Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed"

Transkript

1 Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA

2 Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer Undersøgelse af tendenser, behov og udfordringer i forskningen 2

3 Undersøgelse 1: ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer Formål: At give et overblik over nationale forsknings- og udviklingsmiljøer og synliggøre deres profil og projekter i relation til & Metode: pørgeskemaundersøgelse Data: Besvarelser fra 74 miljøer er inkluderet (spørgeskema sendt ud 84 miljøer, 5 ekskluderet, svarprocent: 94 %,) 3

4 Hvorfor både forsknings- og udviklingsmiljøer? I praksis eksisterer forskning og udvikling i et dynamisk forhold Brobygningen mellem forsknings- og udviklingsmiljøerne er vigtig: Forskningen skal tage afsæt i og forankres i de miljøer, der i sidste ende skal levere forbedret kvalitet og patientsikkerhed 4

5 Resultater (1) Forskningsmiljøer, kategoriseret Eksempel Lægemiddelområdet: 3 miljøer harmakon Almen praksis: 6 miljøer Forskningsenheden for Almen raksis på U sykiatri: 4 miljøer sykiatrisk Forskningsenhed, Region j. Universiteter, andre (enheder eller institutter): 9 miljøer rivate virksomheder eller selvejende institutioner: 4 miljøer Regionale videnscentre med vægt på forskning: 2 miljøer Center for forbedringer i undhedsvæsenet, Aalborg Universitet ORA DIM Forskningsmiljøer, i alt: 28 F 5

6 Resultater (2) Udviklingsmiljøer, kategoriseret Regionale og fælles nationale videnscentre med vægt på udvikling og drift: 9 miljøer valitetsafdelinger på sygehuse: 19 miljøer Regionale kvalitetskontorer somatik og psykiatri: 10 miljøer Fællesregionale programmer: liniske retningslinjer og valitetsdatabaser: 6 miljøer Eksempel Center for valitet, Region yddanmark Afd. for valitetsudvikling og atientsikkerhed, AUH valitet og undhedsdata, Region Midt. R og kompetencecentrene elskaber: 2 miljøer D Dansk elskab for atientsikkerhed Udviklingsmiljøer, i alt: 46 F 6

7 Resultater ortlægningen vidner om: Miljøer på tværs af geografi, sektorer, faggrupper og metodiske tilgange Forskningen er spredt og fragmenteret, og kun få miljøerne er store og har hovedfokus på kvalitet og patientsikkerhed Der er mange små miljøer og samlet er der høj aktivitet på området og stor mangfoldighed i projekterne. rojekter på tværs af miljøerne placerer sig inden for de samme temaområder amarbejdsrelationerne i projekterne foregår oftest inden for den enkelte region. Derudover en lang række projekter, som ét miljø arbejder selvstændigt med. De mange af hinanden uafhængige kvalitetsinitiativer og projekter indikerer, at der er et forskningsmæssigt potentiale ved en højere grad af koordinering og synergi mellem projekterne og udnyttelse af forskellige metodiske tilgange og faggrene i projekterne. 7

8 Undersøgelse 2: Tendenser, behov og udfordringer i forskningen Formål: 1.Hvad er udfordringerne og mulighederne for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed? 2.Hvad er behovene for forskning? Hvilke temaer optager forskningen i dag, og hvilke er på vej til? Metode: Interview med 24 nøglepersoner (12 interessenter og 12 forskere)

9 3 forudsætninger for forskning 1. Interesse og behov for forskning 2. ompetencer og styrker på feltet 3. Finansieringsmuligheder

10 Er der interesse og behov for forskning? (1) Ja, og en bærende platform for mere forskning: tigende opmærksomhed på forskning blandt centrale interessenter, som relaterer sig til behovet for at kende effekten af de igangsatte kvalitets- og patientsikkerhedsindsatser på regionalt og nationalt plan Gå på to ben : forskningsspor parallelt med indsatserne tigende frustration blandt sundhedsprofessionelle, som blandt andet er usikre på nytteværdien af den tid, de bruger på monitorering af kvalitetsdata 10

11 Er der interesse og behov for forskning? (2) Hvilken type forskning? undhedstjenesteforskning: Tværdisciplinær tilgang Anvendelsesorienteret: Forskningen skal forankres og udfolde sig i et krydsfelt mellem traditionelle akademiske forskningsmiljøer og praksis- og udviklingsmiljøer F 11

12 Er der kompetencer og styrker på feltet? (1) Reaktioner på kortlægningen: Vi mangler nogen i Danmark, der vil larme op, og som kan sætte sig i førersædet og sige Nu går vi altså ud og siger, at vi mangler de og de store forskningsprojekter i Danmark, som kan bevise, at vi kan redde liv ved det her, og vi kan spare penge ved det. Det er utroligt så spredt det er, vi kender ikke engang hinanden, og hvem skulle så have lavet det her nationale initiativ som en forløber på noget, som måske kunne koordineres? Hvem skal gøre det, hvem skal gribe fat, hvem skal definere det og hvem skal? Derfor kan man diskutere formen af en sådan drivkraft, der kan være med til at styrke forskningen, fx fysisk center eller netværksdannelse uden fast fysisk struktur. 12

13 Er der kompetencer og styrker på feltet? (2) F Det faglige fundament i dag: valitetsstaben på hospitaler er primært sygeplejersker Ikke mange læger forsker i feltet. Lægerne er vigtige, men er ikke altid trænede i sundhedstjenesteforskning Andre akademiske professioner evner at bedrive sundhedstjeneste-forskning, men de kan til tider være for langt fra klinikken 95 % af dem, der arbejder med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, er sygeplejersker. Det er således ikke dem, der er forskningsmæssigt opdraget, som er aktive i kvalitetsarbejdet, og det er jo en barriere for forskningen. Hvem skal bære forskningen frem? Jeg tror, at patientsikkerhed og kvalitet bliver styrket den dag, der er flere læger, der går ind i det [ ] Lægerne skal finde ud af, at patientsikkerhed og udvikling og kvalitet er lige så tunge forskningsområder som den traditionelle kliniske forskning 13

14 Er der finansieringsmuligheder? (1) En række barrierer: Der er kun i begrænset omfang tale om større satsninger til forskning på området vært at opnå finansiering fra Det trategiske Forskningsråd rivate fonde giver sjældent til nye forskningsområder uden veletablerede miljøer Traditionen for at støtte klinisk forskning er fortsat meget stærk F Udfordringen er, at mange af forskningsfondene er vant til at bedømme klinisk randomiserede studier, og de er ikke vant til at bedømme kvalitative studier, de er ikke vant til at triangulere og se på forskellige metoder. 14

15 Er der finansieringsmuligheder? (2) F Informanterne efterspørger, at der afsættes: ærlige strategiske nationale eller regionale bevillinger til området Økonomiske midler til forskning i de indsatser, der igangsættes, så det sikres, at effekten af indsatserne dokumenteres Det er altid godt, hvis der nogle strukturelle støttemidler, fx midler fra Det trategiske Forskningsråd. Eller at undhedsministeriet eller Danske Regioner melder ud, at de gerne vil have, at der kommer mere dokumentation af indsatserne. Altså så der kommer nogle krav og en systematik, som kan være med til at lægge nogle pejlemærker for, hvad det er, man skal forske i. Det efterspørges, at både Danske Regioner og L i endnu højere grad tager ansvar for at påvirke, at der bliver afsat midler til forskning i kvalitet og patientsikkerhed 15

16 Opsamlende pointer Miljøerne er spredte og fragmenterede, men der er fundamentet til at udbygge og styrke dem Der er interessen og behovet for forskning. Det er vigtigt med praksisnær sundhedstjenesteforskning Der er brug for bedre finansieringsmuligheder, da dette også er grundlaget for at forskningsmiljøerne styrkes. DR og L opfordres til at tage en større rolle 16

17 Litteratur Christiansen AH. valitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet kortlægning af forskningsog udviklingsmiljøer. Udgivet af ORA, 2012 Christiansen AH. Behov og tendenser i forskningen i valitet og atientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Udgives af ORA, primo 2013 Begge undersøgelser er tilgængelige på og ontakt 17

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet

Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kvalitet og Patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Kortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer Anne Hjøllund Christiansen Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet KORA, Det

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden

Socialpædagogik. Praksis baseret på viden Socialpædagogik Praksis baseret på viden 3 Forord Viden er vejen til bedre resultater 4 Viden skal være til gavn 6 Praksisforskning med fokus på viden der virker 8 Viden kræver mod til forandring 10 Fra

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014

Brobyggerne. Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd. Maj 2014 Brobyggerne Erfaringer fra 10 projekter om ledelse af fremtidens velfærd Maj 2014 De ti projekter 1. Ledelse i akutmodtagelser: Seks hospitaler i fire regioner 2. Klyngeledelse med øre til fremtiden: Dagtilbud

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere