Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejladsreglement RAGNAR LODBROGS SØNNER Revision 10, 2012"

Transkript

1 Revision 10, 2012

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 3 Udfærdigelse... 3 Definitioner... 3 Dispensation... 3 Overtrædelse... 3 Havari... 3 Fordelingsliste... 3 Godkendelse... 3 Udrustning og vedligeholdelse... 4 Fartøjernes udrustning... 4 Fartøjernes vedligeholdelse... 4 Personligt redningsudstyr... 4 Udrustning ved weekendsejlads og togter... 4 Fartøjsførerens beføjelser og pligter... 5 Fartøjsførerens generelle beføjelser og pligter... 5 Fartøjsførerens ansvar... 5 Lån af Fartøj... 5 Efterlades fartøjet i fremmed havn... 5 Almindelige regler for sejlads... 6 Sejlads generelt... 6 Sejlads med minier... 6 Sejlads med juniorer... 6 Sejlads med gæster... 6 Togter, ture m.m Badning... 6 Frisejlads... 7 Sejlads uden direkte lederopsyn... 7 Områder... 7 Krav til fartøjets bemanding... 7 Periode... 7 Sejlprøvernes aflæggelse... 8 Generelt... 8 Sejlprøve af 3. grad... 8 Sejlprøve af 2. grad Sejlprøve af 1. grad Motorprøve Spilerprøve Bilag 1 fartøjernes udrustning Bilag 2 fartøjernes vedligeholdelse Side 2 af 16

3 Forord Formål Dette sejladsreglement er en retningslinje for ledere, søkyndigt medlem (SØK), bestyrelsen og spejdere i det daglige arbejde. Heri beskrives gruppens regler for sejlads i gruppens fartøjer. Udfærdigelse Indholdet af reglementet er udfærdiget af lederne i samarbejde med SØK og godkendt af bestyrelsen og DDS søarbejdsgruppe. Kopi af reglementet opbevares elektronisk af bestyrelsen. Kopi videregives til nye bestyrelsesmedlemmer. Definitioner Frisejlads er sejlads som spejderne foretager uden deltagelse af en afdelingsleder. I overensstemmelse med DDS Søsikkerhedsbestemmelserne, gælder sejladsreglementet for alle personer der deltager i gruppens søaktiviteter. Det vil sige at enhver, der befinder sig ombord på et fartøj ejet af RLS, betegnes som spejder. Dispensation Den til enhver tid værende afdelingsleder eller fungerende afdelingsleder kan efter egen vurdering dispensere fra nærværende regelsæt, idet reglerne ikke skal være en unødig hindring i det daglige arbejde. Dette gælder særligt når den pågældende selv er til stede, såsom på togter og sejlaftener. Ved dispensation må afdelingsleder eller fungerende afdelingsleder dog ikke fravige DDS Søsikkerhedsbestemmelserne eller Søloven. Overtrædelse Overtrædelse af gruppens sejladsreglement behandles af den fungerende afdelingsledelse i samarbejde med SØK og hvis relevant også gruppestyrelsen. Såfremt bortvisning af et medlem er relevant skal bestyrelsens accept foreligge. Havari I tilfælde af havari melder fartøjsføreren uopholdeligt til fartøjets leder (patrulje-, junior-, eller tropsleder), gruppeleder, SØK og eventuel togtleder. Anmeldelsen til forsikring foretages af gruppelederen. SØK gennemfører en undersøgelse ved samtale med fartøjsføreren og eventuelle andre efter SØK s behov. SØK underretter derefter bestyrelsen. Fordelingsliste Bestyrelsens medlemmer DDS søarbejdsgruppe Afdelingsledere og assistenter Alle spejdere Godkendelse Udarbejdet: 9. februar 1992 Sidst revideret: 8. februar 2012 Godkendt af gruppestyrelsen: 13. marts 2012 Godkendt af SØArbejdsgruppen: Side 3 af 16

4 Udrustning og vedligeholdelse Fartøjernes udrustning Udrustning for at kunne blive godkendt til sejlads findes i bilag 1. Bilag 1 indeholder lister over alle gruppens fartøjer. Er flere fartøjer af sted samlet på togter skal radioer medbringes så bådene kan kommunikere med hinanden, og alle fartøjer skal have søkort og navigationsgrej til sejladsen. Det er tilstrækkeligt at kikkert findes i lederfartøjet. Mobiltelefoner kan ikke påregnes at virke som bådenes interne kommunikationsform. Fartøjernes vedligeholdelse Fartøjerne skal flydeprøves hvert år. Flydeprøve er gældende i op til 18 måneder. Der må ikke sejles i fartøjerne før fartøjerne efter søsætning er godkendt af SØK. Ledere og SØK kontrollerer løbende gennem året materiellets tilstand. Vedligeholdelse af fartøjerne er beskrevet i bilag 2. Personligt redningsudstyr Under sejlads er følgende gældende: - Alle spejdere skal bære redningsvest. Redningsvesten må ikke være af oppustelig type. - Spejdere over 18 år kan på eget ansvar, og når vejr og sejladsområde tillader det, i stedet for redningsvesten bære en redningsvest af den oppustelige type eller en svømmevest. - Der kan ikke dispenseres for brug af veste ved normal sejlads eller når joller trækkes i stille vejr. Kun ved badning kan der dispenseres. idet RLS stiller følgende krav til redningsveste og svømmeveste: - En redningsvest skal være en DS/EN 395 godkendt eller varefaktadeklareret redningsvest med skridtstropper. Redningsvesten må ikke være af oppustelig type. - En oppustelig redningsvest skal være en DS/EN 395 godkendt oppustelig redningsvest, der skal anvendes i henhold til producentens instrukser. Oppustelige redningsveste kræver at brugeren er særligt opmærksom på vedligeholdelse og funktionsdygtighed, og gaspatroner og udløsningsmekanisme bør skiftes årligt. Bruger man en oppustelig vest, skal en ekstra patron medbringes til togter, alternativt en ekstra redningsvest. - En svømmevest (også kaldet sejlervest eller kanovest) skal være en DS/EN 393 godkendt eller varefaktadeklareret svømmevest. - Alle typer veste skal altid være forsynet med fløjte og funktionsdygtigt knæklys, der lyser rødt, gult eller orange. Knæklys bør skiftes årligt. Vesten skal være i klare signalfarver, der tydeligt ses på vandet. Blå, grønne og hvide veste kan ikke accepteres. Undtaget er dog oppustelige redningsvestes overtræk, der overskygges af selve vesten når denne er pustet op. - Personligt redningsudstyr kontrolleres ved start af sejlsæson og sommertogt af SØK eller anden kontrollant udpeget af SØK. Udrustning ved weekendsejlads og togter Foruden standard udrustning medbringes: - 1 sæt søkort over det område der sejles i - VHF eller tilsvarende kommunikationsudstyr - Navigationsgrej Side 4 af 16

5 Fartøjsførerens beføjelser og pligter Fartøjsførerens generelle beføjelser og pligter På ethvert skib skal der i henhold til 3 i lov om skibes besætning være en fører. Dette krav er uafhængigt af skibets størrelse og gælder også for en sejljolle. Denne fører og en eventuel vagthavende navigatør vil kunne drages til ansvar for overtrædelse af sejladsreglerne herunder også de regler, der måtte være i dette reglement. Den omstændighed, at myndighederne måske ikke stiller krav om en bestemt uddannelse af den pågældende, kan ikke i sig selv fritage for ansvar. Her som i andre forhold, er ukendskab til gældende regler ingen undskyldning. Gældende ombord: - Fartøjsføreren er øverste myndighed. Det vil sige at fartøjsførerens kommandoer og anvisninger til enhver tid skal følges. - Fartøjsføreren må kun sejle i de områder som pågældende har sejlprøver til. - Fartøjsføreren må kun sejle inden for de vindstyrker som pågældende har sejlprøver til. - Fartøjsføreren skal til enhver tid rette sig efter de anvisninger han/hun måtte modtage af afdelingsleder eller fungerende afdelingsleder. Fartøjsførerens ansvar Fartøjsføreren har ansvaret for: - Fartøjet og dets besætning - At fartøjet er klargjort før, under og efter sejlads - At der skrives sejljournal før og efter sejlads - At alle bærer godkendte rednings eller svømmeveste med lys og lyd - At alle ombord ved, hvem der er fartøjsfører - At alle skader på grej eller fartøj omgående meddeles til leder, samt skrives i logbogen - At have tilladelse til togtsejlads - At der meldes til hjemsted, 1 gang i døgnet, ved sejlads i over et døgn Lån af Fartøj Såfremt en fartøjsfører ønsker at sejle som fartøjsfører i et andet af gruppens fartøjer, skal hun/han henvende sig til patrulje-, junior-, trops, eller seniorleder for dette fartøj, for at få tilladelse til at låne fartøjet. Efterlades fartøjet i fremmed havn Hvis fartøjet efterlades: - må det kun ske med fartøjets almindelige udrustning - eksklusiv nødudstyr og håndradio. - Skal det hurtigst muligt bringes hjem - Skal den ansvarlige afdelingsleder, og patruljeleder for spejderfartøjet, orienteres om fartøjets placering og forventede hjemkomst. Side 5 af 16

6 Almindelige regler for sejlads Sejlads generelt Krav til sejlads i gruppens fartøjer: - enhver spejder skal kunne svømme minimum 200 meter Inden og under sejlads: - udstyr kontrolleres - alt tovværk er klares op - der er orden ombord - havnemanøvre planlægges og besætning informeres - flag sættes - fartøj er lænset Efter sejlads: - fortøjes fartøjet forsvarligt - affenderes, spules og lænses fartøjet - skal alt tovværk være klaret op - skal der være orden ombord - lægges grej på plads - skal fald være fri af mast - bjærges flag Sejlads med minier Ved sejlads med minier skal der være, som minimum, en afdelingsleder/assistent med mindst 3. grads sejlprøve samt en spejder over 12 år.hvis en mini ikke kan svømme 200m, skal der udfærdiges en skriftlig godkendelse af forældrene på at han/hun kan deltage i den pågældende sejlads. Sejlads med juniorer Ved juniorsejlads skal der altid være en afdelingsleder/assistent med mindst 3. grads sejlprøve ombord. Hvis en junior ikke kan svømme 200m, skal der udfærdiges en skriftlig godkendelse af forældrene på at han/hun kan deltage i den pågældende sejlads. Sejlads med gæster Gæster må medtages, såfremt øvrige betingelser for sejlads er opfyldt. Enhver gæst skal i sejljournalen anføres med sit fulde navn, samt telefonnummer til en kontaktperson på land. Togter, ture m.m. Togt er sejlads med overnatning. Afdelingsleder godkender fartøjets bemanding og sejladsområde. Badning Når der bades, skal fartøjet enten være forsvarligt fortøjet eller opankret. Det er dog tilladt at bade fra et fartøj, der er let i stille vejr (under 3 m/s). Såfremt der bades fra et fartøj, der er let, skal der altid mindst være 2 personer ombord på båden, hvoraf den ene skal have mindst 3. grads sejlprøve. Badning fra et fartøj, der er let, bør som udgangspunkt ske med redningsvest eller svømmevest. Side 6 af 16

7 Frisejlads Sejlads uden direkte lederopsyn - Frisejlads uden lederopsyn kan finde sted efter følgende opstilling Spejder 3. grad 2. grad 1. grad Område - Område A Område A & B Område A, B & C Vindstyrke - Max 7 m/s Max 10 m/s Max 12 m/s Sejlføring - Storsejl + fok Storsejl + fok/genua Storsejl + fok/genua Sejlads i mørke / dårlig sigtbarhed - Nej Ja Ja Sejlads i fartøjer med motor: - Fartøjsføreren skal have bestået motorprøven uanset om motor anvendes - Såfremt båden kræver speedbådscertifikat / duelighedsprøve skal dette krav også opfyldes Spiler sejlads: - mindst en blandt besætningen skal have bestået spiler prøven. Områder Sejladsområde A: Holbæk fjord, Bognæsbroen og korteste vej mellem disse to Sejladsområde B: Syd for 55 o 47 8 N (Inderbreddingen og Orø) Sejladsområde C: Syd for 55 o 58 5 N (hele Isefjord og Roskilde Fjord) Krav til fartøjets bemanding Optimistjoller: max 1 person i hver jolle, dog 2 minier eller juniorer hvis lederopsyn Svendborgjoller: min. 2 personer, heraf en 3. grads sejlprøve, og max. 6 personer Motorjoller: min. 2 personer, heraf en 3. grads sejlprøve, og max. 6 personer Drabant 24: min. 2 personer, heraf en 3. grads sejlprøve, og max. 6 personer Maxi 95: min. 2 personer og max. 10 personer Ved sejlads kun med optimistjoller skal der være mindst 2 joller ude sammen. Periode Der sejles fra standerhejsning til 1. oktober under forudsætning af at bådene er godkendt af SØK og afdelingsleder. Side 7 af 16

8 Sejlprøvernes aflæggelse Generelt Sejlprøverne skal aflægges i denne rækkefølge: 3. grad, 2. grad, 1. grad. Spejdere med 1. eller 2. grads sejlprøve kan desuden aflægge spilerprøve, som forudsættes ved sejlads med spiler. Seniorer og ledere kan desuden aflægge motorprøve, der forudsættes ved enhver sejlads med skibe udstyret med motor. Sejlprøverne aflægges overfor SØK og fungerende afdelingsleder, der har mindst samme sejlprøve. Ved 3. grads sejlprøve kan der accepteres en hvis grad af usikkerhed ved prøvens aflæggelse, men ved 2. gradsprøve skal der udvises sikkerhed i stoffet og ved 1. gradsprøve desuden rutine og overskud ved håndtering af båden. Praktiske prøver bør ikke aflægges ved vindstyrker væsentlig over den maksimalt tilladte for den enkelte prøve. Hver sejlprøve er opdelt i en teoretisk prøve (teori, navigation og førstehjælp) og en praktisk prøve (sejlads). Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere kan erstatte den teoretiske del af 2. og 3. grads sejlprøverne, der omhandler navigation. Yaghtskippereksamen kan erstatte den teoretiske del af 1. grads sejlprøven, der omhandler navigation. Sejlprøve af 3. grad Teoretisk 3. grads prøve: Aspiranten skal kende alle benævnelser om bord på fartøjet. Aspiranten skal kunne føre gruppens godkendte sejljournal, og skal kende fartøjsførens beføjelser og pligter. Aspiranten skal i mindst et år have deltaget i forårsklargøring, og skal kunne beskrive vedligeholdelse af: mast, rig og skrog. Aspiranten skal have demonstreret 200 m svømning med tøj og redningsvest. Aspiranten skal kunne udføre følgende tovværksarbejde: - Råbåndsknob - Pælestik - Ottetalsstik - Klampestik (til fald og fortøjninger) - Dobbelt halvstik - Flagknob - Almindelig takling - Syet takling - Endesplejs - Øjesplejs Side 8 af 16

9 Aspiranten skal kende til den navigation og de regler, der er relevante for at kunne færdes sikkert i det sejladsområde, som en 3. grads sejlprøve må benytte. Aspiranten skal endvidere vise kendskab til sejladsområdet, og kunne sammenholde søkortet med de faktiske forhold for derved at undgå grundstødninger. Aspiranten skal kende: Vigeregler: - Indhentende - Motor viger for sejl - Bagbord viger for styrbord - Luv viger for læ - Modgående viger til styrbord (motor) - Vigepligt for skibe om styrbord (motor) Lanterner: - Sejlskib - Ankerligger - Maskindrevet skib Navigation/Søkort: - Stedbestemmelse ved længde-/breddegrad - Kompassets inddeling - Kende dybdekurver og grundafmærkninger - Udmåle en distance - Sætte kurs i kortet (uden korrektion) - Mærker overet Afmærkninger (kun topbetegnelse og farver): - Sideafmærkninger - Kompasafmærkninger - Specialafmærkning Redningsudstyr: - Redningsvest med fløjte og lys - VHF radio - Livline - Nødcontainer - Pøs (spand) og Øse - Pumpe - Pagajer - Anker - Redningsreb Førstehjælp: - Kunne alarmere brandvæsen, ambulance og SOK - Kende til påklædning og afkøling til søs - Kunne symptomer og forholdsregler ved søsyge Praktisk 3. grads prøve Aspiranten skal demonstrere at denne er i stand til på forsvarlig måde at håndtere en sejlbåd i de vindstyrker som en 3. grads sejlprøve må benytte, og skal kunne styre fartøjet hen til og bringe det til standsning på et på forhånd fastlagt sted. Aspiranten skal kunne foretage en effektiv mand over bord manøvre. Side 9 af 16

10 Aspiranten skal udvise forståelse for, hvordan vindretning og sejlretning hænger sammen og skal kunne bedømme vindens fart og retning. Der forventes et grundlæggende kendskab til trim af sejlene. Aspiranten skal desuden demonstrere evne til at tage ledelsen ombord på fartøjet og udstikke korrekte og forståelige kommandoer, advarsler og forklaringer til den øvrige besætning. Aspiranten skal kunne foretage følgende manøvrer: - Rigge båden korrekt til - Sætte og bjærge sejl - Foretage en havnemanøvre (ind og ud) - Sejle for alle vindretninger - Holde kurs efter kompas - Vende (stagvending) - Bomme (kovending) - Mand over bord manøvre - Bøjetillægning - Rebe storsejlet - Smide anker - Forhale - Førtøjre båden forsvarligt Sejlprøve af 2. grad Aspiranten skal have aflagt 3. grads sejlprøve. Teoretisk 2. grads prøve Aspiranten skal have deltaget i planlægning og gennemførelse af forårsklargøring, og skal kunne beskrive vedligeholdelse af: - sejl - tovværk - lanterne og batteri (tilslutning og opladning) Aspiranten skal have demonstreret 200 m svømning med tøj og redningsvest, samt 400 meter svømning. Aspiranten skal kunne udføre følgende tovværksarbejde: - Dobbelt halvstik om egen part - flagknob med rundtørn - Tømmerstik - Slyngstik - Trompetstik - Sejlmagertakling - Langsplejs - Kortsplejs Aspiranten skal kende til den navigation og de regler, der er relevante for at kunne færdes sikkert i det sejladsområde, som en 2. grads sejlprøve må benytte, herunder ved sejlads i mørke og dårlig sigtbarhed. Aspiranten skal endvidere vise kendskab til sejladsområdet, og kunne sammenholde søkortet med de faktiske forhold. Aspiranten skal kende: - alle vigeregler - alle lanterner - dagsignaler Side 10 af 16

11 - manøvresignaler - regler for sejlads i snævre løb og render, herunder den lokale regel i indløbet til Holbæk Fjord - forholdsregler ved trækfærge Navigation/Søkort: - Bundarter - Landkending - Bestikregning - Krydspejling - Rette kurs og pejling for misvisning og deviation Aspiranten skal kende topbetegnelse, reflekser farver og fyrkarakterer på følgende afmærkninger: - Sideafmærkninger - Kompasafmærkninger - Specialafmærkning - Midtfarvandsafmærkning - Isoleret fareafmærkning Aspiranten skal endvidere kende fyrkarakterer og -forkortelser, samt båker. Aspiranten skal kende til brugen af følgende redningsudstyr: - Nødrig - Drivanker - Længde/dybde forhold for ankerkæde/ankerline Aspiranten skal kunne relevant førstehjælp ved: - kuldepåvirkning - hedeslag og solstik - aflåst sideleje - kunstigt åndedræt - behandling af større blødninger - chokbehandling Såfremt aspiranten har et kursusbevis fra et godkendt førstehjælpskursus, som ikke er ældre end 5 år, er det ikke nødvendigt at aflægge denne del af sejlprøven. Praktisk 2. grads prøve Aspiranten skal demonstrere at denne er i stand til på forsvarlig måde at håndtere en sejlbåd i de vindstyrker som en 2. grads sejlprøve må benytte. Aspiranten skal ubesværet kunne styre fartøjet hen til og bringe det til standsning på et på forhånd fastlagt sted. Manøvren skal kunne planlægges og beskrives enkelt og præcist over for mandskabet inden den gennemføres. Aspiranten skal kunne: - Kontrollere farten ved at anvende korrekt trim. - Foretage en hurtig og præcis mand over bord -manøvre. - Lægge til bøje og bolværk for alle vindretninger - Forholdsregler ved grundstødning, og være i stand til at få et grundstødt fartøj fri fra grunden - Varpe - Tage et fartøj på slæb og manøvrere med dette - Skifte forsejl under sejlads Side 11 af 16

12 Aspiranten skal være i stand til at bevare overblikket og foretage nødvendige forholdsregler og ændringer i sejladsplanlægningen i tilfælde af uforudsete hændelser, som ændringer i vindforhold eller sigtbarhed, i tilfælde af uheld o. lign. Aspiranten skal kunne formidle sådanne ændringer og forholdsregler over for sit mandskab. Sejlprøve af 1. grad Aspiranten skal have aflagt gruppens 2. grads sejlprøve. Teoretisk 1. grads sejlprøve Aspiranten skal have planlagt, ledet og gennemført forårsklargøring, og skal kunne beskrive vedligeholdelse og reparation af: - glasfiber - sejl - stående og løbende rig Aspiranten skal have demonstreret 400 meter svømning efterfulgt af 50 m bjergning. Aspiranten skal have kendskab til brudstyrke for wirer og tovværk, og kunne beskrive hvordan wirer og tovværk kan skæres, klippes og samles, samt hvilken betydning dette har for brudstyrken. Aspiranten skal demonstrere følgende knob: - dobbelt pælestik - dobbelt halvstik med rundtørn Aspiranten skal kende til den navigation og de regler, der er relevante for at kunne færdes sikkert i det sejladsområde, som en 1. grads sejlprøve må benytte, herunder ved sejlads i mørke og dårlig sigtbarhed. Aspiranten skal endvidere vise kendskab til sejladsområdet, og kunne sammenholde søkortet med de faktiske forhold. Aspiranten skal kende: - signalflag - almindelige tågesignaler - vigeregler samt lokale regler for visse danske farvande Vedrørende Navigation/Søkort skal aspiranten kunne: - rette for afdrift - rette for strøm (alle trekanter) - kendskab til lod og log (korrektioner, problemer etc.) - udfærdige deviationstabel - firestregspejling - ikke-samtidige stedlinjer Aspiranten skal kunne relevant førstehjælp ved: - genoplivning ved indblæsningsmetoden - psykisk førstehjælp - knoglebrud på arme og ben - hjernerystelse Såfremt aspiranten har et kursusbevis fra et godkendt førstehjælpskursus, som ikke er ældre end 5 år, er det ikke nødvendigt at aflægge denne del af sejlprøven. Praktisk 1. grads sejlprøve Aspiranten skal demonstrere at denne er i stand til på forsvarlig måde at håndtere en sejlbåd i de vindstyrker som en 1. grads sejlprøve må benytte. Side 12 af 16

13 Aspiranten skal kunne: - solosejlads - sejlads uden brug af roret (eller fastbundet ror) i forskellige vindretninger - bakke for sejl Motorprøve Aspiranten skal have aflagt gruppens 3. grads sejlprøve. Aspiranten skal: - kende forskel på brændstoftyper (diesel, olieblanding i benzin) - kunne tjekke oliestand på alle motorer - kunne tjekke brændstofstand og påfylde brændstof - kunne starte og stoppe alle motorer - forstå skruens funktion og sårbarhed, samt risikoen i forbindelse med personer i vandet nær skruen - kende sikkerhedsstop - kunne montere og afmontere påhængsmotorer og benytte vippefunktion - kende til brandforebyggelse og -bekæmpelse Ved praktisk sejlads skal aspiranten vise: - afgang og tillægning - bakke - tage fartøj på slæb og manøvrere med dette, langs og agter Spilerprøve Aspiranten skal have aflagt gruppens 2. grads sejlprøve. Aspiranten skal: - kende betegnelser på spilerudstyr - demonstrere rigning af spiler - demonstrere sejlads for spiler med nødvendige instrukser til gasterne - forklare specielle forholdsregler ved spilersejlads i kraftig vind Side 13 af 16

14 Bilag 1 fartøjernes udrustning Optimistjolle 1 mast med sejl, bom og skøde 1 ror med påmonteret rorpind 1 sværd 1 øse, fastgjort til jollen med en line Følgebåd/motorbåd 1 motor med tilhørende brændstoftank 1 pøs (spand) og øse 1 sæt fortøjninger, evt. faste på broen 4 fendere 1 sæt tovværk så andre joller kan tages på slæb 1 nødcontainer med følgende indeholder: 1 lygte 1 sæt nødraketter bestående af mindst: - 2 røde håndblus - 2 røde faldskærmsblus - 1 "pencil" med 1 pk. patroner i rød, grøn og hvid 1 sæt førstehjælpsgrej Svendborgjolle 1 mast med 2 fald 1 bom med storskøde og rebeline 1 storsejl 1 fok 1 genua 2 fokkeskøder 2 pagajer 1 pøs (spand) og øse 1 pumpe, normalt fastmonteret 1 livline 1 redningsreb af 12 m. 1 anker (min. 10 kg) 1 ankerkæde af 6 m. 1 ankertrosse af 25 m. 3 fortøjninger af tilstrækkelig længde 1 sæt ekstra fortøjninger og skøder 1 bådshage 4 fendere 1 sammensat lanterne (fastmonteret) 1 radarreflektor (fastmonteret) 1 kompas (fastmonteret) 1 nødcontainer med følgende indeholder: 1 lygte 1 sæt nødraketter bestående af mindst: - 2 røde håndblus - 2 røde faldskærmsblus - 1 "pencil" med 1 pk. patroner i rød, grøn og hvid 1 sæt førstehjælpsgrej. 1 fartøjscertifikat fra korpset Side 14 af 16

15 Større kølbåde 1 rig og skøder der passer til skibet og den mulige sejlføring 1 bom med storskøde og rebeline 1 storsejl 1 fok 1 genua 1 spiler og udstyr (stage, ophal, nedhal/barberhal, skøder), hvis relevant 2 fokkeskøder 2 pagajer, kan erstattes af motor 1 pøs (spand) og øse 1 pumpe, fastmonteret eller løs 1 livline 1 redningsreb af 12 m. 1 anker med vægt passer til skibets deplacement 1 ankerkæde af dimension of længde der passer til skibets deplacement 1 ankertrosse af minimum 25 m. 3 fortøjninger af tilstrækkelig længde. 1 sæt ekstra fortøjninger og skøder 1 bådshage 4 fendere 1 sæt lanterner (fastmonteret) 1 radarreflektor (fastmonteret) 1 kompas (fastmonteret) 1 lygte 1 sæt nødraketter bestående af mindst: - 2 røde håndblus - 2 røde faldskærmsblus - 1 "pencil" med 1 pk. patroner i rød, grøn og hvid 1 sæt førstehjælpsgrej Eventuelt 1 fastinstalleret VHF Eventuelt 1 GPS eller kortplotter 1 fartøjscertifikat fra korpset Side 15 af 16

16 Bilag 2 fartøjernes vedligeholdelse Optimistjolle Vaske / polere Tætne / glasfiber-reparation Montere sejl på rig Lakere (ror & sværd) Følgebåd/motorbåd Vaske / polere Evt. glasfiberarbejde Bundmale Efterse & -prøve motor Svendborgjolle og større kølbåde Før optagning: Aftage rig, afmontere vindex, smøre og iskrue vantskruer Tømme for udstyr Efter optagning: Vaske bund m. børste eller højtryksrenser Aftage ror Vinter: Rengøre sejl og tovværk Af- og oplade batteri Reparere større skader (sejl, glasfiber o.a.) Før isætning: Reparere mindre skader (spartling) Vaske Polere (fribord, dæk og mast) Bundmale (husk ror) Lakere (løjbom, rorpind og evt. luger) Efterse rig (fald, hjul, skøder, lanterne-test) Montere ror (husk splitter) Hvis relevant eftersyn af motor Efter isætning: Montere og trimme mast (husk splitter m. tape) Flydeprøve Tilslutte batteri og kontrollere lanterne Kontrol af faste installationer som motor, VHF mm. Løbende sommer: Oplade batteri Vaske / spule Side 16 af 16

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps

Søsikkerhedsbestemmelser. Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Søsikkerhedsbestemmelser Krage Sø Egeskov Division Det Danske Spejderkorps Sikkerhedsreglerne er godkendt af gruppebestyrelsen Maj 2016. 1. Fartøjer Svendborgjolle og J22 skal under sejlads være bemandet

Læs mere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere

Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere, 23. november 2005 Side 1 Sejladsreglement for Aalborg Søspejdere Gruppens fartøjer. Gruppen anvender Aalborgjoller og Svendborgjoller til øvelsessejlads for minier,

Læs mere

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015

Praktisk sejlads. udarbejdet af skoleudvalget. 24. februar 2015 Praktisk sejlads udarbejdet af skoleudvalget 24. februar 2015 Indhold Sikkerhed 3 Forsikringsforhold............................. 3 Søvejsregler................................ 3 Kulde...................................

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole

Logbog. Sundets Sejlerskole Logbog Sundets Sejlerskole Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger

Læs mere

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads.

HMIs gummibåde har fastmonteret VHF, ligesom stationær VHF altid står tændt på lærerværelset ved sejlads. Kølbådsejlads Sejladsområde (perioden fra søsætning sidst i marts til bådoptagning midt oktober). 1. Sejlads i synlig afstand fra havnen eller stranden ved HMI. 2. Sejlads efter aftale rundt om Hou Røn

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

PRAKTISK PRØVE. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub PRAKTISK PRØVE Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 PRØVEN TIL SØS... 3 MOTORPRØVEN... 4 PRØVEN I LAND... 5 SELVE BEDØMMELSEN... 6 INDLEDNING Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub

Læs mere

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk

FØRERPRØVE PRAKTISK. Prøve i praktisk sejlads. Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk FØRERPRØVE PRAKTISK Prøve i praktisk sejlads Strandvænget 43 H 2100 København Ø H kas@kas.dk Indledning K.A.S. praktisk prøve i sejlads Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub afholder prøve i praktisk sejlads i den

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Sejlads på HMI. - en introduktion

Sejlads på HMI. - en introduktion Sejlads på HMI - en introduktion Forord Formålet med dette lille hæfte, er at forberede dig på sejlads. Hæftet skal kunne bruges som et lille opslagsværk til sejlads, og til reglerne på HMI! Sejlerlærerne

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Duelighedsbevis Duelighedsprøve i sejlads for, 1407 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal kursisten: Viden Redegøre for teoretisk terrestrisk

Læs mere

1 Udarbejdet af: Stefan Gerber & Martin Rise

1 Udarbejdet af: Stefan Gerber & Martin Rise Mundtlig eksamen!... 2 Vigeforpligtelser... 2 7 er Rækkefølgen:... 2 Vigeregler... 2 Motor:... 2 Sejl:... 2 Navigation... 5 1. Kompas og retninger... 5 2. Gradnet og søkort... 5 3. Fyr og båker... 5 4.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Side 1 af 5 April 2016 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar....

Læs mere

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra

let gør fart gennem vandet under 50 m i længde set mod dets styrbords side set mod dets bagbords side set ret for fra set agter fra NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Yachtskippereksamen af 3. grad

Yachtskippereksamen af 3. grad NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1.

3/10/2015. Eksempel på prøveopgave. Testopgave 4. Generel opgave. Hjælpemidler: Ingen. Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1. Eksempel på prøveopgave Testopgave 4 Generel opgave Hjælpemidler: Ingen Opgaven bør kunne besvares på en halv time. Opgave 1 Hvilken signalfigur skal du føre, om dagen når du ligger til ankers? En sort

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als

Sejlreglement 2010. Skibslaget Sebbe Als Sejlreglement 2010 Skibslaget Sebbe Als Revideret og godkendt af bestyrelsen Februar 2010 1 Reglementet Gælder for skibe, naust og udstyr under skibslaget Sebbe Als og er udarbejdet for bedst muligt at

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur 1 Figur 2 Figur 3 NVN: esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter. Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6. Figur 1 Figur

Læs mere

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6

Figur 1 Figur 2 Figur 3. Figur 4 Figur 5 Figur 6 NVN: Prøveopgave esvarelsestid for hele opgavesættet (5 sider): 30 minutter Marker med kryds for hver af figurerne, hvilke oplysninger de viste lys eller signalfigurer giver dig om skibet på figur 1 6.

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd

HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd HMI Sikkerhedsinstruks! Kølbåd Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN Mappen indeholder vigtige oplysninger vedrørende brugen af MAKRELLEN, så gør dig bekendt med indholdet i denne mappe før du sejler ud! Afprøve din viden om sikkerhed til søs på: www.sejlsikkert.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev.

Instruktørerne på sejlerskolen skal sikre, at dette formål kan opfyldes for den enkelte elev. Instruktørpolitik og uddannelse af instruktører Mål og formål Kvindelig Sejlklubs sejlerskole har et ambitiøst mål om at uddanne dygtige sejlere. Klubben har siden 1951 drevet en officielt anerkendt sejlerskole,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE 1. Formål Version 1.1 Dato: 1. juni 2016 Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav for opnåelse af Duelighedsbevis

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB

STÆVNESKEMAER. Låneerklæring. Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m KLUB STÆVNESKEMAER Låneerklæring Andet / ændret sejlnummer DM - Sejlskema Sejl-kontrolskema DANSK BB 10m SEJLUNIN DANSK BB 10m STANDARDMÅLEBREV MÅLTAL FR DH-SEJLADSER LÅNEERKLÆRING Kapsejlads:... Klasse: BB

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013

Version 1.0 Dato: 27. juni 2013 UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS FOR FRITIDSSEJLERE OG PRØVE FOR FØRERE AF VISSE MOTORDREVNE FRITIDSFARTØJER MED EN SKROGLÆNGDE UNDER 15 METER (SPEEDBÅDE) 1. Formål Version 1.0 Dato: 27. juni

Læs mere

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B?

Fulde navn: b) Hvad vil De i skibet A foretage Dem, så snart De får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Y3Søv-2/98

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016

Prøvekrav for speedbådsprøve afholdt af Søfartsstyrelsens bemyndigede censorer Version 1.0 af 18. februar 2016 1. Formål Formålet med denne vejledning er at opstille retningslinjer for afholdelse af speedbådsprøven 1. 2. Anvendelse/Omfang Vejledningen anvendes af censorer, der er bemyndiget til at afholde speedbådsprøver.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten kunne løse opgaver og anvende materiel, der vedrører dæksarbejde

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Logbog. Sundets Sejlerskole. Indholdsfortegnelse. Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3

Logbog. Sundets Sejlerskole. Indholdsfortegnelse. Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Indholdsfortegnelse Introduktion til logbogen... 3 Vejledning i brug af logbogen... 3 Forventninger, undervisningen og prøven... 4 Forventninger til lærerne... 4 Forventninger til eleverne... 4 Undervisningen...

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Uddannelsesvejledning SØMANDSBOG 5 GODE RÅD Indledning 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØFARTSSTYRELSEN Eks. nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. SØVEJSREGLER Hjælpemidler:

Læs mere

Sikkerhedsudstyr til kystsejlads.

Sikkerhedsudstyr til kystsejlads. Sikkerhedsudstyr til kystsejlads. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Man kan købe sig fattig i forkromet udstyr, så herunder vil jeg udelukkende koncentrere mig om det udstyr, der kan øge

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et maskindrevet skib, der er let. B er beskæftiget med at slæbe, og længden af slæbet

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. B er et maskindrevet skib, der er let. B er beskæftiget med at slæbe, og længden af slæbet SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg.

Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Brugervejledning for den Orange Båd. Bådens max lasteevne er: 1170 kg. Dette dokument er vejledende og dækker derfor ikke med sikkerhed enhver situation som kan opstå i forbindelse med søsætning, optagning

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

VEDBÆK SEJLKLUB MANUAL H-BÅD LÆS DETTE FØR DU SEJLER!! Spørgsmål? Forslag til forbedringer? Kontakt Bådsmændene: Henning 26112290 eller Mads 26244067

VEDBÆK SEJLKLUB MANUAL H-BÅD LÆS DETTE FØR DU SEJLER!! Spørgsmål? Forslag til forbedringer? Kontakt Bådsmændene: Henning 26112290 eller Mads 26244067 VEDBÆK SEJLKLUB MANUAL H-BÅD LÆS DETTE FØR DU SEJLER!! Spørgsmål? Forslag til forbedringer? Kontakt Bådsmændene: Henning 26112290 eller Mads 26244067 Velkommen ombord! Du står nu på en af klubbens skønne

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Sømandskab Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Søvejsregler De Internationale Søvejsregler 1840 - DK

Læs mere