Tema og udviklingsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema og udviklingsudvalget"

Transkript

1 Referat Tema og udviklingsudvalget kl. 14:00 mødelokale 83 Jammerbugt Kommune

2 Tema og udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 39. Forøgelse af bosætning/branding Budgetopfølgning pr. 31. august Punkter på lukket møde: Afbud:

3 Tema og udviklingsudvalget Forøgelse af bosætning/branding / Mogens Fransen Beslutningstema Stillingtagen til forslag om undersøgelse af nye og gamle borgeres motiver for at flytte til og blive boende i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse På baggrund af Tema- og Udviklingsudvalgets tidligere behandling af spørgsmålet om branding af Jammerbugt kommune, har udviklingsafdelingen udarbejdet et forslag til, hvordan vi kan gennemføre en forudgående undersøgelse af nye og gamle borgeres motiver for at flytte til og blive boende i Jammerbugt Kommune. Undersøgelsen er et delprojekt i det overordnede projekt Branding af Jammerbugt Kommune. Den skal give os viden om, hvad der i tilflytternes og de gamle borgeres øjne gør Jammerbugt Kommune til en attraktiv bosætningskommune - viden, der skal sætte os i stand til at komme med bud på, hvordan vi brander Jammerbugt Kommune, så vi tiltrækker tilflyttere. Vi foreslår en undersøgelse, som består af følgende dele Fire fokusgruppeinterview med tilflyttere fra 4 forskellige steder i kommunen (kriterier for udvælgelse skal fastlægges nærmere) Fire fokusgruppeinterviews med gamle borgere fra de samme steder. En spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at måle repræsentativiteten af de forudgående fokusgruppeinterviews En stile-konkurrence rettet med skolebørn fra klasse (emne Et godt sted at bo ). Bedømmes i 2 kategorier: klasse og klasse. Præmier: En ippod eller lign. eller måske et beløb eller en oplevelse til klassen? Bedømmelseskomité med repræsentation af politikere, Børne- og kulturforvaltningen (skoleområdet) og eleverne selv (evt. elevrådsformand). Stilene samles i hæfter, som gøres tilgængelige på bibliotekerne og evt. på hjemmesiden. En billedkonkurrence fra bh.kl. 5. kl.. tegning, collage, maleri. Tema: Et godt sted at bo. Billederne udstilles på Bratskov Analyse af interviews, spørgeskemaundersøgelse, stile og billeder. Afrapportering (skriftlig rapport) Med undersøgelsens formål for øje har vi valgt at bruge fokusgruppeinterviews som den centrale undersøgelsesmetode. Vi vurderer, at det er den dataindsamlingsmetode, der egner sig bedst til at undersøge tilflytteres motiver for at flytte til lige netop Jammerbugt Kommune. I forslaget til undersøgelse (bilag) begrunder vi denne vurdering.

4 Tema og udviklingsudvalget Udviklingsafdelingen foreslår, at afdelingen selv gennemfører undersøgelsen. Retsgrundlag Økonomi og finansiering I forbindelse med undersøgelsen vil der forekomme udgifter til: Forplejning i forbindelse med afholdelse af fokusgruppeinterviews Præmier i stile- og billedkonkurrencer for børn Fernisering af udstilling med børnebilleder Præmieoverrækkelse med deltagelse af bl.a. pressen Evt. porto i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen (hvis ikke alle respondenter har mulighed for at svare elektronisk) Vi anslår, at de samlede udgifter vil beløbe sig til kr ,- Dertil kommer personalemæssige ressourcer svarende til (anslået) 140 timer Høring/borger- og brugerinvolvering Den forslåede undersøgelse inddrager borgere gennem fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelse og stile- og billedkonkurrence (børn). Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller at Tema- og udviklingsudvalget godkender forslag til undersøgelse af nye og gamle borgeres motiver for at flytte til og blive boende i Jammerbugt Kommune at udviklingsafdelingen gennemfører undersøgelsen de anslåede udgifter til gennemførelse af undersøgelsen og det anslåede tidsforbrug Bilag: Forslag til indledende analyse - Branding af Jammerbugt Kommune.doc Tema og udviklingsudvalget, den Godkendt med enkelte justeringer. Udvalget bifalder direktionens beslutning om profilering via gode historier Fraværende: Tilbage til toppen

5 Tema og udviklingsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august / Mogens Fransen Beslutningstema Opfølgning på udvalgets budget pr. 31. august Sagsbeskrivelse Tema- og Udviklingsudvalget har i 2007 et samlet budget på kr. Udvalget har tidligere besluttet at udlodde kr. til hvert af de 24 lokalsamfund til mindre projekter, administration og mødeafvikling svarende til kr. Herudover er der afholdt mødeudgifter m.v., og de kr. bevilget den 23. august er reserveret. Den 30. august er der udbetalt kr. til 17 af de 24 lokalsamfund. Det må dog formodes, at de sidste 7 lokalsamfund efterfølgende beder om beløbet. Følgende lokalsamfund har endnu ikke indleveret kontooplysninger, så beløbet har kunnet overføres: Thorup-Klim (her mangler p.t. en ansvarlig), Pandrup, Sdr. Saltum, V. Hjermitslev, Brovst, Halvrimmen og Hjortdal. Der er således pr. 31. august en rest på budgettet på ca kr., hvoraf de kr. er reserveret til de 7 lokalsamfund. Der er således netto kr. tilbage til bl.a. landdistriktsudvalgets disposition. Det foreslås, at udvalget vurderer om og i hvilket omfang, der skal reserveres en pulje til Tema- og Udviklingsudvalgets disposition eller hele det resterende beløb skal stilles til rådighed for Landdistriktsudvalget. Retsgrundlag Jammerbugt Kommunes bestemmelser om budgetopfølgning. Indstilling Vicekommunaldirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Herudover indstilles, at Landdistriktsudvalget meddeles, at der foreløbigt er en pulje på 1,5 mill. kr. til udvalgets disposition, mens de resterende midler forbeholdes Tema- og Udviklingsudvalget til andre projekter m.v. Tema og udviklingsudvalget, den Godkendt.

6 Tema og udviklingsudvalget Fraværende: Tilbage til toppen

7 Tema og udviklingsudvalget Underskrifter Erik Holt (V) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Inge Pedersen (A) Karl Schrøder (A) Lars Jørgen Holt (V) Niels Chr. Hem (V)

8 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 Forslag til undersøgelse af Motiver for at flytte til og blive boende i Jammerbugt Kommune Formål: Undersøgelsen er et delprojekt i det overordnede projekt Branding af Jammerbugt Kommune. Den skal give os viden om, hvad, der i tilflytternes og de gamle borgeres øjne gør Jammerbugt Kommune til en attraktiv bosætningskommune - viden, der skal sætte os i stand til at komme med bud på, hvordan vi brander Jammerbugt Kommune, så vi tiltrækker tilflyttere Baggrund Hvorfor bo i Jammerbugt Kommune? I tema- og Udviklingsudvalgets behandling af emnet Forøgelse af bosætning branding af Jammerbugt Kommune (maj 2007) har diskussionen cirklet om spørgsmålet om, hvad der får folk til at flytte til Jammerbugt Kommune. Er det den korte afstand til Aalborg fra kommunens østlige del? Er det naturherlighederne? Er det roen? Er det fællesskaberne i de små samfund? Er det de billige boliger? Er det attraktive byggegrunde? Er det en god børnepasningspolitik? Eller noget helt andet? I kølvandet på denne diskussion er et andet spørgsmål dukket op: Hvad får folk til at blive boende folk, som i årevis pendler kortere eller længere afstande til andre kommuner for at arbejde? I branding-øjemed er spørgsmålene og ikke mindst svarene - relevante af flere årsager. For det første vil det helt åbenlyst være spildte kræfter at brande sig (i forhold til ønsket om øget bosætning) på ét område, hvis det overhovedet ingen betydning har for tilflytterne. For det andet ville et kendskab til svarene give os et billede af det image, Jammerbugt Kommune har blandt nye borgere og den opfattelse, som vores gamle borgere har af kommunen. Sidst, men ikke mindst, vil et kendskab til svarene give os en ide om, hvilke af vores værdier og hvilke sider af vores identitet, vi skal formidle i vores eksterne kommunikation. Er der et misforhold mellem på den ene side - den måde borgere og tilflyttere opfatter os på og på den anden side den identitet, det, vi ønsker at være kendte for, ja, så må vi forsøge at rette op på det bl.a. via det, vi kommunikerer - i ord og i handlinger. Sagt med andre ord: Med undersøgelsens resultater i hånden vil vi have forudsætningerne for at kunne harmonisere de tre komponenter, som tilsammen udgør vores brand: Vision (ønsket identitet), image (den eksterne målgruppes opfattelse af os) og kultur (vores gamle borgeres opfattelse af kommunen) (de tre komponenter forklares nærmere i næste afsnit). Dermed skaber vi troværdighed om vores brand. Se i øvrigt bilag 1 for et kort rids af tendenser i brandingen af danske kommuner. Identitet image kultur Nedenstående trekant kan hjælpe med at konkretisere og illustrere tankerne bag branding. Et brand er summen af alle figurens tre sider:

9 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 Vision (hvordan vil vi gerne være, hvad vil vi kendes for?) Image /omdømme (Hvad er vi kendte for, hvilke forventninger har omverdenen til os) Brand/ Identitet Kultur (hvordan er selvopfattelsen blandt vore egne borgere) Visionen reflekterer, hvordan vi gerne vil opfattes. Et godt brand kræver en strategisk og langsigtet vision, som kan danne udgangspunkt for en positiv udvikling af brandet. Image er målgruppens faktiske opfattelse af kommunen. Et steds image opstår fra dets geografi, historie, bekendtgørelser, kunst, musik, berømte indbyggere, aktiviteter og meget mere, og er således summen af opfattelser, ideer og indtryk, som omverdenen har af stedet. Et image hænger ofte ved i lange perioder og kan være meget svært at ændre. Men i og med at Jammerbugt Kommune er en ny konstruktion (med et nyt navn), har vi muligheden for at starte på en frisk. Viden om vores image er nyttig og nødvendig baggrundsinformation i arbejdet med at udvikle et brand. Det er blot vigtigt, at vi undgår at gå i fælden med at lade vores image blive vores identitet, for så er den jo styret udefra og dermed uden for vores kontrol. Kultur er vores værdier og adfærd som vores borgere, erhvervsliv m.fl. oplever dem. (I denne forbindelse hvor fokus er på øget bosætning begrænser vi gruppen til de gamle borgere) Et troværdigt brand kræver, at der er nogenlunde overensstemmelse mellem vision, kultur og image. Det kan vi påvirke gennem de elementer af vores identitet og værdier, som vi aktivt vælger at kommunikere til en målgruppe - f.eks. i et slogan eller gennem handlinger - og som adskiller os og positionerer os i forhold til vores konkurrenter, og på den måde viser vores eksistensberettigelse. Vigtigt er det dog, at vi undgår at gå i fælden med at tro, at brandet er lig med et slogan eller et logo. Undersøgelsen, som vi her skitserer, vil bl.a. give os et billede af vores image. Når vi samtidig som planlagt i løbet af efteråret reformulerer og (set fra en kommunikationsmæssig synsvinkel) forhåbentlig skærper kommunens vision, får vi det afsæt, vi har brug for, for nærmere at kunne tilrettelægge vores strategiske kommunikation (bl.a. i form af slogans) overfor målgruppen potentielle tilflyttere. Metode Design af undersøgelsen Vi foreslår en undersøgelse, som består af følgende dele Fire fokusgruppeinterview med tilflyttere fra 4 forskellige steder i kommunen (kriterier for udvælgelse skal fastlægges nærmere) Fire fokusgruppeinterviews med gamle borgere fra de samme steder. En spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at måle repræsentativiteten af de forudgående fokusgruppeinterviews En stile-konkurrence rettet med skolebørn fra klasse (emne Et godt sted at bo ). Bedømmes i 2 kategorier: klasse og klasse. Præmier: En ippod eller lign. eller måske et beløb eller en oplevelse til klassen? Bedømmelseskomité med repræsentation af politikere, Børneog kulturforvaltningen (skoleområdet) og eleverne selv (evt. elevrådsformand). Stilene samles i

10 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 hæfter, som gøres tilgængelige på bibliotekerne og evt. på hjemmesiden. En billedkonkurrence fra bh.kl. 5. kl.. tegning, collage, maleri. Tema: Et godt sted at bo. Billederne udstilles på Bratskov Analyse af interviews, spørgeskemaundersøgelse, stile og billeder. Afrapportering (skriftlig rapport) Med undersøgelsens formål for øje har vi valgt at bruge fokusgruppeinterviews som den centrale undersøgelsesmetode. Vi vurderer, at det er den dataindsamlingsmetode, der egner sig bedst til at undersøge tilflytteres motiver for at flytte til lige netop Jammerbugt Kommune. Kvantitativ vs. kvalitativ metode Fokusgruppemetoden er kvalitativ. I modsætning til kvantitative undersøgelser bruges de kvalitative undersøgelser til at komme i dybden. I forhold til standardiserede spørgeskemaer, kommer man med de kvalitative undersøgelser bag ja/nej svarene og får baggrunden for de adspurgtes svar. Fra regeringens moderniseringsprogram på : Ved indsamling af data skelner man almindeligvis mellem kvantitative eller kvalitative metoder. Kvantitative metoder typisk brugerundersøgelser i form af spørgeskemaundersøgelser sigter mod at indsamle hårde data, der forholdsvis let kan gøres op, tælles og måles. Kvantitative metoder kan med fordel bruges til at beskrive omfang og hyppighed af udvalgte fænomener samt til at undersøge hypoteser om afgrænsede årsagssammenhænge (f.eks. antal personer, antal jobskift, benyttet offentlig service mv.). Kvantitative metoder kan behandle mange data på én gang og er således velegnet til at give overblik over svar på spørgsmål om faktuelle emner. Ved de kvalitative metoder som f.eks. individuelle interview og gruppeinterview får man bløde data. Kvalitative metoder kan med fordel bruges til at indsamle og beskrive f.eks. meninger, holdninger, oplevelser og erfaringer og på baggrund heraf få øje på sammenhænge og strukturer i forløb og processer. Kvalitative metoder er således gode til at afdække problemer og til at analysere komplicerede sammenhænge, processer og strukturer. En tommelfingerregel: Hvis forespørgslen drejer sig om hvor mange eller hvor hyppigt eller hvor almindeligt, skal man lave en kvantitativ undersøgelse. hvis forespørgslen derimod drejer sig om at forstå eller finde et bestemt mønster, skal man lave en kvalitativ undersøgelse (Jan Trost, Kvalitative interviews, 1996) Kort sagt bør man bruge kvantitative metoder, som f.eks. spørgeskemaundersøgelser, hvis man ønsker at få oplyst mængden af noget, og kvalitative undersøgelser som f.eks. fokusgrupper, hvis man ønsker at få oplyst karakteren af noget. I vores undersøgelse er den kvalitative metode brugbar, fordi vi ikke umiddelbart er ude efter generaliserbar viden, som ikke tager højde for nuancerne. Vi har i første omgang ikke til hensigt at undersøge, hvor mange, som har valgt at flytte til Jammerbugt pga. svarmulighed a, b eller c. I stedet søger vi at få de specielle forhold frem ved de personer (tilflyttere) og forhold (deres valg af Jammerbugt kommune), der undersøges. Vores formål er jo netop at afdække tilflytteres mange forskellige motiver for netop at flytte til Jammerbugt Kommune og disse motiver kan komme frem i dialogen mellem gruppedeltagerne. Repræsentativitet Hvis ønsket er at afprøve svarenes repræsentativitet, vil vi efterfølgende - gennem en spørgeskemaundersøgelse - kunne måle, om de tendenser, der er fremkommet via fokusgruppeinterviewene, er generelle for tilflytterne i Jammerbugt Kommune. Fokusgrupper Fokusgrupper er gruppesamtaler med typisk 8-12 deltagere, hvor samtalen ledes af en ordstyrer/ interviewer. Formålet med samtalen er, at deltagerne forholder sig til et givent emne. Det er ordstyrerens

11 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 opgave at sørge for, at deltagerne holder sig til emnet, og at dialogen bliver frugtbar - for at sikre dette, tager hun udgangspunkt i en spørgeguide (se foreløbig spørgeguide i bilag 3). Denne form for dataindsamling giver nuancerede holdninger om emner og spørgsmål, som egentlig er placeret lidt længere tilbage i bevidstheden, men som det kan være yderst relevant at få belyst. Metoden er dermed f.eks. velegnet til at afdække underliggende motiver. Brugen af fokusgrupper giver flere forskellige meninger og perspektiver på det samme emne, og det gør metoden ideel til at skaffe oplysninger om interessenternes kendskab og holdninger til kommunen, og om disse har spillet ind på valget af kommunen som bosted. Pointen med at samle en gruppe i stedet for at interviewe deltagerne enkeltvis er, at deltagerne forholder sig til hinandens meninger. Dialogen mellem ordstyreren og deltagerne giver mulighed for at følge de forberedte spørgsmål op med forklaringer og uddybende spørgsmål samt mulighed for at afprøve udsagn fra en deltager på de andre deltagere. Sammensætning af grupperne Vi forestiller os at sammensætte 4 grupper af tilflyttere og 4 grupper af gamle borgere. Deltagerne skal udvælges efter nærmere fastsatte kriterier.. Supplerende undersøgelse vi inddrager børnene Som supplement til fokusgrupperne vil vi søge at skaffe os et børneperspektiv på emnet Et godt sted at bo. Børn og unge er en gruppe borgere, som ofte bliver glemt i processer med borger- og brugerinddragelse. Med stile- og billedkonkurrencen inddrager vi børnene og de unge i undersøgelsen. (Som anbefalet af Børnerådet har vi søgt at finde frem til en alternativ inddragelsesform end dem, vi voksne er vant til). Dermed opnår vi flere fordele: Vi får viden om, hvad denne gruppe forbinder med et attraktivt sted at bo denne viden kan vi aktivt bruge i branding-øjemed (det er dokumenteret, at børn og unge har stor medindflydelse på familiens indkøb fra dagligvarer til bolig. Vi kan kun gisne om at medindflydelsen også gør sig gældende på valg sted/by) Ved at inddrage børn og unge giver vi dem oplevelsen af, at deres mening tæller, og stimulerer dermed deres lyst til at indgå aktivt i et demokratisk fællesskab Samtidig er denne meget håndgribelige del af undersøgelsen velegnet til at eksponere brandingprocessen overfor offentligheden. De indkomne billeder kan udstilles på f.eks. Bratskov med dertil hørende fernisering og fremmøde af politikere og embedsmænd på højt niveau og forhåbentlig presse. Stilene kan samles i hæfter, som gøres tilgængelige på kommunens og skolernes biblioteker og på hjemmesiden. Vinderstilen kan bringes i de fire lokalaviser. Vi forestiller os at vinderne offentliggøres med lidt ramasjang - eksempelvis ved at deltagerne inviteres (evt. med deres klasser) til et let traktement, borgmesteren og formanden for bedømmelsesudvalget holder tale, pressen er inviteret osv. Tidsplan September 2007: Oktober 2007: November 2007: Kriterier for at udvælge deltagere til fokusgrupper fastlægges Deltagere rekrutteres Stile- og billedkonkurrence planlægges, konkurrencemateriale udformes Ultimo september: Konkurrencerne annonceres Fokusgruppeinterviews gennemføres Analyse af interviews - rapport udformes Vinderne af konkurrencerne findes præmier overrækkes 6. december 2007: Det foreløbige undersøgelsesresultat præsenteres på Tema- og Udviklingsudvalgets møde sammen med forslag til spørgeskema (baseret på svarene fra undersøgelsen) og en forslag til tids- og handlingsplan for det videre forløb. Januar 2008: Spørgeskemaundersøgelse gennemføres

12 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 Primo februar 2008: Den endelige rapport inkl. resultater fra spørgeskemaundersøgelse er klar. Bilag 1 Tendenser i brandingen af danske kommune Tendenser er, at kommuner i Danmark brander sig med enslydende værdier og budskaber selvom formålet med branding er at fremhæve særkender. Værdier centreret omkring nærvær, familie og natur går igen. Kommunikationseksperter påpeger, at det er afgørende, at man som kommune følger brandet op af handlinger - ellers er man i overhængende fare for at ende med at sælge varm luft i stedet for indhold. Desværre ender branding af steder og kommuner ofte med at skabe ensretning i stedet for den ønskede differentiering, dels fordi der kun eksisterer et vist antal værdiladede ord, og dels fordi mange ender med at kopiere. Man bør kende disse tendenser, inden man beslutter at brande Jammerbugt Kommune på allerede brugte og måske endda slidte værdier som ro og natur værdier, som vi i øvrigt kun har begrænset indflydelse på, og som derved gør et brand sårbart. Det er måske rigtigt at slå på disse værdier overfor turister, men vores formål er at øge bosætningen, og målgruppen er dermed en anden. Det er ærgerligt at have brugt ressourcer på at markedsføre sig på ro og natur, når man ikke kan styre, hvorvidt nye tilflyttere skal stifte bekendtskab med naboens 15-årige, som drøner rundt på sin tunede knallert, eller flyvevåbnet, som holder øvelse, flokke af turister i hurtige biler eller landmænd som høster i døgndrift ligesom oplevelsen af naturen og den friske luft måske jævnligt bliver spoleret af naboen, som brænder affald af i en gammel tønde eller fyrer med urent brændsel i sin brændeovn. Det er værd at huske på, at branding udover kommunikation, værdier og strategier bør have fokus på udvikling, taktik og forretning. Alt kan ikke løses med kommunikation, og hvis et sted vil være mere attraktivt, så skal hele organisationen revurderes, og der skal ikke kun bruges ressourcer på markedsføring, men også på forbedring af virkeligheden. Det virker rimeligt at antage, at folk ikke vil flytte til et nyt sted, fordi det siges, at det er et bedre sted at bo, men fordi det er det.

13 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 Bilag 3 Foreløbig spørgeguide til fokusgrupper med tilflyttere: Værdier Hvad gør en kommune attraktiv for dig? Hvornår er en kommune ikke længere attraktiv for dig? Hvilke værdier forbinder du med Jammerbugt Kommune? Kendskab til Jammerbugt Kommune: Hvad kendte du Jammerbugt Kommune for, inden du flyttede hertil? Hvor stammer dit kendskab fra omtale i medier, annoncering,? Hvad kender du kommunen for nu? Forventninger Hvilke forventninger havde du om at flytte til kommunen? På hvilke områder og i hvilken grad er dine forventninger blevet indfriet? På hvilke områder er de ikke blevet indfriet? Valget af bosætningssted: Hvad fik dig til at flytte derhen, hvor du bor nu? Hvilke overvejelser gjorde du, inden du besluttede at flytte hertil? Hvilke andre steder overvejede du at flytte til? Hvad afgjorde dit valg? Hvordan adskiller Jammerbugt Kommune sig fra den kommune, du kommer fra? Indtryk Hvad er det gode ved at bo her? Hvad er det mindre gode ved at bo her? Hvis du skulle overtale en ven eller et familiemedlem til at flytte til kommunen, hvad ville du så fortælle? Hvad kunne få dig til at flytte fra kommunen? Hvis du skulle flytte, hvor ville du så overveje at flytte hen? Foreløbig spørgeguide til fokusgrupper med gamle borgere: Værdier Hvad gør en kommune attraktiv for dig? Hvornår er en kommune ikke længere attraktiv for dig? Hvilke værdier forbinder du med Jammerbugt Kommune? Kendskab til Jammerbugt Kommune: Hvad kender du Jammerbugt Kommune for? Hvor stammer dit kendskab fra personlige erfaringer, omtale i medier, andres erfaringer Hvordan omtaler du Jammerbugt Kommune overfor andre? Forventninger Hvilke forventninger har du til kommunen? På hvilke områder og i hvilken grad bliver dine forventninger indfriet? På hvilke områder bliver de ikke blevet indfriet? Indtryk Hvad er det gode ved at bo her? Hvad er det mindre gode ved at bo her? Hvis du skulle overtale en ven eller et familiemedlem til at flytte til kommunen, hvad ville du så fortælle?

14 Branding af Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen august 2007 Hvad kunne få dig til at flytte fra kommunen? Hvis du skulle flytte, hvor ville du så overveje at flytte hen?

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation)

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Ny drift Nummer Borgertilfredshed Fagudvalg udvalget Funktion 06.45.51 Beskrives inden budgetseminar Løbende driftsudgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 1 Side 1 Nummer Borgerbudgettering Fagudvalg udvalget Funktion

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 20.08.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 106. Kondemnering af ejendom... 2 107. Kondemnering af Ejendom... 3 Afbud: Aage Toftegaard

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 86. Salg af Hjortdalvej 147, Hjortdal, Fjerritslev... 2 87. Høring : Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 17.09.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 137. Kondemnering af ejendom... 2 138. Kondemnering af ejendom... 4 Afbud: Eva Rytter Andersen

Læs mere

DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE. torsdag, den 9. marts 2006

DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE. torsdag, den 9. marts 2006 DAGSORDEN REFERAT AF MØDE I TEMA/UDVIKLINGSUDVALGET FOR torsdag, den 9. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 2, Pandrup Rådhus, kl. 15.00 INDHOLD Punkt nr. 7 - Mødekalender...3 Punkt nr. 8 - Opsamling

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 20. marts 2013 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 28. Lukket punkt: Indstilling om køb og nedrivning 01.11.38-G00-4-13/ Boe Pickering Beslutningstema Indstilling

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim).

Referat. Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00. Rådhuset Aabybro. Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Referat Landdistriktsrådet 19. oktober kl. 17:00 Rådhuset Aabybro Afbud: Poul (Blokhus-Hune) og Dorthe (Thorup-Klim). Indhold 1 ORIENTERING FRA FORMAND... 2 2 VÆKST OG UDVIKLING... 2 3 PLANSTRATEGI FOR

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget kl. 16:00 Nordstjernen Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 39. Budgetlægning 2009-2012 1 40. Status på forøgelse af bosætning/branding

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget 09.06.2011 kl. 15:00 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentege Punkter på tillægsdagsorden

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat tillægsdagsorden Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 kl. 15:15 Brovst Rådhus, Mødelokale 2 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 28.11.2012 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 72. UU Øst

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 08.10.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 149. Salg af jord beliggende Lundfjordvej, Vust Holme, Fjerritslev... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003 Notater INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN. Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering

FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN. Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering FLEMMING EFTERSKOLE SELVEVALUERING HVORDAN SÅDAN Indeholder forskellige evalueringsmetoder og modeller til selvevaluering INDHOLD Baggrund for selvevaluering Side 3 Værdigrundlag for Flemming Efterskole

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1.

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. Data og udvikling i Københavns daginstitutioner Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. marts 2017 Jeg vil fortælle jer om: 1. Vores vision, muligheder og udfordringer

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen 24.06.2010 kl. 18:00 Jammerbugt Rådhus, Aabybro Jammerbugt Kommune 1 Punkter på lukket møde: 132. Vurdering af indkomne tilbud på udbudt areal. Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 12. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 16:00-18:00

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat lukket Kommunalbestyrelsen 25.01.2007 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat lukket Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 1 Punkter på lukket møde: 52. Skovrejsning ved Øster Hovensvej i Aabybro...2 Afbud: Helle Bak Andreasen (V)

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema og udviklingsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Tema og udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Godkendelse af LAG strategiplan 1 2. Servicestrategi - Tema- og Udviklingsudvalgets

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland.

Employer Branding. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. En analyse af udbredelsen af Employer Branding i Region Nordjylland. Baggrund og formål NORDJYSKE Medier ønsker at samle en række større nordjyske virksomheder til et seminar om, for herigennem at inspirere

Læs mere

Bilag 1: Aftalebeskrivelse

Bilag 1: Aftalebeskrivelse Bilag 1: Aftalebeskrivelse Undersøgelse af læreres og forældres forståelse af Nye Fælles Mål Baggrund og formål Folkeskolens Fælles Mål er blevet justeret med den hensigt, at præcisere og forenkle dem,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen.

Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. Hvorledes oplever man som forældre til børn, unge og voksne til udviklingshæmmede i Grønland hverdagen. I forbindelse med oprettelsen af den landsdækkende forening INOOQAT besluttede foreningen at afdække

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

En brugerrejser fastholder fokus på brugernes behov, og giver således et billede af brugernes oplevelse af kommunal service.

En brugerrejser fastholder fokus på brugernes behov, og giver således et billede af brugernes oplevelse af kommunal service. Tværkommunal genoptræning d. 11/3 2015 Opsamling brugerrejser metodedel Det er nu 3. gang, at der gennemføres brugerundersøgelser i det tværkommunale genoptræningssamarbejde imellem Albertslund, Brøndby

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I

tegn og ga t E -Ligeva rd og fa lleskab E E R D O MK A E T I tegn og ga Et -Ligeva Erd og fa Elleskab T D A O M K E R I Indhold Tegn og gæt øvelse der lægger op til en diskussion om stereotyper. Formål At eleverne opnår en forståelse for, at vi alle er forskellige,

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere