Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK"

Transkript

1 Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er priserne på den kollektive transport steget med dobbelt så meget, som de generelle forbrugerpriser i samfundet. Overordnet set er priserne på bus og tog i hovedstadsområdet hvert år steget med næsten det dobbelt under VK-regeringen sammenlignet med under SR-regeringen. af økonom Signe Hansen 9. september 2011 Analysens hovedkonklusioner De seneste 10 år er priserne på offentlig transport i hovedstadsområdet i gennemsnit steget med over 0 pct., hvilket svarer til 4,3 pct om året i gennemsnit. Det er dobbelt så meget som de generelle prisstigninger på forbrug i samme periode. Under SR fra steg priserne på offentlig transport kun med 2,2 pct. om året i gennemsnit, hvilket er ca. det halve af den gennemsnitlige prisstigning på offentlig transport under VK. Desuden lå prisstigninger fra fuldstændig i tråd med de generelle forbrugerprisstigninger i samfundet. En 40 pct. reduktion af abonnementspriserne og en 2 pct. reduktion af klippekortspriserne vil bringe priserne på kollektiv trafik i hovedstadsområdet på niveau med forbrugerpriserne. Kontakt Direktør Lars Andersen Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 Kraftige stigninger i priserne på bus og tog i hovedstadsområdet De sidste ti år er priserne på bus og tog i hovedstadsområdet kun bevæget sig opad. Overordnet set er priserne på kollektiv transport steget dobbelt så meget som de generelle priser i samfundet de sidste ti år. Figur 1 viser udviklingen i prisen på en 2-zoners billet fra 1993 og frem til i dag. Hvor en 2-zoners billet kostede 13 i 1 kostede den i Det svarer til en stigning på 8 pct., eller en stigning på 6,3 pct. i gennemsnit om året de sidste 10 år. Til sammenligning steg den samme billet kun med 3 fra , hvilket svarer til en gennemsnitlig stigning på 4 pct. om året. Figur 1. Udviklingen i prisen på en 2-zoners billet, Kilde: AE på baggrund af data fra MOVIA. Det samme billede gør sig gældende, når vi ser på prisen på et pensionistkort. Figur 2 viser udviklingen i et 3-zoners pensionistkort fra De sidste ti år er et 3-zoners pensionistkort steget med hele 88 pct., svarende til en gennemsnitlig stigning på 6, pct. om året. I samme periode er forbrugerpriserne kun steget med gennemsnitligt 2,1 pct. om året. Prisen på et pensionistkort er med andre ord de sidste ti år steget med tre gange så meget som de generelle prisstigninger i samfundet. 2

3 Figur 2. Udviklingen i prisen på et 3-zoners pensionistkort, Gns. årlig stigning 3,6 pct. Gns. årlig stigning 6, pct. Kilde: AE på baggrund af data fra MOVIA. Tabel 1 giver et samlet overblik over udviklingen i priserne på offentlig transport i hovedstadsområdet fra Tabellen indeholder priserne på de kort- og billettyper, der har eksisteret i hele perioden fra Under VK, fra , er priserne på offentlig transport i hovedstadsområdet i gennemsnit steget med over 0 pct., hvilket er dobbelt så meget som de generelle prisstigninger på forbrug i samme periode. Hvor priserne på forbrug i gennemsnit er steget med 2,1 pct. om året de sidste 10 år, da er priserne på offentlig transport i gennemsnit steget med 4,3 pct. om året. Under SR, fra , steg priserne på offentlig transport kun med 2,2 pct. om året i gennemsnit, hvilket er ca. det halve af den gennemsnitlige prisstigning på offentlig transport under VK. Desuden lå prisstigninger fra fuldstændig i tråd med de generelle forbrugerprisstigninger i samfundet. 3

4 Tabel 1. Udviklingen i priserne på offentlig transport i hovedstadsområdet, Pris i Procentvis stigning Gns. årlig stigning i pct Kontantbillet, 2 zoner ,8 84,6 4,0 6,3 Klippekort, 2 zoner ,4 64,7 2,,1 Klippekort, 3 zoner ,3 6, 3,9 4,6 Klippekort, zoner ,6 0,0 2,6 4,1 Klippekort, alle zoner ,7 68, 2,6,4 Klippekort barn, 3 zoner ,4 63,6 3,3,0 Periodekort, 2 zoner* ,0 36,2 0,0 3,1 Periodekort, 3 zoner* ,8 4,2 1,7 3,8 Periodekort, 4 zoner* ,2 41,0-0,1 3, Periodekort, zoner* ,7 37,1 1,9 3,2 Periodekort, 6 zoner* ,3 37,4 3,6 3,2 Periodekort, alle zoner* ,0 49,4 2,0 4,1 Periodekort barn, 2 zoner* ,0 33,3 0,0 2,9 Periodekort barn, 3 zoner* ,8 4,2 1,7 3,8 Periodekort barn, 4 zoner* ,0 40, 0,0 3, Periodekort barn, zoner* ,8 3,8 2,1 3,1 Periodekort barn, 6 zoner* ,9 37,1 3, 3,2 Periodekort barn, Alle zoner* ,2 49,4 1,9 4,1 Pensionistkort, 3 zoner** ,3 87,8 3,6 6, Pensionistkort, alle zoner** ,7 87,0 3, 6, Forbrugerprisindeks 19, 22,6 2,3 2,1 Gns. stigning, offentlig transport 19,6 2, 2,2 4,3 Anm: Tabellen indeholder kun priserne på de kort og billettyper, der har eksisteret i hele perioden fra * Periodekortet er gyldigt i 30 dage. ** Pensionistkortet er gyldigt i 3 måneder og gælder ikke i Storkøbenhavn mandag - fredag kl og kl For 1993 til 2010 er data for forbrugerprisindekset baseret på et samlet prisindeks for hele året, mens data for 2011 er baseret på et gennemsnit af årets første 7 måneder. Kilde: AE på baggrund af data fra MOVIA og Danmarks Statistik. 4

5 Nedsatte takster vil få priserne på niveau med forbrugerpriser Priserne på kollektiv transport i hovedstadsområdet er altså steget langt mere, end hvad de generelle prisstigninger i samfundet kan forklare. Reduceres billetpriserne for den kollektive transport i hovedstaden, således at abonnementskort bliver 40 pct. billigere og klippekort 2 pct. billigere, vil det overordnet set betyde, at priserne igen kommer ned på det niveau, de ville have ligget på, hvis de havde fulgt forbrugerpriserne siden 1. Det illustrerer figur 3. Figur 3 viser udviklingen i priserne på klippekort sammenholdt med udviklingen i forbrugerpriserne. Priserne er indekseret til i Figuren viser, hvordan prisen på klippekort har fulgt de generelle priser i samfundet under SR fra , mens priserne er steget meget kraftigere end forbrugerpriserne under VK fra Hvis prisen på klippekort reduceres med 2 pct., vil priserne være tilbage på det niveau, de ville have været på, hvis de havde fuldt forbrugerpriserne i hele perioden. Samme tendens gør sig gældende for abonnementskort. Figur 3. Udviklingen i forbrugerpriserne og priserne på klippekort (indeks 1993=) Indeks 1993= 220 Indeks 1993= Forbrugerpriser SR VK Reducerede takster Anm: Indekset for udviklingen i priserne på klippekort er et simpelt gennemsnit af udviklingen i priserne på 2-, 3-, - og alle-zoners klippekort, da det er disse korttyper hvor der foreligger data for hele perioden. Udviklingen fra 2011 til 2012 antager at prisen på klippekort falder med 2 pct. For 1993 til 2010 er data for forbrugerprisindekset baseret på et samlet prisindeks for hele året, mens data for 2011 er baseret på et gennemsnit af årets første 7 måneder. Kilde: AE på baggrund af data fra MOVIA og Danmarks Statistik.

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift

Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Tvivlsom effekt af lavere ølafgift Afgifterne på øl og sodavand blev reduceret 1. juli 2013 i forbindelse med Vækstplan DK. Sigtet var at mindske grænsehandelen. En foreløbig status på afgiftsændringerne

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011

57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 57.000 færre danskere modtager i dag overførsler end i 2011 Antallet af overførselsmodtagere voksede kraftigt under krisen. Antallet af overførselsmodtagere har siden 2011 imidlertid haft en faldende tendens.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU

Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Europæisk investeringspagt kan skabe 1,6 mio. job i EU Efter flere år, hvor fokus udelukkende har været på besparelser i Europa, har dagsordenen i flere europæiske lande ændret sig, og det ser nu ud til,

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere