Heste hjælper os på vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heste hjælper os på vej"

Transkript

1 Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår i stedet i en læringsproces, hvor kontakten og relationen bliver det centrale. I rideterapi arbejdes der oplevelsesorienteret, hvor hestens kropssprog, bevægelse (og evt. ridningen) er med til at give større kendskab og forståelse for ens eget kropssprog og kropslige fornemmelser. Grounding, centrering og afgrænsning er nøgleord i Hesteassisteret personlig udvikling. Samtidig øges balance, styrke og koordinering. Der udvikles igennem forskellige øvelser med hesten et kendskab til indre ressourcer samt mestringen af disse. I øvelserne er der bl.a. fokus på åndedrættet, sanseapparatet og kropsbevidstheden. Læringen ved at mestre samværet med hesten har en høj grad af overførselsværdi til andre områder i livet, bl.a. relationer til andre mennesker. Hesten møder altid mennesket uden forbehold og dømmer ikke uanset, hvilken historie, man kommer med. Den møder én med åbent sind og positiv nysgerrighed. Den går direkte ind bag mennesket forsvarsmekanisme og reagerer pr instinkt med kontant afregning på vores adfærd. Hesten spejler os i vores egen reaktion og adfærd. Side 1

2 Tilknytning Igennem mit arbejde som Rideterapeut møder jeg mennesker og især børn og unge- som desværre har været udsat for ofte utilsigtede omsorgssvigt og traumer. Deres grundvilkår har resulteret i udvikling af fx angst, frygt og overaktiv stressrespons. Forskningen - som bl.a. Børnepsykiater og hjerneforsker Bruce D Perry har bidraget til viser, at relationer og tilknytning har afgørende betydning for helingsprocessen. At være forbundet, danne tilknytning og udvikle empati er komponenter, som er grundsten i udviklingen af den sunde og hele personlighed. Derfor arbejder vi bl.a. med det i Hesteassisteret personlig udvikling. Relation At arbejde relationelt og nonverbalt med dyr, som møder os uden fordomme, kan ikke helbrede alene, men det kan igangsætte helingsprocessen. Netop det at lære at skabe en kontakt, at føle sig forbundet, at danne en tilknytning og herigennem udvikle empati, er bl.a. det, som heste kan hjælpe os med. De responderer på vores adfærd. De kræver vores nærvær, kærlighed og omsorg. Vi lærer gennem kontakten til hestene at føle empati. Vi lærer at forstå, vi lærer at mærke, og dermed udvikler vi os. Sanserne Som små børn udforsker vi. Vi rækker ud efter kontakten til omverdenen og til andre mennesker ved hjælp af vores sanser. Og når det lille barn får respons, aktiveres desuden spejlneuronerne og selvet dannes intakt. Men hvis barnet ikke har fået den nødvendige og livsvigtige respons, så går det galt, og kæden hopper af. Og netop dér, hvor kæden hoppede af, starter vi. Vi arbejder igennem sanserne: Høre-, lugte-, føleog synssanserne. Følelser Vi kan via udviklingen gennem hestene aktivere det limbiske nervesystem, som refererer til følelserne som bl.a. glæde, sorg, frygt, had, skuffelse, angst og vrede. I interaktionen mellem hest og menneske starter helingen. Den personlige udvikling. Dét er hesteassisteret personlig udvikling. Berøring Mange mennesker og især børn og unge, der har oplevet omsorgssvigt - har svært ved at udholde berøring. De skal først til at lære, at kærlig berøring kan kobles sammen med nydelse. Og det er i favnen på en nærværende og kærlig omsorgsperson, at berøringen gentagelse efter gentagelse bliver til en velkendt oplevelse, som forbindes med tryghed og ro. Og også her er hestene gode terapeuter. Side 2

3 For i interaktionen mellem elev og hest tager vi afsæt i netop denne stimuli. Her kan berøring gøres ufarligt ved at ae og kæle for et stort dyr, der har en varm blød pels og store kærlige øjne. Det lindrer og stimulerer. Her udover er det dokumenteret, at berøring og kropslig kontakt fx med en hest får kroppen til at producere hormonet Oxitocin, der har en lang række positive effekter. Fx sænker det blodtrykket, får pulsen til at falde, mindsker depression og angst samt mildner stress ved at reducere mængden af stresshormoner, der udløses i hjernen. Så ideen med at indlede et personligt udviklingsforløb gennem kontakt med heste og gennem berøring af heste er ikke tilfældigt. For berøring og kontakt gennem sanserne forbedrer ofte hurtigt relationen mellem to individer. Både mellem dyr og mennesker og mellem to mennesker. Men det kan ind i mellem være for voldsomt at starte træningen med berøring menneske til menneske. Berøring med hesten derimod opleves som mindre farlig. Netop fordi omsorgssvigtede børn og unge ofte har lagret negative oplevelser med berøring i hukommelsen og desværre kan komme til at få genaktiveret disse negative oplevelser i interaktionen mellem mennesker - eller ved berøring med et andet menneske. Så hensigten med at bruge hesten og med at arbejde med berøring og fysisk kontakt med hesten - i terapien, er selvfølgelig, at barnet eller den unge blidt og gradvis vænnes til fysisk berøring. Og Rideterapeutens opgave er samtidig at guide og vejlede så nænsomt, at eleven kan begynde at nyde den fysiske kontakt. Her er det selvfølgelig afgørende ikke at forcere processen. Bevægelse Også hestens bevægelser; den vuggende gang og den rytmiske bevægelse i dens skridt beroliger nervesystemet og minder om, hvordan en mor bærer sit spædbarn i armene. Hestens bevægelse kan derfor også bidrage til at bringe stress-respons-systemet tilbage på normalt niveau. Samtidig har hestens store stærke og varme krop en beroligende effekt. Kommunikation Hesten kan også bidrage til sprogudviklingen. Det sker, fordi hesten responderer på krop og tone. Og det er netop denne respons fra hesten, der inviterer til sprogstimuli hos eleven. Det er naturligt, selv for mennesker med svære følelsesmæssige skader, at bruge et omsorgsfuld og følelsesmæssigt kærligt toneleje. Og i samspillet med hesten er det nødvendigt, fordi den responderer bedst på det. Dermed bliver det også naturligt at tale til hesten på den måde. Socialisering For mange børn og unge med en dysfunktionel opvækst, er det mindre skræmmende at indgå i et social samspil med andre mennesker, når der også er en hest til stede.. Hesten bliver på den mådedet fælles tredje. Og det er mindre skræmmende end kun at være sammen med en gruppe af mennesker. Side 3

4 Det, at være fælles i en gruppe, hvor hver person har ansvaret for og fokus på sin egen hest, gør, at socialiseringsprocessen glider mere skånsomt. Man lærer at forholde sig til andre og at vente på de andre uden at dømme dem. Og det er en vigtig pointe. For unge med forsinket udvikling har ofte fordomme over for andre, hvilket er naturligt, særligt hvis der har været mobning i skoleårene. Hestene er bindeleddet. For hesten er (ligesom vi mennesker) et flokdyr, og den er naturligt mere i balance, når den er sammen med flokken. Rideterapeuten har derfor også til opgave at synliggøre overførselsværdier fra hesteflokken til det at være social og sammen i en menneskeflok. Så også her bliver hesten en læremester. I den sociale interaktion i et gruppeforløb med heste, er det naturligt både at korrigere og at gentage ting. Ikke fordi det er forkert, det barnet eller den unge gør, men fordi hesten kontinuerligt har brug for gentagelser og justeringer for at være på plads i sin adfærd. Efter socialiseringstræning med andre unge med hestene, er den næste sociale udfordring, at den unge skal lære, at møde jævnaldrende. Det er ofte hensigtsmæssigt at koble dette socialiseringsaspekt på senere i forløbet. Socialiseringen kan forbedres ved først at lære børnene og de unge en enkelt regelbaseret én til én relation før, man går videre til mere komplekse udfordringer i grupper med jævnaldrende børn og unge. Især når der er tale om børn og unge, der har været udsat for traumer, der igen har medført et overbelastet stressresponssystem, som så igen har ført til en følelse af tab af kontrol. Her begynder genopbygningen med at skabe en tryg relation og atmosfære. Dette opnås bedst og lettest inden for rammen af en forudsigelig respektfuld relation. Og i denne ramme, hvor børnene og de unge kan føle sig trygge, og opleve, at det er dem, der har kontrollen, kan de komme sig. Børn og unge med psykiske problemer føler ofte en form for smerte, som gør dem irritable, angste eller aggressive. Det eneste, der virker i den sammenhæng, er tålmodighed, samt kærlig og konsekvent omsorg. Lederskab Man kan ikke styre en hest med vold og magt. Kun ved kærlig ledelse og konsekvens. Og når man kan styre en hest, kan man også begynde at styre sig selv med venlighed og tolerance. De sociale spilleregler med hesten ligger implicit og gennem observationer på hestens adfærd, lærer de unge at korrigere deres egen adfærd. Kropssprog Kommunikation med heste er relativ simpelt. Hvis man gør det rigtige med sin adfærd og krop, reagerer hesten hensigtsmæssigt. Man får en oplevelse af mestring. For mange af de børn og unge, vi arbejder med, er det måske første gang i mange år, de oplever reelt at mestre noget. Så vi øver og gentager indtil de lærer det. Mestring af et stort og tungt dyr øger selvtilliden. En følelse af at kunne bliver født på ny. Det afføder nyt mod. Modet til at turde kommunikere først med heste (for de er socialt ufarlige og de dømmer ikke) og så senere med mennesker. Side 4

5 Et menneske, der har været udsat for traumer eller mishandling, har desuden ofte lært, at nonverbal information er vigtigere end verbal kommunikation f.eks. Hvis far går på en bestemt måde, ved jeg, at han er en tikkende bombe. Så i omgangen med hestene arbejder vi ud fra nonverbal information og kommunikation gennem kropssproget. For det nonverbale sprog er simpelthen velkendt for mange af vores elever (og virker derfor mindre skræmmende.) Hesten forstår alligevel ikke vores ord, så det at være barn eller ung uden trænede kommunikative evner, betyder ikke så meget i denne kontekst. Senere kobles ordene på - dog skånsomt i interaktionen mellem elev, hest og Rideterapeut. På den måde bliver sproget på sigt udviklet og integreret hos eleven. Rideterapeut og Kognitiv Terapeut Gitte Nordahl Indehaver af Side 5

DEN DYREBARE BARNDOM

DEN DYREBARE BARNDOM DEN DYREBARE BARNDOM Skrevet af psykolog Gitte Jørgensen og souschef / pædagogisk leder Hanne Dalsgaard. Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Oktober 2006. Et tilbageblik Det mest afgørende, som skete

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Holdingterapi en tilknytningsterapi

Holdingterapi en tilknytningsterapi Holdingterapi en tilknytningsterapi Af aut. psykolog Ulla Idorn 4 Holdingterapi er en familieterapeutisk metode, der har til formål at styrke tilknytningen mellem børn og forældre. Kvaliteten af den tidlige

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Udarbejdet af Ingrid Strøm for: Kommunernes Landsforening Socialpædagogernes Landsforbund Familieplejen Danmark Dansk Socialrådgiverforening HK/Kommunal Amtsrådsforeningen

Læs mere

STRESS I. Stressorer i parforhold Det er en del af vores natur, at vi psykisk og

STRESS I. Stressorer i parforhold Det er en del af vores natur, at vi psykisk og STRESS I PARFORHOLDET TILKNYTNING OG TRAUMER Af GITTE SANDER Alt bliver stresstestet i dag, lige fra banker til slagtegrise. Kan vi tillade os at tale om stress i parforholdet, når vi har fattigdom, krig,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kropsterapi. K r o p s t e r a p i, s i d e 1 a f 10. S t e f a n G r e e n M e i n e l w w w. g e s t a l t t e r a p i. i n f o

Kropsterapi. K r o p s t e r a p i, s i d e 1 a f 10. S t e f a n G r e e n M e i n e l w w w. g e s t a l t t e r a p i. i n f o Kropsterapi Kropsterapi er særdeles velegnet, når processen kommer steder hen, hvor ord ikke rigtig slår til. Når det handler om at MÆRKE kroppen og sig selv inderst inde. Når terapien kommer meget følsomme

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

KROPPEN...HOVEDETS SKJULTE SKATTEKAMMER. LIV JOHNS.

KROPPEN...HOVEDETS SKJULTE SKATTEKAMMER. LIV JOHNS. KROPPEN...HOVEDETS SKJULTE SKATTEKAMMER. LIV JOHNS. 2010-11-14 LAD DIT VIGTIGSTE MØDE VÆRE MELLEM HOVEDET & KROPPEN. Kunstterapispeciale, Instituttet for kunstterapi, Gadbjerg. Vejleder: Vibeke Skov. Tak

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen OmTanke Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen For nogen tid siden snakkede jeg med en teenager og spurgte ham: Hvad er tanker? Efter nogle sekunder, lyste han op i et stort smil og sagde: Jeg

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold

Parterapi, parforhold & kærlighed. Parterapi og parforhold Parterapi, parforhold & kærlighed Psykoterapeut, Kasper Thormod Larsen, 11.05.10. Cvr.nr. 26612667. All rights reserved. Yderligere oplysninger findes på www.parterapi-parterapeut.dk Parterapi og parforhold

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Kampen om opmærksomheden ADHD og mindfulness i specialpædagogikken Af Flemming Platz Modul nr.: 169014005 Vejleder: Jørgen Lyhne

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere