Idé og konceptudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idé og konceptudvikling"

Transkript

1 DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Idé og konceptudvikling

2 DI Sådan Innovationsprocessen Idé og konceptudvikling

3 Forord Innovation kan være et af redskaberne for at genskabe vækst i Danmark. En udfordring der er meget aktuel. Danmark har gennem de seneste år oplevet det største dyk i væksten siden 2. verdenskrig. Derfor skal en innovativ og produktiv anvendelse af ressourcerne overalt i det danske samfund være med til at sikre et Danmark i udvikling. Virksomhedernes evne til at udvikle og producere i en kvalitet og til en pris, der er konkurrencedygtige såvel på hjemmemarked som på eksportmarkederne, er helt afgørende for vækstudviklingen og dermed den velstand, der skabes herhjemme. Det er centralt at kunne omsætte viden og ideer til konkrete kundeløsninger, der vækker begejstring hos kunderne og skaber overskud i virksomheden. Innovationsledelse er derfor et vigtigt kompetencefelt, der kan være med til at fastholde og udvikle gode medarbejdere og virksomhedens konkurrencekraft. Bogserien Innovationsprocessen består af seks bøger og indeholder en række virksomhedseksempler, værktøjer og ledelsesbudskaber fra DI s medlemskreds. De kan forhåbentlig inspirere indsatsen i din virksomhed. Bogserien er bygget op omkring DI s innovationsmodel, der på en overskuelig form viser flowet i arbejdsfaserne lige fra behovsafdækningen hos kunderne og til markedsintroduktionen, hvor indtjeningen skal komme. Hvert afsnit i de seks bøger indeholder også en række oplæg til drøftelser i virksomhedens ledergruppe. Held og lykke med din indsats. Udgivelsen af bogserien er finansieret af Industriens Fond, som et led i projektet Fremtidens ledelse og organisering af innovation. Udgivet af DI Forfatter: Carsten Broder Hansen/ScienceComm-IPU Tryk: Kailow Graphic ISBN: November 2010 Hans Skov Christensen Adm. direktør 2 Sådan Forord 3

4 Indhold 7 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen 8 DI s innovationsmodel 11 Temaer inden for idé- og konceptudvikling 11 Inspiration og kreativitet 12 Idéskabelse og idékanalisering 12 Identifikation af risici 14 Løbende validering af ideer og koncepter 17 Problemstillinger 17 Fokus på strategisk konceptudvikling 17 Hastighed og systematik i idébehandlingen 18 Manglende viden forringer idéudviklingen 19 At vælge det rigtige 21 Idé og konceptudvikling problemløsning i virksomheder 21 Strategisk konceptudvikling og idéudvælgelse eksempel fra Grundfos 23 Alpha2 cirkulationspumper eksempel på incrementel innovation hos Grundfos 24 Grundfos LIFELINK eksempel på radikal innovation med socialt sigte 25 Effektiv og hurtig idébehandling eksempel fra S.A. Christensen & Co. 29 Systematik i idégenereringen eksempel fra LINAK 31 Omhyggelig risikovurdering af platformsprojekter eksempel fra Ambu 36 Forbedret idéudvikling ved at inddrage partnere eksempel fra Knudsen Plast 39 At vælge det rigtige tilgange og metoder 39 Metoder til idégenerering 44 Kriterier for valg 48 Systematik og kreativitet hånd i hånd 49 Fra idé til koncept 54 Problemløsning en afrunding 57 Idé- og konceptudvikling kom godt i gang 58 Visualisér dine ideer 60 Har vi fat i idé- og konceptudviklingen? Test din virksomhed 63 Udvalgte redskaber 4 Sådan Indhold 5

5 Introduktion DI s publikationsserie Innovationsprocessen DFor at styrke innovationsarbejdet i dansk erhvervsliv har DI udgivet publikationsserien Innovationsprocessen. Serien består af seks publikationer, der kan læses samlet eller i uddrag. Hver publikation knytter sig op til DI s innovationsmodel, der er vist på næste side. Læseren får derved mulighed for at udvælge de temaer, der har størst interesse. Hver publikation bygger på input fra en række virksomheder, der arbejder med at forbedre deres innovationsproces. Publikationerne kan forhåbentlig inspirere dig og dine kollegaer i jeres arbejde med at styrke virksomhedens innovationskraft. Publikationerne har følgende titler: 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprocessen gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur DI har også udgivet publikationen Direktøren og innovation, hvor en række erhvervsledere har bidraget med ledelsesindsigt og overblik over innovationsprocessen. 6 Sådan Indtroduktion 7

6 DI s innovationsmodel Idé og konceptudvikling kreativitetens muligheder BOG 1 Indsigt i kundens verden BOG 2 Beredskab af viden og teknologi BOG 3 Idé- og konceptudvikling BOG 4 Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres BOG 5 Markedsintroduktion En del virksomheder vurderer kun deres innovationsarbejde ud fra resultatet i form af produkt eller ydelse. Men det kan sagtens være langt tidligere i forløbet, at virksomheden er allerstærkest og mest innovativ eksempelvis i ide- og konceptfasen. Ved at afdække, hvad der allerede er gennemført, gennemtestet og afprøvet i andre produkter, kan man komme enklere, hurtigere og mere sikkert igennem forløbet. Der er ikke altid behov for at finde helt nye løsninger på alle områder. Der eksisterer et stort potentiale allerede i idéfasen ved at dele viden om produkter, systemer, forretningsideer eller marketingtiltag med partnere, der så kan bidrage med særlig viden på netop deres område. Ved at udvikle konceptløsninger kan virksomheden hurtigere frembringe kundetilpassede løsninger samt opnå et stort genbrug af afprøvede løsninger. BOG 6 Ledelse og innovationskultur Pilene i DI s innovationsmodel binder innovationsfaserne sammen. De symboliserer: ledelse, innovationsstrategi, organisering og innovationskultur Figuren viser et flow fra venstre mod højre i innovationsmodellen. Samt følgende seks vigtige kompetenceområder, netop svarende til titlerne på de seks publikationer. 1 Indsigt i kundens verden 2 Beredskab af viden og teknologi 3 Idé og konceptudvikling 4 Lean-tanken når innovationsprocessen gennemføres 5 Markedsintroduktion 6 Ledelse og innovationskultur. I denne bog sættes der fokus på område 3 idé- og konceptudvikling. I bogen præsenteres en række værktøjer og teknikker, der kan anvendes til at professionalisere denne del af innovationsprocessen. 8 Sådan Indtroduktion 9

7 Temaer inden for idé- og konceptudvikling Inspiration og kreativitet En første tilgang til idé- og konceptudvikling kan være at klarlægge virksomhedens vigtigste innovationsparametre, det som virksomheden vil konkurrere på. Ideerne til udvikling inden for de definerede parametre kan komme fra kunder, sælgere, medarbejdere, ledelsen eller andre kilder. Inspiration kan blandt andet komme fra en analyse af konkurrenters produkter, fra livsfaseundersøgelser og fra produktionsegenskaber. Ud fra et udviklingsmæssigt synspunkt vil der meget ofte være mulighed for at finde gode konstruktive løsninger og detaljer i andre produkters opbygning. Hvis det kan accepteres at idé- og konceptudvikling ikke er en lineær proces, kan det lede til en høj grad af læring og nytænkning i virksomheden. Henning Holm Sørensen, Product Management Manager, EXHAUSTO : SÅDAN 10 Sådan Temaer inden for idé- og konceptudvikling 11

8 !! Eksempel En iphone består i virkeligheden af særdeles mange helt traditionelle løsninger omkranset af en rigtig god touch skærm, et smart design og et særdeles veludbygget system til at downloade små applikationer og musik. Plastkapslingen, print, kamera, stik, højtalere og mikrofon er derimod af mere almindelig karakter. Et af de vigtigste elementer i den kreative proces er den inspiration, der skal være brændstoffet, og som skal føre til et brugbart og helst værdifuldt resultat. I de mest effektive kreative processer åbner man i en periode op for alle relevante løsninger, og indsnævrer derpå løsninger og ideer ved at evaluere den pulje, der er opstået. Processen kan så gentage sig, idet man afgrænser problemstillingen eller konkretiserer den yderligere. Kunsten er at undgå, at fejl udvikler sig, så de bliver kritiske for hele processen. Udstyret med en risikovurdering og analyse i konceptudviklingsfasen kan man spore sig ind på de problemstillinger, der kan løses. Nedenfor er en skabelon til risikoanalyse, udformet af Væksthus Hovedstadsregionen, der kan inspirere, igangsætte eller supplere jeres egne analyser. Skabelon: Risikoanalyse Skabelon: Risikoanalyse Hvad kan Konsekvens Sandsynlighed Risikotal Advarselsgå galt? (1-5) (1-5) (K x S) tegn Handlinger Hvad kan Konsekvens Sandsynlighed Risikotal Advarselsgå galt? (1-5) (1-5) (K x S) tegn Handlinger Idéskabelse og idékanalisering Der er et øget behov for at udvikle individualiserede produkter, og dette smitter naturligvis af på idé- og konceptudviklingsarbejdet. I idéudviklingen kan det være en brugbar tilgang at søge løsninger, der er intuitivt nemme at anvende og samtidig nedprioritere ideer, der er over-engineered. Mange danske virksomheder har netop deres forretningsniche inden for produkter og ydelser, der har gode velgennemtænkte detaljer, og som er lette at håndtere. Virksomheden skal være helt skarp på behov og forretning, inden processen for alvor sættes i gang, og sørge for at relevante kunder og interessenter bliver inddraget i udviklingsprocessen. Når idéskabelsen kører, kan det være fornuftigt at oprette et internt filter, som kan kanalisere ideerne ind i organisationen på den rigtige måde. En stage-gate model anvendes af mange virksomheder enten som et nyttigt supplement til filtret eller som selve filterfunktionen. Hjælpeværktøj: Risikoanalyse Hjælpeværktøj: Sandsynlighed Risikoanalyse Sandsynlighed Høj risiko Forebygge Forebygge Høj risiko Forebygge Forebygge Plan B Identifikation af risici Trods omhyggelige forberedelser og grundige analyser i alle trin i processen, kan mange alligevel opleve, at noget går galt. I en dynamisk proces er det svært fuldstændig at undgå fejl. Lav risiko Overvåge Lav risiko Overvåge Plan B Plan B Plan B Konsekvens Som en berømt racerkører engang har udtrykt det: Hvis man under et løb fornemmer, at man har kontrol over alt, er det, fordi man ikke kører hurtigt nok. Konsekvens 12 Sådan Temaer inden for idé- og konceptudvikling 13

9 I de senere år har mange virksomheder oplevet stigende krav fra kunderne om at kunne levere produktvarianter tilpasset den enkelte kunde til samme pris, med samme kvalitet og til samme leveringstid som gælder for masseproducerede produkter. Det stiller store krav til de produkter, virksomheden har i sit produktsortiment, for at det kan lade sig gøre. For at imødegå disse krav ser man flere og flere virksomheder indføre produktplatforme, der giver virksomheden mulighed for på ordnet måde at kunne producere kundetilpassede varianter med økonomisk fortjeneste. I en produktplatform udnytter man det at kunne genanvende knowhow, principper, løsninger, delsystemer og komponenter på tværs af sine produkter, og man etablerer klare grænseflader mellem delsystemerne i produkterne. Risikoanalysen bliver ofte særdeles kompleks, når det drejer sig om platformudvikling, men som vi skal se, er det ikke en umulig udfordring. Løbende validering af ideer og koncepter Ved at oprette en funktion i virksomheden, der løbende kan filtrere og validere ideer, kan virksomheden finde frem til en realistisk projektportefølje og samtidig begrænse antallet af projekter, der sættes i gang på et utilstrækkeligt grundlag. Ideer, med et stort potentiale, men som kræver større investeringer, kan hurtigt sendes videre til direktionen. Andre virksomheder lader tværgående og tværfaglige projektteams håndtere konceptudviklingen. Ved at bevæge sig på tværs i organisationen og inddrage forskellige typer faglighed er det ofte muligt at opnå en større træfsikkerhed i innovationsprocessen. Eksempel Idégenerering Idévalidering Konceptdesign Udvikling Roll-out Marketing Pipeline gruppe > Del af virksomheden FOSS innovationsproces: Pipelinegruppernes hovedansvar er at være ressource i idéprocessen og virke som filter for nye ideer. Grupperne forventes ligeledes at have det langsigtede perspektiv inden for deres område omkring videnberedskab, nye teknologier og nye muligheder. > SÅDAN 14 Sådan Temaer inden for idé- og konceptudvikling 15

10 Problemstillinger For alle virksomheder er processen med idé og konceptudvikling kritisk. Undervejs vil der næsten altid opstå behov for justeringer, lige fra ændring af elementer i processen til nye eksterne vurderinger, f.eks. fra kernekunder eller fra uvildige fokusgrupper. Valg og fravalg af ideer undervejs i processen er traditionelt et udfordrende område. Men klare og systematiske analysemetoder kan være med til at indkredse de rigtige koncepter og samtidig sikre, at oplagt gode ideer ikke bliver overset. Fokus på strategisk konceptudvikling En virksomhed kan sagtens udforme eller opfange en glimrende idé, men idéen skal samtidig passe ind i virksomhedens vedtagne strategi for at kunne udnyttes. Konkurrerer man primært på pris, er det langt fra sikkert, at den billige, simple løsning skal være baseret på en platform. Her kan det ofte være bedre at anvende en simpel dedikeret løsning med de basale funktionaliteter. Fokus på strategien kan eliminere forkerte valg tidligt i processen. : SÅDAN Hastighed og systematik i idébehandlingen Et system til at behandle og vurdere ideernes potentiale inden beslutningsprocessen sparer en virksomhed for mange tidskrævende og ofte unødvendige procedurer. Nogle virksomheder undlader en fyldestgørende idébehandling for at Sådan Problemstillinger 17

11 komme hurtigt på markedet, men risikerer at ende med mangelfulde koncepter. Det er til gengæld vigtigt ikke at sande til i beslutningsprocessen og kommer for sent ud med de rigtige kundetilpassede løsninger. Nogle virksomheder validerer deres ideer ved at opstille så mange forventninger og begrænsninger, at det bliver muligt at afvise stort set alle indkomne ideer. Med et mere alsidigt forløb kan man begrænse tvivlen, om virksomheden har overset en endnu bedre løsning end den valgte. Spørgsmålet er, hvor mange ideer og hvor mange begrænsninger man skal have, for at forløbet bliver effektivt. Ved for mange ideer risikerer man, at det er begrænsningerne, der styrer. Ved for få, risikerer man at bruge tid på løsninger langt fra det, der giver værdi for virksomheden. Ofte må der arbejdes mere målrettet med at finde og vælge de rigtige idéer. Manglende viden forringer idéudviklingen Man er nødt til at have viden for at kunne få ideer. Begrebet problemløsning forudsætter i sin ordlyd, at man har et defineret problem, og derved allerede en væsentlig viden. Det er imidlertid ikke ualmindeligt, at virksomheden igangsætter idéudviklingen, inden der er indsat tilstrækkeligt på videnkontoen. Det kan være mangler inden for kundeforståelse, der er hovedproblemet, og det fører til udviklingsprojekter uden adresse, men der kan også være huller i den teknologiske indsigt, ligesom virksomheden kan have et ufuldstændigt beredskab. Disse udfordringer er også behandlet i publikation nr. 2 i serien, og omtales her blot kort i forbindelse med andre løsningseksempler. Vi anvender fysiske modeller ikke blot ved prototyping, men også ved design og optimering af produktionsudstyr allerede i de tidlige projektfaser. Fysiske modeller hjælper til med at gøre kommunikationen mere forståelig og nærværende og dermed langt mere effektiv. Vi har i mange år lavet mock up s af diverse produkt-ideer og i dag også i stor stil af process-udstyr. Vores erfaringer er, at det er med til at styrke den tværorganisatoriske kommunikation og i sidste ende kommer der bedre helhedsløsninger frem. Når der arbejdes med fysiske genstande, som ikke er det konkrete produkt eller maskine, bliver medarbejderne langt mere åbne overfor at diskutere deres fagområde med andre. Man fokuserer mindre på faggrænser og de fleste kan være med i processen uanset uddannelsesmæssig baggrund. Fysiske genstande/modeller stimulerer ganske enkelt kreativiteten. At vælge det rigtige Peter C. Andersen, Senior Director R&D, Danfoss Nogle virksomheder validerer deres ideer ved at opstille så mange forventninger og begrænsninger, at det bliver muligt at afvise stort set alle indkomne ideer. Med et mere alsidigt forløb kan man begrænse tvivlen, om virksomheden har overset en endnu bedre løsning end den valgte. Spørgsmålet er, hvor mange ideer og hvor mange begrænsninger man skal have, for at forløbet bliver effektivt. Ved for mange ideer risikerer man, at det er begrænsningerne, der styrer. Ved for få, risikerer man at bruge tid på løsninger langt fra det, der giver værdi for virksomheden. Ofte må der arbejdes mere målrettet med at finde og vælge de rigtige idéer. > SÅDAN 18 Sådan Problemstillinger 19

12 > Vandmangel er et af de alvorligste problemer i mange udviklingslande, hvor lokalbefolkningen hyppigt må gå mange kilometer efter vand, og ofte er vandet af dårlig kvalitet. Ideen bag Grundfos LIFELINK er derfor at etablere en langtidssikker og stabil vandforsyning, der forsyner lokalsamfundet med friskt vand fra undergrunden. Idé og konceptudvikling problemløsning i virksomheder Strategisk konceptudvikling og idéudvælgelse eksempel fra Grundfos Grundfos skelner klart mellem inkremental (trinvis) innovation og radikal innovation i sit udviklingsarbejde. Problemstillingerne er forskellige, og processerne tænkes anderledes. I Grundfos inkrementale innovation kendes slutresultatet nogenlunde på forhånd. Den inkrementelle innovation opstår efter kundedialog, og i et vist omfang kan kunderne formulere deres behov. Hovedparten af virksomhedens innovation ligger inden for dette felt, og det vurderes til også at være situationen fremover, lige som det formentlig gælder for de fleste modne virksomheder. Et er at gennemføre en konceptudvikling på det tekniske niveau, men vi skal også se på, hvad der skal til for at bringe produktet til marked. Lars R. Enevoldsen Innovation Director, Grundfos Den radikale proces hos Grundfos kan være behovsdreven uden klar idé om løsningen. Grundfos radikale innovationsarbejde har ikke oprindelse i de nuværende kunders behov (så ville virksomheden slet ikke definere arbejdet som radikalt). Det kan derimod typisk være baseret på en forståelse af markedets retning, og hvor de centrale parametre bevæger sig hen. Et eksempel på en ak- 20 Sådan Idé- og konceptudvikling problemløsning i virksomheder 21

13 tuel markedstrend af stor betydning for Grundfos er CO 2 -problematikken, der igen har en række afledte konsekvenser inden for lovgivning, forbrugeradfærd, teknologiudvikling og universitetsforskning. Her handler det for Grundfos om at forstå tendensen og hvilke muligheder, den åbner for virksomheden. Uanset om virksomheden arbejder med idéudvikling inden for inkremental eller radikal innovation bliver idégenerering, validering og den videre proces håndteret systematisk. Vi griber den radikale innovation an præcis lige så struktureret som den inkrementale, men det kræver deltagelse af nogle andre personer og en anden håndtering. Lars R. Enevoldsen, Innovation Director, Grundfos Alpha2 cirkulationspumper eksempel på incrementel innovation hos Grundfos Et af Grundfos hovedforretningsområder er salg af cirkulationspumper til brug i parcelhuse eller andre enkeltfamiliehuse samt til anvendelse I to sammenbyggede eller tætliggende enkeltfamilehuse. I 1999 lancerede Grundfos sin Alphaserie af sådanne vandpumper, der nogle år senere blev afløst af Alpha+ serien. Grundfos sælger typisk disse pumper via store eksterne grossist/distributørkæder, som videresælger til de entreprenører og håndværkere som i sidste ende installerer pumperne. Det er i vidt omfang det sidste led, der beslutter hvilken type pumpe der skal installeres i slutbrugerens bolig. Både blandt installatører og distributører er Grundfos et anerkendt og stærkt brand mens slutbrugeren sjældent kender navnet på pumpeproducenten. Pumpen er ofte placeret i kælder eller gemt væk i bryggers, og slutbrugeren har desuden ikke lov til selv at installere vandpumper. Da Alpha + kom frem, var denne pumpetype den mest energieffektive på markedet, men Alpha + har i dag kun den middelgode B energiklassifikation. I 2005 lancerede Grundfos næste generation pumper, de såkaldte Alpha Pro pumper med et meget lavt energiforbrug, og i 2007 kom så afløseren Alpha2, også med A energiklassifikation. Disse pumper er relativt kostbare at producere pr. enhed, og i dag sælger Grundfos både Alpha + og Alpha2 pumper. Udviklingen af pumpeteknologi sker trinvist og påvirkes både af energipriser og af nationale kampagner samt EU-initiativer om energibevidsthed og CO 2 -reduktion, og slutbrugeres og installatørers reaktion på sådanne tiltag. For tiden er cirkulationspumper ansvarlige for 15 pct. af det elektriske energiforbrug i europæiske husholdninger, og når el-priserne stiger kommer der øget fokus på Alpha2 pumpens kvaliteter. Den er dyrere i anskaffelse, men mere energifornuftig, driftsikker og på længere sigt derfor den billigste løsning. 22 Sådan Idé- og konceptudvikling problemløsning i virksomheder 23

14 Grundfos LIFELINK eksempel på radikal innovation med socialt sigte Vandmangel er et af de mest fundamentale problemer i store dele af verden, ikke mindst i mange udviklingslande. Talrige udviklingsprojekter tager da også fat på at løse netop dette problem, men den traditionelle projektstruktur har typisk en tidsramme på 1-2 år, hvorpå lokalbefolkningen ofte igen er henvist til at få vand fra dårlige og/eller fjerntliggende kilder. Ideen bag LIFELINK er derfor at etablere en langtidssikker og stabil vandforsyning drevet med et minimalt strømforbrug. Grundfos LIFELINK består i hovedtræk af en underjordisk borehulspumpe, der drives af solceller. Pumpen sender vand op i en hævet vandtank, der forsyner det omkringliggende samfund med friskt vand fra undergrunden. Filosofien bag LIFELINK er langsigtet bæredygtighed, ikke kun i form af systemets stabilitet og minimale ressourceforbrug, men også økonomisk. Til vandtanken er derfor koblet et tappesystem, der kræver betaling for at kunne åbnes. At brugerne selv bidrager til at betale for systemets drift og vedligeholdelse skaber ansvarsfølelse og sikrer mod misbrug. Betalingen kan foregå med både mønter og via mobiltelefon, så brugerne er ikke afhængige af kontanter for at kunne få vand. Det lukkede betalingssystem er samtidig en garanti for en opsparing til reparationer og eventuelle nyanskaffelser i fremtiden. LIFELINK kan tilpasses forskellige finansieringsmodeller, så en bistandsorganisation kan erhverve systemet til videredonation til de allerfattigste områder, mens lokalsamfund i eksempelvis mellemindkomstlande kan erhverve LIFELINK på semikommercielle vilkår gennem statslige kreditordninger eller ved traditionelle lån. Udfordringen i den strategiske udvælgelse er at undgå at spilde ressourcer på at udvikle koncepter, der ikke passer ind i virksomheden Redskabet til at imødegå dette er at definere en overordnet strategisk retning for innovationen. Det har Grundfos gjort med Innovation Intentive, der omfatter tre hovedudfordringer, som alle større Grundfos-koncepter skal kunne imødegå: > > CONCERN: Put sustainability first > > CARE: Be there for a growing world > > CREATE: Pioneer New Technologies Innovation Intent anviser klart og utvetydigt, hvordan Grundfos ønsker at tilgå konceptudviklingen. Når et koncept har passeret den strategiske lakmusprøve, anvender virksomheden sit innovationshjul i den lidt mere detaljerede fase. LIFELINK forventes i første omgang at kunne sikre vand til en lang række lokalområder i flere afrikanske lande samt blandt andet Indonesien, Laos, Cambodia, Indien og Bangladesh. 24 Sådan Idé- og konceptudvikling problemløsning i virksomheder 25

15 Effektiv og hurtig idébehandling eksempel fra S. A. Christensen & Co. S. A. Christensen & Co. arbejder mod at gøre virksomhedens udviklingsproces mere veldokumenteret, men kører fortsat mest på velafprøvede traditioner. S. A. Christensen & Co.s slutbrugere og brugernes organisationer forventer, at det er virksomheden, der skal udvikle og efterfølgende introducere ny teknologi hos kunden, også når teknologien møder lovkrav og regulativer. Det er da også som regel medarbejderne hos S. A. Christensen & Co., der genererer nye ideer. S. A. Christensen & Co. skelner mellem ideer, der kan føre til egentlige projekter, og ideer der blot karakteriseres som opgaver. I en forholdsvis lille virksomhed som S. A. Christensen & Co. skal vi være omhyggelige med ikke at gøre alle ideer til store udviklingsprojekter. Mine ingeniører har hver typisk 6-8 projekter eller opgaver, som de er i gang med, og jeg er tvunget til at prioritere, hvad der fremadrettet skal arbejdes med. Per Sandholdt, Technical Director, S. A. Christensen & Co. S. A. Christensen & Co. er begyndt at strukturere idébehandlingen, og virksomheden har nu en fast procedure, der bringer ideer med potentiale frem til forslagsstadiet. Der anvendes i startfasen en såkaldt one pager til på højst én side at beskrive elementer som blandt andet idémål, kommercielt potentiale, og hvorvidt der er tale om nyudvikling eller en idé med omkostningsreducerende muligheder, hvordan ideen er opstået, eksempelvis som følge af et konkret leverandørproblem eller et slutbrugerønske eller andet. Se S. A. Christensens & Co.s one-pager på modsatte side. 26 Sådan Idé- og konceptudvikling problemløsning i virksomheder 27

16 Ledergruppen udvælger efterfølgende de ideer, der skal arbejdes videre på, ofte efter kommercielle kriterier. Hvis ideen får grønt lys i ledergruppen nedsættes en projektgruppe med en projektleder og med deltagelse fra både indkøbs- og salgsorganisationen. Ledergruppen fortsætter som formel styregruppe for projektet. S. A. Chrisensen & Co. konceptudvikler med fokus på slutbrugeren og virksomheden har aftaler med en række testfarme i Danmark og Holland, hvor koncepter og tidlige prototyper afprøves med mulighed for omgående feedback fra brugeren. Vi vil hellere teste i et halvt år under optimale forhold i moderne landbrug med solid erfaring i mejeribrug frem for at forcere en udvikling, der måske bringer et ufærdigt produkt ud til mindre sofistikerede producenter, hvor ukendte faktorer bevirker, at eventuelle produktmangler kan medføre alvorlige følger. Per Sandholdt, Technical Director, S. A. Christensen & Co. Systematik i idégenereringen eksempel fra LINAK Produktinnovationen i LINAK kører med flere samtidige projekter med udviklingschefen som den overordnede ansvarlige og i tæt parløb med virksomhedens topchef og ejer. LINAK har ikke en overordnet innovationsstrategi, og derfor har ledelsen taget initiativ til at prioritere systematik i selve idégenereringen. Processen med at få ideer ind i virksomheden, få idéerne ordnet, modnet, valideret og ført til koncepter er nu særdeles gennemarbejdet og velfungerende. Idéudviklingen er således et styret forløb, hvor hver måned har et tema, inden for hvilket ideerne skal befinde sig. Temaerne præsenteres på bannere, og der gives incitamenter for deltagelse i form af præmier for bedste forslag. LINAK fremstillede små blokke Idé-huskeren, så vejen fra idé til idé-opsamling er let (se foto). > Linak har fremstillet små blokke, kaldet Idé-huskeren, så vejen fra medarbejdernes idé til idéopsamlingen bliver lettere 28 Sådan Idé- og konceptudvikling problemløsning i virksomheder 29

17 Idé- og konceptudvikling refereres til topledelsen hver måned, så der sikres omgående tilbagemeldinger på nødvendige justeringer og de ressourcemæssige behov. LINAK udviklede en metode til at tjekke ideerne, inden de præsenteredes for ledelsen. > > Metoden går ud på, at hver idé underkastes en vurdering med fem elementer: > > Hvordan passer ideen med LINAK mission statement? > > Hvordan passer ideen med virksomhedens interne kapacitet teknisk og videnmæssigt? > > Hvor meget omsætning kan ideen generere? > > Hvad er tidshorisonten for tilbagebetalingstiden? > > Hvad siger vores mavefornemmelse? Det sidste vurderingselement er medtaget som en erkendelse af, at mavefornemmelse er en vigtig faktor i næsten alle projekter og ved at medtage det, som et synligt tema sikres, at mavefornemmelse rent faktisk kan behandles systematisk. Systematikken blev yderligere styrket ved at give de enkelte vurderingsparametre vægt. Resultatet blev, at de første fire blev vægtet mest væsentligt, mens mavefornemmelse kom lige efter. En tværfaglig gruppe i organisationen gennemgår hver måneds høst af ideer og tildeler hver idé vægt. De overvejende tekniske ideer sendes til udviklingschefen, som bringer dem ud til mindre grupper af udviklingsingeniører, en slags modningsgrupper. Opgaven for ingeniørerne i disse grupper er på kort tid at videreudvikle ideerne og klargøre dem til en efterfølgende fremlæggelse til udviklingschefen. Effekten var at få flere synspunkter på ideerne og en bedre analyse af, hvad der giver mening at konceptualisere. Når ideerne efterfølgende skal fremlægges, er ledelsens beslutningsvej lettet betragteligt. Omhyggelig risikovurdering af platformsprojekter eksempel fra Ambu Virksomheden Ambu har stor kontakt til kunderne og videncentre i den indledende idé- og konceptudviklingsfase. Processen starter med, at der kommer en idé ind til Ambu. Mange af ideerne kommer direkte fra kunderne, altså fra klinikker, læger og universitetshospitaler. Ambu har et internationalt sammensat search & scout team, og dette team opsøger kunderne og går i dialog med disse. Systemet er så veludviklet, at teamet ofte får henvendelser direkte fra kunderne, så snart disse får nye ideer, eller de skal i gang med at afprøve nye procedurer. Ambu search & scout team er sammensat af både forretningsudviklere og af folk med teknologisk og fysiologisk indsigt. Teamet er tæt på de videncentre, hvorfra der udvikles ny teknologi, også internationalt, og teamet har identificeret nogle af disse centre som såkaldte primære call points. Ambu primære call points er de vigtigste kilder til virksomhedens teknologiske inspiration og til nye ideer, og det er hyppigt herfra, at grundlaget for virksomhedens nye platformsudvikling opstår. Vi kender anæstesilægerne fra salget af vores masker. Vi omgås dem i det daglige og kender deres hverdag og deres problemer. Her er helt tydelig et område, hvor vi kan gøre en forskel, og når behovet er klarlagt, er der hos Ambu vilje til at betale for udvikling af nye produkter. Lars Christian Lund, VP Marketing, Ambu Ideer til mindre produktforbedringer og elementer med et begrænset forretningspotentiale valideres direkte af enkelte personer forskellige steder i organisationen. En ny idé med platformsmuligheder gennemgår derimod en kort screeningsproces, hvor ideens potentiale vurderes, både i forhold til forretningsaspekter og til virksomhedens strategi. Måske kontaktes et par key opinion leaders i samme fase, for at checke om ideen er holdbar. Dernæst følger den såkaldte prejekt-fase, der ligger inden det egentlige produktudviklingsforløb (R&D). Hele dette indledende forløb ledes af Ambu Discovery komité sammensat af fem personer fra virksomhedens ledergruppe. Denne komite har som opgave ud fra prejekt-rapporten, og hyppigt en tilhørende præsentation, at vurdere samtlige de ideer, der kan føre til nye platforme. Prejekt- 30 Sådan Idé- og konceptudvikling problemløsning i virksomheder 31

18 rapporten sendes samtidig til landecheferne for at få givet ideen et kommercielt bæredygtighedstjek. Den pågældende landechef medvirker typisk på en videokonference sammen med komiteen. På den måde kan virksomheden vende alle aspekter af en ny platform-idé i løbet af samme møde. Det koster måske under én million kr. at køre et project-forløb, men op til et to cifret millionbeløb at gennemføre et udviklingsprojekt. Derfor gælder det om at være sikre på, at vi i project-forløbet får identificeret de gode ideer og hurtigt får slået de dårlige ideer ihjel. Lars Christian Lund, VP Marketing, Ambu Alle ideer skal blandt andet indeholde et estimat over markedspotentialet, inden de kan behandles af Discovery komiteen. Prejekt-rapporten indeholder typisk blandt andet: > > Analyse af brugerbehov og brugerværdi > > Conjoint analyse, der eksempelvis belyser produktprisens relative betydning (se figur side 34) > > Markedsanalyse > > Forretningsplan > > Ideens placering i forhold til Ambu strategi > > SWOT-analyse En Conjoint analyse er en analyse, der viser forskellige produktegenskabers relative betydning. Den potentielle kunde bliver bedt om at lave en prioritering mellem de forskellige egenskaber ved et produkt. Man får på den måde et mål for den relative vigtighed af en egenskab i forhold til en anden egenskab. Når man eksempelvis køber en bil, har man ofte en lang liste af ønsker: Motorstørrelse, antal sæder, brændstoføkonomi, pris, udstyr osv. I praksis vil de fleste blive tvunget til at lave en prioritering af ønskerne ved en bilhandel. Det er denne prioritering af egenskaber, som Conjoint analysen fremskaffer. > Møde i Ambus Discovery komité, sammensat af fem personer fra virksomhedens ledergruppe. Denne komite har som opgave at vurdere samtlige de ideer, der kan føre til nye platforme. Landechefen fra det område, hvor det kommende produkt primært skal lanceres medvirker via videolink. 32 Sådan Idé- og konceptudvikling 33

19 Hvis Discovery komiteen siger ja til en idé, gennemføres derpå ofte en webbaseret foranalyse i form af en udsending til lægerne. Her er der yderligere fokus på elementer som prissætning, kundens villighed til at betale og desuden foretages en markedsanalyse for at teste hvilke produktegenskaber der skal vælges. Platformkoncepterne valideres typisk i flere forskellige geografiske regioner. Som en del af risikoanalysen ser Ambu på kundernes økonomiske potentiale. Et er villigheden til at betale for et nyt produkt, men virksomheden er også begyndt at se på kundernes realistiske evne til at betale. Hvis analysen viser, at anæstesilægerne angiver en villighed til at betale et bestemt beløb, ser Ambu også på, om det er sandsynligt, at de regionale sundhedsmyndigheder vil betale samme beløb for, at anæstesilægerne kan erhverve det kommende produkt. > Eksempel på Ambu Conjoint analyse. Her en vurdering af prisens relative betydning hos de potentielle købere af et nyt AmbuScope (i forhold til det nuværende Scope som Ambu udbyder). Køberne er anæstesilæger, og disse anvender fiberoptisk broncoskopi (FOB) under operationerne. Ambu foreslår FOB udført med virksomhedens kommende ascope DLT (Double Lumen Tube) med indlejret kamera. De bagvedliggende grafer viser kundernes villighed til at betale for fiberoptisk spektroskopi. Det viser sig meget naturligt, at villigheden øges ved lavere pris. Conjoint analysen bliver i dette tilfælde brugt som et værktøj til at fastsætte en konkurrencedygtig pris på det nye ascope i forhold til det hidtil solgte Scope. Vi er gode til at fylde op under konceptudviklingen og vender konstant tilbage til kunderne for at validere. Vi tager eksempelvis ofte ud til de anæstesilæger, der medvirkede i idéfasen, og beder dem gennemføre en simulering ved hjælp af de forskellige produktkoncepter og de senere prototyper. Dette optages på video og videoen tages tilbage til Ambu udviklere. Jens Frimann, VP R&D. Ambu 34 Sådan Idé- og konceptudvikling problemløsning i virksomheder 35

20 Forbedret idéudvikling ved at inddrage partnere eksempel fra Knudsen Plast Når det gælder den mere abstrakte konceptudvikling, ligger Knudsen Plast stadig i en læringsfase sammen med virksomhedens partnere, men når det kommer til det reproducerbare, så står Knudsen Plast i dag særdeles stærkt i kraft af de nye netværksrelationer og medworks er i stand til hurtigt at levere konkurrencedygtige løsninger. Når det kommer til idé-generering, at få løftet overlæggeren højt op, så er det ikke Knudsen Plast spidskompetence, men vi har nogle meget vigtige roller i det at bringe koncepter til noget brugbart. Vi kan meget hurtigt og effektivt få udviklet en række varianter fra skuemodeller til fuldt funktionelle prototyper. Nu er vi i stand til at vurdere behovet samlet, og selve den kreative del af processen bliver måske mere omfangsrig end tidligere, men den bliver også langt mere fyldestgørende. Jens Thor Hansen, Managing Director, Knudsen Plast Jens Thor Hansen, Managing Director, Knudsen Plast En hovedproblemstilling i projektfasen er, at det altid er nødvendigt at justere elementer, der tidligere er taget beslutning om. Dette er et tilbagevendende problem i udviklingsprocessen. Løsningen er at engagere Knudsen Plast netværk, fordi det er i stand til at gennemføre komplet idé- og konceptudvikling, men altid med fokus på brugerbehov og kundekrav. Stor innovation er ofte kombinations-innovation altså der hvor synergien mellem forskellige kompetencer og ideer skaber helt nye løsninger. Vi arbejder i netværket på at få et fælles sprog og et fælles billede af, hvad et projekt egentlig er. Det er forudsætningen, når et netværk skal arbejde sammen i en kultur præget af høj tillid. Når vi i dag spørger ind til en specifik opgave hos en kunde, kan vi i kraft af vores deltagelse i netværket også medtænke, hvad vi har brug for at tage med herfra i processen. Vores videnbase er ganske enkelt blevet større. Tora Hedeager, R&D Manager Knudsen Plast 36 Sådan Idé- og konceptudvikling problemløsning i virksomheder 37

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation??

19-08-2014. Innovationsprocessen. Hvorfor. Hvad er innovation?? Innovationsprocessen Fokus på de 4 rum & metoder Hvorfor Evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d. Uddannelserne spiller en central rolle for en

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011

Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 DREJEBOG Svendborg Erhvervsskole 28. april 2011 Program 09.00 Møde i Foredragssalen, Porthusvej 71, 5700 Svendborg 09.10 Morgenmad 09.40 Introduktion til dagen 10.00 Idéudvikling 12.30 Frokost 13.00 Klargøring

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Hele

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof?

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabsundervisning for scientific Literacy

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet

Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Eva Sørensen Leder af CLIPS Roskilde Universitet Ikke bare den private sektor men også den offentlige sektor skal være innovativ Innovationsindsatsen drives af tre forskellige innovationsfortællinger:

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag.

INNOVATION RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Vi skal blive bedre til at finde alle de sprækker og muligheder, der faktisk findes allerede i dag. Klaus Majgaard RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING INNOVATION Lars Munch Svendsen Manager, Attractor Nordic

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere