Summary af din personlighedstypes udfordringer med kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Summary af din personlighedstypes udfordringer med kommunikation"

Transkript

1 Summary af din personlighedstypes udfordringer med kommunikation T l f. :

2 Kommunikation Har du nogensinde været i en situation, hvor du er blevet misforstået? Eller har du nogensinde opdaget, efter at have lyttet til en anden, at du ikke virkelig hørte, hvad den anden sagde? I begge tilfælde var det Enneagrambaserede forvrængninger, der var på spil. Når vi taler, forvrænger vi ofte det, vi siger, som konsekvens af vores Enneagramtypes talemønstre, kropssprog og blinde punkter. Når vi lytter, oversætter vi det, den anden siger gennem Enneagrambaseret lytning. Vi kan ikke altid kende Enneagramtypen hos den, vi taler med. Kender vi derimod vores egen Enneagramtype, så kan vi forbedre vores egen del af enhver kommunikation. At vide hvordan man kommunikerer, er det første skridt, herefter kan man beslutte, hvad man ønsker at ændre. Der er tre slags forvrængninger på spil, når vi sender et budskab til en anden: 1) ; referer til det overordnede mønster vi har, når vi taler, samt til det, som vi faktisk taler om. Nogle taler langsomt, mens andre kommer lige til sagens kerne. Nogle lyder som sød honning, mens andre lyder som et maskingevær. Nogle fortæller historier, mens andre taler om opgaver. Nogle taler om følelser, mens andre taler om opgaver. Nogle taler næsten ikke. 2) ; er vores kropsholdning, ansigtsudtryk, gestik, kropsbevægelser, energiniveauer og mange andre nonverbale budskaber. Når andre fortolker det, vi siger, så er ca. 80% af det, der opfattes af modtageren baseret på den talendes kropssprog og talestil. Kun ca. 20 % af det, som vi forstår i budskabet kommer fra det faktiske indhold i det, vi siger. Mange er meget uopmærksomme på deres kropssprog, da det stort set er ubevidst. 3) Blinde punker; indeholder information om os selv, som ikke er åbenlys for os, men meget synlig for andre. Uden at vide det giver vi denne information videre til andre gennem et sammenkog af vores talestil, kropssprog og andre tilgængelige data. Blinde punker kan fx. Være, at du ofte rømmer dig, piller ved dit hår, krydser benene, når du står eller siger øhh ti gange i løbet af en tale. Hver Enneagramtype har særlige blinde punkter, hvorigennem de sender ubevidste budskaber til andre. Modtageren af vores budskaber forvrænger også det, de hører igennem deres egen Enneagramtype. Den bedste måde hvorpå vi undgår, at andre misforstår det vi siger, er at ændre måden, vi siger tingene på. Det kan vi gøre ved at blive opmærksomme på vores taleforvrængninger, og derefter arbejde på at ændre vores adfærd. Men for at gøre dette, er det vigtigt, at man forstår de forvrængede filtre ved ens egen Enneagramtype. Herefter arbejder man på at minimere eller fjerne dem. 1

3 I det følgende er der en kort præsentation af de ni Ennagramtype samt en beskrivelse af deres talestil, kropssprog, blinde punkter og forvrængede filtre. Type 1: Perfektionisten Perfektionisten er den principfaste og idealistiske type og er kendetegnet ved at have en indiskutabel indre bevidsthed om, hvad der er rigtigt og forkert. Han er fornuftig og rationel med høj etik og moral, og han ser sig selv som et forgangsbillede for, hvordan man bør opføre sig. Han frygter at fremstå sløset og useriøs, hvilket betyder, at han er meget bevidst om sin egen opførsel og kan blive selvbebrejdende, hvis han ikke lever op til sine egne forventninger. Perfektionistens kommunikation Perfektionisten har en præcis, direkte, kortfattet og detaljeret talestil. Han anvender ofte ord som: burde, skulle, må, korrekt, perfekt, godt, forkert og rigtigt. Han reagerer hurtigt på holdninger og forsvarer sig, hvis hans egne bliver kritiseret. Perfektionisten har en opret holdning, spændte muskler og fokuserede øjne. Hans kropssprog kan vise en negativ reaktion. Tøjet er strøget og nøje tilpasset situationen. Perfektionisten kan have blinde punkter, som gør at han kan virke kritisk, utålmodig eller vred. Han holder hårdnakket fast i sine egne holdninger. Perfektionisten arbejder flittigt på, at gøre de rigtige ting selv, og derfor forvrænger og filtrerer han ofte, hvad andre siger og fortolker det som værende kritik rettet mod ham. Perfektionisten er optaget af sine egne holdninger og tror så stærkt på dem, at han ikke hører præcist efter, hvad andre faktisk siger til ham. Perfektionisten er ligeledes meget optaget af, om andre opfører sig korrekt og ansvarligt ud fra hans synspunkt. 2

4 Type 2: Relationsskaberen Relationsskaberen er den omsorgsfulde, empatiske, oprigtige og hjertevarme type. Han er kendetegnet ved at hjælpe andre mennesker og altid være den, der står klar, hvis andre har brug for omsorg. Relationsskaberen er venlig, generøs og selvopofrende og har en naturlig egenskab til at fremme positiv stemning mellem mennesker. Han kan dog også være sentimental, smigrende og behagesyg. Relationsskaberen er velmenende og motiveres af at være tæt på andre mennesker, men han kan forfalde til at gøre ting for andre for at gøre sig uundværlig. Relationsskaberen har typisk problemer med, at han kan blive besidderisk, ligesom det er svært for ham at anerkende sine egne behov. Relationsskaberen er udadvendt og retter sin opmærksomhed og sine følelser mod andre. Han tillægger ting, mennesker og aktiviteter bestemte betydninger, der tolkes følelsesmæssigt. Han er derfor meget opmærksom på andres tilstande og følelser og har ofte en fantastisk empati. Relationsskaberens kommunikation Relationsskaberen er ofte spørgende i sin talestil. Han er god til at give komplimenter og har fokus på det, et menneske indeholder. Han er meget lidt selvrefererende og taler med en blød stemme. Han bliver vred eller beklagende, når han ikke kan lide, hvad andre siger. Relationsskaberen er smilende og rar i sit kropssprog. Hans ansigtsudtryk er afslappet, og han har åbne og graciøse kropsbevægelser. Når han bliver oprevet, får han rynkede bryn og anspændte ansigtsmuskler. Relationsskaberens blinde punkter er, at han kan have en sekundær eller skjult hensigt bag sin generøsitet, hjælpsomhed og opmærksomhed. Et andet blindt punkt er, at han kan stille spørgsmål, for derefter at miste interessen for samtalen. Når det sker, flytter han opmærksomhed sig uventet væk fra det andet menneske. Relationsskaberen har forvrængede filtre i form af, at han bekymrer sig om, om andre mennesker kan lide ham, og om han kan lide dem. Han tænker på, om han ønsker at hjælpe det andet menneske, han tænker på graden af indflydelse det andet menneske har, og om han føler, at det andet menneske har planer om at skade nogen, som Relationsskaberen ønsker at beskytte. 3

5 Type 3: Udretteren Udretteren er den tilpasningsdygtige, succesorienterede type, som er selvsikker, tiltrækkende og charmerende. Han er kendetegnet ved at have et konstant fokus på at gøre de rigtige ting. Han er effektiv og målorienteret, og han når altid i mål med sine opgaver. Udretteren er yderligere ambitiøs, kompetent og energisk, og han kan også være fokuseret på status og motiveres af forfremmelse. Han er diplomatisk og stolt, men kan også være overdrevent bekymret over sit image, og hvad andre tænker om ham. Udretteren har typisk problemer med arbejdsnarkomani og konkurrencementalitet. Han er af den opfattelse, at hans identitet, er de ting han laver, og de mål han når. Derfor er han meget afhængig af den respons, han modtager fra omverdenen. Samtidig har han en masse følelser, han skal af med, men han tænker også på, hvordan disse følelser vil påvirke andres opfattelse af ham. Denne konstante modtagelse og afsendelse af følelser kan Udretteren forsøge at dulme ved at arbejde lidt hårdere. Det er derfor han af og til kaldes arbejdsnarkoman. Udretteren har en høj stresstærskel, hvilket betyder, at han sjældent slapper af og slår koldt vand i blodet. Han frygter at være uden anerkendelse, hvilket gør, at han arbejder hårdt for at være vellidt af sine omgivelser. Han kan være kalkulerende og god til (ubevidst) at stjæle opmærksomheden, fordi han netop drives af at stå frem og blive klappet på skulderen. Udretterens kommunikation Udretterens talestil er klar, effektiv, logisk, letforståelig og lige på kornet. Han er hurtig i vendingen og undgår emner, hvor han har begrænset viden, ligesom han undgår emner, der kan afspejle noget negativt om ham. Udretteren bruger konkrete eksempler i sin talestil, og han kan nemt virke utålmodig ved lange samtaler. Udretteren fremstår ofte selvsikker og fattet i sit kropssprog. Han trækker vejret dybt ind i brystområdet og holder skuldrene hævet, hvilket kan få ham til at se meget afbalanceret og trykket ud. Det kan godt være, at han er i tvivl om, hvor godt hans præstation af den ene eller den anden art er gået, men det er der ingen, der vil kunne gætte. Udretteren er ligeledes god til at gøre det klart, hvornår hans tid er opbrugt over for andre. Udretterens blinde punkter er, at han bliver utålmodig, når andre ikke virker kompetente eller selvsikre. Udretteren har også vanskeligt ved at diskutere negative emner, især dem som indikerer, at Udretteren måske har fejlet. Udretteren fremtræder ofte målrettet, og kan i den forbindelse synes at skynde på eller affærdige andre og dermed også komme til at virke kort for hovedet eller uoprigtig. Udretteren har ofte forvrængede filtre i form af at han bekymrer sig om, hvorvidt forskellige oplysninger vil få ham til at tage sig godt ud, eller om disse oplysninger vil karambolere med hans opnåelse af mål. Hvis der er en sandsynlighed for det, vil han filtrere dem væk. Udretteren har også en tendens til at ignorere budskaber, når de kommer fra mennesker, som ikke virker selvsikre. Han ønsker generelt at distancere sig fra sådanne mennesker. 4

6 Type 4: Kreatøren Kreatøren er en selviagttagende, romantisk type, der er selvbevidst, sensitiv og reserveret. Han er typisk kreativ, nytænkende, opfindsom og god til at tænke alternativt. Kreatøren er følelsesmæssigt rolig og individualistisk, men han kan også være humørsyg og selvoptaget. Kreatøren kan trække sig væk fra andre mennesker, fordi han føler sig sårbar og unormal. Han kan også optræde hånligt og føle sig hævet over 'dagligdagens rutiner'. Kreatøren har som regel problemer med melankoli, selvoptagethed og selvmedlidenhed, og han kender de fleste betegnelser inden for kategorien ' at føle'. Kreatøren er meget opmærksom på følelser, hvilket han retter indad og derved lader dem hobe sig op. Han er meget orienteret omkring fortiden, hvor han kan relatere sine følelser til de fleste hændelser. På forskellige måder opfatter kreatøren sig selv som anderledes end andre, og derfor vil han have en tendens til at holde følelserne for sig selv, for at andre ikke skal opdage hans - i egne øjne - anderledes følelser. En kreatør er ligeledes typen, der kan finde på at tage et sæt tøj på, der afspejler hans humør eller undgå at gå til en fest, hvis humøret ikke lige er til det. Han frygter at være uden identitet, hvilket kommer til udtryk i hans forsøg på at skille sig ud og fremstå som en ener. Kreatørens kommunikation Kreatøren har det med i sin talestil at bruge ord som jeg, mig, min og mine oftere end alle andre. Kreatøren deler også ofte personlige historier og involverer sig i problemsnak, hvilket vil sige, at han diskuterer situationer, som har gjort ham oprevet. Det både at bruge det personlige sprog og dele personlige oplevelser har ofte den konsekvens, at samtalen flyttes fra den anden person og hen mod Kreatøren. Dette kan gøre, at Kreatørens talestil nogle gange bliver beskrevet som værende selv-refererende. Kreatøren bruger ofte tid på at gennemtænkte alternative dialoger, fordi han ønsker at blive forstået på præcis den måde, som han selv har til hensigt. Af de alternative dialoger vælger han så den, han finder mest passende til situationen. Kreatøren søger også at drage andre ind i samtalen og bruger derfor ord som vores samarbejde og vores samarbejdsaftale. Når Kreatøren har noget vigtigt at komme med, virker han ofte intens og indtrængende. Han fremsætter budskabet gennem sin direkte og langvarige øjenkontakt, som kommer til udtryk i hans ansigt og laseragtige fokus på, hvad han ønsker at sige. Det er almindeligt for Kreatøren at føle sig såret, og det vises ofte gennem hans forbløffede ansigtsudtryk, og måden hvorpå hans øjne glinser. Mange Kreatører ser ofte sorgfulde ud, selvom de ikke er det, på grund af et permanent fugtigt blik. 5

7 Kreatøren aner ofte ikke selv at hans talestil og kropssprog har den effekt at trække opmærksomheden hen imod ham selv. Han tror modsat, at hans referencer til det personlige får samtalen til at være mere ægte og dermed give større mellemmenneskeligt engagement. Kreatøren føler ofte et behov for at fortsætte det mellemmenneskelige samspil, indtil han selv synes, det er afsluttet, også selvom den anden ikke længere ønsker at diskutere emnet. Kreatøren kan lide at diskutere følelser og sindsstemninger, og han søger emotionel afslutning. Han mener, at andre også deler dette ønske, eller at de burde det, og på baggrund af dette kan han blive opfattet som en, der dvæler for meget ved følelserne og er meget dramatisk eller kunstig. Kreatøren har forvrængede filtre i form af angsten for afvisning, at blive negligeret eller at føle sig unormal. Han kan også nemt komme til at føle sig misforstået og ønsker ikke at virke unormal. 6

8 Type 5: Iagttageren Iagttageren er den skarpsindige, tænkende type, der er opmærksom, indsigtsfuld og nysgerrig. Han er i stand til at koncentrere sig og fokuserer på at udvikle komplekse ideer og kompetencer. Iagttageren er selvstændig, innovativ og opfindsom, men han kan også være distræt og fanget i sine egne tanker og fantasiverdener, hvor han bliver åndsfraværende og intens på samme tid. Iagttageren er yderligere kendetegnet ved at være specialisten, der har sat sig godt ind i et særligt fagområde, og han kan derfor komme til at virke noget nørdet, hvis man begynder at spørge ind til hans specialviden. Han er god til at sætte sig ind i svære problemstillinger, og tager sig ofte den fornødne tid til at forstå, hvorfor ting er skruet sammen, som de er. Han er desuden objektiv og rationel og kan derfor komme til at virke følelseskold og uengageret i andre mennesker. Iagttagerens kommunikation Iagttagerens talestil er kort og præcis, og hans ord er valgt med omhu. Han giver et enkelt og objektivt svar i stedet for at gøre det personligt. I det offentlige rum taler han ofte om sine tanker, men sjældent om følelser. Via hans kropssprog udtrykker Iagttageren tanker med begrænset følelsesmæssigt indhold, og han kan virke indesluttet og selvkontrolleret med et meget stille kropssprog. Nogle gange kan Iagttageren virke som om, han kun taler fra en del af sit hoved eller som om, han ser på sig selv udefra, mens han taler. Et af Iagttagerens blinde punkter er, at hans fokus på det tankemæssige ofte bliver på bekostning af varmen i mellemmenneskelige relationer. Denne mangel på varme, der opfattes af andre, kan hindre dialog. Iagttageren kan sagtens føle varme og medfølelse, men beholder ofte disse følelser inden i. Han har en udviklet evne til at afskære sig fra følelserne i øjeblikket og kan så komme tilbage til disse følelser, når han er klar og føler sig veltilpas. Denne adskillelse af tanke og følelse kan give andre den oplevelse, at han er reserveret eller fjern. Iagttageren kan også virke nedladende eller bedrevidende. Iagttageren har forvrængede filtre i form af, at han har en tendens til at lukke af og forblive tavs, når han tror, at nogen har forventninger til ham, eller når han får følelsen af utilstrækkelighed. Mange Iagttagere filtrerer også budskaber væk, når de kommer fra nogen, som de opfatter værende fysisk alt for tæt på dem. 7

9 Type 6: Realisten Realisten er den engagerende, sikkerhedssøgende type, som er pålidelig, hårdtarbejdende og ansvarlig. Han er en fantastisk problemknuser på grund af sin evne til at forudse vanskeligheder og skabe samarbejde. Dog kan han også blive defensiv, undvigende og ængstelig, hvor han drives af stress og samtidig bruger en masse tid på at klage over tingenes tilstand. Realisten kan være forsigtig og ubeslutsom, men han kan også være reaktiv, trodsig og stædig. Han har typisk problemer med manglende selvtillid og mistro, og ønsker altid at være sikker på at træffe de bedste beslutninger. Dette kræver en konstant vekslen mellem indre og ydre orientering, hvilket kan medføre, at han har svært ved at træffe en beslutning. Denne vekselvirkning kan til tider resultere i, at han spontant træffer en beslutning for at slippe ud af 'hvad-nu-hvis' tankegangen. Realisten frygter at stå uden faste rammer, hvilket betyder, at han gør alt for at sikre sig, at grundlaget under ham forbliver solidt. Dette gør han ved at have klare aftaler med sine omgivelser. En sådan adfærd kan af andre opfattes som værende overforsigtig og unødvendigt bekymrende. Realisten kan have en tendens til at planlægge alt ned til mindste detalje, og han bliver nemt Rasmus Modsat, hvis tingene ikke går hans vej. Realistens kommunikation Realistens talestil begynder ofte med analytiske kommentarer. Hans tonefald er vekslende med enten tøvende eller selvsikker tale. Han forventer ofte negative muligheder og fremlægger måder, hvorpå han kan overvinde disse problemer. Når Realisten føler sig modig, kan man se det i hans kropssprog. Han læner sig frem, og giver ofte et indtryk af, at han kan udrette hvad som helst. I disse situationer virker Realisten varm, vindende og empatisk. Men når han føler sig bange, kan han pludselig trække sig tilbage. Her kan hans øjne bevæge sig hurtigt fra side til side, og hans ansigtsmuskler kan være anspændte. Når han er meget stresset, kan han se ud som en hjort, der fanges af en bils forlygter. Et af Realistens blinde punkter er, at det er meget tydeligt, når han er bekymret - selv når han forsøger at skjule det. Lige så tapper han kan synes at være i nogle situationer, kan hans meget åbenlyse bekymring få andre til at overveje hans kompetencer. Realisten har det med at skabe i værste fald scenarier, som kan give andre det indtryk, at han er negativ, pessimistisk eller har en kan ikke holdning. 8

10 Realisten er følsom over for autoriteter. Han bekymrer sig om, hvorvidt man kan stole på den, der har magten og om vedkommende bruger sin autoritet på en passende eller upassende måde. For Realisten betyder passende ordentligt, retfærdigt og på en måde, som ikke vil såre ham. Et andet forvrænget filter er projektion af tanker og følelser over på en anden person. Det tredje forvrængede filter hos Realisten er hans bekymring over, om man kan stole på den anden person. 9

11 Type 7: Idémageren Idémageren er den travle, produktive type, som er udadvendt, optimistisk, alsidig og spontan. Han er kendetegnet ved hele tiden at udforske nye territorier. Han er energifyldt, entusiastisk og eventyrlysten, og værdsætter en munter stemning og fart over feltet. Han er legesyg, humørfyldt og praktisk, men han kan også misbruge sine mange talenter ved at sprede sig over for mange ting og være for ufokuseret og udisciplineret. Idémageren søger konstant nye og spændende oplevelser, men kan blive distraheret og udmattet ved altid at være på farten. Han har ofte problemer med utålmodighed og impulsivitet. Han er god til at få ideer og kan kombinere mange forskellige fagområder til en løsning. Idémageren kan være i en tilstand af frygt for at komme i kontakt med sine følelser og nuet, derfor har han lært at foretage sig en masse ting på samme tid og have tankerne kørende konstant. Han bruger ikke meget tid på at bekymre sig unødigt, og han er god til at vende de mest håbløse situationer til noget positivt. Han frygter at være begrænset, hvilket betyder, at han søger mulighederne i livet. Han kan have svært ved at koncentrere sig om én ting ad gangen, fordi han ikke vil gå glip af noget. Derfor har han derfor typisk det ene øje rettet ud mod omgivelserne, især der hvor der sker noget nyt og spændende. Idémagerens kommunikation Idémagerens talestil er hurtig og spontan og med en hektisk måde at sige ordene på. Han viser sine holdninger ved at dele historier og skifter hurtigt fra et emne til et andet. Han er ofte levende og livlig, indtil han hører noget negativt fra en anden person. Hvis han gør det, så omformulerer/reframer han det negative til noget positivt. Idémageren har et kropssprog med meget smilende og klare øjne samt et meget levende ansigtsudtryk og mange hånd- og armbevægelser. Han har et skarpt tonefald, når han er vred. Han går ofte rundt eller frem og tilbage, mens han taler, og så bliver han let distraheret af en tanke eller noget eksternt. Da hans kropssprog ofte er meget aktivt, kan det være svært at udlede en bestemt følelse derfra. Idémageres blinde punkter er, at han måske ikke har tilegnet sig al den viden og information, som han selv tror, at han mestrer. Han kan ikke se, at hans egen adfærd får andre til at tage ham mindre seriøst. Ud over det kan det konstante skift af ideer og det levende kropssprog være distraherende for andre. Idémageren har forvrængede filtre i forhold til, hvis han føler, at hans kompetencer bliver nedgjort. Når Idémageren tror, at andre er ved at tage kontrollen i en situation eller handler som en uautoriseret autoritetsfigur over for ham, så bliver han ofte foruroliget og frygter, at den anden forsøger at begrænse hans muligheder. 10

12 Type 8: Retningsgiveren Retningsgiveren er den kraftfulde, aggressive type, som er selvsikker, stærk og selvhævdende. Han er beskyttende, ressourcefuld, ligefrem og beslutsom, men han kan også være egocentrisk og dominerende. Retningsgiveren føler, at han skal kontrollere sine omgivelser, især andre mennesker, hvorfor han nogle gange bliver konfronterende og intimiderende. Retningsgiveren har typisk problemer med sit temperament og med at tillade sig selv at blive sårbar. Retningsgiveren er yderligere kendetegnet ved at fremvise sin styrke, både den fysiske og mentale styrke. Han er modig, selvsikker og handlingsorienteret, og han er ofte nem at spotte, fordi han står frem og siger sin mening. Han ser verden i sort og hvid, og enten er du respekteret af Retningsgiveren, eller også er du ikke, der findes ingen gråzone. Retningsgiveren frygter at være kontrolleret af nogen eller noget, hvilket betyder, at han søger uafhængighed og selvbestemmelse. Denne jagt på kontrol kan virke tromlende over for omgivelserne, og han er sjældent opmærksom på, at han kan komme til at skræmme andre mennesker væk på grund af sin direkte fremtoning. Retningsgiverens kommunikation Retningsgiveren elsker udfordringer, men han bryder sig ikke om uventede udfordringer fra andre, hvilket kan gøre, at hans talestil varierer alt efter situationen. Typisk er hans talestil som en kommanderende autoritet, og han taler ofte om det store strategiske billede og går kun i detaljer for at nå et større mål. Hans høje energiniveau passer til hans pågående natur, og han vil fortsætte en vigtig samtale, indtil han føler, at den anden har mødt hans eget energiniveau. I de situationer hvor Retningsgiveren ikke er sikker på, hvad han skal gøre, kan han være stille. I disse øjeblikke bliver han som regel meget alvorlig, mens han overvejer sit næste træk. Når Retningsgiveren føler sig overrumplet, kan man få hans vrede at føle med fuld styrke. I situationer der ikke er vigtige for Retningsgiveren, kan han more sig ved at komme med kommentarer til sig selv, om det der sker. Dette gør han ved at starte en samtale om det han ser, og nogle gange bruge bandeord og humor under bæltestedet. Hvis Retningsgiveren keder sig, kan han trække sig tilbage og tænke på noget helt andet. Retningsgiveren har typisk et kraftfuldt kropssprog, og det forbliver kraftfuldt, selv når han modererer sine ord. Når Retningsgiveren går ind i et rum, føler de andre i rummet ofte Retningsgiverens autoritative udstråling. Når han taler, ved Retningsgiveren ofte, hvordan han skal ændre sin stemme for virkningens skyld. Selv når Retningsgiveren er stille, kan andre mærke hans kraftfulde energi, som stråler gennem hans nonverbale vink. 11

13 Ét af Retningsgiverens blinde punkter er, at mange mennesker bliver intimideret af hans talestil og kropssprog. Retningsgiverens energi er meget stærkere, end han selv er klar over, selv når han forsøger at holde den tilbage. Han har også blinde punkter i form af, at ikke alle kan se det store billede så hurtigt som han, hvilket kan overraske ham. Retningsgiveren kan også blive overrasket over at finde ud af, at hans sårbarhed, som han arbejder hårdt på at holde skjult, faktisk kommer frem i hans mere stille øjeblikke. Retningsgiveren har stærke forvrængede filtre. Han bryder sig ikke om svaghed hos andre, men på samme tid føler han sig tilskyndet til at beskytte dem, som ikke kan forsvare sig selv. Retningsgiverens problem med svaghed afspejler hans ubevidste fornægtelse af sin egen sårbarhed. Når Retningsgiveren er i kontakt med andre, så forsøger han at vurdere om den anden person er svag eller stærk, og om personen forsøger at kontrollere situationen. Hvis personen er svag vil Retningsgiveren afvise både personen og budskabet. Hvis personen forsøger at dominere situationen, vil Retningsgiveren som regel gøre sig klar til en modoffensiv. Hvis Retningsgiveren oplever, at personen virkelig har brug for deres beskyttelse, så vil han stå frem og forsvare dem. 12

14 Type 9: Mægleren Mægleren er kendetegnet ved at være stille, fredelig og nem at omgås, samt ved hans utrolige rummelighed og tolerance over for andre mennesker. Han er rolig og afventende, men det kan også blive for meget, når han lukker sig mentalt inde og blot iagttager andre. Han kan komme til at kontrollere sine omgivelser ved ikke at træffe beslutninger eller udtrykke sine holdninger. Han frygter at skabe disharmoni, hvilket betyder, at han søger at skabe konsensus og fællesskab mellem mennesker. Mægleren kan have tendens til at virke upassioneret, fordi han ikke siger, hvad han vil, fordi han er bange for, at det kunne støde andre væk. Mægleren er yderligere kendetegnet ved at være den sorgløse, selvudslettende type, som er accepterende, tillidsfuld og stabil. Han er som regel kreativ, optimistisk og støttende, men kan også være for villig til at komme godt ud af det med andre for derved at undgå ufred og skænderier. Mægleren vil gerne have, at alt går glat og uden konflikter, men han kan også have tendens til at være selvtilfreds, forenkle problemerne og bagatellisere ting, der foruroliger ham. Mægleren vil typisk have problemer med inerti, tryghed og stædighed. Mæglerens kommunikation Mægleren giver ofte detaljeret information i kronologisk rækkefølge, og han forsøger at afbalancere relationer ved at præsentere alle sider af et problem. Mægleren gør sig umage for at være retfærdig, og lade alle synspunkter komme frem i en samtale. Han kan godt finde på at sige ja, hvor han i virkeligheden mener nej. Han bruger også ofte samtykkende ord som ja og mmm. Mæglere er som regel sorgløse og afslappede, og de viser kun få følelser åbenlyst. De smiler tit, når de føler sig positive eller blot er neutrale. Når Mæglere misbilliger noget, er der misbilligelse mere tydelig ud fra ansigtsudtrykket end fra de sagte ord og fra deres krop. Mæglere laver lange udledninger, som kan få lytteren til at miste interessen. De har mange synspunkter, som kan have negativ virkning på deres grad indflydelse og muligvis deres pålidelighed. Niere kan også have svært ved, at fortælle hvad de virkelig ønsker. Mægleren er især følsomme over for at blive ignoreret, få kritik eller blive kuet, og han føler ofte, at det sker, hvis nogen er meget uenige med ham. Mægleren frygter også, at andre bliver vrede på ham. 13

15 Forslag til at gøre din kommunikation bedre Her præsenteres nogle forslag til forandringsstrategier i forhold til din kommunikation. Formålet med strategierne er at fjerne din Enneagramtypes forvrængninger. 1. Skift ét adfærdsmønster ud ad gangen Det er mest effektivt, at ændre et mønster ad gangen, da det kan være overvældende at ændre alt på en gang. Derudover vil det at ændre ét adfærdsmønster få andre aspekter i din stil til at ændre sig. Det er lettest at ændre adfærd, som man er bevidst omkring, og det anbefales at starte med 1), 2), 3) og 4). 2. Øg din bevidsthed Øg din viden om måder, som du forvrænger kommunikation på. Både den kommunikation som du modtager, og den du afgiver. 3. Bed om feedback Spøg dine kollegaer, venner, familie og loggende om feedback på din kommunikation. Udvælg gerne personer, som kender dig godt, og som du respekterer. 4. Optag dig selv på bånd eller video Når du lytter til dig selv eller ser på dig selv, kan du bedre observere dine egen Enneagramtype og derigennem forsøge at ændre den. 5. Lyt aktivt Brug aktiv lytning til at formindske din forvrængede måde at modtage budskaber på. Gengiv både indholdet og de følelser du hører fra den anden, herved kan lytteren give dig respons på dine lytteevner. 6. Brug en coach Brug en Leadership Coach som kender til Enneagrammet og bed om feedback. 14

16 15

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Man skal ikke skue hunden på hårene siger man, men det gør vi nu alligevel. Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejderne i Danmark Den visionære enhed, ledelse i en frivillig organisation Leder 2, Silkeborg 2010 Introduktion Mål: Give jer redskaber til at være leder i en frivillig organisation. Gøre jer i stand til at redegøre og

Læs mere

Whauu nu forstår jeg det bedre!

Whauu nu forstår jeg det bedre! Whauu nu forstår jeg det bedre! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 30.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som udlandet

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Om at være forskellig

Om at være forskellig Om at være forskellig Når bølgerne gik højt, og man ikke kunne enes om selv små ting på Vorby Vikingeskibs Værft (VVV), var den gamle vismand Gordius tit blevet spurgt til råds af lederen. Medarbejderne

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Kend dig selv og optimer samarbejdet!

Kend dig selv og optimer samarbejdet! Kend dig selv og optimer samarbejdet! claus@roagerolsen.dk www.roagerolsen.dk Om Claus Danmarks mest anvendte Enneagramunderviser Undervist mere end 60.000 mennesker i Enneagrammet såvel i Danmark som

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER

DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER DE SEKS TÆNKEHATTE BETRAGT DIN BESLUTNING FRA ALLE MULIGE SYNSVINKLER De Seks tænkehatte er en nyttig teknik, som kan hjælpe dig med at sikre, at du får betragtet en vigtig beslutning fra alle synsvinkler

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010. Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Gospel Dirigent seminar 12. og 13. juni 2010 Spændingsfeltet; Dirigent, ledelse, strategi og kommunikation Program - Jungle af muligheder Den røde tråd mellem dirigent, ledelse, strategi og kommunikation

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish

The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish The Riverside Situational Q sort (3.15); Danish 1. Situationen er potentielt behagelig. 2. Situationen er kompleks. 3. En opgave som skal udføres. 4. Nogen prøver at imponere P. 5. Nogen prøver at overbevise

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14

Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013. EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Oprettet: 07-10-2013 09:01. Certificeret bruger: Mette Dahl Mikkelsen Demo. EASI Adfærd & motivation - 06-06-2013 EASI Adfærd & motivation - rapport til testtager MASTER-HR.COM 1 / 14 Demo. Indhold EASI

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Specialpædagogisk Landskonference

Specialpædagogisk Landskonference Specialpædagogisk Landskonference Hjerne og Hjerte De fire temperamenter 3. oktober 2014 Uddannelse: Cand.Negot., bestyrelsesuddannet og Business Coach Forfatter: Den afgørende faktor Giv agt! Dialog i

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015

Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 Referat fra seminar Sensitive Fordele i København den 9. maj 2015 med Elaine Aron og Lise og Martin August Bestyrelsen i HSP foreningen var blandt de 500 deltagere i seminaret. Oplæg med Elaine Aron Hovedemnet

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING

Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING Kapitel 1 EN ÆGTE BESLUTNING 11 Hvis du oplever, at du ikke er motiveret til at løse en opgave, du står overfor, så er det sikkert fordi du ikke har truffet en ægte beslutning. Hvad kendetegner en ægte

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO

KvægKongres 2014. God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO KvægKongres 2014 God kommunikation giver resultater v/ Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO 45 minutter med kommunikation Ledelsesrådgiver Anne Jacobsen, LMO Tlf.: 7658 7530 Mobil: 2362 0184 Mail: aej@lmo.dk

Læs mere

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk Arbejdsmateriale 2 Henrik Leslye Henrik Leslye er Erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bla. JTI-Test og Talentprofilen. Han er prisbelønnet foredragsholder,

Læs mere

Sælg med succes... Fra tanke til handling

Sælg med succes... Fra tanke til handling Sælg med succes... Fra tanke til handling Markedsføring Markedsføring virker... Hvorfor gør vi det vi gør - når vi ved det vi ved? Hvad betyder Mindset? De ubevidste strategier der styrer vores adfærd

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Du er muligvis en Perfektionist, hvis du kan genkende følgende

Du er muligvis en Perfektionist, hvis du kan genkende følgende Type 1 - Perfektionist Ettere er pligtopfyldende mennesker, som er optaget af, hvordan tingene kan blive forbedret og reagerer ofte prompte, hvis noget ikke er, som det skal være. Perfektionister har udviklet

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om INDLEDNING Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om selvværd med håb om, at så mange som muligt kan få indblik i selvværdets grundlæggende betydning for vores velbefindende og for at give nogle

Læs mere

ADH og par D forh old

ADH og par D forh old ADHD og parforhold Forord 04 ADHD ven eller fjende? 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk i et parforhold? 10 10 typiske udfordringer i parforhold med ADHD 12 Dagligdagen 14 Omsorgen 16 Seksualitet

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere