Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885"

Transkript

1 Nr Tema: Når man kommunikerer anerkendende Halvt fuldt eller halvt tomt? Virksomheder tvinger medarbejdere til at smile også når det gør ondt Sådan lød en avisforsides overskrift for nylig. Man gør det så til en diskussion for eller imod anerkendende kommunikation. Så enkelt er det ikke. Korrekt den såkaldte positive thinking fra USA har uhyggelige slagsider, som til syvende og sidst handler om, at man er sin egen lykkes smed, får du ikke succes er det din egen skyld Vær positiv lev lykkelig. Det er til at få kvalme af. Men det er det faktisk også af at høre det meget bombastiske og unuancerede bombardement, som ovenstående dagbladsspalter leverer mod de virksomheder, som måske har betrådt lidt uheldige og misforståede veje i forsøget på at holde fokus på det positive og det anerkendende. Sandt er det, at den misforståede vinkel på den anerkendende kommunikation let bliver til en slags happy talk, som aldrig kan eller vil tale om de udfordringer og problemer, man vitterligt også står med, og man gør det næsten forbudt at nævne problemer. Det er dødens vej også for en virksomhed. Hvad er så den gode vej for lederen her? Det skal vi her se på God læselyst! Den udadvendte kommunikation mod kunder, brugere/borgere og samarbejdspartnere begynder med og afspejler på mange måder den interne kommunikation i selve organisationen. Både kolleger imellem og mellem ledelse og medarbejdere. På godt og ondt. Enhver konstruktiv kommunikation på alle niveauer begynder med en vandring: nemlig vandringen over på den anden side af bordet, så jeg ser verden fra min samtalepartners side, hans behov, ønsker, forestillinger og billeder. Og så indretter jeg min kommunikationsform efter denne nyvundne erkendelse. Det er hemmeligheden i den modtager-orienterede kommunikation, som for alvor skal bære frugt for begge parter! Nye udfordringer om kundeservice I alle sektorer er der sket dramatiske ændringer de senere år. Både ændringer i arbejdets vilkår og ændringer i selve tilgangen til kunden, borgeren, aftageren af min leverance uanset om det er en egentlig vare eller en serviceydelse. Aftageren som forbruger tydeliggøres i forskellige former for netværk og klagenævn. Kunden i centrum Uden at ville det og uden at vide, at man kom til at signalere det, så har mange dele af offentlige institutioner som f.eks. hospitaler og plejesektoren gennem år udvist en form for arrogance, en slags vi-alene-vide -adfærd over for borgere, som de skulle tage hånd om. Det gik i en forgangen tid. Men det går ikke i dag. Det er blevet ændret markant. Samfundet har ændret sig, og samfundets borgere har ændret sig. De vil ikke i dag acceptere en sådan Opdateret Lederskab, Nr. 2/2012 Side 1 af 5

2 gammeldags holdning, men det selvbevidste menneske kræver sin ret! Det har ført til, at mange institutioner har måttet revurdere deres grundtanker om patienter eller klienter. De er nu blevet til borgere eller måske ligefrem kunder. Godt hjulpet af de politiske tanker om frit valg både mellem den ene institution eller den anden og mellem offentlige udbydere og private aktører. Denne konkurrence har bl.a. medvirket til et nyt kunde-fokus i den offentlige sektor, som både er meget spændende og meget nødvendigt.. Strukturerne Ledelse Kunden/ Borgeren Medarbejdere Ledelsen både den politiske og administrative strukturerne og enhver medarbejder skal se ét klart formål overalt: at sætte kunden i centrum. Ikke kun i de pæne skåltaler ved festlige lejligheder, men reelt i dagligdagen. Her skal prøven stå. Og det gælder i skoler, på institutioner, ved biblioteksvæsenet, i de mange forvaltningsenheder, som er vendt mod kunder og borgere, i skattevæsenet, ja, overalt! Ikke kun den offentlige sektor har her en vigtig lektie, men også private virksomheder. Selv om mange af dem i større omfang har været vant til at tænke: vi lever af kunderne! Så stiller det fortsat krav om ekstrem kundefokus og investering i at opbygge loyale kunderelationer, hvor kunderne i langt højere grad inddrages i at give deres input til produkter og produktudvikling. Lad os lege med tanken Slip kreativiteten løs et øjeblik! Kunde-tanken videreføres nu til de interne relationer i den enkelte organisation, afdeling eller institution kolleger imellem. På et vist niveau er vi alle hinandens kunder og leverandører vedr. service, viden og hjælp på mange niveauer. Overvej de personer, du sidder midt iblandt til daglig. Prøv lige at se dem som dine kunder: Overvej hvad du leverer af ydelser til dem hver især? Er der ting, du yderligere godt kunne tænke dig at levere til dem? Hvordan kommer du til det? Og modsat se på dine nære omgivelser på jobbet som dine leverandører: Hvordan får du lavet nogle præcise aftaler til fælles bedste med dine leverandører, så jeres relationer bliver maksimalt fleksible og fremadrettede? Nu drejer det sig om at maksimere din kundepleje! Og her bliver denne tankeleg ganske konstruktiv, for hvad er kundepleje i denne sammenhæng? Kun fantasien sætter grænser her Når sproget skaber vores virkelighed Sproget er en spændende, vital og effektiv medspiller. Når der bliver sagt, at sproget skaber vores virkelighed, så kan man næsten Opdateret Lederskab, Nr. 2/2012 Side 2 af 5

3 gispe efter vejret, for er det sandt? Og ja, det er sandt nok. Hvis man kalder sine relationer for klienter, så bestemmer det vores adfærd over for dem. Hvis man kalder dem for kunder, så bestemmer det også vores adfærd. Og den måde, man som kolleger omtaler hinanden på i den interne kommunikation, kommer til at give fortegn og farve til det kollegiale samspil. Derfor er sproget en væsentlig faktor! Intern og ekstern kommunikation Et afgørende element i troværdig kommunikation er, at det billede man tegner indadtil også er det billede, der bliver tegnet udadtil. Og at den grundlæggende opfattelse, man internt har af firmaet, dets produkter og ydelser svarer til den opfattelse, som omverdenen har. Er der overensstemmelse her, så er kommunikationen konsistent og tillidsvækkende! Identitet er de bevidste eller ubevidste signaler, man udsender via medarbejdere, design, bygninger mv. Profil Image Værdier Identitet Profil er det ønskede image, man bevidst søger at udtrykke gennem officiel kommunikation fra virksomheden. Image er de mentale billeder, som løber foran og som omverdenen umiddelbart danner. Altså det faktiske billede, folk har. Hvert af disse tre elementer og helheden står i en stadig interaktion med selve virksomhedens værdier. Det vil sige, at Identitet og Værdier til stadighed skal holdes op imod hinanden, afstemmes og stå i et afsmittende forhold til hinanden. Og det samme gælder de andre to. Kun hvis den totale sum af interaktionen med værdierne er positiv og kommer ud til fordel for de kommunikerede værdier vil denne interaktion styrke virksomhedens samlede image i omverdenen. Også her kommer sproget til at skabe virkeligheden. Det, man siger om sig selv, har en virkning. På godt og på ondt afhængig af, om der er dækning for ordene! Den anerkendende kommunikation Da den amerikanske forsker, David Cooperrider for mere end 20 år siden arbejdede med en videnskabelig afhandling om organisationsudvikling, skulle han undersøge problematikken med de lange ventelister på amerikanske hospitaler. Han blev forbavset over at opleve, at i samme grad, han stillede spørgsmål til ventelisterne og deres længde, i samme grad blev de længere! Problemerne i organisationen hobede sig op, når man begyndte at sætte fokus på dem. Han valgte derfor en anden tilgang til sit feltstudium. Han ville hellere undersøge de processer, som virkede godt på hospitalerne, hvorfor de virkede, hvem der indgik i processerne mv. Og så opdagede han, at når han satte fokus på det positive, så blev der også mere af det! Mie Femø Nielsen: Under lup i offentligheden, Samfundslitteratur 2001 Opdateret Lederskab, Nr. 2/2012 Side 3 af 5

4 Det blev vuggen til hans kommunikationsmodel, Appreciative Inquiry, anerkendende undersøgelse eller anerkendende kommunikation, som siden har vundet betydeligt indpas, også i dansk sammenhæng. Fundamentet er, at den måde man spørger på ikke er neutral, men spørgsmålets karakter påvirker organisationen i en bestemt retning. Hvis man i en skole spørger børnene, hvor ofte de i frikvartererne har konflikter kørende. Så vil det blive optrappet. Det modsatte vil man se, hvis man vil spørge, hvor ofte eleverne selv klarer små uoverensstemmelser på en respektfuld måde. Man har set det meget i TV. Når TV stiller op i Mellemøsten for at se på børn og unges oprør mod israelske soldater, så var kameraernes tilstedeværelse en faktor som til enhver tid fik børn til at gribe til de nærmeste sten til kameraets ære! Hvis medarbejdere indadtil lærer den anerkendende kommunikation med aktiv lytten, øjenkontakt, et positivt og aktivt kropssprog, gode kompetencer til at rumme forskellige holdninger med respekt så vil det straks smitte af på organisationens fokus og fremtræden for kunderne! God kundeservice begynder hos den enkelte og i den enkeltes daglige samspil med sine nærmeste kolleger. Fungerer det godt så vil kundefokus være positivt og opmuntrende. Fungerer det dårligt vil det have modsatte effekt. Godt sagt En af kilderne til stolthed over at være et menneske ligger i evnen til at udholde aktuelle frustrationer af hensyn til de langsigtede mål. H. Merell Lynd Når man når grænsen Det er klart, at den rendyrkede positive tilgang vil udvikle sig, så den skaber sin modsætning. Klart. Hvis man rendyrker den anerkendende vinkel, se muligheder og ikke problemer Hvad stiller man så op, når man står i problemer til halsen? Her skal virksomheder lære sig først og sidst at være realistiske. Realistiske og ydmyge over for egen formåen. Og lyttende til de signaler, som kommer fra kunder og andre budbringere. Dernæst skal man træne sig i at tolke de budskaber og omsætte dem til fremadrettet handling, som man også magter at kommunikere på en konstruktiv måde. Den skæve vinkel Få dine medarbejdere til på skift to-og-to at fortælle hinanden, hvad deres største oplevelse var sidste ferie. Lytteren skal virke totalt ligegyldig, uinteresseret og se en anden vej. Byt roller efter 1 minut. Prøv derefter det samme men hvor lytteren nu virker 100% interesseret, har øjenkontakt, næsten trækker gode historier ud af fortælleren Hvad lærer det os om anerkendelse? Opdateret Lederskab, Nr. 2/2012 Side 4 af 5

5 Litteratur Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen: Appreciative Inquiry - en konstruktiv metode til positive forandringer, DJØF forlag 2001 Gitte Haslebo: Relationer i organisationer - en verden til forskel, Psykologisk forlag Næste nummer af Opdateret Lederskab udsendes i april Opdateret Lederskab, Nr. 2/2012 Side 5 af 5

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 3 2012 Tema: At rekruttere GULD Hvordan optimerer du din rekrutterings-proces? Hver gang man skal ansætte en ny medarbejder (eller leder) er organisationen oppe til eksamen. Det er et ledelsesansvar,

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden!

Opdateret Lederskab. Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! ISSN 1901- Nr. 3 2008 Tema: Motivation af medarbejdere Motivation - eller hvordan vi aktiverer de ekstra 30-45% potentiale i virksomheden! Mange ledere slider med personaleledelsen, og kan slet ikke forstå,

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere