ASK Alternativ og supplerende kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASK Alternativ og supplerende kommunikation"

Transkript

1 ASK Alternativ og supplerende kommunikation Temadag om det højt specialiserede neurohabiliteringstilbud Ergoterapeut/kommunikationsvejleder Emmy Kjelmann

2 Følelsesliv Udtryksmåder Personlighed Sociale kompetencer Kommunikativt samspil Udvikling af sprog Repræsentationer konventionelle og alternative Ulla Setterberg og Emmy Kjelmann

3 Fælles opmærksomhed Vi får en fælles idé Vi kan lede andre Vi kan følge andre Kommunikation er livsvigtig: Kommunikation er at dele og gøre fælles Kommunikation er grundlaget for at vi udvikler os som mennesker I kommunikationen med andre skabes vores identitet Kommunikation er noget vi betragter som en menneskeret 3

4 Udtryk - det almene i samspil Grundkursus i kommunikation og samspil ViHS 2012

5 Udtryk det specielle i samspil Grundkursus i kommunikation og samspil ViHS 2012

6 Udtryk det specielle i samspil Grundkursus i kommunikation og samspil ViHS 2012

7 Grundkommunikation Vigtigt at bygge på personens formål og interesser i kommunikationen, og naturligvis på personens udtryksmuligheder. Grundkommunikationen er ofte den kropsbaserede, den der også rækker, når man er syg og ikke kan nå sine hjælpemidler Vigtigt at sikre kontinuitet i en persons kommunikation at vi hele tiden bygger videre på personens grundkommunikation Forslag: personlig Ordbog 7

8 Hvad er ASK Omfatter alt det der gør kommunikation og samspil mulig mellem mennesker, for hvem verbal tale og/eller sprogforståelse er vanskeligt Eks. på ASK er mimik og kropssprog, tegn til tale m.v. ASK omfatter også brug af hjælpemidler som udpegningstavler eller bøger med grafiske symboler ASK omfatter desuden teknisk udstyr som talemaskiner og computere, med forskellige betjeningsmuligheder

9 ASK - omfatter Omgivelser Bain & Leger 1997 Bruger Hjælpemiddel Opgave - Brugeren: Personen som har funktionsnedsættelse i forhold til kommunikation. - Redskabet: Kommunikationsmåde og hjælpemidler hertil. - Omgivelserne: Mennesker, samspilspartnere, miljø

10 Hvem har behov for ASK? Børn, unge og voksne der ikke anvender tale som primær kommunikationsform af forskellige årsager: Man ved ikke hvor mange det drejer sig om men anslået drejer det sig om ca personer i DK

11 Hjulpet kommunikation/ikke-hjulpet kommunikation Omfatter alle kommunikationsformer, hvor det sproglige udtryk ligger i fysisk form udenfor brugeren F.eks.: Konkreter, pegetavler, talemaskiner, computere og andre former for kommunikationshjælpemidler Ting og tegn bliver udvalgt af andre De kommunikationsformer, hvor den, der kommunikerer, laver sprogudtrykkene selv Tale Håndtegn Morse Blink med øjnene - (Tetzchner og Martinsen-2000). 11

12 Afhængig /uafhængig kommunikation Den, der kommunikerer, er afhængig af en anden person, der tolker, det der bliver sagt med en alternativ kommunikationsform F.eks. konkreter, ord, billeder eller symboler Personens kropssprog Det, der bliver kommunikeret, bliver fuldt ud formuleret af brugeren F.eks. Talemaskiner, der siger hele sætninger Tekniske hjælpemidler, hvor det, der bliver kommunikeret, bliver skrevet på papir eller skærm (Tetzchner og Martinsen-2000). 12

13 Målet for tiltag med alternativ og supplerende kommunikation Udvikle og øge de kommunikative færdigheder Give mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter og at kunne kommunikere om dem OBS! Oplæring sker tit i situationer omkring toilet og mad, men det er ikke sikkert, at det er det vigtigste at kommunikere om! 13

14 Kommunikativ tilgængelighed At have et system man kan udtrykke sig med, og som folk omkring én forstår. Et system, der kan bidrage til, at man udvikler sig (Tetzchner og Martinsen-2000). At nå frem til en *udtryksmåde, som fortsat kan udvikles, holdes levende i forhold til nye dagligdags situationer, og passer til det liv, der skal leves. *Udtryksmåden er de redskaber, der sikrer, at det er personens eget ordforråd, der kan udnyttes og udbygges. 14

15 Hvad kræver det at anvende ASK? Indre faktorer Viden, dømmekraft og færdigheder indenfor følgende områder: Lingvistisk Operationel Social Strategisk Kognition: Problemløsningsevne strategi Koncentration Indlæringsevne - Hukommelse (arbejdshukommelse) Sproglige forudsætninger (impressivt ekspressivt) Psykosociale faktorer: motivation, holdning til ASK, selvtillid og stædighed

16 Hvad kræver det at anvende ASK? Ydre faktorer: Sociale roller Mål for samspil Behov og ønsker Social nærhed Udveksle information Social etikette Omgivelsesmæssige faktorer: Politik Praksis Holdning Viden og færdigheder

17 Konteksten og samspilspartnerens betydning Det vil altid være af afgørende betydning for en persons muligheder for at udnytte sine kompetencer, at rammerne dvs. konteksten er optimal. Samspilspartneren har et lige så stort ansvar for kommunikationen, og dennes holdninger og tilgang er derfor meget vigtig. HUSK: Al kommunikation og al udvikling sker i relationen!! 17

18 Lingvistisk kompetence Omfatter sprogforståelse, ordforråd, grammatiske færdigheder og symbolforståelse. (både det talte sprog og det alternative) At kunne forstå og udtrykke sig. At personen kan forstå grundlæggende begreber og udtrykke sin mening og ideer til andre. Symboler kan være digitale billeder, PCS symboler, pictogrammer og Bliss-symboler. Symbolforståelse forudsætter, at brugeren er i stand til at se og tolke symbolet, både visuelt og kognitivt. (Light & Binger -2001).

19 Med ASK ønsker vi At tilrettelægge en kommunikativ og sproglig udvikling Vi leder efter redskaber og strategier, der støtter det kommunikative samspil og samtidig: Støtter sprogdannelsen og sprogudviklingen - at støtte og udvikle den lingvistiske kompetence

20 Uden lingvistisk kompetence Udtrykke basale behov Ikke dele viden, eller udtrykke mere komplekse idéer, tanker og følelser

21 Hvad skal der til for at ASK er et sprog eller en udtryksmåde for et sprog? Semantik tillægge symbolsk betydning Syntaks sætningsdannelse Fonologi udtale Og/eller Pragmatik sprogets funktion funktionelle startere (kompenserer for manglende fonologi og syntaks) (Light & Beukelmann)

22 Symbol-forståelse Kræver abstraktionsevne Også når symbolet ligner noget konkret Kræver indlæring Forskellige symbol-systemer: Aracaac, Gratisskole, PCS, Widget, Symbolstix Piktogrammer, Bliss mm.

23 Lingvistisk kode Asymmetri mellem det talte sprog og det sprog en ASK-bruger kan producerer Mangler mulighed for at eksperimentere med sproget ved selv at anvende det, som det opleves må selv problemløse eller er afhængig af at blive guidet til udtryksmuligheder (mere eller mindre kvalificerede gæt) Multimodal kombinerer forskellige lingvistiske koder: tegn, gestik, billeder og symboler til at udtrykke mening

24 Multimodal kommunikation Forskellige kommunikationsformer kan være mere eller mindre effektive - Afhængig af typen af beskeder i forskellige situationer med forskellige partnere

25 Sproget skal læres ASK-systemer kan have forskellige lingvistiske koder Den lingvistiske kode/det sprog, der er valgt, skal læres ved at opbygge sprogmiljø Det kræver langsigtet strategi og det kræver kontinuitet!!

26 Forskellige systemer- Hjulpne og ikke hjulpne afhængige og uafhængige TTT Bliss PODD Minspeak Sono lexis Avaz High og low-tech Hvad kræver vi af brugeren, når vi skifter system?

27 Sprogmiljø Alle teorier om sprogtilegnelse påpeger betydningen af at andre bruger det sprog personen skal lære Kvaliteten på sprogmiljøet afhænger af adfærden hos dem der udgør sprogmiljøet Personer som tilegner sig talesprog Er omgivet af utallige talende personer, modeller og samtalepartnere Talt kommunikation er sjældent planlagt

28 Talesprog Talesprog Talesprog Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Frit oversat efter Gayle Porter

29 Talesprog Talesprog Talesprog Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Frit oversat efter Gayle Porter

30 Jørn Østvik, Dialog 2/2008 Sprogmiljø

31 Første fokus er på sprogmiljøet Impressivt/ reseptivt, det personen skal ta ind Målet er at sikre personen muligheder for at lære hvordan symboler eller TTT kan bruges i kommunikation Sikre muligheder for at observere personens respons på brug af symboler/ttt i kommunikation og opdage strategierne som gør personen i stand til at kommunikere mere erffektivt Dynamisk tilnærming

32 At danne et hjulpet sprogmiljø og læringsmiljø

33 Det langsigtede mål: Kommunikation, hvor man selv kan styre og bestemme At kunne sige det, jeg gerne vil sige, til den jeg gerne vil sige det til, når jeg har lyst til at sige det

34 Hvor vil du gerne hen?

35 Hvor vil du gerne hen? Amalienborg Christiania Autonom kommunikation er ikke det samme som at vælge

36 Hvad synes du om dette billede?

37 Hvad synes du om dette billede?

38 Bare fordi du kender mig, betyder det ikke at du kan læse mine tanker og kan udtrykke mine ord for mig Melinda Smith, 2011 Det hele drejer sig om at forstå, at det ikke at kunne tale, ikke betyder at man ikke har noget at sige

39 ASK tiltag Vigtigt at bygge på motivation Bryde isolation Give selvstændighed Få mulighed for at dyrke interesser Redskaber (de ikke kropsbårne): Kompas Kommunikationstavler Kommunikationsbøger IT-systemer og talemaskiner

40 KOMPAS

41 Stavetavler Øjepegetavler Symboltavler Kommunikationstavler

42 Kommunikationsbøger Emne-opbyggede bøger PODD-bøger

43 IT-systemer

44 Om kommunikationshjælpemidler Vigtigt at gøre sig klart, at vedvarende brug af kommunikationshjælpemidler for vores unge/voksne kræver livslang læring og vedvarende pædagogisk støtte til at anvende disse hjælpemidler. Kommunikationshjælpemidler kan ikke sammenlignes med andre hjælpemidler, som f.eks. kørestole. Vi har desværre alt for mange eksempler på, at gode kommunikationsløsninger falder væk, hvis den pædagogiske støtte ikke er til stede 44

45 Praktiske løsninger

46 Praktiske løsninger

47 Historier kan føre til kommunikation Rasmus 16 år Spastisk lammet i svær grad Usikker Ja og Nej Passiv i skolen Elsker at drille Elsker sjov og ballade

48 Skrive historier Aktivitet i Kierkegaard-projekt Inspireret af John Costello Kasser med forskellige typer ord Sættes sammen efter egen fantasi Intet er forkert (Errorless communication) Brugt i gruppe på træningscenter Brugt i undervisning Rasmus lærte strategi til Partner styret auditiv scanning (PSAS) Han lærte at han kunne få et nyt spørgsmål, hvis han sagde NEJ Han lærte, at det kunne være sjovt at arbejde med ord At sætte sig selv i en rolle

49 Fra historier til kommunikation En kommunikationsbog blev bygget op efter samme strategi Rasmus fik for et år siden en 12 pr. side bog I kontrast inspireret af PODD

50 Hvordan bliver historiefortælling til kommunikation? Andre rammer flytte bosted nyt miljø Fysiske rammer Nyt kommunikationsbehov forældrene er der ikke til at læse mere Blive mødt som en 15-årig for første gang i sit liv Kommunikationsredskab IKKE et undervisningsredskab Fælles kommunikationsredskab vi er rollemodeller

51 Flittig brug og udbygning

52 Hverdagen Spare tid i hverdagen Kan tage initiativer Kan vise, hvem han er, og hvad han indeholder Kan spørge til noget, der ikke er i konteksten Kan udtrykke følelser, tanker, ønsker og drømme Gøre opmærksom på at noget er galt glemt noget Hvordan gør jeg opmærksom på at man gerne vil sige noget? armbånd, talebøf.. Kommunikativt miljø

53 Ny kommunikationsbog På workshop i august, fik han ny bog med kolonner 12 pr. side Forældrene med + lærer Han har ikke behov for højkontrast. Rasmus har udviklet og udviddet sin kommunikation i raketfart

54 Projekt Vild Kasserne kunne bruges til at skabe historierne til Ipad Rasmus blev hjælpelærer

55 Undervisning Historier på Ipad Arbejde med bogstaver er kedeligt

56 Undervisning Lærer-skift Historier fra kasser Historier på Ipad Blog Bogstav-jagt

57 Rasmus Blog

58 Hvad følte du, da HIK slog Brøndby? Tilfreds, glad, stolt

59 Har I hørt om Hobro? https://www.youtube.com/watch?v=zb5fpls0e54

60 Støttende omgivelser er en forudsætning Nærmeste personale kan se nærmeste udviklingszone og kan se relevansen i hverdagen Vigtigt at koble brugen af kommunikationssystemet med pædagogiske målsætninger f.eks. bytur Vigtigt at arbejde tværfagligt, og anerkende den altafgørende faktor de støttende omgivelser udgør (kommunikativt miljø)

61 Udfordringen At skabe et værktøj, som reelt hjælper begge parter i kommunikationen Et redskab som er hurtigt at lære at bruge på et bosted med få personaleressourcer, en børnehave, en skole, fritidsordning eller aflastning med børn med mange forskellige behov. Kræver at redskabet hele tiden udvikles, holdes levende i forhold til nye dagligdags situationer.

62 Nøgleord på ØSTERSKOVEN Teambaseret, tværfaglig indsats udredning og tiltag Tydelige mål en del af handleplanen Træning i dagligdagen tiltag handler ofte om, hvad vi som nærpersoner skal gøre Praktiske aftaler Tæt samarbejde med pårørende/nærpersoner Tiltag, der sikrer at man kan kommunikere hele tiden altid PAP!!

63 Redskaber til udredning af kommunikation og samspil Videoanalyse efter ViHs principper Praksisfortællinger Pragmatisk profil Social Network Fælles problemløsning Talking Mats andre: TK-profil, GAS, COPM, Fra Vilje til Uttrykk.

64 Ny rapport om vilkår for mennesker med komplekse kommunikationsbehov Rapporten kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside

65 Man skal se ASK som brugerens mund

66 Melodi: Nick og Jay, Jon og Jules Tekst: Janni Roldsgaard Jannis sang A: Hvis jeg var en fisk op i himmelen så ku jeg ik få luft hvis jeg var en fugl i det åbne hav så ku jeg ikke flyve hvis jeg var en traktor, uden motortræk så ku jeg ikke køre og hvis jeg var ham Peter Plys uden honningkrukken så ku jeg ikke leve

67 Jannis sang B: Det betyder alt for mig at jeg nu kan tale og at jeg kan sige til jer at jeg har et hoved

68 Jannis sang C: Pludselig drejer verden hurtigt rundt og med et står ingenting mere stille det er som at gå fra et til ti det er svært at forstå Hvad så når erfaring ikke slår til og det nye det skal til at læres det vil jeg gerne have hjælp til jeg ved jeg får det lært, jeg har brug for dig her.

69 Jannis sang B: Det betyder alt for mig og som en stor John Deere Når jeg er til traktor træk så er jeg i den 7. himmel

70 Jannis sang C: Pludselig er jeg allerede i gang prøv at lytte intenst til hvad jeg siger jeg taler med mine øjne lyt til mig fordi at jeg kan jeg har min egen personlighed for når jeg har sat mig noget i hovedet ja så skal det også blive til noget og jeg bli r så vred på dem, som siger jeg ik kan

71 Jannis sang A: Hvis jeg var en fisk i det åbne hav så ku jeg sagtens svømme hvis jeg var en fugl op i himmelen så ku jeg sagtens flyve hvis jeg var en traktor med et motortræk så ku jeg sagtens køre og hvis jeg var ham Peter Plys med min honningkrukke så ku jeg sagtens leve

72 Jannis sang B:Det betyder alt for mig at jeg har mit udstyr det gi r mig det jeg ik fik med med mig ind i verden Melodi: Nick og Jay, Jon og Jules Tekst: Janni Roldsgaard Sang: Ulla Setterberg

73 Jannis sang C: Og jeg har mit eget Janni-drive jeg ved at jeg kan og at jeg vil og I skal overhovedet bare ik sige at jeg ikke kan fordi jeg har en særlig stædighed som bare si r spar to til det jeg vil for jeg har altid vidst, at jeg kan godt jeg ved jeg får det lært, jeg har brug for dig her.

74 Kontakt Emmy Kjelmann Kommunikationsvejleder, Ergoterapeut Behandlingscentret Østerskoven, Amerikavej 46 DK-9500 Hobro Tlf tlf /

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Interview med Social Networks 18. januar 2006

Interview med Social Networks 18. januar 2006 Interview med Social Networks 18. januar 2006 Generelt Emily er en åben og glad pige på 3½ år. Hun har multiple funktionsnedsættelser. Emilys mor Jane blev interviewet med Social Networks, så vi kunne

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Sproglig udvikling, kommunikation. Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik

Sproglig udvikling, kommunikation. Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik Sproglig udvikling, kommunikation Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik tilegnelsen sker i samspil med andre mennesker, hvor sammenhængen mellem sprog og handling er funktionel. tilegnelsen

Læs mere

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog

Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 1 Kommunikation som rettighed - gælder også for LEVs målgruppe med nedsat talesprog Kommunikation som rettighed for LEVs målgruppe - side 3 Indledning

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Bilagsfortegnelse til ASK 2 Projekt

Bilagsfortegnelse til ASK 2 Projekt Bilagsfortegnelse til ASK 2 Projekt I. Samtale med Anders... 1 II. Samtale med Camilla.... 8 III. Samtale med Thomas... 14 IV. Resume af samtale med Camillas kontaktperson på bostedet.... 22 V. Referat

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 42663 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL-

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

SPROGET KOMMER VIL DU MED?

SPROGET KOMMER VIL DU MED? SPROGET KOMMER VIL DU MED? FORORD Vi er 2 pædagogiske ledere i Silkeborg Dagpleje, der ønsker et større fokus på det pædagogiske sprogarbejde med børn i dagplejen. Vi har tænkt denne folder som et redskab

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel.

Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Nye perspektiver på kommunikation med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser en dialogisk udredningsmodel. Præsentation Birgitte Brandt Ergoterapeut og kommunikationsvejleder Børneterapien Odense

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

G N A R I T A S INDHOLD:

G N A R I T A S INDHOLD: G N A R I T A S NUMMER 1 FORÅR 2015 UDDANNELSE JOB MÅL UDVIKLING IDENTITET SVÆRT FAGLIG FREMTID VOKSENLIV GIVING BACK NY VIDEN SJOV UDFORDRES UNGDOMSMILJØ FRITID JEG VEJEN MINDER SAMMEN TRANSPORT ADL TEACCH

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Fælles Problemløsning. En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler

Fælles Problemløsning. En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler Fælles Problemløsning En metode til implementering af kommunikationshjælpemidler, Behandlingscentret ØSTERSKOVEN Danmark, Disposition Introduktion Baggrundsteori Modellen trin for trin Cases Supplerende

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Fra læseføl til læsehest Principper for interaktion Det er vigtigt, at pædagogen reflekterer over, hvordan han/hun

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber

Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Ulla Runge Bertelsen Charlotte Gørtz Andersen Lundagerskolen Perspektiver på pragmatik Et sprogvidenskabeligt perspektiv: Sproget inddeles

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kommunikation. Lena Faurschou lefa@hillerod.dk tlf. 2428 4108

Kommunikation. Lena Faurschou lefa@hillerod.dk tlf. 2428 4108 Kommunikation LYTTE VÆRE OPMÆRKSOM! Hvad betyder kommunikation? Kommunikation, af latin: communicare, «at gøre fælles». Kommunikation udgør en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab. Ingen

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog.

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog. Forskellighed. På Lysholm ser vi forskellighed som en styrke. Eleverne har forskellige diagnoser, og der er elever med og uden verbalsprog. Nogle elever har kørestol, andre løber omkring. Forudsigelige

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein

Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein 1 2 Program Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige og sociale perspektiver Samfundsmæssige perspektiver Forskningsmæssige perspektiver Sprog - et tema i læreplanen Milepæle i barnets

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Musikterapeutisk udredning af følelsesfunktioner

Musikterapeutisk udredning af følelsesfunktioner Musikterapeutisk udredning af følelsesfunktioner Temadag d. 22. april 2015 cand. mag. i musikterapi og psykologi Emotion c Motorik Kognition Susan Hart Selvagens Min indflydelse på at det går, som det

Læs mere

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12

Afasi & Kommunikation. Sidemandsoplæring d.08.12.12 Afasi & Kommunikation Sidemandsoplæring d.08.12.12 Årsager til afasi Apopleksi (slagtilfælde) 85 % blodpropper 15 % hjerneblødninger Ca.10.000 slagtilfælde om året. Ca.3.000 af dem rammes af afasi Andre

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Fonologisk læring gennem perifer legitim deltagelse

Fonologisk læring gennem perifer legitim deltagelse Fonologisk læring gennem perifer legitim deltagelse Af Ida Marie Holm Artiklen er et bud på et læringsbegreb i forhold til børn, hvis sprog er præget af fonologiske mangler. Ideen er at bruge grundlaget

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Temadag om ipads og apps

Temadag om ipads og apps Temadag om ipads og apps Til mennesker med særlige behov Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Temadagen indeholder en række workshops, hvor der præsenteres nogle af de apps, der anvendes til

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG

SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG SOMMERNYHEDSBREV SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD FOKUS PÅ SPROG Efter en periode med fuld fart på er det tid til at gøre status, inden sommeren (forhåbentlig) melder sig. I dagtilbuddet har første del af 2015

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk nr. 1 2014 Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445 Sekretær:

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Den Sproglige Udvikling

Den Sproglige Udvikling Den Sproglige Udvikling Tilegnelsen af tale og sprog er komplekse færdigheder og alligevel forstår babyer ord og hele sætninger, længe før de kan tale. Hvad det ekstraordinære er, er at babyer op til en

Læs mere

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på

Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på Vuggestuen indgår den privatejede institution Børnehuset Ta Fat. Vuggestuen er derfor en del af en natur, - og idrætsbørnehus med speciel fokus på sprogudviklingen. Vuggestueafdelingen er normeret til

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER. KoMmuNI. kations. HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV

JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER. KoMmuNI. kations. HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV JESPER DAMMEYER LOUISE BØTTCHER KoMmuNI kations HANdicAp I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK PERSPEKTIV Kommunikationshandicap LOUISE BØTTCHER OG JESPER DAMMEYER Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk

Læs mere

SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE MED BØRN MELLEM 3 OG 6 ÅR

SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE MED BØRN MELLEM 3 OG 6 ÅR SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES ANSVAR INFORMATION TIL FORÆLDRE MED BØRN MELLEM 3 OG 6 ÅR Århus Kommune Børn og Unge DU HAR EN AFGØRENDE ROLLE FOR DIT BARNS SPROGUDVIKLING SPROGLIG UDVIKLING - ET FÆLLES

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere