Retskrivning: Sprogbrugsproblemer mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retskrivning: Sprogbrugsproblemer mv."

Transkript

1 Ret & Rigtigt 5 Retskrivning: Sprogbrugsproblemer mv. Udvalgte emner med eksempler Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012

2 Ophavsret Niels Erik Wille, lektor, cand.mag. Dette materiale er udarbejdet til brug for deltagerne i kurset Ret&Rigtigt, forår Det må frit downloades, arkiveres og udprintes af kursusdeltagerne til egen personlige brug Det må ikke uden ophavsmandens tilladelse kopieres eller på anden måde anvendes til andre formål. E-post: Tlf

3 Flere udvalgte emner Oversigt Fordoblinger 'de' eller 'dem' m.fl. Lumske ord Lumske lån Syntaktiske forbistringer passiv eller aktiv? Verbalsubstantiver Forvægt eller bagvægt? Analyseopgaver 3

4 Niels Erik Wille 4

5 Fordoblinger Fordoblinger (også kaldet pleonasmer) optræder når samme indhold udtrykkes flere gange med forskellige ord: 5 Han tilslutter sig uden besvær til den gældende opfattelse. Alligevel kan jeg dog ikke lade være med at forsvare hans opfattelse. Indledningsvis vil jeg først lige præcisere hvordan jeg forstår begrebet 'samtale'. Til stede var f.eks. Lykketoft, Helveg Petersen og Gitte Seeberg og flere andre kendte politikere.

6 Fordoblinger 2 *grunden... skyldes -> grunden er / det skyldes... *årsagen... skyldes -> årsagen er / det skyldes... *grunden til... er fordi -> grunden er / Det er fordi... 6

7 Niels Erik Wille 7

8 'de' eller 'dem' m.fl. De personlige pronominer (stedord) har tre former: Nominativ: jeg, du, De, vi, I, han, hun, de Akkustativ: mig, dig, Dem, os, jer, ham, hende, dem Genitiv: min, din, Deres, vores / vor, jeres, hans, hendes, deres 8

9 'de' eller 'dem' m.fl. Genitiv-formerne giver kun problemer i forhold til sin og sine (se Plancher 1). Brugen af nominativ versus akkusativ giver derimod ofte problemer. Hovedreglen er: Nominativ bruges når ordet er subjekt (grundled) i en sætning (helsætning eller ledsætning). Akkusativ bruges i alle andre sammenhænge. NB! De personlige pronominer er de eneste ord på moderne dansk som findes bøjet i akkusativ, og derfor de eneste ord der giver de følgende problemer. 9

10 Sammenligninger Ved sammenligninger med 'end' og 'som' råder der stor usikkerhed og uenighed om hvad der er korrekt eller mest korrekt. Han er større end jeg / mig (???) Hun er lige så hurtig i vendingen som han / ham (???) De har boet her lige så længe som vi / os (???) Tendensen i talesproget er brugen af akkusativ (mig, ham, os), mens det meget korrekte skriftsprog bruger nominativ (jeg, han, vi). Det mere afslappede skriftsprog har begge dele. 10

11 Sammenligninger Det meget korrekte skriftsprog begrunder sit valg ved at postulere at der er tale om forkortede sætninger med de pågældende ord på subjektplads: Han er større end jeg (er) Hun er lige så hurtig i vendingen som han (er) De har boet her lige så længe som vi (har) 11 Det er og bliver et postulat fordi ingen i praksis siger eller skriver den uforkortede form. Men altså et minefelt i sprogrigtighedsdiskussioner.

12 Foran 'som' og 'der' Når de personlige pronominer kobles med en bestemmende relativsætning med 'som' eller 'der', mødes to tendenser: Talesproget og det afslappede skriftsprog har en tendens til at behandle pladsen som en akkusativplads uden hensyn til den rolle ordet spiller i oversætningen: Ham der ringede i formiddags, har ringet igen. Han har ringet igen. (nominativplads) Dem der indsender kuponen, vil vi kontakte inden en uge. Vi vil kontakte dem. (akkusativplads) Det går altid ud over dem der har dårligst råd. (akkusativplads) 12

13 Foran 'som' og 'der' Det meget korrekte skriftsprog insisterer på at følge hovedreglen om brugen af nominativ og akkusativ (men det lyder undertiden helt forkert): Han der ringede i formiddags, har ringet igen. Han har ringet igen. (nominativplads) De vi traf på båden, var et par gamle klassekammerater. De var gamle klassekammerater (nominativplads) Hun med minkpelsen er min mormor Hun er min mormor (nominativplads) 13

14 Kombinationer med 'og' I opremsninger og lignende med 'og' er der i talesproget en klar tendens til at bruge akkusativformen uden hensyn til den syntaktiske rolle: Ham og mig er gode venner. (nominativplads) Peter og hende blev hentet på stationen. (nominativplads) Det var Hanne og mig der hentede dem. (akkusativplads) Kan du ikke hente Ole og mig på stationen. (akkusativplads) 14

15 Kombinationer med 'og' Skriftsproget anbringer derimod typisk nominativ og akkusativ på rette plads: Han og jeg er gode venner. Hun og Peter blev hentet på stationen. Men: Peter og hun blev hentet på stationen (??) Det var Hanne og mig der hentede dem. Kan du ikke hente Ole og mig på stationen. I disse forbindelser virker afvigelser fra normen påfaldende ukorrekte! - Men kun i skriftsproget. 15

16 Hyperkorrekthed Hyperkorrekthed er betegnelse for det fænomen at man af lutter angst for at skrive noget forkert, kommer til at skrive noget forkert: Farfar kom og hentede min bror og jeg (akkusativplads) De der indsender kuponen, vil vi kontakte inden en uge. (akkusativplads) Det går altid ud over de der har dårligst råd. (akkusativplads) Den hyperkorrekte udgave af de 2 sidste modtages af mange som acceptabel (eller ligefrem fuldt korrekt). 16

17 Hansen-reglen Erik Hansen mener at der gælder en konkurrerende hovedregel som siger at akkusativformen bruges i alle sammenhænge hvor det personlige pronomen kun kan være trykstærkt. Hvor det både kan være trykstærkt og trysvagt bruges formerne efter første hovedregel: Min bror og mig blev hentet af Farfar. (nominativplads) Dem der indsender kuponen, vil vi kontakte inden en uge. Og Vi kontakter dem. (akkusativplads) Dem vi traf på båden, var et par gamle klassekammerater. Men De var gamle. (nominativplads) 17 Hende med minkpelsen er min mormor. Men Hun er min mormor. (nominativplads)

18 Niels Erik Wille 18

19 Lumske ord Lumske ord er ord med stavemåder som måske lyder rigtigt i skribentens ører, men ikke er det: * financiere finansiere (af finans) * hieraki / *hierakisk hierarki / hierarkisk * standart 'standard (men stan'dart) * parantetisk parentetisk * intension intention (= hensigt) (men intension, med anden betydning) 19 * reflektion refleksion (af reflektere)

20 Niels Erik Wille 20

21 Lumske lån Lumske lån forekommmer når man laver en direkte fordanskning typisk fra engelsk til et udtryk som allerede har en anden betydning på dansk. I nogle tilfælde opstår der utilsigtet og uheldig afsmitning mellem de to betydninger: [...] hun var en *jordbærfarvet blondine. [Eng. strawberry blonde : rødblond] Bilisterne ønsker et *bræk i rejsetiden [Eng. break: pause. ] 21

22 Lumske lån - 2 Der har været en meget kraftig *drift væk fra Socialdemokratiet [Eng. drift: langsom bevægelse; forskydning. Da. (virksomheds)drift; (køns)drift; (frem)drift; en drift kvæg] Jeg var bare en almindelig medarbejder. Men de *spottede mig og lagde mærke til at jeg var god til at organisere. [Eng. to spot: sætte fokus på; lægge mærke til.] 22

23 Lumske lån 3 Lumske lån forekommmer desværre også ofte i fagsproget: [!] konversationsanalyse [Sprogvidenskab: Eng. conversation analysis = samtaleanalyse] [!] karakter [Datalogi: Eng. character = (bogstav)tegn] [!] koncept [Psykologi: Eng: concept = begreb. På dansk betyder koncept normalt en kladde eller skitse. I nyere tid også et design af f.eks. en fjernsynsudsendelse.] 23

24 Niels Erik Wille 24

25 Vildfarne bestemmelser Problemer med placering af bestemmende led: Patienten har brystsmerter, når hun ligger på venstre side i mere end et år. Pro Aroma. Den elegante kaffemaskine for kaffeelskere med frontbetjening. Hans Jørgen havde netop nået at få overdraget sit livsværk, Richter Hansen Maskinfabrik A/S, til datteren Margrethe og sønnen Henrik, som han sammen med sin hustru Kirsten havde bygget op fra næsten ingenting. 25

26 Hvem er 'de'? Den / det og de henviser normalt til det nærmest foregående led af rette køn og tal: [...] Det var kindbenene. Det var dem, der sprang ud af fjernsynet og ind i øjnene. På trods af, at de var iført et par stramme, sorte shorts og løb rundt på en borg, på en ø, langt ude i havet. 26

27 Niels Erik Wille 27

28 Syntaktisk inkonsekvens Konstruktioner skal helst følges konsekvent. En hyppig fejl er inkonsekvens i parallelle konstruktioner: Udvalget har svært ved at finde ud af, hvilke helt konkrete argumenter, der ligger til grund for afgørelsen, men man har en klar fornemmelse af, at den bygger på dels forkerte oplysninger, dels at man ikke har taget hensyn til de positive sider ved mindre afdelingskontorer, og dels heller ikke tager hensyn til de negative sider, som en nedlæggelse vil få for en masse forsikrede og arbejdsgivere. 28

29 Syntaktisk inkonsekvens 2 En mere konsekvent opbygning: Udvalget har en klar fornemmelse af: dels at man bygger på forkerte oplysninger [...] dels at man ikke har taget hensyn til [...] dels at man heller ikke har taget hensyn til [...] Man kunne også markere strukturen med 1), 2) og 3). Eller med en punkt-opstilling. 29

30 Niels Erik Wille 30

31 Totalt sammenbrud En gang imellem kommer man ud for konstruktioner der ikke kan reddes fordi det ikke er muligt at få mening i dem: Implikationen af dette er at en nærmere fokusering på kulturens systemer af symboler i forhold til at kunne placere de læse skrive svage i en læringssituation. 31

32 Niels Erik Wille 32

33 Passiv eller aktiv 33 På dansk findes der tre forskellige former af verberne: den såkaldt aktive form og 2 passive former: Aktiv: går / gik / har/er gået; regner / regnede / har regnet ; undlader / undlod / har undladt S-passiv: gås / gikkes; regnes / regnedes; undlades / undlodes Blive-passiv: bliver gået / blev gået / er blevet gået; bliver regnet / blev regnet / er blevet regnet; bliver undladt / blev undladt / er blevet undladt.

34 Grammatisk subjekt og logisk subjekt / agens Det grammatiske subjekt er det der står på subjektets plads i sætningen, mens det logiske subjekt eller agens typisk er den person eller lign. som udfører verbets handling: Grammatisk subjekt = logisk subjekt: Kontorchefen underskrev byggetilladelsen på borgmesterens vegne. Byggetilladelsen underskrev kontorchefen på borgmesterens vegne. Grammatisk subjekt logisk subjekt: Byggetilladelsen blev underskrevet af kontorchefen på borgmesterens vegne. 34

35 Passiv eller aktiv Sætninger i aktiv form kræver altid et grammatisk subjekt, men subjektet kan være alment, abstrakt, ubestemt eller formelt: Man skriver altid navne med stort. Man følger sagen med stor alvor. Man skal hermed henstille at Det regner og blæser i et væk. Det er søndag. Der kom en soldat marcherende... 35

36 Passiv eller aktiv Passivformerne medfører bl.a. at agens kan udelades, underforstås eller placeres på en anden plads i sætningen end det grammatiske subjekt. Derved flyttes sætningens fokus: Navne skrives altid med stort. Sagen følges med stor alvor. Det henstilles hermed at Erklæringen blev underskrevet af begge parter. Liget blev opdaget næste morgen. 36

37 Passiv eller aktiv Der danses og spilles til den lyse morgen = Man danser og spiller til den lyse morgen Det regnes for god skik at = Man regner det for god skik at... Hvor der handles der spildes. Hun skal tilgives meget, thi hun har danset meget. Der tales om det i krogene = De taler om det i krogene. 37

38 Passiv eller aktiv I instrukser (f.eks. opskrifter), vejledninger, rapporter og afhandlinger er agens ofte gennemgående og ikke sagens hovedperson. Det er derimod normalt sagen selv eller relevante handlinger: Den frosne suppe kommes i en gryde og varmes op. Porrerne tilsættes og koger med ca. 5 min. Ærterne varmes med et par minutter. Æggeblomme og fløde piskes sammen, og lidt af den varme suppe piskes i. Blandingen kommes tilbage i gryden. Suppen varmes igennem, men bør ikke koge. 38

39 Alternativer (?): Passiv eller aktiv? Kom den en frosne suppe i en gryde og varm den op. Tilsæt porrerne og lad dem koge med ca. 5 min. Man kommer den en frosne suppe i en gryde og varmer den op. Man tilsætter porrerne og lader dem koge med ca. 5 min. 39 Du kommer den en frosne suppe i en gryde og varmer den op. Du tilsætter porrerne og lader dem koge med ca. 5 min.

40 Passiv eller aktiv? Af mange vejledninger om godt sprog eller klar tale fremgår det at passiv er en uheldig form som man så vidt muligt skal undgå. F.eks. i Håndbog for Nudansk: Pas på med passiv Passivformer gør ofte en tekst upersonlig. Man skal derfor passe særlig på med at bruge passiv. Indebyrden af denne og andre vejledninger er reelt at man altid kan omskrive til aktiv form, og at det normalt er bedre løsning. Men det er ikke korrekt! (jf. Løj & Wille, 1985). 40

41 Myter om passiv Der verserer mange myter om brugen af passiv : Tekster uden for mange passivformer er aktive. (Blander to betydninger af aktiv ) Tekster skal være personlige og passiv gør upersonlig. (Blander to betydninger af personlig ) Brugen af passiv slører eller skjuler hvem det er der handler og bestemmer. (Måske, men sjældent.) Tekster med mange passiver er mindre læsevenlige. (Underbygges ikke af forskningen.) 41

42 Passiv eller aktiv? Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for området. Planen sendes til høring hos alle berørte parter, før den vedtages endeligt. Den offentliggøres senest en måned efter vedtagelsen. Kan let omskrives så alle passivformerne forsvinder: Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for området. De sender planen til høring hos alle berørte parter, før de vedtager den endeligt. De offentliggør den senest en måned efter vedtagelsen. 42

43 Passiv eller aktiv? Eller måske bedre? Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for området. Kommunalbestyrelsen sender planen til høring hos alle berørte parter, før kommunalbestyrelsen vedtager den endeligt. Kommunalbestyrelsen offentliggør planen senest en måned efter vedtagelsen. Eller hvad med at bevare den oprindelige udgave? 43

44 Passiv eller aktiv? Hermed fremsendes til nævnets overvejelse et udkast til kontrakt. Udkastet med eventuelle bemærkninger bedes returneret snarest muligt. Både afsender (et firma) og modtager/adressat (et statsligt nævn) fremgår klart af konteksten. Men alternativer uden passiv kunne være: Jeg/vi/<firmaets navn> fremsender hermed til jeres/<nævnets navn>s overvejelse et udkast til kontrakt. Jeg/vi beder jer returnere udkastet med eventuelle bemærkninger snarest muligt. 44

45 Passiv eller aktiv? Og hvis man også vil af med papirklicherne 'fremsender' og 'hermed' samt verbalsubstantivet 'overvejelse', men ikke vil indlede med 'vi' (regnes for uhøfligt): Vedlagt sender vi et udkast til kontrakt. Vi beder jer overveje udkastet og returnere det med eventuelle bemærkninger snarest muligt. 45 Det er måske blevet mere talenært. (Har målgruppen brug for det?) Men afsender og modtager/adressat er stadig underforstået. Og papirklicheen 'hermed' er erstattet af papirklicheen 'vedlagt' for at præcisere at udkastet følger med brevet.

46 Niels Erik Wille 46

47 47 Verbalsubstantiver ( sætningsord ) Verbalsubstantiver er substantiver (navneord) der er dannet af et verbum (udsagnsord). Deltagelse tage del i Uddannelse uddanne Begyndelse begynde Renskrivning skrive rent Produktion producere Forældelse forælde Indplacering placere ind i Empiriindsamling indsamle empiriske data

48 Verbalsubstantiver ( sætningsord ) Verbalsubstantiver kaldes også for sætningsord fordi de på en måde kan erstatte en (led)sætning: I begyndelsen er det vigtigt ikke at tage for hårdt fat Når man begynder, er det vigtigt... Den næstsidste fase er renskrivningsfasen den fase hvor man skriver afhandlingen rent... 48

49 Verbalsubstantiver ( sætningsord ) 49 Næst efter passiver er verbalsubstantiver den grammatiske form der hyppigst lægges for had. Forfatterne til bogen skrivgodt.dk skriver f.eks. (!) Undgå verbalsubstantiver og eksemplificerer: For at sikre at de ledige kan indgå i de nye job, kan AF og kommunen tilbyde deltagelse i uddannelse inden ansættelsen i virksomheden. Ordene 'deltagelse', 'uddannelse' og 'ansættelse' er de eneste eksempler der gives på den form for ord man absolut skal undgå. Det bliver nok svært at klare sig uden! Og det jo konstruktionen, ikke ordene det er galt med i eksemplet.

50 Niels Erik Wille 50

51 Forvægt eller bagvægt 51 Danske helsætninger er opbygget over et skema der ser sådan ud: Forfelt Centralfelt Slutfelt F v s a V S A Kl. 5 var han endnu ikke gået hjem fra arbejde Han var endnu ikke gået hjem kl. 5 Gået hjem var han endnu ikke kl. 5 Var han endnu ikke gået hjem? Skemaet tillader ret fri udfyldning og fremflytning til F. Kun hovedverbets plads (v) ligger fast.

52 Akademisk sprog og kancelliesproget udnytter gerne alle muligheder: Efter at frugthandler NN ved Vestre landsrets dom af 5. september 1950 er blevet frifundet for overtrædelse af lov nr. 406 af 28. august 1945, 2, og dermed for betaling af det konfiskationsbeløb, stort oprindelig kr ,00, samt sagskomkostninger, som han ved Viborg kriminalrets dom af 6. august 1947, jf. Vestre Landsrets dom af 10. august 1948 som ankeinstans, i medfør af nævnte lov blev tilpligtet at udrede til statskassen, har De i skrivelse af 30. marts 1955 stilet til revisionsudvalget for tyske betalinger, der ved kendelse afsagt den 25. marts 1953 har tilpligtet Deres klient at udrede kr ,00 til statskassen med fradrag af skatterefusion, anmodet om, at der som led i Deres klients endelige mellemværende med statskassen, der vil være at foretage ved finansministeriets foranstaltning, må blive udbetalt Deres klient et passende a/cto beløb f.eks. kr ,00. 52

53 Forvægt eller bagvægt Talesproget har en klar tendens til korte eller lette Forfelter og foretrækker at placere udfyldende bestemmelser sidst i helsætningen. Det medfører det som kaldes for bagvægt. Skriftsproget ikke mindst det akademiske skriftsprog foretrækker er mere balanceret fordeling med udnyttelse af samspil mellem flere placeringsmuligheder. Og Forfeltet bruges gerne til forudsætninger, betingelser og nærmere omstændigheder som anbringes før man kommer til hovedsagen i Centralfeltet og Slutfeltet. Det giver hvad der kaldes for forvægt. 53

54 Forvægt eller bagvægt I alle slags tekster er der en tendens til placere sætningens fokus, hvad enten det er det grammatiske subjekt eller noget andet, i Forfeltet. I betingelsessætninger (hvis så...) (fordi er ) kommer betingelsen naturligt til at stå i Forfeltet. Et krav om altid at foretrække bagvægt kan derfor indskrænke mulighederne for en levende, varieret og logisk fremadskridende fremstilling. Men sætninger hvor læseren hurtigt kan identificere det vigtige verbum (v-pladsen) er normalt lettest at læse. 54

55 Niels Erik Wille 55

56 Opfølgning Læs i Erik Hansen: Rigtigt dansk: De eller dem, hun eller hende (s ) Læs i Håndbog i Nudansk: de eller dem, han eller ham mv.? (s ) Godt sprog (s ) 56 [Jeg er normalt enig med forfatterne, men finder at flere steder i denne artikel er både overforenklede og delvis misvisende som generelle råd for alle slags tekster. Det gælder specielt bemærkningerne om det personlige sprog (altid eksplicitering og personliggørelse af afsender og addressat), brug af passiv versus aktiv, samt verbalsubstantiver og brug af forvægt versus bagvægt. Jeg henviser til de følgende artikler som uddybning af synspunktet.

57 Opfølgning 57 Mogens Løj & Niels Erik Wille: Kan vi undvære passiv? Eller: Kan passiv virkelig undværes? En undersøgelse af passivformernes grammatik, stilistik og pragmatik. NyS 15. Kbh.: Akademisk Forlag. 1985, s Niels Erik Wille: Analyse af statslige pjecer om ernæring. I: Jørgen Højmark Jensen (red.): Værsgo og spis. En bog om vilkår og mulighed for ernæringsoplysning i Danmark. Kbh.: Statens Levnedmiddelinstitut. 1985, s Niels Erik Wille: Det gode sprog. Nogle tanker om det forskningsmæssige grundlag for sproglig rådgivning i faglig formidling. I: Lars Heltoft & Carol Henriksen (red.): Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist [ ]. Kbh.: Roskilde Universitetsforlag. 2001, s

58 Opfølgning Forslag til supplerende læsning: Kirsten Rask: Det gule sprog. København: Grafisk Litteratur s. [OBS! Skrevet før kommareformen, hvorfor rådene om kommaer er forældede! Men advarslerne mod det overdrevent enkle og afsnubbede sprog ( punktumsproget ) er fortsat gode.] Søren Brandt: Pas på sproget. En håndbog. København: Amanda s. [Alfabetisk ordnet advarselsliste. Underholdende og informativ. Henvender sig til den kræsne, men fejlbarlige sprogbruger. ] 58

59 Niels Erik Wille Fortsættes med eksempler til analyse (Plancher 5A) 59

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning

Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning Sproglig (skrive)stil er ikke noget luftigt og uhåndgribeligt, men et resultat af mere eller mindre bevidste valg af sproglige hjælpemidler. Ordvalget er

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012 Ophavsret

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails

Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Ellen Bak Åndahl & Susanne Nonboe Jacobsen Lutter lykke eller surt stress? en håndbog om effektive e-mails Frydenlund Lutter lykke eller

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sådan kommunikerer vi! Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Sprog-, e-mail- og telefonpolitik for Danmarks Akkrediteringsinstitution Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Om kommunikationspolitikken 5 Hvem skriver du til? 6 Tekstens struktur 7 Korrektur 8 Faldgruber

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver Rettenøgle til 2. udgave 2006, ISBN 87-91909-00-7 (Denne rettenøgle kan frit hentes fra vores hjemmeside: www.synope.dk) Verbalsubstantiver, s. 55 Opgave 1. 1. Du skal henvende dig på kontoret. 2. Du skal

Læs mere

Genrepædagogik i fremmedsprogsundervisningen. Glymur 2015

Genrepædagogik i fremmedsprogsundervisningen. Glymur 2015 Genrepædagogik i fremmedsprogsundervisningen Glymur 2015 Hvad skal vi lære af dette oplæg? I skal opleve at funktionel grammatik er brugbart i forhold til at lære fremmedsproget dansk I skal se et undervisningsforløb,

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1 Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 2 1 Rammeprogram Tid Tema 09.00 Velkomst til det fælles udviklingsarbejde

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Danske Ordsprog ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå [Skriv dokumentets undertitel] asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn

Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn Ret & Rigtigt 1 Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Læs mere

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Der tages forbehold for ændringer Opgave 1 afleveres 16/9 A) Oversæt følgende sætninger til russisk: Hvem er det? Det er Ivan. Er Ivan hjemme? Ja, det er han.

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Dictogloss i undervisningen

Dictogloss i undervisningen Annette Pedersen Cand. mag. i dansk og filosofi/videnskabsteori, Sprogcentret K.I.S.S. anetq@oncable.dk Rikke Jensen cand. mag. i dansk med tilvalg i musik, Sprogcentret K.I.S.S. rikkej71@hotmail.com Dictogloss

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2011 Slagelse Gymnasium og Selandia HHX og HTX STX, HHX, HTX og HF Indledning Der sondres mellem 2 typer optagelsesprøver : Den obligatoriske optagelsesprøve:

Læs mere