Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 010 juni 013 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Studieområdet Lew 3y Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Spin Titel Energi Titel 3 Gerningsstedet mord på Vibenhus Titel 4 Krop og sundhed Titel 5 Plagiering og læsestrategier Titel 6 Varmluftsballon Titel 7 Orienteringsløb Titel 8 Studietur til München Titel 9 Tværfaglig opgave 10 Modeller 11 Ølforløb 1 Studietur til Rom 13 Viden og tro 14 Klima 15 Opsamling Side 1 af 16

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Spin - vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder, studieker og arbejdsformer - dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb - dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer - sætte sig faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde. planlægningsværktøjer. videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab sproglig bevidsthed præsentationsformer og -ker Politisk tale Partifolder Valgplakat Logbog Kunsten at holde et oplæg.ppt Målgrupper og segmentering.ppt Farver og layout.ppt Lærebøger: SO af Birgitte Merci Lund og Dorte Blicher Møller (009): Systime. Gyldendals studiebog af Steen Beck og Hanne R. Beck (005): Gyldendal. Side af 16

3 Energi - Demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og til metoder idégenerering planlægningsværktøjer. Arbejdsformer kollektive og individuelle arbejdsformer projektarbejde. videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab analyser og eksperimenter - modeller og hypoteser - kvalitativ og kvantitativ metode præsentationsformer og -ker Fysikrapport Hookes lov m. elastikker Dokument med svar på spørgsmål om Naturvidenskabelig metode Kemijournal Introduktionsforsøg 1-3 Kemirapport Forsøg med oliedestillater indholdsfortegnelsen og udvalgte afsnit Biologijournal Fotosyntese og respiration - indholdsfortegnelsen og udvalgte afsnit Biologijournal Anaerob forbrænding - indholdsfortegnelsen og udvalgte afsnit Dokumentation af Idéudviklingen under elastikbilsforløbet Opgavevejledning til naturvidenskabelig metode.doc Rapportopbygning.doc Induktiv-deduktiv.doc Naturvidenskabelig metode.doc Biologisk metode 1-.jpg til idégenerering Kreative metoder til idéudvikling Kaosstyring-projektarbejde-innovative værktøjer Side 3 af 16

4 Gerningsstedet Mord på Vibenhus vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer sætte sig faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde. udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i en skriftlig opgavebesvarelse. redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret problemløsning redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder. skrivning som redskab til læring og planlægning Arbejdsformer kollektive og individuelle arbejdsformer projektarbejde. videnskabelig dokumentation. sproglig bevidsthed skriveprocessen og skriveværktøjer kommunikationsanalyse. Artikel 1. Og. Udgave Journal/logbog for dokumentation af gerningssted med fotodokumentation Videnskabelig dokumentation.docx teknologi.pptx logbog og flowdiagram Arbejdsformer kap. SO.pdf Roller i gruppearbejde.pptx Belbin Evaluering og ny skriftlighed.pptx Side 4 af 16

5 Krop og Sundhed søge, vurdere, udvælge og bearbejde kilder i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i en skriftlig opgavebesvarelse? redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret problemløsning redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder? skrivning som redskab til læring og planlægning? Arbejdsformer kollektive og individuelle arbejdsformer Informationssøgning metoder vurderingsværktøjer anvendelse af kilder. videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab sproglig bevidsthed? præsentationsformer og ker Biologijournal Steptest indholdsfortegnelsen og udvalgte afsnit Kemirapport Fedtøvelse indholdsfortegnelsen og udvalgte afsnit Biologirapport Fordøjelse og enzymer indholdsfortegnelsen og udvalgte afsnit Elevforedrag i ernæring Fysikrapport om Kroppens hvileeffekt Fysik: Bestemmelse af kondital og arbejde ved step-test. Kunsten at holde et oplæg.ppt Side 5 af 16

6 Plagiering og læsestrategier vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder, studieker og arbejdsformer søge, vurdere, udvælge og bearbejde kilder i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder. læringsmetoder læsestrategier, notat skrivning som redskab til læring og planlægning Informationssøgning metoder vurderingsværktøjer anvendelse af kilder. sproglig bevidsthed skriveprocessen og skriveværktøjer Klassens 10 bud på hvordan man undgår plagiering Spørgeskema om læsevaner Klasseresultater læsehastighedstest Skema med læsehastighedstest Træningsark Træningsdagbog Refleksionsskrivning Plagiering og læsestrategier.pdf Overblikslæsning.docx Side 6 af 16

7 Varmluftsballon vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder, studieker og arbejdsformer dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb sætte sig faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde. redegøre for sammenhænge mellem den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen i udvalgte eksempler demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og metoder til idégenerering producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret problemløsning skrivning som redskab til læring og planlægning planlægningsværktøjer. Arbejdsformer kollektive og individuelle arbejdsformer projektarbejde. teknologiudvikling som lineær og interaktiv udvikling Evalueringsteori og evalueringsværktøjer formativ og summativ evaluering Tidsplanlægning for SO-forløb Tidsplanlægning for skoleår Gruppelogbog Fotodokumentation for forløb Fysikrapport: Archimedes lov og flydende reagensglas. Matematik: Beregning på forhold mellem overfladeareal og volumen for forskellige rumlige figurer Matematik: Beregning af dimensionerne for ballonen og skabelonen. Evalueringsskema Afsluttende refleksion Teknologiudvikling.pdf lineær og interaktiv Projektarbejde. Pdf Projektarbejde tilgang.pdf planlægning00001.pdf Planlægning pdf Side 7 af 16

8 Orienteringsløb vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper søge, vurdere, udvælge og bearbejde kilder i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i en skriftlig opgavebesvarelse. skrivning som redskab til læring og planlægning planlægningsværktøjer. Arbejdsformer kollektive og individuelle arbejdsformer Informationssøgning metoder vurderingsværktøjer anvendelse af kilder. videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab præsentationsformer og -ker plakat, billeder, skriftlig dokumentation, logbog som planlægningsværktøj De fire hovedfagsområder.docx - humaniora, samfunds-, natur- og teknologvidenskabi Side 8 af 16

9 Studietur München vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder, studieker og arbejdsformer vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper søge, vurdere, udvælge og bearbejde kilder i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer sætte sig faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde. demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og metoder til idégenerering Arbejdsformer kollektive og individuelle arbejdsformer Informationssøgning metoder vurderingsværktøjer anvendelse af kilder. videnskabelig dokumentation. sproglig bevidsthed præsentationsformer og -ker kommunikationsanalyse. Evalueringsteori og evalueringsværktøjer formativ og summativ evaluering - portfolio Poster Mundtligt oplæg Skriftlig opgave dem der ikke deltog i turen! Refleksion Idégenerering. Pptx Idégenerering.docx Åbne-lukke-modellen.pdf Informationssøgning.pptx Informationssøgning SO.docx Søg og du skal finde_danmarks biblioteksskole.pdf Præsentation_so.pptx den gode mundtlige Side 9 af 16

10 Tværfaglig opgave vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder, studieker og arbejdsformer vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper søge, vurdere, udvælge og bearbejde kilder i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer sætte sig faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde. producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i en skriftlig opgavebesvarelse. læringsmetoder (Bloom og Kolb) skrivning som redskab til læring og planlægning Arbejdsformer kollektive og individuelle arbejdsformer Informationssøgning metoder vurderingsværktøjer anvendelse af kilder. sproglig bevidsthed skriveprocessen og skriveværktøjer præsentationsformer og -ker kommunikationsanalyse. Tværfaglig opgave Rettelser og kommentarer Erkendelse.pdf Blooms taksonomiske niveauer og Kolbs læringscirkel Forskellig slags viden - erkendelse.pptx Blooms taksonomi tabel.pdf Referencer_litteraturliste_informationssøgning.pttx Søg og du skal finde_danmarks biblioteksskole.pdf Side 10 af 16

11 Modeller producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i en skriftlig opgavebesvarelse. redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret problemløsning redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder. videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab modeller og hypoteser kvalitativ og kvantitativ metode analyser og eksperimenter videnskabelig dokumentation Grafer og noter fra gruppeøvelse i modeller Landkortøvelse? Refleksionsark UVB modeller 01.docx ModellerPP.pptx Modeller landkort links.doc Side 11 af 16

12 Øl-forløb vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder, studieker og arbejdsformer vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper sætte sig faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde. redegøre for sammenhænge mellem den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen i udvalgte eksempler producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i en skriftlig opgavebesvarelse. redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret problemløsning redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder. skrivning som redskab til læring og planlægning teknologiudvikling som lineær og interaktiv udvikling videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab kvalitativ og kvantitativ metode analyser og eksperimenter videnskabelig dokumentation. sproglig bevidsthed Evalueringsteori og evalueringsværktøjer formativ og summativ evaluering Skriftlige korrektioner af kemirapport (ethanol) Udkast til spørgeskemaundersøgelse Tidslinje for udvikling indenfor danske bryggerier (lineær og interaktiv teknologiudvikling) Afsluttende refleksion og evaluering Introduktion til SO UVB SO-ølforløb.docx Videnskabelige metoder.pptx Induktiv-deduktiv kvalitativ-kvantitativ.pdf Hvad er videnskab.docx Kvalitativ og kvantativ bestemmelse af ethanolindhold.docx At læse faktatekster.pdf Faktatekster genre.pptx Om sproget i faktatekster.pptx Bearbejdning af kemirapport.pptx Samfindsfaglig metode ølforløb.pptx SO ølforløb kvantitativ spørgeskemaundersøgelse.pdf Side 1 af 16

13 Studietur Rom dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer søge, vurdere, udvælge og bearbejde kilder i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder. læringsmetoder ( Gardners intelligenser) -præsentationsformer og ker - kommunikationsanalyse Evalueringsteori og evalueringsværktøjer portfolio SO-teori på lectio 3Y STUD Undervisningsmateriale Feedback fra opponentgruppe KIF-evaluering Visuelt produkt Refleksion og evaluering Howard Gardner og de mange intelligenser 1-4.jpg Gardners mange intelligenser.pptx Kommunikationsmodellen.pdf Den udvidede kommunikationsmodel.pptx Evalueringsteori og evalueringsværktøjer.pdf Evalueringsteori og evalueringsværktøjer.pptx Vejledning til opponentgrupper.docx Side 13 af 16

14 Viden og tro vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder, studieker og arbejdsformer dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer sætte sig faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde redegøre for sammenhænge mellem den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen i udvalgte eksempler redegøre for forskellige videnskabelige metoders mulighed for at bidrage til en konkret problemløsning redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder. læringsmetoder ( Bloom og Kolb) videnskabelig metode inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab argumentation og argumentationsanalyse Evalueringsteori og evalueringsværktøjer portfolio Præsentation om Darwin og evolutionsteorien Argumentationsanalyse af Wilberforce, Bryan, Martin Debatoplæg: Evolutionsteori og Intelligent design Refleksionsnotat SO-teori på lectio 3Y STUD Viden og tro kompendium.pdf erkendelse og kommunikation og retorik Læringsteori Bloom og Kolb.pptx Argumentationsanalyse.pptx Evalueringsskemaskabelon.pdf Viden og tro tre power points Anders videnskabsteori Side 14 af 16

15 Klima vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder, studieker og arbejdsformer vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper dokumentere viden om og anvende forskellige formidlings- og præsentationsformer søge, vurdere, udvælge og bearbejde kilder i de enkelte fag og i samspillet mellem fagene dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb redegøre for sammenhænge mellem den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen i udvalgte eksempler producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger i samspillet mellem fag udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i en skriftlig opgavebesvarelse. redegøre for, hvordan viden produceres og tilegnes inden for forskellige fagområder. læringsmetoder ( Læringsstile og Kolb) Arbejdsformer kollektive og individuelle arbejdsformer projektarbejde. -præsentationsformer og ker - kommunikationsanalyse argumentation og argumentationsanalyse Evalueringsteori og evalueringsværktøjer formativ og summativ evaluering portfolio Argumentationsnotat om en ubekvem sandhed SO-teori på lectio 3Y STUD Naturvidenskabelig poster Summativ og formativ evaluering Undervisningsmateriale og underliggende overvejelser Evaluering af elev- til elev-undervisning rettet mod læringsstile Afsluttende evaluering UVB Klima.docx Læringsstil.pdf Læringsstile.pptx Argumentation-tekst til elever.docx Kommunikation og retorik.pdf Posterdesign tilpasset Word.docx dokumentation med naturvidenskabelig poster. Side 15 af 16

16 Opsamling sætte sig faglige og personlige mål og evaluere kvaliteten af eget arbejde. Evalueringsteori og evalueringsværktøjer portfolio SO-teori på lectio 3Y STUD Fremlæggelse om det tildelte mål Indledende arbejde med at udvælge materialer til prøvemappen - skitse SO-katalog 3y SO-opsamling intro, kernestof og eksamen 3y 013 Side 16 af 16

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk,

Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk, Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin: 2013/2014, 2014/2015 Institution: Uddannelse: Herning HF og VUC HF-kreativ Fag og niveau: Design B Lærer(e):

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2009 HTX

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation og

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2011 HTX Sukkertoppen, Københavns Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Madspild, bæredygtigt design/innovation designprocessen Kommunikation og produktdesign Tværfagligt: Young Enterprice innovation og design

Madspild, bæredygtigt design/innovation designprocessen Kommunikation og produktdesign Tværfagligt: Young Enterprice innovation og design Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin: 2012/2013, 2013/2014 Institution: Uddannelse: Herning HF og VUC HF-kreativ Fag og niveau: Design B Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere