MENTALISERINGSBASERET KONFLIKTHÅNDTERING. Med fokus på arbejdet med børn og unge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MENTALISERINGSBASERET KONFLIKTHÅNDTERING. Med fokus på arbejdet med børn og unge"

Transkript

1 MENTALISERINGSBASERET KONFLIKTHÅNDTERING Med fokus på arbejdet med børn og unge V. Socialrådgiver og Psykolog Heidi Alstrup. Oplæg for Basen, kl d. 29. jan. 2015

2 Præsentation Heidi Alstrup Uddannet Socialrådgiver, Psykolog og konfliktmægler Ansat som Konsulent i Børn og Unge i Århus Kommune VISO specialist Privatpraktiserende konsulent, supervisor, underviser og terapeut Erfaring 15 års erfaring i arbejdet med socialt belastede børn og unge, herunder især unge der har begået kriminalitet. Interesse for Kriminologi, Genoprettende Ret og Vitaliseringspsykologi samt mentaliseringsbaserede interventioner og metodikker. Har fokus på det relationelle som udgangspunkt for det psykologiske arbejdsfelt.

3 Program Kl : Generelt om konflikter Reaktionsmønstre i konflikter Dilemma øvelse Konfliktsyn og læring Kl : Pause m mad Kl : Fra konflikt til dialog Ingredienser i kommunikation Målgruppen udsatte børn og unge Kl Traumer, mentalisering og konflikter Om at bruge sig selv som et forudindstillet arbejdsredskab Regulering, relation, ræssonering

4 Forventninger eller spørgsmål til eftermiddagens oplæg?

5 1. Generelt om konflikter

6 Konfliktforståelse Hvad forbinder I med ordet konflikt? 3 min til at sidde 2 og 2 og associere sammen over begrebet Nævn de ord der umiddelbart falder jer ind

7 7

8 Ser og oplever vi det samme? Vores sind er ugennemsigtige

9 Definition af konflikter "Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Uoverensstemmelser henviser til den sag, man er på kant om, mens spændinger henviser til forholdet mellem de uenige". Center for Konfliktløsning

10 Hvorfor konflikter vi? Det vi umiddelbart ser og hører En konflikt er ikke løst før man er blevet mødt på sine basale behov 1 John W. Burton, Conflict: Resolution and Prevention, Det der reelt er på spil

11 Konfliktens dimensioner Udarbejdet af Nethe Plenge, Center for konfliktløsning

12 Kamp, flugt eller? - Reaktionsmønstre i konfliktsituationer

13 1. Frys Ignorere, manglende reaktion, passivitet, følelsesmæssigt død, flad, ingen passende følelsesmæssig reaktion, Nå. Hm, Jeg er ligeglad Det er lige meget. Manglende ansigtsmimik. Føles ikke til stede.

14 2. Flugt: At flygte fra konflikten, tage maske på, bøje af, glatte ud, aflede, ignorere, fortrænge, undskylde. trækker sig. Kigger væk. Lukket kropssprog. Ubehag. Bortforklarer. Taler uden om. Undskylder, bagatelliserer. Går.

15 Lidt mere om tredelingen yfgq

16 3. Kamp: Svare aggressivt, give igen med samme mønt, true, psykisk vold, fysisk vold, sarkasme, gruppepres, skabe fjendebilleder, Kritik, bebrejdelser, aggression, afvisende kropssprog, anklager, lukket, aggressivt kropssprog, afvisende holdning (sladre om andre, bagtale etc.).

17 Gå - Slå eller stå DILEMMA ØVELSER

18 Dilemma læses højt 3 svarmuligheder: ABC I skal stille Jer foran det bogstav der passer bedst til jeres umiddelbare reaktion i den beskrevne konflikt.

19 Reflektionsøvelse Gå sammen 2 og 2 og reflekter over øvelsen Hvad bliver I opmærksomme på når I laver denne øvelse?

20 Hvad bliver I opmærksomme på?

21 Hvad sker der i hjernen? Følehjernen Tænkehjernen Krybdyrhjernen

22 Følelsesmæs sig ubehagelig oplevelse Fx at skulle mødes med mit offer Kropslig reaktion Fx åndenød, hjertebanken, svimmelhed, svedige hænder Ændring i tanken jeg kan ikke klare at møde hende alligevel Adfærdsreak tion Kamp Flugt Frys

23 Du har et valg Frys, flygt, kæmp..... eller kom i gang med at forstå, bruge og håndtere konflikter aktivt Mentaliseringsbaseret konflikthåndtering

24 Konfliktsyn I enhver konflikt ligger der en mulighed for kontakt, udvikling og læring Konflikter er således noget der kan og bør bruges aktivt i behandlingskonteksten Konflikter kan m.a.o. være drivkræfter til dialog og mere ærlige forhold i relationelle sammenhænge

25 Hagelquist, J.Ø. (2012). Mentalisering i mødet med udsatte børn. Her konflikterne opstår

26 Se sig selv udefra Se den anden indefra

27 2. Fra konflikt til dialog - VI SKAL LYTTE MERE END VI SKAL TALE

28 Hvad er på spil i konflikter? Standpunktsbjerget Krav Standpunkter Interesser Personlige værdier Følelser Behov Interesser Krav Standpunkter Inspireret af Steen Clausen

29 Ingredienser i kommunikationen 55% 38% Stemme/tone Ordene Nonverbal 7% Kilde: Albert Mehrabian & Morton Wiener, Decoding of inconsistent communications

30 Konflikters sprog OPTRAPPENDE SPROG Du-sprog Afbryder Ligeglad Ledende spørgsmål Bebrejder Abstrakt AFSPÆNDENDE SPROG Jeg-sprog Lytter til ende Interesseret Åbne spørgsmål Respekterer Konkret Gentag hvad den unge har sagt Fokuserer på fortiden Går efter personen Fokuserer på nutiden Går efter problemet

31 Nu har du igen ikke ryddet op i køkkenet. Du rydder aldrig op efter dig selv. Man kan da heller ikke regne med dig!

32 Rytme i sproget Deklarativt sprog er ikke rytmisk (bydeform) Undersøgende og nysgerrigt/spørgende sprog er rytmisk Collaborative learning og refleksiv dialog skaber rytme, bedre regulering og dermed bedre problemløsning B.Perry

33 Kropssprog Høj status kropssprog: God balance. Fødder på hoftebreddes afstand. Hele foden i kontakt med gulvet. Rank krop. Du har en imaginær tråd i nakken der løfter dig op. Rolige bevægelser med hoved og øjne. (Øjenkontakt) Kraftig stemme og masser af luft. Hænder bevæges roligt, eller hviler f.eks. på hofterne. Lav status kropssprog: Dårlig balance. Tripper med fødderne. Kroppen sunket sammen. Staccato/hurtige bevægelser med arme, hoved og øjne. Lidt luft i lungerne. Lille eller rystende stemme. Flytter nervøst rundt på hænderne. Ingen øjenkontakt

34 Konfliktoptrappende><Nedtrappende Eks.(Younis) der VIL have oplysninger omkring en lillebror (hvad er på spil i den unge?) - Adfærd: frustration og kommanderende sprog - Mødes med: vagter og højlydt afvisning samt håndspålæggelse - Situationens progression

35 Når vi konflikter. Siger vi altid 2 ting: 1. Hvordan vi har det 2. Hvad vi gerne vil have Et nyt sprog? Inspireret af M. Rosenberg

36 Dialogen som konflikthåndteringsredskab med henblik på eks At opnå forståelse af den målgruppe man arbejder med At målgruppen opnår forståelse af sig selv At modparten opnår forståelse af dig At alle oplever at blive set og hørt At vi hører andet end at blive kritiseret/forkertgjort At I som voksne og professionelle bliver opmærksomme på hvad der er på spil

37 At blive på egen banehalvdel Måske er det ikke problemet, der er problemet, men måden vi taler om problemet på, der er problemet

38 Eks. De unge der konflikter - Kendetegn, hvad er der på spil? Hvis du vil hjælpe et andet menneske må du begynde med at forstå det den anden forstår Citat Kierkegaard

39 Særlige fællestræk hos udsatte børn/unge De vil hurtigere: 1. føle sig forkerte, 2. føle sig uretfærdigt behandlet, 3. have svært ved at stole på andre De bærer ofte på stærk følelsesmæssig smerte

40 og de udsatte børn/unge kan sjældent: - Regulere deres følelser - Aflæse sociale signaler korrekt - Reflektere over konsekvenser -..Udsatte børn og unge som har en skrøbelig mentaliseringsevne føler sig ofte misforstået eller misforstår andre OG DOG???

41 De unges adfærd tjener altid et formål: Udadreagerende Negativ identitet og dertilhørende adfærd Vold Bander Selvmedicinering stoffer/alkohol..er ofte en måde hvorpå den unge regulerer og håndtere/kompenserer for noget i dem selv, som er svært. Indadvendt Selvdestruktiv adfærd Spiseforstyrrelser Selvmordsforsøg Depression Angstanfald undgår aktiviteter Destruktive forhold Tidlige graviditeter Vil vi fjerne/ændre på de unges uhensigtsmæssige adfærd, skal vi tilbyde dem noget at sætte i stedet for.

42 Børn og unge har behov for hjælp til at bære det der er svært. Det skamfulde Det sårbare Vrede (det uretfærdige) Ked af det hed/sorg Overgange Konflikter kan i denne kontekst ses som en lærerig proces, hvor de personer man arbejder med bl.a. via det udviklingsfremmende samspil, kan lære at rumme svære følelser.

43 Det kræver prof. med en mentaliserende indstilling Er nysgerrig overfor eks. barnets følelser og tanker, som ligger bag handlingerne og oplever barnets adfærd som meningsfulde udtryk I am going to try to understand this child in terms of what he is feeling and thinking, not in terms of what he is doing, and I am going to respond to what he is feeling or needing, not to his behavior. (Slade, A., 2006, s. 645)

44 3. Traumer, mentalisering og konflikter

45 Relationen ER behandlingen Det paradoksale er at: Skader er sket i relationelle sammenhænge Selvsamme skade skal heles i relationen B.Perry

46 Plasticitet Stress aktivering Cortex Abstrakt tanke Konkret tanke Belønning Limbisk tilknytning" Sexuel adfærd Emotionel Reaktivitet Diencephalo n Cerebellum DA NE SER Motorisk Regulering "Arousal" Appetit/mæthed Søvn Hjernestamme Blodtryk Puls Kropstemperatur ANS - body

47 Hjernen udvikles på en sekventiel måde Neocortex Selvet Venner Grupper/fritid Limbisk Familie & venner Diencephalon Omsorgspersoner Hjernestamme Mor

48 90-10 REAKTIONER Fortid Aktuelle følelse Nutid 90% 10% 100%

49 Det smitter. Psykisk robusthed smitter Vi aflæser hinandens nervesystemer Vi påvirkes af det vi aflæser og omvendt Ro i mit nervesystem giver ro i dit nervesystem

50 Rækkefølge i interventioner Regulering Relaterer Ræsonnement Rytme og rækkefølge er essentielle faktorer i alle interventioner

51 Indstillingen Ved konflikter overvældes den professionelle let af stærke følelser - vrede eller afmagt Hjernen kan ved konflikter ikke lave komplicerede refleksioner Vigtigt med indstilling præget af klare og lettilgængelige værdier Indstillingen et ÅBENT sind Levine 1998, Maclean 1990, 1993)

52 I dialogen med målgruppen, forældre og kolleger: Led efter følelserne og behovene bag adfærden via et ÅBENT sind: Vær åben Vær balanceret Vis empati Vær oprigtig nysgerrig Og fremfor alt tålmodighed Disse retningslinier bør i lige så høj grad praktiseres overfor dig selv

53 Et ÅBENT sind - dialogøvelse Vend dig mod din sidemand. Brug 2 min på hvert af 5 begreber Hvad siger de jer umiddelbart og hvordan tænker I dem praktiseret?

54 Et ÅBENT SIND Hvad vil det sige at være mentaliserende og at have et åbent sind? Magt over magt til Grænser og respekt Ansvarlighed

55 4. Fra dialog til læring OM AT BRUGE SIG SELV SOM ET FORUDINDSTILLET ARBEJDSREDSKAB

56 Den personlige andel i konflikter Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han har noget af dets liv i sin hånd. I og med den konstante selvudlevering har vi bestandig magt over hinanden...vi er hinandens skæbne. K.E.Løgstrup

57

58

59 Kontakten til mig selv Autencitet - at mærke mig selv Redskaber At kunne være i kontakt

60 Redskaber til egen refleksion

61 Indre Ro Kynisme Overinvolvering Empatiske ståsted

62 Container

63 Container

64 Container

65 Container??? X X X

66 Når bølgerne går højt.. Afledning Reflekter og reparér også når man selv har mentaliseringssvigt Når den professionelle ikke længere er i stand til at indgå i udviklingsfremmende samspil. Kopier den naturlige familie med far og mor - Skift til sin partner/kollega (hvis muligt) der kan mentalisere Åndedrætsteknikker, personlige mantra, groundingsøvelser, visualisering

67 Alarmniveau og mentaliseringsgrad

68 Skalaen fra Ro i nervesystemet 5-7 Uro/Parathed 8-10 Alarmhjerne

69 Håndter konflikter mentaliserende! 1. Vurder enhver konfliktsituation hvis det er muligt Inden du handler. 2. Sørg for dit kropssprog er på plads. 3. Hvis det er muligt: Spørg ind til den anden, i klart og tydeligt sprog. Og lyt til svaret! 4. Bevar din følelsesmæssige balance. 5. Stræb efter at få vendt konflikten til læring og en styrket relation. 6. Gør dig selv langtidsholdbar

70 Vi bærer konflikten sammen 70

71 Opsamling og afrunding af dagen Hvad tager I med herfra? Er der noget I er blevet særligt opmærksomme på? Andre kommentarer eller refleksioner?

72 Litteratur som er let tilgængeligt Konflikt som eiendom: Christie, (1977) Ikke voldelig kommunikation - girafsprog: Rosenberg, (2005) Drengen der voksede op som hund: Perry (2011) Konflikt og kontakt: Hammerich og Frydensberg, (2012) Mentalisering i mødet med udsatte børn: Hagelquist (2012) Aggression en naturlig del af livet: Juul (2013) Mentalisering i pædagogik og terapi: Hagelquist og Skov (2014) Kvadrantmodellen en introduktion: Tønnesvang, Hedegaard og Nygaard (2013) Vitaliseringsmodellen en introduktion: Tønnesvang og Hedegaard (2012)

73 Kontaktinfo: Tlf eller tlf Hjemmeside: Tjek også facebook siden

10/27/14 HVAD ER MENTALISERING? HVAD ER MENTALISERING?

10/27/14 HVAD ER MENTALISERING? HVAD ER MENTALISERING? OMSORGSSVIGT, TILKNYTNINGSRELATIONER OG MENTALISERING I PLEJEFAMILIER FABU Anne Blom Corlin Cand.psych.aut HVAD ER MENTALISERING? Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Redskaber og overvejelser

Redskaber og overvejelser CENTER FOR KONFLIKTLØSNING KUNSTEN AT LØSE KONFLIKTER Redskaber og overvejelser KOMPENDIUM 2000 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING NØRREBROGADE 32 2200 KØBENHAVN N TLF 35 20 05 50 center@konfliktloesning.dk www.konfliktloesning.dk

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010

Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser. FADD Årsmøde 2010 Mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser FADD Årsmøde 2010 Mentalisering: Fokus på mentale tilstande hos en selv og hos andre, især i forbindelse med forklaring af adfærd Praksis

Læs mere

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Konflikthåndtering For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Formål med kurset 1) At styrke deltagernes evne til at navigere i konflikter og aflæse hvad der foregår

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17

Bilag 1: Mig og mig selv... 15 Bilag 2: Mig og mig selv... 16 Logbog - Mig og mig selv... 17 Indhold Leder i mit liv... 3 12 moduler med fokus på at blive Leder i mit liv... 3 Lærerig weekend med frivillige fra KFUM og KFUK... 3 Kort præsentation af folkene bag Leder i mit liv... 4 Didaktiske

Læs mere

Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering

Mentalisering. Psykolog Anne Agerbo Center for mentalisering Mentalisering Introduktion til begrebet Mentalisering i et udviklingspsykologisk perspektiv Grundlæggende rationale i sbaseret behandling Mentaliseringversus ikke-baseretsamspil 1 Mentalisering Mentalisering

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Udarbejdet af Ingrid Strøm for: Kommunernes Landsforening Socialpædagogernes Landsforbund Familieplejen Danmark Dansk Socialrådgiverforening HK/Kommunal Amtsrådsforeningen

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

42 veje til bedre trivsel

42 veje til bedre trivsel Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel M E T O D E H Å N D B O G Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Nærværende metodehåndbog er en del af kampagnen Attention Mobning, der er et

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation Effektiv kommunikation SEB / BL / 2009 Indholdsfortegnelse Ledelse og kommunikation... 1 Ledelse set i et intelligensperspektiv... 2 Opnå fuld effekt af din kommunikation...... 3 Informationsformidling...

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 6 Kapitel 1 - Introduktion 9 - Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Holdingterapi en tilknytningsterapi

Holdingterapi en tilknytningsterapi Holdingterapi en tilknytningsterapi Af aut. psykolog Ulla Idorn 4 Holdingterapi er en familieterapeutisk metode, der har til formål at styrke tilknytningen mellem børn og forældre. Kvaliteten af den tidlige

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

NÅR TIDLIGE TRAUMER FORSTYRRER

NÅR TIDLIGE TRAUMER FORSTYRRER NÅR TIDLIGE TRAUMER FORSTYRRER Tekst og tegninger: Nynne Katrine Bojsen Denne artikel er en casebeskrivelse af et forløb med en dreng på ti år, Michail, og hans forældre. Mit ønske er at give et indblik

Læs mere