Brugertilfredsundersøgelse af Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder"

Transkript

1 Brugertilfredsundersøgelse af Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005

2 Brugertilfredsundersøgelse af Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder 1.0 Af Julia Gardner

3 Indhold 1 Om undersøgelsen Svarprocent Hvem har deltaget Samlet konklusion Elever detaljerede resultater Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Alt for få virksomheder bruger hjemmesiden Kommentarer fra fritekstfelter Delkonklusion for elever Virksomheder detaljerede resultater Brevet fra UVM har haft den tilsigtede virkning Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Hjemmesiden er ikke et tilstrækkeligt effektivt redskab Kommentarer fra fritekstfelter Delkonklusion for virksomheder Bilag 1 Frekvenstabel for virksomheder Bilag 2 Frekvenstabel for elever

4 1 Om undersøgelsen 1 1 Om undersøgelsen Brugertilfredshedsundersøgelsen blev gennemført af UNI C Statistik og Analyse i perioden 30. maj til 13. juni Besvarelsen foregik på internettet via et elektronisk spørgeskema. Invitation til at deltage i undersøgelsen blev sendt pr. til deltagerne. en inkluderede et link til spørgeskemaet. Der blev udsendt en rykker den 8. juni til de inviterede elever og virksomheder, som på det pågældende tidspunkt endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. Kriterierne for at indgå i undersøgelsen var meget enkle, idet der blev sendt invitationer til alle elever og virksomheder, der havde været logget på inden for et givent tidsrum og som havde en adresse registreret på hjemmesiden: Alle elever, der havde været logget på i perioden 18. maj til 24. maj. I alt 1248 elever. Alle virksomheder, der havde været logget på i perioden 26. april til 24. maj. I alt 116 virksomheder. Der blev anvendt to forskellige spørgeskemaer: ét til eleverne og ét til virksomhederne. En stor del af indholdet var dog identisk i de to undersøgelser, hvilket fremgår af denne rapport. 1.1 Svarprocent Blandt de inviterede viste det sig, at 138 adresser på elever og 2 adresser på virksomheder var ugyldige. Antal inviterede Antal med gyldige adresser Antal svar Elever % Virksomheder % Svarprocent Frekvenstabeller på samtlige spørgsmål er inkluderet i bilag 1 (virksomheder) og bilag 2 (elever). Statistisk usikkerhed Den statistiske usikkerhed kan man groft sige er ±4 procentpoint for eleverne, når ca. 467 har besvaret spørgsmålet (hvilket er tilfældet for de fleste spørgsmål i elev-undersøgelsen) og ±10 procentpoint for virksomhederne, når ca. 60 har besvaret spørgsmålet (hvilket er tilfældet ved de fleste virksomhedsspørgsmål). Bortfald Herudover kan der være et bortfaldsproblem i hver af de to delundersøgelser, hvis

5 1 Om undersøgelsen 2 de henholdsvis 469 elever og 60 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, ikke er repræsentative i forhold til den respektive stikprøve (1248 elever og 116 virksomheder). Selve bortfaldet er på 58% for eleverne og 47% for virksomhederne, hvilket er forventeligt i denne type undersøgelser. At der kan være et bortfaldsproblem betyder, at data muligvis ikke afspejler den totale population af brugere af Problemet er kort sagt, at vi ikke ved, om dem som har besvaret undersøgelsen på en for undersøgelsen væsentlig måde skiller sig ud fra dem, som ikke har besvaret undersøgelsen. Det er ikke muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der rent faktisk er "skævheder" i det indsamlede datamateriale fx vedr. fagområder. 1.2 Hvem har deltaget Både blandt virksomheder og elever er det primært brugere fra områderne handel og kontor samt teknologi og kommunikation, der har indsendt besvarelser. Figur 1 Elevernes fordeling på fagområder

6 1 Om undersøgelsen 3 Figur 2 Virksomheders fordeling på fagområder. Bemærk at flere respondenter fra virksomhederne har haft svært ved at identificere deres fagområde. I spørgeskemaet skulle de ikke vælge blandt de 7 hovedkategorier, men kunne i stedet markere specialerne direkte i en lang liste (se bilag 1). Dette til trods valgte 10 ud af 60 virksomhedsbrugere at benytte kategorien Andet.

7 2 Samlet konklusion 4 2 Samlet konklusion Sammenholder man resultaterne fra elevers og virksomheders besvarelser viser det sig, at der er stort sammenfald i holdningen til hjemmesiden. Resultaterne af undersøgelsen kan således kondenseres i tre punkter. 1. Hjemmesiden er nem at anvende og den betragtes grundlæggende som et godt initiativ. 2. Indholdet af hjemmesiden er alt for spinkelt: virksomhederne er utilfredse med elevernes beskrivelser af sig selv og eleverne efterlyser up-to-date virksomhedsprofiler. 3. Hverken virksomheder eller elever mener, at hjemmesiden er et tilstrækkeligt effektivt redskab til at formidle praktikpladser. Eleverne betegner det som et stort problem, at der ikke er flere opslag fra virksomheder. Virksomhederne skriver selv, at de ikke betragter hjemmesiden som det vigtigste redskab, når de skal rekruttere elever. Fra begge sider foreslås yderligere markedsføring af hjemmesiden for at gøre den mere kendt og dermed mere brugt.

8 3 Elever detaljerede resultater 5 3 Elever detaljerede resultater Elevernes besvarelser gennemgås i detaljer i dette afsnit. 3.1 Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Der er udbredt tilfredshed med hjemmesidens opbygning og med de funktioner den rummer, hvilket fremgår af række 1-4 i Figur 3. Generelt er omkring 80% meget enige eller enige i de fire første spørgsmål, der drejer sig om generel betjening af hjemmesiden. Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden er enkel og overskuelig 23% 64% 10% 2% 2% 2. Det er nemt at logge på 33% 48% 12% 6% 1% 3. Det er nemt at klikke sig rundt på hjemmesiden 22% 61% 12% 3% 2% 4. Det er nemt at lave en individuel beskrivelse af dig selv som elev 21% 56% 15% 4% 3% 5. Det er nemt at finde beskrivelser af godkendte virksomheder 19% 42% 24% 8% 7% 6. Det er nemt at printe oplysninger ud fra hjemmesiden 23% 46% 6% 2% 23% 7. Vejledningen giver god hjælp til brug af hjemmesiden 16% 45% 12% 2% 25% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 3 Elevernes generelle vurdering af hjemmesidens struktur og funktioner. Dette kan sammenholdes med svarene i fritekstfelterne (se afsnit 3.4, side 10), hvor mange elever har taget sig tid til at tilføje rosende kommentarer til hjemmesiden. Udvalgte eksempler er vist nedenfor. Jeg synes det er meget flot hjemmeside og er glad for den. Har kun ros til denne hjemmeside :) Layoutet er brugervenligt og overskueligt. Der er det, der skal være og ikke en masse unødvendigt, der optager en masse plads og forvirrer brugeren. Til spørgsmålet om, hvorvidt det er nemt at finde beskrivelser af de godkendte virksomheder dykker graden af tilfredshed imidlertid og knapt en tredjedel anfører, at de ikke synes, det er nemt. At der er problemer bekræftes af elevernes be-

9 3 Elever detaljerede resultater 6 svarelser i fritekstfelterne, hvor flere har anført, at det ikke er nemt at søge på hjemmesiden (se afsnit 3.4, side 10). Det kommer udtryk i formuleringer som disse: Det er alt for besværligt med jeres søgefunktion til elevpladser Det er besværligt, at man skal bruge rulle-menu'er, når man søger efter godkendte praktikpladser. [ ] Når man søger praktikpladser indenfor handelog kontor med specielar viser den at der er 18 steder og når man går videre kommer den med 0 steder. hvordan hænger det sammen? Få har oplevet problemer med hjemmesiden 47% af eleverne har oplevet problemer med at betjene hjemmesiden. Dog anfører kun 12%, at de haft nogle eller mange problemer (se Figur 4 ). Figur 4 Antal elever der har oplevet problemer med at bruge hjemmesiden. Det er imidlertid værd at bemærke, at de elever, der har været udsat for problemerne, tilsyneladende har manglet hjælp. Hele 46% angiver i Figur 5, at de ikke har fået hjælp til at løse deres problemer. Selv med en statistisk usikkerhed, der i denne sammenhæng er på ±7 procentpoint, er det er højt tal.

10 3 Elever detaljerede resultater 7 Figur 5 Antal elever der har fået hjælp til at løse deres problemer. De, der har fået hjælp, har i høj grad haft glæde af personer fra deres erhvervsskole, hvilket fremgår af Figur 6. Figur 6 Oversigt over de hjælpe-muligheder eleverne har benyttet.

11 3 Elever detaljerede resultater Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Imens der er tilfredshed med selve opbygningen af hjemmesiden, er der udbredt utilfredshed med det faktiske indhold. Beskrivelserne af de godkendte virksomheder er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt gode, hvilket fremgår af række 4 i Figur 7. Her har ca. 1/3 af respondenterne angivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden giver et overblik over de virksomheder, som søger elever inden for dit fag 21% 49% 16% 7% 6% 2. Hjemmesiden er et effektivt redskab til at finde en praktikplads 13% 40% 24% 16% 7% 3. Hjemmesiden giver et overblik over, hvem man kan sende uopfordrede ansøgninger til 19% 44% 16% 7% 12% 4. Der er gode beskrivelser af de godkendte virksomheder 10% 41% 24% 9% 15% 5. Det er en god idé, at man kan sende ansøgninger pr. mail via hjemmesiden 26% 42% 11% 6% 15% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 7 Vurdering af hjemmesidens indhold Nogle af respondenterne konkretiser deres kritik i fritekstfelterne (se afsnit 3.4, side 10). Mange har anført, at beskrivelserne af de godkendte virksomheder ikke er up-to-date. Blandt de hyppigt forekomne problemer er forkerte adresseoplysninger, og virksomhederne der ikke tager elever inden for det oplyste fagområde eller vil slet ikke have elever etc. Nedenfor er eksempler på sådanne kommentarer: Den er ikke opdateret, jeg har været mange steder hvor de ikke tager lærlinge ind eller at fabrikken var jævnet med jorden.! Jeg 'stoler' ikke helt på de oplysninger, der står om de enkelte virksomheder. Et advokatfirmanavn var helt forældet, hvilket jeg opdagede ved det brevpapir afslaget var skrevet på. En sådan hjemmeside, hvor der er kamp om pladserne, kræver en 100% opdate. Det jeg savner mest er en opdateret hjemmeside over skrædderpraktikpladser, der er mange virksomheder der står der flere gange med forskellige adresse, og jeg har brugt en masse penge på frimærker på ansøgninger som jeg har fået retur fordi firmaet ikke eksistere mere!!!!!!!!!listen er helle ikke opdateret med hvem der har og hvem der ikke har elever, og mange virksomheder aner heller ikke at de står på praktikpladsen.dk!!!

12 3 Elever detaljerede resultater Alt for få virksomheder bruger hjemmesiden Hjemmesiden opleves ikke som et effektivt værktøj til at finde praktikplads: kun lidt over halvdelen af eleverne er enige i dette synspunkt, hvilket fremgår af række 2 i Figur 7. Det tal forekommer lavt, når man dels tager i betragtning, at hjemmesiden har ét formål: at formidle praktikpladser, dels at det kun er aktive brugere, der har kunnet deltage i undersøgelsen. Af Figur 8 fremgår det, at kun 54% betragter hjemmesiden som det primære redskab, når de skal finde praktikplads. Bemærk dog, at der ikke er nogen stor alternativ konkurrent: den næst mest populære metode er andre jobportaler på internettet, som 18% af eleverne anfører som første prioritet. Figur 8 Oversigt over hvilken metode elever giver førsteprioritet, når de skal finde elevplads. Kommentarerne fra fritekstfelterne underbygger statistikken (se afsnit 3.4, side 10). Knapt en tredjedel af de 161 elever, som har valgt at skrive ekstra kommentarer, bemærker, at der er alt for få opslag fra virksomheder. Det fremgår af følgende bemærkninger: Konceptet er godt nok... bare nytteløst når ingen virksomheder registrerer sig derinde! En kampagne målrettet til virksomheder! Synes det er DYBT latterligt, at vi er flere tusinde elever der SKAL være oprettet på siden, men kun et fåtal af virksomheder!!!!!! Ufattelig dårligt!!! :-((((

13 3 Elever detaljerede resultater 10 Det er en skam, at flere virksomheden ikke bruger siden. Kan der mon ikke gøres lidt mere reklame for siden? Jeg tænker på om virksomhederne er klar over, at De kan indrykke en annonce hos jer. For jeg synes ikke at der er mange at vælge imellem. 3.4 Kommentarer fra fritekstfelter 161 elever valgte at skrive kommentarer i de to felter, hvor de hhv. kunne foreslå nye funktioner på hjemmesiden og komme med generelle bemærkninger. Besvarelserne fra de to felter er slået sammen i én fælles tabel nedenfor, idet det varierede meget hvorvidt forslag til nye funktioner eller generelle kommentarer blev skrevet i det ene eller det andet felt. Særligt 5 kommentarer går igen mange gange i fritekstfelterne: Kritik af manglende opslag fra virksomheder En generel ros af hjemmesiden og grundideen med at formidle kontakt mellem virksomheder og elever. Kritik af at oplysninger om godkendte virksomheder ikke er ført ajour (adresser er forældede, virksomhederne tager ikke elever inden for de oplyste fagområder etc.) Ønske om brugernavn der er lettere at huske Ærgrelse over, at ingen virksomheder ser ens profil. En del af kommentarerne i denne kategori er forslag om, at det skal fremgå af hjemmesiden, hvem der har set ens profil, hvilket må ses som udtryk for, at en del elever ikke har opdaget den eksisterende facilitet. Manglende funktioner og generelle kommentarer Antal Flere opslag fra virksomheder 51 Generel ros 44 Oplysninger om godkendte virksomheder er ikke up-to-date 28 Ønske om brugernavn, der er let at huske 21 Ingen virksomheder ser min profil/ønske om at vide hvem har set min profil/jeg får ingen respons fra virksomheder 20 Ønske om flere firmaoplysninger (dvs. firmaprofil, inkl. ) 13 Bedre mulighed for at lave elevprofiler (inkl. at sende mails der er pænt formaterede samt mulighed for at tilknytte bilag) 11 Problemer med søgning/besværlig søgning 8 Generel kritik 7 Mangler virksomheders www-adresse 5 Vrede over at skulle ajourføre profil 5 Tekniske problemer 4

14 3 Elever detaljerede resultater 11 Manglende funktioner og generelle kommentarer Problemer med Tilbage-knap (herunder kommentarer om at man ofte "blive smidt af systemet ) Antal Ønske om bedre design 4 Generel kritik 3 Vidste ikke, at man kunne sende mails fra siden 3 advisering (forny profil, nyt opslag) 3 Andre hjemmesider er bedre 3 Indsæt link til andre portaler, hvor man kan søge læreplads 2 Inkludér ikke-godkendte virksomheder 2 Dårlig vejledning/dårlig support på hjemmesiden 2 Hjælp til at skrive ansøgning 1 Svært at synliggøre elevprofiler 1 Behov for tolk 1 Dårlige praktiksteder bør slettes 1 Hvad har jeg søgt hvornår 1 Total 161 Figur 9 Oversigt over elevers svar i de to fritekstfelter Delkonklusion for elever På baggrund af elevernes kommentarer og forslag kan konklusionen deles i to kategorier: en der drejer sig om konkret design af hjemmesiden og en der drejer sig om brugen af hjemmesiden. Designforslag: Brugernavne bør være meningsfulde eller det skal være muligt for den enkelte elev at ændre brugernavnet. Hvis en godkendt virksomhed har en URL bør denne indsættes. På den måde kan man kompensere for, at en del virksomheder enten slet ikke har lagt en profil ind eller ikke holder oplysninger ajour. Gør det nemmere at finde godkendte virksomheder. Søgeprocessen volder tilsyneladende problemer. Gør det muligt at vedhæfte bilag til elevprofiler og gør det nemmere at se, hvordan mails til virksomheder bliver formaterede. Overvej om søgning kan gøres yderligere letforståelig. Indfør advisering, når det er tid til at forny profil og hvis der kommer et relevant opslag. Sørg for at Tilbage-knappen altid fungerer.

15 3 Elever detaljerede resultater 12 Forslag vedrørende brug: Sørg for yderligere markedsføring af hjemmesiden, så eleverne får en oplevelse af, at virksomhederne rent faktisk også er aktive brugere. Dette bør dels resultere i flere opslag, dels i ajourførte firmaprofiler.

16 4 Virksomheder detaljerede resultater 13 4 Virksomheder detaljerede resultater Virksomhedernes besvarelser gennemgås i detaljer i dette afsnit. 4.1 Brevet fra UVM har haft den tilsigtede virkning Som et af de første spørgsmål i spørgeskemaet skulle virksomhedsbrugerne anføre, hvor de kender hjemmesiden fra. Det fremgår af Figur 10, at over halvdelen af alle virksomheder har svaret, at de kender hjemmesiden, fordi de har modtaget brev fra UVM. Derudover er erhvervsskolerne tilsyneladende gode til at sælge hjemmesiden. Figur 10 Oversigt over hvordan virksomhederne har lært hjemmesiden at kende. 4.2 Overordnet set fungerer hjemmesiden godt Blandt brugerne på virksomhederne er der generel tilfredshed med betjening af systemet og de funktioner det rummer. Over 80% er meget enige eller enige i, at hjemmesiden er enkel og overskuelig.

17 4 Virksomheder detaljerede resultater 14 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden er enkel og overskuelig 8% 75% 12% 2% 3% 2. Det er nemt at logge på 17% 73% 5% 2% 3% 3. Det er nemt at klikke sig rundt på hjemmesiden 10% 68% 18% 3% 4. Det er nemt at skrive en virksomhedsprofil 17% 60% 8% 2% 13% 5. Det er nemt at lave et stillingsopslag 15% 53% 7% 5% 20% 6. Det er nemt at finde beskrivelser af den enkelte elev 3% 41% 22% 5% 29% 7. Det er nemt at printe oplysninger ud fra hjemmesiden 7% 58% 2% 33% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 11 Virksomhedernes generelle vurdering af hjemmesidens struktur og funktioner. Enkelte af virksomhederne har benyttet fritekstfelterne til at rose hjemmesiden (se afsnit 4.5, side 19). Blandt andet på denne måde: Det er første gang vi har anvendt 'praktikpladsen' til at søge. Det var nemt og har også givet stor respons [ ]. Praktikpladsen er et meget brugbart hjælpemiddel, nemt at arbejde med, hurtig kommunikation, billigt i brug. Hvis der er manglende opbakning/ brug af 'Praktikpladsen' skyldes det kun manglende kendskab / oplysning. Bemærk at antallet af tilfredse dykker en anelse, når det drejer sig om at lave stillingsopslag: her er 68% meget enige eller enige. Kun 12% anfører, at de har oplevet problemer, imens hele 20% slet ikke har vurderet funktionen. Måske et udtryk for, at de ikke har brugt muligheden eller slet ikke har bemærket at den findes? Til spørgsmålet om, hvorvidt det der er nemt at finde beskrivelser af de enkelte elever, ses det største dyk i antallet af tilfredse. Under halvdelen er tilfredse med denne facilitet og næsten en tredjedel har direkte anført, at de synes det er svært at finde elever. På den ene side kan man således konstatere, at der er rum for forbedring. På den anden side fremgår det tydeligt af figuren, at næsten en tredjedel af brugerne ikke ved, hvad de mener om funktionen, hvilket måske skyldes, at de ikke bruger den og at det således ikke er en central funktion Flere virksomheder har oplevet problemer med hjemmesiden Som det fremgår af Figur 12, har godt 40% oplevet problemer på hjemmesiden.

18 4 Virksomheder detaljerede resultater 15 Figur 12 Antal virksomheder der har haft problemer med betjening af hjemmesiden. Blandt de 25 respondenter, der har oplevet problemer, har knapt halvdelen ikke fået hjælp til at løse deres problemer. Dette bliver ikke illustreret i grafer, da tallene er for små til at lave egentlig statistik på. Af de 14 personer, der har fået hjælp, anfører cirka halvdelen, at de har fået hjælp fra webmaster (dvs. de har skrevet til hjemmesidens kontakt ). En analyse af disse henvendelser vil måske kunne give et indblik i, hvilke problemer virksomhederne typisk kæmper med. 4.3 Data i systemet er ikke af tilstrækkelig høj kvalitet Ser man på virksomhedernes vurdering af indholdet på hjemmesiden fremgår det, at der er udbredt utilfredshed med beskrivelserne af eleverne. I Figur 13 kan man se, at kun en tredjedel er enige eller meget enige i, at elevernes profilbeskrivelser er relevante og informative. Bemærk dog at hele 26% har svaret ved ikke på dette spørgsmål; formentlig fordi en del virksomheder ikke benytter sig af muligheden. Denne tolkning understøttes af Figur 11 side14, hvor 29% har anført, at de ikke ved, om det er nemt at finde beskrivelser af den enkelte elev.

19 4 Virksomheder detaljerede resultater 16 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 1. Hjemmesiden giver et overblik over, hvor mange elever der søger praktikplads inden for din virksomheds fagområde 7% 52% 20% 2% 20% 2. Hjemmesiden er et effektivt redskab til at finde elever 7% 46% 21% 9% 18% 3. Elevernes profil-beskrivelser er relevante og informative 2% 32% 30% 11% 26% 4. Det er en god idé, at eleverne kan sende ansøgninger pr. mail via hjemmesiden 23% 52% 14% 7% 4% 0% 25% 50% 75% 100% Figur 13 Virksomhedernes vurdering af hjemmesidens indhold. At der er problemer med oplysningerne om eleverne blev bekræftet i forbindelse med udsendelse af spørgeskemaer, hvor det viste sig, at 138 ud af 1248 elev-mails var ugyldige, dvs.11%. Tallet forekommer højt, når man tager i betragtning, at der kun blev sendt mails til aktive elever, der havde været logget på kort tiden inden spørgeskemaet blev udsendt, og som derfor burde holde deres personlige oplysninger ved lige. Flere virksomheder har bemærket i fritekstfelterne, at elevernes profiler er dårligt opstillede og fyldt med stavefejl (se afsnit 4.5, side 19). Udvalgte citater illustrerer problemet: Syntes elevernes opslag bliver alt for sjældent opdatere, og står der i flere år selvom de måske har fundet læreplads. Ud over det burde de nok lære at skrive en ordentlig beskrivelse af sig selv, gerne uden en masse stavefejl. Der har flere gange været fejl på elevernes -adresser, og der har været et par tilfælde, hvor eleverne faktisk ikke var søgende inden for vort område. Desuden kan det forekomme at en elev ikke vil rejse 30 km for en læreplads, samt eleven ikke svare på en henvendelse. Jeg har løbende søgt elev-cv. Af og til oplever jeg at nogle af de indtastede cv har været af så ringe en kvalitet, at virksomheder i det omfang de bruger sitet til elev-søgning vil finde det horibelt. Det gælder formulering og stavning, opstilling af kvalifikationer og personlige egenskaber der er relevante. Nogle tekniske skoler forlanger at gennemse cv-et inden det lægges på. Såfremt der stadig er pro-

20 4 Virksomheder detaljerede resultater 17 blemer med kvaliteten, vil jeg opfordre til at man gør skolerne opmærksomme herpå. Undskyldningen for ikke at bruge sitet fra virksomhedernes side, må under alle omstændigheder ikke være, at elevdata er for ringe Der er også kritiske bemærkninger, når det drejer sin om elevernes ansøgninger, der tilsyneladende i høj grad består af automatisk afsendelse af profilbeskrivelser: De mails vi modtager fra eleverne er meget 'magre' Umiddelbart et godt værktøj for virksomheder og praktiksøgende. Men oplysningerne fra praktikanterne af, er meget mangelfulde. Den korte profil de skriver, giver ikke relevant baggrundsmateriale nok til at virksomhederne får interesse for dem. De skal lære at skrive en ordenlig ansøgning samt have muligheden for at vedhæfte relevante bilag Jeg har fået nogle meget syntetiske automatik-ansøgninger som alene af den grund bliver bortdømt 4.4 Hjemmesiden er ikke et tilstrækkeligt effektivt redskab Af Figur 14 side 16 fremgår det, at 52% af virksomhederne betragter hjemmesiden som et godt redskab til at finde elever. Som nævnt i kommentarerne til elevstatistikken er dette tal måske ikke tilfredsstillende for en hjemmeside, der har det ene formål at formidle praktikpladser. Tallet perspektiveres yderligere af, at de personer, der har deltaget i undersøgelsen alle har været logget på hjemmesiden inden for den sidste måned, dvs. alle har kendskab til og udvist aktiv interesse for hjemmesiden. I Figur 14 kan man se, at hele 38% af respondenterne skriver, at de næsten aldrig eller aldrig bruger hjemmesiden, når de skal søge elever.

21 4 Virksomheder detaljerede resultater 18 Figur 14 Overblik over hvor ofte virksomhederne bruger hjemmesiden, når de søger elever. Det fremgår af Figur 15, at 39% foretrækker at ringe til erhvervsskolen og kun 16% benytter hjemmesiden som første valg, når de skal ansætte elever. Respondenterne kunne angive flere prioriteter, så dette er ikke udtryk for, at de kun benytter én metode, blot en markering af hvilken metode de foretrækker. Det ser således ud til, at erhvervsskolerne bør spille en meget central rolle, hvis hjemmesiden skal lanceres yderligere overfor virksomhederne. Figur 15 Oversigt over virksomheders førsteprioriteter når de skal ansætte elever.

22 4 Virksomheder detaljerede resultater Kommentarer fra fritekstfelter 21 virksomheder valgte at skrive kommentarer i de to felter, hvor de hhv. kunne foreslå nye funktioner på hjemmesiden og komme med generelle bemærkninger. Besvarelserne fra de to felter er slået sammen i én fælles tabel nedenfor, idet det varierede meget hvorvidt forslag til nye funktioner eller generelle kommentarer blev skrevet i det ene eller det andet felt. Manglende funktioner og generelle kommentarer Antal Dårlige elevansøgninger 6 Generel ros 4 Mangler bilag fra elever 3 Dårlige ansøgninger virker automatiske 2 Dårlig support/vejledning/kan ikke finde ud af systemet 2 Svært at vælge rette speciale 2 Afvise uopfordrede ansøgninger/indikere behov for lærlinge 2 Fejl i oplysninger om elever 2 Søge på elever fra bestemt teknisk skole 1 Mulighed for at sortere i fremsøgte elever 1 Ansøgningsfrist på bestemt dato 1 Fejl på elevers adresser 1 Vis virksomheders www-adresse 1 Ansøgninger fra uinteresserede 1 Forslag om samarbejde med elevpladsen.dk 1 Gør siden mere brugt 1 Total Delkonklusion for virksomheder På baggrund af virksomhedernes kommentarer og forslag kan konklusionen deles i to kategorier: en der drejer sig om konkret design af hjemmesiden og en der drejer sig om brugen af hjemmesiden. Designforslag: Gør det nemmere at lave stillingsopslag. Gør det mere klart i grænsefladen for elever, at de kan og bør tilrette deres profilbeskrivelse, før den afsendes til en virksomhed. Gør det muligt for elever at tilknytte bilag til deres ansøgninger. Gør det lettere for virksomheder at klikke sig frem til elever. Gør det lettere at markere, at man ikke har mulighed for at tage elever.

23 4 Virksomheder detaljerede resultater 20 Gør det nemmere at se, hvordan man kan få hjælp til brug af systemet. Forslag vedrørende brug af hjemmesiden: Gør hjemmesiden mere attraktiv at bruge ved at sørge for bedre indholdsmæssig kvalitet af det, eleverne skriver. Brug erhvervsskolerne til at promovere hjemmesiden: i stedet for at ringe til skolen bør virksomhederne selv skrive deres opslag ind på hjemmesiden (evt. med skolens hjælp). Dette forslag forudsætter at det bliver nemmere at oprette opslag samt bedre adgang til hjælp (jf. punkter i listen med designforslag). Når virksomhederne kontakter erhvervsskolen bør de opfordres til at opdatere deres virksomhedsprofil på hjemmesiden eller som minimum indsætte URL.

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse

Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Praktikpladsen.dk, version 13.1, brugervendt beskrivelse Af Anne Birch Den 29. august er praktikpladsen.dk blevet opdateret med version 13.1. Dette dokument beskriver de vigtigste ændringer: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugervejledning til elever

Brugervejledning til elever Brugervejledning til elever Velkommen til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Denne vejledning... 2 2 Rediger profil... 2 2.1 Sådan redigerer du din personlige profil... 3 2.2 Synlighed (over for

Læs mere

UNI C. Praktikpladsen.dk version 05.2. Opdatering 14.02.06 RD / rd. Alle

UNI C. Praktikpladsen.dk version 05.2. Opdatering 14.02.06 RD / rd. Alle UNI C Opdatering 14.02.06 RD / rd Vedrørende: Opdatering af praktikpladsen.dk den 14. februar 2006. Fordeling: Skrevet af: Version nr.: 1 Alle René Dommer Praktikpladsen.dk version 05.2 Praktikpladsen.dk

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk

Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Brugervejledning til de offentligt tilgængelige sider på praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Søg praktikplads... 2 2.1 Ledige praktikpladser... 2 2.2 Godkendte virksomheder... 3 2.3

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen.

Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen. Jobportalen. En vejledning om brug af Jobportalen. Her kan du hurtigt og nemt: Søge job på Danmarks største jobdatabase. Joblogge direkte fra din jobsøgning med direkte udveksling med jobnets Joblog Oprette

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007

Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Danmarks Statistik 4. januar 2008 Annegrete Wulff, Databanker AWU/- Brugerundersøgelse af Statistikbanken 2007 Hovedkonklusion... 1 Baggrund... 1 Resultater... 2 Handlingsplan... 3 BILAG 1 Brugernes svar...

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk

Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk FoU projekt 116838: Forstærket indsats i forhold til Aalborg Handelsskoles elevers og praktiksteders brug af Praktikpladsen.dk Anne Birch Aalborg Handelsskole, januar 2008 Indholdsfortegnelse: 1: Baggrund

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

UNI C: Julia Gardner, René Dommer, praktik-konsulent Birgit Heinsen (CPH West) og EASY-P konsulent Ulla Petersen (EUC Nordvestsjælland).

UNI C: Julia Gardner, René Dommer, praktik-konsulent Birgit Heinsen (CPH West) og EASY-P konsulent Ulla Petersen (EUC Nordvestsjælland). UNI C Møde-resume 10.04.08 RD / rd Vedrørende: Fordeling: cc: Skrevet af: Resume af møde i prioriteringsgruppen for praktikpladsen.dk Se herunder Jørgen Rendsvig René Dommer Dato og tid: Torsdag den 27.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Kom godt i gang med job-response.com

Kom godt i gang med job-response.com Kom godt i gang med job-response.com Hvad er job-response.com Job-response.com er en svarportal til at besvare jobansøgere med. Mange jobansøgere er frustrerede over de manglende svar på deres ansøgninger

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. STAR s it-løsninger Digitalisering og support

Brugertilfredshedsundersøgelse. STAR s it-løsninger Digitalisering og support Undersøgelsen er gennemført i november 2016. 939 medarbejdere fra jobcentre og a- kasser. I 2016 har undersøgelsen omfattet it-værktøjerne Joblog, Planner, Min Plan, CV samt it nyhedsbrevet. Brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv.

Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for Højkvalitetsdata 23. juli 2008 Dokumentationsvejledning Højkvalitetsdata: Dokumentation, videndeling mv. Styregruppen for højkvalitetsdata består af: Hans Hummelgaard (fmd.) (akf og medlem

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 6. marts 2017 DDB Sekretariatet Indhold Om undersøgelsen... 2 Highlights fra undersøgelsen... 2 DDB s resultater i 2016... 3 Indkøbsområdet... 3 Synliggørelse

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Rapport - Evaluering af SKP elever 2011

Rapport - Evaluering af SKP elever 2011 Rapport - Evaluering af SKP elever 2011 1. køn Mand 56 73.7% Kvinde 20 26.3% 2. Alder 18 år eller yngre 22 28.9% 19-20 år 21 27.6% 21-25 år 16 21.1% 26 år eller ældre 17 22.4% 3. Er du hjemmeboende (hos

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013

Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Overordnede resultater af spørgeundersøgelse Tast selv-service - ansøgningsrunden 2013 Baggrund NaturErhvervstyrelsen gennemførte den 15. til 29. maj en spørgeskemaundersøgelse omhandlende ansøgningsrunden

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Undervisningsforløb søg lærepladsen

Undervisningsforløb søg lærepladsen Undervisningsforløb søg lærepladsen Sammenhæng: Forløbet er en beskrivelse af, hvad man kan undervise i, i forbindelse med erhvervsbesøg hos virksomheden Stiholt. Undervisningen retter sig især imod Ansøgningen

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Introduktion til kvalitetskontrakter på

Introduktion til kvalitetskontrakter på Introduktion til kvalitetskontrakter på www.brugerinformation.dk 1 Introduktion til kvalitetskontrakter på www.brugerinformation.dk Som bekendt skal kommunerne fra i år udarbejde en kvalitetskontrakt,

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( )

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( ) Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler KHS, STJO Koordineret med CWU, APK Sagsnr. 2014-13042 Doknr. 200174 Dato 24-06-2014 Overvejelser om svarprocenter i brugertilfredshedsundersøgelser Dette

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 REGISTRATORUNDERSØGELSEN Hvad Undersøgelse DK Hostmasters. 89 komplette besvarelser Hvordan Elektronisk skema sendt på e-mail i 2011 Indsamlet over 3 uger fra

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk www.dmi.dk DMI 12. september 2008 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen har kørt

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Survey om brug af og tilfredshed med resultatvisning i nationale test

Survey om brug af og tilfredshed med resultatvisning i nationale test Survey om brug af og tilfredshed med i nationale test Notat MBUL: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Resume 2. Data og besvarelser 3. Lærernes tilfredshed 4. Lærernes

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk

Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Brugervejledning for erhvervsskolemedarbejdere med vejlederadgang til praktikpladsen.dk Indholdsfortegnelse: 1 Hvordan får man vejlederadgang til Praktikpladsen.dk?... 2 1.1 Hvad kan en vejlederadgang

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere