Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern auditrapport for DI-Teknik A/S"

Transkript

1 Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik A/S Anders Kristensen, Delegeret og ABA-installatør, DI-Teknik A/S Auditformål/referencer: Kontrol af om kvalitetsstyringssystemet efterlever kravene i Bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om autorisation og drift af elinstallatørvirksomhed (SKS) og Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer for SKS version 2 DBI retningslinie 001, Automatiske brandsikringsanlæg, samt at systemet. Er implementeret i virksomheden. Indgår naturligt i virksomhedens hverdag Er effektivt i forhold til virksomhedens autorisationskrævende opgaver LR SKS Auditrapport Papir - Version 4.0 Side 1 af 5

2 1. Auditmetode Audit er gennemført på baggrund af stikprøver. Dette medfører at der kan være afvigelser der ikke er fremkommet. 2. Auditomfang Den interne audit dækker alle virksomhedens kerneprocesser fra ordremodtagelse til sagsarkivering, herunder relevante ledelses- og støtteprocesser, samt medarbejdere, der udfører autorisationskrævende arbejde. Afdeling/lokation Adresse Medarb.* Støberivej 14, 4600 Køge 92 * Antal medarbejdere omfattet af sks. Under audit er følgende systemdokumentation anvendt: Kvalitetshåndbog, version marts 2010 Elektronisk ordresystem Concorde C5 sammen med MS-officeprogrammer Hjemmeside 3. Konklusioner SKS håndboger er siden sidste audit blever udvidet til også at omhandle arbejder inden for ABA området. Referanceliste for henvisninger til ABA retningslinierne er indsat og krav til orientering af DBI er beskrevet. Intern audit omhandlende ABA er gennemført, med udgangspunkt i de anlæg virksomheden har etableret under anden virksomheds godkendelse. Anlæg er ikke inspiceret. Virksomheden har et SKS der virker og forholder sig løbende til de procedurer der er beskrevet i systemet. Styring af værktøj er ikke opdateret idet en udvikling mht. ledoc pågår. Værktøjslister er tilgængelige i regnearksform. Ved arbejder der omfatter Eftersyn og afprøvning før idriftsættelse er det den enkelte overmontør (delegeret) der er ansvarlig for opfølgning samt arkivering (elektronisk), hvilket ser ud til at virke efter hensigten. 4. Afvigelser, observationer og forbedringsforslag Under audit blev konstateret ingen afvigelser, 5 observationer og ingen forbedringsforslag, som er oprettet i denne rapports sidste sider. Afvigelser (A) skal korrigeres, og implementeres i virksomheden for at sikre systemets effektivitet og overensstemmelse med systemets referencer. Observationer (O) skal virksomheden forholde sig til og korrigere når det er relevant. Forbedringsforslag (F) kan virksomheden implementere når det skønnes at tilføre værdi. På følgende skema kan ses på hvilke områder afvigelser, observationer og forbedringsforslag er konstateret: LR SKS Auditrapport Papir - Version 4.0 Side 2 af 5

3 LN: Løbenummer, IR: Ikke relevant, OK: Tilfredsstillende A: Afvigelse, O: Observation, LN SKS Gennemførte auditaktiviteter i virksomheden IR ref. (SKS): Gennemføres der audit af kvalitetsstyringssystemet? Afholdes der ledelsens evaluering? Er virksomheden organisation opdateret i forhold til virkeligheden? Vurderes det at det beskrevne ansvar og beføjelser efterleves? 5 Gennemføres styring af arbejde, herunder valg, instruktion 3.8 og vurdering om behov for tilsyn af medarbejdere i henhold 3.10 til kompetencevurdering, bemyndigelse og delegering? 6 Anvendes/registreres fakta om: opgaven, det udførte arbejde, særlige forhold og anvendte materialer? Gennemføres og registreres eftersyn og afprøvning før idriftsætning? Registreres fejl, afvigelser og tekniske observationer? Følges der effektivt op på fejl, afvigelser og tekniske observationer? (korrigerende/forebyggende handlinger) Gennemføres der kontrol af registreringer? Følges der op på kontrol af registreringer? Gennemføres modtagekontrol af varer? Følges der op på afvigelser fremkommet ved modtagekontrol? Gennemføres vurdering af medarbejderkompetencer og uddannelsesbehov og fastholdes resultater, følges der op på kompetencevurdering? Efterleves krav om autoriserede vedligeholdelse af viden? (70 tim/5år) Fastholdes oplysninger om bemyndigelse og er medarbejdere informeret? Er der udarbejdet og underskrevet delegeringsaftaler? Gennemføres anskaffelse, styring og eftersyn af udstyr/værktøj effektivt? Gennemføres effektiv styring af leverandører? (materialer tjenesteydelser o.a.) er medarbejdere orienteret om hvor og hvad der må købes? Gennemføres effektiv dokumentstyring, er relevante dokumenter tilstede og opdaterede? Vedligeholdes/ajourføres kvalitetsstyringssystemet? Er systemet autoriseret til brug af den autoriserede og udviser virksomheden kendskab til kvalitetsstyringssystemet? Er aktioner fra tidligere auditrapporter og ledelsesevaluerin- Audit OK A O LR SKS Auditrapport Papir - Version 4.0 Side 3 af 5

4 ger gennemført og afsluttet? Vurderes det at virksomheden fortsat vil opbygge/opretholde kvalitetsstyringssystemets effektivitet? LN DBI Ref. IR Gennemførte auditaktiviteter i virksomheden (ABA): 25 2 Krav til materiel Anvendelse af gyldigt certificeret materiel Anvendelse af ikke certificeret materiel med dispensation Anvendelse af ikke certificeret materiel under reparation Forældet udgået materiel brugt når tidligere godkendt med resten af systemet Certificeret erstatningsmateriel anvendt under producents ansvar Adgang til reserve materiel 32 3 Krav til installationsfirmaet Installationsfirmaet har drift inden for EU Al kommunikation på dansk Kvalificeret personale er fastansat i virksomheden Kvalificeret personale har tilstrækkelig indflydelse Ændringer i organisationen der vedrører den kvalificerede person meldes til godkendende organ Årlig bekræftelse af organisations plan Installationsfirmaet skal have forsikring Kvalitetssystem Installationsfirmaet skal til stadighed havde et KS der er ISO 9001 eller SKS godkendt, Se appendiks A Idriftsættelse og udvidelser For godkendelse af anlæg henvises til retningslinier og kopi arkiveres i virksomheden Driftsjournal udleveret til driftsansvarlig person Skriftlig anlægsinstruks gennemgået og udleveret til driftsansvarlig person Anlægsinstruks indeholder alt nødvendig information for at undgå fejlalarmeringer af redningsberedskabet Retningslinjer for anlægs ejers driftsansvarlige person er udleveret til driftsansvarlig og gennemgået Reparation, service og vedligeholdelse Udførelse af service i overensstemmelse med DBI retningslinie Installationsfirmaet besidder alle nødvendige forudsætninger for at kunne udføre reparationer, service og vedligeholdelse samt levering af reservedele Reparation er påbegyndt inden for 24 timer Udført service fremgår af anlægs ejers driftsjournal Audit OK A O LR SKS Auditrapport Papir - Version 4.0 Side 4 af 5

5 Anlægs ejer er i besiddelse af opdateret anlægsinstruks og driftsjournal, samt retningslinjer for driftsansvarlig person Rapport afleveret efter udført service Stempel eller label anvendes som kvittering for udført service i driftsjournalen Udstyr Installationsfirmaet skal råde over det nødvendige udstyr til installation, reparation, service og vedligeholdelse Særlige betingelser Fravigelsesbetingelserne er overholdt for mindst en kvalificeret person eller erfarne montører Årlige audits afholdt hvis har været gældende Intern Audit Intern audit er tilrettelagt så kravene i retningslinjer er opfyldt Appendiks A Klagesager Kan ABA krav genfindes i SKS system SKS system indeholder fortegnelse over klagesager Klagersager er opbevaret i 2 år 5. Auditresultat Auditresultatet fastholdes i Ledoc og indgår på ledelsens evaluering. LR SKS Auditrapport Papir - Version 4.0 Side 5 af 5

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, April 2012 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1

CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog Vol. 7 April 2015 1 CJC Kvalitetshåndbog En introduktion til C.C.JENSEN A/S Kvalitetshåndbog Det er vigtigt, at vore kunder ved, hvad C.C.JENSEN A/S står for, når vi taler om kvalitet.

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285 Kvalitetshåndbog nr. 1... 6 Forord... 6 Introduktion... 7 MÅLSÆTNING... 8 Idegrundlag... 8 Kvalitetsmål... 8 Kvalitetsmålsætning... 8 Personale (uddannelse og træning)... 9 Organisation... 9 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere