28. årgang Nr. 4. December 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. årgang Nr. 4. December 2011."

Transkript

1 28. årgang Nr. 4. December 2011.

2 Bestyrelse i Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og adresse Formand Peter Blach Kirketoften Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej Viborg Kasserer Orla V. Christensen Egevej Karup Sekretær Frank Rømer Madsen Bavnevej Hjarbæk Bestyrelsesmedlem Leif Vang Larsen Stenbjergkvarteret Herning Festudvalg og Bøjeudvalg Tlf Kapsejladsudvalg Tlf Tlf Mob Bladudvalg Tlf Havne-/pladsudvalg og 2,4 mrudvalg Tlf Bestyrelsesmedlem Per Bach Strandvejen Hjarbæk Bestyrelsessuppleant Jens Dyrbye Videbechs Alle Viborg Klubhusudvalg Tlf Mob Mob

3 Bladets indhold Bestyrelse i 2011 side 2 Bladets redaktion side 3 Annoncepriser side 3 Bådoptagning side 4 Referat fra bestyrelsesmøde side 5 Referat fra bestyrelsesmøde side 6 Svømning side 7 Referater fra bestyrelsesmøder side 8-9 Bundmaling side 10 Julefrokost side 11 Gule ærter arrangement side 15 Referat fra bestyrelsesmøde side 16 Littens rorpind side 17 Duelighedskursus side 18 Flickan side 19 Fællestur side 20 Turistattraktion side 21 Startinterval på onsdagskapsejlads side 22 Udvalgene i 2011 side 23 Bladets redaktion annoncepriser Bladudvalget: Ejler Rechnagel Bjarne Kristensen Gengivelse af bladets indhold er kun tilladt med kildeangivelse og tilladelse fra Viborg Sejlklub. 1/4 side sort/hvid Kr. 150,00 1/4 side farve Kr. 300,00 ½ side sort/hvid Kr. 300,00 ½ side farve Kr. 600,00 1 hel side sort/hvid Kr. 600,00 1 hel side farve Kr ,00 Alle annoncører får logo på hjemmesidens sponsorside. Hel sides farve indebærer også reklame på alle hjemmesidens sider.

4 Bådoptagning gled som i olie. Især om fredagen gled det bare og man nåede mere end man havde sat sig for. Lørdag var det ligesom nogen havde smidt grus i maskinen, ågene passede ikke i længde osv., hvilket alt sammen tog tid. Fredag var kranhjælperne virkelig også engageret i deres arbejde, se blot denne flotte skude som glider forbi og ikke en værdiger hende et blik. I fm. bådoptagningen blev stativerne sat op en uge før, og det er virkelig en kæmpe hjælp at Per Vig stiller med sin traktor, før i tiden blev der brugt sækkevogne mv., men i dag glider dette projekt også bare i olie. Ejler HUSK ::: HUSK ::: HUSK ::: HUSK ::: HUSK ::: HUSK LØRDAGS FROKOSTER I 2012 Lørdag den 14. januar kl Lørdag den 11. februar kl Lørdag den 10. marts kl

5 Sammendrag fra bestyrelsesmødet den i Hjarbæk Afbud: ingen Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Nyt fra formanden Viborg sejlklub skal være vært ved årets møde mellem de fire sejlklubber: Skive, Hvalpsund, Virksund og Viborg. Det blev aftalt, at andre bestyrelsesmedlemmer, der vil deltage, bestemmer sig når endelig dato forelægger. Sejlklubben har endnu ikke modtaget en regning før søsætningen. Vi kan således ikke p.t. danne os et fuldstændigt billede af økonomien. Optagning til efteråret gennemføres en fredag og lørdag. Fredag bliver for ikke arbejdsramte bådejere. Der klages over belægningen på pladsen. For at gøre pladsen jævn og stabil lægges et lag stabilsand og derover et lag perlegrus. Udføres hurtigst muligt inden Skt. Hans. Der er ønsket nye el-installationer med nye lamper på rødvinsbroen. Et medlem har tilbudt at finansiere lamperne, det er imidlertid bestyrelsens holdning, at dette er et vinterprojekt. Derudover skal vi undersøge om der er andet, der skal laves ved broen, før der skal monteres lamper på denne. Det videre forløb og økonomien tages op til efteråret. Pkt. 4: Bordet rundt Per B klubhusudvalget Skt. Hans Det er i år ikke muligt at få gris fra den sædvanlige leverandør. Per finder alternativ konkurrencedygtig leverandør. Per bestiller flødekartofler på Hjarbæk kro til 10 kr./kvt. alle, der har mulighed, bidrager i processen, herunder borddækning m.v. Per sørger for vin, og spørger Oluf vedr. lån af højttaleranlæg. Frank indkøber og snitter salat m,v, og flütes. Walther har meldt tilbage, at grisegrilleholdet er klar til endnu en dåd. Borgerforeningen står for båltaler (Kr. Melgård), heks osv. Der er bål at hente på marken ved Ørregårdvej. Vi har i år reguleret prisen op til 60 kr. af hensyn til forventet, forhøjet pris på gris. Tilmelding på opslag i klubhus eller mail til formanden. Erling H Kapsejladsudvalget Vedr. hjemmesiden ønsker vi mere kompetence. Frank spørger Sebastian om kursus og koder mm. Der er opstået en tradition med pølser efter kapsejladserne. Peter foreslår køb af gas-

6 grill. Erling oplyste, at Sjægtelauget har fået de kr. til leje af plads m.v. til Sjægte VM af Kulturudvalget. Kunst på havnen. Bestyrelsen foreslår oprettelse af et udvalg, der skal finde penge, motiv og kunstner mere på næste møde. Erling har betænkelighed ved vægtgrænsen for mastekranen. Der er muligvis master, der overskrider denne grænse. Vi må undersøge mere til næste bestyrelsesmøde fx. vedligeholdelsesplaner, eftersyn, forsikring mm. Orla C kasserer Vi har forsikret en del udstyr. Vi må undersøge om alt stadig er i brug, og om alt udstyr er forsikret. Henrik kontrollerer med juniorafdelingen. Leif kontakter Per Bandholm vedr. udstyr ved søen. Vi har fået tilsagn om 73 % lokaletilskud af kr. til maling m.v. til vedligeholdelse af klubhuset. Arbejdet kan påbegyndes i Orla oplyser, at klubben har ansvarsforsikring, der dækker hvis klubbens juniorledere/ trænere eller -assistenter er skyld i ulykke med personskade. Orla har fået en opringning vedr. den motor, der blev stjålet for 2 år siden. Den er fundet i Grenå. Orla afklarer med forsikringen, om vi kan hente den eller om den tilhører forsikringsselskabet. Juniorafdelingen Den ny junior følgebåd som Nordea donerede er nu indkøbt. Købsprisen blev kr. incl. motor og trailer. Per Vig forsøger at sælge sponsorater med reklamer på optimistjoller. Orla har lavet et dokument for oprettelse af sponsoraftaler. Prisen er sat til 500 kr. for resten af 2011, derudover skal sponsoren selv betale streamer. Leif Vang 2,4 mr-afdelingen Pladsudvalget rykker for liste. De kendte er fremsendt til Frank. Pladserne 119 og 120 reguleres ved flytning af pæl inden næste sæson. Vi skal undersøge mulighederne for med en rendegraver at uddybe ved mastekranen. Prisen for at ligge i havnen i en kortere periode udover den gratis uge er måske for høj. En båd har betalt 40 kr. pr. dag i Virksund.

7 Kutterens slæbejolle må ikke spærre for gæstepladsen for enden af den store kommunebro. Næste bestyrelsesmøde bliver: Mandag den 27. juni kl i Drømmen. Fr Svømning 2011/2012 Se datoerne i september nummeret af bladet eller på hjemmesiden under Aktuelt - Svømning Salg og reparation af inden- og udenbordsmotorer Vi udfører specialopgaver samt reparationer og vedligehold Forhandling af reservedele og METALINAS bådplejeprodukter markedets bedste! Udlejning af polérmaskiner Vi kommer overalt Autoriseret forhandler af: Mercury Mercruiser HONDA MARINE Perkins SABRE LOMBARDINI Marine QUICKSILVER

8 Sammendrag fra bestyrelsesmødet den i Hjarbæk Afbud: Jens Dyrby. Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Pkt. 2: Vedr. renovering af klubhusets facader er der er kommet et tilbud fra Schrøder om gratis arbejdskraft fra afdelingen på Mercantec. Per Bach hører om tilbuddet også kan gælde til næste år, så vi kan overholde tidsrummet for tilskud fra lokalemidlerne. Bestyrelsen m.fl. ønsker projektet udført med vedligeholdelsesfrie materialer i det omfang det er muligt. Vi vil bibeholde eksisterende farver. Evt. underdækning af terrasse med trapez plader kan udføres af Kofoed med hjælpere. Per Bach kontakter Jørgen Kofoed og hører om han vil løse opgaven. Pkt. 3: Sejlklubben anvender samme pris som andre klubber opkræver for både før bådoptagning og efter søsætning (gælder kun for medlemmer af VS med bådplads i andre havne), som er på 40 kr./døgn samt en gratis uge. Rettelsen indføres i Takstbladet for VS. Pkt. 4: For gæster der ligger i havnen i en længere periode, hvilket vil sige fra 3 uger og mere får Havne-/Pladsudvalget mulighed for at give rabat, hvis de skønner det rimeligt i forhold til bådens forbrug m.v. Også her vil prisen kunne være 40 kr. pr. døgn. Pkt. 5: Bestyrelsen har sagt ja til Sjægtelaugets aftaledokument for dette års Sjægte WM. - Leif orienterer H-/P-udvalget. Peter giver Sjægtelauget en tilbagemelding. Næste bestyrelsesmøde bliver: Først i september efter nærmere aftale. Fr Generalforsamling den 28. februar Husk at møde op til generalforsamlingen, som er din mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar 2012.

9 Sammendrag fra bestyrelsesmødet den i Hjarbæk Afbud: Frank R. Orla.C Pkt. 1: Godkendelse af referatet fra sidste møde. Udskudt til d.8/11 Pkt. 2: Nyt fra formanden Bådoptagningen: Kranen er klar til at løfte de første både på land fredag d kl Søren S har haft kontakt med et passende antal bådejere som kan denne dag. Bestyrelsen fastholder beslutningen, som blev truffet på møde med Havne-/Pladsudvalget torsdag d (tilstede var Søren, Lars, Børge, Leif, Erling og Peter) angående hvordan vi gør tingene denne dag. Leif sørger for opkrævning af penge for kranløft (450 Kr. pr løft). Pkt. 3 Kapsejladsudvalget. Kort orientering om onsdags sejladserne forløb. Pkt. 4 Havne-/Pladsudvalget Bestyrelsen vil forberede færdiggørelse af sejlklubbroen fra knækket og ud. Leif / Orla tager ventelisten med så vi kan beslutte, hvor store pladserne skal være (sender ventelisten rundt så alle kan forberede sig). Frank: Lys på stander ved miljøskur skal laves. Pkt. 5 Kassereren Intet her fra Pkt. 6 - Juniorafdelingen Intet herfra Pkt. 7 Bladudvalget og hjemmeside. Hjemmesiden halter stadig. Henrik og Frank tager kontakt Sebastian for at få koder til hjemmesiden, så flere kan redigere. Der skal sikkert suppleres med et lille kursus heri. Pkt.8 Klubhus. Per B kontakter til Mogens Termansen for at høre pris på foredrag om sejlads i Skotland fx til aftenen med de gule ærter. Per søger for, at der sker en oprydning i masteskuret så der bliver plads til masterne. Næste bestyrelsesmøde: Bestyrelsesmøde den 8. november 2009 i klubhuset kl

10 Bundmaling. I år var mange både kraftig begroet med rur. Et medlem havde endda gjort sig den ulejlighed at lave en test på sin båd, hvilket faldt ud til den lidt dyrere bundmalings fordel. Pris og kvalitet hører ofte sammen, men hvad angår bundmaling er det ikke den eneste faktor, det betyder helt sikkert også noget, hvor meget man har sejlet og hvor man har sejlet. Bemærk at Hempels blød Bravo bundmaling nu kun må anvendes på erhvervsbåde. Ejler

11 Lørdag den 10. december Klokken 13,00 Tilmelding: På opslagstavlen i klubhuset senest onsdag d. 7. dec. Eller til: Harry og Bente Jørgen og Grete Tlf Tlf Marinerede sild med løgringe og karrysalat. Fiskefilet med remolade. Baconpostej med stegt bacon og champignon. Ribbensteg med rødkål. Glaseret skinke med grønlangkål. Fransk brie. Risalamanda med kirsebærsauce. Kaffe, the og småkager. Pris pr. kuvert 110,00 Vin, vand, øl og snaps til sædvanlige favorable priser. Amerikansk lotteri:

12

13

14

15 Kom og spis Gule ærter tirsdag den 07. februar 2012 kl i klubhuset. Kl vil der være foredrag Foredrag om sejlads i Skotland v/kamma og Mogens Termansen S/Y Pinafore Efter at Kamma og Mogens i over 20 år har sejlet danske farvande tynde, har de siden 2000 sejlet i Skotland, - de først 2 år i henholdsvis 1½ og 2½ måned. I 2002 sejlede de i Skotland i 4 måneder, hvorefter de fik fast bådplads i Craobh Marina på den skotske vestkyst. I tiden har de hvert år levet i båden i 6 måneder og i 2011 i 4½ måned. Med udgangspunkt fra Craobh Marina på dens skotske vestkyst, har de sejlet sejlet rundt i Skotland, - primært på vestkysten. De vil i de to gange godt en time foredraget varer, ganske kort berøre sejlads over Nordsøen, sejlads gennem Caledonian Canal, detailleret fortælle om sejlads på den skotske vestkyst (som er deres primære sejladsområde), på Clyde og til Orkney. De vil komme lidt ind på den skotske historie, - og frem for alt vil de vise billeder. Ved sejlads i Skotland bevæger man sig fra det ene fantastisk smukke område til det andet. Der er et enestående dyreliv, hvor man altid møder marsvin og sæler og jævnligt delfiner, spækhuggere, minkhvaler og brudgehajer. Sejlmæssigt er der dejligt mange udfordringer blandt andet med strøm og tidevand. Der er mulighed for at sejle i beskyttet farvand såvel som i åbnet vand på kanten af Atlanten. Der er ikke mange marinaer, man kan søge til, men utroligt mange ankerpladser, som man i reglen kan have helt for sig selv, - kort sagt nok det bedste og flotteste sejladsområde i Europa, - og så kun få døgns sejlads fra Danmark. Tilmelding senest tirsdag den 31. januar 2012 til: Peter Blach tlf eller på opslag.

16 Sammendrag fra bestyrelsesmødet den 8. november 2011 Afbud: Frank (Erling har lovet at lave referat.) 1. Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøder. Referat fra den 27. juni 2011 og den 4. oktober 2011 blev godkendt. 2. Nyt fra formanden Sjægtelauget (Leif Tipsmark) har fremsendt en vurdering omkring samarbejdet med bl.a. Sejlklubben ved Sjægte-VM. Vurderingen var meget god, og Sjægtelauget vil gerne videreføre aftalen i 2012 med VM den 16., 19. og 20. august. Bestyrelsen besluttede at videreføre aftalen og fortsætte samarbejdet med Sjægtelauget herom. Evaluering af bådoptagning: De to dage forløb fint, men der var en del kritik af, at det altid er de samme, som kommer sidst op og kommer sidst i. Bestyrelsen vil gerne opfordre Havne-/Pladsudvalget til at overveje, om bådene ikke kan søsættes ude fra og ind på pladsen samt optages inde fra og ud på pladsen for at imødegå medlemmernes kritik. Bestyrelsen har endnu ikke modtaget den endelige afregning fra kranfirmaet, men noget tyder på, at prisen måske kan nedsættes med 50 kr. til forårets søsætning. Klubbens økonomi: Klubbens økonomi ser fornuftig ud, og bestyrelsen forventer et mindre overskud som budgetteret. 3. Bordet rundt (nyt/spørgsmål fra udvalgene), herunder Per B Klubhusudvalget: Gule ærter med foredrag den 7. februar 2012 kl. 17,30 med efterfølgende foredrag af Mogens Termansen omkring sejlads til Skotland. Erling H Kapsejladsudvalget: Generalforsamlingen bliver den 28. februar I løbet af vinteren 2011/12 skal el ved miljøskuret laves efter reglerne. Orla V C Kasserer: Bådoptagning Der er opkrævet penge fra alle fra båd optagningen, og alle er opkrævet efter de vedtagne regler. Henrik Z - Juniorleder Hjemmeside Status og adgang til siden: Der afholdes et møde herom den 15. november 2011 kl. 19,30 i klubhuset, hvor Sebastian og andre relevante personer fra sejlklubben kommer for at blive opdateret og få drøftet den videre proces omkring hjemmesidens drifts og udvikling. Frank R - sekretær Frank har modtaget en forespørgsel fra Hjarbæk borgerforening om lån af klubhuset til foredrag den 19. eller 26. januar samt lån af klubhuset til borgerforeningens generalforsamling tirsdag den 7. februar eller 14 dage senere den 21. februar Bestyrelsen støtter op omkring arrangementerne og siger ja hertil, men gør opmærksom på at klubben selv har et arrangement den 7. februar Det er oplyst, at sejlklubbens medlemmer er velkomne til foredraget. Borgerforeningen skal foranledige at indbydelsen hertil sættes i bladet og på sejlklubbens hjemmeside med en kontaktperson vedr. tilmelding. Frank aftaler det videre med Inge Skov, borgerforeningen.

17 5. Eventuelt I/A 6. Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 6. december 2011 kl. 18,00 i klubhuset. Erling/Frank (WT ) Littens rorpind Det var mandag d. 11. juli i ballen havn, på vej hjem fra D.F.Æ.Le træffet i Odense. Havnen var propfuld og en noget ældre træ kutter kom hen under aften drønende ind for påhængsmotor. Der var fire unge mænd om bord, alle med hvide matros hatte på, charme-halstørklæde og alle med pibe i munden. I farten observerede jeg en skinnende våd rorpind udskåret med reb snoning og et andehoved. Littens rorpind?? Råbte jeg tvivlrådig til Jørgen. Den har Littens bejdsede rorpind!? De søgte plads, så vi gik op på broen og skaffede dem en smal plads i et lille inder bassin, hvor der lå en Vega. Jeg spurgte overmatrosen hvad båden hed? Litten. Ja, - og hvad hedder skipperen? Stadig Per i Kerteminde. Jeg har bare lånt hende for at sejle Samsø rundt, - mod at passe hende. Per arbejder på et krydstogtskib i Caraibien, og min far har det værft på Agersø, hvor Per og hans far fik hende repareret i bunden efter hun havde stået på land i 3 år. Desværre er Pers far (medreder) nylig død. Jeg fik kun tid til at male Littens fribord hvidt. Derfor klædte vi os lidt sjovt ud, så folk ikke ser, hvordan hun ser ud nå drenge vi ska på værtshus. Engang var Litten ejet og elsket som deres barn af Louis Mørk og fru. Den lille kutter på 4 tons lå i 14 år i Sejlklubben Sundet, Svanemøllen. Den vandt mange kapsejladser. Den var bygget i Nyborg i 1941 og solgt til Hvidovre i 1950 erne, da de købte en meget større mahogni båd Mistral en 75m2 N-båd, bygget 1916 i Norge. Engang, da vi havde folkebåd, opdagede vi i gl. Grenå fiskerihavn Litten på dens juvel, rorpinden. Skipperen Jan en ung mand fra Ålborg var fortvivlet, for han vidste ikke spor om bådens data. Jeg skrev så til den aldrende Louis Mørk om disse. Jan og hans veninde kom til os og så fotos mv. Jeg tegnede noget af, for materialet skulle returneres. Senere solgte Jan Litten til Per i Kerteminde, som bejdsede hendes rorpind. Et par dage sås matroserne ikke, men så sidst på dagen midt i en kuling, der fik børn til at ofre, da søerne slog lige ind fra nordøst. Susede matroserne ud af havnen med matros huer og piber kun for en halvgod påhængsmotor. De hoppede og dansede på lænsen, og der var ingen sejl klar, hvis motoren skulle strejke! Vi krydsede fingre for at det gik godt om til læhavnen, Koldby Kaas. Det er klogt af Per, at den 70-årige dame nyder sit rette element. Lisbet Kofoed

18 DUELIGHEDSBEVIS Igen i år kan Viborg sejlklub tilbyde undervisning til Duelighedsbevis for lystsejlere. Kurset er et must for alle, der ønsker at færdes trygt og sikkert på danske farvande, leje sejlbåde i udlandet og en forudsætning for, at du siden kan erhverve kanalkort til de europæiske kanaler. Har du Duelighedsbeviset skal du ikke have det særlige speedbådskørekortet. Undervisningen foregår i Viborg Sejlklubs lokaler og forestås af Kristian Melgaard. Duelighedsprøven består af en teoretisk og en praktisk del, der begge afsluttes med eksamen, overvåget af en af Søfartsstyrelsen godkendt censor. Du kan læse meget mere om pensum på Teoretisk del: Kursus starter torsdag 5. januar kl og løber over 16 lektioner á typisk toenhalv time. Vi aftaler på det første møde, hvilke kursusdage, vi skal have. Uge 07 holder vi vinterferie. Teoridelen slutter torsdag 31. marts. Der vil blive teorieksamen inden påske. Praktisk del: Vi arrangerer nogle praktiske øvelser gennem sejlklubbens sejlerskole, så snart vejret tillader f.eks. lørdage i begyndelsen af maj. Praktisk prøve inden sommerferien. Du skal ikke være medlem af Viborg Sejlklub. (men du må gerne) Undervisningen er gratis, men sejlklubben opkræver et gebyr på 800 kr. for lokaleleje, kaffe, kage og Kursusafgift: 800 kr. Hertil kommer undervisningsmateriale ca. kr. 850 og udgifter til censor (ca. 350). Tilmelding: Kristian Melgaard på inden 17. december. Kurset gennemføres kun, hvis mindst 10 medlemmer melder sig inden 17. december. Efter tilmelding får du en opkrævning fra Viborg Sejlkub på de 800 kr. Kursusmateriale: Når du melder dig får du en ovrsigt over, hvilke materialer, du skal have med. Nogle kan du sikklert låne, andre må du købe. Vi kan få 10% rabat ved at bestille gennem klubben. Yderligere oplysninger Kristian Melgaard Tlf VIBORG SEJLKLUB Egevej Karup Hjemmeside

19 FLICKAN fra Svanemøllen fundet. Det var efter træffet i Odense, at vi den 24. juli anløb Rønbjerg Havn, lidt syd for Løgstør. Ved siden af vores pæle plads lå en lokal ældre båd med træ kahyt. Jørgen mente den var af glasfiber, men i det lys, jeg så det kravelbyggede fribord sås fine lige linjer den var afgjort af træ. Jeg kikkede på dens bom presennings øverste trekant. Der stod ret falmet hendes navn FLICKAN. FLICKAN? Nu vågnede detektiven, for kunne hun være identisk med den smukke lysegrønne båd af samme navn i 1960 ernes Svanemøllen, der lå ved Nordmolen? Når jeg dengang gik forbi hende ud til min Helsingør jolle Vuska, var det en glæde at se, havnens flotteste båd. Agterpartiet så jeg aldrig, - hun sejlede ret sjældent. Denne FLICKAN var en platgatter eller spejlgatter med lige hæk og ror udenpå. Da ejeren kom spurgte jeg, om hans båd engang havde ligget i Svanemøllen? Ja. Har den været lysegrøn? Ja. Han fortalte så, at han købte hende, da han var gået på pension efter at have sejlet med handelsskibe på Østersøen. Han købte hende af sønnen til den første ejer, hvorfor han havde mange data. Hun var bygget i 1955 i Randers nede på stranden, - og uden brug af el-værktøj. Bådebyggeren havde også konserveret hende. Han hed Marcussen. Dengang havde hun en Marstal motor 5/5. Den første ejer hed Orla Teglers. Vi fik også forklaring på hvorfor hun var strålende smuk, alle arbejder og reparationer blev foretaget på værft. Alle hynder og puder blev syet af det fineste stof og af fagfolk. Engang hun var ude at sejle grundstødte hun, som vanlig blev storfaldet så brugt, - men da knækkede masten. Nu var der ved den tid totalforlist en båd i Bøgestrømmen, så FLICKAN fik dens mast. Der var også en afkortet bom. Kahytten var lavet om og understøttet godt, for mast nr. 2 stod på dæk, den første stod på dørken. Endnu flere data stod i Fartøjsregister 1962, Danske Både. Længde 8,15 m, bredde 2,25 m, dybgang 1,6 m og bermuda rigget. Har engang været medlem i B5 Bandholm Sejlklub. Lisbet Kofoed

20 Fælles tur Hjarbæk Sejlklub september Lørdag gik turen til Skive Lystbådehavn. Fremmødt var besætningen fra 4 både og en campingvogn. Vi startede med fælles frokost på den dejlige skonnert Lady Caprise. Til aften blev grillen startet op, og vi indtog det lille lokale for lystsejlere, hvor vi kunne nyde vores medbragte mad, til lyden af dejlig musik, godt humør og fælles sang. Søndag gik turen atter hjemad mod Hjarbæk, men da vejret viste sig fra den pæne side, kunne vi lige nå at indtage vores frokost i Virksund, inden vi atter lå trygt på vores pladser i Hjarbæk. I år er der blevet arrangeret to fælles ture, begge med meget lav tilslutning, næste år arrangerer vi én fælles tur, hvor vi håber på stor opbakning. J.Skrøder Forsidebilleder til bladet. Såfremt nogle af medlemmerne skulle ligge inde med gode billeder taget i løbet af sæsonen, som kan anvendes til forsidebillede på bladet, modtager bladudvalget dem med glæde. Bladudvalget

21 Så kom der en ny turistattraktion til Hjarbæk Havn. Ja, hvem skulle tro en lystmast kunne blive så interessant?? Selv om bestyrelsen i oktober har besluttet at gøre noget ved det skrækkelige udseende, skal man måske overveje at bevare denne nye turistattraktion. I løbet af sommeren har det ikke skortet på kommentarer fra gæstesejlere, nogle spurgte ligefrem om masten var ved at vælte, siden den var viklet ind i gaffatape. Nogle spurgte også om det var helt bevist den stod op af et skilt med miljø? Ejler

22 Startinterval på onsdags kapsejladser?!? Ingen tvivl om de rigtige målerudregninger i ht. Dansk Sejlunion er anvendt til startintervaller på onsdagssejladserne men holder det? Forstået på den måde, at når der uanset vejrforhold hver gang anvendes middelvinds parametre er mål rækkefølgen næsten givet på forhånd. Det er formodentlig ikke for sjov Dansk Sejlunion har anvendt flere vindparametre. Til udregning af start tider anvendes en vejrmæssig middelvind, som aldrig holder hele banen rundt, hverken for først eller sidst startende båd. Så bør der ikke anvendes start parametre fra let vind, middel vind og hård vind?? Hvor det afgøres på skippermødet, hvilket startinterval kriterium der anvendes på den pågældende aften? - Det er da vær at prøve for at se om sejladsen bliver lidt mere lige, for det må være lige så kedeligt for den der ligger forrest hver gang, som den der ligger sidst. Den sidste ser da i det mindste nogle både komme forbi. Den første båd, ja han har spist sin pølse og er gået hjem inden den sidste båd kommer i havn. Dansk Sejlunions måleregler er formodentlig ikke skabt for familie sejlbåde, som der nu engang er flest af i Hjarbæk havn, men snarere for sejlmaskiner. Selvfølgelig spiller de forskellige besætningers evner ind, jeg tror dog ikke på, at de personer som starter min. før sidste båd, og kommer i mål 30 min. efter denne båd, på en bane som kun er 6,4 sømil er så utrolig dårlige sejlere. Ejler en af dem som altid kommer sidst, aldrig ser Miraculix bagfra de er i mål og spiser pølser, når jeg er ved topmærket. På denne side plejer der at være en kalender frem til næste nummer af bladet, denne kalender er udeladt fordi den nye hjemmesides formatering ikke passer ind i Publisher og bladets skabelon. I stedet henvises til hjemmesiden under Aktuelt Kalender. Bladudvalget håber læserne vil benytte hjemmesiden, idet alle Viborg Sejlklubs aktiviteter i Hjarbæk fremgår af kalenderen for eks. også hvornår klubhuset er optaget af bestyrelsesmøder eller kursus. Næste nr. udkommer til APRIL Deadline for indlæg til dette nr. er 24. MARTS 2012.

23 Stående udvalg 2011 Udvalg -adresse Telefon Havne/plads Søren Kristian Schmidt (Formand) Lars Blach Børge List Udlån af bundslibemaskine Niels S. Søndergaard Kapsejlads Kristian Melgaard (Formand) Henrik Zacho Knud Bloch Jensen Klubhus Oluf Nørgaard (Formand) Jørgen Kofoed 2,4mR Udlevering af klubnøgler Per Bandsholm Klubblad Ejler Rechnagel (Formand) Bjarne Kristensen Festudvalgs koordinator Elly Thomassen Juniorudvalg Bøjeudvalg Harry Vig Lauersen Børge List

24 Vestervangsvej. Farvervej

29. årgang Nr. 2. Juni 2012.

29. årgang Nr. 2. Juni 2012. 29. årgang Nr. 2. Juni 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

27. årgang Nr. 2. Juni 2010.

27. årgang Nr. 2. Juni 2010. 27. årgang Nr. 2. Juni 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

30. årgang Nr. 4. December 2013.

30. årgang Nr. 4. December 2013. 30. årgang Nr. 4. December 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

30. årgang Nr. 2. Juni 2013.

30. årgang Nr. 2. Juni 2013. 30. årgang Nr. 2. Juni 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

28. årgang Nr. 1. April 2011.

28. årgang Nr. 1. April 2011. 28. årgang Nr. 1. April 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

26. årgang Nr. 4. December 2009.

26. årgang Nr. 4. December 2009. 26. årgang Nr. 4. December 2009. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2009. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

27. årgang Nr. 4. December 2010.

27. årgang Nr. 4. December 2010. 27. årgang Nr. 4. December 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Vinteren, som vi husker den.

Vinteren, som vi husker den. foto. Lars NR. 2 MARTS 2013 39. ÅRGANG Vinteren, som vi husker den. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

32. årgang Nr. 3 September 2015 56 36,5N 9 17,5E

32. årgang Nr. 3 September 2015 56 36,5N 9 17,5E 32. årgang Nr. 3 September 2015 56 36,5N 9 17,5E Tænketanken tænker tanker Af Else Mørk Som de fleste medlemmer sikkert kan huske blev det på sejlklubbens generalforsamling besluttet, at der skulle nedsættes

Læs mere

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6 Forretningsorden 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 4 1.1 Formål, revision: 4 1.2 Bestyrelsen 4 1.3 Kontingent 4 1.4 Regler for brug af klubbens midler 4 1.5 Ansøgninger om tilskud 4 1.6 Forsikringer

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter Referat fra ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 Referat: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår, at Ole Trane vælges som dirigent.

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 138 08-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub 2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet.

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet. Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck 59 43 79 59 26 74 05 94 Klubhusudvalg Jens Dybvad 24 22 22 25 frederiksenper@hotmail.com Olsson.stig@gmail.com

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere