Generalforsamling den 26. marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling den 26. marts"

Transkript

1 Generalforsamling den 26. marts Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR NR ÅRGANG

2 HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf Deadline d. 01. april 2008 Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller på diskette eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Stig Nissen Sletmarken 49, Broager / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, Broager Sekretær Helle Jacobsen Nygade 14, 2.sal, Gråsten Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, Broager Sejladsudvalg Poul Fribo Højløkke 19, Broager Juniorudvalg Svend Hansson Vesterbakke 10, Broager / Pladsudvalg Henrik Holona Butter Blöcke 13, Achtrup Klubhusudvalg Stig Rosenbeck Dyrkobbel 1c, Gråsten / Haludvalg Peter Skov Grønningen 10, Kruså / Programudv. Bjørn Vestergaard Bjergholt 1, Åbenrå Festudvalg Leo Mortensen Amigovej 7, Esbjerg Havnemester Frede Schmidt Teglparken 52, Egernsund / Redaktør Lisbeth Nissen Sletmarken 49, Broager / Webmaster Frank Jessen Dyrkobbel 164, Gråsten Klubmåler Boy Lindholm Vesterbakke 27, Broager Suppleant Lars Bønløkke Lyshøj 13, Rinkenæs /

3 Formandens side SEJLKLUBBEN I EN BRYDNINGSTID! Ved den kommende generalforsamling er der som det ses andet sted i bladet stillet en række forslag, der nødvendigvis må føre til en diskussion om, hvordan fremtiden for Gråsten Sejlklub skal se ud. Der er lagt op til en afgørelse om bestyrelsens sammensætning og om, hvordan - eller om overhovedet - der skal være en juniorafdeling i klubben. I vores vedtægter står der "Gråsten Sejlklub er opdelt i en senior- og en juniorafdeling" samt "Gråsten Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion og dermed samtidig medlem af Dansk Idrætsforbund og således underkastet disses love, vedtægter og regler". I klubben har vi hele tiden søgt at være tidssvarende og har derfor en igangværende renovering af hus, fornyet elforsyning på broerne, opbygget netværk, bygget omklædningsrum, toiletter, materielhal og løbende vedligeholdt installationer og materiel. Nybyggeriet har aflastet de gamle faciliteter væsentligt. En væsentlig del af nybyggeriet er gjort muligt ved sponsorstøtte. Jeg har med fornøjelse set juniorafdelingen udvikle sig positivt, som en velfungerende ramme om et klubliv for de unge medlemmer. Der har i afdelingen været en meget aktiv forældrekreds, som har skabt mulighed for at vi i klubben kunne påtage os at afholde et par store stævner i Dansk Sejlunions regi. Stævneaktiviteterne og den forøgede træningsindsats har jeg set som et stort aktiv for Gråsten Sejlklub, der derigennem har skabt sig en opmærksomhed i pressen lokalt og i sejlsportskredse over hele Danmark. Juniorafdelingen har desuden via stævnerne og via aktiv sponsorsøgning fået mulighed for at anskaffe en del materiel, der har bragt forholdene helt "up to date" uden i øvrigt at belaste klubbens økonomi. Når der i junior- eller seniorregi foregår aktiviteter, der kræver god plads og brug af klubbens faciliteter, har der altid været god tradition for, at vi bakker hinanden op, tager hensyn og søger at undgå at lægge hindringer i vejen for hinandens forskellige aktiviteter. Jeg mener ikke, juniorafdelingen fylder for meget i Gråsten Sejlklub hverken fysisk eller økonomisk. I bestyrelsen blev det både sidste år og i år drøftet, om vi stadig havde den rette sammensætning og antal. Bestyrelsen finder sammensætningen i fin overensstemmelse med det arbejde, der skal udføres. Vi finder derfor ikke grund til, hverken at indskrænke eller forøge antallet af bestyrelsesmedlemmer. Forslaget om at oprette observatørposter i bestyrelsen kan jeg kun opfatte som mistillid. Vi har flere gange modtaget forslag om kontingentreduktion for pensionister. Alle a-medlemmer har samme rettigheder og pligter i klubben. Juniormedlemmer betaler et mindre kontingent end a-medlemmer, idet der via offentlige tilskud kompenseres så betalingen kan holdes på et rimeligt niveau. 3

4 NAUTIK-SHOP mit großer Auswahl ab Yacht- und Bootsausrüstung Segel- und Freizeitbekleidung von MUSTO, BMS, TBS und Henri Lloyd Yacht- und Bootsfarben, Lacke, Reinigungsmittel, Polyester-Epoxy-Harze BOOTSWERFT für Instandsetzungen, reparaturen und Installationen Bordelektrik und -elektronik Rollreffanlagen, Heizungen, Kühlaggregate, Propeller Bugschrauben Yachthafen mit Liegeplätze und Winterlager Motorenservice Kranen bis 20t, Riggermast Volvo Penta Vertragshändler Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern individuell. Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür Am Industriehafen 4 Tel. +49 (0) Flensburg Fax. +49 (0)

5 Jeg mener ikke, der er gode grunde til at gøre forskel i kontingentet for a-medlemskab. Jeg har i min tid som formand ikke været i tvivl om, at vi har en god og velfungerende klub. Jeg vil nu opfordre alle medlemmer Fraværende: Poul, Bjørn, Lisbeth, Leo, Stig R. 1. Siden sidst og indgået post Stig Opfordring til at komme med i Sejlernes Marine Guide, men omkostningerne er for høje. 2. Regnskab Bent Mangler endnu nogle budgetter, skal være der inden Udkast til regnskab 2007 klar Regnskabet vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Likviditeten er tilfredsstillende. 3. Ændringer i medlemskartotek Helle Nye medlemmer: Emil Schumann Egernsund Lena Rasmussen Gråsten Anni Lemke Gråsten Udgåede medlemmer: Steffanie Lemke Anne Sophie Markussen Alexander Freiberg Hannah C. Borup Sofie Frandsen Gråsten Gråsten Gråsten Gråsten Sønderborg til at møde op til generalforsamlingen for gennem deltagelse at tilkendegive jeres holdning til udviklingen i Gråsten Sejlklub. Stig Nissen Formand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE den 21. januar 2008 Cecilie Frandsen Sønderborg Peter Thue Frandsen Sønderborg Erik Steffensen Højer Paul Schumacher Tarp Tom Tholander Broager Morten Holmboe Andersen Egernsund Morten Kirkegaard Gråsten Kristina Isberg Boysen Kruså Simone Edvardsen Rødekro Christoffer Biel Karing Rødekro Simon Kempel TherkildsenSønderborg Søren Bønløkke Århus N Sune Kaad Gråsten 4. Trykning af Fanglinen Stig Blev sidst af tidsnød trykt hos Toptryk. Ihle er blevet bedt om en pris for at trykke bladet i fremtiden. Vi har ikke modtaget noget svar. Har derfor overvejet muligheder. 5. Forberedelse af generalforsamling Indkomne forslag er blevet behandlet. 6. Kort orientering fra udvalgene udvalgsformændene Haludvalg - intet nyt Juniorafd /1 junior weekend, 23/2 kredsmøde for Lillebælt Syd 5

6 den ægte Graasten-smag Graasten Salater A/S Teglværksvej Gråsten Telefon: Telefax:

7 kreds og forældrefest om aftenen. 12/4 klargørings lørdag, 18-20/4 b- trænings lejr, 20-22/6 kreds stævne og 11/10 juniorklubmesterskab. Starte sejlads omkring 1/4 Broudvalg - p.t. intet. Pladsudvalg - p.t. intet. 7. Opdateringer til kalender, WEBside, Fanglinen m.m. Fanglinen modtager gerne artikler m.v. WEB-side antenne forhold er endnu ikke helt på plads. 8. Eventuelt Stig Dato for møde: Stig N, Stig R og Henrik - ansvarsområder Dato for møde: Poul, Bent og Stig N vedtægter. 9. Godkendelse af protokol - Stig Godkendt. ORDINÆR GENERALFORSAMLING Alt med kursiv er relevante oplysninger fra vedtægterne Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse i»fanglinen«eller ved anden skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 26. marts 2008 i i klubhuset 4. Forelæggelse af regnskab og budget. 5. Fastsættelse af kontingent og indskud. 6. Fastsættelse af diverse priser og gebyrer. 7. Forslag til vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 1. januar og skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Evt. forslag skal optages på dagsordnen. 8. Indkomne forslag. Andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. forslag skal optages på dagsordenen. a) Forslag om røgfrit miljø. (bestyrelsen) Anbefales b) Undertegnede medlemmer foreslår herved, at kontingent for pensionister (65 år), der er aktive medlemmer af GS, nedsættes med i alt 30 % over en 3 årig periode begyndende i (Hans Mortensen, Anker Hansen, Jørgen 7

8 Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen er helt i top. Uforpligtende tilbud gives! IHLE Grafisk Produktion Storegade Broager Tlf Fax

9 Sommer, Peter Wettengel, Poul Nielsen Hans Jørgen Laustsen) - Kan ikke anbefales c) Det foreslås, at seniorerne v. Senior Team i GS i fremtiden tildeles 1 plads i bestyrelsen for Gråsten Sejlklub. (Svend Gram, Hans Mortensen, Poul Nielsen, Peter Wettengel, Jørgen Sommer, Hans Jørgen Laustsen) - Kan ikke anbefales d) Det foreslås, at der i året etableres en ordning, så seniorerne tildeles en plads i bestyrelsen med status som observatør. (Svend Gram, Hans Mortensen, Poul Nielsen, Peter Wettengel, Jørgen Sommer, Hans Jørgen Laustsen) - Kan ikke anbefales e) Bestyrelsen udarbejder herefter inden nødvendige forslag til vedtægtsændringer og sørger for at disse forslag bliver behandlet på generalforsamlingen 2009, så seniorerne fra dette tidspunkt opnår regulær plads i bestyrelsen. (Svend Gram, Hans Mortensen, Poul Nielsen, Peter Wettengel, Jørgen Sommer, Hans Jørgen Laustsen) - Kan ikke anbefales f) Bestyrelsens forberedende arbejde vedr. ovenstående bør indeholde analyse af muligheder for reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer generelt gerne i forbindelse med sammenlægning af stående udvalg m.v. (Svend Gram, Hans Mortensen, Poul Nielsen, Peter Wettengel, Jørgen Sommer, Hans Jørgen Laustsen) - Kan ikke anbefales g) Generalforsamlingen nedsætter et udvalg, der hurtigt skal analysere og vurdere juniorafdelingens virke og omfang med henblik på at bringe disse i overensstemmelse med klubbens størrelse og øvrige aktiviteter. Udvalget bør bestå af 3 medlemmer inkl. 1 repræsentant for juniorafdelingen. Bestyrelsen bemyndiges til at realisere udvalgets beslutning(er). Skulle vurderingen medføre et ønske om udskillelse af juniorafdeling forelægges et sådant forslag generalforsamlingen. (Hans Mortensen) - Kan ikke anbefales h) Der udarbejdes et sæt regler for brug af klubbens motordrevne joller. Reglerne skal indeholde bestemmelser om hvornår jollerne må benyttes, hvordan jollerne benyttes og hvor jollerne benyttes. Endvidere skal der beskrives de krav der stilles til føreren af jollen (Hans Mortensen) - Kan ikke anbefales 9. Valg til bestyrelsen og suppleant På lige årstal vælges formand, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis Plads-, Hal-, Fest, og Programudvalg samt 1 bestyrelsessuppleant. Formand Stig Nissen Modtager genvalg Sekretær Helle Jacobsen Modtager genvalg Pladsudvalg Henrik Holona Modtager genvalg Haludvalg Peter Skov Modtager genvalg Festudvalg Leo B. Mortensen Ønsker ikke genvalg Programudvalg Bjørn Vestergaard Modtager genvalg Bestyrelsessuppleant Lars Bønløkke Modtager genvalg 10. Valg af revisor og revisorsuppleant 1 revisor og en revisorsuppleant er på valg hvert andet år (lige år) Revisor Hans Mortensen Modtager genvalg Revisorsuppleant Chr. Paulsen Petersen 11. Eventuelt. 9

10 Til Bestyrelsen i Gråsten Sejlklub v. formanden Stig Nissen Broager. Gråsten den I relation til den kommende generalforsamling og dertil hørende forberedende arbejde fra bestyrelsens side fremsættes herved nedenstående forslag til dagsordenens punkt 7, Indkomne Forslag: Det foreslås, at seniorerne v. Senior Team i GS i fremtiden tildeles 1 plads i bestyrelsen for Gråsten Sejlklub. Det foreslås, at der i året etableres en ordning, så seniorerne tildeles en plads i bestyrelsen med status som observatør. Bestyrelsen udarbejder herefter inden nødvendige forslag til vedtægtsændringer og sørger for at disse forslag bliver behandlet på generalforsamlingen 2009, så seniorerne fra dette tidspunkt opnår regulær plads i bestyrelsen. Bestyrelsens forberedende arbejde vedr. ovenstående bør indeholde analyse af muligheder for reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer generelt gerne i forbindelse med sammenlægning af stående udvalg m.v. Svend Gram Hans Mortensen Poul Nielsen Peter Wettengel Jørgen Sommer Hans Jørgen Laustsen 10 Forslag til bestyrelsen i Gråsten Sejlklub Undertegnede medlemmer foreslår herved, at kontingent for pensionister( 65 år), der er aktive medlemmer af GS, nedsættes med i alt 30 % over en 3 årig periode begyndende i Det er klart, at forslaget vil have/få indflydelse på forudsætninger klubbens budget, og derfor er der i forslaget indarbejdet en 3 årig indkøringsperiode, så bestyrelsen får god tid til at ændre indtægtsgrundlaget. Det overlades trygt til den siddende bestyrelse at finde alternative indtægtskilder hhv.andre ændringer i indtægtsgrundlaget i nævnte periode.

11 Forslaget bedes venligst behandlet i bestyrelsen inden generalforsamlingen Såfremt dette ikke kan nås eller såfremt bestyrelsen ikke vedtager forslaget på et bestyrelsesmøde - bedes forslaget betragtet som værende indsendt som forslag til dagsorden for generalforsamlingen 2008, Indkomne forslag. Vi beder derfor om, at vores forslag offentliggøres i det kommende Fanglinen. Gråsten den Hans Mortensen Anker Hansen Jørgen Sommer Peter Wettengel Poul Nielsen Hans Jørgen Laustsen Sejlads på Sildekulen Som bekendt må sejlads på Sildekulen ikke foregå med mere end 3 knobs fart! Denne fartgrænse overholder de fleste, men der er en flok motordrevne fartøjer der har meget svært ved at holde fartgrænsen, det er klubbens motordrevne joller, når de benyttes af juniorafdelingen. Resultatet af denne for hurtige sejlads oplever man når man befinder sig på sin båd i havnen: bådene bevæger sig meget kraftigt! Det må der jo kunne gøres noget ved! Det kan ikke være rigtigt, at sejlklubbens joller ikke kan overholde fartgrænserne. Det er naturligvis i orden at der sejles hurtigere når der opstår situationer hvor hurtig hjælp er påkrævet. Jeg har også observeret sejlads i jollerne når der ikke er juniorer på vandet. Ovenstående bringer mig frem til et forslag som bedes behandlet i bestyrelsen samt medtaget under indkomne forslag på førstkommende generalforsamling: Der udarbejdes et sæt regler for brug af klubbens motordrevne joller. Reglerne skal indeholde bestemmelser om hvornår jollerne må benyttes, hvordan jollerne benyttes og hvor jollerne benyttes. Endvidere skal der beskrives de krav der stilles til føreren af jollen Med venlig hilsen Hans Mortensen 11

12 Tanker og forslag fra en eks-formand Baggrunden for denne redegørelse er bl.a. at jeg har været medlem af GS i 37 år - heraf de 20 år som medlem af bestyrelsen - langt de fleste som formand for denne. I disse 20 år har jeg været med til og medansvarlig for, at der blev etableret havneanlæg, hal, junioranlæg m.v. Et af de primære mål for bestyrelsen var dengang, at alle interesser i klubben blev varetaget bredt - og ikke at særlige grupper blev forfordelt! På den baggrund har jeg de senere år med stigende undren set på klubbens udvikling og bestyrelsens prioritering - og jeg har undret mig over den politik, der medfører at klubbens juniorafdeling absolut skal drives frem til en standard og et omfang, der efter min opfattelse slet ikke står i rimeligt forhold til Gråsten Sejlklubs størrelse. Der bliver købt materiel ind i stort omfang og jeg er godt klar over, at størstedelen bliver sponsoreret - men den efterfølgende drift og vedligeholdelse påhviler altså klubben - og dermed klubbens aktive medlemmer! Der er nu eksempelvis bygget juniorhal og nye toilet- og baderum, der især er til glæde for juniorerne, men det er altså også faciliteter, der dels har medført gældsætning af klubben og dels har påført medlemmerne et højere kontingent! Generelt ser det for mig ud til, at det ikke er GS der har en juniorafdeling - men derimod juniorafdelingen, der har en sejlklub tilknyttet! Det forhold afspejler sig også i bestyrelsens sammensætning! Juniorafdelingens aktiviteter er - for mig at se - blevet for mange og for store, og dermed fylder de for meget i klubbens liv. Vores arealer er ikke store nok til denne aktivitet, hvilket vi tydeligt mærker, når vi bliver bedt om at holde os væk, fordi et stort juniorstævne er i gang. Klubhuset - som alle også generelt burde kunne benytte - er særdeles ofte "besat" af junioraktivitet. Det er vigtig for mig at understrege, at jeg intet har imod, at juniorerne har ordentlige forhold. Det skal de bestemt have! Men jeg er også af den opfattelse, at vores juniorafdeling har fået et omfang, der slet ikke harmonerer med de øvrige forhold i GS! Jeg fremsætter derfor flg. forslag til behandling på generalforsamlingen i marts 08: Generalforsamlingen nedsætter et udvalg, der hurtigt skal analysere og vurdere juniorafdelingens virke og omfang med henblik på at bringe disse i overensstemmelse med klubbens størrelse og øvrige aktiviteter. Udvalget bør bestå af 3 medlemmer inkl. 1 repræsentant for juniorafdelingen. Bestyrelsen bemyndiges til at realisere udvalgets beslutning(er). Skulle vurderingen medføre et ønske om udskillelse af juniorafdeling forelægges et sådant forslag generalforsamlingen. Hans Mortensen, Gråsten den Bilag til Generalforsamlingen. Regnskab vil blive udlagt på Gråsten Sejlklubs hjemmeside. Regnskabet kan også fås ved henvendelse til mig. Venlig hilsen Bent Brüning 12

13 Seniorteam i GS I december 07 samledes 5 ældre GSmedlemmer i klubhuset for ganske uformelt at drøfte, om det ville være hensigtsmæssigt at oprette et egentligt SENIOR-TEAM i Gråsten Sejlklub. Overvejelserne mundede ud i, at man ville rette henvendelse til bestyrelsen for at få dennes accept af ideen. Denne forventede accept forelå den FORMÅLET med et egentligt seniorteam er periodisk at samle en gruppe af ældre GS medlemmer til møder af forskellig art, f. eks: Erfaringsudveksling Fællesspisning Oplæg af forskellig slags Ideudveksling Og meget andet.. Møderne vil fortrinsvis blive afholdt i vinterhalvåret men aktiviteter i sommerhalvåret vil også kunne forekomme. Møderne vil fortrinsvis foregå i dagtimerne og i de fleste tilfælde i klubhuset men udflugter kan ikke udelukkes! OG HVEM KAN SÅ DELTAGE? Seniorteamet henvender sig i sagens natur til gruppen af GS-medlemmer, der har opnået en alder, der kan berettige til seniorbetegnelsen og som enten har eller er tæt ved at forlade arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at understrege, at der ikke bliver tale om en "klub i klubben" og at seniorteamet ikke på nogen måde vil hindre indsatsen for klubbens eksisterende og aktive udvalg! Men praktisk arbejde vil formentlig også kunne findes sted i seniorteamet! Opfylder du betingelserne for deltagelse i seniorteamet og er du interesseret så tilmeld dig til: Anker Hansen eller Peter Wettengel tlf og angiv i den forbindelse din adresse, som vil blive anvendt til fremtidige indbydelser. FØRSTE ARRANGEMENT, SOM ER EN FÆLLES FROKOST FIN- DER STED DEN 5. FEBRUAR KL I KLUBHUSET OG ER EN FÆLLESFROKOST, SOM KOOR- DINERES AF FREDE SCHMIDT. Pris: endnu ikke kendt Tilmelding til Anker: eller Hans J: Initiativgruppen til seniorteam har bestået af: Peter Wettengel, Frede Schmidt, Hans Mortensen, Anker Hansen og Hans J Laustsen (Det er erkendt, at meddelelsen ikke når ud til alle i tide, men lad venligst informationerne gå videre efter mundtil-mund metoden!). Mødedatoer for foråret 08 bliver:

14 Nyt fra ØL-SMAGNING den 28. november måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger Vi prøver en anden gang. GÖTE-KANALEN OG DEN SVENSKE SKÆRGÅRD den 9. januar blev til gengæld en kæmpe succes med ikke mindre end 56 deltagere. Margrethe Ohlsen (Nybøl Nor Søsportsforening) fortalte om turen syd om Skåne og op til Götekanalen, om sluserne og V og v. og til sidst turen ned af kanalen. Vi så billeder og filmklip fra turen. Priser for slusning, overnatninger og andre praktiske tips blev videregivet. Alt i alt en beretning om en afslappet tur uden stress og jag. Naturen er meget anderledes med klipper og skær, og så er det ikke længere væk end at vi kan tage turen på en udvidet sommerferie. 14

15 programudvalget Næste arrangementer: SEJLTUR RUNDT OM KAP HORN v/anker Hansen den 6. februar. Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. M/GL. CECILIE OG HENDES SØSTRE FRA EGERNSUND SKIBE FRA SKIBSVÆRFTET I KIEL v/claus Ellehauge og Herluf Sørensen den 27. februar Kom i god tid da der bliver rift om pladserne. Tur til Falck Nutec, Esbjerg SØREDNING 8. marts kl 10:00-12:00 Trygfonden har bevilget os et tilskud på DKK så vi er i stand til at gennemfører dette eksklusive arrangement for en deltager pris på kun DKK 100,00 pr. person + udgifter til generering af oppustelig redningsveste. SE BESKRIVELSE OG TILMELDING ANDET STEDS I FANGLINEN! Prøv at springe i vandet med redningsvest, at kravle op i en redningsflåde, at blive reddet op af vandet i 20 m/s og 1 m bølger i mørke og i tordenvejr! Tør du? - Tør du lade være? Puv. Bjørn Vestergaard 15

16 Hjerteforeningens Børneklub - familier med hjertesyge børn og unge er en afdeling under Hjerteforeningen. I Danmark bliver der årligt født mellem børn med hjertefejl. Hjertefejl hører til de almindeligste medfødte misdannelser. Hjertefejl er ikke nødvendigvis alvorlige. Tværtimod er der mange små hjertefejl, som ikke spilder nogen rolle for helbredet; men nogle former er så alvorlige, at de kan medføre barnets død kort efter fødsel, hvis barnet ikke kan opereres. Andre børn med hjertefejl kan behø-ve en operation i løbet af barnealderen. Mulighederne for at behandle medfødte hjertefejl med operation er i vore dage større end nogensinde. Mange børn der var født for få årtier siden, havde kun små chancer for at overleve den tidligste barnealder, kan i dag regne med at blive voksne og leve en normal tilværelse, måske med visse begrænsninger. Når man får et hjertesyg barn, vedrører det ikke kun barnet, men hele familien. Angsten for at miste, og hvad med fremtiden?, der er mange bekymringer, der ikke bliver mindre, når børnene bliver større. Derfor er det meget vigtigt, at alle arrangementer i Hjerteforenings Børneklub er for hele familien, hvor vi kan mødes og skabe et netværk og få nogle gode oplevelser. Vi er meget taknemmelige for Karla og Smudis ide, et arrangement sammen med Gråsten sejlklub, hvor vi bla. skal ud at sejle. I vores område, det gamle Sønderjyllands Amt, har vi prøvet mange ting, vi har altid fastelavnsfest og generalforsamling den sidste lørdag i januar måned. Så har vi en forårstur og en efterårstur. Vi har f.eks. været ude at fiske, i svømmehal, Dyrehaven i Haderslev, Danfoss Univers, Sommerland Syd m.m. Hjerteforenings Børneklubben har en weekend en gang om året, et familie kursus, hvor der arrangeredes kursus for forældre og hjertebarnet og søskende bliver passet af børnepasser, vi plejer at være ca. 500 i alt. Også weekend kurser for forældre, der har mistet deres barn arrangeres. Til arrangementerne kan alle Børneklubbens medlemmer deltage. I kan læse mere på Børneklubbens hjemmeside Venlig Hilsen Kirsten og Jes Chr. Bendorff 16

17 Vi i Gråsten Sejlklub kan gøre en forskel Lørdag d. 31. maj 2008 kl til ca. kl vil være dagen, hvor vi kan gøre en forskel og glæde andre med en sejltur på vandet såvel med sejl - som motorbåd. Det eneste, du skal, er, at være med til at gøre dagen ekstra spændende for hjertesyge børn og deres familie. Der skal være 2 erfarne sejlere pr. båd Vi vil gerne låne alle de redningsveste, som vi kan, fra medlemmerne i Gråsten sejlklub (med navn) Der vil være 2 3 personer til at passe på vestene og ligeledes låne den rigtige str. ud pr. deltager. Sejlturen kan være en tur ind ad Nybøl Nor, området omkring sejlklubben osv. Evt. udgifter vil blive betalt af hjerteforeningen. Til alle hjælpere vil der være lidt godt til ganen. Sæt allerede nu X i kalenderen lørdag d. 31. maj Tilmelding til såvel sejltur som lån af redningsveste sker til os på nedenstående telefon nummer. Med venlig hilsen Karla og Smudi Tlf

18 Hvad er en bådejer? En bådejer er i Dansk Sejlunions terminologi en person, som ejer eller har interesse i at eje en båd. Båden kan benyttes til såvel tur- som kapsejlads. På Danske Bådejeres hjemmeside - - behandles problemstillinger, som relateres til båden, ejerskabet eller tursejladsaktiviteter. Hvorfor skal Dansk Sejlunion have to hjemmesider? Dansk Sejlunion har gennem mange år arbejdet intensivt med varetagelse af sejlernes interesser i forhold til myndigheder, ligesom vi har udarbejdet services til bådejere. Hvis vi selv skal sige det, er vi ret gode til at løse disse opgaver. Informationer og services har før november 2006, været frit tilgængelige, uanset om man var medlem af en Dansk Sejlunion klub eller ej. Informationerne havde en tendens til at forsvinde imængden af information til klubberne om ungdomsarbejde, kapsejlads, landshold osv. Derfor havde mange den forkerte indstilling at Dansk Sejlunion kun arbejdede for kapsejlere. Dette fejlagtige indtryk ønsker vi at ændre. Derfor er Danske Bådejeres hjemmeside kommet til og er stedet, hvor du, som ejer en båd eller som mest sejler tursejlads, kan hente nyttige informationer. Hvorfor skal der være log-in? Vi har ofte hørt sejlere argumentere imod et medlemskab i den lokale klub, med at man ikke får noget for pengene eller at man alligevel kan hente det hele gratis på nettet. Vi har lavet log-in på Danske Bådejeres hjemmeside for at informationen udelukkende skal gå til de medlemmer som via deres medlemskab af en klub betaler kontingent til Dansk Sejlunion. På denne måde giver vi også klubberne et argument for at få trukket flere medlemmer ind i klubben og et synligt bevis på at Dansk Sejlunions klubber også er for andre end kapsejlere. Hvordan kommer jeg ind på hjemmesiden? Bag på Dansk Sejlunions medlemsblad Sejler står dit brugernavn (seks cifre, en bindestreg og fire bogstaver). Første gang du skal ind på skal du tilmelde dig Danske Bådejere. På log-in siden trykker du på NY BRUGER?. Nu kommer til en side, hvor du skal skrive dit brugernavn, din e- mail adresse og trykker på OK. Kort efter modtager du dit password på en . Du kan nu på logge dig ind på siderne. Har du forsat problemer kan du skrive til Hvad kan du finde på siderne? Du kan finde emner som omhandler: Dansk Sejlunion samarbejde og forhandlinger med myndigheder både nationalt og internationalt. Det arbejde som tidligere har været omtalt som tursejlerarbejde, ankerbøjer, tursejlerinformation etc. Som noget nyt vil Dansk Sejlunion med afsæt i konkrete sager arbejde med forbrugersager, dog vil Dansk Sejlunion ikke føre sager for medlemmerne. Sidst men ikke mindst vil Danske Bådejere sammen med sine samarbejdspartnere arbejde for at give information om vores kæreste eje båden. Velkommen hos Dansk Sejlunion og Danske Bådejere. 18

19 Til lands til vands og i luften! HVAD SKAL DER SKE - MED DIG! ENGANG! Det kan du selvfølgelig selv bestemme, men her er en mulighed, du allerede nu kan tage stilling til. Det er nemlig muligt, at få sin - egen - aske spredt over havet. Kirkeministeriet kan tillade, at asken efter en afdød bliver spredt over havet. Der skal sendes en kort skriftlig ansøgning til Kirkeministeriet med oplysning om navn og CPR-nummer for den person, hvis aske ønskes spredt. Man kan selv søge om tilladelse til, at ens aske til sin tid bliver spredt over havet. Tilladelse til askespredning kan også søges af de efterladte. Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og tilladelsen er betinget af, at spredningen foregår på en måde, der ikke vækker opsigt. "Som sømænd ved vi jo, at når vi spreder noget mod vinden, kan vi få det tilbage i ansigtet! ". Der gives ikke tilladelse til at sænke urner med aske i havet. Skal du til lands eller til vands? Hans Peter Novrup 19

20 20 LOGBOGEN På langtur med S/Y SOL Kim og Kirstens beretninger fra deres tur. Kære alle! SOL er stadig på South Georgia, den sub-antarktiske oase langt nede i Sydatlanten. Vi har uventet fået lejlighed til at komme på Internettet via (regeringens) satellitforbindelse, så vi haster med at sende et rejsebrev, som vi ellers kun har sendt hjem via postdamper på en CD til webmaster Flemming. Fotos på hjemmesiden kommer først når brevet engang når frem! Samtidig ønskes I alle et rigtig godt Nytår hernedefra. Internet-forbindelsen er en éngangs-tjeneste fra nogle rare mennesker, så vi kan ikke svare på mails før vi er tilbage i "civilisationen" sidst i januar. Mange kærlige sejlerhilsner, samt ønsker om God vind i det nye år Kirsten & Kim "Søllefanter" og kongepingviner Lydniveauet er nærmest øredøvende, og sceneriet næsten ubeskriveligt. Vi sidder i udkanten af en af verdens største kongepingvin-kolonier, i St. Andrews Bay på South Georgia. Sidste videnskabelige tælling sagde omkring par + unger! Et par enorme gletschere og høje, sneklædte bjergtinder danner baggrund for hundredetusinder af pinger, som står, ligger, går, og hvad pingviner ellers foretager sig, lige omkring os. De voksne fugle er efter vores mening de flotteste pingviner der findes. Sorte fødder, ryg og yderside af "vingerne". Skuldre og nakke er grå-blå, bryst og mave kridhvide. Og så er der det orange halsstykke og ørepletter, som sammen med den orange fartstribe på undernæbbet, lige sætter prikken over i et! Samtidig bevæger kongepingvinerne sig virkelig royalt, med stolt knejsen med nakken og små trippende trin, og næbbene højt hævet i sky! Når de kommer i land fra et fourageringstogt, lander de ofte i større flokke, som så i rad og række begiver sig op i kolonien. Ungerne er et kapitel for sig. Her ved forårstid står der i tusindvis af næsten udvoksede unger iklædt mørkebrun dundragt, langs vandløbene. Dundragten

De nye Zoom 8 joller på vandet

De nye Zoom 8 joller på vandet De nye Zoom 8 joller på vandet Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2007 - NR. 1-39. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Generalforsamling TCO 2014

Generalforsamling TCO 2014 Referat af Tennis Club Odenses Generalforsamling onsdag d.26.marts k.19.30 OB Fodbold, Atriumgården/L easy Lounge, Sdr.Boulevard 172 Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog valg af John Christensen,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere