Formandsmøde - Tunø Festival

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsmøde - Tunø Festival"

Transkript

1 9. april 2013 Referat Mødedato og tid 9. april Sted Risdalsvej 59, 8260 Viby J Mødeleder Referent Ditte Løgager Emne Formandsmøde - Tunø Festival Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af mødeleder 3. Orientering af Bestyrelsen 4. Status på økonomi/billetsalg 5. Orientering fra udvalgene 6. Eventuelt Deltagere Fraværende Referat sendes i øvrigt til

2 2 Ad 1. Velkomst Jørn Kildall bød velkommen. Niels Christian har valgt at trække sig fra formandsposten af private årsager og Bestyrelsen har derfor peget på Jørn som konstitueret formand indtil generalforsamlingen. Ad 2. Valg af mødeleder Ad 3. Orientering fra Bestyrelsen Jannie blev valgt til mødeleder. Helle oplyste, at udvalgslisterne snart sendes ud og bad alle tjekke navne og mailadresser på deres respektive hold, tilrette og sende retur til Helle så hurtigt som muligt. Der sendes information ud omkring betaling af kontingent meget snart. Lasse mener, at beslutningen om ikke at sende girokort ud er forkert, han har fået mange tilkendegivelser om at det er utilfredsstillende at information kun foregår via mail. Præsentation af nye medlemmer i bestyrelsen: Lars Løndorf/lægeholdet er udpeget som øbo-repræsentant. Han brænder af hele hjertet for Tunø og støtter op om at vi får en super god festival. Hanne Petersen overtager formandsposten i PR udvalget. Børneteltet nye formand er Lea. Ad 4. Status på økonomi og billetsalg Helle oplyste, at der er solgt 188 billetter på nuværende tidspunkt sidste år samme tid lå salget på 348 billetter. Foreningen har iværksat forskellige tiltag for at få solgt nogle flere billetter. Kristian kommenterede på rygter om at der ikke ville blive en festival i år det er absolut ikke tilfældet vi holder fast og gennemfører festivalen. Annie/Camping spurgte til valg af ny næstformand. Der er endnu ikke udpeget en til posten. Følgende markedsføringstiltag er igangsat: Nyhedsbreve, pressemeddelelser, plakater, Facebook, der er udnævnt 20 Facebook ambassadører, som vil være særlig aktive på FB. Avisannoncer: der indrykkes i Århus Stiftstidende, Aarhus Onsdag, Randers Amts dagblad, AOA, - desuden er der lavet 8000 flyers som er delt ud til værtshuse, cafeer, Tunø færgen, på Tunø og på div. arbejdspladser der vil også blive afholdt gadeagitation. Der er sat 3 datoer af til gadeagitation hhv.: den 4/5 og 25/5 i Aarhus og den 1/6 i Horsens alle opfordres til at deltage - tilmeldingslister fremsendes snarest. Der er trykt ca. 200 klistermærker til eks. at sætte på bilens bagsmæk/kofanger. Hanne/PR oplyste, at det virkelig er op af bakke med salg af annoncer til programmet og opfordrede til, hvis nogen har forstand på salg af annoncer eller kender nogen der har så vil PR udvalget rigtig gerne have en hjælpende hånd. Værtshuset Butleren i Aarhus har tilbudt at ligge lokale til et reklamearrangement for Tunøfestivalen Det blev aftalt at Jørn Kildall kontakter dem. Der skal omdeles flyers i sejlklubberne i Aarhus/Marselisborg, Egå, Norsminde og Juelsminde.

3 3 Søren spurgte om ikke Bestyrelsen har genovervejet at indføre 2-dags billetter. Helle oplyste, at det er drøftet et utal af gange på bestyrelsesmøderne og at man indtil videre har besluttet sig for ikke at tilbyde andre billetformer. Kristian tilføjede ligeledes, at det er for dyrt at begynde at splitte op i 1- dags/2-dags billetter og prisen for kontingent ligger under alle omstændigheder fast. Der etableres en ny indkøbsfunktion som varetages af Helle, Rikke og Curt. Det betyder bl.a. at alle drikkevarer skal hentes i depot og udleveres kun ved hjælp af en rekvisition. Jannie overtager indkøb af madvarer ved AB Catering og efterlyste erfaring med indkøb af grønt på øen. Der bliver garanteret nogle praktiske ting som hun får brug for hjælp til, men håber på god støtte fra holdene. Ting til rengøringsholdet må gerne købes i Ikea. Popcorn maskine er bestilt Lea bedes sende en mail til Jannie. Jannie undersøger pris og vender tilbage til Lasse vedr. evt. lån af Popcorn maskine. Vi prøver at spare de steder vi kan og bruger pengene med omtanke. Ad 5. Orientering fra udvalgene Bar/Rikke var ikke tilstede, men Helle oplyste, at det er aftalt møde i løbet af uge 16. Sponsorering af Ceres kasketter og forklæder tages op på mødet med Ceres. Brunch/MajBritt 11 personer fra holdet har meldt fra i år, men der er fundet erstatning for de 8 der har været møde ved AB Catering og en masse aftaler er på plads, så de er godt i gang. Børn/Lea foreslår at droppe kunstnerne til børneteltet i år mener det er bedre at bruge energi på aktiviteter for børnene dels på Øen, men også i teltet, udvalget modtager gerne stof, perler og ting der kan bruges til at sy, male, lime og lege med. Der hyres en DJ alle dage. Pølsevogn/Pia opfordrede til ingen fodboldspil ved pølsevognen. Kristian orienterede vedr. samarbejde med Gøglerskolen at der måske kommer et hold fra Gøglerskolen på Tunø. Hanne spurgte til lån af legoklodser Lego vil ikke længere sponsorere legoklodser til børneteltet uden beregning. Biblioteket i Odder har eksempelvis lånt ved en lokal legetøjsbutik måske det var en mulighed at finde en leverandør fra lokalområdet. Lea forventer, at der kan spares en hel del på budgettet i år, men deres skurvogn trænger til en lille upshining og det håber hun er ok at bruge lidt penge på, desuden skal der indkøbes lidt forskellige materialer til aktiviteter i teltet. Camping/Annie det kører efter bogen, holdet er næsten på plads. Check-in/Annie mht. armbånd, så genbruger vi dem fra sidste år. Der er fuldt hold. Checkpoint/Tonny der er fuldt holdt og styr på det meste. El/Søren - der er holdt udvalgsmøde og der mangler en person, men det går an, det er et godt og stabilt hold. Festivalinfo/Kathrine og Per, mangler 2 mand på holdet, der er mellem 6 og 8 der ikke kommer i år. Per oplyste, at huset er blevet tømt for inventar, da det skal være sejlerstue det er blevet malet og istandsat så det er blevet et lækkert lokale J, installationer specielt stik til dankort er væk og Kommunen skal geninstallere dette.

4 4 Det aftaltes at Helle tager kontakt til Kommunen. Læge /Lars planlægningen kører på skinner og der er indkaldt til møde den 20. april, hvor holdet skal organiseres. Søværnet får besked omkring helikopter. Dr. Ole kommer og har vagten i festivalen. Lars har kontaktet politiet. Beredskabsplanen skal på plads dette gennemføres i samarbejde med Jørn. Hjertestarter fra Horsens hentes i ugen op til. Merchandise/Anita holdet er halveret i år, der mangler 3 mand for at være fuldtallig. Anita er i tæt kontakt med leverandører vedrørende tilbud på personale T- shirt + andre spændende tiltag. Annie/Camping spurgte om mulighed for at koordinere indkøb af T-shirt til andre hold, der også får lavet trøjer med tryk det blev aftalt at de enkelte formænd/kvinder henvender sig til Anita, der har kontakten til leverandørerne. Teknik/Jacob forberedelserne er godt i gang. Holdsammensætningen er god, men pt. mangler de 3 personer. Musik/Kristian musikprogrammet blev præsenteret og Kristian oplyste, at man forsøger at holde gryden i kog ved løbende at præsentere nye navne til festivalen i medierne. Annie spurgte til Gospelkoncert i kirken. Det er desværre sparet væk, men det blev oplyst, at Menighedsrådet på Tunø overvejer at etablere en koncert søndag. Musikindkvartering/Tina var ikke til stede. Lasse oplyste, at han kun kan stille med en båd i år til at pendle musikere frem og tilbage. Pladsholdet/Jesper 4 personer har meldt afbud i år men de 2 af pladserne er genbesat. Der er holdt møde med holdet og stemningen har været lidt trygget at de verserende rygter om at festivalen måske ikke blev til noget. Jesper har kontaktet Teltudlejer omkring praksis for annullering af leje af teltet, hvis festivalen blev aflyst. Check-in/Annie det er vigtigt at formændene spreder et positivt budskab til sit hold der var stor ros til Bestyrelsen der kæmper og gør en brav indsats for at få det hele til at hænge sammen og der var enighed om at tage jahatten på for DET SKAL LYKKEDES OG DER BLIVER FESTIVAL. P-mad/Mette og Heidi menuen er på plads, råvarerne er bestilt og holdet er klar de glæder sig. PR/Webformand/Hanne holdet har mistet deres videomand og leder med lys og lygte efter en der kan træde i stedet, det skal være en person der kan lave video til YouTube samt filme på festivalen. Renholdet/Ellen holdet er næsten fuldtallig. Sanitet/ - holdet er fuldtallig og alle har ja-hatten på og står klar. Skolemad/Frans var ikke til stede, men har sædvanligvis styr på det. Støtteforeningen/Frode foreningen kan desværre ikke bidrage økonomisk i år, da der ikke har været afholdt forfest i Ridehuset foreningen har undersøgt mulighed for at låne andre lokaler herunder godsbanen, men der er in-

5 5 gen toiletter og vand. Lars spurgte om muligheden for at holde forårsfesten i Odder Kommune, evt. i deres Pakhus. Frode mener ikke at forårsfesten kan flyttes til Odder, da det er en Århusting. Der er desuden kun solgt et minimum af billetter i Odder de foregående år. Jannie synes det er rigtig kedeligt at forårsfesten er aflyst, da billetsalget plejer at blive tredoblet ved Ridehuset. Lars synes der skal tænkes mere ud af boksen og Pakhuset har henvendt sig til festivalen. Frode oplyste at man sagtens kan finde lokaler til forårsfesten, men så er der en restauratør på og så må foreningen ikke stå for ølsalget, hvorved indtjeningen forsvinder, hvilket også var tilfældet i Odder. TeePee/Dennis er ved at få holdet på plads, ca. halvdelen har på nuværende tidspunkt vendt tilbage. Der er lavet en aftale med P-mad om at aftensmadmenuen fra Personaleteltet også kan købes i TeePee n. Transport/Curt var ikke fremmødt, men Jacob oplyste på hans vegne, at der er holdt møde med JM Trykluft, at Pelle ikke kommer på festivalen i år men derimod tager sig af logistikken i Hou. Holdet har brug for 2 personer med truckkort. Den 27. april afholdes transportmøde. Hvis der er nogen, der har noget materiale stående på Risdalsvej, som skal med på Tunø i festivalen, så bedes man selv komme og læsse det på lastbilen der henter og fragter ting fra kontoret til Tunø søndagen før festivalen. Personalets campletter, combicamp o.l. skal stilles ned på Hou havn i uge 26 så færgen løbende kan tage det med over. Havnen/Henrik efterlyste skema med tilmelding til Vagn. Helle sender skema + instrukser til Henrik. Holdet er fuldtallig. Det er aftalt at Helle sikrer, at alle der er tilmeldt Skolemad, får armbånd på. Lasse efterlyste skilte til båden Lars lovede at være behjælpelig. Ad 6. Eventuelt Det er besluttet, at festivalen ikke længere giver en flaske (Arnbitter), hvis en medarbejder har rund fødselsdag. Heidi har fået en veninde til at lave en liste over div. fonde som foreningen har mulighed for at søge tilskud hos vi når ikke at drage nytte af det i år, men vil prøve at gøre det til næste år.

Dagsorden til formandsmøde

Dagsorden til formandsmøde 29. april 2014 Referat Mødedato og tid 30. april 14 19.00 Sted Risdalsvej 59, kld Mødeleder Referent Ditte Løgager Emne Dagsorden til formandsmøde Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af mødeleder 3. Orientering

Læs mere

Formandsmøde - Tunø Festival

Formandsmøde - Tunø Festival 15. juni 2010 Referat Mødedato og tid 15. juni 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Risdalsvej 59, Viby Hans Lydiksen Ditte Løgager Emne Formandsmøde - Tunø Festival Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af mødeleder

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere