Mundtlighed i tysk Hvilke strategier bruger eleverne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlighed i tysk Hvilke strategier bruger eleverne?"

Transkript

1 Mundtlighed i tysk Hvilke strategier bruger eleverne? En undersøgelse i 8. klasse på Balling skole 1

2 Vi (Ruth, lærer på VSD Vestsalling skole, Balling afdelingen, og Karen, underviser i tysk på Læreruddannelsen i Skive) ønskede at undersøge elevernes mundtlighed i tysk i Ruths 8. klasse. Vi besluttede os for i undervisningen at observere følgende: Hvilke mundtlige øvelser og aktiviteter fungerer godt? Hvilke strategier bruger eleverne? 2

3 Vi lavede i alt ca. 14 timers videooptagelse af elevernes mundtlige aktiviteter. Vi placerede et kamera med mikrofon på de borde eleverne arbejdede ved eller optog håndholdt. En smartphoneer velegnet, vi brugte også det lille kamera som ses på billedet. De fleste øvelser var placeret ved stationer som eleverne gruppevis pendlede mellem. 3

4 Vi havde også fokus på særlige udfordringer og dilemmaer der er forbundet med de forventninger vi mundtligt stiller til eleverne. Progressionen i Fælles Mål TYSK er stejl. Mange øvelser og opgaver kan hurtigt virke helt uoverkommelige for eleverne. Vores mål var derfor at undersøge: Hvordan gør vi eleverne bevidste om brug af strategier i mundtlig tysk, så de kan udtrykke sig mere frit og spontant? 4

5 Progressionen fra 7. til 9. klasse er stejl: Trinmål efter 7. klasse gennemføre små dialoger om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog Trinmål efter 9. klasse spørge om og udveksle meninger, holdninger og informationer inden for nære og centrale emner fra dagligdagen anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte den mundtlige kommunikation være bevidste om kommunikationsstrategier, herunder brug af andre ord og vendinger 5

6 Faghæftet udfordrer os: Mundtlige øvelser skal have kvalitet, indhold og helst være ægte kommunikation. Samtidig skal så mange elever som muligt på banen. Som det formuleres i faghæftets vejledende afsnit: Eleverne skal i undervisningen opleve, at de har brug for tysk, og at det er spændende og udfordrende at bruge sproget Et gennemgående element må være at skabe behov for, at eleverne meddeler sig til hinanden om noget nyt, overraskende eller interessant, dvs. at kommunikationen indeholder en reel udveksling af oplysninger eller oplevelser. 6

7 I en klasseundervisning, hvor samtalen foregår mellem læreren og én elev ad gangen, får eleverne for lidt sproglig træning. (..) Kommunikative aktiviteter kræver og skaber en samtalestruktur, hvor alle taler med mange. 7

8 Derfor skal arbejdet med opbygningen af de kommunikative færdigheder bestå i, at eleverne bliver sat i situationer, hvor de skal bruge tysk til at løse opgaver eller aktiviteter, fx til at gennemføre praktiske, sociale og kreative handlinger. (Undervisningsvejledning, Fælles Mål, tysk) 8

9 Indhold og omfang: Undervisningsforløbets indhold var emnet Essen. Undervisningen strakte sig over en periode på 2 måneder. Der indgik også 2 såkaldte fagdage i undervisningen. 9

10 Forløb: Ruth planlagde og gennemførte et længere forløb med opgaver og mundtlige øvelser i forbindelse med emnet Essen. Hensigten var at eleverne igennem forskellige, varierede former blev forsynet med de nødvendige sproglige elementer. Eleverne skulle delvist selv fremstille materiale (spillekort, menukort etc.) De 2 fagdage blev brugt til at afprøve og optage forskellige mundtlige øvelser. Ruths planlægning ligger i dokumentet Ugeplan for forløbet Essen. 10

11 Vores hovedfokus var som sagt på elevernes brug af sproglige strategier: Hvorfor er de så vigtige for kommunikationen? 11

12 Vi kan omskrive, fordanske eller 'forfranske', indlåne, forsøge os med oversættelse direkte fra modersmålet, stå på hovedet, bruge arme og ben osv. -forsøg der bringer kommunikationen videre; selvom disse strategier måske ikke i sig selv fører til ny tilegnelse, kan de bevirke input fra samtalepartneren som præcist forsyner os med det sprog vi mangler.(lund 1996) 12

13 Hvad siger teorien om strategier? Når de sproglige resurser ikke er tilstrækkelige, kan eleven vælge to former for adfærd: Undgåelsesadfærd ELLER Overvindelsesadfærd (Lindhardsen, Christensen s. 102, 2002) 13

14 Undgåelsesadfærd: handler om at reducere, helt undgå eller i hvert fald ændre det oprindelige kommunikative mål Overvindelsesadfærd: handler om at udnytte de (sproglige) midler man har til rådighed og forsøge at holde fast i det kommunikative mål (Lindhardsen, Christensen 2002, s. 102) 14

15 Udnyttelsesstrategier er klart at foretrække frem for reduktionsstrategier idet man ved sådanne strategier når så tæt på sit kommunikative mål som muligt. Samtidigt forsøger man at strække sit intersprogså det ved hypotesedannelse og afprøvning kan udvikles. Der er dermed alt at vinde og intet at tabe ved udnyttelsesstrategier, og det er netop disse strategier der bør fokuseres på i sprogundervisningen. (Lindhardsen, Christensen 2002, s ) 15

16 Eleverne har følgende strategier til rådighed: Modersmålsbaserede strategier Intersprogbaserede strategier Interaktive strategier Hvilke bruger de så? 16

17 Modersmålsbaserede strategier Disse strategier bruger eleverne i stort omfang: Låne ord fra modersmålet (eller ord fra engelsk): Ildfast fad, some milk, Spisekart Udtale et dansk ord med tysk accent (fx: gryde bliver til Gryte og fad bliver til Fade ) Ordret oversættelse (Es ist Spass) Taler dansk (og så putter man det ovenpå) Taler engelsk 17

18 Intersprogbaseredestrategier: Omskrivninger: Man forklarer vha. andre målsprogsord, fx Es istrot und rund i stedet for Apfel (bruges sjældent) Generaliseringer: Man bruger et generaliserende udtryk, fx alle Menschen i stedet for Bevölkerung (bruges sjældent) Rekonstruktion starter på en sætning, kan ikke gøre den færdig, starter på en ny (bruges forholdsvist ofte) Opfinde hjemmelavede udtryk/nye intersprogsord(sjældent brugt) 18

19 Interaktive strategier Direkte appel (also..wie sagt man? Wie bitte?) Eleverne bruger ret ofte strategien men mest på dansk: Hvordan siger man det på tysk? Hvad betyder det? Indirekte appel (lange pauser, øjenkontakt) Ofte brugt! Kropssprog, mimik Bliver brugt i et mindre omfang 19

20 Hvilke mundtlige øvelser egner sig for at træne bestemte strategier? 20

21 Indlæringsspil: den kommunikative spiltype der bruges hyppigst i undervisningen. Passer pga. af deres opgavestruktur og relative overskuelighed godt ind i traditionel undervisning Eksempler: firkort, vendekort/memory, bingo spillet fungerer som motor, der driver den sproglige produktion spillet er delt op i en grammatisk og en spillemæssig side 21

22 Eksempel: I skal spille kvartetspil. Det gælder om at samle 4 kort der passer sammen. De fire kort skal have 4 forskellige farver. Eksempel på en kvartet: essen at spise er isst er hat gegessen. I skal læse en af de bøjninger op I ikke har og spørge om de andre har den. Spørg fx: Hast du er hat gegessen? (Øvelsen stammer fra lærebogssystemet Achso og kortspillet findes på cd en Lærerens kopiark i lærervejledning 1) 22

23 Eleverne føler sig tydeligt trygge i de mere lukkede pædagogiske spil. De kan magte den kommunikation spillet lægger op til. Men samtidig udtømmes spillets muligheder ret hurtigt og konkurrenceelementet svækkes. Indlæringsspillet med verber i 4 bøjningsformer er egnet som en nødvendig og lidt anderledes færdighedstræning, ikke mindst i begynderundervisningen. Spillet kan gøres mere kreativt og kommunikativt ved at eleverne får nogle brugbare sproglige udtryk gambits - for at afvise eller acceptere: Bitte sehr, leider nicht, aber ja!, Natürlich! Habe ich nicht! Etc. Aber ja! Habe ich nicht! 23

24 En lidt større udfordring: Informationskløft-øvelser, hvor deltagerne har forskellige informationer, som de udveksler i øvelsens forløb: 24

25 TABUSPIEL Obst Banane Apfel Orange Mango Weintrauben Gemüse: Karotte Kartoffel Blumenkohl Champignon Broccoli Frühstück: Schwarzbrot Eier Marmelade Butter Käse Brötchen A har arket med ordene. A tænker på et ord fra arket. B skal gætte ordet. Tal sådan med hinanden: A: Istes Gemüse? B: Ja A: istesgrün? B: nein A: ist es orange? B: Ja A: Ist es eine Karotte? B: Ja Brug tillægsord som fx: süss, sauer, grün, rot, gelb, kalt, warm, lecker, hart, weich(blød) 25

26 Det sikkert velkendte tabuspil er kommunikativt overskueligt for eleverne og samtidig en god træning af strategien omskrivning. Her træner eleverne evnen til at beskrive og kompensere for ord de mangler. Samtidig er det en form for ægte kommunikation : B har ikke de samme oplysninger som A, dvs. der finder en udveksling af informationer sted. Det samme gælder den næste øvelse, indkøbsspillet: 26

27 Einkaufsspiel Eleverne køber via indkøbslister ind hos hinanden. De på listerne 9 individuelt markeredevarerskalhenteshjem. Varerne er spillekort med billeder. Hast du eine Flasche Saft? Nein, habe ich leider nicht usw. 27

28 Choco Hot Mineralwasser(n) Bonbons (pl) Würste (pl) Marmelade (f) Kindereier (pl) Yoghurt (m) Ketchup (m) Salat(m) Birne(f) Cola (f) Kartoffeln(pl) Schokolade(f) Tomaten (pl) Eier (pl) Gurke (f) Katzenfutter (n) Kuchen (m) Brot (n) Hackfleisch (n) Zahnbürste (f) Nutella Bier (ein Kasten) Eis (n) Wein (m) Honig (m) Saft (m) Waschpulver (n) Toilettenpapier (n) Butter (m) 28

29 Hvad kan denne øvelse? Efter Indledningsvist at have diskuteret spilleregler og forskellige ord (Hvad er Hackfleisch? Hvad er Zahnbürste?) går eleverne i gang med spillet. Spillet er kommunikativt overskueligt, og de få fraser læres hurtigt: Hast du? Ja, Natürlich; leidernicht; danke. Fordi spillet simulerer en indkøbssituation, altså en form for ægte kommunikation, er dets muligheder ikke så hurtigt udtømte som ved fx grammatiske spil. Ordenes kulturelle betydning og kontekst indbyder til smil og smalltalk, ganske vist oftest på dansk (selvfølgelig har jeg en tandbørste tror du ikke jeg børster tænder). 29

30 Samtidig trænes også enkle tyske talevendinger, og hypoteser afprøves: Ja, ichhabe(i stedet for ja, das habeich ), Hast du somehackfleisch(i stedet for etwashackfleisch) ; Dankebitte (i stedet for dankeschön) etc. Eleverne har i øvelsen også brug for vendinger til at markere at de fx ikke forstår spørgsmålet, altså vendinger som wie bitte? eller bare was?, og det er derfor vigtigt at de forsynes med dem inden. 30

31 Den lidt mere udfordrende dialog: I øvelsen Findetjemanden der gælder det om at finde klassekammerater i gruppen der kan svare ja til spørgsmål som Kannstdu Kuchenbacken? etc. Udfordringen er også grammatisk: Eleven skal ændre udsagnet til et spørgsmål og bøje verbet korrekt. Findet jemanden der Kuchen backen kann kan fejlagtigt blivetil Kannstdu Kuchenbacken kann? Det er dog helt normalt i begynderundervisningen at gentage såkaldte uanalyseredeenheder. Hvis eleverne får sammenhængen forklaret (og det er vigtigt), volder øvelsen sjældent store problemer. 31

32 Også her trænes overskuelige talevendinger: Isstdu immer Frühstück? Kannstdu Pizza machen? Isstdu vor dem Fernseher? Da spørgsmålene igen har et kulturindhold (spiser du virkelig foran fjernsynet? Får du ikke altid morgenmad?) tilfører det øvelsen ægthed. Eleverne får måske noget nyt at vide om hinanden? 32

33 Findet jemanden der.. Fragt so: Kannst du? Magst du? Isst du.? Kuchen backen kann: gerne Chips isst: Viel Gemüse isst: einen Gemüsegarten hat: 33

34 Rollespil: Restaurantbesuch Restaurantbesøget er et hyppigt anvendt rollespil i sprogundervisningen. Forberedelsen er vigtig og kan være ret omfattende: fremstilling af autentiske menukort, mad (i dette tilfælde lavede eleverne laminerede pap-måltider ), evt. bestik, opstilling af borde i lokalet og fordelingen samt træning af rollerne. 34

35 Eleverne tager rollespillet alvorligt. De er på restaurant og opfører sig som gæster: studerer spisekortet omhyggeligt, reagerer på tjenerens Sind Sie klar zubestellen (en formulering eleverne selv er kommet frem til -korrekt ville være: MöchtenSie bestellen) med samtykke og bestilling (Ichmag gerne..) De prøver høfligt at konversere med hinanden (das schmecktgut) og leder efter udtryk som hvordan har du det for at holde gang i samtalen ved bordet. Da tjeneren kommer med regningen (Es wird 23 Euro), simulerer en elev rigtig betaling (sygesikringskortet kan bruges!) 35

36 Eleverne bruger de talevendinger de har øvet sig på inden rollespillet og mestrer derfor selve betjeningen, bestillingen, modtagelsen af maden og betalingen fint. Det de leder efter, er de små sproglige hverdagsvendinger ( chunks ) som wie geht es dir?, mir geht es gut ; sehr lecker!, noch einecola wollenwirgehen? etc. Dette er den mere komplekse udfordring ved rollespillet: at agere som en tysker der under et restaurantbesøg høfligt forsøger at holde konversationen i gang. 36

37 En måde at ændre rollespillet på er at definere klare roller til deltagerne som de så skal forsøge at udfylde: A: Du spiser kun ost B: Du har meget få penge C: Du har let ved at tage over og bestemmer for alle de andre D: Du hader hvidløg Også tjeneren kan få tildelt en rolle! Fx: han afskyr sit job, restauranten er ved at gå konkurs, så det gælder om at få gæsterne til at spise mest muligt etc. (Tornberg, 2002, s. 168) 37

38 Dette setting kræver mere forberedelse og større sproglig aktivitet. Fordelen kan være at de små konflikter der udspilles, tilfører spillet humor, meningsfuldhed og autenticitet. Måske bliver eleverne derigennem mere frimodige? Rollespillet lægger sig tæt op af en real handlingssituation som eleverne kan komme i. (Wagner 1990, S. 37) Ulempen er at de talevendinger der kræves i disse roller er mere komplekse -og kan derfor i værste fald hæmme eleverne. 38

39 En stor udfordring: Holdningskløft-øvelser, hvor spillerne har forskellige standpunkter som de argumenterer for: 39

40 Aufgabe: Ihr plant eine Party: Was wollt ihr essen, was wollt ihr trinken? A: isst nur vegetarisch B: trinkt keinen Alkohol C: isstnurpizza und Lasagne D: Liebt Süssigkeiten MachteinMenüfüreureParty 40

41 Hvad kan denne øvelse? Øvelsen er er problemløsningsopgave. De fire piger har hver deres foretrukne menu til festen og skal argumentere for deres valg og blive enige om en fælles menu. Det bliver dermed elevernes egen opgave at diskutere, foreslå og stille spørgsmål. Samtidig har eleverne selv kontrollen over indholdet, forløbet og resultatet. I fælleskab kommer de til enighed. Samtalen holdes i enkle sætninger (A: Was habenwirmehr? B: WirhabenPizza. C: Nein, Lasagne! Pizza und Lasagne!) De fniser og smiler og appellerer til hinanden på dansk: Hvordan siger man det på tysk? eller som da en elev ikke kan stave til Kuchen og får hjælp af sidemanden der staver ordet -på tysk. Eleven undrer sig over den tyske udtale af bogstavet h og har tydeligt lært noget nyt! Lasagne Pizza mit Salat Mineralwasser Kuchen Eis Süssigkeiten 41

42 Ikke nemt! Ræsonnements-øvelser eller forhandlingsøvelser hvor deltagerne finder frem til en løsning ved at ræsonnere (tænke logisk, overveje) sig frem til dem: 42

43 Diskutiertwieman Frikadellen/Pizza/Hotdogs/Spaghetti/Lasagne macht. Sagt so: Man braucht Fleisch/Mehl/Käse etc. Und: Dann rührt man oder Dan kocht man. oder dann bäckt man 43

44 Øvelsen kræver høj sproglig aktivitet og et varieret ordforråd. Eleverne overlever kun i øvelsen ved at bruge modersmålsbaserede strategier, dvs. låne ord fra dansk (og fra engelsk) eller slå over i dansk: Man svitst some Hackfleisch in einegryte, dannman take(det engelske ord take udtales med tysk accent) somemilch.. Hvad hedder der derrøde pulver man putter i som giver smagen? Dann man takeet ildfast fad og putter det i.) 44

45 Selvom øvelsen sandsynligvis er for svær for elever i 8. klasse, er der også tydelige fordele ved den: Det er en ægte samtale hvor eleverne i fællesskab prøver at rekonstruere en opskrift på lasagne. De kan være sig selv, de skal lytte til hinanden og sammen løse et problem. Opgaven har også et kulturelt indhold: Hvordan laver man egentlig lasagne gør man det helt fra bunden eller bruger man pulver?! Ulempen er at eleverne mangler de nødvendige vendinger og ord: ikke mindst verber som nehmenog det lille ord etwas(i stedet for some)-og de (de lidt svære) ord som Pfanne, Topf, Schüssel. De sidste ord kunne kompenseres gennem kropssprog (man viser fx en pandemed hænderne) kombineret med brug af ordet Ding (eller Dings/Dingsda) som kan erstatte de lidt komplicerede køkkenord. (Man nimmtein Dings ) 45

46 Hvilke dilemmaer og udfordringer ser vi? Som vi skrev i begyndelsen, er de såkaldte udnyttelsesstrategier klart at foretrække frem for reduktionsstrategier. Det er altid meget bedre at bruge arme og ben, tale engelsk etc. end at tie stille! Vi skal derfor træne eleverne i at udnytte deres intersprog, dvs. motivere dem til at afprøve forskellige strategier og hypoteser. Hvad skal vi særligt have fokus på? 46

47 Dilemma nr. 1 Eleverne mangler de relevante ord og udtryk Gentagelse i varierede former er et af nøgleordene. Eleven skal møde de nye sproglige udtryk i forskellige kontekster for at opnå en nuanceret forståelse af udtrykket. (Lund, 2009) Det kræver at læreren planlægger og gennemfører en sekvens af opgaver og mundtlige øvelser om det samme emne så eleverne igennem forskellige, varierede former forsynes med de sproglige elementer de har brug for. Men det kræver også stor ihærdighed fra elevernes side! Automatisering af ord betyder i høj grad at eleven skal tage medansvar for sin læring. 47

48 Dilemma nr. 2: Elevene mangler de såkaldte gambits : Naja, hm, ja, ichweissnicht, achso, aha, ja villeicht, okay, wiesagt man, ich finde., prima, super! Det er vigtigt at disse strategier øves i relevante sammenhænge i undervisningen: Hvordan afviser og accepterer man? Hvordan viser man enighed eller uenighed? Hvordan signalerer man at man ikke forstår hvad partneren siger? Hvordan viser man at man er med i samtalen? Hvordan anerkender man hinanden? 48

49 Kannst du Pizza backen? Ja, ichbin sehrgut Prima! Isst du immer Frühstück? Nein, selten Ich weiss nicht, manchmal Okay. 49

50 Elementære småord skal øves i meningsfulde sammenhænge: Immer nie bald sehr aber gerne wieder nicht Manchmal oft selten villeicht 50

51 Dilemma nr. 3 Eleverne er ikke altid bevidste om hvilke strategier de kan anvende, fx omskrivninger og kropssprog Omskrivning af et ord er en krævende sproglig udfordring for eleven. Læreren kan træne omskrivninger gennem legen Ich sehe was, wasdu nichtsiehst : Læreren beskriver en genstand i klassen, her fx tavlen: Es isthartund viereckig. Die Farbeistgrün. Es hängt an der Wand. Man kanndaraufschreibenetc. Eleverne inddrages langsomt i øvelsen og overtager omskrivningerne. En hjemmeopgave til eleven kunne være: Beskriv en genstand hjemme hos dig selv -enten et stykke værktøj eller et køkkenredskab. De andre elever gætter hvad det der. 51

52 Vigtigt i processen er træning af hjælpesætninger som Die Form ist ; die Farbeist..; Man kanndamit ; Man findetes in/auf, gerne skrevet ned på hjælpekort som eleven kan bruge. Die Form ist : (rund, lang, kurz, dick, dünn, gross, klein) Die Farbe ist : (rot, pink, schwarz, braun, blau) Es ist aus : (Metall, Plastic, Holz, Papier) Man kann damit : (schreiben, fahren kochen, spielen) Man findet es : (im Wohnzimmer, In der Küche, in der Garage, im Garten, auf dem Tisch) 52

53 Dilemma nr. 4 Eleverne føler sig usikre og generte - og er bange for at lave fejl. Mange mundtlige øvelser har karakter af at være en her og nuøvelse og egner sig ikke til fremvisning for hele klassen. Det gælder fx rollespillet. I små grupper føler eleverne sig klart mere trygge og modige. Støttekort med hjælpesætninger kan give usikre elever mere mod på det mundtlige. Vigtigt er også -ligesom i sport! -den daglige opvarmning : Små, indledende mundtlige øvelser kan reducere stress og give eleverne mulighed for at komme i kontakt med sprogets klang og rytme. En øvelse kan fx være ekkoøvelsen, hvor læreren siger forskellige vendinger som eleverne skal gentage: interessant!/ Wasistdas? /Aha!/ Genau!/Das sieht schön aus/bis bald/alles Gute!! 53

54 Eleverne skal desuden træne at bruge kropssprog. De skal øve sig på med hænder, arme og ben at vise hvad de taler om. De skal også øve sig på mimik: at se glade ud når de taler om noget positivt -og se mindre glade ud når de taler om noget negativt. Små pantomimeøvelser hvor fx verber (løbe, gå, bage, røre, grave, hoppe etc.) og adjektiver (sjov, gal, gammel, frisk, træt, forkølet etc.) skal demonstreres, egner sig rigtig godt som træning. 54

55 Hvorfor optage elevernes samtale på video? Eleverne skal selvfølgelig først og fremmest lære at tale og agere ubesværet på trods af at kameraet kører. Når de er vant til det, er der store fordele ved at de i mindre grupper taler med hinanden foran kameraet og ikke altid foran læreren eller hele klassen. Hvis læreren bruger optagelserne aktivt i undervisningen, bliver eleverne vant til at lytte til deres egen stemme, og læreren får mulighed forsammen med klassen at fokusere på forskellige sproglige elementer fx brug af strategier. Samtidig giver optagelserne læreren gode muligheder for at vurdere elevernes mundtlige sprogfærdighed. Og ikke mindst: Eleverne synes det er sjovt - og lærerigt -at se sig selv på video! 55

56 Litteratur: Bjørndal, Cato R.P. (2007). Det vurderende øje. 1. udg., 2. oplag. Forlaget Klim Lund, Karen Lund (2009): Den sproglige udvikling. Fra: Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Gregersen, Henriksen, Holmen, Lund, Olsen og Stæhr. Forlaget Samfundslitteratur Tornberg, Ulrika (2001): Sprogdidaktik. L&R Uddannelse Lindharden, Vivian; Christensen, Bjarne (2002). Sprogfagenes didaktik. Kroghs forlag Wagner, Johannes (1990).Kommunikative spil i fremmedsprogsundervisningen. Forlaget Åløkke Fælles Mål TYSK. Faghæfte 17, UVM

57 57

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter.

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter. Tema: Märchen Fag: Tysk Målgruppe: 5.-7. kl ARD, 2013, 5 min. Faustnr.: TV0000026386 Alle billeder er hentet fra tv-udsendelsen At arbejde med eventyr i tyskundervisningen er en oplagt mulighed for fhv.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter B Tina

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter

Læs mere

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Evaluering og målstyret undervisning Eksempler med fokus på produkter og observation inkl. drøftelse Øvrige eksempler med forskellige fokuspunkter; mobilisering

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S.

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S. Unterrichtsmaterial Mellemtrin/begynder NR. 1 2014/2015 S. 3 Freundschaftliche Postkarte S. 4 Aus der Fußball-Werbung S. 5-6 Fußballfans S. 7-8 Fußballbingo S. 9 Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft

Læs mere

Dictogloss i undervisningen

Dictogloss i undervisningen Annette Pedersen Cand. mag. i dansk og filosofi/videnskabsteori, Sprogcentret K.I.S.S. anetq@oncable.dk Rikke Jensen cand. mag. i dansk med tilvalg i musik, Sprogcentret K.I.S.S. rikkej71@hotmail.com Dictogloss

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Kom godt fra sprogstart!

Kom godt fra sprogstart! NYHED! Nye materialer til begyndersprog Kom godt fra sprogstart! Nye tider kræver nye materialer. Alinea tilbyder en række udgivelser til den tidligere sprogstart i engelsk, tysk og fransk. Læs mere her

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Test af Repræsentationssystemer

Test af Repræsentationssystemer Test af Repræsentationssystemer Identificér dit foretrukne repræsentationssystem Testen kan give dig et fingerpeg om din måde at bruge dine sanser/repræsentationssystemer på, og samtidig kan du finde dine

Læs mere

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk Danske virksomheder og den globale fremtid Konference 25. september 2014 Erla Hallsteinsdóttir & Katarina Le Müller: Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk 1 Hvem og hvad er SMiK? Dansk/tysk

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget.

Hvad er NLP. Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Henviser til vores sprog både det talte og kropssproget. Hvad er NLP Neuro Står for nerve og refererer til nervesystemet og hjernen. Gennem dem indtager vi info gennem de fem sanser: - Visuelt (vi ser) - Auditivt (vi hører) - Kinestetisk (vi føler) - Olifaktorisk

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk Årsplan Skoleåret 204/205 Tysk Årsplan FAG: Tysk KLASSE: 6. ÅR: 204/5 Lærer: UI Hallo Uge 33-34 DELEMNER Hilseudtryk Farver AKTIVITET/ ORGANISERING Alle fortæller, hvad de hedder Lytteøvelse og snak om

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan.

At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Kommunikation At Tale Når du taler, er det ligesom en bold, du sender af sted. Du skal tænke på, hvor den skal hen, - hvem, der skal have den, - og hvordan. Hvis du har været til en vild fest, er det sikkert

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Elevatortalen kort og godt

Elevatortalen kort og godt Kapitel 13 Elevatortalen kort og godt Tænk, hvis du møder direktøren for den virksomhed, som du drømmer om at være ansat i. Hvis I for eksempel mødes i en elevator, og du har fra stuen til 3. sal til at

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Få det bedste ud af dine 3 V.O.K.S-dage med disse tips:

Få det bedste ud af dine 3 V.O.K.S-dage med disse tips: For en bedre syre-base-balance som er godt for: Vægt Energi Afgiftning Ledsmerter Immunforsvaret Styrke og smidighed Med en enkelt viden om syre-base balancen i krop og syre-base værdier i kosten, kan

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Forældre guide Fokus på det der virker Online Version klar til din skærm Børnehuset Søholm ICDP i praksis Information I Søholm samler vi på guldkorn - nogle vi kender fordi vi kender ICDP Barnet kan være

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese Portfolio Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk Klik på teksterne herunder, for automatisk at springe til den aktuelle opgave: 1 Hypotesedannelse Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese 2

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

TØNDER KOMMUNE BØRN OG SKOLEFORVALTNINGEN

TØNDER KOMMUNE BØRN OG SKOLEFORVALTNINGEN Læseplan Tysk TØNDER KOMMUNE BØRN OG SKOLEFORVALTNINGEN Læseplan for faget tysk Tønder Kommune 2015 Udarbejdet af arbejdsgruppe under Børn og Skoleforvaltningen Illustration Colourbox Indhold Indledning...

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier Stikord til Vejledningsgrundlag og Refleksionspapir I forbindelse din praksisafprøvning i efterårets undervisning, holder du før- og efter-samtaler

Læs mere

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Formål for faget tysk Eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk, både mundtligt og skriftligt. Samtidigt udvikler eleverne

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Dansk natur-teknikundervisning. på engelsk

Dansk natur-teknikundervisning. på engelsk VIA University College 45 Dansk natur-teknikundervisning på engelsk Tekst og fotos: Lise Knattrup og Rikke Vestergaard, lærere Det er på mange måder en helt almindelig onsdag. Rikke, 2.b s natur- og tekniklærer,

Læs mere

Intensive Interaction

Intensive Interaction MiniGuide til Intensive Interaction Udvikling gennem glæde og nærvær En e-bog til forældre, fagfolk og andre, der gerne vil i gang med Intensive Interaction SAMARBEJDSPARTNER MED INTENSIVE INTERACTION

Læs mere

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69 Kopiark Kapitel, side Bingo - Zahlen 0-0 Print siden ud. Skriv et tal i hvert felt. Du kan vælge imellem tallene -0. Din lærer siger derefter nogle tal på tysk, som du skal krydse af, hvis du er så heldig

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere