Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)"

Transkript

1 Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent og Steffen Andersen til referent. JC Frank kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og derfor lovlig ifølge klubbens vedtægter. 2) Formandens beretning (se bilag2). Beretningen blev godkendt. 3) Beretninger fra afdelingerne a) Kajak afdelingens beretning ved Kim Lundgren (se bilag 3) Beretningen blev godkendt. b) Junior afdelingens beretning ved Mikkel Skov (se bilag 4) Beretningen blev godkendt. c) Senior afdelingen havde ingen beretning, da der ikke p.t. er nogen som står for den. 4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren (se bilag 5) a) Niels Arild startede med en grundig gennemgang af den nye hjemmeside Klubmodul der blev taget i brug i Det blev understreget, at man skal oprette sig med et brugernavn og password, for at bruge alle funktioner på hjemmesiden, som for eksempel at betale medlemskab. Hvis en familie ønsker at oprette et familiemedlemskab skal det være en forælder med dankort der opretter sig først, da det er det første familiemedlem som oprettes, der bliver opkrævet betaling. b) Peter Skov efterlyste en junioroversigt med fotos. Det letter arbejdet med at huske de mange nye navne på juniorer, når man har en liste, med fotos med ude på vandet. Gunna Mineka vil lave en sådan liste. c) Marie Hedegaard oplyste at kommunen udloddede kr til aktiviteter, og spurgte i den anledning, om klubben havde søgt penge. Niels Arild beklagede på bestyrelsens vegne, at der p.t. ikke var ressourcer i bestyrelsen til søgning af midler i det hele taget. d) Gunna Mineka spurgte, hvorfor Elregningen er så høj (20.901,-). Niels Arild forklarede, at al opvarmning af klubhuset samt varmt vand til bad er opvarmet med EL. I øvrigt er regningen næsten kr. 7000,- mindre end i I 2012 var elregningen ,- elregningen for 2013 blev ,- e) Benny Olsen foreslår en bruger betaling af EL når klubhuset udlånes. Det udlånes ofte i det stadigt kolde forår / efterår, hvor der måske tændes for varmen fredag til søndag. Det var der enighed om, at bestyrelsen tager emnet op til overvejelse. Regnskabet blev godkendt.

2 5) Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent. På grund af indkomne forslag som havde direkte indvirkning på punktet, gik man videre til punkt 6, for derefter at vende tilbage til punkt 5. 6) Indkomne forslag (Punkter og detaljer fremgår af bilag 1): a) Steffen Andersen foreslår at bestyrelsesmedlemmer og trænere blev friholdt for kontingent, det var finansieret med en nul løsning. Det vil sige, at kontingentet blev forhøjet så meget, at det dækkede den mistede kontingent fra de medlemmer der blev kontingentfritaget. b) Gunna Mineka foreslår kontingent fritagelse for instruktører og trænere, samt kontingentforhøjelse. c) Bestyrelsen foreslår, at instruktører og trænere der er godkendt af bestyrelsen og har været betalende medlemmer i et år, fritages for kontingent, samt en mindre kontingentforhøjelse. Der var i den efterfølgende debat bred enighed om, at dele i de enkelte forslag var gode. Blandt andet argumenterede Peter Dykker, at det ikke er sjovt foreningsarbejde når kassen altid er tom. Flere - her i blandt bestyrelsen, mente bestyrelses arbejde ikke skulle belønnes. Peter Dykker påpegede i den anledning, at man risikerede, at folk pegede finger af bestyrelsesmedlemmer som ikke var sin løn værd. Frank foreslog man først stemte om, hvorvidt bestyrelsen skulle fritages for kontingent. Der var 5 stemmer for Steffens forslag, og et overvejende flertal imod, hvormed Steffens forslag blev nedstemt. Herefter blev der stemt mellem Gunnas of bestyrelsens forslag. Der var 1 stemme for bestyrelsens forslag, og overvældende flertal for Gunnas forslag. Dog blev det vedtaget at det er bestyrelsen der vedtager, hvor mange stillinger der opslås. Der var enighed om, at der lige nu er behov for 3 trænere / instruktører til junior afdelingen og 2 til kajak. 5) Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent. (Forsat) Erik Jakobsen spørger, hvad man gør fra bestyrelsens side for, at få den medlemstilgang som der budgetteres med i Bestyrelsen siger der skal iværksættes medlemsfremmende aktiviteter i 2014, samt det er alles ansvar at være aktive i den proces. Johan Scheel vil præsentere et eksempel under eventuelt. Budgettet blev godkendt. 6) Eventuelt (forsat): Gunna Minekas forslag om rengøring: Der bør findes en løsning og der var enighed om at bestyrelsen finder en løsning. Gunna Minekas forslag om Forslag til vedtægtsændring: Peter Dykker, mener ikke det er en god ordning der findes nu. Dels bliver den ikke brugt, dels er det ikke foreningsteknisk smart at indføre en decideret politimand mentalitet. Gunna Minekas forslag blev vedtaget med overbevisende flertal. Gunna Minekas forslag om Arbejdsfordeling: Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen, at de bliver bedre til at delegere opgaver. Gunna Minekas forslag om Fastnettelefon: Da Gunna skulle argumentere for forslaget, havde hun selv undersøgt hvorfor der er en fastnet telefon, og argumenterede med Fastnet telefonen bliver blandt andet brugt til nødopkald, eller bare ringe hjem, hvis mobiltelefonen bliver våd. Derfor frafaldt Gunna Mineka forslaget. 7) Valg ifølge 10: Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Gunna Mineka foreslog Maybritt Erichsen og Susi Edrén. Begge accepterede forslaget som blev godkendt.

3 Som suppleant meldte René Duch Bonde sig. Det blev godkendt. Tomas Jensen blev genvalgt som husformand Ole Højlund blev genvalgt som revisor JC Frank blev genvalgt som revisor suppleant. 8) Eventuelt: a) Johan Scheel informerede generalforsamlingen om et nyt tiltag med at lære voksne at sejle. Målgruppen er voksne som ikke har styret en sejlbåd / jolle før. b) Niels Arild ville gerne tage sig af kølbåde, og håbede man kunne få mere gang i kapsejladserne igen. c) Gulvet i klubhuset skal lakeres. Tomas og Jan står på listen som ansvarlige for opgaven. Tomas oplyste at 2 mand var alt for lidt til den store opgave. Peter Dykker, Casper Knudsen og Bo Andreassen meldte sig til opgaven, som skal igangsættes inden sæsonen går i gang. Maybritt sagde, at hun gerne vil informeres når der arbejdes på klubhuset. For eksempel viste hun ikke, at der ingen stole var i december / januar. Der kunne jo ske det, at man fik udlånt klubhuset og låneren kom ned til et klubhus uden stole, eller et igangværende lakeringsarbejde. Søren Schaarup spurgte om man ikke kunne få et andet gulv, så vi var fri for den tunge arbejdsopgave det er at lakere. Frank og Peter Dykker sagde begge, at lakering af trægulv var det absolut billigste gulv. For at forebygge slidtage efterlyser Gunna Mineka en regel om, at man ikke går ind i klubhuset med våd våddragt og våde sko. d) Søren Schaarup orienterede om Olaf Riebers (afgående formand) sygdom. Olaf har pådraget sig en sygdom som lammer nervesystemet. Hele kroppen lammes gradvis, det eneste som ikke lammes er hjernen. Olaf er nu i bedring, og kæmper med genoptræning i Næstved. Det er hele kroppen, og førlighed der skal trænes op igen. Søren fortæller at Olaf er ved godt mod og kæmper stædigt. Det er n hans mål, at sejle igen i 2015, så vi glæder os til at se ham i vige igen. Generalforsamlingen takker for Olafs indsats som formand indtil sygdommen ramte ham. Vi ønsker ham god bedring. Søren Schaarup tog med glæde opgaven med at overbringe Olaf klubbens tak og ønsket om god bedring. e) Johan Scheel oplyste kort, at han efter generalforsamlingen ville orientere om planerne for Langtved færgekros genopbygning. f) Bådtrailer. Det er sket flere gange i den forgangne sæson, at nøglen til trailerlåsen ikke er, at finde på sin plads på nøglebrættet. Det betyder, at den som står og skal låne traileren, skal skære låsen op. Det skete sidste gang, så sent som en time inden generalforsamlingen. Bestyrelsen skal finde en holdbar løsning, så man eventuelt kan booke traileren. På den måde ved man i det mindste, hvem der sidst har lånt traileren og hvem man kan kontakte for at få nøglen. g) Dobbeltbookning i forbindelse med udlån af klubhuset. René Duch Bonde oplyste, at han havde fået lovning på, at kunne låne klubhuset i forbindelse med hans datters konfirmation i Nu havde han opdaget, at Maybritt også havde booket klubhuset til hendes datters konfirmation samme dato i Niels Arild oplyste, at det ikke var første gang det var gået galt med dobbeltbookning. Sidste år var årsagen, at sejlklubben skiftede hjemmeside og kalenderen i den gamle hjemmeside ikke blev overført korrekt til den nye hjemmeside. I René og Maybritts tilfælde er problemet, at kalenderen i Klubmodul kun gælder et år frem. Peter Dykker, som sad i bestyrelsen dengang man indførte udlån af klubhuset redegjorde for de tanker som lå bag udlån af klubhuset. Han sagde, at man dels synes det ville være en fint at kunne låne huset ud til medlemmer, hvis det alligevel stod tomt. Men det var også vigtigt at udlånet ikke gik ud over klubbens aktiviteter. Derfor blev det dengang bestemt, at klubhuset først kunne udlånes når sæsonens aktiviteter var planlagt (det står i reglerne omkring udlån af klubhuset som man kan finde på hjemmesiden). Det blev vedtaget at bestyrelsen må udrede problemet med de implicerede parter, samt stramme op omkring overholdelse af klubbens regler. Frank oplyste bestyrelsen om, at den har det fulde ansvar for fejlen.

4 h) Leif Blom orienterede om årets tur til Adriaterhavet den 23. august Der er nu booket en båd, men han ville gerne opfordre flere til, at melde sig. Han kunne oplyse at prisen lå på ca. kr. 7000,- for en uge. Man er meget velkommen til at ringe eller maile til Leif for mere information. i) Gunna spurgte hvem der må sejle i klubbens følgebåde. Peter Dykker oplyste at søfartsstyrelsen ikke stiller noget krav, da båd størrelsen er så lille. Klubben derimod, kræver at man gennemgår et følgebådskursus. Problemet er, at der de sidste mange år ikke har været afholdt kurser. Steffen Andersen oplyste, at praksis de sidste 4 år havde været en lempelig instruktion i montering af motorerne på bådene og en kort instruktion i brug af motorerne, samt styre med en træner i båden. Det var ikke helt klart, hvordan en bådfører var dækket forsikringsmæssigt, hvis der skete en skade. Bestyrelsen skal kontakte Dansk Sejlunion for at finde ud af hvad deres forsikringer dækker. De skal også finde en løsning på, hvordan håndteringen af følgebåde skal ske i fremtiden. j) Kim Lundgren efterlyste hjælp til fundraising. Gunna Mineka ville gerne hjælpe lidt. Frank takkede for god mad, ro og orden.

5 Bilag 1 (Indkaldelse til generalforsamling 2014) INVITATION TIL FÆLLESSPISNING (Skipperlabskovs) TORSDAG d. 6. marts 2014 kl inden Generalforsamlingen. Du/I inviteres hermed til genoplivning af en gammel tradition, hvor klubben byder på Skipperlabskovs og en øl/vand, som optakt til årets generalforsamling. Tilmelding ikke nødvendig! INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 6. marts 2014 kl i Klubhuset. Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra afdelingerne 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren (se bilag) 5. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, samt fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg ifølge Eventuelt Antal betalende: Kont Kont Forskel Trænere Bestyrelsen Merindtægt: Familie - 15 stk Senior - 42 stk stk/ stk/ Junior - 15 stk stk/ Passiv - 8 stk Forskel i alt: Kr. 450

6 Til punkt 5 Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår at kontingentfastsættelsen udskydes til punkt 6, da der er indkommet 2 medlemsforslag vedr. kontingentet. Til punkt 6 Indkomne forslag: 1) Steffen Andersen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer og trænere bliver kontingentfri. Se argumentation nederst. 2) Gunna Mineka foreslår også, at instruktører og trænere er kontingentfri samt kontingentforhøjelse. Antal betalende: Kont Kont Forskel Trænere Merindtægt: Familie - 15 stk Senior - 42 stk stk/ Junior - 15 stk stk/ Passiv - 8 stk Forskel i alt: Kr ) Bes tyrelsen foreslår, at instruktø rer og trænere, der er godkendt af bestyrelsen, og har været betalende medlemmer i mindst 1 år, fritages for kontingent. Bestyrelsen foreslår følgende kontingentforhøjelser (se næste side): Antal betalende: Kont Kont Forskel Trænere Merindtægt: Familie - 15 stk Senior - 42 stk stk/ Junior - 15 stk stk/ Passiv - 8 stk Forskel i alt: Kr Forslag til behandling på generalforsamlingen den 6. marts 2014, indsendt af Gunna

7 1. Rengøring: Den forgangne sæson, har mildest talt været en klam oplevelse mht. rengøring eller mangel på samme. Jeg foreslår at der betales for en fast rengøringshjælp 1 gang om ugen, hvis der er økonomi til det. 2. Forslag til vedtægtsændring: 6. Teksten og såfremt det heller ikke er muligt, hæves kontingentet for året med 200,- slettes, medmindre der fremover vil blive gjort brug af denne paragraf. Og hvis den gør, skal den udspecificeres for hvorvidt det kun gælder én arbejdsweekend eller begge. 3. Arbejdsfordeling: Uddelegering af arbejdsopgaver. Bl.a. til ansøgning af fondsmidler og håndværksmæssige opgaver. Det må være muligt at finde de helt rette personer, som har den nødvendige erfaring og lyst. A) Der søges en fast person til ansøgninger til fonde og sponsorer. B) Der søges en person, som vil stå for pasning af udendørs arealet i løbet af sæsonen. 4. Fastnettelefon: Jeg foreslår at man opsiger fastnettlf. Hvis der kan spares bare en smule er det fjollet at have den, da den aldrig bliver brugt. Til punkt 7 Valg ifølge 10 Bestyrelsesposter: Formand Olaf Rieper har været og er fortsat sygemeldt siden sommeren 2013, og må desværre udtræde af bestyrelsen. Kasserer Niels Arild og Juniorleder Mikkel Skov er på valg. Niels Arild ønsker ikke at genopstille, mens Mikkel Skov genopstiller. Der skal derfor vælges mindst 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Casper Knudsen og Kim Lundgren er begge ikke på valg. Bestyrelsessuppleant: Tomas Jensen genopstiller ikke, så en ny kandidat skal vælges. Revisorer: Ole Højlund er på valg, og vil gerne fortsætte som revisor. Vores anden revisor, Søren Schaarup, er ikke på valg. Revisorsuppleant: Bestyrelsen foreslår, at J.C. Frank fortsætter som revisorsuppleant. På mødet bliver der serveret kaffe, øl og vand. Vi glæder os til at se jer! Med sejlerhilsen Bestyrelsen Bilag vedlagt særskilt: Regnskab for 2013 og forslag til budget 2014 (Bilag 5)

8 Bilag 1 (Steffen): Forslag til generalforsamling 2014 Der var engang, hvor vigen var fuld af kølbåde. Når de små poder var gamle nok til at lære at sejle Optimistjolle, så padlede familien i land, hvor forældrene gav sig til at undervise børn og kammerater. Man tog det som en naturlig ting. Som en slags turnus, hvor man gav lidt arbejdskraft tilbage til klubben, fordi sådan havde man altid gjort, og nu var det blevet ens tur. I dag blæser andre vinde over vandet i vores smukke vig. Der ligger ikke mange kølbåde derude og vipper. De få skuder, der ligger og skvulper med stævnen i vinden, lider af foruroligende høj gennemsnitsalder. Der er ikke lige en familie på vej ind i en lille robåd, med kursen stik øst, for at træne poder og kammerater i Optimist. Jeg har haft den store fornøjelse at træne juniorer de sidste fire år. I den tid har en del af arbejdet bestået i at hyre trænere og hjælpetrænere, og det har været svært. Hverken nye forældre eller gamle juniorer, har helt kunne forstå, at de skulle melde sig ind i klubben for at træne fremmede børn, og i det hele taget betale for at bruge deres fritid. Men de skal være medlem for at forsikringerne dækker, for at få nøgleadgang til kælderen og sejle følgebåd. Jeg foreslår derfor der opslås 3 stillinger som træner i junior afdelingen og 2 i kajak afdelingen. Juniorleder og Kajakleder ansætter selv trænerne, og et krav kunne være, at man havde, eller fik, et træner kursus. Det er ikke gratis. For kajak betyder det som oftest, at den ene træner er med i bestyrelsen, så det vil kun være ét kontingent, som skal finansieres. For sejlerne er den ene træner ligeledes bestyrelsesmedlem. Som det er lige nu, vil vi så få en forælder ind i klubben, det er vel ikke i sig selv en udgift? Hvis vi også kan lokke en gammel juniorsejler ned i klubben og hjælpe med ved træningen, vil vi egentlig heller ikke miste noget ved det. Tværtimod. Det lykkedes jo at få Mikkel og Casper ned. Det gik vel meget godt med dem? Der har været andre unge, som det ikke lykkedes at fastholde, men det tror jeg man kunne, hvis man havde noget at lokke dem ind i klubben med. Når vi nu er i gang, så synes jeg det er på sin plads at fritage bestyrelsen for kontingent, da de lægger et stort arbejde i klubben. Vi ser år efter år, at de kære bestyrelsesmedlemmer mødes i hemmelighed, og

9 laver de ting, vi ikke nåede til arbejdsweekenden, fordi vi igen ikke var mange nok til de opgaver som skulle løses. Jeg kender ikke andre klubber, hvor bestyrelsen betaler for at arbejde mere end alle os nydere. Jeg har tilladt mig at stille et lille regnestykke op som viser en finansieringsmodel, men kort fortalt drejer det sig om kr. 100,00 mere for seniorer og familiemedlemmer. Juniorer er uændret. Tak _/)_/)Steffen

10 Bilag 2 (Formandens beretning) Jeg vil starte med at præsentere bestyrelsen fra det forgangne år: Niels Arild, Mikkel skov, Kim Lundgren, Olaf Rieper og Tomas Jensen. På første bestyrelsesmøde efter sidste GF, fordelte vi ansvarsområder. Derefter har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi fordelte ansvarsområderne som følger: Olaf Rieper blev valgt som formand. Olaf blev dog ramt af sygdom midt på sommeren, hvilket medførte at Olafs ansvarsområder overgik til mig. Jeg blev valgt som næstformand, og har siden Olaf blev syg, fungeret som formand. Niels Arild blev valgt som kasserer. Mikkel Skov blev valgt som bestyrelsesmedlem og repræsentant for juniorafdelingen. Kim Lundgren blev valgt som bestyrelsesmedlem og repræsentant for kajakafdelingen. Tomas Jensen har deltaget i bestyrelsesmøderne som suppleant. I løbet af sæsonen havde vi som sædvanligt to arbejdsweekender. Begge blev afholdt med pæn tilslutning, og vi nåede størstedelen af de planlagte opgaver. De to arbejdsweekender var samtidig baggrund for en konkurrence mellem Kim og Mikkel, som gik meget op i hvem der kunne trække flest medlemmer fra de respektive afdelinger. I efterårets arbejdsweekend begyndte vi at banke den slidte puds af ved kælderen. Mikkel Mineka har udført et flot stykke arbejde over vinteren, idet han har pudset væggene op på ny. Jeg vil sige stor tak til alle der har ydet en indsats over sæsonen. Vi har forsøgt at genoptage nogle gamle traditioner, bl.a er der til aftenens generalforsamling igen hjemmelavet skipperlabskovs. Vi har fået indkøbsordning i Dagrofa hvilket gør, at vi har mulighed for at købe stort ind til billige penge. Det kom til udtryk ved arbejdsweekenden, hvor vi kunne glæde kasseren med en regning der var en del mindre end året før. Vi er stadig glade for den store opbakning der er fra forældrene, omkring madlavning på juniorenes sejlaftener. Det giver stemning og en god afslutning på en sejlaften.

11 Bilag 3 (Beretning fra Kajakafdelingen) Årsberetning for kajak i Bramsnæs sejlklub 2013 Sæsonstart i maj okay fremmøde, intet mindre end 3 juniorer fremmødt, og vi benyttede lejligheden til at indkøbe 2 stk junior kajaker, som er blevet brugt flittigt i løbet af sæsonen. Årets 4. klasses dag kom og gik 31/5, i år var kajakafdelingen rigtigt repræsenteret, og jeg skulle lige hilse og sige at DET var en fornøjelig dag, der er GODT nok krudt i de størrelser. Vi har som vanligt haft lidt frafald i løbet af sæsonen, men havde trods alt 12 kursister til frigivning, og selvfølgelig blev alle 12 frigivet dog efter lidt strabadser i forbindelse med planlægningen af frigivningen af hold 2, der først blev flyttet, så aflyst grundet dårligt vejr, men endelig gennemført med hjælp fra Peter Honorè 14/9 liiiiige det seneste, men kajakkere er nogle hårde hunde, og vi endte faktisk med at have en dejlig dag på vandet. Hold 1 kom flot igennem 3/9 ovre hos Bjørn fra Lejre havkajak og friluftsforening i Lyndby tillykke til alle og vi instruktører vil gerne sige tak for en fornøjelig, lærerig, underholdende og ikke mindst kagerig sæson, vi håber at se jer på vandet i blev året hvor vi registrerede vores første lille uheld, hvor et hold frigivne roere kæntrede på vej over til søminestationen. Heldigvis kom ingen til skade, men det viser igen at sejlsport kan være en alvorlig sag, og det gav os lidt stof til eftertanke omkring sikkerhed og genopfriskning af rednings teknikker etc. Det kommer i til at høre mere til i løbet af året her, da vi overvejer at lave et lille opfrisknings kursus. Vi har også planer om en række andre kurser, eksempelvis førstehjælp, navigation light, og hvad vi ellers kan komme på i løbet af året blev også året hvor vi som instruktører kom rigtigt ud over stepperne med hensyn til uddannelse. Undertegnede og Jan Larsen er pt. i gang med DGI s uddannelse DGI HAVKAJAKINSTRUKTØR 1, en modulopbygget uddannelse på 4 moduler. Teknik 1, førstehjælp og navigation er nu på plads, og vi mangler kun turleder modulet før vi er færdige. Dette forventer vi at gennemføre i det syd fynske øhav sidst i maj. Vi har lært utroligt meget på disse kurser, som vi glæder os til at komme rigtigt i gang med at lære fra os her i 14. I starten af 14 har vi desuden haft afviklet et rullekursus i Fløng svømmehal, og en kæmpe tak til Gunna for hendes hårde men rolige hånd i forbindelse med dette arrangement. Vi fik hjælp af drengene fra Holbæk kajakklub, og vi fik lov at låne et par af Bjørns kajakker til formålet. Kontakten til Holbæk er kommet igennem vores kurser, og vi vil prøve at udvikle dette netværk yderligere, idet det jo altid er dejligt at have gode venner rundt omkring. Anden del af rullekurset her vil blive afholdt 13/4, igen holder Gunna tøjlerne. Vi vil i år prøve at lave lidt flere ture for både frigivne og ikke frigivne roere, kunne eventuelt være en tur i Københavns havn, besøg hos andre klubber, der er mange muligheder. Ikke mere kajak for denne gang

12 Bilag 4 (Beretning fra juniorafdelingen) Generalforsamling 5/3-2014Bramsnæs Sejlklub Junior Beretning Sket i 2013 for juniorer Jeg vil starte med og rose det gode træner team. Steffen, Bo og Casper. Vi har også fået hjælp af Andreas Bjerregaard til Teori. Vi håber selvfølgelig, at se ham snart igen. Jeg vil også sige tak til alle forældre der har hjulpet om tirsdagen det har virkelig været en stor hjælp. Og jeg håber i vil hjælpe til igen i sæson 2014 I 2013 har vi opleverede rigtige mange gode ting. Vi fik holdt en god 4. klasse dag og mange hjælpere kom. Vi kunne ikke gøre det uden jer (Tusind tak!). Også tak til kajakkerne som kom til 4. klasse dag blev vi flere og flere juniorer der gerne ville sejle, det er vi rigtige glade for. Vi kom ud til 2 stævner, hvor det gik rigtig godt. Mange fik kæmpede sig igennem og vi fik også nogle flotte placeringer. I 2013 fik vi blandet afholdt: Klubmesterskab med stor succes. Vi kom til stævne i Holbæk, hvor vi have en mange flere sejlere med, i forhold til Der blev kæmpet flot selvom det var så hårdt vejr! godt klaret. 1. I år 2014 har vi stadig det samme gode trænerteam dog uden Steffen, men vi kan ringe, hvis vi mangler hjælp, eller hvis vi mangler en træner, eller brug for gode råd. 2. Bo Olsen, er træner. Han har taget 1. trænerkursus sidste år godt klaret Bo Jeg regner med, hvis tiden er til det, at vi sammen tager næste kursus i rækken (træner 2.) i løbet af året. 3. Casper er med begge steder og hjælper hvor der er behov. 4. I år 2014 Har vi besluttet at tage til: Bognæs tur Holbæk stævne Og klubmesterskab. Start dato er også sent ud.

13 Bilag 5 (Godkendt regnskab)

14

15

16

17

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Generalforsamling i Tunøfestivalen

Generalforsamling i Tunøfestivalen 6. november 2014 Referat Mødedato og tid 6. november 2014 19.00 Sted Møllevangsskolen Mødeleder Referent Ditte Løgager Emne Generalforsamling i Tunøfestivalen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007

Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Ordinær Generalforsamling Hellerup Kajakklub Søndag den 18. november 2007 Formanden bød velkommen. A. Valg af dirigent: Hakon Keller blev valgt Hakon konstaterede at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere