Samarbejdskatalog. For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Rev. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdskatalog. For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Rev. maj 2015"

Transkript

1 Samarbejdskatalog For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune Rev. maj 2015

2 Indledning UngNorddjurs har med dette samarbejdskatalog sammensat en række tilbud til skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs kommune. Vi vil aktivt tage del i den nye skolereform med valgfag og understøttende undervisningstilbud, der kan være med til at skabe en mere varieret skoledag. I takt med den nye skolereform kan der ske udstedelse af udtalelse/kompetencebevis, som den enkelte elev kan få påført sit eksamensbevis. Tilbuddene kan frit vælges efter ønske, men skulle der være sammenfald af ønsker, bliver ønskerne tildelt efter først til mølle princippet. Nogle af tilbuddene er gratis, mens andre kræver betaling af underviseren og materialer. Pris, tidspunkt, sted mv. aftales Generelt er kataloget for klasse og tager udgangspunkt i et eller flere kompetenceområder. Ved flere af tilbuddene er der dog mulighed for at tilpasse indholdet fra 4. klasse. Der er udvalgte områder, der i år er gratis for skolerne, dog inden for et vist omfang. Ellers vil prisen som maksimum være således at det er omkostningsneutralt for UngNorddjurs. Hvis jeres skole ønsker særlig, andre eller anderledes tilbud som ikke fremgår af kataloget, er I yderst velkommen til at kontakte os. Kataloget skal være et dynamisk arbejdsredskab, således vi i fællesskab kan udvikle nye tilbud. UngNorddjurs glæder sig til et læringsrigt samarbejde. Med venlig hilsen 2

3 Indholdsfortegnelse Fag Kompetence område Klassetrin Side Naturfag Back to nature Understøttende undervisning klasse 4 Ude-skole Understøttende undervisning klasse 5 Praktisk/Musisk fag Kano & Kajak Idræt klasse 6 Klatring Idræt klasse 7 Mountainbike Idræt klasse 8 Tegnekursus Billedkunst klasse 9 Besøg en kunstner Billedkunst klasse 10 Design Håndværk og design klasse 11 Cykelværksted Håndværk og design klasse 12 Virtuel musik Musik klasse 13 Tværgående emner DreamFactory Iværksætteri, innov. og entrep klasse 14 Faxe Kondi Cup Iværksætteri, innov. og entrep klasse 15 Norddjurs Evnet Crew Iværksætteri, innov. og entrep klasse 16 Track Iværksætteri, innov. og entrep klasse 17 Ungleder Iværksætteri, innov. og entrep klasse 18 Rollespil Understøttende undervisning klasse 19 Humanistiske fag Fransk / Paris tur Fransk klasse 20 Personlig udvikling Milife Sundhed- og seksualund., mv klasse 21 UngNorddjurs Grejbank Grejbank 22 3

4 Naturfag Back to nature årgang. Understøttende undervisning. Understøttende undervisning har en høj grad af fleksibilitet og skal give plads til en mere varieret skoledag. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner. Grundtanken er, at børnene skal lærer, at man godt kan overleve uden at have en mobil eller tablet i nærheden. De skal prøve, at leve primitivt i skoledagen. I dag tager vi al teknologi for givet, samt et tag over hovedet. Hvad kræves for at starte et bål og lave mad til fx klassen over det? Hvor kommer den mad vi spiser egentligt fra. Hvordan kommer man væk fra naturens nådesløse påvirkning, så man kan holde til at være der. Der vil være forskellige fag der kan komme ind over, hjemmekundskab, biologi, matematik, idræt samt en stor portion samarbejde. Morten Huber i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (afhængigt af hvor hårdt det skal være). Evt. et par dage eller et ugeforløb i tidsrummet fra kl eventuel længere. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 4

5 Ude-skole årgang. Understøttende undervisning. Understøttende undervisning har en høj grad af fleksibilitet og skal give plads til en mere varieret skoledag. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner. I Ude-skolen er det grundtanken, at børnene skal ud og bruge de teorier som de har fået på klassen. Dette kan være fra fysik, matematik eller madkundskab. De skal ud og sanse, for når du sanser husker vedkommende det bedre. (august november & april - juni). Kl Gratis. Dette kan være alt fra, at måle hastigheden på en å, til se en lilla blomst skifte farve, når en myres syre kommer på dens kronblade. Smage på en skovmyre for at fornemme syren. Hvorfor dyr har pels, mens mennesker bliver nød til at være klædt ordentlig på. Mulighederne er mange. Morten Huber i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. 5

6 Praktisk/Musisk fag Kano & Kajak årgang. Idræt. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår et bredt kendskab til de udfoldelsesmuligheder, der er i uderummet og oplever glæde ved fysisk aktivitet i det fri. En sjov dag på vandet, hvor eleverne starter med en intro til sejllads i kano og kajak, sikkerhed på vandet, ro- og padleteknikker, makkerredning med mere. Efter fælle intro sejler vi sammen på en mindre tur. Steen Jensen i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (15. april 15. oktober). En hel skole dag. Lagunen ved Grenaa Lystbåde havn. Gratis. 6

7 Klatring årgang. Idræt. Klatring kan kombinere børnenes lyst til udfordringer og aktivitet, med en høj grad af øje-hånd og øje-fod koordination. Hertil skal børnene konstant skifte fokus imellem sine fire legemsdele og bliver på den måde udfordret på deres koncentration. Introduktion til klatring. Der vil blive arbejdet med sikkerhed og simple klatreteknikker, således eleven selv kan arbejde videre med udfordringerne ved klatring. Hanne Bang i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (15. april 15. oktober). En hel skole dag. Grenaa Idrætscenter. Pris Grej og materialer: Gratis. 7

8 Mountainbike årgang. Efter aftale (August til november og igen fra marts til juli). Idræt. Fra kl til kl Eleverne skal arbejde med idrætsaktiviteter i det fri, både på land samt i- og på vand. Med udgangspunkt i elevernes kendskab til aktiviteter i uderummet skal de arbejde med at udvikle og planlægge aktiviteter i det fri. Eleverne skal arbejde med at beherske forskellige teknikker i idrætsaktiviteter i udelivet. Eleverne skal som led i dette arbejde vurdere kvaliteter og gevinster ved at dyrke idræt i det fri. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår et bredt kendskab til de udfoldelsesmuligheder, der er i uderummet og oplever glæde ved fysisk aktivitet i det fri. Der afregnes efter aftalt timeforbrug Eleverne starter med en introduktion til grundliggende mountainbiketeknikker, inden vi tager ud på MTB i skoven og prøver cyklerne af. Efter nogle gange i skoven, vil vi slutte med et løb på en MTB bane. Vi vil komme ind på vigtigheden af at køre med hjelme og div. sikkerhedsudstyr. Mads Nedergaard og undervisere fra UngNorddjurs 8

9 Tegnekursus årgang. Billedkunst. I arbejdsprocesserne indgår skitser, teknikker, værktøjer og forskellige skildringsformer. Skildringsformerne kan være fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur. Kirsten Marten Selvstændig aktiv udøvende billedkunstner, som underviser i alle former for tegningsmateriale. Hovedvægten lægges på, at eleven lærer at udtrykke sig i en tilsigtet form, og at de kan føre en samtale om deres arbejdsproces, og samtidig skal de kunne forholde sig til, hvad tegningen forestiller, og hvad de vil sige med den. (Hele året). 3 timers sammenhængene undervisning formiddag eller eftermiddag en gang om ugen Elevens arbejde med tegning munder ud i en udstilling. Undervisningen i tegning sigter mod, at eleverne gennem varierede materialer, kan eksperimentere med at formidle iagttagelser, informationer, tanker, forestillinger og holdninger til andre. Tegneundervisning ud fra de grundlæggende tegneprincipper og læren om lovmæssigheden i proportioner og perspektiv, samt tegneteknikker der gør eleven i stand til at kunne tegne og gengive hvad som helst. Der arbejdes med rummelighedsforståelse, koncentration og fordybelse samt udøvelsen af konstruktiv kritik i forbindelse med optimering af proces og resultat. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 9

10 Besøg en kunstner årgang. Billedkunst. I elevens arbejde med at videreføre og udbygge deres egne billedsproglige færdigheder, udbygges deres kendskab til forskellige billedkulturer og de stifter bekendtskab med en livsform som ikke er en lønmodtagerlivsform, og som heller ikke kan sammenlignes med en almindelig selvstændig virksomhed. Da vi i fremtiden vil få en større del af befolkningen, som forsørger sig via immaterielle rettigheder, som knytter sig til en form for ophavsret, får eleverne her en mulighed for at lære, at dette ikke kun gælder for kunstnere, men også for designere, opfindere og softwareudviklere og mange andre kreative erhverv. Tiltag for færdighedsmål og Vidensmål: Eleverne får indsigt i hele processen i kunstneren Kirsten Martens arbejde, fra den første spæde ide, til udvælgelse af materiale og udtryksform, til færdiggørelse og afsætning. Kirsten Marten Selvstændig aktiv udøvende billedkunstner. (Hele året). En hel skoledag, nærmere aftalt. Kirsten Martens atelier Ellegårdsvej 17, Søby, 8560 Kolind. Der afregnes efter aftalt timeforbrug Underviseren arbejder med tegning som maleri og skulptur, og hun tegner sine store billeder udelukkende i vokskridt. Den umiddelbare inspirationskilde er kærligheden, som er formgivet i surrealistiske billeder og skulpturer i hvidt ler. 10

11 Design årgang. Håndværk og design. I valgfaget håndværk og design skal elevernes bygge oven på deres færdigheder og viden om værktøj, forarbejdning og design. Eleverne skal lære at forholde sig til naturlige, forarbejdede og syntetiske materialer og ud fra en opgave foretage selvstændige materialevalg blandt både bløde og hårde materialer. Eleverne skal desuden lære at forarbejde materialer i forhold til form, funktion og det æstetiske udtryk set i forhold til en materiel kultur i hverdagen og kulturer før og nu. I design skal eleverne lære at udvikle innovative og entreprenante ideer, som giver værdi for andre. Eleverne skal lære at målrette og realisere produkter med inspiration fra en alsidig materiel kultur og ud fra viden om form, funktion og æstetik. Eleven vil lære at udtrykke sig fra ide til færdigt produkt. Gennem guidning vil eleven lære at udvikle mønster/metode/teknik og valg af det rigtige materiale til produktet. Produktet kan variere. eks. beklædning, tasker, punge, puder, osv. Sine Møller og undervisere fra UngNorddjurs. (Hele året). Der afregnes efter aftalt timeforbrug Jens Lassen mobil

12 Cykelværksted årgang. Håndværk og design. I valgfaget håndværk og design skal elevernes bygge oven på deres færdigheder og viden om værktøj, forarbejdning og design. (Hele året). Eleverne skal blive i stand til at anvende værktøj, redskaber, maskiner og teknikker på en mere avanceret måde, og de skal lære selvstændigt at tilrettelægge mere komplicerede håndværksprocesser. Forarbejdningsprocesserne kræver stigende grad af selvstændighed hos eleverne i forhold til valg og anvendelse af teknikker og mere specialiserede maskiner. Fra 5 timer pr. gang til længerevarende forløb. I cykelværkstedet skal eleverne lære at lave deres egen cykel. Man vil komme rundt om det mest basale på en cykel, såsom at skifte dæk/ slange, skifte kæde, justere gear, vedligeholdelse/eftersyn, således at eleverne kan vedligeholde en cykel. Gratis. Mads Nedergaard og undervisere fra UngNorddjurs. 12

13 Virtuel musik årgang. Musik. Eleverne skal lære, hvordan musik anvendes i samfundet. Eleverne skal udvikle deres forståelse for, hvorvidt musikalske udtryk, herunder elevernes egne, har mulighed for at indgå i sammenhænge uden for undervisningen, herunder digitale miljøer og subkulturer. Eleverne vil starte med at lære elektronisk musik i dybden, alt fra hvordan et nummer opbygges, hvad er musikudtryk, hvilke instrumenter passer sammen, rytme til musikprogrammering. De unge vil med udgangspunkt i elektronisk musik, få en stærk specialiseret forståelse for musik fra opbygning til fortolkning. Med dette udgangspunkt vil de kunne arbejde med andre genre, men endnu vigtigere vil deres musikforståelse udvides samt finde deres egen kreative side og måde at udtrykke sig på og derigennem bliver mere selvstændig. Jesper Svane i samarbejde med musikundervisere fra UngNorddjurs. (Hele året). Fra 2 timer til hele skoledage. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 13

14 Tværgående emner DreamFactory årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. I DreamFactory arbejder vi med processen fra drøm til ide til prototype til produkt i et eksperimentarium, hvor drømme bliver til virkelighed. I løbet af processen vil eleverne komme til at stifte bekendtskab med emner inden for ideudvikling, innovation, produktdesign/prototypen, prospekt, markedsføring, projektledelse, økonomistyring, budgetlægning, finansiering samt entreprenørskab. I forløbet vil der være indlagt besøg i innovative virksomheder. Forløbet vil variere efter aldersgruppe: årgang: tema-/emneuge; et ugeforløb med vægt på praktisk læring eller 14 ugers valgfagsmodul med 3 lektioner pr. gang med vægt på teoretisk og praktisk læring. Henrik Elkjær og undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Hele skoleåret). Ugeforløb fra kl eller 14 ugers valgfagsmodul med 3 ugentlige lektioner. Der afregnes efter aftalt timeforbrug årgang: tema-/emneuge; et ugeforløb med vægt på leg og læring (f.eks. storytelling). 14

15 Faxe Kondi Cup årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Henrik Elkjær i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (Oktober til februar). Efter tirsdage og torsdage. Gratis. Vi vil planlægge Faxe Kondi Cup 2016, som er 7. udgave af et større sportsevent i Norddjurs, der afvikles i februar Faxe Kondi Cup vil være produktet af et større planlægningsarbejde, hvor eleverne kommer til at stifte bekendtskab til salg, markedsføring, planlægning og logistik, økonomistyring og budgetlægning samt innovation og entreprenørskab. 15

16 Norddjurs Event Crew årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. I Norddjurs Event Crew arbejder vi med events for unge, planlagt af unge i Norddjurs. I løbet af planlægningen vil de unge komme til at stifte bekendtskab med emner inden for salg, markedsføring, planlægning og logistik, økonomistyring og budgetlægning samt ungeledelse, innovation og entreprenørskab. Henrik Elkjær i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (Oktober til juni). Bedst tirsdage og torsdage efter 10.15, men kan aftales efter ønske. Gratis. Har I et event som skal planlægges, så lad os tage udgangspunkt I jeres case og bruge det som produkt i undervisningsforløbet. Forløbet vil variere i længde efter hvilken event der skal arbejdes med. 16

17 Track årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Kompetence mål: Iværksætteri, Innovation, entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Ved implementering af Track som et valgfag, vil man tilføre skolen et fag, hvor eleverne får mulighed for at prøve kræfter med at planlægge, gennemføre og evaluere en landsdækkende kulturevent for skoler og ungdomsklubber fra hele Danmark. Musik, iværksætteri, innovation og entreprenørskab er hovedelementerne i forløbet, men også fagene dansk og matematik biddrager til forløbets tværfaglighed. Undervejs i processen vil eleverne blive præsenteret for hvorledes man opstiller en event for unge, hvilket indbefatter forberedelsesfasen, hvor budget, booking og research er hovedoverskrifterne. I den næste fase, opstilling og afvikling, skal planlægningsfasen udføres, således at eleverne oplever at de ideer de er kommet med, også bliver ført ud i livet. I den sidste fase, evalueringsfasen skal der samles op på hele processen og afviklingen, således at eleverne bliver bevidste om hvad der var godt samt hvad man fremadrettet kan gøre anderledes. Kristian Thomsen i samarbejde med musikundervisere fra UngNorddjurs. Afviklingen af Track event lørdag d. 19. marts uger med 3 ugentlige lektioner. UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå. Gratis. 17

18 Ungleder årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Med udgangspunkt i DGI s lederuddannelse Lederspiren vil du gennemgå et forløb med praktiske og teoretiske elementer, omkring hvordan man bliver en god ungdomsleder. Som Lederspire er man blevet undervist i: Motivation, kommunikation og samarbejde. Henrik Elkjær i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Oktober juni). Bedst tirsdage og torsdage efter 10.15, men kan aftales efter ønske. Der afregnes efter aftalt timeforbrug Idegenerering og igangsætning hvordan bliver en ide til virkelighed? At være i rollen som igangsætter og leder. Efter forløbet med lederspiren vil det være hensigtsmæssigt at komme i gang med foreningsarbejde eller anden form for praktisk arbejde som Eventmager eller Iværksætteri. 18

19 Rollespil årgang. Understøttende undervisning flere fagmuligheder. Understøttende undervisning har en høj grad af fleksibilitet og skal give plads til en mere varieret skoledag. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner. Rollespil er en alternativ form for læring i skoledagen. Der er mange forskellig fag, der kan komme til udtryk i rollespil samt en anderledes social forståelse. Det kan være et historisk slag der udspiller sig. Købmænd der skal sælge deres vare og øge deres indtægter (matematik). Bordrollespil, hvor der indgår matematik, engelsk samt samarbejde i selv spillet for at kunne overleve. Det kan være noget så simpelt som kamplege der kan bruges i idræt, såsom: Capture the flag, Juggers og død våben, hvor det gælder om at samarbejde og orientere sig på en bane. Morten Huber i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (Hele året). Kl Der afregnes efter aftalt timeforbrug 19

20 Humanistiske fag Paris tur/ Fransk årgang. Fransk. I valgfaget fransk lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Eleverne opøver færdigheder i at lytte og tale samt læse og skrive gennem arbejdet med udtale og intonation samt tilegnelse af ordforråd. Eleverne kan i begyndelsen kommunikere i et meget enkelt og forståeligt sprog inden for nære og genkendelige emner. Senere kan eleverne udtrykke sig sammenhængende og give udtryk for egne holdninger. Eleverne skal lære om dagligliv og levevilkår i fransktalende lande og få forståelse for betydningen af kulturelle, sociale og historiske forhold. Lær at klare dig i Frankrig og andre fransktalende lande - på fransk. Lær at tale fransk. Kurset er for begyndere, men allerede fra starten får du redskaber til at tale lidt fransk, så du kommer hurtigt i gang med at bruge sproget. Du får et godt ordforråd, som du kan bruge med det samme i mange forskellige situationer. Du lærer fx at præsentere dig og at fortælle lidt om dig selv. Du lærer også at beskrive situationer og genstande. Gennem hele kurset arbejder vi med udtale. Vi gennemgår den mest grundlæggende grammatik. Marjorie Green og undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Hele året). Jeres skole. Turen til Paris kr. 2800,- i egenbetaling. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 20

21 Personlig udvikling Milife årgang. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Undervisningen skal bidrage til at udvikle elevernes forståelse af sundhed, trivsel og seksualitet som væsentlige aspekter af menneskets liv, der påvirkes af det samfund, man lever i. Undervisningens udgangspunkt er fortsat et bredt og positivt sundhedsbegreb, hvor der sættes fokus på såvel livskvalitet og trivsel som viden om sundhedsmæssige faktorer, der er særligt relevante for unge. Hovedvægten lægges på kulturelle, sociale og samfundsmæssige dimensioner af sundhed. Overvejelser vedrørende rettigheder, ulighed og demokrati skal inddrages. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at disse komplekse forhold kobles til elevernes egne erfaringer, underen og nære miljø for at skabe muligheder for identifikation og engagement for eleverne. Det er centralt, at eleverne udvikler en forståelse af dem selv som aktive og kompetente deltagere i processer, der kan fremme trivsel og sundhed for dem selv og andre. Tiltag for færdighedsmål og Vidensmål MILIFE udvikler de unges selvindsigt, selvværd og livsglæde, deres forståelse for andre mennesker og opbygger kompetencer der sætter dem i stand til at tage et større personligt ansvar, opnå personlig uafhængighed og bidrage positivt til samfundet. Gennem Milife-forløbet vil den unge tilegne sig viden omkring bl.a. kropssprog, kommunikation, værdier og mål. Heidi Melin Svendsen og undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Hele skoleåret). Efter Aftale. Jeres skole. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 21

22 Grejbank UngNorddjurs Grejbank Grejbank UngNorddjurs er UngNorddjurs interne grejbank. Grejet kan lejes af institutioner og foreninger i Norddjurs Kommune. Friluftsgrej og Vandaktiviteter: Antal Udlånspris pr. dag/stk. Kajak 1-person normalt med trailer til 10 stk kr. Kano Plastik normalt med trailer til 6 stk kr. Lavvu (8 15 personers indianertelt) kr. Telte/vindskjul (3 personers) 8 50 kr. Bålmadsudstyr 3 - Bålgryder (grydesæt) 3 10 kr. Trangia kr. GPS kr. Våddragt kr. Svømmefødder 20 - Aktivitetsgrej: Antal Udlånspris pr. døgn Senior sumo sæt kr. Junior sumo sæt kr. Oppusteligt fodbold bane kr. Hoppepude 8x16 meter kr. Arrangementsgrej: Antal Udlånspris pr. dag/stk. Telt 6x12m Party kr. Telt 6x9m Party kr. Bænke og borde 16 sæt kr. Plastik borde 15 stk kr. 22

23 Frilufts- og aktivitetsudstyr: Lokaler I de forskellige afdelinger: UngNorddjurs er en del af den landsdækkende Grejbank under Friluftsrådet, og denne del af udstyret kan lejes af skoler, institutioner og foreninger. Udstyret kan lejes med instruktør. Lokalerne i UngNorddjurs kan lånes til undervisning, mødeaktivitet og lignende i det omfang UngNorddjurs ikke bruger dem. Kontakt: Kontakt: Allingåbro - Bjarne Kristensen - mobil: Steen Jensen - mobil: Hele Kommunen Ørum - Mie Secher - mobil: Grenaa - Mads Nedergaard - mobil: Arrangementsgrej: UngNorddjurs har udstyr til brug i forbindelse med ved større arrangementer. Lejebetingelser: Kontakt: Man står selv for alt det praktiske i forbindelse med et lån, eksempelvis afhentning, aflevering, rengøring ol. Leon Pedersen - mobil: Hele Kommunen. Ved misligholdelse af aftalen opkræves et gebyr på kr. 500,-. Musisk udstyr: Ødelagte ting erstattes af lejer. UngNorddjurs har musikudstyr til brug i undervisningen men også til brug ved større arrangementer. Ved leje af musikudstyr skal en ansat fra UngNorddjurs tilkøbes. Kontakt: Kristian Thomsen - mobil: Hele Kommunen. 23

24

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Sted: Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 17. juni 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens Buhl Christensen

Læs mere

Samarbejdskatalog For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune

Samarbejdskatalog For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune Samarbejdskatalog For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune Rev. april 2016 Indledning UngNorddjurs har med dette samarbejdskatalog sammensat en række tilbud til skolerne

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Konstruktion og design

Konstruktion og design Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Konstruktion og design November 2014 Fælles mål Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i konstruktion og design

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

skanderborg-ungdomsskole.dk

skanderborg-ungdomsskole.dk SKOLEPAKKER skanderborg-ungdomsskole.dk Forord Ungdomsskolen har med skolepakkerne sammensat en række aktive tilbud til skolerne i Skanderborg Kommune. Alle skolepakker gælder for 7.-9. klasse med undtagelse

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

MTB Sundhed og Trivsel Fysisk træning. Eleven har viden om faglige anbefalinger til idrætsvaner

MTB Sundhed og Trivsel Fysisk træning. Eleven har viden om faglige anbefalinger til idrætsvaner Mountainbike [et skal forholde sig til tre Mountainbike. Fagets formål: Det centrale i faget er at udvikle elevernes kompetencer indenfor fysisk udfoldelse og lære eleverne glæden ved fysisk udfoldelse.

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Preview af formularskabelon

Preview af formularskabelon Preview af formularskabelon Vælg tema: Blåt tema Det valgte tema gemmes automatisk i skabelonen Import Elevplan 6.klasse KK Elevplan 6 klasse Dansk Status Progression i forhold til seneste læringsmål for

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Læseplan for valgfaget madkundskab

Læseplan for valgfaget madkundskab Læseplan for valgfaget madkundskab Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.-8./8.-9. klassetrin 4 Mad og Sundhed 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Madkultur 7 Indledning Faget madkundskab som valgfag er

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Ungdomsskolerne og skolereformen FREDERIKSHAVN D. 12 NOVEMBER SEKRETARIATSCHEF EJNAR BO PEDERSEN, UNGDOMSSKOLEFORENINGEN

Ungdomsskolerne og skolereformen FREDERIKSHAVN D. 12 NOVEMBER SEKRETARIATSCHEF EJNAR BO PEDERSEN, UNGDOMSSKOLEFORENINGEN Ungdomsskolerne og skolereformen FREDERIKSHAVN D. 12 NOVEMBER SEKRETARIATSCHEF EJNAR BO PEDERSEN, UNGDOMSSKOLEFORENINGEN 1 Folkeskolereform 2014 Tre mål for folkeskolen: Folkeskolen skal udfordre alle

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

HG Idrætsfritidsklub

HG Idrætsfritidsklub Oversigt over tilbud til skolerne: Vi har blandt fritidsklubbens personale flere års erfaring med undervisning og kan b.la. tilbyde nedenstående projekter/forløb. Listen er tænkt som inspiration. Vi tilrettelægger

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Kommune: Skive Kommune Involverede skoler i projektet: Aakjærskolen, Skive Kommune Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Ove Jensen,

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 Undervisningen bygger på målsætningerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. Formålet med Billedkunst At eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne værker

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

ÅRSPLAN HÅNDVÆRK OG DESIGN

ÅRSPLAN HÅNDVÆRK OG DESIGN ÅRSPLAN HÅNDVÆRK OG DESIGN Vi vil lægge os op af Fælles Mål der omfatter tre kompetenceområder: HÅNDVÆRKTØJ - FORARBEJDNING (Eleverne kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

P-FAGSORDNING PÅ VESTRE SKOLE 2014-2015. Musik Håndværk og design Billedkunst Madkundskab Idræt

P-FAGSORDNING PÅ VESTRE SKOLE 2014-2015. Musik Håndværk og design Billedkunst Madkundskab Idræt P-FAGSORDNING PÅ VESTRE SKOLE 2014-2015 Musik Håndværk og design Billedkunst Madkundskab Idræt P-FAG PÅ VESTRE SKOLE Som noget helt nyt vil vi på Vestre Skole tilbyde en P-fagsordning på tværs af 4.- 6.årgang.

Læs mere

Gymnasiet i 9.klasse. Tag dit valgfag på Herning Gymnasium

Gymnasiet i 9.klasse. Tag dit valgfag på Herning Gymnasium Gymnasiet i 9.klasse Tag dit valgfag på Herning Gymnasium 2017-18 Indledning Som led i skolereformen vil Herning Gymnasium gerne i fremtiden samarbejde med folkeskolerne og friskolerne om afviklingen af

Læs mere

En fælles bestræbelse

En fælles bestræbelse Læring i bevægelse Sammen skaber vi nye rammer, bevægelse og udvikling i skolen En fælles bestræbelse Indhold i skolen Helhedsskole på Ørkildskolen Lærere og pædagoger supplerer hinanden med deres fagligheder

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Kalø Økologiske Landbrugsskole den

Kalø Økologiske Landbrugsskole den Kalø Økologiske Landbrugsskole den 23 9 2013 12.00 Velkomst ved skole og dagtilbudschef Finn Mikkelsen, Norddjurs Kommune og Jørgen Brøgger, formand for udvalget for familie og institutioner, Syddjurs

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Læseplan for faget håndværk og design Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 4./5./6./7. klassetrin 4 Håndværk forarbejdning 4 Håndværk materialer 6 Design 7 It og medier 8 Sproglig udvikling 9 Innovation

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Fagene i Haver til Maver

Fagene i Haver til Maver Til skoleledere og lærere i Aarhus kommune Fagene i Haver til Maver Et tilbud for skoleklasser 1.-6. kl. i Aarhus kommune Dette bilag henvender sig til skoler, der gerne vil vide mere om hvilke fag, der

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere