TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-"

Transkript

1 TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her: Version 3, 2014

2 Retninger fra båden. Inden vi kommer for godt i gang, skal vi lige være enige om, hvordan vi udtrykker retninger fra speedbåden, ud over kompasretningerne Nord Syd Øst Vest. Når du har læst grundigt på lektien, kan du teste dine færdigheder ved at klikke på linket Speedbåd-teori på Dueligedsklubbens hjemmeside:

3 Søvejsregler Speedbådsbeviset Føreren af et planende fartøj skal være fyldt 16 år. Bådføreren skal under sejladsen have speedbådseller duelighedsbevis hos sig, og på forlangende vise det til politiet eller Søfartsstyrelsen. Overtrædelse straffes med bøde. Man kan regne sig frem til om der kræves speedbådskort / duelighedsbevis til en bestemt båd, hvis man kender bådens længde i meter, samt motorens effekt i hestekræfter. Man tager bådens længde x bådens længde + 3, og ganger resultatet med 1,36 for at beregne hvor mange hestekræfter motoren maksimalt må have, hvis båden skal føres uden speedbådskort eller duelighedsbevis. Hvis båden f.eks. er 4,8 meter lang og har en motor på 35 hk, ser regnestykket således ud: 4,8 x 4,8 + 3 = 26,04 x 1,36 = 35,4144 hk. Man skal altså ikke have bevis for at føre denne båd. Der er en undergrænse, som medfører, at alle fritidsfartøjer under 4 meter må have en motoreffekt op til 26 HK (eller nærmere 25,84) uden krav om speedbådsbevis. Du kan nemt forberede dig til speedbådsprøven selv, men husk at have en ansvarlig skipper med speedbådsbevis ved din side på øvelsessejladserne. Læs om alt det praktiske her: 1.2 Ansvar Det er bådføreren, som har kommandoen ombord, og såvel besætning som passagerer skal følge bådførerens anvisninger, når det gælder sikkerheden ombord. Speedbådens ejer, fører og besætning har alle et ansvar for, at sejladsen gennemføres på en sikker måde. F.eks. skal ejeren sørge for, at skibet er udrustet og bemandet korrekt, skibsføreren at der navigeres ordentligt og arbejdes sikkert ombord, og besætningen har ansvaret for, at førerens ordrer udføres på en sømandsmæssig forsvarlig måde. Med andre ord kan du drages til ansvar, hvis du låner din båd ud, og der sker en søulykke på grund af tekniske fejl eller mangler ved fartøjet

4 1.3 Udkig Rigtig mange ulykker til søs opstår på grund af manglende udkig. Udkiggen har ikke frit udsyn, man tror de andre holder udkig, udkiggen er både døv, blind, fuld og skæv, eller kan ikke kende forskel på en nødraket og en vandcykel. Man kan ikke sætte hvem som helst til at holde udkig. Det er vigtigt, at man har styr på hvem der har vagten som udkig. Udkiggen skal bruge øjne og ører hele tiden. En kikkert er velegnet udstyr, især i hurtigsejlende fartøjer, så man i god tid kan tage stilling til, hvordan man vil forholde sig til en kommende situation på vandet. Den som holder udkig, skal have frit udsyn horisonten rundt, og må ikke have andre gøremål, som kan forstyrre vedkommendes effektive og vedvarende overblik over ændringer i omgivelserne. Udkiggen skal være fuldt opmærksom på faren for kollision, grundstødning m.v. samt holde øje med nødstedte skibe og fly, skibbrudne, vrag, drivgods og andet, der kan være til fare for sejladsen. 1.4 Vigereglerne Hvilket af to skibe, der skal gå af vejen ved fare for sammenstød, afhænger af fartøjernes evne til at manøvrere. En speedbåd manøvrerer hurtigt og præcist, og skal derfor i praksis gå af vejen for stort set alle andre fartøjer, end almindelige maskindrevne skibe der nærmer sig fra bagbord og overhalende fartøjer. Vigereglerne træder først i kraft, når der er konstateret fare for sammenstød. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er fare for kollision eller ej, skal du gå ud fra at faren for sammenstød er til stede, og tage vigereglerne i brug. Der er fare for sammenstød, når to skibe nærmer sig hinanden på skærende kurser, og når gentagne pejlinger skibene imellem ikke ændrer sig tydeligt. Man kan pejle hen over kompasset, eller med et pejleapparat, men i praksis er det nemmest at "sigte" på det andet fartøj, hen over et punkt på eget fartøj, f.eks. søgelænder, en klampe eller et klyds. Man kan også "sigte" hen over det andet fartøj, på et fast punkt i land, f.eks. en vindmølle. Hvis sigtet ikke holder "over et", ændrer pejlingen sig, og der er således ikke fare for sammenstød, med mindre man pejler et meget langt fartøj på kort afstand. Hvis der er fare for sammenstød mellem to maskindrevne skibe, skal man gå af vejen for trafik fra styrbord. Det fartøj, der har retten og pligten til at manøvrere, skal tydeligt og i god tid, ved sine manøvrer vise, hvilke ændringer i kurs eller fart, der foretages for at undgå kollision. Man skal passere i sikker fart og sikker afstand, og helst gå agten om det andet fartøj. Det fartøj, der har retten til vejen, har også pligt til at følge vejen, og må derfor ikke foretage pludselige manøvrer, men skal holde kurs og fart indtil der ikke længere er fare for sammenstød. Hvis speedbåden nærmer sig et andet motordrevet fartøj på modsat eller næsten modsat kurs, undgåes frontal kollision ved, at begge fartøjer drejer til styrbord. Hvis det andet fartøj ikke er maskindrevet (f.eks. en sejl- eller robåd), har motorbåden alene pligten til at vige til enten styrbord eller bagbord. Hvis speedbåden indhenter et andet fartøj og vil overhale, foregår overhalingen alene på den overhalendes ansvar, indtil passagen har fundet sted

5 Hvis du kommer i en situation, hvor et andet fartøj ikke ser ud til at ville gå af vejen efter vigereglerne, skal du afgive 5 korte med lys eller lydsignalapparat (jeg er i tvivl om Deres hensigter), og om nødvendigt gå af vejen selv, helst på en parallel kurs. Det er god skik, at fritidsbåde viser hensyn overfor erhvervstrafiken. Strengt taget, skal et stort tankskib iflg. søvejsreglerne gå af vejen for en speedbåd der nærmer sig fra styrbord, men det ville være himmelråbende tåbeligt af speedbådsføreren at holde på sin ret i denne situation, og prøve at tvinge tankskibet til at ændre kurs eller fart. I stedet viser speedbådsføreren sit dygtige sømandsskab ved tydeligt og i god tid at ændre kurs eller fart, således at tankskibets fører forstår, at faren for sammenstød ikke vil opstå. Med mindre lokale regler siger noget andet, skal skibe på vej ind i en dansk havn holde tilbage for et skib på vej ud, hvis begge ikke kan passere sikkert samtidigt. Man har lavet søvejsreglerne for at undgå at skibe støder sammen på havet. Skibe kommer alligevel i situationer, hvor det kan blive nødvendigt at handle på tværs af reglerne, for at undgå overhængende fare. Her gælder det om at bruge sin sunde fornuft, og sikre sig, at andre skibe forstår hvad man vil gøre. Du kan afgive lyd-, flag- og lyssignaler, for at fortælle andre fartøjer om dine hensigter, og så håbe at disse signaler observeres og forståes, men det vigtigste er, at du bruger dit fartøj som "retningsviser", så andre i god tid forstår hensigten med dine manøvrer

6 Lad os se på nogle eksempler: Du skal gå af vejen for al trafik fra styrbord, hvis der er fare for sammenstød. Gå helst agten om det andet fartøj, så der ikke opstår misforståelser. I dette tilfælde drejer du altså til styrbord. I dette tilfælde er det dig, som nærmer dig et andet maskindrevet fartøj fra styrbord. Hvis der er konstateret fare for sammenstød, skal du gå af vejen for alle andre fartøjer end maskindrevne skibe fra bagbord, og altså holde kurs og fart i dette eksempel

7 Hvis der er fare for sammenstød, skal du gå af vejen for fartøjer, der fremdrives af sejl, uanset fra hvilken side du nærmer dig. Dette gælder også møde med småjoller og windsurfere. Når du er på modsat kurs med et andet maskindrevet fartøj, skal begge fartøjer gå af vejen ved at dreje til styrbord. Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

8 Du sejler en hurtig speedbåd, og får øje på en langsom motorbåd, som nærmer sig på skærende kurser fra bagbord. Inden der opstår fare for sammenstød, kan du frit manøvrere dig uden om motorbåden, men i det øjeblik der er konstateret fare for sammenstød, altså når pejlingen til det andet skib ikke ændrer sig væsentligt, træder de internationale vigeregler i kraft. Det betyder i dette tilfælde, at du skal holde kurs og fart, mens motorbåden skal gå agten om din speedbåd. Dette fartøj fremdrives ved hjælp af maskine, og er således ikke et sejlskib i forbindelse med vigereglerne. Situationen er altså den samme som i eksemplet ovenfor - 8 -

9 1.5 Skibslys og dagsignaler Skibe skal føre navigationslys fra solnedgang til solopgang og i usigtbart vejr. Lanternerne skal være godkendte til formålet, og skal tjekkes inden afgang, selv før en dagsejlads, da man kan sejle ind i usigtbart vejr, eller uforvarent havne i mørke. Sidelys: Rød lanterne til bagbord - grøn lanterne til styrbord, begge med en lysbue på 112,5 grader fra ret forude. Find sidelysene i billedet. Agterlys: Hvidt lys agterud med en lysbue på 135 grader. Iflg. lovgivningen "overhaler" man et andet skib, når man nærmer sig skibet og kan se agterlyset. Find agterlysene i billedet.. Toplys: Hvidt lys højt anbragt, lyser forud med en lysbue på 225 grader, svarende til sidelysenes samlede lysbue. Dette lys kaldes også for motorlyset, da det viser at fartøjet fremdrives ved maskineri. Store skibe kan vise to toplys, det agterste er højere placeret end det forreste. Find toplysene i billedet. Da du som speedbådsfører går af vejen for alle andre fartøjer end maskindrevne fartøjer, der nærmer sig fra styrbord, er det ikke nødvendigt at du kan genkende alle de specielle skibstyper ud fra deres skibslys og dagsignaler, men der er et par stykker du skal huske, af hensyn til sikker passage. Det du skal holde øje med er, om skibe i usigtbart vejr viser røde eller grønne lys i riggen (ud over de almindelige sidelanterner), eller viser sorte signalfigurer om dagen (runde, diamantformede, cylinderformede eller trekantede i forskellige kombinationer). Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

10 Et maskindrevet skib nærmer sig din speedbåd fra styrbord på skærende kurser. Hvis der er fare for sammenstød, skal du gå af vejen, og hvis det er muligt undgå, at passere foran for det andet fartøj. Her nærmer et maskindrevet skib sig din speedbåd på skærende kurser fra bagbord. Du reagerer i følgende rækkefølge: 1) Manøvrerer tydeligt og i god tid for at undgå, at der opstår fare for kollision. 2) Hvis faren for sammenstød alligevel konstateres ved gentagne pejlinger, skal du holde kurs og fart, således at det andet fartøj kan manøvrere frit. 3) Hvis det viser sig, at han ikke kan overholde sin vigepligt, skal du undgå kollision ved at søge en parallel kurs, altså dreje til styrbord

11 Et større maskindrevet fartøj nærmer sig på skærende kurs fra styrbord. Du ser to toplys og bagbord sidelys. Du går af vejen og undgår, hvis det er muligt, at passere foran for skibet. Her nærmer et maskindrevet skib sig på skærende kurser fra bagbord. Det er et stort skib, der har vanskeligere ved at manøvrere end speedbåden, så du reagerer i følgende rækkefølge 4) Manøvrerer tydeligt og i god tid for at undgå, at der opstår fare for kollision. 5) Hvis faren for sammenstød alligevel konstateres ved gentagne pejlinger, skal du holde kurs og fart, således at det andet fartøj kan manøvrere frit. 6) Hvis det viser sig, at han ikke kan overholde sin vigepligt, skal du undgå kollision ved at søge en parallel kurs, altså dreje til styrbord

12 Her ses et større maskindrevet fartøj. Du ser to toplys og begge sidelys. I styrer direkte imod hinanden, og skal begge gå af vejen ved at dreje til styrbord. Du nærmer dig agterlyset fra et fartøj, og er på vej til at overhale. Som den overhalende, har du det fulde ansvar for, at manøvrere således, at passagen kan foregå uden risiko for kollision

13 Her ses motorlys og en sammensat lanterne med sidelys. I sejler lige imod hinanden, og skal begge to dreje til styrbord. Her ses styrbord sidelys, men ikke motorlys, så det er antageligt et sejlskib, som du skal gå af vejen for

14 Dette sejlskib viser sine sidelys i en sammensat lanterne. I sejler altså lige imod hinanden, og du skal gå af vejen til en af siderne. Det sikreste er at gå til styrbord. Et sejlskib nærmer sig på skærende kurs fra styrbord. Du ser intet toplys, men bagbord sidelanterne. Du går altid af vejen for sejlskibe

15 Når et sejlførende fartøj tillige fremdrives for maskine, skal det vise en sort trekant med spidsen nedad. Vi kalder den for motortrekanten. I forbindelse med vigereglerne er dette fartøj et maskindrevet skib, der nærmer sig på skærende kurs fra bagbord. Du skal forholde dig således: 1) Manøvrerer tydeligt og i god tid for at undgå, at der opstår fare for kollision. 2) Hvis faren for sammenstød alligevel konstateres ved gentagne pejlinger, skal du holde kurs og fart, således at det andet fartøj kan manøvrere frit. 3) Hvis det viser sig, at han ikke kan overholde sin vigepligt, skal du undgå kollision ved at søge en parallel kurs, altså dreje til styrbord. Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

16 Dette fartøj viser timeglasset, hvilket betyder at han har fiskeredskaber ude, som gør det vanskeligt for ham at manøvrere efter vigereglerne. Ham går du af vejen for under alle forhold, også når han nærmer sig fra bagbord. Fiskefartøjer, der har redskaber ude, som vanskliggør manøvrering, viser sidelys og rød over hvid. Hold dig godt klar af ham

17 Et fartøj som har trawl ude, og derfor har vanskeligt ved at manøvrere, viser grønt lys over hvidt lys i riggen. Hold dig godt klar af ham. Tre kugler i riggen, den ene i mastetoppen og to for enden af råen signalerer, at dette skib er beskæftiget med at rydde miner. Ham skal du holde en afstand til på mindst meter

18 Signalet i masten (kugle diamant kugle) betyder, at fartøjet har begrænset manøvreevne. Du må ikke passere i den side, hvor der vises to kugler, men skal passere i den side, hvor der vises to diamanter. Situationen er den samme som ovenfor. Signalet i masten (rød hvid rød) betyder, at fartøjet har begrænset manøvreevne. Du må ikke passere i den side, hvor der vises to røde lys, men skal passere i den side, hvor der vises to grønne lys

19 En sort cylinder viser dig, at dette skib er begrænset i at manøvrere på grund af sin dybgang. Vis hensyn og hold dig klar af ham, så han ikke tvinges til at manøvrere, og derved sejler på grund. Der er en dykker i vandet. Når du støder på et fartøj som viser dykkerflaget, d.v.s. et blå/hvidt splitflag, skal du passere i sikker afstand og langsom fart, evt. slå skruen fra

20 Dette hangarskib signalerer, at han begrænset manøvreevne (kugle diamant kugle). Du skal gå af vejen i god tid og ved tydelige manøvrer. Dette fartøj viser ankerkugle. Du kan passere til begge sider, men pas på ikke at få ankergrejet i skruen

21 Om natten viser ankerliggere et eller to hvide ankerlys. Hvis der vises to ankerlys, er det forreste højere end det agterste (altså modsat af toplys). Ankerkæden er som regel lagt ud fra forskibet. Et grundstødt skib viser to røde lys og ankerlys. Hold godt klar af ham

22 Om dagen viser et grundstødt skib 3 sorte kugler over hinanden. Hold godt klar af ham. Her er et skib med slæb. De grønne lys er sidelys fra slæberen og 2 slæbte fartøjer. De 3 hvide toplys over hinanden viser at skibet slæber. Rød hvid rød betyder at han har vanskeligt ved at manøvrere. Hold godt klar af ham. Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

23 Hold dig godt klar af skibe der slæber. De har meget vanskeligt ved at manøvrere i henhold til vigereglerne. Her ser vi styrbord sidelys og to røde lys over hinanden. De to røde lys kender vi fra grundstøderen, og de betyder, at skibet ikke er under kommando, d.v.s. ikke kan styres eller stoppes. Hold dig godt klar af ham

24 De to sorte kugler signalerer, som de to røde lys ovenfor, at skibet ikke er under kommando. Hold godt klar af ham, der kan forekomme uforudsigelige manøvrer. Her ser vi en slæber med slæb, som vi nærmer os bagfra. Vi ser et gult lys (slæbelys) over slæberens agterlys samt agterlyset fra to skibe som slæbes. Speedbåde holder sig godt klar af slæbere, og da du samtidig er overhalende/indhentende, har du det fulde ansvar for sikker pasage

25 Når du møder offshoreinstallationer af en eller anden art, skal du holde en sikkerhedsafstand på mindst 500 meter Lyd- og lyssignaler En kort tone ( ) varer ca. 1 sekund, en lang tone ( ) varer ca. 4 sekunder Tågesignaler Her kommer jeg (er der nogen?). Jeg behøver hjælp. SOS (Nødsignal). Jeg forstår ikke hensigten med Deres manøvrer? Jeg drejer til styrbord. Jeg drejer til bagbord. Min maskine går bak. Sigtbarheden kan hurtigt blive dårlig. Tåge opstår ofte i nat- og morgentimerne og da bør du undgå at sejle, før tågen er lettet. Nedsat sigtbarhed kan også skyldes kraftige regnbyger og tæt vedvarende regn. Hvis du løber ind i usigtbart vejr, skal du tænde navigationslyset, gå i sikker fart, skærpe udkiggen, afgive tågesignaler mindst hvert andet minut, og søge væk fra trafikerede områder evt. ind under land. Hører du tågesignalet fra et andet fartøj forude, går du til laveste styrefart, indtil tågesignalet forsvinder eller du får det andet fartøj i sigte. Først når det andet fartøj er visuelt i sigte, og der er konstateret fare for sammenstød, træder vigereglerne i kraft. Her er de mest almindelige tågesignaler: maskindrevne skibe der gør fart gennem vandet. maskindrevne skibe der ligger stille. næsten alle andre skibe. Husk, at hvis du ligger for anker i usigtbart vejr, kan du ikke flytte dig i en fart. Bliver det alligevel aktuelt at "kaste krogen", skal du prøve at finde en plads hvor der ikke er gennemsejlende trafik, og

26 afgive lydsignal ved at ringe med skibsklokken eller slå hurtigt på en gryde i ca. 5 sekunder 1 gang i minuttet Fartbegrænsninger Fartbegrænsninger i et farvand fremgår af de lokale vedtægter. Du har pligt til at rekvirere disse bestemmelser fra politi- eller havnemyndigheder, og sætte dig ind i lokale regler inden du sejler ud. 1.9 Trafikseparering og sejlrender Trafiksepareringssystemerne er havets motorveje, som adskiller trafiken fra begge retninger med en "midterrabat" af sømærker. Disse "motorveje" fremgår af søkortene, og er forbeholdt kommerciel gennemgående trafik. Småbåde skal holde sig væk fra trafiksepareringssystemerne. Hvis du ikke kan undgå at krydse en trafikseparering, skal det ske med stor agtpågivenhed, vinkelret på sejlretningen i trafiksepareringen, og ikke nær ved enderne af trafiksepareringen. Hvis du sejler i et snævert løb, skal du holde så langt til styrbord, som det er sikkert og muligt. Småbåde må ikke gå i vejen for fartøjer, som sejler i en sejlrende Alkohol og medicin Her gælder samme regler for speedbåde som for biler på landevejene. Man må ikke være påvirket af stoffer eller alkohol i en sådan grad, at sejladssikkerheden forringes. Promillegrænsen for alkohol er 0, Sømærker Sømærker kan til en vis grad sammenlignes med vejskilte i trafikken, men der er den væsentlige forskel at sømærker i de fleste tilfælde kun er vejledende og deres relevans må vurderes på det

27 enkelte fartøj. F.eks. kan en markering af et grundt område have stor betydning for et fragtskib, mens det kan være uden betydning for en speedbåd. En sådan vurdering kan kun foretages ved at studere søkort over farvandet. Sømærker forekommer både som flydende mærker (tønder), og som bundfaste mærker (stager). Nogle sømærker viser lys om natten, hvilket også vil fremgå af søkortet. For at afgøre, om røde og grønne sømærker (sideafmærkninger) skal passeres om styrbord eller bagbord, skal bådføreren til enhver tid vide, om speedbåden sejler indgående (sejler i pilenes retning) eller udgående (sejler imod pilenes retning). Forestil dig, at du sejler ind i Limfjorden fra Kattegat. Indtil Aalborg sejler du indgående, og holder de grønne sideafmærkninger om styrbord. Ved Aalborg skifter sejlretningen til udgående, og nu skal du have de grønne sideafmærkninger om bagbord. Prøv at finde de 5 steder i kortet herover, hvor retningen skifter fra indgående til udgående

28 Lad os se på de mest almindelige sømærker: Grønne og røde sømærker kaldes for sideafmærkninger, og benyttes som regel til at afmærke sejlruter og -render. Læg mærke til, at toppen af det grønne sømærke er en trekant med spidsen opad, ligesom et grønt juletræ.om natten blinker det grønne sømærke evt. med grønt lys. Grønne sømærker skal holdes om styrbord når du er indgående. Prøv at finde nogle grønne sømærker i dit søkort: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

29 I dette eksempel sejler du for udgående, og skal holde den røde sideafmærkning om styrbord. Toppen af det røde sømærke er cylinderformet, og om natten blinker røde sideafmærkninger evt. med rødt lys. Prøv at finde nogle røde sideafmærkninger i dit søkort:

30 Denne rød og hvidstribede slikkepind er en midfarvandsafmærkning, som du finder 3 forskellige steder. 1) Skillelinien i et trafiksepareringssystem (Skibene i trafiksepareringssystemet skal holde sømærket om bagbord) 2) Midtlinjen i en anbefalet sejlrute (Skibene i sejlruten bør holde sømærket om bagbord) 3) Midtfarvandsafmærkningen kaldes også for en anduvningsbøje, når den markerer starten på en fjord, løb eller havnerende. Anduvningsbøjer kan passeres til den side du har lyst til, men det er ikke alle sejlere der ved dette, hvorfor det sikreste er at holde anduvningsbøjen om bagbord. Læg mærke til, at midfarvandsafmærkninger har en rød kugle i toppen, og blinker med hvidt lys om natten. Prøv at finde nogle midfarvandsafmærkninger i dit søkort: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

31 Dette røde og sorte sømærke er en isoleret fareafmærkning, der anvendes til afmærkning af en hindring, der kan passeres på alle sider. Der kan ligge en stor sten eller et skibsvrag under sømærket, så hold en sikker aftand når du passerer. Sømærket har to sorte kugler på toppen, og blinker evt. med hvidt lys om natten. Prøv at finde en isoleret fareafmærkning i dit søkort:

32 Gule / sorte sømærker kaldes for kompasafmærkninger, fordi de bruges til at afmærke en sejladshinding i forholdet til nord, syd, øst eller vest. Når du møder et af disse sømærker, er det meget vigtigt at du kender din kurs, og ved om du nærmer dig sømærket fra N, S, Ø eller V. Om natten blinker disse sømærker med hvidt lys. Sømærket herover har to trekanter med spidsen opad på toppen (huskeregel: peger mod nord ). Dette kaldes et Nordmærke, og er placeret nord for en sejladshindring, f.eks. en stengrund. Du skal passere nord om et Nordmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til styrbord, hvis du sejler en vestlig kurs efter kompasset. Prøv at finde et Nordmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

33 Sømærket herover har to trekanter med spidsen hver sin vej på toppen (huskeregel: trekanterne former et Ø, som i øst ). Dette kaldes et Østmærke, og er placeret øst for en sejladshindring, f.eks. et dambrug. Du skal passere øst om et Østmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til styrbord, hvis du sejler en nordlig kurs efter kompasset. Prøv at finde et Østmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er:

34 Sømærket herover har to trekanter med spidsen nedad på toppen (huskeregel: trekanterne peger mod syd ). Dette kaldes et Sydmærke, og er placeret syd for en sejladshindring, f.eks. et lavvandet område. Du skal passere syd om et Sydmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til bagbord, hvis du sejler imod solnedgangen (vestlig kurs efter kompasset).. Prøv at finde et Sydmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er: Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs om medlemsskab her:

35 Sømærket herover har to trekanter med spidsen imod hinanden på toppen (huskeregel: den øverste trekant former et V som i vest ). Dette kaldes et Vestmærke, og er placeret vest for en sejladshindring, f.eks. et skibsvrag. Du skal passere vest om et Vestmærke. I dette eksempel skal du altså dreje til bagbord, hvis du sejler en nordlig kurs efter kompasset. Prøv at finde et Vestmærke i dit søkort, og tænk over hvorfor det er placeret som det er: Når du har læst grundigt på lektien, kan du teste dine færdigheder ved at klikke på linket Speedbåd-teori på Dueligedsklubbens hjemmeside:

36 De gule specialafmærkning benyttes ved trafikskillezoner, forbudsområder, skydeområder, fredningsområder, lossepladser, kapsejladsbaner (gult flag), kabler, rørledninger, havbrug og måleinstrumenter m.m. Disse mærker må du ikke passere, hvis du ikke er helt sikker på, at det er tilladt. Afmærkningens betydning vil fremgå af søkort og/eller Efterretninger for Søfarende og eventuelt Søkortrettelser. Om natten blinker specialafmærkninger evt. med gult lys. Prøv at finde en specialafærkning i dit søkort, og tænk over hvorfor den er placeret netop der. Båker er en afmærkning, som består af en forbåke og en bagbåke placeret på land eller på en grund og indbyrdes forskudt således at de markerer en kurslinje. Båker kan markere sejlrender (sejladsbåker), kabler og rør (kabel- og rørledningsbåker) eller afgrænsninger af specielle områder som skydeområder eller naturreservater (tjek i søkortet)

37 Fyr kan være placeret på land eller i søen og er et ofte kraftigt lys, som lyser med en bestemt fyrkarakteristik, hvilket vil sige at det blinker efter et særligt mønster som er angivet i søkortene. Når man har et fyr i sigte kan man sammenholde den observerede fyrkarakteristik med den i søkortet angivne fyrkarakteristik og dermed afgøre hvilket fyr der er tale om og bruge det til den videre navigation. Fyr kan være opført som vinkelfyr, der lyser med forskellige farver i forskellige retninger (sektorer) Opmærksomhedssignaler Vinker med en tovende = jeg ønsker bugsering Svinger med en reservedunk = jeg mangler brændstof Hvide og grønne raketter = jeg ønsker at komme i kontakt med Dem 1.13 Nødsignaler Når et skib er i nød og behøver hjælp, skal det bruge eller vise de i søvejsreglerne beskrevne signaler. Den person som holder udkig ombord, skal kende disse signaler. Hvis du observerer et nødsignal, skal du hjælpe hvis du kan - evt. tilkalde mere hjælp Misbrug af nødsignaler er strafbart, og kan udløse store erstatningskrav fra redningstjenesten. 1) Kanonskud eller andet knaldsignal affyret med mellemrum af ca. 1 minut; 2) Uafbrudt brug af et tågesignalapparat; 3) Raketter eller bomber, der udkaster røde stjerner, og som affyres en ad gangen med korte mellemrum; 4) Orange røg; 5) Et signal, der afgives ved hjælp af en hvilken som helst signaleringsmetode, bestående af gruppen (SOS) efter morsesystemet; 6) Et signal, der udsendes radiotelefonisk, f.eks. VHF på kanal 16, bestående af det talte ord»mayday«; 7) Nødsignalet NC efter den internationale signalbog; 8) Et signal bestående af et firkantet flag med en kugle eller noget, der ligner en kugle, over eller under flaget; 9) Flammer om bord i skibet (såsom fra en brændende tjæretønde, olietønde el. lign.); 10) Et raketfaldskærmsblus eller et håndblus, som viser et rødt lys; 11) Et røgsignal, der afgiver orangefarvet røg; 13) Langsom og gentagen hævning og sænkning af armene udstrakt til hver side; 14) En nødalarm foretaget ved hjælp af DSC (Digital Selective Calling) 15) En skib-til-land nødalarm transmitteret via en landstation for skibets anerkendte mobile satellitudbyder; 16) Signaler udsendt af nødradiopejlsender;

38 Godkendte nødraketter og håndblus har påtrykt en udløbsdato. Gamle raketter og håndblus må ikke bruges som fyrværkeri, da krudtet kan være stampet, så de eksploderer i hånden på dig. Misbrug kan også udløse en unødvendig redningsaktion. Datoudløbet pyroteknik skal afleveres til Politiet Fartøjskendskab Speedbådens konstruktion De fleste speedbåde er konstrueret med en V-formet bund for, og en mere flad bund agter. Ved bådens længde forstås den største skroglængde minus evt. fenderliste 2.2 De mest almindelige knob og stik Knuder svækker styrken på et tovværk, så hvor det er muligt er det klogt at anvende splejsninger. Nogle knuder (knob) bliver strammere når man trækker i tovværket, andre knuder (stik) er ikke selvstrammende, og derfor nemmere at løsne igen. Hold altid øje med om der er skader eller slitage på det tovværk du anvender, som kan svække brudstyrken. Hvis et tovværk bliver "låddent", fordi de små tråde i tovværket stritter ud, er der tale om alvorlig slitage. Du skal som minimum kunne binde disse 4 knob, selv i mørke: Pælestikket er god til fortøjninger. Danner en løkke der ikke trækker sig sammen, hvorfor du nemt kan løsne stikket igen

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg

Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Velkommen som Liaison Officer (LO) under Tall Ship Race 2015 i Aalborg Vi ønsker på Skibsgruppens vegne at byde alle LO er (Forbindelses officerer) velkommen og ser frem til at løse den meget vigtige opgave

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte

KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte KLAR TIL KNALLERT Elevhæfte A B C D E F Risiko og konsekvens Side 4 Knallertens udstyr Side 12 Køreteknik Side 15 Placering, orientering og tegngivning Side 18 Kryds og rundkørsler Side 21 Andre trafikanter

Læs mere

YNGLING Tovværk & Sømandskab

YNGLING Tovværk & Sømandskab YNGLING Tovværk & Sømandskab Udgave Oktober 2004 Side Indhold 2 Knob og stik 7 Taklinger 9 Splejsninger 14 Navnestof 21 Sejludtryk 25 Manøvre 29 Sikkerhed 30 Vigeregler 33 Yachtflaget - Opgaver Udarbejdet

Læs mere

Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland

Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland Håndbog om sikkerhed ved feltarbejde i Grønland Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Juni 2011 0 Indledning... 3 1 Generelle regler... 3 1.1 Generelt for feltarbejde... 3 1.2 Underretning ved

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Fiskeri med Snurrevod

Fiskeri med Snurrevod Kapitel 4 side 64 Fiskeri med Snurrevod Snurrevodsfiskeri har været meget udbredt i Danmark, men er nu tildels på retur. Det er i et vist omfang blevet afløst af en anden form for snurrevodsfiskeri»flyshooting«-

Læs mere

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om rednings- og svømmeveste PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCURE ER SPONSERET AF BALTIC LIFEJACKETS Brochurens formål Formålet med denne pjece er at give fritidssejlere

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 3. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE

WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE WORLD SAILING KAPSEJLADSREGLERNE 2013-2016 UDSÆTTELSESSIGNALER KAPSEJLADSSIGNALER Betydningen af visuelle signaler og lydsignaler er beskrevet nedenfor. En pil, der peger opad eller nedad (á â), betyder,

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

TEMA: Lodsvæsen. Søfartens Ledere. truer miljøet. under forandring. DIS og sømandsskattefradrag

TEMA: Lodsvæsen. Søfartens Ledere. truer miljøet. under forandring. DIS og sømandsskattefradrag DIS og sømandsskattefradrag Kan du få begge dele? Søfartens Ledere nr. 1 2014 OLIEKATASTROFE Den 29. marts 2001 gik det for alvor galt syd for Møn TEMA: Lodsvæsen under forandring truer miljøet En foreslået

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7

Indholdsfortegnelse. Hvorfor og hvordan? side 5. Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6. Reglerne - overordnet side 7 3 Indholdsfortegnelse Hvorfor og hvordan? side 5 Hvad betyder træthed for skib og sikkerhed? side 6 Reglerne - overordnet side 7 Hvad betyder træthed for helbred og arbejdsindsats? side 12 Vagtsystemer

Læs mere

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg LS søret til H.A. Rasmussen, er født i Marstal 1920 i en slægt af søfarende. I sin fritid er han lystsejler, og gennem mange år har han undervist i navigation. Herved

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere