Kapacitetskontrol af radiobatterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapacitetskontrol af radiobatterier"

Transkript

1 Kapacitetskontrol af radiobatterier Bachelorprojekt Søren Viisholm Trankjær Aarhus Maskinmesterskole Kontrolkriterier og parametre i forbindelse med den årlige kapacitetstest af GMDSS radiobatterier ombord på skibe

2

3 Navn: Søren Viisholm Trankjær Studienummer: M10259 Dato: Navn: Titel på bachelor rapport: Kapacitetskontrol af radiobatterier Placering: 6. Semester (Bachelor semester) Uddannelsesmål: Professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, bedre kendt som maskinmesteruddannelsen. Uddannelsesinstitution: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Søren Skøtt Andreasen (SSA) Afleveringsdato: Antal tegn med mellemrum: Antal normalsider: 33

4 Indhold Forord Abstract Indledning Nomenklaturliste Problemanalyse Afgrænsning Problemformulering Spørgsmålet Underspørgsmål Metode Søgning af information Praksis på området Søfartsstyrelsen Klassifikationsselskaberne Radiofirmaerne Log af udetemperatur Afladningsstrømstyrken Projektstyring Undersøgelsesafsnit Ude ombord Dokumentationen ombord Afladningsstrømstyrken Temperaturen - batterirummet Parametre der påvirker batterikapaciteten Batterityper Amperetime-tal Cut-off spænding Konstant ift. variabel afladningsstrøm Elektrolyttens densiteten Batteristandarder Praksis på området Søfartsstyrelsen Klassifikationsselskaberne

5 4.3.3 Radiofirmaerne Metoden fra SOLAS Metoden fra TO Konklusion Løsningsforslag Perspektivering Bibliografi Bilag Bilag 1 Metoden fra TO Bilag 2 Første svar fra SFS Bilag 3 Spørgeguide Bilag 4 Temperaturlog Bilag 5 FuncGen app Bilag 6 SYS. DIS. OF RADIOSTATION.GSI Bilag 7 FURUNO RC Bilag 8 Radiologbog Bilag 9 Lærebog i GMDSS s Bilag 10 Lloyd s Register Record of Approved GMDSS Radio Installation Bilag 11 Microlite USB logger Bilag 12 Lloyd s register Service supplyer Bilag 13 Svararket Bilag 14 Svensk batterikapacitets kalkyle Bilag 15 Tredje svar fra SFS Bilag 16 Strømforbruget ombord Bilag 17 Batterityper Bilag 18 EN ,2,3,4, Bilag 19 Fonden Dansk Standard En Bilag 20 Densitet fra forskellige kilder Bilag 21 Svar fra DNV Bilag 22 Autoriserede radiofirmaer Bilag 23 Illustration af arktisk Bilag 24 Andet svar fra SFS

6 3

7 Forord Under sidste del af 6.semester på professionsbacheloruddannelsen i maritim og maskinteknisk ledelse og drift, bedre kendt som maskinmesteruddannelsen, skal der udarbejdes et projektforløb som afsluttes med en skriftlig rapport. Med udgangspunkt i dette krav er der her fundet en relevant problemstilling som bliver bearbejdet i denne rapport. Under projektforløbet har undertegnet været i kontakt med bl.a. Søfartsstyrelsen, Lloid s register og DNV. Derudover har mange relevante radiofirmaer været venlige til at besvare spørgsmål i forbindelse med projektforløbet. Der skal lyde en stor tak til alle dem der har brugt tid og energi på at dele deres viden, således at denne rapport nu indeholder relevant empiri. Detaljer fra standarden EN i bl.a. bilag 19 vil ikke blive gengivet i den elektroniske udgave grundet ophavsret fra Fonden Dansk Standard. 4

8 1.Abstract Onboard merchant ships an annual battery capacity test has to be conducted on the GMDSS batteries, according to SOLAS. During my sixth semester I was onboard a tanker and was asked to perform the test. No proper guidance was available onboard, and nobody seemed to know how to carry out the test. The lack of knowledge and the ad-hoc approach to testing prompted this report, which includes Lead-acid batteries and similar types The problem statement focues on the requirements of a proper capacity test. Details which influence the test must be known before testing can commence. Without knowing the characteristics of battery capacity calculation, mistakes can easily be made. The problem is divided into two segments; one concerns the written legislation and recommendations, the second concerns the influence of physical specification such as temperature and discharge current. Furthermore, the Danish Maritime Authority was asked about their knowledge regarding the test. Two Recognised Organisations were asked to contribute their knowledge as well. Finally, companies with expert knowledge in GMDSS equipment were asked about how they interpret the legislation. The actual written requirement of the test is simply that the method has to be appropriate. This vague statement is clearly open to interpretation by any party. SOLAS is translated into Danish legislation (Meddelser B). Because any Danish flagged vessel must obey the legislation, the requirements from SOLAS are effectively brought into force.. During the project a circular ( COMSAR/Circ.32) was discovered and was found to be very informative. The lack of proper documentation onboard the vessel lead to current and voltage measurements on the GMDSS radio batteries. It was however desirable to know the actual consumption of all the radio equipment because these readings might influence the capacity. An old article written by W. Peukert in 1897 was discovered and based on his theory and experiences it is possible to calculate and predict time and capacity. Vessels are moving around the world, and they have to face the weather, pleasant or not. Lead-acid batteries are sensitive to variations in temperature. The temperature must therefore be considered when performing a capacity test, together with other appropriate precautions. The report draws the knowledge from physical specifications, legislation, recommendations, and practical advices from the expert companies. Based on this a solution is constructed in an Excel spreadsheet (Battery capacity calculation & verification model). The main core of the solution is to construct a statement which forms the foundation for a capacity test. On this basis it is possible to determine whether or not a test is passed. Title: Test kriterier og parametre i forbindelse med den årlige kapacitetstest af GMDSS radiobatterier. Author: Søren Viisholm Trankjær Year: December 2012 School: Aarhus School of Marine and Technical Engineering Education: Bachelor of Technology Management and Marine Engineering. 5

9 2.Indledning Under praktikforløbet var undertegnet påmønstret et tankskib 1 herefter omtalt som skibet. I den forbindelse blev undertegnet bedt om at udføre den årlige batterikapacitetstest (BKT) på skibets GMDSS radiobatterier. Skibet kunne ikke dokumentere at det var udført før og havde fået en anmærkning i en intern audit. Der var desuden ingen ombord, som kunne beskrive en overbevisende metode til at kontrollere batterikapaciteten. 2.1 Nomenklaturliste RO: BKT: GMDSS: SOLAS: SFS/ DMA: LA : SSB: SIMAC: RX: TX: Klassifikationsselskab / Recognised Organisation Batterikapacitetstest Global Maritime Distress and Safety System Safety Of Life At Sea Søfartsstyrelsen / Danish Maritime Authority Åbent blybatteri med flydende elektrolyt / Lead-Acid Singel Side Band Svendborg International Maritime Academy Receive/ Modtage Transmit / Sende 1 LOA:174,2m. Brede: 24,4m. Service speed: 14,5kn. Dødvægt:34824t. Byggeår

10 2.2 Problemanalyse Kaptajnen anmodede om en metode fra den tekniske organisation i rederiet til at teste BKT. Metoden 2 skibet modtog, blev læst kritisk og kun delvis brugt. Ombord på skibet blev der søgt efter en metode i Safety Of Life At Sea (SOLAS) og et pudsige krav blev fundet: metoden skal være passende (Retsinformation- BEK 386 af 27/04/2012) 3. Det må anses for at være en meget vag formulering. Endvidere var der angivet én metode der tilnærmelsesvis lignede en brugbar metode. Tankskibe laver ofte Ship to Ship operationer (STS) og er af samme årsag stadig i søen, men hvad der egentlig definerer ikke at være i søen er uklart. Endvidere sejler tankskibe ofte i det der kaldes for tramp fart, hvilket vil sige at de udlejes til forefaldende ladninger. Modsat rutefart. (Aagaard, Kølle, & Hammer, 2007) Dermed bliver det mere uforudsigeligt hvor og hvornår skibet ikke er i søen. Radioanlægget er et fast monteret anlæg som et givent firma har leveret eller konstrueret til formålet. Kompleksiteten af de elektriske forbindelser kan være uoverskuelige for en uvidende person, men også selv for en med brugerkendskab til radiosystemet. Derfor kan der stilles høje krav til kompetencerne af personen der skal udføre testen. Dokumentationen af radioanlægget er nødvendigvis ikke særlig brugervenlig eller tilstede, hvilket blev tydeligt under søgningen af information ombord. Efter kort tid opstod der en række spørgsmål, kriterier og parametre der ville kunne påvirke en BKT i større eller mindre grad. Rammerne for kontrollen ombord kan bedst beskrives som den diametrale modsætning til intersubjektiv prøvbarhed (Thurén, 2007) Herunder nogle at de punkter der ikke kunne godtgøres for ombord på skibet: Elektrolyttens densitet Temperaturforhold Strømstyrke Kapacitet Standarder Geografisk placering Regler Aktører Dokumentation 2 Se bilag 1 3 Kapitel IV Afsnit C Tekniske krav, Regel 13 Energikilder, 6,2 7

11 2.3 Afgrænsning De kemiske processer der sker internt i batteriet under opladning, stilstand og afladning bliver ikke behandlet i projektet. Da det kun er praktisk muligt at arbejde eksternt omkring batteriet (med undtagelse af flydende elektrolyt) vil det være de eksterne faktorer der bearbejdes. Endvidere er det ønskeligt at bearbejde emnet generelt, hvis muligt, frem for specifikke batterikonstruktioner. Fokus er lagt på afladningsforløbet og dermed vil opladning og stilstandsforløb generelt ikke blive behandlet. Da skibet var dansk flaget har det været naturligt at tage udgangspunkt i danske regler fra SFS, som også kan stamme fra IMO. Hvis ikke andet er angivet er der taget udgangspunkt i nye batterier. Elektronisk batteritestere og deres funktion har været ønskeligt at undersøge i denne sammenhæng, men det har ikke været prioritet, da kriterier og generel parametre om batterier har haft højere prioritet. I den sammenhæng har det været opprioriteret at få klarlagt kriterierne for en BKT frem for selve udførslen af testen. Således vil der kunne dannes et bedre grundlag for en BKT. Der fokuseres ikke på start strømme kendt fra autobranchen, strømstyrken bearbejdes i afsnittet: 3.4 Afladningsstrømstyrken. Økonomiske aspekter vil som udgangspunkt ikke blive bearbejdet. 8

12 2.4 Problemformulering Spørgsmålet I SOLAS kap.4 Regel står der at batterikapaciteten skal kontrolleres med højest 12 måneders mellemrum, med en passende metode. Men ud fra hvilke kriterier 4 og parametre 5 kan der tages stilling til om kontrollen er godkendt? Underspørgsmål Hvad er almindelig praksis på området? Hvilke kriterier påvirker testen? Hvilke parametre påvirker testen? Hvem opstiller kriterierne for om testen er bestået eller ej? Er det muligt at opstille en universel metode til at teste batterierne? Er SOLASs metode brugbar? Er TO metoden brugbar? 4 Krav, regler og anbefalinger. 5 Størrelser i matematisk og fysisk sammenhæng. 9

13 3. Metode 3.1 Søgning af information Der er indledningsvis blev søgt bredt på Århus hovedbibliotek, Bibliotek.dk, Springerlink og Google for at klarlægge vidensniveauet. Derudover er der søgt på søfartsstyrelsens og IMOs hjemmeside. Der er typisk søgt på Lead-acid, Blybatteri, Radiobatterier, GMDSS, Kapacitet, Capacity, og test. Der er søgt på de forskellige ord individuelt og sammensat. Med udgangspunkt i disse søgninger er der åbnet op for informationen på området. 3.2 Praksis på området Søfartsstyrelsen Da der tilsyneladende ikke findes vejledninger vedrørende BKT i forbindelse med GMDSS udstyr, blev det besluttet indledningsvis at kontakte SFS, da de bør have en dyb og bred viden omkring emnet. SFS blev kontaktet for netop at få deres udtalelser og evt. krav, således at deres udtalelse kunne hjælpe med at opstille rammerne for projektet. Spørgsmålene der er stillet via har både været åbne og mere lukkede spørgsmål. Eksempelvis spørgsmålet: Hvad er formålet med testen, hvad skal testen vise? er stillet forholdsvis åbent for ikke at påvirke SFS til at svare forudindtaget. Hvis formuleringen havde været: hvad skal batterikapacitetstesten vise? ville svaret jo være indlysende batterikapacitet. Omvendt har det også været nødvendig at fastlægge hvornår et skib ikke anses for at være i søen, derfor er det spurgt direkte ind til det. Spørgsmålene der er stillet vil blive behandlet i afsnittet 4.3 Praksis på området og selvom at SFS er en myndighed vil empirien derfra blive behandlet kritisk Klassifikationsselskaberne Indledningsvis var det ønskeligt at inddrage et RO, da de har en rolle vedrørende dette emne. Ønsket blev forstærket af første svar 6 fra SFS. Indledningsvis er Lloid s register og DNV kontaktet, da de anses for at være velanset og anerkendte i den maritime verden. Lloid s register Danmark blev kontaktet via telefon, men da medarbejderne er travlt beskæftiget, har alt kommunikation derefter foregået via . DNV blev kontaktet via en kontaktformular på internettet og derefter er kontakten ligeledes foregået via . Det kunne være ønskeligt at inddrage alle RO, under SFS herefter for, at få en større validitet i deres metoder, men det er vurderet at disse to er gode repræsentanter for RO. Empirien fra klassifikationsselskabernes vil ligeledes blive behandlet kritisk Radiofirmaerne Der blev allerede på skibet gjort opmærksom på at radiotekniske firmaer også har en rolle inden for dette område. Dog var det svært at overskue, hvilken rolle de har da der var flere aktører på området. Der er som udgangspunkt ingen tvivl om at SOLAS reglerne skal overholdes, men hvorledes den bliver fortolket af radiofirmaerne er uvist. Alle radiofirmaer der er autoriseret under SFS 7 blev kontaktet med henblik på at få deres version af sagen. Umiddelbart var det ønskeligt at besøge alle de forskellige radiofirmaer men da resurserne ikke var til det, blev det indledningsvis besluttet at benytte telefoninterview. Interviewformen var semistruktureret, men som det bliver beskrevet i Interview i praksis kan det være svært at fortolke hvad der egentligt er semi (Trost & Jeremiassen, 2010). Beskrivelsen vil derfor være følgende: Interviewet 6 Bilag 2 7 Bilag 22 10

14 er struktureret vha. en spørgeguide og emnet er kontrollen af batterikapaciteten. Inden første opkald blev der udarbejdet en spørgeguide 8 denne blev fulgt for at stille ensartede spørgsmål, således at svarene var sammenlignelige. Samtalerne blev forsøgt optaget med en smartphone applikation, men lydkvaliteten af det optagede var meget ringe. Derefter blev der skiftet til Skype, hvilket var en stor forbedring. Under de første samtaler blev det dog hurtig klart, at de adspurgte gerne ville have spørgsmålene på skrift, så de kunne bearbejde spørgsmålene når der var tid og de kompetente medarbejdere var til stede. Spørgsmålene blev derfor overført fra spørgeguiden til og ligeledes besvaret via . Empirien er dermed indsamlet med udgangspunkt i én spørgeguide, men mediet hvormed at svarene er indsamlet har været en kombination af telefoninterview og skriftlige besvarelser via . Spørgsmålene der blev stillet var formuleret så åbne som det kunne lade sig gøre, da det ikke var ønskeligt at påvirke kilden til at svare forudbestemt. Alle svar er samlet i et Excel ark for at gøre det let overskueligt og sammenligneligt. Kildernes svar er anonymiseret i rapporten for ikke at fremstille det enkelte radiofirmas svar som værende god eller dårlig. Der er 8 radiofirmaer ud af de 20 autoriserede firmaer der har valgt, at besvare spørgsmålene. Dette giver en svar procent på 40 %, hvilket er tilfredsstillende set i det lys, at de 20 adspurgte udgør 100 % af mulige adspurgte. 3.3 Log af udetemperatur For at bestemme om udetemperaturen ændrer sig ombord på skibet, har det været muligt at aflæse skibets officielle logbog. I logbogen har den vagthavende styrmand skrevet den aflæste udetemperatur, som han har aflæst på skibets officielle termometre. Termometrene er af typen: Udendørs fra Weilbach. Termometrene er fastmonteret på siden af broen og dermed let tilgængelig for styrmanden under hans vagt. Dette er en del af en styrmands normale rutine under en vagt. Det er muligt at lave en aflæsningsfejl når temperaturen aflæses samt, at lave en skrivefejl når temperaturen indføres i logbogen. Da logbogen er et retsligt bevis om skibets rejse skal indføringen af begivenheder indføres ordentlig og med nøjagtighed (Wittreup, 2004). Derfor er der normalt respekt vedrørende brugen af logbogen. At beskrive usikkerheden i denne måling med procenter er vanskeligt, da den menneskelige faktor spiller ind. Ligeledes er det kun ønskeligt at påvise at temperaturen ændrer sig og ikke at bruge eksakte målinger til en skarp konklusion. Kaptajnen ombord blev spurgt om tilladelse til bl.a. at udtage notater fra logbogen til brug i denne rapport, hvor han gav sin tilladelse. 3.4 Afladningsstrømstyrken Ombord på skibet var det ønskeligt at klarlægge med hvilken strømstyrke at batterierne blev afladet. Indledningsvis var der en klar opfattelse af at Ah-tallet kunne udregnes ligefrem med ladningsstrømstyrken, men som det fremgår af afsnittet: 3.4 Afladningsstrømstyrken er den opfattelse problematisk. Det var dog vanskeligt at måle ved hver enkelt forbruger, da dokumentationen var tvivlsom. Derfor blev det besluttet at måle forbruget direkte ved batterierne når forsyningen til batterierne var frakoblet. Det gav også den fordel at evt. forbrugere der ikke var registeret blev medregnet. Ligeledes blev der også taget højde for virkningsgrader på koblingsudstyret, som var imellem batterierne og radioudstyret. 8 Bilag 3 11

15 For at fastslå med hvilken strømstyrke at batterierne blev afladet, under normal tilslutning, blev der opstillet et måleskema 9 ude ombord på skibet. Der er blevet taget højde for at batterierne skulle have tid til at stabilisere sig efter at der var blevet slukket for forsyningen, i dette tilfælde blev tiden sat til 20min. Kontakt 1 og 2 blev afbrudt under målingen se Figur 4. Se også Figur 1 der et taget under målingerne. Til at måle spændingen blev der benyttet ét multimeter fra fluke model: 179 og ét tangamperemeter PAN147. Præcisionen af de to instrumenter er forskellig. Multimeteret ligger på 0,09% af den målte DC spænding hvorimod at tangamperemeteret ligger på 2,8% af den målte strøm. Da tangamperemeteret har den fordel at strømkredsen ikke skal afbrydes for at lave målinger og at der ikke var andre måleinstrumenter til rådighed, som istedet kunne måle i samme område (0-40ADC) blev instrumentet valgt til at udføre målingen. Ombord på skibet var der to sæt batterier af 2*12V og det var nødvendigt at flytte tangamperemeteret og voltmeteret. Dette var samtidigt for at identificere om belastningen var ens og om batterierne ville blive koblet parallel idet forsyningen forsvandt, da dette indledningsvis var uvist. For at identificere strømstyrkeforskellen når radioudstyret sender blev der hver gang fortaget fire transmissioner med dertilhørende pause for hvert stykke udstyr, der blev anset for at have forhøjet strømforbrug. Pauserne blev indlagt for at verificere standby strømstyrken. Betjeningen af radioudstyret blev fortaget i samarbejde med den vagthavende styrmand. Da MF/HF (SSB) radioens strømforbrug er afhængig af talen / modulationen der påvirker radioen var det vigtigt at konstruere en tilnærmelsesvis fast måleopstilling. Relevansen bliver understøttet i bogen: Vejen til sendetilladelsen: sidebåndenes amplitude og frekvenser varierer i takt med modulationen (Hessel & Lundbech, 7.udgave 2.oplag) Sidebåndenes amplitude hænger sammen med strømforbruget og der er bl.a. lavet et eksempel i den tidligere omtalte bog (Hessel & Lundbech, 7.udgave 2.oplag) 10 Skibe har normalt ikke funktionsgenerator til radioteknisk brug ombord, så der blev benyttet en smartphone med en funktionsgenerator applikation 11. Smartphonens højtalerende blev lagt ind til radioens telefonrør (mikrofon enden) således at de rørte hinanden. Tonen blev valgt til 1kHz sinus da taleområdet der normalt transmitteres ligger imellem 300 og 3000Hz. Maksimal amplitude blev valgt på applikationen. Det er klart at der kan sættes spørgsmålstegn ved sådan en interimistisk metode, men under de forudsætninger der er til stede ombord på skibet, anses det for at være den pålideligste reference, da andre alternativer eks. var at en person skulle tale/fløjte konstant i radiotelefonrørets mikrofon. 9 Bilag 4 10 Side 54 eksempel Bilag 5 12

16 3.5 Projektstyring Praktikperioden på 6.semester forløb fra ( )-( ), men under denne periode var bachelorprojektet ikke prioriteret. Jf. uddannelsesplanen. Desuden var kommunikationsmulighederne ombord på skibet meget begrænset da internet adgang var sporadisk og ekstremt langsom i forhold til kendt danske internet hastighed. 1.november 2012 blev fastsat som starten på projektet og derudfra blev der lavet en skitse over projektforløbet. Indledningsvis var fokus på at indsamle information der var relevant for emnet, med henblik på at afstemme vidensniveauet på området. Afstemningen inkluderede også det materiale, der var indsamlet ombord på skibet. Uge 45 og 46 blev afsat til indsamling og gennemgang af relevant viden. Fra starten var der et ønske om at lave personlige interview med SFS, RO og radiofirmaerne, men da indsamling af grundviden på området blev opprioriteret, blev kommunikationsformen typisk baseret. I denne sammenhæng skal det fremhæves at det er naturligt at stille relevante spørgsmål når man har relevant viden at spørge ud fra. Ugerne 47 og 48 blev afsat til analyse og sammenfletning af den indsamlede information. Desuden blev spørgeguiden også fremstillet i denne periode. I uge 49 blev radiofirmaerne kontaktet og herefter begyndte der at tegne sig et løsningsforslag. 13

17 4. Undersøgelsesafsnit 4.1 Ude ombord Dokumentationen ombord Under praktikperioden har det været ønskeligt at fremskaffe korrekt dokumentation på installationen af radioanlægget. Således ville der kunne tages korrekte forholdsregler i forhold til strømmen hvormed at batterierne blev afladet. Billederne fra skibets batterirum gengives her for, at visualisere hvordan batterirummet er indrettet og hvordan batterierne er mærket. Figur 1 GMDSS radiobatterierne ombord på skibet. Bemærk at der er to sæt a 2*12V. Fra venstre sæt 1. Figur 2 Labelen på siden af ét af de 4 radiobatterier på skibet. 12V 200Ah 1200A (EN) 14

18 Figur 3 Blokdiagrambeskrivelse over radiostationen. Figur 3 er en tegning der var angivet i manualen for radiostationen (RC T). Problemet er at bl.a. de to VHF radioer (Model: FM-8500) der også er installeret på skibet ikke er angivet på tegningen. Dermed viser tegningen ikke det sande billede at de elektriske forbindelser. Figur 4 AC/DC Change over unit/ Power supply unit /Radio Switch box. model: S-5300 Figur 4 er en tegning der også er angivet i manualen for radiostationen (RC T). Tegningen er desværre kun vejledende og viser ikke hvordan udstyret elektrisk er koblet sammen. Det kommer til udtryk i det, at der er installeret to batteriladere af typen BC-6158 i blokken (battery charger). Derudover er der også installeret to sæt batterier af 2*12V. Den stiplede linje inde i blokken indikerer, at der tale om en forbindelse men det bliver uklart hvordan de to batterier kobles til udstyret når forsyningen forsvinder. Main supply var også 220VAC og ikke 100VAC som angivet. 15

19 Under søgningen af information ombord på skibet gjorde maskinchefen opmærksom på, at han havde originale tegninger der kunne hjælpe til at belyse problemstillingen. I bilag 6 er der gengivet en kopi af installationstegningerne for anlægget. 12 Tegningerne var den bedste dokumentation der fandtes ombord efter maskinchefens overbevisning. Desværre er tegningerne igen mangelfulde hvad angår de elektriske forbindelser. Tegningerne angiver opmærkningen af kablerne, kabeldimensionerne og noget af det udstyret, der er installeret. Som det bemærkes på side 4 i bilaget er batterirummet angivet med to batterisæt, hvilket er korrekt. Dog falder gennemskueligheden fra hinanden, da forbindelsen fra batterierne er vist til RC (Radio Console) og ikke til RC-P (S-5300) som angivet i Figur 4. Ud fra de manglende elektriske forbindelser i dokumentationen, blev det indlysende at det var problematisk at fastslå strømvejen ved hjælp af skibets dokumentation. Dette førte til strømmålingerne, angivet i metodeafsnittet Afladningsstrømstyrken På bilag 16 er måleresultaterne angivet. Øverst på bilaget ses det at batterispændingen falder efter at forsyningen er frakoblet, dette bekræfter at forsyningen er frakoblet. Derudover ses det også at strømstyrkens polaritet ændres, altså fra at batterierne blev ladet ændres strømretningen nu således, at batterierne aflades. Desuden ses det også at batterispændingen er forskellig hhv. 26,3VDC og 24,9VDC, dette indikerer at batterierne ikke kobles parallelt idet at forsyningen bliver frakoblet. Hvis batterierne var koblet parallelt ville de to spændinger have været identiske. Idet at VHF 1 aktiveres ses det at strømstyrken forøges både på batteri sæt et og to. Da VHF2 aktiveres ses det, at det kun er batteri sæt to s strømstyrke der forøges. Dette indikerer at strømvejene for de to VHF radioer er forskellige og dermed bliver batteri sæt et ikke belastet af VHF2. Det bemærkes at strømforbruget er forskelligt når hhv. VHF1 og VHF2 aktiveres. Som det igen kan ses ved aktivering af MF/HF radioen er det kun batteri sæt to der bliver belastet. Strømstyrken stiger signifikant i 2. forsøg idet at strømstyrken stiger fra 6,2A til 36A. Det skal nævnes at radioen har en nominel sendestyrke på 250W 13 men andre modeller kunne have været 150W, 400W eller 800W 14.I første forsøg med Inmarsat C blev der ikke registeret nogen stigning i strømstyrken. Det viste sig dog ved de efterfølgende 3 målinger at belastning opstår i kort tid <2sek. Dermed kan der stilles spørgsmålstegn ved tangamperemeterets opdateringshastighed og brugerens fokus. Endvidere er sendeforløbet med Inmarsat C ikke ligefrem at taste på en knap, som ved de foregående, men derimod data der behandles og sendes efter princippet: store and forward (Dragø & Petersen, 2006) 15 Dermed bliver sendetidspunktet og længde det svære at bestemme. Som det ses kan der være markante strømstyrkeforskelle når udstyret er i standby/rx eller i sende mode. Derudover er længden af tiden der sendes også afhængig af situationen og udstyret. Under normale omstændigheder bliver MF/HF radioen ikke brugt i det daglige, men kun i tilfælde af nødmeldinger. Det fremgår bl.a. af en søulykkesrapport (Opklaringsenheden, 2002) 16 hvor brugen i en nødsituation af MF radio beskrives. Ligeledes beskrives det at radiotelefoni blev benyttet under søulykken med Sovereign Maersk (Opklaringsenheden, 2000) 17, dog skal det fremhæves i begge situationer, at batteridrift ikke var nødvendig. Som det fremgår af én af siderne i 12 Bilag 6 sheet 4/5 GSI 13 Bilag 6 sheet 2/5 no. 9 GSI 14 Bilag 7 Side 2 15 Kapitel 09 Side INMARSAT-C 16 Side 5 øverst 17 Side 5 nederst 16

20 skibets radio-logbog 18 bliver MF/HF radioen testet dagligt sammen med radioudstyret. Derudover bemærkes det, at der kun i en periode på 10 dage har været ét test opkald fra skibet d til Den Helden. Brugen af den største strømforbruger (MF/HF) er netop i de situationer, hvor ulykken er sket. Og i de situationer vil det være antageligt at der foretages væsentlig flere og længere transmissioner end eksemplet fra radiologbogen. Som det ses på bilag 16 er den største strømstyrke 36A. Dette er målt imens MH/HF radioen sendte. Et tilsvarende eksempel er opstillet i Lærebog i GMDSS 19, det skal i denne sammenhæng nævnes at bogen har status som grundlitteratur på Junior officer, Seniorofficer og Skibsfører uddannelsen på Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) (SIMAC, Skibsføreruddannelsen, 2012) (SIMAC, juniorofficer, 2012) I bogen angives en samlet belastningsstrøm på 40A når alt udstyr sender. Der er samtidig i dette eksempel angivet at strømstyrken skal halveres til 20A da de angiveligt aldrig sender samtidig. Følgende anbefaling angives i meddelelser B: Følgende formel anbefales til bestemmelse af den elektriske belastning, som reserveenergikilden skal levere til hver enkelt radioinstallation, der er krævet i en nødsituation: 1/2 af strømforbruget ved sending + strømforbruget ved modtagelse + strømforbruget af andre, ekstra belastninger (Retsinformation- BEK 386 af 27/04/2012) 20 Med udgangspunkt i overstående anbefaling er det svært at gennemskue hvad hver enkelt radioinstallation forbruger i standbystrøm (Idle), ud fra målingerne på skibet, men da det er summen af strømforbruget ved modtagelse der skal indgå er målingen brugbar. Mht. strømforbruget ved sending er det muligt at fastslå forskellen i strømstyrken altså delta værdien, dog er det uvist hvor stor en del, standby strømstyrken for det enkelte radioudstyr udgør. Hvis standby strømstyrken fastsættes til 6,6A kan der opstilles en tilnærmede ligning på baggrund af overstående. I dette tilfælde dog kun for batteri sæt to. II eeeeeeeeeeeeeeeeee bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbb 2 = 0,5 ( II ssssssssss + II IIIIIIII ) + II iiiiiiii + II eeeeeeeeeeee = [AA] II eeeeeeeeeeeeeeeeee bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbb 2 = 0,5 (4,04 + 3, , ,6) + 6,6 + 0 = 30,1 [AA] Det bemærkes at der i eksemplet fra Lærebog i GMDSS ikke tages højde for, at det kun er sendestrømstyrken der skal halveres, som det fremgår af meddelelser B. Hvis overstående udregning gentages med metoden fra lærebog i GMDSS fås følgende resultat: II eeeeeeeeeeeeeeeeee bbbbbbbbbbbbbb iiiiii bbbbbb 2 = 0,5 ( II ssssssssss + II IIIIIIII ) = [AA] II eeeeeeeeeeeeeeeeee bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbb 2 = 0,5 (4,04 + 3, , ,6) = 23,46 [AA] Som det ses er resultatet en mindre belastningsstrømstyrke. Endvidere hvis der havde været en ekstra belastning var den ikke medregnet i eksemplet. 18 Bilag 8 19 Bilag 9 20 Kapitel IV Afsnit C Tekniske krav Regel 13 Energikilder, 2.2 henvisning 18 17

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Nasser 9. april 20 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Afstande, skæringer og vinkler i rummet

Afstande, skæringer og vinkler i rummet Afstande, skæringer og vinkler i rummet Frank Villa 2. maj 202 c 2008-20. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen

Daniells element Louise Regitze Skotte Andersen Louise Regitze Skotte Andersen Fysikrapport. Morten Stoklund Larsen - Lærer K l a s s e 1. 4 G r u p p e m e d l e m m e r : N i k i F r i b e r t A n d r e a s D a h l 2 2-0 5-2 0 0 8 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V. For at svare på nogle af spørgsmålene i dette opgavesæt kan det sagtens være, at du bliver nødt til at hente informationer på internettet. Til den ende kan oplyses, at der er anbragt relevante link på

Læs mere

Matematik A og Informationsteknologi B

Matematik A og Informationsteknologi B Matematik A og Informationsteknologi B Projektopgave 2 Eksponentielle modeller Benjamin Andreas Olander Christiansen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 6. december 2010 Vejledere: Jørn Christian Bendtsen og

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr " ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter

12/24V -> 220V. Ren sinus Inverte. Brugervejledning. Viva Energr. Viva Energr  ' Viva Energi. 6 Support. Brugervejledning 12/24V -> 230V inverter 6 Support Se også vores supportsider for mere hjælp, ohe stillede spørgsmål samt tips og tricks. I www.vivaenergi.dk/support 12/24V -> 220V Ren sinus Inverte "./ Brugervejledning Viva Energr Trykt juli

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Lars Pedersen Januar 2013

Lars Pedersen Januar 2013 MAERSK SUPPLY SERVICE Bilagsrapport Energioptimering af kølevandssystem Lars Pedersen Januar 2013 Titelblad Forfatter: Rapportens Titel: Lars Pedersen Bachelor projekt 2012 - Optimering af kølevandssystem

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Eurotest XE Multiinstallationstester. El-nr.: 63 98 915 869

Eurotest XE Multiinstallationstester. El-nr.: 63 98 915 869 Eurotest XE Multiinstallationstester El-nr.: 63 98 915 869 2 Sikkerheds og drifthensyn side 2 1. Sikkerheds og driftshensyn 1.1. Advarsel For dybtgående tekniske data henvises til manualen på Cd-rommen.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

J-fet. Kompendium om J-FET

J-fet. Kompendium om J-FET J-fet 27/8-215 Kompendium om J-FET FET transistorer Generelt Fet-transistorer er opbygget helt anderledes end bipolar transistorerne. Her er det ikke en basisstrøm, der styrer ledeevnen gennem transistoren,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

75% reglen. Thomas Krogh Andersen

75% reglen. Thomas Krogh Andersen 75% reglen Denne tekniske rapport belyser problemstillinger ved at fortsætte med at bruge den danske særregel 75% reglen efter indførelse af BEK 1082 af 12/07/2016 (Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 %

Analog Øvelser. Version. A.1 Afladning af kondensator. Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % A.1 Afladning af kondensator Opbyg følgende kredsløb: U TL = 70 % L TL = 50 % Når knappen har været aktiveret, ønskes lys i D1 i 30 sekunder. Brug formlen U C U start e t RC Beskriv kredsløbet Find komponenter.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd.

Ohms lov. Formål. Princip. Apparatur. Brug af multimetre. Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Ohms lov Nummer 136050 Emne Ellære Version 2017-02-14 / HS Type Elevøvelse Foreslås til 7-8, (gymc) p. 1/5 Formål Vi undersøger sammenhængen mellem spænding og strøm for en metaltråd. Princip Et stykke

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

Differential- ligninger

Differential- ligninger Differential- ligninger Et oplæg 2007 Karsten Juul Dette hæfte er tænkt brugt som et oplæg der kan gennemgås før man går i gang med en lærebogs fremstilling af emnet differentialligninger Læreren skal

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer Tekniske specifikationer TeKnologi Kode gel flat em em AGM mca* A (Ci) Ah (2h) A (en) l 42 7 26 + skruepol 6 g86 5 8 26 + skruepol 8 g4 24 + skruepol g en 5 5 5 2 l en 6 6 62 54 5 l2 en 75 75 74 68 8 l

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Studieretningsopgave

Studieretningsopgave Virum Gymnasium Studieretningsopgave Harmoniske svingninger i matematik og fysik Vejledere: Christian Holst Hansen (matematik) og Bodil Dam Heiselberg (fysik) 30-01-2014 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Tour Mate. Page 1 of 7

Tour Mate. Page 1 of 7 Tour Mate Page 1 of 7 Tour Mate Manual 1. Beskrivelse Tour Mate er et nyt skud på stammen af GPS produkter. Modellen har 4 innovative funktioner.. Find et punkt: Med 8 LED pile, vise Tour Mate dig vej

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Indre modstand og energiindhold i et batteri

Indre modstand og energiindhold i et batteri Indre modstand og energiindhold i et batteri Side 1 af 10 Indre modstand og energiindhold i et batteri... 1 Formål... 3 Teori... 3 Ohms lov... 3 Forsøgsopstilling... 5 Batteriets indre modstand... 5 Afladning

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Impuls og kinetisk energi

Impuls og kinetisk energi Impuls og kinetisk energi Peter Hoberg, Anton Bundgård, and Peter Kongstad Hold Mix 1 (Dated: 7. oktober 2015) 201405192@post.au.dk 201407987@post.au.dk 201407911@post.au.dk 2 I. INDLEDNING I denne øvelse

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 2 Institution: Projekt Vejanlæg. Matematik B-niveau Differentialregning

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 2 Institution: Projekt Vejanlæg. Matematik B-niveau Differentialregning VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 2 Institution: 333247 2015 Projekt Matematik B-niveau Differentialregning Anders Jørgensen, Kirstine Irming, Mark Kddafi, Zehra Köse og Tobias Winberg Indledning I dette

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Figur 1 Energetisk vekselvirkning mellem to systemer.

Figur 1 Energetisk vekselvirkning mellem to systemer. Energibånd Fysiske fænomener er i reglen forbundet med udveksling af energi mellem forskellige systemer. Udvekslingen af energi mellem to systemer A og B kan vi illustrere grafisk som på figur 1 med en

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god Positivlisten Resultatet af projektet er en demonstrationsversion af LED positivlisten og der er udviklet en hjemmeside til listen, hvortil der er adgang fra www.lednet.dk. Det er i princippet en sortérbar

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere