SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014"

Transkript

1 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog kan børn dels udtrykke egne følelser og tanker og dels blive i stand til at forstå andres. Sprog er en yderst vigtig brik i et barns udvikling, da sproget er en forudsætning for gode relationer. Derfor skal barnet støttes i at kommunikere både gennem mimik, talesprog, kropssprog samt begyndende skriftsprog. Det er Løvsprings personalets opgave at støtte barnet i dets sproglige udvikling, tilpasset barnets alder og forudsætninger. Vi vil i vuggestuen bruge MAD som middel til at nå målet sproglig udvikling. Der vil i perioden fra februar til juni 2014 blive fokuseret på samlinger hvor vi arbejder med sproget, det vil hen over perioden bl.a. foregå via kims leg, Rim og remser, dialogisk læsning, sanglege og ordkort. Vi gør det fordi vi gennem dette gerne vil udvikle barnets sproglige bevidsthed og opmærksomhed. Oplæsning/dialogisk læsning er barnets indgang til litteraturens fantastiske fortællinger. I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig interaktion fra barnets side under læsningen. Ved at engagere barnet sprogligt under læsningen bliver barnet udfordret mere rent intellektuelt, hvilket resulterer i bedre sprogfærdigheder samtidig med at metoden stimulerer barnets abstrakte tænkning. I Løvspring vil vi sammen med den dialogiske læsning arbejde med ordkort. Samlingerne kommer til at foregå i skoven, på legepladsen og i vuggestuen. Og vi vil både arbejde i store og små grupper. Mål Ældste gruppe. At barnet udvikler sig sprogligt og bliver bedre til at udtrykke sig At barnet bliver sprogligt opmærksomt, kommer til at kende rim og remser, få begyndelse kendskab til sit navn på ordkort, nogle bogstaver At barnet eksperimenterer med rim og historiefortælling At barnet viser interesse for billed- samt Rim og Remse bøger At barnet glæder sig til dialogisk læsning samt Rim og Remser. At barnet på sigt kan indgå, forstå og bidrag med noget til samlingerne Melleste gruppe

2 At barnet får et større kendskab til sure og søde madvarer At barnet viser interesse og genkendelse ved at se sit navn skrevet på ordkort At barnet får vakt sin interesse for naturen ud fra et sprogligt syn At barnet byder ind med sange til samling (dialogisk læsning, som er skrevet ved ældste) Yngste gruppe. At barnet får sprogforståelse. At barnet udvider sit ordforråd med de ord fra dialogisk læsning. Tiltag Ældste Vi vil arbejde med en sprogkuffert hvor vi har forskellige madvarer i. Her vil vi lave Kims Leg og Omvendt Kims leg. Vi synger Æblemand i forhold til de ord/madvarer som børnene gætter vi laver ordkort til. Vi vil lave dialogisk læsning hvor vi vil arbejde med sprogforståelse og sprogudvikling. Vi vil dele den ældste gruppe og i to hold hvor vi vil se på hvilket udviklingstrin de er på i forhold til den sproglige udvikling. I grupperne vil vi arbejde med en bog gennem en længere periode. Dette for at udvikle børnenes dialog omkring bogen. Vi vil i den forbindelse også skrive ordkort sammen med børnene Vi vil lave mad sammen med børnene. Vi vil skrive ordkort til. Vi vil dufte, røre og smage på ingredienserne. Mellemste Børnene prøver at smage på forskellige slags frugter. Mens vi smager, skriver vi ordkort med frugtenes navne, og snakker om, hvordan frugterne ser ud, og om de er sure eller søde. Vi slutter af med samling, hvor vi igen snakker om frugterne og synger om hver frugt. Æblemand, blåbærmand osv. Til samling får hvert barn et ordkort med sit navn. Den voksne holder ordkortet op, så børnene kan byde ind på, om de tror det er deres navn, der bliver holdt op. Vi finder pinde i skoven, som en voksen i samspil med barnet binder sammen. Pindene vil danne barnets forbogstav. Bogstavet vil barnet senere male på en hjemmedag og se blive hængt op udenfor Børnene bliver introduceret for de samme sange samling til samling Sproglig udvikling

3 På hjemmedage, skovdage og udedage holdes der samling med sange eller dialogisk læsning. Alsidige personlige udvikling Børnene får ordkort med eget navn eller ordkort med fokusord til dialogisk læsning. Vi synger : Æblemand til samling idet Mad er en del af vores emne under temaet. Børnene får på skift de rekvisitter og ordkort som en del af samlingen og dialogisk læsning. Børnene kan undersøge og udforske de forskellige ordkort og rekvisitter, og mulighed for at være en del af fællesskabet i samlingerne og dialogisk læsning. får Social kompetence Krop og bevægelse Børnene er i en mindre gruppe når vi holder samling og dialogisk læsning. Børnene er i gruppe med alderssvarende børn. Natur og naturfænomener Vi holder samling og dialogisk læsning som en del af hverdagsstrukturen. Vi bruger rekvisitterne både i hallen, i skoven og ude. Børnene får mulighed for at opleve naturen som en del af samlingen. Dette kan være i form af at medinddrage ting fra naturen og samtidig opleve samling og dialogisk læsning foregå i naturen. Tegn Sproglig udvikling At børnene udviser begejstring ved at bruge de mangfoldige sprogmuligheder At børnene er interesseret i skriftsproget At børnene er interesseret, opmærksomme og aktive når der arbejdes med dialogisk læsning,

4 sanglege samt Rim og Remser At børnene udvikler et mere nuanceret sprog og smager på de ord vi tager fat i At børnene udviser glæde ved leg med ord og ordkort. At børnene er interesseret i dialogisk læsning. At børnene er interesseret i samlingen med ordkort. At børnene viser interesse i eget navn på ordkort. Sociale kompetencer At børnene formår at være en del af fællesskabet i samlingerne herunder at vente på tur. At børnene bruger sproget i relationen med andre børn og voksne At børnene formår at være en aktiv del af samlingerne og have øje for hinanden. At børnene bruger ord/lyde i kontakten til hinanden. At børnene bruger ord/tydeligt kropssprog i kommunikationen med voksne. Alsidig personlig udvikling At børnene føler sig værdsat i samlingerne og derfor tør stille spørgsmål og svare At børnene mestrer at være sammen med andre børn i samlingerne og forstår hinandens hensigter Børnene melder sig på banen i samlingen og i dialogisk læsning. Krop og bevægelse

5 At børnene er aktive i sanglege og bruger deres krop hensigtsmæssigt At børnene formår at beherske deres krop og sidde stille i samlingerne Børnene mestre at deltage i samlingerne, trods påvirkninger af de primære sanser. Taktilsansen påvirkes gennem det ujævne underlag i eksempelvis skoven. Vestibulærsansen påvirkes ved at børnene sidder eller står i forskellige positioner. Kinæstesisansen påvirkes ved at børnene mestre at være kropslig vågen. Naturen og naturfænomener At børnene er trygge ved samlinger i skoven kan holde fokus Børnene oplever at naturen medinddrages i samlingerne og i dialogisk læsning. Børnene oplever at samling og dialogisk læsning foregår i naturen. TEGN MELLEMSTE Børnene viser interesse for den ophængte billede dokumentation, og peger på billederne og fortæller om det oplevede Børnene begynder at kunne genkende forbogstavet i sit navn. Børnene peger på bogstaverne/pindene som de har malet, og fortæller det er mit navn. Børnene nævner selv, at de gerne vil synge sange, som de tidligere har hørt ved samling, såsom æblemand, bagerbro. Evaluering Vi vil løbende reflektere over de tegn vi ser hos børnene og den måde forløbet foregår på. Denne SMTTE-model skal gerne være et dynamisk pædagogisk redskab, som får pædagoger og medarbejdere til at reflektere og evaluere. Vi vil lave dokumentation i form af ophæng som kan ses til fernisering den 12. juni Vi vil hænge SMTTE-model, ordkort, billeder m.m. op i vuggestuen så det er tilgængeligt for både børn og forældre. Vi ser skoven som en unik ramme for samlinger. Den giver ro til fordybelse, der er ikke andre faktorer som

6 afleder opmærksomheden og så virker vores base efter hensigten, nemlig at skabe en arena hvor fokus og fordybelse er i højsædet.

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Få barnet til at føle sig som en værdifuld person i fællesskabet. Besøge alle børste-børns hjem. Her vil vi tage billeder af det pågældende barn

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere