Projektbeskrivelser 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelser 2009"

Transkript

1 Projektbeskrivelser 2009 Navn: Faiqa Sahibzade hoveduddannelse i Gyn/Obstetrik Vejleder: Pernille Jensen afdeling læge Sted: Herlev Sygehus, Gynækologisk afdeling Emne: Behandling af sår infektion/ruptur; hvor hyppige er sår infektion efter c. sectio i sammenligning med efter almindelige Gynækologisk operation samt deres behandling strategi. Mål med Projekt: Afdelingsinstruks Gynækologisk/Obstetrisk Afd.Herlev Metodebeskrivelse: Gennemgang af litteraturen vedrørende sår ruptur/infektion, gennemgang af instrukser på andre gynækologiske og kirurgiske afdelinger. Navn: Katrine Haahr, Herlev/Hillerød Vejleder: Pernille Lassen. Sted: Projektet er udført på Gentofte Gyn/Obs. Titel: Gestation specific reference intervals for markers of thyroid function in normal singleton pregnancies in relation to obstetric outcome. Problemstilling og mål: At etablere reference værdier for thyroidea parametre hos normale gravide og sætte det i relation til det obstetriske outcome. Målet er at få publiceret en artikel. Metode: Det er et prospektivt longitudinelt studie. Navn: Rikke Guldberg Sørensen Vejleder: overlæge, dr. med. Pernille Ravn Hvor: Odense Universitetshospital, gynækologisk-obstestrisk afd. D Titel: Hymen imperforatus Problemstilling: Hymen imperforatus er en medfødt lidelse, som oftest er asymptomatisk frem til puberteten. Det manglende afløb af menstruationsblod vil på dette tidspunkt give symptomer som bl.a. nedre abdominal smerter og urinretention. I nogle tilfælde er symptomerne diskrete og dermed kan lidelsen overses initialt. Dette kan føre til unødvendig udredning og undersøgelser og endda til unødvendige kirurgiske indgreb. Metodebeskrivelse: Litteraturgennemgang samt gennemgang af journaler fra fra gynækologiskobstetrisk afd. D, OUH til belysning af symptomatologi, alder, udredning og behandling. Navn: Ali Shokouh-Amiri Vejleder: Pernille Ravn, overlæge, dr.med. Hvor udføres projektet: Odense Universitetshospital, Sønderborg Sygehus Titel på projektet: Medicinsk provokeret abort ved tidlig gestationsalder. Problemstilling for projektet: Der foretages årligt ca provokerede 1. trimester aborter i Danmark. Provokeret abort er således et af de hyppigste indgreb indenfor gynækologien. På trods af at kvinderne i stigende grad allerede henvises i 5.

2 graviditetsuge, er praksis de fleste steder, at aborten først udføres, når der ved ultralyd kan ses intrauterin gestationssæk og minimum blommesæk. Dette indebærer, at patienterne ofte må vente til 7. graviditetsuge eller senere, før aborten kan effektueres. Tidlig provokeret abort kunne tænkes at have fordele for kvinden: mindre psykisk belastning pga. kortere ventetid på indgrebet, mindre blødning og smerter ved tidligere gestationsalder. Omvendt kræver tidligt indgreb skærpet fokus på ekstrauterin graviditet. Desuden vil tidlig intervention inkludere enkelte graviditeter, der spontant ville være endt i abort. Denne opgave indebærer litteraturgennemgang, udarbejdelse af instruks med særligt fokus på tidlige gestationsalder, implementering og kvalitetssikring af første forløb. Studiebesøg hos C. Fiala, Wien. Metodebeskrivelse: Litteraturgennemgang, udarbejdelse af instruks, kvalitetssikringsprojekt. Navn: Arndis Vala Arnfinnsdottir Vejleder: Jan Stener Jørgensen Projektet udføres på Odense universitets hospital Titel: Maternal request - Kan man ved samtale, få kvinder som ønsker kejsersnit uden lægefaglig indikation, til at ændre holdning og beslutte sig for at føde vaginalt? Problemstilling: Hyppigheden af kejsersnit har i de senere år været hastigt stigende og nu føder ca. 20% af dansker kvinder ved kejsersnit. Et sigende antal kejsersnit udføres pga. kvindens eget ønske men uden lægelig indikation. Kejsersnit er et operativt indgreb som ikke er uden risiko for mor og barn, det ville derfor være interessant at finde ud af om kvindernes holdning til fødselsmåde kan ændres ved samtale hos en fødselslæge. Metodebeskrivelse: På OUH er der et speciallæge ambulatorium, hvorhen kvinder som ønsker et planlagt kejsersnit uden lægelig indikation er henvist. Jeg skal lave journalgennemgang af de kvinder, der har ønsket planlagt kejsersnit uden indikation i perioden og sortere dem i a) Para O kvinder, b) Kvinder som tidligere har født vaginalt og c) Kvinder med tidligere sectio. Jeg skal finde ud af hvor mange der i hver gruppe kan overtales til at forsøge vaginal fødsel med en fødselsplan og med hvilken succes rate, dvs. hvor mange der herefter gennemfører en vaginal fødsel. Navn: Ea Wennerberg. Vejleder: Nina Palmgren. Hvor udføres projektet: Gentofte Hospital. Titel på projektet: PROM Og Tidlig Peroral Misoprostol-induktion. Problemstilling for projektet: Kontrol af udkomme før og efter skift fra 24 timers konservativ behandling af PROM til induktion med peroral misoprostol/oxytocin umiddelbart efter primære kontrol. På baggrund af udenlandske arbejder som bl.a. viser nedsat antibiotikaforbrug og nedsat tid til fødsel uden øgning af sektiofrekvensen herved. Formål: Kvalitetssikring. Metodebeskrivelse: Journalgennemgang før og efter skift af PROM-behandling.

3 Navn: Bettina Breitowicz Vejleder: Ulla Hviid Hvor udføres projektet: Roskilde sygehus, Gynækologisk afdeling Titel på projektet: Betydningen af anvendelse af Pelvicol net ved cystocele kirurgi sammenlignet med kolporraphia anterior. Problemstilling for projektet inkl. formål: Formålet med projektet er journalgennemgang af 60 patienter, hvor den ene halvdel er randomiseret til Pelvicol net og den anden til kolporraphia anterior i forbindelse med cystocele operation. De to operationsmetoder sammenlignes med fokus på ændringer af urodynamiske parametre før og efter operationen, og databearbejdning foregår ved hjælp af SPSS. Målet er publikation af en artikel. Projektet udspringer af et større gennemført randomiseret klinisk studie. Metodebeskrivelse: Journalgennemgang. Anvendelse af SPSS. Birgit Alsbjerg. Vejleder: Peter Humaidan Afd.: Herning Regionshospital. Gynækologisk obstetrisk afd. Titel: Ovariel hyperstimulations syndrom (OHSS). Formål: Primært: Udarbejdelse af ny instruks til Gynækologisk Afd. Regionshospitalet, Herning. Denne vil indeholde: baggrund, definition af begrebet, klinisk billede, prognose, monitorering, behandling og profylakse. Sekundært: Udarbejdelse af Abstract (300 ord) omhandlende nyeste viden om og rekommandationer til forebyggelse af OHSS. Metode: Litteraturstudie. Søgning via databaser. Gennemgang af danske (DFS) og udenlandske guidelines Navn: Eleonora Cvetanovska Vejleder: Overlæge Hanne Brix Westergaard Hvor udføres projektet: Hillerød Hospital Titel på projektet: Fokuseret lærings indflydelse på jordemødre og yngre lægers egen vurdering af diagnostik og suturering af obstetriske bristninger. Problemstilling for projektet inkl. formål med projektet: Grad III og IV sphinkter ruptur i forbindelse med fødsel er en alvorlig komplikation med stor risiko for senfølger. Diagnostik og behandling af denne tilstand er derfor vigtig. Formålet med projektet er at undersøge om fokuseret oplæring både i plenum og gennem e-læring kan forbedre jordemødre og yngre lægers vurdering af egen viden om og tryghed ved diagnostik og suturering af obstetriske bristninger. Metodebeskrivelse: Alle jordemødre og yngre læger på gynækologisk obstetrisk afdeling Hillerød Hospital gennemgår i efteråret 2009 og foråret 2010 intensiv oplæring i diagnostik og behandling af obstetriske

4 bristninger. Dette foregår gennem undervisning i plenum og elektronisk læring via Gynzone.dk. Før og efter denne oplæring udfyldes spørgeskema om vurdering af egen viden om og tryghed ved diagnostik og suturering af obstetriske bristninger. Navn: Lailoma Hashemi Vejleder: Inger Stornes / overlæge Hvor udføres projektet: Regionshospitalet Randers, gynækologisk/obstetrisk afdeling Titel på projektet: Condyloma acuminatum Problemstilling: Condyloma acuminatum(kønsvorter) er en hyppig lidelse - forårsaget af Human papillomavirus(hpv), der overføres seksuelt. Lidelsen ses specielt hos unge, hvor ca. 2% diagnosticeres med synlige kondylomer. De gynækologiske afdelinger, i det forhenværende Århus Amt, har ikke tidligere haft en instruks omhandlende Condyloma acuminatum. Derfor er formålet med opgaven at beskrive forebyggelse (HPV vaccination), diagnose samt behandling med henblik på udarbejdelse af en instruks, dernæst at få godkendt instruksen på samtlige af regionens sygehuse - således at det bliver en regional instruks. Metodebeskrivelse: Litteraturstudie; personlig kontakt til regionens Gyn. afd. Navn: Lone Dalsgaard Vejleder:? Titel på projekt: HPV-vaccination af kvinder over 15 år, Instruks Projektbeskrivelse: Formålet er at undersøge evidensen for effekten af HPV-vaccination af kvinder over 15 år. Kvinder der ikke er omfattet af det offentlige vaccinations program. På baggrund af litteraturstudier, udarbejdes en instruks til brug i afdelingen. Metode: litteraturstudier. Navn: Nagham Hamed Vejleder: Ovl. Torben Munk Hvor udføres projektet: Gynækologisk/ obstetrisk afd. D, OUH Titel på projektet: Klinisk instruks for endometriose Problemstilling for projektet: Endometriose er en hyppig gynækologisk sygdom hos kvinder i den fertile alder. Hvad er gold standard for diagnostik og behandlings muligheder? Formål: At udarbejde en instruks for udredning og behandling af endometriose på OUH og evt. også på Svendborg sygehus Metode beskrivelse: Litteraturstudie med søgning i databaserne cochrane reviews, pubmed, DSOG og RCOG

5 Navn: Mads Riiskjær Pedersen Vejleder: Axel Forman Hvor udføres projektet: Århus Universitetshospital, Skejby Titel på projektet: IL-10 promotor polymorfi og endometriose Problemstilling for projektet: At undersøge hyppigheden af polymorfi i promoterregionen for cytokinet IL-10 hos patienter med endometriose, og hvorvidt genetiske årsager dermed kan antages at bidrage til risikoen for sygdommens udvikling. Metodebeskrivelse: Forskellige fund indikerer, at immunsystemet er involveret i udviklingen af endometriose. IL-10 er et antiinflammatorisk nøglecytokin og er i flere studier vist at spille en rolle i sygdommens opståen. Tvillinge- og familiestudier har påvist, at op mod 70 % af variabiliteten i IL-10 sekretionen kan forklares af genetiske årsager. Enkelte studier på asiatiske populationer har undersøgt fundet en association mellem polymorfi i promoterregionen for IL-10-genet og endometriose. Da der er betydelige forskelle i allel-frekvenserne mellem asiatiske og europæisk populationer, ønsker vi at undersøge sammenhængen i en dansk population. Forsøget udføres som et case-kontrol-studie. Blodprøver fra 100 endometriose-patieter og 358 raske bloddonorer undersøges for polymorfi i promoterregionen for IL-10. Navn: Rubab Agha Krogh Vejleder: Hanne Rosbach Hvor udføres projektet: Gynækologisk/ obstetrisk afdeling OUH Titel på projektet: Sammenhæng mellem indtagelse af kodein-holdige præparater og udvikling af O Gilvies syndrom post partum. Problemstilling: I perioden oplevede man på gynækologisk-obstetrisk afdeling D, OUH en stærk stigning i antallet af patienter med O Gilvies syndrom post partum. I denne periode blev pinex comp brugt som standard præparat til post partum patienter både som fast og som delegeret medicin. Man fik mistanke om, at codeinen i pinex comp kunne være årsag til tarm paralyse og dermed en øget forekomst af O Gilvies syndrom. Pinex comp blev derfor erstattet med panam retard. Formålet med dette studie er at lave en opgørelse over forekomsten af O Gilvies syndrom i perioden for at undersøge, om der er færre og mindre alvorlige tilfælde af O Gilvies syndrom efter afdelingen erstattede pinex comp med panam retard. Dette for at belyse om der kan være sammenhæng mellem kodein-holdige præparater og udvikling af O Gilvies syndrom post partum. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): journal gennemgang og litteratursøgning

6 Navn: reservelæge Sviatlana Rylland Nielsen. Vejleder : overlæge Diana Bach. Hvor udføres projektet: Hvidovre Hospital, gynækologisk/obstetrisk afdeling. Titel på projektet: " Kvalitetssikring af IUGR udredning". Problemstilling: Hvidovre Hospital har ca fødsler årligt. Der blev født 202 børn u.d. IUGR med fostervægt mindre end - 23% i 2006.IUGR er en af de komplikationer, som associeret med en stigende risiko for prænatal morbiditet og mortalitet. Årsagen til væksthæmninger multifaktoriel: maternelle, føtale, placentær og eksogene. Følgende undersøgelser anvendes ved skreening: anamnese, vurdering af fostervægt/ tilvækst ved SF- måling og UL- biometri og andre suplerende undersøgelser. Men der er fotsat fødes børn u.d. uanerkendt IUGR. Formål: Blev der fortaget screening for SGA/IUGR i den nødvendige omfang? Hvilke personalegrupper kunne evt.være ansvarlig for det og hvad kan man gøre for det. Ved optimering af IUGR- udredning vil man gerne nedsætte risiko for intrauterin fosterdød, perinatal asfyksi og neonatale komplikationer. Metodebeskrivelse: Retrospektivt klinisk studie med journal audit for år 2006, Hvidovre Hospital, gyn/obst. afdeling. Design: Retrospektivt registerstudie med journal audit. Navn: Reem Al-Taie Vejleders navn: overlæge Åge Knudsen Afdeling hvor projektet er forankret: Gynækologisk-Obstetrisk Afd. / Ålborg sygehus Titel på projektet: Endometriose instuks og gennemgå af litteratur Forskningsspørgsmål: At gennemgå de seneste litteratur vedrørende endometriose for at opdatere den nuværende instruks på gyn.-obst. afd./ Ålborg sygehus. Instruksen omfatter blandt andet diagnose, behandling (medicinsk og kirugisk) osv. Navn: Iørn Hegelund Vejleder: Kresten Rubek Ptersen Hvor udføres projektet: Svendborg Sygehus Titel på projektet: Abortsøgende kvinders viden om prævention Problemstilling: Projektet har til formål at belyse abortsøgende kvinders viden om og brug af prævention. Sidste undersøgelse af denne art er ca 10 år gammel. Antallet af aborter er omtrent det samme og muligheden for at få prævention og viden om dette er ikke blevet dårligere. Derudover er der kommet fortrydelses piller, som nu kan købes i håndkøb. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): Studiet er en spørgeskemaundersøgelse.svendborg Sygehus gennemfører næsten alle planlagte aborter i det gamle fyns amt. Kvinderne kommer til en forundersøgelse i den forbindelse vil de blive spurgt mht deres viden og brug af prævention.

7 Navn: Misbah Tanveer Mughal Vejleder: Overlæge Lars Høj Hvor udføres projektet: Hjørring Og Aalborg Titel på projektet: AKUT GUL LEVER ATROPHY HOS GRAVID Problemstilling:Formålet med projekt er at udarbejde en klinisk vejledning og instruks til gynækologisk / obstetriks afd. Aalborg sygehus om "akut gul lever atrophy" samt diff.diagnoser og praktisk problemet og behandling muligheder. Metodebeskrivelse - kort (litteraturstudie, follow-up, journalgennemgang, mini-mtv, kvalitetsgennemgang, databasestudie mm): litteraturstudie Navn: Lenette Bech Vejleder: Endnu ikke fundet Hvor udføres projektet: Hjemme (litteraturstudie) Titel på projektet: Er der evidens for specifikke diætanbefalinger til endometriosepatienter. Problemstilling: I flere patientfoldere til endometriosepatienter anbefales fødevarerestriktioner, oftest gluteneliminering. Da dette kan være en dyr & besværlig kostomlægning for den enkelte patient, ønsker jeg med dette litteraturstudie at undersøge, om der er evidens for disse anbefalinger. Metodebeskrivelse: Litteraturstudie Navn: Lars Grønlund Poulsen Vejleder: Ellen Løkkegaard Titel: Menarche alder hos elite svømmere Formål:At belyse om hård fysisk træning startende præpubertalt har indflydelse på tidspunkt for menarche. Metode: Spørgeskemaundersøgelse evt. som case-kontrol studie, alternativt med baggrundsbefolkningen som reference.

8

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST

Fødeplan i Region Syddanmark. - Visitationsretningslinier. regionsyddanmark.dk UDKAST Fødeplan i Region Syddanmark - Visitationsretningslinier regionsyddanmark.dk UDKAST Indhold 28 VISITATION AF GRAVIDE OG FØDENDE - OG SENERE OPFØLGNING.. 6 28.1 PRÆGRAVIDE RISIKOFAKTORER...............................

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation

REFERENCEPROGRAM. for hysterektomi på benign indikation REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation 2006 Sekretariatet for Referenceprogrammer SfR REFERENCEPROGRAM for hysterektomi på benign indikation Opdateret version marts 2006 Referenceprogram

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse

Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Sæt i gang! - En vurdering af evidensen bag rutinemæssig igangsættelse Udfærdiget af: Marie Wettergren Opgave: Bacheloropgave Uddannelse: Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol Hold: F2010,

Læs mere

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød Tidlig indsats 2007 Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3-4 Definition på tidlig indsats.. s. 5 Målgruppe,

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram

Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram 1 Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram Titel Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram Forfattere: Navn: Stilling: Arbejdssted:

Læs mere

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer

Sårbare gravide. Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006. Gruppens medlemmer Sårbare gravide Godkendt på Sandbjerg 2014. Erstatter Særligt udsatte gravide godkendt på Sandbjergmødet 2006 Gruppens medlemmer 1. DSOG: Anette Kjærbye-Thygesen, Anne Munk, Anne Høyen Munch, Birgit Bødker,

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske

Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske Uddannelsesprogram hoveduddannelsen i den gynækologiskobstetriske speciallægeuddannelse Rigshospitalet og Sygehus Syd Næstved, Region Sjælland Baseret på 2007 målbeskrivelse C:\Documents and Settings\rh13128\Dokumenter\Jette

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007 Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pia Knudsen og Charlotte Rossing Juni 2007 Dokumentationsdatabasenotat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pharmakon, juni 2007 ISBN

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Forskningsmetodologisk opgave

Forskningsmetodologisk opgave Forskningsmetodologisk opgave Tvillingegravide med gestationel diabetes mellitus, diætbehandlede vs insulinbehandlede, med fokus på HbA1c og insulinbehov, samt maternelle og føtale forskelle. Pernille

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel

Omsorg for gravide. og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer Familieambulatoriets interventionsmodel

Læs mere

DSOG-information. DSVL 12 FIGO, Vancouver, Canada 2015 12

DSOG-information. DSVL 12 FIGO, Vancouver, Canada 2015 12 DSOG bladet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Formandens klumme 3 Meddelelser fra redaktøren 4 DSOG s bestyrelse 5 Artikler og debat Rejseberetning fra Ecuador 7 DSOG-information Indkaldelse til

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen. I Anæstesiologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen I Anæstesiologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Januar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser

Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser Overvågning af misdannelser og andre medfødte lidelser Forslag til en fremtidig opdatering af misdannelsesregistreringen i Danmark Karin Helweg-Larsen Thomas Stig Hermansen Anne-Marie Nybo Andersen 2006

Læs mere

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Hvilken aktuel viden findes der om, hvilke faktorer, der har betydning for adherencen hos patienter, der lider af skizofreni? - Et systematisk litteraturstudie

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere