Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen"

Transkript

1 Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at indsamle viden om mennesker. Metoden bruges af konsulenter, forskere eller elever, der ønsker at undersøge en række menneskers holdninger til bestemte emner såsom virksomhedens arbejdsforhold, fordeling af arbejdsopgaver, ydelsernes kvalitet, forvaltningens image mv. Mange virksomheder gennemfører undersøgelser, før de tager vigtige beslutninger. Undersøgelser af medarbejdernes tilfredshed, brugerundersøgelser, evalueringer og evalueringer af evalueringerne er eksempler på sådanne undersøgelser. Og den slags undersøgelser vil der med garanti komme mange flere af fremover. Der er derfor brug for metoder, der på en god måde kan indsamle menneskers holdninger og meninger om bestemte sociale forhold. Når den viden, der indsamles, skal være af en god kvalitet, skal arbejdet med at indsamle denne viden planlægges og gennemføres med stor omhyggelighed. Metodikkens spilleregler skal overholdes af hensyn til undersøgeren (dig selv), aftagerne (de der bestiller og evt. betaler for undersøgelsen) og respondenterne (de der spørges). Forkerte eller upræcise informationer gør mere skade end gavn. Denne "Guide til spørgeskemaundersøgelser" vil hjælpe dig med at komme godt igennem dine spørgeskemaundersøgelser lige fra den indledende fase, hvor du tager stilling til din problemformulering til tolkning og offentliggørelse af dine resultater. Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

2 Indhold Afsnit Emne Side 1 kvantitativ og kvalitativ metode 3 2 Etiske problemstillinger i din spørgeskemaundersøgelse 5 3 Lidt om kvantitativ metode 7 4 Faser i din spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaers egnethed og effektivitet Undersøgelsens formål og mål - og problemformuleringens betydning Sådan opstiller du en teorimodel Sådan formulerer du dine spørgsmål Sådan måler du folks holdninger på en skala Sådan konkluderer du på tallene og præsenterer dine resultater 19 5 Afslutning 21 2 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

3 1 Kvantitativ og kvalitativ metode Der findes groft sagt to metoder til at indsamle informationer på. Den ene er via spørgeskemaer og den anden er via interviews. Den førstnævnte metode kaldes kvantitativ metode. Den anden kaldes kvalitativ metode. Kvantitativ metode handler om at finde mængden af et bestemt forhold (hvor meget, hvor mange, hvor sjældent, hvor tilfredse/utilfredse mv.). I kvantitativ metode beregner og tolker du på en mængde menneskers holdninger, før du kender svarene på din undersøgelse. Måden du gør det på, er at "sætte tal på" folks holdninger ved hjælp af skalaer. Se fx spm. 9 og 17 herunder fra en undersøgelse om arbejdsmiljø og sexchikane: 9. "Hvor tilfreds er du med arbejdsmiljøet i din afdeling?" På en skala fra 0-10, hvor 0 er meget utilfreds, 5 er neutral og 10 er meget tilfreds, bedes du sætte kryds på det tal, der passer til dine holdninger. 17. "Har du på din arbejdsplads oplevet handlinger mellem de ansatte, du vil karakterisere som sexchikane?" Sæt X i en af de 5 kategorier: Aldrig / Sjældent / Jævnligt / Meget ofte / Ved ikke. Den anden metode - interviewmetoden - kaldes kvalitativ. I kvalitativ metode undersøges kvaliteten i det enkelte svar, ved at undersøgeren indsamler og tolker hvert enkelt svar. Svar der som udgangspunkt ikke kan sammenlignes med andre menneskers svar. Her følger 3 eksempler på kvalitative spørgsmål. De handler også om arbejdsmiljø, men går langt mere i dybden med den enkeltes særlige holdning til begrebet sexchikane: 8. "Sexchikane er et tema, der har været snakket meget om i medierne. En del af debatten har handlet om, hvilke handlinger på jobbet der er sexchikane, og hvilke der ikke er det - altså en definition af begrebet sexchikane. Vil du give dit syn på, hvad sexchikane på jobbet er?" Svaret noteres af interviewer 9. "Har du ud fra din egen definition på sexchikane, oplevet kolleger blive udsat for sexchikane?" Svaret noteres af interviewer (observer diskret interviewpersonens sidestilling (åben/lukket), ben, arme og hænder, ansigtsudtryk, øjne, stemmeføring mv.) 10. "Har du selv været udsat for sexchikane på dit job?" Svaret noteres af interviewer (observer diskret interviewpersonens sidestilling (åben/lukket), ben, arme og hænder, ansigtsudtryk, øjne, stemmeføring mv.) Som det fremgår, er de to undersøgelsesmetoder præsenteret ovenfor meget forskellige. Den kvantitative metode sætter tal på noget (mængden af et eller flere forhold). Den kvalitative metode giver individuelle svar på bestemte emner. De to metoder kan godt anvendes til at undersøge samme emne, men de giver vidt forskellige svar. 3 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

4 Fordele og ulemper ved kvantitativ og kvalitativ metode Hvilken metode du vælger at anvende, afhænger af dels dit temperament, din dygtighed og dine behov. Skemaet herunder giver dig et overblik over fordele og ulemper ved de to metoder. Kvantitativ metode Spørgeskemaundersøgelser Fordele Billigt og nemt Kan gennemføres af få personer Ingen "interviewereffekt" Respondenterne har god tid til besvarelsen Du kan sammenligne respondenternes svar på tværs af afdelinger og virksomheder Kvalitativ metode Interviews Større svarvillighed også på ømtålelige spørgsmål Større besvarelsesprocent Mere troværdige svar Sikkerhed for at rette person svarer Større mulighed for at konstatere manglende svarevne Større mulighed for at anvende lange skemaer Intervieweren kan korrigere undervejs Ulemper Mindre svarvillighed og mindre besvarelsesprocent Ømtålelige spørgsmål besvares sjældent Mindre troværdige besvarelser Begrænset mulighed for at kontrollere at rette person besvarer spørgsmålene Begrænset mulighed for at rette op på manglende svarevne hos respondenterne - fx ved at stille supplerende spørgsmål Mindre mulighed for at anvende lange spørgeskemaer Dyrere Vanskeligt at administrere Nødvendigt med meget hjælp/mange medhjælpere Interviewereffekt Kort tid til besvarelsen Vælg den undersøgelsesform, der giver dig de bedste muligheder for at gennemføre en ordentlig undersøgelse. En tommelfingerregel kan være: Er emnet ikke for ømtåleligt, og ønsker du at undersøge mange menneskers mening om dette, kan du med fordel anvende spørgeskema. Er emnet derimod ømtåleligt, eller ønsker du at finde, det enkelte menneskes særlige holdning til emnet, kan du med fordel bruge kvalitativ metode. Ømtålelige emner på jobbet kan fx være sexchikane, mobning, skjulte konflikter, trusler og evt. manipulation mellem medarbejdere og ledere. Ofte anvendes de to metoder sammen. Man kan fx først interviewe nogle få personer i en organisation for at finde ud af hvor skoen trykker. Derefter kan man spørge alle i organisationen ved hjælp af spørgeskemaer. Omvendt kan man også gennemføre en spørgeskemaundersøgelse på alle i organisationen. Derefter sorteres de mest interessante besvarelser fra, og der gennemføres interviews med de udvalgte svarpersoner. Tal evt. først med personer, der har erfaringer med spørgeskemaundersøgelser og interviews, og få et godt råd om valg af metode! 4 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

5 2 Etiske problemstillinger i din spørgeskemaundersøgelse Enhver god undersøger/konsulent tager hensyn til sine kilder. Kilderne er i denne sammenhæng, dem du spørger i din n spørgeskemaundersøgelse. Det er derfor godt at gøre sig nogle tanker om, hvordan du behandler og formidler dine svar. I det følgende præsenteres derfor en række eksempler på etiske problemstillinger, du bør have for øje, når du arbejder med spørgeskemaundersøgelser. A. Spild ikke din og andres tid med dårlige undersøgelser! Gør det klart for dig selv, hvad du vil opnå med din undersøgelse. Udarbejd så en god problemformulering (dvs. beskriv problemet som du ser det). Vælg herefter den metode, der er bedst egnet til at nå målet. Husk at undersøgelsens formål, mål, problemformulering og metode skal styre din undersøgelse og endvidere skal offentliggøres som en del af din rapport. Det er nemlig forhold, der har stor betydning for dine resultater, og de vil derfor blive diskuteret af de personer, der berøres af din undersøgelse. B. Indsaml og håndter altid dine informationer med største omhu! C. Husk! Hvis du lover respondenterne anonymitet, er det din pligt at holde, hvad du lover! Fx skal du sikre dig, at dine svarpersoner ikke kan genkendes i din rapport. Det betyder ikke, at dine respondenter skal være anonyme for dig. Ofte vil du have stor gavn af, at kende den enkelte respondents svar. Ved at tage en liste over dine respondenter (fx en personaleliste) kan du give hver respondent et let genkendeligt løbenummer, som du skriver på både navneliste og spørgeskema. Sidst i rapporten præsenteres en metode til at give løbenumre. D. Følg de grundlæggende metodiske spilleregler, når du konstruerer dit spørgeskema! E. Tænk over den måde du formidler på! Når du har færdigbehandlet dine data og fundet konklusionerne, vil du måske opleve, at du nu har et stort indblik i de undersøgte problemer. Efterfølgende er det så din opgave at formidle resultaterne i din undersøgelse. Overvej dine formuleringer både de mundtlige og de skriftlige. Lad være med at være fuldstændig skråsikker på dine resultater. Når du skriver eller fortæller om dine konklusioner, så brug ord såsom; Resultaterne peger på, at. Det ser ud til, at der en stærk sammenhæng mellem. Med andre ord: Gør dine konklusioner rummelige det stimulerer læserens nysgerrighed, så vil de ofte tænke i løsninger fremfor i begrænsninger. 5 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

6 Læs og vurdér de følgende to budskaber om at kommunikationen i en sagsbehandlergruppe kan forbedres. Eksempel på en formulering med gode muligheder for efterfølgende dialog: 60 % af de adspurgte oplyser, at de i det daglige oplever en god kommunikation omkring sagsbehandling og opgaver. Samtidig peger stort set alle de adspurgte (93%) på, at kommunikationen kan forbedres, bl.a. ved en bedre deling af gruppens viden. Nogle af de adspurgte (8 %) foreslår dialogmøder jævnligt, fx 1 gang hver anden uge, som middel til bedre kommunikation og til deling af gruppens viden om sagsbehandlingen. Resultatet peger på, at det både vil være nyttigt og muligt at forbedre den interne kommunikation i sagsbehandlergruppen, således at de erfaringer, gruppen besidder, bedre kan blive spredt og udnyttet. Det vil samtidig kunne mindske presset på den enkelte for ikke at begå fejl i de tunge sager. Eksempel på skråsikker formulering med færre muligheder for dialog: Knap halvdelen (40%) af de adspurgte mener, at kommunikationen omkring sagsbehandlingen er dårlig, og alle adspurgte påpeger, at den kan forbedres. Det kan derfor konkluderes, at kommunikationen er for dårlig. Den gode analyse med rummelige konklusioner og budskaber og den gode beskrivelse af undersøgelsens formål og mål, problemformulering og metode skaber det bedste udgangspunkt for, at din undersøgelse bliver diskuteret og brugt. At de personer, der er berørt af din undersøgelse, diskuterer, bruger og fortolker på din undersøgelse er både vigtigt og naturligt. På den måde kan de skabe mening i de nye informationer og efterfølgende finde nye måder at gøre tingene på. F. Offentliggør dine resultater på en sober og ordentlig måde! Overvej om dine resultater kan bruges af ledere og medarbejdere til at udpege syndebukke. Præsenter dine budskaber således, at de berørte personer fokusere på mulighederne i de nye informationer. Der kan jo være resultater i din undersøgelse, der vil kunne belaste bestemte personer. Disse personer har krav på beskyttelse. Langt de fleste mennesker har bestemte motiver til at handle, som de gør, og det kan være forhold (fx organisatoriske, private, økonomiske) omkring en tilsyneladende problematisk person eller gruppe, der i virkeligheden er problemet. Ordnes disse bagvedliggende problemer, er der gode chancer for, at de berørte personer selv reagerer fremadrettet på problemstillingerne. Det er i undersøgelser som i boldspil; Gå efter bolden og ikke efter personen! 6 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

7 3 Lidt om kvantitativ metode Sådan kan du måle holdninger Holdninger kan udtrykkes skriftligt, mundtligt, via adfærd, vises via følelser mv., men de kan faktisk ikke måles! Men ved at måle på folks viden, adfærd og følelser kan vi ret sikkert sige noget om deres holdninger. I det følgende vil vi koncentrere os en smule om de tre begreber: Viden, adfærd og følelser. Viden. Viden har betydning for menneskers holdninger og meninger. Målinger på folks viden er indirekte mål for folks holdninger. Er det fx din holdning, at arbejdsmiljø er et vigtigt tema for dig, vil du formentlig søge viden om emnet arbejdsmiljø. Eksempler på videns-spørgsmål kan være: Hvor mange sager sidder du med i løbet af en dag? Hvor stor en %-del af sagerne oplever du som vanskelige sager? Hvilke kvalifikationer skal du have for at kunne løse disse vanskelige sager? Har du disse kvalifikationer i tilstrækkelig grad? Adfærd. Holdninger medfører ofte adfærd. Ved at spørge til respondentens adfærd (det respondenten gør i den konkrete situation), kan du forsøge at tolke og forklare respondentens holdninger til et bestemt emne. Eksempler på adfærds-spørgsmål kan være: Hvad gør du, når du får nye ukendte sager ind på dit bord? Hvem taler du med, når du ikke kan overskue din sagsbunke? Følelser. Følelser og holdninger har stor indbyrdes betydning. Følelser for nogen eller noget betyder, at vi udvikler holdninger hertil. Målinger på folks følelser er indirekte mål for folks holdninger. Eksempler på følelses-spørgsmål kan være: Hvor tilfreds er du med den nuværende fordeling af 3 sager i din gruppe? Hvor vigtig er den nuværende fordeling af 3 sager i din gruppe? Burde fordelingen af sagsbehandlingsopgaver blandt akademikere og HK ere ændres? Ved at spørge ind til viden, følelser og adfærd får du folks holdninger til dine spørgsmål frem. Du bør i den forbindelse overveje, om der er nogle spørgsmål, som respondenterne vil opfatte som vanskelige eller ubehagelige at svare på. Er der det, kan du med fordel stille de let besvarede spørgsmål først. Ofte vil det være spørgsmål om viden eller adfærd. Mht. følelses-spørgsmål vil de fleste respondenter besvare dem, når de føler sig trygge. Det er derfor ret almindeligt at placere disse spørgsmål lidt længere nede i et spørgeskema. Husk altid at behandle folk og deres informationer med respekt! I det følgende præsenteres en række forhold, der samlet under overskriften Sociologisk metode er meget vigtige at forholde sig til, når du skal i gang med en spørgeskemaundersøgelse. 7 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

8 4 Faser i din spørgeskemaundersøgelse Sociologisk metode handler om at få lært sig redskaberne til at gennemføre fx spørgeskemaundersøgelser i praksis. Det at lære sig tingene, før de gøres, kender vi alle fra vores hverdag. Fx tager vi teori- og køretimer inden den afsluttende køreprøve. Det virker som den mest almindelige rækkefølge. Grunden til at sociologisk metode er så vigtig at få sig lært, er at der faktisk er en del faldgruber i det at lave og gennemføre en spørgeskemaundersøgelse. For at hjælpe dig godt igennem din spørgeskemaundersøgelse præsenteres følgende opgaver og discipliner: Spørgeskemaers egnethed og effektivitet. Hvilke emner egner sig til en spørgeskemaundersøgelse, og hvad kan jeg forvente at få ud af min undersøgelse? Undersøgelsens formål og mål - og problemformuleringens betydning Hvordan opstiller jeg en simpel teorimodel? Hvordan formulerer jeg mine spørgsmål? Hvordan måler jeg folks holdninger på en skala? Hvordan beregner jeg værdierne i spørgeskemaet? Hvordan konkluderer jeg på tallene? Hvordan præsenterer jeg tallene? 4.1 Spørgeskemaers egnethed og effektivitet. Spørgeskemaundersøgelser kan anvendes meget bredt, fx til at undersøge områder såsom: Medarbejderundersøgelser vedrørende arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, ledervurderinger, kommunikationen mellem medarbejderne, psykisk arbejdsmiljø, mobning, trusler om vold, stress mv. Brugerundersøgelser vedrørende tilfredsheden med forvaltningens service, kvalitet, vejledning, instruktion, åbningstider, sagshåndtering, sagsbehandlingstider mv. Evalueringer af en hel institutions ydedygtighed på bestemte områder, fx uddannelser, kurser, byggeopgaver, sundhedsydelser, image mv. Det at spørgeskemaundersøgelser kan anvendes så bredt medfører, at du skal være meget omhyggelig når du vælger dit undersøgelsesområde. Du kan ikke undersøge alting, så begræns din undersøgelse, og gå hellere i dybden end i bredden. Der findes forskellige metoder til at gennemføre spørgeskemaundersøgelser, fx Telefoninterviews Postomdelte spørgeskemaundersøgelser Du møder selv op på arbejdspladsen, hvor du læser spørgeskemaet op og noterer respondenternes svar Overvej selv hvilken metode du finder bedst. Inddrag forhold som tid, penge og besvarelsesprocent i dine overvejelser om hvilken metode, du synes fungerer bedst. 8 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

9 4.2 Undersøgelsens formål og mål - og problemformuleringens betydning Spørg altid dig selv om hvad der er formålet med din undersøgelse - og kom så op med et godt svar! Har du ikke svaret, så se at få din problemformulering er på plads - så har du i det mindste et svar på hvad du vil gøre i din undersøgelse. En problemformulering er din egen formulering af, hvad der er problemet ved det emne, du vil undersøge, fx HK-medarbejdere i afdeling A, B og C har fået nye arbejdsopgaver. Det sker som følge af en rationalisering i virksomhedens sagsgange. Formålet med rationaliseringen er ifølge direktionen, at brugerne i flere tilfælde har klaget over de lange sagsbehandlingstider. Brugerne har samtidig udtalt ved tidligere målinger, at de er utilfredse med informationsniveau, sagsbehandlingstider, resultater, klagevejledninger mv. og at der ikke findes en fast sagsbehandler, de kan henvende sig til. For at kunne finde ud af, om de nye sagsgange vil medføre forbedringer, vil jeg spørge HK-erne om deres syn på ændringerne af deres sagsgange og arbejdsopgaver. Konkret vil jeg undersøge Hvorfor HK-grupperne og ikke kun AC-erne er inddraget i de nye sagsgange og arbejdsopgaver. Hvilke typer af sager HK-erne skal håndtere. Hvordan de nye opgaver koordineres. Hvordan de nye opgaver påvirker sagsgangen i opgaverne og om de ændrede sagsgange medfører et ændret arbejdsmiljø. Om HK-erne føler sig fagligt og personligt rustede til at klare ændringerne. Problemformuleringen har en fantastisk betydning for enhver opgave og undersøgelse. En god problemformulering er næsten lige til at omsætte til gode spørgsmål, og gode spørgsmål er forudsætningen for en god undersøgelse. Så forhast dig ikke i dit arbejde med problemformuleringen. Hastværk bliver meget nemt til lastværk lige præcis i denne fase af undersøgelsen! Når formål og problemformulering er klar, kan du gå i gang med at sætte konkrete mål op for din undersøgelse. Eksempler på mål kan være: Jeg vil undersøge alle HK'eres holdninger til fordelingen af nye sagsbehandlingsopgaver i afdeling A, B og C. Undersøgelsen skal foregå som spørgeskemaundersøgelse. Jeg vil kontakte alle afdelingschefer for at få tilladelse til undersøgelsen. Jeg vil skrive et kort brev til alle HK-medarbejdere. Brevet indeholder formålet med undersøgelsen samt en tak for deltagelse. Hvis de adspurgte bør være anonyme, bør du ligeledes skrive i brevet, at alle berørte personer sikres anonymitet. Alle spørgeskemaer vedlægges frankeret svarkuvert med mit navn og returadresse. Er der en anden indsamlingsprocedure, så informer jeg om den i følgebrevet. Undersøgelsen kører over en måned, så jeg sender en lille påmindelse til respondenterne om, at de skal udfylde spørgeskemaerne og returnere dem ugen inden undersøgelsens deadline. Jeg har afsat 3 dage til at taste spørgeskemaer (fx i Excel) og beregne på dem. 9 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

10 Jeg har afsat 5 dage til at tolke resultaterne og skrive min rapport. Jeg har afsat 3 timer til at formidle mine resultater til de berørte medarbejdere og ledelser. 4.3 Sådan opstiller du en teorimodel Det lyder måske underligt, men det er vigtigt lige at tænke lidt teori ind i din undersøgelse, fx at finde ud af sammenhængene mellem årsager og virkninger i de forhold, du vil undersøge? Prøv at se følgende to påstande: Når brandbilerne kører med udrykning, går der ild i husene Når der går ild i husene, kører brandbilerne med udrykning Hvilken påstand passer oftest? Mht. brandbiler og ild kan de fleste mennesker udpege årsag og virkning. Men du kan sagtens komme ud for, at det er svært at finde ud af, hvad der er årsag, og hvad der er virkning. Faktisk kan den samme variabel godt være begge dele, nemlig en virkning af noget andet og give årsag til noget tredje. Se fx brandbilerne i følgende eksempel Når der går ild i husene, kører brandbilerne med udrykning Når brandbilerne kører med udrykning, kigger nysgerrige børn efter dem Selvom årsager og virkninger kan være temmelig svære at vurdere, er det alligevel vigtigt for dine spørgsmål og for dine resultater, at du gør dig tanker herom. Lad os prøve at se lidt på variabler, årsager og virkninger. I metodelæren defineres årsagen som den uafhængige variabel. Den kaldes ofte for "X". Virkningen defineres som den afhængige variabel. Den kaldes ofte for "Y". Den afhængige variabel er altså en variabel, der er afhængig af at noget andet sker, for at den kan blive til en virkning. Ild i husene er således årsag til, at brandbilerne rykker ud. Årsagen (ilden = X) og virkningen (brandbiler = Y) har som nævnt direkte betydning for hvordan du stiller dine spørgsmål. Overvej selv hvordan du som chef for de lokale brandmænd vil besvare de to spørgsmål herunder: "Hvor mange brandbiler (Y) sender i på gaderne, når I får en melding om kraftig ild (X) i en 3 etagers byejendom?" - Sæt kryds ved det rigtige antal "Hvor mange 3 etagers ejendomme går der ild i (X), når I sender brandbiler (Y) på gaderne?" - Sæt kryds ved det rigtige antal Spørgsmålet giver mening når årsag og virkning vender rigtig. Det sidste spørgsmål giver ingen mening fordi årsag og virkning vender forkert. I alle undersøgelser er det vigtigt at spørge folk om årsager, fordi du ved at finde og formidle årsagerne til en problemstilling, giver folk mulighed for at bearbejde denne problemstilling. I det 10 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

11 følgende spørges der ind til årsagerne til folks opførsel, når der er sket en ulykke. Samtidig bedes respondenterne også vurdere virkningerne af evt. nye og strammere regler for tilskuere til ulykker. 1. "Lad os sige, at der er sket en trafikulykke et sted. Der er en del tilskuere, der ser på, mens redningsfolkene arbejder med at hjælpe de tilskadekomne. Er det din oplevelse, at folk tager for lidt hensyn til redningsfolks arbejde, når der er sket en ulykke? Hvis du har svaret ja til spørgsmål 1, bedes du også besvare spørgsmål 2-5. Har du svaret nej til spørgsmål 1, bedes du gå videre til spørgsmål "Hvorfor tror du folk går i vejen for redningsfolkene, når der er sket en ulykke?" 3. Mener du, at der kan gøres noget for at hindre folk i at gå i vejen for redningsfolk ved ulykker? 3. "Mener du, at hårdere straffe til folk, der hindrer redningsfolk i at udføre deres arbejde, vil give redningsfolkene bedre arbejdsbetingelser ved ulykker?" 4. "Hvad vil du selv gøre, hvis du ser folk hindre redningsfolk i at udføre deres arbejde?" Eksempel på teorimodel i forbindelse med udlicitering i forvaltninger I det følgende vises en teorimodel med en række uafhængige variable og deres betydning for medarbejderes og lederes holdninger til udlicitering Situation: Du undersøger arbejdsmiljøet i 3 afdelinger i en forvaltning. Begrundelse: Du ved at direktionen overvejer at reorganisere forvaltningen, herunder at udlicitere nogle af opgaverne. PÅ 6. skoleperiode arbejder du med emnet: Udlicitering, og du vil derfor undersøge lederes og medarbejderes holdninger til en evt. kommende udlicitering af dele af forvaltningernes arbejdsopgaver, herunder om nogle af medarbejderne ønsker privat ansættelse. Din teorimodel eller dine hypoteser lyder fx således: 11 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

12 1. Akademiske ledere rekrutteret udefra vil være overvejende positive overfor at afskaffe tunge og bureaukratiske opgaver og i stedet beholde de dynamiske og spændende opgaver, der giver overskrifter i medierne og større politisk indflydelse. Begrundelse: Akademikere er veluddannede, de udvikler sig via jobindholdet og søger identitet hos ligesindede på tværs af offentlig/privat sektor. At de er rekrutteret udefra forvaltningen medfører, at de ikke er socialt afhængige af normerne i forvaltningskulturen, og derfor heller ikke overvejer, hvad der er "rigtige" og "forkerte" handlinger. Medfører en udlicitering mere spændende arbejdsopgaver, vil de gå efter den udfordring. 2. Ikke akademiske ledere rekrutteret fra medarbejderlaget, vil være nærmest neutrale overfor udlicitering, dvs. mindre positive overfor udlicitering end akademiske ledere rekrutteret udefra. Begrundelse: De identificerer sig som ledere, men da de i et vist omfang er bundet af de sociale roller fra deres tid i gruppen, træffer de i de daglige beslutninger, der opretholder "den sociale fred" på arbejdspladsen. Deres holdninger til udlicitering afhænger af, om de er villige til at ofre noget på det sociale i et forsøg på at vinde noget på det personlige. 3. Medarbejderne på gulvet (basismedarbejderne) er generelt imod udlicitering Begrundelse: Udliciteringen vil ramme de tunge bureaukratiske opgaver - altså de opgaver, de er ansat til at varetage. De vil derfor opfatte udlicitering som en direkte fare for jobindhold og den social orden fremover. De vil med andre ord løbe en risiko for at blive tabere i spillet om fremtiden i forvaltningen. Der er imidlertid forskel på basismedarbejderne. Bl.a. afhænger deres holdninger af faktorer såsom: Faglige rettigheder i den nye organisation: Ansættelser med garanti om uændrede eller forbedrede løn og arbejdsvilkår vil fjerne en stor skepsis blandt medarbejderne Køn: mænd er mere positive end kvinder fordi de bedre kan lide konkurrence og individuelle udfordringer Alder: Yngre er generelt mindre skeptiske end ældre. Dels fordi de bedre kan klare sig i omstillingsprocessen, dels fordi de mener de har lettere ved at søge nye jobs, hvis det ikke går. Løn Jobfunktioner og jobområder: Sagsbehandlere er mindre skeptiske end medarbejdere, der har rene servicefunktioner såsom kopiering, arkivering og booking, idet sagsbehandling fortsat vil være en kerneydelse efter en evt. reorganisering. Afdeling: Nogle afdelinger har opgaver, det er lettere at undvære end andre, derfor vil medarbejderne i disse afdelinger være mest negative overfor udliciteringer. Arbejdsklimaet mellem medarbejdere og chefer. Er samarbejdet mellem chefer og medarbejdere godt, og er cheferne rekrutteret blandt medarbejderne, vil alliancen mellem chefer og medarbejdere betyde, at alle parter forsøger at opretholde den sociale orden og undgå store forandringer såsom udlicitering. 4. Mellemledere rekrutteret fra medarbejderstaben, vil støtte medarbejderne i deres negative synspunkter vedrørende udlicitering hvorimod - mellemledere rekrutteret udefra vil være mere åbne overfor udlicitering. Samlet set vil mellemlederne være mere negative overfor udlicitering end cheferne. Begrundelse: Det sociale pres fra medarbejderne og deres holdninger til udlicitering vil påvirke 12 mellemlederne markant i de daglige arbejdsfunktioner Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

13 Da der ikke er så mange ledere og mellemledere, beslutter du dig for at gennemføre interviews med dem. Du laver et simpelt interview, hvor du bl.a. spørger nogle få chefer om følgende: Deres jobmæssige baggrund, herunder hvor de er rekrutteret fra inden de blev chefer. Reorganiseringens formål Chefers og mellemlederes overvejelser for og imod udlicitering Alternativer til udlicitering Basismedarbejdernes holdning til udlicitering (for og imod) Chefers og mellemlederes vurdering af basismedarbejderens modstand mod udlicitering Mellemlederes syn på udliciteringen Mellemledernes fremtid/roller mv. ifm. udlicitering Mellemledernes syn på alternativer Spørgeskemaundersøgelsen er derefter forbeholdt basismedarbejderne. Den får følgende indhold jf. teorimodellens X variable (dine hypoteser og underpunkter), der påvirker Y variablen (medarbejdernes holdninger til udlicitering). Du laver derfor en række spørgsmål der indeholder dine X variabler, fx Spørgsmål om viden: Spørgsmål om følelser: Spørgsmål om adfærd: Alder og køn, antal år i nuværende stilling, kendskab til medarbejdere/kolleger der har været lignende ændringer i jobbet mv. Tilfredshed/utilfredshed med nuværende løn, arbejdsfunktioner og samarbejde, graden af lyst til udfordringer, holdninger til forandringer, medarbejdernes holdninger til forandringer, tillid til nærmeste leder/ overordnede leder mv. Medarbejdernes vurderinger af konsekvenserne ved udlicitering, fx faglige kampe, samarbejde/modarbejde, jobflugt, søge medindflydelse i nye organisation mv. Som det fremgår, har teorimodellen hjulpet os til at afgrænse, hvem vi vil spørge, og hvad vi vil spørge dem om. Det er det, teorimodeller er der for. De skal hjælpe os med at få overblik over komplicerede forhold. Med en god teorimodel, er det lettere at lave de rigtige spørgsmål. Uden en teorimodel, kan undersøgelsen let glide ud af hænderne, fordi undersøgeren kan "glemme", hvilke informationer der var vigtige, efterhånden som oplysningerne i undersøgelsen dukker op. I teorimodellen tog vi stilling til X og Y variable, samt at nogle variable påvirker mere end andre (akademiker/ikke akademiker, internt/eksternt rekrutteret, leder/mellemleder/basismedarbejder, køn, alder etc.), men i den præsenterede model blev der ikke taget direkte stilling til hvilke variabler, der har størst betydning for folks holdninger. Det blev heller ikke diskuteret hvad der måske sker, når nogle variable optræder sammen. De kan måske forstærke eller ophæve hinandens virkninger. Vi ved det ikke. Sådanne forhold, hvor en eller flere variabler, kobler sig sammen og medfører nye stærke/svage virkninger, komplicerer billedet voldsomt. Overlad sådanne modeller til forskerne eller meget erfarne undersøgere. Så mit råd til dig, der er ny på feltet er: 13 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

14 Foretræk det simple, det giver dig en bedre undersøgelse! 4.4 Sådan formulerer du dine spørgsmål Det er altafgørende at formulere klare og tydelige spørgsmål i din spørgeskemaundersøgelse. I det følgende gennemgås en række krav til dine spørgsmål. Dine spørgsmål skal være: Entydige Undgå at bruge begreber hvor dine svarpersoner kan komme i tvivl om meningen (fx "synes du at HK-ernes reaktioner var down to earth?") Éndimensionale Undgå at spørge om flere ting ad gangen i samme spørgsmål (fx Hvor tilfredse var du med informationerne og de nye opgaver") - hvad skal den stakkels respondent svare på? Informationerne eller opgaverne? Ikke-ledende Undgå fx "synes du ikke også, at det er nogle vanskelige sager, du sidder med?". Korte og præcise Undgå fx "hvis du havde mulighed for at give lederne respons på dine sagsbehandlingsopgaver fx ved en evaluering en gang om måneden, hvor du giver dine ledere feedback på spørgsmål såsom lederstil, ros, engagement, faglig viden, evner til uddelegering af arbejdsopgaver mv., ville du så bruge denne mulighed jævnligt eller ofte? Svarene på spørgsmålet ovenfor kan ikke bruges til noget. Selvom der gives eksempler på, hvad der evalueres, er det svært at vide, om spørgsmålet er forstået, og hvad der svares på. Split et sådant spørgsmål op i mindre bidder, fx "Hvor ofte evaluerer du dine ledere?" "Hvilke lederegenskaber, skal lederne efter din mening besidde?" "Giver du dine ledere respons på disse vigtige lederegenskaber, når du evaluerer dem?" Så åbne som muligt Fx "hvad spurgte du lederen om, da hun informerede om de nye sagsgange?" fremfor lukkede spørgsmål, fx "Spurgte du lederen om noget efter informationen om de nye arbejdsgange?". Hvis du alligevel bruger sidste type spørgsmål, er det en god idé at stille det åbne spørgsmål bagefter. Forståelige 14 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

15 Undgå vanskelige sætninger, fx.. "Hvad tænkte du, da lederen spurgte dig om, hvad du tænkte om det, hun havde sagt?" Skriv i stedet fx.. "Hvad tænkte du, da lederen bad om din mening om de nye sagsgange?" Ikke-provokerende Undgå fx nedsættende tale, bandeord og slang. Prøv lige tage stilling til følgende sætning: "Hva' så moster! Gik du kold, da du så dine nye arbejdsopgaver?" - Det er useriøst formuleret og medfører, at respondenterne ikke gider besvare dine spørgsmål. Husk! Gode spørgsmål er en forudsætning for en god undersøgelse! Dårlige spørgsmål er en garanti for en dårlig undersøgelse! 4.5 Sådan måler du folks holdninger på en skala Du har nu en problemformulering, en teorimodel og en række gode spørgsmål. Det, du mangler i det videre arbejde, er at få lavet nogle talskalaer, der viser hvilke holdninger, folk har til de emner, du undersøger. Men hvilken skala er god og hvordan laves den? Der er to simple skalaer, du bør kende. Den første kaldes ordinalskalaen, eller på dansk "talskalaen" fordi den opbygges af tal. Den anden skala kaldes verbalskalaen, eller på dansk "ordskalaen" fordi den opbygges af ord, der har en talværdi. I det følgende afprøves de to skalaer i forbindelse med spørgsmål om arbejdsmiljø. Eksempel 1 - Talskalaen i praksis Forestil dig et spørgeskemaets med følgende tekst: I forrige afsnit besvarede du en række spørgsmål om opgavefordelingen i din afdeling. I dette afsnit bedes du besvare en række spørgsmål om afdelingens arbejdsmiljø. Spørgsmål 9 9. "Hvor tilfreds er du med arbejdsmiljøet i din afdeling?" På en skala fra 0-10, hvor 0 er "Meget utilfreds", 5 er "Neutral" og 10 er "Meget tilfreds", bedes du krydse det tal af, der passer bedst til dine holdninger Meget utilfreds Neutral Meget tilfreds Respondenterne besvarer spørgsmål 9, og når det er gjort, og du har modtaget spørgeskemaerne, har du alle respondenters svar på, hvor tilfredse de er med arbejdsmiljøet i deres respektive afdelinger. Inden du kan indtaste og beregne deres svar i et regneark eller via lommeregner, er du imidlertid nødt til lige at spørge respondenterne om, hvor vigtigt emnet er for dem. Forestil dig fx at nogle af dine respondenter synes, at emnet arbejdsmiljø er komplet ligegyldigt, men når de nu spørges, er de sådan set utilfredse med arbejdsmiljøet i deres afdelinger! Andre respondenter mener, at arbejdsmiljø er et uhyre vigtigt emne, også de er utilfredse med afdelingens 15 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

16 arbejdsmiljø. En tredje gruppe synes, at emnet arbejdsmiljø hverken er vigtigt eller ligegyldigt. De er nu alligevel lidt utilfredse med deres afdelingers arbejdsmiljø. Alle respondenterne er sådan set utilfredse med arbejdsmiljøet i deres afdelinger, men de har et vidt forskelligt syn på emnets vigtighed. Det er vigtig viden for dig. I din rapport vil du pege på, at arbejdsmiljøet er utilfredsstillende. Hvis den store del af respondenterne imidlertid er ligeglade med arbejdsmiljøet, kan det rent faktisk ikke betale sig at bruge de store ressourcer på at forbedre forholdet. Derfor skal du ud over fx spørgsmål om tilfredshed også spørge om betydning, dvs. hvor vigtigt respondenten synes, emnet er. Det sker i spørgsmålet herunder. Spørgsmål "Du er nu blevet spurgt om hvor tilfreds du er med arbejdsmiljøet i din afdeling. Nu vil vi bede dig fortælle os, hvor vigtigt emnet arbejdsmiljø er i dine øjne?" På en skala fra 0-10, hvor 0 er Meget utilfreds, 5 er Neutral og 10 er Meget tilfreds, bedes du krydse det tal af, der passer bedst til dine holdninger Helt ligegyldigt Neutral Meget vigtigt Når alle spørgsmål om tilfredshed og vigtighed er udfyldt, og har du anvendt samme "0-10 skala" til alle spørgsmål om arbejdsmiljø, kan du nu via regneark eller lommeregner evaluere spørgsmålene om arbejdsmiljø ved at beregne gennemsnitsværdierne for tilfredshed og vigtighed. Hvis fx gennemsnittet for alle respondenternes svar på spørgsmål 9 og 10 viser sig at være på henholdsvis 3.8 points for tilfredshed og 7,6 points for vigtighed, giver det koordinaterne 3,8; 7,9. Disse koordinater vil vi se på senere efter gennemgangen af verbalskalaen. Eksempel 2 - Verbalskalaen i praksis Forestil dig et spørgeskemaets med følgende tekst: I forrige afsnit besvarede du en række spørgsmål om opgavefordelingen i din afdeling. I dette afsnit bedes du besvare en række spørgsmål om afdelingens arbejdsmiljø. 16 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

17 Spørgsmål 9 9. "Hvor tilfreds er du med arbejdsmiljøet i din afdeling?" Sæt X i en af de 6 kategorier: Meget utilfreds Delvis utilfreds Hverken/eller Delvis tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Sæt X Og spørgsmålet om vigtighed: Spørgsmål "Du er nu blevet spurgt om hvor tilfreds du er med arbejdsmiljøet i din afdeling. Nu vil vi bede dig fortælle os, hvor vigtigt emnet arbejdsmiljø er i dine øjne?" Sæt X i en af de 6 kategorier: Vigtighed Helt ligegyldigt Sæt X Delvis ligegyldigt Hverken/eller Delvis vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Dine respondenter besvarer spørgsmålene 9 og 10 ved at sætte "X" i det felt, der matcher deres holdninger. Herefter tildeler du deres svar en værdi. Du kan fx bruge værdierne i skemaet herunder: Værdierne i respondenternes svar Tilfredshed Tilfredshed Meget utilfreds Delvis utilfreds Hverken/eller Delvis tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Score Se *) Vigtighed Helt ligegyldigt Delvis ligegyldigt Hverken/eller Delvis vigtigt Meget vigtigt Ved ikke Score Se *) *) "Ved ikke" svar kan du klare på 2 måder: Den lette: Giv alle "ved ikke" svar 3 points her, fordi du mener at "ved ikke" er ca. det samme som "hverken/eller" = 3 points på denne skala. Det er let, men ikke helt rigtigt. Eller Den korrekte: Beregn gennemsnittet på spørgsmålet, fx spørgsmål 9, uden at regne "Ved ikke" svarene med. Gennemsnittet viser sig at være = 1,87. Giv herefter alle "ved ikke" svarene værdien 1,87 i dit regneark eller på din lommeregner. Derefter gennemfører du endnu en beregning af spørgsmålets gennemsnit. Det bliver sandsynligvis en smule lavere nu (tallet 1,87 er jo et lavt tal på en skala fra 1-5). Gennemsnittet bliver nu på "1,72". Oversat til dansk betyder det, at folk er 17 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

18 temmelig utilfredse, idet "1,72 er mindre end "Delvis utilfreds" = "2" på skalaen, men større end "Meget utilfreds" = "1" på skalaen. Samme procedure gælder for spørgsmål 10, hvor gennemsnittet fx bliver på "4,2". Det betyder, at folk anser spørgsmålet som "Vigtigt" (vigtigt = 4 points hvorimod Meget vigtigt = 5 points) Hvis du synes den korrekte er for svær - så brug den lette metode. Du skal bare oplyse om dit valg i din rapports metodeafsnit. Sådan tolker du på dine resultater Det er nu nødvendigt at samle op på gennemsnittene fra respondenters svar på spørgsmål 9 og 10. Tabellen her viser resultaterne fordelt på de to skalatyper: Resultat Tilfredshed Vigtighed Ordinalskala 3,8 7,6 Verbalskala 1,72 4,2 Ved at sætte dine gennemsnit ind i tolkningsfiguren herunder, har du hjælp til en tolkning. Den gennemsnitlige tilfredshed placerer du på figurens X-akse og den gennemsnitlige vigtighed placerer du på Y-aksen. Uanset skala lander dine koordinater i dette eksempel midt i figurens Zone Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

19 Tolkningsfiguren Zone 1 Her viser din undersøgelse vedrørende arbejdsmiljø, at folk samlet set er utilfredse. Og da de anser emnet for vigtigt, kan du skrive i din rapport, at her ser det ud til, at forvaltningen med store fordele kan sætte ind på at forbedre forholdet. Ressourcerne hertil kan måske tages fra zone 4 og evt. 2. Meget vigtigt Points: Ordinalskala 10 Verbalskala 5 Zone 2 Her viser din undersøgelse vedrørende arbejdsmiljø, at folk samlet set er tilfredse. Og da de anser emnet for vigtigt, kan du skrive i din rapport, at på dette område går det godt. Der kan være grunde til at fastholde den gode standard på området. Trænger andre forhold meget stærkt til ressourcer, kan der evt. overføres ressourcer herfra Meget utilfreds Points: Ordinalskala 0 Verbalskala 1 Meget tilfreds Points: Ordinalskala 10 Verbalskala 5 Zone 3 Her viser din undersøgelse vedrørende arbejdsmiljø, at folk samlet set er utilfredse. Men da de ikke anser emnet for vigtigt, kan du skrive i din rapport, at på dette emne går det lidt skidt. Imidlertid er det ikke vigtigt. Så forvaltningen kan nøjes med at undersøge forholdet en gang imellem, fx én gang årligt. Helt ligegyldigt Points: Ordinalskala 0 Verbalskala 1 Zone 4 Her viser din undersøgelse vedrørende arbejdsmiljø, at folk samlet set er tilfredse. Og da de ikke anser emnet for vigtigt, kan du skrive i din rapport, at på dette område går det godt. Da emnet imidlertid er ligegyldigt, kan forvaltningen overveje, om den vil sænke standarden en smule, og derved frigøre ressourcer til vigtigere emner/områder. 19 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

20 Hvilken skala du vil bruge, afhænger af dit temperament. Ordinalskalaen giver de mest korrekte resultater og er derfor bedst, men verbalskalaen er kan være den letteste at bruge, så du har frit valg her. Prøv dig frem. Afslutningsvis skal det lige nævnes, at den her viste ordinalskala ikke har en "ved ikke" - svarmulighed. Det er med vilje. Vil du gerne have "Ved ikke" svarmuligheden med, kan du gøre det. Så benytter du bare enten "Den lette" eller "Den korrekte" metode, når du beregner gennemsnit. I eksemplet ovenfor under "Den lette" gav "Ved ikke" svar 3 points. Den går ikke her, fordi vi nu har fat i en ordinalskala, der går fra Det giver et midtpunktet på "5", hvilket svarer til en neutral holdning. Hvis du vil have "Ved ikke" med, skal du give disse svar 5 points = neutral holdning, men husk at "Den lette" metoden er en upræcis metode, der giver upræcise tal. Det kan ikke undgås. Det med skalaerne skal du have styr på. Ellers går det bare ikke. Øv dig gerne med få simple spørgsmål og skalaer eller spørg evt. en erfaren undersøger om hjælp. Så begår du færre fejl. Husk! Det er utrolig vigtigt, at du ved, hvad du gør, når du laver en skala. En forkert skala eller en forkert anvendelse af din skala medfører næsten altid forkerte oplysninger og efterfølgende - helt forkerte handlinger. Stort ansvar ikke? 4.6 Sådan konkluderer du på tallene og præsenterer dine resultater Tolkningsfiguren ovenfor er nøglen til dine konklusioner. Ved at sætte tallene ind i tolkningsfiguren, har du faktisk på mange måder konklusionerne lige ved hånden. Her følger en række gode råd om konklusioner: Overvej dine formuleringer både de mundtlige og de skriftlige. Lad være med at være fuldstændig skråsikker på dine resultater. Når du skriver eller fortæller om dine konklusioner, så brug ord såsom; Resultaterne peger på, at. Det ser ud til, at der en stærk sammenhæng mellem. Med andre ord: Gør dine konklusioner rummelige det stimulerer læserens nysgerrighed, og så vil de ofte tænke i løsninger fremfor i begrænsninger. Rummelige konklusioner kan give folk noget at arbejde videre med. Omvendt må konklusionerne ikke være så rummelig, at de ikke kan bruges, eller ligefrem igangsætter en kæde af spekulationer over, om resultatet er dette eller hint. Når du har formuleret dine konklusioner, så gennemgå argumenterne igen. Besvar så derefter dette lille spørgsmål for dig selv: Hvorfra ved jeg at mit resultat passer? Kan du give et godt svar, er du nået langt. Lad derefter en person læse din rapport grundigt igennem. Kan du finde en person, der ikke ved noget om spørgeskemaundersøgelser, men som forstår hvad du 20 Forlaget 94, Mariedalsvej 7a, 8220 Brabrand

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø 2. Udgave 2 Baggrunden for det korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er udviklet

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø November 2014, 1.udgave I denne vejledning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 2009 Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Bornholms Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Bornholms Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen på Bornholms Gymnasium

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere