Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje"

Transkript

1 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1. januar 2007 er der sat fokus på evidensbasering og kvalitetssikring af sygeplejepraksis i Danmark (1). De kliniske retningslinjer tager udgangspunkt i det gode kliniske spørgsmål og er således relevant for alle sygeplejersker, studerende og ledere. En klinisk retningslinje er systematisk udarbejdede udsagn, der kan kvalificere den kliniske beslutning, der træffes af fagpersoner ved en sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer (2). Det systematiske består i, at retningslinjen er baseret på den bedst tilgængelige viden på området, og således får patienten, når retningslinjen følges, den bedste kvalitet i den sygeplejefaglige ydelse. Region Hovedstaden har Optimal udnyttelse af forskningen som indsatsområde i Politik for Sundhedsforskning, og dette indebærer, at forskningen bidrager til et sammenhængende sundhedsvæsen med optimal ressourceudnyttelse under hensyn til patienterne (3). I missionen for Gentofte Hospital Borgernært hospital med international klasse ligger der blandt andet at give borgerne kvalitetsydelser på et højt fagligt og internationalt sammenligneligt niveau. På den baggrund vil Sygeplejefagligt Råd initiere en proces for udvikling af nye kliniske retningslinjer til godkendelse i Clearinghouse, samt for implementering af eksisterende kliniske retningslinjer. 1. Implementering af kliniske retningslinjer I en strategi for implementering af kliniske retningslinjer fra Clearinghouse må medtænkes, at det kommer til at foregå i en organisation, som står foran akkreditering efter en række standarder fra Den Danske Kvalitetsmodel og Joint Commission og deraf medfølgende regionalt udarbejdede vejledninger.

2 2 De regionale vejledninger er de overordnede. De kliniske retningslinjer vil være et fagligt bidrag til udvikling af og kvalitetssikring af de regionale vejledninger. Det vil sige, at når regionale vejledninger er i høring, kan vejledninger fra Clearinghouse supplere disse. Ved udgivelse af kliniske retningslinjer med tværfagligt indhold, vil de blive behandlet af dokumentudvalget refererende til hospitalets kvalitetsudvalg. Når der udkommer kliniske retningslinjer med monofagligt indhold, som lapper ind over regionale vejledninger, vil de blive behandlet af Sygeplejefagligt Råd evt. i arbejdsgrupper herunder og i samarbejde med udviklingsfunktionen. Når der udkommer kliniske retningslinjer med monofagligt indhold, på områder, hvor der ikke eksisterer regionale vejledninger, behandles de i Netværk for Kliniske Udviklingssygeplejersker. Netværket er gatekeeper, holder øje med nye udgivelser fra Clearinghouse og tager initiativ til samarbejde med kvalitets- og planlægningsafdelingen om implementering og/eller evt. sammenskrivning med eksisterende hospitalsvejledninger og instrukser. I tilfælde hvor retningslinier giver anledning til det, løftes eventuelle spørgsmål videre på regionsniveau i samarbejde mellem kvalitets- og planlægningsafdelingen og netværket for kliniske udviklingssygeplejersker. Konkret skal det således: vurderes om kliniske retningslinjer skal implementeres på hospitalet eller på udvalgte afdelinger vurderes hvordan klinisk retningslinje stemmer overens/spiller sammen med øvrige retningslinjer, vejledninger og instrukser på hospitalet vurderes om der skal ændringer til for at implementere klinisk retningslinje og herunder, om der er økonomiske faktorer at tage stilling til Når der er taget stilling til dette, skal følgende sættes i værk:

3 3 1) Centralt på hospitalet skal der om nødvendigt udarbejdes plejeplaner til understøttelse af implementering samt dokumentation af sygepleje (Netværk for Kliniske Udviklingssygeplejersker). 2) Lokalt skal de enkelte afdelingers implementeringsprocedurer gå i gang, dvs. via klinisk udviklingssygeplejerske, diverse nøglepersoner og/eller afdelingens kvalitetsudvalg. 3) Der skal udarbejdes et redskab til monitorering af implementeringen af kliniske retningslinjer, evt. i form af auditspørgsmål (Netværk for Kliniske Udviklingssygeplejersker i samarbejde med udviklingsfunktionen). Målboks Der er etableret en bæredygtig organisation til vurdering af kliniske retningslinjer på både tværfagligt og monofagligt grundlag. Der er taget stilling til alle eksisterende kliniske retningslinjers implementering inden udgangen af Inden udgangen af 2010 har alle kliniske udviklingssygeplejersker gennemgået kursus i implementering. Der er udviklet plejeplaner for de retningslinjer, der skal implementeres. Der foregår systematisk monitorering af implementerede retningslinjer. 2. Udvikling af kliniske retningslinjer Grundlaget for overhovedet at påbegynde arbejdet med udvikling af kliniske retningslinjer, er at sikre, der er kvalificerede personer, der kan påtage sig opgaven. Derfor vil en del at strategien være at uddanne nøglepersoner, der kan varetage opgaven. Uddannelse af personale Det skal prioriteres at uddanne personale til

4 4 - at lede processen - at indgå i processen - at kunne bedømme kvaliteten Det er de kliniske udviklingssygeplejersker, der skal uddannes til at kunne lede processen. Alle afdelinger uddanner nøglepersoner i at kunne udvikle en klinisk retningslinje, samt i at kunne implementere disse. I udgangspunktet er dette den kliniske udviklingssygeplejerske, men den enkelte afdeling kan vælge en anden. Det vigtigste er, at alle afdelinger har uddannet en nøgleperson. Uddannelsen af disse nøglepersoner finansieres centralt af hospitalsdirektionen, så alle afdelinger som udgangspunkt er ens stillet. Derefter kan der tages stilling til yderligere deltagere på kurset. Hospitalet uddanner mindst en superbedømmer på Center for Kliniske Retningslinjer. Dette sker med henblik på at kunne kvalificere processen og kunne indsende retningslinjer til bedømmelse, der kan godkendes efter første eller anden vurdering. Organisering Organisering af arbejdet med udvikling af de kliniske retningslinjer er vigtig, idet det er en fælles opgave på hospitalet. Derfor bør udarbejdelsen af kliniske retningslinjer være forankret i Netværk for Kliniske Udviklingssygeplejersker med Forskningens Hus som konsulent på arbejdet. Der ansættes i en tidsbegrænset periode en medarbejder, som skal fungere som igangsætter og proceskonsulent i forhold til udviklingen af de første kliniske retningslinjer, indtil organisationen er kvalificeret til at varetage opgaven selv. Medarbejderen kan muligvis være i en kombinationsstilling i forbindelse med effektueringen af forskningsstrategi for sygeplejen. Medarbejderen foreslås at indgå i superbedømmerkorpset.

5 5 Finansiering af denne kombinationsstilling skal drøftes i oversygeplejerskerådet. Det kliniske spørgsmål I strategien for udvikling af kliniske retningslinjer indgår overvejelser om udvælgelse af emner. Den metode, der anvendes i Clearinghouse til udarbejdelse af kliniske retningslinjer, tager udgangspunkt i det gode kliniske spørgsmål, og det er den metode, der bør anvendes i arbejdet med kliniske retningslinjer lokalt. Desuden tilstræbes det, at der udarbejdes monofaglige kliniske retningslinjer, og at der i udvælgelsesprocessen ses på de regionale vejledninger, så der i videst muligt omfang sker en sammensmeltning af kvalitetsarbejdet og evidensbasering af sygeplejen i den forbindelse. Det vil sige, at det kliniske indsatsområde udvælges på baggrund af behov hos patienterne, og følgende overvejelser skal gøres - hvor mangler der indikatorer til databaser - hvor i det kliniske arbejde er der variation og dårlig kvalitet - hvor mangler der viden for at kunne argumentere og udvikle plejekvalitet Mål: Inden udgangen af 2010 har alle kliniske udviklingssygeplejersker gennemgået Clearing House s kursus i udvikling af kliniske retningslinjer. Ved udgangen af 2011 er der uddannet en superbedømmer på hospitalet. Ved udgangen af 2010 er der indsendt mindst en klinisk retningslinje til bedømmelse. Referencer (1) (2) Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og definitioner. København: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, (3) Politik for Sundhedsforskning i Region Hovedstaden. September 2007.

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer

Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer Terminologigruppen har bestået af følgende medlemmer Projektleder, lektor, ph.d., Jan Mainz, formand for DSKS og Terminologigruppen Kvalitetschef, MPH Vibeke Krøll, næstformand for DSKS og sekretær for

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere