Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011"

Transkript

1 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg vil gerne høre om jeres syn på spørgeskemaet, og hvordan I oplevede at skulle udtryk for, hvordan I opfatter det at skulle finde og bruge informationer? Respondenterne tøver I 2: I må gerne sige, hvis I har brug for lidt tid til at tænke, eller hvis I ikke forstår spørgsmålet. R3 1: Jeg har lidt forskellige ting til spørgeskemaet. På den ene side var det lidt spændende, fordi det satte gang i nogle tanker, som jeg ikke havde haft før nogle ting, som jeg måske egentlig godt vidste før, f.eks. at jeg godt ved, hvad der er gode kilder og dårlige kilder, men det er ikke noget, jeg har gjort mig store tanker og begreber om. På den måde satte det gang i noget læring for mig. Det hjalp mig f.eks. meget da vi skulle skrive DHO, så jeg havde meget fokus på de kilder jeg brugte, hvordan de var og den slags. På den anden side synes jeg også det er egentlig ikke fordi det er noget dårligt i sig selv men jeg havde meget svært ved at gennemskue spørgeskemaet, fordi du starter med at fortælle, at der er syv forskellige ting indenfor det her emne, og dem kommer vi igennem i syv forskellige spørgeskemaer samlet set, men jeg havde meget svært ved at forskellen på de spørgsmål der blev stillet. Der var et overordnet spørgsmål i toppen, og så skulle vi besvare nogle spørgsmål underordnet, men jeg syntes, at de overordnede spørgsmål lignende hinanden meget, og det gjorde de underordnede spørgsmål også. Så jeg havde lidt svært ved at se, hvad jeg egentlig svarede på i forhold til det sidste. Men hvis det er en del af undersøgelsen er det jo fint nok, men jeg havde i hvert fald svært ved at gennemskue det. R2 1: Jeg synes, at da der i hvert af spørgsmålene var et afsluttende spørgsmål, hvor man skulle vurdere, hvordan man mente at ens evner var indenfor det gældende spørgeskemaside, det synes jeg var rigtig godt. For der havde man nemlig mulighed for at give udtryk for, at ok, det kan godt 1

2 være, at mine svar ikke er helt så gode, fordi jeg ikke har formået at give det udtryk, jeg egentlig gerne ville. Så det synes jeg var helt vildt godt at have med. 30 R1 1: Jeg vil give respondent 3 ret i at spørgsmålene egentlig mindede ret meget om hinanden, men det er måske også fordi vi ikke ved så meget om emnet, som du gør. Jeg havde også lidt svært ved at definere, hvad jeg egentlig tænkte om nogle af tingene, og hvordan jeg skulle forholde mig til det. I 3: Hvad handler informationskompetence så om for jer? Er I efter denne undersøgelse blevet mere bevidste om hvad det handler om for jer? 35 R1 2: En af de ting jeg har tænkt mest over er, hvilke kilder man bruger, og hvordan man bruger dem. R2 2: At man kan søge kilder flere steder, end hvad man lige kender af Wikipedia og skolens bibliotek, men at man også kan søge bøger over nettet, bestille dem hjem og få tilgang til alle mulige smarte hjemmesider, hvor man kan finde artikler, videoer og den slags R3 2: Ligesom respondent 2 var inde på, synes jeg også at den alsidighed i kilder altså at man ikke bare finder noget på Wikipedia, og laver en opgave ud fra det men at man finder noget fra en bog, noget fra nettet og noget tredje fra et tv-program, man har set engang. Det er jeg blevet inspireret enormt meget af. At man samler viden alle mulige steder fra, og samler det til en eller anden form for viden, man selv bygger videre på. I 4: Den oplevelse I havde af at skulle give udtryk for jeres opfattelse af informationskompetence ændrede den sig fra første til anden gang? R2 3: Det gjorde det for mig, men det var måske også, fordi jeg der havde taget stilling til det, og at jeg i forbindelse med vores opgave, var gået hjem og selv begyndt at søge lidt. På den måde får man mere erfaring med det, og blev mere bevidst om de spørgsmål, der kom i anden omgang. 50 R1 3: Det er jeg også enig i, men der var nogle af emnerne, hvor jeg ikke følte, at jeg var kommet videre. F.eks. i forhold til videreformidling af den information man selv havde; at man kan lære andre noget der synes jeg ikke, at jeg havde rykket mig overhovedet. Men jeg har helt klart kunne bruge noget af det G har lært os, i forbindelse med min opgave. R3 3: Jeg tror ikke jeg har noget nyt at sige, det er næsten det samme som de to. 2

3 I 5: Ok, fint. Så vil jeg gerne høre lidt om jeres syn på informationskompetence generelt. Som jeg skrev indledningsvist i spørgeskemaet, havde jeg oversat informationskompetence til at være i stand til at finde og bruge informationer handler om for mig bum bum bum en række udsagn. Hvad har det betydet for jer, at informationskompetence blev italesat? At det er en kompetence i sig selv, at man kan finde og bruge informationer kvalitativt? R3 4: Jeg synes det sætter nogle positive krav eller standarder til ens opgaveskrivning eller hvad det nu kan være. Også bare almindeligt skolearbejde, når man skal finde nogle informationer, og lave en opgave ud fra det. Der synes jeg det virkelig hjælper meget. Man har ikke sådan en fjern tanke om, at man virkelig skal gøre det godt, men der er virkelig nogle faste rammer for, hvad det er, der gør at en opgave bliver god. Det synes jeg hjælper rigtig meget. F.eks. da vi skrev DHO, hjalp det rigtig meget at have nogle faste standarder for, hvad der er en god og dårlig kilde, hvordan man refererer en kilde og den slags. Det hjælper rigtig meget. R1 4: Jeg synes også at det har gjort, at der er blevet sat fokus på, at når man skriver en opgave, skal man ikke bare finde et eller andet om emnet, men man skal rent faktisk finde noget der er godt, og som man kan bruge i sin opgave som en ordentlig kilde. Det har jeg i hvert fald fået genopfrisket for jeg ved det jo godt, men det hjælper, at der bliver sat lidt fokus på, at man ikke bare kan google det, og finde hvad som helst. R2 4: Jeg synes også, at det er fornuftigt, at vi er blevet informeret om det så tidligt. For før kendte jeg ikke til alle de hjemmesider, altså Skoda, Infomedia osv., men det kunne jeg godt have brugt i andre sammenhænge og andre opgaver. F.eks. større opgaver i folkeskolen. Men derfor synes jeg stadig, at det er fedt vi får det at vide nu, for der er da mange større opgaver foran os, så nu har vi lidt mere erfaring med det. I 6: Hvad giver det jer som elever, at man anerkender, at der er forskellige opfattelser af informationskompetence? At der måske er nogen der er mere teknologiorienterede, andre er mere fokuseret på kilder? 80 R2 5: Det giver jo en masse forskellige muligheder i forhold til at søge kilder. Det samme i forhold til gruppearbejde; hvis man nu har to forskellige favoritkilder altså jeg er f.eks. mere til visuelle kilder, men respondent 1 bedre kan lide noget på skrift, kan man på den måde finde nogle forskellige tilgange til emnet sammen. Jeg tror helt klart, at det styrker det, at man har forskellige kilder ind over. 3

4 R1 5: Jeg tror også at det hænger meget godt sammen med, at man har fundet ud af, at folk lærer på forskellige måder. Men også i forhold til lærerne tænker jeg at det giver noget, f.eks. når de er med til sådan noget undervisning som G holder om kilder, bliver de bevidste om hvor de kan finde materiale, film og artikler henne. Så det mener jeg har givet en del, og at både lærere og elever bliver mere opmærksomme på det. R3 5: Jeg synes det giver lidt mere frihed i ens informationssøgning på den måde altså noget af det, jeg har lært af det her informations noget er, at man tror man kan finde nogle gode kilder, ved at tage nogle gamle bøger eller et eller andet, som nogle anerkendte professorer har skrevet noget om. Men for mig handler det lige så meget om, at man finder nogle kilder, som stemmer overens med det, som man forestiller sig, at ens opgave skal bygge på. Derfor synes jeg det er enormt fedt, at man kan få lov til at søge i hver sin retning efter hver sin slags kilde, og på den måde inspirere en. I 7: Så kommer vi til det næste tema omkring informationskompetence og læring. Mener I at det er relevant for jer, at skulle forholde jer til informationskompetence og hvordan man udvikler det? R3 6: Ja, jeg synes det er relevant for os at forholde os til, netop fordi vi lærer noget af det, når vi forholder os til det. I hvert fald nu her hvor det var første gang, vi rigtig skulle forholde os til det. Det er ikke sikkert, at hvis vi gennemgik undersøgelse på undersøgelse resten af vores gymnasietid, at vi ville få mere ud af det, da vi trods alt ikke ved så meget om det som dig, og studerer det på samme måde. Men jeg synes det er enormt vigtigt, at vi forholder os til det, og lærer noget om det, fordi det har så meget at gøre med vores dagligdag her på gymnasiet. R1 6: Ja, det er nemlig helt vildt vigtigt, fordi vi ikke længere bare har én bog, som vi skal lære noget af. Altså, jeg bruger internettet hver gang jeg skal skrive en opgave, også bare en helt almindelig aflevering, for at få noget baggrundsviden. Så jeg synes det er rigtig vigtigt, at vi får noget at vide om det, netop som når G kommer ind og fortæller om det, og vi får nogle links på vores interne konference. Så det er helt vildt relevant, fordi det er noget vi bruger hele tiden. R2 6: Ja, jeg synes også det er relevant, men jeg mener også, at man kunne have grebet ind tidligere, sådan at man ved sådan noget, inden man kommer på gymnasiet, fordi man på den måde har et større grundlag og fundament for at udvikle de store opgaver. Hvis man nu havde det med fra folkeskolen, tror jeg, at man ville have været meget bedre til det. Jeg oplevede da med min DHO, at det kan godt være, at jeg havde fundet nogle fine bøger og sådan noget, men da det kom til stykket kunne jeg godt se, at der var nogle detaljer jeg godt ville have haft med, som betød at jeg skulle 4

5 115 have bestilt andre bøger hjem, og som jeg skulle have undersøgt noget før, for at få nogle andre kilder ind over. I 8: Hvornår i folkeskolen ville det være meningsfuldt for dig, at man satte ind omkring det her? R2 7: Jamen, sådan i sammenhæng med projektopgaven i 9. klasse eller sådan noget, vil være super relevant R3 7: Jeg er også fuldstændig enig i at man skal begynde at undervise langt tidligere i det her, og at netop projektopgaven i 9. klasse er et godt eksempel. Men så tror jeg til gengæld også at det vil være svært at gå længere tilbage og starte det der, fordi man der netop bare sidder med én bog, som har alle svarene. Man søger ikke på den måde forskellige informationer, men man har en bestemt information, som er godkendt på forhånd. Men jeg tænker, at man bl.a. her i gymnasiet, hvor vi i 1.g. kom igennem et Excel kursus flere gange og andre ting, burde det her være et langt mere relevant kursus at sende os gennem, netop fordi det har så stor relevans, for alt hvad vi laver her. Så det burde være en fast del af introforløbet. I 9: I skulle jo finde en del informationer og litteratur til jeres dansk-/historieopgave kunne den måde, I fandt og brugte jeres informationer på, lære jer noget? 130 R1 8: Altså selve søgningen? I 10: Ja, den måde I valgte at give jer i kast med at udvælge nogle kilder, søge i dem og når I skulle bruge dem i jeres opgave R2 9: Jeg fik i hvert fald en rigtig god erfaring med at jeg havde søgt lidt for lidt, og jeg ville da ønske i dag, at jeg havde gjort lidt mere ud af min søgning, og havde bestilt nogle bøger hjem, som jeg manglede da jeg skrev opgaven. Så jeg havde en oplevelse af, at det er vigtigt at tage stilling til hvordan man vil finde sin information, for jeg havde bare bestilt en stor bog nede fra biblioteket, og så troede jeg, at det hele stod deri. Men det gør det jo ikke nødvendigvis. R3 9: Jeg havde lidt på samme måde en oplevelse af, at før jeg overhovedet var gået i gang, synes jeg, at jeg havde fundet nogle gode kilder; jeg havde en fundet en kilde der sagde noget om det, og en andet der gik imod det. Men da jeg først var kommet i gang, viste det sig, at mine kilder måske ikke helt beskrev det, som jeg havde tænkt med opgaven. Det er også en god erfaring, at det ikke bare gælder om at finde en bog der ser god ud, eller der står rigtig meget om lige præcis det emne 5

6 145 man skriver om. Men det gælder om at sætte sig rigtig meget ind i de kilder man finder, for på den måde at få nogle kilder, som forholder sig til det, man også selv vil forholde sig til. Ellers kan kilden godt tvinge én til at stile opgaven i en bestemt retning. Det lærte jeg meget af. R1 9: Jeg har ikke noget at tilføje. I 11: Hvad lærte G s undervisning i informationssøgning jer? 150 R1 10: Jeg har lært at søge informationer mange forskellige steder end bare lige at google det. Det er meget det jeg gjorde før så googlede man det, og fandt Wikipedia og måske en eller anden hjemmeside, som så god ud. Men det at man har fået en masse forskellige databaser som Infomedia og alt sådan noget, det har virkelig udvidet min horisont indenfor informationssøgning. R2 10: Ja, det er fuldstændig det samme. R3 10: Også her I 12: Nu var G s undervisning jo meget kildeorienteret, altså meget fokuseret på hvor søger man henne, og hvordan søger man i dem, og hun var også meget inde på, at I skal huske at evaluere kilderne kritisk. Men jeg tænker også på, om I kunne bruge hendes undervisning i forhold til jeres egen læring og udvikling i informationsbrug? Altså den måde, I brugte litteraturen på i jeres opgave? Giver det mening? R2 11: Ja, det gør det. For jeg fandt ud af at man ikke nødvendigvis behøver bruge den samme bog til alting, men godt kan bruge et kapitel i en bog til at underbygge, hvad er f.eks. menneskesynet i Romantikken, men at man skulle finde alle mulige forskellige kilder, og det er netop også det jeg er kommet til at savne. Men det synes jeg hun lagde stor vægt på; at man kunne samle alt muligt fra alle mulige forskellige databaser, og på den måde lave det til en kæmpe kilde. Så jeg synes, at hun udvidede horisonten, som der også blev sagt før. R3 11: Lidt i forlængelse af det, der lige blev sagt, mener jeg at hun var god til at forklare, hvor vigtigt det er, at sammenholde kilderne eller holde dem op mod hinanden. At man netop ikke gik ind på én hjemmeside, og fandt tre forskellige tekster som handlede om det samme, og måske var skrevet med den samme hensigt eller ud fra det samme synspunkt. Men at man derimod går ind på forskellige databaser, og forskellige slags kilder, og på den måde får mange forskellige slags syn på det emne, man nu vil belyse. På den måde tror jeg, at man lærer meget mere af kilderne, end hvis 6

7 man bare fandt nogle kilder, som bare sagde det samme, som man selv vidste eller mente i forvejen. Det synes jeg var vigtigt. I 13: Hvordan oplevede I sammenhængen med G s undervisning, og den måde I efterfølgende valgte at gå ud og finde informationerne til jeres opgave? R1 12: Det synes jeg helt klart der var. Vi fik udleveret en folder, hvor der stod en masse, som jeg havde til at ligge ved siden af mig hele tiden, hver gang jeg skulle finde noget information. Så tjekkede jeg lige de forskellige databaser der var at vælge mellem, og udvalgte dem, hvor jeg mente, at der var størst chance for at finde noget af det jeg skulle bruge. Så jeg har jo nærmest gjort alt det, hun har sagt i forhold til informationssøgningen. R2 12: Jeg mener klart hun har gjort det meget lettere at finde information, også netop fordi hun giver os en folder, og viser det visuelt oppe ved smartboardet. Og hun hjalp os med at oprette profiler på de forskellige steder, så jeg synes hun var en genial hjælp. Og hvis man vil noget ovre på biblioteket, så spørger man bare. Hun er rigtig dygtig til at formidle det videre. R1 13: Hun er også rigtig god til, hvis man efterfølgende kommer og siger, at man skal bruge en bog, at hjælpe én med at bestille det, og lære en hvordan man bestiller det. R3 13: Det betyder rigtig meget, at der er en professionel opbakning fra G s side, og egentlig også fra de forskellige faglæreres side, til at hjælpe én med det her. For når man lige gennemgår de her to gange kursus med G eller sådan noget, er det en rigtig øjenåbner i forhold til rigtig mange ting, men man lærer det alligevel ikke 100 %, så det er rigtig fedt, at de bliver ved med at bakke op, og hjælpe en når der er brug for det, f.eks. at oprette en profil. Jeg tror man har brug for en vedvarende støtte gennem forløbet, fordi vi er så nye i det i forhold til sådan noget information. I 14: Hvordan oplevede I sammenhængen mellem den undervisning I fik i informationssøgning, og hvordan I skulle evaluere informationerne kritisk, i forhold til den måde I efterfølgende valgte at bruge informationerne i jeres opgave. 195 R3 14: Den skal jeg lige have igen. R1 14: Er det ikke det samme som det vi lige har snakket om? 7

8 I 15: Jo, men det var mere rettet mod informationssøgning, altså den måde I valgte at finde informationerne på. Nu spørger jeg så om det samme i forhold til den måde I valgte at bruge informationerne på i jeres opgave. Giver det mere mening nu? R3 15: Ok, ja. Det har jeg egentlig nævnt før, men jeg valgte at bruge informationerne meget mere kritisk overfor hinanden. For det første var jeg selv meget mere kritisk overfor mine kilder, men jeg gjorde også meget det, at jeg satte den ene kilde op mod den anden for at se, hvad kunne passe bedst, hvad har hold i sandheden og hvad har ikke. Før ville jeg have meget mere tendens til bare at finde en masse kilder, som egentlig bare sagde det, som jeg havde i tankerne i forvejen, og derfor ville jeg ikke ende op med den store analyse, men bare noget som underbyggede den sandhed, som jeg havde formuleret i forvejen. Derfor synes jeg det var meget vigtigt. Det var kilderne der her kom i fokus, og ikke min egen forhåndsviden. Og det tror jeg var vigtigt, for kilderne er jo meget mere centrale om emnet, end det jeg lige vidste på forhånd. Så det hjalp med at sætte kilderne i fokus for mig. R1 15: Jeg brugte ikke rigtigt kilder altså selvfølgelig brugte jeg kilder, men jeg skrev i dansk, så på den måde var det ikke rigtigt det samme. Det var mere en analyse, og ikke så meget som i historie, hvor det er meget vigtigt at man har en masse forskellige kilder, der siger en masse. I 16: Men man bruger jo stadig viden eller informationer til at analysere sig frem til 215 R1 16: Ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke om jeg har brugt det anderledes, end dengang man bare fik udleveret information af en lærer, som sagde at det her er det rigtige. R2 16: Jeg havde nogle digte jeg skulle analysere, hvor der var nogle gammeldags udtryk og ord, og nogle af dem krævede, at man havde belæg for hvad man sagde de betød, så der var det f.eks. vigtigt, at jeg kunne angive Den Store Danske som kilde på den tolkning, jeg havde fundet på det ord. Det brugte jeg meget, men havde ikke tænkt over det før. 220 I 17: Hvordan man I bruge den viden fremadrettet? R1 17: Vi kan da helt klart bruge den, f.eks. når vi skal skrive SAO eller SAP. Vi er jo blevet meget mere opmærksomme på, hvor man finder information, og hvad der står i dem. R2 17: Ja, det er også blevet meget mere forenklet for mig, hvordan man søger informationer. F.eks. hvis jeg nu skal finde noget om en forfatter, så ved jeg nu at der findes noget der hedder 8

9 Forfatterweb, og giver et meget bedre billede af forfatteren, end hvad Google lige kunne finde til mig, som jo også er det, jeg brugte før. Så jeg synes det her forløb har gjort det lidt mere konkret i forhold til at søge information. R3 17: Fuldstændig enig med de to, men jeg tænker også, at det ikke kun er i de store opgaver, man kan bruge det her. Selvfølgelig er det der, hvor man virkelig kan bruge det, men jeg tænker, at det også kan komme os til gavn i vores dagligdag i skolen, fordi den måde man lærer på i mange fag er, at vi kommer ud i noget gruppearbejde, skal formulere en eller anden opgave, som vi så skal ind og fremlægge eller ikke fremlægge, men det er sådan set også lige meget. Men jeg synes, det er en enormt god træning i at vi skal forholde os til den form for information vi får. Altså, vi skal ikke bare finde noget information, få det ind i Word og få det skrevet om, men vi skal virkelig selv forholde os kritisk til informationen. Det tror jeg gør, at det sætter sig meget bedre i hovedet på én altså man husker det, og man lærer det. Og man lærer ikke bare det, der står på en hjemmeside, men man lærer faktisk noget generelt om emnet, fordi man måske forholder sig til tre forskellige hjemmesider eller flere. Så jeg tror virkelig vi kan få brug for det i vores dagligdag. I 18: Kunne man forestille sig et andet udbytte af undervisningen, hvis S, jeres dansklærer eller andre lærere havde været en mere aktiv del af G s undervisning i informationssøgning? Her tænker jeg særligt i relation til hvordan I skulle bruge de informationer, som G kunne fortælle, hvordan man søger frem. R1 18: Mit indtryk var i hvert fald at S fulgte godt med, fordi f.eks. den anden dag, hvor vi havde noget om dengang Columbus opdagede Amerika og troede det var Indien, viste han et kort med nogle søveje, som vi snakkede lidt om. Men så spurgte han på et tidspunkt, om vi mente, at der var noget mærkeligt ved det kort. Vi sad så og snakkede lidt om det, og bagefter viser han den hjemmeside, hvor han havde fundet kortet, som så var skrevet af en skoleelev, og det viste sig, at det kort var meget forkert i forhold til de egentlige fakta. Så han tager det med i sin undervisning, og jeg tror det er vigtigt i netop historie, at være opmærksom på det med kilder. Det gjorde os også lidt opmærksom på, at vi heller ikke skal tro på alt hvad lærerne siger. Jeg ved ikke om det var det du spurgte om? I 19: Jeg tænkte egentlig mere i den undervisning som G gav jer, at han var en del af den og måske med op ved tavlen, og på den måde mere aktiv. Selvfølgelig er det fint, at han refererer til det efterfølgende, men jeg tænker specifikt på den undervisning i informationssøgning. 9

10 R3 19: Så tror jeg, at jeg svarer på det du spørger om. Hvis S havde deltaget mere aktivt i den undervisning som G afholdt, og som du egentlig også var en del af på en måde, men mest G selvfølgelig, tror jeg at det kunne have givet et positivt udfald på den måde, at han ville have kunne konkretisere det, f.eks. ind til faget historie. Så når G giver et overordnet eksempel, ville S kunne sige, at hvis det var i historie, og I skrev om Christoffer Columbus, ville det være sådan, og det ville være den kilde. Det tror jeg ville have gjort hele processen nemmere, fordi folk ville hurtigere forstå hvad det egentlig handler om. Noget af det G sagde altså meget af det var ganske fint og rigtig let at forstå men noget af det kunne også godt være lidt abstrakt, hvis man ikke helt havde styr på det emne, fordi det er nyt. Så jeg tror godt, at man kunne have en fordel af at faglærerne også var med inde over. R2 19: Si det er det samme. I 20: Hvis I fuldt ud kunne bestemme bare som et ønskescenarie hvordan undervisningen i informationskompetence skulle være, hvor meget skulle det fylde i jeres skolegang, hvordan skulle det tilrettelægges og hvordan skulle det være? I skal ikke tænke på tid, ressourcer eller om det går ud over andre fag, osv. Bare hvad I tror, I vil lære mest af? R3 20: For det første skulle der fra en lærers side eller hvem der nu underviser i det sættes nogle standarder op for, hvad det helt konkret vil sige, at være god til at søge informationer. Selvfølgelig, en del af emnet er også, at det er relativt, men der skal være nogle ting, man får at vide, så man ikke bare får at vide, at du skal søge god information, for det kan være svært for folk at vide, hvad det lige er. Så skulle der sættes nogle timer af til det, f.eks. i form af nogle kurser, men man kunne også bruge endnu mere tid på det, hvor man f.eks. blev sat til at løse nogle konkrete opgaver. Man skulle både have den undervisning, som I har givet os; det er ligesom grundlaget for alt det, der kommer efter. Men for at bygge videre på det, skal man ligesom i dansk, hvor man får nogle opgaver i en time, kunne man i et fag eller et kursus som det, blive sat til at søge kilder på en bestemt måde, som skulle give et bestemt udbytte. Jeg tror det er rigtig godt, at man selv kommer ud og prøver det, så man ikke kun snakker om det, og kun får at vide, hvad der er rigtigt. I 21: Skulle det være over alle tre år i gymnasiet, eller skulle det kun være i 2.g eller 3.g eller? R3 21: Jeg tror absolut det vil være aktuelt at gøre det alle tre år. Hvor ofte det skulle være i løbet af de tre år, ved jeg ikke, men i hvert fald i starten af 1.g, men også igen i 2.g i forbindelse med DHO, og igen i 3.g i forbindelse med SAP. Det bliver nok for meget et ønskescenarie, hvis man regner 10

11 med at alle lærer det i forbindelse med et introforløb i 1.g. Man bliver nødt til at vende tilbage til det, og måske også flere gange i løbet af et år. Især i forbindelse med vores AT forløb, hvor man sammenstiller to fag til en opgave, tror jeg, det vil være rigtig fint, hvis man kunne bringe det på banen igen. R2 21: Jeg synes, at hvis man skal bygge videre på det, skal man allerede gå til det i folkeskolen, med at skabe et fundament for at lære, hvordan man søger og bruger information. Men jeg synes at man i gymnasiet skulle lægge lidt mere vægt på de visuelle kilder, som at man f.eks. kan finde dokumentarprogrammer, og man kan finde folk, der har udtalt sig om forskellige ting. Det manglede jeg lidt ved G s undervisning. Det er nemlig noget information, som er lidt lettere at forholde sig til for bl.a. mig, og andre som ikke synes det er fedt at læse en tyk bog, men som godt kan lide at se et levende ansigt, som med ord kan forklare om et givent emne. Eller musik fra en periode, som underbygger noget af det man har snakket om. Bare så man søger lidt ud over de sorte ord på de hvide sider. Det tror jeg ville være rigtig godt. I 22: Lidt i forlængelse af det du siger om G s undervisning, har jeg et tillægsspørgsmål til det: manglede I noget? Var der noget, hvor I bagefter tænkte, at det ville I gerne have haft mere information om? R3 22: Det bliver lidt en gentagelse af det respondent 2 sagde, men en større respekt for alsidigheden i kilder, så det ikke bare bliver Infomedia og Skoda, som er de rigtige kilder. De kunne godt blive gjort lidt hellige af G, så hvis man fandt information her, var det lig med god information. Så nemt tror jeg nemlig ikke det er. Der er garanteret en vis sandhed i at Wikipedia ligger noget under dem, men stadigvæk tror jeg, at det skal være en mere generel undervisning i, hvad det vil sige at søge information og være kritisk. Det skal ikke være sådan, at man bare siger, at det de bedste. For det vil det ikke være i alle tilfælde, tror jeg. R1 22. Jeg er enig i det der blev sagt lige før, med at man også bør lægge mere vægt på film og dokumentar. Der blev godt nok nævnt noget med filmstriben, men det var godt nok kort. 310 I 23: Tak for det. Jeg har ikke flere spørgsmål. Har I noget, I vil fortælle mig, eller synes jeg skal vide? R1, R2 og R3 23: Nej. 11

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel.

Ret smart - men det er jo svært at planlægge hvis du har et firma, hvor kunden henvender sig uden varsel. Det jeg mener er, at du ofte kan kombinere mersalg med god service, ved at informere ud fra de informationer du har. Det vil oftest medføre at kunden enten takker og køber eller blot takker nej. Men han

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Masteruddannelse i læreprocesser

Masteruddannelse i læreprocesser Masteruddannelse i læreprocesser Pernille Staal Thiesen & Britta Pape Ortopædkirurgisk afdeling Universitetsklinik for hånd- hofte og knækirurgi Hospitalsenheden Vest Baggrund Strategi for systematisk

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Talenthold- hvorfor give det mening?

Talenthold- hvorfor give det mening? Talenthold- hvorfor give det mening? 24 elever fra 7. 8. og 9. klasse blev i foråret 2013 undervist på Københavns universitet. Talentholdet blev planlagt via et samarbejde mellem Københavns Universitet,

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne.

Denne rapport giver ingen svar, men skal udelukkende bruges til drøftelse omkring ovenstående emne. Forord: DBU s Breddedommergruppe har bedt DBU s Rekrutterings og Fastholdelsesgruppe(R&F) om at se på, hvordan man bedst muligt kan rekruttere og fastholde vejledere og udviklere. Denne rapport giver ingen

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk?

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk? Danskdag lørdag den 6. maj 2006 Hvad hedder det nu på dansk? Fokus Frihed autencitet - motivation Undervisningsstrategier Læs om det Skriv om det Lyt til det Se på det Tal om det Aktiviteter: Frilæsning

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere