Intensive Interaction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intensive Interaction"

Transkript

1 MiniGuide til Intensive Interaction Udvikling gennem glæde og nærvær En e-bog til forældre, fagfolk og andre, der gerne vil i gang med Intensive Interaction SAMARBEJDSPARTNER MED INTENSIVE INTERACTION INSTITUTE, UK

2 Kære forælder eller fagperson, Intensive Interaction er i udgangspunktet noget simpelt. Noget enkelt. Intensive Interaction er en helt ny metode her i Danmark. Men samtidig kender mange alligevel indholdet i tilgangen. Det gør de, fordi den handler om noget, de fleste af os har lært ret tidligt i vores liv. Nemlig: Overhovedet at lægge mærke til andre mennesker og kunne rette opmærksomheden mod dem At kunne dele aktiviteter og samspil med andre At kunne kommunikere på alle mulige måder ikke kun med ord, men også med blikkontakt, ansigtsudtryk, kropssprog osv. Dybest set: at kunne lytte og blive lyttet til. At kunne kommunikere både om konkrete ting og om alle de mere uhåndgribelige (men vigtige ting): følelser, dele sine oplevelser, bekræfte hinanden, forstå og blive forstået. Dave Hewett og Melanie Nind, som har udviklet Intensive Interaction kalder den slags læring for Kommunikationens basale grundlag. Det er den del af kommunikationen, som de fleste af os lærer, før vi lærer at tale. Men selv om disse ting på en måde er simple og enkle (mange af os gør mange af disse ting uden overhovedet at tænke over det), så er det ikke sikkert, denne læring er nem for alle. For nogle kræver denne læring et særligt fokus og en metodisk tilgang. Det ved du sikkert rigtig meget om, hvis du arbejder med eller er forældre til en person med et kommunikativt handicap. Hele denne enkle kommunikative læring, som vi ofte tager for givet, er samtidig meget kompleks. Tænk bare på alle vores små bevægelser med øjnene, ændringer i ansigtsudtryk, vejrtrækning og kropsholdning fra øjeblik til øjeblik osv. Og denne læring, som for de fleste sker tidligt i livet, er grundlag for megen anden læring. Intensive Interaction går ud på at skabe denne læring og udvikling for mennesker, der ellers har haft svært ved både at forstå og blive forstået af andre. Det vil bl.a. sige mennesker med autismespektrumforstyrrelser, intellektuelt handicap, hjerneskade, multiple funktionsnedsættelser og sene stadier af demens.

3 Intensive Interaction bygger på omfattende viden fra udviklingspsykologien. Herfra ved vi, at hvis vi virkelig skal lære at være i kontakt, samspil og kommunikation med andre, så kan læringen kun ske gennem glædesfyldt, meningsfuldt samspil. Samspil, hvor begge parter har indflydelse på, hvad der sker, og hvor vi gør en særlig indsats for at lytte til den af parterne, der har mindst erfaring med at kommunikere. For dig, der sidder med e-bogen her, vil det sige det barn eller den voksne med kommunikationshandicap, som du kender eller arbejder med. Den vigtigste pointe er: tro på, at den vigtigste udvikling KUN kan ske gennem glæde og nærvær. Det betyder ikke, at det ikke kan kræve en indsats og anstrengelser, men fornemmelsen af og ikke mindst glæden ved - at have hinanden er selve måleinstrumentet i Intensive Interaction. Det, at man fornemmer, at det, vi gør nu, gør vi sammen. E-bogen her er en appetitvækker, som kan give dig inspiration til samværet med de børn og voksne, du er sammen med til daglig 1. Den er skrevet for at give dig lyst til at lære mere om en tilgang, som kan være livsændrende for mennesker, der er påvirket af kommunikative handicap. Venlig hilsen Ditte Rose Andersen Psykolog (cand.psych.aut) Intensive Interaction-koordinator og ejer Intensive Interaction Danmark 1 E-bogen er ikke en fuldstændig guide til Intensive Interaction og for at lære god Intensive Interaction-praksis af en høj, faglig standard, anbefales det, at du lærer mere om tilgangen gennem bøger, artikler, konferencer, kurser og uddannelse.

4 Hvorfor lave Intensive Interaction? Du vil sikkert gerne vide, hvordan man laver Intensive Interaction. Du vil måske bare gerne i gang. Men det er en god idé, før dette, at gøre sig nogle tanker om, hvorfor, du gerne vil gøre det. Hvad er det, du skal i gang med, og hvilken udvikling fremmer det? Når jeg underviser og træner forældre og fagfolk, bruger vi sammen god tid til at reflektere og tænke over, hvad selve formålet med Intensive Interaction er. Hvorfor lave Intensive Interaction? Den slags refleksioner gør dig bevidst om, hvad du arbejder på også hvis det barn eller den voksne, du laver Intensive Interaction med, har brug for megen tid, og fremskridtene sker langsomt. Samtidig hjælper det dig også til at kunne fortælle andre, hvorfor du prioriterer at sidde helt stille på gulvet i en halv time, hvor der tilsyneladende ikke sker så meget. Hvorfor det var vigtigt at blive stående ved spejlet på badeværelset og lave fjollede ansigter og lyde i ti minutter, selv om det unge menneske, du stod der med, var på vej i seng. Hvordan det kan være, at det at det at hjælpe en person over i liften til svømmehallen blev til en hyggelig dialog i stedet for en rutinehandling, der skulle overstås. Og dermed: Hvorfor det er så vigtigt at planlægge, så personen får masser af lejligheder til at have samspil. Hvorfor der intet mærkeligt er i at fordybe dig i at se på vand, der løber fra en kop til en anden, stille bondegårdsdyr op på række eller klappe en bestemt rytme sammen med netop dette barn eller denne voksne. Ét kort men vigtigt svar på disse spørgsmål er, at man laver Intensive Interaction for at støtte den vigtigste udvikling overhovedet, nemlig udviklingen af Det basale grundlag for kommunikation.

5 Det basale grundlag for kommunikation Det basale grundlag for kommunikation I den første bog om Intensive Interaction: Access to Communication (Dave Hewett og Melanie Nind 1994, David Fulton Publishers) beskrives det basale grundlag for kommunikation som en række elementer, der danner forudsætningen for, at vi mennesker kan kommunikere. Mange med handicap har brug for rigelige lejligheder til at danne sig erfaringer med og gradvist at mestre mere og mere af dette basale grundlag for kommunikation. Det gælder fx ofte ved Autismespektrumforstyrrelser (med/uden verbalt sprog), herunder Aspergers syndrom Intellektuelt handicap (mental retardering) Multiple funktionsnedsættelser (multihandicap) Cerebral Parese, hjerneskade, demens m.v. Elementerne i det basale grundlag for kommunikation beskrives af Hewett og Nind som: At forstå betydningen af fysisk nærhed og det at dele sit personlige rum. Fx det overhovedet at bemærke, at andre er til stede i rummet.

6 Det basale grundlag for kommunikation At lære at give først kortvarig, siden længerevarende opmærksomhed til en anden person; at have fælles opmærksomhed At udvikle denne fælles opmærksomhed til sociale og fælles aktiviteter Det at lære at have det sjovt med andre mennesker lære at lege

7 Det basale grundlag for kommunikation At lære om turtagning i sociale udvekslinger At lære at bruge og forstå blikkontakt og ansigtsudtryk

8 Det basale grundlag for kommunikation At lære om anden ikke-verbal kommunikation som fx gestus og kropssprog At lære at bruge og forstå fysisk kontakt og nærhed som en del af kommunikationen

9 Det basale grundlag for kommunikation At lære at bruge stemmen til at lave lyde, som udvikler sig til mere varierede og langvarige vokaliseringer, der gradvist bliver mere præcise og meningsfulde (pludren, ord, sætninger) Endelig - og som en meget vigtig forudsætning for delt, meningsfuld kommunikation: At lære at regulere og kontrollere følelsesmæssige responser og arousalniveau

10 HUSK! Kommunikationens basale grundlag er den allerførste kommunikative læring. Samtidig er det meget, meget kompleks læring. Det er en læring, vi bruger hele livet, også selv om vi har talesprog. Dette grundlag gennemsyrer al menneskelig kommunikation. Det bidrager til, at vi oplever glæden ved og muligheden for at dele erfaringer, læring, oplevelser og følelser med andre. Hvordan fungerer Intensive Interaction? I praksis er Intensive Interaction en fremadskridende udvikling af glædesfyldte og afslappede samspilssekvenser mellem dig og det barn eller den voksne, der er ved at lære/udbygge sin kommunikation. Simple, glædesfyldte, gentagne aktiviteter, der bygger fuldstændig på den viden om kommunikativ udvikling og læring, vi har fra spædbarnsforskning og udviklingspsykologi. Nemlig vores viden om, at kommunikationens basale grundlag udvikles ved, at omsorgspersoner bemærker, betragter og besvarer spædbarnets egne udspil. Men når man har et kommunikativt handicap, sker denne udvikling ikke altid af sig selv eller den er begrænset eller vanskelig. Det betyder ikke, at man ikke kan lære at kommunikere. Men der skal være nogle bestemte betingelser til stede for, at kommunikationens basale grundlag kan udvikles.

11 Afstemning til den, der er i gang med at lære at kommunikere, er fuldstændig afgørende. Lysten, modet og interessen i kommunikation, næres af oplevelsen af at blive set, hørt, forstået og besvaret. Og når et menneske har et kommunikativt handicap må vi bare være ekstra omhyggelige, fokuserede og metodiske, hvis vi skal se, bemærke og afstemme os, fordi signalerne måske ikke ligner dem, vi møder i andre dialoger, samspil og aktiviteter. Når du afstemmer dig, sker der følgende: Tempoet bliver det rette tempo, fordi det er den andens tempo: Hun eller han kan følge med. Indholdet bliver interessant og forståeligt, fordi du tilpasser indholdet til det, den anden allerede ved, forstår og er optaget af Kompleksiteten er passende, fordi du kommer med svar, der er simple og passer til de handlinger, udspil og input, den anden kommer med. Når du afstemmer dig til den anden, arbejder du derfor hele tiden på at opbygge en aktivitet, der er forståelig, interessant, relevant, motiverende og meningsfuld for den anden. Og hun eller han oplever hele tiden at få indflydelse på aktiviteter og samspil. Det er ikke svært at se, hvordan det betyder et optimalt læringsmiljø for det barn eller den voksne, du arbejder med. Intensive Interaction udvikler det basale grundlag for kommunikation ved hele tiden at skabe aktiviteter og samspil, som bygger på de signaler, vi får fra personen selv. Det er det, der gør, at vi kan skabe og opbygge aktiviteter, som er forståelige, interessante, meningsfulde, motiverende og relevante for den person, du laver det sammen med hvad enten det er dit barn eller en borger eller elev på din arbejdsplads. Du skal hele tiden prioritere at betragte, bemærke og afstemme dig i forhold til alle de mange signaler, du får fra personen selv. For det er ved at gøre dette, at du kan afstemme tempoet, indholdet og kompleksiteten i det, I laver, til personen selv. Og hvis tempoet, indholdet og kompleksiteten passer personen godt, vil hun eller han opleve, at have indflydelse på og kontrol over, hvad der sker.

12 Hvad gør man? Hvad der sker, er i grunden ganske simpelt: Du sætter eller placerer dig i nærheden af det barn eller den voksne, du er sammen med. Du venter, betragter og lægger mærke til hendes eller hans adfærd. Hun eller han gør noget, og du prøver at svare på det. Hvis hun eller han opfatter dit svar (fx at du gentager noget af vedkommendes adfærd), kan det være, du får et svar tilbage. Det kan du så svare på igen, og så er der en lille fælles, handlingssekvens i gang Som med spædbørn øves kommunikationens basale grundlag gennem frit flydende, glædesfyldte aktiviteter, og det danner grundlag for en kompleks læring. Intensive Interaction er enkelt at beskrive. Det betyder ikke, at det altid er nemt med en person, der gennem lang tid har vænnet sig til at opbygge, forstå og navigere i verden på egen hånd. Eller en person, som på grund af sit handicap har meget atypiske, vage, flygtige, hurtige eller utydelige signaler. Det kan kræve øvelse at bemærke signaler, man ikke tidligere har lagt mærke til. For de fleste er det nødvendigt med støtte til at få selve processen i gang gennem fx kurser, træning og supervision. Men alle kan med den rette øvelse lære tilgangen. De principper, du skal lære og øve dig i for at lave Intensive Interaction, kan du læse om på de følgende sider. Før Intensive Interaction-aktiviteterne Brug gerne tid på af og til bare at betragte den person, du vil lave Intensive Interaction med. Også selv om I kender hinanden. Brug tid på at få et dybere indblik i, hvad der optager hende eller ham, og hvilke aktiviteter, du måske kan blive inviteret ind i Optag også gerne video. Det kan blive en stor hjælp senere i forløbet. Video er en vigtig del af alle kurser, trænings- og vejledningsforløb med Intensive Interaction. Du kan læse mere i litteraturen om, hvorfor videooptagelser er så vigtige!

13 Centrale principper i Intensive Interaction Principper i Intensive Interaction 1. Én til én-kvalitetstid: Intensive Interaction finder sted, når to personer har tid, ro, rum og plads til at fokusere på hinanden. (Det betyder ikke nødvendigvis et privat og stille sted, og fokuseret tid kan være alt fra 10 sekunder til halve eller hele timer). 2. Afstemning: Afstem dig i forhold til den andens udspil og signaler. Alt, hvad du gør, er baseret på aflæsning af den anden og følsom afstemning til dette.

14 Centrale principper i Intensive Interaction 3. Tempo/hastighed Gå langsomt frem, og hold som udgangspunkt dine udspil tilbage. Tillad den anden at være ledende og tage føringen. 4. Responsivitet Aktiviteten opbygges gennem den andens udspil og dine svar. Svar ikke på alt, hvad den anden gør, men lad alt, hvad du gør, være et svar..

15 Centrale principper i Intensive Interaction 5. At imitere, kopiere og gå med: Dette er den simpleste og mest anvendte måde at besvare den andens udspil på. Det hjælper den anden til at forstå, at dét du gør, er et svar på, hvad han/hun gør. 6. Brug simpel adfærd De input, du kommer med skal være meget simple og ukomplicerede. En god måde at sikre dette er at bruge imitation, kopiering og det at gå med i den andens aktiviteter.

16 Centrale principper i Intensive Interaction 7. Pauser Vær hele tiden parat til at holde pause, vent og lad din partner tænke og bearbejde det, der sker. Lad aktiviteten foregå i et behageligt tempo. Prøv at tøjle din trang til at drive aktiviteten fremad. 8. Fælles fornøjelse Først og fremmest skal du være parat til at nyde, og glædes over det, der sker mellem jer. Det skal føles sjovt, rart og rigtigt. Nyd den anden person i sig selv. Nyd alt det, hun eller han kan og kan finde på. Og nyd selvfølgelig de øjeblikke, hvor I gensidigt deler glæden over at være sammen uden anden dagsorden end at dele det, der sker her og nu!

17 De første skridt Intensive Interaction handler om udvikling gennem glæde og nærvær. Om, hvordan du kan skabe den allervigtigste, mest kritiske og afgørende udvikling med udgangspunkt i det, der allerede er lige foran dig: De handlinger, præferencer, interesser, lyde, bevægelser, lege, aktiviteter, genstande og oplevelser, der allerede optager den person, du er forælder til eller arbejder med. Den verden, der allerede giver mening for ham eller hende. Måske har du lyst til at gøre de første forsøg. Det er fint. Du kan afprøve de centrale, der præsenteres her i e-bogen. Intensive Interaction er enkel, naturalistisk tilgang, og det at prøve sig frem, vil ofte give fine oplevelser og fornemmelsen af, hvad det vil sige at arbejde med metoden. Intensive Interaction er på én og samme tid naturligt og noget, der kræver øvelse. Det er en tilgang, som er simpel og som bygger på, at du følsomt og respektfuldt prøver dig frem. For at Intensive Interaction kan blive en del af din hverdag i hjemmet eller på arbejdspladsen er det vigtigt, at du prioriterer to ting. 1. Afslappet, rolig fokuseret tid og ro til at øve dig Vær tålmodig med dig selv og tænk over, hvordan du i hjemmet eller på arbejdspladsen kan skabe små lommer af tid, hvor du kan øve dig. Den bedste måde at komme godt i gang er, at være blid og venlig ved sig selv, give sig selv god tid, ikke gøre for meget og se på sin egen indsats med åbne, milde øjne. Stress ikke over noget som helst i processen! Dette er en virkelig vigtig pointe. Måske sker der ikke så meget i starten. En fin start på Intensive Interaction kan være bare det at sætte sig ned og betragte den anden. Lad være at forvente af dig selv eller den anden, at der skal ske en hel masse. For nogle mennesker kan det være en helt ny erfaring, at andre giver dem forsigtig, nærværende opmærksomhed uden at forvente eller kræve noget af dem. For et menneske med begrænset erfaring med kommunikation kan bare det at fravælge et samspil eller en aktivitet være en ny og vigtig erfaring. Oplevelsen af, at andre mennesker er tilgængelige, men samspillet foregår ens egne præmisser. Det betyder også, at Intensive Interaction i starten kan være præget af megen tålmodighed og at en stor del af indsatsen ligger i bare at vente, betragte, holde sig parat. Det kan tage tid og øvelse at lære tilgangens principper og teknikker. Og på en

18 arbejdsplads eller i en travl hverdag vil et vigtigt første skridt være at begynde at tænke over, hvordan tiden og rummet til afslappet, fokuseret tid kan skabes. 2. Uddannelse og træning i Intensive Interaction Principperne er enkle, og vi kender dem alle fra samspillet med spædbørn i det hele taget er det principper, der er til stede i al vellykket, menneskelig kommunikation. Kommunikation finder sted, når vi afstemmer os i forhold til hinanden og deler interesser og handlingssekvenser. Principperne er enkle, men det betyder ikke, at det altid er nemt at lave Intensive Interaction med et menneske. Når den kommunikative udvikling har haft svære betingelser, kræver det en særlig lydhørhed, indsats og fokus at skabe denne afstemning og disse kommunikative aktiviteter. Og det kræver forståelse, indsigt og refleksion at tune sig ind på den type af fremskridt, der er afgørende både i ens egen praksis og hos den person, man arbejder med. Her er uddannelse og træning en god hjælp, ligesom DVD er, bøger og artikler kan være en hjælp for mange. Kurser og træningsforløb hjælper dig til koncentreret, metodisk og systematisk at forstå, lære og indøve tilgangens principper og teknikker. Uddannelse og træning er også af stor vigtighed for at få fornemmelsen af den dybde og kompleksitet, der samtidig ligger i den udvikling, Intensive Interaction bidrager til trods tilgangens tilsyneladende simpelhed. Arbejdet med Intensive Interaction er en rejse, som for mange indebærer nye indsigter, prioriteter og refleksioner. Og for mange er det en omvæltning, at den vigtigste udvikling virkelig kan foregå gennem glæde og nærvær. Alle billeder af Ulla Rose Andersen fra Håndbog I Intensive Interaction af Dave Hewett et al. (bearbejdet til Dansk af Ditte Rose Andersen). Udkommer på CDR-Forlag Se mere om tilgangen og om kurser, uddannelse, træning og supervision på:. Du kan også dele erfaringer med andre forældre og fagfolk på facebookgruppen Intensive Interaction-brugere i Danmark Øvrige kilder Hewett, D. & Nind, M. (1994) Access to Communication David Fulton Publishers Schaffer, H.R. (2005) Børnepsykologi Hans Reitzels Forlag Find også links, litteratur og ressourcer på:

Intensive Interaction

Intensive Interaction Talesprog og Intensive Interaction En e-bog om ord, lyde og verbale dialoger som en del af Intensive Interaction-aktiviteter SAMARBEJDSPARTNER MED INTENSIVE INTERACTION INSTITUTE, UK Talesprog og Intensive

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Udtryksmåder hos mennesker uden talesprog. Ved kommunikationsvejleder og talehørekonsulent Birgit Bengtsson, Børnespecialcentret, Holbæk

Udtryksmåder hos mennesker uden talesprog. Ved kommunikationsvejleder og talehørekonsulent Birgit Bengtsson, Børnespecialcentret, Holbæk Udtryksmåder hos mennesker uden talesprog Ved kommunikationsvejleder og talehørekonsulent Birgit Bengtsson, Børnespecialcentret, Holbæk HVORDAN? Hvordan kan man kommunikere, når man ikke har talesprog?

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse

Visionen for Trøjborg dagtilbud. Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse Visionen for Trøjborg dagtilbud Alle børn skal have udviklet legekompetencer, inden vi sender dem videre på deres dannelsesrejse En udviklingsstøttende metode, i forhold til samspil En metode der tager

Læs mere

Eksempel 7A: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7A: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7A: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Træning med målbilleder

Træning med målbilleder Træning med målbilleder Om indlæring i henhold til bøgerne ALMEN LYDIGHED og Grundlæggende KONKURRENCELYDIGHED Dansk oversættelse Kirsten Christoffersen Sammensat af Inki Sjösten SRI Publication AB 2014

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år Dit lille barns sprog Til forældre til børn 0 3 år Denne pjece er udarbejdet af sundhedsplejen og talehørekonsulenterne i Viborg Kommune Dit lille barns sprog. Dit barn er født med lyst og evne til at

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Det tidlige sprog 0-3 år Det tidlige sprog 0-1 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

Den Sproglige Udvikling

Den Sproglige Udvikling Den Sproglige Udvikling Tilegnelsen af tale og sprog er komplekse færdigheder og alligevel forstår babyer ord og hele sætninger, længe før de kan tale. Hvad det ekstraordinære er, er at babyer op til en

Læs mere

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 6C: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER Eksempel 6C: Sofie Eksemplet består af tre LEA-beskrivelser, der fokuserer på et barns udvikling af social, kommunikativ og sproglig kompetence alene og i samspil med andre. Sofie er nu blevet ca. 6 år

Læs mere

Videoanalyse i team et didaktisk redskab. Hvorfor og hvordan? Betina Snebang ISAAC-konferencen 15/3-2016

Videoanalyse i team et didaktisk redskab. Hvorfor og hvordan? Betina Snebang ISAAC-konferencen 15/3-2016 Videoanalyse i team et didaktisk redskab. Hvorfor og hvordan? Betina Snebang ISAAC-konferencen 15/3-2016 Hvad er det? Specialpædagogisk redskab i arbejdet med mennesker med multiple funktionsnedsættelser

Læs mere

Sjovt, hyggeligt, roligt. Støj, larm, uro, hovedpine

Sjovt, hyggeligt, roligt. Støj, larm, uro, hovedpine Sjovt, hyggeligt, roligt Støj, larm, uro, hovedpine Børn skal have lov til at bevæge sig Børn skal have lov til at være involveret og bidrage Børn skal have lov til at vise deres engagement Børn skal acceptere

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål LEGOeducation.com Ofte stillede spørgsmål Konceptet Sp: Hvordan forklarer jeg LEGO Education BuildToExpress for mine ledere eller forældrene? De tror, at eleverne bare leger med LEGO klodser. Du kan bruge

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Alsidig personlig udvikling / sociale

Alsidig personlig udvikling / sociale Modul 1 vuggestuen Fokuspunkter Alsidig personlig udvikling / sociale kompetencer Fællesskab./Bevægelse. Periode Januar april 2016 Tovholdere Overordnede mål Kristine, Heidi, Brauer, Emilie ( Marianne)

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

HippHopp. Uge 13: Min krop. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Min krop side 1

HippHopp. Uge 13: Min krop. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Min krop side 1 Uge 13: Min krop Vejledning til HippHopp guider Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Min krop side 1 HIPPY HippHopp uge_13_guidevejl_min_krop.indd 1 06/07/10 11.10 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere..

Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Kære forældre. Tiden er inde til et nyhedsbrev. Et af de længere.. Først vil jeg gerne sige, alle jer der deltog i forældrekaffe mandag den 11. april tak for en hyggelig eftermiddag. Den første rigtige

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Renner. din hvalp - 8 lektioner

Renner. din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 O 9:08 Side 1 Renner pdrag din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 2 Renner In Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 3 Indledning Ligesom vaccinationer eller

Læs mere

STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN

STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN STØT BARNETS SPROGUDVIKLING IDEHÆFTE TIL FORÆLDRE, PÆDAGOGER & DAGPLEJEN Tale-hørekonsulenterne PPR Brønderslev Tal med dit barn Børn lærer sprog, når de er sammen med vigtige personer i deres liv, især

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

En krop i balance. - støt dit barns motoriske udvikling

En krop i balance. - støt dit barns motoriske udvikling En krop i balance - støt dit barns motoriske udvikling 2 En krop i balance Allerede efter fødslen kan du som forælder være med til at styrke dit barns motoriske udvikling. Når du pusler, giver mad og i

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater

Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Gør møder til vigtige samtaler og opnå bedre resultater Vejen til gode møder og bedre resultater HVORNÅR ER DU SIDST GÅET FRA ENDNU ET NYTTELØST MØDE? Slukøret, fordi I egentlig ikke kom frem til noget.

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning.

Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. DAGPLEJEN SPROG Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen, sin egen personlighed,

Læs mere

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde.

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde. Planlægning af målrettede indsatser, der peger hen imod Fælles mål Forudsætninger for udvikling af kommunikation og tale/symbolsprog Tilgange: software, papware, strategier og metoder... Dagene vil veksle

Læs mere

PRAGMATISK PROFIL. i hverdags kommunikations færdigheder hos førskolebørn. Resumé ark

PRAGMATISK PROFIL. i hverdags kommunikations færdigheder hos førskolebørn. Resumé ark Resumé ark Barnets navn:.. A. KOMMUNIKATIVE FUNKTIONER Rækken af funktioner, som udtrykkes Måden hvorpå intentioner udtrykkes f.eks.: præ-tilsigtet, fagter, brug af stemmen, ord, fraser, sætninger B. REAKTION

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

IC3. Akademisk inklusion. Rasmus Alenkær, PhD www.alenkaer.dk

IC3. Akademisk inklusion. Rasmus Alenkær, PhD www.alenkaer.dk IC3 Fysisk inklusion Social inklusion Akademisk inklusion 1 Fysisk inklusion 1. Stamlokale Alle elever har hjemme i et aldersafstemt miljø og har en fysisk base. Eleven medlem - ikke gæst. 2. Personlig

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Forebyggelse af stammen

Forebyggelse af stammen Forebyggelse af stammen Vejledning til forældre 2 Årsagsforklaringer Oversigt over faktorer, som kan bidrage til stammeudvikling. Fysiske forhold Familiehistorie/arvelighed Udvikling Koordination Taletempo

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

Du øger din personlige fremtoner påvirknings- sikkert kraft Du sikrer buy-in på dine budskaber

Du øger din personlige fremtoner påvirknings- sikkert kraft Du sikrer buy-in på dine budskaber Du fremtoner sikkert Du øger din personlige påvirkningskraft Du sikrer buy-in på dine budskaber Med kropssprogsekspert Styrk din påvirkningskraft - og kom effektivt igennem med dine budskaber Intensivt

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Babysvømning i Horsens svømmeklub

Babysvømning i Horsens svømmeklub Babysvømning i Horsens svømmeklub Hvorfor er babysvømning godt? Ved at gå til babysvømning, vil man allerede fra første gang opleve en sjælden betagende velvære sammen med sit barn. Det er lige fascinerende

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Nussa i Odsherred. Ambitionen for 0-6 års området. Introaften inkl. tværfaglige samarbejdspartnere Syv uddannelsesdage Ledere

Nussa i Odsherred. Ambitionen for 0-6 års området. Introaften inkl. tværfaglige samarbejdspartnere Syv uddannelsesdage Ledere Hvad er Nussa? Nussa i Odsherred Ambitionen for 0-6 års området. Introaften inkl. tværfaglige samarbejdspartnere Syv uddannelsesdage Ledere Alle har godt af Nussa Nogen har brug for det Nussa-gruppens

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Inkluderende byggesten

Inkluderende byggesten Velkommen 1 Inkluderende byggesten 2 1 Opgaven 1. At give en praksisrelateret definition på fænomenet inklusion 2. At introducere IC3-modellen 3. At give redskaber til det videre arbejde 3 Basal inklusion/eksklusion

Læs mere

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn

0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE. FORÆLDRE med et pårørende barn 0-2 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte 0-2 ÅR Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN I VUGGESTUEN BØRNEREDEN Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, og der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere