På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video."

Transkript

1 Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede for mine overvejelser om, hvorfor det er hensigtsmæssigt at bruge video i undervisningen. I sagens natur er der i teksten en række links til forskellige former for video, jeg har lavet både som en del af projekt Brugerbåren Ungdomsuddannelse og som en del af min egen videreuddannelse. På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Til slut min opgave, som er et uddannelsesforløb til faglærere, der vil i gang med at bruge video i undervisningen. God læselyst Anne-Sofie Aabye 1

2 CELF Video i undervisningen hos Mad til mennesker af faglærer Anne-Sofie (Fie) Aabye 1. Målgruppen for arbejde med video i undervisningen Først vil jeg fortælle hvorfor jeg begyndte at bruge video i undervisningen og om de pædagogiske overvejelser bag. Jeg underviser på et guidet EUD-grundforløb på CELF, Mad til Mennesker, hvor hovedparten af eleverne har skrive- og læsevanskeligheder ofte i kombination med personlige og sociale problemer. Vi arbejder med et særligt tilrettelagt forløb for unge, der har brug for ekstra hjælp eller tid, og hvor der er meget praktisk arbejde lagt ind i undervisningen. I overvejelserne om at ændre undervisningsformerne var det en nødvendighed at tage store hensyn til elevernes baggrund og faktiske kompetencer, herunder at bruge vores erfaringer med at bruge læringsstile i undervisningen. 2

3 Vi lod os inspirer af Svend Erik Schmidt, som er kendt for projektet SKOLEN verdensklasse på 100 dage. Den viden har jeg studeret meget grundigt for at kunne tilrettelægge undervisning optimalt for den type elever, jeg ovenfor kort har givet eksempler på. Dvs. at inddrage alle læringsstilene på en sådan måde, at vi rammer meget bredt i vores målgruppe. Ligeledes har vi taget Dunn og Dunns teori med i vores planlægning. Specielt den del, der referer til de perceptuelle styrker: Lytte (auditiv), se (visuel), røre (taktil), eller bevægelse (kinæstetisk). Ved at sammensætte de to teorier, har vi formået at ramme størstedelen af vores elever. Fra start lod vi alle eleverne gennemgå en praktisk test af deres læringsstile, hvilket vi fulgt op med en personlig samtale. Ud fra det kunne jeg tilrettelægge nogle individuelle forløb, der passede bedst til den enkelte elevs potentialer og resurser. Samtidig brugte jeg den nye viden om elevernes læringsstile til at differentiere i elevgruppen, så alle blev udfordret på det rette niveau. Vi har erfaring for, at hvis video bruges rigtigt, er formidlingseffektiviteten i forhold til de typer af elever, jeg gav eksempler på, langt højere end det kendes fra almindelig undervisning. Video kan anvendes til et bredt spektrum af formidlings- og læringsaktiviteter, hvad enten der er tale om teoritunge fag, materialekundskab eller formidling af ukompliceret viden. Men vi oplever, at der er usikkerhed og fordomme om brug af video. En del af fordommene skyldes uden tvivl en manglende forståelse for mediet og dets muligheder. Videoillustrationer kan effektivisere indlæringen signifikant. Omvendt er det vigtigt at erkende, at der ofte er svært at komme i gang med at arbejde med video i undervisningen. Det er stadigt for mange et komplekst område, der både kræver flair for formidling og viden om teknikkens formåen. 3

4 Mine erfaringer siger, at video i undervisningen er et stærkt middel til at motivere eleverne og sætter pædagogikken i højsæde. Med små og nemme opgaver kan man som lærer opbygge selvtillid, styrke sammenhold og skabe en masse læring blandt dem, der med traditionelle metoder har svært ved at lære. Så det er bare med at komme i gang! Hvis du er interesseret i at se nogle af vores instruktionsvideoer, skal du gå ind på Youtube og søge madtilmennesker : 2. Tanken med at bruge video og nogle konkrete eksempler Jeg har brugt video i undervisning, som et undervisningsmiddel til at bevare fokus på faget. Det har vist sig, at video ikke virker skræmmende på elever med læse- og skrivevanskeligheder til forskel for brug af fagbøger og skriftlige opgaver. Med video har jeg lavet forskellige faglige vejledninger og opgaver til eleverne, der efter at have været i køkkenet skal svare på spørgsmål om det, de har set og prøvet på egen hånd. Ud over video anvender vi også mobiltelefoner i undervisningen. Dem bruger eleverne til at tage foto med så de på en nemmere måde kan dokumenterer i deres elevplan hvad de har beskæftigede sig med. Jeg elsker selv at bruge Youtube, når der er noget nyt, jeg skal lære. Derfor kom jeg på den idé, at det gav en mulighed til at motivere eleverne, da de på denne sjove og motiverende måde kunne lære en masse. Der var selvfølgelig en bagtanke ved alt det her, og det vil jeg prøve at beskrive her. Men først vil jeg anbefale, at du klikker på dette link: 4

5 Det første der bliver nævnt i videoen ovenfor er træning til eksamen. Eleverne fik mulighed for at bruge deres færdige film til at se om de gjorde det godt nok til at bestå. De havde mulighed at rette de fejl, de fandt ved at se videoen om deres eget arbejde, inden de skulle til den rigtige eksamen. Min dagsorden var at træne eleven til at stå foran en censor for derigennem at udvikle en tryghed og tillid hos eleven. Den anden ting jeg ville opnå var af gøre eleven bevidst om en god og rigtig kropsholdning så vedkommende kunne fremstå godt og sikkert over for censor. Eleven kunne selv se det på deres video og derigennem nå at rette op på det. Den anden ting, der bliver nævnt i videoen er opgaven: tilberedningsmetoder. Det er et emne der fylder meget i bøgerne om grundtilberedning. Med den målgruppe vi har, vidste vi fra starten, at ingen af dem ville få læse på lektien. Derfor lavede vi denne opgave og alle eleverne deltog aktivt og de fik det lært. Min dagsorden var at eleverne gennem samarbejde med deres gruppe af svage og stærke kunne tilegne sig den nødvendige viden om tilberedningsmetoder. Fokus var flyttet fra tilberedning til det at lave video: hvem filmer, hvem taler og hvad skal der siges? Afslutningsvis havde jeg lavet en skriftlig opgave som eleverne skulle lave og resultatet var super. Grundlæggende har der været en pædagogisk hensigt ved alt det jeg har lavet. Essensen er at flytte fokus fra den traditionelle undervisningsform over til brug af video. Målet var det samme, eleverne skulle lære stoffet, og jeg kan kun anbefale det. Selvfølgelig er der et stort arbejde forbundet med at bruge video, men udbyttet er stort. Opbygning af selvtillid hos eleven, glade, dygtige elever og flere der gennemfører. Under et besøg af TV2 øst blev der lavet et nyhedsindslag om video i undervisningen. Her fortæller eleverne selv hvilke betydning det har haft for dem. Se link: 3. Ideer til hvordan du kan bruge video i undervisningen Jeg har lavet et forsøg til en anderledes jobansøgning for en elev, der skulle finde en praktikplads. Ideen er, at han sender sit link til chefen, så han selv kan danne sig et indtryk af, hvem det er der søger. Her vil jeg fremover få eleverne til selv at filme og redigere deres film. Se jobansøgningen her. Jeg vil lige nævne, at han fik lærerpladsen for chefen havde aldrig ses en lignende ansøgning. SÆLG DIG SELV film. Se bilag 1 Jeg har også lavet en opgave, der hedder hvem er du?. Den bruger jeg til de nye elever, der lige er startet. Ideen er, at gøre eleven bevist om hvorfor de har valgt denne uddannelse og samtidig skal den bruges til at udvikle venskab og tillid eleverne imellem. Det er rigtig godt når men her helt ny i en klasse. En anden fordel er, at de lærer at bruge film programmet Live Movie Maker. Se bilag 2 På sigt håber jeg, at vi på vores hjemmeside kan lægge alle de digitale film og ansøgninger ud, så når en arbejdsgiver står og mangler en elev, kan han gå ind og vælge den elev, der passer til hans virksomhed. 5

6 Eksempler på video. Overordne skal der være et mål med hvad videoen skal bruges til. Skal det være en instruktions video En præsentation af en given arbejdsproces En fremlæggelse af en given undervisningssituation Lære igennem video for eksempel kropssprog / sprogbrug. Det er kun fantasien der sætter grænser. Gode råd til andre Eksempler fra HG i Roskilde: Her fik eleverne mulighed for at bruge video til fremvisning af deres opgave. Læren brugte det konstruktivt bagefter til at evaluerer elevernes opgaver. Eleverne kunne se og hører sig selv og der var en del, der lærte af de andres fremvisning. Salg og service: Video blev brugt ved oplæg omkring kropssprog, kommunikation, personlig hygiejne, De filmer eleverne når de udfører en given opgave. Efterfølgende vises alle optagelserne for klassen, så eleverne visuelt kan se hvad der er godt og dårligt. Således har de igen mulighed for at tilegne sig nyttigt faglig viden. Bil /fly og andre transport midler: Her filmede vi hvordan man samler en bremseskive korrekt. Det var eleverne der filmede læren under hans instruktion. Efter undervisningen klippede eleverne filmen sammen - og de så igen hvordan bremserne skulle virker. Der er to fordele ved dette; de elever der filmer og rediger optagelserne får det ind to gange. Den anden fordel er, at læren kan bruge de samme optagelser til de NYE elever. Læren kan vise filmen og de nye eleverne kan forberede sig på, hvad det er, de skal lære omkring bremser. Video har mange fordele i forhold til de mere traditionelle medievirkemidler, idet det ofte er en direkte afspejling af virkeligheden, som den er, som den har været, eller som den kunne være. Video kan altså vise, hvad der rent faktisk foregår i stedet for at vise en simuleret virkelighed, bestående af tekster med grafik og animationer. Video kan bl.a.: vise, hvad der kan være meget svært at forklare i tekst og billede formidle en stemning bedre end tekst og billede genskabe en oplevelse vise, hvordan værktøjer virker give en mere personlig kontakt i forbindelse med f.eks. fjernundervisning fastholde en tavlegennemgang Når video distribueres gennem internettet, så videoklippene kan ses af de lærende, når behovet er der, kaldes det video on demand. Det vil sige, at de lærende kan se videoen, når de ønsker det. Video on demand kan med fordel benyttes både som supplement til tilstedeværelsesunder-visning samt til formidlingen i fjernundervisning. I forbindelse med tilstedeværelsesundervisning kan video også benyttes til 6

7 at fastholde en tavlegennemgang af et komplekst fagområde. Videoen bliver her et repetitions-værktøj. Man kan som underviser i dette tilfælde vælge 2 tilgange til at optage de sekvenser, der skal bruges: 1. Specialoptagelse af faglige problemstillinger: Med udgangspunkt i en drejebog forbereder og optager underviseren en faglig problemstilling uden studerende som publikum for herefter at redigere og evt. bearbejde videoen. I dette tilfælde får de lærende videomateriale som fremstår professionelt og godt instrueret. 2. Optagelse af sammenhængende undervisning: Underviseren lader sig optage i selve undervisningssituationen. I det tilfælde vil de studerende ofte få en dimension mere til deres læring. De som var til stede til optagelsen af undervisningen, vil, når de ser videoen igen, ofte kunne genkalde sig de tanker og detaljer, de selv gennemgik i lektionen. De kan altså genkalde sig en del af læreprocessen. Video er et middel til at flytte fokus over på det faglige og det åbner mange muligheder for at kunne udvikle eleverne i den rigtige retning. Det styrker deres selvtillid som oftest er meget lille, eleven står med et færdigt håndgribeligt produkt som de kan vise deres venner og familie. Eleverne vokser de har noget de kan være stolte over. Hvad kræver det af underviseren som vil benytte sig af video? Alt undervisning kræver tilrettelæggelse og det gælder også når man bruger video. Det åbner bare mange flere muligheder for et godt resultat ved udførelsen af undervisningen samt muligheden for at ramme den rette læringsstil hos eleverne er meget stor. Der kræves også lidt it kundskaber og lysten til at bruge video som et nyt inspirerende værktøj - en lyst til at se sine elever udvikle sig og få tændt lyset i deres øjne. Jeg kan kun sige; KOM NU I GANG. CELF BILAG 1 7 Sælg dig selv.

8 BILAG 2 Hvem er DU Dette er en øvelse hvor du skal lave en præsentations film om dig selv. I skal gå sammen i 2 mands grupper. Hvem du er. Hvor gammel er du. Hvad har du lavet før. Hvad vil du uddanne dig til. Hvad har du af erfaringer. Du skal fortælle Efterfølgende går vi i EDB og I skal selv redigere filmen. Den skal ligges ind i Elevplan under Dine dokumentationer. Hilsen Fie 8

9 Live Movie Maker Velkommen! Du skal nu til at starte med at lære, hvordan du selv kan fremstille dine egne videoer ved brug af Live Movie Maker. Det er et program, som er let at lære. Jeg har bygget det op så du kan følge de link, der er vedhæftet. Du kan se instruktionsvideoer og løse opgaven. Ved at bruge af video i undervisningen bliver du i stand til at udvikle et anderledes og inspirerende undervisningsmateriale. Video kan anvendes til et bredt spektrum af formidlingsog læringsaktiviteter. Du vil komme igennem disse emner. Drejebog /story board Manuskript Vigtige ting du skal huske på lys og lyd Gennemgang af Live Movie Maker programmet. Vi skal arbejde med det, vi har filmet. Lagring og muligheder af resultatet. Youtube og Facebook E- læring: Live Movie Maker Formål Kunne fremstille undervisningsmateriale med brug af video. 9

10 Mål og Tema Målet er at deltagerne lærer at: Arbejde med Live Movie Maker optage video arbejde med lys og lyd Redigere video Gemme filmen Lave et storybord Publicere bruge Youtube og Facebook arbejde med pædagogik og læringsstile Hvad er differentiering? Tanken om brug af video Ideer til hvordan du kan bruge video i undervisningen Husk PC med Office 2007 Programmet Live Movie Maker head set En god arbejdsindsats Hvad skal du bruge for at komme i gang? Programmet Windows Live Movie Maker fungerer kun, når der er installeret Windows 7 på din PC. Hvis du ikke har programmet Live Movie Maker, så kan du hente det på dette link: Følg vejledningen og installerer programmet. Et godt råd: Brug lidt tid på at læse Sådan bruger du Movie Maker. Der er også et par gode instruktionsvideoer. Du skal have et kamera til at optage dine film med, her findes der mange muligheder og kvaliteter. Brug derfor tid på at finde det helt rigtige kamera, der passer til dig og din pengepung. Et godt råd: vælg et kamera, der kan optage i HD. Se link inden du bestemmer dig. 10

11 Fra idé til produktion Før du går i gang med videoproduktionen, er der en række faser, som først skal overstås. Det vil lette dit arbejde og resultere i et bedre produkt, hvis du bruger tid på: synopsis drejebog storyboard Synopsis Før du går i gang med en produktion, er det vigtigt, at du udarbejder en synopsis, så du har check på, hvad du vil. En synopsis kan bestå af følgende: Ide: Hvad er det for en problemstilling, produktionen skal belyse? Formål: Det er ikke nok at have en god ide. Du skal gøre dig klart, hvad formålet er med, at lave produktionen. Vil du beskrive et problem eller en stemning, vil du skabe debat eller vil du bare fortælle en god historie? Målgruppe: Du skal gøre dig klart hvem du henvender dig til og i hvilken sammenhæng har du tænkt dig at anvende produktionen. Der kan være flere grunde til at ville producere sin egen video, og du kan tilrettelægge den med præcis det indhold, du har brug for at visualisere. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad du ønsker at formidle med en video. Er dit formål f.eks.: at demonstrere en arbejdsgang eller en proces, der er relevant i din undervisning? at lave en brugervejledning? at bruge video som forberedelse til din undervisning? at dine elever kan bruge videoen som repetition eller oplæg til at løse en opgave, eller at eleverne kan få adgang til viden og indsigt fra eksterne undervisere, der f.eks. kan uddybe og supplere din egen undervisning? Medvirkende Hvis der skal medvirke personer, kan det være relevant allerede i synopsen at overveje, hvem der skal medvirke, og undersøge om de vil medvirke. Tidsplan Hvor lang tid skal produktionen strække sig over, hvor mange optagelsesdage og hvor mange redigeringsdage? 11

12 Synopsen er samtidig et vigtigt redskab, som du konstant skal vende tilbage til under processen. Når du senere i drejebogen vælger at gøre det ene eller det andet, svarer det så til det du har beskrevet i synopsen? Gør det til en regel altid at tage notater, hvis du undervejs i processen ændrer i forhold til det oprindelige udgangspunkt og før eventuelt din synopsis ajour. Drejebog Når du laver din drejebogen bliver produktionen lagt endeligt fast. I drejebogen fastlægges, hvilke indstillinger, scener og sekvenser produktionen skal bestå af og i hvilken rækkefølge, du laver optagelserne. Drejebogen fastlægger også, hvilke personer der skal medvirke og den indeholder oplysninger til kameraføreren om, hvilke beskæringer der skal anvendes, om der skal panoreres, zoomes osv. Endelig indeholder drejebogen beskrivelser af lydsiden. Du skal tage stilling til om du vil bruge reallyd, lydeffekt, tale og underlægningsmusik. Drejebogen kan også indeholde oplysninger om f. eks. scenografi eller kostumer. Det kan det være mere vanskeligt ved interviews. Derfor er det en god idé ved interviews at skrive både spørgsmål og svar ind i drejebogen. Det hjælper dig til at holde fast på, hvad det er du vil have frem gennem det pågældende. Som hovedregel gælder at en præcis drejebogen giver dig et bedre resultatet. Storyboard Et storyboard er en udbygget drejebog, hvor der er gjort mere ud af billedæstetikken med angivelse af kameravinkler og kamerabevægelser. Storyboarden indeholder også rids over scenografien, billedbeskæringen osv. Udarbejdelsen af dit storyboard er vigtig proces inden du går i gang med at lave en video. Det er her, du skal lave en færdig plan over hvilke ting, der skal indgå og hvad der skal tjek på for at få et godt resultat. 12

13 Scenen Handlingen - Location 1. Hvad er det du vil vise? 2. Hvad skal der siges? Skriv evt. manuskript. 3. Hvilke rekvisitter skal du bruge? 4. Hvem skal filmes? 5. Er der det rigtige lys? Skal der bruges lamper? 6. Lyden? Er der f.eks. rumklang? 7. Musik? Her kan du finde et skema, der kan være nyttigt i din forberedelse: Her kan du se forskellige måde at gribe forberedelsen an på og ting du skal være opmærksom på, inden du starter på din filmhistorie. Gode link Du kan også lade dig inspirere af Youtube, om hvordan du kan opbygge en story board. Følg dette link. Opgave til dig: Du skal nu prøve at lave din eget story board, så du kan fornemme vigtigheden af, at anvende den form for planlægning. DETTE ER DET VIGTISTE. Inddrag de 4 første punkter. Hvad skal din film handle om? Hvad vil du vise/fortælle? Hvad skal der siges? Hvem skal være med. Se EVT. Godt råd: Start med en lille og nem film, hvor der ikke indgår mange ting. 13

14 Start på din film Du har nu en story board/ drejebog som du skal følge slavisk. Opgave: NU skal du i gang med at filme, alt det du har beskrevet. Find dit kamera frem og få skudt filmen i kassen. Rigtig god fornøjelse Jeg har lavet en video omkring de vigtige ting, du skal være opmærksom på med hensyn til lys og lyd. Jeg har brugt effekter på som findes i Movie Maker for at illustrerede dit næste trin, at du skal i gang med at arbejde med selve Movie Maker. Du kan se videoen her: Du kan også se denne film, der fortæller lidt omkring kamerabevægelser. Kamerabevægelser om håndholdt kamera og brug af kamerastativ Hvordan bruger du programmet Live Movie Maker? Du skal nu i gang med at redigere din første film. Jeg har lavet 2 instruktionsvideoer om alle trin i processerne (se vedhæftet link), som du kan følge i dit eget tempo. Du kan stoppe undervejs og selv gøre, som der bliver vist i videoen. Den første omhandler billede redigering og den anden er film delen. Den første gang kan det godt tage lidt tid, men programmet et nemt at bruge, og du bliver hurtigt en erfaring bruger. Åben Captivater som er vedhæftet i Fronter. Youtube En god måde, at uploade dine videoer, er at oprette din egen Youtube konto, hvor du bestemmer og administrer hvordan dine film/videoer bliver brugt. Hvis du ikke allerede har en konto kan du følge dette link og se hvordan du skal oprette din konto. Der er 2 link. Se hvordan du lægger en video ud på Youtube. Her er det beskrevet i tekst: E:\ \ \link\YouTube - Broadcast Yourself.htm 14

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Synopsis En synopsis er de første organiserede tanker omkring den film, man har

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec + Virale piger Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A Mercantec + Status Brobygning uge 8 Undervisningsforløb i 1.g Brobygning efterår 2014 Undervisningsforløb i 2.g efterår 2014 Pige med

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner.

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner. App Formål/anvendelse Fordele Udfordringer Hvad skal de lære Tip Pages Skrive opgaver og notater Keynotes imovie Splice Lave præsentationer og vise dem for klassen Små videoproduktioner, med film, musik,

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Digitalisering på skoleområdet. BKF Fællesmøde 20.4.2012

Digitalisering på skoleområdet. BKF Fællesmøde 20.4.2012 Digitalisering på skoleområdet BKF Fællesmøde 20.4.2012 Rammen Faghæfte 48 it er et mål i sig selv KL-strategi-vision: At daginstitutioner, folkeskoler og biblioteker udnytter teknologi til at øge børn

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet

Styrket EUD. Pædagogisk Samarbejde. Formål At udvikle danmarks bedste erhvervsuddannelse At skabe større prestige indenfor erhvervsuddannelsesområdet Periode: Juni 201 December 2013 Partnere: BornPro, Jobcenter Bornholm, UU Kontaktperson: Lars Vesløv, Uddannelseschef, Campus Bornholm Pædagogisk Samarbejde Styrket EUD Formål At udvikle danmarks bedste

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog

Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog Introduktion Toppen af Danmark ønsker at gøre brug af levende billeder i sin formidling af destinationen og dens unikke natur på internettet.

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Peddersen og Findus: Tigergab og cirkusprinsesser

Peddersen og Findus: Tigergab og cirkusprinsesser Tema: Fag: Målgruppe: Sprog og talemåder Dansk Indskoling DR1, 2010, 20 min. Billedet er fra tv-udsendelsen. Cirkus kommer til byen og den store tiger bryder ud for at besøge den lille kat Findus, som

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24-26 april 2015 Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24.-26. april 2015 Denne workshop er til fotografer,

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen

Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk. Produktion af videoer til undervisningen Produktion af videoer til undervisningen Steen Grønbæk stgr@mercantec.dk Produktion af videoer til undervisningen 1 Videooptageren/optagemedie Video kan optages med mange typer af enheder Creative VADO

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen. Ulla V. Lundorff

VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen. Ulla V. Lundorff VIDENSBRØNDEN - DT Skejby Vorrevang v. Pædagog Mia Johannesen Ulla V. Lundorff Hvorfor Digitale Medier? IT er en naturlig del af børns verden og fremtiden byder dem, at kunne navigere i og bruge IT. Når

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

SKIVE 18 / 19 NOVE MBE R 2014. Indhold FU -TORV. Fjernundervisning

SKIVE 18 / 19 NOVE MBE R 2014. Indhold FU -TORV. Fjernundervisning SKIE 18 / 19 NE MBE 2014 Indhold e m a d a g e jernundervisning S KI E 1 8/19 N EMBE 2 0 1 4 SA emadag 6 jernunder online møder og undervise vis i et virtuelt ning klasse værelse. ID SED INDHLD SA 3 nline

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP

MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE & APP Vejledning til praktikpladskonsulenter og undervisere GtilP.dk 1 KOLOFON MINIMANUAL TIL BRUG AF GTILP-HJEMMESIDE OG APP Vejledning til praktikpladskonsulenter

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere