Summary af din personlighedstypes udfordringer med kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Summary af din personlighedstypes udfordringer med kommunikation"

Transkript

1 Summary af din personlighedstypes udfordringer med kommunikation T l f. :

2 Kommunikation Har du nogensinde været i en situation, hvor du er blevet misforstået? Eller har du nogensinde opdaget, efter at have lyttet til en anden, at du ikke virkelig hørte, hvad den anden sagde? I begge tilfælde var det Enneagrambaserede forvrængninger, der var på spil. Når vi taler, forvrænger vi ofte det, vi siger, som konsekvens af vores Enneagramtypes talemønstre, kropssprog og blinde punkter. Når vi lytter, oversætter vi det, den anden siger gennem Enneagrambaseret lytning. Vi kan ikke altid kende Enneagramtypen hos den, vi taler med. Kender vi derimod vores egen Enneagramtype, så kan vi forbedre vores egen del af enhver kommunikation. At vide hvordan man kommunikerer, er det første skridt, herefter kan man beslutte, hvad man ønsker at ændre. Der er tre slags forvrængninger på spil, når vi sender et budskab til en anden: 1) ; referer til det overordnede mønster vi har, når vi taler, samt til det, som vi faktisk taler om. Nogle taler langsomt, mens andre kommer lige til sagens kerne. Nogle lyder som sød honning, mens andre lyder som et maskingevær. Nogle fortæller historier, mens andre taler om opgaver. Nogle taler om følelser, mens andre taler om opgaver. Nogle taler næsten ikke. 2) ; er vores kropsholdning, ansigtsudtryk, gestik, kropsbevægelser, energiniveauer og mange andre nonverbale budskaber. Når andre fortolker det, vi siger, så er ca. 80% af det, der opfattes af modtageren baseret på den talendes kropssprog og talestil. Kun ca. 20 % af det, som vi forstår i budskabet kommer fra det faktiske indhold i det, vi siger. Mange er meget uopmærksomme på deres kropssprog, da det stort set er ubevidst. 3) Blinde punker; indeholder information om os selv, som ikke er åbenlys for os, men meget synlig for andre. Uden at vide det giver vi denne information videre til andre gennem et sammenkog af vores talestil, kropssprog og andre tilgængelige data. Blinde punker kan fx. Være, at du ofte rømmer dig, piller ved dit hår, krydser benene, når du står eller siger øhh ti gange i løbet af en tale. Hver Enneagramtype har særlige blinde punkter, hvorigennem de sender ubevidste budskaber til andre. Modtageren af vores budskaber forvrænger også det, de hører igennem deres egen Enneagramtype. Den bedste måde hvorpå vi undgår, at andre misforstår det vi siger, er at ændre måden, vi siger tingene på. Det kan vi gøre ved at blive opmærksomme på vores taleforvrængninger, og derefter arbejde på at ændre vores adfærd. Men for at gøre dette, er det vigtigt, at man forstår de forvrængede filtre ved ens egen Enneagramtype. Herefter arbejder man på at minimere eller fjerne dem. 1

3 I det følgende er der en kort præsentation af de ni Ennagramtype samt en beskrivelse af deres talestil, kropssprog, blinde punkter og forvrængede filtre. Type 1: Perfektionisten Perfektionisten er den principfaste og idealistiske type og er kendetegnet ved at have en indiskutabel indre bevidsthed om, hvad der er rigtigt og forkert. Han er fornuftig og rationel med høj etik og moral, og han ser sig selv som et forgangsbillede for, hvordan man bør opføre sig. Han frygter at fremstå sløset og useriøs, hvilket betyder, at han er meget bevidst om sin egen opførsel og kan blive selvbebrejdende, hvis han ikke lever op til sine egne forventninger. Perfektionistens kommunikation Perfektionisten har en præcis, direkte, kortfattet og detaljeret talestil. Han anvender ofte ord som: burde, skulle, må, korrekt, perfekt, godt, forkert og rigtigt. Han reagerer hurtigt på holdninger og forsvarer sig, hvis hans egne bliver kritiseret. Perfektionisten har en opret holdning, spændte muskler og fokuserede øjne. Hans kropssprog kan vise en negativ reaktion. Tøjet er strøget og nøje tilpasset situationen. Perfektionisten kan have blinde punkter, som gør at han kan virke kritisk, utålmodig eller vred. Han holder hårdnakket fast i sine egne holdninger. Perfektionisten arbejder flittigt på, at gøre de rigtige ting selv, og derfor forvrænger og filtrerer han ofte, hvad andre siger og fortolker det som værende kritik rettet mod ham. Perfektionisten er optaget af sine egne holdninger og tror så stærkt på dem, at han ikke hører præcist efter, hvad andre faktisk siger til ham. Perfektionisten er ligeledes meget optaget af, om andre opfører sig korrekt og ansvarligt ud fra hans synspunkt. 2

4 Type 2: Relationsskaberen Relationsskaberen er den omsorgsfulde, empatiske, oprigtige og hjertevarme type. Han er kendetegnet ved at hjælpe andre mennesker og altid være den, der står klar, hvis andre har brug for omsorg. Relationsskaberen er venlig, generøs og selvopofrende og har en naturlig egenskab til at fremme positiv stemning mellem mennesker. Han kan dog også være sentimental, smigrende og behagesyg. Relationsskaberen er velmenende og motiveres af at være tæt på andre mennesker, men han kan forfalde til at gøre ting for andre for at gøre sig uundværlig. Relationsskaberen har typisk problemer med, at han kan blive besidderisk, ligesom det er svært for ham at anerkende sine egne behov. Relationsskaberen er udadvendt og retter sin opmærksomhed og sine følelser mod andre. Han tillægger ting, mennesker og aktiviteter bestemte betydninger, der tolkes følelsesmæssigt. Han er derfor meget opmærksom på andres tilstande og følelser og har ofte en fantastisk empati. Relationsskaberens kommunikation Relationsskaberen er ofte spørgende i sin talestil. Han er god til at give komplimenter og har fokus på det, et menneske indeholder. Han er meget lidt selvrefererende og taler med en blød stemme. Han bliver vred eller beklagende, når han ikke kan lide, hvad andre siger. Relationsskaberen er smilende og rar i sit kropssprog. Hans ansigtsudtryk er afslappet, og han har åbne og graciøse kropsbevægelser. Når han bliver oprevet, får han rynkede bryn og anspændte ansigtsmuskler. Relationsskaberens blinde punkter er, at han kan have en sekundær eller skjult hensigt bag sin generøsitet, hjælpsomhed og opmærksomhed. Et andet blindt punkt er, at han kan stille spørgsmål, for derefter at miste interessen for samtalen. Når det sker, flytter han opmærksomhed sig uventet væk fra det andet menneske. Relationsskaberen har forvrængede filtre i form af, at han bekymrer sig om, om andre mennesker kan lide ham, og om han kan lide dem. Han tænker på, om han ønsker at hjælpe det andet menneske, han tænker på graden af indflydelse det andet menneske har, og om han føler, at det andet menneske har planer om at skade nogen, som Relationsskaberen ønsker at beskytte. 3

5 Type 3: Udretteren Udretteren er den tilpasningsdygtige, succesorienterede type, som er selvsikker, tiltrækkende og charmerende. Han er kendetegnet ved at have et konstant fokus på at gøre de rigtige ting. Han er effektiv og målorienteret, og han når altid i mål med sine opgaver. Udretteren er yderligere ambitiøs, kompetent og energisk, og han kan også være fokuseret på status og motiveres af forfremmelse. Han er diplomatisk og stolt, men kan også være overdrevent bekymret over sit image, og hvad andre tænker om ham. Udretteren har typisk problemer med arbejdsnarkomani og konkurrencementalitet. Han er af den opfattelse, at hans identitet, er de ting han laver, og de mål han når. Derfor er han meget afhængig af den respons, han modtager fra omverdenen. Samtidig har han en masse følelser, han skal af med, men han tænker også på, hvordan disse følelser vil påvirke andres opfattelse af ham. Denne konstante modtagelse og afsendelse af følelser kan Udretteren forsøge at dulme ved at arbejde lidt hårdere. Det er derfor han af og til kaldes arbejdsnarkoman. Udretteren har en høj stresstærskel, hvilket betyder, at han sjældent slapper af og slår koldt vand i blodet. Han frygter at være uden anerkendelse, hvilket gør, at han arbejder hårdt for at være vellidt af sine omgivelser. Han kan være kalkulerende og god til (ubevidst) at stjæle opmærksomheden, fordi han netop drives af at stå frem og blive klappet på skulderen. Udretterens kommunikation Udretterens talestil er klar, effektiv, logisk, letforståelig og lige på kornet. Han er hurtig i vendingen og undgår emner, hvor han har begrænset viden, ligesom han undgår emner, der kan afspejle noget negativt om ham. Udretteren bruger konkrete eksempler i sin talestil, og han kan nemt virke utålmodig ved lange samtaler. Udretteren fremstår ofte selvsikker og fattet i sit kropssprog. Han trækker vejret dybt ind i brystområdet og holder skuldrene hævet, hvilket kan få ham til at se meget afbalanceret og trykket ud. Det kan godt være, at han er i tvivl om, hvor godt hans præstation af den ene eller den anden art er gået, men det er der ingen, der vil kunne gætte. Udretteren er ligeledes god til at gøre det klart, hvornår hans tid er opbrugt over for andre. Udretterens blinde punkter er, at han bliver utålmodig, når andre ikke virker kompetente eller selvsikre. Udretteren har også vanskeligt ved at diskutere negative emner, især dem som indikerer, at Udretteren måske har fejlet. Udretteren fremtræder ofte målrettet, og kan i den forbindelse synes at skynde på eller affærdige andre og dermed også komme til at virke kort for hovedet eller uoprigtig. Udretteren har ofte forvrængede filtre i form af at han bekymrer sig om, hvorvidt forskellige oplysninger vil få ham til at tage sig godt ud, eller om disse oplysninger vil karambolere med hans opnåelse af mål. Hvis der er en sandsynlighed for det, vil han filtrere dem væk. Udretteren har også en tendens til at ignorere budskaber, når de kommer fra mennesker, som ikke virker selvsikre. Han ønsker generelt at distancere sig fra sådanne mennesker. 4

6 Type 4: Kreatøren Kreatøren er en selviagttagende, romantisk type, der er selvbevidst, sensitiv og reserveret. Han er typisk kreativ, nytænkende, opfindsom og god til at tænke alternativt. Kreatøren er følelsesmæssigt rolig og individualistisk, men han kan også være humørsyg og selvoptaget. Kreatøren kan trække sig væk fra andre mennesker, fordi han føler sig sårbar og unormal. Han kan også optræde hånligt og føle sig hævet over 'dagligdagens rutiner'. Kreatøren har som regel problemer med melankoli, selvoptagethed og selvmedlidenhed, og han kender de fleste betegnelser inden for kategorien ' at føle'. Kreatøren er meget opmærksom på følelser, hvilket han retter indad og derved lader dem hobe sig op. Han er meget orienteret omkring fortiden, hvor han kan relatere sine følelser til de fleste hændelser. På forskellige måder opfatter kreatøren sig selv som anderledes end andre, og derfor vil han have en tendens til at holde følelserne for sig selv, for at andre ikke skal opdage hans - i egne øjne - anderledes følelser. En kreatør er ligeledes typen, der kan finde på at tage et sæt tøj på, der afspejler hans humør eller undgå at gå til en fest, hvis humøret ikke lige er til det. Han frygter at være uden identitet, hvilket kommer til udtryk i hans forsøg på at skille sig ud og fremstå som en ener. Kreatørens kommunikation Kreatøren har det med i sin talestil at bruge ord som jeg, mig, min og mine oftere end alle andre. Kreatøren deler også ofte personlige historier og involverer sig i problemsnak, hvilket vil sige, at han diskuterer situationer, som har gjort ham oprevet. Det både at bruge det personlige sprog og dele personlige oplevelser har ofte den konsekvens, at samtalen flyttes fra den anden person og hen mod Kreatøren. Dette kan gøre, at Kreatørens talestil nogle gange bliver beskrevet som værende selv-refererende. Kreatøren bruger ofte tid på at gennemtænkte alternative dialoger, fordi han ønsker at blive forstået på præcis den måde, som han selv har til hensigt. Af de alternative dialoger vælger han så den, han finder mest passende til situationen. Kreatøren søger også at drage andre ind i samtalen og bruger derfor ord som vores samarbejde og vores samarbejdsaftale. Når Kreatøren har noget vigtigt at komme med, virker han ofte intens og indtrængende. Han fremsætter budskabet gennem sin direkte og langvarige øjenkontakt, som kommer til udtryk i hans ansigt og laseragtige fokus på, hvad han ønsker at sige. Det er almindeligt for Kreatøren at føle sig såret, og det vises ofte gennem hans forbløffede ansigtsudtryk, og måden hvorpå hans øjne glinser. Mange Kreatører ser ofte sorgfulde ud, selvom de ikke er det, på grund af et permanent fugtigt blik. 5

7 Kreatøren aner ofte ikke selv at hans talestil og kropssprog har den effekt at trække opmærksomheden hen imod ham selv. Han tror modsat, at hans referencer til det personlige får samtalen til at være mere ægte og dermed give større mellemmenneskeligt engagement. Kreatøren føler ofte et behov for at fortsætte det mellemmenneskelige samspil, indtil han selv synes, det er afsluttet, også selvom den anden ikke længere ønsker at diskutere emnet. Kreatøren kan lide at diskutere følelser og sindsstemninger, og han søger emotionel afslutning. Han mener, at andre også deler dette ønske, eller at de burde det, og på baggrund af dette kan han blive opfattet som en, der dvæler for meget ved følelserne og er meget dramatisk eller kunstig. Kreatøren har forvrængede filtre i form af angsten for afvisning, at blive negligeret eller at føle sig unormal. Han kan også nemt komme til at føle sig misforstået og ønsker ikke at virke unormal. 6

8 Type 5: Iagttageren Iagttageren er den skarpsindige, tænkende type, der er opmærksom, indsigtsfuld og nysgerrig. Han er i stand til at koncentrere sig og fokuserer på at udvikle komplekse ideer og kompetencer. Iagttageren er selvstændig, innovativ og opfindsom, men han kan også være distræt og fanget i sine egne tanker og fantasiverdener, hvor han bliver åndsfraværende og intens på samme tid. Iagttageren er yderligere kendetegnet ved at være specialisten, der har sat sig godt ind i et særligt fagområde, og han kan derfor komme til at virke noget nørdet, hvis man begynder at spørge ind til hans specialviden. Han er god til at sætte sig ind i svære problemstillinger, og tager sig ofte den fornødne tid til at forstå, hvorfor ting er skruet sammen, som de er. Han er desuden objektiv og rationel og kan derfor komme til at virke følelseskold og uengageret i andre mennesker. Iagttagerens kommunikation Iagttagerens talestil er kort og præcis, og hans ord er valgt med omhu. Han giver et enkelt og objektivt svar i stedet for at gøre det personligt. I det offentlige rum taler han ofte om sine tanker, men sjældent om følelser. Via hans kropssprog udtrykker Iagttageren tanker med begrænset følelsesmæssigt indhold, og han kan virke indesluttet og selvkontrolleret med et meget stille kropssprog. Nogle gange kan Iagttageren virke som om, han kun taler fra en del af sit hoved eller som om, han ser på sig selv udefra, mens han taler. Et af Iagttagerens blinde punkter er, at hans fokus på det tankemæssige ofte bliver på bekostning af varmen i mellemmenneskelige relationer. Denne mangel på varme, der opfattes af andre, kan hindre dialog. Iagttageren kan sagtens føle varme og medfølelse, men beholder ofte disse følelser inden i. Han har en udviklet evne til at afskære sig fra følelserne i øjeblikket og kan så komme tilbage til disse følelser, når han er klar og føler sig veltilpas. Denne adskillelse af tanke og følelse kan give andre den oplevelse, at han er reserveret eller fjern. Iagttageren kan også virke nedladende eller bedrevidende. Iagttageren har forvrængede filtre i form af, at han har en tendens til at lukke af og forblive tavs, når han tror, at nogen har forventninger til ham, eller når han får følelsen af utilstrækkelighed. Mange Iagttagere filtrerer også budskaber væk, når de kommer fra nogen, som de opfatter værende fysisk alt for tæt på dem. 7

9 Type 6: Realisten Realisten er den engagerende, sikkerhedssøgende type, som er pålidelig, hårdtarbejdende og ansvarlig. Han er en fantastisk problemknuser på grund af sin evne til at forudse vanskeligheder og skabe samarbejde. Dog kan han også blive defensiv, undvigende og ængstelig, hvor han drives af stress og samtidig bruger en masse tid på at klage over tingenes tilstand. Realisten kan være forsigtig og ubeslutsom, men han kan også være reaktiv, trodsig og stædig. Han har typisk problemer med manglende selvtillid og mistro, og ønsker altid at være sikker på at træffe de bedste beslutninger. Dette kræver en konstant vekslen mellem indre og ydre orientering, hvilket kan medføre, at han har svært ved at træffe en beslutning. Denne vekselvirkning kan til tider resultere i, at han spontant træffer en beslutning for at slippe ud af 'hvad-nu-hvis' tankegangen. Realisten frygter at stå uden faste rammer, hvilket betyder, at han gør alt for at sikre sig, at grundlaget under ham forbliver solidt. Dette gør han ved at have klare aftaler med sine omgivelser. En sådan adfærd kan af andre opfattes som værende overforsigtig og unødvendigt bekymrende. Realisten kan have en tendens til at planlægge alt ned til mindste detalje, og han bliver nemt Rasmus Modsat, hvis tingene ikke går hans vej. Realistens kommunikation Realistens talestil begynder ofte med analytiske kommentarer. Hans tonefald er vekslende med enten tøvende eller selvsikker tale. Han forventer ofte negative muligheder og fremlægger måder, hvorpå han kan overvinde disse problemer. Når Realisten føler sig modig, kan man se det i hans kropssprog. Han læner sig frem, og giver ofte et indtryk af, at han kan udrette hvad som helst. I disse situationer virker Realisten varm, vindende og empatisk. Men når han føler sig bange, kan han pludselig trække sig tilbage. Her kan hans øjne bevæge sig hurtigt fra side til side, og hans ansigtsmuskler kan være anspændte. Når han er meget stresset, kan han se ud som en hjort, der fanges af en bils forlygter. Et af Realistens blinde punkter er, at det er meget tydeligt, når han er bekymret - selv når han forsøger at skjule det. Lige så tapper han kan synes at være i nogle situationer, kan hans meget åbenlyse bekymring få andre til at overveje hans kompetencer. Realisten har det med at skabe i værste fald scenarier, som kan give andre det indtryk, at han er negativ, pessimistisk eller har en kan ikke holdning. 8

10 Realisten er følsom over for autoriteter. Han bekymrer sig om, hvorvidt man kan stole på den, der har magten og om vedkommende bruger sin autoritet på en passende eller upassende måde. For Realisten betyder passende ordentligt, retfærdigt og på en måde, som ikke vil såre ham. Et andet forvrænget filter er projektion af tanker og følelser over på en anden person. Det tredje forvrængede filter hos Realisten er hans bekymring over, om man kan stole på den anden person. 9

11 Type 7: Idémageren Idémageren er den travle, produktive type, som er udadvendt, optimistisk, alsidig og spontan. Han er kendetegnet ved hele tiden at udforske nye territorier. Han er energifyldt, entusiastisk og eventyrlysten, og værdsætter en munter stemning og fart over feltet. Han er legesyg, humørfyldt og praktisk, men han kan også misbruge sine mange talenter ved at sprede sig over for mange ting og være for ufokuseret og udisciplineret. Idémageren søger konstant nye og spændende oplevelser, men kan blive distraheret og udmattet ved altid at være på farten. Han har ofte problemer med utålmodighed og impulsivitet. Han er god til at få ideer og kan kombinere mange forskellige fagområder til en løsning. Idémageren kan være i en tilstand af frygt for at komme i kontakt med sine følelser og nuet, derfor har han lært at foretage sig en masse ting på samme tid og have tankerne kørende konstant. Han bruger ikke meget tid på at bekymre sig unødigt, og han er god til at vende de mest håbløse situationer til noget positivt. Han frygter at være begrænset, hvilket betyder, at han søger mulighederne i livet. Han kan have svært ved at koncentrere sig om én ting ad gangen, fordi han ikke vil gå glip af noget. Derfor har han derfor typisk det ene øje rettet ud mod omgivelserne, især der hvor der sker noget nyt og spændende. Idémagerens kommunikation Idémagerens talestil er hurtig og spontan og med en hektisk måde at sige ordene på. Han viser sine holdninger ved at dele historier og skifter hurtigt fra et emne til et andet. Han er ofte levende og livlig, indtil han hører noget negativt fra en anden person. Hvis han gør det, så omformulerer/reframer han det negative til noget positivt. Idémageren har et kropssprog med meget smilende og klare øjne samt et meget levende ansigtsudtryk og mange hånd- og armbevægelser. Han har et skarpt tonefald, når han er vred. Han går ofte rundt eller frem og tilbage, mens han taler, og så bliver han let distraheret af en tanke eller noget eksternt. Da hans kropssprog ofte er meget aktivt, kan det være svært at udlede en bestemt følelse derfra. Idémageres blinde punkter er, at han måske ikke har tilegnet sig al den viden og information, som han selv tror, at han mestrer. Han kan ikke se, at hans egen adfærd får andre til at tage ham mindre seriøst. Ud over det kan det konstante skift af ideer og det levende kropssprog være distraherende for andre. Idémageren har forvrængede filtre i forhold til, hvis han føler, at hans kompetencer bliver nedgjort. Når Idémageren tror, at andre er ved at tage kontrollen i en situation eller handler som en uautoriseret autoritetsfigur over for ham, så bliver han ofte foruroliget og frygter, at den anden forsøger at begrænse hans muligheder. 10

12 Type 8: Retningsgiveren Retningsgiveren er den kraftfulde, aggressive type, som er selvsikker, stærk og selvhævdende. Han er beskyttende, ressourcefuld, ligefrem og beslutsom, men han kan også være egocentrisk og dominerende. Retningsgiveren føler, at han skal kontrollere sine omgivelser, især andre mennesker, hvorfor han nogle gange bliver konfronterende og intimiderende. Retningsgiveren har typisk problemer med sit temperament og med at tillade sig selv at blive sårbar. Retningsgiveren er yderligere kendetegnet ved at fremvise sin styrke, både den fysiske og mentale styrke. Han er modig, selvsikker og handlingsorienteret, og han er ofte nem at spotte, fordi han står frem og siger sin mening. Han ser verden i sort og hvid, og enten er du respekteret af Retningsgiveren, eller også er du ikke, der findes ingen gråzone. Retningsgiveren frygter at være kontrolleret af nogen eller noget, hvilket betyder, at han søger uafhængighed og selvbestemmelse. Denne jagt på kontrol kan virke tromlende over for omgivelserne, og han er sjældent opmærksom på, at han kan komme til at skræmme andre mennesker væk på grund af sin direkte fremtoning. Retningsgiverens kommunikation Retningsgiveren elsker udfordringer, men han bryder sig ikke om uventede udfordringer fra andre, hvilket kan gøre, at hans talestil varierer alt efter situationen. Typisk er hans talestil som en kommanderende autoritet, og han taler ofte om det store strategiske billede og går kun i detaljer for at nå et større mål. Hans høje energiniveau passer til hans pågående natur, og han vil fortsætte en vigtig samtale, indtil han føler, at den anden har mødt hans eget energiniveau. I de situationer hvor Retningsgiveren ikke er sikker på, hvad han skal gøre, kan han være stille. I disse øjeblikke bliver han som regel meget alvorlig, mens han overvejer sit næste træk. Når Retningsgiveren føler sig overrumplet, kan man få hans vrede at føle med fuld styrke. I situationer der ikke er vigtige for Retningsgiveren, kan han more sig ved at komme med kommentarer til sig selv, om det der sker. Dette gør han ved at starte en samtale om det han ser, og nogle gange bruge bandeord og humor under bæltestedet. Hvis Retningsgiveren keder sig, kan han trække sig tilbage og tænke på noget helt andet. Retningsgiveren har typisk et kraftfuldt kropssprog, og det forbliver kraftfuldt, selv når han modererer sine ord. Når Retningsgiveren går ind i et rum, føler de andre i rummet ofte Retningsgiverens autoritative udstråling. Når han taler, ved Retningsgiveren ofte, hvordan han skal ændre sin stemme for virkningens skyld. Selv når Retningsgiveren er stille, kan andre mærke hans kraftfulde energi, som stråler gennem hans nonverbale vink. 11

13 Ét af Retningsgiverens blinde punkter er, at mange mennesker bliver intimideret af hans talestil og kropssprog. Retningsgiverens energi er meget stærkere, end han selv er klar over, selv når han forsøger at holde den tilbage. Han har også blinde punkter i form af, at ikke alle kan se det store billede så hurtigt som han, hvilket kan overraske ham. Retningsgiveren kan også blive overrasket over at finde ud af, at hans sårbarhed, som han arbejder hårdt på at holde skjult, faktisk kommer frem i hans mere stille øjeblikke. Retningsgiveren har stærke forvrængede filtre. Han bryder sig ikke om svaghed hos andre, men på samme tid føler han sig tilskyndet til at beskytte dem, som ikke kan forsvare sig selv. Retningsgiverens problem med svaghed afspejler hans ubevidste fornægtelse af sin egen sårbarhed. Når Retningsgiveren er i kontakt med andre, så forsøger han at vurdere om den anden person er svag eller stærk, og om personen forsøger at kontrollere situationen. Hvis personen er svag vil Retningsgiveren afvise både personen og budskabet. Hvis personen forsøger at dominere situationen, vil Retningsgiveren som regel gøre sig klar til en modoffensiv. Hvis Retningsgiveren oplever, at personen virkelig har brug for deres beskyttelse, så vil han stå frem og forsvare dem. 12

14 Type 9: Mægleren Mægleren er kendetegnet ved at være stille, fredelig og nem at omgås, samt ved hans utrolige rummelighed og tolerance over for andre mennesker. Han er rolig og afventende, men det kan også blive for meget, når han lukker sig mentalt inde og blot iagttager andre. Han kan komme til at kontrollere sine omgivelser ved ikke at træffe beslutninger eller udtrykke sine holdninger. Han frygter at skabe disharmoni, hvilket betyder, at han søger at skabe konsensus og fællesskab mellem mennesker. Mægleren kan have tendens til at virke upassioneret, fordi han ikke siger, hvad han vil, fordi han er bange for, at det kunne støde andre væk. Mægleren er yderligere kendetegnet ved at være den sorgløse, selvudslettende type, som er accepterende, tillidsfuld og stabil. Han er som regel kreativ, optimistisk og støttende, men kan også være for villig til at komme godt ud af det med andre for derved at undgå ufred og skænderier. Mægleren vil gerne have, at alt går glat og uden konflikter, men han kan også have tendens til at være selvtilfreds, forenkle problemerne og bagatellisere ting, der foruroliger ham. Mægleren vil typisk have problemer med inerti, tryghed og stædighed. Mæglerens kommunikation Mægleren giver ofte detaljeret information i kronologisk rækkefølge, og han forsøger at afbalancere relationer ved at præsentere alle sider af et problem. Mægleren gør sig umage for at være retfærdig, og lade alle synspunkter komme frem i en samtale. Han kan godt finde på at sige ja, hvor han i virkeligheden mener nej. Han bruger også ofte samtykkende ord som ja og mmm. Mæglere er som regel sorgløse og afslappede, og de viser kun få følelser åbenlyst. De smiler tit, når de føler sig positive eller blot er neutrale. Når Mæglere misbilliger noget, er der misbilligelse mere tydelig ud fra ansigtsudtrykket end fra de sagte ord og fra deres krop. Mæglere laver lange udledninger, som kan få lytteren til at miste interessen. De har mange synspunkter, som kan have negativ virkning på deres grad indflydelse og muligvis deres pålidelighed. Niere kan også have svært ved, at fortælle hvad de virkelig ønsker. Mægleren er især følsomme over for at blive ignoreret, få kritik eller blive kuet, og han føler ofte, at det sker, hvis nogen er meget uenige med ham. Mægleren frygter også, at andre bliver vrede på ham. 13

15 Forslag til at gøre din kommunikation bedre Her præsenteres nogle forslag til forandringsstrategier i forhold til din kommunikation. Formålet med strategierne er at fjerne din Enneagramtypes forvrængninger. 1. Skift ét adfærdsmønster ud ad gangen Det er mest effektivt, at ændre et mønster ad gangen, da det kan være overvældende at ændre alt på en gang. Derudover vil det at ændre ét adfærdsmønster få andre aspekter i din stil til at ændre sig. Det er lettest at ændre adfærd, som man er bevidst omkring, og det anbefales at starte med 1), 2), 3) og 4). 2. Øg din bevidsthed Øg din viden om måder, som du forvrænger kommunikation på. Både den kommunikation som du modtager, og den du afgiver. 3. Bed om feedback Spøg dine kollegaer, venner, familie og loggende om feedback på din kommunikation. Udvælg gerne personer, som kender dig godt, og som du respekterer. 4. Optag dig selv på bånd eller video Når du lytter til dig selv eller ser på dig selv, kan du bedre observere dine egen Enneagramtype og derigennem forsøge at ændre den. 5. Lyt aktivt Brug aktiv lytning til at formindske din forvrængede måde at modtage budskaber på. Gengiv både indholdet og de følelser du hører fra den anden, herved kan lytteren give dig respons på dine lytteevner. 6. Brug en coach Brug en Leadership Coach som kender til Enneagrammet og bed om feedback. 14

16 15

1 Kommunikationens blinde vinkel

1 Kommunikationens blinde vinkel 1 Kommunikationens blinde vinkel Kommunikationens blinde vinkel Er du god til at kommunikere effektivt med samarbejdspartnere, kollegaer, medarbejdere eller ledelse, således, at de virkelig forstår meningen

Læs mere

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Man skal ikke skue hunden på hårene siger man, men det gør vi nu alligevel. Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Hvordan er jeg? Side - 1 af 12

Hvordan er jeg? Side - 1 af 12 Hvordan er jeg? Side - 1 af 12 Hvordan finder jeg min egen type?,,frygt ikke det utrolige, vig ikke tilbage for det. Når du er i tvivl, vælg da den farligste og mest uhørte løsning KAREN BLIXEN Arbejdet

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 30.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejderne i Danmark Den visionære enhed, ledelse i en frivillig organisation Leder 2, Silkeborg 2010 Introduktion Mål: Give jer redskaber til at være leder i en frivillig organisation. Gøre jer i stand til at redegøre og

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Enneagram Test. Riso Hudson Quest en. Materialet udleveret af:

Enneagram Test. Riso Hudson Quest en. Materialet udleveret af: Enneagram Test Riso Hudson Quest en Materialet udleveret af: Motivation Management Naverland 34, 2600 Glostrup Tlf: 31520227 info@motivationmanagement.dk Riso Hudson Quest en Side 1 Basis triaden Kaldet

Læs mere

Enneagram typebeskrivelser

Enneagram typebeskrivelser Enneagram typebeskrivelser Herunder er de enkelte typer kort beskrevet, så de dels kan genkende sig selv og dels på den måde som andre måske kan opfatte dem på. Til sidst er der for hver type et statement

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Man skal ikke skue hunden på hårene siger man, men det gør vi nu alligevel. Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med

Læs mere

Hvad er ekstraordinær god ledelse?

Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvorfor er det vigtigt med god ledelse? Fordi alt andet ikke skaber den livskvalitet, som jeg mener vi fortjener og har mulighed for at have. God ledelse handler til

Læs mere

Et værktøj der er med fra start til slut

Et værktøj der er med fra start til slut Balder Vendt Striim Et værktøj der sikrer en positiv og bærende kultur Et værktøj der er med fra start til slut Rekruttering af de rigtige psykologiske profiler Kommunikations værktøjskasse til konsulenterne

Læs mere

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 30.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

Big Five Personlighedsfacetter

Big Five Personlighedsfacetter Reflector Big Five Personality 2.1 Big Five Personlighedsfacetter Behov for stabilitet N1 Følsomhed Denne skala måler den grad af bekymring, en person oplever. Personer med høj score vil med stor sandsynlighed

Læs mere

Enneagram Test. Riso Hudson Quest en Materialet udleveret af: Park Allé 382 Tlf: 31520227 www.motivationmanagement.dk

Enneagram Test. Riso Hudson Quest en Materialet udleveret af: Park Allé 382 Tlf: 31520227 www.motivationmanagement.dk Enneagram Test Riso Hudson Quest en Materialet udleveret af: Park Allé 382 Tlf: 31520227 www.motivationmanagement.dk 1 Basis triaden Kaldet krop, hoved eller hjerte referencer eller den instinktive intelligens,

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

Kend dig selv og optimer samarbejdet!

Kend dig selv og optimer samarbejdet! Kend dig selv og optimer samarbejdet! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 60.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Hogan Personality Inventory (HPI) måler personlighed ud fra syv primære skalaer, der beskriver John

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Ledelse og kommunikation

Ledelse og kommunikation Ledelse og kommunikation Anders Moestrup Uddannet officer i Livgarden & Forsvarets HR-uddannelse, pt. master i organisationspsykologi på RUC Leder gennem mere end 10 år ved Livgarden Kompagnichef, Chef

Læs mere

Lær at forstå andre mennesker og dig selv

Lær at forstå andre mennesker og dig selv Enneagrammets og dets historie Lær at forstå andre mennesker og dig selv MIND SPRING Abelsvej 35 2880 Bagsværd 70 27 13 07 28 94 13 07 www.mind-spring.dk Hvad er Enneagrammet? Se tegning af enneagrammet

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER. SÆT DIT TALENT I SPIL v. Iris Engelund

TALENT BESKRIVELSER. SÆT DIT TALENT I SPIL v. Iris Engelund TALENT BESKRIVELSER v. Iris Engelund WWW.FREDDYMEYER.DK +45 61 43 63 43 iris@freddymeyer.dk INDHOLD OVERSIGT OVER TALENTERNE Alle 34 talentbeskrivelser TALENTINDIKATOR Med indikatoren kan du registrere

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek 1 Program Buddy funktionen Joharis vindue Tilpasse forstyrrelser En effektiv feedback model Spørgeteknik Kender du typen? Fra oldtid til nutid

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten 10tips til at skabe gnister i borgerkontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv borgeren 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

10tips til at skabe gnister i kundekontakten

10tips til at skabe gnister i kundekontakten 10tips til at skabe gnister i kundekontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv kunden 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 75.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

Henrik Væver,

Henrik Væver, Vejen til forandring og udvikling Forandringsledelse, kommunikation og personlig udvikling Din adfærd Ingen kontrol Indflydelse Kontrol Hvor vælger du at have dit fokus? Henrik Væver, hv@vaver.dk, 24244960

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF

Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF Den menneskelige faktor Torben Bundgaard DIF Hvem er jeg? Hvad er mine motiver? Hvad er min adfærd? Hvad har jeg præference for? Lidt om arketyper og personprofiler! Nogen bygger læhegn andre bygger vindmøller?

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation

PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation PUSLESPILLET DISK 360 Kommunikation viser om din mening er på linje med dine kollegers Selskab: Demo company Adresse: Wallingatan 11 2tr Postadresse: 63230 Eskilstuna Telefonnummer: 08-7919802 Mobiltelefon:

Læs mere

Om at være forskellig

Om at være forskellig Om at være forskellig Når bølgerne gik højt, og man ikke kunne enes om selv små ting på Vorby Vikingeskibs Værft (VVV), var den gamle vismand Gordius tit blevet spurgt til råds af lederen. Medarbejderne

Læs mere

At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013

At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013 + At passe på sig selv i forandringer.. StressRederiet Brink & Buhelt - DSR nov. 2013 + Kan I se lyset som TR i forandringer for bare træer? + Program Forandringer i arbejdslivet Hvad berører os? Hvordan

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

THINK ABOUT IT THINK ABOUT IT. Typerne Copyright THINK ABOUT IT

THINK ABOUT IT THINK ABOUT IT. Typerne Copyright THINK ABOUT IT THINK ABOUT IT Typerne 2012-2016 Copyright THINK ABOUT IT Typer GENEREL INFO At arbejde med Enneagrammet kræver, at man sætter sig ind i ni grundlæggende måder at anskue og være i livet på. For at få det

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T HOGAN PERSONALITY INVENTORY Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Iversen, som samarbejder med Dirksen 01.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=m8rvxv N9DZk&feature=related * Målet med kommunikationen * Målgruppen for kommunikationen * Sproglige forudsætninger * Tekniske muligheder * Interessefællesskab mellem dem,

Læs mere

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015 Hvor der er mennesker - er der konflikter Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt Tirsdag den 28. april 2015 Forventninger er med til at styre vores hverdag og har indflydelse på de historier vi fortæller.

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

Kærlighed og selvbeskyttelse

Kærlighed og selvbeskyttelse At lægge afstand til virkeligheden Kærlighed og selvbeskyttelse Eget indre Andre mennesker Realiteterne i sin egen aktuelle livssituation 1 Jens på vej i skolen Selvbeskyttelsesstrategier mod det indefra

Læs mere

Har vi forskellig læringsstil? (testskema)

Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Dette spørgeskema er udformet for at finde frem til din foretrukne læringsstil. I årenes løb har du sikkert udviklet læringsvaner, som hjælper til at give en

Læs mere

The Work. Eksempel Han lytter ikke til mig Hun respekterer mig ikke Han ødelægger mit liv

The Work. Eksempel Han lytter ikke til mig Hun respekterer mig ikke Han ødelægger mit liv The Work Når vi er ude af balance, tror vi ofte at det skyldes noget udefra kommende. Vi tænker: Det er fordi jeg har for travlt på mit arbejde, er stresset, fordi mit forhold knaser. Vi finder forklaringer,

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg?

PAS PÅ DIG SELV. Hvad er selvomsorg? PAS PÅ DIG SELV Uddannelse i selvomsorg og kollegial omsorg for Bydelsmødre Wattar Gruppen Kognitivt Psykologcenter Center for Socialt Ansvar Hvad er selvomsorg? Når du er god ved dine tanker: så stiller

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin

Trin for Trin. Læseplan Bh./Bh.klasse. Empati. Trin for Trin Læseplan Bh./Bh.klasse Empati Hvad er Følelser Flere følelser Samme eller forskellig Følelser ændrer sig Hvis så Ikke nu måske senere Uheld Hvad er retfærdigt Jeg bliver når Lytte Vise omsorg Mål Børnene

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER

HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER GODE TANKER GODE FØLELSER HVORDAN DU FÅR KONTROL OVER BEKYMRINGER OG VANEHANDLINGER Vi har ofte nogle tvangstanker, som kører rundt i hovedet på os. Nogle gange bliver vi ved med at få disse tanker om

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere