Mundtlighed i tysk Hvilke strategier bruger eleverne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlighed i tysk Hvilke strategier bruger eleverne?"

Transkript

1 Mundtlighed i tysk Hvilke strategier bruger eleverne? En undersøgelse i 8. klasse på Balling skole 1

2 Vi (Ruth, lærer på VSD Vestsalling skole, Balling afdelingen, og Karen, underviser i tysk på Læreruddannelsen i Skive) ønskede at undersøge elevernes mundtlighed i tysk i Ruths 8. klasse. Vi besluttede os for i undervisningen at observere følgende: Hvilke mundtlige øvelser og aktiviteter fungerer godt? Hvilke strategier bruger eleverne? 2

3 Vi lavede i alt ca. 14 timers videooptagelse af elevernes mundtlige aktiviteter. Vi placerede et kamera med mikrofon på de borde eleverne arbejdede ved eller optog håndholdt. En smartphoneer velegnet, vi brugte også det lille kamera som ses på billedet. De fleste øvelser var placeret ved stationer som eleverne gruppevis pendlede mellem. 3

4 Vi havde også fokus på særlige udfordringer og dilemmaer der er forbundet med de forventninger vi mundtligt stiller til eleverne. Progressionen i Fælles Mål TYSK er stejl. Mange øvelser og opgaver kan hurtigt virke helt uoverkommelige for eleverne. Vores mål var derfor at undersøge: Hvordan gør vi eleverne bevidste om brug af strategier i mundtlig tysk, så de kan udtrykke sig mere frit og spontant? 4

5 Progressionen fra 7. til 9. klasse er stejl: Trinmål efter 7. klasse gennemføre små dialoger om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog Trinmål efter 9. klasse spørge om og udveksle meninger, holdninger og informationer inden for nære og centrale emner fra dagligdagen anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige kommunikation være bevidste om kommunikationsstrategier, herunder brug af andre ord og vendinger 5

6 Faghæftet udfordrer os: Mundtlige øvelser skal have kvalitet, indhold og helst være ægte kommunikation. Samtidig skal så mange elever som muligt på banen. Som det formuleres i faghæftets vejledende afsnit: Eleverne skal i undervisningen opleve, at de har brug for tysk, og at det er spændende og udfordrende at bruge sproget Et gennemgående element må være at skabe behov for, at eleverne meddeler sig til hinanden om noget nyt, overraskende eller interessant, dvs. at kommunikationen indeholder en reel udveksling af oplysninger eller oplevelser. 6

7 I en klasseundervisning, hvor samtalen foregår mellem læreren og én elev ad gangen, får eleverne for lidt sproglig træning. (..) Kommunikative aktiviteter kræver og skaber en samtalestruktur, hvor alle taler med mange. 7

8 Derfor skal arbejdet med opbygningen af de kommunikative færdigheder bestå i, at eleverne bliver sat i situationer, hvor de skal bruge tysk til at løse opgaver eller aktiviteter, fx til at gennemføre praktiske, sociale og kreative handlinger. (Undervisningsvejledning, Fælles Mål, tysk) 8

9 Indhold og omfang: Undervisningsforløbets indhold var emnet Essen. Undervisningen strakte sig over en periode på 2 måneder. Der indgik også 2 såkaldte fagdage i undervisningen. 9

10 Forløb: Ruth planlagde og gennemførte et længere forløb med opgaver og mundtlige øvelser i forbindelse med emnet Essen. Hensigten var at eleverne igennem forskellige, varierede former blev forsynet med de nødvendige sproglige elementer. Eleverne skulle delvist selv fremstille materiale (spillekort, menukort etc.) De 2 fagdage blev brugt til at afprøve og optage forskellige mundtlige øvelser. Ruths planlægning ligger i dokumentet Ugeplan for forløbet Essen. 10

11 Vores hovedfokus var som sagt på elevernes brug af sproglige strategier: Hvorfor er de så vigtige for kommunikationen? 11

12 Vi kan omskrive, fordanske eller 'forfranske', indlåne, forsøge os med oversættelse direkte fra modersmålet, stå på hovedet, bruge arme og ben osv. -forsøg der bringer kommunikationen videre; selvom disse strategier måske ikke i sig selv fører til ny tilegnelse, kan de bevirke input fra samtalepartneren som præcist forsyner os med det sprog vi mangler.(lund 1996) 12

13 Hvad siger teorien om strategier? Når de sproglige resurser ikke er tilstrækkelige, kan eleven vælge to former for adfærd: Undgåelsesadfærd ELLER Overvindelsesadfærd (Lindhardsen, Christensen s. 102, 2002) 13

14 Undgåelsesadfærd: handler om at reducere, helt undgå eller i hvert fald ændre det oprindelige kommunikative mål Overvindelsesadfærd: handler om at udnytte de (sproglige) midler man har til rådighed og forsøge at holde fast i det kommunikative mål (Lindhardsen, Christensen 2002, s. 102) 14

15 Udnyttelsesstrategier er klart at foretrække frem for reduktionsstrategier idet man ved sådanne strategier når så tæt på sit kommunikative mål som muligt. Samtidigt forsøger man at strække sit intersprogså det ved hypotesedannelse og afprøvning kan udvikles. Der er dermed alt at vinde og intet at tabe ved udnyttelsesstrategier, og det er netop disse strategier der bør fokuseres på i sprogundervisningen. (Lindhardsen, Christensen 2002, s ) 15

16 Eleverne har følgende strategier til rådighed: Modersmålsbaserede strategier Intersprogbaserede strategier Interaktive strategier Hvilke bruger de så? 16

17 Modersmålsbaserede strategier Disse strategier bruger eleverne i stort omfang: Låne ord fra modersmålet (eller ord fra engelsk): Ildfast fad, some milk, Spisekart Udtale et dansk ord med tysk accent (fx: gryde bliver til Gryte og fad bliver til Fade ) Ordret oversættelse (Es ist Spass) Taler dansk (og så putter man det ovenpå) Taler engelsk 17

18 Intersprogbaseredestrategier: Omskrivninger: Man forklarer vha. andre målsprogsord, fx Es istrot und rund i stedet for Apfel (bruges sjældent) Generaliseringer: Man bruger et generaliserende udtryk, fx alle Menschen i stedet for Bevölkerung (bruges sjældent) Rekonstruktion starter på en sætning, kan ikke gøre den færdig, starter på en ny (bruges forholdsvist ofte) Opfinde hjemmelavede udtryk/nye intersprogsord(sjældent brugt) 18

19 Interaktive strategier Direkte appel (also..wie sagt man? Wie bitte?) Eleverne bruger ret ofte strategien men mest på dansk: Hvordan siger man det på tysk? Hvad betyder det? Indirekte appel (lange pauser, øjenkontakt) Ofte brugt! Kropssprog, mimik Bliver brugt i et mindre omfang 19

20 Hvilke mundtlige øvelser egner sig for at træne bestemte strategier? 20

21 Indlæringsspil: den kommunikative spiltype der bruges hyppigst i undervisningen. Passer pga. af deres opgavestruktur og relative overskuelighed godt ind i traditionel undervisning Eksempler: firkort, vendekort/memory, bingo spillet fungerer som motor, der driver den sproglige produktion spillet er delt op i en grammatisk og en spillemæssig side 21

22 Eksempel: I skal spille kvartetspil. Det gælder om at samle 4 kort der passer sammen. De fire kort skal have 4 forskellige farver. Eksempel på en kvartet: essen at spise er isst er hat gegessen. I skal læse en af de bøjninger op I ikke har og spørge om de andre har den. Spørg fx: Hast du er hat gegessen? (Øvelsen stammer fra lærebogssystemet Achso og kortspillet findes på cd en Lærerens kopiark i lærervejledning 1) 22

23 Eleverne føler sig tydeligt trygge i de mere lukkede pædagogiske spil. De kan magte den kommunikation spillet lægger op til. Men samtidig udtømmes spillets muligheder ret hurtigt og konkurrenceelementet svækkes. Indlæringsspillet med verber i 4 bøjningsformer er egnet som en nødvendig og lidt anderledes færdighedstræning, ikke mindst i begynderundervisningen. Spillet kan gøres mere kreativt og kommunikativt ved at eleverne får nogle brugbare sproglige udtryk gambits - for at afvise eller acceptere: Bitte sehr, leider nicht, aber ja!, Natürlich! Habe ich nicht! Etc. Aber ja! Habe ich nicht! 23

24 En lidt større udfordring: Informationskløft-øvelser, hvor deltagerne har forskellige informationer, som de udveksler i øvelsens forløb: 24

25 TABUSPIEL Obst Banane Apfel Orange Mango Weintrauben Gemüse: Karotte Kartoffel Blumenkohl Champignon Broccoli Frühstück: Schwarzbrot Eier Marmelade Butter Käse Brötchen A har arket med ordene. A tænker på et ord fra arket. B skal gætte ordet. Tal sådan med hinanden: A: Istes Gemüse? B: Ja A: istesgrün? B: nein A: ist es orange? B: Ja A: Ist es eine Karotte? B: Ja Brug tillægsord som fx: süss, sauer, grün, rot, gelb, kalt, warm, lecker, hart, weich(blød) 25

26 Det sikkert velkendte tabuspil er kommunikativt overskueligt for eleverne og samtidig en god træning af strategien omskrivning. Her træner eleverne evnen til at beskrive og kompensere for ord de mangler. Samtidig er det en form for ægte kommunikation : B har ikke de samme oplysninger som A, dvs. der finder en udveksling af informationer sted. Det samme gælder den næste øvelse, indkøbsspillet: 26

27 Einkaufsspiel Eleverne køber via indkøbslister ind hos hinanden. De på listerne 9 individuelt markeredevarerskalhenteshjem. Varerne er spillekort med billeder. Hast du eine Flasche Saft? Nein, habe ich leider nicht usw. 27

28 Choco Hot Mineralwasser(n) Bonbons (pl) Würste (pl) Marmelade (f) Kindereier (pl) Yoghurt (m) Ketchup (m) Salat(m) Birne(f) Cola (f) Kartoffeln(pl) Schokolade(f) Tomaten (pl) Eier (pl) Gurke (f) Katzenfutter (n) Kuchen (m) Brot (n) Hackfleisch (n) Zahnbürste (f) Nutella Bier (ein Kasten) Eis (n) Wein (m) Honig (m) Saft (m) Waschpulver (n) Toilettenpapier (n) Butter (m) 28

29 Hvad kan denne øvelse? Efter Indledningsvist at have diskuteret spilleregler og forskellige ord (Hvad er Hackfleisch? Hvad er Zahnbürste?) går eleverne i gang med spillet. Spillet er kommunikativt overskueligt, og de få fraser læres hurtigt: Hast du? Ja, Natürlich; leidernicht; danke. Fordi spillet simulerer en indkøbssituation, altså en form for ægte kommunikation, er dets muligheder ikke så hurtigt udtømte som ved fx grammatiske spil. Ordenes kulturelle betydning og kontekst indbyder til smil og smalltalk, ganske vist oftest på dansk (selvfølgelig har jeg en tandbørste tror du ikke jeg børster tænder). 29

30 Samtidig trænes også enkle tyske talevendinger, og hypoteser afprøves: Ja, ichhabe(i stedet for ja, das habeich ), Hast du somehackfleisch(i stedet for etwashackfleisch) ; Dankebitte (i stedet for dankeschön) etc. Eleverne har i øvelsen også brug for vendinger til at markere at de fx ikke forstår spørgsmålet, altså vendinger som wie bitte? eller bare was?, og det er derfor vigtigt at de forsynes med dem inden. 30

31 Den lidt mere udfordrende dialog: I øvelsen Findetjemanden der gælder det om at finde klassekammerater i gruppen der kan svare ja til spørgsmål som Kannstdu Kuchenbacken? etc. Udfordringen er også grammatisk: Eleven skal ændre udsagnet til et spørgsmål og bøje verbet korrekt. Findet jemanden der Kuchen backen kann kan fejlagtigt blivetil Kannstdu Kuchenbacken kann? Det er dog helt normalt i begynderundervisningen at gentage såkaldte uanalyseredeenheder. Hvis eleverne får sammenhængen forklaret (og det er vigtigt), volder øvelsen sjældent store problemer. 31

32 Også her trænes overskuelige talevendinger: Isstdu immer Frühstück? Kannstdu Pizza machen? Isstdu vor dem Fernseher? Da spørgsmålene igen har et kulturindhold (spiser du virkelig foran fjernsynet? Får du ikke altid morgenmad?) tilfører det øvelsen ægthed. Eleverne får måske noget nyt at vide om hinanden? 32

33 Findet jemanden der.. Fragt so: Kannst du? Magst du? Isst du.? Kuchen backen kann: gerne Chips isst: Viel Gemüse isst: einen Gemüsegarten hat: 33

34 Rollespil: Restaurantbesuch Restaurantbesøget er et hyppigt anvendt rollespil i sprogundervisningen. Forberedelsen er vigtig og kan være ret omfattende: fremstilling af autentiske menukort, mad (i dette tilfælde lavede eleverne laminerede pap-måltider ), evt. bestik, opstilling af borde i lokalet og fordelingen samt træning af rollerne. 34

35 Eleverne tager rollespillet alvorligt. De er på restaurant og opfører sig som gæster: studerer spisekortet omhyggeligt, reagerer på tjenerens Sind Sie klar zubestellen (en formulering eleverne selv er kommet frem til -korrekt ville være: MöchtenSie bestellen) med samtykke og bestilling (Ichmag gerne..) De prøver høfligt at konversere med hinanden (das schmecktgut) og leder efter udtryk som hvordan har du det for at holde gang i samtalen ved bordet. Da tjeneren kommer med regningen (Es wird 23 Euro), simulerer en elev rigtig betaling (sygesikringskortet kan bruges!) 35

36 Eleverne bruger de talevendinger de har øvet sig på inden rollespillet og mestrer derfor selve betjeningen, bestillingen, modtagelsen af maden og betalingen fint. Det de leder efter, er de små sproglige hverdagsvendinger ( chunks ) som wie geht es dir?, mir geht es gut ; sehr lecker!, noch einecola wollenwirgehen? etc. Dette er den mere komplekse udfordring ved rollespillet: at agere som en tysker der under et restaurantbesøg høfligt forsøger at holde konversationen i gang. 36

37 En måde at ændre rollespillet på er at definere klare roller til deltagerne som de så skal forsøge at udfylde: A: Du spiser kun ost B: Du har meget få penge C: Du har let ved at tage over og bestemmer for alle de andre D: Du hader hvidløg Også tjeneren kan få tildelt en rolle! Fx: han afskyr sit job, restauranten er ved at gå konkurs, så det gælder om at få gæsterne til at spise mest muligt etc. (Tornberg, 2002, s. 168) 37

38 Dette setting kræver mere forberedelse og større sproglig aktivitet. Fordelen kan være at de små konflikter der udspilles, tilfører spillet humor, meningsfuldhed og autenticitet. Måske bliver eleverne derigennem mere frimodige? Rollespillet lægger sig tæt op af en real handlingssituation som eleverne kan komme i. (Wagner 1990, S. 37) Ulempen er at de talevendinger der kræves i disse roller er mere komplekse -og kan derfor i værste fald hæmme eleverne. 38

39 En stor udfordring: Holdningskløft-øvelser, hvor spillerne har forskellige standpunkter som de argumenterer for: 39

40 Aufgabe: Ihr plant eine Party: Was wollt ihr essen, was wollt ihr trinken? A: isst nur vegetarisch B: trinkt keinen Alkohol C: isstnurpizza und Lasagne D: Liebt Süssigkeiten MachteinMenüfüreureParty 40

41 Hvad kan denne øvelse? Øvelsen er er problemløsningsopgave. De fire piger har hver deres foretrukne menu til festen og skal argumentere for deres valg og blive enige om en fælles menu. Det bliver dermed elevernes egen opgave at diskutere, foreslå og stille spørgsmål. Samtidig har eleverne selv kontrollen over indholdet, forløbet og resultatet. I fælleskab kommer de til enighed. Samtalen holdes i enkle sætninger (A: Was habenwirmehr? B: WirhabenPizza. C: Nein, Lasagne! Pizza und Lasagne!) De fniser og smiler og appellerer til hinanden på dansk: Hvordan siger man det på tysk? eller som da en elev ikke kan stave til Kuchen og får hjælp af sidemanden der staver ordet -på tysk. Eleven undrer sig over den tyske udtale af bogstavet h og har tydeligt lært noget nyt! Lasagne Pizza mit Salat Mineralwasser Kuchen Eis Süssigkeiten 41

42 Ikke nemt! Ræsonnements-øvelser eller forhandlingsøvelser hvor deltagerne finder frem til en løsning ved at ræsonnere (tænke logisk, overveje) sig frem til dem: 42

43 Diskutiertwieman Frikadellen/Pizza/Hotdogs/Spaghetti/Lasagne macht. Sagt so: Man braucht Fleisch/Mehl/Käse etc. Und: Dann rührt man oder Dan kocht man. oder dann bäckt man 43

44 Øvelsen kræver høj sproglig aktivitet og et varieret ordforråd. Eleverne overlever kun i øvelsen ved at bruge modersmålsbaserede strategier, dvs. låne ord fra dansk (og fra engelsk) eller slå over i dansk: Man svitst some Hackfleisch in einegryte, dannman take(det engelske ord take udtales med tysk accent) somemilch.. Hvad hedder der derrøde pulver man putter i som giver smagen? Dann man takeet ildfast fad og putter det i.) 44

45 Selvom øvelsen sandsynligvis er for svær for elever i 8. klasse, er der også tydelige fordele ved den: Det er en ægte samtale hvor eleverne i fællesskab prøver at rekonstruere en opskrift på lasagne. De kan være sig selv, de skal lytte til hinanden og sammen løse et problem. Opgaven har også et kulturelt indhold: Hvordan laver man egentlig lasagne gør man det helt fra bunden eller bruger man pulver?! Ulempen er at eleverne mangler de nødvendige vendinger og ord: ikke mindst verber som nehmenog det lille ord etwas(i stedet for some)-og de (de lidt svære) ord som Pfanne, Topf, Schüssel. De sidste ord kunne kompenseres gennem kropssprog (man viser fx en pandemed hænderne) kombineret med brug af ordet Ding (eller Dings/Dingsda) som kan erstatte de lidt komplicerede køkkenord. (Man nimmtein Dings ) 45

46 Hvilke dilemmaer og udfordringer ser vi? Som vi skrev i begyndelsen, er de såkaldte udnyttelsesstrategier klart at foretrække frem for reduktionsstrategier. Det er altid meget bedre at bruge arme og ben, tale engelsk etc. end at tie stille! Vi skal derfor træne eleverne i at udnytte deres intersprog, dvs. motivere dem til at afprøve forskellige strategier og hypoteser. Hvad skal vi særligt have fokus på? 46

47 Dilemma nr. 1 Eleverne mangler de relevante ord og udtryk Gentagelse i varierede former er et af nøgleordene. Eleven skal møde de nye sproglige udtryk i forskellige kontekster for at opnå en nuanceret forståelse af udtrykket. (Lund, 2009) Det kræver at læreren planlægger og gennemfører en sekvens af opgaver og mundtlige øvelser om det samme emne så eleverne igennem forskellige, varierede former forsynes med de sproglige elementer de har brug for. Men det kræver også stor ihærdighed fra elevernes side! Automatisering af ord betyder i høj grad at eleven skal tage medansvar for sin læring. 47

48 Dilemma nr. 2: Elevene mangler de såkaldte gambits : Naja, hm, ja, ichweissnicht, achso, aha, ja villeicht, okay, wiesagt man, ich finde., prima, super! Det er vigtigt at disse strategier øves i relevante sammenhænge i undervisningen: Hvordan afviser og accepterer man? Hvordan viser man enighed eller uenighed? Hvordan signalerer man at man ikke forstår hvad partneren siger? Hvordan viser man at man er med i samtalen? Hvordan anerkender man hinanden? 48

49 Kannst du Pizza backen? Ja, ichbin sehrgut Prima! Isst du immer Frühstück? Nein, selten Ich weiss nicht, manchmal Okay. 49

50 Elementære småord skal øves i meningsfulde sammenhænge: Immer nie bald sehr aber gerne wieder nicht Manchmal oft selten villeicht 50

51 Dilemma nr. 3 Eleverne er ikke altid bevidste om hvilke strategier de kan anvende, fx omskrivninger og kropssprog Omskrivning af et ord er en krævende sproglig udfordring for eleven. Læreren kan træne omskrivninger gennem legen Ich sehe was, wasdu nichtsiehst : Læreren beskriver en genstand i klassen, her fx tavlen: Es isthartund viereckig. Die Farbeistgrün. Es hängt an der Wand. Man kanndaraufschreibenetc. Eleverne inddrages langsomt i øvelsen og overtager omskrivningerne. En hjemmeopgave til eleven kunne være: Beskriv en genstand hjemme hos dig selv -enten et stykke værktøj eller et køkkenredskab. De andre elever gætter hvad det der. 51

52 Vigtigt i processen er træning af hjælpesætninger som Die Form ist ; die Farbeist..; Man kanndamit ; Man findetes in/auf, gerne skrevet ned på hjælpekort som eleven kan bruge. Die Form ist : (rund, lang, kurz, dick, dünn, gross, klein) Die Farbe ist : (rot, pink, schwarz, braun, blau) Es ist aus : (Metall, Plastic, Holz, Papier) Man kann damit : (schreiben, fahren kochen, spielen) Man findet es : (im Wohnzimmer, In der Küche, in der Garage, im Garten, auf dem Tisch) 52

53 Dilemma nr. 4 Eleverne føler sig usikre og generte - og er bange for at lave fejl. Mange mundtlige øvelser har karakter af at være en her og nuøvelse og egner sig ikke til fremvisning for hele klassen. Det gælder fx rollespillet. I små grupper føler eleverne sig klart mere trygge og modige. Støttekort med hjælpesætninger kan give usikre elever mere mod på det mundtlige. Vigtigt er også -ligesom i sport! -den daglige opvarmning : Små, indledende mundtlige øvelser kan reducere stress og give eleverne mulighed for at komme i kontakt med sprogets klang og rytme. En øvelse kan fx være ekkoøvelsen, hvor læreren siger forskellige vendinger som eleverne skal gentage: interessant!/ Wasistdas? /Aha!/ Genau!/Das sieht schön aus/bis bald/alles Gute!! 53

54 Eleverne skal desuden træne at bruge kropssprog. De skal øve sig på med hænder, arme og ben at vise hvad de taler om. De skal også øve sig på mimik: at se glade ud når de taler om noget positivt -og se mindre glade ud når de taler om noget negativt. Små pantomimeøvelser hvor fx verber (løbe, gå, bage, røre, grave, hoppe etc.) og adjektiver (sjov, gal, gammel, frisk, træt, forkølet etc.) skal demonstreres, egner sig rigtig godt som træning. 54

55 Hvorfor optage elevernes samtale på video? Eleverne skal selvfølgelig først og fremmest lære at tale og agere ubesværet på trods af at kameraet kører. Når de er vant til det, er der store fordele ved at de i mindre grupper taler med hinanden foran kameraet og ikke altid foran læreren eller hele klassen. Hvis læreren bruger optagelserne aktivt i undervisningen, bliver eleverne vant til at lytte til deres egen stemme, og læreren får mulighed forsammen med klassen at fokusere på forskellige sproglige elementer fx brug af strategier. Samtidig giver optagelserne læreren gode muligheder for at vurdere elevernes mundtlige sprogfærdighed. Og ikke mindst: Eleverne synes det er sjovt - og lærerigt -at se sig selv på video! 55

56 Litteratur: Bjørndal, Cato R.P. (2007). Det vurderende øje. 1. udg., 2. oplag. Forlaget Klim Lund, Karen Lund (2009): Den sproglige udvikling. Fra: Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Gregersen, Henriksen, Holmen, Lund, Olsen og Stæhr. Forlaget Samfundslitteratur Tornberg, Ulrika (2001): Sprogdidaktik. L&R Uddannelse Lindharden, Vivian; Christensen, Bjarne (2002). Sprogfagenes didaktik. Kroghs forlag Wagner, Johannes (1990).Kommunikative spil i fremmedsprogsundervisningen. Forlaget Åløkke Fælles Mål TYSK. Faghæfte 17, UVM

57 57

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere

Flashcard Aktivitäten und Spiele:

Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Rätseln: Hæng seks flashcards på tavlen. Lav en lille beskrivelse af et af kortene, og lad børnene gætte, hvilket kort du mener. Øvelsen er god til at åbne ordene

Læs mere

Aktionskette (side 4 i bogen)

Aktionskette (side 4 i bogen) Aktionskette (side 4 i bogen) Lærervejledning + nummererede instruktionsark til læreren på s. 2-3 + instruktioner til eleverne på s. 4-5 Formål Der er en række formål med denne øvelse. For det første er

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Faglige mål. Das neue Outfit. 5./6. klasse lektioner. Martje Moseler

Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Faglige mål. Das neue Outfit. 5./6. klasse lektioner. Martje Moseler Das neue Outfit Niveau 5./6. klasse Varighed 8-10 lektioner Forfatter Martje Moseler Om forløbet Undervisningsforløbet Das neue Outfit har fokus på ordforråd og den direkte kommunikation. Forløbet tager

Læs mere

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch Årsplan Tysk Tysk 6./7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget tysk er et aktivt fag med en forventning om høj elevdeltagelse. Eleverne skal lære et helt nyt sprog og det kræver en del strukturering. Derfor vil

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad - Ved Indgangen Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_. At lave en reservation Et bord til _[antal af mennesker]_, tak. At spørge efter et bord Tager I imod kreditkort?

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner

Zivilcourage. Om forløbet. Forfatter. Niveau. Varighed. Lisebet Svanøe klasse. 3-5 lektioner Zivilcourage Forfatter Lisebet Svanøe Niveau 9.-10. klasse Varighed 3-5 lektioner Om forløbet Forløbet Zivilcourage er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne delvist kan arbejde

Læs mere

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN TYSK

4. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN TYSK 2016-17 Lærer: IG Forord til faget i klassen I tysk i 4. klasse lægges hovedvægten på den mundtlige kommunikation. Eleverne skal så tidligt som muligt have åbnet munden og få oplevelsen af at kunne bruge

Læs mere

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner Ab in den Skiurlaub Niveau 5. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Ab in den Skiurlaub tager udgangspunkt i Florian fra Hamburg og hans familie, der hvert år tager på skiferie

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Ein großes Talent. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. 9. klasse. 12 lektioner

Ein großes Talent. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. 9. klasse. 12 lektioner Ein großes Talent Niveau 9. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet X Factor er kendt i hele verden også i Tyskland! I 2012 løb tredje sæson over skærmen og var en stor publikumssucces. Genren talentshows

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Spaß am Strand Niveau 5. klasse Varighed ca. 6 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en præsentation af Lucas og hans familie, der hvert år tager til Rügen på strandferie, og vi følger familien

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner.

Sternzeichen. Niveau. Varighed. Forfatter. Om forløbet. Forslag til læringsmål og tegn på læring klasse lektioner. Sternzeichen Niveau 4.-6. klasse Varighed 8-10 lektioner Forfatter Martje Moseler Om forløbet Forløbet Sternzeichen handler om stjernetegn og horoskoper. Eleverne arbejder med et ordforråd, hvor formålet

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen:

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen: Das bin ich Ich heiße und ich wohne in. Ich bin Jahre alt und ich gehe in Klasse Mein Hobby ist Meine besten Freunde heißen: Sæt streger imellem de sætninger der betyder det samme. Jeg bor i Berlin. Hvor

Læs mere

Code switching blandt tysk danske skoleelever

Code switching blandt tysk danske skoleelever Bilag 1 Code switching blandt tysk danske skoleelever Hej og mange tak fordi du vil mitmachen :) Dette spørgeskema handler om code switching, da jeg skriver speciale om dette emne og har brug for din hjælp

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? snakker du _[language]_?

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Franzi hat Geburtstag

Franzi hat Geburtstag Franzi hat Geburtstag Niveau 5. klasse Varighed 4-5 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en kort film fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens

Læs mere

Ein Kuscheltier. Om forløbet. Niveau 5. klasse. Varighed 3-4 lektioner

Ein Kuscheltier. Om forløbet. Niveau 5. klasse. Varighed 3-4 lektioner Ein Kuscheltier Niveau 5. klasse Varighed 3-4 lektioner Om forløbet Forløbet Ein Kuscheltier har fokus på læsning. Eleverne læser en bog om Laura, der ønsker sig et kæledyr. Hun overtaler sine forældre

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier. Fokus- læringsmål Samtale Eleverne kan fortælle om sig selv

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner

Das Traumtor. Om forløbet. Oversigt over forløbet. Niveau. Varighed. 6. klasse. 6-8 lektioner Das Traumtor Niveau 6. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Das Traumtor er et sportsforløb, som tager udgangspunkt i Jasper og hans venner, som dyrker fodbold. Fodboldforløbet

Læs mere

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner

Märchen. Om forløbet. Niveau. Varighed. 8. klasse. 8 lektioner Märchen Niveau 8. klasse Varighed 8 lektioner Om forløbet Alle kender til eventyrets magiske verden, eventyrets typiske konstruktion og karaktertræk. Samtidig kender eleverne til de typiske figurer og

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

PRAGMATISK PROFIL. i hverdags kommunikations færdigheder hos førskolebørn. Resumé ark

PRAGMATISK PROFIL. i hverdags kommunikations færdigheder hos førskolebørn. Resumé ark Resumé ark Barnets navn:.. A. KOMMUNIKATIVE FUNKTIONER Rækken af funktioner, som udtrykkes Måden hvorpå intentioner udtrykkes f.eks.: præ-tilsigtet, fagter, brug af stemmen, ord, fraser, sætninger B. REAKTION

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan tysk 8.klasse

Årsplan tysk 8.klasse Årsplan tysk 8.klasse Årsplan 1. forløb Samtale (1. fase efter 9. kl.) kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner har viden om relationsbundne udtryk Sprogligt fokus (3. fase efter

Læs mere

Årsplan tysk 6. klasse

Årsplan tysk 6. klasse Årsplan tysk 6. klasse Årsplan 1. forløb Mundtlig kommunikation Ferienaktivitäten Samtale kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner har viden om relevante spørgeord og svarstrategier Lytning

Læs mere

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august Deutsch 5. -7. klasse Mandag d. 15. august Program d. 15. august kl. 12-15 1. Introduktion til dagen med udgangspunkt i idéer og tanker med ordforrådstilegnelse. 2. 5. klasse og opstart. Hvordan bruger

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Lærerguide instruktion

Lærerguide instruktion Lærerguide instruktion Det er en stor hjælp for eleverne at få vist en tydelig tekststruktur. Det gør det lettere for dem at få en forståelse for, at tekster er bygget op af forskellige tekstdele med forskelligt

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

In der Kantine. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 6-8 lektioner

In der Kantine. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 6-8 lektioner In der Kantine Niveau 5. klasse Varighed 6-8 lektioner Om forløbet I undervisningsforløbet In der Kantine er vi på besøg på Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule (DSG) i Berlin-Tempelhof. Vi møder

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10 klasse SVT2, 2012, 10 min. Kortfilmen kan anvendes i forbindelse med temaer som jung

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Tysk/KS Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Hallo! Opstart med at lære at præsentere sig selv på tysk, lære en

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP)

Begrebsafklaring. Hvad vil vi vide noget om? Hvorfor vil vi vide det? Hvad har vi fokus på? Kompetencer og potentialer. undervisning (IUP) Begrebsafklaring Hvad vil vi vide noget om? Sprogvurdering Sprogbeskrivelse Status Kompetencer og potentialer Hvorfor vil vi vide det? Placering af en elev Tilrettelægge undervisning (IUP) Hvad har vi

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk stx

Faglig praksis i udvikling i tysk stx Faglig praksis i udvikling i tysk stx F R E D E R I K S B E R G GY M N A S I U M 1 2. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning

Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Læseplan for faget Dansk som andetsprog - basisundervisning Indledning Basisundervisningen i dansk som andetsprog tager sigte på elever, som ved optagelsen ikke har sproglige forudsætninger for at kunne

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere