Foreningen Danske DøvBlinde. Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Danske DøvBlinde. Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse"

Transkript

1 Foreningen Danske DøvBlinde Veje til kommunikation med nedsat syn & hørelse

2 Veje til kommunikation At have nedsat syn og hørelse er et dobbelt sansetab, som gør det svært at orientere sig og svært at følge med i samtaler. Handicappet rammer de to vigtigste sanser og sætter store begrænsninger i kommunikationen. Mange døvblinde har en lille rest af enten syn eller hørelse, som kan udnyttes under gode forhold bl.a. med hørehjælpemidler, talesyntese, forstørret skrift, punktskrift og god belysning. Andre lever uden de to sanser. Kommunikation er noget af det vigtigste for os mennesker. Det opdager man, når man mangler den almindelige strøm af nyheder og informationer, der normalt flyder forbi én, og når man ikke længere kan følge med i samtaler i større sammenhænge. Det er rigtig rart, når nogen lægger en hånd på min skulder og gør mig opmærksom på noget vigtigt. Når bare forholdene er i orden, kan jeg godt følge med i en samtale, men hvis der ikke tages hensyn, har jeg ikke en chance.,, Denne pjece giver dig en række gode råd til kommunikation med personer med nedsat syn og hørelse. Det vigtigste skridt på vejen til god kommunikation er: Prøv!... for der er næsten altid en vej til at formidle sit budskab, selv om det kan tage lidt ekstra tid. Foreningen Danske DøvBlinde er en privat brugerorganisation, der oplyser om døvblindhed i samfundet og varetager døvblindes og synshørehæmmedes interesser. 2 Døvblind kvinde med syns- og hørerest, 60 år 3

3 Hvordan kommunikerer man med nedsat syn og hørelse? Personer med nedsat syn og hørelse bruger en kombination af forskellige kommunikationsformer, som både afhænger af graden af syns- og høretabet og af situationen. Hæfte + handske kan købes på LORM Bogstaveringssystemet LORM tegnes som prikker og streger på modtagerens hånd. Hver prik eller streg indikerer et bogstav. LORM er godt til korte enkle sætninger eksempelvis til brug for plejehjemspersonale og hjemmehjælp, der gerne vil kommunikere med ældre døvblinde. Tilgængelig tekst og tale punktskrift, talesyntese og forstørret skrift Døvblinde med hørerest kan opfange tydelig tale i rolige omgivelser. Punktskrift kan læses med fingerspidserne på papir eller på et elektronisk punktdisplay, der kan kobles til pc, smartphone, ipad og lign. Talesyntese kan læse tekst op fra skærme. Forstørrelsesprogram på pc-skærm giver større og læsevenlig tekst, som kan bruges af personer med synsrest. Håndalfabet Det danske tegn-håndalfabet udføres med én hånd og bruges til at stave fx navne og steder. Tegnsprog og taktilt tegnsprog Døvblinde med synsrest kan kommunikere på tegnsprog med et lille tegnfelt tæt på ansigtet, så der samtidig kan aflæses mundbevægelser. Andre bruger taktilt tegnsprog, dvs. følbart tegnsprog, hvor den døvblindes hånd følger den kommunikerendes hænder og aflæser tegn gennem hænderne. Taktilt tegnsprog bruger de samme tegn som tegnsprog, men man går glip af vigtige elementer som mimik, mundbevægelser og kropssprog. Det kræver stor koncentration at aflæse taktilt tegnsprog, som altid bør tilpasses i hastighed til den døvblindes behov. 4 5

4 FDDB har udgivet 103 HAPTISKE SIGNALER en opslagsbog med de mest anvendte haptiske signaler. Haptisk kommunikation Eksempler på nyttige haptiske signaler Smiler > glad smiley tegnes på ryggen Ked af det > tårer tegnes på ryggen Kaffe > knyttet hånd køres i cirkel på skulderen Går > to fingre går hen over ryggen Stille > streg på ryggen Afbryder > hånd lægges på skulder Find flere haptiske signaler i bogen 103 Haptiske Signaler Bogen på dansk eller engelsk kan købes på eller downloades gratis fra >> Bøger & pjecer Haptisk kommunikation bruges til synstolkning og giver personer med nedsat syn og hørelse mulighed for at deltage aktivt i samspil med andre. Med signaler, der tegnes på ryggen, overarmen eller skulderen, kan detaljer beskrives diskret og uden at forstyrre omgivelserne. Med haptiske signaler kan rum og steder beskrives, og humør og ansigtsudtryk kan gengives, samtidig med at en samtale finder sted. Smiler samtalepartneren, keder han sig, ler folk af din vittighed eller er mødet lige ved at begynde? Det er situationer, der alle kan give anledning til misforståelser, og til at man føler sig et skridt bagud. Haptiske signaler kan give noget af den information, andre får gennem synet og hørelsen. Det bruges som supplement til tegnsprog, taktilt tegnsprog eller tale og kan formidles af kontaktperson, tolk eller ledsager. 6 7

5 Hæng siden op 10 gode råd til mødet med personer med nedsat syn og hørelse Gem denne side til næste gang, du mødes med personer med nedsat syn og hørelse. 1. Gør opmærksom på, at du er til stede ved et let tryk på personens arm eller skulder. 2. Fortæl hvem du er, og hvad dit ærinde er. 3. Skriv evt. med store bogstaver i håndfladen, hvis anden kommunikation ikke er mulig. Brug gerne den døvblindes finger til at skrive i personens anden hånd. Skriv så vidt muligt i én lang bevægelse uden at løfte fingeren. 4. Har personen synsrest kan du skrive bogstaver i luften og udtale ord og bogstaver tydeligt til mundaflæsning. En tyk tuschpen kan bruges til at skrive bogstaver på papir. Smartphones, ipad eller bærbar pc kan også bruges fx med tydelige hvide bogstaver på mørk skærm. 5. Sørg for gode lysforhold. Lyset skal falde ind forfra på dit ansigt, når du taler. Personer med nedsat syn og hørelse skal helst have lyset i ryggen. 6. Sluk for radio, musik og lignende, så der er ro i rummet. 7. Råb ikke. Tal tydeligt i almindeligt tempo og kun én ad gangen. 8. Fortæl hvad der foregår omkring jer, og gør opmærksom på, hvis der skiftes emne. 9. Træf ikke beslutninger hen over hovedet på døvblinde. 10. Brug haptiske signaler til at beskrive omgivelserne. Vis fx rummets indretning på ryggen, før I starter mødet. Giv altid besked, når du går. Brug enkle og tydelige sætninger både mundtligt og på skrift. Prøv dig frem. Brug mimik og symbolske bevægelser. Bestil tolkning på forhånd der findes mange forskellige former for tolkning. Læs mere side 12. RUMBESKRIVELSE. Start med at tegne lokalets omrids på modtagerens ryg med to fingre. Tegn derefter borde, døre, personer etc. inden for rummets form på ryggen. Omridset kan bruges al den tid, man befinder sig i lokalet, til at beskrive, hvad der foregår. Angiv retning ved at føre håndryggen hen over ryggen. 8 9

6 Synsbeskrivelse Har man nedsat syn og hørelse, skal meget grundlæggende information formidles gennem andres øjne og ører. Læg en let hånd på personens skulder eller arm, inden du taler. Sig navnet på den person, du vil tale til, hvis der er flere til stede. Fortæl først generelt om stedet, fx hvilket type rum, I er i. Derefter jeres placering, fx Rummet er stort og aflangt. Vi står for enden. Beskriv så indretning og detaljer, fx Bordene står i hestesko. Der står vandglas ved hver plads. Spørg hvad den døvblinde/ synshørehæmmede især gerne vil have synsbeskrevet. Fortæl lidt om omgivelserne først. Det kan være svært at gætte, hvad der er omkring én. Aftal på forhånd, hvad modtageren især gerne vil vide i nye situationer. Beskriv hvad du gør undervejs. Giv løbende stikord om omgivelserne, så personen ved, hvad han eller hun kan spørge ind til. Fortæl hvad der er på tallerkenen, fx kød ligger ud for kl. 6 og pasta ud for kl. 3. Aftal et fast tegn, så en døvblind person kan kende dig. Lad evt. personen føle på en genstand, du altid har med. Ledsagelse Spørg hvordan den døvblinde/synshørehæmmede gerne vil ledsages. Tag ikke fat i den døvblinde, uden det er aftalt først. Lad personen følge dig ved at holde fast i din arm. Hold ikke fast i ham eller hende. Flyt ikke personens hånd hen til en genstand. Lad ham eller hende følge din arm og hånds retning, som fører til genstanden. Efterlad ikke en person med nedsat syn og hørelse midt i rummet. Vis personen hen til en stol, en væg eller andet. Går I igennem en smal passage, så træk armen lidt bagom ryggen, så den døvblinde kan mærke, at han/hun skal trække ind bag dig. Sig ikke Pas på med mindre der virkelig er fare på færde. Beskriv forhindringen i stedet. Gør opmærksom på kantsten, trapper og rulletrapper. Stil stole ind til bordet og stil ikke tasker, sko etc. i gangarealet. Døre skal være helt åbne eller helt lukkede. Alt har sin plads. Flytter du på noget i døvblindes hjem, så stil det tilbage på sin rette plads. Det gælder også, hvis du stiller mad i køleskabet. Mange døvblinde har en kontaktperson, som formidler det, man ikke kan høre og se. Kontaktperson bevilges og ansættes af kommunen

7 Tolkning få mere ud af kommunikation Tolkning kan være en god løsning for mange med nedsat syn og hørelse prøv fx tegnsprogstolkning, taletolkning, skrivetolkning eller en anden af de mange muligheder og få mere ud af møder, kurser, fester, udflugter og andet. Tolkeformer Tegnsprog Taktilt tegnsprog Tale Haptisk synsbeskrivelse Skrivetolkning Punktskrift Du skal være tilmeldt tolkeservice hos Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) for at kunne bestille tolk. Læs mere på tlf Sms eller spørg direkte hos en tolkeudbyder. Find listen over tolkeudbydere i dit område på Tolkning kan forstyrre omgivelserne. Vis forståelse for døvblindes behov. Tolkning er krævende for alle sanser. Hold hyppige pauser. Tal altid direkte til den døvblinde eller synshørehæmmede ikke til tolken. Udstyr og gode ordninger Tidligere var tunge høreapparater og tykke briller eneste hjælpemidler ved nedsat syn og hørelse. I dag findes en lang række avanceret udstyr. Hørehjælpemidler.. er blevet små og praktiske og kan gøre kommunikation mulig for mange med hørenedsættelse især på tomands-hånd i rolige omgivelser. Der findes forskellige typer udstyr som høreapparat, teleslynge, indopereret CI (cochlear implant) og FM-forstærkerudstyr. Mange smartphones og andet IT-udstyr kan bruges sammen med høreapparat, og forstærkerudstyr kan stilles på bordet foran den, der taler, og modtages trådløst i høreapparatet. Teleslynge.. gør det muligt at høre, hvad der foregår i større forsamlinger, hvis der tales i en mikrofon, der er tilsluttet et teleslyngeanlæg, og hvis høreapparatet har indbygget telespole. Teleslyngeanlæg findes i mange offentlige bygninger og mødesteder. Robo Braille Læs mere om hjælpemidler på handicap under hhv. synshandicap og hørehandicap.... er en automatisk internettjeneste, der kan konvertere ikke-tilgængelige dokumenter til læsbare formater. Følg fire enkle trin på for at uploade en fil, hvorefter den returneres i et tilgængeligt format via mail eller send mail direkte til: 12 13

8 Mange smartphones og nye tablets... har stor skærmkontrast og er generelt brugervenlige. Det giver god tilgængelighed, som kan udnyttes af mange med nedsat syn og hørelse. Teksten kan forstørres og via tale-syntese kan menupunkter og skærmsider læses højt. Punktdisplays kan kobles til. Notas individuelle service for døvblinde.. er en gratis service for alle med nedsat syn og hørelse. Artikler, breve, opskrifter, kontoudtog og andet materiale kan indsendes til Nota, som returnerer det som punktskrift eller på mail som ren tekst eller vedhæftet fil. Hele bøger og blade omsættes ikke, men mange bøger kan lånes på Notas digitale bibliotek: Tlf Lupper og lys Blandt de mest anvendte kompenserende syns-hjælpemidler, er: God belysning, lupper med lys, talende køkkenredskaber, farveaflæser, CCTV, der forstørrer ark op på stor skærm, og hvid stok. Hørehjælpemidler er uundværlige for døvblinde, der har hørerest, men det kan være anstrengende at skelne væsentlig lyd fra baggrundsstøj. Husk pauser og undgå baggrundsstøj. Emblemer... er badges med påskriften: NEDSAT SYN OG HØRELSE DØVBLIND DØV MED NEDSAT SYN BLIND MED NEDSAT HØRELSE Emblemerne fås i varianter, der kan sættes på tøjet med klemme, magnet eller nål. Kan købes på eller hos FDDB Kommunikationskort... er laminerede kort i lommeformat med valgfri tekst, der produceres af Foreningen Danske DøvBlinde på bestilling. Kortene kan formidle enkle sætninger mellem fx fagpersonale og personer med nedsat syn og hørelse. Kommunikationskort kan fremstilles med tekst i store typer og tydelig kontrast og kan påsættes punktskrift. Gratis kan bestilles hos FDDB. Hospitalskort.. er et lamineret ark med info om døvblindhed og gode råd til, hvordan hospitalspersonale kan kommunikere med personer med nedsat syn og hørelse. Kortet stilles ved hospitalssengen eller hænges på sengegavlen. 10 kr. kan bestilles hos FDDB

9 Knaser hørelsen & svigter synet? Især hos ældre kan syns- og hørenedsættelse nemt forveksles med svigtende hukommelse. Men svarer en ældre person i øst, når du spørger i vest, kan det skyldes et ikke-opdaget høretab. Og mister den ældre orienteringen eller vælter kaffekoppen, kan det skyldes nedsat syn. Tag testen >> 13 tegn... måske kender du nogen, der har brug for hjælp og rådgivning om syns- og høretab? Kan personen færdes alene i ukendte omgivelser? Kan personen læse alm. tekst i aviser, ugeblade eller på TV? Skal du tæt på, for at personen kan genkende dit ansigt? Er personen begyndt at isolere sig og virker mere opgivende? Er personen i kontakt med en synskonsulent eller øjenlæge? Hvis ja, er synet blevet dårligere siden? Kan personen høre, når dørklokken eller telefonen ringer? Kan personen høre TV og radio på alm. styrke? Kan personen følge en samtale i en gruppe? Har personen høreapparat og kan bruge det? Gætter personen af og til, hvad der er blevet sagt? Er personen i kontakt med en høreklinik eller hørepædagog? Hvis ja, er hørelsen blevet dårligere siden? Blekinge Boulevard Taastrup Tlf Fax Udgivet 2013

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER 2012 Døvblindekonsulenterne 2 Indledning...4 Definition på døvblindhed... 4 Den nordiske definition om døvblindhed... 4 Formål med kontaktpersonordningen

Læs mere

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse

Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse Hjælp den, du holder af, til bedre hørelse 2 3 Indhold Man skal lære, før man kan hjælpe.................... 4 Hvad er et høretab.................................. 5 Sådan opdager du symptomerne......................

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Social-haptisk kommunikation

Social-haptisk kommunikation Arbejdstekst 49 Social-haptisk kommunikation Riitta Lahtinen Social-haptisk kommunikation - at kommunikere med information fra omgivelserne via holistisk kommunikation Kombineret social-haptisk information

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

Katalog. Hjælpemiddelcentret

Katalog. Hjælpemiddelcentret Katalog Hjælpemiddelcentret Indhold Forord 3 Tænk fremad! 4 Mit første hjælpemiddel 5 Belysning, når synet bliver dårligere 6 Kontakt til omverdenen 7 Køb ind og gå i banken derhjemme 8 Emmys ipad 8 Tryghed

Læs mere

DØVBLINDHEDENS ANSIGT

DØVBLINDHEDENS ANSIGT DØVBLINDHEDENS ANSIGT Med 12 sort-hvide portrætter af døvblinde / synshørehæmmede hylder vi mangfoldigheden indenfor døvblindhed og viser, at såvel unge som ældre kan trodse det dobbelte sansetab og bevare

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation

Præsentationsteknik. København, 3 oktober 2008 Resonans Kommunikation 1/11 Præsentationsteknik God præsentationsteknik er at kunne stille sig op foran en større eller mindre gruppe af mennesker og kommunikere et budskab ud på en klar, overbevisende og troværdig måde. Den

Læs mere

Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse. 2006 December

Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse. 2006 December Haptisk kommunikation Adgang til info er tilgængeligheden i orden i DK? Kontaktpersoner i uddannelse 2006 December 4 ISSN: 1600 1494 7. årgang udgives af FDDB fire gange årligt og udsendes til politiske

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL INDIVIDUEL KOMPENSATION OG MAINSTREAMING VÆRKTØJET TIL SAGSFREMSTILLING CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER

BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER BAGGRUNDSVIDEN / OM HANDICAP I FORHOLD TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER VÆRKTØJET TIL PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER FOR ALLE CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 På den ene side skal man som blind turde indrømme, at man har nogle begrænsninger.

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed

Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed PO Edberg Geir Jensen Ole E. Mortensen Ritva Rouvinen Else Marie Svingen Valgerður Stefánsdóttir Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed Udgivet af Nordens Velfærdscenter

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere