RADAR Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Denne brochure er produceret med støtte fra Navico gmbh, office dk. Billederne viser produkter fra forskellige

Læs mere

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er:

Radio. Udstyr De radiosystemer og delelementer, som er godkendt til brug i GMDSS er: 39 Radio Radiostationen om bord er livlinen til hjælp. Kommer man ud for en ulykke til søs f.eks. havari, kvæstelse af et besætningsmedlem eller hvis der er sygdom om bord, er radioen i de fleste tilfælde

Læs mere

Aarhus Studenter Roklub

Aarhus Studenter Roklub Aarhus Studenter Roklub Instruktionsmappe til Korttursstyrmandskursus Side2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. STYRMANDENS ANSVAR, PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 3. RIGTIG PÅKLÆDNING... 4 4. KOMMANDOER...

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere