ASK Alternativ og supplerende kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASK Alternativ og supplerende kommunikation"

Transkript

1 ASK Alternativ og supplerende kommunikation Temadag om det højt specialiserede neurohabiliteringstilbud Ergoterapeut/kommunikationsvejleder Emmy Kjelmann

2 Følelsesliv Udtryksmåder Personlighed Sociale kompetencer Kommunikativt samspil Udvikling af sprog Repræsentationer konventionelle og alternative Ulla Setterberg og Emmy Kjelmann

3 Fælles opmærksomhed Vi får en fælles idé Vi kan lede andre Vi kan følge andre Kommunikation er livsvigtig: Kommunikation er at dele og gøre fælles Kommunikation er grundlaget for at vi udvikler os som mennesker I kommunikationen med andre skabes vores identitet Kommunikation er noget vi betragter som en menneskeret 3

4 Udtryk - det almene i samspil Grundkursus i kommunikation og samspil ViHS 2012

5 Udtryk det specielle i samspil Grundkursus i kommunikation og samspil ViHS 2012

6 Udtryk det specielle i samspil Grundkursus i kommunikation og samspil ViHS 2012

7 Grundkommunikation Vigtigt at bygge på personens formål og interesser i kommunikationen, og naturligvis på personens udtryksmuligheder. Grundkommunikationen er ofte den kropsbaserede, den der også rækker, når man er syg og ikke kan nå sine hjælpemidler Vigtigt at sikre kontinuitet i en persons kommunikation at vi hele tiden bygger videre på personens grundkommunikation Forslag: personlig Ordbog 7

8 Hvad er ASK Omfatter alt det der gør kommunikation og samspil mulig mellem mennesker, for hvem verbal tale og/eller sprogforståelse er vanskeligt Eks. på ASK er mimik og kropssprog, tegn til tale m.v. ASK omfatter også brug af hjælpemidler som udpegningstavler eller bøger med grafiske symboler ASK omfatter desuden teknisk udstyr som talemaskiner og computere, med forskellige betjeningsmuligheder

9 ASK - omfatter Omgivelser Bain & Leger 1997 Bruger Hjælpemiddel Opgave - Brugeren: Personen som har funktionsnedsættelse i forhold til kommunikation. - Redskabet: Kommunikationsmåde og hjælpemidler hertil. - Omgivelserne: Mennesker, samspilspartnere, miljø

10 Hvem har behov for ASK? Børn, unge og voksne der ikke anvender tale som primær kommunikationsform af forskellige årsager: Man ved ikke hvor mange det drejer sig om men anslået drejer det sig om ca personer i DK

11 Hjulpet kommunikation/ikke-hjulpet kommunikation Omfatter alle kommunikationsformer, hvor det sproglige udtryk ligger i fysisk form udenfor brugeren F.eks.: Konkreter, pegetavler, talemaskiner, computere og andre former for kommunikationshjælpemidler Ting og tegn bliver udvalgt af andre De kommunikationsformer, hvor den, der kommunikerer, laver sprogudtrykkene selv Tale Håndtegn Morse Blink med øjnene - (Tetzchner og Martinsen-2000). 11

12 Afhængig /uafhængig kommunikation Den, der kommunikerer, er afhængig af en anden person, der tolker, det der bliver sagt med en alternativ kommunikationsform F.eks. konkreter, ord, billeder eller symboler Personens kropssprog Det, der bliver kommunikeret, bliver fuldt ud formuleret af brugeren F.eks. Talemaskiner, der siger hele sætninger Tekniske hjælpemidler, hvor det, der bliver kommunikeret, bliver skrevet på papir eller skærm (Tetzchner og Martinsen-2000). 12

13 Målet for tiltag med alternativ og supplerende kommunikation Udvikle og øge de kommunikative færdigheder Give mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter og at kunne kommunikere om dem OBS! Oplæring sker tit i situationer omkring toilet og mad, men det er ikke sikkert, at det er det vigtigste at kommunikere om! 13

14 Kommunikativ tilgængelighed At have et system man kan udtrykke sig med, og som folk omkring én forstår. Et system, der kan bidrage til, at man udvikler sig (Tetzchner og Martinsen-2000). At nå frem til en *udtryksmåde, som fortsat kan udvikles, holdes levende i forhold til nye dagligdags situationer, og passer til det liv, der skal leves. *Udtryksmåden er de redskaber, der sikrer, at det er personens eget ordforråd, der kan udnyttes og udbygges. 14

15 Hvad kræver det at anvende ASK? Indre faktorer Viden, dømmekraft og færdigheder indenfor følgende områder: Lingvistisk Operationel Social Strategisk Kognition: Problemløsningsevne strategi Koncentration Indlæringsevne - Hukommelse (arbejdshukommelse) Sproglige forudsætninger (impressivt ekspressivt) Psykosociale faktorer: motivation, holdning til ASK, selvtillid og stædighed

16 Hvad kræver det at anvende ASK? Ydre faktorer: Sociale roller Mål for samspil Behov og ønsker Social nærhed Udveksle information Social etikette Omgivelsesmæssige faktorer: Politik Praksis Holdning Viden og færdigheder

17 Konteksten og samspilspartnerens betydning Det vil altid være af afgørende betydning for en persons muligheder for at udnytte sine kompetencer, at rammerne dvs. konteksten er optimal. Samspilspartneren har et lige så stort ansvar for kommunikationen, og dennes holdninger og tilgang er derfor meget vigtig. HUSK: Al kommunikation og al udvikling sker i relationen!! 17

18 Lingvistisk kompetence Omfatter sprogforståelse, ordforråd, grammatiske færdigheder og symbolforståelse. (både det talte sprog og det alternative) At kunne forstå og udtrykke sig. At personen kan forstå grundlæggende begreber og udtrykke sin mening og ideer til andre. Symboler kan være digitale billeder, PCS symboler, pictogrammer og Bliss-symboler. Symbolforståelse forudsætter, at brugeren er i stand til at se og tolke symbolet, både visuelt og kognitivt. (Light & Binger -2001).

19 Med ASK ønsker vi At tilrettelægge en kommunikativ og sproglig udvikling Vi leder efter redskaber og strategier, der støtter det kommunikative samspil og samtidig: Støtter sprogdannelsen og sprogudviklingen - at støtte og udvikle den lingvistiske kompetence

20 Uden lingvistisk kompetence Udtrykke basale behov Ikke dele viden, eller udtrykke mere komplekse idéer, tanker og følelser

21 Hvad skal der til for at ASK er et sprog eller en udtryksmåde for et sprog? Semantik tillægge symbolsk betydning Syntaks sætningsdannelse Fonologi udtale Og/eller Pragmatik sprogets funktion funktionelle startere (kompenserer for manglende fonologi og syntaks) (Light & Beukelmann)

22 Symbol-forståelse Kræver abstraktionsevne Også når symbolet ligner noget konkret Kræver indlæring Forskellige symbol-systemer: Aracaac, Gratisskole, PCS, Widget, Symbolstix Piktogrammer, Bliss mm.

23 Lingvistisk kode Asymmetri mellem det talte sprog og det sprog en ASK-bruger kan producerer Mangler mulighed for at eksperimentere med sproget ved selv at anvende det, som det opleves må selv problemløse eller er afhængig af at blive guidet til udtryksmuligheder (mere eller mindre kvalificerede gæt) Multimodal kombinerer forskellige lingvistiske koder: tegn, gestik, billeder og symboler til at udtrykke mening

24 Multimodal kommunikation Forskellige kommunikationsformer kan være mere eller mindre effektive - Afhængig af typen af beskeder i forskellige situationer med forskellige partnere

25 Sproget skal læres ASK-systemer kan have forskellige lingvistiske koder Den lingvistiske kode/det sprog, der er valgt, skal læres ved at opbygge sprogmiljø Det kræver langsigtet strategi og det kræver kontinuitet!!

26 Forskellige systemer- Hjulpne og ikke hjulpne afhængige og uafhængige TTT Bliss PODD Minspeak Sono lexis Avaz High og low-tech Hvad kræver vi af brugeren, når vi skifter system?

27 Sprogmiljø Alle teorier om sprogtilegnelse påpeger betydningen af at andre bruger det sprog personen skal lære Kvaliteten på sprogmiljøet afhænger af adfærden hos dem der udgør sprogmiljøet Personer som tilegner sig talesprog Er omgivet af utallige talende personer, modeller og samtalepartnere Talt kommunikation er sjældent planlagt

28 Talesprog Talesprog Talesprog Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Frit oversat efter Gayle Porter

29 Talesprog Talesprog Talesprog Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Støttende eller alternative udtryk Frit oversat efter Gayle Porter

30 Jørn Østvik, Dialog 2/2008 Sprogmiljø

31 Første fokus er på sprogmiljøet Impressivt/ reseptivt, det personen skal ta ind Målet er at sikre personen muligheder for at lære hvordan symboler eller TTT kan bruges i kommunikation Sikre muligheder for at observere personens respons på brug af symboler/ttt i kommunikation og opdage strategierne som gør personen i stand til at kommunikere mere erffektivt Dynamisk tilnærming

32 At danne et hjulpet sprogmiljø og læringsmiljø

33 Det langsigtede mål: Kommunikation, hvor man selv kan styre og bestemme At kunne sige det, jeg gerne vil sige, til den jeg gerne vil sige det til, når jeg har lyst til at sige det

34 Hvor vil du gerne hen?

35 Hvor vil du gerne hen? Amalienborg Christiania Autonom kommunikation er ikke det samme som at vælge

36 Hvad synes du om dette billede?

37 Hvad synes du om dette billede?

38 Bare fordi du kender mig, betyder det ikke at du kan læse mine tanker og kan udtrykke mine ord for mig Melinda Smith, 2011 Det hele drejer sig om at forstå, at det ikke at kunne tale, ikke betyder at man ikke har noget at sige

39 ASK tiltag Vigtigt at bygge på motivation Bryde isolation Give selvstændighed Få mulighed for at dyrke interesser Redskaber (de ikke kropsbårne): Kompas Kommunikationstavler Kommunikationsbøger IT-systemer og talemaskiner

40 KOMPAS

41 Stavetavler Øjepegetavler Symboltavler Kommunikationstavler

42 Kommunikationsbøger Emne-opbyggede bøger PODD-bøger

43 IT-systemer

44 Om kommunikationshjælpemidler Vigtigt at gøre sig klart, at vedvarende brug af kommunikationshjælpemidler for vores unge/voksne kræver livslang læring og vedvarende pædagogisk støtte til at anvende disse hjælpemidler. Kommunikationshjælpemidler kan ikke sammenlignes med andre hjælpemidler, som f.eks. kørestole. Vi har desværre alt for mange eksempler på, at gode kommunikationsløsninger falder væk, hvis den pædagogiske støtte ikke er til stede 44

45 Praktiske løsninger

46 Praktiske løsninger

47 Historier kan føre til kommunikation Rasmus 16 år Spastisk lammet i svær grad Usikker Ja og Nej Passiv i skolen Elsker at drille Elsker sjov og ballade

48 Skrive historier Aktivitet i Kierkegaard-projekt Inspireret af John Costello Kasser med forskellige typer ord Sættes sammen efter egen fantasi Intet er forkert (Errorless communication) Brugt i gruppe på træningscenter Brugt i undervisning Rasmus lærte strategi til Partner styret auditiv scanning (PSAS) Han lærte at han kunne få et nyt spørgsmål, hvis han sagde NEJ Han lærte, at det kunne være sjovt at arbejde med ord At sætte sig selv i en rolle

49 Fra historier til kommunikation En kommunikationsbog blev bygget op efter samme strategi Rasmus fik for et år siden en 12 pr. side bog I kontrast inspireret af PODD

50 Hvordan bliver historiefortælling til kommunikation? Andre rammer flytte bosted nyt miljø Fysiske rammer Nyt kommunikationsbehov forældrene er der ikke til at læse mere Blive mødt som en 15-årig for første gang i sit liv Kommunikationsredskab IKKE et undervisningsredskab Fælles kommunikationsredskab vi er rollemodeller

51 Flittig brug og udbygning

52 Hverdagen Spare tid i hverdagen Kan tage initiativer Kan vise, hvem han er, og hvad han indeholder Kan spørge til noget, der ikke er i konteksten Kan udtrykke følelser, tanker, ønsker og drømme Gøre opmærksom på at noget er galt glemt noget Hvordan gør jeg opmærksom på at man gerne vil sige noget? armbånd, talebøf.. Kommunikativt miljø

53 Ny kommunikationsbog På workshop i august, fik han ny bog med kolonner 12 pr. side Forældrene med + lærer Han har ikke behov for højkontrast. Rasmus har udviklet og udviddet sin kommunikation i raketfart

54 Projekt Vild Kasserne kunne bruges til at skabe historierne til Ipad Rasmus blev hjælpelærer

55 Undervisning Historier på Ipad Arbejde med bogstaver er kedeligt

56 Undervisning Lærer-skift Historier fra kasser Historier på Ipad Blog Bogstav-jagt

57 Rasmus Blog

58 Hvad følte du, da HIK slog Brøndby? Tilfreds, glad, stolt

59 Har I hørt om Hobro? https://www.youtube.com/watch?v=zb5fpls0e54

60 Støttende omgivelser er en forudsætning Nærmeste personale kan se nærmeste udviklingszone og kan se relevansen i hverdagen Vigtigt at koble brugen af kommunikationssystemet med pædagogiske målsætninger f.eks. bytur Vigtigt at arbejde tværfagligt, og anerkende den altafgørende faktor de støttende omgivelser udgør (kommunikativt miljø)

61 Udfordringen At skabe et værktøj, som reelt hjælper begge parter i kommunikationen Et redskab som er hurtigt at lære at bruge på et bosted med få personaleressourcer, en børnehave, en skole, fritidsordning eller aflastning med børn med mange forskellige behov. Kræver at redskabet hele tiden udvikles, holdes levende i forhold til nye dagligdags situationer.

62 Nøgleord på ØSTERSKOVEN Teambaseret, tværfaglig indsats udredning og tiltag Tydelige mål en del af handleplanen Træning i dagligdagen tiltag handler ofte om, hvad vi som nærpersoner skal gøre Praktiske aftaler Tæt samarbejde med pårørende/nærpersoner Tiltag, der sikrer at man kan kommunikere hele tiden altid PAP!!

63 Redskaber til udredning af kommunikation og samspil Videoanalyse efter ViHs principper Praksisfortællinger Pragmatisk profil Social Network Fælles problemløsning Talking Mats andre: TK-profil, GAS, COPM, Fra Vilje til Uttrykk.

64 Ny rapport om vilkår for mennesker med komplekse kommunikationsbehov Rapporten kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside

65 Man skal se ASK som brugerens mund

66 Melodi: Nick og Jay, Jon og Jules Tekst: Janni Roldsgaard Jannis sang A: Hvis jeg var en fisk op i himmelen så ku jeg ik få luft hvis jeg var en fugl i det åbne hav så ku jeg ikke flyve hvis jeg var en traktor, uden motortræk så ku jeg ikke køre og hvis jeg var ham Peter Plys uden honningkrukken så ku jeg ikke leve

67 Jannis sang B: Det betyder alt for mig at jeg nu kan tale og at jeg kan sige til jer at jeg har et hoved

68 Jannis sang C: Pludselig drejer verden hurtigt rundt og med et står ingenting mere stille det er som at gå fra et til ti det er svært at forstå Hvad så når erfaring ikke slår til og det nye det skal til at læres det vil jeg gerne have hjælp til jeg ved jeg får det lært, jeg har brug for dig her.

69 Jannis sang B: Det betyder alt for mig og som en stor John Deere Når jeg er til traktor træk så er jeg i den 7. himmel

70 Jannis sang C: Pludselig er jeg allerede i gang prøv at lytte intenst til hvad jeg siger jeg taler med mine øjne lyt til mig fordi at jeg kan jeg har min egen personlighed for når jeg har sat mig noget i hovedet ja så skal det også blive til noget og jeg bli r så vred på dem, som siger jeg ik kan

71 Jannis sang A: Hvis jeg var en fisk i det åbne hav så ku jeg sagtens svømme hvis jeg var en fugl op i himmelen så ku jeg sagtens flyve hvis jeg var en traktor med et motortræk så ku jeg sagtens køre og hvis jeg var ham Peter Plys med min honningkrukke så ku jeg sagtens leve

72 Jannis sang B:Det betyder alt for mig at jeg har mit udstyr det gi r mig det jeg ik fik med med mig ind i verden Melodi: Nick og Jay, Jon og Jules Tekst: Janni Roldsgaard Sang: Ulla Setterberg

73 Jannis sang C: Og jeg har mit eget Janni-drive jeg ved at jeg kan og at jeg vil og I skal overhovedet bare ik sige at jeg ikke kan fordi jeg har en særlig stædighed som bare si r spar to til det jeg vil for jeg har altid vidst, at jeg kan godt jeg ved jeg får det lært, jeg har brug for dig her.

74 Kontakt Emmy Kjelmann Kommunikationsvejleder, Ergoterapeut Behandlingscentret Østerskoven, Amerikavej 46 DK-9500 Hobro Tlf tlf /

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk nr. 1 2014 Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445 Sekretær:

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Interview med Social Networks 18. januar 2006

Interview med Social Networks 18. januar 2006 Interview med Social Networks 18. januar 2006 Generelt Emily er en åben og glad pige på 3½ år. Hun har multiple funktionsnedsættelser. Emilys mor Jane blev interviewet med Social Networks, så vi kunne

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Indtryk fra ISAAC Norges konference på Sundvollen d. 13-15 april 2015

Indtryk fra ISAAC Norges konference på Sundvollen d. 13-15 april 2015 Indtryk fra ISAAC Norges konference på Sundvollen d. 13-15 april 2015 Af Emmy Kjelmann og Margit Grønkjær Dette var Emmys 5. konference i Norge og Margits første - stedet er et dejligt mødested for deltagerne

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere

udenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnuden

udenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnuden udenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnudenfagsnuden fag snuden BLAD NO 6 // 9. ÅRGANG // MAJ 2012 Temanummer: ipad i praksis på Djurslandsskolen og andre specialpædagogiske tilbud...fortællinger og refleksioner

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere