Året har været præget af stor aktivitet i skoleformen. På årsmødet i 2011 besluttede skoleformen at skifte navn til Frie Fagskoler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Året har været præget af stor aktivitet i skoleformen. På årsmødet i 2011 besluttede skoleformen at skifte navn til Frie Fagskoler."

Transkript

1 Årsberetning 2011

2 2 Året har været præget af stor aktivitet i skoleformen. På årsmødet i 2011 besluttede skoleformen at skifte navn til Frie Fagskoler. Samtidigt intensiveredes det flerårige udviklingsarbejde vedrørende skolernes identitet og faglighed, som skulle placere skoleformen centralt i fremtidens uddannelseslandskab. Udviklingsarbejdet er baseret på en solid tro på, at skoleformens styrker har afgørende betydning i dagens samfund, og at skolernes tilbud vil være efterspurgt af både fremtidens unge og fremtidens politikere.

3 del af en samlet skoleform med en fælles profil. Navnet refererer til at skoleformen har faglig fokus på håndens fag, og navnet trækker samtidigt en linje tilbage i skole- Det strategiske Det arbejde strategiske arbejde formens historie. I foråret 2011 afholdt skoleformen et fremtidsseminar I med foråret deltagelse 2011 afholdt bestyrelsesmedlemmer skoleformen et fremtidsseminadere fra med skolerne. deltagelse På seminaret af bestyrelsesmedlemmer besluttede skolerne, at og forstan- og skoleformens forstandere kernefaglighed fra skolerne. og På identitet seminaret fremadrettet skal skolerne, bygge på at skoleformens gøremålspædagogik kernefaglighed og de 7 nye og besluttede identitet metafag. fremadrettet Skolerne besluttede skal bygge samtidigt på gøremålspædagogik videre med og at de implementere 7 nye metafag. en Skolerne ny metaidentitet besluttede på at arbejde samtidigt skolerne, så at skolerne arbejde fremover videre med fremstår at implementere som en del en af en ny metaidentitet fælles skoleform, på skolerne, der funderet så skolerne i ambitiøse fremover målsætninger fremstår om som faglig, en del politisk af en og fælles markedsmæssig skoleform, der eksistensberettigelse. er funderet i ambitiøse målsætninger om faglig, politisk og markedsmæssig eksistensberettigelse. På årsmødet 2011 besluttedes at skifte navn til Frie Fagskoler. Navneskiftet markerer, at skolerne nu er en På årsmødet 2011 besluttedes at skifte navn til Frie Fagskoler. Navneskiftet markerer at skolerne nu er en del af en samlet skoleform med en fælles profil. Navnet refererer til at skoleformen har I sensommeren afholdtes en stor Fri Fagskoledag, hvor faglig alle skolernes fokus på medarbejdere håndens fag, var og samlet navnet til en trækker fælles samtidigt konference. en Med linje opfordringen tilbage i skoleformens til at bruge historie. tidens trend til at nå dine mål blev samtlige deltagere inddraget sensommeren i, hvordan afholdtes skolerne konkret en stor Fri kan Fagskoledag, arbejde med I hvor skoleformens alle skolernes produkter, medarbejdere identitet var og positionering samlet til en fælles (PIP). På konference. forskellige workshops Med opfordringen blev der arbejdet til at bruge med tidens faglig udvikling, trend til identitet at nå dine og mål markedsføring. blev samtlige deltagere inddraget i, hvordan skolerne konkret kan arbejde På det faglige med område skoleformens blev der produkter, arbejdet med, identitet hvordan positionering skolernes gøremålsundervisning (PIP). På forskellige kan workshops integreres i og blev fagene der dansk, arbejdet engelsk med og faglig matematik, udvikling, og ikke identitet mindst og hvordan markedsføring. skoleformens På styrker det faglige kunne område samles blev i et der nyt arbejdet fælles koncept: med, hvordan Parat til skolernes Erhvervsuddannelse. gøremålsundervisning kan integreres i fagene dansk, engelsk og matematik, og ikke mindst hvordan skoleformens styrker kunne samles i et nyt fælles koncept: Parat til Erhvervsuddannelse. 3

4 Forsøgs- og udviklingsarbejde De senere års strategiske forsøgs- og udviklingsarbejde blev intensiveret i Den store Frie Fagskolekonference markerede startskuddet på et omfattende udviklingsarbejde på skolerne. I første omgang er der sat gang i et udviklingsarbejde mht. det fælles koncept Parat til Erhvervsuddannelse. Udviklingsarbejdet har været understøttet af sekretariatet, som har udviklet værktøjer, udført analysearbejde og afholdt flere workshops på de enkelte skoler, så skolen kan udnytte sine egne styrker i forhold det fælles koncept. Resultatet er, at skoleformen har udviklet Parat til Erhvervsuddannelses-kurser i relation til 7 ud af de 12 indgange på erhvervsuddannelserne. Tilsammen dækker skolerne følgende indgange: I kraft af sin særlige gøremålspædagogik er Frie Fagskoler en inkluderende skoleform, der er åben for alle. På Frie Fagskoler betragtes livet som et fag med fokus på, at eleven gennem praktiske gøremål tillærer konkrete handlekompetencer, som kan bruges i både hverdags-, uddannelses- og arbejdsmæssig sammenhæng. Dette er til gavn for alle typer af elever, hvad enten eleven vil arbejde som kok, ønsker at uddanne sig som designer, læse til læge eller er på vej mod et fleksjob. Arbejdet med Parat til Erhvervsuddannelse synliggør skolernes tilbud overfor de unge, der overvejer at gå erhvervsskolevejen. Der har sideløbende været iværksat forsøgs- og udviklingsaktiviteter, som vedrører gøremålsundervisning i de boglige fag, maskulinisering af skoleformens kernefaglighed, samt et orlovsprojekt, som kortlægger hvordan Frie Fagskoler arbejder med uddannelsesparathed gennem sin pædagogiske praksis. Sammenfattende tegner der sig en skoleform, som ønsker at fastholde og videreudvikle den praktiske faglighed med fokus på at skabe en åben og inkluderende skoleform, hvor livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse går hånd i hånd med varetagelse af Mad til mennesker / Sundhed, omsorg og pædagogik / Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur / Medieproduktion / Merkantil / Produktion og udvikling centrale samfundsmæssige opgaver i de kommende år. Med input fra udviklingsarbejdet på skolerne har FaFFs bestyrelse sideløbende arbejdet med visionen for skoleformen og strategien for skoleformens udvikling. 4

5 PARAT TIL ERHVERVS- UDDANNELSE 5

6 Visionen for frie fagskoler Frie Fagskoler tilbyder den praktiske vej til uddannelse, arbejde og liv. Skoleformen skal udfylde det store behov for kostskoler, som har fokus på de praktiske og håndværksmæssige sider af uddannelse. Derfor ser vi frie fagskoler som: Det naturlige valg for unge, der bedst lærer med hænderne Det naturlige valg for unge, som ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men som har behov for at blive parate. Et 10. klasses kostskolealternativ for de praktisk orienterede unge En inkluderende kostskoleform, hvor unge med særlige læringsudfordringer indgår som en naturlig del af helheden. Frie Fagskoler er frie kostskoler bygget på et fundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse. Skoleformen har igennem tiden været god til praksisnær gøremålsundervisning, hvilket understøttes af lovkravet om at undervise den enkelte elev i praktiske fag. Gøremålsundervisningen anvendes også i de boglige fag. Således er matematik ikke kun traditionel klasseundervisning, men foregår også i køkkenet og designlokalet, mens dansk og engelsk kan være lagt ind i fagene krop eller idræt. De Frie Fagskoler ved nemlig, at mange unge lærer bedst ved at gøre ting med hænderne og ved at prøve det af med en lærer eller vejleder som sikkerhedsnet. En af skoleformens styrker er, at den lovpligtige faglighed både kan bruges erhvervsrettet og i forhold til egen livsstil, f.eks. er fagområdet Mad både rettet mod det daglige hjemlige liv og mod professionen kok eller ernæringsassistent. Hertil kommer at skoleformen har erfaring med 10. klassefag (dansk, engelsk, matematik) samt ikke mindst kostskoleformens unikke vejledning, som i vores regi er til både uddannelse og job. Endelig får alle elever et livsstilsløft, som er afgørende i forhold til at leve et sundt og godt liv både hvad angår kost, motion og sociale kompetencer. 6

7 frie fagskoler idag I dag tilbyder Frie Fagskoler grundlæggende følgende: Parat til Erhvervsuddannelse. Et tilbud til unge med et ønske eller en drøm om et bestemt erhverv, men som har behov for at prøve kræfter med området enten i form af et målrettet kursus eller i forbindelse med en 10. klasse. Der vil være fokus på (punkt-)faglig udvikling samt afklarende erhvervspraktik. Parat til Erhvervsuddannelse er åbent overfor alle uanset faglig og personlig ballast. 10. klasse for de praktisk orienterede. Tilbuddet er åbent over for alle, men har særlig tiltrækningskraft på dem der elsker at lære med hænderne samt skoletrætte elever, der trænger til en faglig opgradering og afklaring af uddannelsesvalg. Uddannelsesforløb for unge med særlige behov. Frie fagskoler har historisk været den skoleform, hvor der er blevet undervist i den daglige livsførelse. Denne livsstilsfaglighed gør det naturligt at tilbyde boundervisning til unge med særlige behov, og Frie Fagskoler er derfor også skrevet ind i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov som en central skoleform. Parat til erhvervsuddannelse 10. klasse for praktisk orienterede Ungdomsuddannelse unge med særlige behov Boglig faglighed (DA, MA, ENG) Fagskolefaglighed (erhvervsrettede fag) Livsstilsfaglighed ( at flytte hjemmefra ) Vejledning (til uddannelse og job) Gøremålsundervisning Livsoplysning Folkelig oplysning - Demokratisk dannelse 7

8 frie fagskoler i fremtiden Skoleformes fremtidige placering i uddannelseslandskabet skal være en praktisk-fagligt funderet kostskoleform, der fungerer som trædesten for praktisk orienterede unge mellem folkeskolen og ungdomsuddannelse/erhverv. Derfor arbejder foreningen for, at der lovgivningsmæssigt åbnes for en moderne fortolkning af skoleformens faglige fokus, således at 1/3-kravet omfatter flere praktiske fag. Frie fagskoler mener, at der skal tages udgangspunkt i de fagområder skoleformen har gennemarbejdet over de seneste 2 år. 8

9 Det politiske arbejde Efter folketingsvalget i september 2011 står vi med en ny regering, der havde tilkendegivet at ville tilbageføre genopretningsbesparelserne fra Samtidigt har vi en ny Børne- og undervisningsminister, som har været fortaler for en større sammenhæng mellem teori og praksis, hvilket er kernen i Frie fagskolers gøremålspædagogik. Foreningen har efter valget forsøgt at gøre opmærksom på de særlige udfordringer vores skoleform har i kølvandet på genopretningsbesparelserne. Desværre har vi konstateret at vores budskaber har længere gennemtrængningstid, end der var plads til i den korte periode mellem valget og finanslovens vedtagelse. Både foreningen og skoler har imidlertid arbejdet videre på indsatsen for at gøre såvel folketinget som Børne- og Undervisningsministeren opmærksom på skoleformens udfordringer. Det har bl.a. ført til politikerbesøg på flere skoler. Foreningen har fået et møde i stand med Ministeren kort før årsmødet i april Mødet skal handle om, hvordan Frie Fagskoler kan byde ind på de uddannelsespolitiske målsætninger samt ikke mindst om de rette rammevilkår vil være til stede for at det kan lykkes. Foreningen vil fortsætte med at søge dialog med regeringen og folketinget om at skabe de bedste vilkår for skoleformens udvikling. Med den nye regering står vi også med en ny ressortfordeling, hvor Højskolerne blev overført til kulturministeriet, mens Frie Fagskoler og Efterskoler forblev i Børne- og Undervisningsministeriet. Det aktualiserer spørgsmålet om det fortsat er hensigtsmæssigt at have en fælles lov for Højskoler, Efterskoler og Frie Fagskoler. Det er uklart om lovfællesskabet omkring de frie kostskoler vil fortsætte. Men de seneste års udvikling har rustet skoleformen til at stå selvstændigt og centralt i det fremtidige uddannelseslandskab. Skoleformen har en stærk bevidsthed om skoleformens styrker og en solid tro på, at skolernes tilbud vil være efterspurgt af både fremtidens unge og fremtidens politikere. 9

10 Organisering af foreningens arbejde I sensommeren blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor navneskiftet til Frie Fagskoler og ønsket om opprioriteret fælles markedsføring formelt blev vedtaget. FaFFs bestyrelse har gennem efteråret arbejdet på et forslag til ny organisering af foreningens arbejde, ny politisk struktur samt ny kontingentmodel. Forslaget skal organisere arbejdet i foreningen, så det passer til fremtidens opgaver. Der har været fokus på at bringe skoleformens medlemsgrupper mere i spil. Forslaget medfører, at arbejdet med skolebestyrelser opprioriteres, så skolebestyrelserne kan styrke hinanden på tværs af skoler samt ikke mindst styrke foreningens politisk-strategiske arbejde. Forslaget medfører også, at skolernes ledelser skal involveres mere i foreningens løbende arbejde, samt ikke mindst at skoleformens faglige og pædagogiske udvikling skal forankres centralt i foreningen. 10

11 PR- OG markedsføringsaktiviteter Foreningens markedsføringsindsats er blevet markant forøget. Foreningen har anvendt midler fra egenkapitalen og skolerne har besluttet at betale ekstraordinært kontingent til en fælles PR-indsats i skoleåret 2011/12. Kampagnen har hvilet på det nye navn og designprogram, som blev introduceret i foråret Kampagnen profilerer Frie Fagskoler, den faglige profil og de centrale produkter. Skoleformen har været tilstede i biografer, magasiner, aviser, smartphones, fagblade, på messer og på internettet. Samtidigt har skolerne i deres annoncering benyttet Frie Fagskoler som en del af deres platform, hvilket der ikke tidligere har været tradition for. 11

12 Kursus- og uddannelsesaktiviteter Med støtte fra treparts-midlerne har foreningen udviklet målrettede kompetenceudviklingsforløb for de administrative medarbejdere på de frie kostskoler med fokus på god administrativ praksis. Dette er bl.a. gjort ved at matche medarbejdernes kompetenceprofiler med et målrettet kursusforløb. I forlængelse af projektet er der udviklet et kursuskoncept med tre moduler. Kurserne er blevet afviklet med deltagelse af administrative medarbejdere fra Frie Fagskoler og Efterskoler. Kurserne er blevet evalueret tæt, og der har været meget gode evalueringer. Frie Fagskoler har endvidere været medarrangør af Grundtvigsk Forums konference/debatmøde om Ønskebørn 2.0., som handlede bioteknologiens muligheder, forskernes visioner og borgernes politiske ansvar. Den store konference Frie Fagskolers Dag var et stort tilløbsstykke med mere end 175 deltagere. Konferencen satte rammen for skoleformens nye identitet og lagde sporene for skoleformen udvikling. 12

13 13

14 14

15 PROGRAM årsmødet 2012 Frem mod årsmødet 2013 Fredag: Kl Kl Kl Lørdag: Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst Generalforsamling Undervejs vil der være indlæg fra forskellige aktører, som skal understøtte en debat om skoleformes placering i det fremtidige uddannelseslandskab. Middag Med efterfølgende underholdning Morgenmad Sangtime/musik Foredrag kropssprog og Kommunikation v/ Dirigent Peter Ettrup Larsen Frokost Afrejse Næste årsmøde afholdes den 19. og 20. april Bestyrelsen ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde med samtlige skoler i det kommende år, hvor skoleformens fremtid er på dagsordenen. 15

16 nistedbruun + vonbülow / Årsmøde og generalforsamling 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER Årsmødet afholdes fredag den 20. april lørdag den 21. april 2012 på: Vingstedcentret Vingsted Skovvej Bredsten Be free - gør en forskel! Tag din nye skole med på farten. Scan 2d koden og få friefagskolers website på din mobil.

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013

Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Referat af FFD s generalforsamling 6. juni 2013 Velkomst v/formand Helga Kolby Kristiansen Velkommen til alle og mange tak til Askov Højskole. Velkommen til Årsmøde 2013. Og selvfølgelig skal der lyde

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole

Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole Materiale til FFD s generalforsamling og årsmøde 28. - 29. maj 2015 Nørgaards Højskole 1 Indhold Program...3 Dagsorden...4 Workshops...5 Beretning 2014-2015...6 Handlingsplan 2015/16... 14 Regnskab 2014...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Nyt om skolereformen i Sorø

Nyt om skolereformen i Sorø Kære forældre, elever, medarbej- dere og alle le med interesse for fol- keskolerne i Sorø Kommune April måneds nyheder er klar til at blive læst og debatteret nu i et nyt layout tilpasset hjemmesiden skolereform.soroe.dk.

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere