På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video."

Transkript

1 Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede for mine overvejelser om, hvorfor det er hensigtsmæssigt at bruge video i undervisningen. I sagens natur er der i teksten en række links til forskellige former for video, jeg har lavet både som en del af projekt Brugerbåren Ungdomsuddannelse og som en del af min egen videreuddannelse. På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Til slut min opgave, som er et uddannelsesforløb til faglærere, der vil i gang med at bruge video i undervisningen. God læselyst Anne-Sofie Aabye 1

2 CELF Video i undervisningen hos Mad til mennesker af faglærer Anne-Sofie (Fie) Aabye 1. Målgruppen for arbejde med video i undervisningen Først vil jeg fortælle hvorfor jeg begyndte at bruge video i undervisningen og om de pædagogiske overvejelser bag. Jeg underviser på et guidet EUD-grundforløb på CELF, Mad til Mennesker, hvor hovedparten af eleverne har skrive- og læsevanskeligheder ofte i kombination med personlige og sociale problemer. Vi arbejder med et særligt tilrettelagt forløb for unge, der har brug for ekstra hjælp eller tid, og hvor der er meget praktisk arbejde lagt ind i undervisningen. I overvejelserne om at ændre undervisningsformerne var det en nødvendighed at tage store hensyn til elevernes baggrund og faktiske kompetencer, herunder at bruge vores erfaringer med at bruge læringsstile i undervisningen. 2

3 Vi lod os inspirer af Svend Erik Schmidt, som er kendt for projektet SKOLEN verdensklasse på 100 dage. Den viden har jeg studeret meget grundigt for at kunne tilrettelægge undervisning optimalt for den type elever, jeg ovenfor kort har givet eksempler på. Dvs. at inddrage alle læringsstilene på en sådan måde, at vi rammer meget bredt i vores målgruppe. Ligeledes har vi taget Dunn og Dunns teori med i vores planlægning. Specielt den del, der referer til de perceptuelle styrker: Lytte (auditiv), se (visuel), røre (taktil), eller bevægelse (kinæstetisk). Ved at sammensætte de to teorier, har vi formået at ramme størstedelen af vores elever. Fra start lod vi alle eleverne gennemgå en praktisk test af deres læringsstile, hvilket vi fulgt op med en personlig samtale. Ud fra det kunne jeg tilrettelægge nogle individuelle forløb, der passede bedst til den enkelte elevs potentialer og resurser. Samtidig brugte jeg den nye viden om elevernes læringsstile til at differentiere i elevgruppen, så alle blev udfordret på det rette niveau. Vi har erfaring for, at hvis video bruges rigtigt, er formidlingseffektiviteten i forhold til de typer af elever, jeg gav eksempler på, langt højere end det kendes fra almindelig undervisning. Video kan anvendes til et bredt spektrum af formidlings- og læringsaktiviteter, hvad enten der er tale om teoritunge fag, materialekundskab eller formidling af ukompliceret viden. Men vi oplever, at der er usikkerhed og fordomme om brug af video. En del af fordommene skyldes uden tvivl en manglende forståelse for mediet og dets muligheder. Videoillustrationer kan effektivisere indlæringen signifikant. Omvendt er det vigtigt at erkende, at der ofte er svært at komme i gang med at arbejde med video i undervisningen. Det er stadigt for mange et komplekst område, der både kræver flair for formidling og viden om teknikkens formåen. 3

4 Mine erfaringer siger, at video i undervisningen er et stærkt middel til at motivere eleverne og sætter pædagogikken i højsæde. Med små og nemme opgaver kan man som lærer opbygge selvtillid, styrke sammenhold og skabe en masse læring blandt dem, der med traditionelle metoder har svært ved at lære. Så det er bare med at komme i gang! Hvis du er interesseret i at se nogle af vores instruktionsvideoer, skal du gå ind på Youtube og søge madtilmennesker : 2. Tanken med at bruge video og nogle konkrete eksempler Jeg har brugt video i undervisning, som et undervisningsmiddel til at bevare fokus på faget. Det har vist sig, at video ikke virker skræmmende på elever med læse- og skrivevanskeligheder til forskel for brug af fagbøger og skriftlige opgaver. Med video har jeg lavet forskellige faglige vejledninger og opgaver til eleverne, der efter at have været i køkkenet skal svare på spørgsmål om det, de har set og prøvet på egen hånd. Ud over video anvender vi også mobiltelefoner i undervisningen. Dem bruger eleverne til at tage foto med så de på en nemmere måde kan dokumenterer i deres elevplan hvad de har beskæftigede sig med. Jeg elsker selv at bruge Youtube, når der er noget nyt, jeg skal lære. Derfor kom jeg på den idé, at det gav en mulighed til at motivere eleverne, da de på denne sjove og motiverende måde kunne lære en masse. Der var selvfølgelig en bagtanke ved alt det her, og det vil jeg prøve at beskrive her. Men først vil jeg anbefale, at du klikker på dette link: 4

5 Det første der bliver nævnt i videoen ovenfor er træning til eksamen. Eleverne fik mulighed for at bruge deres færdige film til at se om de gjorde det godt nok til at bestå. De havde mulighed at rette de fejl, de fandt ved at se videoen om deres eget arbejde, inden de skulle til den rigtige eksamen. Min dagsorden var at træne eleven til at stå foran en censor for derigennem at udvikle en tryghed og tillid hos eleven. Den anden ting jeg ville opnå var af gøre eleven bevidst om en god og rigtig kropsholdning så vedkommende kunne fremstå godt og sikkert over for censor. Eleven kunne selv se det på deres video og derigennem nå at rette op på det. Den anden ting, der bliver nævnt i videoen er opgaven: tilberedningsmetoder. Det er et emne der fylder meget i bøgerne om grundtilberedning. Med den målgruppe vi har, vidste vi fra starten, at ingen af dem ville få læse på lektien. Derfor lavede vi denne opgave og alle eleverne deltog aktivt og de fik det lært. Min dagsorden var at eleverne gennem samarbejde med deres gruppe af svage og stærke kunne tilegne sig den nødvendige viden om tilberedningsmetoder. Fokus var flyttet fra tilberedning til det at lave video: hvem filmer, hvem taler og hvad skal der siges? Afslutningsvis havde jeg lavet en skriftlig opgave som eleverne skulle lave og resultatet var super. Grundlæggende har der været en pædagogisk hensigt ved alt det jeg har lavet. Essensen er at flytte fokus fra den traditionelle undervisningsform over til brug af video. Målet var det samme, eleverne skulle lære stoffet, og jeg kan kun anbefale det. Selvfølgelig er der et stort arbejde forbundet med at bruge video, men udbyttet er stort. Opbygning af selvtillid hos eleven, glade, dygtige elever og flere der gennemfører. Under et besøg af TV2 øst blev der lavet et nyhedsindslag om video i undervisningen. Her fortæller eleverne selv hvilke betydning det har haft for dem. Se link: 3. Ideer til hvordan du kan bruge video i undervisningen Jeg har lavet et forsøg til en anderledes jobansøgning for en elev, der skulle finde en praktikplads. Ideen er, at han sender sit link til chefen, så han selv kan danne sig et indtryk af, hvem det er der søger. Her vil jeg fremover få eleverne til selv at filme og redigere deres film. Se jobansøgningen her. Jeg vil lige nævne, at han fik lærerpladsen for chefen havde aldrig ses en lignende ansøgning. SÆLG DIG SELV film. Se bilag 1 Jeg har også lavet en opgave, der hedder hvem er du?. Den bruger jeg til de nye elever, der lige er startet. Ideen er, at gøre eleven bevist om hvorfor de har valgt denne uddannelse og samtidig skal den bruges til at udvikle venskab og tillid eleverne imellem. Det er rigtig godt når men her helt ny i en klasse. En anden fordel er, at de lærer at bruge film programmet Live Movie Maker. Se bilag 2 På sigt håber jeg, at vi på vores hjemmeside kan lægge alle de digitale film og ansøgninger ud, så når en arbejdsgiver står og mangler en elev, kan han gå ind og vælge den elev, der passer til hans virksomhed. 5

6 Eksempler på video. Overordne skal der være et mål med hvad videoen skal bruges til. Skal det være en instruktions video En præsentation af en given arbejdsproces En fremlæggelse af en given undervisningssituation Lære igennem video for eksempel kropssprog / sprogbrug. Det er kun fantasien der sætter grænser. Gode råd til andre Eksempler fra HG i Roskilde: Her fik eleverne mulighed for at bruge video til fremvisning af deres opgave. Læren brugte det konstruktivt bagefter til at evaluerer elevernes opgaver. Eleverne kunne se og hører sig selv og der var en del, der lærte af de andres fremvisning. Salg og service: Video blev brugt ved oplæg omkring kropssprog, kommunikation, personlig hygiejne, De filmer eleverne når de udfører en given opgave. Efterfølgende vises alle optagelserne for klassen, så eleverne visuelt kan se hvad der er godt og dårligt. Således har de igen mulighed for at tilegne sig nyttigt faglig viden. Bil /fly og andre transport midler: Her filmede vi hvordan man samler en bremseskive korrekt. Det var eleverne der filmede læren under hans instruktion. Efter undervisningen klippede eleverne filmen sammen - og de så igen hvordan bremserne skulle virker. Der er to fordele ved dette; de elever der filmer og rediger optagelserne får det ind to gange. Den anden fordel er, at læren kan bruge de samme optagelser til de NYE elever. Læren kan vise filmen og de nye eleverne kan forberede sig på, hvad det er, de skal lære omkring bremser. Video har mange fordele i forhold til de mere traditionelle medievirkemidler, idet det ofte er en direkte afspejling af virkeligheden, som den er, som den har været, eller som den kunne være. Video kan altså vise, hvad der rent faktisk foregår i stedet for at vise en simuleret virkelighed, bestående af tekster med grafik og animationer. Video kan bl.a.: vise, hvad der kan være meget svært at forklare i tekst og billede formidle en stemning bedre end tekst og billede genskabe en oplevelse vise, hvordan værktøjer virker give en mere personlig kontakt i forbindelse med f.eks. fjernundervisning fastholde en tavlegennemgang Når video distribueres gennem internettet, så videoklippene kan ses af de lærende, når behovet er der, kaldes det video on demand. Det vil sige, at de lærende kan se videoen, når de ønsker det. Video on demand kan med fordel benyttes både som supplement til tilstedeværelsesunder-visning samt til formidlingen i fjernundervisning. I forbindelse med tilstedeværelsesundervisning kan video også benyttes til 6

7 at fastholde en tavlegennemgang af et komplekst fagområde. Videoen bliver her et repetitions-værktøj. Man kan som underviser i dette tilfælde vælge 2 tilgange til at optage de sekvenser, der skal bruges: 1. Specialoptagelse af faglige problemstillinger: Med udgangspunkt i en drejebog forbereder og optager underviseren en faglig problemstilling uden studerende som publikum for herefter at redigere og evt. bearbejde videoen. I dette tilfælde får de lærende videomateriale som fremstår professionelt og godt instrueret. 2. Optagelse af sammenhængende undervisning: Underviseren lader sig optage i selve undervisningssituationen. I det tilfælde vil de studerende ofte få en dimension mere til deres læring. De som var til stede til optagelsen af undervisningen, vil, når de ser videoen igen, ofte kunne genkalde sig de tanker og detaljer, de selv gennemgik i lektionen. De kan altså genkalde sig en del af læreprocessen. Video er et middel til at flytte fokus over på det faglige og det åbner mange muligheder for at kunne udvikle eleverne i den rigtige retning. Det styrker deres selvtillid som oftest er meget lille, eleven står med et færdigt håndgribeligt produkt som de kan vise deres venner og familie. Eleverne vokser de har noget de kan være stolte over. Hvad kræver det af underviseren som vil benytte sig af video? Alt undervisning kræver tilrettelæggelse og det gælder også når man bruger video. Det åbner bare mange flere muligheder for et godt resultat ved udførelsen af undervisningen samt muligheden for at ramme den rette læringsstil hos eleverne er meget stor. Der kræves også lidt it kundskaber og lysten til at bruge video som et nyt inspirerende værktøj - en lyst til at se sine elever udvikle sig og få tændt lyset i deres øjne. Jeg kan kun sige; KOM NU I GANG. CELF BILAG 1 7 Sælg dig selv.

8 BILAG 2 Hvem er DU Dette er en øvelse hvor du skal lave en præsentations film om dig selv. I skal gå sammen i 2 mands grupper. Hvem du er. Hvor gammel er du. Hvad har du lavet før. Hvad vil du uddanne dig til. Hvad har du af erfaringer. Du skal fortælle Efterfølgende går vi i EDB og I skal selv redigere filmen. Den skal ligges ind i Elevplan under Dine dokumentationer. Hilsen Fie 8

9 Live Movie Maker Velkommen! Du skal nu til at starte med at lære, hvordan du selv kan fremstille dine egne videoer ved brug af Live Movie Maker. Det er et program, som er let at lære. Jeg har bygget det op så du kan følge de link, der er vedhæftet. Du kan se instruktionsvideoer og løse opgaven. Ved at bruge af video i undervisningen bliver du i stand til at udvikle et anderledes og inspirerende undervisningsmateriale. Video kan anvendes til et bredt spektrum af formidlingsog læringsaktiviteter. Du vil komme igennem disse emner. Drejebog /story board Manuskript Vigtige ting du skal huske på lys og lyd Gennemgang af Live Movie Maker programmet. Vi skal arbejde med det, vi har filmet. Lagring og muligheder af resultatet. Youtube og Facebook E- læring: Live Movie Maker Formål Kunne fremstille undervisningsmateriale med brug af video. 9

10 Mål og Tema Målet er at deltagerne lærer at: Arbejde med Live Movie Maker optage video arbejde med lys og lyd Redigere video Gemme filmen Lave et storybord Publicere bruge Youtube og Facebook arbejde med pædagogik og læringsstile Hvad er differentiering? Tanken om brug af video Ideer til hvordan du kan bruge video i undervisningen Husk PC med Office 2007 Programmet Live Movie Maker head set En god arbejdsindsats Hvad skal du bruge for at komme i gang? Programmet Windows Live Movie Maker fungerer kun, når der er installeret Windows 7 på din PC. Hvis du ikke har programmet Live Movie Maker, så kan du hente det på dette link: Følg vejledningen og installerer programmet. Et godt råd: Brug lidt tid på at læse Sådan bruger du Movie Maker. Der er også et par gode instruktionsvideoer. Du skal have et kamera til at optage dine film med, her findes der mange muligheder og kvaliteter. Brug derfor tid på at finde det helt rigtige kamera, der passer til dig og din pengepung. Et godt råd: vælg et kamera, der kan optage i HD. Se link inden du bestemmer dig. 10

11 Fra idé til produktion Før du går i gang med videoproduktionen, er der en række faser, som først skal overstås. Det vil lette dit arbejde og resultere i et bedre produkt, hvis du bruger tid på: synopsis drejebog storyboard Synopsis Før du går i gang med en produktion, er det vigtigt, at du udarbejder en synopsis, så du har check på, hvad du vil. En synopsis kan bestå af følgende: Ide: Hvad er det for en problemstilling, produktionen skal belyse? Formål: Det er ikke nok at have en god ide. Du skal gøre dig klart, hvad formålet er med, at lave produktionen. Vil du beskrive et problem eller en stemning, vil du skabe debat eller vil du bare fortælle en god historie? Målgruppe: Du skal gøre dig klart hvem du henvender dig til og i hvilken sammenhæng har du tænkt dig at anvende produktionen. Der kan være flere grunde til at ville producere sin egen video, og du kan tilrettelægge den med præcis det indhold, du har brug for at visualisere. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad du ønsker at formidle med en video. Er dit formål f.eks.: at demonstrere en arbejdsgang eller en proces, der er relevant i din undervisning? at lave en brugervejledning? at bruge video som forberedelse til din undervisning? at dine elever kan bruge videoen som repetition eller oplæg til at løse en opgave, eller at eleverne kan få adgang til viden og indsigt fra eksterne undervisere, der f.eks. kan uddybe og supplere din egen undervisning? Medvirkende Hvis der skal medvirke personer, kan det være relevant allerede i synopsen at overveje, hvem der skal medvirke, og undersøge om de vil medvirke. Tidsplan Hvor lang tid skal produktionen strække sig over, hvor mange optagelsesdage og hvor mange redigeringsdage? 11

12 Synopsen er samtidig et vigtigt redskab, som du konstant skal vende tilbage til under processen. Når du senere i drejebogen vælger at gøre det ene eller det andet, svarer det så til det du har beskrevet i synopsen? Gør det til en regel altid at tage notater, hvis du undervejs i processen ændrer i forhold til det oprindelige udgangspunkt og før eventuelt din synopsis ajour. Drejebog Når du laver din drejebogen bliver produktionen lagt endeligt fast. I drejebogen fastlægges, hvilke indstillinger, scener og sekvenser produktionen skal bestå af og i hvilken rækkefølge, du laver optagelserne. Drejebogen fastlægger også, hvilke personer der skal medvirke og den indeholder oplysninger til kameraføreren om, hvilke beskæringer der skal anvendes, om der skal panoreres, zoomes osv. Endelig indeholder drejebogen beskrivelser af lydsiden. Du skal tage stilling til om du vil bruge reallyd, lydeffekt, tale og underlægningsmusik. Drejebogen kan også indeholde oplysninger om f. eks. scenografi eller kostumer. Det kan det være mere vanskeligt ved interviews. Derfor er det en god idé ved interviews at skrive både spørgsmål og svar ind i drejebogen. Det hjælper dig til at holde fast på, hvad det er du vil have frem gennem det pågældende. Som hovedregel gælder at en præcis drejebogen giver dig et bedre resultatet. Storyboard Et storyboard er en udbygget drejebog, hvor der er gjort mere ud af billedæstetikken med angivelse af kameravinkler og kamerabevægelser. Storyboarden indeholder også rids over scenografien, billedbeskæringen osv. Udarbejdelsen af dit storyboard er vigtig proces inden du går i gang med at lave en video. Det er her, du skal lave en færdig plan over hvilke ting, der skal indgå og hvad der skal tjek på for at få et godt resultat. 12

13 Scenen Handlingen - Location 1. Hvad er det du vil vise? 2. Hvad skal der siges? Skriv evt. manuskript. 3. Hvilke rekvisitter skal du bruge? 4. Hvem skal filmes? 5. Er der det rigtige lys? Skal der bruges lamper? 6. Lyden? Er der f.eks. rumklang? 7. Musik? Her kan du finde et skema, der kan være nyttigt i din forberedelse: Her kan du se forskellige måde at gribe forberedelsen an på og ting du skal være opmærksom på, inden du starter på din filmhistorie. Gode link Du kan også lade dig inspirere af Youtube, om hvordan du kan opbygge en story board. Følg dette link. Opgave til dig: Du skal nu prøve at lave din eget story board, så du kan fornemme vigtigheden af, at anvende den form for planlægning. DETTE ER DET VIGTISTE. Inddrag de 4 første punkter. Hvad skal din film handle om? Hvad vil du vise/fortælle? Hvad skal der siges? Hvem skal være med. Se EVT. Godt råd: Start med en lille og nem film, hvor der ikke indgår mange ting. 13

14 Start på din film Du har nu en story board/ drejebog som du skal følge slavisk. Opgave: NU skal du i gang med at filme, alt det du har beskrevet. Find dit kamera frem og få skudt filmen i kassen. Rigtig god fornøjelse Jeg har lavet en video omkring de vigtige ting, du skal være opmærksom på med hensyn til lys og lyd. Jeg har brugt effekter på som findes i Movie Maker for at illustrerede dit næste trin, at du skal i gang med at arbejde med selve Movie Maker. Du kan se videoen her: Du kan også se denne film, der fortæller lidt omkring kamerabevægelser. Kamerabevægelser om håndholdt kamera og brug af kamerastativ Hvordan bruger du programmet Live Movie Maker? Du skal nu i gang med at redigere din første film. Jeg har lavet 2 instruktionsvideoer om alle trin i processerne (se vedhæftet link), som du kan følge i dit eget tempo. Du kan stoppe undervejs og selv gøre, som der bliver vist i videoen. Den første omhandler billede redigering og den anden er film delen. Den første gang kan det godt tage lidt tid, men programmet et nemt at bruge, og du bliver hurtigt en erfaring bruger. Åben Captivater som er vedhæftet i Fronter. Youtube En god måde, at uploade dine videoer, er at oprette din egen Youtube konto, hvor du bestemmer og administrer hvordan dine film/videoer bliver brugt. Hvis du ikke allerede har en konto kan du følge dette link og se hvordan du skal oprette din konto. Der er 2 link. Se hvordan du lægger en video ud på Youtube. Her er det beskrevet i tekst: E:\ \ \link\YouTube - Broadcast Yourself.htm 14

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på?

- Hvad har målet været? - Hvad har der primært været fokus på? Undervisningsdifferentiering v.h.a. IKT: Mercantec (levnedsmiddel) Dokumentation af læringsproces via PhotoStory inden for levnedsmiddel 1. Introside PR-side om forløbet. - Hvad er det vigtigt at slå på?

Læs mere

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Synopsis En synopsis er de første organiserede tanker omkring den film, man har

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1!

Boost!Camp! Evaluering!af!en!coachingworkshop!for!udskolingselever 1! BoostCamp Evalueringafencoachingworkshopforudskolingselever 1 Denne evaluering har til formål at give et billede af deltagernes oplevelse og udbytte af en Boost Camp 2 forto9.klasser, der fandt sted d.

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever.

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E

MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM M AR IAGERFJORD KO M M U N E MILJØMENTOR LAV DIN EGEN FILM MILJØMENTOR HVAD ER EN MILJØMENTOR? En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence Dagens program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence 2. Undervisningsforslag til film: - Drengen i kufferten - Bondegårdens

Læs mere

Inspiration til erhvervsuddannelserne

Inspiration til erhvervsuddannelserne emu.dk/erhverv Inspiration til erhvervsuddannelserne Til undervisere, praktikpladsopsøgere og ledere Velkommen til emu.dk/erhverv På Danmarks undervisningsportal emu.dk har erhvervsuddannelserne deres

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse

AKTIV LÆRING. Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Online portal der, sammen med et antal skilte med QR-koder, forener leg, læring og bevægelse Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs

Læs mere

Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015.

Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015. Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015. I foråret 2014 indledtes et samarbejde mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark.

Læs mere

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012 MonkeyJam Stopmotion i undervisningen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Programmer?...4 Monkey Jam det grundlæggende...4 Start dit projekt...5 Hent dine billeder...6 Færdig film

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen RAMMESÆTNING I dette forløb lærer eleverne at arbejde med film og i særdeleshed filmværktøjet MovieCut fra Skoletube. Mere specifikt skal eleverne

Læs mere

Undervisningsdifferentiering v.h.a. afstemning og video

Undervisningsdifferentiering v.h.a. afstemning og video Undervisningsdifferentiering v.h.a. afstemning og video 1. Introside PR side om forløbet. Hvad er det vigtigt at slå på? IT i undervisningen erstatning eller supplement? Differentiering og repetition med

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

Når traditionel undervisning spiller fallit

Når traditionel undervisning spiller fallit Når traditionel undervisning spiller fallit Forsøg med undervisning tilpasset læringsstile på Roskilde Handelsskoles hg- uddannelse i perioden 2009 11. Ansvarlige deltagere: Klaus Puls Johansen og Kristina

Læs mere

Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering

Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering Elevproduktion af materiale hvor eleverne formidler kildebearbejdelse og aktiverer de øvrige elever i forhold til kildearbejde med specifikke

Læs mere

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec + Virale piger Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A Mercantec + Status Brobygning uge 8 Undervisningsforløb i 1.g Brobygning efterår 2014 Undervisningsforløb i 2.g efterår 2014 Pige med

Læs mere

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag

FOF-Gentofte. FOF Gentoftes Kompetencemodel. Sprogfag FOF-Gentofte FOF Gentoftes Kompetencemodel FOF Gentofte har udarbejdet en model for afklaring og dokumentation af kompetencer i et tværfagligt samarbejde med de frivillige organisationer og oplysningsforbund

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Video-redigering IT-valgfag Møldrup skole. kb@moeldrupskole.dk 1 af 11

Video-redigering IT-valgfag Møldrup skole. kb@moeldrupskole.dk 1 af 11 kb@moeldrupskole.dk 1 af 11 Video valgfag 2011 12 Varighed: 5 uger a 2 lektioner Formål: at sætte alle i stand til selvstændigt at planlægge og fremstille korte videofilm, til brug fx i forbindelse med

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi Velkommen til Cphbusiness Som studerende på Cphbusiness vil du møde en undervisningsform, der skaber kompetencer, du kan bruge til noget. Det betyder: at

Læs mere

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Følgende evaluering er udført via Googles spørgeskemaformular. Indledningsvis stilles generelle spørgsmål om IT, og efterfølgende fokuserer spørgsmålene

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv. Mediefag C 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Digital dannelse/kompetence på Tietgen

Digital dannelse/kompetence på Tietgen Digital dannelse/kompetence på Tietgen FLUID seminar 27. marts 2017 Hvad vil jeg komme ind på? Relationen mellem digital dannelse og digital kompetence på en handelsskole som Tietgen. Hvorfor anvender

Læs mere

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år Mærkning / Annoncering Tilladt for alle Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år Tilladt for børn over 11 år Tilladt for børn over 15 år Program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

MaxiMat det digitale matematiksystem

MaxiMat det digitale matematiksystem MaxiMat det digitale matematiksystem 0.-10. klasse 4. og 7. er udkommet 1., 5. og 8. klasse er klar til skolestart 2014 MaxiMat er et fleksibelt digitalt matematiksystem, der fuldt udbygget indeholder

Læs mere

Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren

Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren Opgaveaflevering og evaluering med Historiebyggeren evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail:info@evidencenter.dk Web:www.evidencenter.dk

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus

Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus Handleplan for brug af digitale strategier i Agerskov Børnehus 1. Indledning s.2 Hvad er formålet med en it strategi? s.2 Handleplan for digital strategi s.3 2. Hvordan børnenes digitale parathed og dannelse

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar ONE-DAY FILM MAKER Lav jeres egen kortfilm på en dag Tirsdag den 10. januar Jeres egne fiktions- eller dokumetarfilm På workshoppen skal I lave film i grupper. Hver gruppe skal skrive, optage og klippe

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Hvor ska` vi hen du?

Hvor ska` vi hen du? Hvor ska` vi hen du? Tydelige læringsmål Før-eftertest Læringsforløb Meningsfyldte læringsfællesskaber Som underviser er det vigtigt, at du kender din virkning, og den er stor. Næst efter eleven selv er

Læs mere

TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE. Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium

TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE. Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium TANKER BAG DEN PAPIRLØSE KLASSE Pilotprojekt med tablets på Køge Handelsgymnasium Tablets er nyt element i pædagogikken? ipad vs Windows 8 tablet 1/2 Infrastruktur er klar: - Tablet med Windows 8 passer

Læs mere

Mediefag B. 1. Fagets rolle

Mediefag B. 1. Fagets rolle Mediefag B 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

A Trip Around the USA

A Trip Around the USA A Trip Around the USA Niveau 6 klasse Varighed 8-12 lektioner Om forløbet Forløbet A Trip Around the USA tager eleverne med på en rejse rundt i USA, hvor de får et indblik i landets opbygning, geografien

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ UDSKOLING: SYNOPSIS, INSTRUKTION & SKUESPIL / TIRSDAG DEN 10. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 7.-10. klasse Undervisere: Skuespiller Lise Ørtved og instruktør og manuskriptforfatter Christian

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Rapport om fjernundervisning i Uummannaq Kommune

Rapport om fjernundervisning i Uummannaq Kommune Rapport om fjernundervisning i Uummannaq Kommune September-oktober 2006 1. Rapport om fjernundervisningsforläb i Ukkusissat Baggrund for undervisningsforläbet i Ukkusissat: Onsdag den 20.september 2006

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 6: Video for viderekomne Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 6: Video for viderekomne Om at oprette et projekt Når man arbejder med videoprojekter, er det en god ide at få en god struktur og organisering på de filer,

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

BOOSTER-forløb. Lærervejledning. Skoleglæde.nu

BOOSTER-forløb. Lærervejledning. Skoleglæde.nu BOOSTER-forløb Lærervejledning Skoleglæde.nu BOOSTER-forløb Lærervejledning & præsentation Velkommen til BOOSTER Basic -forløbet Jeres elever skal snart i gang med BOOSTER Basic -forløbet, der kickstartes

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere