Skemalægning. med. Version 29.x. Lasse Storr-Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skemalægning. med. Version 29.x. Lasse Storr-Hansen"

Transkript

1 Skemalægning med Version 29.x Lasse Storr-Hansen PIXI 2. udgave 22. marts 2012

2 2 af 21 INDLEDNING...3 SKEMALÆGNING MED TPLAN...3 FORBEREDELSE... 3 Før time - fag fordelingen... 3 Under timefagfordelingen... 3 INDSAMLING AF DATA... 4 Data fra eksterne systemer... 4 Ny skole i tplan... 4 Skole... 5 Lærere... 6 Klasser... 6 Lokaler... 7 Fag... 8 Import af holdbetegnelser... 9 Positionsdirektiver KONTROL AF DATA LÆGNING EFTERBEHANDLING Brug af musen Søg og erstat Søg og erstat i skema Efterbehandling i komprimeret plan Avanceret udvalg Placering af en aktivitet fra udsparksmappen Sletning af en aktivitet Rokering af aktiviteter FORMIDLING Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

3 3 af 21 Indledning Velkommen til kursus i brugen af Tplan. De tre kursusgange bruges på hele skemalægningsprocessen fra den indledende forberedelse til den afsluttende eksport til skolens skemahåndteringssystem fx LECTIO, LUDUS m.fl. Skemalægning med tplan Skemalægning foregår i en serie trin, hvor det ene trin bør afsluttes før man påbegynder det næste. Det gælder al skemalægning, men i særlig grad for skemalægning med tplan. Mange nybegyndere, inklusive jeg selv, prøver at få lavet et skema den første dag. Den går ikke med tplan med mindre du har prøvet et par gange. De drevne tplan skemalæggere ordner deres data på et par dage og kan lave et brugbart skema i løbet af en uge. Regn endelig ikke med at det kan lade sig gøre som nybegynder. Der er mange ting at lære og det tager tid. I de følgende afsnit vil jeg beskrive de forskellige arbejdsgange der skal til for at lægge skema med tplan. Skemalægning foregår i flere faser: 1. Forberedelse 2. Indsamling af data (import og indtastning af data) 3. Kontrol og fejlretning af skemadata 4. Lægning af skema 5. Tilpasning af skema 6. Formidling (Udskrivning og eksport af skema) 7. Evaluering Forberedelse Før time - fag fordelingen Man kan gøre dette på mange måder. Jeg beskriver den måde vi gør på min skole. Inden time - fag fordelingen laves de store blokke. På min skole er det ledende inspektor der står for dette arbejde. På nogle skoler er det skemalæggers arbejde. Vi lægger så de store blokke på kanterne fordi vi skolen ligger i en by og deraf følger at en mellem - time på kant ikke er en mellemtime, men derimod fritid for eleverne. Vi overvejer nøje hvordan blokkene kan fordeles så der bliver en jævn fordeling på ugerne (vi kører 10-dages skema over to uger). Når overvejelserne er tilendebragt laver vi typisk to forslag til placering af blokkene og så går vi til pædagogisk råd for at debattere og vedtage hvilket af de to forslag der skal danne basis for årets skema. Efter vedtagelsen ligger blokkene fast og lærerne ved dette når de skal vælge hold og fag ved time-fagfordelingen. Under timefagfordelingen Lærerne bør være opmærksomme på de allerede fastlagte blokke. Lærerne bør eventuelt konsultere dig hvis de ikke føler sig overbeviste om konsekvenserne af deres valg af hold og fag. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

4 4 af 21 En seddel med lærernes skemaønsker du finder et eksempel på dette vedlagt som Excel fil. Indsamling af data Data fra eksterne systemer Skemalægger modtager den endelige time fag fordeling fra administrationen og kan bede om et udtræk af hold-betegnelserne. Det er faktisk et kardinalpunkt at de holdbetegnelser som skemalægger bruger er nøjagtig de samme som dem administrationen bruger. Afvigelser vil vise sig i den afsluttende fase af skemalægningen men tplan har forskellige midler til at rette op på dette, når de korrekte holdbetegnelser foreligger fx i starten af august lige inden skemaet skal eksporteres til GAS, LUDUS, LECTIO, ITERNA eller andre systemer. Ny skole i tplan Når datagrundlaget er til stede kan du gå i gang med at indtaste i tplan. Brug knapperne eller vælg fra menuen. Vælger Filer Ny for at starte et nyt dokument. Du bliver bedt om at indtaste / vælge de viste oplysninger. Når du har indtastet dine skoleoplysninger, og klikket på OK - knappen, ser det nogenlunde ud, som vist nedenfor. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

5 5 af 21 Skole Nogle skemalæggere foretrækker at oprette fem moduler per dag selv om der kun skal skemalægges fire moduler. Det femte modul bruges til at parkere skemabrikker under den manuelle retning sidst i skemalægningsforløbet. Det har jeg aldrig brugt. Skemabrikker der slettes, parkeres nemlig blot i udspark mappen og kan let hentes tilbage fra denne. Ydermere er der det problem at, med 4 moduler per dag i et 10-dages skema, kan hele skemaet ses på en standard 15 tommer skærm på en bærbar computer. Bruges 5 moduler per dag kan man enten se den første uge og noget af den anden eller den anden og noget af den første. Det giver et langt ringere overblik. Efter indtastning af skoledata udfylder du blot en tabel ad gangen - Lærere, Klasser, Lokaler, Fag, Blokke, Positioner, evt. styring og derefter er vi klar til næste fase. Jeg giver et par ord med på vejen til hvert af de nævnte registre. Tplan har mulighed for at importere en hel del af de nødvendige data. Dels gennem kopier og sæt ind, men også direkte gennem import fra GAS, LECTIO eller LUDUS. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

6 6 af 21 Lærere UTid bruges vist slet ikke i danske gymnasier, men tplan er jo rettet mod alle typer af skemalægning, så du ignorerer blot dette felt. Indtast initialer, navn, antal positioner som et minimum. Antallet af positioner har ingen direkte betydning i det følgende, men det er alle tiders måde at sikre sig at det følgende er korrekt. Du bør vide, for hver enkelt lærer, præcis hvor mange positioner vedkommende skal have i skemaet. Indtast dette antal i tredje felt. Betydningen af at antal positioner for den enkelte lærer er korrekt bør ikke undervurderes. Jeg har selv ofte haft Excel åben med et regneark, hvor jeg ud for hver lærer skrev fag og hold og positioner. Så lader jeg Excel beregne antal positioner for hver lærer og så indtaster jeg det i tplan. Faktisk kan man jo også markere i Excel og vælge kopier. Derefter skifte til tplan og vælge sæt ind. Brug feltet MaxPos til at begrænse antallet af positioner per dag for udvalgte lærere fx med handicap eller lignende. Brug i det hele taget ikke for mange særlige krav i starten. Jo flere krav jo sværere er det at lægge skemaet. Vent med at stille krav til du har det første skema. Brug feltet Fridag kræves med forsigtighed. Det er et voldsomt krav at stille til et skema. Felterne løn nummer og løn kode har jeg aldrig brugt til noget. Klasser Første felt, Klassenavn, er kun for udskrifter. Andet felt, Ny betegnelse, er til brug i den efterfølgende skemalægning. Maksimum 3 tegn. I danske gymnasier vil de to felter ofte være ens. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

7 7 af 21 Du kan også vælge kun at indtaste felt to og lade felt ét stå tomt. Årgang, Klasselokale (Hjemmerum), Klasselærer, Studievejleder giver vel sig selv. Alle klasser skal have tætte skemaer derfor J i feltet tæt plan. Hvis du er så gammel så du har arbejdet før gymnasiereformen så husker du også sektorerne: 1s for sproglige og 1m for matematikere. Antal positioner bør indtastes af hensyn til kontrollen senere. Betydningen af at antal positioner for den enkelte klasse er korrekt bør ikke undervurderes. Jeg har selv ofte haft Excel åben med et regneark, hvor jeg ud for hver klasse skriver fag og positioner. Så lader jeg Excel beregne antal positioner og så indtaster jeg det i tplan. Tidligere gav det sig selv med sektor betegnelsen. 1s var den sproglige linje og 1m den matematiske, men nu har vi jo de nye studieretninger. Lokaler Lokaleregistret består dels af fysiske rum og dels af rumgrupper. Start med at indtaste de fysiske rum. Indtast derefter rumgrupperne. Når du danner rumgrupperne er det vigtigt at du får gjort det rigtigt. Typisk skal alle naturvidenskabelige fag undervises i faglokaler. Hvis du har en rumgruppe der starter med bogstaverne FY (fx FYS) har Tplan mulighed for automatisk at tildele denne rumgruppe til fagene fy, Fy, fyh, FY Det er derfor ikke uvæsentligt hvordan du navngiver dine rumgrupper. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

8 8 af 21 Fag Indtastningen af fagene i fagregistret er nok det største arbejde for nybegynderen. Fagregistret er ret komplekst og er ikke bygget op efter de holdbetegnelser vi bruger i Danmark. Det skyldes at Tplan jo ikke er et dansk produkt, men derimod et generelt internationalt produkt der kan lægge skema i et vilkårligt land. Derfor må fagene indtastes efter et særligt regelsæt men der er importmuligheder så du ikke behøver at indtaste det hele selv. Bemærk feltet Tilhører blok. I dette felt kan du skrive bloknavnet. Derved kan du opnå den lettelse, at blokregistret senere kan genereres helt automatisk. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

9 9 af 21 Import af holdbetegnelser Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

10 10 af 21 Positionsdirektiver I dette register registreres bl.a. 1. Placeringer 2. Blokeringer 3. Stærkt uønsket placering 4. Uønsket placering 5. Ønsket placering 6. Ophævning af blokering 7. Lige som 2, men eksporteres ikke I hver kolonne med et plus tegn kan F2 med fordel benyttes. Denne tast viser de muligheder du har i den kolonne. I version 29.2 vises positionsdirektiver på en helt ny måde: Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

11 11 af 21 Kontrol af data Kontrol af data er af allerstørste vigtighed. Du kan ikke lægge et skema før dine data er fejlfri. Den første kontrol: Den første kontrol er den simpleste kontrol. Når du indtaster noget og afslutter med at trykke på ENTER - tasten så kontrolleres øjeblikkelig om det indtastede opfylder de formelle krav. Den anden kontrol: Det er dog ofte sådan at du indtaster uden at bruge ENTER tasten fordi det går hurtigere bare at bruge piletasterne og så kan du få samme kontrol efterfølgende. Inspicér knappen er knap nr 7 fra højre side af vinduet. Den tredje kontrol: Overfør registre Ved at lave en kørsel, hvor der udelukkende overføres registre, fås automatisk en oversigt over fejl i data. Ved at gennemlæse denne oversigt kan fejlene rettes. Når det er gjort prøv at lave endnu en overførsel af registre. Prøv aldrig at få lagt et skema før hver af de to forrige trin (Overførsel af registre og Logisk analyse) sker fejlfrit. I bedste fald får du et mærkeligt skema og i værste fald går Haralds skemalægningsmotor kold på dine data og låser din pc. Du skal så til at genstarte hele pc en. Virkeligt irriterende. Du kan ikke være grundig nok med den indledende fejlanalyse og udbedring. Gå til - Funktioner - Indstillinger - Fejl Vælg kontrollér register inden kørsel. Det sikrer at alle celler afprøves inden data sendes videre til Harald s motor. Du sikrer dig mod slåfejl og mindre fejl, som kan have stor betydning for lægningsprocessen. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

12 12 af 21 Den fjerde kontrol: Vælg menuen Kontrol Vælg undermenuen Oversigter Vælg hvad du vil se fx oversigt over klasser. Når du klikker på OK tasten startes Harald s motor, der gennem analyserer dine data for fejl. NB! I tidligere versioner var der et menupunkt for klasser, et for lærere og et for lokaler. Disse punkter er nu smeltet sammen i ét punkt, der til gengæld giver en samlet dialog. Resultatet af motorens arbejde ser du under fanebladet Udskrifter: Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

13 13 af 21 Lægning Arbejdsgangen er denne: 1 Sørg for at Overførsel af registre er fejlfri 2 Sørg for at Overførsel af registre OG Logisk analyse er fejlfri 3 Kør så Overførsel af registre, Logisk analyse OG Lægning Der er flere måder du kan lægge skemaet (punkt 3 ovenfor): 1 Læg hele skemaet i et hug og vurdér udsparkene (STANDARD) a. Ret data og gentag 1 indtil du er tilfreds 2 Læg kun en lille del af skemaet og vurder resultatet (ITERATIVT) a. Flyt eventuelt noget af det lagte til bedre positioner b. Læg lidt mere af skemaet 1 og vurdér resultatet c. Gentag a. og b. indtil hele skemaet er lagt som du vil have det 2 3 Læg indtil første skemaudspark kommer (INTERAKTIVT) a. Vurdér hvor dette udspark skal placeres b. Placér og fortsæt lægningen til næste udspark c. Gentag a. og b. indtil hele skemaet er lagt som du vil have det 2 Når du har lagt skemaet kan det ske at der kommer ændringer fra skolens administration. Arbejdsgangen er så denne: 1 Sørg for at Overførsel af registre er fejlfri. Dvs. kør kun overførsel af registre (uden analyse og lægning) indtil fejlfri. 2 Sørg for at Overførsel af registre OG Logisk analyse er fejlfri Dvs. kør med overførsel, logisk analyse og BYGGE PÅ DELPLAN, men uden lægning. Når det er i orden er de nye skemabrikker klar i udsparksmappen. 3 Kør så Overførsel af registre, Logisk analyse med BYGGE PÅ DELPLAN og Lægning Nu vil du kunne finde ændringerne enten allerede lagt, hvis muligt og ellers i udsparksmappen klar til manuel placering. 1 Husk at vælge BYGGE PÅ DELPLAN ellers lægges skemaet helt forfra. 2 Det er normalt nødvendigt med en afsluttende manuel finjustering. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

14 14 af 21 Efterbehandling Efterbehandlingen af skemaet foregår i fanebladet komprimeret plan og i fanebladet skemaplan. Typen af efterbehandling i de to tabeller er vidt forskellig men foretages meget ens. Skema såvel som komprimeret plan er genereret ud fra de samme data. En ændring foretaget det ene sted vil straks afspejles det andet sted. Det er dog stadig forskellige typer af operationer der kan udføres i komprimeret plan og i skema. Tastetryk fører til Faneblad CTRL + F5 CTRL + F6 CTRL + F7 CTRL + F8 Kompr-Plan Kompr-Plan Kompr-Udvalg Kompr-Udspark Gl-Kompr-Plan Skema-Plan Skema-Plan Skema-Udvalg Skema-Udspark Skema-Klartekst I komprimeret plan arbejder vi med aktiviteter og i skema arbejder vi med skemabrikker. En aktivitet er en samling af skemabrikker fx en højniveaublok eller lignende. En skemabrik er en enkelt samling af en klasse (evt. et hold), en eller flere lærere og et eller flere lokaler. Til redigering har du følgende værktøjer: Tastetryk Bevirker F2 SKIFT + F2 CTRL + F2 CTRL + SKIFT + F2 Rediger aktivitet Tilføj til aktivitet (tilføj brik til en eksisterende aktivitet) Rediger aktivitet i position (den enkelte position redigeres) Tilføj til aktivitet i position (tilføj brik til aktivitet i aktuel position) Udover F2 redigering kan du bruge CTRL + M og CTRL + R. Faneblad CTRL + M CTRL + R Kompr-Plan Marker aktivitet Roker aktivitet(er) Skema-Plan Marker skemaposition Flyt/Roker skemabrik(ker) Skema plan er altså der hvor du arbejder med brikker Komprimeret plan er der hvor du arbejder med aktiviteter. Flytning eller rokering af store aktiviteter bør derfor altid gøres i Komprimeret plan. Små justeringer og mindre rokeringer gøres lettest i Skema. Det kan også siges på en anden måde: Blokke skal flyttes på plads i komprimeret plan og alle andre justeringer bør foretages i Skema. Justeringer foretaget i skema kalder ikke Harald Michalsen motor op og foregår derfor hurtigere. Justeringer foretaget i Skema sker for egen regning. Motoren kontrollerer ikke om justeringerne er i overensstemmelse med de stillede krav til skemaet. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

15 15 af 21 Komprimeret plan - Aktiviteter Skema plan - Brikker Brug af musen I komprimeret plan og i skemaplan kan du flytte og rokere brikker blot ved at trække dem med musen. Under klasser kan du trække lodret for at forbedre klassens skema. Under lærere kan du trække vandret for at bytte lærere mellem to hold og under lokaler kan du trække vandret for at bytte rum mellem to hold. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

16 16 af 21 Søg og erstat Søg og erstat er udvidet med en avanceret søg og erstat. Denne kaldes med tastetryk CTRL + ALT + H I Komprimeret plan, Skema og Klartekst er der kun den avancerede søg og erstat. Søg og erstat i skema Trykker du CTRL + H, CTRL + B eller CTRL + ALT + H i komprimeret plan, skema eller klartekst får du altid denne dialog: Ændringerne træder først i kraft når du trykker på Opdatér og luk knappen. Efter tryk på denne knap kan du gentage søgningen efter 1a id. Nu ser du de ændrede brikker. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

17 17 af 21 Efterbehandling i komprimeret plan I komprimeret plan arbejdes med aktiviteter. De vigtigste operationer der kan foretages i komprimeret plan er disse: Avanceret udvalg - CTRL + ALT + T Stil markøren på en aktivitet i komprimeret plan og vælg CTRL ALT T Dialogen vises som her til højre. Når du trykker OK genereres et farvelagt udvalg for den valgte aktivitet. Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

18 18 af 21 Placering af en aktivitet fra udsparksmappen Træk aktiviteten fra udsparksmappen hen til den ønskede position. Arbejdsgangen er den her: 1. Vælg Komprimeret plan 2. Marker aktiviteten i udsparksmappen Her er 1p sa markeret 3. Vælg farvelægning På A-knappen med de mange farver 4. Vælg OK til det foreslåede 5. Betragt farvekoderne i det viste udvalg 6. Beslut hvor aktiviteten skal placeres 7. Træk aktiviteten hen på plads og slip Sletning af en aktivitet - Placér markøren på den aktivitet du vil slette (dvs. flytte til udsparksmappe) - Tryk CTRL + DEL for at slette aktiviteten Rokering af aktiviteter 1. Vælg Komprimeret plan 2. Marker aktiviteten i komprimeret plan 3. Vælg farvelægning På A-knappen med de mange farver i øverste knap-linje 4. Vælg OK til det foreslåede 5. Betragt farvekoderne i det viste udvalg 6. Beslut hvor aktiviteten skal placeres 7. Træk aktiviteten hen på plads og slip 8. Vurdér om du vil flytte eller rokere 9. Vurdér om du vil sende konflikter til udsparksmappe eller om du vil have dem som dobbeltbookninger. 10. Tryk OK eller Annullér Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

19 19 af 21 Formidling Vælg Filer Eksportér Skema Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

20 20 af 21 Vælg den ønskede eksport type: Vælg ønsket sted og ønsket filnavn. Klik OK Afhængigt af eksporttypen bliver du nu guidet gennem et antal valg. For LUDUS og LECTIO ser det således ud: Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

21 21 af 21 Bemærk at du nok skal besøge hver eneste af de øverste knapper på nær de to første. Det vil vi tale mere om under kurset. Mange hilsner fra Lasse :-) Lasse Storr-Hansen Skemalægning-med-tplan-29-PIXI.doc

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS

Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY. Log på MUS. Inviter til MUS Lederguide INNOMATE HR Medarbejderplan EASY Log på Log på http://www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer Firma ID: sosuherning Password: (er tidligere blevet udsendt på mail, hvorefter du er blevet

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio import vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015

Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 Nyhedsbrev nr. 11-31. august 2015 I uge 45 vil Frey Software præsentere Untis version 2016. Møderne vil blive afholdt henholdsvis i Aarhus tirsdag den 3. november og København onsdag den 4. november 2015.

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Manual til studiebogen i Ludus Web

Manual til studiebogen i Ludus Web Manual til studiebogen i Ludus Web Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem Ludus og LudusWeb! Ludus er det system som de studerende meldes ind i, når de kommer på VUC, det er kun administrative

Læs mere

Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet

Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet Vejledning i brugen af Takstanalyseprogrammet Peter Heinesen Vinkelvej 33 4760 Vordingborg Tlf. 5537 2980, mobil 2947 4001 Mail: peter@heinesen.net WWW: peter-heinesen.dk Version 1.05 13-12-2012 1/15 Formål

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering

Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering Dato 11. november 2014 Sagsbehandler Susanne Degn Mail slh@vd.dk Telefon 7244 7147 Dokument 14/15873-1 Side 1/10 Belægningsoptimering Vejledning til oprettelse af fortove og stier i Belægningsoptimering

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel.

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel. Side 1 Mange kender programmet Microsoft Publisher hvor man sætte forskellige ting op i, blade, skrivelser, sange m.m. Libre Office Draw der er en del af den gratis LibreOffice pakke kan noget i samme

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere