Januar Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk"

Transkript

1 Januar 2011 Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk

2 Indholdsfortegnelse I. UNDERSØGELSEN... 3 METODE... 3 II. SAMLET BESVARELSE... 4 BRUGERNES ANSÆTTELSESSTED... 4 BESØGSSTATISTIK... 6 HVAD BRUGES I JOBINDSATS.DK?... 6 HVAD BRUGES JOBINDSATS.DK TIL?... 8 TILFREDSHEDEN MED JOBINDSATS.DK... 9 FORDELEN VED JOBINDSATS.DK NYHEDSBREVET JOBINDSATS III. JOBCENTERCHEFERNES BRUG AF JOBINDSATS.DK BESØGSSTATISTIK HVAD BRUGES I JOBINDSATS.DK? HVAD BRUGES JOBINDSATS.DK TIL? TILFREDSHEDEN MED JOBINDSATS.DK FORDELEN VED JOBINDSATS.DK NYHEDSBREVET JOBINDSATS BRUG AF JOBINDSATS.DK LEDELSESMÆSSIGT I JOBCENTRENE IV. SAMMENFATNING JOBCENTERCHEFERNES BRUG AF JOBINDSATS.DK BILAG FORSLAG TIL FORBEDRING AF JOBINDSATS.DK

3 I. Undersøgelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse af brugen af Jobindsats.dk. Undersøgelsen belyser dels brugernes tilfredshed med Jobindsats.dk og dels hvordan Jobindsats.dk kan udvikles for at sikre brugervenligheden fremover. Metode Spørgeskemaet er sendt ud elektronisk til de personer, der enten abonnerer på Nyhedsbrevet Jobindsats, som er oprettet som bruger i Min jobindsats eller som er jobcenterchef. Undersøgelsen blev gennemført i perioden den 9. november til den 8. december Spørgeskemaet er blevet sendt ud til i alt respondenter. Heraf var 464 invalide adresser respondenter har dermed haft mulighed for at svare, der er i alt der har påbegyndt spørgeskemaet. Regnes svarprocent ud på baggrund af, hvor mange, der har modtaget spørgeskemaet, er den på 57 pct. Undersøgelsen er i store træk en gentagelse af spørgeskemaundersøgelsen, som Slotsholm lavede for Arbejdsmarkedsstyrelsen i foråret Der bliver stillet spørgsmål til, hvad der især bruges i Jobindsats.dk og om tilfredsheden. For de, brugere der udtrykker utilfredshed, er der mulighed for at uddybe svaret. De uddybede svar er opsummeret under de relevante spørgsmål. Respondenterne har kunnet lukke spørgeskemaet uden at fuldføre det. Det betyder, at selvom det ikke har været muligt at springe et spørgsmål over, så er antallet af respondenter ikke det samme gennem hele spørgeskemaet, da nogle har lukket det uden at komme tilbage og fuldføre besvarelsen. Svarprocenterne i spørgeskemaet er beregnet ud fra, hvor mange der har svaret på det enkelte spørgsmål og ikke af det samlede antal respondenter. Rapporten er bygget op så afsnit II giver en gennemgang af de samlede besvarelser af spørgeskemaet. I afsnit III bliver der givet en gennemgang af, hvordan jobcentercheferne har besvaret spørgsmålene. Til sidst er der en sammenfatning i afsnit IV. 3

4 II. Samlet besvarelse Brugernes ansættelsessted Respondenterne er blevet bedt om at svare på, hvor deres ansættelsessted er. Langt de fleste respondenter er ansat i et jobcenter. Det drejer sig om 41 procent af de personer, der har svaret på spørgeskemaet. 13 procent af respondenterne er ansat i konsulentfirmaer, mens 12 procent er ansat i kommunen i øvrigt inkl. ydelseskontor. De øvrige grupper udgør forholdsvis små andele mellem 1 og 5 procent, se tabel 1. Tabel 1: Ansættelsessted for respondenter Ansættelsessted Svar Pct. Jobcenter % Ydelseskontor i kommunen 10 1% Kommunen i øvrigt % Beskæftigelsesregion 50 4% A-kasse 65 5% Fagforening 22 2% Organisation (eks. LO, DA) 37 3% Ministerium eller styrelse (eksklusiv AMS) 23 2% Arbejdsmarkedsstyrelsen 56 4% Uddannelsesinstitution 25 2% På avis, fagblad, TV eller lign. 14 1% Konsulentfirma % Andet % I alt % I alt 12 procent af respondenterne har svaret, at de er ansat Andet sted. Det dækker hovedsageligt over: Andre aktører Anden offentlig administration Private virksomheder Interesse organisationer. For at få et bedre indtryk af hvem i kommunerne, der anvender Jobindsats.dk, er der også spurgt ind til, hvilken stillingsbetegnelse respondenten har, hvis de er ansat i en kommune. Tabel 2 viser en fordeling af jobcentermedarbejderne på stillingsbetegnelse. Tabellen viser, at hovedparten af respondenterne er sagsbehandler/jobkonsulent, nemlig 35 procent. 13 procent af respondenterne er afsnitsleder/teamleder, mens 12 procent er jobcenterchefer. 9 procent af respondenterne, der er ansat i jobcentret, er analysemedarbejdere, 7 procent er faglig koordinator og 6 procent økonomimedarbejder. Tabel 2: Stillingsbetegnelse for respondenter, der er ansat i jobcentret Stillingsbetegnelse Svar Pct. Sagsbehandler/jobkonsulent % Faglig koordinator 36 7% Afsnitsleder/teamleder 71 13% 4

5 Jobcenterchef 63 12% Analysemedarbejder 47 9% Økonomimedarbejder/controller 35 6% Andet 99 18% I alt % Af de respondenter, der har svaret Andet har hovedparten stillingsbetegnelserne: Konsulent Leder/chef Administrativ medarbejder. Tabel 3 viser fordeling af medarbejdere i ydelseskontorer på stillingsbetegnelse. Der er kun 10 respondenter i denne kategori. De 4 af dem er afsnitsleder/teamleder, mens 2 er chef for ydelseskontoret, samlet har 60 procent af respondenterne fra et ydelseskontor en ledende stilling, derudover er der 2 analysemedarbejder, der har svaret, en enkelt sagsbehandler og en har svaret andet. Tabel 3: Stillingsbetegnelse for respondenter, der er ansat i ydelseskontoret Stillingsbetegnelse Svar Pct. Sagsbehandler 1 10% Afsnitsleder/teamleder 4 40% Chef for ydelseskontor 2 20% Analysemedarbejder 2 20% Økonomimedarbejder/controller 0 0% Andet 1 10% I alt % Tabel 4 viser fordelingen af medarbejderne fra kommunen i øvrigt på stillingsbetegnelse. Hovedparten af respondenterne, der er ansat i kommunen i øvrigt er økonomimedarbejdere (25 procent) eller analysemedarbejder (22 procent). 6 procent er forvaltningschef og 5 procent kontorchef. Tabel 4: Stillingsbetegnelse for respondenter, der er ansat i kommunen Stillingsbetegnelse Svar Pct. Analysemedarbejder 32 22% Økonomimedarbejder/controller 37 25% Kontorchef 7 5% Forvaltningschef 9 6% Andet 61 42% I alt % 42 procent har svaret Andet. De stillingsbetegnelser, der oftest nævnes er: Konsulent Leder/chef. 5

6 Besøgsstatistik På spørgsmålet Hvor ofte besøger du Jobindsats.dk?, svarer 38 procent, at de besøger Jobindsats.dk en eller flere gange om ugen, 34 procent af respondenterne besøger Jobindsats.dk en eller få gange om måneden, mens 20 procent besøger Jobindsats.dk sjældnere end en gang om måneden. 8 procent af respondenterne har aldrig besøgt Jobindsats.dk. Tabel 5: Hvor ofte besøger du Jobindsats.dk Frekvens Svar Pct. Flere gange om ugen % En gang om ugen % En eller få gange om måneden % Sjældnere % Har aldrig besøgt Jobindsats.dk 101 8% I alt % Hvad bruges i Jobindsats.dk? Respondenterne er blevet bedt om at svare på, hvilke tre områder i Jobindsats.dk, der oftest besøges. Tabel 6 giver en oversigt over venstremenupunkterne i Jobindsats.dk og hvilke punkter, som respondenterne oftest søger information om. Tabel 6 viser, at a-dagpenge er det venstremenupunkt, som 43 procent af brugerne mener, er et af de vigtigste områder i Jobindsats.dk. De næst vigtigste er kontant- og starthjælp, ledighedsindikatorer, ministerens mål og resultatrevision, som hhv. 28, 27 og 25 procent af brugerne har markeret som et af de vigtigste områder, de søger information om, når de besøger Jobindsats.dk. Alle områder i Jobindsats.dk bliver brugt, de der bliver brugt mindst er forrevalidering og starthjælp, som 1 procent af brugerne har markeret som et af de tre vigtigste områder. Det er måske værd at bemærke, at punktet Alle ydelser under ét mener 12 procent af brugerne er et af de tre vigtigste områder til trods for at området stadig er under udvikling. Tabel 6: Hvilke er de tre vigtigste områder, ved besøg i Jobindsats.dk Når jeg besøger Jobindsats.dk, er det for at få information om (angiv de 3 vigtigste områder ved at sætte 3 krydser) Svar Pct. Resultatrevision % Ministerens mål % Ledighedsindikatorer % A-dagpenge % Kontant- og starthjælp % Kontanthjælp % Starthjælp 10 1% Introduktionsydelse 22 2% Forrevalidering 8 1% Revalidering 40 3% Sygedagpenge % 6

7 Ledighedsydelse 62 5% Fleksjob 96 8% Førtidspension 42 4% Alle ydelser under ét % Tidlig indsats 80 7% Andre aktører % Herkomst 19 2% På kanten af arbejdsmarkedet 80 7% Befolkning og arbejdsmarked % Udenlandsk arbejdskraft 44 4% I alt Brugerne er også blevet spurgt om, hvilke målinger, som de primært er interesseret i, når de besøger Jobindsats.dk. Det fremgår, at alle målinger har interesse, men at den som flest har interesse i er Antal forløb og personer, som 66 procent af brugerne har primær interesse i. Men også aktiveringsmålingerne har stor interesse, der er hhv. 56 og 50 procent af brugerne, der har primær interesse i Aktivering antal forløb og personer og Aktivering selvforsørgelsesgrad og beskæftigelsesandele efter aktivering. Den måling, der har mindst interesse er rådighedssanktioner, som 11 procent af brugerne har primær interesse i, men denne målingsgruppe dækker også kun over en enkelt måling. Tabel 7: Målinger der er primær interesse i Når jeg besøger Jobindsats.dk, er jeg primært interesseret i målinger om... (sæt gerne flere krydser) Svar Pct. Antal forløb og personer % Bevægelser/flow mellem ydelser % Aktivering - antal forløb og personer % Aktivering - aktiveringsgrad, passivandel samt tilbud til tiden % Aktivering - selvforsørgelsesgrad og beskæftigelsesandele efter aktivering % Kontaktforløb % Udgifter til forsørgelse % Rådighedssanktioner % I alt På spørgsmålet om, hvilken indgang brugerne primært bruger til at hente information i Jobindsats.dk, svarer den største andel Databank, som benyttes som primær informationsindgang af 47 procent af brugerne. De øvrige indgange Overblik, Min jobindsats og Nyhedsbrevet Jobindsats er primær indgang til informationen for mellem 22 og 27 procent af brugerne. Det ser ud til, at alle indgange bliver brugt. Se tabel 8. 7

8 Tabel 8: Primær indgang til Jobindsats.dk Jeg henter primært min information i Jobindsats.dk gennem... (sæt gerne flere krydser) Svar Pct. Databank % Overblik % Min jobindsats % Nyhedsbrevet Jobindsats % Ved ikke % I alt Hvad bruges Jobindsats.dk til? Når brugerne bliver spurgt om, hvad de hovedsageligt bruger Jobindsats.dk til, så svarer de meget bredt. Tabel 9 giver et overblik over, de svarkategorier, som brugerne har svaret hyppigst, tabellen er sorteret, så det Jobindsats hyppigst bruges til står øverst. 60 procent af brugerne bruger Jobindsats.dk til at holde sig generelt orienteret, mens 42 procent holder sig orienteret på et eller flere specifikke fagområder. Tabel 9: Hvad anvendes Jobindsats.dk hovedsageligt til Hvad bruger du Jobindsats.dk til? (Sæt gerne flere krydser) Svar Pct. At holde mig generelt orienteret % At holde mig orienteret på et eller flere specifikke område (f.eks. sygedagpenge) % At lave analyser % At lave ledelsesinformation % At følge op på og planlægge beskæftigelsesindsatsen % At lave benchmarking mellem kommuner, jobcentre eller beskæftigelsesregioner % At forberede mig til møder % At forberede politiske sager % At følge med i ledighedsindikatorerne % At trække resultatrevisionen % At forberede beskæftigelsesplanen % At lave nyheder, artikler m.m. 92 8% Som led i min uddannelse/undervisning 49 4% Andet 45 4% I alt Under kategorien Andet er der meget forskellige svar, en del af svarene er dækket ind under ovenstående tabel, andre svar dækker det at se egne tal og budgetlægning/økonomiske beregninger. 8

9 Tilfredsheden med Jobindsats.dk I spørgeskemaet bliver brugerne spurgt om, hvorvidt målingerne i Jobindsats.dk dækker deres behov for information. Tabel 10 viser svarene på, om behovet for information er dækket. Tabellen viser, at 81 procent svarer enten Ja eller For det meste på spørgsmålet, mens 11 procent svarer Sjældent eller Nej og 9 procent ved ikke. Tabel 10: Dækker målingerne behovet for information? Dækker målingerne i Jobindsats.dk dit behov for information? Svar Pct. Ja % For det meste % Sjældent 59 5% Nej 61 6% Ved ikke 94 9% I alt % Med andre ord er brugernes behov for information i høj grad dækket af de målinger, der er i Jobindsats.dk. De brugere, der enten har svaret Sjældent eller Nej i spørgeskemaet, har haft mulighed for at angive forslag til nye målinger. De forslag, der er kommet i dette spørgsmål dækker generelle ønsker om: Mere aktualitet i tallene Bedre oplæring (kursus) Flere detaljeringsniveauer (bydel, perioder, aktivitetstyper, alder, uddannelsesaktivering) Effektmålinger, eks. selvforsørgelsesgrader Cpr-numre på målinger. Dertil er der ønsket en række konkrete målinger i Jobindsats, det gælder: Månedlige udgifter på alle ydelser Antal samtaler Fritagelser 6 ugers selvvalgt Rettidighed af rådighedssamtaler Virksomhedsindsatsen Uddannelse Efterløn Opdeling af sanktioner (eks. CV) Opdeling af SDP på refusionens tidsintervaller, varighedsbegrænsninger, forlængelser. A-dagpenge forløb fordelt på karensperioder, udgangspunkt i første dag i stedet for ubrudte forløb Opdeling på Andre Aktører Opdeling på match Langtidsledige Nye tal eks. e-indkomst Måling af aktiveringsgrad for AA skal passe med rammeaftalen Branchevariabel med i Befolkning og arbejdsmarked 9

10 Statistik for afholdelse af samtaler med a-kassen. På spørgsmålet om data i Jobindsats.dk præsenteres på en overskuelig og forståelig måde, har 90 procent af brugerne svaret enten Ja eller For det meste, mens 6 procent af brugerne har svaret Sjældent eller Nej og 5 procent ved ikke. Tabel 11: Præsenteres data overskueligt og forståeligt? Præsenteres data i Jobindsats.dk på en overskuelig og forståelig måde? Svar Pct. Ja % For det meste % Sjældent 30 3% Nej 35 3% Ved ikke 53 5% I alt % De brugere, der har svaret Sjældent eller nej, har haft mulighed for at angive, hvordan Jobindsats.dk kan gøres mere overskuelig og forståelig. De forslag, der er kommet, dækker ønsket om: Bedre udskrivningsformat Figurer Bruttoledighed minus nettoledighed er ikke lig aktiveringstallene Sprog (både for indforstået og flere fagtermer) Forskel på helårspersoner (regnskab) og fuldtidspersoner For mange tal og indgange Øget brug af skabeloner (eks. besparelsespotentiale og ministermål) Uoverskueligt på skærmen, for mange scroll. Tilfredsheden med at finde tilstrækkelig og forståelig information om, hvor data kommer fra og hvad de dækker over, vises i tabel 12. Tabellen viser, at 79 procent af brugerne, enten svarer Ja eller For det meste til spørgsmålet om de kan finde den information, som de har behov for om data. 12 procent svarer, at Sjældent eller Nej til det samme spørgsmål, mens 9 procent Ved ikke. Tabel 12: Er der tilstrækkelig og forståelig information om, hvor data kommer fra og hvad de dækker over? Kan du i Jobindsats.dk finde tilstrækkelig og forståelig information om, hvor data kommer fra og hvad de dækker over? Abs. Pct. Ja % For det meste % Sjældent 79 7% Nej 53 5% Ved ikke 97 9% I alt % 10

11 De brugere, der har svaret Nej eller Sjældent til spørgsmålet, om de kan finde tilstrækkelig og forståelig information om, hvor data kommer fra og hvad de dækker over, har haft mulighed for at angive, hvilke informationer der mangler og komme med forslag til forbedringer. Svarene er opsummeret nedenfor. Forslag til hvilke informationer der mangler: Mere præcise oplysninger om, hvilke data der ligger til grund for opgørelserne Det er svært at finde definitioner på nøgletal Mere information om datakilder Mange fejl i varedeklarationer eks. oplysninger om matchmodellen Bedre information om, hvordan data behandles Specifikke kontaktpersoner Forklaring på uoverensstemmelse med DST Oversigt over offentliggørelsestidspunkter Mere kritisk tilgang, eks. ved databrud Klarer sammenhæng mellem data i Jobindsats og registreringerne i de kommunale systemer Bedre information, når der rettes fejl, mulighed for at se gamle data Mulighed for at kommunerne kan forklare/bekræfte afvigelser Hvad er Kommunale sags- og økonomisystemer mere præcist? Eksempler på case-niveau Konsistens med tal fra KL. Brugernes overordnede indtryk af indholdet på Jobindsats.dk fremgår af tabel 13. Tabellen viser, at 80 procent af brugerne enten har et meget godt eller godt indtryk af selve indholdet. 15 procent har svaret hverken godt eller dårligt, mens 2 procent har et dårligt indtryk af indholdet på Jobindsats.dk, ingen har et meget dårligt indtryk og de sidste 3 procent ved ikke. Tabel 13: Det overordnede indtryk af indholdet på Jobindsats.dk Hvad er dit overordnede indtryk af indholdet på Jobindsats.dk? Svar Pct. Meget godt % Godt % Hverken godt eller dårligt % Dårligt 20 2% Meget dårligt 1 0% Ved ikke 38 3% I alt % De brugere, der har svaret hverken godt eller dårligt, dårligt eller meget dårligt har haft mulighed for at angive, hvordan deres indtryk af Jobindsats.dk kan forbedres. Brugernes forslag til, hvordan indtrykket af indholdet på Jobindsats.dk kan forbedres opsummeres i følgende punkter: Flere muligheder for at krydse og sammenligne data For gamle tal Manglende mulighed for at sortere i data 11

12 Baser målingerne på de lovgivningsmæssige regler, eks. medfinansiering af dagpenge, rettidighed Har i for stor grad været tilpasset den politiske dagsorden Mere overskuelig (useabilitytest) Bør være link til forklaring på, hvordan tallene er trukket efter vis resultat Udtræk af mere end tal Summering af variable, eks. alder, klynge i alt Enklere overblik, ikke nødvendigvis skulle sammenligne med andre. Spørgsmålet om det overordnede indtryk af brugervenligheden på Jobindsats.dk fremgår af tabel 14. Brugerne er generelt godt tilfredse med brugervenligheden 72 procent af brugerne har svaret, at de er meget godt eller godt tilfredse med brugervenligheden. 19 procent har svaret, at brugervenligheden hverken er god eller dårlig, mens 4 procent har svaret, at den er dårlig, de sidste 4 procent har svaret ved ikke. Tabel 14: Det overordnede indtryk af brugervenligheden på Jobindsats.dk Hvad er dit overordnede indtryk af brugervenligheden på Jobindsats.dk? Svar Pct. Meget godt % Godt % Hverken godt eller dårligt % Dårligt 45 4% Meget dårligt 2 0% Ved ikke 45 4% I alt % De brugere, der har svaret hverken godt eller dårligt, dårligt eller meget dårligt har haft mulighed for at uddybe deres kommentarer i et felt, hvor de kan angive forslag til, hvordan brugervenligheden på Jobindsats.dk kan forbedres. Svarene på, hvordan brugervenligheden kan forbedres er opsummeret i følgende emner: Mere fleksibilitet i forbindelse med udvælgelse af kommuner/jobcentre, eks. i kombination med en klynge eller hele landet Bedre integration af shortcuts, tab m.v. Udtræk til PC-Axis, csv format Tungt at arbejde med Excel, eks. mange tryk og flettede celler Sortere målingerne i Min Jobindsats En fane med en log, hvor man kan læse om ændringer Bedre søgemuligheder, mulighed for at gemme søgelister Abonnement på standardudtræk Færre klik Et søgefelt Trække flere oplysninger i en arbejdsgang. 12

13 Fordelen ved Jobindsats.dk Brugerne har svaret på, hvad de største fordele ved Jobindsats.dk er, der har været mulighed for at sætte flere kryds og svarene er opsummeret i tabel 15, svarene er sorteret, så de hyppigste svar er øverst. Langt de fleste brugere (46 procent) svarer, at den største fordel ved Jobindsats.dk er, at det er nemt at skabe tal, næsten lige så mange (42 procent) svarer, at den største fordel er, at man kan få tal, der ikke er tilgængelige andre steder. Tabel 15: De største fordele ved Jobindsats.dk For mig er den største fordel ved Jobindsats.dk, at... (sæt gerne kryds i flere felter) Svar Pct. Det er nemt at skabe tal % Man får tal, der ikke er tilgængelige andre steder % Man kan følge med i om beskæftigelsesindsatsen har en effekt % Der er skabt åbenhed om beskæftigelsesindsatsen % Man kan let lave benchmarking % Der er kommet en fælles standard for tal % Man kan nu træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag % Det er blevet lettere at informere politikere og ledere % Det er blevet lettere at følge med i om loven overholdes % Andet 46 4% Ingen fordele 34 3% I alt De brugere, der har svaret Andet, har haft mulighed for at uddybe, hvad de mener, er den største fordel, svarene er: Fordeling på herkomst og køn Sammenhæng mellem statistik i sagsbehandler programmet og overførte data Man får de tal, man bliver målt på Nyhedsbrevet Enighed om niveauer Målinger som udviklings- og planlægningsredskab Alle kilder samlet et sted Kommunefordelte tal Pivotering. 13

14 Nyhedsbrevet Jobindsats Tilfredsheden med Nyhedsbrevet Jobindsats er også søgt belyst i spørgeskemaet. Brugerne er blevet bedt om at svare på, hvor ofte nyhedsbrevet læses. Svarene fremgår af tabel procent af de adspurgte brugere har svaret, at de læser nyhedsbrevet enten hver gang eller oftest, 25 procent læser det sjældent og 10 procent aldrig. Tabel 16: Hvor ofte læses Nyhedsbrevet Jobindsats? Læser du Nyhedsbrevet Jobindsats? Svar Pct. Hver gang % Oftest % Sjældent % Aldrig % Ved ikke 28 3% I alt % De brugere, der har svaret, at de sjældent eller aldrig læser Nyhedsbrevet Jobindsats har haft mulighed for at angive, hvorfor de ikke læser det. Besvarelsen fremgår nedenfor: Har ikke tid/behov Er ikke tilmeldt Vidste ikke, at det eksisterede Drukner blandt andre nyhedsbreve Det er kedeligt Det bør være mere journalistisk a la Samspil. De læsere der har svaret, at de læser Nyhedsbrevet Jobindsats hver gang, oftest eller sjældent er blevet bedt om at svare på en række påstande om nyhedsbrevet. Påstandene og svarene fremgår af tabel 17. På spørgsmålet om emnerne i nyhedsbrevet er relevante svarer 57 procent, at de er enige, 25 procent er hverken enig eller uenig, mens 0 procent er uenig. Sproget i nyhedsbrevet vurderer 58 procent af læserne er klart, 24 procent er hverken enig eller uenig, mens 1 procent er uenig i, at sproget er klart. Læserne er til sidst blevet spurgt om nyhederne giver et godt indtryk af nye målinger og muligheder i Jobindsats.dk, det svarer 51 procent, at de er enige i, 28 procent er hverken enig eller uenig, mens 1 procent er uenig. Det samlede indtryk er, at de fleste læsere er tilfredse med nyhedsbrevets emner, sprog og indtryk, omkring en fjerdedel er hverken tilfreds eller ej, mens få læsere af nyhedsbrevet er utilfredse. 14

15 Tabel 17: Tilfredshed med Nyhedsbrevet Jobindsats Enig Hverken enig eller uenig Uenig Ved ikke Hvor enig er du i følgende påstande? Svar Pct. Svar Pct. Svar Pct. Svar Pct. Emnerne i Nyhedsbrevet Jobindsats er relevante % % 4 0% % Sproget i Nyhedsbrevet Jobindsats er klart % % 6 1% % Nyhederne i Nyhedsbrevet Jobindsats giver et godt indtryk af nye målinger og muligheder i Jobindsats.dk % % 11 1% % Læserne af Nyhedsbrevet Jobindsats er blevet bedt om at angive, hvad de savner i nyhedsbrevet. Nedenfor er opsummeret, hvilke svar, der er blevet givet på dette spørgsmål: De kurver, der tidligere har været tilgængelige og overskuelige Mere specifikt om udvalgte kommuner Enkelte tabeller Fokus på specifikke grupper, eks. unge, andre aktører m.m. Grafisk layout Forklaring om, hvad data viser og hvorfor kommunerne ikke kan genkende tallene Case eksempler, hvordan kan data anvendes til at styrke beskæftigelsesindsatsen Kortere og oftere Hvad kan jeg anvende målingerne til ledelsesmæssigt? Mere baggrundsviden, dybere analyser, henvisning til relevant forskning på området Nyheder som ikke skal understøtte regeringens politik Mere politisk mere kant Kedelig oplistning og for lidt læring og inspiration Forklaring på hvorfor der er kommet en ny måling, og hvad tanken er bag. 15

16 III. Jobcenterchefernes brug af Jobindsats.dk I spørgeskemaet er respondenterne blevet spurgt om, hvor de er ansat, herunder hvad stillingsbetegnelsen i jobcentret er. Derudfra er det muligt at krydse spørgsmålene, så kun jobcenterchefernes besvarelser fremgår. Der er i alt 62 jobcenterchefer, der har påbegyndt, spørgeskemaet af 91 jobcenterchefer i alt. Det vil sige, at 68 procent af jobcentercheferne har påbegyndt spørgeskemaet, den høje svarprocent giver et godt billede af, hvordan Jobindsats.dk benyttes af jobcentercheferne. Nedenfor er gennemgået et udpluk af spørgsmålene, besvaret af jobcentercheferne. Besøgsstatistik På spørgsmålet Hvor ofte besøger du Jobindsats.dk? svarer 69 procent af jobcentercheferne, at de besøger Jobindsats.dk en eller flere gange om ugen. Mens kun 31 procent besøger Jobindsats.dk sjældnere end det, se tabel 18. Tabel 18: Hvor ofte besøger du Jobindsats.dk Frekvens Pct. Flere gange om ugen 32% En gang om ugen 37% En eller få gange om måneden 29% Sjældnere 2% Har aldrig besøgt Jobindsats.dk 0% I alt 100% Sammenlignet med gruppen af respondenter generelt besøger Jobcentercheferne Jobindsats.dk væsentligt oftere. I den samlede gruppe besøger 38 procent Jobindsats.dk en eller flere gange om ugen, mens 54 procent besøger den sjældnere og 8 procent aldrig har besøgt Jobindsats.dk. Hvad bruges i Jobindsats.dk? Jobcentercheferne har, som de øvrige respondenter svaret på, hvilke tre områder i Jobindsats.dk, de hovedsageligt besøger for at få information om. Tabel 19 giver en oversigt over besvarelserne, tabellen er sorteres, således at de hyppigste svar ligger øverst. Jobcentercheferne søger oftest information om resultatrevisionen, 55 procent af jobcentercheferne mener, at dette er et af de tre vigtigste områder. Der er stor forskel på den samlede besvarelse, hvor kun 25 procent mener, at resultatrevisionen er et af de tre vigtigste områder i Jobindsats.dk. Ministerens mål mener 38 procent af jobcentercheferne er et af de tre vigtigste områder i Jobindsats.dk, mod 25 procent i den samlede besvarelse. Jobcentercheferne benytter altså disse områder væsentligt mere end gennemsnittet og mere end enkeltydelserne. De enkeltydelser, der vurderes til at være vigtigst er sygedagpenge, kontant- og starthjælp og a- dagpenge. Som også er de ydelser, der vurderes som vigtigst for den samlede gruppe af respondenter. Det fremgår også, at 22 procent mener, at området alle ydelser under et er et af de tre vigtigste områder, det er også højere end den samlede besvarelse, hvor det kun var 12 procent. 16

17 Tabel 19: Hvilke er de tre vigtigste områder, ved besøg i Jobindsats.dk Når jeg besøger Jobindsats.dk, er det for at få information om (angiv de 3 vigtigste områder ved at sætte 3 krydser) Pct. Resultatrevision 55% Sygedagpenge 47% Kontant- og starthjælp 42% A-dagpenge 40% Ministerens mål 38% Alle ydelser under ét 22% Ledighedsindikatorer 13% Kontanthjælp 10% Ledighedsydelse 7% Andre aktører 7% Tidlig indsats 5% Fleksjob 3% Førtidspension 2% Befolkning og arbejdsmarked 2% Starthjælp 0% Introduktionsydelse 0% Forrevalidering 0% Revalidering 0% Herkomst 0% På kanten af arbejdsmarkedet 0% Udenlandsk arbejdskraft 0% Hvad bruges Jobindsats.dk til? Ligesom de øvrige brugere af jobindsats.dk bruger jobcentercheferne hovedsageligt jobindsats.dk til at holde sig generelt orienteret, som 68 procent har svaret. Jobcentercheferne benytter også i høj grad Jobindsats.dk til at følge op på og planlægge beskæftigelsesindsatsen, som knap 2/3 svarer. Derudover bruger de Jobindsats.dk til at lave ledelsesinformation, benchmarking og forberede politiske sager. Tabel 20 viser, hvad jobcentercheferne oftest bruger Jobindsats.dk til, tabellen er sorteret, således at det hyppigste er øverst. Tabel 20: Hvad anvendes Jobindsats.dk hovedsageligt til Hvad bruger du Jobindsats.dk til? (Sæt gerne flere krydser) Pct. At holde mig generelt orienteret 68% At følge op på og planlægge 64% beskæftigelsesindsatsen At lave ledelsesinformation 59% At lave benchmarking mellem 53% kommuner, jobcentre eller beskæftigelsesregioner At forberede politiske sager 53% 17

18 At holde mig orienteret på et eller 51% flere specifikke område (f.eks. sygedagpenge) At forberede mig til møder 39% At lave analyser 37% At trække resultatrevisionen 37% At forberede beskæftigelsesplanen 34% At følge med i ledighedsindikatorerne 15% At lave nyheder, artikler m.m. 2% Andet 2% Som led i min 0% uddannelse/undervisning Tilfredsheden med Jobindsats.dk På spørgsmålet om målingerne i Jobindsats.dk dækker behovet for information har 88 procent af jobcentercheferne svaret enten ja eller for det meste. Til sammenligning svarede 81 procent af det samlede antal respondenter enten ja eller for det meste til samme spørgsmål. 11 procent svarer sjældent eller nej til spørgsmålet om målingerne dækker behovet for information. Tabel 21: Dækker målingerne behovet for information? Dækker målingerne i Jobindsats.dk dit behov for information? Pct. Ja 7% For det meste 81% Sjældent 3% Nej 8% Ved ikke 0% I alt 100% Det er ikke muligt at se jobcenterchefernes uddybende kommentarer til forslag til nye målinger, der henvises til det samlede billede for alle respondenter. Det overordnede indtryk af indholdet på Jobindsats.dk vurderer 84 procent af jobcentercheferne er enten meget godt eller godt. Det er lidt højere end det generelle indtryk, hvor 80 procent af brugerne svarede, at de enten har et meget godt eller godt indtryk af indholdet på Jobindsats.dk. 15 procent af jobcentercheferne har svaret hverken godt eller dårligt, mens ingen har svaret dårligt. Generelt er det indtrykket, at jobcentercheferne er godt tilfredse med Jobindsats.dk. Tabel 22: Det overordnede indtryk af indholdet på Jobindsats.dk Hvad er dit overordnede indtryk af indholdet på Jobindsats.dk? Pct. Meget godt 15% Godt 69% Hverken godt eller dårligt 15% Dårligt 0% Meget dårligt 0% 18

19 Ved ikke 0% I alt 100% Fordelen ved Jobindsats.dk På spørgsmålet om, hvad de største fordele ved Jobindsats.dk er, har der været mulighed for at sætte flere krydser og svarene er opsummeret i tabel 23, svarene er sorteret, så de hyppigste svar er øverst. 61 procent af jobcentercheferne mener, at den største fordel er, at det er let at lave benchmarking. Andre store fordele er, at det er nemt at skabe tal (56 procent), der er kommet en fælles standard for tal (46 procent) og at man nu kan træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag (46 procent). Tabel 23: De største fordele ved Jobindsats.dk For mig er den største fordel ved Jobindsats.dk, at... (sæt gerne kryds i flere felter) Pct. Man kan let lave benchmarking 61% Det er nemt at skabe tal 56% Der er kommet en fælles standard for 46% tal Man kan nu træffe beslutninger på et 46% mere oplyst grundlag Det er blevet lettere at informere 42% politikere og ledere Man kan følge med i om 39% beskæftigelsesindsatsen har en effekt Der er skabt åbenhed om 36% beskæftigelsesindsatsen Man får tal, der ikke er tilgængelige 31% andre steder Det er blevet lettere at følge med i om 10% loven overholdes Andet 3% Ingen fordele 0% Nyhedsbrevet Jobindsats Jobcentercheferne læser Nyhedsbrevet Jobindsats i mindre omfang end den samlede gruppe respondenter. Af tabel 24 fremgår det, at 45 procent af jobcentercheferne læser nyhedsbrevet enten hver gang eller oftest, til sammenligning svarede 61 procent af det samlede antal respondenter enten hver gang eller oftest. 42 procent af jobcentercheferne læser Nyhedsbrevet Jobindsats sjældent, mens 12 procent aldrig læser det. 19

20 Tabel 24: Hvor ofte læses Nyhedsbrevet Jobindsats? Læser du Nyhedsbrevet Jobindsats? Pct. Hver gang 14% Oftest 31% Sjældent 42% Aldrig 12% Ved ikke 2% I alt 100% Det er ikke muligt at se, jobcenterchefernes uddybende kommentarer til, hvorfor de ikke læser nyhedsbrevet, men i bemærkningerne fra alle respondenter er den langt overvejende forklaring manglende tid. Brug af Jobindsats.dk ledelsesmæssigt i jobcentrene Alle jobcenterchefer er blevet stillet et par tillægsspørgsmål om deres brug af Jobindsats.dk i jobcentret. Tabel 25 viser svarene på spørgsmålet om, Jobindsats.dk bliver brugt ledelsesmæssigt i jobcentret. Tabellen viser, at 76 procent af jobcentercheferne bruger jobindsats.dk ledelsesmæssigt i jobcentret, 20 procent bruger Jobindsats.dk ledelsesmæssigt for det meste, mens 2 procent sjældent anvender det. Der er ingen jobcentre, der indgår i undersøgelsen, hvor Jobindsats.dk ikke anvendes. Tabel 25: Ledelsesmæssig brug af jobindsats.dk Bliver Jobindsats.dk brugt ledelsesmæssigt i dit jobcenter? Svar Pct. Ja 45 76% For det meste 12 20% Sjældent 2 3% Nej 0 0% Ved ikke 0 0% I alt % Jobcentercheferne er desuden blevet bedt om at angive, hvordan Jobindsats.dk bruges ledelsesmæssigt i jobcentret. Af svarene fremgår det: Danner grundlag for ledelsesinformation Til tilrettelæggelse og status af en given indsats Benchmarking Orientering af personale og opfølgning i forhold til resultater Planlægning og udarbejdelse af beskæftigelsesplan Budgetopfølgning Sammenligning med klynger Opfølgning. 20

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2011 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune

Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune BP13 Beskæftigelsesplanen for 2013 Odsherred Kommune Justeret, januar 2013 Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf. 59 66 66 66 Fax 59 66 14 10 www.jobnet.dk Indhold 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013...

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune Bilag 1 til revisionsberetning nr. 21 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

RESULTAT- REVISION 2013

RESULTAT- REVISION 2013 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk www.kk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere