Kapacitetskontrol af radiobatterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetskontrol af radiobatterier"

Transkript

1 Kapacitetskontrol af radiobatterier Bachelorprojekt Søren Viisholm Trankjær Aarhus Maskinmesterskole Kontrolkriterier og parametre i forbindelse med den årlige kapacitetstest af GMDSS radiobatterier ombord på skibe

2

3 Navn: Søren Viisholm Trankjær Studienummer: M10259 Dato: Navn: Titel på bachelor rapport: Kapacitetskontrol af radiobatterier Placering: 6. Semester (Bachelor semester) Uddannelsesmål: Professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, bedre kendt som maskinmesteruddannelsen. Uddannelsesinstitution: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Søren Skøtt Andreasen (SSA) Afleveringsdato: Antal tegn med mellemrum: Antal normalsider: 33

4 Indhold Forord Abstract Indledning Nomenklaturliste Problemanalyse Afgrænsning Problemformulering Spørgsmålet Underspørgsmål Metode Søgning af information Praksis på området Søfartsstyrelsen Klassifikationsselskaberne Radiofirmaerne Log af udetemperatur Afladningsstrømstyrken Projektstyring Undersøgelsesafsnit Ude ombord Dokumentationen ombord Afladningsstrømstyrken Temperaturen - batterirummet Parametre der påvirker batterikapaciteten Batterityper Amperetime-tal Cut-off spænding Konstant ift. variabel afladningsstrøm Elektrolyttens densiteten Batteristandarder Praksis på området Søfartsstyrelsen Klassifikationsselskaberne

5 4.3.3 Radiofirmaerne Metoden fra SOLAS Metoden fra TO Konklusion Løsningsforslag Perspektivering Bibliografi Bilag Bilag 1 Metoden fra TO Bilag 2 Første svar fra SFS Bilag 3 Spørgeguide Bilag 4 Temperaturlog Bilag 5 FuncGen app Bilag 6 SYS. DIS. OF RADIOSTATION.GSI Bilag 7 FURUNO RC Bilag 8 Radiologbog Bilag 9 Lærebog i GMDSS s Bilag 10 Lloyd s Register Record of Approved GMDSS Radio Installation Bilag 11 Microlite USB logger Bilag 12 Lloyd s register Service supplyer Bilag 13 Svararket Bilag 14 Svensk batterikapacitets kalkyle Bilag 15 Tredje svar fra SFS Bilag 16 Strømforbruget ombord Bilag 17 Batterityper Bilag 18 EN ,2,3,4, Bilag 19 Fonden Dansk Standard En Bilag 20 Densitet fra forskellige kilder Bilag 21 Svar fra DNV Bilag 22 Autoriserede radiofirmaer Bilag 23 Illustration af arktisk Bilag 24 Andet svar fra SFS

6 3

7 Forord Under sidste del af 6.semester på professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, bedre kendt som maskinmesteruddannelsen, skal der udarbejdes et projektforløb som afsluttes med en skriftlig rapport. Med udgangspunkt i dette krav er der her fundet en relevant problemstilling som bliver bearbejdet i denne rapport. Under projektforløbet har undertegnet været i kontakt med bl.a. Søfartsstyrelsen, Lloid s register og DNV. Derudover har mange relevante radiofirmaer været venlige til at besvare spørgsmål i forbindelse med projektforløbet. Der skal lyde en stor tak til alle dem der har brugt tid og energi på at dele deres viden, således at denne rapport nu indeholder relevant empiri. Detaljer fra standarden EN i bl.a. bilag 19 vil ikke blive gengivet i den elektroniske udgave grundet ophavsret fra Fonden Dansk Standard. 4

8 1.Abstract Onboard merchant ships an annual battery capacity test has to be conducted on the GMDSS batteries, according to SOLAS. During my sixth semester I was onboard a tanker and was asked to perform the test. No proper guidance was available onboard, and nobody seemed to know how to carry out the test. The lack of knowledge and the ad-hoc approach to testing prompted this report, which includes Lead-acid batteries and similar types The problem statement focues on the requirements of a proper capacity test. Details which influence the test must be known before testing can commence. Without knowing the characteristics of battery capacity calculation, mistakes can easily be made. The problem is divided into two segments; one concerns the written legislation and recommendations, the second concerns the influence of physical specification such as temperature and discharge current. Furthermore, the Danish Maritime Authority was asked about their knowledge regarding the test. Two Recognised Organisations were asked to contribute their knowledge as well. Finally, companies with expert knowledge in GMDSS equipment were asked about how they interpret the legislation. The actual written requirement of the test is simply that the method has to be appropriate. This vague statement is clearly open to interpretation by any party. SOLAS is translated into Danish legislation (Meddelser B). Because any Danish flagged vessel must obey the legislation, the requirements from SOLAS are effectively brought into force.. During the project a circular ( COMSAR/Circ.32) was discovered and was found to be very informative. The lack of proper documentation onboard the vessel lead to current and voltage measurements on the GMDSS radio batteries. It was however desirable to know the actual consumption of all the radio equipment because these readings might influence the capacity. An old article written by W. Peukert in 1897 was discovered and based on his theory and experiences it is possible to calculate and predict time and capacity. Vessels are moving around the world, and they have to face the weather, pleasant or not. Lead-acid batteries are sensitive to variations in temperature. The temperature must therefore be considered when performing a capacity test, together with other appropriate precautions. The report draws the knowledge from physical specifications, legislation, recommendations, and practical advices from the expert companies. Based on this a solution is constructed in an Excel spreadsheet (Battery capacity calculation & verification model). The main core of the solution is to construct a statement which forms the foundation for a capacity test. On this basis it is possible to determine whether or not a test is passed. Title: Test kriterier og parametre i forbindelse med den årlige kapacitetstest af GMDSS radiobatterier. Author: Søren Viisholm Trankjær Year: December 2012 School: Aarhus School of Marine and Technical Engineering Education: Bachelor of Technology Management and Marine Engineering. 5

9 2.Indledning Under praktikforløbet var undertegnet påmønstret et tankskib 1 herefter omtalt som skibet. I den forbindelse blev undertegnet bedt om at udføre den årlige batterikapacitetstest (BKT) på skibets GMDSS radiobatterier. Skibet kunne ikke dokumentere at det var udført før og havde fået en anmærkning i en intern audit. Der var desuden ingen ombord, som kunne beskrive en overbevisende metode til at kontrollere batterikapaciteten. 2.1 Nomenklaturliste RO: BKT: GMDSS: SOLAS: SFS/ DMA: LA : SSB: SIMAC: RX: TX: Klassifikationsselskab / Recognised Organisation Batterikapacitetstest Global Maritime Distress and Safety System Safety Of Life At Sea Søfartsstyrelsen / Danish Maritime Authority Åbent blybatteri med flydende elektrolyt / Lead-Acid Singel Side Band Svendborg International Maritime Academy Receive/ Modtage Transmit / Sende 1 LOA:174,2m. Brede: 24,4m. Service speed: 14,5kn. Dødvægt:34824t. Byggeår

10 2.2 Problemanalyse Kaptajnen anmodede om en metode fra den tekniske organisation i rederiet til at teste BKT. Metoden 2 skibet modtog, blev læst kritisk og kun delvis brugt. Ombord på skibet blev der søgt efter en metode i Safety Of Life At Sea (SOLAS) og et pudsige krav blev fundet: metoden skal være passende (Retsinformation- BEK 386 af 27/04/2012) 3. Det må anses for at være en meget vag formulering. Endvidere var der angivet én metode der tilnærmelsesvis lignede en brugbar metode. Tankskibe laver ofte Ship to Ship operationer (STS) og er af samme årsag stadig i søen, men hvad der egentlig definerer ikke at være i søen er uklart. Endvidere sejler tankskibe ofte i det der kaldes for tramp fart, hvilket vil sige at de udlejes til forefaldende ladninger. Modsat rutefart. (Aagaard, Kølle, & Hammer, 2007) Dermed bliver det mere uforudsigeligt hvor og hvornår skibet ikke er i søen. Radioanlægget er et fast monteret anlæg som et givent firma har leveret eller konstrueret til formålet. Kompleksiteten af de elektriske forbindelser kan være uoverskuelige for en uvidende person, men også selv for en med brugerkendskab til radiosystemet. Derfor kan der stilles høje krav til kompetencerne af personen der skal udføre testen. Dokumentationen af radioanlægget er nødvendigvis ikke særlig brugervenlig eller tilstede, hvilket blev tydeligt under søgningen af information ombord. Efter kort tid opstod der en række spørgsmål, kriterier og parametre der ville kunne påvirke en BKT i større eller mindre grad. Rammerne for kontrollen ombord kan bedst beskrives som den diametrale modsætning til intersubjektiv prøvbarhed (Thurén, 2007) Herunder nogle at de punkter der ikke kunne godtgøres for ombord på skibet: Elektrolyttens densitet Temperaturforhold Strømstyrke Kapacitet Standarder Geografisk placering Regler Aktører Dokumentation 2 Se bilag 1 3 Kapitel IV Afsnit C Tekniske krav, Regel 13 Energikilder, 6,2 7

11 2.3 Afgrænsning De kemiske processer der sker internt i batteriet under opladning, stilstand og afladning bliver ikke behandlet i projektet. Da det kun er praktisk muligt at arbejde eksternt omkring batteriet (med undtagelse af flydende elektrolyt) vil det være de eksterne faktorer der bearbejdes. Endvidere er det ønskeligt at bearbejde emnet generelt, hvis muligt, frem for specifikke batterikonstruktioner. Fokus er lagt på afladningsforløbet og dermed vil opladning og stilstandsforløb generelt ikke blive behandlet. Da skibet var dansk flaget har det været naturligt at tage udgangspunkt i danske regler fra SFS, som også kan stamme fra IMO. Hvis ikke andet er angivet er der taget udgangspunkt i nye batterier. Elektronisk batteritestere og deres funktion har været ønskeligt at undersøge i denne sammenhæng, men det har ikke været prioritet, da kriterier og generel parametre om batterier har haft højere prioritet. I den sammenhæng har det været opprioriteret at få klarlagt kriterierne for en BKT frem for selve udførslen af testen. Således vil der kunne dannes et bedre grundlag for en BKT. Der fokuseres ikke på start strømme kendt fra autobranchen, strømstyrken bearbejdes i afsnittet: 3.4 Afladningsstrømstyrken. Økonomiske aspekter vil som udgangspunkt ikke blive bearbejdet. 8

12 2.4 Problemformulering Spørgsmålet I SOLAS kap.4 Regel står der at batterikapaciteten skal kontrolleres med højest 12 måneders mellemrum, med en passende metode. Men ud fra hvilke kriterier 4 og parametre 5 kan der tages stilling til om kontrollen er godkendt? Underspørgsmål Hvad er almindelig praksis på området? Hvilke kriterier påvirker testen? Hvilke parametre påvirker testen? Hvem opstiller kriterierne for om testen er bestået eller ej? Er det muligt at opstille en universel metode til at teste batterierne? Er SOLASs metode brugbar? Er TO metoden brugbar? 4 Krav, regler og anbefalinger. 5 Størrelser i matematisk og fysisk sammenhæng. 9

13 3. Metode 3.1 Søgning af information Der er indledningsvis blev søgt bredt på Århus hovedbibliotek, Bibliotek.dk, Springerlink og Google for at klarlægge vidensniveauet. Derudover er der søgt på søfartsstyrelsens og IMOs hjemmeside. Der er typisk søgt på Lead-acid, Blybatteri, Radiobatterier, GMDSS, Kapacitet, Capacity, og test. Der er søgt på de forskellige ord individuelt og sammensat. Med udgangspunkt i disse søgninger er der åbnet op for informationen på området. 3.2 Praksis på området Søfartsstyrelsen Da der tilsyneladende ikke findes vejledninger vedrørende BKT i forbindelse med GMDSS udstyr, blev det besluttet indledningsvis at kontakte SFS, da de bør have en dyb og bred viden omkring emnet. SFS blev kontaktet for netop at få deres udtalelser og evt. krav, således at deres udtalelse kunne hjælpe med at opstille rammerne for projektet. Spørgsmålene der er stillet via har både været åbne og mere lukkede spørgsmål. Eksempelvis spørgsmålet: Hvad er formålet med testen, hvad skal testen vise? er stillet forholdsvis åbent for ikke at påvirke SFS til at svare forudindtaget. Hvis formuleringen havde været: hvad skal batterikapacitetstesten vise? ville svaret jo være indlysende batterikapacitet. Omvendt har det også været nødvendig at fastlægge hvornår et skib ikke anses for at være i søen, derfor er det spurgt direkte ind til det. Spørgsmålene der er stillet vil blive behandlet i afsnittet 4.3 Praksis på området og selvom at SFS er en myndighed vil empirien derfra blive behandlet kritisk Klassifikationsselskaberne Indledningsvis var det ønskeligt at inddrage et RO, da de har en rolle vedrørende dette emne. Ønsket blev forstærket af første svar 6 fra SFS. Indledningsvis er Lloid s register og DNV kontaktet, da de anses for at være velanset og anerkendte i den maritime verden. Lloid s register Danmark blev kontaktet via telefon, men da medarbejderne er travlt beskæftiget, har alt kommunikation derefter foregået via . DNV blev kontaktet via en kontaktformular på internettet og derefter er kontakten ligeledes foregået via . Det kunne være ønskeligt at inddrage alle RO, under SFS herefter for, at få en større validitet i deres metoder, men det er vurderet at disse to er gode repræsentanter for RO. Empirien fra klassifikationsselskabernes vil ligeledes blive behandlet kritisk Radiofirmaerne Der blev allerede på skibet gjort opmærksom på at radiotekniske firmaer også har en rolle inden for dette område. Dog var det svært at overskue, hvilken rolle de har da der var flere aktører på området. Der er som udgangspunkt ingen tvivl om at SOLAS reglerne skal overholdes, men hvorledes den bliver fortolket af radiofirmaerne er uvist. Alle radiofirmaer der er autoriseret under SFS 7 blev kontaktet med henblik på at få deres version af sagen. Umiddelbart var det ønskeligt at besøge alle de forskellige radiofirmaer men da resurserne ikke var til det, blev det indledningsvis besluttet at benytte telefoninterview. Interviewformen var semistruktureret, men som det bliver beskrevet i Interview i praksis kan det være svært at fortolke hvad der egentligt er semi (Trost & Jeremiassen, 2010). Beskrivelsen vil derfor være følgende: Interviewet 6 Bilag 2 7 Bilag 22 10

14 er struktureret vha. en spørgeguide og emnet er kontrollen af batterikapaciteten. Inden første opkald blev der udarbejdet en spørgeguide 8 denne blev fulgt for at stille ensartede spørgsmål, således at svarene var sammenlignelige. Samtalerne blev forsøgt optaget med en smartphone applikation, men lydkvaliteten af det optagede var meget ringe. Derefter blev der skiftet til Skype, hvilket var en stor forbedring. Under de første samtaler blev det dog hurtig klart, at de adspurgte gerne ville have spørgsmålene på skrift, så de kunne bearbejde spørgsmålene når der var tid og de kompetente medarbejdere var til stede. Spørgsmålene blev derfor overført fra spørgeguiden til og ligeledes besvaret via . Empirien er dermed indsamlet med udgangspunkt i én spørgeguide, men mediet hvormed at svarene er indsamlet har været en kombination af telefoninterview og skriftlige besvarelser via . Spørgsmålene der blev stillet var formuleret så åbne som det kunne lade sig gøre, da det ikke var ønskeligt at påvirke kilden til at svare forudbestemt. Alle svar er samlet i et Excel ark for at gøre det let overskueligt og sammenligneligt. Kildernes svar er anonymiseret i rapporten for ikke at fremstille det enkelte radiofirmas svar som værende god eller dårlig. Der er 8 radiofirmaer ud af de 20 autoriserede firmaer der har valgt, at besvare spørgsmålene. Dette giver en svar procent på 40 %, hvilket er tilfredsstillende set i det lys, at de 20 adspurgte udgør 100 % af mulige adspurgte. 3.3 Log af udetemperatur For at bestemme om udetemperaturen ændrer sig ombord på skibet, har det været muligt at aflæse skibets officielle logbog. I logbogen har den vagthavende styrmand skrevet den aflæste udetemperatur, som han har aflæst på skibets officielle termometre. Termometrene er af typen: Udendørs fra Weilbach. Termometrene er fastmonteret på siden af broen og dermed let tilgængelig for styrmanden under hans vagt. Dette er en del af en styrmands normale rutine under en vagt. Det er muligt at lave en aflæsningsfejl når temperaturen aflæses samt, at lave en skrivefejl når temperaturen indføres i logbogen. Da logbogen er et retsligt bevis om skibets rejse skal indføringen af begivenheder indføres ordentlig og med nøjagtighed (Wittreup, 2004). Derfor er der normalt respekt vedrørende brugen af logbogen. At beskrive usikkerheden i denne måling med procenter er vanskeligt, da den menneskelige faktor spiller ind. Ligeledes er det kun ønskeligt at påvise at temperaturen ændrer sig og ikke at bruge eksakte målinger til en skarp konklusion. Kaptajnen ombord blev spurgt om tilladelse til bl.a. at udtage notater fra logbogen til brug i denne rapport, hvor han gav sin tilladelse. 3.4 Afladningsstrømstyrken Ombord på skibet var det ønskeligt at klarlægge med hvilken strømstyrke at batterierne blev afladet. Indledningsvis var der en klar opfattelse af at Ah-tallet kunne udregnes ligefrem med ladningsstrømstyrken, men som det fremgår af afsnittet: 3.4 Afladningsstrømstyrken er den opfattelse problematisk. Det var dog vanskeligt at måle ved hver enkelt forbruger, da dokumentationen var tvivlsom. Derfor blev det besluttet at måle forbruget direkte ved batterierne når forsyningen til batterierne var frakoblet. Det gav også den fordel at evt. forbrugere der ikke var registeret blev medregnet. Ligeledes blev der også taget højde for virkningsgrader på koblingsudstyret, som var imellem batterierne og radioudstyret. 8 Bilag 3 11

15 For at fastslå med hvilken strømstyrke at batterierne blev afladet, under normal tilslutning, blev der opstillet et måleskema 9 ude ombord på skibet. Der er blevet taget højde for at batterierne skulle have tid til at stabilisere sig efter at der var blevet slukket for forsyningen, i dette tilfælde blev tiden sat til 20min. Kontakt 1 og 2 blev afbrudt under målingen se Figur 4. Se også Figur 1 der et taget under målingerne. Til at måle spændingen blev der benyttet ét multimeter fra fluke model: 179 og ét tangamperemeter PAN147. Præcisionen af de to instrumenter er forskellig. Multimeteret ligger på 0,09% af den målte DC spænding hvorimod at tangamperemeteret ligger på 2,8% af den målte strøm. Da tangamperemeteret har den fordel at strømkredsen ikke skal afbrydes for at lave målinger og at der ikke var andre måleinstrumenter til rådighed, som istedet kunne måle i samme område (0-40ADC) blev instrumentet valgt til at udføre målingen. Ombord på skibet var der to sæt batterier af 2*12V og det var nødvendigt at flytte tangamperemeteret og voltmeteret. Dette var samtidigt for at identificere om belastningen var ens og om batterierne ville blive koblet parallel idet forsyningen forsvandt, da dette indledningsvis var uvist. For at identificere strømstyrkeforskellen når radioudstyret sender blev der hver gang fortaget fire transmissioner med dertilhørende pause for hvert stykke udstyr, der blev anset for at have forhøjet strømforbrug. Pauserne blev indlagt for at verificere standby strømstyrken. Betjeningen af radioudstyret blev fortaget i samarbejde med den vagthavende styrmand. Da MF/HF (SSB) radioens strømforbrug er afhængig af talen / modulationen der påvirker radioen var det vigtigt at konstruere en tilnærmelsesvis fast måleopstilling. Relevansen bliver understøttet i bogen: Vejen til sendetilladelsen: sidebåndenes amplitude og frekvenser varierer i takt med modulationen (Hessel & Lundbech, 7.udgave 2.oplag) Sidebåndenes amplitude hænger sammen med strømforbruget og der er bl.a. lavet et eksempel i den tidligere omtalte bog (Hessel & Lundbech, 7.udgave 2.oplag) 10 Skibe har normalt ikke funktionsgenerator til radioteknisk brug ombord, så der blev benyttet en smartphone med en funktionsgenerator applikation 11. Smartphonens højtalerende blev lagt ind til radioens telefonrør (mikrofon enden) således at de rørte hinanden. Tonen blev valgt til 1kHz sinus da taleområdet der normalt transmitteres ligger imellem 300 og 3000Hz. Maksimal amplitude blev valgt på applikationen. Det er klart at der kan sættes spørgsmålstegn ved sådan en interimistisk metode, men under de forudsætninger der er til stede ombord på skibet, anses det for at være den pålideligste reference, da andre alternativer eks. var at en person skulle tale/fløjte konstant i radiotelefonrørets mikrofon. 9 Bilag 4 10 Side 54 eksempel Bilag 5 12

16 3.5 Projektstyring Praktikperioden på 6.semester forløb fra ( )-( ), men under denne periode var bachelorprojektet ikke prioriteret. Jf. uddannelsesplanen. Desuden var kommunikationsmulighederne ombord på skibet meget begrænset da internet adgang var sporadisk og ekstremt langsom i forhold til kendt danske internet hastighed. 1.november 2012 blev fastsat som starten på projektet og derudfra blev der lavet en skitse over projektforløbet. Indledningsvis var fokus på at indsamle information der var relevant for emnet, med henblik på at afstemme vidensniveauet på området. Afstemningen inkluderede også det materiale, der var indsamlet ombord på skibet. Uge 45 og 46 blev afsat til indsamling og gennemgang af relevant viden. Fra starten var der et ønske om at lave personlige interview med SFS, RO og radiofirmaerne, men da indsamling af grundviden på området blev opprioriteret, blev kommunikationsformen typisk baseret. I denne sammenhæng skal det fremhæves at det er naturligt at stille relevante spørgsmål når man har relevant viden at spørge ud fra. Ugerne 47 og 48 blev afsat til analyse og sammenfletning af den indsamlede information. Desuden blev spørgeguiden også fremstillet i denne periode. I uge 49 blev radiofirmaerne kontaktet og herefter begyndte der at tegne sig et løsningsforslag. 13

17 4. Undersøgelsesafsnit 4.1 Ude ombord Dokumentationen ombord Under praktikperioden har det været ønskeligt at fremskaffe korrekt dokumentation på installationen af radioanlægget. Således ville der kunne tages korrekte forholdsregler i forhold til strømmen hvormed at batterierne blev afladet. Billederne fra skibets batterirum gengives her for, at visualisere hvordan batterirummet er indrettet og hvordan batterierne er mærket. Figur 1 GMDSS radiobatterierne ombord på skibet. Bemærk at der er to sæt a 2*12V. Fra venstre sæt 1. Figur 2 Labelen på siden af ét af de 4 radiobatterier på skibet. 12V 200Ah 1200A (EN) 14

18 Figur 3 Blokdiagrambeskrivelse over radiostationen. Figur 3 er en tegning der var angivet i manualen for radiostationen (RC T). Problemet er at bl.a. de to VHF radioer (Model: FM-8500) der også er installeret på skibet ikke er angivet på tegningen. Dermed viser tegningen ikke det sande billede at de elektriske forbindelser. Figur 4 AC/DC Change over unit/ Power supply unit /Radio Switch box. model: S-5300 Figur 4 er en tegning der også er angivet i manualen for radiostationen (RC T). Tegningen er desværre kun vejledende og viser ikke hvordan udstyret elektrisk er koblet sammen. Det kommer til udtryk i det, at der er installeret to batteriladere af typen BC-6158 i blokken (battery charger). Derudover er der også installeret to sæt batterier af 2*12V. Den stiplede linje inde i blokken indikerer, at der tale om en forbindelse men det bliver uklart hvordan de to batterier kobles til udstyret når forsyningen forsvinder. Main supply var også 220VAC og ikke 100VAC som angivet. 15

19 Under søgningen af information ombord på skibet gjorde maskinchefen opmærksom på, at han havde originale tegninger der kunne hjælpe til at belyse problemstillingen. I bilag 6 er der gengivet en kopi af installationstegningerne for anlægget. 12 Tegningerne var den bedste dokumentation der fandtes ombord efter maskinchefens overbevisning. Desværre er tegningerne igen mangelfulde hvad angår de elektriske forbindelser. Tegningerne angiver opmærkningen af kablerne, kabeldimensionerne og noget af det udstyret, der er installeret. Som det bemærkes på side 4 i bilaget er batterirummet angivet med to batterisæt, hvilket er korrekt. Dog falder gennemskueligheden fra hinanden, da forbindelsen fra batterierne er vist til RC (Radio Console) og ikke til RC-P (S-5300) som angivet i Figur 4. Ud fra de manglende elektriske forbindelser i dokumentationen, blev det indlysende at det var problematisk at fastslå strømvejen ved hjælp af skibets dokumentation. Dette førte til strømmålingerne, angivet i metodeafsnittet Afladningsstrømstyrken På bilag 16 er måleresultaterne angivet. Øverst på bilaget ses det at batterispændingen falder efter at forsyningen er frakoblet, dette bekræfter at forsyningen er frakoblet. Derudover ses det også at strømstyrkens polaritet ændres, altså fra at batterierne blev ladet ændres strømretningen nu således, at batterierne aflades. Desuden ses det også at batterispændingen er forskellig hhv. 26,3VDC og 24,9VDC, dette indikerer at batterierne ikke kobles parallelt idet at forsyningen bliver frakoblet. Hvis batterierne var koblet parallelt ville de to spændinger have været identiske. Idet at VHF 1 aktiveres ses det at strømstyrken forøges både på batteri sæt et og to. Da VHF2 aktiveres ses det, at det kun er batteri sæt to s strømstyrke der forøges. Dette indikerer at strømvejene for de to VHF radioer er forskellige og dermed bliver batteri sæt et ikke belastet af VHF2. Det bemærkes at strømforbruget er forskelligt når hhv. VHF1 og VHF2 aktiveres. Som det igen kan ses ved aktivering af MF/HF radioen er det kun batteri sæt to der bliver belastet. Strømstyrken stiger signifikant i 2. forsøg idet at strømstyrken stiger fra 6,2A til 36A. Det skal nævnes at radioen har en nominel sendestyrke på 250W 13 men andre modeller kunne have været 150W, 400W eller 800W 14.I første forsøg med Inmarsat C blev der ikke registeret nogen stigning i strømstyrken. Det viste sig dog ved de efterfølgende 3 målinger at belastning opstår i kort tid <2sek. Dermed kan der stilles spørgsmålstegn ved tangamperemeterets opdateringshastighed og brugerens fokus. Endvidere er sendeforløbet med Inmarsat C ikke ligefrem at taste på en knap, som ved de foregående, men derimod data der behandles og sendes efter princippet: store and forward (Dragø & Petersen, 2006) 15 Dermed bliver sendetidspunktet og længde det svære at bestemme. Som det ses kan der være markante strømstyrkeforskelle når udstyret er i standby/rx eller i sende mode. Derudover er længden af tiden der sendes også afhængig af situationen og udstyret. Under normale omstændigheder bliver MF/HF radioen ikke brugt i det daglige, men kun i tilfælde af nødmeldinger. Det fremgår bl.a. af en søulykkesrapport (Opklaringsenheden, 2002) 16 hvor brugen i en nødsituation af MF radio beskrives. Ligeledes beskrives det at radiotelefoni blev benyttet under søulykken med Sovereign Maersk (Opklaringsenheden, 2000) 17, dog skal det fremhæves i begge situationer, at batteridrift ikke var nødvendig. Som det fremgår af én af siderne i 12 Bilag 6 sheet 4/5 GSI 13 Bilag 6 sheet 2/5 no. 9 GSI 14 Bilag 7 Side 2 15 Kapitel 09 Side INMARSAT-C 16 Side 5 øverst 17 Side 5 nederst 16

20 skibets radio-logbog 18 bliver MF/HF radioen testet dagligt sammen med radioudstyret. Derudover bemærkes det, at der kun i en periode på 10 dage har været ét test opkald fra skibet d til Den Helden. Brugen af den største strømforbruger (MF/HF) er netop i de situationer, hvor ulykken er sket. Og i de situationer vil det være antageligt at der foretages væsentlig flere og længere transmissioner end eksemplet fra radiologbogen. Som det ses på bilag 16 er den største strømstyrke 36A. Dette er målt imens MH/HF radioen sendte. Et tilsvarende eksempel er opstillet i Lærebog i GMDSS 19, det skal i denne sammenhæng nævnes at bogen har status som grundlitteratur på Junior officer, Seniorofficer og Skibsfører uddannelsen på Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) (SIMAC, Skibsføreruddannelsen, 2012) (SIMAC, juniorofficer, 2012) I bogen angives en samlet belastningsstrøm på 40A når alt udstyr sender. Der er samtidig i dette eksempel angivet at strømstyrken skal halveres til 20A da de angiveligt aldrig sender samtidig. Følgende anbefaling angives i meddelelser B: Følgende formel anbefales til bestemmelse af den elektriske belastning, som reserveenergikilden skal levere til hver enkelt radioinstallation, der er krævet i en nødsituation: 1/2 af strømforbruget ved sending + strømforbruget ved modtagelse + strømforbruget af andre, ekstra belastninger (Retsinformation- BEK 386 af 27/04/2012) 20 Med udgangspunkt i overstående anbefaling er det svært at gennemskue hvad hver enkelt radioinstallation forbruger i standbystrøm (Idle), ud fra målingerne på skibet, men da det er summen af strømforbruget ved modtagelse der skal indgå er målingen brugbar. Mht. strømforbruget ved sending er det muligt at fastslå forskellen i strømstyrken altså delta værdien, dog er det uvist hvor stor en del, standby strømstyrken for det enkelte radioudstyr udgør. Hvis standby strømstyrken fastsættes til 6,6A kan der opstilles en tilnærmede ligning på baggrund af overstående. I dette tilfælde dog kun for batteri sæt to. II eeeeeeeeeeeeeeeeee bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbb 2 = 0,5 ( II ssssssssss + II IIIIIIII ) + II iiiiiiii + II eeeeeeeeeeee = [AA] II eeeeeeeeeeeeeeeeee bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbb 2 = 0,5 (4,04 + 3, , ,6) + 6,6 + 0 = 30,1 [AA] Det bemærkes at der i eksemplet fra Lærebog i GMDSS ikke tages højde for, at det kun er sendestrømstyrken der skal halveres, som det fremgår af meddelelser B. Hvis overstående udregning gentages med metoden fra lærebog i GMDSS fås følgende resultat: II eeeeeeeeeeeeeeeeee bbbbbbbbbbbbbb iiiiii bbbbbb 2 = 0,5 ( II ssssssssss + II IIIIIIII ) = [AA] II eeeeeeeeeeeeeeeeee bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbb 2 = 0,5 (4,04 + 3, , ,6) = 23,46 [AA] Som det ses er resultatet en mindre belastningsstrømstyrke. Endvidere hvis der havde været en ekstra belastning var den ikke medregnet i eksemplet. 18 Bilag 8 19 Bilag 9 20 Kapitel IV Afsnit C Tekniske krav Regel 13 Energikilder, 2.2 henvisning 18 17

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsamling... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2a Finde konstanterne a og b i en formel... side 3 2b Indsætte x-værdi og

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Kapitel 9. Optimering i Microsoft Excel 97/2000

Kapitel 9. Optimering i Microsoft Excel 97/2000 Kapitel 9 Optimering i Microsoft Excel 97/2000 9.1 Indledning... 164 9.2 Numerisk løsning af ligninger... 164 9.3 Optimering under bibetingelser... 164 9.4 Modelformulering... 165 9.5 Gode råd ommodellering...

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig.

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig. Adfærds datalogning Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Problemformulering... 2 Udvikling af dataloggerne... 2 Sensorer... 5 Lysmåling... 6 Bevægelses måling... 6 Opsætning af loggerne... 8 PIR... 8

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010

som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010 SOLCELLE JW s20 som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010 Indhold Indledning Batteribaseret energiforsyning side 1 side 2 Solcelle og batteribaseret

Læs mere

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået.

I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Danske Tursejlere Odensevej 197 A 5600 Fåborg Den 13.10.2011 Lommy Blue I forlængelse af telefonsamtale om Lommy s egenskaber skal jeg hermed berette om de erfaringer, jeg har fået. Konklusionen er, at

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god Positivlisten Resultatet af projektet er en demonstrationsversion af LED positivlisten og der er udviklet en hjemmeside til listen, hvortil der er adgang fra www.lednet.dk. Det er i princippet en sortérbar

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T Alle vore produkter er godkendt efter nyeste norm EN 60 335-2-76 Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M115 (udgår 1. sept. 2010 og erstattes af M85*) EAN

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt

brikkerne til regning & matematik funktioner preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik funktioner 2+ beta udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-32-9 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet«

Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power TENSOR.»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Blockbatterien Industribatterier / / Motive Power»Det nye højt ydende batteri til krævende opgaver og maksimal effektivitet« Motive Power > Det unikke højkapacitetsbatteri til maksimal økonomisk effektivitet

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere