Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl 18.20 2015"

Transkript

1 Foretræde for teknisk udvalg mandag d. 8. juni kl Dagsorden: 1. Tak for invitationen 2. Kort opsummering af historikken 3. Baggrund for problematikken Et sejlmageri er relateret til havnen - set fra både havnens og eget perspektiv Lejekontrakten for Ullman Sails er uopsigelig frem til Mulige løsningsforslag Etablering af sejlloft på Kystpromenaden 2 Etablering af sejlloft på husbåd Etablering af sejlloft ovenpå varmecentralen 5. Tak for foretræde Ad. 1 Tak for invitationen til foretræde. Ad. 2 Jeg håber, at alle har fået min tidligere skrivelse omkring min situation, som blev sendt i forbindelse med byrådsmødet d. 20/5 2015, så derfor vil jeg ikke gå i detaljer med sagsforløbet. Blot vil jeg sige, at jeg håber på en positiv fremadrettet dialog. Brevet er vedhæftet som bilag til denne skrivelse (bilag 1). Ad. 3 Et sejlmageri er relateret til havnen og er med til at skabe det nære og spændende miljø, som Århus Ø er bygget op omkring. Havnen er levende. Her trives både træbådssejlere, motorbådssejlere, kajakroere og lystbådssejlere, og mit lille firma er ikke uden betydning i denne sammenhæng. Jeg servicere dagligt sejlerne i havnen enten ved at levere nye sejl til bådene, ved at reparere de skader, der opstår på sejl, ved at være behjælpelig med montering af mast og sejl eller blot ved at hjælpe de sejlere, der dagligt kigger ind i firmaet for at få hjælp til sejltrim. Endnu vigtigere er den kontakt, der er mellem de unge sejlere og sejlmageren på havnen. De unge sejlere har et sted, hvor de kan søge kvalificeret rådgivning i forhold til sejltrim, hvor de kan få hjælp til at vedligeholde og reparerer deres grej enten ved låne maskinerne eller få hjælp til at udføre arbejdet. De unge mennesker kommer dagligt på sejlloftet og får den opbakning, der er nødvendig, så de kan bruge tiden på at udvikle deres talent eller på blot beskæftige sig med det, som har deres interesse. Jeg støtter op om de unge mennesker, der nyder sejlerlivet ligesom jeg dagligt giver støtte til den elite som vi er så stolte af her i Århus.

2 Sidst med ikke mindst vil jeg nævne de mange stævner, der afholdes i Århus. Hvis Århus skal være et attraktivt sted at afholde stævner, er det vigtigt, at rammerne er i orden, og her er service til sejlerne af stor betydning. Ved alle stævner går det ud over grejet, fordi sejlerne presser deres udstyr til det yderste. Dette går meget ofte ud over sejlene, og her står vi altid til rådighed med at servicere kapsejlerne. Set fra min vinkel har det en afgørende betydning med en beliggenhed på havnen. At være sejlmager er et lille nicheerhverv, og det kan kun eksistere, hvis det er placeret, der hvor kunderne er. Dette betyder også, at mit firma ikke bare kan flyttes til en anden placering i et af Århus Kommunes industrikvarterer. Dette vil min omsætning ikke kunne holde til. Mit firma er ikke at sammenligne med et andet stort sejlloft i Danmark. De leverer sejl til hele verden, og de har ikke det samme fokus på det lokale og ej heller på service. At min branche er afhængig af kundegrundlaget havde afgørende betydning, da jeg skulle finde lokaler til min virksomhed, og netop derfor sikrede jeg mig, at det blev en uopsigelig lejekontrakt. Det var en bevidst forhandling med Havnen om selve lejekontrakten, da en stor stabilitet er grundlaget for at drive et sejlloft. Jeg sidder i dag til leje med en uopsigelig kontrakt frem til 2020 og med en husleje, som er overskuelig for et lille firma. Jeg har forståelse for, at der skal bygges en varmecentral, men da jeg i modsætning til andre ikke havne-relaterede virksomheder har denne kontrakt, forventer jeg, at vi sammen kan finde en løsning. Ad. 4 Det er fra central side blevet foreslået, at varmecentralen kan have en anden beliggenhed, men dette forslag er blevet afvist, så derfor er det nødvendigt at se på, hvilke muligheder, der er for en genplacering af mit firma. I lokalplan 294 af juni 1988 fremgår det under afsnit 2.01, at områdets anvendelse fastlægges til fiskeri- og lystbåde- havneformål således, at det ikke bliver muligt at opføre bebyggelse til andre formål end det, der har naturlig tilknytning til en fiskeri- og lystbådehavn. Dette er ligeledes understreget i Tillæg nr. 2 til kommuneplanen 2009, Dispensationsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/ Risskovstien, hvor det fremgår, at planen først og fremmest sikre de havnerelaterede virksomheder (bilag 3). Det første forslag, som jeg vil pege på, er Kystpromenaden 2. I dag ligger der et lille udskænknings sted, som først og fremmest forhandler vin. Dette firma har ingen lejekontrakt og blev allerede ved indflytning gjort opmærksom på, at lejemålet kun var midlertidigt. I dispensationsplanerne fra 2009 står der, at lystbådehavnen skal danne ramme for det nye Århus Ø, og at man i den forbindelse skal sikre, at der fortsat er plads til de havnerelaterede erhverv.

3 Ud fra denne betragtning kan Kystpromenaden 2 ombygges, således at lokalerne i fremtiden kan danne ramme om et sejlmageri. Det næste forslag er også beskrevet i mit brev fra d. 11. maj Det handler om en værkstedsbåd liggende i lystbådehavnen. Løsningen er mulig, idet et hjørne af lystbådehaven i følge lokalplan nr 294 af juni 1988 er reserveret til erhverv med naturlig tilknytning til havnen. I lokalplanen er der peget på en evt. opfyldning af havnebassinet, hvilket dog ikke er nødvendigt, når der tales om en værkstedsbåd. Rent æstetisk vil en værkstedsbåd kunne bygges, så det falder ind i det miljø, der eksisterer på denne siden af lystbådehavnen. Jeg står gerne til rådighed med materiale. Der er vedhæftet billeder, der illustrerer forskellige værkstedsbåde (bilag 2). Det sidste forslag, som jeg vil pege på, er opbygning af nye lokaler til sejlloft ovenpå varmecentralen. Denne løsning er dog problematisk, idet der skal skaffes midlertidige lokaler frem til byggeprocessen er færdig og samtidig indebærer to flytninger af firmaet. Ad.5 Jeg håber, at ovenstående giver mulighed for ny dialog. Mit firma Ullman Sails DK har til huse på Hjortholmsvej nr. 2.A. Jeg sidder i et uopsigeligt lejemål og mit erhverv er relateret til sejlerne og havnemiljøet. Jeg er fortaler for at finde en gensidig løsning, der bygger på troværdighed, engagement og respekt for hinanden. Jeg er en lille erhversdrivende, hvis eksistens er på spil, så jeg håber, at kommunen vil lever op til sine værdier og til de aftaler der oprindeligt er vedtaget, - at man vil tage vare om de havnerelaterede virksomheder. Bilag 1. Til Aarhus Kommune Teknik og Miljø Århus d. 11. maj 2015 Att. Christian Würtz Aarhus Kommune har en vision - en by for alle - en by i bevægelse, hvilket giver plads til udvikling og innovation. Når dette ovenikøbet bygger på værdier som troværdighed, respekt og engagement både i forhold til udviklingen men også i kontakten til borgerne, kan man kun være tryg ved at bo i Aarhus. Dette var også mit udgangspunkt indtil for få måneder siden.

4 Mit navn er Lars Bo Poulsen. Jeg er sejlmager og indehaver af et lille firma, Ullman Sails (J2L sejl), der har til huse på Hjortholmsvej. nr. 2A. Jeg driver min virksomhed med respekt for den kommune, som jeg bor i, og påtager mig bl.a. et ansvar ved at have en ung pige med handicap ansat i firmaet. Da jeg for få måneder siden fik en henvendelse fra Lasse Nielsen, der er ansat i Teknik og Miljø, om at mit lejemål skulle opsiges grundet opførelse af en varmestation, var mit udgangspunkt at samarbejde med Aarhus Kommune om at finde en løsning. Det var da også et behageligt samarbejde med Lasse Nielsen, der startede d. 15. december Han var opmærksom på, at jeg sidder i et uopsigeligt lejemål med Havnen, ligesom han gav udtryk for, at det var vigtigt at bibeholde havnerelaterede virksomheder i miljøet omkring havnen. På et tidspunkt blev min sag overgivet til Affald Varme, - og nu tog sagen en helt anden og ganske uforklarlig drejning. Jeg blev indkaldt til et møde med advokat John Bjerre, fra Advokatfirmaet Lett, xxdag d. X/X I den forbindelse valgte jeg selv at tage kontakt til en advokat, da jeg var af den overbevisning, at vi skulle samarbejde om at finde konstruktivt løsning, således at jeg fortsat vil kunne drive min lille virksomhed. Til mødet på advokat Bjerre s kontor deltog også Peter Ottesen fra Affald Varme. Jeg blev ganske overrasket over mødets udvikling. For det første blev jeg mødt med en trussel om, at jeg skulle vide, at kommunen var klædt på til at håndtere, hvis jeg gik til pressen eller tog andre sociale medier i brug, så det kunne jeg bare prøve på. Jeg fik at vide, at jeg var oppe imod en stor spiller - nemlig Aarhus Kommune. Jeg var forundret over denne opstart på samtalen. Mit udgangspunkt har hele tiden været at samarbejde med kommunen om at finde en løsning, hvor jeg fortsat kan drive min virksomhed, og hvor kommunen kan sikre varme til de mange nye beboere på havnen. Samtidig havde jeg inden mødet en forventning om at blive mødt med både respekt, troværdighed og engagement. Mødet med advokat Bjerre var alt andet end konstruktivt, og selvom jeg forsøgte at komme med nogle løsningsforslag, var der ingen respekt for hverken min person eller for min levevej. Jeg vil gerne fortælle lidt om min baggrund. Jeg er som sagt ejer af en lille virksomhed, der er placeret på lystbådehavnen. Ud over at producere sejl og servicerer de mange lystbådesejlere på havnen, går jeg tæt ind i samarbejdet omkring de unge sejlere på havnen. Jeg har jævnligt besøg af en flok unge sejlere - både elitesejlerne og dem, der bare sejler for at have det sjovt. Jeg fortæller om sejltrim og er behjælpelig med at trimme deres sejl, så de får en optimal udnyttelse af deres materiel. Derudover ved alle de unge sejlere, at de er velkommen til at benytte mine symaskiner, og såfremt de ikke selv er i stand til reparerer skader i sejlene, er vi altid behjælpelig med at servicere dem - uden beregning. Dette er min måde at støtte op om de unge mennesker og om den elite, som vi er stolte over at have her i Aarhus. Både Ida Marie Baad, Marie Tuesgaard og Jonas Warre er eksempelvis hyppige brugere af mit værksted.

5 Efter mødet med Advokat Bjerre, fik jeg et tilbudt at se på nogle lokaler i Pakhus 77. Disse lokaler fremstå faldefærdige, rummer langt flere kvadratmeter end jeg har behov for, ligger med dårlig tilkørselsforhold, ligger i en højde, der svarer til 3. sal, og huset skal jævnes med jorden indenfor en kort årrække. Jeg sælger en kvalitetsvare og skal derfor fremstå seriøs overfor mine kunder. Dette kan ikke lade sig gøre i nogle faldefærdige rammer, ligesom det ikke kan lade sig gøre at løfte sejl, der vejer mellem 5 og 200 kg, og som er uhåndterlige i størrelse og udformning, op i højden. Derfor var jeg nødsaget til at takke nej til tilbuddet om genhusning i Pakhus 77. Jeg har løbende selv undersøgt forskellige muligheder, og har i den forbindelse bl.a. set på muligheden for at have en værkstedsbåd liggende i lystbådehavnen. Løsningen er mulig, idet et hjørne af lystbådehaven i følge lokalplan nr 294 af juni 1988 er reserveret til erhverv med naturlig tilknytning til havnen. I lokalplanen er der peget på en evt. opfyldning af havnebassinet, hvilket dog ikke er nødvendigt, når der tales om en værkstedsbåd. Rent æstetisk vil en værkstedsbåd kunne bygges, så det falder ind i det miljø, der eksisterer på denne siden af lystbådehavnen. Jeg står gerne til rådighed med materiale. Efter advokatens henvendelsen angående Pakhus 77, blev der helt stille fra kommunens side, hvilket for mig har været og er meget foruroligende. Det er min levevej og forsørgelsen af min familie, der er på spil. Fra forskellige side hørte jeg imidlertidig rygter om, at det hus, hvor jeg har min virksomhed, skulle jævnes med jorden senest 1. januar Dette gjorde mig utryg, så derfor begyndte jeg for godt to uger siden at ringe rundt til forskellige embedsmænd i henholdsvis Teknik og Miljø samt Sport og Fritid for at få klar besked om min situation. Det var ikke muligt at få direkte kontakt til nogle af embedsmændene, men jeg lagde beskeder på forskellige telefonsvarere og til forskellige sekretariater. For 14 dage siden blev så kontaktet af Chefkonsulent i Byudvikling og Mobilitet, Steen Hestbek. Han besøgte mig i virksomheden, lyttede til mine frustrationer, og indgik samtidig i en positiv dialog omkring en værkstedsbåd. Han gav udtryk for, at det var en spændende ide, fandt eksempler på, hvordan en værkstedsbåd kunne se ud, og lovede at han ville gå videre med sagen. Der gik dog kun få dage, hvorefter jeg blev kontaktet af fuldmægtig Søren Klausen fra Sport og Fritid. Han var meget kontant i sit udtryk og afviste forslaget om en værkstedsbåd uden mulighed for yderligere dialog. Dog foreslog han, at jeg undersøgte mulige lejemål på Fiskerivej nr. 2 og nr. 3. Jeg har efterfølgende undersøgt begge muligheder. Fiskerivej nr. 3 er ikke mulig ud fra sammen betragtning som Pakhus 77. Fiskerivej nr. 2 er problematisk, da det vil kræve en del ombygning. På nuværende tidpunkt er Fiskerivej 2 et smedjeværksted. Det betyder, at der vil være en del

6 metalsplinter i vægge og gulv, hvilket er direkte skadeligt for sejl, idet selv små støvkorn fra metal sætter sig som rust. Samtidig er lokalet meget større end de 140 kvadratmeter, der er nødvendig for at drive min virksomhed. Jeg har gennem hele forløbet samarbejdet med respekt for den kommune, som jeg bor i og med respekt for det miljø, som kommunen vil bygge op omkring havnen. Jeg har bl.a afvist pressen, hvergang de har henvendt sig, dette ud fra ønsket om en konstruktiv dialog - og ikke pga. af advokatens trussel. Jeg sender denne henvendelse, da jeg er bekymret for, hvordan jeg fremadrettet skal drive min virksomhed. Jeg er afhængig af, at min virksomhed er synlig på havnen i nærheden af mine kunder, hvis jeg skal opretholde en levevej. Ullman Sails er en lille virksomhed med tre ansatte, og jeg har ikke råd til at gå ned i omsætning, for så er virksomheden ikke længere økonomisk rentabel. Derfor har jeg heller ikke mulighed for at flytte til større eller dyrere lokaler. En flytning vil i sig selv forstyrre driften, da kunderne kun køber sejl, hvis de har fuld tillid til at sejlloftet er rentabelt. Kunderne betaler en stor del af sejlets pris forud, og derfor skal der ikke mange forstyrrelser til, før kunden ikke tør indgå en handel. I torsdags modtag jeg et brev via min advokat Elisabet Jensen, hvori jeg bliver gjort bekendt med, at kommunen, hverken vil eller kan hjælpe mig. I brevet står, at kommunen har ret til at ophæve mit lejemål på trods af dets uopsigelighed frem til 31. december 2019, der står også, at jeg kun har krav på en meget lille erstatning der dækker en flytning samt udgifter til advokatbistand. Min advokat er ikke enig i dette, og foreslår, at vi lader retten afgøre tvisten. Jeg synes, at det er ærgerligt, at det skal nå så vidt, og at sagen skal trække unødigt i langdrag. Sluttelig vil jeg endnu engang gøre opmærksom på, at jeg undrer mig over, den manglende forståelse for, at der skal findes plads til en havnerelaterede virksomhed på lystbådehavnen. Hvis sejlmageren ikke længere er at finde på havnen, hvem skal så i det daglige servicere de mange sejlere, hvem skal servicere og stå til rådighed for de de mange unge sejlere, der hører hjemme i havnen eller deltager i stævner i Aarhus Kommune som f.eks ISAF - Sailing World Championships Jeg håber med denne skrivelse at får genoprettet en positiv og konstruktiv dialog, hvor troværdighed, respekt og engagement bliver værdierne i en forhandling til gensidig glæde for alle. Med venlig hilsen Lars Bo Poulsen Selvstændig erhvervsdrivende Ullmansails Hjortholmsvej 2A 8000 Århus C Tlf

7 Bilag 2. Dette er tre muligheder, der alle er stor nok til at rumme et sejlloft og små nok til at kunne ligge i det hjørne af lystbådehavnen, der er reserveret havnerelateret erhverv. Dette er muligt uden at komme i cambolage med de planer, der er for etablering af kanal.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1

EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 EVALUERING AF LÆSEBØLGEN I KONGEVÆNGET 1 1 Indhold Evalueringens hovedpointer... 3 Præsentation... 5 Kongevænget som boligområde... 5 Evalueringsmetode: Fire fokusgruppeinterview... 5 Spørgeguide... 5

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere