FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012"

Transkript

1 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts Husk standerhejsningen den 5. maj

2 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund Næstformand Peter Wismer Kasserer Jens Jørgen Andersen Øvrige medlemmer: Finn Eland Christian Sparre Hangel Kurt Hansen Esben Bue Christiansen Claus Boye Clausen (suppleant) Gunnar Kloster (suppleant) Udvalg mv. Kabysudvalget Finn Eland Jørgen Munch-Nielsen Herdis Scheelke og Peter Thøger Lis og Finn Eland Bitten og Henning Eriksen Lonny og Kurt Hansen Lene og Ebbe Andersen Juniorafdelingen Christian Sparre Hangel Jollepladsen Peter Wismer Kapsejlads Klavs Lund, Torben Gravenhorst, FD-NYT Redaktør Kjeld Moselund Klubhusudlejning Ebbe Andersen Kontingenter i 2012: Aktiv (afd. 1) 750 kr. Aktiv ægtefælle (afd.1) 500 kr. Pensionist o 65 år (afd.1) 500 kr. Passiv (afd. 2) 500 kr. Junior u 25 år (afd. 3) 500 kr. Familierabat 1600 kr. opnås ved mere end 3 betalende medlemmer. En skal være medlem af afdeling 1. Frederikssund Lystbådehavn Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund Formand Erling Thomasen Havnefoged Per Berg Hansen Mobil: Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund Forside: Bådene venter kun på forår Foto: Kjeld Moselund Bagside: Slæbestedet ligger klar Foto: Kjeld Moselund Rettelser til ovenstående bedes mailet til : 2

3 Formanden har ordet: Det blæser meget i disse dage, men det er lune vinde, der rusker på fjordens vand. Det har været en forholdsvis lun vinter, og det var heldigt for klubben, da vi primo marts fik udskiftet oliefyret til et gasfyr. Den indkøbte olie er solgt godt, tanken er tom - det luner alt sammen i klubbens kasse. Frederikssund Sejlklub har fået nye medlemmer i bestyrelsen. Velkommen til Jens Jørgen Andersen der er kasserer, Esben Bue Christiansen fra Juniorsejlcentret og Gunnar Kloster. Jeg føler, at vi er godt rustede til at tage fat på Frederikssund Sejlklubs opgaver. Jeg ved, vi har været sent på den med opkrævningen på dette års kontingent, som er vedlagt dette FD-Nyt. Til gengæld håber jeg, at alle får betalt tilsvarende hurtigt, meget gerne via netbank. Det i efteråret startede C-hold har virkelig vist hvad det kunne. Det er et flot stykke arbejde, der er gjort i forbindelse med installationen det nye gasfyr. Ned med radiatorerne, af med vægbeklædning under vinduerne, øv der var lidt råd, reparation, dampspærre, nye plader, der blev arbejdet på mange fronter. Husets nordvæg blev skåret op, så det gamle fyr kunne hejses ud, væggen retableret, det kan næsten ikke ses. Klublokalet og gangen er blevet malet, alt er ikke færdigt, der er stadig opgaver, heldigvis. Skulle der være nogen der får lyst, så er alle velkomne torsdag i de lige uger kl. 10. En kop kaffe er der altid. Som det kan ses af forsiden har vi givet plads til kajakker, flere og flere bl.a. ældre sejlere nyder at padle i vores fjord. Derfor dette nye tiltag, og der er stadig plads til flere. Jeg håber kajakkerne kan finde sammen og måske lave ture m.v. Vi hører gerne om dette i FD-Nyt. Billedet viser også de to Mini 12M, vores både til sejlads for alle. Frederikssund Sejlklub er nemlig meget glade for nu også at kunne være med til at fremme denne side af sejlerlivet. Men dette kræver nogle specielle faciliteter, og Handicapsejlerne har søgt Frederikssund kommune og fået bevilget penge til en flydebro med tilhørende ramper samt en lille kran, således at alle kan få mulighed for at prøve at sejle. Vi arbejder nu på at få tilladelser og faciliteter bragt på plads i løbet af foråret. Ud over faciliteter kræver det nogle hjælpere, så har du lyst til at være hjælper eller kender du en der kunne tænke sig at være behjælpelig ved opstart og afslutning på sejlture for de handicappede så kontakt en fra bestyrelsen. Måske kender du også selv en handicappet, der kunne have glæde af at prøve og evt. lære at sejle, så kontakt os også endeligt. Jeg håber at se mange medlemmer til standerhejsning lørdag den 5. maj. Lotte Moselund 3

4 Referat af ordinær generalforsamling i Frederikssund Sejlklub torsdag den 23. februar 2012 kl. 19:30 i klubhuset Deltagelse: Den samlede bestyrelse deltog i generalforsamlingen. Der var i alt fremmødt 31 medlemmer til generalforsamlingen. Dagsorden: Valg af dirigent. Som dirigent valgtes enstemmigt Carsten Madsen. Peter Wismer blev valgt som referent. Dirigenten takkede for valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Bestyrelsens beretning, herunder udvalgsberetninger Formandens beretning v/ Lotte Moselund (Gengivet i fuld længde): Vel mødt og velkommen til dette års generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Medlemstallet er i 2010/2011 faldet med 12 til 344. Disse er fordelt med 147 aktive medlemmer, 100 aktive pensionister (stigning på 4), 29 passive medlemmer, 39 juniorer, 25 aktive ægtefæller og 4 familie kontingenter. Derudover har vi 2 æresmedlemmer. Bestyrelsen har udsendt forslag til at kontingent for passive det stiger fra 300 til 500 kr. Formålet er på sigt at lade det at være passiv, udgå, således at det kun er muligt at være aktiv, aktiv ægtefælle, pensionist, juniorsejler eller have et familiemedlemskab. Vi har igen i år sammenlignet vores kontingent med de andre klubber i Isefjorden og Roskilde Fjord og vi ligger i midten. Den højeste på 1100 kr. Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder, hvor der løbende bliver debatteret klubbens status, formål og diverse aktiviteter. Disse er uddelegeret til de enkelte udvalg, der senere vil redegøre for deres aktiviteter. Der er i år oprettet et C-hold. Ideen kom fra Kalundborg Sejlklub, vi blev inviteret efter et indlæg i FD-Nyt og besøgte den. Vi blev meget positiv overraskede over hvor godt det fungerede, bortset fra en enkelt detalje der var adgang forbudt for kvinder, den går altså ikke her i Frederikssund Sejlklub her er der ligeberettigelse. Så ud fra et rent praktisk synes punkt oprettede vi C-holdet. I flere år har klubben haft store olieudgifter ca på årsbasis til opvarmning, olietanken skulle op senest år Derfor blev der nedsat et udvalg til indhentning af tilbud på opvarmning af klubben. Der har været overvejet flere muligheder, men det er besluttet at indføre gasfyr. Sejlklubben og Havnen inviterede den 11. maj nye andelshavere og medlemmer til informationsmøde. Det var en rigtig god ide som vil blive fulgt op måske kun hvert andet år. Sejlklubben skal dog pointere at det er havnens pligt, at oplyse nye andelshavere om, at det ifølge havnens vedtægter og ifølge havnens aftale med kommunen er lovpligtigt at være aktivt medlem af en sejlklub under DS. Vi har som tidligere nævnt 247 aktive medlemmer, af disse er der medtalt jollesejlere og kajakker og de er jo ikke andelshavere, der er 311 andelspladser! Der mangler nogle. Vi kan håbe at Havnen fremover vil håndhæve ikke at i sætte både i vandet der ikke er medlem af en sejlklub under DS. Regler/vedtægter er til for at blive fulgt. Det manglende antal medlemmer har jo en stor indflydelse på sejlklubbens økonomi og dermed 4

5 jeres kontingent. Frederikssund sejlklub har som formål er at fremme sejlsporten i Frederikssund kommune gerne i samspil med andre maritime aktiviteter. Vi har i sejlklubben diverse udvalg hvor medlemmerne gør en indsats. Der er plads til flere udvalg men det kræver aktive medlemmer. For at oprette et udvalg behøver man ikke en bestyrelsespost blot en interesse i at netop dette udvalg som har ens interesse fungerer og lever op til det formål hvormed det blev startet. Vi har fået flere kajakker de fylder jo ikke meget, men er med til at give alsidighed og liv i havnen. Det sidste tiltag er et handicap udvalg, vi havde to joller liggende som nogle handicappede spottede og fik gjort sejlklare med hjælp fra nogle juniorsejlere. Det at ville sejle om handicappet kræver noget andet grej ved ombordstigning m.v. kommunen har set positivt på dette tiltag og givet et tilskud til bl.a en løftekran og en lav bro og den kan vi alle have glæde af. Handicapudvalget søger p.t. om lån af en Olsen Twin båd således at den handicappede kan have en ekstra gast med som vejleder. Det er klubbens håb at nogle frivillige vil være behjæpelige med dette udvalg, der mangler lige nogle hænder med det praktiske omkring start og slut af en sejlads. Skulle du være interesseret så kontakt en fra bestyrelsen. Hvis der skal være kurser i livredning, foredrag om optimering af kapsejlads, søredning m.v. så må nogle flere komme på banen. Men vi har heldigvis altid fundet arbejdskraft til de praktiske opgaver. Vores 6 stk. DS-bøjer som mange sejlere sætter stor pris på skal op og ned hvert år og de skal vedligeholdes. Vi mente det i første omgang skulle være en delt aktivitet mellem Jægerspris, Marbæk og FD, men nu er det sådan at bøjerne ligger hos FD og det er os der har fået dem udleveret altså, tager vi ansvar for dem og fordeler udgifterne med de andre klubber fremover. Udvalget kan altid søge hjælp med mandskab/både m.v. ved ovennævnte aktiviteter. Frederikssund Sejlklub er en sejlklub og der en del medlemmer der sammen med sejlere fra Marbæk dyrker kapsejlads hver tirsdag. Folkene i kabyssen yder hele året en flot indsats, som bl.a. kommer de sultne kapsejlere til gode efter kapsejladsen om tirsdagen. Kabyssens folk er der altid ved vores arrangementer og byder på lidt tørt og vådt. Vores klubhus skal bruges primært til sejlerrelaterede aktiviteter for klubbens medlemmer og det bliver det. Mandag og søndag er det juniorsejlerne der bruger klubben, til undervisning om vinteren og til de mange meget forskellige arrangementer. De unge er aktive og fylder meget - men mange tak det, for uden dem var der ingen fremtid for sejlklubben. 5 (Fortsættes side 6)

6 Mandag om sommeren mødes pigesejlerne til aftensejlads, og om vinteren bruger de huset til planlægningsmøder. Pigesejlerne står også for Skt. Hans arrangementet, der er en god succesfuld tradition hvis altså vejret er med. Tirsdag og torsdag er der liv i Juniorsejlcentret, der en inde i en meget gunstig periode der kommer flotte resultater og de er landskendte for nogle super sommer camps. Frederikssund For Fulde Sejl finder sted fredag den 17. og lørdag den 18. august. Det igen et tiltag hvor succesraten ikke alene beror på vejret men bestemt også af de mange hjælpere fra klubberne. I år håber vi på mindre vind og ingen regn samt et overskud der er til at få øje på. Onsdag aften i vinterhalvåret mødes nogle af de mere modne medlemmer og spiller Sejlerbridge, de slider ikke på klubhuset for de sidder helt stille og spiller. Vores klubhus bliver også brugt til undervisning, og det står åbent hele sommerperioden. Det er en tillidssag at et sådant klubhus står åbent, hidtil uden de store problemer. Udlejningen af klubhuset varetaget fremover af Ebbe Andersen, kendt ansigt fra kabyssen. Jeg skal ikke uddybe nærmere, hvad der ellers sket hen over året, da I alle modtager FD-Nyt, men jeg skal meget opfordre til, at der indsendes bidrag til bladet og samtidig fremme interessen for vores og havnens hjemmesider. Brug dem, kom med input så de bliver levende. Jeg skal lige gøre opmærksom på at der er standerhejsning 5. maj - det er altid den første lørdag i maj uanset hvad der står i FD-Nyt. Til slut skal der skal lyde en tak til hele bestyrelsen for deres støtte i mit arbejde som formand for klubben. Endvidere en stor tak til Jørgen Munch Nielsen der har været i bestyrelsen i en menneskealder. Vi siger dig og din viv mange tak for de mange sejl I har sat til i diverse udvalg for Frederikssund Sejlklub. Også vores afgående kasserer Jan Lau, skal have en stor tak, du har kastet fortøjningerne efter 8 år som trofast vogter af vores penge. Jeg vil til slut sige velkommen til de nye medlemmer med håb om nogle gode og lærerige udfordringer i klubben. Jollepladsen v/peter Wismer Vi har en stadig tilgang af nye voksne lejere med sejljoller bl.a. af typerne laser, europa og Hobie cat katamaraner. Vores tiltag med kajakopbevaring har også en tilgang, der nu er så stor, at vi planlægger at etablere endnu et stativ til denne aktivitet her i foråret. Vi har i forbindelse med junioraktiviteterne fået tilsagn om tilskud fra kommunen til at forbedre forholdene på jollepladsen. Der bliver derfor udført forbedringsarbejder, og set i det lys, bliver der brug for penge til at gøre faciliteterne bedre. Vi har derfor besluttet at lade priserne på Jollepladserne stige med kr. 200,- pr sommerplads til kr. 550,- for en plads på land og kr. 900,- for en plads i vandet. Kabyssen v/ Jørgen Munch-Nielsen Kabyssen: I 2011 var vi 6 par i kabyssen. Til Banko et i december 2010 var der kun mødt 35 deltagere, denne onsdag aften. Det er for lidt. De fleste havde noget med i begge hænder da de gik hjem. Nytårskuren er et populært, bring mad med arrangement. Jeg sætter meget pris på det arrangement. Til Standerhejsningen var der igen et frokost tilbud. Der var små 40 betalende deltagere. Kapsejladsafterne om tirsdagen har vi smurt 80 til 115 stykker mad, kabysmedlemmer på skift. Vi oplever stor tilfredshed fra kapsejlerne, der er glade for tilbudet om lidt mad og drikke efter en aften på vandet. Afslutningsaftenen serverede vi en varm ret til 55 kr. Standerbjergningen her i november, forløb igen fint med beskedne 35 til frokosten. Julebanko et, blev forsøgt flyttet til søndag. Det hjalp ikke, stadig kun 34 deltagere. Det syntes vi er for lidt., Vi vil overveje om vi helt skal droppe banko et, eller hvad vi så kan finde på. 6

7 Her skal lyde en stor tak til Ove fra butikken og Per, vores nye havnefoged, for de mange ting han havde fuldet til os hos Oriflame, Per s gamle arbejdsplads. Først i januar havde vi nytårskuren. Igen populært, med et overdådigt bord. Det kan anbefales at deltage. Arbejdslørdag, havde jeg også fornøjelsen af. Her i år fik vi ordnet i køkkenet, nogle stole, klippet nogle buske og kørt grene væk, renset omkring huset, med mere. Afsluttet med frokost til de deltagende. Pinseturen. Her havde jeg lavet en aftale med Nykøbing. Traditionen tro mødtes vi foran klubhuset kl. 16, rigtig flot pinsevejr, til en lille uformel sammenkomst. Der blev dækket bord indendørs. Grillerne var varme kl 19. Sommerens sejlerforventninger blev luftet. Vi havde selskab af Frederiksværk folkene. Til at arrangere blandt andet pinseturen, savnes en der kan tage over, jeg fortsætter ikke. FFFS. Det kan siges kort: Ustyrligt meget arbejde, Ustyrligt meget blæsende, Ustyrligt lidt overskud Det gør jeg ikke igen. Det rigtig positive er at sejlsporten er gjort mere synlig, det gælder MSM og FD, og ikke mindst juniorcentret har og får stor glæde af den synlighed som FFFS har affødt. Kapsejladsudvalget v/jørgen Munch-Nielsen Aftenkapsejladsen: Her har vi igen i år slået os sammen med Marbæk. I april havde vi lånt Valhal, hvor Høj Jensen Sail, fortalte om sejldug og trimning af riggen.for 4 gang i H-båd. Et halvt hundrede var mødt op for at lytte på. Claus var just blevet verdensmester. Så ud over at sy sejlene ved de også noget om praktisk brug. Kapsejladsudvalget består af : Klavs Lund, Torben Gravenhorst, Ulla Bjerring MSM, med dommerne: Allan Sørensen og Christian Møller. Dommerne savner et par til at dele opgaverne med, her har jeg også trukket mig. Vi havde på vandet hver tirsdag. Start med tune-up sejlads 3. maj. Afsluttende 20 september, hvor kabyssen serverede en varm ret efter 1 ½ time på vandet. 29. november blev der holdt et kapsejlads opfølgningsmøde, hvor forskellige ideer blev luftet. Bøjeudvalget v/keld Henriksen. I november hentede Jan, Torben, Keld og Henrik bøjerne ind. Det var en dejlig tur, der gav mange gode erfaringer. Det tog ca, 10 min. pr. bøje at gøre dem fri. Der var sidste år problemer med placering. Der er nu lagt små bøjer under overfladen, så isen ikke kan give så mange problemer som sidste år. DS vil gøre mere for tursejlere, og også for bøjerne. Der bliver afholdt møder rundt omkring i landet med erfaringsudveksling omkring aktiviterne med bøjerne. Keld Henriksen deltager bl.a. og der kommer referat fra møderne senere. Juniorsejlcentret v/ Christian Hangel Hjemmesiden er på vej til at blive mindre brugt, mens den daglige kommunikation sker på facebook. Hvor der er en livlig trafik. Vi er ca omkring 40 stabile medlemmer i juniorsejlcentret max 50 med frafald over sæsonen. De er fordelt på ca 20 begyndere - 10 ældre optimister en håndfuld ZOOM8 sejlere og et par europajollesejlere. Herudover er der en gruppe, der sejler i 606. Vi føler at vi har fået fat i en stabil gruppe ungdomssejlere og vi er nu blevet udpeget til 1 af 5 fyrtårns sejlklubber, hvor DS vil hjælpe os med at lave et godt miljø for 16-7 (Fortsættes side 10

8 Så er det igen tid til SRPI 2012, der sejles i weekenden juni Kap- og tursejladsen Sjælland Rundt På Indersiden (SRPI) er en af Danmarks sjoveste, mest fremgangsrige sejladser. Siden 1996 er sejladsen vokset fra seks deltagere til langt over hundrede både. Sejladsen er åben for alle - udenfjords deltagere er meget velkomne Start og mål tæt på din hjemhavn - vælg mellem ni steder langs banen Et par herlige dage for kapsejlere, tursejlere, motorbåde og sejlerskoler Kapsejlads for dem, der er bidt af konkurrencemomentet Tursejlads for sejlbåde, der mest er med for hyggens skyld Motorbådssejlads med opgaver, hygge og konkurrencer undervejs Kåring af årets sejlerskolebåd, og præmier/gaver til alle med indsendt logbog En afslappet atmosfære med tid til socialt samvær og overnatning i havn Flotte præmier til alle, der indsender logbogen også hvis du udgår undervejs Stor sejlerfest og præmieoverrækkelse sidste weekend i august Tilmelding senest 5. juni (Grundlovsdag) Online tilmelding via foretrækkes, men du kan også printe et tilmeldingsskema fra hjemmesiden. Startgebyret kr. 250,- kan overføres til regnr kontonr Ved online betaling 'identificeres' din betaling med bådens navn. Ved tidlig tilmelding og betaling deltager du i lodtrækning om en flot bogpræmie - jo før, des større er vinderchancen. Se mere på hjemmesiden, eller kontakt Flemming Krag Rasmussen, , plads

9 9

10 24 årige sejlere. Vi er i det arbejde blandt de store velfungerende ungdomsklubber i Danmark. Klubhuset bliver også brugt til ungdomsfester og andre aktiviteter. Der blev holdt sommerlejer for 5, år i træk med ca 52 deltagere. I år i uge 32. Det er noget der bliver lagt mærke til helt i Jylland. Vores sportslige resultater Lau blev europamester i europajoller og vi har en velfungerende ZOOM8 sejlere. Vi fik af kommunen til forbedring af slæbested og bolværk. Vi har nu fået til asfaltarbejde. Det er bl.a. sket i samarbejde med søspejderne. Udvidelsen af slæbestedet er med til at forbedre vores kapacitet, så vi kan afvikle større jollearrangementer. Vi har også fået penge til handikapsejlads, så der kommer støtte til handikapfaciliteter i forbindelse med jollepladsens slæbested og broer. Der kommer til den aktivitet. Christian har være involveret i DS strukturarbejde. Christian var formand for ungdomsudvalget og med til at lave DS strategi på dette område. Handikapsejlads v/ Esben Bue Christiansen Det starte med, at flere juniormedlemmer begyndte at se på de to mini 12.metre, som klubben har haft liggen inaktive i flere år. Sidste forår blev de begge gjort sejlklare. Vi havde to både og kun én rig. Esben fandt en rigning et sted i Næstved, så vi har to sejlklare og der er kommet en, som de handikappede har købt i Nivå. Disse 12-metre blev spottet af en lokal handikappet. Esben + ét medlem og nogle kommunalt betalte resourcer er involveret i arbejdet. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at engagere sig i handikaparbejdet. C-holdet v/kurt Hansen Kurt. Der er lakeret borde i dag. Der er blevet repareret stole, men de er ikke i en helt god forfatning. Der er blevet malet vægge, så indtil videre er der arbejde nok. Når det nye fyr kommer, afmonteres alle radiatorer pladerne udskiftes. I forbindelse med udskiftning af fyret skal en væg nedtages midlertidigt, så det gamle fyr m.v. kan komme ud. Hver anden torsdag kl 10. Der er plads til flere. Bemærkninger til Formandens og udvalgenes beretninger Formanden oplyste, at FFFS (Frederikssund og fulde sejl) i år afholdes august Der var flere, der gav udtryk for, at vi på trods af 2011 s pauvre økonomiske resultat af FFFS alligevel skal være tilfredse, da FFFS er etableret som en institusion i Frederikssund og har været med til at sætte sejlsport og ikke mindst ungdomsarbejdet på landkortet i området og ikke mindst hos Frederikssund Kommune. På et spørgsmål fra salen om alle både er kaskoforsikret, henviste formanden til, at der ikke er regler for kaskoforsikring, men der er regler for, at alle både skal være dækket af en ansvarsforsikring og at de enkelte andelshavere er medlem af en sejlklun under DS. Det er en regel i regi af Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. og gælder for andelshavere i havnen. Der var en udbredt mening i salen om, at kontrol af andelshaveres ansvarsforsikringsforhold og klubmedlemsskab ikke bliver udført, hvilket mange udtalte utilfredshed med. Frederikssund Lystbådehavns kasserer Steen Wæverstrøm, der var tilstede på generalforsamlingen opfordrede de tilstedeværende andelshavere om at stille et forslag på Frederikssund Lystbådehavn s næste generalforsamling, om at havnens bestyrelse skal sørge for, at deres egne vedtægter efterleves. For flere i salen lød det unaturligt at der skal stilles et forslag på generalforsamlingen, hvis en forenings bestyrelse ikke efterlever egne vedtægter. Formanden stoppede meningsvekslingen 10

11 med henvisning til, at sejlklubbens generalforsamling ikke er det rette forum, og henviste spørgeren at tage det op på den næste generalforsamling i Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.. Dirigenten opsummerede efter de fremkomne bemærkninger, at Formandens beretning og de aflagte udvalgsberetninger alle var godkendt af generalforsamlingen. Kassereren fremlægger regnskabet. v/ Jan Lau Jan Lau gennemgik årets regnskab. Det blev bemærket, at rengøringen er dyr, hvad bestyrelsen også erkender. Der er sat ind med tættere styring af antallet af udførte rengøringer for at minimere udgiften hertil. Regnskabet blev godkendt enstemmigt. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen: v/kjeld Moselund Forslag om finansiering af naturgasfyr via HNG(HMN). Vores olietank skal udskiftes senest næste år, og vi har haft stigende udgifter. Bestyrelsen har indhentet tilbud på forskellige opvarmningsformer, bl.a. varmepumper, som kostede mange penge. Vi fandt ud af, at der er en gasledning mellem hallen og Marbæk havn, og efter en undersøgelse af de tekniske og økonomiske konsekvenser af at overgå til gasfyring, fandt bestyrelsen, at det er den bedste løsning for klubbens fremtidige opvarmning af klubhuset. Grunden til at den tages op på generalforsamlingen er investeringens størrelse, og at vi lægger op til en finansiering hos HMN Naturgas I/S, som kræver at der skal foreligge en generalforsamlingsbeslutning, der godkender låntagningen. Lånet bliver på ca over 10 år, med en årlig ydelse på kr Da der regnes med årlige besparelser på mindst , så får vi netto en besparelse set i forhold til de nuværende varmeudgifter, uden at det belaster klubbens likviditet. Vi har fået 3 tilbud på fyr. Vores opvarmningsbehov er atypisk, da havnekontoret har sit behov og resten af huset et andet. Der bliver i forbindelse med installation af gasfyret etableret to varmekredse, så de kan styres separat. Bestyrelsen vurderer at vi har fundet den efter forholdene bedste økonomiske løsning i de kommende år. Forslaget er at bestyrelsen bemyndiges til at købe fyret til ca ,- bestyrelsen bemyndiges til at etablere finansiering gennem HMN Naturgas. Der blev fra salen bemærket, at man havde ønsket, at forslaget i indkaldelsen havde været bilagt yderligere oplysninger om forslaget. Det blev oplyst, at der i det FD-nyt, der indeholdt indkaldelsen til generalforsamlingen, var en artikel med en beskrivelse af projektet og de økonomisk/tekniske overvejelser, som har indgået i bestyrelsens arbejde. Artiklen indeholdt også de økonomiske konsekvenser de stillede forslag vil have. Forslagets to dele blev optaget til afstemning, og stemmer for begge var 29 stemmer for og 2 blanke stemmer. Både forslag om køb af gasfyr og etablering af finansiering hos HMN Naturgas blev vedtaget. 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår en enkelt stigning for passive medlemmer: 11 (Fortsættes side 14

12 I 2012 afholdes International Friendship Regatta (IRF) i Hundested i perioden torsdag den 19. juli til og med tirsdag, den 24 juli. Arrangementet byder på socialt samvær, lokale udflugter, kapsejlads og afsluttes med Regatta middag med præmieuddeling. International Friendship Regatta (IRF) afholdes på skift hvert andet år i lande som er med i Vega One Design Association (VODA) dvs. landene Tyskland, Sverige, England, Holland og Danmark. Det forventes at ca. 40 AlbinVega'er fra 5 lande deltager i arrangementet - det er ikke er krav at være medlem af Dansk Vega Klub for at deltage i IFR. Hører du til en af dem som også har haft et Vega ror i hænderne, så kom forbi og se nogle disse op til 45 år gamle glasfiberbåde som kan endnu. Programmet kan se på internettet her: Dansk Vega Klubs hjemmeside: IFR's hjemmeside: Albin Vega er den første masseproducerede glasfiberbåd. I perioden fra 1966 til 1980 byggedes næsten 3400 Vegaer, hvor langt de fleste stadig sejler i hele verden. Albin Vega er også kendt for at være den båd som de gale nordmænd sejlede til Antarktis i tvudsendelsen omkring Berserk. Dansk Vega Klubs formål er at varetage og styrke interessen for bådtypen Albin Vega gennem forskellige arrangementer, nationalt og internationalt og klubben har 170 medlemmer i Danmark. 12

13 13

14 Beskrivelse Nuværende Foreslået kontingent nyt kontingent Aktiv 750,00 750,00 Aktiv ægtefælle 375,00 375,00 Pensionist (over 65 år) 375,00 375,00 Passiv 300,00 500,00 Junior (under 25 år) 500,00 500,00 Familiekontingent kr (1 aktiv + ægtefælle + 1 junior, efterfølgende børn gratis) Bemærkninger til kontingentfastsættelsen: Der var en bemærkning om, at man måske melder sig ud som passiv. Også bemærkning om, at passive blot melder sig ind for at leje lokalet. Pensionist burde også stige til 500,-. Formanden oplyste, at den beskrivelse af bestyrelsens forslag til nye kontingenter for 2012, der blev udsendt med indkaldelsen, ved en fejl var angivet, at det hidtidige kontingent for aktive har været kr. 700,-. Det har været kr. 750,- og foreslås fortsat uændret. Der blev i forbindelse med behandling af punkt 6 fremsat to ændringsforslag fra salen. Dirigenten tillod fremsættelse af ændringsforslag med henvisning til gældende FD vedtægter 13 hvoraf det fremgår, at forslag, der optages på dagsordenen, samt ændringsforslag til forslag optaget på dagsordenen, kan tages under afstemning. Efter en kort forhandling blev der ved dirigentens ledelse udledt 3 konkrete muligheder for kontingentfastsættelse for det kommende år. De tre forskellige muligheder blev accepteret af generalforsamlingen, idet der ingen indsigelse blev gjort fra nogen deltagere ved generalforsamlingen, da dirigenten redegjorde for de tre muligheder. Herefter indledte dirigenten afstemning og konstaterede at den mulighed der fik flest stemmer ville blive vedtaget, med henvisning til FD vedtægter 17 hvoraf det fremgår, at Alle afgørelser på generalforsamlingerne, også de ekstraordinære, afgøres ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. Mulighed 1 : Beskrivelse Nuværende Foreslået kontingent nyt kontingent Aktiv 750,00 750,00 Aktiv ægtefælle 375,00 500,00 Pensionist (over 65 år) 375,00 500,00 Passiv 300,00 500,00 Junior (under 25 år) 500,00 500,00 Mulighed 2: Beskrivelse Nuværende Foreslået kontingent nyt kontingent Aktiv 750,00 750,00 Aktiv ægtefælle 375,00 400,00 Pensionist (over 65 år) 375,00 400,00 Passiv 300,00 400,00 Junior (under 25 år) 500,00 500,00 14

15 Mulighed 3: Bestyrelsens forslag som fremgår overfor. Afstemningen blev gennemført ved håndsoprækning. 14 stemte for mulighed 1, 6 stemte for mulighed 2, 10 stemte for mulighed 3, 1 undlod at stemme. Kontingentet for 2012 blev herefter fastsat i henhold til mulighed 1, da den mulighed opnåede flest stemmer ved afstemningen. 8. Valg af formand. På valg er Lotte Moselund, der modtager genvalg Lotte Moselund blev genvalgt enstemmigt 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Christian Hangel, Finn Eland og Peter Wismer er ikke på valg. Nyvalg af tre medlemmer: Bestyrelsen foreslår Kurt Hansen, der hidtil har været suppleant Generalforsamlingen valgte enstemmigt følgende nye bestyrelsesmedlemmer: Esben Bue Christiansen Jens Jørgen Andersen Kurt Hansen 10. Valg af suppleanter Claus Boye Clausen er ikke på valg Generalforsamlingen valgte enstemmigt Gunnar Kloster som suppleant. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Michael Holst og Yvonne Meier Begge blev enstemmigt genvalgt af generalforsamlingen. 12. Eventuelt. Foranlediget af bemærkninger til HMN Naturgas finansiering af det nye gasfyr, fremlagde Kjeld Moselund bestemmelserne herfor og kunne oplyse, at "Låntager kan indfri lånet på et hvilket som helst tidspunkt imod at betale den til enhver tid værende restgæld" samt at "Ydelserne kan til enhver tid forøges, men ikke reduceres". Det foreslås, at FD-nyt enten kun er på hjemmesiden eller at det primært findes på hjemmesiden og kun som et supplement skal kunne afhentes som udprintet blad i klubhuset. Forslag til nye aktiviteter. Kajak sejler aktivitet. Windsurfing aktiviteter. Legeplads for børn. Bestyrelsen lovede at vil tage de fremkomne forslag op til behandling som en del af bestyrelsens arbejde. Kurt Hansen opfordrer til tilgang af ny besætning i kabyssen. Dirigenten afsluttede sin ledelse af generalforsamlingen, hvorefter han overgav ordet til formanden, som afsluttede generalforsamlingen med at takke deltagerne for fremmødet og en god generalforsamling med en god dialog og en positiv stemning. Referent - Peter Wismer 15

16 STANDERHEJSNING! med efterfølgende frokost Lørdag den 5. maj kl Standerhejsning i Frederikssund Sejlklub På FD s bestyrelses vegne håber vi, at se rigtig mange medlemmer til denne dejlige tradition, hvorefter klubben er vært ved en forfriskning. Frokost i klubhuset ca. kl Kabyssen sørger for sild og ost med lidt lunt ind imellem Pris 80 kr. per kuvert Hertil kræves tilmelding inden 30. april, enten på telefon eller på listen i klubhuset. Øl, snaps og vand købes i klubben, vin medbringer I selv. Kom og vær med, vi glæder os til at se jer alle samme den 5. maj. Vel mødt Bestyrelsen og Kabyssen 16

17 Udskiftningen af sejlklubbens oliefyr Som varslet i FD-Nyt er sejlklubbens gamle oliefyr nu blevet erstattet af et moderne naturgasfyr. Udskiftningen skete i dagene marts. Det gamle fyr var en helsvejst jernkasse på 800 kg, som sandsynligvis er blevet placeret, mens huset blev bygget i Den skulle enten skæres i småstykker og bæres ud gennem værkstedet eller fjernes i ét stykke med kran gennem et huk i væggen. Det sidste var det billigste. Efterfølgende blev hullet lukket igen, med genanvendelse af de gamle profilbrædder, der sikkert ville være svære at skaffe mage til i dag. Det nye fyr er nu installeret i det gamle fyrrum, og det er et helt kunstværk i sig selv. Det bliver spændende at se, hvor meget der fremover kan spares på varmeregningen. C-holdet benyttede lejligheden, da vandet var tappet af varmeanlægget, til at afmontere de fire store radiatorer i klublokalet, så der var adgang til at skifte facadeelementerne under de store vinduer. De var både fugtskadede og meget utætte, og da panelerne var fjernede, viste det sig, at der også var rådproblemer i flere af stolperne. Normalt arbejder C-holdet kun hver anden torsdag formiddag, men her var der 6-8 mand i arbejde hele dagen både torsdag, fredag og lørdag. Der blev afmonteret radiatorer, fjernet vægpaneler, tilskåret nye paneler, boret huller efter de gamle, de nye paneler blev malet, radiatorerne trykspulet, stolper forstærket, ny dampspærre monteret, nye paneler monteret og endelig genmontering af radiatorer klar til vandpåfyldning. Det ser rigtig godt ud. Se også billederne på de efterfølgende sider. Kjeld Moselund 17

18 18

19 19

20 Kan sejlere være uheldige? Man kan sagtens komme galt af sted og som sejler er det særligt uheldigt når det sker på åbent hav. Vi kan ikke undgå uheld, men vi kan sikre os på forskellig måde. Når uheldet er ude er det vigtigt at vide, hvor man skal søge hjælp. I det følgende er der gået ud fra, at det er inden for mobil telefon dækning der jo dækker, det meste af danske farvande. Brug ICE Hvad er det? Ice er en nyttig oplysning der bør stå I mobiletelefonen. ICE står for I - in, C - case of E - emergency. Frit oversat I til fælde af uheld. Det er et internationalt system der tages i brug når en person er kommet til skade ikke er i stand til at kommunikere. Ice er anvendt mere i udlandet end herhjemme, men er blevet mere og mere brugt. Hvordan virker det? Er man ude for et større uheld kan reddere og hospitaler ved hjælp af din mobiltelefon finde ud af hvem der skal kontaktes og se om der er yderligere livsvigtige oplysninger enten på telefonen eller oplyst af de pårørende. De kan lukke en spærret telefon op og kontakte den eller de nærmeste pårørende. Det kan spare meget tid og er man i udlandet og ikke forstår græsk- spansk er det betryggende at der bliver givet meddelelse hjem til. Det er også aktuelt i Danmark. Drejer det sig om børn, vil vi jo gerne have en melding så hurtigt som muligt og ikke mange timer senere i urolig venten. Børn og unge mennesker er jo i dag født med en mobiltelefon i den ene hånd. Hvad skal man gøre? Indtast navn 1 for den første pårørende efterfulgt af ice, herefter den pårørende hustru wife ( husk, det engelske ord af hensyn til udlandet). Telefonnummeret og start med 0045 for opkald til Danmark. Herefter kan nr. 2 blive indtastet og på nogle telefoner kan der endvidere indtastes mobil nr., , oplysning om allergi, sygdomme (hjertepatient sukkersyge mm.) forsikringsselskab, egen læge mm. Husk rettelser hvis der skifter mobilen uden at skifte simkort. Et eksempel: 1ice hustru/ wife ice søn/son Gift-linien. GIFT- linjens telefon nr bør være indtastet. Ved en forgiftning til søs skal der søges hjælp omgående, især hvis man har småbørn der putter alt i munden. Der er ikke tid til at sejle ind til havn og vente på vagtlæge og reddere, der skal handles nu! På giftlinen sidder der specialister, læger og speciel uddannet sygeplejersker, 20

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset

Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub. Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset Dagsorden: Referat: Generalforsamling i Frederikssund Sejlklub Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 i klubhuset 1. Valg af dirigent Formanden foreslår: Carsten Madsen. Valgt. Valg af referent. Formanden

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Eget bageri & delikatesseafdeling. Afsender Frederikssund Sejlklub. Foto Lars Thorborg

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Eget bageri & delikatesseafdeling. Afsender Frederikssund Sejlklub. Foto Lars Thorborg Afsender Frederikssund Sejlklub Lars Thorborg Sct. Bernardsvej 4 3550 Slangerup FD-NYT Frederikssund Sejlklub April Bro 2 venter i skrivende stund på fortøjringspæle. Foto Lars Thorborg Eget bageri & delikatesseafdeling

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 2. maj. April 2-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2015 Husk standerhejsning lørdag den 2. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

FD- YT. SuperBest har alt i proviant til dit skib. Frederikssund Sejlklub. Juli 2-2007

FD- YT. SuperBest har alt i proviant til dit skib. Frederikssund Sejlklub. Juli 2-2007 Afsender Frederikssund Sejlklub Lars Thorborg Sct. Bernardsvej 4 3550 Slangerup FD- YT Frederikssund Sejlklub Juli 2-2007 SuperBest har alt i proviant til dit skib Havnegade 9-3600 Frederikssund ( Tæt

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Lavtryk i juni. Juni 3-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Lavtryk i juni. Juni 3-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Juni 3-2012 Lavtryk i juni Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 3. maj. April 2-2014

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsning lørdag den 3. maj. April 2-2014 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2014 Husk standerhejsning lørdag den 3. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Eget bageri & delikatesseafdeling. Afsender Frederikssund Sejlklub Lars Thorborg Sct. Bernardsvej 4 3550 Slangerup

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Eget bageri & delikatesseafdeling. Afsender Frederikssund Sejlklub Lars Thorborg Sct. Bernardsvej 4 3550 Slangerup Afsender Frederikssund Sejlklub Lars Thorborg Sct. Bernardsvej 4 3550 Slangerup FD-NYT Frederikssund Sejlklub August Eget bageri & delikatesseafdeling Nyd bagerens hjemmebagte brød langtidshævet og bagt

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FD-NYT. Så er foråret kommet! Frederikssund Sejlklub. April 2-2011

FD-NYT. Så er foråret kommet! Frederikssund Sejlklub. April 2-2011 FD-NYT Frederikssund Sejlklub April 2-2011 Eget bageri & delikatesseafdeling Nyd bagerens hjemmebagte brød - langtidshævet og bagt i stenovn Oplev og smag forskellen fra delikatessens hjemmelavede lækkerier!

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Generalforsamling I Roklubben

Generalforsamling I Roklubben RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Generalforsamling I Roklubben Nr. 01 sæson nr.108 Februar 2016 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2282 0535 Hovedkasserer Torkild

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 12. april 2011 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 25 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere