Indhold. Selandia-CEU Side 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Selandia-CEU Side 2"

Transkript

1 Excel 2007

2 Indhold Excel Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget... 7 Markørbevægelse... 8 Beregninger i Excel... 9 Eksempler på formler: Addition (+) Autosum Subtraktion (-) Multiplikation (*) Division (/) Kopiere formel Parenteser i formlerne Opgave Formatering Formatering af tekst og tal: Talformater: Justering: Opgave Kanter Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Diagrammer Oprette diagram Selandia-CEU Side 2

3 Slette diagram Opgave Rækker og Kolonner Indsætte række eller kolonne Slette række eller kolonne Opgave Selandia-CEU Side 3

4 Excel 2007 Programmet Microsoft Excel er et regnearksprogram i daglig tale ofte blot kaldet et regneark. Excel kan bruges til mange forskellige slags opgaver. f.eks. Opstilling af Årsregnskaber budgetter kalkulationer kørselsregnskaber o.l. Du kan desuden lave diagrammer over dine opstillinger så du kan præsentere dine beregninger mere overskueligt og professionelt. Start Excel Start programmet Microsoft Excel 2007: 1. Klik på startknappen på proceslinjen 2. Klik med musen på Alle programmer 3. Gå op til Microsoft Office 4. Klik med musen på Microsoft Office Excel 2007 Luk Excel 1. Klik på Office-knappen 2. eller klik på på Titellinjen Selandia-CEU Side 4

5 Skærmbilledet i Excel 2007 Der kan være afvigelser fra dit skærmbillede og billedet herunder Den aktive celle Hurtigstart Værktøjslinjer Båndet Formellinjen Kolonner Rækker Ark Rullelister Som du kan se er der nogle ting, der ligner Word-programmet, mens andre er helt anderledes. Titellinjen Minimer Luk Maksimer Gendan fra maksimer Båndet Selandia-CEU Side 5

6 Funktionerne i Excel findes i fanerne, punkterne i båndet og de knapper, rullefelter og dialogbokse, der er knyttet til de enkelte punkter. Bag hver af fanerne/punkterne i båndet gemmer sig altså funktioner i værktøjslinjer, som viser sig, når du klikker på punktet. Endnu et eksempel: Hvis et punkt er nedtonet (inaktive), skyldes det, at fordi betingelsen for at benytte funktionen ikke er til stede. Formellinjen Boksen navn Formellinje Til venstre i formellinjen, kan du se, hvilken celle cellemarkøren står i. Til højre, i selve formellinjen, kan du se, hvad der er indtastet i cellen, se eksemplet: Når tekst eller tal er skrevet klikker du på for at fortryde eller på for at godkende Celler Et regneark er delt ind i vandrette rækker, som er nummereret med tal, og lodrette kolonner, som er nummereret med bogstaver. Der, hvor rækker og kolonner krydser hinanden opstår der en celle, som hedder en kombination af kolonnens bogstav og rækkens nummer. I det følgende eksempel står cellemarkøren i celle B3, altså i kolonne B, række 3. Selandia-CEU Side 6

7 Ark En fil i Excel kaldes en projektmappe og de kan bestå af mange ark, som hedder Ark 1, Ark 2, Ark 3 osv. Mus og markør Markøren vises som forskellige symboler. Når du peger på regnearkets celler, vises markøren således: I cellens kant vises musen således: (bruges, når indholdet i en celle skal flyttes/kopieres) Fyldhåndtaget Fyldhåndtaget er en meget vigtig del af cellemarkøren, det bruges til at kopiere eller mangfoldiggøre en celles indhold med. Fyldhåndtaget Musen skal blive til et lille sort kryds, inden du kan bruge på fyldhåndtaget. Hvis du f.eks. skriver 500 i en celle og derefter trækket i fyldhåndtaget, så vil der komme til at stå 500 i de celler, som der er trukket hen over: Resultat Selandia-CEU Side 7

8 Eller hvis du skriver et måneds- eller dagsnavn i en celle og trækker i fyldhåndtaget: Da vil Excel udfylde med de korrekte månedsnavne eller dagsnavne. Du vil senere opleve, at formler kan kopieres på samme måde. Der kan trækkes i fyldhåndtaget alle fire retninger. Markørbevægelse Mus Hvis du skal fra en celle til en anden celle klikker du med venstre musetast på den ønskede celle Tastatur Du kan også bruge tastaturet til at manøvrerer rundt i regnearket Tab-tasten Tryk på Shift + Tab-tasten Enter Shift + Enter Home Ctrl + Home Ctrl + End Pile taster En celle til højre En celle tilbage mod venstre En celle ned (kan ændres) Markøren flytter sig Rykker opad efter indtastning i celle Til første celle i en række Til første celle i et regnskab Til sidste celle i et regnskab I pilens retning Hvis du hurtigt skal til en celle kan du skrive cellenavnet i boksen til venstre for formel-linjen, hvis du f.eks. skriver U157 og trykker på Enter-tasten vil markøren springe til celle U157 Selandia-CEU Side 8

9 Markering i Excel regneark Markere én celle Du vil Markere en hel kolonne Markere en hel række Markere hele arket Markere et celleområde Klik i cellen Gør således Klik på kolonnebogstavet Klik på rækkenummeret Ctrl+a Klik i den første celle, hold venstre musetast nede og træk hen over det ønskede område Markere flere celleområder på en gang Hold Ctrl-tasten nede medens du markere de udvalgte områder Beregninger i Excel Excel kan naturligvis de fire regnearter: Regneart Tast der skal anvendes Addition plus + Subtraktion minus - Division dividere / Multiplikation - gange * På tastaturet finder du nemmest tasterne med de fire regnearter i det numeriske tastatur. / * - + En formel i Excel skal altid begynde med et lighedstegn = Efterfølgende vises forskellige måder Excel beregner tal på. Selandia-CEU Side 9

10 Eksempler på formler: Addition (+) Når du skal lægge tal sammen kan det gøres således: 1. Klik først på den celle hvor resultatet skal stå (A7) 2. Tast et =(lighedstegn) 3. Tast a1, tast et + (plus) tegn tast a2 tast et + osv. til alle celler du vil have beregnet er tastet 4. Du må ikke slutte med et + tegn 5. Tryk til sidst på Enter-tasten eller klik på fluebenet i formellinien Autosum Der er flere måder du kan bruge autosum på: Metode 1 Autosum er en hurtig måde at lægge en række tal sammen på. Klik i den celle resultatet skal stå i (i dette eks. A7) Klik på autosum knappen Autosum findes 2 steder, under fanen Startside og under fanen Formler Selandia-CEU Side 10

11 Når du klikker på Autosum vil Excel gætte sig til, hvilke celler du ønsker at sammenlægge, hvis Excel har gættet rigtigt, skal du blot acceptere det Excel foreslår, enten ved at klikke med musen på, klikke på autosum knappen igen eller taste Enter-tasten. Metode 2 1. Marker de celler der skal sammenlægges, samt den celle hvor resultatet skal stå i. 2. Klik på Autosum > resultatet vil nu vises i den tomme celle E2 Metode 3 Kolon : (shift+punktum) På tastaturet kan du f.eks. skrive formlen =sum(a1:d1) dette betyder at alle tal fra celle e1 til d1 inklusiv a1 og d1 lægges sammen. Denne metode bruges til mere kompliceret formler der beskrives på side 14. Eksempel på formel hvor du skal bruge parenteser Selandia-CEU Side 11

12 Udpeg med musen Hvis du skal lægge tal samme der ikke står lige efter hinanden kan du klikke dig frem, med musen, i de celler der skal lægges sammen. 6. Klik først på den celle hvor resultatet skal stå (D7) 7. Tast et =(lighedstegn) 8. Klik på den første celle der skal sammenlægges 9. Tast et + (plus) tegn 10. Klik på den næste celle der skal sammenlægges 11. Du må ikke slutte med et + tegn Bliv ved med denne fremgangsmåde til alle cellerne der skal sammenlægges er valgt og afslut med Enter tasten I eksempler ovenfor er cellerne A2+B3+C1+D4 sammenlagt i celle D7 Subtraktion (-) Principperne er de samme, når du skal trække tal fra hinanden, som når du lægger dem sammen. Her bruges (minus/bindestreg) Her ønskes fortjenesten beregnet, altså skal man stå i cellen B11 og taste =B4-B10 og derefter klikke med musen på eller taste Enter. Selandia-CEU Side 12

13 Multiplikation (*) Her er fremgangsmåden igen den samme, bortset fra at her vælges gangetegnet * Her skal beregnes hvor meget 10 æbler koster, altså skal man stå i cellen D2 og taste =B2*C2 og derefter klikke med musen på eller taste Enter. Division (/) Her er fremgangsmåden igen den samme, bortset fra at her vælges / (dele/dividere). I D7 ønsker vi at beregne hvad gennemsnitsprisen er for 37 stykker frugt, som i alt har kostet 50 kr. Formlen, der skal indtastes i D7, er =D5/C5. Kopiere formel Formlen som er brugt til at beregne prisen på æblerne i celle D2 med, kan også bruges på pærerne og blommerne. Træk i fyldhåndtaget og Excel finder selv ud af at forøge cellereferencerne, cellenavnene, med én, så der ud for pærerne kommer til at stå =B3*C3 og ud for blommerne =B4*C4. Selandia-CEU Side 13

14 Parenteser i formlerne Når du begynder at arbejde med mere kompliceret formler, får du brug for et eller flere sæt parenteser () til at styre Excels udregninger med. Når du selv skriver formlen, skal du være opmærksom på, hvornår du skal bruge parenteser, elles får du nogle helt forkerte beregninger. Det forholder sig sådan, at de 4 regningsarter opfører sig lidt forskelligt. plus og minus opfører sig på én måde gange og dividere opfører sig på en anden måde plus og minus gange og dividere Hvis udregningerne i en formel KUN indeholder regnetegn fra den ene af de 2 kasser herover, så behøver du ikke nogen parentes men hvis du blander regnetegnene fra de 2 kasser, så skal du som regel bruge parentes. Excel beregner først gange og dividere og derefter plus og minus. Hvis du har en formel som = A3 + A4 * B3 + B4, ganger Excel først A4 * B3 og derefter tilføjer dette resultat til A3 og B4. Hvis meningen var at resultatet af A3 og A4 skulle ganges med og B3 og B4 skal du sætte parenteser omkring cellereferencer 1 og dermed fortælle Excel specifikt, hvordan du vil beregne en formel og formlen skal se således ud = (A3 + A4) * (B4 + B5) Her den forkerte formel Og her den rigtige formel Eksempel: Her ses også tydeligt forskellige resultat 1 En cellereference er de enkelte cellers navne A1-A2-A3 osv. Selandia-CEU Side 14

15 Opgave 1 I denne opgave skal du indtaste tekst og tal, indtaste formler og kopiere formler. 1. Indtast dette: Lige nu skal du ikke spekulerer på, at der i A8 ikke er plads nok til ordet Appelsiner, det ordner sig senere, bare skriv ordet helt ud. 2. Indtast og kopier formler 3. I cellen B9 vælger du autosum med knappen og accepterer med 4. Læg musen på fyldhåndtaget og træk så formlen bliver kopieret til cellerne til højre, til og med G9. 5. I cellen H4 vælger du autosum med knappen og accepterer med 6. Læg musen på fyldhåndtaget og træk så formlen bliver kopieret til cellerne nedad, til og med H9. Herefter skulle det se således ud: Herefter trænger der til at blive pyntet på udseendet, så behold regnearket åbent. Selandia-CEU Side 15

16 Formatering Formatering af tekst og tal: Marker den/de celler, som skal formateres og vælg, som i Word, skrifttyper, skriftstørrelser, effekter og farver. Talformater: Tallene kan have forskellige formater, med og uden decimaler, med og uden kr. foran osv. Det vælges her. Forskellige talformater Forøg decimalantal Formindsk decimalantal Kr. % Seperatortegn Justering: Tekst bliver automatisk venstrestillet i celler, tal højrestillet, men, som i Word, der kan selvfølgelig vælges noget andet. Teksten må skifte linje i cellen De markerede celler flettes til én stor celle og indholdet centreres Indholdet i den/de markerede celler bliver justeret som knapperne viser Selandia-CEU Side 16

17 Opgave 2 Der skal gemmes, flettes celler, formatere tekster og tal, kolonne skal gøres brede og der skal udskrives. Du skal fortsætte med opgaven fra før og det er nok en god idé at gemme før du går videre. Du gemme på samme måde som i Word. Gem opgaven og formater videre 1. Vælg Office-knappen og derefter Gem som, kald det Opgave 2 Excel vil altid foreslå navn startende med Mappe, som her Mappe1, det skal du slette og i stedet skrive et mere sigende navn her Opgave 2 Du skal ikke blive forskrækket og tro at dine Word-dokumenter er forsvundet, de bliver bare ikke vist, når du er i Excel, lige som dine Excel-filer ikke vil blive vist, hvis du er i Word 2. Videre med opgaven, som skal ende med at se således ud Selandia-CEU Side 17

18 3. Alt i kolonne A skal med fed skrift, marker kolonnen og vælge knappen Fed skrift 4. Træk kolonnen A tilpas bredere ved at lægge musen mellem A og B og træk 5. Marker cellerne A1 til H1 og vælg knappen Flet og centrer 6. Overskriften er punktstørrelse Marker cellerne B3 til H3 og vælg knappen justeringen Centrer 8. Marker cellerne B4 til H9 og vælg knappen Seperatortegn og tryk derefter to gange på knappen Formindsk decimal 9. Regnearket har nu forandret sig, så det er på tide at gemme det igen, vælg knappen Gem i værktøjslinjen Hurtigstart 10. Indtast dit navn i cellen A Udskriv regnearket (på samme måde som i Word) Selandia-CEU Side 18

19 Kanter Hvis du vil have de aktive dele af regnearkets gitterlinjer printet ud, skal du vælge det i fanen Sidelayout, Sideopsætning, Ark: Selandia-CEU Side 19

20 Hvis du vil have nogle pyntelige kanter bestemte steder, skal du markere de relevante celleområder og derefter vælge knappen Kanter til forskellige kant-modeller: Selandia-CEU Side 20

21 Opgave 3 Kanter og Vis udskrift Regnearket skal se ca. således ud: Den stiplede linje mellem kolonne I og J viser hvor der er sideskift, den fremkommer automatisk, når der har været valgt Udskriv eller Vis udskrift og er altså ikke en linje, som bliver skrevet ud 1. Marker den flettede celle A1 og vælg knappen Tyk bundkant 2. Marker cellerne A9 til H9 og vælg knappen Top- og dobbelt bundkant 3. Hvis du vil se, hvordan udskriften ser ud, inden du bruger printeren, kan du vælge Vis udskrift, som du finder under Udskriv 4. Gem 5. Luk, som du finder i menuen under Office-knappen Selandia-CEU Side 21

22 Opgave 4 I det foregående har du stiftet bekendtskab med nogle almindelige funktioner i Excel. Den følgende opgave ligner en del, så den må du udføre på egen hånd! 1. Vælg en ny projektmappe med f.eks. genvejstasten Ctrl+n 2. Indtast tekster og tal, IKKE I alt og Total tallene, kolonne H og række 8, det er formler, som du kommer til i næste punkt Overskriften Slikbutikken 1. Halvår skal skrives i cellen A1 3. Opret formler i B8 og H3 og kopier dem 4. Tilret kolonnebredde 5. Flet og centrer 6. Centrer tekster 7. Formater med fed skrift og skriftstørrelse 8. Formater med kanter 9. Skriv dit navn i f.eks. A Udskriv 11. Gem, kald det Opgave Luk Selandia-CEU Side 22

23 Opgave 5 I denne opgave skal du bruge det du hidtil har lært og desuden skal du bruge regnearten gange *. Den næste opgave skal ende med at således ud: 1. Vælg en ny projektmappe med f.eks. genvejstasten Ctrl+n 2. Indtast tekster og tal i cellerne A1 til C10 3. Opret formel i D3 der ser således ud =B3*C3 4. Kopier formelen til D4 til D9 5. Opret formlen Autosum i D10 6. Marker A1 til D1 og vælg Flet og centrer 7. Træk A kolonnen bred nok 8. Centrer overskrifterne i række 2 9. Formater med fed skrift på Kolonne A og række Formater pengebeløbene i kolonne C og D med 11. Skriv dit navn i A Gem som Opgave Udskriv 14. Luk Selandia-CEU Side 23

24 Opgave 6 I denne opgave skal du ud over de tidligere brugte funktioner trække fra. 1. Indtast tekster og tal 2. Opret formler i cellerne B4 og B10 med Autosum 3. Formlen i B11 skal hedde =B4-B10 4. Formater med fed skrift og kanter 5. Udskriv 6. Gem som Opgave 6 7. Luk Selandia-CEU Side 24

25 Opgave 7 I denne opgave skal du dividere, og til det bruger du en tidligere opgave. 1. Åbn Opgave 5 2. Tast teksten i cellerne A14 og A15 3. I celle D15 skal du oprette formlen =D10/20, i dette tilfælde bruger du altså et rigtigt tal i formlen. 4. Gem 5. Luk Selandia-CEU Side 25

26 Opgave 8 Igen er her en selvstændig opgave, hvor du skal bruge alle dine Excel-kundskaber. 1. Indtast så sædvanlig tekster og tal 2. Tilret kolonne A, så den er bred nok til teksterne I flere rækker er der samme tal i alle cellerne, dem kan du kopiere med fyldhåndtage. Skriv i celle B4 og træk i fyldhåndtaget, så tallet kopieres til og med G4, i celle B5 skriver du og kopierer det til og med G5 med fyldhåndtaget osv. 3. Opret formel i B6 og kopier den til højre 4. Opret formel i H4 og kopier den nedad 5. Opret formel i B18 og kopier den til højre 6. Opret formel i H9 og kopier den nedad 7. Opret formel i B20 og kopier den til højre (=B6-B18) 8. Opret formel i B23 (=H20/6) 9. Formater med talformater, fed skrift, kanter og flet celler, så det kommer til at se ud ca. som herunder 10. Gem som Opgave 8 Selandia-CEU Side 26

27 Selandia-CEU Side 27

28 Diagrammer Oprette diagram Det vigtigste ved at oprette et diagram er at starte med at markere de rigtige celler, de celler som diagrammet skal bygge på. Hvis du har valgt de forkerte celler, er den nemmeste du kan gøre at begynde forfra. Et diagram kan bygge på celler, som hænger sammen, eller på celler, der ligger spredt, men de skal høre logisk sammen og tilsammen udgøre en firkant, altså ikke noget med at markere 5 celler et sted og 3 celler et andet sted. Eksempel: Til dette søjlediagram er cellerne A3 til G8 markeret og brugt til diagrammet. Selandia-CEU Side 28

29 Eksempel: I det følgende eksempel er cellerne A3 til G3 og A9 til G9 markeret. For at markere flere områder, som ikke hænger sammen, skal du starte med at markere det første sæt celler, her A3 til G3 og derefter holde Ctrl-knappen nede, medens det næste sæt celler markeres, her A9 tilg9. Der findes flere forskellige typer diagrammer, søjler, kurver, cirkler og andre. Når et diagram er oprettet, kan der redigeres i det, tilføje tekster og forklaringer, ændre farver og type osv, men det må du komme på Excel-kursus for at lære noget om. Slette diagram Klik på kanten af diagrammet og tryk på Delete-tasten. Selandia-CEU Side 29

30 Opgave 9 Du skal oprette et par diagrammer på grundlag af regnskaber du tidligere har lavet. 1. Åbn Opgave 2 2. Marker cellerne A3 til og med G8 3. Vælg fanen Indsæt i Båndet 4. Vælg Søjle 5. Vælg en af modellerne, i det følgende er valgt den øverste til venstre Selandia-CEU Side 30

31 6. Marker cellerne B3 til G3 og B9 til G9 og opret et cirkeldiagram. 7. Gem opgaven 8. Luk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Selandia-CEU Side 31

32 Rækker og Kolonner Man kan slette rækker og/eller kolonner og man kan indsætte rækker og/eller kolonner præcis hvor man ønsker det. Excel er endda så genial, at formler, som bliver påvirket af en eller flere af disse handlinger, automatisk bliver opdateret, tilrettet. Indsætte række eller kolonne Klik med højre muse-knap på det rækkenummer eller det kolonnebogstav, hvor du ønsker at indsætte nyt. Vælg Indsæt Eksempel: Du ønsker en ny række mellem Blommer og Bananer, altså en ny række 7 1. Klik med højre mus-knap på det rækkenummer 7 2. Klik på Indsæt Selandia-CEU Side 32

33 3. Nu kan du bruge den nye række, her er tastet ind: 4. Hvis du har brugt de rigtige formler i totalerne er de allerede nu opdateret automatisk, men der mangler en formel i H7 5. Kopier med Fyldhåndtaget formlen fra H6 til H7. Slette række eller kolonne Gør som før, klik med højre mus-knap på det rækkenummer eller det kolonnebogstav, som du ønsker at slette Vælg slet Eksempel: Du vil slette kolonnen med lørdag, altså kolonne G Selandia-CEU Side 33

34 1. Klik med højre mus-knap på G 2. Vælg Slet 3. Formlerne burde være opdateret automatisk, så du er færdig Selandia-CEU Side 34

35 Opgave 10 Hvis du har tid og lyst, kan du åbne opgave 2 og prøve det foregående med at indsætte række og slette kolonne. Selandia-CEU Side 35

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 1 WORD 2007 Indhold Start Program... 4 Luk Programmet Word 2007... 4 Skærmbillede i Word 2007... 5 Titellinje... 5 Båndet... 6 Kontekst faner... 6 Indskrivning af tekst... 7 Markørbevægelser...

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Bliv en haj til. Opret det første regneark

Bliv en haj til. Opret det første regneark Bliv en haj til Opret det første regneark Microsoft Excel 2007 Uddrag af: Bliv en haj til grundlæggende regneark Microsoft Excel 2007 Specialudgave til Facebook gruppen Officekonsulenterne 1. udgave, version

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Microsoft Word 2010 Videregående DK

Microsoft Word 2010 Videregående DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Faneblade og trykknapper i Word 2010... 3 Båndet...3 Minimer båndet...4 Arbejde med filer... 4 Værktøjslinjen

Læs mere

Regneark for edb trin 1

Regneark for edb trin 1 Regneark for edb trin 1 Program: Microsoft Excel 2007 Microsoft Word 2007 Anvendelse: Edb trin 1 - Almen Voksenuddannelse August 2008 Regneark for edb trin 1 Side 2 Indhold Lektion 1: Introduktion... 3

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Nislevgård Efterskole torsdag 11-03-10 Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner.

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner. KOMPUTER EXCEL Det kan du lære i Excel-skolen Nu starter Komputer for alles store Excel-skole skolen, der vil lære dig at forstå og bruge et regneark. Hop med på vognen. Der er nemlig kun én ting, der

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Microsoft Excel Grundbog

Microsoft Excel Grundbog Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud med Microsoft Excel Jørgen Koch Microsoft Excel Grundbog 2010 Regn den ud Microsoft Office 2010 Dansk programversion Jørgen Koch Om forfatteren Jørgen Koch (jko@innovate.dk),

Læs mere

2. Formatering og layout. Formatering og layout

2. Formatering og layout. Formatering og layout Formatering og layout At arbejde i regneark er helt anderledes end at arbejde i tekstbehandling. Et regneark kan mange flere ting end tekstbehandlingen kan. Man siger at dets funktionalitet er meget større

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

Microsoft Word 2007 for Seniorer

Microsoft Word 2007 for Seniorer Microsoft Word 2007 for Seniorer Sideopsætning... 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad kan du lære?... 3 Skærmbilledet og dets elementer... 4 Office-knappen... 4 Hurtig adgang... 5 Visningsknapper...

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK:

SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK: SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK: Læg budget i Excel SÅDAN! Hold styr på husholdningsbudgettet med Excel. DET SKAL DU BRUGE Excel fra Microsoft Office (alle versioner) eller OpenOffice-programmet Calc,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere