Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD C/S. Serienr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-"

Transkript

1 Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD C/S Serienr Ver.1.4 5/04/ da

2 Table, Tabelle, Tableau 99- RD C/S No Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N Klöver Clover Klee Trèfle 0,8 1 F,5 3,5 5,5 7,0 9,0 10,5 14,5 17,0 0,5 4,0 Blandgräs Mixed grasses Mischgras Herbes mélangées 0,6 1 N Raps Rape Raps Colza 0,6 1 F,0 3,0 4,5 6,0 7,0 8,5 11,5 14,0 17,0 0,0 4,0 Ärtor Peas Erbsen Pois 0,8 3 N Havre Oats Hafer Avoine 0,5 N Råg Rye Roggen Seigle 0,7 N Korn Barley Gerste Orge 0,7 N Vete Wheat Weizen Blé 0,8 N Kg/l A B C Scale =N =F C B A

3 Table, Tabelle, Tableau 99- RD C/S No Probeta N 0N-10Na 1, NP-7.5 0, NPK , PK , PK , Axan 7% N 1, Urea 45% N 0, N-34 1, N-8 1, Kg/l A B Scale B A

4 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden såmaskinen tages i brug Advarselsmærkater: Øvrige sikkerhedsforskrifter Placering af advarselsmærkater på maskinen Maskinskilte Monteringsanvisning.1 Løft og losning af såmaskinen Montering af træk Montering af slangeholder og tilkobling af hydraulikslanger Montering af bøjle i såkassen Montering af markører Montering af efterharve Montering af lygter Montering af afskraber Montering af spormarkør Montering af den forreste platform Installation af kontrolboks i traktoren Instruktioner og indstillinger 3.1 Traktor Ind- og udkobling af såmaskine Mellempakker PIVOT Justering af slangelængde og tilslutning af mellemkabel Markparallelitet Indstilling af efterharve Indstilling af lavløfthøjde Sikring af maskinen ved servicearbejde Indstilling af såskær Afskraber Forredskab Instilling af gødnings- og frømængde Indstilling af sådybde Kontrol Elektronisk kontrolboks Indstilling af spormarkering Mini-el Elektrisk indstilling af gødnings- og såmængder Råd om såningen 4.1 Sådybde Kontrol af udsæd Nedsænkning af såmaskinen Vedligeholdelse og service 5.1 Regelmæssig vedligeholdelse Udskiftning af tallerken Udskiftning af tallerkenleje Udskiftning af såskærets spændbolte Udskiftning af hjul Ver.1.4 5/04/01

5 RD C/S 6 Fejlfinding 6.1 Generelt ved fejlfinding Fejlfindingskema Bemærkninger ved fejlfinding Bilag 7.1 Såtabel Resultater af drejeprøver Hydraulisk diagram Elektrisk diagram Indstilling af det elektriske system Tekniske data Ver.1.4 5/04/01 5

6 6 Ver.1.4 5/04/01

7 RD C/S VIGTIGT! Denne instruktionsbog er udarbejdet ud fra iagttagelser og erfaringer, som er gjort under projekteringen af RAPID maskinen. De givne råd og anvisninger skal ses som en vejledning, der stiller Väderstad-Verken AB og/eller dens repræsentanter helt uden ansvar. Det fulde ansvar for hvordan såmaskinen bruges, transporteres på vej, vedligeholdes og repareres osv. påhviler ejeren/føreren. Der gives forhold vedrørende vækstrækkefølge, jordart, klima osv., som kræver andre metoder end dem, vi angiver her. Ejeren/føreren har det fulde ansvar for, at såmaskinen anvendes korrekt under alle forhold. Väderstads såmaskiner har gennemgået kvalitetsgennemsyn og funktionsprøver før leveringen. Funktionsansvaret under brug i marken ligger dog hos brugeren/køberen. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på selve såmaskinen, afvises helt. Hertil kommer, at vi frasiger os ethvert ansvar overfor skader, der opstår som følge af så- eller doseringsfejl. Se i øvrigt kapitel 4.1 Sådybde på siden 70 og 4. Kontrol af udsæd på siden 71 i vores instruktionsbog. KONFORMITETSERKLÆRING i henhold EU maskindirektiv 98/37/EEC, tillæg A Väderstad-Verken AB, P. O. box 85, Väderstad, SWEDEN erklærer heved at radsåmaskinen, som nedenfor er fremstillet i overensstemmelse med direktiv 98/37/EC. RD 300 S, RD 300 C, RD 400 S og RD 400 C - produktionsnummer Lars-Erik Axelsson Ver.1.4 5/04/01 7

8 Sikkerhedsforskrifter 1 Sikkerhedsforskrifter 1.1 Inden såmaskinen tages i brug Figur 1.1! Vær altid ekstra opmærksom på teksten eller figuren ved dette symbol!! Lær at håndtere såmaskinen varsomt og korrekt! Såmaskinen kan være farlig i ukyndige hænder og ved uforsigtig adfærd. 1. Advarselsmærkater: A B C D E F G H Figur 1. A Læs instruktionerne nøje igennem og forvis dig om, at du forstår indholdet. B Advarselstape: Vær opmærksom på faren for at komme i klemme eller på anden måde komme til skade. Anvendes også på sikkerhedsdetaljer. C Arbejd aldrig under såmaskinen ved service- og vedligeholdelsesarbejde uden at den er ordentligt klodset op med støttebukke eller lignende på et stabilt underlag. Lås løftecylindrene med den gule låseanordning. Se også 3.8 Sikring af maskinen ved servicearbejde på siden 30. D Sørg altid for, at markørens arbejdsområde er frit! Vær opmærksom på risikoen for komme til at beskadige markøren eller at komme i klemme imellem såmaskinen og markørerne, når disse fældes ind! OBS! Markørerne fældes altid ind ved løft af maskinen, uanset indikeringen på kontrolboksen. Den aktive markør fældes altid ud, når maskinen sænkes. Markørerne skal altid være løftet når maskinen sænkes ned. Sørg derfor for at markørerne er spærret med låsehagerne og sluk for kontrolboksen, når maskinen ikke er i marken. Kontrolboksen lagrer alle indstillingerne, når den slukkes. E F Træd aldrig op på hjulene, da de kan dreje rundt, selv om maskinen holder stille. Stå ikke på såmaskinen under kørslen. G Stå ikke på såmaskinen under påfyldning af udsæd. H Advarsel om at komme i klemme i koblingen til efterharvningen. Stå ikke for tæt på efterharven ved løftning og sænkning, da der kan være fare for at komme i klemme. I Advarsel for at komme i klemme under drivhjulet, når det flyttes ned fra transport- til arbejdsstilling. Såmaskinen skal være løftet helt op, når drivhjulet flyttes! Se også Drivhjul på siden 39. I 8 Ver.1.4 5/04/01

9 RD C/S 1.3 Øvrige sikkerhedsforskrifter Figur 1.3! Kontroller altid at hele området omkring såmaskinen er frit. Hold øje med drivhjulets stilling. Kør altid med drivhjulet ind mod markens centrum ved vending. RD 300 3,00 m RD 400 4,00 m RD 300 3,0 m RD 400 4,0 m Figur 1.4 Figur 1.5! Når såmaskinen transporteres på vej, skal det ske med omtanke og ved udvisning af den største forsigtighed. Løft drivhjulet op til transportstilling for at minimere transportbredden. Vær opmærksom på at oversigten bagud er begrænset, og at der er frit, så der kan bakkes. Ejeren/føreren er alene ansvarlig, når såmaskinen køres på offentlig vej.! OBS! Denne maskine/redskab og dennes dækstørrelse er dimensioneret til en maksimal hastighed på 30 km/t ved landevejskørsel. Husk at overholde alle lokale hastighedsbegrænsninger! Ved service- og reparationsarbejde, skal såmaskinen være nedsænket og stå på et plant underlag eller være korrekt understøttet! Da belastningen på støttefoden er stor, bør maskinen ikke parkeres på et løst underlag!! Kontroller altid at såmaskinen og traktorens snapkoblinger er frie for snavs inden sammenkobling af hydraulikslangerne.! Anvend altid de originale reservedele fra Väderstad for at opretholde såmaskinens gode kvalitet og sikkerhed. Ved anvendelse af andre dele end originaldele, bortfalder alle garanti- og reklamationsmuligheder. Ver.1.4 5/04/01 9

10 Sikkerhedsforskrifter 1.4 Placering af advarselsmærkater på maskinen Figur Maskinskilte Nummerskilt A Typenummer 1.5. CE skilt A B B Serienummer. Opgiv altid serienummeret på Deres maskine, når der bestilles reservedele samt ved service eller i tilfælde af reklamation. C D E F G C Arbejdsbredde D Transportbredde E F Serienummer, CE Vægt, totalvægt inklusive efterharve og en enkelt Crossboard. For yderligere information, se 7.6 Tekniske data på siden 97. G Produktionsår 10 Ver.1.4 5/04/01

11 Monteringsanvisning RD C/S Såmaskinen kan leveres mere eller mindre færdigmonteret afhængig af transportmetode etc. Anvend følgende instruktioner, hvor dette kan lade sig gøre. Såmaskinen kan også have monteret ekstraudstyr, som ikke er omfattet af nedenstående instruktioner. Hvis der er tvivlspørgsmål, så kontakt Väderstad-Verken AB eller forhandleren..1 Løft og losning af såmaskinen Figur.1 Løft såmaskinen i de to hjørner i midtertraversen. Løftehjørnerne er afmærket med løftesymboler. Kontroller at der anvendes ordentlige løfteredskaber og maskiner, og at de kan løfte maskinens vægt med bred marginal. Ved løfteopgaver, se 7.6 Tekniske data på siden 97. OBS! Gå aldrig under en løftet såmaskine! Anbring såmaskinen og udfør monteringen på et plant og fast underlag. Der kan ellers være risiko for, at maskinen kan vippe forover inden trækket med trykstangen er monteret. Ver.1.4 5/04/01 11

12 Monteringsanvisning. Montering af træk D A B Figur. Figur.3 Figur.4 Monter støttefoden (D), skub trækforlængeren ind i trækrøret, og monter de to bolte. Løft trækket forsigtigt i trækøjet med en egnet løfteanordning. Vær forsigtig, trækket kan nemt slå imod såkassen! Løsn transportstaget (A) samt støttebenet (B) fra trækket. OBS! Støttebenet (B) må ikke demonteres fra maskinen. Trækket skal være sikret med en egnet løfteanordning eller lignende, når transportstaget (A) demonteres. Hold behørig afstand, når trækket svinges fremefter. Sving trækket fremad/nedad, så det hviler på støttefoden. Støttefoden skal være trukket så langt op, så trækøjet befinder sig cm over jorden. Skru kombisåskærerne ned til dybdestilling 3 på skalaen. (Gælder kun for kombisåmaskiner). Løft kun maskinen og frigør støttebenet (B). Hullet i trækøjet passer med hullet i såmaskinens mellemvæg ved, at kombisåskærerne justeres opad eller nedad med drejehåndtagene. (Gælder kun kombisåmaskiner). Monter trækket med de to M4x80 skruer, som findes i såkassen. Figur.5 Skru trækstangen (C) ud lige meget på begge sider. Trykstangen er forsynet med venstre- og højregevind. Trykstangen skal monteres med nøglegrebet mod trækket. Skru trykstangen så meget ud, så splitterne let kan monteres. Såmaskinens markparallelitet justeres senere, se 3.5 Markparallelitet på siden 8. Skru gavljernene fast med to M4x60 skruer. Skruerne tages fra støttebenet (B). 1 Ver.1.4 5/04/01

13 RD C/S.3 Montering af slangeholder og tilkobling af hydraulikslanger Figur.6 Figur.7 Monter slangeholderen på trækket. Fastgør kablerne og slangerne solidt på trækket med kabelbånd el. lign. Spoleindpakningen bør anbringes over slangesamlingerne og trækkes fremefter. Figur.8 Figur.9 Slangerne er mærkede med farvede ringe for at lette tilkoblingen til traktoren. Gør det til en vane altid at koble slangerne til samme hydraulikudtag på traktoren, så det altid er samme hydraulikhåndtag, der anvendes ved manøvreringen. De to svære 3/8" slanger bruges til løft af såmaskinen og manøvrering af markørerne. De to tynde 1/4" slanger bruges til manøvrering af Crossboard. Kontroller nøje, at slangerne monteres parvist til de respektive hydraulikudtag på traktoren. Fastgør slangerne og elkablet på trækket, som vist på Figur.6 og Figur.7..4 Montering af bøjle i såkassen Figur.10! Gælder kun RD C Bøjlen fungerer som beskyttelse for, at mellemvæggen ikke skal kobles løs ved kørsel. Montér bøjlen ifølge billedet med de to medfølgende skruer. Ver.1.4 5/04/01 13

14 Monteringsanvisning.5 Montering af markører B A RD 300: 3,0 m RD 400: 4,0 m Figur.11 Figur.1 Da markørcylindrene er fyldt med olie ved fremstillingen, spænder de hårdt. Løsn hydrauliknipplen (A) en smule for at tage trykket af for at gøre monteringen af markørcylinderen lettere. Læg en klud over, for at forhindre at olien sprøjter ud. Som kontrol bør man trække i alle koblinger og samlinger efter monteringen. Smør ledboltens nippel. Indstil markørerne i henhold til Figur.1. Denne indstilling cirka. En efterkontrol ude i marken skal foretages for at undgå dobbeltsåning eller ingen såning, som kan opstå ved at man sidder på skrå i visse traktorer. Markørristen opfattes forskelligt på forskellige traktorer og med forskellige førere. Markørpinden bør efterjusteres efter ca. en times kørsel. OBS! Lås altid markørerne med låsehagerne (B) ved transport, servicearbejde og opbevaring. 14 Ver.1.4 5/04/01

15 RD C/S.6 Montering af efterharve Figur.13 Monter stængerne (A) og koblingerne (B) til hjulbjælkens øjebolte. Afstandsmuffen (C) og skiverne (D) placeres på akslen. Billedet viser venstre side, højre side monteres spejlvendt. Slå stifterne i. Løsn låsenålen (E) og skru fjederpakken helt ind i drejeleddet således, at låsningen (F) havner på undersiden af denne. Fæstn fjederpakkens bagende til stangen. Plaststyret (G) placeres mellem fjederen og stangrøret således, at den styrer ind i disse. Stålskiven placeres under kronemøtrikken. Kronemøtrikken skrues ikke mere på, end at stiftet tilpas let kan slås gennem udtagene i møtrikken. Monter løftewirene med splitten (H) i det midterste hul på såmaskinen. Monter den midterste stang og fastgør efterharvesektionen til stængerne med bolten (I). Splitten (K) skal hvile på stangenden således, at sektionen kan vippe bagud og ikke beskadiges ved baglæns kørsel. Kontroller, at spindlerne til efterharven er midt imellem hver baghjulene, se også 3.6 Indstilling af efterharve på siden 9. OBS! Vær opmærksom på risikoen for at komme i klemme..7 Montering af lygter Figur.14 Figur.15 Monter lygter og kabler, som vist på Figur.14 og Figur.15. Ver.1.4 5/04/01 15

16 Monteringsanvisning.8 Montering af afskraber A Figur.16 Figur.17 Ved visse leverancer kan afskraberne være slået op af transporttekniske årsager. I sådanne tilfælde skal platformsholderen flyttes. Holderen (A) skal placeres på ydersiden af skraberen som vist. Afstanden mellem afskraberskæret og dækket skal være mindst 5 mm. For kontrol: Placér såmaskinen hvilende på tallerknerne, med hjulene et par centimeter over jorden for at kunne kontrollere, at afskraberskærene aldrig kommer nærmere end 5 mm fra hjulene, når disse snurrer rundt. OBS! Hvis afskraberne støder mod dæksiderne eller er tæt på dæksiderne, skal afskraberne rettes til med et passende værktøj efter monteringen.! Efterspænd boltene til afskraberholderne!.9 Montering af spormarkør Figur.18 Monter armen i henhold til figuren. 16 Ver.1.4 5/04/01

17 RD C/S.10 Montering af den forreste platform A Figur.19 Monter platform, stige og rækværk til trækbjælken, som vist på Figur.19. Bemærk at højden og vinklen på stigen kan indstilles, så den passer til alle de forredskaber, der anvendes. Monter så den excentriske bespænding (A) i en passende stilling til at holde stigen. Platformen kan foldes op, så man kan servicere redskabet. Ver.1.4 5/04/01 17

18 Monteringsanvisning.11 Installation af kontrolboks i traktoren Figur.0 Figur.1 Spænd kontrolboksen ordentlig fast i beslaget med skruerne på bagsiden af boksen. Anbring boksen inden for synsfeltet af kørselsretningen. OBS! Kontroller hvor der kan være skjulte ledninger, inden der eventuelt bores huller i traktorkabinen. Tilslutning af kabler: Brun til plus (+) og blå til stel (-). OBS! Polerne må ikke byttes om! Hvis traktoren har et strømudtag i kabinen, skal dette anvendes. Hvis der ikke er noget strømudtag, skal tilslutningen foretages med et ekstra kabel. Anvend helst et 6 mm² kabel. Strømbehovet kan være helt op til 15-0 A. Det er vigtigt at tilslutningen er korrekt, fordi det ellers kan medføre en usikker funktion. OBS! Foretag ikke nogen tilslutning i udtaget til cigarettænderen! Kontroller at forbindelseskablet til såmaskinen ikke bliver klemt under traktorens bagrude, da kablet herved kan blive beskadiget. Anvend en lem eller et gennemføringshul til dette formål. Fastgør kablet på en solid måde i traktoren for at beskytte kontrolboksen mod skader, hvis man ved frakobling glemmer at afmontere forbindelseskablet fra såmaskinen. Kontroller at kontrolboksen er slukket, indtil markørerne er monteret Montering af mini-elboks - + Blå/ Brun/ Blue/ Brown/ Blau Braun Figur. Mini-elboksen bør monteres, så den er lettilgængelig med højre hånd. Den skal også være vendt til den rigtige side, så højre markørvisning på boksen er naturligt vendt mod højre markør på såmaskinen. Mini-elboksen kræver en korrekt el-tilslutning på 5 A. El-tilslutningen skal foretages efter hovedstrømafbryderen på traktoren. I øvrigt gælder de samme anbefalinger som for kontrolboksen. 18 Ver.1.4 5/04/01

19 RD C/S.11. Installation af kontrolhåndtag Figur.3 Figur.4 Kontrolhåndtagene skal monteres på den hydraulikstang, som styrer maskinens hævning og sænkning. Tag hætten af gevindet på hydraulikstangen, og skru kontrolhåndtaget på. Håndtaget har forskellige gevind, så det passer til så mange forskellige stænger som muligt. Gevindene er M1, M10 og M8. Hvis det medfølgende håndtag ikke passer, findes der et alternativt kontrolhåndtag. Se Figur.4. Bestillingsnummer: Tilslut kontrolhåndtagets kontakt til kontrolboksen. Ver.1.4 5/04/01 19

20 Monteringsanvisning 0 Ver.1.4 5/04/01

21 3 Instruktioner og indstillinger RD C/S OBS! Alle grundindstillinger skal altid foretages på et plant underlag, medens Rapidsåmaskinen er monteret på traktoren. 3.1 Traktor Figur 3.1 Figur 3. For at nedsætte sammenpresning af jorden og øge trækevnen, bør traktoren have gode dæk. Forsøg at køre med lavt dæktryk, og afmonter eventuelle ekstravægte, som fx frontvægte. Det kræves to dobbeltvirkende hydraulikudtag. Ver.1.4 5/04/01 1

22 Instruktioner og indstillinger 3. Ind- og udkobling af såmaskine 3..1 Tilkobling af såmaskine uden mellempakker Figur 3.3 Såmaskinen kobles til traktorens hitchkrog og teleskoptrækkets længde tilpasses. Hvorvidt trækket skal være kort eller langt afhænger af traktorens dæk og såmaskinens udrustning. Såmaskinen fungerer bedst ved en trækhøjde på mellem 45 og 60 cm. Ved en trækhøjde på ca. 60 cm kan trækkets teleskop tages ud og vendes. Det medfører, at trækstangen på det nærmeste ligger vandret i forhold til marken op til en trækhøjde på 65 cm. Trækstangen skal være næsten vandret for at forredskaberne på harveplankerne skal kunne fungere optimalt. Glem ikke at løfte støttebenet op. Kontroller med jævne mellemrum sliddet på trækkrog og trækøje. 3.. Udkobling af såmaskine uden mellempakker Parkér maskinen på et fast underlag. Vær opmærksom på at marktrykket under støttefoden er stort især med fuld såkasse Tilkobling af såmaskine med stiv mellempakker Figur 3.4 (Instruktioner for tilkobling af såmaskiner med mellempakkeren PIVOT findes under punkt 3.3) Først kobles mellempakkeren til traktorens trepunktsophæng. Kontroller at mellempakkeren kan løftes, uden at den går imod traktorens hjul. Hvis mellempakkerens hjul berører traktorhjulene begrænses løftehøjden. Indstil traktorens løftearme, så mellempakkeren går så stabilt i sideretningen som muligt. Såmaskinen kobles til mellempakkeren. Afkort eventuelt såmaskinens teleskoptræk. Mellempakkeren ruller godt også i sving og skal normalt ikke løftes ved vendinger. Ved transport på vej, skal mellempakkeren løftes så meget, at den går fri af vejbanen. Ver.1.4 5/04/01

23 RD C/S 3..4 Udkobling af såmaskine med stiv mellempakker Figur 3.5 Parkér maskinen på et fast underlag. Indstil støttefodens længde således, at maskinen hviler samtidig hviler af på tallerknerne, støttefoden, maskinens og pakkerens hjul. Lad mellempakkeren blive siddende på trækket ved udkoblingen. Efter behov kan man sikre pakkerens hjul med et par træklodser. Ver.1.4 5/04/01 3

24 Instruktioner og indstillinger 3.3 Mellempakker PIVOT Montering og kørsel 3 Figur 3.6 Figur 3.7 Mellempakkeren skal monteres på de grove tappe. Kategori 3 og Kategori kan anvendes til RD 300. Traktorens løftearme skal efter montering af pakkeren være låst med sidestabiliseringsstængerne. Figur 3.8 Figur 3.9 Mellempakkeren PIVOT skal være nedsænket, når såmaskinen køres i såsporene og ved vendinger. Mellempakkeren PIVOT skal altid være løftet op, når der bakkes med såmaskinen. Hvispa- kkeren ikke er løftet op, kan hjulunderlaget og hjul blive beskadiget. C Figur 3.10 Figur 3.11 Ved transport på vej, skal PIVOT pakkeren altid være løftet op. Dette skal ske for at forhindre unødig slidtage på dækkene. Ekstra befæstning til vægte (C) nr.: Afskraberne skal indstillede så der er en frigang på 5 mm mellem hjulene og afskraberne. 4 Ver.1.4 5/04/01

25 RD C/S 3.3. Montering af trækrør og trækstang Figur 3.1 Mellemstykkerne (A) der skal sættes ind mellem ledtappen og styrehovedet, skal monteres. Det nederste mellemstykke skal sættes på plads, medens det øverste mellemstykke kun skal monteres, hvis frigangen er tilstrækkelig stor til, at man kan få det ind. Skyd trækrøret helt ind og lås det med de grove M4x150 bolte (D). Man kan trække det ud, hvis man ønsker en større afstand mellem maskinen og traktoren. Monter slangeholderen (C) i henhold til tegningen. Efterjustering: Hvis trækstangen bliver kortere (ca. 3 mm) i pakkeren, kan dette imødegås ved at montere yderligere et mellemstykke (B) på akslen foran trækstangen. Hvis styreleddet (ledtappen) bliver mere end 3 mm kortere, kan man også her anvende yderligere et mellemstykke (A) der monteres på undersiden Hjulbenenes ledtappe Figur 3.13 Figur 3.14 Kontroller at den store M 30 møtrik er spændt ordentlig. Hvis der er større frigang end 3 mm i de store ledtappe, kan der indsættes et mellemstykke som følger: Løft pakkeren op, og løsn parallelstaget (B). Løsn derefter M30 møtrikken, hvorefter benene kan trækkes ud. Anbring yderligere et mellemstykke imellem. (Det gamle skal stadig være på plads). Efterse om der er opstået nogen form for unormal slidtage. Afvask alle overflader på leddet med dieselolie eller lignende og smør dem godt og monter dem igen. Spænd M 30 møtrikken ordentlig fast med et moment på mellem kp. Kontroller at leddene kan drejes uden besvær og at frigangen er forsvundet. Er der meget stor frigang, skal der anvendes to ekstra mellemstykker. Ver.1.4 5/04/01 5

26 Instruktioner og indstillinger Efterspænding af bolte Det er vigtigt at alle bolte på PIVOT pakkeren efterspændes efter de første 50 timers kørsel. Herefter skal alle samlinger efterspændes efter hver sæson Indstilling af hjullejer Figur 3.15 B C A Det er vigtigt at lejerne i hjulnavene efterjusteres. Kontroller at der ikke er frigang i hjulnavene, når pakkeren er løftet op. Hvis der skulle opstå en større frigang, skal lejerne efterjusteres. Afmonter navkapslen (A), ret låsepalen (B) ud, som holder låsemøtrikken (C) på plads, og spænd låsemøtrikken så meget at frigangen forsvinder. Til at bøje låsepalen igen anvendes en stor mejsel. Lås møtrikken med låsepalen og rengør navkapslen, fyld den med nyt fedt og sæt den på igen. Smør navet, indtil fedtet siver frem Smøring 100 HA Figur 3.16 Mellempakkeren skal smøres for hver 100 arbejdstimer. Mellempakkeren skal være løftet op når den smøres. Det er vigtigt at smøre alle smøresteder, og at der smøres med så meget fedt, at det siver frem i alle leddene. Anvend kun fedt af bedste kvalitet. Dæktrykket i Pivot pakkerens hjul 690x190-15" skal være 3,0 kg/cm³ (300 kpa). 6 Ver.1.4 5/04/01

27 RD C/S 3.4 Justering af slangelængde og tilslutning af mellemkabel A Figur 3.17 Figur 3.18 Hydraulikslangerne skal fastgøres omhyggeligt, og længden nøje tilpasses, (se også.3 Montering af slangeholder og tilkobling af hydraulikslanger på siden 13). Dette skal foretages for at sikre, at slangerne altid er koblet rigtigt til, og at såmaskinen kan manøvreres med ordentlig indlærte rutiner til betjening af håndtagene. Efter afsluttet arbejde, skal snapkoblingerne stikkes ind i hullet over slangeholderen. Slangerne til hævning stikkes ind i hullerne med symbolet pil opad, og slangerne til sænkning stikkes ind i hullerne med symbolet pil nedad. Monter kontrolboksens mellemkabel til såmaskinen. Tilslutningen skal foretages med forsigtighed. Kontroller at kontaktens stikben (A) passer til hinanden. Tryk stikkene let sammen samtidig med, at møtrikken skrues fast. Spray jævnligt stikkene med kontaktspray af typen Ver.1.4 5/04/01 7

28 Instruktioner og indstillinger 3.5 Markparallelitet Figur 3.19 Såmaskinens hældning i længderetningen justeres med trykslangen (B) ude i marken. Rammebjælken (A) skal være helt parallel med jordoverfladen, når såmaskinen sår i den korrekte sådybde. Kontroller paralleliteten ved at holde de forreste såskær i samme dybde som de bageste. Figur 3.0 Figur 3.1 Tryk først let på jorden og skrab det øverste tynde lag af så kernerne blottes. Kernerne i alle rækker skal kunne blotlægges samtidig. Ved en større ændring af sådybden kan det være nødvendigt at justere paralleliteten. Efter justeringen låses trykstangen med låseblikket (C). Måler til sådybde art nr kan rekvireres hos din forhandler. 8 Ver.1.4 5/04/01

29 3.6 Indstilling af efterharve RD C/S Efterharvekoblingen er konstrueret således, at efterharven arbejder hårdere mod jorden i stillingen lav. Dette modvirker spordannelse i forageren. Hvis dette ikke ønskes, skal højden lav øges, se 3.7 Indstilling af lavløfthøjde på siden 30. Monter efterharven. Se.6 Montering af efterharve på siden 15. Figur 3. 1 Vælg en passende arbejdsvinkel ved at flytte splitten i hulserien (A). Figur 3.3 Figur 3.4 Justér efterharvens arbejdstryk mod jorden. Ved justering af arbejdstrykket skal låsenålen (B) trækkes bort. Arbejdstrykket øges, ved at man skruer møtrikken (C) mod uret. Når det ønskede arbejdstryk er opnået, kan det være nødvendigt at dreje møtrikken en smule til den ene side, så låsenålen kan monteres igen. Arbejdstrykket er temmelig uforandret, hvis sådybden ændres, men hvis arbejdsvinklen ifølge punkt 1 ændres, skal arbejdstrykket igen kontrolleres. 3 Kontroller at efterharvens pinde ligger midt imellem hjulene henholdsvis midt i hjulsporet, hvilket betyder, at pindene ligger midt imellem sårækkerne. Når efterharvens pinde ligger midt imellem sårækkerne, kan efterharven arbejde ordentlig uden at påvirke udsæden. Dette muliggør, at et fordampningslag kan harves op i forbindelse med såningen. Efterharven skal være indstillet, så den forbliver i arbejdsstilling, når der vendes på forageren i positionen lav. Såmaskinens spor slettes dermed ved vending. 4 Løftewirens opgave er at forbedre efterharvens transporthøjde, når kontrolcylinderen er helt eller delvis sammentrukket. Splitten (D) til løftewiren kan monteres i 3 positioner for at kompensere for tolerance ved fremstillingen. Splitterne monteres normalt i midterhullerne. Hvis efterharven i transportstilling hænger i løftewirene. (Begge er spændte), og efterharven da hænger skævt, bør man flytte en af splitterne (D).! Bak ikke uden at såmaskinen løftes helt op, og efterharven har tilstrækkelig frihøjde 5 Der må kun trædes på fodpladen på efterharven, når den står på marken. Ver.1.4 5/04/01 9

30 Instruktioner og indstillinger 3.7 Indstilling af lavløfthøjde Figur 3.5 Om lav-løft betjening, se Kontrolboks på siden 50. Lavløfthøjden justeres ved at skrue magnetafbryderen op eller ned i dens holder med vingeskruen (A), der låses med vingemøtrikken (B). Figur 3.6 OBS! Vær omhyggelig ved justering. Lavløfthøjden bør ikke stilles for højt eller for lavt. En for høj indstilling betyder, at efterharvens arbejdstryk bliver for lavt på forageren. (Hvis dette ikke ønskes). En for lav indstilling derimod indebærer, at drivhjulet ikke løftes tilstrækkeligt op fra jorden. Drivhjulet bør løftes 5-10 cm over jorden. En alt for lav indstilling og specielt, når kontrollen anvendes, kan også forårsage fejlagtig funktion på kontrolboksens autotælling OBS! Bak ikke med såmaskinen i lavløftposition, da efterharven kan beskadiges ved den mindste bevægelse bagud. Se 5.1 Regelmæssig vedligeholdelse på siden Sikring af maskinen ved servicearbejde Figur 3.7 Figur 3.8 Arbejd aldrig under såmaskinen uden, at den er solidt understøttet med bukke og løftecylinderen er spærret. Cylinderen spærres med den gule låseanordning. Løft maskinen op i topstilling og sæt låsejernet på mastercylinderen op mod cylindergavlen, inden spærren kan monteres. Service på hydrauliksystemet skal altid ske med såmaskinen sænket til jorden. 30 Ver.1.4 5/04/01

31 RD C/S 3.9 Indstilling af såskær A B C 1 3 Figur 3.9 Figur 3.30 OBS! Såmaskinen skal altid være sikret, når der arbejdes neden under den. For at sikre et tilfredsstillende såresultat, er det vigtigt, at såboksene er korrekt monteret på såmaskinen. Vælg installationshøjden ud fra betingelserne og sliddet på skiverne. Når såmaskinen er sænket ned, så skiverne hviler på fast underlag, må såboksene ikke røre overfladen (C > 0 mm). Ved såning uden pløjning i jord med mange strårester eller ved såning i let jord, kan en for lavmontering forårsage at skiverne holder op med at dreje. Hvis de er monteret for høje, vil de på indflydelse på placeringen af frøene. Såningsenheden er fjedrende ophængt på to bolte, og ved hjælp af de bløde skiver presses såningsenheden mod tallerkenen, når møtrikkerne strammes. Møtrikkerne skal ikke strammes mere, end at man let kan vrikke såningsenheden med hånden. Det er vigtigt at såningsenheden ikke trykkes for hårdt mod tallerkenen, da både slitagen og rullemodstanden øges kraftigt. I meget løs jord og/eller meget lille sådybde kan det være en fordel, at løsne møtrikkerne lidt. Inden såningsenheden skiftes ud, bør såmaskinen spules grundigt af. Ved montage af nye såningsenheder, skal fjederens bredde mellem tallerkenen og såningsenheden kontrolleres. Fjederen skal være bredere i den øverste del. Ellers kan halm og planterester sætte sig fast her. Hvis ikke såningsenheden ligger an mod det rigtige punkt, kan dette justeres ved at flytte metalskiverne ved position A og B indenfor eller udenfor fæstejernet. Kontaktpunktet kan også flyttes en smule ved at spænde den bageste møtrik mere end den forreste. Tabel 3.1 Position Mål mellem tallerken og såskær 1 > 0 mm 0 mm 3 > 0 mm 3.10 Afskraber B A Figur 3.31 Afskraberens stilling kan indstilles to steder. Hvis indstillingen (A) ikke er tilstrækkelig, kan holderen (B) indstilles i længden. Ver.1.4 5/04/01 31

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktioner og reservedelsfortegnelse. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 100-2211

Instruktioner og reservedelsfortegnelse. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 100-2211 Instruktioner og reservedelsfortegnelse Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 100-2211 Ver.1.1 26/01/01 900100-da 2 Ver.1.1 26/01/01 * Insert de réduction requis généralement seulement pour des

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Väderstad Rapid Super XL

Väderstad Rapid Super XL Väderstad Rapid Super XL Universalsåmaskine Fleksibel og præcis - Markedets mest alsidige såsystem, med et ens fordelt skærtryk på over 100kg og en meget præcis dybdestyring af enkelte såskær, hvilket

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Sådan fungerer din nye rollator

Sådan fungerer din nye rollator DK Sådan fungerer din nye rollator Volaris S7 SMART Brugervejledning til Volaris S7 SMART Art. nr. 1422170 1 1001 81 107 04 Tillykke med din nye rollator Volaris S7 SMART kommer på mange måder til at gøre

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56 ,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5H[LXV VHULH 56 GD 6LNNHUKHGVIRUVNULIWHU,QGHQ UHGVNDEHW WDJHV L EUXJ $GYDUVHOVP UNDWHU YULJH VLNNHUKHGVIRUVNULIWHU 3ODFHULQJ DI DGYDUVHOVVNLOWH Sn PDVNLQHQ 0DVNLQVNLOWH

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU

,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU ,QVWUXNWLRQHURJ5HVHUYHGHOVOLVWH 5LQJWURPOH 5ROOH[ VHULH 5; )UDRJPHGVHULHQU GD 6LNNHUKHGVIRUVNULIWHU,QGHQ UHGVNDEHW WDJHV L EUXJ $GYDUVHOVP UNDWHU YULJH VLNNHUKHGVIRUVNULIWHU 3ODFHULQJ DI DGYDUVHOVVNLOWH

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien

Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien FORM NO. 3318-395 DK Rev A MODEL NR. 07301 60001 & OPEFTER MODEL NR. 07321 60001 & OPEFTER Betjenings- vejledning Fladt lad i 2/3 & fuld størrelse til Workman 3000 serien MONTERING AF KØLERDÆKSEL (bruges

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Montering af ryg: Fortsættes på side 2

Montering af ryg: Fortsættes på side 2 Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Standard. (1/3) Montering af hjul: For at montere hjulene, skal alle fire clips fjernes fra stellet. Hjulene føres op i rørene og clipsene monteres på igen. Sørg for

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9

Montering af dit spil. Monteringsvejledning for SUPERWINCH el-spil - X9 Side 1 af 6 Montering af dit spil Venligst læs vejledningen grundigt for at sikre en god installation, og samtidig undgå at der opstår problemer ved monteringen. Advarsel: Spillet skal monteres således

Læs mere

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler

Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Luftbehandlingsaggregat Monteringsanvisning modstrømvarmeveksler Delt udførelse Advarsel! Produkter må ikke tages i brug, før den pågældende maskine eller anlæg, som de indgår i, er opført i overensstemmelse

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere