Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)"

Transkript

1 Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent og Steffen Andersen til referent. JC Frank kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og derfor lovlig ifølge klubbens vedtægter. 2) Formandens beretning (se bilag2). Beretningen blev godkendt. 3) Beretninger fra afdelingerne a) Kajak afdelingens beretning ved Kim Lundgren (se bilag 3) Beretningen blev godkendt. b) Junior afdelingens beretning ved Mikkel Skov (se bilag 4) Beretningen blev godkendt. c) Senior afdelingen havde ingen beretning, da der ikke p.t. er nogen som står for den. 4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren (se bilag 5) a) Niels Arild startede med en grundig gennemgang af den nye hjemmeside Klubmodul der blev taget i brug i Det blev understreget, at man skal oprette sig med et brugernavn og password, for at bruge alle funktioner på hjemmesiden, som for eksempel at betale medlemskab. Hvis en familie ønsker at oprette et familiemedlemskab skal det være en forælder med dankort der opretter sig først, da det er det første familiemedlem som oprettes, der bliver opkrævet betaling. b) Peter Skov efterlyste en junioroversigt med fotos. Det letter arbejdet med at huske de mange nye navne på juniorer, når man har en liste, med fotos med ude på vandet. Gunna Mineka vil lave en sådan liste. c) Marie Hedegaard oplyste at kommunen udloddede kr til aktiviteter, og spurgte i den anledning, om klubben havde søgt penge. Niels Arild beklagede på bestyrelsens vegne, at der p.t. ikke var ressourcer i bestyrelsen til søgning af midler i det hele taget. d) Gunna Mineka spurgte, hvorfor Elregningen er så høj (20.901,-). Niels Arild forklarede, at al opvarmning af klubhuset samt varmt vand til bad er opvarmet med EL. I øvrigt er regningen næsten kr. 7000,- mindre end i I 2012 var elregningen ,- elregningen for 2013 blev ,- e) Benny Olsen foreslår en bruger betaling af EL når klubhuset udlånes. Det udlånes ofte i det stadigt kolde forår / efterår, hvor der måske tændes for varmen fredag til søndag. Det var der enighed om, at bestyrelsen tager emnet op til overvejelse. Regnskabet blev godkendt.

2 5) Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent. På grund af indkomne forslag som havde direkte indvirkning på punktet, gik man videre til punkt 6, for derefter at vende tilbage til punkt 5. 6) Indkomne forslag (Punkter og detaljer fremgår af bilag 1): a) Steffen Andersen foreslår at bestyrelsesmedlemmer og trænere blev friholdt for kontingent, det var finansieret med en nul løsning. Det vil sige, at kontingentet blev forhøjet så meget, at det dækkede den mistede kontingent fra de medlemmer der blev kontingentfritaget. b) Gunna Mineka foreslår kontingent fritagelse for instruktører og trænere, samt kontingentforhøjelse. c) Bestyrelsen foreslår, at instruktører og trænere der er godkendt af bestyrelsen og har været betalende medlemmer i et år, fritages for kontingent, samt en mindre kontingentforhøjelse. Der var i den efterfølgende debat bred enighed om, at dele i de enkelte forslag var gode. Blandt andet argumenterede Peter Dykker, at det ikke er sjovt foreningsarbejde når kassen altid er tom. Flere - her i blandt bestyrelsen, mente bestyrelses arbejde ikke skulle belønnes. Peter Dykker påpegede i den anledning, at man risikerede, at folk pegede finger af bestyrelsesmedlemmer som ikke var sin løn værd. Frank foreslog man først stemte om, hvorvidt bestyrelsen skulle fritages for kontingent. Der var 5 stemmer for Steffens forslag, og et overvejende flertal imod, hvormed Steffens forslag blev nedstemt. Herefter blev der stemt mellem Gunnas of bestyrelsens forslag. Der var 1 stemme for bestyrelsens forslag, og overvældende flertal for Gunnas forslag. Dog blev det vedtaget at det er bestyrelsen der vedtager, hvor mange stillinger der opslås. Der var enighed om, at der lige nu er behov for 3 trænere / instruktører til junior afdelingen og 2 til kajak. 5) Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent. (Forsat) Erik Jakobsen spørger, hvad man gør fra bestyrelsens side for, at få den medlemstilgang som der budgetteres med i Bestyrelsen siger der skal iværksættes medlemsfremmende aktiviteter i 2014, samt det er alles ansvar at være aktive i den proces. Johan Scheel vil præsentere et eksempel under eventuelt. Budgettet blev godkendt. 6) Eventuelt (forsat): Gunna Minekas forslag om rengøring: Der bør findes en løsning og der var enighed om at bestyrelsen finder en løsning. Gunna Minekas forslag om Forslag til vedtægtsændring: Peter Dykker, mener ikke det er en god ordning der findes nu. Dels bliver den ikke brugt, dels er det ikke foreningsteknisk smart at indføre en decideret politimand mentalitet. Gunna Minekas forslag blev vedtaget med overbevisende flertal. Gunna Minekas forslag om Arbejdsfordeling: Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen, at de bliver bedre til at delegere opgaver. Gunna Minekas forslag om Fastnettelefon: Da Gunna skulle argumentere for forslaget, havde hun selv undersøgt hvorfor der er en fastnet telefon, og argumenterede med Fastnet telefonen bliver blandt andet brugt til nødopkald, eller bare ringe hjem, hvis mobiltelefonen bliver våd. Derfor frafaldt Gunna Mineka forslaget. 7) Valg ifølge 10: Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Gunna Mineka foreslog Maybritt Erichsen og Susi Edrén. Begge accepterede forslaget som blev godkendt.

3 Som suppleant meldte René Duch Bonde sig. Det blev godkendt. Tomas Jensen blev genvalgt som husformand Ole Højlund blev genvalgt som revisor JC Frank blev genvalgt som revisor suppleant. 8) Eventuelt: a) Johan Scheel informerede generalforsamlingen om et nyt tiltag med at lære voksne at sejle. Målgruppen er voksne som ikke har styret en sejlbåd / jolle før. b) Niels Arild ville gerne tage sig af kølbåde, og håbede man kunne få mere gang i kapsejladserne igen. c) Gulvet i klubhuset skal lakeres. Tomas og Jan står på listen som ansvarlige for opgaven. Tomas oplyste at 2 mand var alt for lidt til den store opgave. Peter Dykker, Casper Knudsen og Bo Andreassen meldte sig til opgaven, som skal igangsættes inden sæsonen går i gang. Maybritt sagde, at hun gerne vil informeres når der arbejdes på klubhuset. For eksempel viste hun ikke, at der ingen stole var i december / januar. Der kunne jo ske det, at man fik udlånt klubhuset og låneren kom ned til et klubhus uden stole, eller et igangværende lakeringsarbejde. Søren Schaarup spurgte om man ikke kunne få et andet gulv, så vi var fri for den tunge arbejdsopgave det er at lakere. Frank og Peter Dykker sagde begge, at lakering af trægulv var det absolut billigste gulv. For at forebygge slidtage efterlyser Gunna Mineka en regel om, at man ikke går ind i klubhuset med våd våddragt og våde sko. d) Søren Schaarup orienterede om Olaf Riebers (afgående formand) sygdom. Olaf har pådraget sig en sygdom som lammer nervesystemet. Hele kroppen lammes gradvis, det eneste som ikke lammes er hjernen. Olaf er nu i bedring, og kæmper med genoptræning i Næstved. Det er hele kroppen, og førlighed der skal trænes op igen. Søren fortæller at Olaf er ved godt mod og kæmper stædigt. Det er n hans mål, at sejle igen i 2015, så vi glæder os til at se ham i vige igen. Generalforsamlingen takker for Olafs indsats som formand indtil sygdommen ramte ham. Vi ønsker ham god bedring. Søren Schaarup tog med glæde opgaven med at overbringe Olaf klubbens tak og ønsket om god bedring. e) Johan Scheel oplyste kort, at han efter generalforsamlingen ville orientere om planerne for Langtved færgekros genopbygning. f) Bådtrailer. Det er sket flere gange i den forgangne sæson, at nøglen til trailerlåsen ikke er, at finde på sin plads på nøglebrættet. Det betyder, at den som står og skal låne traileren, skal skære låsen op. Det skete sidste gang, så sent som en time inden generalforsamlingen. Bestyrelsen skal finde en holdbar løsning, så man eventuelt kan booke traileren. På den måde ved man i det mindste, hvem der sidst har lånt traileren og hvem man kan kontakte for at få nøglen. g) Dobbeltbookning i forbindelse med udlån af klubhuset. René Duch Bonde oplyste, at han havde fået lovning på, at kunne låne klubhuset i forbindelse med hans datters konfirmation i Nu havde han opdaget, at Maybritt også havde booket klubhuset til hendes datters konfirmation samme dato i Niels Arild oplyste, at det ikke var første gang det var gået galt med dobbeltbookning. Sidste år var årsagen, at sejlklubben skiftede hjemmeside og kalenderen i den gamle hjemmeside ikke blev overført korrekt til den nye hjemmeside. I René og Maybritts tilfælde er problemet, at kalenderen i Klubmodul kun gælder et år frem. Peter Dykker, som sad i bestyrelsen dengang man indførte udlån af klubhuset redegjorde for de tanker som lå bag udlån af klubhuset. Han sagde, at man dels synes det ville være en fint at kunne låne huset ud til medlemmer, hvis det alligevel stod tomt. Men det var også vigtigt at udlånet ikke gik ud over klubbens aktiviteter. Derfor blev det dengang bestemt, at klubhuset først kunne udlånes når sæsonens aktiviteter var planlagt (det står i reglerne omkring udlån af klubhuset som man kan finde på hjemmesiden). Det blev vedtaget at bestyrelsen må udrede problemet med de implicerede parter, samt stramme op omkring overholdelse af klubbens regler. Frank oplyste bestyrelsen om, at den har det fulde ansvar for fejlen.

4 h) Leif Blom orienterede om årets tur til Adriaterhavet den 23. august Der er nu booket en båd, men han ville gerne opfordre flere til, at melde sig. Han kunne oplyse at prisen lå på ca. kr. 7000,- for en uge. Man er meget velkommen til at ringe eller maile til Leif for mere information. i) Gunna spurgte hvem der må sejle i klubbens følgebåde. Peter Dykker oplyste at søfartsstyrelsen ikke stiller noget krav, da båd størrelsen er så lille. Klubben derimod, kræver at man gennemgår et følgebådskursus. Problemet er, at der de sidste mange år ikke har været afholdt kurser. Steffen Andersen oplyste, at praksis de sidste 4 år havde været en lempelig instruktion i montering af motorerne på bådene og en kort instruktion i brug af motorerne, samt styre med en træner i båden. Det var ikke helt klart, hvordan en bådfører var dækket forsikringsmæssigt, hvis der skete en skade. Bestyrelsen skal kontakte Dansk Sejlunion for at finde ud af hvad deres forsikringer dækker. De skal også finde en løsning på, hvordan håndteringen af følgebåde skal ske i fremtiden. j) Kim Lundgren efterlyste hjælp til fundraising. Gunna Mineka ville gerne hjælpe lidt. Frank takkede for god mad, ro og orden.

5 Bilag 1 (Indkaldelse til generalforsamling 2014) INVITATION TIL FÆLLESSPISNING (Skipperlabskovs) TORSDAG d. 6. marts 2014 kl inden Generalforsamlingen. Du/I inviteres hermed til genoplivning af en gammel tradition, hvor klubben byder på Skipperlabskovs og en øl/vand, som optakt til årets generalforsamling. Tilmelding ikke nødvendig! INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 6. marts 2014 kl i Klubhuset. Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra afdelingerne 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren (se bilag) 5. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg ifølge Eventuelt Antal betalende: Kont Kont Forskel Trænere Bestyrelsen Merindtægt: Familie - 15 stk Senior - 42 stk stk/ stk/ Junior - 15 stk stk/ Passiv - 8 stk Forskel i alt: Kr. 450

6 Til punkt 5 Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at kontingentfastsættelsen udskydes til punkt 6, da der er indkommet 2 medlemsforslag vedr. kontingentet. Til punkt 6 Indkomne forslag: 1) Steffen Andersen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer og trænere bliver kontingentfri. Se argumentation nederst. 2) Gunna Mineka foreslår også, at instruktører og trænere er kontingentfri samt kontingentforhøjelse. Antal betalende: Kont Kont Forskel Trænere Merindtægt: Familie - 15 stk Senior - 42 stk stk/ Junior - 15 stk stk/ Passiv - 8 stk Forskel i alt: Kr ) Bes tyrelsen foreslår, at instruktø rer og trænere, der er godkendt af bestyrelsen, og har været betalende medlemmer i mindst 1 år, fritages for kontingent. Bestyrelsen foreslår følgende kontingentforhøjelser (se næste side): Antal betalende: Kont Kont Forskel Trænere Merindtægt: Familie - 15 stk Senior - 42 stk stk/ Junior - 15 stk stk/ Passiv - 8 stk Forskel i alt: Kr Forslag til behandling på generalforsamlingen den 6. marts 2014, indsendt af Gunna

7 1. Rengøring: Den forgangne sæson, har mildest talt været en klam oplevelse mht. rengøring eller mangel på samme. Jeg foreslår at der betales for en fast rengøringshjælp 1 gang om ugen, hvis der er økonomi til det. 2. Forslag til vedtægtsændring: 6. Teksten og såfremt det heller ikke er muligt, hæves kontingentet for året med 200,- slettes, medmindre der fremover vil blive gjort brug af denne paragraf. Og hvis den gør, skal den udspecificeres for hvorvidt det kun gælder én arbejdsweekend eller begge. 3. Arbejdsfordeling: Uddelegering af arbejdsopgaver. Bl.a. til ansøgning af fondsmidler og håndværksmæssige opgaver. Det må være muligt at finde de helt rette personer, som har den nødvendige erfaring og lyst. A) Der søges en fast person til ansøgninger til fonde og sponsorer. B) Der søges en person, som vil stå for pasning af udendørs arealet i løbet af sæsonen. 4. Fastnettelefon: Jeg foreslår at man opsiger fastnettlf. Hvis der kan spares bare en smule er det fjollet at have den, da den aldrig bliver brugt. Til punkt 7 Valg ifølge 10 Bestyrelsesposter: Formand Olaf Rieper har været og er fortsat sygemeldt siden sommeren 2013, og må desværre udtræde af bestyrelsen. Kasserer Niels Arild og Juniorleder Mikkel Skov er på valg. Niels Arild ønsker ikke at genopstille, mens Mikkel Skov genopstiller. Der skal derfor vælges mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Casper Knudsen og Kim Lundgren er begge ikke på valg. Bestyrelsessuppleant: Tomas Jensen genopstiller ikke, så en ny kandidat skal vælges. Revisorer: Ole Højlund er på valg, og vil gerne fortsætte som revisor. Vores anden revisor, Søren Schaarup, er ikke på valg. Revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår, at J.C. Frank fortsætter som revisorsuppleant. På mødet bliver der serveret kaffe, øl og vand. Vi glæder os til at se jer! Med sejlerhilsen Bestyrelsen Bilag vedlagt særskilt: Regnskab for 2013 og forslag til budget 2014 (Bilag 5)

8 Bilag 1 (Steffen): Forslag til generalforsamling 2014 Der var engang, hvor vigen var fuld af kølbåde. Når de små poder var gamle nok til at lære at sejle Optimistjolle, så padlede familien i land, hvor forældrene gav sig til at undervise børn og kammerater. Man tog det som en naturlig ting. Som en slags turnus, hvor man gav lidt arbejdskraft tilbage til klubben, fordi sådan havde man altid gjort, og nu var det blevet ens tur. I dag blæser andre vinde over vandet i vores smukke vig. Der ligger ikke mange kølbåde derude og vipper. De få skuder, der ligger og skvulper med stævnen i vinden, lider af foruroligende høj gennemsnitsalder. Der er ikke lige en familie på vej ind i en lille robåd, med kursen stik øst, for at træne poder og kammerater i Optimist. Jeg har haft den store fornøjelse at træne juniorer de sidste fire år. I den tid har en del af arbejdet bestået i at hyre trænere og hjælpetrænere, og det har været svært. Hverken nye forældre eller gamle juniorer, har helt kunne forstå, at de skulle melde sig ind i klubben for at træne fremmede børn, og i det hele taget betale for at bruge deres fritid. Men de skal være medlem for at forsikringerne dækker, for at få nøgleadgang til kælderen og sejle følgebåd. Jeg foreslår derfor der opslås 3 stillinger som træner i junior afdelingen og 2 i kajak afdelingen. Juniorleder og Kajakleder ansætter selv trænerne, og et krav kunne være, at man havde, eller fik, et træner kursus. Det er ikke gratis. For kajak betyder det som oftest, at den ene træner er med i bestyrelsen, så det vil kun være ét kontingent, som skal finansieres. For sejlerne er den ene træner ligeledes bestyrelsesmedlem. Som det er lige nu, vil vi så få en forælder ind i klubben, det er vel ikke i sig selv en udgift? Hvis vi også kan lokke en gammel juniorsejler ned i klubben og hjælpe med ved træningen, vil vi egentlig heller ikke miste noget ved det. Tværtimod. Det lykkedes jo at få Mikkel og Casper ned. Det gik vel meget godt med dem? Der har været andre unge, som det ikke lykkedes at fastholde, men det tror jeg man kunne, hvis man havde noget at lokke dem ind i klubben med. Når vi nu er i gang, så synes jeg det er på sin plads at fritage bestyrelsen for kontingent, da de lægger et stort arbejde i klubben. Vi ser år efter år, at de kære bestyrelsesmedlemmer mødes i hemmelighed, og

9 laver de ting, vi ikke nåede til arbejdsweekenden, fordi vi igen ikke var mange nok til de opgaver som skulle løses. Jeg kender ikke andre klubber, hvor bestyrelsen betaler for at arbejde mere end alle os nydere. Jeg har tilladt mig at stille et lille regnestykke op som viser en finansieringsmodel, men kort fortalt drejer det sig om kr. 100,00 mere for seniorer og familiemedlemmer. Juniorer er uændret. Tak _/)_/)Steffen

10 Bilag 2 (Formandens beretning) Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen fra det forgangne år: Niels Arild, Mikkel skov, Kim Lundgren, Olaf Rieper og Tomas Jensen. På første bestyrelsesmøde efter sidste GF, fordelte vi ansvarsområder. Derefter har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi fordelte ansvarsområderne som følger: Olaf Rieper blev valgt som formand. Olaf blev dog ramt af sygdom midt på sommeren, hvilket medførte at Olafs ansvarsområder overgik til mig. Jeg blev valgt som næstformand, og har siden Olaf blev syg, fungeret som formand. Niels Arild blev valgt som kasserer. Mikkel Skov blev valgt som bestyrelsesmedlem og repræsentant for juniorafdelingen. Kim Lundgren blev valgt som bestyrelsesmedlem og repræsentant for kajakafdelingen. Tomas Jensen har deltaget i bestyrelsesmøderne som suppleant. I løbet af sæsonen havde vi som sædvanligt to arbejdsweekender. Begge blev afholdt med pæn tilslutning, og vi nåede størstedelen af de planlagte opgaver. De to arbejdsweekender var samtidig baggrund for en konkurrence mellem Kim og Mikkel, som gik meget op i hvem der kunne trække flest medlemmer fra de respektive afdelinger. I efterårets arbejdsweekend begyndte vi at banke den slidte puds af ved kælderen. Mikkel Mineka har udført et flot stykke arbejde over vinteren, idet han har pudset væggene op på ny. Jeg vil sige stor tak til alle der har ydet en indsats over sæsonen. Vi har forsøgt at genoptage nogle gamle traditioner, bl.a er der til aftenens generalforsamling igen hjemmelavet skipperlabskovs. Vi har fået indkøbsordning i Dagrofa hvilket gør, at vi har mulighed for at købe stort ind til billige penge. Det kom til udtryk ved arbejdsweekenden, hvor vi kunne glæde kasseren med en regning der var en del mindre end året før. Vi er stadig glade for den store opbakning der er fra forældrene, omkring madlavning på juniorenes sejlaftener. Det giver stemning og en god afslutning på en sejlaften.

11 Bilag 3 (Beretning fra Kajakafdelingen) Årsberetning for kajak i Bramsnæs sejlklub 2013 Sæsonstart i maj okay fremmøde, intet mindre end 3 juniorer fremmødt, og vi benyttede lejligheden til at indkøbe 2 stk junior kajaker, som er blevet brugt flittigt i løbet af sæsonen. Årets 4. klasses dag kom og gik 31/5, i år var kajakafdelingen rigtigt repræsenteret, og jeg skulle lige hilse og sige at DET var en fornøjelig dag, der er GODT nok krudt i de størrelser. Vi har som vanligt haft lidt frafald i løbet af sæsonen, men havde trods alt 12 kursister til frigivning, og selvfølgelig blev alle 12 frigivet dog efter lidt strabadser i forbindelse med planlægningen af frigivningen af hold 2, der først blev flyttet, så aflyst grundet dårligt vejr, men endelig gennemført med hjælp fra Peter Honorè 14/9 liiiiige det seneste, men kajakkere er nogle hårde hunde, og vi endte faktisk med at have en dejlig dag på vandet. Hold 1 kom flot igennem 3/9 ovre hos Bjørn fra Lejre havkajak og friluftsforening i Lyndby tillykke til alle og vi instruktører vil gerne sige tak for en fornøjelig, lærerig, underholdende og ikke mindst kagerig sæson, vi håber at se jer på vandet i blev året hvor vi registrerede vores første lille uheld, hvor et hold frigivne roere kæntrede på vej over til søminestationen. Heldigvis kom ingen til skade, men det viser igen at sejlsport kan være en alvorlig sag, og det gav os lidt stof til eftertanke omkring sikkerhed og genopfriskning af rednings teknikker etc. Det kommer i til at høre mere til i løbet af året her, da vi overvejer at lave et lille opfrisknings kursus. Vi har også planer om en række andre kurser, eksempelvis førstehjælp, navigation light, og hvad vi ellers kan komme på i løbet af året blev også året hvor vi som instruktører kom rigtigt ud over stepperne med hensyn til uddannelse. Undertegnede og Jan Larsen er pt. i gang med DGI s uddannelse DGI HAVKAJAKINSTRUKTØR 1, en modulopbygget uddannelse på 4 moduler. Teknik 1, førstehjælp og navigation er nu på plads, og vi mangler kun turleder modulet før vi er færdige. Dette forventer vi at gennemføre i det syd fynske øhav sidst i maj. Vi har lært utroligt meget på disse kurser, som vi glæder os til at komme rigtigt i gang med at lære fra os her i 14. I starten af 14 har vi desuden haft afviklet et rullekursus i Fløng svømmehal, og en kæmpe tak til Gunna for hendes hårde men rolige hånd i forbindelse med dette arrangement. Vi fik hjælp af drengene fra Holbæk kajakklub, og vi fik lov at låne et par af Bjørns kajakker til formålet. Kontakten til Holbæk er kommet igennem vores kurser, og vi vil prøve at udvikle dette netværk yderligere, idet det jo altid er dejligt at have gode venner rundt omkring. Anden del af rullekurset her vil blive afholdt 13/4, igen holder Gunna tøjlerne. Vi vil i år prøve at lave lidt flere ture for både frigivne og ikke frigivne roere, kunne eventuelt være en tur i Københavns havn, besøg hos andre klubber, der er mange muligheder. Ikke mere kajak for denne gang

12 Bilag 4 (Beretning fra juniorafdelingen) Generalforsamling 5/3-2014Bramsnæs Sejlklub Junior Beretning Sket i 2013 for juniorer Jeg vil starte med og rose det gode træner team. Steffen, Bo og Casper. Vi har også fået hjælp af Andreas Bjerregaard til Teori. Vi håber selvfølgelig, at se ham snart igen. Jeg vil også sige tak til alle forældre der har hjulpet om tirsdagen det har virkelig været en stor hjælp. Og jeg håber i vil hjælpe til igen i sæson 2014 I 2013 har vi opleverede rigtige mange gode ting. Vi fik holdt en god 4. klasse dag og mange hjælpere kom. Vi kunne ikke gøre det uden jer (Tusind tak!). Også tak til kajakkerne som kom til 4. klasse dag blev vi flere og flere juniorer der gerne ville sejle, det er vi rigtige glade for. Vi kom ud til 2 stævner, hvor det gik rigtig godt. Mange fik kæmpede sig igennem og vi fik også nogle flotte placeringer. I 2013 fik vi blandet afholdt: Klubmesterskab med stor succes. Vi kom til stævne i Holbæk, hvor vi have en mange flere sejlere med, i forhold til Der blev kæmpet flot selvom det var så hårdt vejr! godt klaret. 1. I år 2014 har vi stadig det samme gode trænerteam dog uden Steffen, men vi kan ringe, hvis vi mangler hjælp, eller hvis vi mangler en træner, eller brug for gode råd. 2. Bo Olsen, er træner. Han har taget 1. trænerkursus sidste år godt klaret Bo Jeg regner med, hvis tiden er til det, at vi sammen tager næste kursus i rækken (træner 2.) i løbet af året. 3. Casper er med begge steder og hjælper hvor der er behov. 4. I år 2014 Har vi besluttet at tage til: Bognæs tur Holbæk stævne Og klubmesterskab. Start dato er også sent ud.

13 Bilag 5 (Godkendt regnskab)

14

15

16

17

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nr. 2/2009 Januar 106. årgang Indhold Forord... 3 Havnestyrmand Haas... 4 Farvel og på gensyn!... 7 Standerhejsnings invitation... 8 Senior gymnastik...

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere