Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011"

Transkript

1 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg vil gerne høre om jeres syn på spørgeskemaet, og hvordan I oplevede at skulle udtryk for, hvordan I opfatter det at skulle finde og bruge informationer? Respondenterne tøver I 2: I må gerne sige, hvis I har brug for lidt tid til at tænke, eller hvis I ikke forstår spørgsmålet. R3 1: Jeg har lidt forskellige ting til spørgeskemaet. På den ene side var det lidt spændende, fordi det satte gang i nogle tanker, som jeg ikke havde haft før nogle ting, som jeg måske egentlig godt vidste før, f.eks. at jeg godt ved, hvad der er gode kilder og dårlige kilder, men det er ikke noget, jeg har gjort mig store tanker og begreber om. På den måde satte det gang i noget læring for mig. Det hjalp mig f.eks. meget da vi skulle skrive DHO, så jeg havde meget fokus på de kilder jeg brugte, hvordan de var og den slags. På den anden side synes jeg også det er egentlig ikke fordi det er noget dårligt i sig selv men jeg havde meget svært ved at gennemskue spørgeskemaet, fordi du starter med at fortælle, at der er syv forskellige ting indenfor det her emne, og dem kommer vi igennem i syv forskellige spørgeskemaer samlet set, men jeg havde meget svært ved at forskellen på de spørgsmål der blev stillet. Der var et overordnet spørgsmål i toppen, og så skulle vi besvare nogle spørgsmål underordnet, men jeg syntes, at de overordnede spørgsmål lignende hinanden meget, og det gjorde de underordnede spørgsmål også. Så jeg havde lidt svært ved at se, hvad jeg egentlig svarede på i forhold til det sidste. Men hvis det er en del af undersøgelsen er det jo fint nok, men jeg havde i hvert fald svært ved at gennemskue det. R2 1: Jeg synes, at da der i hvert af spørgsmålene var et afsluttende spørgsmål, hvor man skulle vurdere, hvordan man mente at ens evner var indenfor det gældende spørgeskemaside, det synes jeg var rigtig godt. For der havde man nemlig mulighed for at give udtryk for, at ok, det kan godt 1

2 være, at mine svar ikke er helt så gode, fordi jeg ikke har formået at give det udtryk, jeg egentlig gerne ville. Så det synes jeg var helt vildt godt at have med. 30 R1 1: Jeg vil give respondent 3 ret i at spørgsmålene egentlig mindede ret meget om hinanden, men det er måske også fordi vi ikke ved så meget om emnet, som du gør. Jeg havde også lidt svært ved at definere, hvad jeg egentlig tænkte om nogle af tingene, og hvordan jeg skulle forholde mig til det. I 3: Hvad handler informationskompetence så om for jer? Er I efter denne undersøgelse blevet mere bevidste om hvad det handler om for jer? 35 R1 2: En af de ting jeg har tænkt mest over er, hvilke kilder man bruger, og hvordan man bruger dem. R2 2: At man kan søge kilder flere steder, end hvad man lige kender af Wikipedia og skolens bibliotek, men at man også kan søge bøger over nettet, bestille dem hjem og få tilgang til alle mulige smarte hjemmesider, hvor man kan finde artikler, videoer og den slags R3 2: Ligesom respondent 2 var inde på, synes jeg også at den alsidighed i kilder altså at man ikke bare finder noget på Wikipedia, og laver en opgave ud fra det men at man finder noget fra en bog, noget fra nettet og noget tredje fra et tv-program, man har set engang. Det er jeg blevet inspireret enormt meget af. At man samler viden alle mulige steder fra, og samler det til en eller anden form for viden, man selv bygger videre på. I 4: Den oplevelse I havde af at skulle give udtryk for jeres opfattelse af informationskompetence ændrede den sig fra første til anden gang? R2 3: Det gjorde det for mig, men det var måske også, fordi jeg der havde taget stilling til det, og at jeg i forbindelse med vores opgave, var gået hjem og selv begyndt at søge lidt. På den måde får man mere erfaring med det, og blev mere bevidst om de spørgsmål, der kom i anden omgang. 50 R1 3: Det er jeg også enig i, men der var nogle af emnerne, hvor jeg ikke følte, at jeg var kommet videre. F.eks. i forhold til videreformidling af den information man selv havde; at man kan lære andre noget der synes jeg ikke, at jeg havde rykket mig overhovedet. Men jeg har helt klart kunne bruge noget af det G har lært os, i forbindelse med min opgave. R3 3: Jeg tror ikke jeg har noget nyt at sige, det er næsten det samme som de to. 2

3 I 5: Ok, fint. Så vil jeg gerne høre lidt om jeres syn på informationskompetence generelt. Som jeg skrev indledningsvist i spørgeskemaet, havde jeg oversat informationskompetence til at være i stand til at finde og bruge informationer handler om for mig bum bum bum en række udsagn. Hvad har det betydet for jer, at informationskompetence blev italesat? At det er en kompetence i sig selv, at man kan finde og bruge informationer kvalitativt? R3 4: Jeg synes det sætter nogle positive krav eller standarder til ens opgaveskrivning eller hvad det nu kan være. Også bare almindeligt skolearbejde, når man skal finde nogle informationer, og lave en opgave ud fra det. Der synes jeg det virkelig hjælper meget. Man har ikke sådan en fjern tanke om, at man virkelig skal gøre det godt, men der er virkelig nogle faste rammer for, hvad det er, der gør at en opgave bliver god. Det synes jeg hjælper rigtig meget. F.eks. da vi skrev DHO, hjalp det rigtig meget at have nogle faste standarder for, hvad der er en god og dårlig kilde, hvordan man refererer en kilde og den slags. Det hjælper rigtig meget. R1 4: Jeg synes også at det har gjort, at der er blevet sat fokus på, at når man skriver en opgave, skal man ikke bare finde et eller andet om emnet, men man skal rent faktisk finde noget der er godt, og som man kan bruge i sin opgave som en ordentlig kilde. Det har jeg i hvert fald fået genopfrisket for jeg ved det jo godt, men det hjælper, at der bliver sat lidt fokus på, at man ikke bare kan google det, og finde hvad som helst. R2 4: Jeg synes også, at det er fornuftigt, at vi er blevet informeret om det så tidligt. For før kendte jeg ikke til alle de hjemmesider, altså Skoda, Infomedia osv., men det kunne jeg godt have brugt i andre sammenhænge og andre opgaver. F.eks. større opgaver i folkeskolen. Men derfor synes jeg stadig, at det er fedt vi får det at vide nu, for der er da mange større opgaver foran os, så nu har vi lidt mere erfaring med det. I 6: Hvad giver det jer som elever, at man anerkender, at der er forskellige opfattelser af informationskompetence? At der måske er nogen der er mere teknologiorienterede, andre er mere fokuseret på kilder? 80 R2 5: Det giver jo en masse forskellige muligheder i forhold til at søge kilder. Det samme i forhold til gruppearbejde; hvis man nu har to forskellige favoritkilder altså jeg er f.eks. mere til visuelle kilder, men respondent 1 bedre kan lide noget på skrift, kan man på den måde finde nogle forskellige tilgange til emnet sammen. Jeg tror helt klart, at det styrker det, at man har forskellige kilder ind over. 3

4 R1 5: Jeg tror også at det hænger meget godt sammen med, at man har fundet ud af, at folk lærer på forskellige måder. Men også i forhold til lærerne tænker jeg at det giver noget, f.eks. når de er med til sådan noget undervisning som G holder om kilder, bliver de bevidste om hvor de kan finde materiale, film og artikler henne. Så det mener jeg har givet en del, og at både lærere og elever bliver mere opmærksomme på det. R3 5: Jeg synes det giver lidt mere frihed i ens informationssøgning på den måde altså noget af det, jeg har lært af det her informations noget er, at man tror man kan finde nogle gode kilder, ved at tage nogle gamle bøger eller et eller andet, som nogle anerkendte professorer har skrevet noget om. Men for mig handler det lige så meget om, at man finder nogle kilder, som stemmer overens med det, som man forestiller sig, at ens opgave skal bygge på. Derfor synes jeg det er enormt fedt, at man kan få lov til at søge i hver sin retning efter hver sin slags kilde, og på den måde inspirere en. I 7: Så kommer vi til det næste tema omkring informationskompetence og læring. Mener I at det er relevant for jer, at skulle forholde jer til informationskompetence og hvordan man udvikler det? R3 6: Ja, jeg synes det er relevant for os at forholde os til, netop fordi vi lærer noget af det, når vi forholder os til det. I hvert fald nu her hvor det var første gang, vi rigtig skulle forholde os til det. Det er ikke sikkert, at hvis vi gennemgik undersøgelse på undersøgelse resten af vores gymnasietid, at vi ville få mere ud af det, da vi trods alt ikke ved så meget om det som dig, og studerer det på samme måde. Men jeg synes det er enormt vigtigt, at vi forholder os til det, og lærer noget om det, fordi det har så meget at gøre med vores dagligdag her på gymnasiet. R1 6: Ja, det er nemlig helt vildt vigtigt, fordi vi ikke længere bare har én bog, som vi skal lære noget af. Altså, jeg bruger internettet hver gang jeg skal skrive en opgave, også bare en helt almindelig aflevering, for at få noget baggrundsviden. Så jeg synes det er rigtig vigtigt, at vi får noget at vide om det, netop som når G kommer ind og fortæller om det, og vi får nogle links på vores interne konference. Så det er helt vildt relevant, fordi det er noget vi bruger hele tiden. R2 6: Ja, jeg synes også det er relevant, men jeg mener også, at man kunne have grebet ind tidligere, sådan at man ved sådan noget, inden man kommer på gymnasiet, fordi man på den måde har et større grundlag og fundament for at udvikle de store opgaver. Hvis man nu havde det med fra folkeskolen, tror jeg, at man ville have været meget bedre til det. Jeg oplevede da med min DHO, at det kan godt være, at jeg havde fundet nogle fine bøger og sådan noget, men da det kom til stykket kunne jeg godt se, at der var nogle detaljer jeg godt ville have haft med, som betød at jeg skulle 4

5 115 have bestilt andre bøger hjem, og som jeg skulle have undersøgt noget før, for at få nogle andre kilder ind over. I 8: Hvornår i folkeskolen ville det være meningsfuldt for dig, at man satte ind omkring det her? R2 7: Jamen, sådan i sammenhæng med projektopgaven i 9. klasse eller sådan noget, vil være super relevant R3 7: Jeg er også fuldstændig enig i at man skal begynde at undervise langt tidligere i det her, og at netop projektopgaven i 9. klasse er et godt eksempel. Men så tror jeg til gengæld også at det vil være svært at gå længere tilbage og starte det der, fordi man der netop bare sidder med én bog, som har alle svarene. Man søger ikke på den måde forskellige informationer, men man har en bestemt information, som er godkendt på forhånd. Men jeg tænker, at man bl.a. her i gymnasiet, hvor vi i 1.g. kom igennem et Excel kursus flere gange og andre ting, burde det her være et langt mere relevant kursus at sende os gennem, netop fordi det har så stor relevans, for alt hvad vi laver her. Så det burde være en fast del af introforløbet. I 9: I skulle jo finde en del informationer og litteratur til jeres dansk-/historieopgave kunne den måde, I fandt og brugte jeres informationer på, lære jer noget? 130 R1 8: Altså selve søgningen? I 10: Ja, den måde I valgte at give jer i kast med at udvælge nogle kilder, søge i dem og når I skulle bruge dem i jeres opgave R2 9: Jeg fik i hvert fald en rigtig god erfaring med at jeg havde søgt lidt for lidt, og jeg ville da ønske i dag, at jeg havde gjort lidt mere ud af min søgning, og havde bestilt nogle bøger hjem, som jeg manglede da jeg skrev opgaven. Så jeg havde en oplevelse af, at det er vigtigt at tage stilling til hvordan man vil finde sin information, for jeg havde bare bestilt en stor bog nede fra biblioteket, og så troede jeg, at det hele stod deri. Men det gør det jo ikke nødvendigvis. R3 9: Jeg havde lidt på samme måde en oplevelse af, at før jeg overhovedet var gået i gang, synes jeg, at jeg havde fundet nogle gode kilder; jeg havde en fundet en kilde der sagde noget om det, og en andet der gik imod det. Men da jeg først var kommet i gang, viste det sig, at mine kilder måske ikke helt beskrev det, som jeg havde tænkt med opgaven. Det er også en god erfaring, at det ikke bare gælder om at finde en bog der ser god ud, eller der står rigtig meget om lige præcis det emne 5

6 145 man skriver om. Men det gælder om at sætte sig rigtig meget ind i de kilder man finder, for på den måde at få nogle kilder, som forholder sig til det, man også selv vil forholde sig til. Ellers kan kilden godt tvinge én til at stile opgaven i en bestemt retning. Det lærte jeg meget af. R1 9: Jeg har ikke noget at tilføje. I 11: Hvad lærte G s undervisning i informationssøgning jer? 150 R1 10: Jeg har lært at søge informationer mange forskellige steder end bare lige at google det. Det er meget det jeg gjorde før så googlede man det, og fandt Wikipedia og måske en eller anden hjemmeside, som så god ud. Men det at man har fået en masse forskellige databaser som Infomedia og alt sådan noget, det har virkelig udvidet min horisont indenfor informationssøgning. R2 10: Ja, det er fuldstændig det samme. R3 10: Også her I 12: Nu var G s undervisning jo meget kildeorienteret, altså meget fokuseret på hvor søger man henne, og hvordan søger man i dem, og hun var også meget inde på, at I skal huske at evaluere kilderne kritisk. Men jeg tænker også på, om I kunne bruge hendes undervisning i forhold til jeres egen læring og udvikling i informationsbrug? Altså den måde, I brugte litteraturen på i jeres opgave? Giver det mening? R2 11: Ja, det gør det. For jeg fandt ud af at man ikke nødvendigvis behøver bruge den samme bog til alting, men godt kan bruge et kapitel i en bog til at underbygge, hvad er f.eks. menneskesynet i Romantikken, men at man skulle finde alle mulige forskellige kilder, og det er netop også det jeg er kommet til at savne. Men det synes jeg hun lagde stor vægt på; at man kunne samle alt muligt fra alle mulige forskellige databaser, og på den måde lave det til en kæmpe kilde. Så jeg synes, at hun udvidede horisonten, som der også blev sagt før. R3 11: Lidt i forlængelse af det, der lige blev sagt, mener jeg at hun var god til at forklare, hvor vigtigt det er, at sammenholde kilderne eller holde dem op mod hinanden. At man netop ikke gik ind på én hjemmeside, og fandt tre forskellige tekster som handlede om det samme, og måske var skrevet med den samme hensigt eller ud fra det samme synspunkt. Men at man derimod går ind på forskellige databaser, og forskellige slags kilder, og på den måde får mange forskellige slags syn på det emne, man nu vil belyse. På den måde tror jeg, at man lærer meget mere af kilderne, end hvis 6

7 man bare fandt nogle kilder, som bare sagde det samme, som man selv vidste eller mente i forvejen. Det synes jeg var vigtigt. I 13: Hvordan oplevede I sammenhængen med G s undervisning, og den måde I efterfølgende valgte at gå ud og finde informationerne til jeres opgave? R1 12: Det synes jeg helt klart der var. Vi fik udleveret en folder, hvor der stod en masse, som jeg havde til at ligge ved siden af mig hele tiden, hver gang jeg skulle finde noget information. Så tjekkede jeg lige de forskellige databaser der var at vælge mellem, og udvalgte dem, hvor jeg mente, at der var størst chance for at finde noget af det jeg skulle bruge. Så jeg har jo nærmest gjort alt det, hun har sagt i forhold til informationssøgningen. R2 12: Jeg mener klart hun har gjort det meget lettere at finde information, også netop fordi hun giver os en folder, og viser det visuelt oppe ved smartboardet. Og hun hjalp os med at oprette profiler på de forskellige steder, så jeg synes hun var en genial hjælp. Og hvis man vil noget ovre på biblioteket, så spørger man bare. Hun er rigtig dygtig til at formidle det videre. R1 13: Hun er også rigtig god til, hvis man efterfølgende kommer og siger, at man skal bruge en bog, at hjælpe én med at bestille det, og lære en hvordan man bestiller det. R3 13: Det betyder rigtig meget, at der er en professionel opbakning fra G s side, og egentlig også fra de forskellige faglæreres side, til at hjælpe én med det her. For når man lige gennemgår de her to gange kursus med G eller sådan noget, er det en rigtig øjenåbner i forhold til rigtig mange ting, men man lærer det alligevel ikke 100 %, så det er rigtig fedt, at de bliver ved med at bakke op, og hjælpe en når der er brug for det, f.eks. at oprette en profil. Jeg tror man har brug for en vedvarende støtte gennem forløbet, fordi vi er så nye i det i forhold til sådan noget information. I 14: Hvordan oplevede I sammenhængen mellem den undervisning I fik i informationssøgning, og hvordan I skulle evaluere informationerne kritisk, i forhold til den måde I efterfølgende valgte at bruge informationerne i jeres opgave. 195 R3 14: Den skal jeg lige have igen. R1 14: Er det ikke det samme som det vi lige har snakket om? 7

8 I 15: Jo, men det var mere rettet mod informationssøgning, altså den måde I valgte at finde informationerne på. Nu spørger jeg så om det samme i forhold til den måde I valgte at bruge informationerne på i jeres opgave. Giver det mere mening nu? R3 15: Ok, ja. Det har jeg egentlig nævnt før, men jeg valgte at bruge informationerne meget mere kritisk overfor hinanden. For det første var jeg selv meget mere kritisk overfor mine kilder, men jeg gjorde også meget det, at jeg satte den ene kilde op mod den anden for at se, hvad kunne passe bedst, hvad har hold i sandheden og hvad har ikke. Før ville jeg have meget mere tendens til bare at finde en masse kilder, som egentlig bare sagde det, som jeg havde i tankerne i forvejen, og derfor ville jeg ikke ende op med den store analyse, men bare noget som underbyggede den sandhed, som jeg havde formuleret i forvejen. Derfor synes jeg det var meget vigtigt. Det var kilderne der her kom i fokus, og ikke min egen forhåndsviden. Og det tror jeg var vigtigt, for kilderne er jo meget mere centrale om emnet, end det jeg lige vidste på forhånd. Så det hjalp med at sætte kilderne i fokus for mig. R1 15: Jeg brugte ikke rigtigt kilder altså selvfølgelig brugte jeg kilder, men jeg skrev i dansk, så på den måde var det ikke rigtigt det samme. Det var mere en analyse, og ikke så meget som i historie, hvor det er meget vigtigt at man har en masse forskellige kilder, der siger en masse. I 16: Men man bruger jo stadig viden eller informationer til at analysere sig frem til 215 R1 16: Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke om jeg har brugt det anderledes, end dengang man bare fik udleveret information af en lærer, som sagde at det her er det rigtige. R2 16: Jeg havde nogle digte jeg skulle analysere, hvor der var nogle gammeldags udtryk og ord, og nogle af dem krævede, at man havde belæg for hvad man sagde de betød, så der var det f.eks. vigtigt, at jeg kunne angive Den Store Danske som kilde på den tolkning, jeg havde fundet på det ord. Det brugte jeg meget, men havde ikke tænkt over det før. 220 I 17: Hvordan man I bruge den viden fremadrettet? R1 17: Vi kan da helt klart bruge den, f.eks. når vi skal skrive SAO eller SAP. Vi er jo blevet meget mere opmærksomme på, hvor man finder information, og hvad der står i dem. R2 17: Ja, det er også blevet meget mere forenklet for mig, hvordan man søger informationer. F.eks. hvis jeg nu skal finde noget om en forfatter, så ved jeg nu at der findes noget der hedder 8

9 Forfatterweb, og giver et meget bedre billede af forfatteren, end hvad Google lige kunne finde til mig, som jo også er det, jeg brugte før. Så jeg synes det her forløb har gjort det lidt mere konkret i forhold til at søge information. R3 17: Fuldstændig enig med de to, men jeg tænker også, at det ikke kun er i de store opgaver, man kan bruge det her. Selvfølgelig er det der, hvor man virkelig kan bruge det, men jeg tænker, at det også kan komme os til gavn i vores dagligdag i skolen, fordi den måde man lærer på i mange fag er, at vi kommer ud i noget gruppearbejde, skal formulere en eller anden opgave, som vi så skal ind og fremlægge eller ikke fremlægge, men det er sådan set også lige meget. Men jeg synes, det er en enormt god træning i at vi skal forholde os til den form for information vi får. Altså, vi skal ikke bare finde noget information, få det ind i Word og få det skrevet om, men vi skal virkelig selv forholde os kritisk til informationen. Det tror jeg gør, at det sætter sig meget bedre i hovedet på én altså man husker det, og man lærer det. Og man lærer ikke bare det, der står på en hjemmeside, men man lærer faktisk noget generelt om emnet, fordi man måske forholder sig til tre forskellige hjemmesider eller flere. Så jeg tror virkelig vi kan få brug for det i vores dagligdag. I 18: Kunne man forestille sig et andet udbytte af undervisningen, hvis S, jeres dansklærer eller andre lærere havde været en mere aktiv del af G s undervisning i informationssøgning? Her tænker jeg særligt i relation til hvordan I skulle bruge de informationer, som G kunne fortælle, hvordan man søger frem. R1 18: Mit indtryk var i hvert fald at S fulgte godt med, fordi f.eks. den anden dag, hvor vi havde noget om dengang Columbus opdagede Amerika og troede det var Indien, viste han et kort med nogle søveje, som vi snakkede lidt om. Men så spurgte han på et tidspunkt, om vi mente, at der var noget mærkeligt ved det kort. Vi sad så og snakkede lidt om det, og bagefter viser han den hjemmeside, hvor han havde fundet kortet, som så var skrevet af en skoleelev, og det viste sig, at det kort var meget forkert i forhold til de egentlige fakta. Så han tager det med i sin undervisning, og jeg tror det er vigtigt i netop historie, at være opmærksom på det med kilder. Det gjorde os også lidt opmærksom på, at vi heller ikke skal tro på alt hvad lærerne siger. Jeg ved ikke om det var det du spurgte om? I 19: Jeg tænkte egentlig mere i den undervisning som G gav jer, at han var en del af den og måske med op ved tavlen, og på den måde mere aktiv. Selvfølgelig er det fint, at han refererer til det efterfølgende, men jeg tænker specifikt på den undervisning i informationssøgning. 9

10 R3 19: Så tror jeg, at jeg svarer på det du spørger om. Hvis S havde deltaget mere aktivt i den undervisning som G afholdt, og som du egentlig også var en del af på en måde, men mest G selvfølgelig, tror jeg at det kunne have givet et positivt udfald på den måde, at han ville have kunne konkretisere det, f.eks. ind til faget historie. Så når G giver et overordnet eksempel, ville S kunne sige, at hvis det var i historie, og I skrev om Christoffer Columbus, ville det være sådan, og det ville være den kilde. Det tror jeg ville have gjort hele processen nemmere, fordi folk ville hurtigere forstå hvad det egentlig handler om. Noget af det G sagde altså meget af det var ganske fint og rigtig let at forstå men noget af det kunne også godt være lidt abstrakt, hvis man ikke helt havde styr på det emne, fordi det er nyt. Så jeg tror godt, at man kunne have en fordel af at faglærerne også var med inde over. R2 19: Si det er det samme. I 20: Hvis I fuldt ud kunne bestemme bare som et ønskescenarie hvordan undervisningen i informationskompetence skulle være, hvor meget skulle det fylde i jeres skolegang, hvordan skulle det tilrettelægges og hvordan skulle det være? I skal ikke tænke på tid, ressourcer eller om det går ud over andre fag, osv. Bare hvad I tror, I vil lære mest af? R3 20: For det første skulle der fra en lærers side eller hvem der nu underviser i det sættes nogle standarder op for, hvad det helt konkret vil sige, at være god til at søge informationer. Selvfølgelig, en del af emnet er også, at det er relativt, men der skal være nogle ting, man får at vide, så man ikke bare får at vide, at du skal søge god information, for det kan være svært for folk at vide, hvad det lige er. Så skulle der sættes nogle timer af til det, f.eks. i form af nogle kurser, men man kunne også bruge endnu mere tid på det, hvor man f.eks. blev sat til at løse nogle konkrete opgaver. Man skulle både have den undervisning, som I har givet os; det er ligesom grundlaget for alt det, der kommer efter. Men for at bygge videre på det, skal man ligesom i dansk, hvor man får nogle opgaver i en time, kunne man i et fag eller et kursus som det, blive sat til at søge kilder på en bestemt måde, som skulle give et bestemt udbytte. Jeg tror det er rigtig godt, at man selv kommer ud og prøver det, så man ikke kun snakker om det, og kun får at vide, hvad der er rigtigt. I 21: Skulle det være over alle tre år i gymnasiet, eller skulle det kun være i 2.g eller 3.g eller? R3 21: Jeg tror absolut det vil være aktuelt at gøre det alle tre år. Hvor ofte det skulle være i løbet af de tre år, ved jeg ikke, men i hvert fald i starten af 1.g, men også igen i 2.g i forbindelse med DHO, og igen i 3.g i forbindelse med SAP. Det bliver nok for meget et ønskescenarie, hvis man regner 10

11 med at alle lærer det i forbindelse med et introforløb i 1.g. Man bliver nødt til at vende tilbage til det, og måske også flere gange i løbet af et år. Især i forbindelse med vores AT forløb, hvor man sammenstiller to fag til en opgave, tror jeg, det vil være rigtig fint, hvis man kunne bringe det på banen igen. R2 21: Jeg synes, at hvis man skal bygge videre på det, skal man allerede gå til det i folkeskolen, med at skabe et fundament for at lære, hvordan man søger og bruger information. Men jeg synes at man i gymnasiet skulle lægge lidt mere vægt på de visuelle kilder, som at man f.eks. kan finde dokumentarprogrammer, og man kan finde folk, der har udtalt sig om forskellige ting. Det manglede jeg lidt ved G s undervisning. Det er nemlig noget information, som er lidt lettere at forholde sig til for bl.a. mig, og andre som ikke synes det er fedt at læse en tyk bog, men som godt kan lide at se et levende ansigt, som med ord kan forklare om et givent emne. Eller musik fra en periode, som underbygger noget af det man har snakket om. Bare så man søger lidt ud over de sorte ord på de hvide sider. Det tror jeg ville være rigtig godt. I 22: Lidt i forlængelse af det du siger om G s undervisning, har jeg et tillægsspørgsmål til det: manglede I noget? Var der noget, hvor I bagefter tænkte, at det ville I gerne have haft mere information om? R3 22: Det bliver lidt en gentagelse af det respondent 2 sagde, men en større respekt for alsidigheden i kilder, så det ikke bare bliver Infomedia og Skoda, som er de rigtige kilder. De kunne godt blive gjort lidt hellige af G, så hvis man fandt information her, var det lig med god information. Så nemt tror jeg nemlig ikke det er. Der er garanteret en vis sandhed i at Wikipedia ligger noget under dem, men stadigvæk tror jeg, at det skal være en mere generel undervisning i, hvad det vil sige at søge information og være kritisk. Det skal ikke være sådan, at man bare siger, at det de bedste. For det vil det ikke være i alle tilfælde, tror jeg. R1 22. Jeg er enig i det der blev sagt lige før, med at man også bør lægge mere vægt på film og dokumentar. Der blev godt nok nævnt noget med filmstriben, men det var godt nok kort. 310 I 23: Tak for det. Jeg har ikke flere spørgsmål. Har I noget, I vil fortælle mig, eller synes jeg skal vide? R1, R2 og R3 23: Nej. 11

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet

Greb i klasserummet. Greb i klasserummet Greb i klasserummet Greb i klasserummet I matematik hjælper feedbacken mig meget. Det er mest i afleveringerne, vi får feedback. Så får vi ofte spørgsmål, der leder hen til svaret, i stedet for svaret.

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher

Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Bilag D: Transskription af interview med kunde 3 Eric Wanscher Han arbejder hos Deloitte, Viborg og står for at afholde kurser og andre events for medarbejderne. Ligeledes har han sit eget konsulentfirma

Læs mere

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter Interviewperson: Tove Knudsen TK Interviewer: Asbjørn Busk Jørgensen ABJ Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering af

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation.

Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Samtale mellem leder og lærer på en skole efter observation. Ledelse & Organisation/KLEO Indledningen af samtalen Leder: Nå men formen på det her Pia, det er jo, at nu har jeg været oppe i går i en danskundervisning

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker?

På spørgsmålet; Hvordan har du oplevet dit personlige forhold til din gåmakker? Bilag 6 I: Interviewer IPA: IPP: Interviewperson Interviewperson Den personlige relation Udskrift af Interviewsekvens I: Synes du, du kan tale om personlige ting med din gåmakker? IPA: Ikke så meget. Jo

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse Elevnøgler - inspiration til elevindragelse Kompetencerne i elevsprog At arbejde med det 21. århundredes kompetencer med eleverne er ikke en nødvendighed. Man kan sagtens planlægge undervisning og læringsaktiviter

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...?

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...? Interview gruppe 1 Interviewperson 1: Vi kan jo lige starte med at sige hvad vi hedder Laust: Jeg hedder Laust og går i 9.klasse og er 16 år Eva: Jeg hedder Eva og jeg går også i 9.A og jeg er 15 år Cecilie:

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Skills Læringsmål Skills Begrebsboks Eleverne kan selv udforme og beskrive eget træningsforløb. Eleverne kan være medbestemmende på opøvelse af en specifik

Læs mere

Ordet til de unge. Det er disse ideer og anbefalinger til forældre, vejledere og skoler, som vi bringer et udpluk af her. God læselyst!

Ordet til de unge. Det er disse ideer og anbefalinger til forældre, vejledere og skoler, som vi bringer et udpluk af her. God læselyst! Ordet til de unge Ordet til de unge I dagens Danmark taber vi desværre alt for mange børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i skolesystemet. Mange taler om, hvad der bør gøres, for at disse unge får

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar.

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Mit første besøg i afdelingen var godt, jeg fandt

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere