Barnets alsidige personlige udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barnets alsidige personlige udvikling"

Transkript

1 Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen - Bliver selvhjulpent og kender egne grænser - Indgår i relationer med andre børn og i et socialt fællesskab - Værdsætter og behandler det enkelte barn som unikt og med respekt - Skaber rammerne så barnet kan udforske og udvikle sig - Anerkender, benævner og sætter ord på barnets følelser og adfærd - Er omsorgsfulde og tydelige i kommunikation og adfærd - Stiller passende krav i forhold til alder og modenhedsniveau - Skaber mulighederne for at barnet kan indgå i alders- og kønsopdelte grupper samt kombinerede grupper - Guider og vejleder i forhold til samspillet med andre børn - Vi hilser og giver hånd til børnene når de kommer i børnehaven og når de går hjem - Den gode modtagelse hvor vi har faste procedurer for modtagelse af nye børn - Trin for Trin, hvor børnene får indblik i egne og andres oplevelser og følelser - Ved morgensang, frokostbordet, i leg m.m. lytter vi til ønsker og handler på dem når det er muligt - Børnene skal selv prøve at tage sko, overtøj og lign. af og på samt hjælpe med borddækning m.m. - Skabe hyggelige og gode stunder for børnene gennem hele dagen og især når vi er samlet: morgensang, aktiviteter, frokost, leg Dokumentation: Foto, plancher, nyhedsbreve, skrive på whiteboardtavler, intern iagttagelsesskema (Barnets Bog), 3. mdrs. samtaler, sprogvurdering efter behov, udviklingssamtaler, referater fra personalet

2 Barnets sociale kompetencer - Må opleve sig anerkendt og - respekteret for det unikke individ det er - Er en del af et fællesskab og opleve at høre til i børnehaven - Opbygger legerelationer og venskaber i børnehaven og privat - Oplever tryghed og tillid i sine relationer til både børn og voksne - Ikke bliver holdt udenfor og oplever drillerier og mobning - Lærer at samarbejde med andre og være aktiv deltagende i demokratiske processer - Prøver at se, høre og forstå barnet og dets reaktioner - Skaber tid til spontane lege og strukturerede aktiviteter - Er imødekommende og rummelige i deres adfærd og er bevidste om at være rollemodeller - Støtter op om venskaber og skaber forudsætningerne for nye relationer - Er tydelige i deres kommunikation og der er overensstemmelse mellem ord og kropssprog - Sætter ord på børnenes følelser og adfærd i konfliktsituationer og handler på dem - Danner børnegrupper hvor der introduceres i grundlæggende spilleregler - Vi lytter til børnene når de gerne vil lege sammen og følger deres initiativer - Ture ud af huset hvor vi både har fælles, alders og kønsopdelte ture - Trin for Trin, hvor børnene får indblik i egne og andres oplevelser og følelser - Morgensamling hvor børnene kan ytre sig og de andre skal lære at lytte og vente på tur - Legepladsen hvor børnene selv vælger hvem de vil lege med - Dialog med forældrene om hvem deres børn leger med i børnehaven og udveksle telefonlister - Fællesarrangementer, Fælleslege og fælles sanglege Dokumentation: Foto, plancher, nyhedsbreve, skrive på whiteboardtavler, intern iagttagelsesskema (Barnets Bog), 3. mdrs. samtaler, sprogvurdering efter behov, udviklingssamtaler, referater fra personalet

3 Sprog - Må udvikle sit sprog i børnehaven - Tilegner sig et passende ordforråd og udtale i forhold til alder, udviklingsniveau og formåen - Bliver bevidst om sine forskellige udtryksformer og er nysgerrig på at udvikle kendskab til sprog, tegn, symboler, tal, bogstaver, farver m.m. - Kender børnehavens normer omkring sprogbrug - Har adgang til forskellige kommunikationsmidler såsom IT, musik og billeder. - Mestre at ytre sig i små og store grupper - Er bevidste om og tydelige i deres kommunikation med hinanden og børnene er gode rollemodeller - Lytter og lader barnet tale færdigt - Understøtter barnet når det snakker, leger, læser, tegner, rim og remser, synger og spiller spil - Benævner, fortæller og gentager ord og handlinger. - Arrangerer forskellige aktiviteter hvor børnene bruger sproget i dialog med andre - Danner store/ små grupper og på tværs af alder, køn og udvikling så børnene kan lære af hinanden - Vi er i dialog med børnene i løbet af dagen, hvor vi blandt andet skriver iagttagelser i Barnets bog - Vi har morgensamling, rundkreds i større og mindre grupper hvor vi er i tæt dialog med børnene og samtidig respektere når børnene i perioder ikke vil sige noget. - Vi bruger ikke bandeord i vores kommunikation med hinanden eller børnene - Emneuger om blandt andet farver, tal og bogstaver hvor alle kan fordybe sig i emnet - Sprogstimulering i mindre grupper til de børn som har et særligt behov for støtte. Dokumentation: Foto, plancher, nyhedsbreve, skrive på whiteboardtavler, intern iagttagelsesskema (Barnets bog) 3. mdrs. samtaler, sprogvurdering efter behov, udviklingssamtaler, referater fra personalet

4 Krop og bevægelse - Oplever glæde ved at være i bevægelse og er fysisk aktiv - Øger sin kropsbevidsthed - Styrker sin fin- og grovmotoriske udvikling - Øger sit kendskab til kroppens funktioner, muligheder og begrænsninger - Udvikler respekt for egen og andres kropslighed - Opnår kendskab til sund kost, ernæring, god hygiejne og vigtigheden af frisk luft - Skaber mulighed for fysisk udfoldelse inde og ude - Planlægger aktiviteter som tilgodeser børnenes individuelle udviklingsniveau. - Snakker om forskellen på drenge og piger - Er i dialog med barnet når det viser interesse og er nysgerrig på egen krop - Er gode rollemodeller ved at deltage og udstråle glæde ved fysiske og kreative aktiviteter - Støtter og hjælper de børn som ikke selv tager initiativ - Er bevidste om forebyggelse af overvægt - Støtter barnet med gode toiletvaner og god håndhygiejne - Vi har en fast turdag i løbet af ugen hvor børnene selv går ifølge med voksne - Børnene kommer ned i børnehavens sal hvor de kan lege frit, har bold/sang lege og komme igennem forhindringsbane m.m. - Kreative aktiviteter såsom klippe, male, tegne, sætte perler på perleplade eller snor. - Vi bruger dagligt børnehavens legepladser så børnene kan udfolde sig og mærke årstiderne skifter - Børnene vasker hænder efter de har været på toilet, legepladsen og inden frokost. - Vi har bevægelsesaktiviteter og afholder et årligt motionsløb Dokumentation: Foto, plancher, nyhedsbreve, skrive på whiteboardtavler, intern iagttagelsesskema (Barnets Bog), 3. mdrs. samtaler, sprogvurdering efter behov, udviklingssamtaler, referater fra personalet

5 Natur og naturfænomener - Udviser respekt for naturen, miljøet, dyr og mennesker - Glædes ved naturen og udvikler sin fantasi igennem leg og opleve naturens muligheder - Får gode og positive erfaringer med at opholde sig og bevæge sig i naturen - Får styrket sine sanser herunder se, føle, lugte, smage m.m. - Øget kendskab til naturens opbygning og de forandringer der sker i naturen - Giver kendskab til grund elementerne i naturen luft, vand, jord og ild - Guider børnene i god og dårlig brug af naturen. F. eks. Ikke, at smide affald i naturen. - Skaber rammerne for at børnene kan udvikle deres fantasi og gøre deres egne erfaringer - Formidler deres viden om naturens udvikling, årstiderne, planter og dyr - Kan følge børnene når de viser interesse og følge deres initiativer - Vi har en fast turdag i løbet af ugen hvor børnene kommer ud til bl.a. legepladser, skove, dyr og vand - Vi er dagligt udenfor på børnehavens legepladser og omkringliggende grønne område, hvor børnene mærker og oplever naturen - Laver mad på bål og spiser udenfor - Har aktiviteter og emneuger hvor vand, ild, jord indgår og finder ting i naturen som kan bruges i børnehaven - Opsøger litteratur, besøger en naturvejleder eller lign. Dokumentation: Foto, plancher, nyhedsbreve, skrive på whiteboardtavler, intern iagttagelsesskema (Barnets Bog), 3. mdrs. samtaler, sprogvurdering efter behov, udviklingssamtaler, referater fra personalet

6 Kulturelle udtryksformer og værdier - Glædes ved sang, musik, dans, bevægelse og socialt fællesskab - Udvikler sin fantasi og personlighed igennem leg, positive erfaringer og fællesskab - Får en større viden om kultur, demokrati og børnehavens traditioner og værdier - Oplever forskellige kulturelle og værdibaserede traditioner. - Får mulighed for at udtrykke sig på forskellige måder - Tilrettelægger hverdagen så børnene får mulighed for at deltage i børnehavens traditioner - Anerkender børnenes forskellighed og handler derpå - Giver børnene mulighed for at tilegne sig viden og gøre egne erfaringer - Giver børnene mulighed for at bruge pædagogiske materialer, bøger, computerspil m.m. - Er nysgerrige og fordomsfrie overfor børnene - Vi fastholder forskellige traditioner i børnehaven såsom: Julegudstjeneste, Høstfest, Luciaoptog o.a. - Vi har dagligt morgensamling, hvor vi synger, snakker, leger - Børnefødselsdage i børnehaven eller i hjemmet - Laver kunstudstillinger i forbindelse med vores emneuger - De ældste børn er samlet og klipper, tegner, maler og har en åben dialog omkring tro, skabelse, liv/død, sorg og lign. - Vi besøger biblioteket, museum, Økolariet og lign. Dokumentation: Foto, plancher, nyhedsbreve, skrive på whiteboardtavler, intern iagttagelsesskema (Barnets Bog), 3. mdrs. samtaler, sprogvurdering efter behov, udviklingssamtaler, referater fra personalet

7

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere