På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video."

Transkript

1 Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede for mine overvejelser om, hvorfor det er hensigtsmæssigt at bruge video i undervisningen. I sagens natur er der i teksten en række links til forskellige former for video, jeg har lavet både som en del af projekt Brugerbåren Ungdomsuddannelse og som en del af min egen videreuddannelse. På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Til slut min opgave, som er et uddannelsesforløb til faglærere, der vil i gang med at bruge video i undervisningen. God læselyst Anne-Sofie Aabye 1

2 CELF Video i undervisningen hos Mad til mennesker af faglærer Anne-Sofie (Fie) Aabye 1. Målgruppen for arbejde med video i undervisningen Først vil jeg fortælle hvorfor jeg begyndte at bruge video i undervisningen og om de pædagogiske overvejelser bag. Jeg underviser på et guidet EUD-grundforløb på CELF, Mad til Mennesker, hvor hovedparten af eleverne har skrive- og læsevanskeligheder ofte i kombination med personlige og sociale problemer. Vi arbejder med et særligt tilrettelagt forløb for unge, der har brug for ekstra hjælp eller tid, og hvor der er meget praktisk arbejde lagt ind i undervisningen. I overvejelserne om at ændre undervisningsformerne var det en nødvendighed at tage store hensyn til elevernes baggrund og faktiske kompetencer, herunder at bruge vores erfaringer med at bruge læringsstile i undervisningen. 2

3 Vi lod os inspirer af Svend Erik Schmidt, som er kendt for projektet SKOLEN verdensklasse på 100 dage. Den viden har jeg studeret meget grundigt for at kunne tilrettelægge undervisning optimalt for den type elever, jeg ovenfor kort har givet eksempler på. Dvs. at inddrage alle læringsstilene på en sådan måde, at vi rammer meget bredt i vores målgruppe. Ligeledes har vi taget Dunn og Dunns teori med i vores planlægning. Specielt den del, der referer til de perceptuelle styrker: Lytte (auditiv), se (visuel), røre (taktil), eller bevægelse (kinæstetisk). Ved at sammensætte de to teorier, har vi formået at ramme størstedelen af vores elever. Fra start lod vi alle eleverne gennemgå en praktisk test af deres læringsstile, hvilket vi fulgt op med en personlig samtale. Ud fra det kunne jeg tilrettelægge nogle individuelle forløb, der passede bedst til den enkelte elevs potentialer og resurser. Samtidig brugte jeg den nye viden om elevernes læringsstile til at differentiere i elevgruppen, så alle blev udfordret på det rette niveau. Vi har erfaring for, at hvis video bruges rigtigt, er formidlingseffektiviteten i forhold til de typer af elever, jeg gav eksempler på, langt højere end det kendes fra almindelig undervisning. Video kan anvendes til et bredt spektrum af formidlings- og læringsaktiviteter, hvad enten der er tale om teoritunge fag, materialekundskab eller formidling af ukompliceret viden. Men vi oplever, at der er usikkerhed og fordomme om brug af video. En del af fordommene skyldes uden tvivl en manglende forståelse for mediet og dets muligheder. Videoillustrationer kan effektivisere indlæringen signifikant. Omvendt er det vigtigt at erkende, at der ofte er svært at komme i gang med at arbejde med video i undervisningen. Det er stadigt for mange et komplekst område, der både kræver flair for formidling og viden om teknikkens formåen. 3

4 Mine erfaringer siger, at video i undervisningen er et stærkt middel til at motivere eleverne og sætter pædagogikken i højsæde. Med små og nemme opgaver kan man som lærer opbygge selvtillid, styrke sammenhold og skabe en masse læring blandt dem, der med traditionelle metoder har svært ved at lære. Så det er bare med at komme i gang! Hvis du er interesseret i at se nogle af vores instruktionsvideoer, skal du gå ind på Youtube og søge madtilmennesker : 2. Tanken med at bruge video og nogle konkrete eksempler Jeg har brugt video i undervisning, som et undervisningsmiddel til at bevare fokus på faget. Det har vist sig, at video ikke virker skræmmende på elever med læse- og skrivevanskeligheder til forskel for brug af fagbøger og skriftlige opgaver. Med video har jeg lavet forskellige faglige vejledninger og opgaver til eleverne, der efter at have været i køkkenet skal svare på spørgsmål om det, de har set og prøvet på egen hånd. Ud over video anvender vi også mobiltelefoner i undervisningen. Dem bruger eleverne til at tage foto med så de på en nemmere måde kan dokumenterer i deres elevplan hvad de har beskæftigede sig med. Jeg elsker selv at bruge Youtube, når der er noget nyt, jeg skal lære. Derfor kom jeg på den idé, at det gav en mulighed til at motivere eleverne, da de på denne sjove og motiverende måde kunne lære en masse. Der var selvfølgelig en bagtanke ved alt det her, og det vil jeg prøve at beskrive her. Men først vil jeg anbefale, at du klikker på dette link: 4

5 Det første der bliver nævnt i videoen ovenfor er træning til eksamen. Eleverne fik mulighed for at bruge deres færdige film til at se om de gjorde det godt nok til at bestå. De havde mulighed at rette de fejl, de fandt ved at se videoen om deres eget arbejde, inden de skulle til den rigtige eksamen. Min dagsorden var at træne eleven til at stå foran en censor for derigennem at udvikle en tryghed og tillid hos eleven. Den anden ting jeg ville opnå var af gøre eleven bevidst om en god og rigtig kropsholdning så vedkommende kunne fremstå godt og sikkert over for censor. Eleven kunne selv se det på deres video og derigennem nå at rette op på det. Den anden ting, der bliver nævnt i videoen er opgaven: tilberedningsmetoder. Det er et emne der fylder meget i bøgerne om grundtilberedning. Med den målgruppe vi har, vidste vi fra starten, at ingen af dem ville få læse på lektien. Derfor lavede vi denne opgave og alle eleverne deltog aktivt og de fik det lært. Min dagsorden var at eleverne gennem samarbejde med deres gruppe af svage og stærke kunne tilegne sig den nødvendige viden om tilberedningsmetoder. Fokus var flyttet fra tilberedning til det at lave video: hvem filmer, hvem taler og hvad skal der siges? Afslutningsvis havde jeg lavet en skriftlig opgave som eleverne skulle lave og resultatet var super. Grundlæggende har der været en pædagogisk hensigt ved alt det jeg har lavet. Essensen er at flytte fokus fra den traditionelle undervisningsform over til brug af video. Målet var det samme, eleverne skulle lære stoffet, og jeg kan kun anbefale det. Selvfølgelig er der et stort arbejde forbundet med at bruge video, men udbyttet er stort. Opbygning af selvtillid hos eleven, glade, dygtige elever og flere der gennemfører. Under et besøg af TV2 øst blev der lavet et nyhedsindslag om video i undervisningen. Her fortæller eleverne selv hvilke betydning det har haft for dem. Se link: 3. Ideer til hvordan du kan bruge video i undervisningen Jeg har lavet et forsøg til en anderledes jobansøgning for en elev, der skulle finde en praktikplads. Ideen er, at han sender sit link til chefen, så han selv kan danne sig et indtryk af, hvem det er der søger. Her vil jeg fremover få eleverne til selv at filme og redigere deres film. Se jobansøgningen her. Jeg vil lige nævne, at han fik lærerpladsen for chefen havde aldrig ses en lignende ansøgning. SÆLG DIG SELV film. Se bilag 1 Jeg har også lavet en opgave, der hedder hvem er du?. Den bruger jeg til de nye elever, der lige er startet. Ideen er, at gøre eleven bevist om hvorfor de har valgt denne uddannelse og samtidig skal den bruges til at udvikle venskab og tillid eleverne imellem. Det er rigtig godt når men her helt ny i en klasse. En anden fordel er, at de lærer at bruge film programmet Live Movie Maker. Se bilag 2 På sigt håber jeg, at vi på vores hjemmeside kan lægge alle de digitale film og ansøgninger ud, så når en arbejdsgiver står og mangler en elev, kan han gå ind og vælge den elev, der passer til hans virksomhed. 5

6 Eksempler på video. Overordne skal der være et mål med hvad videoen skal bruges til. Skal det være en instruktions video En præsentation af en given arbejdsproces En fremlæggelse af en given undervisningssituation Lære igennem video for eksempel kropssprog / sprogbrug. Det er kun fantasien der sætter grænser. Gode råd til andre Eksempler fra HG i Roskilde: Her fik eleverne mulighed for at bruge video til fremvisning af deres opgave. Læren brugte det konstruktivt bagefter til at evaluerer elevernes opgaver. Eleverne kunne se og hører sig selv og der var en del, der lærte af de andres fremvisning. Salg og service: Video blev brugt ved oplæg omkring kropssprog, kommunikation, personlig hygiejne, De filmer eleverne når de udfører en given opgave. Efterfølgende vises alle optagelserne for klassen, så eleverne visuelt kan se hvad der er godt og dårligt. Således har de igen mulighed for at tilegne sig nyttigt faglig viden. Bil /fly og andre transport midler: Her filmede vi hvordan man samler en bremseskive korrekt. Det var eleverne der filmede læren under hans instruktion. Efter undervisningen klippede eleverne filmen sammen - og de så igen hvordan bremserne skulle virker. Der er to fordele ved dette; de elever der filmer og rediger optagelserne får det ind to gange. Den anden fordel er, at læren kan bruge de samme optagelser til de NYE elever. Læren kan vise filmen og de nye eleverne kan forberede sig på, hvad det er, de skal lære omkring bremser. Video har mange fordele i forhold til de mere traditionelle medievirkemidler, idet det ofte er en direkte afspejling af virkeligheden, som den er, som den har været, eller som den kunne være. Video kan altså vise, hvad der rent faktisk foregår i stedet for at vise en simuleret virkelighed, bestående af tekster med grafik og animationer. Video kan bl.a.: vise, hvad der kan være meget svært at forklare i tekst og billede formidle en stemning bedre end tekst og billede genskabe en oplevelse vise, hvordan værktøjer virker give en mere personlig kontakt i forbindelse med f.eks. fjernundervisning fastholde en tavlegennemgang Når video distribueres gennem internettet, så videoklippene kan ses af de lærende, når behovet er der, kaldes det video on demand. Det vil sige, at de lærende kan se videoen, når de ønsker det. Video on demand kan med fordel benyttes både som supplement til tilstedeværelsesunder-visning samt til formidlingen i fjernundervisning. I forbindelse med tilstedeværelsesundervisning kan video også benyttes til 6

7 at fastholde en tavlegennemgang af et komplekst fagområde. Videoen bliver her et repetitions-værktøj. Man kan som underviser i dette tilfælde vælge 2 tilgange til at optage de sekvenser, der skal bruges: 1. Specialoptagelse af faglige problemstillinger: Med udgangspunkt i en drejebog forbereder og optager underviseren en faglig problemstilling uden studerende som publikum for herefter at redigere og evt. bearbejde videoen. I dette tilfælde får de lærende videomateriale som fremstår professionelt og godt instrueret. 2. Optagelse af sammenhængende undervisning: Underviseren lader sig optage i selve undervisningssituationen. I det tilfælde vil de studerende ofte få en dimension mere til deres læring. De som var til stede til optagelsen af undervisningen, vil, når de ser videoen igen, ofte kunne genkalde sig de tanker og detaljer, de selv gennemgik i lektionen. De kan altså genkalde sig en del af læreprocessen. Video er et middel til at flytte fokus over på det faglige og det åbner mange muligheder for at kunne udvikle eleverne i den rigtige retning. Det styrker deres selvtillid som oftest er meget lille, eleven står med et færdigt håndgribeligt produkt som de kan vise deres venner og familie. Eleverne vokser de har noget de kan være stolte over. Hvad kræver det af underviseren som vil benytte sig af video? Alt undervisning kræver tilrettelæggelse og det gælder også når man bruger video. Det åbner bare mange flere muligheder for et godt resultat ved udførelsen af undervisningen samt muligheden for at ramme den rette læringsstil hos eleverne er meget stor. Der kræves også lidt it kundskaber og lysten til at bruge video som et nyt inspirerende værktøj - en lyst til at se sine elever udvikle sig og få tændt lyset i deres øjne. Jeg kan kun sige; KOM NU I GANG. CELF BILAG 1 7 Sælg dig selv.

8 BILAG 2 Hvem er DU Dette er en øvelse hvor du skal lave en præsentations film om dig selv. I skal gå sammen i 2 mands grupper. Hvem du er. Hvor gammel er du. Hvad har du lavet før. Hvad vil du uddanne dig til. Hvad har du af erfaringer. Du skal fortælle Efterfølgende går vi i EDB og I skal selv redigere filmen. Den skal ligges ind i Elevplan under Dine dokumentationer. Hilsen Fie 8

9 Live Movie Maker Velkommen! Du skal nu til at starte med at lære, hvordan du selv kan fremstille dine egne videoer ved brug af Live Movie Maker. Det er et program, som er let at lære. Jeg har bygget det op så du kan følge de link, der er vedhæftet. Du kan se instruktionsvideoer og løse opgaven. Ved at bruge af video i undervisningen bliver du i stand til at udvikle et anderledes og inspirerende undervisningsmateriale. Video kan anvendes til et bredt spektrum af formidlingsog læringsaktiviteter. Du vil komme igennem disse emner. Drejebog /story board Manuskript Vigtige ting du skal huske på lys og lyd Gennemgang af Live Movie Maker programmet. Vi skal arbejde med det, vi har filmet. Lagring og muligheder af resultatet. Youtube og Facebook E- læring: Live Movie Maker Formål Kunne fremstille undervisningsmateriale med brug af video. 9

10 Mål og Tema Målet er at deltagerne lærer at: Arbejde med Live Movie Maker optage video arbejde med lys og lyd Redigere video Gemme filmen Lave et storybord Publicere bruge Youtube og Facebook arbejde med pædagogik og læringsstile Hvad er differentiering? Tanken om brug af video Ideer til hvordan du kan bruge video i undervisningen Husk PC med Office 2007 Programmet Live Movie Maker head set En god arbejdsindsats Hvad skal du bruge for at komme i gang? Programmet Windows Live Movie Maker fungerer kun, når der er installeret Windows 7 på din PC. Hvis du ikke har programmet Live Movie Maker, så kan du hente det på dette link: Følg vejledningen og installerer programmet. Et godt råd: Brug lidt tid på at læse Sådan bruger du Movie Maker. Der er også et par gode instruktionsvideoer. Du skal have et kamera til at optage dine film med, her findes der mange muligheder og kvaliteter. Brug derfor tid på at finde det helt rigtige kamera, der passer til dig og din pengepung. Et godt råd: vælg et kamera, der kan optage i HD. Se link inden du bestemmer dig. 10

11 Fra idé til produktion Før du går i gang med videoproduktionen, er der en række faser, som først skal overstås. Det vil lette dit arbejde og resultere i et bedre produkt, hvis du bruger tid på: synopsis drejebog storyboard Synopsis Før du går i gang med en produktion, er det vigtigt, at du udarbejder en synopsis, så du har check på, hvad du vil. En synopsis kan bestå af følgende: Ide: Hvad er det for en problemstilling, produktionen skal belyse? Formål: Det er ikke nok at have en god ide. Du skal gøre dig klart, hvad formålet er med, at lave produktionen. Vil du beskrive et problem eller en stemning, vil du skabe debat eller vil du bare fortælle en god historie? Målgruppe: Du skal gøre dig klart hvem du henvender dig til og i hvilken sammenhæng har du tænkt dig at anvende produktionen. Der kan være flere grunde til at ville producere sin egen video, og du kan tilrettelægge den med præcis det indhold, du har brug for at visualisere. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad du ønsker at formidle med en video. Er dit formål f.eks.: at demonstrere en arbejdsgang eller en proces, der er relevant i din undervisning? at lave en brugervejledning? at bruge video som forberedelse til din undervisning? at dine elever kan bruge videoen som repetition eller oplæg til at løse en opgave, eller at eleverne kan få adgang til viden og indsigt fra eksterne undervisere, der f.eks. kan uddybe og supplere din egen undervisning? Medvirkende Hvis der skal medvirke personer, kan det være relevant allerede i synopsen at overveje, hvem der skal medvirke, og undersøge om de vil medvirke. Tidsplan Hvor lang tid skal produktionen strække sig over, hvor mange optagelsesdage og hvor mange redigeringsdage? 11

12 Synopsen er samtidig et vigtigt redskab, som du konstant skal vende tilbage til under processen. Når du senere i drejebogen vælger at gøre det ene eller det andet, svarer det så til det du har beskrevet i synopsen? Gør det til en regel altid at tage notater, hvis du undervejs i processen ændrer i forhold til det oprindelige udgangspunkt og før eventuelt din synopsis ajour. Drejebog Når du laver din drejebogen bliver produktionen lagt endeligt fast. I drejebogen fastlægges, hvilke indstillinger, scener og sekvenser produktionen skal bestå af og i hvilken rækkefølge, du laver optagelserne. Drejebogen fastlægger også, hvilke personer der skal medvirke og den indeholder oplysninger til kameraføreren om, hvilke beskæringer der skal anvendes, om der skal panoreres, zoomes osv. Endelig indeholder drejebogen beskrivelser af lydsiden. Du skal tage stilling til om du vil bruge reallyd, lydeffekt, tale og underlægningsmusik. Drejebogen kan også indeholde oplysninger om f. eks. scenografi eller kostumer. Det kan det være mere vanskeligt ved interviews. Derfor er det en god idé ved interviews at skrive både spørgsmål og svar ind i drejebogen. Det hjælper dig til at holde fast på, hvad det er du vil have frem gennem det pågældende. Som hovedregel gælder at en præcis drejebogen giver dig et bedre resultatet. Storyboard Et storyboard er en udbygget drejebog, hvor der er gjort mere ud af billedæstetikken med angivelse af kameravinkler og kamerabevægelser. Storyboarden indeholder også rids over scenografien, billedbeskæringen osv. Udarbejdelsen af dit storyboard er vigtig proces inden du går i gang med at lave en video. Det er her, du skal lave en færdig plan over hvilke ting, der skal indgå og hvad der skal tjek på for at få et godt resultat. 12

13 Scenen Handlingen - Location 1. Hvad er det du vil vise? 2. Hvad skal der siges? Skriv evt. manuskript. 3. Hvilke rekvisitter skal du bruge? 4. Hvem skal filmes? 5. Er der det rigtige lys? Skal der bruges lamper? 6. Lyden? Er der f.eks. rumklang? 7. Musik? Her kan du finde et skema, der kan være nyttigt i din forberedelse: Her kan du se forskellige måde at gribe forberedelsen an på og ting du skal være opmærksom på, inden du starter på din filmhistorie. Gode link Du kan også lade dig inspirere af Youtube, om hvordan du kan opbygge en story board. Følg dette link. Opgave til dig: Du skal nu prøve at lave din eget story board, så du kan fornemme vigtigheden af, at anvende den form for planlægning. DETTE ER DET VIGTISTE. Inddrag de 4 første punkter. Hvad skal din film handle om? Hvad vil du vise/fortælle? Hvad skal der siges? Hvem skal være med. Se EVT. Godt råd: Start med en lille og nem film, hvor der ikke indgår mange ting. 13

14 Start på din film Du har nu en story board/ drejebog som du skal følge slavisk. Opgave: NU skal du i gang med at filme, alt det du har beskrevet. Find dit kamera frem og få skudt filmen i kassen. Rigtig god fornøjelse Jeg har lavet en video omkring de vigtige ting, du skal være opmærksom på med hensyn til lys og lyd. Jeg har brugt effekter på som findes i Movie Maker for at illustrerede dit næste trin, at du skal i gang med at arbejde med selve Movie Maker. Du kan se videoen her: Du kan også se denne film, der fortæller lidt omkring kamerabevægelser. Kamerabevægelser om håndholdt kamera og brug af kamerastativ Hvordan bruger du programmet Live Movie Maker? Du skal nu i gang med at redigere din første film. Jeg har lavet 2 instruktionsvideoer om alle trin i processerne (se vedhæftet link), som du kan følge i dit eget tempo. Du kan stoppe undervejs og selv gøre, som der bliver vist i videoen. Den første omhandler billede redigering og den anden er film delen. Den første gang kan det godt tage lidt tid, men programmet et nemt at bruge, og du bliver hurtigt en erfaring bruger. Åben Captivater som er vedhæftet i Fronter. Youtube En god måde, at uploade dine videoer, er at oprette din egen Youtube konto, hvor du bestemmer og administrer hvordan dine film/videoer bliver brugt. Hvis du ikke allerede har en konto kan du følge dette link og se hvordan du skal oprette din konto. Der er 2 link. Se hvordan du lægger en video ud på Youtube. Her er det beskrevet i tekst: E:\ \ \link\YouTube - Broadcast Yourself.htm 14

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide.

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. 1 Lær IT på din ipad Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. Velkommen til guiden "Lær IT med din ipad". Denne guide hjælper dig til at få det

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere