Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?"

Transkript

1 Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Demensdagene, 7.maj 2012 Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab Aalborg Universitet

2 Kriseudsigterne 1. Hvad er det for en krise? 2. De økonomiske udsigter på kort sigt 3. Hvordan vil det ramme velfærdsstaten? 4. Er der grund til panik? 5. Detlange sigt 6. Nye måder i og uden for det offentlige

3 1. Diagnosen til debat Hvilken krise? ( global (global krise?????) Krisen kom ikke kun udefra, men også indefra Men hvori består den danske syge? Afgørende for at forstå sygdommens udviklingsforløb Og eventuelle behandlingsmuligheder

4 A. Sygdommen blev opdaget for sent Det tog alt for lang tid at opdage At Danmark var i krise At krisen var Danmark Dk et af epicentrene (Sverige og Finland blev ramt af krisen) At nedturen (minus 6.6 % ) er den største i fredstid siden 1820 At nedgangen er større i Dk end i nabolandene At Dk har sværere ved at komme ud af krisen

5 B. Mere end én sygdom Der er både en akut ki krise Og en mere langvarig svækkelse Som tilsyneladende ikke har noget med hinanden at gøre Skeletter væltede ud af skabene, da man begyndte at tvivle på, hvor godt det gik MEN DET ER IKKE EN KRISE SOM I 1980 ERNE OG DET ER IKKE EN KRISE SOM I SYDEUROPA SNARERE DET STIK MODSATTE DET ER HELLER IKKE EN RISIKO, AT DET KAN GÅ SOM I 1980 ERNE ELLER I SYDEUROPA

6 C. Den langvarige svækkelse DEN NATIONALE SELVOVERVURDERING Det gik godt frem til 2008 It s better to work smart than to work hard REALITETERNE Vi gjorde ikke nogen af delene Og det gik ikke godt frem til 2008

7 C. Den langvarige svækkelse Lønnen steg mere end de lande, Danmark handler med Produktiviteten steg mindre En dårlig kombination (=forringet konkurrenceevne) Lidt usikkerhed om målemetoderne Men faktum er, at Danmark er sakket meget bagud på produktion

8 Dansk misvækst i Norden. 11 år, 4 lande. Kun 6 ud af 44 mulige scores lavere end Dk Denmark 0,7 0,5 0,4 2,3 2,4 3,4 1,6-0,8-5,8 1,3 1,0 Sweden 1,3 2,5 2,3 4,2 3,2 4,3 3,3-0,6-5,0 6,1 3,9 Finland 2,3 1,8 2,0 4,1 2,9 4,4 5,3 1,0-8,2 3,6 2,9 Norway 2,0 1,5 1,0 3,9 2,7 2,3 2,7 0,0-1,7 0,7 1,6 Iceland 3,9 0,1 2,4 7,7 7,5 4,6 6,0 1,3-6,8-4,0 3,1

9 Dansk misvækst i verden. Samlet økon. vækst, %

10 Måske udsigt til bedring for dén sygdom Nu er lønnen hastigt på vej ned ( ) Det ser ud til, at produktiviteten er hastigt på vej op (2010) Eksporten har det ikke så dårligt Måske spontan helbredelse Måske er vi ikke innovative nok. Og der investeres for lidt Men dét er ikke den akutte sygdom

11 D. Den akutte lidelse EN (SELVPÅFØRT) FINANSKRISE 1. Bankernes volumensyge. Udlån steg eksplosivt Lidt som i Island Over 600 mia. indlånsunderskud Billigt at finansiere på internationale interbank markeder Fra 2007 vanskeligere frøs markederne til is Bankpakke I garanti: a mia. kr. undgå sammenbrud Problem i dag: Svært at låne for små og mellemstore virks. & iværksættere

12 D. Den akutte lidelse EN (SELVPÅFØRT) FINANSKRISE 2. Boligboblen Omvendt kartoffelkur: Total liberalisering af kredit Ødelagde realkreditsystemet Tæt på verdensrekord i boligprisstigninger Langt mere end i USA Danske boligejere/husholdninger verdens mest forgældede Boligpriser faldet > 21.5 % indtil nu Fortilfælde Finland 1990 (økonomien uden vækst i 7 år) Japan 1990 (> 20 år)

13 D. Finanskrisens effekter 1. Svært at låne penge for de virksomheder, der skaber arbejdspladser. Bankerne skalkonsolideresig konsolidere sig 2. Forbrugerne holder mere igen end i andre lande I nabolandene er forbruget tøget I Danmark er det faldet Ikke den store elendighed dsom i Island Ikke længere 3 indkomster i fam: Mandens, konens, husets Folk sparer op Og køber ikke goder finansieret med 30 års afdragsfri lån

14 D. Finanskrisens effekter Udenforbrug ringe vækst Med stor usikkerhed intet forbrug Folks forbrug påvirkes af Usikkerhed mht. at blive arbejdsløs Usikkerhed mht. fortsatteboligprisfald Usikkerhed mht. stigende boligskatter Usikkerhed mht. at blive gammel (social utryghed) KRISER SFA BRISTEDE BOLIG OG KREDITBOBLER BLIVER NÆSTEN ALTID LANGVARIGE Det bliver værre af, at regeringen taler krisen OP (bevare krisebevidsthed=accept af nedskæringer/reformer) Økon. gavnligt i 1980 erne, økon. skadeligt lige nu

15 2. Det korte sigt Velfærdsstaten og de økonomiske udfordringer iflg. medierne

16 Privat forbrug i faste priser 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0, Off forbrug i faste priser Off forbrug i pct. BNP Det rammer velfærden - hårdt

17 Offentligt forbrug i faste priser. Mere end 45 pct. vækst Hvor demografien var næsten konstant 1992= =100

18 3. Ingen panik i Danmark! På den ene side: Patienten har det skidt Lavvækst pga. for ringe produktivitet Akut krise pga. kredit og boligboble i private sektor (selvforskyldt) På den anden side: Patienten er kernesund Bundsolid økonomi. Sikker havn Ingen akutte problemer

19 Forskel fra tidligere kriser Off. forbrug blev sat i stå efterår 2010 og faldt 0.7 pct. i Renteudgifter stiger stort set ikke (Danmark sikker havn reelt får staten penge for at låne) Tilgangen til efterløn er faldet Skoleelever og studerende og unge på vej til studier har taget en god del af ledigheden

20 Off. underskud har været overvurderet Offentlige underskud d i Danmark. Pct. af BNP Regnskab: % % 2011 (34.7 mia.) 19% 1.9 Forventn. Konvergensprogram (75 mia.) 4.1 % 2012 excl. efterlønsudbetalinger 3.1 % %. Kun Danmark + Sverige + Finland + Luxemburg har overholdt Eurokonvergenskriterierne (3 % underskud, 60 % gæld) USA og UK minus 8 10 % BNP i

21 Finanskrisens effekter Det var den private gæld, der kortvarigt satte Danmark på obs. liste i EU Det offentlige underskud mest symptom på store opsparingsoverskud i den private sektor Modsat 1980 erne: overforbrug både i privat og offentlig sektor Spænd livremmen ind: godt i 1980 erne. For guds skyld ikke den private livrem i dag

22 Den solide danske økonomi FORSKELLEN TIL 1980 ERNE OG SYDEUROPA: 1980 erne + Syd: Gigantiske underskud på betalingsbalancen 2011 største Dk overskud på betalingsbalancennogennogen sinde (117 mia) 2006 Thor Petersen: Vi ender med at eje hele verden! Han fik ret! Vi er i fuld gang. Gælden er historie. Danmarks nettoformue i udlandetvokser hastigt. Ca. 450 mia kr. ultimo 2011 Bruttonationalindkomsten stiger dobbelt så hurtigt som BNP Måske ikke så effektive, men klarer os pga. store formue Hemmeligheden er (olien og) pensionskasserne

23 Pensionskasse-eventyreteventyret Formue ca mia. ult Hastigt tvoksende Statens officielle nettogæld ca. nul, men Skjult formue: Udskudt skat ca mia. Danske stat blandt de rigeste stater i verden (De nordiske velfærdsstater er de rigeste og mest økon. bundsolide stater!) Nuværende voksnes gave til børn og børnebørn Mindsker fremtidens ældreudgifter radikalt, plus: PAL skat 15.3 %. 37 mia. i mia. i 2011 (ekstra gode år, men 2 pct. BNP på sigt)

24 4. De økonomiske k udfordringer d på langt sigt?

25 Danske lyspunkter: Demografien + pensionssystemet Nordiske lande i top på demografien høj fertilitet (fald i 2011 = politisk fejl ) Arbejder længere og længere allerede frivilligt Pensionsalder 70, hvis født efter Mest radikale reformer trods kort levealder Mest billige pensionssystem for staten Ældreplejen allerede veludbygget (fordel eller ulempe?)

26 Æld b k 2010 Ældrebrøk 2010 [ 65år+ / (15-64-årige) ] kilde: Eurostat.

27 Ældrebrøk 2050 [ 65år+ / (15-64-årige) ] kilde: Eurostat.

28 Fremtidens pensionister ofte forsørgere Indk.skat af pensionsudbetalinger Pensionstillæg modregnes Folkepens. grundbeløb mindre end SU Break even for enlig 2011: kr Lavere for gifte/samlevende Så er pensionister overskudsforretning (Plus moms, afgift, ejend.skat > til service) (HUSK dog: Lige ved at få et marginalbeskatn.problem: Pensionsafkastskat 15 pct. + Skat af pens + fradrag folkepens. IKKE flere målrettede ydelser!!!)

29 Pensionsbomben antal folkepens. Udg. folkepens. (67 år +) % af BNP 1960 *) *) fuld folkepension først indført Kilde: Det Økonomiske Råd, Dansk Økonomi. Juni 2005.

30 Det mildner ikke luften for stat, regioner og kommuner lige nu Trange tider nogle år uanset partifarve Besparelser efter mindste modstands princip? Væksten kommer aldrig tilbage MEN Krisen afhjælper rekrutteringsproblemerne: Stigende søgning til SOSU, sygepl., lærere osv. Langtidsudsigterne langt bedre end i andre lande Ikke økonomiske grunde til opgør med velfærdsstaten

31 Ikke så galt på sigt Efter 20 års vækst er der normalt et fedtlag Kvalitetsreformen skulle være mere kvalitet for de samme penge Men endte med flere penge for bedre kvalitet Krisen aktualiserer value for money Kan give innovation Måske opgør med/videreudvikling af New Public Management. Regeringen har tanker Formentlig mere frivilligt arbejde men ikke så meget af økonomiske grunde (vi kommer også til at mangle efterlønnerne som frivillige!) Det er ikke serviceudg, nuv. regering er ude efter

Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten

Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten Jørgen Goul Andersen Århus-Seminaret 19. august 2011. Hovedargument Danske velfærdsstat er under pres Ikke pga. eksogene udfordringer som

Læs mere

Økonomisk bæredygtighed politisk usikkerhed. Den danske velfærdsstat 1990-2012

Økonomisk bæredygtighed politisk usikkerhed. Den danske velfærdsstat 1990-2012 politica, 44. årg. nr. 3 2012, 339-361 Jørgen Goul Andersen Økonomisk bæredygtighed politisk usikkerhed. Den danske velfærdsstat 1990-2012 Den danske velfærdsstat har både oplevet stor vækst og mange reformer

Læs mere

Redaktionen sluttet den 4. september 2012. Bestilling af tidsskriftet:

Redaktionen sluttet den 4. september 2012. Bestilling af tidsskriftet: Redaktion: Temaredaktører: Carsten Jensen og Jørgen Goul Andersen Intern redaktør: Kim Mannemar Sønderskov Derek Beach, Anne Binderkrantz, Niels Ejersbo, Mogens Kamp Justesen, Mette Kjær, Robert Klemmensen,

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

guide MAJ 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Få mest ud 24 af den nye sider efterløn Hvad betyder den nye efterløn for dig? Få svaret her!

guide MAJ 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Få mest ud 24 af den nye sider efterløn Hvad betyder den nye efterløn for dig? Få svaret her! guide MAJ 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Få mest ud 24 af den nye sider efterløn Hvad betyder den nye efterløn for dig? Få svaret her! Det får du i efterløn SÅdan rammer reformen dig Bestem selv

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en

Læs mere

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet,

Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, Der er store udfordringer, der skal håndteres realistisk og rationelt og med visioner, hvis det skal gå fremad. Og så skal der være højt til loftet, for du skal have en drøm, for hvis du ikke har en drøm,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013

RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 4. oktober, 2010 RÆSON spørger 7 økonomer:først opsving for alvor i 2013 Sådan lyder vurderingen fra BRF Kredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund. Hun er en af 7 økonomer, som RÆSON har talt med. Deres samlede

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere

Gæld i en krisetid af Vicki Nilsson 160286. Gæld i en krisetid. HD (FR) Hovedopgave - Forår 2012 Vicki Nilsson, 160286 Vejleder: Torben Nielsen

Gæld i en krisetid af Vicki Nilsson 160286. Gæld i en krisetid. HD (FR) Hovedopgave - Forår 2012 Vicki Nilsson, 160286 Vejleder: Torben Nielsen 1 Gæld i en krisetid HD (FR) Hovedopgave - Forår 2012 Vicki Nilsson, 160286 Vejleder: Torben Nielsen 2 Indholdsfortegnelse Problemstilling... 4 Problemidentifikation og indledning... 4 Det egentlige problem...

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032.

af mange sygdomme er blevet bedre, men også dyrere. Den udvikling ser ud til at fortsætte frem mod 2032. Prioriteringer på velfærdsområdet Danmark herfra til år 2032 Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folketingets åbning den 7. oktober 2014 Det talte ord gælder talen er klausuleret til kl. 12.05. Danske kampfly er landet i Kuwait. De skal deltage i den

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011

Kandidatmappe. Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 Kandidatmappe Danmark i vækst slut med lappeløsninger Præsenteret: august 2011 1 Indholdsfortegnelse Overblik over indtægter og udgifter 3 Overblik over DREAM-analyse 10 Overblik over familietypeberegninger

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui DAGPENGE opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd OG fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2006 velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 V E L F Æ R D Voxpop om velfærd Vi har stillet følgende spørgsmål: 1. Hvad er velfærd for dig? 2. Hvordan tror du, velfærdssamfundet

Læs mere