Retskrivning: Sprogbrugsproblemer mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retskrivning: Sprogbrugsproblemer mv."

Transkript

1 Ret & Rigtigt 5 Retskrivning: Sprogbrugsproblemer mv. Udvalgte emner med eksempler Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012

2 Ophavsret Niels Erik Wille, lektor, cand.mag. Dette materiale er udarbejdet til brug for deltagerne i kurset Ret&Rigtigt, forår Det må frit downloades, arkiveres og udprintes af kursusdeltagerne til egen personlige brug Det må ikke uden ophavsmandens tilladelse kopieres eller på anden måde anvendes til andre formål. E-post: Tlf

3 Flere udvalgte emner Oversigt Fordoblinger 'de' eller 'dem' m.fl. Lumske ord Lumske lån Syntaktiske forbistringer passiv eller aktiv? Verbalsubstantiver Forvægt eller bagvægt? Analyseopgaver 3

4 Niels Erik Wille 4

5 Fordoblinger Fordoblinger (også kaldet pleonasmer) optræder når samme indhold udtrykkes flere gange med forskellige ord: 5 Han tilslutter sig uden besvær til den gældende opfattelse. Alligevel kan jeg dog ikke lade være med at forsvare hans opfattelse. Indledningsvis vil jeg først lige præcisere hvordan jeg forstår begrebet 'samtale'. Til stede var f.eks. Lykketoft, Helveg Petersen og Gitte Seeberg og flere andre kendte politikere.

6 Fordoblinger 2 *grunden... skyldes -> grunden er / det skyldes... *årsagen... skyldes -> årsagen er / det skyldes... *grunden til... er fordi -> grunden er / Det er fordi... 6

7 Niels Erik Wille 7

8 'de' eller 'dem' m.fl. De personlige pronominer (stedord) har tre former: Nominativ: jeg, du, De, vi, I, han, hun, de Akkustativ: mig, dig, Dem, os, jer, ham, hende, dem Genitiv: min, din, Deres, vores / vor, jeres, hans, hendes, deres 8

9 'de' eller 'dem' m.fl. Genitiv-formerne giver kun problemer i forhold til sin og sine (se Plancher 1). Brugen af nominativ versus akkusativ giver derimod ofte problemer. Hovedreglen er: Nominativ bruges når ordet er subjekt (grundled) i en sætning (helsætning eller ledsætning). Akkusativ bruges i alle andre sammenhænge. NB! De personlige pronominer er de eneste ord på moderne dansk som findes bøjet i akkusativ, og derfor de eneste ord der giver de følgende problemer. 9

10 Sammenligninger Ved sammenligninger med 'end' og 'som' råder der stor usikkerhed og uenighed om hvad der er korrekt eller mest korrekt. Han er større end jeg / mig (???) Hun er lige så hurtig i vendingen som han / ham (???) De har boet her lige så længe som vi / os (???) Tendensen i talesproget er brugen af akkusativ (mig, ham, os), mens det meget korrekte skriftsprog bruger nominativ (jeg, han, vi). Det mere afslappede skriftsprog har begge dele. 10

11 Sammenligninger Det meget korrekte skriftsprog begrunder sit valg ved at postulere at der er tale om forkortede sætninger med de pågældende ord på subjektplads: Han er større end jeg (er) Hun er lige så hurtig i vendingen som han (er) De har boet her lige så længe som vi (har) 11 Det er og bliver et postulat fordi ingen i praksis siger eller skriver den uforkortede form. Men altså et minefelt i sprogrigtighedsdiskussioner.

12 Foran 'som' og 'der' Når de personlige pronominer kobles med en bestemmende relativsætning med 'som' eller 'der', mødes to tendenser: Talesproget og det afslappede skriftsprog har en tendens til at behandle pladsen som en akkusativplads uden hensyn til den rolle ordet spiller i oversætningen: Ham der ringede i formiddags, har ringet igen. Han har ringet igen. (nominativplads) Dem der indsender kuponen, vil vi kontakte inden en uge. Vi vil kontakte dem. (akkusativplads) Det går altid ud over dem der har dårligst råd. (akkusativplads) 12

13 Foran 'som' og 'der' Det meget korrekte skriftsprog insisterer på at følge hovedreglen om brugen af nominativ og akkusativ (men det lyder undertiden helt forkert): Han der ringede i formiddags, har ringet igen. Han har ringet igen. (nominativplads) De vi traf på båden, var et par gamle klassekammerater. De var gamle klassekammerater (nominativplads) Hun med minkpelsen er min mormor Hun er min mormor (nominativplads) 13

14 Kombinationer med 'og' I opremsninger og lignende med 'og' er der i talesproget en klar tendens til at bruge akkusativformen uden hensyn til den syntaktiske rolle: Ham og mig er gode venner. (nominativplads) Peter og hende blev hentet på stationen. (nominativplads) Det var Hanne og mig der hentede dem. (akkusativplads) Kan du ikke hente Ole og mig på stationen. (akkusativplads) 14

15 Kombinationer med 'og' Skriftsproget anbringer derimod typisk nominativ og akkusativ på rette plads: Han og jeg er gode venner. Hun og Peter blev hentet på stationen. Men: Peter og hun blev hentet på stationen (??) Det var Hanne og mig der hentede dem. Kan du ikke hente Ole og mig på stationen. I disse forbindelser virker afvigelser fra normen påfaldende ukorrekte! - Men kun i skriftsproget. 15

16 Hyperkorrekthed Hyperkorrekthed er betegnelse for det fænomen at man af lutter angst for at skrive noget forkert, kommer til at skrive noget forkert: Farfar kom og hentede min bror og jeg (akkusativplads) De der indsender kuponen, vil vi kontakte inden en uge. (akkusativplads) Det går altid ud over de der har dårligst råd. (akkusativplads) Den hyperkorrekte udgave af de 2 sidste modtages af mange som acceptabel (eller ligefrem fuldt korrekt). 16

17 Hansen-reglen Erik Hansen mener at der gælder en konkurrerende hovedregel som siger at akkusativformen bruges i alle sammenhænge hvor det personlige pronomen kun kan være trykstærkt. Hvor det både kan være trykstærkt og trysvagt bruges formerne efter første hovedregel: Min bror og mig blev hentet af Farfar. (nominativplads) Dem der indsender kuponen, vil vi kontakte inden en uge. Og Vi kontakter dem. (akkusativplads) Dem vi traf på båden, var et par gamle klassekammerater. Men De var gamle. (nominativplads) 17 Hende med minkpelsen er min mormor. Men Hun er min mormor. (nominativplads)

18 Niels Erik Wille 18

19 Lumske ord Lumske ord er ord med stavemåder som måske lyder rigtigt i skribentens ører, men ikke er det: * financiere finansiere (af finans) * hieraki / *hierakisk hierarki / hierarkisk * standart 'standard (men stan'dart) * parantetisk parentetisk * intension intention (= hensigt) (men intension, med anden betydning) 19 * reflektion refleksion (af reflektere)

20 Niels Erik Wille 20

21 Lumske lån Lumske lån forekommmer når man laver en direkte fordanskning typisk fra engelsk til et udtryk som allerede har en anden betydning på dansk. I nogle tilfælde opstår der utilsigtet og uheldig afsmitning mellem de to betydninger: [...] hun var en *jordbærfarvet blondine. [Eng. strawberry blonde : rødblond] Bilisterne ønsker et *bræk i rejsetiden [Eng. break: pause. ] 21

22 Lumske lån - 2 Der har været en meget kraftig *drift væk fra Socialdemokratiet [Eng. drift: langsom bevægelse; forskydning. Da. (virksomheds)drift; (køns)drift; (frem)drift; en drift kvæg] Jeg var bare en almindelig medarbejder. Men de *spottede mig og lagde mærke til at jeg var god til at organisere. [Eng. to spot: sætte fokus på; lægge mærke til.] 22

23 Lumske lån 3 Lumske lån forekommmer desværre også ofte i fagsproget: [!] konversationsanalyse [Sprogvidenskab: Eng. conversation analysis = samtaleanalyse] [!] karakter [Datalogi: Eng. character = (bogstav)tegn] [!] koncept [Psykologi: Eng: concept = begreb. På dansk betyder koncept normalt en kladde eller skitse. I nyere tid også et design af f.eks. en fjernsynsudsendelse.] 23

24 Niels Erik Wille 24

25 Vildfarne bestemmelser Problemer med placering af bestemmende led: Patienten har brystsmerter, når hun ligger på venstre side i mere end et år. Pro Aroma. Den elegante kaffemaskine for kaffeelskere med frontbetjening. Hans Jørgen havde netop nået at få overdraget sit livsværk, Richter Hansen Maskinfabrik A/S, til datteren Margrethe og sønnen Henrik, som han sammen med sin hustru Kirsten havde bygget op fra næsten ingenting. 25

26 Hvem er 'de'? Den / det og de henviser normalt til det nærmest foregående led af rette køn og tal: [...] Det var kindbenene. Det var dem, der sprang ud af fjernsynet og ind i øjnene. På trods af, at de var iført et par stramme, sorte shorts og løb rundt på en borg, på en ø, langt ude i havet. 26

27 Niels Erik Wille 27

28 Syntaktisk inkonsekvens Konstruktioner skal helst følges konsekvent. En hyppig fejl er inkonsekvens i parallelle konstruktioner: Udvalget har svært ved at finde ud af, hvilke helt konkrete argumenter, der ligger til grund for afgørelsen, men man har en klar fornemmelse af, at den bygger på dels forkerte oplysninger, dels at man ikke har taget hensyn til de positive sider ved mindre afdelingskontorer, og dels heller ikke tager hensyn til de negative sider, som en nedlæggelse vil få for en masse forsikrede og arbejdsgivere. 28

29 Syntaktisk inkonsekvens 2 En mere konsekvent opbygning: Udvalget har en klar fornemmelse af: dels at man bygger på forkerte oplysninger [...] dels at man ikke har taget hensyn til [...] dels at man heller ikke har taget hensyn til [...] Man kunne også markere strukturen med 1), 2) og 3). Eller med en punkt-opstilling. 29

30 Niels Erik Wille 30

31 Totalt sammenbrud En gang imellem kommer man ud for konstruktioner der ikke kan reddes fordi det ikke er muligt at få mening i dem: Implikationen af dette er at en nærmere fokusering på kulturens systemer af symboler i forhold til at kunne placere de læse skrive svage i en læringssituation. 31

32 Niels Erik Wille 32

33 Passiv eller aktiv 33 På dansk findes der tre forskellige former af verberne: den såkaldt aktive form og 2 passive former: Aktiv: går / gik / har/er gået; regner / regnede / har regnet ; undlader / undlod / har undladt S-passiv: gås / gikkes; regnes / regnedes; undlades / undlodes Blive-passiv: bliver gået / blev gået / er blevet gået; bliver regnet / blev regnet / er blevet regnet; bliver undladt / blev undladt / er blevet undladt.

34 Grammatisk subjekt og logisk subjekt / agens Det grammatiske subjekt er det der står på subjektets plads i sætningen, mens det logiske subjekt eller agens typisk er den person eller lign. som udfører verbets handling: Grammatisk subjekt = logisk subjekt: Kontorchefen underskrev byggetilladelsen på borgmesterens vegne. Byggetilladelsen underskrev kontorchefen på borgmesterens vegne. Grammatisk subjekt logisk subjekt: Byggetilladelsen blev underskrevet af kontorchefen på borgmesterens vegne. 34

35 Passiv eller aktiv Sætninger i aktiv form kræver altid et grammatisk subjekt, men subjektet kan være alment, abstrakt, ubestemt eller formelt: Man skriver altid navne med stort. Man følger sagen med stor alvor. Man skal hermed henstille at Det regner og blæser i et væk. Det er søndag. Der kom en soldat marcherende... 35

36 Passiv eller aktiv Passivformerne medfører bl.a. at agens kan udelades, underforstås eller placeres på en anden plads i sætningen end det grammatiske subjekt. Derved flyttes sætningens fokus: Navne skrives altid med stort. Sagen følges med stor alvor. Det henstilles hermed at Erklæringen blev underskrevet af begge parter. Liget blev opdaget næste morgen. 36

37 Passiv eller aktiv Der danses og spilles til den lyse morgen = Man danser og spiller til den lyse morgen Det regnes for god skik at = Man regner det for god skik at... Hvor der handles der spildes. Hun skal tilgives meget, thi hun har danset meget. Der tales om det i krogene = De taler om det i krogene. 37

38 Passiv eller aktiv I instrukser (f.eks. opskrifter), vejledninger, rapporter og afhandlinger er agens ofte gennemgående og ikke sagens hovedperson. Det er derimod normalt sagen selv eller relevante handlinger: Den frosne suppe kommes i en gryde og varmes op. Porrerne tilsættes og koger med ca. 5 min. Ærterne varmes med et par minutter. Æggeblomme og fløde piskes sammen, og lidt af den varme suppe piskes i. Blandingen kommes tilbage i gryden. Suppen varmes igennem, men bør ikke koge. 38

39 Alternativer (?): Passiv eller aktiv? Kom den en frosne suppe i en gryde og varm den op. Tilsæt porrerne og lad dem koge med ca. 5 min. Man kommer den en frosne suppe i en gryde og varmer den op. Man tilsætter porrerne og lader dem koge med ca. 5 min. 39 Du kommer den en frosne suppe i en gryde og varmer den op. Du tilsætter porrerne og lader dem koge med ca. 5 min.

40 Passiv eller aktiv? Af mange vejledninger om godt sprog eller klar tale fremgår det at passiv er en uheldig form som man så vidt muligt skal undgå. F.eks. i Håndbog for Nudansk: Pas på med passiv Passivformer gør ofte en tekst upersonlig. Man skal derfor passe særlig på med at bruge passiv. Indebyrden af denne og andre vejledninger er reelt at man altid kan omskrive til aktiv form, og at det normalt er bedre løsning. Men det er ikke korrekt! (jf. Løj & Wille, 1985). 40

41 Myter om passiv Der verserer mange myter om brugen af passiv : Tekster uden for mange passivformer er aktive. (Blander to betydninger af aktiv ) Tekster skal være personlige og passiv gør upersonlig. (Blander to betydninger af personlig ) Brugen af passiv slører eller skjuler hvem det er der handler og bestemmer. (Måske, men sjældent.) Tekster med mange passiver er mindre læsevenlige. (Underbygges ikke af forskningen.) 41

42 Passiv eller aktiv? Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for området. Planen sendes til høring hos alle berørte parter, før den vedtages endeligt. Den offentliggøres senest en måned efter vedtagelsen. Kan let omskrives så alle passivformerne forsvinder: Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for området. De sender planen til høring hos alle berørte parter, før de vedtager den endeligt. De offentliggør den senest en måned efter vedtagelsen. 42

43 Passiv eller aktiv? Eller måske bedre? Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for området. Kommunalbestyrelsen sender planen til høring hos alle berørte parter, før kommunalbestyrelsen vedtager den endeligt. Kommunalbestyrelsen offentliggør planen senest en måned efter vedtagelsen. Eller hvad med at bevare den oprindelige udgave? 43

44 Passiv eller aktiv? Hermed fremsendes til nævnets overvejelse et udkast til kontrakt. Udkastet med eventuelle bemærkninger bedes returneret snarest muligt. Både afsender (et firma) og modtager/adressat (et statsligt nævn) fremgår klart af konteksten. Men alternativer uden passiv kunne være: Jeg/vi/<firmaets navn> fremsender hermed til jeres/<nævnets navn>s overvejelse et udkast til kontrakt. Jeg/vi beder jer returnere udkastet med eventuelle bemærkninger snarest muligt. 44

45 Passiv eller aktiv? Og hvis man også vil af med papirklicherne 'fremsender' og 'hermed' samt verbalsubstantivet 'overvejelse', men ikke vil indlede med 'vi' (regnes for uhøfligt): Vedlagt sender vi et udkast til kontrakt. Vi beder jer overveje udkastet og returnere det med eventuelle bemærkninger snarest muligt. 45 Det er måske blevet mere talenært. (Har målgruppen brug for det?) Men afsender og modtager/adressat er stadig underforstået. Og papirklicheen 'hermed' er erstattet af papirklicheen 'vedlagt' for at præcisere at udkastet følger med brevet.

46 Niels Erik Wille 46

47 47 Verbalsubstantiver ( sætningsord ) Verbalsubstantiver er substantiver (navneord) der er dannet af et verbum (udsagnsord). Deltagelse tage del i Uddannelse uddanne Begyndelse begynde Renskrivning skrive rent Produktion producere Forældelse forælde Indplacering placere ind i Empiriindsamling indsamle empiriske data

48 Verbalsubstantiver ( sætningsord ) Verbalsubstantiver kaldes også for sætningsord fordi de på en måde kan erstatte en (led)sætning: I begyndelsen er det vigtigt ikke at tage for hårdt fat Når man begynder, er det vigtigt... Den næstsidste fase er renskrivningsfasen den fase hvor man skriver afhandlingen rent... 48

49 Verbalsubstantiver ( sætningsord ) 49 Næst efter passiver er verbalsubstantiver den grammatiske form der hyppigst lægges for had. Forfatterne til bogen skrivgodt.dk skriver f.eks. (!) Undgå verbalsubstantiver og eksemplificerer: For at sikre at de ledige kan indgå i de nye job, kan AF og kommunen tilbyde deltagelse i uddannelse inden ansættelsen i virksomheden. Ordene 'deltagelse', 'uddannelse' og 'ansættelse' er de eneste eksempler der gives på den form for ord man absolut skal undgå. Det bliver nok svært at klare sig uden! Og det jo konstruktionen, ikke ordene det er galt med i eksemplet.

50 Niels Erik Wille 50

51 Forvægt eller bagvægt 51 Danske helsætninger er opbygget over et skema der ser sådan ud: Forfelt Centralfelt Slutfelt F v s a V S A Kl. 5 var han endnu ikke gået hjem fra arbejde Han var endnu ikke gået hjem kl. 5 Gået hjem var han endnu ikke kl. 5 Var han endnu ikke gået hjem? Skemaet tillader ret fri udfyldning og fremflytning til F. Kun hovedverbets plads (v) ligger fast.

52 Akademisk sprog og kancelliesproget udnytter gerne alle muligheder: Efter at frugthandler NN ved Vestre landsrets dom af 5. september 1950 er blevet frifundet for overtrædelse af lov nr. 406 af 28. august 1945, 2, og dermed for betaling af det konfiskationsbeløb, stort oprindelig kr ,00, samt sagskomkostninger, som han ved Viborg kriminalrets dom af 6. august 1947, jf. Vestre Landsrets dom af 10. august 1948 som ankeinstans, i medfør af nævnte lov blev tilpligtet at udrede til statskassen, har De i skrivelse af 30. marts 1955 stilet til revisionsudvalget for tyske betalinger, der ved kendelse afsagt den 25. marts 1953 har tilpligtet Deres klient at udrede kr ,00 til statskassen med fradrag af skatterefusion, anmodet om, at der som led i Deres klients endelige mellemværende med statskassen, der vil være at foretage ved finansministeriets foranstaltning, må blive udbetalt Deres klient et passende a/cto beløb f.eks. kr ,00. 52

53 Forvægt eller bagvægt Talesproget har en klar tendens til korte eller lette Forfelter og foretrækker at placere udfyldende bestemmelser sidst i helsætningen. Det medfører det som kaldes for bagvægt. Skriftsproget ikke mindst det akademiske skriftsprog foretrækker er mere balanceret fordeling med udnyttelse af samspil mellem flere placeringsmuligheder. Og Forfeltet bruges gerne til forudsætninger, betingelser og nærmere omstændigheder som anbringes før man kommer til hovedsagen i Centralfeltet og Slutfeltet. Det giver hvad der kaldes for forvægt. 53

54 Forvægt eller bagvægt I alle slags tekster er der en tendens til placere sætningens fokus, hvad enten det er det grammatiske subjekt eller noget andet, i Forfeltet. I betingelsessætninger (hvis så...) (fordi er ) kommer betingelsen naturligt til at stå i Forfeltet. Et krav om altid at foretrække bagvægt kan derfor indskrænke mulighederne for en levende, varieret og logisk fremadskridende fremstilling. Men sætninger hvor læseren hurtigt kan identificere det vigtige verbum (v-pladsen) er normalt lettest at læse. 54

55 Niels Erik Wille 55

56 Opfølgning Læs i Erik Hansen: Rigtigt dansk: De eller dem, hun eller hende (s ) Læs i Håndbog i Nudansk: de eller dem, han eller ham mv.? (s ) Godt sprog (s ) 56 [Jeg er normalt enig med forfatterne, men finder at flere steder i denne artikel er både overforenklede og delvis misvisende som generelle råd for alle slags tekster. Det gælder specielt bemærkningerne om det personlige sprog (altid eksplicitering og personliggørelse af afsender og addressat), brug af passiv versus aktiv, samt verbalsubstantiver og brug af forvægt versus bagvægt. Jeg henviser til de følgende artikler som uddybning af synspunktet.

57 Opfølgning 57 Mogens Løj & Niels Erik Wille: Kan vi undvære passiv? Eller: Kan passiv virkelig undværes? En undersøgelse af passivformernes grammatik, stilistik og pragmatik. NyS 15. Kbh.: Akademisk Forlag. 1985, s Niels Erik Wille: Analyse af statslige pjecer om ernæring. I: Jørgen Højmark Jensen (red.): Værsgo og spis. En bog om vilkår og mulighed for ernæringsoplysning i Danmark. Kbh.: Statens Levnedmiddelinstitut. 1985, s Niels Erik Wille: Det gode sprog. Nogle tanker om det forskningsmæssige grundlag for sproglig rådgivning i faglig formidling. I: Lars Heltoft & Carol Henriksen (red.): Den analytiske gejst. Festskrift til Uwe Geist [ ]. Kbh.: Roskilde Universitetsforlag. 2001, s

58 Opfølgning Forslag til supplerende læsning: Kirsten Rask: Det gule sprog. København: Grafisk Litteratur s. [OBS! Skrevet før kommareformen, hvorfor rådene om kommaer er forældede! Men advarslerne mod det overdrevent enkle og afsnubbede sprog ( punktumsproget ) er fortsat gode.] Søren Brandt: Pas på sproget. En håndbog. København: Amanda s. [Alfabetisk ordnet advarselsliste. Underholdende og informativ. Henvender sig til den kræsne, men fejlbarlige sprogbruger. ] 58

59 Niels Erik Wille Fortsættes med eksempler til analyse (Plancher 5A) 59

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Eksempler med øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

"Kommakursus", forår 2012. Facitliste

Kommakursus, forår 2012. Facitliste Niels Erik Wille Lektor (emeritus), cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet "Kommakursus", forår 2012. Facitliste Tegnforklaring (grundled/subjekt);

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder

De 10 bud. God skriftlig kommunikation til vore kunder De 10 bud God skriftlig kommunikation til vore kunder Kundeområdet Marked Marketing 2 1. Skab relationer mellem dig og kunden En af vores værdier i PenSam er nærhed til kunden. Det betyder, at vi skal

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Gode råd om at skrive

Gode råd om at skrive Gode råd om at skrive Kapitel 3 (s. 13-16) fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Skrivehåndbogen, ca. 2007 (udgivelsesår er ikke angivet i bogen). Håndbogen er oprindelig henvendt til instituttets medarbejdere

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

De 10 sprogbud. Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus

De 10 sprogbud. Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus De 10 sprogbud Redskaber til god tekstproduktion med modtager i fokus 1. Skriv godt! Afstem teksten efter modtager! Eksempel uden hensyn til modtager:! Lægen skriver til patienten: De skal være fastende

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV FORSTÅELIGE NYHEDER TOMMELFINGERREGLER TIL ET BEDRE SPROG Intern

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled),

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), 1. Sætninger En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), fx Peter ser en film i fjernsynet hun har læst en bog Peter og hun er subjekter. ser og har er de finitte

Læs mere

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag

JO HERMANN. Latinsk grammatik. på dansk. Akademisk Forlag JO HERMANN Latinsk grammatik på dansk Akademisk Forlag Latinsk grammatik på dansk 2. udgave, 2. 4. oplag, 2. 2011 Jo Hermann og Akademisk Forlag, et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Regler for kommatering fra 2004

Regler for kommatering fra 2004 fra 2004 Hvor der er parentes om kommaet, betyder det(,) at kommaet afhænger af(,) om man vælger den ene eller anden variant(,) der er beskrevet i regel 2a. 1. Helsætningskomma Der skal altid sættes komma

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico Karin Jaentsch Regnbuen - En differentieret tysk grammatik Forlaget Andrico 1 Regnbuen - En differentieret tysk grammatik 1. udgave, 3. oplag, 2011 1998 by Forlaget Andrico og forfatteren Layout og illustrator,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie?

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie? SPROGTIP 2005 Indholdsfortegnelse Punktum punktum komma? streg 4 Sproglinks på nettet 6 At eller ikke at? 8 Sin eller hans? 10 Akvarium eller akvarie? 12 Kompetence eller kompetance? 14 Orddeling ved linjeskift

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder)

Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Sproglig-stilistisk analyse (en omtale af forskellige kilder) Som en del af en tekstanalyse indgår ofte en særlig analyse af det sproglige. I mange bøger om litterær analyse understreges det, at man ikke

Læs mere

Spr g p litik. Ballerup Kommune

Spr g p litik. Ballerup Kommune Spr g p litik Ballerup Kommune Sprogpolitik Ballerup Kommune Indhold Husk det gode sprog... 2 Hvem er modtageren?... 3 Start med det vigtigste... 3 Overskrift giver overblik... 3 Brug punktopstillinger...

Læs mere

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd Sprogguide Sådan skriver vi i Holbæk Kommune Tips og gode råd Februar 2009 Indhold Formål... 3 Retningslinjer for den gode tekst... 4 Skriv klart og præcist...5 Skriv konkret...6 Skriv kort...7 Skriv i

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Test din viden om Substantiver

Test din viden om Substantiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Substantiver 7 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012 Ophavsret

Læs mere

Det talte sprogs særlige kendetegn

Det talte sprogs særlige kendetegn Det talte sprogs særlige kendetegn Det talte sprog har nogle særlige kendetegn, som vi ikke tænker så meget over, når vi taler med hinanden. Ser man derimod en mundtlig tekst skrevet ned, vil det blive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De eller dem? 4. Ændrede staveformer og ordformer 6. Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8. Tak for bjørnetjenesten!

Indholdsfortegnelse. De eller dem? 4. Ændrede staveformer og ordformer 6. Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8. Tak for bjørnetjenesten! SPROGTIP 2004 Indholdsfortegnelse De eller dem? 4 Ændrede staveformer og ordformer 6 Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8 Tak for bjørnetjenesten! 10 Binde-streg? 12 Diskution eller diskussion? 14 Højest

Læs mere

Kursusguide. Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III

Kursusguide. Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III Modul: Tysk sprog Kursusguide Grammatik og sprogbeskrivelse I, II og III Tysk åben uddannelse Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til kurset 2. Kursets mål 3. Eksamen 4. Kursets opbygning,

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade 2 1203 Kbh. K Udkast til brev. Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Med henvisning til Lov

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2013

Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt. Formidling og metode, ITU, forår 2013 Akademisk skrivning og formidling v/ Henriette Lungholt Formidling og metode, ITU, forår 2013 Faglig formidling Professionel skrivning; et ubeskrevet krav til akademiske opgaver Den videnskabelige genre

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 19. august 2011 (J.nr. 2011-0023581)

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver?

Dagsorden: Lynkursus i brevskrivning. Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Dagsorden: Om Socialfagligt fokus Hvem er vi i grunden? Hvad er det nu vi laver? Brevprojektet Baggrund Formål Mål Resultater Lynkursus i brevskrivning 1 Baggrunden for brevprojektet Ekstrem høj kadence

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Indsæt eget foto her

Indsæt eget foto her Indsæt eget foto her Præsentation af og stillingen Fabrikschef hos NN A/S Dette materiale skal behandles fortroligt, og indholdet må under ingen omstændigheder videregives til 3. part 12. september 2012

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning

Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning Sproglig (skrive)stil er ikke noget luftigt og uhåndgribeligt, men et resultat af mere eller mindre bevidste valg af sproglige hjælpemidler. Ordvalget er

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

gyldendal tysk grammatik

gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik gyldendal

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0032408) Afgift som

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: 1 Bøj substantiverne (navneordene). Udfyld resten af skemaet. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal et påskeæg haren en dag flere dage et brev

Læs mere

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin.

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Foredrag, Skriveværkstedet, BogForum 2015. Komma? Er du en af dem der

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) AVU092-DSGSP Torsdag den 3. december 2009 kl.9.00-10.00 Dansk som andetsprog, niveau G Sproglig prøve Opgavesættet består af følgende

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Indhold. Side 2 af 21

Indhold. Side 2 af 21 Forårskurser 2018 ... 2 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole... 3 Skema - dansk... 4 Skema - engelsk... 5 Stavning... 6 Læsning og læsestrategier... 7 Lyt til lyden... 8 Få styr på endelserne... 9

Læs mere

Børnefællesskaber og inklusion. v. Maja Røn Larsen Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Børnefællesskaber og inklusion. v. Maja Røn Larsen Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Børnefællesskaber og inklusion v. Maja Røn Larsen Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Dilemma i arbejdet I 25 år har vi nok tænkt, at vi har arbejdet med fællesskaber, men

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Sprog og sprogundervisning. Syntaks og tegnsætning

Sprog og sprogundervisning. Syntaks og tegnsætning Sprog og sprogundervisning Syntaks og tegnsætning Program (28.14) 1. Sætningsledsanalyse gennemgang af elevtekst ved Thilde og Susanne 2. Sætningen repetition af teori omkring sætningen med udgangspunkt

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Barnets sprog 3-6 år Det tidlige sprog 3-5 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og altså længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016

Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune. Fokus Kommunikation September 2016 Analyse af 33 breve fra Lejre Kommune Fokus Kommunikation September 2016 Der er behov for at genopfriske skriverådene Det viste tallene Brevene er stadig markant bedre end ved projektets start. Skrivekurserne

Læs mere

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå?

ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING. At terpe eller at forstå? ALMEN GRAMMATIK 1. INDLEDNING At terpe eller at forstå? For mange har ordet grammatik en kedelig klang. Nogle vil endda gå så vidt som til at mene, at grammatik er et af de kedeligste og unyttigste fag

Læs mere

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde

Om at samle erfaringerne fra de senere års dansk-albanske samarbejde Miqësia - dansk-albansk forening http://miqesia.dk Erfaringsprojektet 12.01.2005 Til de institutioner, organisationer, firmaer og enkeltpersoner der i de senere år har været involveret i dansk-albansk

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Dette kursus hjælper dig til at skrive kvivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere