Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt. Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt. Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig: http://www.martin.paldam."

Transkript

1 Afrikas udvikling En historie om de politiske ideers magt Martin Paldam Økonomisk Institut, Århus Universitet Om mig: 1

2 Udviklingen på det fattigste kontinent PS: Dansk hjælp mere og mere koncentreret om Afrika Tal for indkomst: Målt som logaritmen til BNP pr indbygger i PPP-priser Hvorfor PPP priser? Priser, der korrigerer for købekraft: over tid og mellem lande. Store forskelle: Tag til Indien: købekraft op 3-4 gange. Tag til Svejts: Købekraft ned med 50%. Stort projekt: Penn World Tables og Maddison Hvorfor logaritmen: Relative forskelle er de vigtige 1 logaritmisk point er 2,7 gange. 100 gange er 4,6 lp 2

3 Sub Sahara Afrika har 48 lande Ej data: Eritrea. Udeladt: Syd Afrika, Mauritius, Seychelles. Vi ser på de andre 44: 1950 til til 2010 Maddisons data + 10 politisk-økonomiske indeks for: institutioner, politikker, krige, regeringsførelse, hjælp etc. De færrest indeks dækker alle lande og hele perioden Det store billede af institutioner, udviklings-strategier og hjælp Hvad giver vækst? 3

4 To ideer: 1. De 44 lande har så meget fælles baggrund, at det muligt at sammenligne! Forsigtigt kun store træk. 2. Når vi ser på alle 44 lande er de fælles træk klare. Smider vi viden væk eller koncentrer vi den? Pointen: Der viser sig et klart mønster! Billede 1: Udviklingsmønstret. OBS: Indeks med 1 i 1950 PS: Kun 6-7 afrikanske lande uden det viste mønster! 4

5 De 44 lande i sammenligning med resten af verden. De sidste 2 år fra andre kilder ikke helt konsistent 5

6 Kriserne: Olie krisen 1973 oktober (vækst ned med ½ %) Bank og gældskrisen 2008 sommer (4 år men) Den Latinamerikanske gældskrise august 1982 bredte sig hurtigt. Det spildte årti: Den afrikanske væksttragedie: (22 år) negativ vækst. Indhenter 1972 i 2005 (33 år) 6

7 Udviklingen Lande Gruppe Vækst i lp Antal gange Vækst Pr år Afrika 0,6 1,8 80 % 1 % Andre 1,2 3,3 230 % 2 % Vesten 1,5 4,5 350 % 2,5 % PS: forskellen i niveau: Andre-Vest 2-5 gange Afrika-Vest gange 7

8 To historier om Afrika Den lave vækst på langt sigt: Kun 1 % pa i sidste 62 år Det store Z Periode 1: 1950 (før) til 1972: Pæn vækst Periode 2: 1972 til 1994: Væksttragedien Periode 3: fra 1994: Pæn vækst Litteraturen: Er koncentreres om væksttragedien P2 der er den værste udviklingshistorie siden PS: For at forklare det store Z kræves variable, der svinger som Z! 8

9 Gennemsnitlig vækst Gruppe Vækst De tre perioder Ændring Alle år P1 P2 P3 P2 P2 Antal år Afrika Vest

10 Først ser vi på lavvækst generelt. Kan vi forklare at Afrika i snit de sidste 62 år er vokser med kun 1%? To forklaringer ikke gode: (1) Ikke kommet i gang. PS Europa før 1800: 0,1 % vækst pr år Kina før 1960/80: nulvækst I 500 år Indien samme historie med 10 års forsinkelse Men Afrika var jo kommet i gang i P1! 2,1 % pa over mindst 22 år er en pæn start! (2) Lavvækstfælde Malthus eller Solows model. Vi ser på Malthus fælde 10

11 Malthus model (1801). I dag Romklubben, mmf Når fattige lande vokser så kommer befolkningen til at vokse så meget at det spiser væksten og indkomsten er konstant. Dvs. væksten til 1972 større bef vækst Pro argument: Afrikas befolkning vokser meget stærkt. En eftervisning: Se på sammenhængen mellem indkomst (fra tidligere vækst) og befolkningsvækst: Malthus forudså: positiv hældning Y pop 11

12 Malthus? Alle 5-års gennemsnit og gnn-kurve 12

13 For alle lande: Afrika skiller sig kun ud ved fattigdom 13

14 Malthus: En helt anden situation! Vækstrater for 12 vestlige lande Årlige vækstrater for bnp var på og for befolkningen på Det var derfor rimeligt at diskuterede om små ændringer i indkomsten kunne modvirkes af modsvarende ændringer in folketallet. 14

15 Næste trin: Er det nogle særlige lande? Se på de værste: Der er 8 lande uden vækst siden 1950 og 4 næsten uden I verden 16 af 210 lande har negativ vækst siden 1950 heraf er halvdelen i Afrika plus Haiti Er der en særlig skæv vækstvej som nogle lande kan komme ind i? og ikke ud af? 15

16 De værste lande i Afrika: Land Vækst Bedste år Siden da 1 Congo, Ki -1.4 % år -3.5 % 2 CAR -0.6 % år -1.2 % 3 Liberia -0.5 % år -1.8 % 4 Madagascar -0.5 % år -1.2 % 5 Niger -0.3 % år -1.4 % 6 Djibouti -0.3 % år -1.4 % 7 Somalia -0.1 % år -1.2 % 8 Comoro Islands -0.0 % år -1.7 % 9 Sierra Leone 0.1 % år -1.9 % 10 Côte d'ivoire 0.1 % år -2.2 % 11 Togo 0.1 % år -2.3 % Zimbabwe 0.2 % år -1.7 %

17 De fire værste: En negativ vækstvej? 17

18 Perioder med faldende indkomst: 18

19 Nu til forklaringer på det store Z. Jeg har fundet 9 ofte i flere varianter i litteraturen om væksttragedien (1) Hjælpen: for meget eller for lidt? Tre tids in-variant (ikke lovende) (2) Dårlig geografi: indland, varmt, tørt, sygdomme (3) Dårlig historie: Slavehandel og imperialismen (4) Stammestrukturen: Meget splittede lande 19

20 Fire tids-variante. De to første kan skyldes (4) (5) Mange borgerkrige/krige (6) Dårlig regeringsførelse (7) Gæld (8) Råvarepriser (9) Dårlig udviklingsstrategi 20

21 Hjælpen: Easterly-kurverne: Kan hjælp forklare vækst 21

22 De enkelte lande: Tal for , og

23 Boksen 23

24 To fortolkninger: Pæneste fortolkning: Hjælpen går især til de lande der går dårligt. Og det ændrer ikke, at det går dårligt! Slemmeste fortolkning: Jo mere hjælp lande får jo dårligere går det. Hvorfor? Hjælpen har støttet håbløse udviklingsstrategier. Min forklaring efter mange analyser: Der er ikke nogen sammenhæng (alle lande): Hjælp giver ikke økonomisk udvikling, men skader heller ikke 24

25 Alle data: for hjælp i snit 5 år og vækst uha! 25

26 Disse ting er velkendte. Har ført til en stor litteratur om emnet Sidste slide viser: Nul-korrelations resultatet Mange har sagt: det kan ikke passe. Tager vi højde for dette eller hint, går resultatet væk. Der er prøver rigtigt meget! Det gør det også tit, men ikke på en robust måde. De modeller, der bruges, går væk, når der kommer nye tal Læren: Det, der batter er, hvad landene selv gør! Vi kan ikke komme og lave udvikling 26

27 (2) Dårlig geografi: indland, varmt, tørt, sygdomme Udsigtsløst: geografi ændrer sig ikke, men evt teknik til at håndtere den. Dårlig jord?? Næppe rigtigt men andre teknikker end I NW Europa Landlocked: Kystegne klarer sig bedre Sygdomme: Den hvide mands grav ikke udvandring men røvere: Malaria og nu aids 27

28 (3) Dårlig historie: Slavehandel og imperialismen Slavehandlen: Har sikkert lavet en del ulykker, men sluttede så over 150 år siden. Imperialismen: Den koloniale arv. P1 gik ganske godt. Kolonilandene havde sat deres kolonier på skinner. Case: Congo, Ki. Kendt som den mest undertrykte: Men så Belgisk mønsterkoloni Sammenlign: tre slags kolonial arv 28

29 Tre slags kolonial arv: Den samme historie 29

30 PS: Er en fransk eller engelsk kolonial arv bedst? I disse tal er den engelske bedst! Skyldes ikke et par lande. 30

31 (4) Stammestrukturen: Meget splittede lande Hvad er en stamme: Som i Belgien, Svejts, UK. Sproglige, kulturelle, religiøse og racemæssige. Forskelle, som folk selv lægger vægt på. Forsøg på at måle: Etno-sproglige fraktionaliserings indeks: Hvad er ssh for at to tilfældigt udtrukne personer i landet er fra en forskellig stamme. Gennemsnit for Afrika 0,66, for Vesten 0,28, for Svejts 0,58 for Belgien 0,48. Problem: ændrer sig meget langsomt 31

32 Hvad er det mest homogene land I Afrika? Alle taler samme sprog. Har den samme religion. Og ser racemæssigt ens ud! Indeks er næsten 1 Det er Somalia! Nu vender vi os imod de tidsvariante forklaringer er der noget, der varierer ligesom det store Z i Afrika, og som er stærkt nok til at forklare 32

33 (5) Mange borgerkrige/krige. PRIO-index vægtet med stor/lille. Antal summen af store Problem gale knæk: Den modsatte kausalitet! 33

34 OBS: Europa tre storkrige hvor mange småkrige? En snes? Flere end i Afrika ja! Men flere i Afrika 34

35 (6) Dårlig regeringsførsel. Mange historier men der er også andre lande med dårlige regeringer To mål hvor der en klar indkomstafhængighed Koruption (paper) ikke værre, når kontrolleret for indkomst Demokrati (paper) ikke værre, når kontrolleret for indkomst Undertrykkelse, Amnesty kodet: PTS-skala fra 1 til 5 (uha) Ikke ret fair, men 44 lande West , Afrika , Andre Ret pænt, når kontrolleret for indkomst Over time. To serier: Polity index og Amnesty 1 for alle data, Amnesty 2 for komplette serier 35

36 Polity (reskaleret) + Amnesty (PTS) 1 to 5: Begge har knæk fra P2 til P3: Mere demokrati og undertrykkelse 36

37 OBS: Demokratisering fra 1990 Hvorfor: Kommunismens sammenbrud Det ser man også på de økonomiske politikker Mystik: Hvorfor også mere undertrykkelse?? 37

38 (7) Gæld. Tal for 30 afrikanske lande: Kausalitet udvikling gæld 38

39 (8) Råvarepriser Tal fra UNCTAD; Heller ikke godt 39

40 (9) Udviklingsstrategi: Her er der også et stort Z, passer det? Kolonitiden og de første år: Stort set som i moderlandet : Dvs en vestlig blandingsøkonomi. Den store Imperialisme-kritik Bandung landene osv. + kolde krig: Lenin om imperialismen som kapitalismens sidste fase. Klogt at balancere mellem øst og vest. Teori: Vesten var imperialistisk. Øst var imod imperialismen 40

41 Infant industri argumentet Spæde ny industrier er ikke ret konkurrencedygtige. De skal derfor beskyttes i en periode til de har vokset sig stærke: 10 år? Modargumentet: Beskyttelse tillader fremvækst af ineffektive industrier beskyttet af politiske alliancer. Svært at slutte beskyttelse. SAS udviklede sig til et højomkostningsselskab har måtte skære 2/3 af omkostningerne. Gjorde det ikke frivilligt. 41

42 PS: Forstår vi, hvad de rige lande ville med kolonierne Eks: Hvad ville Danmark med Grønland? PSS: USA var selv gammel koloni Rusland var stor kolonimagt, og beholdt kolonierne Men det var venstreorienteret at være antiimperialist 42

43 Konsekvensen blev ISI-komplekset: Den Afrikanske Socialisme, Den Arabiske Socialisme, Den Latinamerikanske Strukturalisme, osv. Dominerende tredje-verdens ideologi fra Afrika: Nkruma, Touré, Lumumba, Nyerere, Politikker: Toldbeskyttelse, SOE er og industrialisering baseret på penge opkrævet i told og skat på landbruget samt lån. De var ok for fremtiden var lys SOE ere mere og mere politiserede med alt for mange ansatte. IBRD beregnede: 2 gange for mange. 43

44 Omkring 1980 klart, at det gik skidt. Gældskrisen, væksttragedien der ikke ville blive bedre, Det socialistiske eksperiment i Europa blegnede Fra 1985 IMF og IBRD foreslog struktur-omlægninger og SA-lån. Dvs liberaliseringer 44

45 Er ideologi Z-et lig med vækst Z-et? Problem: Et er ideologi, et andet politikker Politikker gennemføres med en vis forsinkelse Vi har brug for et mål for reguleringsgraden. Er der relativt få i koloniperioden og lige efter? Går den op under den afrikanske socialisme. Og går den ned fra midt i 1990erne? Den Canadiske tænketank: Fraser Institute (minder om CEPOS): Har opstillet en metode med en liste over data, der måler den økonomiske frihed. Et netværk på 50 tænketanke og indsamlet data for mange lande 45

46 Zig-zag optimal ifølge infant industry argumentet Beskyt spæde industrier i (20 år?), så kan de konkurrere, Problem: Dyr måde at få den gamle vækst tilbage Data fra Fraser index: Regulation + law and order: Afstanden til laissez faire på en omvendt skala fra 1 til 10. Hvor 10 er laissez faire USSR var 4, Frankrig 7, Swejts 8, Hong Kong 9 Gennemsnit af alle observationer: Africa , West , Andre

47 Gæt for 1960: 6. Ned til 4,5- og tilbage til 6+. Så = 1½ 47

48 Det passer forbløffende godt Også I Afrika er en moderat markedsøkonomi det der fungerer bedst. Det forklarer også stigningen i undertrykkelsen. En liberalisering: Et kerneproblem SOE s skal gøres markedsduelige så de kan sælges. Problem: Det kræver at der fyres den overflødige arbejdskraft. Det giver sociale problemer ballade undertrykkelse 48

49 Afslutning: Vores gennemgang fører til meget tamme resultater. Også i Afrika virker moderate politikker bedst Hjælp og mirakel-kure virker ikke Ja, mirakel-kure gør faktisk skade Det der virker bedst er eksport og investeringer 49

Mere hjælp til Afrika

Mere hjælp til Afrika 27/4-2007 Mere hjælp til Afrika Hvad vil man opnå? Af Martin Paldam, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 1 Trykt i Økonomi og Politik 80(2) 2-20, 2007 1. Indledning til et pinagtigt emne Der findes

Læs mere

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi

Synopsis i studieområdet del 3. Tema: Globalisering. Emne: Afrikas økonomiske udvikling. Fag: Samtidshistorie og international økonomi Synopsis i studieområdet del 3 Tema: Globalisering Emne: Afrikas økonomiske udvikling Fag: Samtidshistorie og international økonomi X-købing Handelsgymnasium 2010 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering...2

Læs mere

der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk

der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk Danmarks udvikling dikli i de næste 50 år Baseret påkapitel tilbog bog, der ikke er udkommet Så det er en prøve Martin Paldam See http://www.martin.paldam.dk 1 Indhold: 1. Indledning 2. Nogle rammer for

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge Den Nødvendige Revolution Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden Peter senge bryan smith nina kruschwitz joe laur sara schley Den nødvendige revolution

Læs mere

Der er et lykkeligt land

Der er et lykkeligt land Rapport udarbejdet af institut for lykkeforskning i samarbejde med danica pension Der er et lykkeligt land en kortlægning af årsagerne til danskernes lykke INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING Rapport udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere