Samarbejdskatalog. For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Rev. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdskatalog. For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Rev. maj 2015"

Transkript

1 Samarbejdskatalog For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune Rev. maj 2015

2 Indledning UngNorddjurs har med dette samarbejdskatalog sammensat en række tilbud til skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs kommune. Vi vil aktivt tage del i den nye skolereform med valgfag og understøttende undervisningstilbud, der kan være med til at skabe en mere varieret skoledag. I takt med den nye skolereform kan der ske udstedelse af udtalelse/kompetencebevis, som den enkelte elev kan få påført sit eksamensbevis. Tilbuddene kan frit vælges efter ønske, men skulle der være sammenfald af ønsker, bliver ønskerne tildelt efter først til mølle princippet. Nogle af tilbuddene er gratis, mens andre kræver betaling af underviseren og materialer. Pris, tidspunkt, sted mv. aftales Generelt er kataloget for klasse og tager udgangspunkt i et eller flere kompetenceområder. Ved flere af tilbuddene er der dog mulighed for at tilpasse indholdet fra 4. klasse. Der er udvalgte områder, der i år er gratis for skolerne, dog inden for et vist omfang. Ellers vil prisen som maksimum være således at det er omkostningsneutralt for UngNorddjurs. Hvis jeres skole ønsker særlig, andre eller anderledes tilbud som ikke fremgår af kataloget, er I yderst velkommen til at kontakte os. Kataloget skal være et dynamisk arbejdsredskab, således vi i fællesskab kan udvikle nye tilbud. UngNorddjurs glæder sig til et læringsrigt samarbejde. Med venlig hilsen 2

3 Indholdsfortegnelse Fag Kompetence område Klassetrin Side Naturfag Back to nature Understøttende undervisning klasse 4 Ude-skole Understøttende undervisning klasse 5 Praktisk/Musisk fag Kano & Kajak Idræt klasse 6 Klatring Idræt klasse 7 Mountainbike Idræt klasse 8 Tegnekursus Billedkunst klasse 9 Besøg en kunstner Billedkunst klasse 10 Design Håndværk og design klasse 11 Cykelværksted Håndværk og design klasse 12 Virtuel musik Musik klasse 13 Tværgående emner DreamFactory Iværksætteri, innov. og entrep klasse 14 Faxe Kondi Cup Iværksætteri, innov. og entrep klasse 15 Norddjurs Evnet Crew Iværksætteri, innov. og entrep klasse 16 Track Iværksætteri, innov. og entrep klasse 17 Ungleder Iværksætteri, innov. og entrep klasse 18 Rollespil Understøttende undervisning klasse 19 Humanistiske fag Fransk / Paris tur Fransk klasse 20 Personlig udvikling Milife Sundhed- og seksualund., mv klasse 21 UngNorddjurs Grejbank Grejbank 22 3

4 Naturfag Back to nature årgang. Understøttende undervisning. Understøttende undervisning har en høj grad af fleksibilitet og skal give plads til en mere varieret skoledag. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner. Grundtanken er, at børnene skal lærer, at man godt kan overleve uden at have en mobil eller tablet i nærheden. De skal prøve, at leve primitivt i skoledagen. I dag tager vi al teknologi for givet, samt et tag over hovedet. Hvad kræves for at starte et bål og lave mad til fx klassen over det? Hvor kommer den mad vi spiser egentligt fra. Hvordan kommer man væk fra naturens nådesløse påvirkning, så man kan holde til at være der. Der vil være forskellige fag der kan komme ind over, hjemmekundskab, biologi, matematik, idræt samt en stor portion samarbejde. Morten Huber i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (afhængigt af hvor hårdt det skal være). Evt. et par dage eller et ugeforløb i tidsrummet fra kl eventuel længere. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 4

5 Ude-skole årgang. Understøttende undervisning. Understøttende undervisning har en høj grad af fleksibilitet og skal give plads til en mere varieret skoledag. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner. I Ude-skolen er det grundtanken, at børnene skal ud og bruge de teorier som de har fået på klassen. Dette kan være fra fysik, matematik eller madkundskab. De skal ud og sanse, for når du sanser husker vedkommende det bedre. (august november & april - juni). Kl Gratis. Dette kan være alt fra, at måle hastigheden på en å, til se en lilla blomst skifte farve, når en myres syre kommer på dens kronblade. Smage på en skovmyre for at fornemme syren. Hvorfor dyr har pels, mens mennesker bliver nød til at være klædt ordentlig på. Mulighederne er mange. Morten Huber i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. 5

6 Praktisk/Musisk fag Kano & Kajak årgang. Idræt. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår et bredt kendskab til de udfoldelsesmuligheder, der er i uderummet og oplever glæde ved fysisk aktivitet i det fri. En sjov dag på vandet, hvor eleverne starter med en intro til sejllads i kano og kajak, sikkerhed på vandet, ro- og padleteknikker, makkerredning med mere. Efter fælle intro sejler vi sammen på en mindre tur. Steen Jensen i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (15. april 15. oktober). En hel skole dag. Lagunen ved Grenaa Lystbåde havn. Gratis. 6

7 Klatring årgang. Idræt. Klatring kan kombinere børnenes lyst til udfordringer og aktivitet, med en høj grad af øje-hånd og øje-fod koordination. Hertil skal børnene konstant skifte fokus imellem sine fire legemsdele og bliver på den måde udfordret på deres koncentration. Introduktion til klatring. Der vil blive arbejdet med sikkerhed og simple klatreteknikker, således eleven selv kan arbejde videre med udfordringerne ved klatring. Hanne Bang i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (15. april 15. oktober). En hel skole dag. Grenaa Idrætscenter. Pris Grej og materialer: Gratis. 7

8 Mountainbike årgang. Efter aftale (August til november og igen fra marts til juli). Idræt. Fra kl til kl Eleverne skal arbejde med idrætsaktiviteter i det fri, både på land samt i- og på vand. Med udgangspunkt i elevernes kendskab til aktiviteter i uderummet skal de arbejde med at udvikle og planlægge aktiviteter i det fri. Eleverne skal arbejde med at beherske forskellige teknikker i idrætsaktiviteter i udelivet. Eleverne skal som led i dette arbejde vurdere kvaliteter og gevinster ved at dyrke idræt i det fri. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår et bredt kendskab til de udfoldelsesmuligheder, der er i uderummet og oplever glæde ved fysisk aktivitet i det fri. Der afregnes efter aftalt timeforbrug Eleverne starter med en introduktion til grundliggende mountainbiketeknikker, inden vi tager ud på MTB i skoven og prøver cyklerne af. Efter nogle gange i skoven, vil vi slutte med et løb på en MTB bane. Vi vil komme ind på vigtigheden af at køre med hjelme og div. sikkerhedsudstyr. Mads Nedergaard og undervisere fra UngNorddjurs 8

9 Tegnekursus årgang. Billedkunst. I arbejdsprocesserne indgår skitser, teknikker, værktøjer og forskellige skildringsformer. Skildringsformerne kan være fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur. Kirsten Marten Selvstændig aktiv udøvende billedkunstner, som underviser i alle former for tegningsmateriale. Hovedvægten lægges på, at eleven lærer at udtrykke sig i en tilsigtet form, og at de kan føre en samtale om deres arbejdsproces, og samtidig skal de kunne forholde sig til, hvad tegningen forestiller, og hvad de vil sige med den. (Hele året). 3 timers sammenhængene undervisning formiddag eller eftermiddag en gang om ugen Elevens arbejde med tegning munder ud i en udstilling. Undervisningen i tegning sigter mod, at eleverne gennem varierede materialer, kan eksperimentere med at formidle iagttagelser, informationer, tanker, forestillinger og holdninger til andre. Tegneundervisning ud fra de grundlæggende tegneprincipper og læren om lovmæssigheden i proportioner og perspektiv, samt tegneteknikker der gør eleven i stand til at kunne tegne og gengive hvad som helst. Der arbejdes med rummelighedsforståelse, koncentration og fordybelse samt udøvelsen af konstruktiv kritik i forbindelse med optimering af proces og resultat. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 9

10 Besøg en kunstner årgang. Billedkunst. I elevens arbejde med at videreføre og udbygge deres egne billedsproglige færdigheder, udbygges deres kendskab til forskellige billedkulturer og de stifter bekendtskab med en livsform som ikke er en lønmodtagerlivsform, og som heller ikke kan sammenlignes med en almindelig selvstændig virksomhed. Da vi i fremtiden vil få en større del af befolkningen, som forsørger sig via immaterielle rettigheder, som knytter sig til en form for ophavsret, får eleverne her en mulighed for at lære, at dette ikke kun gælder for kunstnere, men også for designere, opfindere og softwareudviklere og mange andre kreative erhverv. Tiltag for færdighedsmål og Vidensmål: Eleverne får indsigt i hele processen i kunstneren Kirsten Martens arbejde, fra den første spæde ide, til udvælgelse af materiale og udtryksform, til færdiggørelse og afsætning. Kirsten Marten Selvstændig aktiv udøvende billedkunstner. (Hele året). En hel skoledag, nærmere aftalt. Kirsten Martens atelier Ellegårdsvej 17, Søby, 8560 Kolind. Der afregnes efter aftalt timeforbrug Underviseren arbejder med tegning som maleri og skulptur, og hun tegner sine store billeder udelukkende i vokskridt. Den umiddelbare inspirationskilde er kærligheden, som er formgivet i surrealistiske billeder og skulpturer i hvidt ler. 10

11 Design årgang. Håndværk og design. I valgfaget håndværk og design skal elevernes bygge oven på deres færdigheder og viden om værktøj, forarbejdning og design. Eleverne skal lære at forholde sig til naturlige, forarbejdede og syntetiske materialer og ud fra en opgave foretage selvstændige materialevalg blandt både bløde og hårde materialer. Eleverne skal desuden lære at forarbejde materialer i forhold til form, funktion og det æstetiske udtryk set i forhold til en materiel kultur i hverdagen og kulturer før og nu. I design skal eleverne lære at udvikle innovative og entreprenante ideer, som giver værdi for andre. Eleverne skal lære at målrette og realisere produkter med inspiration fra en alsidig materiel kultur og ud fra viden om form, funktion og æstetik. Eleven vil lære at udtrykke sig fra ide til færdigt produkt. Gennem guidning vil eleven lære at udvikle mønster/metode/teknik og valg af det rigtige materiale til produktet. Produktet kan variere. eks. beklædning, tasker, punge, puder, osv. Sine Møller og undervisere fra UngNorddjurs. (Hele året). Der afregnes efter aftalt timeforbrug Jens Lassen mobil

12 Cykelværksted årgang. Håndværk og design. I valgfaget håndværk og design skal elevernes bygge oven på deres færdigheder og viden om værktøj, forarbejdning og design. (Hele året). Eleverne skal blive i stand til at anvende værktøj, redskaber, maskiner og teknikker på en mere avanceret måde, og de skal lære selvstændigt at tilrettelægge mere komplicerede håndværksprocesser. Forarbejdningsprocesserne kræver stigende grad af selvstændighed hos eleverne i forhold til valg og anvendelse af teknikker og mere specialiserede maskiner. Fra 5 timer pr. gang til længerevarende forløb. I cykelværkstedet skal eleverne lære at lave deres egen cykel. Man vil komme rundt om det mest basale på en cykel, såsom at skifte dæk/ slange, skifte kæde, justere gear, vedligeholdelse/eftersyn, således at eleverne kan vedligeholde en cykel. Gratis. Mads Nedergaard og undervisere fra UngNorddjurs. 12

13 Virtuel musik årgang. Musik. Eleverne skal lære, hvordan musik anvendes i samfundet. Eleverne skal udvikle deres forståelse for, hvorvidt musikalske udtryk, herunder elevernes egne, har mulighed for at indgå i sammenhænge uden for undervisningen, herunder digitale miljøer og subkulturer. Eleverne vil starte med at lære elektronisk musik i dybden, alt fra hvordan et nummer opbygges, hvad er musikudtryk, hvilke instrumenter passer sammen, rytme til musikprogrammering. De unge vil med udgangspunkt i elektronisk musik, få en stærk specialiseret forståelse for musik fra opbygning til fortolkning. Med dette udgangspunkt vil de kunne arbejde med andre genre, men endnu vigtigere vil deres musikforståelse udvides samt finde deres egen kreative side og måde at udtrykke sig på og derigennem bliver mere selvstændig. Jesper Svane i samarbejde med musikundervisere fra UngNorddjurs. (Hele året). Fra 2 timer til hele skoledage. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 13

14 Tværgående emner DreamFactory årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. I DreamFactory arbejder vi med processen fra drøm til ide til prototype til produkt i et eksperimentarium, hvor drømme bliver til virkelighed. I løbet af processen vil eleverne komme til at stifte bekendtskab med emner inden for ideudvikling, innovation, produktdesign/prototypen, prospekt, markedsføring, projektledelse, økonomistyring, budgetlægning, finansiering samt entreprenørskab. I forløbet vil der være indlagt besøg i innovative virksomheder. Forløbet vil variere efter aldersgruppe: årgang: tema-/emneuge; et ugeforløb med vægt på praktisk læring eller 14 ugers valgfagsmodul med 3 lektioner pr. gang med vægt på teoretisk og praktisk læring. Henrik Elkjær og undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Hele skoleåret). Ugeforløb fra kl eller 14 ugers valgfagsmodul med 3 ugentlige lektioner. Der afregnes efter aftalt timeforbrug årgang: tema-/emneuge; et ugeforløb med vægt på leg og læring (f.eks. storytelling). 14

15 Faxe Kondi Cup årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Henrik Elkjær i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (Oktober til februar). Efter tirsdage og torsdage. Gratis. Vi vil planlægge Faxe Kondi Cup 2016, som er 7. udgave af et større sportsevent i Norddjurs, der afvikles i februar Faxe Kondi Cup vil være produktet af et større planlægningsarbejde, hvor eleverne kommer til at stifte bekendtskab til salg, markedsføring, planlægning og logistik, økonomistyring og budgetlægning samt innovation og entreprenørskab. 15

16 Norddjurs Event Crew årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. I Norddjurs Event Crew arbejder vi med events for unge, planlagt af unge i Norddjurs. I løbet af planlægningen vil de unge komme til at stifte bekendtskab med emner inden for salg, markedsføring, planlægning og logistik, økonomistyring og budgetlægning samt ungeledelse, innovation og entreprenørskab. Henrik Elkjær i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (Oktober til juni). Bedst tirsdage og torsdage efter 10.15, men kan aftales efter ønske. Gratis. Har I et event som skal planlægges, så lad os tage udgangspunkt I jeres case og bruge det som produkt i undervisningsforløbet. Forløbet vil variere i længde efter hvilken event der skal arbejdes med. 16

17 Track årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Kompetence mål: Iværksætteri, Innovation, entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Ved implementering af Track som et valgfag, vil man tilføre skolen et fag, hvor eleverne får mulighed for at prøve kræfter med at planlægge, gennemføre og evaluere en landsdækkende kulturevent for skoler og ungdomsklubber fra hele Danmark. Musik, iværksætteri, innovation og entreprenørskab er hovedelementerne i forløbet, men også fagene dansk og matematik biddrager til forløbets tværfaglighed. Undervejs i processen vil eleverne blive præsenteret for hvorledes man opstiller en event for unge, hvilket indbefatter forberedelsesfasen, hvor budget, booking og research er hovedoverskrifterne. I den næste fase, opstilling og afvikling, skal planlægningsfasen udføres, således at eleverne oplever at de ideer de er kommet med, også bliver ført ud i livet. I den sidste fase, evalueringsfasen skal der samles op på hele processen og afviklingen, således at eleverne bliver bevidste om hvad der var godt samt hvad man fremadrettet kan gøre anderledes. Kristian Thomsen i samarbejde med musikundervisere fra UngNorddjurs. Afviklingen af Track event lørdag d. 19. marts uger med 3 ugentlige lektioner. UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå. Gratis. 17

18 Ungleder årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Med udgangspunkt i DGI s lederuddannelse Lederspiren vil du gennemgå et forløb med praktiske og teoretiske elementer, omkring hvordan man bliver en god ungdomsleder. Som Lederspire er man blevet undervist i: Motivation, kommunikation og samarbejde. Henrik Elkjær i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Oktober juni). Bedst tirsdage og torsdage efter 10.15, men kan aftales efter ønske. Der afregnes efter aftalt timeforbrug Idegenerering og igangsætning hvordan bliver en ide til virkelighed? At være i rollen som igangsætter og leder. Efter forløbet med lederspiren vil det være hensigtsmæssigt at komme i gang med foreningsarbejde eller anden form for praktisk arbejde som Eventmager eller Iværksætteri. 18

19 Rollespil årgang. Understøttende undervisning flere fagmuligheder. Understøttende undervisning har en høj grad af fleksibilitet og skal give plads til en mere varieret skoledag. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner. Rollespil er en alternativ form for læring i skoledagen. Der er mange forskellig fag, der kan komme til udtryk i rollespil samt en anderledes social forståelse. Det kan være et historisk slag der udspiller sig. Købmænd der skal sælge deres vare og øge deres indtægter (matematik). Bordrollespil, hvor der indgår matematik, engelsk samt samarbejde i selv spillet for at kunne overleve. Det kan være noget så simpelt som kamplege der kan bruges i idræt, såsom: Capture the flag, Juggers og død våben, hvor det gælder om at samarbejde og orientere sig på en bane. Morten Huber i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (Hele året). Kl Der afregnes efter aftalt timeforbrug 19

20 Humanistiske fag Paris tur/ Fransk årgang. Fransk. I valgfaget fransk lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Eleverne opøver færdigheder i at lytte og tale samt læse og skrive gennem arbejdet med udtale og intonation samt tilegnelse af ordforråd. Eleverne kan i begyndelsen kommunikere i et meget enkelt og forståeligt sprog inden for nære og genkendelige emner. Senere kan eleverne udtrykke sig sammenhængende og give udtryk for egne holdninger. Eleverne skal lære om dagligliv og levevilkår i fransktalende lande og få forståelse for betydningen af kulturelle, sociale og historiske forhold. Lær at klare dig i Frankrig og andre fransktalende lande - på fransk. Lær at tale fransk. Kurset er for begyndere, men allerede fra starten får du redskaber til at tale lidt fransk, så du kommer hurtigt i gang med at bruge sproget. Du får et godt ordforråd, som du kan bruge med det samme i mange forskellige situationer. Du lærer fx at præsentere dig og at fortælle lidt om dig selv. Du lærer også at beskrive situationer og genstande. Gennem hele kurset arbejder vi med udtale. Vi gennemgår den mest grundlæggende grammatik. Marjorie Green og undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Hele året). Jeres skole. Turen til Paris kr. 2800,- i egenbetaling. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 20

21 Personlig udvikling Milife årgang. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Undervisningen skal bidrage til at udvikle elevernes forståelse af sundhed, trivsel og seksualitet som væsentlige aspekter af menneskets liv, der påvirkes af det samfund, man lever i. Undervisningens udgangspunkt er fortsat et bredt og positivt sundhedsbegreb, hvor der sættes fokus på såvel livskvalitet og trivsel som viden om sundhedsmæssige faktorer, der er særligt relevante for unge. Hovedvægten lægges på kulturelle, sociale og samfundsmæssige dimensioner af sundhed. Overvejelser vedrørende rettigheder, ulighed og demokrati skal inddrages. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at disse komplekse forhold kobles til elevernes egne erfaringer, underen og nære miljø for at skabe muligheder for identifikation og engagement for eleverne. Det er centralt, at eleverne udvikler en forståelse af dem selv som aktive og kompetente deltagere i processer, der kan fremme trivsel og sundhed for dem selv og andre. Tiltag for færdighedsmål og Vidensmål MILIFE udvikler de unges selvindsigt, selvværd og livsglæde, deres forståelse for andre mennesker og opbygger kompetencer der sætter dem i stand til at tage et større personligt ansvar, opnå personlig uafhængighed og bidrage positivt til samfundet. Gennem Milife-forløbet vil den unge tilegne sig viden omkring bl.a. kropssprog, kommunikation, værdier og mål. Heidi Melin Svendsen og undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Hele skoleåret). Efter Aftale. Jeres skole. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 21

22 Grejbank UngNorddjurs Grejbank Grejbank UngNorddjurs er UngNorddjurs interne grejbank. Grejet kan lejes af institutioner og foreninger i Norddjurs Kommune. Friluftsgrej og Vandaktiviteter: Antal Udlånspris pr. dag/stk. Kajak 1-person normalt med trailer til 10 stk kr. Kano Plastik normalt med trailer til 6 stk kr. Lavvu (8 15 personers indianertelt) kr. Telte/vindskjul (3 personers) 8 50 kr. Bålmadsudstyr 3 - Bålgryder (grydesæt) 3 10 kr. Trangia kr. GPS kr. Våddragt kr. Svømmefødder 20 - Aktivitetsgrej: Antal Udlånspris pr. døgn Senior sumo sæt kr. Junior sumo sæt kr. Oppusteligt fodbold bane kr. Hoppepude 8x16 meter kr. Arrangementsgrej: Antal Udlånspris pr. dag/stk. Telt 6x12m Party kr. Telt 6x9m Party kr. Bænke og borde 16 sæt kr. Plastik borde 15 stk kr. 22

23 Frilufts- og aktivitetsudstyr: Lokaler I de forskellige afdelinger: UngNorddjurs er en del af den landsdækkende Grejbank under Friluftsrådet, og denne del af udstyret kan lejes af skoler, institutioner og foreninger. Udstyret kan lejes med instruktør. Lokalerne i UngNorddjurs kan lånes til undervisning, mødeaktivitet og lignende i det omfang UngNorddjurs ikke bruger dem. Kontakt: Kontakt: Allingåbro - Bjarne Kristensen - mobil: Steen Jensen - mobil: Hele Kommunen Ørum - Mie Secher - mobil: Grenaa - Mads Nedergaard - mobil: Arrangementsgrej: UngNorddjurs har udstyr til brug i forbindelse med ved større arrangementer. Lejebetingelser: Kontakt: Man står selv for alt det praktiske i forbindelse med et lån, eksempelvis afhentning, aflevering, rengøring ol. Leon Pedersen - mobil: Hele Kommunen. Ved misligholdelse af aftalen opkræves et gebyr på kr. 500,-. Musisk udstyr: Ødelagte ting erstattes af lejer. UngNorddjurs har musikudstyr til brug i undervisningen men også til brug ved større arrangementer. Ved leje af musikudstyr skal en ansat fra UngNorddjurs tilkøbes. Kontakt: Kristian Thomsen - mobil: Hele Kommunen. 23

24

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!

V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog! 1 Ungdomsskolens Tilbud i Skolereformen 2014-2015 Understøttende Undervisning & Valgfag For 6.-10.-klasse Nogle målrettet særlige klassetrin V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014 Eleverne kan tilmeldes som Klasse

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING

FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dato November 2011 FORSØG MED PRAKTISKE/ MUSISKE FAG I FOLKE- SKOLEN EVALUERING INDHOLD 1. Resume 1 1.1 Forsøgenes betydning for undervisningens gennemførsel 2

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Se vores spændende valgfag her i kataloget

Se vores spændende valgfag her i kataloget Se vores spændende valgfag her i kataloget Viby Skole Vestergaardsskolen Rosenvangskolen Bavnehøj Skole Højvangskolen UNGiAarhus Skanderborgvej K INDHOLD a Velkommen til For første gang, er et helt skoleområde

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere