Samarbejdskatalog. For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Rev. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdskatalog. For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Rev. maj 2015"

Transkript

1 Samarbejdskatalog For partnerskabsaftaler med skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune Rev. maj 2015

2 Indledning UngNorddjurs har med dette samarbejdskatalog sammensat en række tilbud til skole- og dagtilbudsområdet i Norddjurs kommune. Vi vil aktivt tage del i den nye skolereform med valgfag og understøttende undervisningstilbud, der kan være med til at skabe en mere varieret skoledag. I takt med den nye skolereform kan der ske udstedelse af udtalelse/kompetencebevis, som den enkelte elev kan få påført sit eksamensbevis. Tilbuddene kan frit vælges efter ønske, men skulle der være sammenfald af ønsker, bliver ønskerne tildelt efter først til mølle princippet. Nogle af tilbuddene er gratis, mens andre kræver betaling af underviseren og materialer. Pris, tidspunkt, sted mv. aftales Generelt er kataloget for klasse og tager udgangspunkt i et eller flere kompetenceområder. Ved flere af tilbuddene er der dog mulighed for at tilpasse indholdet fra 4. klasse. Der er udvalgte områder, der i år er gratis for skolerne, dog inden for et vist omfang. Ellers vil prisen som maksimum være således at det er omkostningsneutralt for UngNorddjurs. Hvis jeres skole ønsker særlig, andre eller anderledes tilbud som ikke fremgår af kataloget, er I yderst velkommen til at kontakte os. Kataloget skal være et dynamisk arbejdsredskab, således vi i fællesskab kan udvikle nye tilbud. UngNorddjurs glæder sig til et læringsrigt samarbejde. Med venlig hilsen 2

3 Indholdsfortegnelse Fag Kompetence område Klassetrin Side Naturfag Back to nature Understøttende undervisning klasse 4 Ude-skole Understøttende undervisning klasse 5 Praktisk/Musisk fag Kano & Kajak Idræt klasse 6 Klatring Idræt klasse 7 Mountainbike Idræt klasse 8 Tegnekursus Billedkunst klasse 9 Besøg en kunstner Billedkunst klasse 10 Design Håndværk og design klasse 11 Cykelværksted Håndværk og design klasse 12 Virtuel musik Musik klasse 13 Tværgående emner DreamFactory Iværksætteri, innov. og entrep klasse 14 Faxe Kondi Cup Iværksætteri, innov. og entrep klasse 15 Norddjurs Evnet Crew Iværksætteri, innov. og entrep klasse 16 Track Iværksætteri, innov. og entrep klasse 17 Ungleder Iværksætteri, innov. og entrep klasse 18 Rollespil Understøttende undervisning klasse 19 Humanistiske fag Fransk / Paris tur Fransk klasse 20 Personlig udvikling Milife Sundhed- og seksualund., mv klasse 21 UngNorddjurs Grejbank Grejbank 22 3

4 Naturfag Back to nature årgang. Understøttende undervisning. Understøttende undervisning har en høj grad af fleksibilitet og skal give plads til en mere varieret skoledag. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner. Grundtanken er, at børnene skal lærer, at man godt kan overleve uden at have en mobil eller tablet i nærheden. De skal prøve, at leve primitivt i skoledagen. I dag tager vi al teknologi for givet, samt et tag over hovedet. Hvad kræves for at starte et bål og lave mad til fx klassen over det? Hvor kommer den mad vi spiser egentligt fra. Hvordan kommer man væk fra naturens nådesløse påvirkning, så man kan holde til at være der. Der vil være forskellige fag der kan komme ind over, hjemmekundskab, biologi, matematik, idræt samt en stor portion samarbejde. Morten Huber i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (afhængigt af hvor hårdt det skal være). Evt. et par dage eller et ugeforløb i tidsrummet fra kl eventuel længere. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 4

5 Ude-skole årgang. Understøttende undervisning. Understøttende undervisning har en høj grad af fleksibilitet og skal give plads til en mere varieret skoledag. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner. I Ude-skolen er det grundtanken, at børnene skal ud og bruge de teorier som de har fået på klassen. Dette kan være fra fysik, matematik eller madkundskab. De skal ud og sanse, for når du sanser husker vedkommende det bedre. (august november & april - juni). Kl Gratis. Dette kan være alt fra, at måle hastigheden på en å, til se en lilla blomst skifte farve, når en myres syre kommer på dens kronblade. Smage på en skovmyre for at fornemme syren. Hvorfor dyr har pels, mens mennesker bliver nød til at være klædt ordentlig på. Mulighederne er mange. Morten Huber i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. 5

6 Praktisk/Musisk fag Kano & Kajak årgang. Idræt. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår et bredt kendskab til de udfoldelsesmuligheder, der er i uderummet og oplever glæde ved fysisk aktivitet i det fri. En sjov dag på vandet, hvor eleverne starter med en intro til sejllads i kano og kajak, sikkerhed på vandet, ro- og padleteknikker, makkerredning med mere. Efter fælle intro sejler vi sammen på en mindre tur. Steen Jensen i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (15. april 15. oktober). En hel skole dag. Lagunen ved Grenaa Lystbåde havn. Gratis. 6

7 Klatring årgang. Idræt. Klatring kan kombinere børnenes lyst til udfordringer og aktivitet, med en høj grad af øje-hånd og øje-fod koordination. Hertil skal børnene konstant skifte fokus imellem sine fire legemsdele og bliver på den måde udfordret på deres koncentration. Introduktion til klatring. Der vil blive arbejdet med sikkerhed og simple klatreteknikker, således eleven selv kan arbejde videre med udfordringerne ved klatring. Hanne Bang i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (15. april 15. oktober). En hel skole dag. Grenaa Idrætscenter. Pris Grej og materialer: Gratis. 7

8 Mountainbike årgang. Efter aftale (August til november og igen fra marts til juli). Idræt. Fra kl til kl Eleverne skal arbejde med idrætsaktiviteter i det fri, både på land samt i- og på vand. Med udgangspunkt i elevernes kendskab til aktiviteter i uderummet skal de arbejde med at udvikle og planlægge aktiviteter i det fri. Eleverne skal arbejde med at beherske forskellige teknikker i idrætsaktiviteter i udelivet. Eleverne skal som led i dette arbejde vurdere kvaliteter og gevinster ved at dyrke idræt i det fri. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne opnår et bredt kendskab til de udfoldelsesmuligheder, der er i uderummet og oplever glæde ved fysisk aktivitet i det fri. Der afregnes efter aftalt timeforbrug Eleverne starter med en introduktion til grundliggende mountainbiketeknikker, inden vi tager ud på MTB i skoven og prøver cyklerne af. Efter nogle gange i skoven, vil vi slutte med et løb på en MTB bane. Vi vil komme ind på vigtigheden af at køre med hjelme og div. sikkerhedsudstyr. Mads Nedergaard og undervisere fra UngNorddjurs 8

9 Tegnekursus årgang. Billedkunst. I arbejdsprocesserne indgår skitser, teknikker, værktøjer og forskellige skildringsformer. Skildringsformerne kan være fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur. Kirsten Marten Selvstændig aktiv udøvende billedkunstner, som underviser i alle former for tegningsmateriale. Hovedvægten lægges på, at eleven lærer at udtrykke sig i en tilsigtet form, og at de kan føre en samtale om deres arbejdsproces, og samtidig skal de kunne forholde sig til, hvad tegningen forestiller, og hvad de vil sige med den. (Hele året). 3 timers sammenhængene undervisning formiddag eller eftermiddag en gang om ugen Elevens arbejde med tegning munder ud i en udstilling. Undervisningen i tegning sigter mod, at eleverne gennem varierede materialer, kan eksperimentere med at formidle iagttagelser, informationer, tanker, forestillinger og holdninger til andre. Tegneundervisning ud fra de grundlæggende tegneprincipper og læren om lovmæssigheden i proportioner og perspektiv, samt tegneteknikker der gør eleven i stand til at kunne tegne og gengive hvad som helst. Der arbejdes med rummelighedsforståelse, koncentration og fordybelse samt udøvelsen af konstruktiv kritik i forbindelse med optimering af proces og resultat. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 9

10 Besøg en kunstner årgang. Billedkunst. I elevens arbejde med at videreføre og udbygge deres egne billedsproglige færdigheder, udbygges deres kendskab til forskellige billedkulturer og de stifter bekendtskab med en livsform som ikke er en lønmodtagerlivsform, og som heller ikke kan sammenlignes med en almindelig selvstændig virksomhed. Da vi i fremtiden vil få en større del af befolkningen, som forsørger sig via immaterielle rettigheder, som knytter sig til en form for ophavsret, får eleverne her en mulighed for at lære, at dette ikke kun gælder for kunstnere, men også for designere, opfindere og softwareudviklere og mange andre kreative erhverv. Tiltag for færdighedsmål og Vidensmål: Eleverne får indsigt i hele processen i kunstneren Kirsten Martens arbejde, fra den første spæde ide, til udvælgelse af materiale og udtryksform, til færdiggørelse og afsætning. Kirsten Marten Selvstændig aktiv udøvende billedkunstner. (Hele året). En hel skoledag, nærmere aftalt. Kirsten Martens atelier Ellegårdsvej 17, Søby, 8560 Kolind. Der afregnes efter aftalt timeforbrug Underviseren arbejder med tegning som maleri og skulptur, og hun tegner sine store billeder udelukkende i vokskridt. Den umiddelbare inspirationskilde er kærligheden, som er formgivet i surrealistiske billeder og skulpturer i hvidt ler. 10

11 Design årgang. Håndværk og design. I valgfaget håndværk og design skal elevernes bygge oven på deres færdigheder og viden om værktøj, forarbejdning og design. Eleverne skal lære at forholde sig til naturlige, forarbejdede og syntetiske materialer og ud fra en opgave foretage selvstændige materialevalg blandt både bløde og hårde materialer. Eleverne skal desuden lære at forarbejde materialer i forhold til form, funktion og det æstetiske udtryk set i forhold til en materiel kultur i hverdagen og kulturer før og nu. I design skal eleverne lære at udvikle innovative og entreprenante ideer, som giver værdi for andre. Eleverne skal lære at målrette og realisere produkter med inspiration fra en alsidig materiel kultur og ud fra viden om form, funktion og æstetik. Eleven vil lære at udtrykke sig fra ide til færdigt produkt. Gennem guidning vil eleven lære at udvikle mønster/metode/teknik og valg af det rigtige materiale til produktet. Produktet kan variere. eks. beklædning, tasker, punge, puder, osv. Sine Møller og undervisere fra UngNorddjurs. (Hele året). Der afregnes efter aftalt timeforbrug Jens Lassen mobil

12 Cykelværksted årgang. Håndværk og design. I valgfaget håndværk og design skal elevernes bygge oven på deres færdigheder og viden om værktøj, forarbejdning og design. (Hele året). Eleverne skal blive i stand til at anvende værktøj, redskaber, maskiner og teknikker på en mere avanceret måde, og de skal lære selvstændigt at tilrettelægge mere komplicerede håndværksprocesser. Forarbejdningsprocesserne kræver stigende grad af selvstændighed hos eleverne i forhold til valg og anvendelse af teknikker og mere specialiserede maskiner. Fra 5 timer pr. gang til længerevarende forløb. I cykelværkstedet skal eleverne lære at lave deres egen cykel. Man vil komme rundt om det mest basale på en cykel, såsom at skifte dæk/ slange, skifte kæde, justere gear, vedligeholdelse/eftersyn, således at eleverne kan vedligeholde en cykel. Gratis. Mads Nedergaard og undervisere fra UngNorddjurs. 12

13 Virtuel musik årgang. Musik. Eleverne skal lære, hvordan musik anvendes i samfundet. Eleverne skal udvikle deres forståelse for, hvorvidt musikalske udtryk, herunder elevernes egne, har mulighed for at indgå i sammenhænge uden for undervisningen, herunder digitale miljøer og subkulturer. Eleverne vil starte med at lære elektronisk musik i dybden, alt fra hvordan et nummer opbygges, hvad er musikudtryk, hvilke instrumenter passer sammen, rytme til musikprogrammering. De unge vil med udgangspunkt i elektronisk musik, få en stærk specialiseret forståelse for musik fra opbygning til fortolkning. Med dette udgangspunkt vil de kunne arbejde med andre genre, men endnu vigtigere vil deres musikforståelse udvides samt finde deres egen kreative side og måde at udtrykke sig på og derigennem bliver mere selvstændig. Jesper Svane i samarbejde med musikundervisere fra UngNorddjurs. (Hele året). Fra 2 timer til hele skoledage. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 13

14 Tværgående emner DreamFactory årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. I DreamFactory arbejder vi med processen fra drøm til ide til prototype til produkt i et eksperimentarium, hvor drømme bliver til virkelighed. I løbet af processen vil eleverne komme til at stifte bekendtskab med emner inden for ideudvikling, innovation, produktdesign/prototypen, prospekt, markedsføring, projektledelse, økonomistyring, budgetlægning, finansiering samt entreprenørskab. I forløbet vil der være indlagt besøg i innovative virksomheder. Forløbet vil variere efter aldersgruppe: årgang: tema-/emneuge; et ugeforløb med vægt på praktisk læring eller 14 ugers valgfagsmodul med 3 lektioner pr. gang med vægt på teoretisk og praktisk læring. Henrik Elkjær og undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Hele skoleåret). Ugeforløb fra kl eller 14 ugers valgfagsmodul med 3 ugentlige lektioner. Der afregnes efter aftalt timeforbrug årgang: tema-/emneuge; et ugeforløb med vægt på leg og læring (f.eks. storytelling). 14

15 Faxe Kondi Cup årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Henrik Elkjær i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (Oktober til februar). Efter tirsdage og torsdage. Gratis. Vi vil planlægge Faxe Kondi Cup 2016, som er 7. udgave af et større sportsevent i Norddjurs, der afvikles i februar Faxe Kondi Cup vil være produktet af et større planlægningsarbejde, hvor eleverne kommer til at stifte bekendtskab til salg, markedsføring, planlægning og logistik, økonomistyring og budgetlægning samt innovation og entreprenørskab. 15

16 Norddjurs Event Crew årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. I Norddjurs Event Crew arbejder vi med events for unge, planlagt af unge i Norddjurs. I løbet af planlægningen vil de unge komme til at stifte bekendtskab med emner inden for salg, markedsføring, planlægning og logistik, økonomistyring og budgetlægning samt ungeledelse, innovation og entreprenørskab. Henrik Elkjær i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (Oktober til juni). Bedst tirsdage og torsdage efter 10.15, men kan aftales efter ønske. Gratis. Har I et event som skal planlægges, så lad os tage udgangspunkt I jeres case og bruge det som produkt i undervisningsforløbet. Forløbet vil variere i længde efter hvilken event der skal arbejdes med. 16

17 Track årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Kompetence mål: Iværksætteri, Innovation, entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Ved implementering af Track som et valgfag, vil man tilføre skolen et fag, hvor eleverne får mulighed for at prøve kræfter med at planlægge, gennemføre og evaluere en landsdækkende kulturevent for skoler og ungdomsklubber fra hele Danmark. Musik, iværksætteri, innovation og entreprenørskab er hovedelementerne i forløbet, men også fagene dansk og matematik biddrager til forløbets tværfaglighed. Undervejs i processen vil eleverne blive præsenteret for hvorledes man opstiller en event for unge, hvilket indbefatter forberedelsesfasen, hvor budget, booking og research er hovedoverskrifterne. I den næste fase, opstilling og afvikling, skal planlægningsfasen udføres, således at eleverne oplever at de ideer de er kommet med, også bliver ført ud i livet. I den sidste fase, evalueringsfasen skal der samles op på hele processen og afviklingen, således at eleverne bliver bevidste om hvad der var godt samt hvad man fremadrettet kan gøre anderledes. Kristian Thomsen i samarbejde med musikundervisere fra UngNorddjurs. Afviklingen af Track event lørdag d. 19. marts uger med 3 ugentlige lektioner. UngNorddjurs, Åboulevarden 64, 8500 Grenå. Gratis. 17

18 Ungleder årgang. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i folkeskolen. Eleverne skal udvikle innovative og entreprenante kompetencer, så de kan anvende deres personlige, faglige og sociale ressourcer. Innovation og entreprenørskab er orienteret mod varierede og praksisorienterede undervisningsformer. Der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle. Innovation og entreprenørskab lægger vægt på elevernes proces og evner til at organisere, kommunikere og samarbejde. Med udgangspunkt i DGI s lederuddannelse Lederspiren vil du gennemgå et forløb med praktiske og teoretiske elementer, omkring hvordan man bliver en god ungdomsleder. Som Lederspire er man blevet undervist i: Motivation, kommunikation og samarbejde. Henrik Elkjær i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Oktober juni). Bedst tirsdage og torsdage efter 10.15, men kan aftales efter ønske. Der afregnes efter aftalt timeforbrug Idegenerering og igangsætning hvordan bliver en ide til virkelighed? At være i rollen som igangsætter og leder. Efter forløbet med lederspiren vil det være hensigtsmæssigt at komme i gang med foreningsarbejde eller anden form for praktisk arbejde som Eventmager eller Iværksætteri. 18

19 Rollespil årgang. Understøttende undervisning flere fagmuligheder. Understøttende undervisning har en høj grad af fleksibilitet og skal give plads til en mere varieret skoledag. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner. Rollespil er en alternativ form for læring i skoledagen. Der er mange forskellig fag, der kan komme til udtryk i rollespil samt en anderledes social forståelse. Det kan være et historisk slag der udspiller sig. Købmænd der skal sælge deres vare og øge deres indtægter (matematik). Bordrollespil, hvor der indgår matematik, engelsk samt samarbejde i selv spillet for at kunne overleve. Det kan være noget så simpelt som kamplege der kan bruges i idræt, såsom: Capture the flag, Juggers og død våben, hvor det gælder om at samarbejde og orientere sig på en bane. Morten Huber i samarbejde med undervisere fra UngNorddjurs. (Hele året). Kl Der afregnes efter aftalt timeforbrug 19

20 Humanistiske fag Paris tur/ Fransk årgang. Fransk. I valgfaget fransk lægges hovedvægten indholdsmæssigt på det nære miljø og emner fra elevernes hverdag. Eleverne opøver færdigheder i at lytte og tale samt læse og skrive gennem arbejdet med udtale og intonation samt tilegnelse af ordforråd. Eleverne kan i begyndelsen kommunikere i et meget enkelt og forståeligt sprog inden for nære og genkendelige emner. Senere kan eleverne udtrykke sig sammenhængende og give udtryk for egne holdninger. Eleverne skal lære om dagligliv og levevilkår i fransktalende lande og få forståelse for betydningen af kulturelle, sociale og historiske forhold. Lær at klare dig i Frankrig og andre fransktalende lande - på fransk. Lær at tale fransk. Kurset er for begyndere, men allerede fra starten får du redskaber til at tale lidt fransk, så du kommer hurtigt i gang med at bruge sproget. Du får et godt ordforråd, som du kan bruge med det samme i mange forskellige situationer. Du lærer fx at præsentere dig og at fortælle lidt om dig selv. Du lærer også at beskrive situationer og genstande. Gennem hele kurset arbejder vi med udtale. Vi gennemgår den mest grundlæggende grammatik. Marjorie Green og undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Hele året). Jeres skole. Turen til Paris kr. 2800,- i egenbetaling. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 20

21 Personlig udvikling Milife årgang. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Undervisningen skal bidrage til at udvikle elevernes forståelse af sundhed, trivsel og seksualitet som væsentlige aspekter af menneskets liv, der påvirkes af det samfund, man lever i. Undervisningens udgangspunkt er fortsat et bredt og positivt sundhedsbegreb, hvor der sættes fokus på såvel livskvalitet og trivsel som viden om sundhedsmæssige faktorer, der er særligt relevante for unge. Hovedvægten lægges på kulturelle, sociale og samfundsmæssige dimensioner af sundhed. Overvejelser vedrørende rettigheder, ulighed og demokrati skal inddrages. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at disse komplekse forhold kobles til elevernes egne erfaringer, underen og nære miljø for at skabe muligheder for identifikation og engagement for eleverne. Det er centralt, at eleverne udvikler en forståelse af dem selv som aktive og kompetente deltagere i processer, der kan fremme trivsel og sundhed for dem selv og andre. Tiltag for færdighedsmål og Vidensmål MILIFE udvikler de unges selvindsigt, selvværd og livsglæde, deres forståelse for andre mennesker og opbygger kompetencer der sætter dem i stand til at tage et større personligt ansvar, opnå personlig uafhængighed og bidrage positivt til samfundet. Gennem Milife-forløbet vil den unge tilegne sig viden omkring bl.a. kropssprog, kommunikation, værdier og mål. Heidi Melin Svendsen og undervisere fra UngNorddjurs. Efter aftale (Hele skoleåret). Efter Aftale. Jeres skole. Der afregnes efter aftalt timeforbrug 21

22 Grejbank UngNorddjurs Grejbank Grejbank UngNorddjurs er UngNorddjurs interne grejbank. Grejet kan lejes af institutioner og foreninger i Norddjurs Kommune. Friluftsgrej og Vandaktiviteter: Antal Udlånspris pr. dag/stk. Kajak 1-person normalt med trailer til 10 stk kr. Kano Plastik normalt med trailer til 6 stk kr. Lavvu (8 15 personers indianertelt) kr. Telte/vindskjul (3 personers) 8 50 kr. Bålmadsudstyr 3 - Bålgryder (grydesæt) 3 10 kr. Trangia kr. GPS kr. Våddragt kr. Svømmefødder 20 - Aktivitetsgrej: Antal Udlånspris pr. døgn Senior sumo sæt kr. Junior sumo sæt kr. Oppusteligt fodbold bane kr. Hoppepude 8x16 meter kr. Arrangementsgrej: Antal Udlånspris pr. dag/stk. Telt 6x12m Party kr. Telt 6x9m Party kr. Bænke og borde 16 sæt kr. Plastik borde 15 stk kr. 22

23 Frilufts- og aktivitetsudstyr: Lokaler I de forskellige afdelinger: UngNorddjurs er en del af den landsdækkende Grejbank under Friluftsrådet, og denne del af udstyret kan lejes af skoler, institutioner og foreninger. Udstyret kan lejes med instruktør. Lokalerne i UngNorddjurs kan lånes til undervisning, mødeaktivitet og lignende i det omfang UngNorddjurs ikke bruger dem. Kontakt: Kontakt: Allingåbro - Bjarne Kristensen - mobil: Steen Jensen - mobil: Hele Kommunen Ørum - Mie Secher - mobil: Grenaa - Mads Nedergaard - mobil: Arrangementsgrej: UngNorddjurs har udstyr til brug i forbindelse med ved større arrangementer. Lejebetingelser: Kontakt: Man står selv for alt det praktiske i forbindelse med et lån, eksempelvis afhentning, aflevering, rengøring ol. Leon Pedersen - mobil: Hele Kommunen. Ved misligholdelse af aftalen opkræves et gebyr på kr. 500,-. Musisk udstyr: Ødelagte ting erstattes af lejer. UngNorddjurs har musikudstyr til brug i undervisningen men også til brug ved større arrangementer. Ved leje af musikudstyr skal en ansat fra UngNorddjurs tilkøbes. Kontakt: Kristian Thomsen - mobil: Hele Kommunen. 23

24

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT

Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Ungdomsskolebestyrelsen REFERAT Sted: Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 17. juni 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Basballe Johnny Eldrup Mogens Buhl Christensen

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Læseplan for faget håndværk og design Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 4./5./6./7. klassetrin 4 Håndværk forarbejdning 4 Håndværk materialer 6 Design 7 It og medier 8 Sproglig udvikling 9 Innovation

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Bilag 5: Frivillige kurser

Bilag 5: Frivillige kurser Bilag 5: Frivillige kurser Kursusbeskrivelse Skrivning og retorik... 2 Kursusbeskrivelse Færdselslære, inklusive førstehjælp... 4 Kursusbeskrivelse Sundheds- og seksualundervisning... 6 Kursusbeskrivelse

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Bilag 5: Frivillige kurser

Bilag 5: Frivillige kurser Bilag 5: Frivillige kurser Kursusbeskrivelse: Skrivning og retorik... 2 Kursusbeskrivelse: Færdselslære... 4 Kursusbeskrivelse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab... 6 Kursusbeskrivelse:

Læs mere

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse?

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Fri for Mobberi sætter omsorg og gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det sker gennem bevidst og systematisk

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere