ASK Alternativ og supplerende kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASK Alternativ og supplerende kommunikation"

Transkript

1 ASK Alternativ og supplerende kommunikation Temadag om det højt specialiserede neurohabiliteringstilbud Ergoterapeut/kommunikationsvejleder Emmy Kjelmann

2 Følelsesliv Udtryksmåder Personlighed Sociale kompetencer Kommunikativt samspil Udvikling af sprog Repræsentationer konventionelle og alternative Ulla Setterberg og Emmy Kjelmann

3 Fælles opmærksomhed Vi får en fælles idé Vi kan lede andre Vi kan følge andre Kommunikation er livsvigtig: Kommunikation er at dele og gøre fælles Kommunikation er grundlaget for at vi udvikler os som mennesker I kommunikationen med andre skabes vores identitet Kommunikation er noget vi betragter som en menneskeret 3

4 Udtryk - det almene i samspil Grundkursus i kommunikation og samspil ViHS 2012

5 Udtryk det specielle i samspil Grundkursus i kommunikation og samspil ViHS 2012

6 Udtryk det specielle i samspil Grundkursus i kommunikation og samspil ViHS 2012

7 Grundkommunikation Vigtigt at bygge på personens formål og interesser i kommunikationen, og naturligvis på personens udtryksmuligheder. Grundkommunikationen er ofte den kropsbaserede, den der også rækker, når man er syg og ikke kan nå sine hjælpemidler Vigtigt at sikre kontinuitet i en persons kommunikation at vi hele tiden bygger videre på personens grundkommunikation Forslag: personlig Ordbog 7

8 Hvad er ASK Omfatter alt det der gør kommunikation og samspil mulig mellem mennesker, for hvem verbal tale og/eller sprogforståelse er vanskeligt Eks. på ASK er mimik og kropssprog, tegn til tale m.v. ASK omfatter også brug af hjælpemidler som udpegningstavler eller bøger med grafiske symboler ASK omfatter desuden teknisk udstyr som talemaskiner og computere, med forskellige betjeningsmuligheder

9 ASK - omfatter Omgivelser Bain & Leger 1997 Bruger Hjælpemiddel Opgave - Brugeren: Personen som har funktionsnedsættelse i forhold til kommunikation. - Redskabet: Kommunikationsmåde og hjælpemidler hertil. - Omgivelserne: Mennesker, samspilspartnere, miljø

10 Hvem har behov for ASK? Børn, unge og voksne der ikke anvender tale som primær kommunikationsform af forskellige årsager: Man ved ikke hvor mange det drejer sig om men anslået drejer det sig om ca personer i DK

11 Hjulpet kommunikation/ikke-hjulpet kommunikation Omfatter alle kommunikationsformer, hvor det sproglige udtryk ligger i fysisk form udenfor brugeren F.eks.: Konkreter, pegetavler, talemaskiner, computere og andre former for kommunikationshjælpemidler Ting og tegn bliver udvalgt af andre De kommunikationsformer, hvor den, der kommunikerer, laver sprogudtrykkene selv Tale Håndtegn Morse Blink med øjnene - (Tetzchner og Martinsen-2000). 11

12 Afhængig /uafhængig kommunikation Den, der kommunikerer, er afhængig af en anden person, der tolker, det der bliver sagt med en alternativ kommunikationsform F.eks. konkreter, ord, billeder eller symboler Personens kropssprog Det, der bliver kommunikeret, bliver fuldt ud formuleret af brugeren F.eks. Talemaskiner, der siger hele sætninger Tekniske hjælpemidler, hvor det, der bliver kommunikeret, bliver skrevet på papir eller skærm (Tetzchner og Martinsen-2000). 12

13 Målet for tiltag med alternativ og supplerende kommunikation Udvikle og øge de kommunikative færdigheder Give mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter og at kunne kommunikere om dem OBS! Oplæring sker tit i situationer omkring toilet og mad, men det er ikke sikkert, at det er det vigtigste at kommunikere om! 13

14 Kommunikativ tilgængelighed At have et system man kan udtrykke sig med, og som folk omkring én forstår. Et system, der kan bidrage til, at man udvikler sig (Tetzchner og Martinsen-2000). At nå frem til en *udtryksmåde, som fortsat kan udvikles, holdes levende i forhold til nye dagligdags situationer, og passer til det liv, der skal leves. *Udtryksmåden er de redskaber, der sikrer, at det er personens eget ordforråd, der kan udnyttes og udbygges. 14

15 Hvad kræver det at anvende ASK? Indre faktorer Viden, dømmekraft og færdigheder indenfor følgende områder: Lingvistisk Operationel Social Strategisk Kognition: Problemløsningsevne strategi Koncentration Indlæringsevne - Hukommelse (arbejdshukommelse) Sproglige forudsætninger (impressivt ekspressivt) Psykosociale faktorer: motivation, holdning til ASK, selvtillid og stædighed

16 Hvad kræver det at anvende ASK? Ydre faktorer: Sociale roller Mål for samspil Behov og ønsker Social nærhed Udveksle information Social etikette Omgivelsesmæssige faktorer: Politik Praksis Holdning Viden og færdigheder

17 Konteksten og samspilspartnerens betydning Det vil altid være af afgørende betydning for en persons muligheder for at udnytte sine kompetencer, at rammerne dvs. konteksten er optimal. Samspilspartneren har et lige så stort ansvar for kommunikationen, og dennes holdninger og tilgang er derfor meget vigtig. HUSK: Al kommunikation og al udvikling sker i relationen!! 17

18 Lingvistisk kompetence Omfatter sprogforståelse, ordforråd, grammatiske færdigheder og symbolforståelse. (både det talte sprog og det alternative) At kunne forstå og udtrykke sig. At personen kan forstå grundlæggende begreber og udtrykke sin mening og ideer til andre. Symboler kan være digitale billeder, PCS symboler, pictogrammer og Bliss-symboler. Symbolforståelse forudsætter, at brugeren er i stand til at se og tolke symbolet, både visuelt og kognitivt. (Light & Binger -2001).

19 Med ASK ønsker vi At tilrettelægge en kommunikativ og sproglig udvikling Vi leder efter redskaber og strategier, der støtter det kommunikative samspil og samtidig: Støtter sprogdannelsen og sprogudviklingen - at støtte og udvikle den lingvistiske kompetence

20 Uden lingvistisk kompetence Udtrykke basale behov Ikke dele viden, eller udtrykke mere komplekse idéer, tanker og følelser

21 Hvad skal der til for at ASK er et sprog eller en udtryksmåde for et sprog? Semantik tillægge symbolsk betydning Syntaks sætningsdannelse Fonologi udtale Og/eller Pragmatik sprogets funktion funktionelle startere (kompenserer for manglende fonologi og syntaks) (Light & Beukelmann)

22 Symbol-forståelse Kræver abstraktionsevne Også når symbolet ligner noget konkret Kræver indlæring Forskellige symbol-systemer: Aracaac, Gratisskole, PCS, Widget, Symbolstix Piktogrammer, Bliss mm.

23 Lingvistisk kode Asymmetri mellem det talte sprog og det sprog en ASK-bruger kan producerer Mangler mulighed for at eksperimentere med sproget ved selv at anvende det, som det opleves må selv problemløse eller er afhængig af at blive guidet til udtryksmuligheder (mere eller mindre kvalificerede gæt) Multimodal kombinerer forskellige lingvistiske koder: tegn, gestik, billeder og symboler til at udtrykke mening

24 Multimodal kommunikation Forskellige kommunikationsformer kan være mere eller mindre effektive - Afhængig af typen af beskeder i forskellige situationer med forskellige partnere

25 Sproget skal læres ASK-systemer kan have forskellige lingvistiske koder Den lingvistiske kode/det sprog, der er valgt, skal læres ved at opbygge sprogmiljø Det kræver langsigtet strategi og det kræver kontinuitet!!

26 Forskellige systemer- Hjulpne og ikke hjulpne afhængige og uafhængige TTT Bliss PODD Minspeak Sono lexis Avaz High og low-tech Hvad kræver vi af brugeren, når vi skifter system?

27 Sprogmiljø Alle teorier om sprogtilegnelse påpeger betydningen af at andre bruger det sprog personen skal lære Kvaliteten på sprogmiljøet afhænger af adfærden hos dem der udgør sprogmiljøet Personer som tilegner sig talesprog Er omgivet af utallige talende personer, modeller og samtalepartnere Talt kommunikation er sjældent planlagt

28 Talesprog Talesprog Talesprog Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Frit oversat efter Gayle Porter

29 Talesprog Talesprog Talesprog Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Frit oversat efter Gayle Porter

30 Jørn Østvik, Dialog 2/2008 Sprogmiljø

31 Første fokus er på sprogmiljøet Impressivt/ reseptivt, det personen skal ta ind Målet er at sikre personen muligheder for at lære hvordan symboler eller TTT kan bruges i kommunikation Sikre muligheder for at observere personens respons på brug af symboler/ttt i kommunikation og opdage strategierne som gør personen i stand til at kommunikere mere erffektivt Dynamisk tilnærming

32 At danne et hjulpet sprogmiljø og læringsmiljø

33 Det langsigtede mål: Kommunikation, hvor man selv kan styre og bestemme At kunne sige det, jeg gerne vil sige, til den jeg gerne vil sige det til, når jeg har lyst til at sige det

34 Hvor vil du gerne hen?

35 Hvor vil du gerne hen? Amalienborg Christiania Autonom kommunikation er ikke det samme som at vælge

36 Hvad synes du om dette billede?

37 Hvad synes du om dette billede?

38 Bare fordi du kender mig, betyder det ikke at du kan læse mine tanker og kan udtrykke mine ord for mig Melinda Smith, 2011 Det hele drejer sig om at forstå, at det ikke at kunne tale, ikke betyder at man ikke har noget at sige

39 ASK tiltag Vigtigt at bygge på motivation Bryde isolation Give selvstændighed Få mulighed for at dyrke interesser Redskaber (de ikke kropsbårne): Kompas Kommunikationstavler Kommunikationsbøger IT-systemer og talemaskiner

40 KOMPAS

41 Stavetavler Øjepegetavler Symboltavler Kommunikationstavler

42 Kommunikationsbøger Emne-opbyggede bøger PODD-bøger

43 IT-systemer

44 Om kommunikationshjælpemidler Vigtigt at gøre sig klart, at vedvarende brug af kommunikationshjælpemidler for vores unge/voksne kræver livslang læring og vedvarende pædagogisk støtte til at anvende disse hjælpemidler. Kommunikationshjælpemidler kan ikke sammenlignes med andre hjælpemidler, som f.eks. kørestole. Vi har desværre alt for mange eksempler på, at gode kommunikationsløsninger falder væk, hvis den pædagogiske støtte ikke er til stede 44

45 Praktiske løsninger

46 Praktiske løsninger

47 Historier kan føre til kommunikation Rasmus 16 år Spastisk lammet i svær grad Usikker Ja og Nej Passiv i skolen Elsker at drille Elsker sjov og ballade

48 Skrive historier Aktivitet i Kierkegaard-projekt Inspireret af John Costello Kasser med forskellige typer ord Sættes sammen efter egen fantasi Intet er forkert (Errorless communication) Brugt i gruppe på træningscenter Brugt i undervisning Rasmus lærte strategi til Partner styret auditiv scanning (PSAS) Han lærte at han kunne få et nyt spørgsmål, hvis han sagde NEJ Han lærte, at det kunne være sjovt at arbejde med ord At sætte sig selv i en rolle

49 Fra historier til kommunikation En kommunikationsbog blev bygget op efter samme strategi Rasmus fik for et år siden en 12 pr. side bog I kontrast inspireret af PODD

50 Hvordan bliver historiefortælling til kommunikation? Andre rammer flytte bosted nyt miljø Fysiske rammer Nyt kommunikationsbehov forældrene er der ikke til at læse mere Blive mødt som en 15-årig for første gang i sit liv Kommunikationsredskab IKKE et undervisningsredskab Fælles kommunikationsredskab vi er rollemodeller

51 Flittig brug og udbygning

52 Hverdagen Spare tid i hverdagen Kan tage initiativer Kan vise, hvem han er, og hvad han indeholder Kan spørge til noget, der ikke er i konteksten Kan udtrykke følelser, tanker, ønsker og drømme Gøre opmærksom på at noget er galt glemt noget Hvordan gør jeg opmærksom på at man gerne vil sige noget? armbånd, talebøf.. Kommunikativt miljø

53 Ny kommunikationsbog På workshop i august, fik han ny bog med kolonner 12 pr. side Forældrene med + lærer Han har ikke behov for højkontrast. Rasmus har udviklet og udviddet sin kommunikation i raketfart

54 Projekt Vild Kasserne kunne bruges til at skabe historierne til Ipad Rasmus blev hjælpelærer

55 Undervisning Historier på Ipad Arbejde med bogstaver er kedeligt

56 Undervisning Lærer-skift Historier fra kasser Historier på Ipad Blog Bogstav-jagt

57 Rasmus Blog

58 Hvad følte du, da HIK slog Brøndby? Tilfreds, glad, stolt

59 Har I hørt om Hobro? https://www.youtube.com/watch?v=zb5fpls0e54

60 Støttende omgivelser er en forudsætning Nærmeste personale kan se nærmeste udviklingszone og kan se relevansen i hverdagen Vigtigt at koble brugen af kommunikationssystemet med pædagogiske målsætninger f.eks. bytur Vigtigt at arbejde tværfagligt, og anerkende den altafgørende faktor de støttende omgivelser udgør (kommunikativt miljø)

61 Udfordringen At skabe et værktøj, som reelt hjælper begge parter i kommunikationen Et redskab som er hurtigt at lære at bruge på et bosted med få personaleressourcer, en børnehave, en skole, fritidsordning eller aflastning med børn med mange forskellige behov. Kræver at redskabet hele tiden udvikles, holdes levende i forhold til nye dagligdags situationer.

62 Nøgleord på ØSTERSKOVEN Teambaseret, tværfaglig indsats udredning og tiltag Tydelige mål en del af handleplanen Træning i dagligdagen tiltag handler ofte om, hvad vi som nærpersoner skal gøre Praktiske aftaler Tæt samarbejde med pårørende/nærpersoner Tiltag, der sikrer at man kan kommunikere hele tiden altid PAP!!

63 Redskaber til udredning af kommunikation og samspil Videoanalyse efter ViHs principper Praksisfortællinger Pragmatisk profil Social Network Fælles problemløsning Talking Mats andre: TK-profil, GAS, COPM, Fra Vilje til Uttrykk.

64 Ny rapport om vilkår for mennesker med komplekse kommunikationsbehov Rapporten kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside

65 Man skal se ASK som brugerens mund

66 Melodi: Nick og Jay, Jon og Jules Tekst: Janni Roldsgaard Jannis sang A: Hvis jeg var en fisk op i himmelen så ku jeg ik få luft hvis jeg var en fugl i det åbne hav så ku jeg ikke flyve hvis jeg var en traktor, uden motortræk så ku jeg ikke køre og hvis jeg var ham Peter Plys uden honningkrukken så ku jeg ikke leve

67 Jannis sang B: Det betyder alt for mig at jeg nu kan tale og at jeg kan sige til jer at jeg har et hoved

68 Jannis sang C: Pludselig drejer verden hurtigt rundt og med et står ingenting mere stille det er som at gå fra et til ti det er svært at forstå Hvad så når erfaring ikke slår til og det nye det skal til at læres det vil jeg gerne have hjælp til jeg ved jeg får det lært, jeg har brug for dig her.

69 Jannis sang B: Det betyder alt for mig og som en stor John Deere Når jeg er til traktor træk så er jeg i den 7. himmel

70 Jannis sang C: Pludselig er jeg allerede i gang prøv at lytte intenst til hvad jeg siger jeg taler med mine øjne lyt til mig fordi at jeg kan jeg har min egen personlighed for når jeg har sat mig noget i hovedet ja så skal det også blive til noget og jeg bli r så vred på dem, som siger jeg ik kan

71 Jannis sang A: Hvis jeg var en fisk i det åbne hav så ku jeg sagtens svømme hvis jeg var en fugl op i himmelen så ku jeg sagtens flyve hvis jeg var en traktor med et motortræk så ku jeg sagtens køre og hvis jeg var ham Peter Plys med min honningkrukke så ku jeg sagtens leve

72 Jannis sang B:Det betyder alt for mig at jeg har mit udstyr det gi r mig det jeg ik fik med med mig ind i verden Melodi: Nick og Jay, Jon og Jules Tekst: Janni Roldsgaard Sang: Ulla Setterberg

73 Jannis sang C: Og jeg har mit eget Janni-drive jeg ved at jeg kan og at jeg vil og I skal overhovedet bare ik sige at jeg ikke kan fordi jeg har en særlig stædighed som bare si r spar to til det jeg vil for jeg har altid vidst, at jeg kan godt jeg ved jeg får det lært, jeg har brug for dig her.

74 Kontakt Emmy Kjelmann Kommunikationsvejleder, Ergoterapeut Behandlingscentret Østerskoven, Amerikavej 46 DK-9500 Hobro Tlf tlf /

ASK - omfatter. Hvad er ASK 03-12-2015. Kommunikation er at dele og gøre fælles

ASK - omfatter. Hvad er ASK 03-12-2015. Kommunikation er at dele og gøre fælles Alternativ og supplerende kommunikation (ASK) Emmy Kjelmann Behandlingscentret Østerskoven Teknologiseminar dec 2015 Video: Eventyret om Janni TV2 - Nord Hvad kan teknologi og hvad kan teknologi ikke Kommunikation

Læs mere

PODD introduktion. - en organisering af ordforråd så man kan kommunikere HELE TIDEN. En måde at gøre støttende symboler tilgængelige i dagligdagen

PODD introduktion. - en organisering af ordforråd så man kan kommunikere HELE TIDEN. En måde at gøre støttende symboler tilgængelige i dagligdagen PODD introduktion PODD er et redskab til at udvikle kommunikation, man selv kan styre og bestemme PODDkommunikationsbøger med alternativ betjening - Introduktion Emmy Kjelmann, Neurocenter Østerskoven

Læs mere

Praktiske erfaringer med brug af Gayle Porters materiale

Praktiske erfaringer med brug af Gayle Porters materiale Praktiske erfaringer med brug af Gayle Porters materiale - Brug af øjepegetavle til 2 beboere på Behandlingscentret ØSTERSKOVEN i Danmark Isaac Norge 2006 Emmy Kjelmann, ergoterapeut Præsentation 18 år

Læs mere

Program for præsentation. Kan vi få tid til ASK på et botilbud? FN-handicap konvention. ASK - omfatter. Hvad er ASK 11-03-2016

Program for præsentation. Kan vi få tid til ASK på et botilbud? FN-handicap konvention. ASK - omfatter. Hvad er ASK 11-03-2016 Kan vi få tid til ASK på et botilbud? Hanne Juel Jensen Emmy Kjelmann Behandlingscentret Østerskoven Program for præsentation Præsentation af ØS og os Rammer på ØS: FN-handicap-konvention Anvendt teori

Læs mere

NÅR DIT BARN IKKE TALER

NÅR DIT BARN IKKE TALER NÅR DIT BARN IKKE TALER HVORDAN SNAKKER I SÅ MED HINANDEN? Informationspjece til forældre om Alternativ og Supplerende Kommunikation - ASK Denne brochure er udarbejdet af: Anna Voss, IKT-gruppen, BUR,

Læs mere

At styre sit eget liv

At styre sit eget liv At styre sit eget liv praktisk brug af PODD kommunikationsbøger til unge og voksne samt: +introduktion til PODD +besøg hos Gayle Porter HIT Nyborg 2008 Edda Medici, Kommunikationskonsulent Institut for

Læs mere

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

EDEC - TIDLIG UDVIKLING AF FØLELSESMÆSSIG KOMPETENCE ET REDSKAB FOR BØRN MED KOMPLEKSE KOMMUNIKATIONSBEHOV

EDEC - TIDLIG UDVIKLING AF FØLELSESMÆSSIG KOMPETENCE ET REDSKAB FOR BØRN MED KOMPLEKSE KOMMUNIKATIONSBEHOV EDEC - TIDLIG UDVIKLING AF FØLELSESMÆSSIG KOMPETENCE ET REDSKAB FOR BØRN MED KOMPLEKSE KOMMUNIKATIONSBEHOV EDEC Early Development of Emotional Competence Na, Wilkinson, Epstein, Rangel, Townsend, Thistle,

Læs mere

Partnerstøttet scanning til mennesker med multiple funktionsnedsættelser

Partnerstøttet scanning til mennesker med multiple funktionsnedsættelser Til startsiden 2006-12-14 Partnerstøttet scanning til mennesker med multiple funktionsnedsættelser Af Linda J. Burkhart & Gayle Porter Oversættelse og bearbejdelse af udvalgte dele af handout fra instruktionskursus

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde.

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde. Planlægning af målrettede indsatser, der peger hen imod Fælles mål Forudsætninger for udvikling af kommunikation og tale/symbolsprog Tilgange: software, papware, strategier og metoder... Dagene vil veksle

Læs mere

Kommunikationspas. Ideen med kommunikations pas kommer fra den skotske logopæd Sally Millar.

Kommunikationspas. Ideen med kommunikations pas kommer fra den skotske logopæd Sally Millar. Kommunikationspas Kommunikationspas Ideen med kommunikations pas kommer fra den skotske logopæd Sally Millar. https://socialstyrelsen.dk/handicap/multiplefunktionsnedsaettelser/metoder/kommunikationspas

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Kommunikation og børn med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Kommunikation og børn med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog Kommunikation og børn med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog v/ Mette Christensen Tale-hørekonsulent og kommunikationsvejleder PPR Gentofte metc@gentofte.dk Rollen som logopæd/talepædagog Fra

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Udtryksmåder hos mennesker uden talesprog. Ved kommunikationsvejleder og talehørekonsulent Birgit Bengtsson, Børnespecialcentret, Holbæk

Udtryksmåder hos mennesker uden talesprog. Ved kommunikationsvejleder og talehørekonsulent Birgit Bengtsson, Børnespecialcentret, Holbæk Udtryksmåder hos mennesker uden talesprog Ved kommunikationsvejleder og talehørekonsulent Birgit Bengtsson, Børnespecialcentret, Holbæk HVORDAN? Hvordan kan man kommunikere, når man ikke har talesprog?

Læs mere

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år

Dit lille barns sprog. Til forældre til børn 0 3 år Dit lille barns sprog Til forældre til børn 0 3 år Denne pjece er udarbejdet af sundhedsplejen og talehørekonsulenterne i Viborg Kommune Dit lille barns sprog. Dit barn er født med lyst og evne til at

Læs mere

Beskrivelse af AAC Hvad er AAC? Vellykket kommunikation

Beskrivelse af AAC Hvad er AAC? Vellykket kommunikation Hvad er AAC? AAC er den engelske forkortelse af Augmented and Alternative Communication, som oversat til dansk betyder støttende og alternativ kommunikation. I Danmark anvendes såvel den engelske betegnelse

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Center for Dagtilbud 2008 Tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn - Børn i daginstitution Indhold Kære Forældre... 3 Hvorfor nu sprogvurdering?... 5 Sprogvurdering hvordan foregår det?... 6 Sprogunderstøttende

Læs mere

Kommunikation. Succesfuld billedstøttet kommunikation. Persongruppen. Persongruppen. Persongruppen. Persongruppen 11-12-2012

Kommunikation. Succesfuld billedstøttet kommunikation. Persongruppen. Persongruppen. Persongruppen. Persongruppen 11-12-2012 Kommunikation Lav- og højteknologi Succesfuld billedstøttet kommunikation person redskab omgivelser DTHS november 2012 Bente Brinkmann Sørensen og Edda Medici Fysisk funktionsnedsættelse Hjernebetinget

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Muligheder for unge med multiple handicap uden verbale sprog, som bruger alternativ og støttende kommunikation"

Muligheder for unge med multiple handicap uden verbale sprog, som bruger alternativ og støttende kommunikation Muligheder for unge med multiple handicap uden verbale sprog, som bruger alternativ og støttende kommunikation" Bent Dalgaard 1985 UUC Maglemosen. Bent Dalgaard 1985 UUC Maglemosen. Bent Dalgaard 1985

Læs mere

Er Bliss stadig i live i Danmark

Er Bliss stadig i live i Danmark B Er Bliss stadig i live i Danmark B God morgen sol b v J K Hvorfor vælge bliss Bliss er et sprog Hvorfor vælge bliss Bliss visualisere sprogets struktur Bliss kan anskueliggøre, at grafiske symboler kan

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Barnets sprog 3-6 år Det tidlige sprog 3-5 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og altså længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

for Dagtilbuddet Skovvangen

for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Denne sprogpjece er udarbejdet af Dagtilbuddet Skovvangens sprogudvalg. Udvalget består af pædagoger og sprogvejledere fra

Læs mere

Her talte vi om nogle af de ting, der har betydning for en indsats i forhold til samspil og kommunikation med Thea:

Her talte vi om nogle af de ting, der har betydning for en indsats i forhold til samspil og kommunikation med Thea: Vedr. Thea Interview med Social Networks d. 10. og 24. oktober 2006 Generelt Thea er en udadvendt og charmerende pige på 11½ år. Hun har Cerebral Parese og Microcephalus. Theas forældre og Theas klasselærer

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Sproglig udvikling, kommunikation. Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik

Sproglig udvikling, kommunikation. Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik Sproglig udvikling, kommunikation Karen Beyer Talehørefagkonsulent PPR og Specialpædagogik tilegnelsen sker i samspil med andre mennesker, hvor sammenhængen mellem sprog og handling er funktionel. tilegnelsen

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Opdagende skriftsprog i et inklusionsperspektiv

Opdagende skriftsprog i et inklusionsperspektiv Opdagende skriftsprog i et inklusionsperspektiv Digital og meningsfuld læring 1 Indhold } Sprogsyn } Opdagende skriftsprog emergent literacy } Læringskonsekvenser og udvikling af sprogmiljø } Inklusionsperspektiv

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

STYRK DIT BARNS SPROG

STYRK DIT BARNS SPROG STYRK DIT BARNS SPROG De 4 sproglige kompetencer: Produktivt talesprog: Ordforråd, grammatiske færdigheder, barnets evne til at fortælle historier af en række ord, begreber og komplekse sætninger. Receptivt

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Bachelorprojekt Eksamen d. 20. juni 2013 Afleveret d. 13. juni 2013, kl. 12.00 Anslag: 42830

Bachelorprojekt Eksamen d. 20. juni 2013 Afleveret d. 13. juni 2013, kl. 12.00 Anslag: 42830 Godkendte prøveemnes nøjagtige ordlyd: Det pædagogiske arbejde med voksne med nedsat funktionsevne, med fokus på kommunikation og deres oplevelse af livskvalitet. Thommas Kjær (Studie nr. 121624) Hold:

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Digitalisering...11

Indholdsfortegnelse. Digitalisering...11 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder september 2014 til juni 2016... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn

Sprogvurdering. Et tilbud til dit 3-årige barn Et tilbud til dit 3-årige barn Kære forældre Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er glade, vrede eller kede af det. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation,

Læs mere

Handleplan for læse- og sprogstrategier.

Handleplan for læse- og sprogstrategier. Handleplan for læse- og sprogstrategier. Daginstitution Midtbyen. Daginstitutionen "Midtbyen" er en gruppe af vuggestuer og børnehaver, som ligger i Midtbyen og på Silkeborg Bad, 2 km fra centrum. Vi er

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Hvad er baggrunden for projektet med ASK-klassen?

Hvad er baggrunden for projektet med ASK-klassen? Hvad er baggrunden for projektet med ASK-klassen? På Storebæltskolen har vi haft tradition for at danne klasser på baggrund af alder. For de fleste elever fungerer denne ordning fint, men for de få, der

Læs mere

Interview med Social Networks 18. januar 2006

Interview med Social Networks 18. januar 2006 Interview med Social Networks 18. januar 2006 Generelt Emily er en åben og glad pige på 3½ år. Hun har multiple funktionsnedsættelser. Emilys mor Jane blev interviewet med Social Networks, så vi kunne

Læs mere

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne?

Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Kan vi træne - og genoptræne - vores hjerne? Temadage Forår 2014 Temadage: o Ideer til hensigtsmæssig brug af ipad til voksne med særlige behov. Lær om apps til aktivitet/tidsfordriv, kognitiv træning og støtte, samt støtte ved læseog skrivevanskeligheder

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Lad tanker og drømme flyve - Søren Kierkegaard for alle. Kommunikationsarrangement TAVS-gruppen, Nordjylland

Lad tanker og drømme flyve - Søren Kierkegaard for alle. Kommunikationsarrangement TAVS-gruppen, Nordjylland Lad tanker og drømme flyve - Søren Kierkegaard for alle Kommunikationsarrangement TAVS-gruppen, Nordjylland TAVS-gruppen Tværfaglig gruppe, som formidler viden om alternativ kommunikation med udgangspunkt

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN I VUGGESTUEN BØRNEREDEN Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, og der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have

Læs mere

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1

Artikel, klippet fra.. isaac. ..nyt. nr. 1 2015. ISAAC nyt 2015 1 Artikel, klippet fra.. isaac..nyt nr. 1 2015 Brugersamling.. v/emmy Kjelmann Første brugersamling for ASK-brugere I dagene 6. - 8. november 2014 var 14 brugere af alternativt kommunikationsudstyr (ASK-brugere)

Læs mere

Videoanalyse i team et didaktisk redskab. Hvorfor og hvordan? Betina Snebang ISAAC-konferencen 15/3-2016

Videoanalyse i team et didaktisk redskab. Hvorfor og hvordan? Betina Snebang ISAAC-konferencen 15/3-2016 Videoanalyse i team et didaktisk redskab. Hvorfor og hvordan? Betina Snebang ISAAC-konferencen 15/3-2016 Hvad er det? Specialpædagogisk redskab i arbejdet med mennesker med multiple funktionsnedsættelser

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

2/11. Natur og naturfænomener

2/11. Natur og naturfænomener Lærerplanen Denne lærerplan giver overblik over hvilke af børnenes kompetencer, vi i Børnehuset lægger vægt på at styrke. Kompetencerne er beskrevet inden for seks områder: Natur og naturfænomener, personlige

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Snak med dit 3 til 6 årige barn og leg sproget frem.

Snak med dit 3 til 6 årige barn og leg sproget frem. 12 Husk! Giv barnet tid og lyt, lyt, lyt. Har du ikke tid, så vær ærlig og sig det, i stedet for at være fraværende og lytte med et halvt øre. Juni 2012 Hold pauser, så barnet kan svare. At give sprog

Læs mere

Faktaoplysninger. Den integrerede institution Kaskelotten Nøreng Ribe. Telefon Hjemmeside:

Faktaoplysninger. Den integrerede institution Kaskelotten Nøreng Ribe. Telefon Hjemmeside: 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder april 2014 til Marts 2017... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog....

Læs mere

" #!! %! & '! ( ))!! &!

 #!! %! & '! ( ))!! &! " # $ % & $ ' ( )) & * +, * ' " - "#$ %# " " # &#'# # $ " $% $& ( ) &* % $&& ' +,% '( % & " ( ) & $&-., ' % & )"* ' +$"), / -). %# / 0" " % & 12 Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af

Læs mere

Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år. Den tidlige indsats

Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år. Den tidlige indsats Sprogudvikling og støtte i udviklingen af sproget hos børn fra 0-3 år Den tidlige indsats Indledning Med denne lille pjece om sprog har vi valgt meget kort at trække nogle af de ting frem, der er vigtige,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Om at indrette sproghjørner

Om at indrette sproghjørner Om at indrette sproghjørner - og om lederarbejdet i sprogarbejdet Edith Ravnborg Nissen Forudsætninger for en god samtale den gode rollemodel Det sociale miljø har stor betydning for barnets deltagelse

Læs mere

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom Forældreinformation Læsefolder for indskolingen Læsning er grundlaget for lærdom Giv mit barn læsehunger, det beder jeg om med brændende hjerte. (Astrid Lindgren) Det er i skolen, barnet skal have sin

Læs mere

Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl.

Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl. Ådalskolen 02.09.07 side 1 Computer med touchskærm som kommunikationshjælpemiddel for elev i 6.-.8.kl. Indledning. Evnen til at kommunikere er en vigtig del af danskundervisningen i folkeskolen og en menneskeret.

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål:

Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Mål: Læreplanstema - Barnets alsidige og personlige udvikling: Barnet føler sig unik. Barnet bliver selvstændigt og selvhjulpen med de forudsætninger som barnet har. Barnet oplever sig selv om værdifuld deltager

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Program. Præsentation Præsentation Sproget sammenhæng med læsning og skrivning Understøttende sprogstrategier Literacy Milepæle Afrunding

Program. Præsentation Præsentation Sproget sammenhæng med læsning og skrivning Understøttende sprogstrategier Literacy Milepæle Afrunding Program Præsentation Sproget sammenhæng med læsning og skrivning Understøttende sprogstrategier Literacy Milepæle Afrunding Præsentation www.facebook.com/sprogin.dk Hjemmeside: www.sprogin.dk Blog: https://sprogin.wordpress.com/

Læs mere

Social Networks interview vedr. Kevin Kvolsgaard Bertelsen.

Social Networks interview vedr. Kevin Kvolsgaard Bertelsen. Social Networks interview vedr. Kevin Kvolsgaard Bertelsen. Forældre Eva Bertelsen og Keld Kvolsgaard bliver sammen med klasselærer Søren Nivaa og lærer Lenette Rohde interviewet af kommunikationslærer

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere